Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Taistelu totuudesta kirja salaliittoteorioista osa 2

Markus Tiittulan kirjassa Taistelu totuudesta on paljon erilaisia asioita salaliittoteorioiden ympärillä, ja siksi pyrin nyt vain tässä kakkososassa käsittelemään lyhyesti yhtä asiaa mistä Tiittula kirjoitti. Tiittula on kirjassaan onnistunut myös tuomaan esille mielikuvitukseen perustuvia salaliittoteorioita. Tiittula on kuitenkin epäonnistunut kirjassaan, sillä hän luulee tiettyjä asioita salaliittoteorioiksi, vaikka ne eivät niitä olekaan. Tiittula sanoo kirjassaan kuinka salaliittoteoriat voidaan jakaa kolmeen lokeroon. Tiittula kertoo kuinka eräs tällainen salaliittoteoria on katolisen kirkon pyrkimys maailmanlaajuiseen ylivaltaan.

Vuonna 1961, toukokuun 15. päivänä katolisen kirkon paavi Johannes XXIII kirjoitti kiertokirjeessään kuinka katolinen kirkko on kaikkien kansojen äiti ja opettaja, ja kuinka katolisen kirkon tehtävä on pitää maailma rakkauden syleilyssä, että ihmiset kaikkina aikoina löytäisivät pelastuksen katolisesta kirkosta.

Edellä oleva ei kerro ihan kaikkea siitä mitä katolinen kirkko uskoo olevansa, mutta antaa selkeän suunnan siitä, että katolinen kirkko uskoo olevansa täydellisin uskon ilmentymä maan päällä, ja todellisen pelastuksen antaja.

1.11.1885 paavi Leo XIII kirjoitti kiertokirjeessään  Immortale Dei kuinka katolilaisten on kiinnitettävä huomiota kansalliseen politiikkaan. Leo XIII kirjoitti kirjeessään tarkoittaen poliittisten ja julkisten asioiden hoitoon liittyen kuinka katolilaisten pitäisi vaikuttaa näihin asioihin kristillisen viisauden ja hyveen kautta. Tällä hän tarkoitti katolilaista uskoa ja Raamatun tulkintaa. Tässä kohden ei kannata erehtyä sanomaan, että tuo paavin lausuntohan on muinaisjäänne 1800-luvun loppupuolelta. Katolinen kirkko opettaa paavin olevan erehtymätön, kun hän puhuu katolisesta uskosta. Paavi Leo XIII:n lausunto vuodelta 1885 liittyy katoliseen uskoon ja kuinka sitä tulisi harjoittaa politiikassa. Paavin lausunto vuodelta 1885 siitä kuinka katolilaisen tulisi vaikuttaa katolisen uskonsa kautta politiikkaan pätee ja on voimassa myös yhä tänä päivänä.

The Catholic Leader julkaisu kirjoitti 30.11.2008 kuinka katolisen kirkon tulee vahvistaa sen pyrkimyksiä katolilaisten maallikkojen kouluttamisessa ja auttamisessa politiikkaan liittyen, että katolilaisten harjoittama politiikka olisi heidän uskonsa arvonsa mukaisia (katolinen usko ja Raamatun tulkinta).

Dan Hitchens kirjoitti artikkelin nimeltään Why Catholics can’t agree on Brexit englantilaisessa katolilaisessa mediajulkaisussa Catholic Herald. Artikkeli kertoo puolesta ja vastaan miksi katolilaiset eivät voi kannattaa Britannian eroa EU:sta. Artikkelissa tuodaan esille katolilainen Konrad Adenauer (jonka päämääränä oli Euroopan Unionin kaltainen katolinen järjestelmä), joka löysi houkuttelevan vision paavien (Leo XIII ja Pius XI) kiertokirjeistä Jumalan tahdon mukaisesta täydellisestä ja käytännöllisestä nykyaikaisesta yhteiskunnasta.

