Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Täydellisyys ja synnittömyysoppi

Aina silloin tällöin nousee esille kristillisissä piireissä ryhmittymiä, jotka opettavat olevansa täydellisiä. He koittavat perustella oppinsa Raamatulla. Siksi meidän on hyvä tutkia tämä aihe Raamatusta ja nähdä mitä Raamattu todella opettaa tästä aiheesta.

Paavi ja erehtymättömyys

Katolinen kirkko opettaa paavin erehtymättömyydestä näin:

- Paavi on erehtymätön, kun hän koko kirkon korkeimpana paimenena ja opettajana uskon ja siveysopin asioissa antaa koko kirkkoa tarkoittavan päätöksen.

 

- Kirkollisella opetusviralla on erehtymättömyyden lahja, s.o., se ei voi uskon ja siveydenopin asioissa erehtyä.

Katolinen katekismus imprimatur Guill. P. B. Cobben

Katolisen kirkon opetus paavin erehtymättömyydestä on harhaoppi, sillä ihminen ei ole erehtymätön. Samoin katolisen kirkon opetus kirkollisen opetusviran erehtymättömyydestä on harhaoppi ja sen todistaa mm. katolisen kirkon oma oppi, joka on pääosiltaan vastoin Raamatun opetusta, eli väärää opetusta.

Täydellisyys

Täydellinen sana tarkoittaa täydellistä ja täydellinen ei töpeksi, eikä tee syntiä, ei edes erehdyksessä. Uskovasta ihmisestä ei tule uudestisyntymässä täydellistä, eikä hänestä tule täydellistä tässä ajassa. Siksi sanaa täydellinen ei ole hyvä käyttää kuvaamaan uskovia. Jumala yksin on täydellinen, ei kukaan ihminen ole täydellinen, ei edes Jeesuksen Kristuksen opetuslapset. Tämän pitäisi olla selkeä Raamatun perus- ja alkeisopetus, että uskova ei voi olla täydellinen, sillä niin selvästi Raamattu sen opettaa. Yhtä selvää tulisi olla se, että emme uskovina saisi puolustella ja tukea synnin harjoittamista.

Raamattu käyttää täydellisyys sanaa useassa eri merkityksessä ja Raamatussa on monia eri täydellisyys sanoja.

Ihmisen kohdalla täydellisyys sanaa ei voi käyttää tarkoituksessa olla täydellinen (ilman syntiä).

Täysi-ikäisyys

Jaakobin kirjeessä on hyvä kuvaus siitä mitä tarkoittaa "täydellisyys" uskovan ihmisen elämässä:

Jaak 1:4 Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen (teleios) teon, että te olisitte täydelliset (teleios) ja eheät ettekä missään puuttuvaiset.

Kreikan sana teleios tarkoittaa täydellistä ja täysi-käistä. Uskova voi tehdä täydellisen teon, esim. voittaessaan synnin ja valitessaan vanhurskauden (vaikkapa torjuen himon, ahneuden, vääryyden jne. sydämestään Pyhän Hengen voiman kautta). Mutta hänestä ei kuitenkaan tullut täydellistä, mutta tämä yksittäinen teko oli täydellinen, eli Jumalan tahdon mukainen.

Juutalaisten Uusi Testamentti Ortohodox Jewish Brit Chadasha kääntää jakeen näin:

Jas 1:4 (OJBC) And let savlanut be shleimah in its po’al (work) in order that you may be mevugarim (mature, grown up) and complete, lacking in nothing.

Tuossa se menee juuri kuten pitää, eli yksittäinen teko voi olla täydellinen ja täydellisen teon kautta kasvamme ja kypsymme uskon elämässä. Uskova ei voi tulla täydelliseksi uskon elämässä, mutta hän voi tulla ja kasvaa täysi-ikäiseksi, eli kypsäksi uskovaksi.

Raamatun kieli tulee hepreasta

Eräs asia tulee muistaa ja se on se että UT:n sanasto ja kielikuvat tulevat hepreasta, vaikka olemassa olevat UT:n alkutekstit ovatkin tällä hetkellä kreikankielellä.

Hepreankielestä tulee esille kuinka juutalaiset käyttivät ja käyttävät täydellisyys sanaa. Näin ymmärrämme ettei ihminen ole täydellinen, mutta Jumala on. Laitan tähän jae vertailun KJV:n (King James Version) ja juutalaisten JPS:n (Jewish puclication Society Old Testament) välille, josta käy hyvin ilmi tämä järjestys. Ensin on KJV, jonka alla on JPS:

Ge 6:9 These are the generations of Noah: Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God.
Ge 6:9 These are the generations of Noah. Noah was in his generations a man righteous and whole-hearted; Noah walked with God.


