Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


The Last Reformation ja Raamatun totuus

Kristityn foorumin Juhani Aitomaa kirjoitti artikkelin (6/2017-139) The Last Reformation eksyttää erityisesti nuoria, jossa Aitomaa tuo esille ansiokkaasti tärkeitä havaintoja The Last Reformation eksytyksestä. Tämän aiheen kirjoittaminen on ollut ajatuksissani useita vuosia, aina siitä asti kun olin kuuntelemassa eräässä kokouksessa Torben Sondergaardia (The Last Reformation-liikkeen perustaja). Nyt koin sydämessäni, että on aika kirjoittaa tästä aiheesta tietystä näkökulmasta käsin. Käyn tätä aihetta läpi pääasiassa kristityn foorumin artikkelin havaintojen kautta, Torbenin opetusten ja Jumalan sanan totuuden kautta. Olen katsonut jo useamman vuoden joitakin Torbenin videoita ja lukenut hänen kirjaansa Sound Doctrine sekä muutakin hänen tekemäänsä materiaalia.

Jokainen uskova ihminen on erehtyväinen, mutta se ratkaisee missä kohden me erehdymme. On erehdyksiä ja väärää Raamatun opetuksen ymmärtämistä, joka ei ole niin vaarallista, mutta sitten on sellaista väärää opetusta, joka on todella vaarallista. Torbenin opetuksessa on ihan hyvääkin mukana, mutta hänellä on myös todella vaarallisia vääriä oppeja. Toki, jokainen väärä oppi tulisi perata pois ja hylätä, mutta on kuitenkin olemassa todella haitallista ja väärää opetusta, joka tulisi ensisijassa hylätä. Totuutta tulee tuoda esille sävyisyyden Hengessä, sillä vain sävyisyydessä ja rakkaudessa esille tuotu totuus voi avata ihmisen sydämen vastaanottamaan totuuden.

Ymmärrän sen, että kirjoitukseni voi loukata sellaisia ihmisiä, jotka ovat mukana The Last Reformation-liikkeessä. Olen tämän kirjoituksen suhteen todella aralla tunnolla, sillä tiedän ja tunnen oman vajavaisuuteni. Tarkoitukseni ei ole loukata ketään, vaan pyrkiä Raamatun sanan totuuden kautta osoittamaan sen ettei Torbenin toiminta ole Raamatullista, vaan voi olla hyvinkin vilpitöntä, mutta silti eksyttäväistä. Raamattu sanoo (Apt 17:10,11) Bereassa uskoontulleiden juutalaisten olleen jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset, sillä he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti tutkien joka päivä kirjoituksia kuinka asiat olivat. Jokainen meistä (myös minä) olemme erehtyväisiä ja siksi on todella tärkeätä tutkia Raamatusta asioita, että ovatko ne niin kuin meille on opetettu.  Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.
 

Sisällys:
Usko ja voimalliset teot
Vesikaste, synnittömyys, syntien pois peseminen, riivaajien ulosajaminen
Apostolinen aika
Pyhityksestä

 

Usko ja voimalliset teot

Useita vuosia sitten olin sellaisessa kokoontumisessa, jossa Torben oli puhumassa ja opettamassa. Tässä kokouksessa Torben opetti, että jokainen ihminen saa heti uskoontulemisessa uskon parantaa sairaita, eikä mitään muuta enää sen jälkeen tarvita. Torben opetti, että sairasten parantamisen armolahja on opetuksellinen lahja, mutta kaikilla uskovilla on uskoontulon seurauksena usko rukoilla sairaat terveeksi.

1 Kor 12:
7 Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.
8 Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta;
9 toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä;
10 toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä.
11 Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.
.................................
29 Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki opettajia? Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja?
30 Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään?

Raamattu kumoaa Torbenin opetuksen. Raamatun sanan opetuksen mukaan kaikille ei anneta terveeksitekemisen (parantamisen) armolahjoja ja voimallisten tekojen armolahjaa. Torbenin opetus tässä kohden johtaa vääristyneeseen uskoon, jossa jokaisen tulisi kyetä rukoilemaan sairaat terveiksi, vaikka se ei ole Raamatun sanan opetuksen mukaan mahdollista. Jumala kyllä parantaa sairauksia ja antaa siihen uskoa sekä parantamisen armolahjan, mutta ei anna sitä jokaiselle uskovalle.

Käytännössä Torbenin opetus johtaa monen kohdalla suureen syyllisyyteen ja ahdistukseen, kun parantamisen armolahja ei toimikaan jokaisella uskovalla. Pahimmassa tapauksessa ihminen voi hylätä uskon, kun ja jos hän uskoo, että jokaisen uskovan kautta parantamisen armolahjan pitäisi toimia. Kun ja jos ihmisiä ei parannukaan hänen rukoustensa kautta (kaikilla ei ole parantamisen armolahjaa), niin joku voi luulla, että hän ei olekaan oikeassa uskossa ja sen tähden hän päättää luopua uskosta. On aivan varmaa, että tässä ajassa Jumala haluaa parantaa ihmisiä ja antaa kansalleen parantamisen armolahjoja ja tässä kohden meillä uskovilla olisi varmaan aihetta parannukseen, mutta emme saa kuitenkaan syyllistyä opettamaan tästä asiasta väärin, koska kaikille ei anneta parantamisen armolahjoja.

Moni uskova ajattelee, että voimalliset teot ja niiden lisääntyminen on todiste oikeasta uskosta ja siitä, että Jumala on toiminnassa mukana. Raamatun sanan opetuksen mukaan kaikki voimateot eivät tapahdu Jumalan voimasta, sillä varsinkin lopunaikana on paljon vääriä profeettoja, jotka toimivat valheen kaikella voimalla. Raamattu sanoo myös ettei kaikilla ole voimallisten tekojen lahjaa, eikä kaikilla ole parantamisen armolahjoja. Siksi uskossa ei ole kyse siitä kuinka paljon ihmeitä ja voimallisia tekoja tapahtuu, vaan siitä että itse kukin on uskollinen sen mukaan minkä tehtävän hän on saanut Jumalan armosta. Toki Jumala tekee voimallisia tekoja ja ihmeitä, mutta ei kaikkien kautta ja siksi on tärkeää olla Jumalalle uskollinen (kuuliainen) siinä tehtävässä ja armovaikutuksessa mihin Jumala armostaan itse kunkin kutsuu.

Lähimmäisen rakastamisen teot ovat voimallisia tekoja, koska niiden takana on Jumala ja Hänen voimansa, sillä vain Hänessä me saamme voiman rakastaa lähimmäisiämme oikealla tavalla, aina totuuden mukaisesti. Lähimmäiseen rakastamiseen ei kuitenkaan tarvita ihmetekoja ja tunnusmerkkejä, vaan sydäntä, joka haluaa rakastaa lähimmäistään kaikissa tilanteissa.

Vesikaste, synnittömyys, syntien pois peseminen, riivaajien ulosajaminen

Torben opettaa, että uskova tulee synnistä vapaaksi, kun hän tulee uskoon ja ottaa vesikasteen. Torben sanoo, että uskova voi kuitenkin tehdä vielä vääriä asioita, mutta uskovan on mahdollista elää ilman syntiä ja olla vapaa synnistä. Torbenin opetuksesta tulee esille se, että hän todellakin uskoo sen, että uskovan ihmisen on mahdollista saavuttaa synnitön tila tässä ajassa.

Totta kai uskovan on mahdollista elää ilman synnin tekemistä tiettyyn rajaan asti, mutta uskovasta ei voi tulla synnitöntä tässä maailmanajassa:

1 Joh 1:
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8 ¶ Jos sanomme, ettei meillä ole (
ekhomen)  syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

Raamatussa 1 Joh 1:8 jakeessa kreikankielen tekstissä on sana ekhomen (perusmuodossa ekho), joka on  preesensin aktiivin indikatiivissa, joka tarkoittaa nykyhetkeä ja tilaa, joka tapahtuu nyt tässä hetkessä. Kyseessä ei siis ollut mennyt aika, jumalattomuuden aika, vaan kirjeen kirjoittamisen ajankohdan menneen ajan nykyhetki. Tämä myös tarkoittaa sitä, että me olemme nyt tässä nykyhetkessä samassa tilanteessa kuin apostoli Johanneksen aikalaiset olivat. Mekään emme ole synnittömiä tässä nykyisessä ajassa.

Raamattu opettaa, että uskovasta ei voi tulla synnitöntä tässä ajassa. Raamattu sanoo, että jos sanomme ettemme ole tehneet syntiä (opetamme synnittömyysoppia) niin teemme Jumalan valehtelijaksi (ja elämme itse valheessa) eikä totuus ja Jumalan sana ole meissä. Toisin sanoen synnittömyysopin kautta ihminen ajautuu pois totuudesta ja pelastuksesta, koska hän ei tuo syntejään Jeesuksen veren puhdistettavaksi

Synnittömyysoppi halventaa Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön, koska Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö ei sovita ainoastaan jumalattomuudessa tehtyjä syntejä, vaan myös ne synnit, joihin uskovina lankeamme, kun ne tunnustamme ja haluamme tehdä niistä parannusta. Synnittömyysopin takana ovat riivaajahenget, jotka sitovat ihmisen valheeseen, valhehenkeen ja vakavaan eksytykseen, jonka tarkoitus on eksyttää ihminen pois Jumalan armosta ja pelastuksesta.

San 28:13 Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.

Pr 28:13 ¶ He that covereth his sins shall not prosper: but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy.

Raamatun opetuksen mukaan kukaan uskova ei kykene elämään synnittömänä täällä maan päällä. Synnittömyysopin eksytyksen lumoissa oleva ihminen halveksii Jeesuksen sovitusverta, koska uskoessaan olevansa synnitön, hän ei tule Jeesuksen veren puhdistettavaksi syntiensä tähden, missä hän kuitenkin elää (synnittömyysoppi, ylpeys jne.). Raamatun sanan opetuksen mukaan, jos ihminen ei tunnusta syntiään ja halua hylätä sitä, niin hän ei voi saada armoa ja pelastua, koska sovitusveri puhdistaa vain ne synnit, jotka ihminen tunnustaa ja haluaa hylätä. Tämän syyn tähden synnittömyysopin vallassa oleva on pelastuksen ulkopuolella, vaikka hän itse luulee olevansa pelastunut.

Tämä synnittömyysoppiin uskominen on Torbenin pahin harhaoppi, josta tulee ehdottomasti tehdä parannus, jos haluaa vastaanottaa todellisen Jumalan armon ja pelastuksen uskon kautta Herrassa Jeesuksessa. Raamattu sanoo (1 Joh 1:9), että jos me tunnustamme syntimme, niin silloin Jumalaa antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa kaikesta vääryydestä. Jos luulemme olevamme synnittömiä ja tilassa missä emme enää syntiä tee, niin silloin emme saa synnittömyysopin syntiämme anteeksi, ellemme tee siitä parannusta. On selvää Raamatun sanan totuuden valossa ettei synnittömyysoppiin uskomisen kautta voi olla pelastavassa uskossa. Minä en ole jakelemassa kenellekään kadotustuomioita, vaan kerron sen minkä Raamattu opettaa ja mitä siitä seuraa, jos ihminen luulee olevansa synnitön.

1 Joh 2:1 Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.

Jos ja kun lankeamme tekemään syntiä, niin Jeesus Kristus on meidän Puolustajamme Isän luona, joka antaa syntejä anteeksi, sille, joka niitä katuu ja haluaa ne hylätä. Tämä on suurta Jumalan armoa ja armollisuutta pientä ihmistä kohtaan.

Tietenkin on ihan oikein opettaa ja kannustaa uskovia hylkäämään syntejä ja voittamaan synnin kiusauksia. Se tulee kuitenkin muistaa ettei meistä tule synnittömiä tässä ajassa. Emme saa tukea syntiä millään tavoin, vaan meidän tulee kasvaa uskossa joka päivä ja Pyhän Hengen voiman avulla torjua ja voittaa synnin kiusauksia aina siihen asti mihin saakka olemme saaneet Jumalan armosta kasvaa uskossa.

1 Joh 3:6 Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä; kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut.

Raamattu ei ole ristiriidassa keskenään. 1 Joh 3:6 ei opeta, että on mahdollista saavuttaa synnitön tila tässä ajassa. 1 Joh 3:6:n alkutekstin kieliopin mukaan on kyse jatkuvasta synnin tekemisestä. Kukaan uskova ei saa elää koko ajan jatkuvassa synnissä, koska silloin hän ei halua tehdä parannusta synneistään, eikä elää Jumalan tahdon mukaisesti, jonka seurauksena sellainen ihminen ei ole todella tuntenutkaan Jumalaa.

Torben opettaa väärin painottaen syntien pois pesemistä vesikasteen kautta. Torben myös kastaa ihmisiä vedessä, jonka jälkeen hän alkaa ajamaan riivaajia ulos vedessä kastetusta ihmisestä. Raamatun opetuksen mukaan uskovan ihmisen sisimmässä, jossa asuu Pyhä Henki ei voi asua riivaajiahenkiä (ei voi olla riivattu). Torbenin opetus, jonka mukaan vesikasteen jälkeen uskovasta pitää ajaa ulos riivaajia on vakava harhaoppi. Raamatussa Uuden Liiton aikakaudessa riivaajat ajetaan ihmisestä ulos ennen kuin hän oli tullut uskoon. (Kts. linkki uskovassa ei voi asua riivaajaa).

Mark 16:16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Apt 2:38 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

Apt 22:16 Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.’

Raamattu ei voi olla ristiriidassa keskenään, sillä Raamattu opettaa selkeästi uskon kautta Herraan Jeesuksen pelastumista ja Jeesuksen verestä, joka tuo puhdistuksen ja anteeksiantamuksen synneistä. Mark 16:16 ja Apt 2:38 eivät opeta syntien anteeksisaamista ja syntien puhdistusta vesikasteessa, vaan opettavat pelastuksesta ja sen seurauksista. Apt 22:16 ei opeta syntien pois pesemistä vesikasteen kautta. Apt 22:16 on väärin käännetty 33/38 käännöksessä sekä muutamassa muussakin käännöksessä.

Apt 2:
38 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."

Ef 2:
12 että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa;
13 mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.
.....................
17 Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat;

Apt 10:
45 Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,
46 sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi:
47 "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?"
48 Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä.

Pietari sanoi Apt 2:38:ssa että kun tekee parannuksen, niin tulee ottaa kaste vedessä Jeesuksen Kristuksen (Messiaan) nimeen syntien anteeksisaamiseksi, ja niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Pietari sanoi, että sama lupaus on annettu teille ja teidän lapsillenne (juutalaiset) ja niille, jotka kaukana ovat (pakanat). Kun luemme Raamatun kokonaisopetusta, niin näemme ettei Apt 2:38:ssa vesikaste ollut syntien anteeksisaamisen ja Pyhän Hengen saamisen ehto, vaan kyse oli pelastumisesta uskon kautta Herraan Jeesukseen ja pelastuksen seuraamuksista.

Apt 10 luvussa oli eri järjestys, kun Apt 2:38:ssa. Apt 10:45-48 jakeissa pakanat (jotka ovat kaukana Ef 2:12,13,17) tulivat uskoon ja saivat ensin Pyhän Hengen lahjan ja vasta sen jälkeen heidät kastettiin vedessä. Raamatun opetuksen mukaan synnit saadaan Herran Jeesuksen veressä anteeksi heti uskoontulo hetkessä, eikä vesikasteessa. Apt 2:38 ei opeta täsmällistä asioiden järjestystä, vaan kertoo pelastumisen seurauksista, joihin myös vesikaste kuuluu uskonkuuliaisuuden tekona uskoontulemisen jälkeen. Matt 16:16:ssa on kyse samasta asiasta, eli pelastuksen seuraamuksesta, sillä kun ihminen pelastuu Jumalan armosta, niin hän sen seurauksena vastaanottaa vesikasteen. Vesikasteelle ei mennä siksi, että sen kautta pelastutaan, vaan siksi kun on jo Jumalan armosta pelastunut, josta seuraa uskon tekona vesikasteen vastaanottaminen.

Ef 1:7 Jossa meillä on lunastus hänen (JEESUS) verensä kautta, nimittäin syntein anteeksi-antamus, hänen armonsa rikkauden jälkeen, - Biblia 1776

Raamatun selkeä opetus on, että Herran Jeesuksen veri puhdistaa synneistä ja tuo syntien anteeksiantamuksen uskon kautta Häneen.

Apt 22:16 Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.’

Apt 22:16 Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi huutaen avuksi *Herran nimeä*. - Toivo Koilo Suuri Ilosanoma

Toivo Koilon käännös kääntää Apt 22:16 alkutekstin mukaisesti. Alkutekstin mukaan synnit pestään pois avuksi huutaen Herran nimeä, jonka seurauksena Herran Jeesuksen veri puhdistaa ja tuo syntien anteeksiantamuksen jokaiselle, joka tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen.

1 Piet 3:
18 ¶ Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,
19 jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille,
20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.
21 ¶ Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena-joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,

1 Pe 3:21 Which figure now also saves us, baptism (not a putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God through the resurrection of Jesus Christ; - Green's Literal Translation - alkutekstin mukaan

Bysantin teksti 1 Piet 3:21 ο αντιτυπον νυν και ημας σωζει βαπτισμα ου σαρκος αποθεσις ρυπου αλλα συνειδησεως αγαθης επερωτημα εις θεον δι αναστασεως ιησου χριστου

1 Piet 3:21 alkutekstin mukaisesti: Tämän vertauskuvan mukaan me myös nyt pelastumme, kaste ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,

1 Piet 3:21 jakeessa ei ole alkutekstissä sanaa vesi, eikä alkuteksti opeta veden pelastavan kasteena. 1 Piet 3:21 opettaa alkutekstin mukaan kuinka pelastuminen tapahtui vertauskuvan mukaan, eikä vesikaste poista lihan saastaa (anna anteeksi syntejä), vaan on hyvän omantunnon pyytämistä. Vertauskuva pelastumisesta, josta 1 Piet 3:21 opettaa oli Nooan uskossa, kun Jumala käski häntä rakentamaan arkin.  Tulvaveden langetessa maan päälle Nooan usko Jumalaan ja uskon kohteena oleva arkki (arkki oli uskon kohde ja esikuva Jeesuksesta) pelasti Nooan, ei vesi. 1 Piet 3:21 kohta ei opeta vesikasteen pelastusta, vaan uskon kautta pelastumista (uskon kohde on Herra Jeesus), jonka jälkeen pelastuksen seuraamuksena vastaanotetaan vesikaste.

Room 10:
9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

Ef 1:7 Jossa meillä on lunastus hänen (JEESUS) verensä kautta, nimittäin syntein anteeksi-antamus, hänen armonsa rikkauden jälkeen, - Biblia 1776

Hebr 9:22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.

Raamatussa Jumalan valmistama pelastus ei ole ristiriidassa itsensä kanssa. Raamattu opettaa, että Jumalan armon osoitus, pelastuminen Jumalan armosta vastaanotetaan suun tunnustuksen ja sydämen uskon kautta, uskoen Jeesus Herraksi ja että Jumala (Isä) on nostanut Jeesuksen kuolleista. Kun ihminen on tehnyt parannuksen (katumus, syntien tunnustaminen Jumalalle) ja suullaan tunnustaa ja sydämessään uskoo Herraan Jeesukseen, niin Herran Jeesuksen veri puhdistaa synnistä ja tuo syntien anteeksiantamuksen. Vesikaste ei pese pois syntejä, eikä tuo syntien anteeksiantamusta, koska puhdistus synneistä ja syntien anteeksiantamus on mahdollista ainoastaan Jeesuksen veren kautta ja Jeesuksen veressä.

Torbenin opetuksesta saa sellaisen käsityksen, että parannus, usko, vesikaste ja Pyhän Hengen saaminen ovat yhtä kuin pelastuminen. Raamattu opettaa, että kun ihminen kuulee evankeliumin tekee parannuksen (katuu syntejään ja tunnustaa syntinsä Jumalalle), ja uskoessaan Herraan Jeesukseen saa Pyhän Hengen sinetin sydämeensä, niin hän on Jumalan armosta pelastunut, jonka seurauksena hän uskonkuuliaisuudessa vastaanottaa vesikasteen. Torbenin opetuksesta tulee esille vesikasteen korostaminen pelastuksen vastaanottamisessa, joka on Raamatun sanan totuuden valossa väärä opetus. Vesikasteen pelastusoppi ja syntien anteeksiantamusoppi vesikasteessa on vakava harhaoppi ja valhe-evankeliumia.

Torbenin ongelma on se, että hänen olisi pitänyt jäädä evankelistaksi kaduille voittamaan sieluja Herralle Jeesukselle, eikä ryhtyä "apostoliksi" ja sanan opettajaksi. Kun hän on mennyt kutsumuksensa yli, niin hän on ajautunut opettamaan koko ajan enemmän vakavia harhaoppeja.

Apostolinen aika

Kristityn foorumin artikkelissa tuodaan esille Torbenin opetusta apostolisesta ajasta seuraavasti:


Kristityn foorumi
: Sondergaardin sanoma voidaan tiivistää lyhyesti näin: Kirkko (seurakunta) ei ajassamme ole aito Kristuksen seurakunta koska se ei tee samoin kuin Jeesus ja apostolit tekivät. Tosi ja oikea seurakunta muodostuu Sondergaardin johdolla ja toimii kodeissa ja kadulla parantaen sairaat, karkottaen demonit ja kastamalla ihmiset tosi uskoon. Ihmisten olisi lähdettävä ulos seurakunnistaan ja alettava toteuttaa hänen oppejaan.

Apostolisesta ajasta on tehty lähes maaginen ajanjakso, jossa Jumalan voima jylläsi näyttävästi kaataen, parantaen ja pelastaen. Sondergaard esittää: ”Jos Jeesus on sama, silloin se mitä luemme Apostolien teoista on sama tänäänkin… Pyhä Henki ei ole muuttunut ja siksi meidän elämämme tulisi näyttää samanlaiselta kuin Apostolien teoissa kerrotaan.” Uskotaan, että pian sen jälkeen kristikansa hylkäsi apostolisen toimintamallin ja taantui. Tällainen ajattelu ei ole lainkaan raamatullinen. Apostolinen aika oli oma ajanjaksonsa jonne emme voi palata aivan kuten apostolitkaan eivät voi saapua meidän aikaamme. Me elämme omaa aikaamme mutta Jumalan armosta meillä on edelleen sama evankeliumi kuin heillä.
 

Olen sitä mieltä Torbenin opetusten takia, että hän ja hänen liikkeensä jäsenet voivat olla asiassaan vilpittömiä, mutta he ovat eksyneet ylpeyden syntiin, jossa he luulevat olevansa Jumalan alkuperäisen seurakuntamallin, uskon ja Pyhän Hengen voiman ennallistajia, joiden kautta usko ja seurakunta palautetaan sen alkuperäiseen tilaansa. Todellisuudessa The Last Reformation on eksytys, joka valheellisten oppien (synnittömyysoppi - vesikasteen pelastusoppi) kautta imee itseensä valhehenkien manifestaatioita ja sielullista sekä uskonnollista kiihkoa ja tunnetiloja, jotka kuitenkin pyritään selittämään "Pyhän Hengen" tekoina. En tietenkään sitä kiistä etteikö The Last Rerformation-liikkeen sisällä voisi olla aitoja ja vilpittömiä uskovia, mutta Torbenin harhaoppien hyväksyminen johdattaa ihmisen koko ajan kauemmaksi Jumalan sanan totuudesta.

The Last Reformation matkii ja jäljittelee lopunaikana Jumalan suorittamaa seurakunnan ennallistamista, mutta The Last Reformation on kuitenkin eksytys, ei seurakunnan ennallistaminen. Itse uskon ja koen sydämessäni, että koska Jumala on todellakin ennallistamassa seurakuntansa takaisin alkuseurakunnan malliin, niin sielunvihollinen eksyttää ihmisiä väärän alkuseurakunta mallin mukaan tai väärän ykseyden kautta (ekumenia) tarkoituksenaan saada Jumalan todellinen seurakunnan ennallistaminen näyttämään väärältä, niin että joko uskovat eksyvät ekumenian valheykseyteen, väärään ykseyteen ja ennallistamiseen (The Last Reformation jne.) tai jäävät hajaannuksen tilaan, niin ettei todellista seurakunnan ykseyttä pääsisi tapahtumaan. The Last Reformation toimiikin todellista seurakunnan ennallistamista vastaan ja sitä kautta saa uskovat entistä lujemmin pysymään häpeällisessä hajaannuksen tilassa.

Kristityn foorumin artikkeli on päätynyt vastustamaan Jumalan alkuperäistä ja ainoata Jumalan asettamaa seurakunta mallia. Kristityn foorumin artikkeli sanoo, että apostolinen aika oli oma ajanjaksonsa, jonne emme voi palata, sillä me elämme omaa aikaamme. Apostolisessa ajassa (alkuseurakunta) Jumala antoi apostolien kautta koko Uuden Liiton uskon opetuksen ja mallin seurakuntajärjestyksestä kaikille Uuden Liiton historian ajanjaksoille. Toisin sanoen kristityn foorumin artikkeli kumoaa Jumalan sanan opetuksen uskosta ja seurakunnasta, asettaen nykyisen hajaannuksen "oikeaksi" vaihtoehdoksi sen sijaan, mitä Jumala on itse omaan sanaansa asettanut seurakunnasta.

Jumala tietenkin toimii kansansa kautta myös hajaannuksen keskellä, mutta siitä huolimatta yksi seurakunta yhdellä paikkakunnalla ykseydessä on Jumalan itsensä asetus ja Raamatun sanan opetus, jota meidän tulisi tavoitella ja rukoilla sen puolesta ja pyrkiä sitä kohti. Ikävää ja valitettavaa on kun eksytykset julistavat "ykseyden sanomaa", vaikka ne todellisuudessa toimivat valheen voimalla ja sitä kautta pyrkivät tahraamaan todellisen Jumalan asettaman ykseyden. William Branham oli aikansa eksyttäjä ja "Jumalan seurakunnan ennallistaja", jonka seurauksesta monet uskovat alkoivat vastustamaan todellista Jumalan seurakunnan ykseyttä. Eksytys ja väärä ykseyden tavoitteleminen eksyttäjien toimesta ei saisi johtaa siihen, että me alamme vastustamaan todellista Jumalan seurakunnan ykseyttä ja ennallistamistyötä, jota Herra nyt tekee tässä lopunajassa. Olen saanut sydämelleni ajatuksen, että hajaannuksessa ihminen kilpailee Jumalaa vastaan ja pitää omaa seurakunnan järjestäytymistä hajaannuksen mukaan parempana kuin Jumalan asettama seurakunta mallia. Jokainen tietää miten tässä kilpailussa tulee käymään. Ihminen ei voi voittaa Jumalaa ja sen tulemme näkemään tässä lopunajassa, kun Jumala ihan oikeasti tulee ennallistamaan oman seurakuntansa.

Fil 2:
1 ¶ Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta,
2 niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset
3 ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne

Todellinen Jumalan seurakunnan ennallistamistyö tekee uskovasta ihmisen, joka pitää todellisen nöyryyden kautta toista uskon sisarta ja veljeään itseään parempana, sillä hän ei aseta itseään kenenkään yläpuolelle, koska hän ymmärtää olevansa vain ansioton palvelija, sillä kaikki ansio on Herralla Jeesuksella.

Pyhityksestä

Olen aikoinani lukenut jonkin verran kristityn foorumia ja saanut sieltä innoitusta sekä opetuksen sanaa sydämelleni. Arvostan kristityn foorumin työtä ja hyvin aralla tunnolla kirjoitan seuraavat lauseet ja rivit.


Kristityn foorumi
:
Raamatun mukaan Kristus yksin on meidän pyhityksemme. Pyhityksemme on kertakaikkinen ja tapahtuu, kun Jeesuksesta tulee Vapahtajamme. Esim. Heprealaiskirjeen luku 10 puhuu tästä asiasta. ”Ja tämän tahdon perusteella (että Kristus tuli tekemään Isän tahdon, j.9) me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan”, j.10. Terveen uskonkäsityksen muodostumisen kannalta pyhityskäsitys on yksi kulmakivi. Jeesus ja vain Jeesus on pyhityksemme. Meidät on jo täysin pyhitetty ilman omia tekoja Jumalan edessä.

Pyhitystä ei pidä sekoittaa kilvoitteluun, joka on uskovan jatkuva elämäntilanne maan päällä. Sitä Paavali kuvaa mm. Gal.5:17 ”Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.” Uskova haluaisi aina olla parempi ja puhtaampi mitä on. Hän pyrkii ja haluaa puhtauteen mutta ei koskaan saavuta sitä tilaa maan päällä omin teoin. Itse asiassa oikea hengellinen kasvu saa meidät näkemään itsemme yhä enemmän puutteellisina ja syntisinä Pyhän Jumalan edessä. Kristuksesta ja Hänen teostaan tulee aina merkittävämpi ja riippuvaisuutemme Häneen vain kasvaa.
 

Olen huomannut itsessäni erään asian, johon olen langennut, jota tulee välttää. Kun ja jos näemme, jossakin eksytyksen tai väärän opetuksen, niin pyrkiessämme paljastamaan eksytyksen tai väärän opetuksen, voimme itse eksyä (vilpittömästi tai ylpeydessä) "puolustamaan totuutta" väärän ymmärryksen ja opetuksen kautta. Korostan sitä, että en sano ja tarkoita kristityn foorumin olevan langennut ylpeyteen, sillä toin asiaa esille yleisellä tasolla. Kirjoitan kuitenkin kirjoitustani aralla tunnolla, suuresti kunnioittaen kristityn foorumia ja tuntien sydämessäni veljeyttä Kristuksessa. Kirjoitan myös Torbenista sillä asenteella, että pidän häntä itselleni rakkaana lähimmäisenä, eikä hän ole minulle vihan tai halveksunnan kohde.

Hebr 10:
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;
12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,
13 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.
14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

Raamattu sanoo, että uskova ihminen on pyhitetty Herran Jeesuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Herran Jeesuksen sovitustyön kautta meidät on kertakaikkisesti pyhitetty, tehty pyhäksi ja erotettu jumalattomuuden saastaisuudesta Jumalan lapseuteen. Tässä erotuksessa uskovasta ihmisestä tulee Jumalan armosta pyhä, Herran Jeesuksen ansion tähden. Raamatun opettama pyhitys ei kuitenkaan jää tähän, vaan jatkuu Jumalan armosta ja Jumalan avulla, totuuteen uskomisen ja ojentautumisen kautta, joka ei ole ihmisen ansio ja lihan teko, vaan Jumalan vaikuttama uskon teko.

Hebr 12:14 Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa;

Uskoontulemisen jälkeen, kun uskova ihminen on pelastunut Jumalan armosta ja pyhitetty Herran Jeesuksen sovitustyön kautta kertakaikkisesti, niin hänen tulee pyrkiä elämään pyhityksessä, eli ojentautua rakkaudessa ja totuudessa Herraan Jeesukseen uskoen.

Room 6:19 Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen.

Jumalattomuuden tilassa olleessaan ihminen oli laittomuuden ja saastaisuuden palvelija, mutta kun Jumala on pelastanut ihmisen armosta, niin uskovan ihmisen tulee antaa itsensä vanhurskauden palvelijana pyhitykseen, joka tarkoittaa totuuteen uskomista ja totuudessa ojentautumista.

1 Tim 6:12 Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä.

Hebr 12:1 Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,

Fil 2:13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

Kun Jumala pyhitti ja teki meidät pyhiksi Jeesuksen sovitustyön kautta, niin siihen ei saa sekoittaa kilvoittelemista uskossa, sillä sovitustyön kautta pyhittäminen ja pyhäksi tekeminen kuuluu Jumalan armosta pelastumiseen ja pelastuksen lahjan vastaanottamiseen Jeesuksen sovitustyön kautta, Hänen veressään.

Kilvoittelemista ei saa kuitenkaan erottaa pyhityksestä, jotka tapahtuvat käytännössä totuuteen uskomisen ja ojentautumisen kautta. Totuuteen uskomisen ja ojentautumisen käytännön pyhitys on kilvoittelua, jossa uskossa ojentaudumme elämään Jumalan tahdon mukaisesti, että Jumalan hyvä tahto toteutuisi meissä, käytännön uskon vaelluksen kautta. Totuudessa uskomisen ja ojentautumisen pyhitys ja kilvoitus ei ole ihmisen teko, vaan Jumalan teko, jonka Hän vaikuttaa tahtomisena ja tekemisenä Pyhän Hengen kautta, jolloin on kyse Jumalan vaikuttamasta uskon teosta, ei ihmisen lihan teosta. Uskossa kilvoitteleminen johtaa käytännössä ojentautumaan ja kasvamaan totuuden mukaisessa uskon elämässä, jolloin opit koko ajan syvällisemmin elämään pyhää elämää Herrassa Jeesuksessa, joka on sama asia kuin pyrkimys pyhitykseen (Hebr 12:14).

1 Piet 3:
15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla,
16 ¶ pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat.

Raamattu kehottaa uskovia pyhittämään Herra Jeesus sydämissään, tarkoittaen hyvää uskon vaellusta, joka ei nouse ihmisen lihasta, vaan Jumalasta, koska Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä uskovan sydämessä Pyhän Hengen kautta. Todellinen ja Jumalan vaikuttama pyrkimys pyhitykseen johdattaa ihmisen näkemään oman puutteellisuutensa ja syntisyytensä Jumalan edessä, mutta myös sen, että Jumalan armosta uskova ihminen on Herrassa Jeesuksessa pyhitetty ja pyhä. Todellinen Jumalan vaikuttama pyrkimys pyhitykseen kasvattaa uskovan ihmisen ymmärtämään koko ajan syvällisemmin Herran Jeesuksen sovitustyön ja pelastuksen lahjan ja tekee uskovan koko ajan entistä riippuvaisemmaksi Herrasta Jeesuksesta ja Jumalan armosta.

Linkki aiheeseen:

kotipetripaavola.com/ torben-sondergaard-synnittomyysoppi

 

Petri Paavola 17.3.2019
 

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
kristitynfoorumi.fi/ pdf/0617
kristitynfoorumi.fi/ last-reformation

www.kotipetripaavola.com/ uskovassa-ei-voi-asua-riivaajaa
youtube.com/ watch?v= P6Fo3BN1m7M
 

 


 

 

 

eXTReMe Tracker