Tämä visio perustuu katoliseen näkemykseen, missä katolinen kirkko hallitsee valtioita niin poliittisesti kuin uskonnollisesti, jossa maiden lakien tulisi perustua katolisiin periaatteisiin. Adenauerin visio ei ollut hän omansa, vaan katolisen kirkon paavien poliittisen valtapyrkimyksen mukainen visio.

Catholic Heraldin artikkeli sanoo Adenauerin pyrkineen sodan jälkeen toteuttamaan visiota, johon hän ihastui. Artikkeli tuo myös esille kuinka Adenauerin vision jakoivat kaksi muuta katolilaista (italilainen Alcide de Gasperi ja ranskalainen Robert Scumann), joiden työn tuloksena alkoi Euroopan yhdentyminen, josta tuli Euroopan Unioni. Katolinen julkaisu tuo esille Euroopan Unionin perustan ja historiallisen lähtökohdan, joka perustui paavilliseen kiertokirjeeseen.

Katolinen kardinaali Maria Martini puhui Euroopan parlamentissa vuonna 1997 Euroopan integraation alkuperästä. Martini painotti yhden uskon (katolisuus) tärkeyttä ja sanoi ettei uskontojen tule kannattaa nationalismia ja että Euroopan tulisi tunnustaa jumalallinen (Jumala) johtoasema. Tällä hän tarkoitti katolisen kirkon johtoaseman tunnustamista Euroopan Unionissa sekä sitä, että paavilla tulee olla johtoasema "Jumalan" maan päälle asettamassa valtakunnassa, koska paavi on kaikkien maiden hallitsijoiden yläpuolella.

Martinin puhe sisälsi myös vaatimuksen uudesta hyvinvoinnin tilasta, joka perustuisi katolisen Rooman yhteiskunnalliseen oppiin. Hän myös sanoi ettei Euroopan integraatiota tarkoitettu alunperin käsittelemään vain talous- ja raha-asioita. Martinin mukaan meidän tulee rakentaa Eurooppaa Euroopan hengessä, sillä jos Euroopan integraatio ei ole ankkuroitu todelliselle uskonnolliselle perustukselle, niin silloin Euroopan tulevaisuus on vakavasti vaarassa.

Brittiläinen roomalaiskatolinen poliitikko paronitar Shirley Williams sanoi vuonna 1975: Me tulemme liittymään Eurooppaan, jossa katolinen uskonto on vallassa oleva (hallitseva) usko ja katolinen yhteiskunnallinen oppi tulee olemaan suurin tekijä jokapäiväisessä poliittisessa ja taloudellisessa elämässä.

Katolilainen kardinaali ja jesuiitta Maria Martini (Carlo Maria) puhui samasta asiasta 22 vuotta myöhemmin kuin Shirley Williams. Martini käytti vain erilaisia sanontoja, mutta viesti oli sama.

Katolilaiset pitävät Euroopan Unionin alkuperustajina Alcide de Gasperia, Robert Schumannia ja Konrad Adenaueria, jotka olivat kaikki katolilaisia. Heitä pidetään lähes pyhimyksinä, jotka olivat luomassa Euroopan yhteisöä katolisen Rooman periaatteiden varaan. Jotkut katolilaiset uskovat ettei Euroopan Unioni ole pelkästään ihmisen luomus, vaan Jumalan luomus ja siksi Euroopan Unioni on olemassa jumalallisen oikeutuksen mukaan. Tämä on katolilainen näkökulma ja siksi he pyrkivät tekemään Euroopasta katolisen Euroopan, jossa kansojen lait ja asetukset noudattaisivat katolisuuteen perustuvia lakeja.

Katolisella kirkolla on paljon enemmän valtaa ja siihen tarvittavia kontakteja ja yhteyksiä muokatakseen Eurooppaan katolisen supervaltion EU:n kautta kuin moni uskoo tai osaa kuvitellakaan. Paavi on aktiivisin uskonnollinen johtaja, jolla on enemmän poliittisia kontakteja maan päällä kuin kenelläkään muulla uskonnollisella johtajalla, sillä hän on Vatikaanin päämies ja sen hengellinen ja maallinen johtaja. Vatikaanilla on voimakas vaikutusvalta globaalissa maailmassa. Katolisen kirkon koko verkosto on rakennettu kansainvälisesti massiivisen laajaksi ja jos milloin tahansa yksi maailmanhallitus perustettaisiin, niin katolisen kirkon valta-asema olisi selvä tällaisessa maailmanhallituksessa. Millään muulla järjestöllä tai valtiolla ei ole niin laajalle levinnyttä verkostoa (uskonto, talous, politiikka jne.) maan päällä kuin on katolisella kirkolla. Katolinen kirkko on kaikessa rauhassa saanut rakentaa verkostoaan tavoitteenaan maailmanvalta, niin poliittisesti kuin hengellisesti, koska monikaan ei olisi edes mielikuvituksessaan kyennyt näkemään tällaisen salakavalan suunnitelman olevan mahdollista toteutua tai olla olemassa.

Vatikaanilla on asemaa ja vaikutusvaltaa YK:ssa. Paavilla on etuoikeus osallistua YK:n kokouksiin, joissa hän voi puhua katolisuuden puolesta jos hän niin kokee ja haluaa. Kenelläkään uskonnollisella johtajalla maan päällä ei ole tällaista suhdetta YK:n kanssa kuin mitä paavilla on. Kaiken tämän lisäksi Vatikaani omistaa valtavan omaisuuden, jonka turvin se voi viedä eteenpäin katolista agendaa. Monet ihmiset eivät ymmärrä sitä kuinka vaikutusvaltainen Vatikaani on ja että sen päämäärä on katolilaistaa Eurooppa sekä koko muu maailma. Vatikaani on ulottanut lonkeronsa kaikkialle ja sitä kautta se pyrkii koko ajan toteuttamaan päämääränsä, jonka mukaan katolisen paavin tulee hallita maailman kansoja ja valtioita.

Derk Jan Eppink (toimittaja, poliitikko) kirjoitti blogissaan kirjoituksen (10.8.2012): We are all Jesuits (Me olemme kaikki jesuiittoja). Eppink kirjoitti Herman van Rompuysta (jesuiitta ja entinen Euroopan neuvoston puheenjohtaja), joka oli puhunut uskontojen välisessä vuoropuhelussa, jossa Rompuy sanoi, että me olemme kaikki jesuiittoja. Eppinkin mukaan Rompuy viittasi me olemme kaikki jesuiittoja lausunnolla siihen, että ne huomattavat Euroopan johtajat, joiden kanssa Rompuy kehittää tulevaisuuden Euroopan rakennetta ovat jesuiittoja. Eppinkin mukaan se muodostaa rikkoutumattoman siteen, joka tarkoittaa jesuiittojen kansainvälisyyttä. Eppink kirjoitti blogissaan, että Rompuy tarkoitti jesuiitoilla José Manuel Barrosoa, Jean-Claude Junckeria, Mario Draghia (opiskeli jesuiitta yliopistossa), Mario Montia sekä Mariano Rajoyta.

Eppink kirjoitti blogissaan jesuiittojen olevan katolisen kirkon etujoukkoa, kuten myös Euroopan eliitti on Euroopan integraation etujoukkoa. Eppink sanoo kuinka jesuiittojen ja eliitin menetelmät ovat samanlaisia: Sivistynyt valhe tai tarkoituksellinen petos on sallittua kun se on laadittu suuremman päämäärän intressien vuoksi.

Eräs Euroopan Unionin varhaisista "isistä" harras katolilainen Jean Monnet hylkäsi ajatuksen, että Euroopan pitäisi koostua itsenäisistä valtioista. Jean Monnet uskoi ja luotti katoliseen visioon, jonka mukaan Euroopasta pitäisi tulla supervaltio ja valtioliitto (liittovaltio), jossa kaikki ikivanhat kansat sulautuisivat yhteen. Euroopan Unioni on petos, jonka kautta katolinen kirkko pyrkii katolilaistamaan Euroopan maat. Mitä enemmän tätä asiaa tutkii, sitä selkeämmin kaikkialta tulee esille todisteita katolisen kirkon pyrkimyksestä rakentaa katolinen supervaltio Eurooppaan.

Katolinen kirkko on pyrkinyt luomaan koko historiansa ajan katolista supervaltiota Eurooppaan. Paavi Johannes XXIII toi esille, että Rooman katolilaisten tulee olla yhteiskunnassa johtavissa asemissa, että yhdentyminen voi tapahtua. Paavi Paavali VI sanoi 1975 Euroopan yhdentymisestä, että eikö voida sanoa, että tämä usko, kristillinen usko, katolinen usko teki Euroopan. Paavali VI on myös lausunut, että kirkon piispojen tehtävä Euroopassa on vaikuttaa ettei mikään muu ihmisvoima Euroopassa voi suorittaa sitä palvelusta, joka on annettu meille (kirkolle) uskon alkuunpanijoille, joka on herättää uudelleen Euroopan kristillinen sielu, johon yhteys (ykseys) perustuu.

Vatikaani vihki ja pyhitti Euroopan Marialle vuonna 1309, jonka mukaan Maria suojelee Eurooppaa. Katolisella kirkolla on monenlaisia Maria patsaita, joista eräässä Marian päällä on kaksitoista tähteä ympyrän muodossa. Katolisuudessa Marian viitta on usein sinisen värinen. Katolisuus sanoo sinisen värin olevan keisarinnan väri. Katolisuuden mukaan sininen väri on kuninkaallinen, rauhan ja luonnon väri (meri ja taivas) ja siksi Maria taivaan kuningattarena pukeutuu siniseen väriin.

Katolilaisilla on rukous nimeltään kahdentoista tähden kruunu, joka on omistettu Marialle. Rukouksessa kiitetään Neitsyt Mariaa, joka on vaatetettu auringolla, kuu hänen jalkojensa alla ja päässään hänellä on mystinen kahdentoista tähden kruunu. Rukouksessa tuodaan esille myös kuinka Maria on vapaa kaikesta synnistä hedelmöittymisestään asti; kuinka Pyhä Henki otti Marian puolisokseen; kuinka Maria on taivaassa korotettu kaikkien ihmisten yläpuolelle; kuinka ihmiset vapautetaan synneistä ja perkeleen orjuudesta Marian ansioiden ja esirukousten tähden.

Euroopan Unionin lipussa on kaksitoista tähteä ympyrän muodossa ja lippu on väriltään sininen. Katoliset vaikuttajat ovat luoneet perustan Euroopan Unionille ja siitä lähtien lähes kaikessa tulee esille katolinen vaikutus. Euroopan Unionin sinisen värinen lippu ja sen ympyrän muodossa olevat kaksitoista tähteä ovat katolisen Marian (taivaan kuningatar) tunnuksen ja symbolin mukaiset, sillä Marian kuninkaallinen väri on sininen ja hänen päänsä yläpuolella on ympyrässä kaksitoista tähteä. Tämä ei ole sattumaa, vaan katolinen kädenjälki, jonka tarkoitus on tehdä Euroopasta katolinen supervaltio, jonka asukkaat palvovat katolista Mariaa (taivaan kuningatar), sillä katolisen opin mukaan myös Maria sovittaa ihmisten synnit.

Katolinen uutistoimisto Zenit kirjoitti elokuun 31, päivänä 2003 artikkelin nimeltään: Paavi Johannes Paavali II uskoo Euroopan tulevaisuuden Marialle. Artikkelissa paavi uskoo uuden Euroopan tulevaisuuden Marialle. Artikkelin mukaan paavi asetti Euroopan Marian käsiin, niin että Euroopasta tulisi kansojen sinfonia, joka sitoutuu yhdessä rakentamaan rakkauden ja rauhan sivilisaation.

Euroopan saattaminen palvomaan Mariaa Euroopan Unionin kautta ei ole mikään salaliittoteoria, vaan todennettuihin faktoihin perustuva tosiasia, joka on katolisen kirkon pyrkimys ja päämäärä. Miksi Maria ja hänen palvomisensa on niin tärkeä asia katoliselle kirkolle? Katolinen kirkko uskoo, että Jumala on antanut katoliselle kirkolle ja sen paaville hengellisen ja maallisen vallan, jossa maailman valtakunnat kuuluvat Rooman piispan (paavi) hallittaviksi ja kirkon opin mukaan Kristuksen sovitustyö ja pelastus voidaan saavuttaa vain Marian ansioiden ja esirukousten tähden (Maria on kanssalunastaja). Katolinen kirkko uskoo, että kirkko on kutsuttu vaalimaan ja ylläpitämään tätä universaalista pelastuksen suunnitelmaa. Tästä syystä katolinen kirkko pyrkii saattamaan ihmiset palvomaan Mariaa ja siksi Euroopan Unionin lippu on "pyhitetty" Marialle katolisen symboliikan mukaisesti.

Aluksi ketään ei pakoteta palvomaan Mariaa, mutta niin kuin katolinen historia osoittaa niin lopulta kaikki, jotka ovat Rooman kirkon vallan alaisina pakotetaan olemaan alamaisia kirkolle ja sen opetuksille sekä käskyille. Vatikaanin motto on Semper Eadem (aina sama), joka tarkoittaa ettei Vatikaani muutu, vaan sen pyrkimykset ja päämäärä pysyvät aina samoina kaikkina historian aikakausina. Lyhyt katsaus katoliseen historiaan osoittaa sen kuinka katolinen kirkko on aina sortajan roolissa, silloin kun sillä on täydellinen valta yli muiden. Maissa, jossa katolisen kirkon asema on heikko, niin kirkon strategia on voittaa ystäviä korkeilta yhteiskunnallisilta paikoilta sekä heikentää ja mustamaalata niitä, jotka pyrkivät haastamaan kirkkoa tai paljastavat sen todellisen pimeän luonteen. Jokaisen katolilaisen pitäisi olla kirkon kansalainen  ja kykeneväinen olemaan vastuullinen kirkon kansalainen puolustamaan uskoaan vihollisiaan vastaan. Katolinen kirkko on yhtä kuin valtio, koska se opettaa itsellään olevan sekä maallisen että hengellisen vallan maan päällä.

Katolinen pappi Phelan of St. Louis on tuonut esille seuraavan ajatuksen kesäkuussa 7 päivä, vuonna 1913:

Tell us we are Catholics first and Americans or Englishmen afterwards; of course we are. Tell us, in the conflict between the church and the civil government we take the side of the church; of course we do. Why, if the government of the United States were at war with the church, we would say tomorrow, To hell with the government of the United States; and if the church and all the governments of the world were at war, we would say, To hell with all the governments of the world. … Why is it that in this country, where we have only seven per cent of the population, the Catholic church is so much feared? She is loved by all her children and feared by everybody. Why is it that the Pope has such tremendous power? Why, the Pope is the ruler of the world. All the emperors, all the kings, all the princes, all the presidents of the world, are as these altar boys of mine. The Pope is the ruler of the world.

Phelanin mukaan katolilainen on aina ensin katolilainen ja vasta sitten amerikkalainen, englantilainen jne. Phelan toivottaa kaikki maailman hallitukset helvettiin, jos ne ovat sodassa (vastoin kirkon oppia) katolista kirkkoa vastaan. Phelan sanoi, että kaikki maailman ruhtinaat, kuninkaat, prinssit ja presidentit ovat paavin alttaripoikia, koska paavi on maailman hallitsija. Katolinen kirkko opettaa maallisen vallan oppia, jonka mukaan paavi on myös maallisen vallan hallitsija maan päällä. Edellä olevasta katolisen kirkon papin julistuksesta tulee se selkeästi esille, että katolinen kirkko opettaa kuinka kaikkien maailman maiden ja hallitusten tulisi alistua paavin vallan alaisuuteen. Tämä oppi paavin maallisesta vallasta ei ole vain kirkon muinaisjäänne, vaan on yhä voimassa myös tänä päivänä.

Katolisen kirkon sanakirja antaa maalliselle vallalle seuraavanlaisen merkityksen:

The rule of the Church in earthly possessions and the authority of the Pope over civil territories belonging to the Church, as in the Papal States. This power is in addition to his dominion in spiritual matters and becomes necessary if freedom from civil power is to be assured. It is presently exercised in relation to Vatican City or State since the Lateran Treaty of 1929. The term may also refer to the exercise of political influence by the bishops formerly through landed estates and currently through financial and other means.

Maallinen valta on auktoriteettia harjoittaa paavin maallista valtaa katolisissa maissa.

Katolisuus haluaa valjastaa Euroopan Unionin katolisuuteen, pyrkien tekemään EU:sta katolisen EU:n, joka ohjautuisi katolisen kirkon kaanonin ja maallisten lakien mukaisesti. Todisteet tästä ovat vastaansanomattomat.

Alexander Lucie-Smith on katolinen pappi, moraalisen teologian tohtori ja konsultoiva toimittaja Catholic Herald mediajulkaisussa. Hän kirjoitti Catholic Herald julkaisussa artikkelin nimeltään British Catholics must resist the nationalist temptation (Brittiläisten katolilaisten tulee vastustaa nationalistista kiusausta). Alexander kirjoitti artikkelissa miksi hän kannattaa Englannin jäämistä EU:hun. Hän sanoi vastauksen olevan se, koska hän on katolilainen ja sellaisena hän kannattaa kansainvälisyyttä (internationalist - "kansainvälinisti"). Hänen mukaansa suurin uhka maailman rauhalle on nationalismi. Hän toi esille serbien ja venäläisten nationalismin esimerkkeinä heidän kauttaan tulleista sodista, jotka uhkaavat rauhaa.

Alexander Lucie-Smith toi myös sen esille kuinka uskonnollinen lahkolaisuus on uhka, jonka kanssa katolilaisuus on aina elänyt epäsovussa. Hän toi myös esille kuinka EU puutteistaan huolimatta on yritys nationalismin voittamiseen.  Alexander päättää kirjoituksensa sanomalla; meidän katolilaisten tulee harjoittaa kansainvälistä valtuutustamme ja vastustaa kaikkia nationalistisia kiusauksia.

Alexander Lucie-Smith kirjoittaa aika avoimesti katolisesta päämäärästä ja pyrkimyksistä. Hänen kirjoituksestaan tulee esille se kuinka hänen tulee katolilaisena kannattaa kansainvälisyyttä, jolla hän itse asiassa tarkoittaa paavillisen kiertokirjeen käskyä, jonka mukaan valtioiden lait tulee perustua katoliseen ajatteluun ja periaatteisiin. Hän myös tuo esille kuinka nationalismi on suurin uhka rauhalle, jolla hän tarkoittaa, että kansallinen itsenäisyys, itsenäisten kansojen lait ja kansallisvaltio käsite ja perustus  tulee tuhota ja sen tilalle tulee asettaa katoliset periaatteet uuden katolisen Euroopan kautta.

On todella ironista, että katolinen pappi käyttää sotia itsenäisiä kansallisvaltioita vastaan. Ironiaa ja ristiriitaista se on sen takia, että jesuiittojen eräs menetelmä on ollut historiassa sotien synnyttäminen saadakseen syyn pyrkiä tuhoamaan itsenäiset kansallisvaltiot. Euroopassa käydyn kolmikymmenvuotisen sodan (1618-1648) eräs pääpukareista oli katolinen keisari Ferdinand II, joka oli kiihkomielinen katolilainen sekä jesuiittojen kouluttama. Historiasta löytyy muitakin jesuiittojen masinoimia sotia, joiden tarkoituksena on sekä vallata maa katolisuuden alaisuuteen ja osoittaa kuinka kansallisvaltiot horjuttavat rauhaa sotien kautta ja siksi kansallisvaltiot tulisi tuhota.

Alexander Lucie-Smith toi esille uskonnollisen lahkolaisuuden uhkana, joka uhkaa Euroopan Unionia ja sen yhdentymistä. Hän tarkoitti tällä, että "uskonnollinen lahkolaisuus" vastustaa katolisen kirkon valtapyrkimyksiä tehdä Euroopasta uusi katolinen Eurooppa sekä "uskonnolliset lahkolaiset" vastustavat kansallisvaltioiden tuhoamista. Tästä syystä katolilaisuus pyrkii myös hiljentämään ja vaientamaan "uskonnolliset lahkolaiset", joka tulee tarkoittamaan tulevaisuudessa sitä, että kaikenlainen uskonnollisuus, uskonsuuntien ja hengellisten yhteisöjen harjoittama toiminta, joka ei hyväksy katolisen kirkon agendaa, sen oppia ja muita pyrkimyksiä pyritään kriminalisoimaan, eli heistä pyritään tekemään "rikollisia", joita uhkaa joko sakko- tai vankeusrangaistus ja pahimmassa tapauksessa kuolemanrangaistus.

Alexander tuo esille katolisena pappina, että katolilaisten tulee toimia kansainvälisten valtuutusten mukaisesti ja vastustaa kaikkia nationalistisia kiusauksia. Tällä hän tarkoittaa sitä, että kansainvälinen valtuutus on paavillisen kiertokirjeen mukainen käsky, jonka mukaan valtioiden lainsäädäntöjen tulisi perustua katoliseen ajatukseen ja periaatteeseen, jolloin kansallisvaltiot tuhotaan ja niiden tilalle tulee uusi katolinen Eurooppa.

Katolisen kirkon maailmanvaltaan pyrkiminen ei ole mikään salaliittoteoria, vaan tosiasioiden valossa nähtävissä oleva asia. Tuon vielä sen esille lopuksi, että kun tutkitaan Raamatun sanan totuutta, niin Raamatun sanan valossa näemme ettei katolinen kirkko edusta Raamatun kristinuskoa. Katolinen kirkko opettaa kuinka ihminen voi saada syntinsä anteeksi vielä kuolemansa jälkeen niin sanotussa kiirastulessa. Herra Jeesus sanoi, että Hänellä on valta antaa syntejä anteeksi maan päällä. Raamatun sanan opetuksen mukaan ihminen ei voi saada syntejä anteeksi enää sen jälkeen kun hän kuolee ja siirtyy pois tästä nykyisestä maailmanajasta.

Raamatun sanan totuuden valossa katolisen kirkon oppi kiirastulessa saatavasta syntien anteeksiantamuksesta on valhe-evankeliumia, joka tarkoittaa sitä, että katolinen kirkko ei edusta Raamatullista kristinuskoa.

Osa 1: Taistelu totuudesta kirja salaliittoteorioista

 

Petri Paavola 22.2.2022

Lähteet:
vatican.va/ content/ john xxiii/en/ encyclicals/ documents/hf j-xxiii enc 15051961 mater
vatican.va/ content/ leo xiii/en /encyclicals/documents/ hf l-xiii enc 01111885 immortale dei
catholicleader.com.au/ news/ catholic politicians must be educated in faith pope
catholicherald.co.uk/ commentandblogs/ 2016/03/03/why catholics cant agree onbrexit
spectator.co.uk/ article/ render unto the pope
djeppink.eu/ en/ blog/ we are all jesuits
Adrian Hilton: The Principality and Power of Europe Britain and the emerging Holy European Empire
zenit.org/ 2003/08/31/ john paul ii entrusts future of europe to mary

The Western Watchman, a paper published in St. Louis by Father D. S. Phelan, June 27th, 1912
trueorthodoxy.org/ polemics/ heretics roman catholics pope as christ
catholicculture.org/ culture/ library/ dictionary/ Temporal Power
catholicherald.co.uk/ british catholics must resist the nationalist-temptation


 

 

 

eXTReMe Tracker