Ge 17:1 And when Abram was ninety years old and nine, the LORD appeared to Abram, and said unto him, I am the Almighty God; walk before me, and be thou perfect.
Ge 17:1 ¶ And when Abram was ninety years old and nine, the LORD appeared to Abram, and said unto him: ‘I am God Almighty; walk before Me, and be thou wholehearted.


De 18:13 Thou shalt be perfect with the LORD thy God.
De 18:13 Thou shalt be whole-hearted with the LORD thy God.

De 32:4 He is the Rock, his work is perfect: for all his ways are judgment: a God of truth and without iniquity, just and right is he.
De 32:4 The Rock, His work is perfect; for all His ways are justice; a God of faithfulness and without iniquity, just and right is He.

2Sa 22:33 God is my strength and power: and he maketh my way perfect.
2Sa 22:33 The God who is my strong fortress, and who letteth my way go forth straight;

1Ki 8:61 Let your heart therefore be perfect with the LORD our God, to walk in his statutes, and to keep his commandments, as at this day.
1Ki 8:61 Let your heart therefore be whole with the LORD our God, to walk in His statutes, and to keep His commandments, as at this day.’

Ps 18:32 It is God that girdeth me with strength, and maketh my way perfect.
Ps 18:32 (18-33) The God that girdeth me with strength, and maketh my way straight;

Ps 19:7 The law of the LORD is perfect, converting the soul: the testimony of the LORD is sure, making wise the simple.
Ps 19:7 ¶ (19-8) The law of the LORD is perfect, restoring the soul; the testimony of the LORD is sure, making wise the simple.


Juutalaiset käyttävät oikein täydellisyys sanaa Jumalasta ja ihmisestä koko-sydämistä tai kokonaista (eheää).

Uuden Testamentin todistus

Jos nyt vertaamme juutalaisten Uutta Testamenttia, niin huomaamme saman järjestyksen. Asetan KJV:n ja OJBC:n (Orthodox Jewish Brit Chadasha) allekkain, jossa OJBC:n (juutalaisten) käännös on KJV:n alapuolella:

Mt 5:48 Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.
Mt 5:48 Therefore, be shlemim (complete), even as is your Av shbaShomayim.


Lu 6:40 The disciple is not above his master: but every one that is perfect shall be as his master.
Lu 6:40 A talmid is not above his moreh (teacher). But everyone, having been fully trained, will be like his moreh (teacher).

Ro 12:2 And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.
Ro 12:2 Stop allowing yourself to be conformed to the Olam Hazeh, but be transformed by your hitkhadshut (regeneration/renewal) of your mind, so that you may ascertain what is the ratzon Hashem (the will of G-d), what is good, acceptable, and perfect.

Php 3:15 Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded: and if in any thing ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you.
Php 3:15 ¶ Therefore, as many as would be shleimut (wholeness), let us think like this (2:5-8): and if in anything your machshavot (thoughts) are different Mt 5:48; 2C 2:6, even this Hashem will reveal to you.

Col 1:28 Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we may present every man perfect in Christ Jesus:
Col 1:28 It is Moshiach who is the subject of our hattafah (preaching), warning every man and teaching every man in all chochmah, that we may present every man Bnei Chayil mature in Moshiach.

2Ti 3:17 That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works.
2Ti 3:17 that the ish haElohim may be proficient, having been equipped for every one of the ma’asim mitzvot.

Jas 2:22 Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect?
Jas 2:22 Hinei! While Avraham Avinu’s Emunah was working, working right alongside was Avraham Avinu’s Ma’asim, and by Ma’asim the emunah was made shleimah! (wholeness, completeness)


Sama järjestys taas, eli Jumala on täydellinen, uskova ei ole, mutta uskova voi olla kypsä, kasvanut, täysi-ikäinen uskossaan. Yleensäkin kun tutkimme tarkasti Jumalan sanaa meidän tulisi myös huomioida Raamatun alkukielen (heprea) merkitys myös Uuden Liiton teksteissä.

Jumalan kansa (israelilaiset) ymmärsivät sen eron, että Jumala on täydellinen, mutta ihminen ei ole täydellinen. Uuden Liiton kansan tulee myös ymmärtää sama asia. Siksi on parempi käyttää sanaa koko-sydäminen, täysi-ikäinen, kypsä, kasvanut kuin täydellinen, kun puhutaan uskovasta, sillä täydellisyys käsite kuuluu yksinomaan kuvamaan Jumalaa ja Hänen tekojansa, joka on täydellinen ja jonka teot ovat täydellisiä.

Paavali ei ollut täydellinen

Fili 3:12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.

Paavali opetti ettei hän ollut tullut täydelliseksi Jeesuksen Kristuksen opetuslapsena. Hän opetti, että meidän tulee kasvaa kohti täydellisyyttä, mutta meistä ei kuitenkaan tule täydellisiä tässä ajassa.

Se tosiasia, että Jeesuksen Kristuksen opetuslapsista ei tule täydellisiä tässä ajassa ei saa olla veruke tai syy synnin harjoittamiseen, vaan sen tulee vaikuttaa meissä halua halua kasvaa ja kypsyä uskossa. Silloin myös ymmärrämme, että meillä on varaa kasvaa loppuun asti tässä ajassa. Uskovan ihmisen tulee janota ja haluta kasvaa uskossa koko ajan yhä syvempään Kristuksen tuntemiseen sekä vanhurskaudessa vaeltamiseen.

Pietari ja Barnabas lankesivat syntiin

Gal 2:
11 ¶ Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan, vastustin minä häntä vasten kasvoja, koska hän oli herättänyt suurta paheksumista.
12 Sillä ennenkuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt yhdessä pakanain kanssa; mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten ympärileikattuja,
13 ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset, niin että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin.

Ulkokultaisuus on tekopyhyyttä, eli syntiä Jumalan edessä. Raamattu opettaa selkeästi, että uskova ei voi olla täydellinen, sen todistaa myös tämä kohta, joka todistaa usean uskovan langenneen ulkokultaisuuden syntiin.

Korinton seurakunnassa langettiin syntiin

1Kor 5:1 Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa.

Korinton seurakunnassa tuli ilmi, että uskovien keskuudessa harjoitettiin haureutta. Tämäkin ikävä lankeemus osoittaa sen, että uskova ei ole täydellinen. Se ei kuitenkaan anna lupaa haureuden harjoittamiseen, vaan siitä tulee luopua ja tehdä parannus. Tämä osoittaa sen tosiasian, että liha on heikko, mutta Henki altis, eli voimallinen muuttamaan uskovan elämää Jumalan tahdon mukaiseksi.

1Kor 3:3 olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin?

Korinton seurakunnassa oli myös kateutta ja riitaa, jotka ovat syntejä. Tämäkin kohta osoittaa, että uskova ei tule täydelliseksi ja että uskova voi langeta syntiin.

Synnin harjoittaminen sekä lankeemus

2Pie 1:10 Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea;

Tämä kohta ei tarkoita, että uskovasta voisi tulla täydellinen, sillä onhan siitä todistuksena esim. Paavalin opetus. Tämä kohta tarkoittaa sitä, että terveen kasvun kautta voimme kasvaa sellaiseen uskoon, ettemme lankea pois uskosta ja mene takaisin maailmaan.

Synnin harjoittaminen ja syntiin lankeaminen ovat kaksi eri asiaa. Synnin harjoittaminen tarkoittaa sellaista tilaa, jossa ihminen on synnin orja, eikö hän edes halua tehdä parannusta. Syntiin lankeaminen tarkoittaa sitä, että uskova voi langeta syntiin, jonka jälkeen hänen tulee tehdä siitä parannus.

1 Joh 2:1 Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.

1 Joh 3:9 Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt.

Uskovakin voi langeta syntiä tekemään, mutta hän tietenkin tekee siitä parannusta ja saa syntinsä anteeksi; 1 Joh 2:1. Uskova joka on Jumalan syntynyt ei jää synnin (syntien) orjuuteen, vaan haluaa vapautua niistä. Synnin orjuus on sellainen tila, jossa ihminen on jonkun asian (synnin) orja, joka hallitsee häntä ja tekee sitä jatkuvasti; 1 Joh 3:9

Kasvakaa armossa ja Herran tuntemisessa

2 Piet 3:18 ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään.

Tiit 2:
11 ¶ Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,
13 odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,
14 hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.

Raamattu opettaa, että uskon elämä on kasvuprosessi, jonka kautta uskova oppii hylkäämään syntejä sekä hän oppii myös kasvamaan ja elämään uskossa vanhurskaasti ja jumalisesti.

Olen kirjoittanut tämän kirjoituksen siksi, koska aina silloin tällöin jotkut uskovat harhautuvat uskomaan synnittömyysoppia. Tämä paha harhaoppi haavoittaa Jeesuksen opetuslapsia ja pahimmassa tapauksessa tämän opin valtaan joutunut hylkää koko uskon elämän nähdessään sen tosiasian, että hän ei voi olla täydellinen.

Jeesuksen Kristuksen opetuslapsen on tärkeä ymmärtää, ettei hän voi olla täydellinen, mutta hän saa Jumalan armosta kasvaa kohti täydellisyyttä. Toivotan sinulle tervettä kasvua Kristuksessa Jeesuksessa rakkauden sekä totuuden Hengen ja sanan kautta.

 

 

 

 

Petri Paavola 2015

 

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

Video: Onko uskova syntinen ja pyhä vai synnitön ja pyhä?
youtube.com/FYVpwJhYMr8


 


 

 

 

eXTReMe Tracker