Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Ilmiön taustaa ja tietoja: Transsukupuolisuus
 

Ilmiö jossa henkilö kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hän biologisesti kuuluu on transsukupuolisuutta. Transsukupuolinen nainen on sellainen, joka kokee syntyneensä miespuoliseen vartaloon, mutta joka mielessään mieltää itsellänsä olevan naisidentiteetin. Transsukupuolinen mies on sellainen, joka kokee syntyneensä naispuoliseen vartaloon, mutta jona mielessään mieltää itsellänsä olevan miesidentiteetin. Transsukupuolisuus on biologisen ominaisuuden ja identiteetin välinen ristiriita, eli sukupuoli-identiteetin häiriö. Transsukupuolisuudesta on myös käytetty sanaa transseksuaalisuus. Jotkut eivät pidä transseksuaalisuutta ja transsukupuolisuutta samana asiana, mutta ne ovat todella lähellä toisiaan, jossa molemmissa henkilö kokee syntyneensä väärään sukupuoleen. Transseksuaalisuus tarkoittaa sitä, että ihminen kokee syntyneensä väärään ruumiiseen ja esimerkiksi miehen ruumiiseen syntynyt mies kokee itsellään olevan naisidentiteetti ja hän haluaa olla nainen ja harrastaa naisena seksiä miehen kanssa. Transsukupuolisuudessa henkilö kokee syntyneensä väärään ruumiiseen ja haluaa vaihtaa sukupuolensa vastakkaiseen sukupuoleen. Transsukupuolisuus johtaa myös usein siihen että henkilö harrastaa seksiä oman alkuperäisen sukupuolen omaavan henkilön kanssa. Nykyään ihmiset harrastavat seksiä hetero-, homo-, lesbo-, biseksi ja ryhmäseksin muodossa, eli transsukupuolinen ja transseksuaalinen henkilö voi ajautua monenlaiseen seksisuhteeseen. Transsukupuolisuus ja transseksuaalisuus on käytännössä sama asia, jota ei tulisi erotella toisistaan.

Nykytieteen teorioita transsukupuolisuuden synnystä

Nykytiede on etsinyt syitä transsukupuolisuuteen ja esittänyt teoriaa, jossa henkilölle on tapahtunut kohdussa kehityspoikkeama ja ristiriitainen kehitys vartalon ja ja aivojen sukupuolen muodostumisessa. Tämä tarkoittaa teorian mukaan sitä, että transnaisen aivot ovat kehittyneet identifioimaan hänet naiseksi, vaikka hän on syntynyt miehen vartaloon. Teorian mukaan transmiehen aivot ovat kehittyneet identifioimaan hänet mieheksi, vaikka hän on syntynyt naisen vartaloon. Eräs toinen teoria on sellainen, jossa lapsi varhaisessa kehitysvaiheessa identifioituu vastakkaisen sukupuoleen vanhempaan jonkin ongelman tai kriisin kautta. Tämä aiheuttaisi  kokemuksen elämisestä väärässä sukupuolessa.

 

Nykytiede ei pidä transsukupuolisuutta sairautena, mielenterveyden häiriönä tai mielisairautena, vaan nykytiede näkee transsukupuolisuuden eräänä ihmisyyden luonnollisena variaationa. Transsukupuolinen henkilö kokee biologisen sukupuolensa vääräksi ja hän usein vihaa vartaloaan ja kokee väärässä vartalossa olonsa ahdistavaksi, jotkut jopa harkitsevat itsemurhaa (väärä vaihtoehto) päästäkseen ongelmastaan eroon.


Geenit
. Jotkut koittavat uskotella, että ihmisen geeneissä voi olla geenivirhe, joka tekee jostakin ihmisestä miehen ruumiilla varustetun henkilön, joka on kuitenkin nainen miehen ruumiissa. Samoin he ajattelevat, että sama geenivirhe saa aikaan sen, että naisen ruumiilla varustetun henkilön sisällä asuu mies. Jumala on luonut ihmisen sellaiseksi, että sukupuolisuus ruumiin mukaan määrittelee miehen ja naisen. Näin mies syntyy aina miehen ruumiiseen ja nainen syntyy aina naisen ruumiiseen. "Geenivirhe" on henkilön mielenalueella, ei geeneissä, hänen mielenalueensa on eri syistä vääristynyt, jonka seurauksena transsukupuolinen henkilö haluaa vaihtaa identiteettinsä vastakkaiseen sukupuoleen.

Sukupuolen vaihtamisen prosessi

Sukupuolen vaihtaminen on pitkä prosessi, joka alkaa psykiatrin perusteellisesta haastattelusta. Psykiatrin jälkeen tutkittava henkilö ohjataan psykologin haastatteluun. Diagnostisessa vaiheessa saattaa olla mukana perheterapeutti sekä sosiaalityöntekijä. Joissakin tapauksissa henkilö ohjataan vielä sairaanhoitajan vastaanotolle. Tämä diagnostinen vaihe saattaa kestää jopa puoli vuotta. Diagnoosien avulla on kartoitettu, että noin kolmasosa tutkituista kärsii harhaluuloisuushäiriöistä, rajatilapersoonallisuudesta, psykoosista tai joistakin muista sukupuoli-identiteetti ongelmista. Transvestismi ei ole sama asia kuin transsukupuolisuus, sillä transvestiitti haluaa pukeutua (yleensä vain ajoittain) vastakkaisen sukupuolen tavoin. Transvestismiin kuuluu myös meikkaaminen sekä matkiminen vastakkaisen sukupuolen elekieltä ja ominaisuuksia.

 

Kun diagnoosi on varmistunut transsukupuolisuudesta, potilaan kanssa tehdään kirjallinen hoitosuunnitelma. Potilas lähetetään "hormonikorjaushoitoon", jossa miehille aloitetaan estrogeenivalmisteiden (antiandrogeeni ja peroraalinen syproteni) antaminen.  Naisille aloitetaan intramuskulaarisen testosteronin antaminen sekä joissakin tapauksissa testosteronigeelin käytön alkaminen. Miehestä naiseksi haluaville tehdään karvoituksen poisto epilaatiota laserilla tai sähköneulalla sekä käynti foniatrilla ja ääniterapiassa. Jos ääniterapia ei johda feminiiniseen äänenmuodostustapaan, niin joissakin tapauksissa tehdään leikkaus  kilpiruston tai äänihuulten alueelle.


Naisesta mieheksi haluaville testosteronin käyttäminen saa aikaan yleensä maskuliiniset muutokset, eli parrankasvu alkaa, ääni mataloituu ja lihaksisto vahvistuu. Naisilta poistetaan rintarauhaset ennen sukuelinkirurgisia hoitoja. Niin miehillä kuin naisilla sukupuolen vaihtamisen viimeinen vaihe on sukuelinkirurgiset hoidot, jossa sukuelimet vaihdetaan.

Transsukupuolisen kohtaaminen

Transsukupuolinen henkilö on yleensä tosissaan ja aikoo toteuttaa aikeensa ja halunsa loppuun saakka. Yhteiskunnan tulisi ottaa vastuuta oikealla tavalla ja pyrkiä eheyttämään transsukupuolisen mielenalue ja tukea häntä hänen omassa sukupuolessaan, eikä johdattaa ihmistä vaihtamaan sukupuoltaan. Ensinnäkin luonnollinen on aina luonnollista ja toimii siksi hyvin, koska luonnollinen on suunniteltu toimimaan luonnollisen tavoin. Samoin on ihmisen laita, eli mies voi olla onnellinen vain miehenä ja mies toimii ja elää parhaiten olemalla mies jollaiseksi hänet on luotu ja jollaiseksi hän syntyi. Sama koskee naista, eli nainen voi olla onnellinen vain naisena ja toimii ja elää parhaiten naisena jollaiseksi hänet on luotu ja jollaiseksi hän syntyi. Sukupuolen "korjaushoidossa" ihmisen psyyke ja fyysiset toiminnot ja osa vartalon osista muutetaan keinotekoisesti hormonihoidolla sekä leikkauksella vastakkaisen sukupuolen psyykkisiksi, fyysisiksi toiminnoiksi ja vartalon osiksi. Tämä on keinotekoista, ei aitoa ja luonnollista, siksi se on väärin eikä ole toimivaa loppupelissä, koska Jumala loi miehen ja naisen, eikä ihmisellä ole lupaa muuttaa itseään vastakkaiseksi sukupuoleksi tai olla auttamassa toista muuttumaan vastakkaiseksi sukupuoleksi. Luonnoton ei koskaan kykene korvaamaan aitoa ja luonnollista. Uskon, että tulevaisuudessa ihmiskunta tulee törmäämään vielä ongelmiin sukupuolen vaihtamisen prosesseissa, koska aina silloin kun "väkisin" tehdään jotakin luonnonvastaista, niin aina siitä syntyy ongelmia. Kärsijöinä tulee olemaan ihmiset, jotka suostuvat sukupuolen vaihtamiseen ja he tulevat kärsimään siitä psyykkisesti ja fyysisesti. 

Transsukupuolista henkilöä tulisi olla ohjaamassa ja auttamassa hyväksymään oman miehuutensa tai naiseutensa ja saada hänet näkemään, ettei mies voi tulla oikeasti naiseksi, eikä nainen voi tulla oikeasti mieheksi.

Raamatun kuva miehestä ja naisesta

Raamattu, eli Jumalan sana opettaa Jumalan luoneen miehen ja naisen omaksi kuvakseen. Jumala loi miehen ja valmisti miehelle miehen vartalon maskuliinisilla ominaisuuksilla varustettuna. Jumala loi naisen ja valmisti naisella naisen vartalon feminiinisillä ominaisuuksilla varustettuna. Jumala loi miehelle miehen vartalon ja varusti sen maskuliinisilla ominaisuuksilla, joka merkitsee sitä, että miehen vartaloon syntynyt on mies niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Sama koskee naista, joka on syntynyt naisen vartaloon, hän on nainen niin fyysisesti kuin psyykkisesti.

 

1 Moos 1: 27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

1 Moos 5:2 Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen, silloin kun heidät luotiin.

Mark 10:6 Mutta luomakunnan alusta Jumala ‘on luonut heidät mieheksi ja naiseksi.

Transsukupuolisuus on syntiä ja kapinaa Jumalaa sekä Jumalan luomisjärjestystä vastaan. Nykytiede ja yhteiskunta tukee tätä syntiä ja pitää sitä "normaalina" asiana, jonka se hoitaa sukupuolen vaihtamisella. Kuten edellä luimme on miehen ja naisen sukupuolen vaihtaminen moninainen prosessi, jossa niin miehen kuin naisen luontaiset piirteet pyritään poistamaan ja tilalle asetetaan vastakkaisen sukupuolen piirteitä ja ominaisuuksia. Sukupuolen vaihtamisen prosessin jo tulisi kertoa ihmisille, että on kysymys luonnollisen vaihtamisesta vastakkaiseen, eli siihen mikä ei ole luonnollista sellaiselle, joka haluaa vaihtaa sukupuoltaan. Miehen vartaloon syntynyt on mies ja naisen vartaloon syntynyt on nainen. Jos joku kokee olevansa nainen, vaikka on syntynyt miehen vartaloon tai mies kokee olevansa nainen, vaikka on syntynyt miehen vartaloon, niin kysymyksessä on häiriötila, joka johtuu synnistä ja synnin halusta luonnottomaan vaihtoehtoon. Raamattu opettaa, että saatana vihaa Jumalan luomaa ihmistä ja hän tekee kaikkensa, että saa vääristettyä Jumalan tahdon sekä luomisjärjestyksen ihmisten mielissä. Jumala loi seksin kauniiksi ja ihanaksi lahjaksi miehen ja naisen välille pysyvään parisuhteeseen (avioliitto), mutta synnin kautta ihmisen seksuaalisuus on vääristynyt ihmisen sydämessä. Tämä vääristymä on johtanut ihmiset harjoittamaan synnillistä seksiä esiaviollisessa suhteissa, haureuden harjoittamiseen avioliiton ulkopuolisilla suhteilla, homoseksiin kahden miehen välille, lesboseksiin kahden naisen välillä, bi-seksuaalisuuteen, ryhmäseksiin ja jopa seksiin eläinten kanssa. Sukupuolisuuteen, eli miehuuteen ja naiseuteen kuuluu kiinteästi seksuaalisuus ja seksin harjoittaminen, siksi myös kirjoitan siitä jonkun verran. Transsukupuolisen henkilön mielenalue on usein todella pahoin vääristynyt ja tällä tavalla hän kokee saavansa himoita ja haluta samaa sukupuolta, johon hän itse on syntynyt, mutta tekee sen nyt "korjaushoidon" kautta "vastakkaisen" sukupuolen kanssa, mutta joka on kuitenkin itse asiassa himoa omaa sukupuoltansa kohtaan, sillä korjaamalla ja leikkaamalla ei oikeasti voi tehdä miehestä oikeaa naista tai naisesta oikeaa miestä. Jos mies, joka vaihtaa itsensä naiseksi harrastaa seksiä naisen kanssa, niin hänen mielenalueensa on myös vääristynyt lesbofantasiaan, jota hän nyt voi toteuttaa "naisena". Samoin on naisen laita, joka vaihtaa sukupuolensa mieheksi ja harrastaa seksiä miehen kanssa, niin hän toteuttaa vääristynyttä homofantasiaa.

Transsukupuolinen henkilö esimerkiksi mies, joka vaihtaa itsensä naiseksi, ei todellisuudessa tule naiseksi, vaan on keinotekoinen manipulaation tulos, jossa hän on kuitenkin mies ja mieheksi luotu, vaikka hänen ulkokuorensa on vaihdettu naisen ulkokuoreen. Transsukupuolinen mies, joka vaihtaa itsensä naiseksi ja harjoittaessaan seksiä "naisena" miehen kanssa harjoittaa homoutta, sillä hän on keinotekoisesti nainen, mutta todellisuudessa hän on mies. Sama pätee myös naisen kanssa, joka vaihtaa itsensä mieheksi, kun hän harjoittaa seksiä naisen kanssa, niin hän on keinotekoisesti mies, mutta oikeasti nainen ja näin hän harjoittaa lesboutta.

Transsukupuolisuus on keinotekoista, ei aitoa. Esimerkiksi miehille, jotka haluavat naisiksi tehdään karvojen poisto sekä monille miehille tehdään leikkaus, että saadaan aikaan feminiininen äänenmuodostus, eli luonnollinen poistetaan ihmisen teknologiaa hyväksi käyttäen. Transsukupuolisuudessa on kyse ihmisen kapinasta sekä luonnollisen korvaaminen luonnottomalla. Miehestä naiseksi "muuttuminen" ja naisesta mieheksi "muuttuminen" tehdään rikkoen, silpoen ja manipuloiden luonnollista ja tilalle asetetaan luonnoton ja keinotekoinen maskuliinisuus tai feminiinisyys. Kysymyksessä ei siis ole todellinen maskuliinisuus tai feminiinisyys, vaan keinotekoinen ja epäaito. Naisesta ei siksi voi koskaan tulla oikeata miestä, eikä miehestä oikeata naista, vaan kysymys on keinotekoisesta identiteetistä.

Ihminen joka vaihtaa sukupuoltansa ei tule oikeasti vastakkaiseksi sukupuoliseksi, koska mieheksi ja naiseksi synnytään. Kukaan mies ei voi tulla oikeasti naiseksi sukupuolen vaihtamisen myötä, vaan se on keinotekoinen prosessi, jossa hän on oikeasti mies pukeutuneena "naisen" ulkokuoreen. Samoin ei kukaan nainen voi tulla oikeasti mieheksi sukupuolen vaihtamisen kautta, vaan se on keinotekoinen prosessi, jossa hän on oikeasti nainen pukeutuneena "miehen" ulkokuoreen. Ihmisen kapina ja synti on saanut aikaan transsukupuolisen käyttäytymisen. Lääkärit, psykologit, psykiatrit, terapeutit ja jokainen ihminen, joka tukee transsukupuolisuutta, eli sukupuolen vaihtamista vastakkaiseen sukupuoleen osallistuu synnin tekemiseen ja edesauttaa tätä synnin tekemistä. On myös moraalisesti edesvastuutonta syöttää ihmiselle vastakkaisen sukupuolen hormoneja tai suorittaa "sukupuolenkorjaus" leikkaus. Ihmistä ei saa leikellä siinä tarkoituksessa, että ihmisen sukupuoli vaihdetaan leikkauksella vastakkaiseksi sukupuoleksi. Raamattu profetoi viimeisten päivien laittomuutta, joka täyttää pahuudella, vääryydellä ja kaikenlaisella synnillä koko maailman. Transsukupuolisuus on eräs ihmiskunnan lopun ajan mielettömistä synneistä. Suurin osa ihmiskuntaa on niin sokea synnille ja vääryydelle, ettei näe mitään väärää tälle mielettömälle ja vääristyneelle transsukupuolisuudelle, joka on selkeästi vastoin Jumalan luonnollista luomisjärjestystä.

Transsukupuolisen henkilön aiempi elämä ja omaiset sekä lähimmäiset joutuvat myös kokemaan epäluonnollisen asian, sillä isästä tulee nainen, isoisästä isoäiti, aviomiehestä nainen, aviovaimosta mies jne. Kaikki ihmissuhteet kokevat järisyttävän muutoksen sekä ihmiset oppivat koko ajan menemään pitemmälle synnin harjoittamisessa ja luonnon vastaisessa kapinassa. Tulevat sukupolvet oppivat tällaisessa maailmassa, että luonnollisuus ei ole realiteettia, sillä asiat voidaan muuttaa siihen suuntaan kuin itse kukin haluaa, vaikka keinotekoisesti luonnottomaan suuntaan. Tämä onkin lopun ajan ihmisten ongelma, eli ihmisten itsekkyys ja oma tahto ja halu, jonka kautta ihminen rikkoo luonnolliset rajat ja sallii kaikenlaisen luonnottomuuden harjoittamisen. Ihmiskunnan tulevaisuus on pelottava, sillä mitä kaikkea synnin sairastuttama ihminen vielä keksiikään; pahoin pelkään että jotakin vielä kamalampaa on tulossa.

Transsukupuolisuus ei ole ihmisen synnynnäinen ominaisuus, vaan opittu ja valittu tapa harjoittaa vääristynyttä seksuaalisuutta. Miehen sukupuolen vaihtaminen vastakkaiseen sukupuoleen samoin kuin naisen vastaava teko miehen sukupuoleen vaihtamiseen ovat tekoja, joilla ihminen operoi Jumalan luomisjärjestystä sekä ihmisen biologista alkuperää vastaan. Sukupuolen vaihtaminen on siten selkeä synti ja kapina Jumalaa ja Hänen luomisjärjestystänsä vastaan. Transsukupuolisuus on ihmisen halun seurauksena valinta, ei synnynnäistä tai geeneissä, sillä syntien harjoittaminen ja niiden valitseminen ei periydy, vaan ne valitaan synnin ja saatanan orjuudessa, kuka mitäkin kokee ja haluaa.

Transsukupuolisuuden syntyyn vaikuttaa moni asia, joista yksi voimakkaimmista on ihmisen halu kokea vääristynyttä seksiä ja seksuaalisuutta. Transvestismi, jossa puetaan vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin, voi olla joillekin lähtölaukaus transsukupuolisuuteen. Raamattu opettaa lopun ajan ihmisten olevan vailla luonnollista rakkautta ja siksi myös transsukupuolisuus lisääntyy lopun ajassa, koska monet ihmiset ovat kyvyttömiä rakastamaan luonnollisesti oman sukupuolensa kautta, niin he haluavat vaihtaa sukupuoltansa ja koittavat tulla siten onnellisiksi sekä kyvykkäiksi rakastamaan. Tämä on kuitenkin petosta ja valhetta, sillä transsukupuolisuus vie pitkässä juoksussa ihmisen vielä onnettomampaan tilaan. Lasten seksuaaliset hyväksikäytöt ovat yleistyneet, uskon että tämän takia myös joidenkin lasten sisin menee totaalisesti rikki ja heidän oma identiteetti ja seksuaalisuus menee totaalisesti rikki. Tämä lasten hyväksikäyttö johtaa monia lapsia homouteen, lesbouteen ja transsukupuolisuuteen. Lopun ajassa lisääntyy myös kaikenlainen halu ja kaipuu erilaisten perversioiden ja sairaiden seksikokemusten kokemiseen, siksi myös transsukupuolisuus lisääntyy. Jotkut ihmiset fantasioivat seksuaalisesta kokemuksesta vastakkaisena sukupuolena tai he haluaisivat rakastella oman sukupuolensa edustajan kanssa; näiden fantasioiden ja syiden seurauksena jotkut sitten lopulta haluavat olla transsukupuolisia ihmisiä. Samoin yhteiskunnan hyväksyntä sekä enentyvä transsukupuolisuuden esiintyminen houkuttelee joitakin transsukupuolisuuteen.

Transsukupuolinen henkilö on usein ahdistunut ja taakoitettu väärällä ajatusmaailmalla koskien omaa sukupuoltansa. Hän ahdistuu siitäkin jos joku sanoo hänen kokevan väärin ajatellessaan sukupuolen vaihtoa. Totuuden sanomisen tarkoitus ei ole lyödä ja ahdistaa, vaan auttaa pois ahdistuksesta hyväksymään oman biologisen syntyperänsä. Sillä selvää on, että keinotekoinen sukupuolen vaihdos tuo ajan kanssa vielä enemmän ongelmia ja ahdistusta kun silloin kun hän tuskaili oman biologisen sukupuolensa kanssa. Keinotekoinen ja luonnoton ratkaisu tuo aina ongelmia mukanaan. Ihminen ei kykene tekemään naisesta oikeata miestä, eikä miehestä oikeata naista, sillä lopputulos on aikaansaatu keinotekoisesti, ei luonnollisesti. Jumala loi miehen ja miehelle mieshormonit sekä vartalon osineen, jotka ovat hänessä sisään rakennettuna biologisesti; samoin on naisen laita, eli Jumala loi naisen ja naiselle naishormonit sekä vartalon osineen, jotka ovat hänessä sisään rakennettuna biologisesti. Näitä asioita ei voi keinotekoisesti istuttaa ihmiseen vastoin luonnollista järjestystä, vaan lopputuloksena on aina enemmin tai myöhemmin ongelmia. Kromosomit määräävät sukupuolen, eikä niitä voi vaihtaa toiseksi, koska ne ovat ihmisen luonnollinen ja biologinen perimä, joka määrää sukupuolen ja vaikka kuinka ihmiselle syötetään hormoneja ja leikataan vastakkaiseksi sukupuoleksi, niin hän jää kuitenkin biologisen perimän osalta aina siihen sukupuoleen, johon hän on syntynyt. Hormoneilla ja leikkauksella ei oikeasti voi muuttaa sukupuoltansa, sillä "vaihtaminen" on oikeasti luonnotonta ja keinotekoista, eikä naisesta tule koskaan oikeata miestä, eikä miehestä tule koskaan oikeata naista.

Lopun ajan maailmassa ihmiset elävät synnin sokaisemana, joka johtaa myös siihen, että jotkut eivät tiedä olevansa miehiä ja haluavat olla naisia sekä jotkut eivät tiedä olevansa naisia ja haluavat olla miehiä. Kun kaikki tehdään sallituksi, eikä ole enää terveitä ja turvallisia rajoja ja sen tähden kaikenlaiset häiriöt sekä vääristymät pääsevät valtaan. Näin käy lopun ajan ihmiskunnalle, joka elää synnin sokaisemana ja pettämänä.

Jotkut ihmiset sanovat transsukupuolisen henkilön kärsivän sairaudesta, joka on syntyminen väärään ruumiiseen. Mieheksi ja naiseksi syntyminen ei ole sairaus, vaan Jumalan luonnollisen luomisjärjestyksen mukaista. Mielenalueen sairaus ja psyyken vamma on taas se jos ei hyväksy omaa biologista syntyperäänsä ja haluaa vaihtaa osansa vastakkaiseen sukupuoleen. Tätä mielenalueen vammaa ja sairautta ei hoideta leikkaamalla ulkonaista kehoa ja syöttämällä hormoneja, vaan hoitamalla mielenalue kuntoon, jonka seurauksena henkilö hyväksyy oman biologisen syntyperänsä. Jumala loi biologisen järjestelmän ihmisen sisimpään, joka määrittää ihmisen sukupuolen ja sen tuloksena miehen biologialla varustettu syntyy mieheksi, jolla on miehen vartalo ja keho ruumiin osineen ja nainen syntyy naiseksi, jolla on naisen vartalo ja keho ruumiin osineen.

Transsukupuolisen mielenalue on kärsii myös häiriötilasta, sillä ei kukaan normaalisti kapinoi sitä vastaan millaiseksi on syntynyt, ei ainakaan sellainen, jolla on terve itsetunto sekä joka on tasapainossa itsensä kanssa. Lopun ajan syntien ja vääristymien tähden ihmisten paha olo lisääntyy niin pahoin, että he hukkaavat oman identiteettinsä ja tämän tähden jotkut heistä haluavat vaihtaa sukupuolensa, jonka kautta he luulevat, että heidän ongelmansa ratkeavat, mutta itse asiassa niitä tulee vain roppakaupalla lisää. Sillä luonnoton ei istu luonnottomaan ja keinotekoinen aitoon. Sinä joka ajattelet transsukupuolisuutta ja koet haluavasi vaihtaa sukupuoltasi, Jumala vetoaa sinuun ja haluaa rakkaudellaan palauttaa sinulle takaisin oman biologisen identiteettisi sekä antaa sinulle Uuden Elämän, jonka kautta pääset eheytymään ja alat nähdä maailman ja itsesi sellaisessa valossa, joka on Jumalan tahto ja parasta sinulle.

Raamatun todistus sekä asian ratkaisu

5 Moos 5Nainen älköön käyttäkö miehen tamineita, älköönkä mies pukeutuko naisen vaatteisiin; sillä jokainen, joka niin tekee, on kauhistus Herralle, sinun Jumalallesi.

Edellä oleva Raamatun paikka sanoo, että nainen, joka pukeutuu mieheksi tai mies joka pukeutuu naiseksi ovat kauhistus Herralle. Kuinka enemmän Herralle on kauhistus mies, joka vaihtaa itsensä "naiseksi" tai nainen, joka vaihtaa itsensä "mieheksi". Jos jo kerran pukeutuminen saa aikaan kauhistuksen, niin sukupuolen vaihtaminen saa aikaan vielä suuremman kauhistuksen. Transsukupuolisuus, jossa henkilö vaihtaa itselleen vastakkaisen sukupuolen on kauhistus Herralle ja synti sekä kapina Jumalaa vastaan.

Pakanuudessa Venuksen palvontamenoissa naiset pukeutuivat miesten asuihin ja naiset miesten asuihin, tämä oli kauhistus Herralle, sillä Jumala on luonut sukupuolet, joita ei saa sekoittaa keskenään, koska Jumala loi kaksi erilaista sukupuolta, eli miehen ja naisen. Transvestismi on myös kapinaa omaa sukupuoltansa kohtaan sekä synnillistä toimintaa, sillä miehen kuuluu olla mies ja naisen nainen, eikä näitä kahta saa sekoittaa keskenään. Sielunvihollinen on saanut ihmiskunnan eksytettyä häivyttämään Jumalan luoman rajan miehen ja naisen välille, joka on kapinaa ja syntiä Jumalan luomisjärjestystä vastaan.

3 Moos 22:24 Älkää uhratko Herralle eläintä, joka on kuohittu puristamalla tai musertamalla tai repimällä tai leikkaamalla; älkää tehkö maassanne sellaista.

Jumala ei sallinut vanhassa liitossa edes uhrieläinten silpomista, eikä tietenkään myös ihmisen silpomista ja leikkaamista, jossa kosketaan hänen sukupuolielimiinsä, sillä seurauksella, että mieheltä otetaan pois miehuus tai naiselta naiseus, jota kumpaisetkin edustavat myös sukupuolielimiensä kautta.

5 Moos 23:1 "Älköön kukaan, joka on kuohittu musertamalla tai leikkaamalla, pääskö Herran seurakuntaan.

De 23:1 ¶ (23-2) He that is crushed or maimed in his privy parts (shophkah= miehen sukupuolielin) shall not enter into the assembly of the LORD. 1917 Jewish Publication Society Old Testament

Edellä oleva Raamatun kohta opettaa, ettei kukaan joka on kastroitu päässyt Herran seurakuntaan vanhan liiton aikana. Raamatussa on selkeä opetus siitä, että ihmisen sukupuolen vaihtaminen tai sukuelinten vaihtaminen tai silpominen on syntiä Herran edessä. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi miehenä ja naisena ja jos ihminen lähtee sitä muuttamaan, niin hän kapinoi ja tekee syntiä Jumalaa vastaan. Tiedän, että ajattelet Jumalan antamaa ympärileikkausta Israelin kansalle ja kysyt, että miksi se sitten sallittiin? Ympärileikkaus oli Jumalan ja Israelin kansan välisen liiton merkki. Ympärileikkauksella oli myös terveydellinen vaikutus, koska Israelin kansan miehet olivat vanhan liiton aikaan terveimpiä kansoja, jonka parissa ei havaittu urologisia sairauksia johtuen ympärileikkauksesta, joka auttoi pitämään miehen alapään hygienian kunnossa. Ympärileikkauksella ei myöskään poistettu miehen miehuutta tai tehty miehestä kyvytöntä jatkamaan sukua tai eri sukupuolta. 

On tietenkin sanomatta selvää, että terveydellisistä syistä, sairauden takia ja kuolemanvaaran uhatessa voi joutua leikkauksiin esim. jos sairastuu vaikka kivessyöpään tai rintasyöpään. Tällainen toimenpide on terveydellinen, eikä sitä voi rinnastaa mitenkään sukupuolen "vaihtamiseen". Sukupuolen "vaihtaminen" on asia jota Jumala ei hyväksy, koska Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi.

Jumalan ihmeellinen luomistyö

Ps 139:
13 Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni (kilyah), sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa.
14 Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää.

Heprean sana kilyah tarkoittaa munuaisia, mutta sanalla on myös vertauskuvallinen merkitys, jossa se tarkoittaa fyysisiä elimiä sekä ihmisen mieltä ja tunne-elämää. Jumala on luonut miehen ja naisen ja tehnyt heille erilaiset fyysiset ruumiit ja vartalot sekä myös rakentanut miehen ja naisen välille psyykkisiä eroja (tunne-elämä). Jumala on tarkoittanut, että on kaksi erilaista sukupuolta, eli mies ja nainen. On kapinaa ja syntiä Jumalaa vastaan "vaihtaa" sukupuolta.

Sukupuolen vaihtamiseen liittyvät terveydelliset riskitekijät

Sukupuolen "vaihtamisessa" on suuria riskitekijöitä, sillä esim. miehen hormonihoidon seurauksena on aivoverenvuodon riskin vaara ja yleensäkin niin miesten kuin naisten sukupuoleen tähtäävän vaihtamisen hormonihoidossa on omat vaaralliset riskitekijät. Urologisessa ja gynekologisessa plastiikkakirurgiassa on myös sukupuolen "vaihtamisessa" riskejä, kun potilaita leikataan. Kun miesten ja naisten biologista ja synnynnäistä perimää aletaan muuttamaan hormonihoidolla, niin se tuottaa myös omia ongelmia, sillä tämä rankka hoitokuuri myös usein vaikuttaa ja muuttaa persoonan luonnetta ja voi viedä sitä ennalta arvaamattomaan suuntaan, eli negatiiviseen suuntaan; samoin on olemassa suuret fyysisten vammojen seuraukset ja sairaudet hormonihoidon sekä leikkauksen seuraamuksina. Transsukupuolisen henkilön sukupuolen "vaihtamiseen" liittyy niin suuria riskejä, että lopulta se voi muodostua vielä suuremmaksi kriisiksi, kun aikaisempi kriisi. Siksi kaikkein parasta ihmiselle on hyväksyä hänen biologinen syntyperänsä. Miehen tulee pysyä miehenä ja naisen naisena ja jos heitä lähdetään muuttamaan vastakkaiseksi sukupuoleksi, niin aina tulee ongelmia eteen, sillä keinotekoinen ei korvaa aitoa ja kärsijänä on aina sukupuolen "vaihtaja" itse sekä omaiset.

Vääryys kunnia-asiana

Fil 3:
18 Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina;
19 heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä.

Raamattu sanoo, että on ihmisiä jotka pitävät kunnia-asianaan esitellä häpeäänsä (synnin vääryyttä). Varsinkin lopun ajan ihmiset ovat sellaisia, jotka kerskuvat synneillänsä sekä saavat "sankarin" osan siitä mitä hullumpaa ja sairaampaa syntiä he tekevät. Kaiken salliva suvaitsevaisuus saa ihmisen menemään pitemmälle etsiessään itselleen koko ajan sairaampaa tapaa harrastaa syntiä. Lopun ajan ihmiskunta on niin eksytetty ja petetty synnillä, että he luulevat toimivansa oikein ja normaalisti toteuttaessaan kaikenlaisia perverssejä syntejä. 
 

Älä tuomitse lähimmäistäsi

 

Lopun ajan synnin vallassa olevat ihmiset hokevat tätä ja sanovat myös Jeesuksen opetuslapsille, että Raamattu opettaa ettei saa tuomita. He eivät vain ymmärrä sitä, että he väärin siteeraavat Raamattua ymmärtämättä mitä on sanottu ja miksi on sanottu:

 

Matt 1:
1 ¶ "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi;
2 sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan.
3 Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi?
4 Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: ‘Annas, minä otan rikan silmästäsi’, ja katso, malka on omassa silmässäsi?
5 Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä.
6 Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä.


Joh 7:24 Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio."

 

Luuk 6:37 Älkääkä tuomiko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.

 

Jos tuomitsemme väärin perustein lähimmäisen esim. malka omassa silmässä (eläen itse synnissä), niin olemme ulkokullattuja (tekopyhiä) ja teemme silloin väärin. Otan esimerkin; jos sanomme huorintekijälle, että hän tekee huorin ja itse teemme huorin, niin silloin on malka omassa silmässä. Transsukupuolisuus ja sukupuolen "vaihtaminen" on kapinaa ja syntiä Jumalan edessä, eikä sen sanominen ole kenenkään tuomitsemista, vaan totuuden esille tuomista.

 

Jeesuksen sanojen mukaan kuitenkin saa antaa oikean tuomion, jos esim. joku varastaa, tekee huorin ja valehtelee, niin on meillä oikeus sanoa synti synniksi. Samoin ei uskova silloin tuomitse ketään, jos hän sanoo synnin tekemisen johtavan kadotukseen. Uskova ei silloin ketään tuomitse, vaan kertoo kuka tuomitsee ja miksi; Jumala tuomitsee synnintekijän kadotukseen. Lopun ajan synnin vallan alla oleva ihmiskunta koittaa tehdä kaikkensa, että se saisi rauhassa tehdä syntiä se jopa vääristää Raamatun sanaa, että saisi omalletunnollensa "rauhan". Jeesuksen opetuslapsi ei halua pahaa lähimmäiselleen, vaan hyvää siksi hän kertoo lähimmäiselleen kuinka synti rikkoo ihmistä ja kuinka Jumalan tahto on kaikkein parasta ihmiselle. sieluvihollisen pahan voimat ovat eksyttäneet ihmiset luulemaan hyvää pahaksi ja pahaa hyväksi, siksi he eivät näe eivätkä ymmärrä, että heidän arvomaailmansa on läpikotaisin synnin turmelema. Lopun ajan ihmiskunta luulee Jeesuksen opetuslasten olevan ihmiskunnan "kehityksen" tiellä, sen tähden lopun ajan ihmiskunta alkaa vainoamaan Jeesuksen opetuslapsia, Matt 24 luku. Siitä huolimatta Jeesuksen opetuslapset on kutsuttu pitämään esillä rakkauden ja totuuden evankeliumia, että mahdollisimman moni ihminen saisi vastaanottaa pelastuksen Herran Jeesuksen Kristuksen kautta.

 

Intersukupuolisuus (hermafrodiitti)

 

Intersukupuolisuudella tarkoitetaan sellaista tilaa, jossa ihmisen syntyessä hänen sukupuoltansa ei voida selkeästi määrittää. Intersukupuolisesta henkilöstä on käytetty sanaa hermafrodiitti. Intersukupuolisuus on erittäin harvinaista, eikä sillä voida puolustella ollenkaan transsukupuolisuutta, koska transsukupuolinen syntyy selkeästi joko miehen tai naisen ruumiiseen. Transsukupuolisella henkilöllä on siis selkeästi sukupuoli tiedossa jo syntymästä, eikä siten sitä enää tarvitse vaihtaa. Intersukupuolisuus on erittäin harvinaista ja siinä ei ole selkeää sukupuolisuutta havaittavissa ja siksi sitä ei voi mitenkään verrata transsukupuolisuuteen.

 

Intersukupuolisuudessa on kysymys harvinaisesta poikkeuksesta, joka on todella harvinainen, eikä tätä voi käyttää mitenkään transsukupuolisuuden pönkittämisenä. Intersukupuolisuuden alkujuuri on paratiisissa tapahtunut syntiinlankeemus ja siitä seurannut kapina Jumalaa vastaan. Ihmisen väärän valinnan ja kapinan tähden ihmiset ovat tehneet valintoja, jotka voivat saada aikaan myös tämänkaltaisen ilmiön kuten interseksuaalisuus. Eläinkokeissa maatalouden torjunta-aineiden on havaittu aiheuttavan eläimille intersukupuolisuutta. Pidän sitä erittäin todennäköisenä, että ihmisen valmistamat myrkyt ja vaaralliset aineet, joille ihmiset altistuvat ovat eräs syy mikä aiheuttaa kromosomivirheitä. Nykyisen DNA-tutkimuksen avulla on saatu selville, että jokaisessa ihmissukupolvessa lisääntyy uusia mutaatioita, jotka aiheuttavat virheitä perimään, joka on eräs syy kromosomihäiriöihin ja on varmasti myös eräs intersukupuolisuuden aiheuttaja. Kromosomihäiriöt ovat osin ihmisten toimista johtuvia sekä virheitä aiheuttavien mutaatioiden aiheuttamia. Kromosomihäiriön omaavat ihmiset ovat yhtä arvokkaita ja tärkeitä kuin kaikki muutkin ihmiset.

 

Jumala loi miehen ja naisen, jotka ovat terveitä syntyessään, tämä oli Jumalan tahto ja tarkoitus, mutta tämä vääristyi synnin tähden. Synnin tähden ja ihmisten tekojen tähden kaikki lapset eivät synny terveinä, vaan osa syntyy epämuodostuneina ja sairaina. Esimerkiksi Tsernobylin ydinvoimala onnettomuuden jälkeen lähialueilla syntyi paljon epämuodostuneita ja pahoin sairaita lapsia. Ilman Tsernobyliä suurin osa nöistä lapsista olisi saanut syntyä terveenä. Interseksuaalisuuden taustalla on samankaltainen tilanne kuin Tsernobylissä, eli ihminen toiminnallaan saa aikaan epämuodostumia sekä pahasti sairaiden lapsien syntymistä. Jumala ei luonut interseksuaalisuutta, vaan miehen ja naisen, mutta ihmisen kapina ja synti saa aikaan epäluonnollista monin tavoin. Hiroshimaan pudotettu atomipommi sai myös aikaan sen, että Hiroshimaan syntyi epämuodostuneita ja sairaita lapsia. Vaikka ihminen ei sitä halua myöntää, niin ihmisen kapina Jumalaa vastaan on kaiken pahan ja epäluonnollisen takana. Ihminen syntisenä koittaa hakea syitä aina itsensä ulkopuolelta, siksi hän elää synnin sokaisemana tässä maailmassa, eikä kykene näkemään sitä mikä on totta ja todellisuutta.

 

Älä käsitä minua väärin, sillä en tarkoita että intersukupuolisuus on syntiä, sillä sitä se ei ole. Jumala loi miehen ja naisen, joka tarkoittaa sitä, että intersukupuolisuus on sukupuolisuuden kehityspoikkeama, jossa henkilön sukupuoli on ristiriidassa sukurauhasten ja sukupuolikromosomien kanssa. Intersukupuolista ihmistä ei kannata alkaa leikkelemään ennen kuin ollaan varmoja siitä kumpaa sukupuolta hän on. Intersukupuolisellakin on sukupuolikromosomit, jotka auttavat määrittämään sen mikä on hänen sukupuolensa.

 

Joh 9:
2 Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: "Rabbi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän?"
3 Jeesus vastasi: "Ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki.

 

Herra Jeesus opetti ettei ihminen synny maailmaan sairaana tai ei normaalissa (esim. sokeus) tilassa vanhempiensa syntien tähden. Sitten on tästä poikkeuksia esimerkiksi jos raskaana oleva nainen juopottelee, niin juopottelun seurauksena lapsi voi syntyä epämuodostuneena sekä saada muita pysyviä vaurioita äidin raskausajan alkoholinkäytön takia. Tällaisessa tapauksessa äidin synti voi vaurioittaa pysyvästi lasta. 

 

Room 5:
12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet-
13 sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole;
14 kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva.

 

Raamattu opettaa, että syntiinlankeemuksen seurauksena kuolema tuli maailmaan. Kuolema ei kuulunut Jumalan alkuperäiseen suunnitelmaan ihmistä varten, vaan elämä Jumalan kanssa. Syntiinlankeemukseen jälkeen maailmaan tuli kuolema sekä sen seurauksena kaikki muut luonnottomat asiat kuten esim. epämuodostuneena syntyminen. Tämä on Raamatullinen totuus, mutta kuten Jeesus sanoi, niin sokeana syntynyt lapsi ei tehnyt syntiä eikä hänen vanhempansa. Sokeus ei ole kuitenkaan ihmisen luonnollinen olotila ja syntiinlankeemuksen vallassa olevassa maailmassa tapahtuu ns. luonnottomia asioita, jotka eivät ole lapsen tai vanhempien syytä.

 

Intersukupuolisuus ei ole syntyneen lapsen syy, eikä syntiä, mutta se ei ole ihmisen luonnollinen tila, vaan epänormaali tila, koska luomisjärjestyksen mukaan ihminen syntyy joko mieheksi tai naiseksi. Epänormaalilla en tässä tarkoita sitä ettei intersukupuolinen olisi normaali ihminen, koska sitä hän on. Epänormaalilla tarkoitan sitä, että hän ei ole syntynyt selkeästi mieheksi eikä naiseksi, mutta hän on silti arvokas ihminen, jota Jumala rakastaa yhtä paljon kuin muitakin ihmisiä.

 

Ratkaisun avaimet transsukupuolisuuteen

Jos joku on tehnyt sellaisen teon, että on hormonihoidon ja leikkauksen avulla "vaihtanut" sukupuoltansa, niin jos hän tulee uskoon ja tekee parannuksen, niin hän saa anteeksi syntinsä. Sukupuolen vaihtamisen teko on yleensä peruuttamaton, eikä siitä voi enää vaihtaa takaisin. Siksi uskon Jumalan tahdoksi, että henkilö joka on tullut uskoon transssukupuolisena ymmärtää tehneensä väärin ja lopettaa kaikki seksisuhteensa ja tyytyy elämään loppuelämänsä Jumalan armossa sekä hyväksymään Jumalan alkuperäisen luomisjärjestyksen hänen kohdallansa, vaikka hän ei enää pääse takaisin alkuperäiseen biologiseen perimäänsä ulkokuoren osalta. Tämä on todella suuri kapina ja synti Jumalaa vastaan, sillä mies ja nainen ovat luotuja Jumalan kuvaksi, eivätkä he saa muuttaa tai vaihtaa sukupuoltansa vastakkaiseksi sukupuoleksi. Transsukupuolisen henkilön loppuelämä on usein pilalla, sillä vaihtaminen takaisin omaan sukupuoleen ei onnistu aina, mutta jos hän tulee uskoo, niin Raamattu sanoo, että ihmisen tulee hylätä synti ja kapina Jumalaa vastaan, siksi transsukupuolinen ei voi enää elää seksisuhteissa, koska hän "uudella" vartalollansa ja ruumiillaan tekisi syntiä Jumalaa vastaan kaikissa seksisuhteissaan. Esimerkkinä olkoon vaikka mies, joka olisi leikattu "naiseksi", jos hän tulisi uskoon, ei hän "naisena" voisi harjoittaa seksiä naisen kanssa, eikä "naisena" miehen kanssa, koska hän on todellisuudessa mies.

Uskoon tulleen entisen transsukupuolisen henkilön tulisi lopettaa vastakkaisen sukupuolen hormonihoito ja tyytyä olemaan se mihin sukupuoleen hän on syntynyt. Jos on tehty sukupuolen "korjausleikkauksia", niin niitä voi olla mahdoton palauttaa takaisin alkuperäiseen sukupuoleen ja jos tällainen on tapahtunut niin tällaisen henkilön tulisi kuitenkin hyväksyä se alkuperäinen sukupuoli mihin hän on syntynyt ja lopettaa täten kapina Jumala vastaan. Sukupuolen vaihdos sotkee täydellisesti Jumalan asettaman seksuaalisuuden ja seksin harjoittamisen, siksi tällaisen henkilön uskovana tulisi elää yksin ilman seksisuhteita, ellei hänen entinen avioliittonsa palaudu entiselleen. Yksin eläminen ei ole rangaistus, vaan Jumalan armoa pelastuksen löytäneelle transsukupuoliselle henkilölle. Sukupuolen vaihdos on vakava synti Jumalaa vastaan, jota ei kenenkään kannattaisi tehdä. Transsukupuolista ihmistä tulee rakastaa lähimmäisen rakkaudella, mutta synnin valintaa, eli transsukupuolisuutta (sukupuolen vaihtaminen) ei tule hyväksyä ja suosia. Transsukupuolisuus on myös harhaa, koska miehestä ja naisesta ei tule oikeasti vastakkaista sukupuolta hormonihoidon ja leikkauksen kautta, koska kaikki on luonnotonta, keinotekoista ja vastoin luonnollista järjestystä. Sisäisesti rikkinäinen transsukupuolinen henkilö tarvitsee apua mielenalueen ongelmaan, jossa hän ei hyväksy biologista syntyperäänsä, hän tarvitsee apua mielensä alueella, ei hormonihoitoa eikä leikkauksia kehoonsa.

Transsukupuolisuus on psyykkinen mielenalueen sisäinen haava ja vamma, koska transsukupuolinen henkilö on syntynyt selkeästi biologiseen vartaloonsa, mutta haluaa "vaihtaa" oman ruumiinsa, vartalonsa ja identiteettinsä vastakkaiseen sukupuoleen. Transsukupuolinen henkilö ei hyväksy syntyperäänsä ja identiteettiänsä, vaan haluaa sen vaihtaa, tämä kertoo ongelmasta, jossa ihminen ei hyväksy itseään sellaisena kuin hän on. Hormonihoito ja leikkaus ei ole ongelman ratkaisu. Häntä tulisi tukea ja ohjata hyväksymään oman biologisen syntyperänsä. Transsukupuolista ihmistä ei saa halveksua, vaan häntä tulee rakastaa lähimmäisen rakkaudella (totuuden mukaan) sekä pyrkiä auttamaan hyväksymään biologinen syntyperänsä.

Sinulle, joka harkitset sukupuolen vaihtamista sanon, älä tee sitä, vaan etsi sellaista apua, jossa ihmiset haluavat tukea ja auttaa sinua hyväksymään oman biologisen sukupuolesi identiteetin. Kaikkein paras ratkaisu sinulle olisi tunnustaa syntisi Jumalalle sekä vastaanottaa pelastus Jeesuksessa Kristuksessa, sillä silloin Jumala saisi eheyttää ja parantaa sinut hyväksymään oman biologisen sukupuolesi, eikä sinun tarvitse "vaihtaa" Jumalan luomaa luomisjärjestystä synnin ja vääryyden järjestykseen. Parannuksen tekemisen ja Jeesukseen uskomisen kautta saisit myös iankaikkisen elämän, jota saisit elää juuri sellaisena, johon Jumala on sinut tarkoittanut ja samalla saisit kokea Jumalan rakkauden iankaikkisesti, mitä parempaa ihminen voisi toivoa ja vastaanottaa? Ei mitään, sillä Jumalan rakkaus ja iankaikkinen elämä pelastuksen kautta uskomalla Jeesukseen Kristukseen on parasta mitä sinulle voi tapahtua.

Petri Paavola 2008

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- Old King James version
- Online Bible lexicon
- John Gill's Expositor
- kolumbus.fi/petteri.haipola - Transsukupuolisuus
- www.kotipetripaavola.com - Seksitutkimus
- terveysportti.fi/
- wiki/Transsukupuolisuus
- wiki/Transvestismi

- wiki/Intersukupuolisuus
- tohtori.fi
- transtukipiste.fi - Intersukupuolisuus

- transtukipiste.fi - Transsukupuolisuus
-
arliament.fi/faktatmp
 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker