Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


TV7 ja Piipposet kannattavat JDS-oppia

Veijo Piipponen ja Aulikki Hartikainen-Piipponen isännöivät TV7:llä ohjelmaa nimeltään Rakkauden kosketuksessa. 6.12.2017 jaksonumero 40 Jeesuksen ristinkuolema ja ylösnousemus osa 1/4 oli sen verran epäraamatullinen, että tämän ohjelman opetuksesta on hyvä kirjoittaa ajatuksia Raamatun sanan valossa. Kun kuuntelin ja katselin edellä mainitun ohjelman, niin Veijo kuin Aulikkikin opettivat juuri samalla tavalla kuin miten JDS-oppi opettaa Jeesuksen kuolemasta. JDS-oppi, eli Jeesus kuoli hengellisesti oppi, ei ole Raamatun evankeliumia, vaan valhe-evankeliumia. On kysymys todella vakavasta asiasta. Toki se on kuitenkin tuotava esille, että oli ohjelmassa myös Jumalan sanan totuuden mukaista opetusta, mutta myös sen lisäksi todella epäraamatullista opetusta. Piipposet toivat esille ohjelmassa kuinka olisi hyvä kuunnella koko sarja ennen kuin sitä arvostelee. Ohjelmassa tuli esille sellaisia opetuksia, joita on hyvä tutkia ja koetella jo nyt, koska opetus vääristyi todella pahasti. En ole täydellinen, vaan vajavainen ihminen senkin tähden tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Kyse ei ole ajojahdista eikä oikeassa olemisen tarpeesta tai halusta lyödä tai mustamaalata muita, vaan siitä että meillä tulee olla rakkaus totuuteen, koska vain totuus voi tehdä ihmisen todella vapaaksi. En halua, että kukaan käyttää kirjoitustani lyömäaseena TV7:n johtoa tai Piipposia vastaan, vaan että kirjoitukseni saisi meitä tutkimaan sitä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa ja jos olemme jossakin kohden erehtyneet ja sen tulemme ymmärtämään, niin tekisimme parannusta. Rakastakaamme toinen toisiamme, olkaamme toisillemme armollisia ja muistakaamme, että kaikki tulee koetella sävyisyyden Hengessä Jumalan sanan totuuden kautta, niin Piipposten julistus kuin minunkin kirjoitukseni:

1 Tess 5:
21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
22 karttakaa kaikenkaltaista pahaa.
23 ¶ Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

Raamattu sanoo, että uskovien tulee koetella kaikki ja pitää se mikä hyvää on (Jumalan sanan totuuden mukaista) sekä kaikkea pahaa (synti, vääryys, väärät opit jne.) tulee karttaa. Raamatun sanan opetuksen mukaan kaikkia asioita tulee koetella, joiden sanotaan olevan Jumalasta. Koettelemisen tarkoituksena on oppia ymmärtämään Jumalan sanan totuuden opetusta ja estää pahuuden ja vääryyden sekä väärien oppien pesiytyminen uskovan sydämeen. Ilman Raamatullista neuvoa oppien ja toiminnan koettelemisesta, ei voi kasvaa terveellä tavalla uskossa ja pyhityselämässä, eikä oppia erottamaan sitä mikä on totuus ja mikä on valhe. Raamattu yhdistää asioiden koettelemisen ja pyhityselämän kuuluvan yhteen, joka auttaa meitä kasvamaan uskossa ja totuuden rakkaudessa. En ole tuomitsemassa Veijoa ja Aulikkia tai käymässä heidän kimppuunsa, vaan toimin Raamatun opetuksen mukaan ja kaikessa lähimmäisen rakkauden totuudessa koettelen Jumalan sanan totuuden kautta sen mitä he ohjelmassa opettivat.

Ohjelmassa Veijo Piipponen toi esille, että ollakseen meidän sijassamme Jeesus joutui kärsimään kolme kuolemaa, jotka ovat  fyysinen, hengellinen ja toinen kuolema. Veijo sanoi ohjelmassa, vaikka Kristuksen kärsimys ristillä oli kauhistuttavaa Hänen henkinen kärsimyksensä helvetissä ja tuonelassa oli vielä kauheampaa. Raamattu ei opeta edellä olevaa oppia Jeesuksen kärsimyksestä kolmen erilaisen kuoleman kautta. Emme saa siirtää Herran Jeesuksen kärsimystä synnin tähden sinne minne se ei kuulu, vaan meidän tulisi opettaa asiasta sen mukaan mitä Raamattu opettaa siitä.

Hebr 13:12 Sentähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin ulkopuolella.

1 Pie 3:18 Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,

Hebr 12:2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.

Raamatun opetuksen mukaan Herra Jeesus kärsi ristillä kerran (yhden kerran) kuoleman syntien tähden. Raamattu ei opeta Veijon opettamaa oppia Jeesuksen kärsimyksestä kolmen erilaisen kuoleman kautta. Emme saa siirtää Herran Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa synnin tähden sinne minne se ei kuulu, vaan meidän tulisi opettaa asiasta sen mukaan mitä Raamattu opettaa siitä. Raamatun evankeliumin mukaan Herra Jeesus kärsi kuoleman kärsimyksiä yhden ainoan kerran ristillä. Valheellinen versio evankeliumista sanoo Jeesuksen joutuneen kärsimään kolme kuolemaa, ristillä, tuonelassa ja helvetissä. Tämä opetus on todella vaarallinen, sillä se voi johtaa JDS-opin mukaisen opetukseen ettei Herran Jeesuksen sovitustyö ollut vielä täydellinen ristillä, vaan Kristuksen sovitustyö tuli täydelliseksi vasta helvetissä, korostan tässä vielä sen ettei Veijo sanonut näin, mutta JDS-opin mukaan Jeesus sovitti synnin lopullisesti vasta helvetissä.

Aulikki Hartikainen-Piipponen sanoi (Aulikin sanat kursiivissa): että ensimmäinen kuolema, jonka Jeesus joutui kokemaan ristillä oli fyysinen kuolema. Ensimmäinen kuolema tarkoitti sitä kun Jeesus antoi henkensä ristillä ja kuoli fyysisesti, jossa Hänen ruumiinsa laitettiin hautaan, missä se oli kolme päivää. Mutta kun Jeesuksen ruumis oli haudassa, niin Jeesuksen sielu lähti suorittamaan tehtäviä saattaakseen loppuun Hänen työnsä maailman Vapahtajana. Sillä hetkellä kun Jeesus Kristus kuoli fyysisesti kokien sen ristin tuskallisen kuoleman, niin sillä hetkellä Jumala hylkäsi Hänet ja sillä hetkellä myös Pyhä Henki poistui Hänestä ja Jeesus kuoli ihmisenä ja ihmisenä Hän meni myös tuonelaan ja toiseen kuolemaan.

Aulikki sanoi, että Jeesus oli kuollut ristillä fyysisesti ja Hänen ruumiinsa oli laitettu hautaan ja Jeesuksen ruumis oli haudassa, niin Jeesuksen sielu lähti suorittamaan tehtäviä saattaakseen loppuun Hänen työnsä Vapahtajana (Vapahtaja sana tarkoittaa Pelastajaa). Tästä voi tehdä sellaisen johtopäätöksen ettei Aulikin mielestä Jeesuksen fyysinen kuolema ristillä ollut vielä riittävä saattamaan loppuun Jeesuksen pelastustyön, koska Aulikin mukaan Jeesuksen fyysisen kuoleman jälkeen Jeesuksen sielu suoritti tehtäviä saattaakseen loppuun Jeesuksen työn maailman Pelastajana. Aulikin oppi on hyvin johdonmukainen JDS-opin kanssa, jossa lopullinen syntien sovitus tapahtui vasta helvetissä. Aulikki ei sanonut, että lopullinen syntien sovitus tapahtui vasta helvetissä, mutta sen hän sanoi ettei Jeesuksen työ Pelastajana ollut saatettu loppuun Jeesuksen fyysisen ristin kuoleman jälkeen. Aulikin opetus ei ole Raamatun evankeliumia, vaan valheeseen perustuvaa sanomaa. Tämän lisäksi Aulikki sanoi Jeesuksen kuolleen ristillä pelkkänä ihmisenä.

Joh 19:30 Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty," ja kallisti päänsä ja antoi henkensä.

Mark 15:
37 Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.
38 Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti.

Hebr 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Kol 1:
21 Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut
22 Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,

Raamatun opetuksen mukaan Jeesus kuoli ristillä Jumalana ja ihmisenä, sillä Jeesus kuoli ja uhrasi itsensä ristill syntiuhriksi iankaikkisen Hengen (Jumala on iankaikkinen Henki) kautta sekä lihan ruumiissa. Raamatun opetuksen mukaan iankaikkinen sovitustyö syntien anteeksisaamiseksi on mahdollista vain kun Herra Jeesus kuoli sekä Jumalana että ihmisenä. Pelkkä ihmisen kuolema ei saa aikaan iankaikkista ja kertakaikkista syntien sovitusta. Herra Jeesus on Jumala, eikä Hän tullut missään vaiheessa pelkäksi ihmiseksi, vaan ihmiseksi, jossa Jumala tuli lihaksi (ihmiseksi). Herra Jeesus oli koko ajan ihmisenäkin Jumala, myös silloin kun Hän kuoli ja uhrasi itsensä ristillä syntien tähden.  Opetus, joka sanoo Jeesuksen kuolleen pelkkänä ihmisenä on epäraamatullinen opetus, ei Raamatun opetus. Jos edes yhdessäkin kohtaa riisuu Jeesukselta pois Jumaluuden tehden Hänet pelkäksi ihmiseksi, niin silloin on tekemässä ristin työtä tyhjäksi, koska ristin työ ja syntien sovitus perustuu siihen, että Herra Jeesus oli eläessään maan päällä ja kuollessaan ristillä sekä Jumala että ihminen.

Raamatun opetuksen mukaan kun Herra Jeesus kuoli ristillä, niin ristin kuoleman kautta astui voimaan syntien sovitus ja anteeksisaaminen. Kun Herra Jeesus kuoli, niin Hän sanoi se on täytetty tarkoittaen, että Hän sovitti synnin kuolemansa kautta, joka tarkoittaa että syntien sovitus Herrassa Jeesuksessa astui voimaan heti kun Hän kuoli. Tämän todisteeksi välittömästi temppelin esirippu repeytyi ylhäältä alas asti, koska juuri sillä hetkellä kun Herra Jeesus kuoli astui voimaan Uuden Liiton syntien anteeksiantamus ja ihmisillä on pääsy Jumalan luokse uskon kautta Herran Jeesukseen, Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden. Syntien sovitus ja Herran Jeesuksen sovitustyö maailman Pelastajana päättyi ristin kuolemaan, eikä jatkunut enää millään tavalla kun Hän oli kuollut ja kävi tuonelassa. Herra Jeesus kärsi, vuodatti verensä ja kuoli syntien anteeksisaamiseksi, jonka todisteeksi Hän nousi kuolleista Isä Jumalan oikealle puolelle.

Ohjelmassa Veijo ja Aulikki toivat esille useasti kuinka Jeesus kuoli hengellisen kuoleman. Raamattu ei missään opeta ja sano Herran Jeesuksen kuolleen hengellisesti, vaan ruumiillisesti. Jeesuksen hengellisen kuoleman opetus on JDS-opin väärä opetus, ei Raamatun opetus.

Aulikki Hartikainen-Piipponen sanoi (Aulikin sanat kursiivissa): Toinen kuolema oli se kolmas kuolema muoto, jonka Jeesus joutui kokemaan ristillä ja toinen kuolema on ikuinen ero Jumalan läsnäolosta ja tämä on pysyvä kuolema helvetissä, joka on paikka, jossa ihmiset kärsivät Jumalan vihaa jokaisesta tehdystä synnistä ja vääryydestä. Jeesuksen täytyi maistaa myös tätä kuolemaa, koska muuten Jeesuksen voitto pimeyden valloista ja voitosta saatanasta ei olisi ollut täydellinen voitto, vaan Hänen täytyi mennä läpi kaikki nämä kolmen kuoleman muotoa. ..... koska Ilm 20 tuonela ja kuolema heitettiin tuliseen järveen, tämä on toinen kuolema, eli tulinen järvi. Jeesuksen täytyi myös mennä tämän kuoleman muoto läpi ihmisenä. .......... Jeesuksen kuoleman jälkeen ristillä Hänen ruumiinsa on siellä haudassa, mutta Jeesuksen sielu laskeutui tuonelaan ja laskeutui helvettiin, eli tuliseen järveen, joka on yhtä kuin toinen kuolema.

Aulikki uskoo, että Herran Jeesuksen voitto oli täydellinen pimeyden valloista ja saatanasta vasta sen jälkeen kun Jeesus oli maistanut kuolemaa fyysisesti ristillä, tuonelassa ja helvetissä (toinen kuolema tulisessa järvessä). Tässäkin Aulikki julistaa vastoin Raamatun evankeliumia, koska Herran Jeesuksen voitto pimeyden valloista, saatanasta ja synnistä tapahtui Hänen kuollessaan ristillä. Aulikki julistaa selkeästi erilaista evankeliumia Herran Jeesuksen voitosta, kuin mikä on Raamatun evankeliumin opetus Herran Jeesuksen voitosta. Aulikki riisuu myös Jeesukselta pois Jumaluuden sekä opettaa Jeesuksen olleen helvetissä ottamassa täyttä voittoa saatanasta (perkele) ja pimeyden valloista. JDS-oppi sanoo Kristuksen voittaneen saatanan helvetissä ihmisenä.

Ilm 20:
10 Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.
11 ¶ Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.
12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.
13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.
15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

Raamatun opetuksen mukaan saatana (perkele) sidottiin tuhatvuotisen valtakunnan aikana tuhanneksi vuodeksi ja heitettiin syvyyteen tuhanneksi vuodeksi ja saatana heitettiin helvettiin tuli- ja tulikivijärveen vasta tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen, eikä Jeesus ja saatana ole voineet olla yhdessä helvetissä eivätkä tule koskaan olemaankaan yhdessä edes yhtä hetkeä helvetissä. Herra Jeesus ei ole ollut eikä ole käynyt helvetissä (toinen kuolema). JDS-oppi opettaa Jeesuksen käyneen helvetissä. Raamatun sanan valossa Aulikki julisti evankeliumia Jeesuksesta ja Hänen kuolemastaan vastoin Jumalan sanan opetusta, eli toisin sanoen valheellisesti ja vääristetyn sanoman kautta.

Koska TV7 julkaisee Piipposten ohjelmia, joissa he opettavat asioita ihan samalla tavalla kuin mitä JDS-oppi opettaa, niin TV7:n johto ja Piipposet kannattavat JDS-oppia. Toki ihminen ei välttämättä sano kannattavansa JDS-oppia tai edes opettavan sitä, mutta todisteet ovat kaikkien kuultavissa jos esimerkiksi katsoo ja kuuntelee sivuni alalaidassa olevan linkin Piipposten ohjelmaan. On aivan varmaa, että Jumala haluaisi uskovien tekevän parannusta niistä vääristä opetuksista, joita Piipposet julistivat TV7:n ohjelmassa. JDS-oppi pilkkaa Herran Jeesuksen sovitustyötä sekä riisuu Jeesuksen pois Jumaluudesta, tämä on vakava asia. Kirjoitan vielä sen ettei minulla ole henkilökohtaisesti mitään vastaan TV7:n johtoa tai Piipposia, sillä rakastan heitä kaikkia lähimmäisen rakkaudella, mutta totuudessa. Me kaikki erehdymme opetuksessa ja puheessa. Minäkin olen useasti erehtynyt, mutta saanut tehdä Jumalan armosta parannusta ihan julkisesti. Rukoilkaamme, että meistä Herran Jeesuksen opetuslapsista itse kukin ymmärtäisi tehdä parannusta silloin kun siihen on aihetta. Jumala olkoon meille kaikille armollinen ja johdattakoon meitä uskomaan Herraan Jeesukseen Pyhässä Hengessä rakkaudesta totuuteen:

Ef 4:
14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,
 


Petri Paavola 9.12.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
tv7.fi/vod/player/57319/
 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker