Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Terve Maria rukous osa 2

Katolinen teologi Anton Emil vastasi seurakuntalainen.fi blogin kautta  kirjoitukseeni terve Maria rukous. (Päivitys 9.12.2015 katolisen kirkon Helsingin hiippakunnan yleisvikaari lähetti minulle sähköpostia, jossa hän ilmoitti, että Emil Anton on katolinen ja teologi, mutta ettei hän ole kuitenkaan katolinen teologi, ja hän kirjoittaa omalla vastuullaan -  katolinen.net sivusto sanoo: Huomaathan, että tekstien julkaiseminen tällä sivustolla ei muuta sitä tosiasiaa, että Emil kirjoittaa omissa nimissään eikä kirkon (virallisena tai epävirallisena) edustajana). Anton kirjoitti ettei kirjoituksessani ole suoria Raamattusitaatteja, vaan Paavolan omaa teologiaa. Kirjoituksessani on kahdeksan suoraa Raamattusitaattia lukujen ja jakeiden kera sekä sen lisäksi vielä viittauksia Raamatun sanaan ilman suoria sitaatteja.

Emil Antonin kirjoituksessa ruusukon kuukausi ja terve Maria rukous (10.10.2014) ei ole yhtään suoraa Raamattusitaattia lukujen ja jakeiden kera, vaan muutama siteeraus Raamatusta, jotka puhuvat pääasiassa Mariasta. Antonin lausunto minusta ja suorista Raamattusitaattien puuttumisista on virheellinen sekä väärä todistus lähimmäisestä. Kun käymme läpi Antonin vastauksen kirjoitukseeni terve Maria rukous, niin huomaamme kuinka katolinen teologia on lähes kokonaan irti Raamatun sanasta ja sen sijaan se on rakennettu tiukasti katolisen perinteen varaan, jota ei löydy Raamatusta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan avulla rukouksen kera.


 

Sisällys:
Efeson konsiili
Raamattu ei käske rukoilemaan Mariaa

 

Efeson konsiili

Emil Anton sanoo minun kieltävän Efeson konsiilin sekä sanoutuvan irti klassisen kristikunnan kristologiasta ja kolminaisuusteologista vetoamalla omaan Raamatun tulkintaani.

Raamattu opettaa Jumalan olevan yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Koska Maria ei ole synnyttänyt Isä Jumalaa eikä Pyhää Henkeä, niin Maria ei ole Jumalan äiti, vaan Jeesuksen äiti. Raamattu ei opeta Marian olevan Jumalan äiti. Efeson konsiilin päätös Mariasta on epäraamatullinen, eikä se silloin tietenkään velvoita sitä uskomaan, sillä uskon tulee perustua Jumalan sanaan, ei ihmisten perinteisiin ja ihmisoppeihin.

Kuten edellä lävi ilmi niin Raamattu opettaa Jumalan olevan yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä, eikä Jeesus ole Isä. Niin VT kuin UT todistaa ja vahvistaa Jumalan olevan yksi, joten kyse ei ole minun tulkinnastani, vaan Raamatun opetuksesta sekä Jumalan omasta ilmoituksesta miten Hän määrittelee itsensä:

5 Moos 6:4 Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.

Room 3:30 koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta.

2 Kor 13:
11 ¶ Lopuksi, veljet, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehoituksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.
12 Tervehtikää toisianne pyhällä suunannolla.
13 Kaikki pyhät lähettävät teille tervehdyksen.
14 Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.

Minun Kristologiani (oppi ja tieto Kristuksesta) perustuu Jumalan sanan opetukseen. Jeesus on Herra, Pelastaja, Jumala (ei Isä) sekä Hän oli ihminen ja lihaksi tullut Jumala. Herran Jeesuksen kautta on tullut syntien anteeksiantamus sekä yhteys Isään niiden ihmisten osaksi, jotka ovat tehneet parannuksen sekä uskovat Herraan Jeesukseen.

Raamattu ei käske rukoilemaan Mariaa

Emil Anton on sitä mieltä, että terve Maria rukouksen vastakkaisasetteleminen Raamatun kanssa on turhaa. Tässä Anton erehtyy, koska rukouksen loppuosa on lisäys, sisältäen epäraamatullisen opetuksen, niin sen loppuosaa tulee verrata Raamatun opetukseen. Kun tämän vertauksen tekee rehellisesti, niin ei ole muuta vaihtoehtoa kun hylätä rukouksen loppuosa sen epäraamatullisuuden takia.

Anton sanoo, ettei Raamattu käske kuuntelemaan Radio Deitä, eikä lukemaan Seurakuntalainen.fi sivustoa. Hän sanoo niiden molempien olevan myöhempi ilmiö, joka voi olla täysin kristillinen huolimatta siitä, ettei siitä sanota mitään Raamatussa. Tämän perusteella Anton uskoo terve Marian rukouksen ja myös sen loppuosan olevan täysin kristillinen ja hyödyllinen. Emil Anton erehtyy taas kerran.

Joh 20:
29 Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"
30 Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden;
31 mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

Joh 7:38 Joka uskoo minuun,  niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (Alkutekstin mukainen sanajärjestys)

Raamattu opettaa, että meidän tulee uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Tämä tarkoittaa sitä, että uskon ylin ja ainoa auktoriteetti on Raamattu (Jumalan sana). Myöhemmän ilmiön tulee perustua Jumalan sanan opetukseen, että siitä voidaan käyttää nimitystä täysin kristillinen tai hyödyllinen. Myöhempi ilmiö, joka ei perustu Jumalan sanan opetukseen sekä on Raamatun sanan ilmoitusta vastaan on epäraamatullinen asia ja ilmiö. Terve Maria rukouksen loppuosa on epäraamatullinen lisäys. Täten Antonin myöhempi ilmiö vertaus ei läpäise Raamatun sanan totuuden opetusta ja siksi jokaisen todellisen uskovan tulee hylätä tällainen rukous.

Anton sanoo uskaltavansa väittää, että Maria-hartaus ja Raamattu kuuluvat erottamattomasti yhteen.  Anton kehottaa miettimään sitä mistä tiedämme Raamatun olevan Raamattu. Uuden Testamentin kaanonin syntyminen on perin yksinkertainen asia. Ennen kaanonin kokoamista Jumalan seurakunnalla oli jo käytössään kaikki 27 UT:n kirjaa. Katolinen kirkko kykeni kanonisoimaan UT:n 4. vuosisadalla, koska se sai käsiinsä olemassa olevat UT.n kirjat ja kirjoitukset, joita Jumalan seurakunnassa oli luettu jo muutama sata vuotta ennen kuin kirkko kanonisoi UT:n.

Raamatussa ei ole opetusta RKK:n liturgioista ja sakramenteista. Raamattu opettaa kyllä vesikasteesta sekä ehtoollisesta jne. mutta ei sillä tavalla kuin RKK opettaa niistä. Marian rukoileminen perustuu varhaiseen kirkon liturgiaan, joka ei kuitenkaan ollut Raamatun sanan totuuden mukainen. Sillä ei ole mitään totuusarvoa, että Sinun turviisi pakenemme (Sub tuum praesidium) rukous 200-luvun puolenvälin rukous löytyy egyptiläisestä liturgiasta.

Apt 20:
29 Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä,
30 ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa.
31 Valvokaa sentähden ja muistakaa, että minä olen kolme vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itsekutakin.

Apostoli Paavali sanoi, että hänen lähtönsä (kuolema) jälkeen seurakunnan keskuuteen nousee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Paavalin mukaan nämä julmat sudet nousevat seurakunnan sisältä, jotka väärää puhetta puhuen pyrkivät vetämään Jeesuksen opetuslapsia mukaansa vääryyden ja eksytyksen pauloihin.

Meidän tulee ymmärtää, että UT:n Kirjoitusten ja ilmoitusten auktoriteetti annettiin Matteuksen evankeliumista Ilmestyskirjaan saakka (27 kirjaa), jolloin Jumalallinen ilmoitus loppui. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan ilmoituksen auktoriteetti on vain UT:n 27:ssa kirjassa (sekä VT:ssa), eikä niiden ulkopuolella. Tämä taas tarkoittaa sitä, että uskon Herraan Jeesukseen on perustuttava Raamatun sanaan ja jokainen Raamatun sanan vastainen opetus on väärää opetusta ja eksytystä.

Paavali tiesi Pyhän Hengen ilmoituksen kautta eksytyksen ja väärän opetuksen ilmestyvän heti hänen kuolemansa jälkeen seurakunnan yhteyteen. Kun tutkimme Sinun turviisi pakenemme rukousta, niin näemme sen olevan väärää puhetta, eksytystä sekä epäraamatullista opetusta:

Sinun turviisi
Sinun turviisi pakenemme,

pyhä Jumalansynnyttäjä,

älä hylkää rukouksiamme hädässä,

vaan vapauta meidät aina kaikista vaaroista,

kunniakas ja siunattu Neitsyt.

Aamen.

 

Raamatusta ei löydy mistään opetusta, joka opettaisi että uskovan tulee paeta Marian turvaan ja ettei Maria hylkäisi hädässä rukoiltuja rukouksia. Raamattu ei myöskään opeta, että uskovan tulee rukoilla Mariaa vapauttamaan hänet kaikista vaaroista. 200-luvun egyptiläinen liturginen rukous on vastoin Jumalan sanan opetusta ja siksi se kuuluu siihen eksytyksen sarjaan ja väärään puheeseen, jonka Paavali sanoi alkavan heti hänen kuolemansa jälkeen.

Marian rukoileminen nousee suoraan valheellisen kirkon sydämestä, mutta ei Raamatun sanan opetuksesta. Anton tuo esille, että Vatikaanin II kirkolliskokouksen mukaan Marian tehtävä on täysin Jumalalle ja Kristukselle alisteinen, sillä se ammentaa Kristuksen ainoasta välimieheydestä, ollen siitä kokonaan riippuvainen ja todistaa siitä. Raamattu ei puhu mistään muusta tehtävästä Mariaa koskien kuin toimia Jeesuksen synnyttäjänä. Raamatun opetuksen mukaan Marialla ei ole mitään erityistä tehtävää seurakunnassa kuolemansa jälkeen, kuten RKK väärin opettaa:

Finally, the petition "Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen." is stated by the official "Catechism of the Council of Trent" to have been framed by the Church itself. "Most rightly", says the Catechism, "has the Holy Church of God added to this thanksgiving, petition also and the invocation of the most holy Mother of God, thereby implying that we should piously and suppliantly have recourse to her in order that by her intercession she may reconcile God with us sinners and obtain for us the blessing we need both for this present life and for the life which has no end." newadvent.org

RKK:n luonne on petollinen ja katala, sillä se voi sanoa yhtä ja toista, mutta oman todistuksensa mukaan kumoaa sen mitä se on sanonut ja opettanut. Katolisen Newadvent.org nettisivun ja Catholic Encyclopedan mukaan terve Maria rukous on kiitosta, anomusta sekä avuksi huutamista Marialle, sisältäen ajatuksen että katolinen hurskaasti, kunnioittavasti ja anovasti turvautuu Marian esirukoukseen, että hän sovittaisi syntiset Jumalalle, että he saisivat siunauksen nykyisessä elämässä ja elämässä, jolla ei ole loppua.

Katolinen tulkinta terve Maria rukouksesta ilmaisee Marian tehtävän olevan esirukousten kautta syntisten sovittaminen Jumalalle. Tämän tulkinnan myötä kumoutuu Vatikaanin II kirkolliskokouksen selitys. RKK:n opetus on juuri tällaista, eli ristiriitaista missä toinen opetus kumoaa toisen opetuksen. Raamattu ei opeta Marian sovitustehtävästä esirukousten kautta. Tällainen opetus on Jumalan pilkkaa sekä väärän evankeliumin julistamista, johon uskominen johdattaa ihmisen ulkopuolelle Raamatullisen pelastuksen.

Marian rukoileminen ei ole aidosti Raamatullinen ilmiö, eikä Raamattu opeta, että maanpäällisen seurakunnan ja taivaallisen seurakunnan (uskossa kuolleet ihmiset) välillä on elävä yhteys ja että Maria jatkaisi äidillistä huolenpitoaan taivaasta käsin. Opetus kuolleiden ihmisten ja maanpäällisen kirkon välillä olevasta yhteydestä tarkoittaa oikeasti sitä, että riivaajahenget pitävät yhteyttä katoliseen kirkkoon, niin tämän kuin muun RKK:n väärän opetuksen kautta.

Marialla ei ole minkäänlaista äidillistä tehtävää, eikä hän jatka äidillistä tehtävää taivaasta käsin. Raamattu opettaa Herran Jeesuksen olevan ainoa Välimies ihmisten ja Jumalan välillä, joka taivaasta käsin rukoilee uskovien puolesta:

1 Tim 2:
5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,
6 joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,

Room 8:
33 Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.
34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee (entugkhano) meidän edestämme.

Room 8:34:ssa oleva entugkhano sana tarkoittaa välittää, esirukous. Raamattu opettaa Herran Jeesuksen olevan ainoa Välimies sekä taivaallinen esirukoilija ihmisten ja Jumalan välillä. Raamatussa ei ole yhtään kohtaa, jossa sanottaisiin Marian olevan taivaassa esirukoilijana sekä syntisten sovittajana. Opetus Mariasta taivaan esirukoilijana sekä syntisten sovittajana on Jumalan pilkkaa ja väärän evankeliumin levittämistä.

Katolisen katekismuksen kohdan 2677 loppuosassa sanotaan näin terve Maria rukouksesta: Rukoile meidän syntisten puolesta nyt ja kuolemamme hetkenä. Pyytäessämme Mariaa rukoilemaan puolestamme tunnustamme olevamme syntisparkoja ja käännymme kokonaan pyhän ”laupeuden äidin” puoleen. Uskomme itsemme hänelle ”nyt”, tässä elämämme hetkessä. Ja luottamuksemme kasvaa niin, että uskomme hänelle myös ”kuolemamme hetken”. Olkoon hän silloin luonamme, niin kuin hän oli läsnä Poikansa kuollessa ristillä. Ottakoon hän meidät äitinämme vastaan rajan yli siirtyessämme johdattaakseen meidät Poikansa Jeesuksen luokse paratiisiin.

RKK:n virallinen opetus pitää Mariaa välittäjänä, jonka tehtävä on johdattaa katoliset Jeesuksen luokse. RKK:n opetuksen mukaan katolinen ei voi pelastua ellei hän usko koko kirkon virallista oppia:

Katolinen katekismus (2005) 837. ”Kirkon yhteisöön jäsentyvät täydellisesti ne, jotka Kristuksen Hengen saaneina hyväksyvät kirkon koko järjestyksen ja kaikki siihen asetetut armonvälineet ja jotka sen lisäksi yhteisen uskon tunnustamisen, sakramenttien, kirkollisen hallinnon ja keskinäisen yhteyden kautta ovat yhdistyneet koko näkyvään kirkkoon ja Kristukseen, joka johtaa sitä paavin ja piispojen välityksellä. Kirkkoon kuuluminen ei kuitenkaan turvaa pelastusta sille, joka rakkaudesta pois langenneena jää vielä kirkon helmaan ’ruumiillisesti’ mutta ei ’sydämeltään’.”

Katolinen katekismus (1953) 225. Kun siis katolinen kirkko on ainoa autuuttava kirkko, niin mikä on kunkin ihmisen velvollisuus? Jokainen joka tuntee katolisen kirkon Kristuksen oikeaksi kirkoksi, on iankaikkisen autuuden menettämisen uhalla velvollinen olemaan sen jäsen, uskomaan sen opin, nauttimaan sen sakramentteja ja olemaan sen vallalle alamainen. Sivu 53

RKK:n opetuksen mukaan katolisen kirkon jäsenen on uskottava myös Marian olevan syntisten ihmisten välittäjä Jumalalle, mikäli he mielivät pelastua. Tämä tarkoittaa sitä, ettei yksikään katolisen kirkon jäsen voi olla pelastavassa uskossa, joka uskoo koko kirkon virallisen opin. Marian asettaminen välittäjän asemaan sekä monet muut RKK:n useat erilaiset epäraamatulliset pelastuksentiet tarkoittavat sitä, että RKK:n "evankeliumi" ei ole pelastuksen evankeliumia, vaan kadotukseen johtavaa valheellista opetusta.

RKK ei tunnusta sellaista ihmistä katolisen kirkon jäseneksi, joka ei usko koko kirkon oppia. Täten katolisen kirkon jäsenellä, joka perustaa pelastuksensa yksin Herran Jeesuksen sovitustyöhön, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin erota RKK:sta sekä Jumalan johdatuksessa hakeutua Raamatullisen seurakunnan yhteyteen, mikäli hän haluaa olla Raamatun mukaisessa pelastavassa uskossa.

Jäämällä katolisen kirkon jäseneksi hänen täytyisi uskoa koko RKK:n epäraamatullinen opetus, sillä RKK edellyttää sitä jäseniltään. Täten on selvää ettei Herraan Jeesukseen uskova ihminen voi kuulua sellaiseen yhteisöön, joka velvoittaa häntä uskomaan moniin erilaisiin epäraamatullisiin pelastuksenteihin. Ainoa vaihtoehto on jättää tällainen yhteisö.

RKK sanoo ettei se palvo Mariaa, mutta se palvoo Mariaan esimerkiksi siten, että se sanoo Marian esirukousten sovittavan syntiset Jumalalle, jonka kautta Maria saa aikaan siunauksen ihmisten nykyisessä elämässä sekä elämässä, jolla ei ole loppua.

RKK palvoo Mariaa osoittamalla Marialle Jumalan palvontaan kuuluvat tunnusmerkit, sillä vain Jumala voi sovittaa ihmisten synnit sekä johdattaa ihmisen iankaikkiseen elämään. Kiistattomasti RKK palvoo Mariaa.

Katolinen oppi sekä katolinen ekumenia on kuin juovuttava päihde, joka turruttaa aistit sekä hämärtää näkökyvyn. Jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi hylätä kaikki katoliset väärät opetukset sekä ekumeeniset yhteydet katolisten kanssa, jotka kannattavat ja uskovat RKK:n virallisia opetuksia. Pysykäämme Raamatullisessa uskossa, jonka keskipiste on Herra Jeesus, Raamatun sanan totuus sekä Pyhässä Hengessä ojentautuminen sen mukaan mikä on Jumalan tahto ja Jumalan sanan totuus.

 

Terve Maria rukous osa 1Petri Paavola 6.11.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
seurakuntalainen.fi

newadvent.org/cathen
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker