Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Terve Maria rukous

Katolinen teologi Anton Emil kirjoitti seurakuntalainen.fi sivulla katolisen kirkon ruusukon rukouksesta ja terve Maria rukouksesta. (Päivitys 9.12.2015 katolisen kirkon Helsingin hiippakunnan yleisvikaari lähetti minulle sähköpostia, jossa hän ilmoitti, että Emil Anton on katolinen ja teologi, mutta ettei hän ole kuitenkaan katolinen teologi, ja hän kirjoittaa omalla vastuullaan -  katolinen.net sivusto sanoo: Huomaathan, että tekstien julkaiseminen tällä sivustolla ei muuta sitä tosiasiaa, että Emil kirjoittaa omissa nimissään eikä kirkon (virallisena tai epävirallisena) edustajana). Hän toi kirjoituksessaan esille asioita katolisen uskon näkökulmasta, jotka eivät edusta Raamatullista uskoa. Ekumenian myötä katolisuus ja sen epäraamatulliset opetukset pyrkivät lyömään itsensä läpi Suomen kristillisessä kentässä. Tämän tähden on tärkeätä tutkia asioita Raamatun näkökulmasta käsin pystyäksemme hylkäämän epäraamatulliset ajatukset ja opetukset. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan avulla rukouksen kera.
 

Sisällys:
Katolinen ruusukko
Terve Maria rukous
Noituus ja rukousnauhat

 

Katolinen ruusukko

Seurakuntalainen nettisivuston artikkelissa Emil Anton kirjoittaa monien luterilaisten sekä vapaiden suuntien kristittyjen kokevan puistatuksen tunteita ruusukkoa ja terve Maria rukousta kohtaan. Puistatus johtuu siitä, ettei Raamattu opeta mitään ruusukosta, eikä Marian rukoilemisesta. Käyn lyhyesti läpi Rooman katolisen kirkon (RKK) ruusukon ja terve Maria rukouksen.

RKK opettaa pyhän ruusukkorukouksen olevan sekä suullinen että mietiskelevä (kontemplatiivinen) rukous. Rukousnauhan (ruusukko) avulla rukoilija rukoilee rukousnauhan helmiä liikutellen ja jokaisen helmen kohdalla rukoillaan tietty rukous. Ruusukkorukouksen aikana rukoilija mietiskelee Kristuksen ja Marian elämää, kärsimystä ja kirkastusta. Ruusukkorukoukseen kuuluu apostolisen uskontunnustuksen lausuminen, Isä meidän rukous, useita terve Maria rukouksia sekä kunnia Isälle rukous.

Raamattu ei opeta yhtään mitään rukousnauhan avulla rukoilemisesta. Rukousnauha on pakanallinen perinne, jota käytetään eri uskonnoissa mm. monissa muinaisissa pakanallisissa uskonnoissa. Kontemplatiivinen, eli mietiskelevä rukous on jesuiitta Ignatius Loyolan kehittämä henkinen harjoitus, josta käytetään myös nimiä visuaalinen rukous, visualisointi sekä ignatialainen rukous.

Mietiskelevän (kontemplatiivinen) rukouksen keskipiste on visualisointi. Rukoilijan tulee miettiä mielessään asioita sekä visualisoinnin (mielikuva) kautta astua sisään tapahtumiin ja asioihin, joita rukoilija visualisoi. Visualisoinnin kautta ihmisen sanotaan kokevan, näkevän, kuulevan, kosketettavan, haistavan ja makuaistinsa kautta maistavan asioita, jotka on visualisoinnin kautta tullut hänen mieleensä mielikuvituksen kautta. Jesuiitat opettavat että visualisoinnin kautta ihminen voi puhua ihmisille, palvella heitä sekä jopa olla läsnä Jeesuksen syntymän ja ristiinnaulitsemisen tapahtumissa.

Visualisointi ei ole pelkkiä rukoilijan mielikuvia, vaan henkivallat antavat visualisoinnin kautta eksyttäviä ja epäraamatullisia sisäisiä näkyjä ihmisen mieleen. Visualisoinnin kautta rukoilija on oikeasti yhteydessä riivaajahenkien kanssa, ei Raamatun henkilöiden ja tapahtumien. Raamattu kehottaa uskovia rukoilemaan Hengessä ja totuudessa, ei rukousnauhojen ja kontemplatiivisen rukouksen kautta.

Terve Maria rukous

Katolinen terve Maria rukous on seuraavanlainen:

Terve Maria rukous
Terve Maria, armoitettu, Herra sinun kanssasi. Siunattu sinä naisten joukossa ja siunattu kohtusi hedelmä Jeesus. Pyhä Maria, Jumalanäiti, rukoile meidän syntisten puolesta nyt ja kuolemamme hetkenä. Aamen.

Emil Anton pyrkii poistamaan ennakkoluuloja  kolmen ajatuksen kautta koskien terve Maria rukousta. Anton tuo esille, että yhteisymmärrystä tulee rakentaa rauhassa sekä välttää liioittelua, karikatyyreja ja turhia vastakkainasetteluita. Antonin kolme ajatusta terve Maria rukouksen hyväksymiseksi luterilaisen ja vapaiden suuntien kristittyjen keskuudessa ovat seuraavanlaisia:

1. Ensimmäisen Anton löysi emerituspiispa Eero Huovisen kirjasta Enkeli taivaan. Antoin mukaan Huovinen huomauttaa aivan oikein, ettei Terve Maria -rukouksessa ole mitään erityisen roomalaiskatolista. Sen pääosa on suoraan Luukkaan evankeliumista, enkelin tervehdyksestä ja Elisabetin siunauksesta: Terve, armoitettu, Herra sinun kanssasi, siunattu sinä naisten joukossa, ja siunattu kohtusi hedelmä. Nämä ovat inspiroituja Jumalan sanoja, eikä niiden toistuva mietiskely varmasti ainakaan loitonna meitä Sanan lihaksitulemisen eli inkarnaation ihmeestä.

2. Toinen pointti liittyy edelliseen, ja se tulee paavi Johannes Paavali II:lta, jonka muistoa kirkko niin ikään viettää lokakuussa. Apostolisessa kirjeessään Rosarium Virginis Mariae paavi korosti, että ruusukko on itse asiassa kristosentrinen eli Kristus-keskeinen rukous. Terve Maria-rukouksen keskipisteessä on Marian kohdun siunattu hedelmä, Jeesus, ja ruusukon salaisuuksissa mietiskellään ennen kaikkea Kristuksen syntymän, elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen tapahtumia. Ruusukon rukoilemisessa ei ole kyse mistään Maria-hokemista vaan siitä, että astumme sisään Jumalan ihmiseksi tulemisen salaisuuteen.

3. Kolmas Sanalle alisteinen auktoriteettini on Martti Luther, jonka vuonna 1521 julkaisema Magnificat-kommentaari on luettavissa suomeksikin nimellä Marian ylistyslaulu. Kirjan alussa Luther kirjoittaa: "Suloinen Jumalan äiti suokoon minulle sellaisen hengen, joka voisi olla hyödyksi tälle hänen laululleen". Kirjan lopussa Luther taas pyytää Jumalalta Magnificatin oikeaa ymmärtämistä ja lisää: "Tämän meille suokoon Kristus rakkaan äitinsä Marian tahdon ja esirukouksen kautta. Aamen." Mikael Agricolallakaan ei ollut mitään ongelmia Terve Maria -rukouksen säilyttämisessä, vaan hän sisällytti sen ensimmäiseen suomenkieliseen kirjaan eli aapiseensa heti Isä Meidän -rukouksen jälkeen. Terve Maria kuuluu siis yhteisen kristinoppimme ABC:hen.

Emil Anton toimii katolisen teologian mukaisesti. Hän pyrkii vakuuttamaan ei-katoliset kristityt vetoamalla siihen, että terve Maria rukous on Raamatullinen sekä tuomalla esiin luterilaisen Huovisen ja Lutherin ajatuksia, jotka hyväksyvät terve Maria rukouksen. Katolinen ekumenia pyrkii keskittymään yhdistäviin asioihin, mutta sitä Anton ei tuonut esille, että terve Maria rukouksen loppuosa ei ole Raamatullista opetusta, vaan katolisen kirkon oppia (epäraamatullinen opetus).

Terve Maria rukous on täysin katolinen rukous, ei Raamatullinen rukous, koska sen lopussa pyydetään Mariaa rukoilemaan syntisten puolesta nyt ja kuoleman hetkellä. Raamattu opettaa opetuslapsia rukoilemaan Isä Jumalaa, Herran Jeesuksen nimen kautta. Raamatussa ei ole yhtään kohtaa, jossa opetuslasten tulisi rukoilla Mariaa. Tämä tarkoittaa sitä, että Marian rukoileminen on epäraamatullista, eikä Jumala kuule niitä rukouksia, koska niitä ei ole kohdistettu Isälle Herran Jeesuksen nimen kautta, joka on ainoa Raamatullinen tapa rukoilla ja kohdistaa rukoukset Jumalan kuultaviksi.

Terve Maria rukous ei ole Kristus-keskeinen rukous, eikä rukouksen keskipiste ole Marian hedelmän kohtu, eli Herra Jeesus. Rukouksessa sanotaan Marian kohdun hedelmän, eli Jeesuksen olevan siunattu, mutta keskipiste on Mariassa Jumalanäitinä, jota pyydetään rukoilemaan syntisten puolesta nyt ja kuoleman hetkellä. Rukouksessa aktiivinen teko ihmisen puolesta on kytketty Mariaan, ei Jeesukseen.

Maria ei ole Jumalanäiti, vaikka hän synnyttikin Jeesuksen. Raamattu opettaa Jumalan olevan yksi Isässä, Jeesuksessa sekä Pyhässä Hengessä. Maria ei synnyttänyt Isää, eikä Pyhää Henkeä ja siksi hän ei ole Jumalanäiti, vaan Jeesuksen äiti.

Anton tuo esille ettei ruusukon rukoilemisessa ole kyse mistään Marian hokemisesta vaan siitä, että astumme sisään Jumalan ihmiseksi tulemisen salaisuuteen. RKK opettaa väärin Jumalan ihmiseksi tulemisesta, koska RKK opettaa Maria olevan synnitön syntymästään kuolemaansa saakka. Raamatun opetuksen mukaan kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä myös Maria. Raamatun opetuksen mukaan Jeesus syntyi syntisestä ihmisestä, ei synnittömästä.

Emil Anton toi esille kolmannen Raamatulle alisteisen auktoriteetin olevan Martti Luther, joka on kirjoittanut vuonna 1521 Magnificat-kommentaarin, jossa hän kirjoitti: "Tämän meille suokoon Kristus rakkaan äitinsä Marian tahdon ja esirukouksen kautta. Aamen."

Lutherin teksti koskien Marian esirukouksia on epäraamatullinen opetus, sillä Raamatun opetuksen mukaan kuolleet ihmiset eivät enää ota osaa siihen mitä on maan päällä. Lutheriin vetoaminen veti vesiperän, sillä Lutherin opetus Mariasta oli hyvin katolinen, ei Raamatullinen. Luther opetus Marian esirukouksista ei ole Raamatun sanalle alisteinen, vaan katolisen kirkon epäraamatullinen opetus ja perinne.

Emil Anton vetoaa Mikael Agricolaan, joka sisällytti ensimmäiseen suomalaiseen kirjaan (Aapinen) terve Maria rukouksen heti Isä Meidän Rukouksen jälkeen. Emil Anton tuo esille kuinka terve Maria kuuluu yhteiseen kristinopin ABC:hen. Kuten on tuotu esille aikaisemmin, niin Raamattu ei kehota rukoilemaan Mariaa, eikä opeta Marian olevan kuolemansa jälkeen esirukoilija, jonka puoleen ihmisten tulee kääntyä nyt ja kuoleman hetkellä. Terve Maria rukous ja varsinkin sen loppuosa ei kuulu Raamatulliseen kristinuskoon, mutta sen sijaan se kuuluu vääristettyyn kristinuskoon, jota katolisuus edustaa.

Terve Maria rukous lausuttiin aluksi muodossa: Terve Maria, armoitettu, Herra sinun kanssasi. Siunattu sinä naisten joukossa ja siunattu kohtusi hedelmä Jeesus.

1500-luvulla Trenton kirkolliskokouksessa Terve Maria rukouksen loppuun lisättiin sanat: Pyhä Maria, Jumalan äiti, rukoile meidän syntisten puolesta nyt ja kuolemamme hetkellä. Aamen.

RKK opettaa terve Marian rukouksessa olevan loppuosan lisäyksen lisätyn rukoukseen kiitokseksi, anomukseksi sekä avuksi huutamiseksi kaikkein pyhimmälle Jumalanäidille. RKK:n mukaan terve Maria rukouksen lisäys tarkoittaa, että katoliset hurskaasti ja kunnioittavasti sekä rukoillen anovasti turvautuvat Mariaan, että hän esirukoustensa kautta voisi sovittaa syntiset Jumalan kanssa ja saada heille siunaus tähän nykyiseen elämään sekä elämään, jolla ei ole loppua. RKK opettaa terve Maria rukouksen kuuluvan Raamattuun.

Terve Maria rukouksen loppuosa ei kuulu Raamattuun, vaan se on RKK:n epäraamatullinen ja valheellinen opetus. Raamattu ei missään kehota uskovia turvautumaan Marian esirukouksiin, vaan aina Jumalaan Herran Jeesuksen kautta. Raamattu ei myöskään opeta, että Marian esirukouksilla olisi syntiä sovittava osuus. Opetus Marian esirukousten kautta saatavasta syntien sovittamisesta on epäraamatullista opetusta sekä Jumalan pilkkaamista, sillä vain yksin Herra Jeesus on syntien sovittaja. Raamatusta löytyy terve Maria rukouksen alkuosa, mutta ei lisättyä loppuosaa:

Luuk 1:28 Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: "Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi."

Luuk 1:42 Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi: "Siunattu (eulogeo) sinä vaimojen joukossa, ja siunattu (eulogeo) sinun kohtusi hedelmä!

Kuten näet omin silmin, niin Raamattu ei kehota rukoilemaan Mariaa, vaan opettaa hänen olevan siunattu. Kreikankielen sana eulogeo tarkoittaa siunausta ja siunattua.

Luuk 1:
46 Ja Maria sanoi: "Minun sieluni suuresti ylistää Herraa,
47 ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani;
48 sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Katso, tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi (makaridzo).

Kreikankielen sana makaridzo tarkoittaa kutsua siunatuksi sekä pitää onnellisena. Maria ei sanonut, että hän olisi välittäjä tai esirukoilija Jumalan ja ihmisten välillä, vaan että häntä tullaan kutsumaan siunatuksi. RKK:n opetus Mariasta välittäjättärenä sekä esirukoilijana Jumalan ja ihmisten välillä on epäjumalanpalvelusta.

Kreikankielen alkutekstissä jakeessa Luuk 1:48 ei ole ollenkaan sanaa ylistävät. Ylistävät sana on lisäys, ei Raamatun sanan opetus tässä kohdassa. Raamattu ei opeta ylistämään Mariaa, vaan ylistämään Jumalaa.

KJV 1769 kääntää Luuk 1:48 tarkasti alkutekstin mukaisesti: For he hath regarded the low estate of his handmaiden: for, behold, from henceforth all generations shall call me blessed.

Luuk 11:
27 ¶ Niin hänen tätä puhuessaan eräs nainen kansanjoukosta korotti äänensä ja sanoi hänelle: "Autuas (makarios - siunattu, onnellinen) on se kohtu, joka on kantanut sinut, ja ne rinnat, joita olet imenyt".
28 Mutta hän sanoi: "Niin, autuaat (makarios - siunattu, onnellinen) ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudattavat".

Herralle Jeesukselle sanottiin, että siunattu on se kohtu, joka on Hänet synnyttänyt. Herra Jeesus ei opettanut katolista Maria oppia, vaan vastasi sanoen siunattujen olevan niiden ihmisten, jotka kuulevat Jumalan sanan opetuksen ja noudattavat sitä. Herra Jeesus ei ylistänyt Mariaa esirukoilijana Jumalan ja ihmisten välillä, vaan piti häntä aivan samanlaisena syntisenä kuin muitakin ihmisiä.

Raamattuun uskova ihminen saa kutsua Mariaa siunatuksi, sillä hän synnytti Jeesuksen. Jeesuksen synnyttäminen ei antanut Marialle erityisoikeuksia, voitelua tai tehtävää yli muiden ihmisten, vaan hän on samalla tavalla syntinen kuin kaikki muutkin ihmiset. Katolinen terve Maria rukous on epäraamatullinen asia sekä epäjumalanpalvelusta.

RKK opettaa kunnioittavansa Mariaa aivan erityisellä tavalla, mutta ei palvo Mariaa ja palvoo vain yksin Jumalaa. Kun tutkimme RKK opetuksia sekä Marialle kohdistettuja rukouksia, niin niistä käy ilmi selkeästi, että RKK palvoo Mariaa.

Taivaan kuningatar - Regina cæli (katolinen rukous)

E(sirukoilija): Iloitse taivaan kuningatar - halleluja!

V(astaus): Sillä hän, jonka synnytit - halleluja!

E: Nousi kuolleista sanansa mukaan - halleluja!

V: Rukoile puolestamme Jumalaa - halleluja!

E: Iloitse ja riemuitse, neitsyt Maria - halleluja!

V: Sillä Herra on totisesti ylösnoussut - halleluja!

E: Rukoilkaamme:

Kaikkivaltias Jumala, Poikasi Herramme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksella olet täyttänyt maailman ilolla. Anna meidän päästä hänen äitinsä, neitsyt Marian, esirukousten tähden ylösnousemuksen kirkkauteen. Tätä pyydämme saman Kristuksen, Herramme, kautta.

V: Aamen.

 

RKK opettaa Marian olevan taivaan kuningatar, joka on pakanallinen oppi, jonka palvonnan Jumala kielsi VT:n kansalta. RKK opettaa, että Marian tulisi rukoilla katolisten puolesta Jumalaa. RKK opettaa katolisia rukoilemaan Jumalaa, että Marian esirukousten tähden katoliset pääsisivät ylösnousemukseen kirkkauteen, eli pelastukseen.

 

RKK:n Marian välittäjän asema ja rooli, kuolemanhetkellä Mariaan turvautuminen, Marialle kohdistetut rukoukset pelastuksen saavuttamiseksi ovat asioita, jotka ovat Jumalalle kuuluvan palvonnan tunnusmerkkejä. Koska katoliset osoittavat Jumalan palvontaan kuuluvat tunnusmerkit Marialle, niin se tarkoittaa yksinkertaisesti sanottuna sitä että katoliset palvovat Mariaa, josta on todisteena katolisten oppi Mariasta sekä Marialle kohdistetut rukoukset.

Noituus ja rukousnauhat

Katolisessa perinteessä terve Maria rukousta voi rukoilla ilman rukousnauhaa tai sen kanssa. RKK:n opetuksessa ruusukkorukouksessa terve Mariaa rukousta rukoillaan rukousnauhan kanssa. Rukousnauhoja käytettiin muinaisessa Assyriassa, Babyloniassa, Egyptissä sekä nykyisin myös hindut, sikhit ja buddhalaiset käyttävät rukousnauhoja (japa mala). Muslimitkin käyttävät rukousnauhoja (misbaha, tesbih).

Okkultistit, noidat sekä wiccat käyttävät rukousnauhoja. Wicca rukousnauha perinteeseen kuuluu myös jumalatar rukousnauha. Noidat käyttävät rukousnauhaa meditaation ja rukouksen aikana. Noidat sanovat rukousnauhan auttavan keskittymään sekä syventämään tietoisuuden tilaa. Noitien mukaan rukousnauhan sormeileminen auttaa rauhoittamaan mieltä. Noidat sanovat, että rukousnauhan päivittäinen käyttö rukousten ollessa kohdistettuna jollekin jumalattarelle voi olla tärkeä työkalu luomaan voimakkaan yhteyden jumaluuteen. Noitien mukaan rukousnauhaa voidaan käyttää itsensä vahvistamiseen sekä halujen ja toiveiden toteutumiseen. Noidat uskovat, että jokainen rukousnauha helmi edustaa tiettyä energiaa sekä visualisoinnin päämäärää.

Kun vertaat katolisten rukousnauhaa esimerkiksi noitien rukousnauhan käyttöön, niin niitä käytetään hyvin samanlaisen kaavan mukaan. Noidat ottavat yhteyttä rukousnauhan kautta jumalattariin sekä katoliset ottavat rukousnauhan kautta yhteyttä "Mariaan", jonka he opettavat olevan taivaan kuningatar. Taivaan kuningatar oppi on pakanallinen jumalatar kultti. Katoliset ottavat yhteyttä pimeyden henkivaltoihin rukoillessaan Mariaa rukousnauhan kanssa (kaikki rukoukset Marialle ovat yhteydenottoja riivaajahenkiin).

Okkultistit ja noidat käyttävät rukousnauhaa visualisoimiseen. Katoliset visualisoivat (kontemplatiivinen rukous) rukousnauhan kautta. Visualisointi on yhteydenottamista henkivaltoihin, jotka antavat näkyjä ihmisille visualisoinnin kautta. Okkultistit ottavat yhteyttä jumalattariin ja jumaluuksiin (henkivallat) rukousnauhojen kautta. Katoliset ottavat myös yhteyttä riivaajahenkiin rukousnauhan kautta, sillä Marian rukoilu on epäjumalanpalvelusta, jonka kautta saadaan yhteys riivaajahenkiin.

On kiistaton tosiasia, että Rooman katolisen kirkon rukousnauha käytäntö tulee pakanuudesta ja noituudesta, ei Raamatun opetuksesta. Luterilaisille on myös kehitetty oma rukousnauha sekä jopa joissakin vapaiden suuntien uskovien piireissä käytetään rukousnauhoja. Jos olet uskossa Herraan Jeesukseen ja olet erehtynyt ja eksynyt käyttämään rukousnauhaa, niin hylkää sen käyttäminen ja tee parannus, sillä rukousnauhan käyttäminen on okkultistinen ja saatanallinen väline, ei Raamattuun uskovan työkalu.

Kol 3:17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Joh 16:23 Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni.

Apt 4:

29 Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi;

30 ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta."

31 Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.

 

Raamattu ja Herra Jeesus opettaa, että kun rukoilemme, niin meidän tulisi rukoilla Isä Jumalaa Herran Jeesuksen nimen kautta. Herra Jeesus on meidän Pelastajamme ja Lunastaja, jonka Isä lähetti. Sen tähden Raamattu opettaa, että rukouksen tulee kohdistua Isälle Herran Jeesuksen nimessä. Marian rukoileminen on epäjumalanpalvelusta sekä yhteyden ottamista riivaajahenkiin.

Joh 4:
23 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo.
24 Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."

Raamattu opettaa, että uskovien tulee rukoilla Jumalaa Hengessä ja totuudessa. Raamatun opetus rukouksen työkaluista on Pyhässä Hengessä rukoileminen totuuden mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä ettei rukoilemiseen saa käyttää minkäänlaisia rukousnauhoja tai muuta rekvisiittaa, koska rukoileminen tapahtuu Pyhässä Hengessä sekä totuudessa.

Raamattu opettaa pelastuksesta, joka voidaan vastaanottaa vain parannuksenteon sekä uskon kautta Herraan Jeesukseen. Raamatulliseen pelastukseen ei kuulu Marian rukoileminen, eikä rukousnauhan käyttäminen. Usko Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa ja silloin tulet näkemään kuinka armollinen ja rakastava Jumala on ja kuinka Hän johdattaa sinua ylen ihmeellisesti tässä synnin vallan alla olevassa pimeässä maailmassa.
 

Terve Maria rukous osa 2Petri Paavola 6.11.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
seurakuntalainen.fi

henrik.katolinen.fi
newadvent.org/cathen
katolinen.fi
paganwiccan.about.com
whale.to/c/rosary
blogspot.fi


 


 

 

 

eXTReMe Tracker