Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Universaalin seurakunnan eksytys - Raamatun opetus seurakunnasta

Ajattelin etten kirjoita tätä kirjoitusta, mutta se että Herran suoraa sanaa vääristellään sai minut muuttamaan mieleni. On todella pelottavaa, että on olemassa sellaisia uskovia ihmisiä, jotka kaikin tavoin pyrkivät vääristelemään sen mitä Raamattu opettaa seurakunnasta. Toivon ja rukoilen, että sinä joka luet kirjoitukseni, lukisit sen rukouksen kera, ajatuksen kanssa, tarkkaan punniten lukemaasi ja tutkisit omaa sydäntäsi ja suhdettasi Jumalaan ja Jumalan sanan totuuteen, että miten uskot ja miten toimit koskien Jumalan sanan totuutta sekä miten kohtelet muita Herran omia. Minä en saanut heti lupaa tämän kirjoituksen kirjoittamiseen, vaan minun tuli hiljentyä sekä edelleen rukoilla tiettyjen uskovien puolesta sekä rauhoittautua kirjoittamaan kirjoitustani puolueettomasti, sävyisästi sekä muita kunnioittaen, vaikka kirjoitus käsitteleekin vakavia asioita. En ole ketään vastaan, vaan Kristuksen puolella sinun ja minun parhaaksemme, että voisimme kasvaa uskossa, pyhityksessä ja parannuksessa yhä syvempään Jumalan tuntemiseen uskon kautta Herrassa Jeesuksessa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Alkusanat
"Ainoa oikeaoppinen lahko"
Seurakunta paikkakunnalla - paikallisseurakunta
Yksi Herra - yksi ruumis - yksi seurakunta
Vääriä opetuksia seurakunnasta
Seurakunnan ennallistaminen lopunaikana
Älä ymmärrä tai käytä väärin kirjoitustani

 

Alkusanat

Olen ollut tämän aiheen kanssa rukouksessa viime päivinä. Yhä uudestaan törmään samaan asiaan, jossa minut yhdistetään universaalin seurakunnan eksyttäjäksi, että opettaisin ettei paikallisseurakuntaa tarvita tai että kieltäisin paikallisseurakunnan ja että opettaisin tai sanoisin kaikkien seurakuntien (herätysliikkeet, kirkkokunnat) olevan saatanasta. Tällaiset väitteet ja opetukset ovat todella outoja, koska olen itse opettanut esim. sivullani etten voi olla tekemisissä sellaisten uskovien kanssa, jotka opettavat etteivät kirkkokunnissa tai herätysliikkeissä olevat uskovat kuulu todelliseen seurakuntaan. Olen sanonut sivullani tällaista väittävien olevan "ainoa oikeaoppinen lahko", jonka yhteydessä en voi olla, koska he hylkivät todellisia uskovia ja Jumalan seurakunnan jäseniä, joita on erilaisissa herätysliikkeissä ja kirkkokunnissa. Itse pidän niin sanottua oppia universaalista seurakunnasta eksytyksenä, joka kieltää paikallisseurakunnan sekä sanoo kaikkien herätysliikkeiden ja niiden uskovien olevan saatanasta, ja joka julistautuu ainoaksi oikeaksi seurakunnaksi kaikkia muita uskovia vastaan.

Monet, jotka vääristelevät sitä mitä ja miten toinen uskova uskoo Raamattuun tekevät sen tahallisesti, pyrkien kaikin tavoin vääristelemään sitä mitä toinen sanoo. On sanomatta selvää, että tällaisessa tapauksessa olisi pikimmiten tehtävä parannusta. Sitten on sellaisia uskovia, jotka ovat usein vilpittömiä, totuuttakin etsiviä uskovia, jotka ikävä kyllä uskovat kuulopuheita tarkistamatta ovatko asiat totta. Onneksi on niitäkin, jotka ottavat suoraan yhteyttä ja kysyvät, kun olen tällaisen huhun kuullut tai tällaista sinun sanotaan opettavan, niin onko tämä totta. Näin tulisi ehdottomasti toimia, tarkistaa ja varmistaa sen mikä on totta ja silloin myös väärät huhut katkeavat, jos sellaisia on liikenteessä.

Kirjoitan tämän aralla tunnolla, sillä nykyaikana monien uskovien (ei kaikkien) keskuudessa vallitsee vihamielisyys ja sotatila toinen toisiaan vastaan, jossa ei kuunnella toisia, puhutaan toisen ohi kuuntelematta toisiaan, pyritään tahallisesti vääristelemään se mitä toinen sanoo, pyritään aktiivisesti parjaamaan ja levittämään valheita toisista uskovista ihmisistä. Kirjoitukseni tarkoitus ei ole nousta ketään vastaan, ei aiheuttaa lisää riitaa ja jännitteitä, vaan pyrkiä tuomaan esille sävyisyyden Hengessä sitä mitä Raamattu opettaa seurakunnasta ja miten minä siihen uskon ja miten olen siitä opettanut esim. sivullani. Aion viitata muutamaan vuosien varrella kirjoittamaani kirjoitukseeni seurakunnasta ja laitan kursiiviin tekstin, johon olen merkannut päivämäärän ja vuosiluvun milloin kirjoitus on kirjoitettu sekä sen lisäksi linkin mistä tekstin kirjoitus löytyy. Tällä tavalla, jokainen voi sitten itse omin silmin nähdä ja lukea sen miten uskon ja ymmärrän opetuksen seurakunnasta. Tuon tässäkin kirjoituksessa esille sitä miten ja millä tavalla uskon seurakunnasta.

Tuon vielä sen esille, etten halua riidellä kenenkään kanssa, en kostaa kenellekään, enkä osoittaa sormella ketään kohti. Koen sydämessäni, että minun tulee kirjoittaa tämä kirjoitus, mutta teen sen murheellisella mielellä ja kaikkein eniten murhetta tuottaa se, että tässä aiheessa Jumalan sanan totuutta vääristellään monin tavoin. Se on surullista kun monet uskovat ihmiset kiivailevat Raamatun sanan puolesta, mutta he voivatkin vastustaa totuutta ja taistella Jumalaa ja Hänen sanansa totuutta vastaan. Tässä kohden on hyvä olla varovainen ja aralla tunnolla, sillä me jokainen (minäkin) olemme syyllistyneet edellä mainittuun syntiin, jotkut ovat syyllistyneet siihen vilpittömästi totuutta etsien, mutta ovat kuitenkin erehtyneet pitämään asioita totuuksina, jotka eivät kuitenkaan ole totuutta. Jotkut ovat taas paisuneet ylpeyden tähden ja ylpeydestä käsin kiivailevat "totuuden puolesta", vaikka todellisuudessa he kiivailevat väärien asioiden puolesta.

"Ainoa oikeaoppinen lahko"

Olen ollut sellaisessa yhteydessä mukana, jossa pyrittiin kokoontumaan Raamatullisen ykseyden perustalle. Jouduin jättämään sen yhteyden, koska siellä ei oikeasti ymmärretty seurakunnan todellista olemusta. Tässä yhteydessä eräs alkoi tuomaan esille ettei kukaan kirkkokunnassa tai herätysliikkeessä oleva uskova kuulu todelliseen Jumalan seurakuntaan. Toin esille sen, että jokainen uudestisyntynyt uskova luterilaisessa kirkossa, helluntaiseurakunnassa, vapaaseurakunnassa, baptisteissa (jne.) sekä niiden ulkopuolella kuuluvat yhteen ja samaan Jumalan seurakuntaan, mutta he ovat kaikki erossa toisistaan hajaannuksen takia.

En voinut jäädä sellaiseen yhteyteen, joka alkoi muodostumaan ainoaksi "oikeaoppiseksi" lahkoksi, sillä jokainen uudestisyntynyt uskova on Jumalan seurakunnan jäsen. Ikävää vain on se että olemme Jumalan seurakuntana hajaannuksen tilassa.
20.7.2014
Että he olisivat yhtä

Olen myös nähnyt kuinka jotkut (ei kaikki) uskovat, jotka eivät kuulu mihinkään herätysliikkeeseen tai kirkkokuntaan halveksuvat niitä jotka kuuluvat johonkin herätysliikkeeseen tai kirkkokuntaan he jopa uskovat ja opettavat niin röyhkeästi etteivät herätysliikkeissä ja kirkkokunnissa olevat uskovat kuulu Jumalan todelliseen seurakuntaan. Tällainen ajatus ja opetus on röyhkeätä, sillä opettaessaan näin he ovat työntämässä oman väärän oppinsa kautta todelliset uskovat pois Jumalan seurakunnasta. Totta kai jokainen herätysliikkeessä tai kirkkokunnassa oleva uskova kuuluu todelliseen seurakuntaan, kuten siihen kuuluu jokainen uskova, joka on Jumalan armosta pelastunut ja uudestisyntynyt ylhäältä. Se on vain ikävä tosiasia, että todellinen Jumalan seurakunta on hajaannuksen tilassa erilaisissa herätysliikkeissä ja kirkkokunnissa sekä niiden ulkopuolella. Emme siis kokoonnu Jumalan seurakuntana yhteen ykseyden perustukselle, vaikka se on selkeääkin selkeämpi Herran Jeesuksen opetus Häneen uskoville ihmisille.
20.7.2014
Että he olisivat yhtä

Kirjoittamassani kirjoituksessani vuodelta 2014 toin esille sen kuinka en hyväksy, enkä allekirjoita sellaista oppia, jonka mukaan maan päällä olisi herätysliikkeisiin ja kirkkokuntiin kuulumaton yksi ainoa oikea seurakunta ja ryhmä uskovia. Itse asiassa koin voimakkaasti kuinka Jumala tuomitsee tällaisen harhaoppisen lahkoutumisen, enkä siksi halua olla mukana sellaisessa toiminnassa.

Kirjoituksestani käy myös se esille, että pidän kaikkia Herran Jeesuksen pelastamia uskovia ihmisiä erilaisissa herätysliikkeissä ja kirkkokunnissa, Jumalan todelliseen seurakuntaan kuuluvina. Herralla Jeesuksella on yksi ruumis (seurakunta), joka on ikävä kyllä ja valitettavasti hajaannuksen tilassa, erilaisissa uskonsuunnissa ja niiden ulkopuolella, mutta heistä jokainen Herran Jeesuksen pelastamina ovat todellisen Kristuksen ruumiin jäseniä, eli Jumalan seurakunnan jäseniä.

Opetus yhdestä ja ainoasta oikeasta lahkosta tai ryhmästä, jolla suljetaan muut Jumalan armosta pelastetut uskovat ihmiset pois Jumalan todellisesta seurakunnasta on kartettava harhaoppi, johon eksyneen tulisi tehdä pikaisesti parannusta.

Se on todellisuutta, että Jumalan seurakunta on hajaannuksen tilassa erilaisissa uskonsuunnissa ja niiden ulkopuolella, joka tarkoittaa sitä, että emme ole seurakuntana käytännössä yksi Kristuksen ruumis, ykseydestä käsin kokoontuva seurakunta, mutta olemme siitä huolimatta yhtä ja samaa seurakuntaa, mutta hajaannuksessa.

Seurakunta paikkakunnalla - paikallisseurakunta

Jokainen uskova kuuluu paikkakuntansa seurakuntaan. Seurakunnan on kokoonnuttava yhteen, sillä näin seurakunta rakentuu yhdessä Jumalan sanasta. Irtolaisuus eli seurakuntaan ”kuulumattomuus” on sitä, jos emme suostu sitoutumaan säännölliseen seurakunnan kokoontumiseen. Tällaisesta irtolaisuudesta on tehtävä parannus. Seurakunta kokoontuu yhteen paikkakunnalla asuvista uskovista; he muodostavat paikkakunnalla olevan seurakunnan. Tämä paikkakunnalla oleva seurakuntayhteys on seurakunta elämän peruspilari, joka takaa uskovien terveen kasvun sekä toinen toistensa hiomisen.
2003 Seurakunta Jumalan sanassa

Totta kai Jumala johdattaa Hänen omiaan erilaisiin herätysliikkeisiin ja uskonsuuntiin tarkoituksenaan kasvattaa heitä uskossa ja rakentumaan totuudessa. Mitä enemmän uskova kasvaa uskossa, niin sitä syvällisemmin hän oppii ymmärtämään Jumalan tahtoa kaikessa myös seurakunta asiassa. Emme saa halveksua Jumalan johdatusta kun Hän johdattaa uskovia kasvamaan uskossa erilaisiin yhteyksiin, mutta emme saa myöskään halveksua sitä kun ja jos Jumala on saanut kasvatettua meitä uskossa ymmärtämään ykseyden merkityksen, rukoilemaan ykseyden puolesta, tavoittelemaan ykseyttä sekä elämään todeksi seurakunnan ykseyttä.
29.8.2016
Paimenuudesta ja seurakunnasta

Paavali opettaa, että on vain yksi ruumis (seurakunta), joka on universaalinen sillä tavalla, että kaikki uskovat kuuluvat ympäri maapallon samaan seurakuntaan. Seurakunta on yksi myös sillä tavalla, että jokaisella paikkakunnalla on vain yksi seurakunta ja näiden paikkakunnalla olevien uskovien tulee kokoontua yhteen ykseyden perustalla. Uskovan tulee kiinnittää enemmän huomiota paikkakuntansa seurakunnan rakentamiseen, koska siellä on kotimme missä me elämme ja asumme.
26.3.2005 Efesolaiskirje

En kehota ketään eroamaan seurakunnasta, sillä siitä ei voi erota muuta kuin uskosta luopumisen ja hylkäämisen kautta. Kirkkokunnasta ja herätysliikkeestä voi erota, koska ne eivät ole seurakunta, sillä seurakunta ei ole ihmisten perustama uskonsuunta, koska seurakunta on uskovat ihmiset (Jumalan armosta pelastetut ja uudestisyntyneet Herran Jeesuksen opetuslapset).
20.7.2014
Että he olisivat yhtä

Olen aina koko uskon elämäni ajan uskonut ja opettanut seurakunnan olevan sekä maailmanlaajuinen Kristuksen ruumis ja paikkakunnalla oleva ja kokoontuva seurakunta. En ole koskaan opettanut ja sanonut, että on olemassa ainoastaan maailmanlaajuinen (universaali) seurakunta, ja ettei tarvitsisi kuulua paikkakunnalla olevaan seurakuntaan. Olen sanonut ja opettanut paikkakunnan seurakunnan olevan seurakuntaelämän peruspilarin, joka takaa uskovien terveen kasvun  sekä toinen toistensa hiomisen. Samoin olen tuonut esille kuinka Jumala johdattaa omiaan erilaisten herätysliikkeiden ja uskonsuuntien sisällä ja, että Herra toimii heidän kauttansa, itse kunkin kautta sen mukaan kun uskossa annamme Jumalan toimia elämässämme. Herätysliike (uskonnollinen yhdistys) ei kuitenkaan ole sama asia kuin seurakunta. Esimerkiksi yhdistyspohjainen helluntaiherätyksen yhteisö ei ole yhdistyksenä seurakunta, mutta jokainen tähän yhdistykseen kuuluva Jumalan armosta pelastettu uskova ihminen kuuluu seurakuntaan, ja Jumalan näkökulmasta käsin ja Raamatun sanan perusteella hän kuuluu Jumalan seurakuntaan ja Kristuksen maailmanlaajuiseen ruumiiseen sekä paikkakuntansa seurakuntaan.

Yksi Herra - yksi ruumis - yksi seurakunta

Apt 2:47 kiittäen Jumalaa. Ja he nauttivat kaiken kansan suosiota. Ja Herra lisäsi seurakuntaan joka päivä niitä jotka pelastuivat. (Toivo Koilo UT)

1 Kor 12:13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.

Toivo Koilo kääntää Apt 2:47:n alkutekstin mukaisesti, sillä Herra itse lisää pelastuneen seurakuntansa jäseneksi ja kuten Raamattu sanoo, niin Jumala kastaa jokaisen uskovan ihmisen Pyhässä Hengessä yhteen ja samaan ruumiiseen (seurakuntaan), vaikka kokoonnummekin seurakuntana eri paikkakunnilla. Kun tämän ymmärsin, niin en tietenkään voi kehottaa ketään eroamaan seurakunnasta, koska Raamatun sanan totuuden mukaan seurakunnasta eroaminen on sama asia kuin luopua uskosta Herraan Jeesukseen. Herätysliikkeestä ja uskonsuunnasta voi erota ja varsinkin sellaisesta uskonsuunnasta, joka julistaa väärää evankeliumia tai johdattaa uskovia vastaanottamaan valhevoimaa ja voitelua, jonka lähde ja voima tulee eksyttäväisiltä riivaajahengiltä. Monet uskovat ihmiset ovat eronneet jostakin herätysliikkeestä ja liittyneet johonkin toiseen uskonsuuntaan tai olleet liittymättä, mutta seurakunnasta he eivät ole eronneet. Olisi tärkeätä ymmärtää mitä Raamattu sanoo seurakunnasta ja uskoa sen mukaan, niin silloin vältymme monilta väärinkäsityksiltä.

En tietenkään ole koskaan sanonut kaikkien seurakuntien (herätysliikkeiden, uskonsuuntien) olevan saatanasta, enkä sellaista voisi sanoa, koska kaikki Jumalan pelastamat uskovat ihmiset ovat Jumalan seurakunnan jäseniä, riippumatta siitä mihin herätysliikkeeseen he kuuluvat tai ovat kuulumatta. Jumalan seurakunnan jäsenistä (Jumalan seurakunnasta) sanominen, että he olisivat saatanasta, olisi ja on kauhistuttava synti.

Ef 4:
1 ¶ Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii,
2 ¶ kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa
3 ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä:
4 yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte;
5 yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;
6 yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.

Raamattu sanoo Kristuksen ruumiin (seurakunnan) olevan yksi, koska jokainen Jumalan pelastama ihminen on kutsuttu Herran antaman kutsun kautta yhteen ja samaan toivoon, sillä on yksi Herra ja yksi usko. Raamatun opetuksen mukaan Herralla on vain yksi ruumis ja yksi seurakunta, johon Herra itse liittää armosta pelastuneen Herran seurakunnan jäsenyyteen. Herran tahto on ollut aina ja tulee aina olemaan, että tämä Herran yksi seurakunta kokoontuisi seurakuntana yhteen omilla paikkakunnillaan.

Jumala toimii tänä päivänä erilaisten herätysliikkeiden sisällä sekä johdattaa Hänen omiaan kasvamaan ja rakentumaan uskossa näissä herätysliikkeissä. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että Jumalan tahto on ykseys ja ykseydestä käsin Herran palveleminen. Jumala on sanassaan asettanut yhden seurakunnan jakamattoman ykseyden, eikä se siitä muutu miksikään, vaikka me uskovina haluaisimme jäädä hajaannukseen erilaisiin uskonsuuntiin, niin siitäkin huolimatta Raamattu opettaa seurakunnan jakamatonta ykseyttä.

Erilaiset uskonsuunnat eivät siis ole saatanasta, sillä niiden sisällä kokoontuu Jumalan seurakuntaa. Meidän tulee nähdä kaikki uskovat erilaisissa uskonsuunnissa sekä niiden ulkopuolella rakkaina sisarina ja veljinä Herrassa Jeesuksessa. Meidän tulisi myös olla osallisia jollakin tavalla toinen toisistamme, aina sen mukaan kuin se on mahdollista ja käytännössä osoittaa todeksi se, että olemme yksi ja sama seurakunta, vaikka seurakuntana olemmekin hajaannuksessa. Se on sitten toinen asia, jos joku hylkii meitä ja kieltää meitä osallistumasta heidän yhteyteensä. Tästäkin huolimatta voimme rakastaa heitä kaukaa, jos meiltä evätään pääsy heidän luoksensa.

1 Piet 1:
22 Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä,
23 te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.

Moni sanoo, että alussa oli mahdollista olla yksi seurakunta, niin kuin alkuseurakunta oli ilman erilaisia herätysliike tunnuksia, mutta nykyään ei ole enää mahdollista olla yksi seurakunta, niin kuin alkuseurakunta oli. Herra ei varmasti anna sellaista käskyä ja ohjetta, jota emme kykenisi noudattamaan, sillä mitä hyötyä olisi antaa uskoville sellainen käsky, jota ei kyettäisi käytännössä toteuttamaan. Jos meillä on epäuskoa seurakunnan ykseyden suhteen,  emmekä halua siihen ojentautua, niin ei sekään poista sitä todellisuutta, että Raamatun opetuksen mukaan seurakunnan ykseys on Jumalan toimesta asetettu opetuksena ja kutsumuksena jokaiselle uskovalle ihmiselle. Me emme saisi uskovina rakentaa uskoa toisen ihmisen epäuskon varaan, vaan Jumalan sanan totuuden varaan. Itse kukin, jokainen Herraan Jeesukseen uskova ihminen on erään kerran menevä Herransa eteen sen kutsun velvoittamana, mihin Hän meidät kutsui, ja mihin me itse kukin suostuimme vastaanottaessamme pelastuksen Jumalan armosta. Kenestäkään meistä ei tule yksilöinä täydellistä, eikä minkään paikkakunnan seurakunnasta tule täydellistä tässä armontalouskaudessa.

Yksi jakamaton seurakunta, ykseydestä käsin elävä seurakunta on kuitenkin Raamatun perusopetus, jonka tulisi selvitä meille aivan uskonelämän alussa, ihan ensimmäisinä asioina. Raamatun sanan mukaan Jumala itse antaa kasteen Pyhässä Hengessä jokaiselle uskovalle, ja Hän tässä kasteessa liittää ja lisää uskovan omaan seurakuntaansa (Herran, Jumalan seurakuntaan). Herran itsensä suorittama seurakunnan yhteyteen liittäminen tarkoittaa sitä, että uskova syntyy uudestisyntymisen kautta Herran seurakunnan jäsenyyteen, tulee osaksi Jumalan perheväkeä. Raamatun sanan mukaan kukaan ihminen ei voi liittää toista ihmistä Herran seurakunnan jäsenyyteen, koska Herra itse tekee tämän liitoksen uudestisyntymisen kautta. Jos me ymmärtäisimme tämän Jumalan sanan perusopetuksen, niin me olisimme lähempänä seurakunnan ykseyttä.

On selvää, että Jumala ei mielisty sellaiseen ajatukseen, joka pyrkii kumoamaan Jumalan asettaman järjestyksen ja asetuksen seurakuntaan liittymisestä uudestisyntymisen kautta ja opettaa seurakuntaan liittymisestä Raamatulle vieraiden ajatuksien, opetuksien sekä käytännön sovellutuksien kautta.

Apt 20:28 Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut.

1 Kor 1:
2 Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.
3 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

1 Tess 1:1 ¶ Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Isässä Jumalassa ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Armo teille ja rauha!

Raamattu sanoo seurakunnan olevan Herran seurakunta (Jumalan seurakunta - Jeesuksen seurakunta), jonka tulisi kokoontua paikkakunnalla yhtenä Herran seurakuntana, ykseyden perustalta. Raamattu opettaa tätä siitäkin huolimatta, että Herran seurakunta on nykyäänkin hajaannuksen tilassa erilaisissa herätysliikkeissä ja niiden ulkopuolella, mutta siitäkin huolimatta, että Hän on siunannut ja siunaa rakkauden totuudessa tehtyä Herran työtä erilaisten herätysliikkeiden ja uskon suuntien sisällä ja niiden ulkopuolella, niin Herran asetus, käsky ja opetus tässä Uuden Liiton ajassa koskien seurakuntaa ja sen ykseyttä ei kumoudu sillä, että me uskovina olemme uskottomia ja puolueellisia tässä, ja olemme jopa taistelleet seurakunnan ykseyttä vastaan.

Herran työtä tulee siunata uskonsuuntien sisällä ja niiden ulkopuolella.  Jos joku nousee toista uskovaa vastaan ja alkaa kampittamaan häntä ja pyrkii tekemään hänen tekemänsä työn Herrassa tyhjäksi ja turhaksi sen tähden että hän kuuluu johonkin uskonsuuntaan tai ei kuulu mihinkään uskonsuuntaan, tai että joku ymmärtää seurakuntaa eri tavalla kuin toinen, niin on aivan varmaa, että Jumala enemmin tai myöhemmin tulee tuomitsemaan tällaisen uskovan ihmisen, joka alkaa käymään Herran työtä vastaan (Herraa itseä vastaan). Tämä ei ole uhkaus ketään kohtaan, vaan Raamatusta luettavissa oleva tosiasia.

Itse en uskaltaisi nousta vastustamaan ja tekemään tyhjäksi Herran työtä, jota tehdään rakkauden totuudessa, olkoon se sitten herätysliikkeen sisällä tai niiden ulkopuolella. On eri asia osoittaa selkeä harhaoppi, väärä opetus ja eksytys, sillä se on meidän velvollisuutemme jos sellainen tulee meitä vastaan. Todellista eksyttäjää ja väärää profeettaa tulee nuhdella ja jopa ankarasti (tarkoittaa alkutekstin mukaan olla lujana - ja tietenkin totuuden puolesta), mutta kuitenkin sävyisyyden Hengessä. Jos me uskovina ja Jumalan armosta pelastettuina olemme eri mieltä seurakunnasta, mutta muuten olemme ja elämme rakkaudessa ja totuudessa kasvaen, niin se ei saisi johtaa meitä antamaan harhaoppituomiota. Jos näin kuitenkin käy, niin silloin harhaoppi syytöksen esittäjä on itse suurissa vaikeuksissa ja ongelmissa Jumalan edessä, josta ei ole muuta ulospääsyä kuin rehellinen parannuksen tekeminen.

Ikävä kyllä on sellaisia uskovia ihmisiä, jotka opettavat että universaali seurakunta on ainoa oikea seurakunta eikä tarvitse olla tekemisissä paikallisseurakunnan kanssa. Meidän tulisi ymmärtää se ettei tällaisella väärällä opetuksella ole mitään tekemistä todellisen yhden seurakunnan opetuksen kanssa, joka tunnustaa ja tunnistaa maailmanlaajuisen seurakunnan sekä paikkakunnan seurakunnan. Jos todellisesta yhdestä seurakunnasta opettava ja siihen uskova ihminen sotketaan tai sekoitetaan harhaoppisen universaalin seurakunnan edustajaksi, niin siihen voi olla seuraavia syitä; Ei ymmärretä itse sitä mitä Raamattu opettaa seurakunnasta ja siksi nämä kaksi täysin eri asiaa sotketaan keskenään; Kyseessä voi olla ihan vilpitön uskova, mutta jos hän ei ymmärrä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa seurakunnasta, niin silloin hän voi erehtyä luulemaan, että todellisen seurakunnan ykseydestä puhuva ja opettava olisi harhaoppisen universaalin seurakunnan kannattaja; Kyseessä voi olla myös tahallinen vääristely ja panettelu sen takia, että on hampaankolossa jotakin toista kohtaan sen takia, kun muissakin asioissa voi olla erilaista näkemystä Raamatun opetuksesta; Tahallinen vääristely ja panettelu johtuu yleensä siitä, että on ylpeä ja periksi antamaton. Hyvin usein sellainen uskova, joka on haluton korjaamaan omia virheitään haluaa lyödä toista ja osoittaa sillä omaa "oikeaoppisuuttaan".

Vääriä opetuksia seurakunnasta

Silloin kun uskova ihminen ei halua uskoa Raamatun totuutta, mutta hän haluaa kuitenkin olla oikeassa, niin hän sortuu vääristelemään Raamatun sanan totuutta. Jos uskova ei halua uskoa yhden paikkakunnan seurakunnan totuutta, niin hän voi pyrkiä vääristelemään Raamattua, että Raamattu opettaisikin, että paikkakunnalla voikin olla monenlaisia erilaisia seurakuntia (herätysliikkeet, uskonsuunnat), eikä Raamattu opettaisi yhtä ykseyden perustella olevaa ja kokoontuvaa seurakuntaa. Käyn tässä läpi eräitä tällaisia vääristelyjä.

1 Kor 16:1 Mitä tulee keräykseen pyhiä varten, niin tehkää tekin samalla tavoin, kuin minä olen määrännyt Galatian seurakunnille.

Se joka vääristelee Raamattua sanoo, että Galatiassa oli useita seurakuntia, koska Raamattu puhuu Galatian seurakunnista monikkomuodossa, joka todistaisi Raamatun opettavan, että paikkakunnalla voi olla useita erilaisia seurakuntia (herätysliikkeet, uskonsuunnat).

Raamatun todistus kumoaa sen vääräksi opetukseksi, joka pyrkii Galatian seurakuntien kautta kumoamaan paikkakunnan yhden seurakunnan ykseyden opetuksen. Galatia oli maakunta, ei kaupunki, eikä paikkakunta. Maakuntana Galatia tietenkin sisälsi useita erilaisia seurakuntia, koska Galatiassa oli useita eri paikkakuntia, joissa oli seurakuntia, siksi puhutaan seurakunnasta monikossa.

Room 16:
3 Tervehdys Priskalle ja Akylaalle, työkumppaneilleni Kristuksessa Jeesuksessa,
4 jotka minun henkeni puolesta ovat panneet oman kaulansa alttiiksi ja joita en ainoastaan minä kiitä, vaan myös kaikki pakanain seurakunnat,
5 ja seurakunnalle, joka kokoontuu heidän kodissansa. Tervehdys Epainetukselle, rakkaalleni, joka on Aasian ensi hedelmä Kristukselle.
........................
14 Tervehdys Asynkritukselle, Flegonille, Hermeelle, Patrobaalle, Hermaalle ja veljille, jotka ovat heidän kanssansa.
15 Tervehdys Filologukselle ja Julialle, Nereukselle ja hänen sisarelleen ja Olympaalle ja kaikille pyhille, jotka ovat heidän kanssansa.

Jotkut vääristelevät Jumalan sanan totuutta sanoen, että koska Roomalaiskirjeen 16 luvussa tuodaan selkeästi esille, että Roomassa seurakunta kokoontui eri kodeissa ja paikoissa, niin sillä perusteella Raamattu opettaa, että paikkakunnalla voi olla erilaisia seurakuntia (herätysliikkeet, uskonsuunnat).

Roomassa oli Raamatun opetuksen mukaan yksi seurakunta ykseyden perustalla, joka kokoontui useammassa paikassa, mutta useissa eri paikoissa kokoontuneet uskovat eivät kuitenkaan olleet perustaneet erilaisia uskonsuuntia, vaan he olivat yksi Jumalan seurakunta Roomassa.

Tästä tulee esille myös kuinka paikkakunnan yhden seurakunnan ykseyden perustalla toimiva seurakunta voi kokoontua ja kokoontuu useissa eri paikoissa paikkakunnalla, ollen silti yksi ja sama seurakunta, eivät useita erilaisia ja erinimisiä seurakuntia. Raamattu opettaa kuinka Pyhä Henki johdattaa yhtä ykseyden perusteella olevaa paikkakunnan seurakuntaa kokoontumaan paikkakunnalla monissa eri paikoissa. Jumala ei tarkoittanut, että kaikki saman paikkakunnan uskovat kokoontuisivat samassa paikassa, vaan eri paikoissa, sillä ei ole viisasta, että monta sataa uskovaa pyrkisi kokoontumaan aina joka kertaa yhteen, koska silloin Raamatun opettama seurakunnan vuorovaikutteinen rakentuminen estyisi ja sen tilalle tulisi muutama seurakunnan edessä esiintyvä esiintyjä sekä suuri hiljaa oleva yleisö. On todella tärkeä ymmärtää ja nähdä se mitä Raamattu opettaa paikkakunnan seurakunnan ykseydestä ja miten sen kokoontuminen toimii käytännössä, koska silloinkin vältymme turhilta väärinkäsityksiltä sekä väärinymmärryksiltä.

1 Kor 11:
17 ¶ Mutta tätä käskiessäni en kiitä sitä, että kokoontumisenne ei tee teitä paremmiksi, vaan pahemmiksi.
18 Sillä ensiksikin olen kuullut, että kun kokoonnutte seurakunnankokoukseen, teillä on riitaisuuksia keskenänne, ja osittain sen uskonkin.
19 Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin (
hairesis), että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen.

Gal 5:
19 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot (
hairesis),

Olen kuullut useamman kerran tämänkin vääristetyn opetuksen, joka sanoo, että koska Raamattu sanoo että uskovien keskuudessa pitää olla puolueita, niin se todistaa sen, että paikkakunnalla voi olla useita erilaisia seurakuntia (herätysliikkeet, uskonsuunnat).

Hairesis tarkoittaa Raamatun kielessä uskonnollista puoluetta, lahkoa ja hairesis tulee sanasta valinta ja sellainen valinta, jossa pidetään toista parempana ja valitaan sen mukaan. Raamatun sanan mukaan erilaiset lahkot ja puolueet seurakunnan sisällä olivat lihan tekoja, ja ne olivat syntyneet riitojen ja opillisten erimielisyyksien takia. Kun Raamattu opettaa, että täytyyhän teidän keskuudessanne olla myös puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen, niin se ei tarkoita, sitä että seurakunta saa hajaantua paikkakunnalla erilaisiin opillisiin lahkoihin ja puolueisiin (uskonsuunnat - uskonsuuntien ulkopuolella oleva lahkolaisuus), vaan se tarkoittaa sitä, että ne kestävät Raamatun sanan koetuksen, jotka eivät lankea puoluehenkeen, vaan seisovat yhtenä seurakunnassa toinen toistensa kanssa, mutta ne jotka perustavat puolueita opillisin perustein, riidan seurauksena tai minkä muun syyn takia, niin he eivät kestä koetusta elää uskossa rakkauden ja totuuden mukaan. Hairesis sana ei esiinny Raamatussa positiivisessa merkityksessä, vaan negatiivisessa merkityksessä lihan tekona, jonka kanssa meillä uskovilla ei saisi olla mitään tekemistä.

Nykyään me uskovina toimimme näin, että jokainen saa valita itselleen mieluisen hengellisen kodin erilaisista paikkakunnalla olevista seurakunnista, joku voi valita karismaattisen seurakunnan, toinen voi valita ylistystä ja palvontaa painottavan seurakunnan, kolmas voi valita voimakkaasti Raamatun sanan opetusta esillä pitävän seurakunnan, neljäs voi valita armoa painottavan seurakunnan jne. Raamatun mukaan Jumala tekee valinnan meidän puolestamme seurakunta kysymyksessä, kun Hän uudestisyntymisessä liittää meidät omaan seurakuntaansa (Herran seurakunta).

Raamattu varoitti lihan tekona puoluehenkistä valintaa, jossa ihminen suorittaa valinnan pitäen jotakin toista uskovien puoluetta toista parempana ja tämän valinnan kautta hän erottautuu muista uskovista paikkakunnallaan, oman puolueensa kannattajaksi ja usein toisia uskovia vastaan, jotka eivät kuulu hänen kanssaan samaan puolueeseen.

Näen ja ymmärrän sen, että Jumala johdattaa uskovia rakentumaan seurakuntana herätysliikkeisiin ja niiden ulkopuolelle, aina sinne missä on Herraa Jeesusta totuudessa rakastavia uskovia ihmisiä. Jumala tekee näin, koska emme suostu ykseyteen. Herra ei hyväksy nykyistä hajaannuksen tilaa, mutta meidän uppiniskaisuutemme tähden Hän johdattaa meitä hajaannuksen keskellä erilaisiin yhteyksiin, ei sen takia, että Hän hyväksyisi hajaannuksen, vaan siksi koska emme halua tulla pois hajaannuksesta, niin Hänen on jossakin kasvatettava uskovaa ihmistä. Suuri osa uskovista voi olla vilpittömän tietämättömiä Jumalan tahdosta seurakunta asiassa, mutta elämme nyt seurakunnan ennallistamisen aikaa, ja asiat alkavat avautumaan myös tässä seurakunta asiassa, josta kirjoitan myöhemmin tässä kirjoituksessani. Minäkin olen ollut tietämätön todellisen seurakunta opetuksen suhteen ja jopa vieroksunut sitä, mutta saanut tehdä siitä parannusta.

Jos on vilpitön Herran edessä, niin silloin ei voi kauan aikaa olla ymmärtämättä sitä tosiasiaa, että Raamattu opettaa yhden paikkakunnan seurakunnan ykseydestä. Vilpitön voi jäädä siihen ymmärrykseen, että hajaannusta ei voi muuttaa enää ykseydeksi, vaikka ykseys onkin selkeä Raamatun opetus. Tiedän paljon tällaisia uskovia monenlaisten uskonsuuntien sisällä, jotka tunnustavat, että Raamattu opettaa yhden paikallisseurakunnan ykseyttä, mutta ettei asialle voi enää mitään. Tällainen uskova on rehellinen ja vilpitön ja tästä jo sydämeni siunaantuu, että tämä asia uskalletaan rehellisesti tunnustaa, vaikka uskoa ja uskallusta ei olekaan vielä viedä asiaa loppuun asti.

Sitten jos joku vääristelee selkeitä Raamatun kohtia pyrkien niillä kumoamaan Raamatun opettaman paikkakunnan seurakunnan ykseyden, niin hän on sillä tiellä, missä ihminen omaksi tuomiokseen vääristelee Jumalaa sanaa. Tässäkään kohden en uhkaile ketään erityisesti, vaan tuon esille sen mitä Raamattu sanoo sellaisesta, joka vääristelee Raamattua nöyrtymättä parannukseen.

Ymmärrän hyvin sen jos joku vilpittömästi totuutta etsivä uskova pitää seurakunnan todellisesta ykseydestä puhuvia eksyttäjinä, sillä minäkin olen joskus ajatellut seurakunnan ykseydestä opettavien ja puhuvien uskovien hajottavan seurakuntaa ja seurakuntia. Ajattelin näin kun en vielä silloin ymmärtänyt sitä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa seurakunnasta. Sekin on tässä huomioitava, että jotkut puhuvat väärin seurakunnan ykseydestä tarkoittaen sillä ettei uskova saisi kuulua mihinkään paikkakunnan uskonsuuntaan, vaan hänen tulisi kuulua ainoastaan universaaliin seurakuntaan. On selvää ja ehkä joissakin tapauksissa myös ymmärrettävää, että väärä universaalin seurakunnan opetus voidaan sotkea ja rinnastaa Raamatun opettamaan seurakunnan ykseyteen ja tämä tapahtuu todella helposti silloin, jos ei ymmärrä sitä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa seurakunnasta.

Seurakunnan ykseyden ymmärtävä ei ole mikään Jumalan erikoiseliittisotilas tai muiden yläpuolella oleva parempi kuin muut, vaan hän on huonompi kuin muut, koska hän on nöyrtynyt uskomaan Jumalan järjestyksen paikallisseurakunnan ykseydestä (maailmanlaajuisen seurakunnan ykseys), mutta uskova, joka pyrkii kumoamaan paikkakunnan seurakunnan ykseyden, pyrkii olemaan Jumalaa viisaampi ihmisen asetuksen ja perinteen tähden ja siten asettuu myös toisten yläpuolelle.

Tuom 20:2 Ja koko kansan päämiehet ja kaikki Israelin sukukunnat astuivat esiin Jumalan kansan seurakunnassa: neljäsataa tuhatta miekalla varustettua jalkamiestä

Sellaistakin opetusta olen kuullut useammankin kerran, joka sanoo Raamatun opettavan erilaisista seurakunnista, koska Israelin sukukunnat leiriytyivät sukukunnittain ilmestysmajan ympärille. Tällä opetuksella pyritään kumoamaan Raamatun opetus paikkakunnan seurakunnan ykseydestä.

Vanhan liiton aikana kaikki Israelin sukukunnat kuuluivat yhteen ja samaan Jumalan seurakuntaan, eikä sukukunnittain leiriytyminen tehnyt heistä erilaisia seurakuntia.

Hebr 10: 25 älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.

Hebr 10:25 jättämättä keskinäistä kokoontumistamme, niin kuin joillakin on tapana, vaan kehoittakaa toisianne sitä enemmän, kun näette päivän lähestyvän. (Aapeli Saarisalo UT)

Jotkut opettavat Raamatun opettavan ettei saa jättää omaa seurakunnankokousta, joka opettaisi, että paikkakunnalla monilla uskovilla voisi olla oma erilainen seurakuntansa (herätysliikkeet, uskonsuunnat).  

Aapeli Saarisalon käännös kääntää Hebr 10:25 jakeen oikein alkutekstin mukaisesti. Alkutekstissä ei ole sanoja omaa seurakunnankokoustamme, vaan keskinäistä (yhteistä) kokoontumistamme, tarkoittaen paikkakunnalla olevan yhden seurakunnan kokoontumista ykseyden perustalla, joka voi kokoontua eri paikoissa, mutta ei erilaisina seurakuntina, vaan yhtenä ja samana Jumalan seurakuntana, koska Kristuksella on vain yksi ruumis (seurakunta).

Hebr 10:25 jakeessa ei ole siksi sanoja omaa seurakunnankokousta, koska Raamatun opetuksen mukaan seurakunta on Herran seurakunta, Jumalan seurakunta. Jos tämän ymmärtäisimme ihan oikealla tavalla, niin emme uskaltaisi opettaa seurakunnan hajaannuksen erilaisiin uskonsuuntiin olevan Jumalan tahto, koska sitä se ei ole, vaikka Jumala on sen sallinutkin meidän uppiniskaisuutemme tähden.

Vanhan liiton aikana Israelin kansan jakaantuminen kahdeksi eri leiriksi Juudan ja Israelin heimojen kesken oli kapina Jumalan asettamaa Israelin kansan yhden seurakunnan asetusta vastaan. Jos jo pelkkä Israelin kahtiajakautuminen oli huono asia, niin kuinka paljon huonompi asia on jakaantua useiksi kymmeniksi ja sadoiksi uskonsuunniksi hajaannuksen tilaan pois seurakunnan ykseydestä Uuden Liiton ajassa? Tätä asiaa kannattaisi tarkoin miettiä, sillä vaikka Herra salli Israelin hajaantua kahdeksi erilaiseksi valtakunnaksi, niin siitä huolimatta Israelin seurakunnan ykseys oli Jumalan asetus ja tahto.

1 Kor 1:
10 ¶ Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus.
11 Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne.
12 Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta," toinen: "Minä Apolloksen," joku taas: "Minä Keefaan," joku vielä: "Minä Kristuksen".
13 Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen?

Korinttolaiskirjeestä tulee selkeästi ilmi kuinka riitaisuus saa aikaan puolueita toinen toisiaan vastaan. Riitaisuus saa aikaan hajaannusta ja puoluehenkeä. Suurin osa nykyisestä hajaannuksen tilasta erilaisissa uskonsuuntien sisällä ja niiden ulkopuolella on saanut alkuunsa oppiriidoista tai muista riidanaiheista, jonka seurauksena on perustettu uusi suuntaus tai erkaannuttu omaksi ryhmäksi jo olemassa olevaan hajaannuksen tilaan. Eriseurat jakavat Jumalan yhtä seurakuntaa erilaisiin uskonsuuntiin ja niiden ulkopuolella oleviin ryhmiin pois toistensa luota, pois seurakunnan ykseydestä.

Korintossa kokoontui yksi Jumalan seurakunta, joka ei ollut hajaantunut vielä erilaisiksi seurakunniksi tai uskonsuunniksi Korinton paikkakunnalla, vaan yhden seurakunnan sisälle oli tullut erilaisia puolueita ja puoluehenkeä, jota Raamattu pitää huonona asiana. Ajattele sitä kuinka paljon vakavampi asia on se jos seurakunta hajaantuu paikkakunnalla moniin erilaisiin uskonsuuntiin, eriseuralaisina puoluehengessä.

Kun Paavali sanoo: "Onko Kristus jaettu (meridzo - jakaa, jakaa osiin, erottautua osiin, hakata palasiksi)?, niin tällä hän tarkoittaa sitä, että puoluehenki ja eriseuraisuus aiheuttaa seurakunnan ykseyden, yhden ruumiin hajaantumisen ja jakautumisen erilaisiin osiin, rikkoen seurakunnan ykseyden. Raamattu ei puhu hyvällä paikkakunnalla olevan yhden seurakunnan rikkomista ja särkemistä moneen osaan, koska silloin rikotaan ja särjetään Kristuksen ruumis ykseys.

1 Kor 3:
1 ¶ Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin lihallisille, niinkuin pienille lapsille Kristuksessa.
2 Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä;
3 olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin?
4 Kun toinen sanoo: "Minä olen Paavalin puolta," ja toinen: "Minä olen Apolloksen," ettekö silloin ole niinkuin ihmiset ainakin?

Alkuteksti sanoo lihallinen jakeessa 4, ei ihmiset. Raamattu opettaa puoluehengen tuovan riitaa ja kateutta, jossa elävä ja toimiva toimii lihallisesti, ei hengellisesti.

San 18:1 Eriseurainen noudattaa omia pyyteitään; kaikin neuvoin hän riitaa haastaa.

Raamattu sanoo eriseuraisen noudattavan omia pyyteitään ja tässä hän kaikin neuvoin on haastamassa riitaa. Silloin kun uskova ihminenkin etsii oman eriseuransa (puolueensa) näkökulman mukaisia opetuksia, sitoutuen noudattamaan oman lahkonsa oppeja, niin hän voi sortua haastamaan riitaa niitä vastaan, jotka eivät ole hänen kanssaan samassa puolueessa. Hyvin usein on niin, että mitä innokkaampi hän on ajamaan omaa asiaansa (ei Herran asiaa), niin sen enemmän hän on riidanhaluinen, etsien vain riitoja, joissa hän voisi koko ajan päteä ja tuoda esille oman puolueensa oppeja tai omia ajatuksiaan. Tällaiset ihmiset voivat sanoa olevansa Herran asialla sekä he voivat tuoda esille kuinka huolestuneita he ovat muista, mutta se ei ole kuitenkaan totta, koska heidän sydämessään on riita ja halu lyödä muita sekä siinä samassa he pyrkivät näyttämään muille kuinka "oikeaoppisia" he ovat.

1 Kor 4:6 Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: "Ei yli sen, mikä kirjoitettu on," ettette pöyhkeillen (fysioo -ylpeä, paisua, pöyhkeillä)  asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan.

Raamattu opettaa yhdestä jakamattomasta seurakunnasta paikkakunnalla, joka on selvääkin selvempi Raamatun opetus. Silloin kun joku menee seurakunta asiassa yli Kirjoitusten, niin voi hän ylpistyä ja puoluehengessä paisuen hän asettuu muita uskovia vastaan, jotka ovat eri mieltä hänen kanssaan tai eivät kuulu samaan puolueeseen kuin hän. On eri asia sävyisyydessä paljastaa valhe ja eksytys uskovien keskuudessa, kun ylpeydessä Raamattua vääristellen puoluehengessä asettua toisia uskovia vastaan.

Sellainenkin opetus vaikuttaa nykyisin joidenkin uskovien keskuudessa, joka opettaa paluusta takaisin juutalaisille juurille siten, että pitäisi uskoa niitäkin vanhan liiton kirjoituksia, jotka eivät ole enää voimassa Uudessa Liitossa. Uusi Liitto on kokonaan kumonnut vanhan liiton järjestyksen. Vanha liitto ja sen järjestys ei ole enää ollenkaan voimassa, koska Herran Jeesuksen sovitustyön kautta, Hän on Uuden Liiton aikakauden syntiuhri ja sovitusuhri verensä ja kuolemansa kautta, jonka todisteeksi Hän nousi kuolleista Isänsä oikealle puolelle taivaissa. Meidän uskovien tulee palata takaisin Jumalallisille juurille, eli takaisin kasvuun kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta rakkauden totuudessa Pyhässä Hengessä uskossa Herraan Jeesukseen, joka on ainoa paluu todellisessa uskon kasvussa, silloin kun on aihetta palata takaisin totuuden tielle. Kaikki muut "paluutiet" vievät uskovia harhaan ja eksyksiin.

Vanhan liiton kumoutuminen ei kuitenkaan tarkoita, ettei mikään vanhan liiton aikainen opetus olisi voimassa, sillä esimerkiksi kaikki Kymmenen Käskyä ovat Uudessakin Liitossa sellaisenaan voimassa.  Vanhan Testamentin opettama Jumalan luomistyö kuutena päivänä on edelleen voimassa. Vanhan liiton kirjoituksissa muun muassa Israelin kansan vaiheista sekä uskovien elämän vaiheiden kautta voimme oppia ja kasvaa uskossa Uuden Liiton järjestyksen mukaan. Meidän tulee ymmärtää se ettemme saa enää palata vanhan liiton järjestyksen mukaiseen Jumalan palvelemiseen. Vanha liitto on kumoutunut. Kaikenlainen judaistinen opetus, joka pyrkii palauttamaan vanhan liiton järjestystä tai edes osan siitä, joka on kumottu kokonaan Uudessa Liitossa on sellaista opetusta, joka vääristää myös opetuksen seurakunnasta. Uuden Liiton seurakunta on ja toimii ihan eri tavalla kuin vanhan liiton seurakunta. Vanhan liiton seurakuntaan päästiin sisälle luonnollisen syntymän ja lihan ympärileikkauksen kautta, mutta Uuden Liiton seurakuntaan pääsee sisälle ainoastaan uudestisyntymisen kautta.

Seurakunnan ennallistaminen lopunaikana

Monet uskovat kysyvät ja jotkut ihan vilpittömästi ilman riidan haastamista, mutta jotkut riitaa haastaen, että opettaako Raamattu seurakunnan ennallistamisesta? Jotkut sanovat ettei Raamatussa ole mitään opetusta siitä, että Jumala ennallistaisi seurakunnan alkuseurakunnan kaltaiseen tilaan. Minä olen löytänyt Raamatusta selkeän opetuksen lopunaikana tapahtuvasta seurakunnan ennallistamisesta sekä ajassamme tapahtuvat ilmiöt todistavat Jumalan ennallistavan seurakuntansa.

Room 11:
11 Minä siis sanon: eivät kaiketi he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat? Pois se! Vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen.
12 Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä!
.......................
25 Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku (pleroma) on sisälle tullut,
26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."

Room 11:25 Sillä en minä tahdo salata teiltä, rakkaat veljet, tätä salaisuutta, (ettette itsellänne ylpeilisi,)että paatumus on puolittain Israelille tullut, siihenasti kuin pakanain täydellisyys (pleroma) tulis. Biblia 1776

Romans 11:25 For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits; that blindness in part is happened to Israel, until the fulness (pleroma) of the Gentiles be come in. KJV 1769

Roomalaiskirjeen 11 luvusta ja jakeista opetetaan hyvin yleisesti (kaikki eivät opeta) väärin seuraavalla tavalla: Room 11:12 opettaa Israelin täysilukuisuudesta ja samassa luvussa jakeessa 25 opetetaan pakanoiden täydestä luvusta tai määrästä, joka tarkoittaa pakanoiden seassa olevien pelastuneiden täyden luvun ja määrän saavuttamisesta ennen kuin Israel tulee pelastumaan.

Pleroma sana tarkoittaa täyteys, täyttyä, olla täynnä, tulla täyteen. Roomalaiskirjeen 11 luvun jae 25 ei opeta pakanoiden lukumääräisestä luvusta ja sen täyttymisestä, vaan pakanoiden saavuttamasta uskon täydestä lopunaikana, ennen kuin koko Israelin (juutalaisten) jäännös (kolmasosa) tulee pelastumaan uskon kautta Herraan Jeesukseen. Täysi luku on väärin käännetty. King James Version 1769 kääntää jakeen oikein alkutekstin mukaisesti.

Roomalaiskirjeen 11 luvussa puhutaan juutalaisten lankeemuksesta, jonka kautta pelastus tuli pakanoille ja kun juutalaisten lankeemus on tullut pakanoille rikkaudeksi ja pelastukseksi, niin kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä (pleroma) tulee olemaan. Juutalaisten täyteydellä viitataan tässä tulevaan pelastukseen uskon kautta Herraan Jeesukseen, ei juutalaisten lukumäärään tai täysilukuisuuteen. Room 11:12,25 puhuvat uskon täyteydestä, ei täysilukuisuudesta tai täydestä luvusta.

Roomalaiskirjeen 11 luvussa apostoli Paavali opettaa profetiallisen sanoman, jonka mukaan pakanauskovat tulevat saavuttamaan uskossa täyteyden ennen juutalaisen jäännöksen (kolmasosa) pelastumista lopunajassa. Tässä on selkeä opetus lopunajassa tapahtuvasta seurakunnan ennallistamisesta, jonka Herra itse tekee ja toteuttaa. En haluaisi olla sellaisen ihmisen housuissa, joka pyrkii kaikin tavoin vastustamaan seurakunnan ennallistamista sekä yhden paikkakunnan seurakunnan ykseyttä. Tällainen ihminen taistelee Jumalaa vastaan ja on selvää, että tällainen ihminen tulee enemmin tai myöhemmin häviämään tämän taistelun. Hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä parannus ja alkaa uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Jos hän ei toimi näin, niin Jumala tuomitsee hänet. En uhkaile ketään, sillä on aivan varmaa, että jos uskova ihminen, joka on kutsuttu olemaan Jumalan ja Hänen sanansa totuuden puolella alkaakin taistelemaan Jumalaa vastaan, vääristellen Jumalan sanan opetusta tekemättä parannusta, niin Jumala tuomitsee hänet. Herra armahtakoon meitä ja olkaamme kapinoimatta Jumalaa vastaan.

Miksi Raamattu käyttää sanoja: "kunnes pakanain täyteys on sisälle tullut"?

Me olemme nyt pakanauskovina hajaannuksen tilassa ja pois uskon täyteydestä, yhden paikkakunnan seurakunnan ykseyden tilasta sekä meidän keskuudessamme vaikuttaa ja opetetaan monia perinteitä ja oppeja, jotka ovat vastoin Jumalan sanan opetusta. Väärät opetukset ja perinteet eivät edusta uskon täyteyttä Herrassa Jeesuksessa. Uskon täyteys tulee sisälle sillä tavalla, kun hylkäämme hajaannuksen ja tulemme hajaannuksesta pois seurakunnan ykseyden sisäpuolelle paikkakunnittain, jolloin myös Herra poistaa seurakunnan keskuudesta selkeät väärät opetukset sekä uskonnolliset perinnäissäännöt. Uskon täyteys ei tee meistä täydellisiä ja synnittömiä, mutta asettaa meidät siihen tilaan uskon kasvussa, jossa meidän tulisi olla paikkakunnittain yhtenä seurakuntana, ykseyden perustalla.

Joh 1:
15 ¶ Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä."
16 Ja hänen täyteydestään (
pleroma) me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle.
17 (Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

Jokainen uskova ihminen on kutsuttu saamaan Herran Jeesuksen täyteydestä armoa armon päälle, että paikkakunnan seurakunnan ykseydestä käsin rakentuisimme ja kasvaisimme rakkauden totuudessa uskossa eteenpäin. On aivan varmaa, että koska Kristuksella on vain ja ainoastaan yksi ruumis (seurakunta), niin Herran Jeesuksen antama Hänen oma täyteytensä ei ole sellaista, missä uskovat rikkovat ja särkevät seurakunnan ykseyden hajaantumalla eriseuroihin ja erilaisiin seurakuntiin. Herran Jeesuksen antama, Hänen oma täyteytensä on sellaista, joka pitää kiinni seurakunnan ykseydestä, koska on olemassa ainoastaan yksi Herran seurakunta.

Ef 1:
22 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle,
23 joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä  (
pleroma), joka kaikki kaikissa täyttää.

Raamattu opettaa, että seurakunta on Herran Jeesuksen täyteys. On aivan varmaa, että Herran Jeesuksen seurakunnan täyteyden tulee olla ykseyden perustalla paikkakunnittain, eikä puoluehengessä eripuran tähden hajaannuksen tilassa erilaisissa uskonsuunnissa ja niiden ulkopuolilla.

Tiedän tämän asian olevan vaikea, eikä sitä voi korjata hetkessä, sillä Kristuksen ruumis on pahasti eriseurainen ja hajaannuksen tilassa. Sen kuitenkin tiedän, että vaikka seurakunta onkin nyt hajaannuksen tilassa, niin voisimme myöntää olevamme hajaannuksen tilassa sekä tunnustaa, että seurakunnan tulisi elää ykseydestä käsin paikkakunnittain. Tämän jälkeen asiaa voi alkaa rukoilemaan ja antaa Pyhän Hengen tehdä työtään itse kunkin uskovan sydämessä ja asia alkaisi pikku hiljaa korjaantumaan ja voi saada vauhtiakin mitä enemmän me uskomme sen olevan mahdollista. Mikä on ihmiselle mahdotonta on Jumalalle mahdollista. On tärkeätä, että näemme kaikki Jumalan armosta pelastamat uskovat ihmiset erilaisten uskonsuuntien sisällä ja niiden ulkopuolella rakkaina sisarina ja veljinä Herrassa Jeesuksessa, ja että olemme yksi seurakunta koko ajan hajaannuksessakin, mutta Jumalan tahto on saattaa hajaannuksessa oleva yksi seurakunta kokoontumaan paikkakunnittain ykseyden perustalle.

Ef 4:
2 ¶ kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa
3 ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä:
4 yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte;
5 yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;
6 yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.
7 Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan.
8 Sentähden on sanottu: "Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille".
9 Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin?
10 Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki.
11 Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi,
12 tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,
13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen (henotes - ykseys, yhteys) uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden (pleroma) täyden iän määrään,
14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

Efesolaiskirjeen 4 luku opettaa seurakunnan ykseyttä ja tietenkin niin maailmanlaajuisesti kuin paikkakunnittain. Henotes sana tarkoittaa ykseyttä ja sen pää merkitys on ykseys, joka tuo tietenkin yhteyden. Tämä Raamatun kohta todistaa, että uskon täyteys, Kristuksen täyteys on annettu seurakuntaan ykseydeksi ja ykseydestä käsin rakentumiseen paikkakunnittain. Tämäkin kohta todistaa sen, että Room 11:25 uskon täyteys tarkoittaa Kristuksen ruumiin ykseydestä käsin rakentuvaa seurakuntaa ja uskossa kasvamista.

Jos emme rakennu uskossa seurakunnan ykseyden perustella, niin jäämme helposti alaikäisyyteen sekä kaikenlaisten opintuulten viskeltäviksi, joka tarkoittaa juuri eriseuroja ja lahkoja Kristuksen ruumiissa, jossa opit erottavat uskovia toinen toisistaan erilaisiin puolueisiin. Seurakunnan ykseydestä käsin uskossa rakentuminen paikkakunnalla tulisi tapahtua totuutta noudattaen rakkaudessa.

Ekumenia on sielunvihollisen työ, joka sanoo päämääränsä olevan kristittyjen yhdistäminen yhdeksi Johanneksen evankeliumin 17 luvun opetuksen mukaisesti. Tämän lisäksi ekumenia (ekumenian päämies paavi) pyrkii yhdistämään uskonnot yhdeksi opettamalla kaikkien uskontojen olevan erilaisia teitä yhden ja saman Jumalan luokse sekä pyrkii saattamaan koko maailman ykseyteen keskenään. On selvää, että ekumenia on saatanallinen ja antikristillinen eksytys.

Miksi ekumenia on varsin nuori ilmiö? Miksi ekumeniaa ei ole pyritty toteuttamaan aikaisemmin, esimerkiksi 400-500 luvuilla, 1000-1500 luvuilla? Miksi ekumenia on nuori ilmiö, joka syntyi vasta 1900-luvun alussa ja miksi ekumenia on kiihtynyt ja puhunut voimakkaasti ykseydestä viime vuosikymmeninä paavin johdolla?

Raamatusta voimme lukea kuinka saatana aina pyrkii matkimaan ja jäljittelemään sitä mitä Jumala tekee. Matkiessaan ja jäljitellessään Jumalaa saatana eksyttää ihmisiä valheen ja vääryyden kautta. Paha saatana tietää Jumalan ennallistavan seurakuntansa tässä lopunajassa ja siksi saatana pyrkii eksyttämään uskovia pois todellisesta seurakunnan ennallistamisesta, vastaanottamaan valheellisen kopion ennallistamisesta, jota ekumenia edustaa. Valhe sanoo ekumenian perustuvan Jeesuksen sanoihin Joh 17:11, että he yhtä olisivat. Valheellinen ekumenia ja sen pyrkimys on myös todistus siitä, että Jumala ennallistaa seurakuntansa tässä lopunajassa.

Joh 17:
17 ¶ Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.
18 Niinkuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan;
19 ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa.
20 ¶ Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun,
21 että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.
22 Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä-

Johanneksen evankeliumin 17 luvun sana yhtä jakeessa 21 on alkutekstissä yksi. Johanneksen evankeliumin 17 luku opettaa todellisesta seurakunnan ykseydestä ja Ilmestyskirjan 17 luku opettaa ekumenian valheellisesta "ykseydestä". Raamattu opettaa Johanneksen evankeliumin 17 luvussa seurakunnan ykseyden perustuvan totuuden pyhitykseen, joka pitää uskovat ykseyden perustalla. Ekumenia ei perustu totuuteen, vaan valheeseen. Silloin kun uskovat antautuvat todelliseen totuuden pyhitykseen, niin vasta silloin seurakunnan ykseys voi toteutua. Jumalan Hengen vaikuttama todellinen totuuden pyhitys, ei koskaan johda uskovia eriseuraisuuteen ja eripuraan ja hajaannuksen tilaan, eroon toinen toisistaan, vaan pitää heidät ykseyden perustalla. Tässä kohden me jokainen joudumme tutkimaan omaa sydämemme tilaa, pohtien kuinka paljon tai vähän olemme antaneet Jumalan Hengen pyhittää meitä totuudessa. Omassa sydämessäni koen ainakin parannuksen tekemistä tässä asiassa. Hajaannus ja eriseuraisuus sekä lahkohenki meidän uskovien keskuudessa todistaa sen ettemme ole antaneet Jumalan Hengen pyhittää meitä kovinkaan paljoa.

Raamattu sanoo, että jos olemme yksi niin kuin Isä ja Poika on yksi, niin maailman jumalattomat ihmiset tulisivat uskomaan Herraan Jeesukseen. Hajaannuksessa oleminen estää monien sielujen pelastumista. On selvää ettei sielunvihollinen haluaisi uskovien olevan paikkakunnalla kokoontuva yksi seurakunta, ykseyden perustalla oleva seurakunta, koska silloin monia ihmisiä pelastuisi. Nyt on todella aiheellista kysyä, että kenen asialla on sellainen uskova, joka pyrkii vääristelemään Raamatun totuutta sanomalla tai opettamalla ettei seurakunnan tarvitse olla yksi paikkakunnalla, vaan paikkakunnalla voi olla useita erilaisia seurakuntia? On sanomatta selvää, ettei tällaista opettava uskova tässä kohdin palvele Herraa Jeesusta, vaan on enemmänkin ellei vihollisen asialla, niin ainakin toimii omissa nimissään, ei Herran nimessä ja Herran valtuuttamana.

Seurakunnan ykseydestä opettavaa vastaan nostetaan kaikenlaisia valheita ja kaikin tavoin pyritään torpedoimaan sellainen ajatus ja opetus, että seurakunnan tulee olla yksi paikkakunnittain. Jos et aikaisemmin tiennyt, että miksi heitä vastustetaan, niin nyt tiedät sen, että valheen kaikki joukot ja voimat vastustavat seurakunnan paikkakunnan ykseyttä, koska silloin monet tulisivat pelastumaan ja Herran työ tulisi menestymään sillä tavalla kuin sen tulisi menestyä. Valitettavasti monet uskovat, joilla on paljon hyviä ja Raamatullisia ajatuksia ja opetuksia ovat eksyneet vastustamaan Raamatullista seurakunnan ykseyttä kannattamalla hajaannusta "Jumalan tahtona". 

Älä ymmärrä tai käytä väärin kirjoitustani

Kirjoitustani ei saa ymmärtää tai käyttää väärin. En ole kirjoittanut kirjoitustani siksi, että sitä käytettäisiin lyömäaseena niitä ihmisiä kohtaan, jotka vastustavat Raamatullista seurakunnan paikkakunnan ykseyttä. Olen kirjoittanut kirjoitukseni sen tähden, että voisimme Raamatusta tutkia ja löytää totuuden seurakunnasta ja sen ykseyden luonteesta paikkakunnittain. Meillä jokaisella uskovalla on varmasti elämässämme asioita, joissa voidaan tehdä parannusta.

Meidän tulee nähdä Jumalan seurakunta kaikkialla siellä missä on Jumalan armosta pelastettuja uskovia ihmisiä. Tällä perusteella Jumalan seurakuntaa on herätysliikkeissä, uskonsuunnissa ja niiden ulkopuolella. Jumala johdattelee itse kutakin sellaiseen yhteyteen, jossa Herran Jeesuksen sovitustyö (veri, kuolema ja ylösnousemus) on uskon keskipiste ja missä vajavaisinakin pyritään kasvamaan rakkaudessa ja totuudessa yhä syvällisempään Jumalan tuntemiseen.

Harhaoppisista seurakunnista sekä ekumeniasta Jumala haluaa meidän uskovien kuitenkin pysyvän erossa. Koska Raamatun sanan todistuksen mukaan elämme seurakunnan ennallistamisen aikaa, niin antakaamme Jumalan Pyhän Hengen johdattaa meitä uskovia löytämään toinen toisemme paikkakunnittain seurakunnan ykseyden syntymiseksi, sillä se on aina ollut Jumalan tahto, vaikka Hän on sallinutkin seurakuntansa elää hajaannuksen tilassa uppiniskaisuutemme tähden.

Ennallistamisen seurauksena todellinen paimenuus palautuu takaisin seurakuntaan, joka tarkoittaa sitä, että Herra Jeesus Ylipaimenena johtaa seurakuntaansa, ollen seurakuntansa Pää ja sen lisäksi jokaisella paikkakunnalla ryhmiä miehiä, vanhimmat, kaitsijat ja paimenet, joka on yksi ja sama palvelutehtävä, johtaa paikallisen seurakunnan työtä rakkaudessa ja totuudessa palvellen. Seurakunnan hajaannus on saanut aikaan myös väärää paimenuutta ja kelvotonta paimenuutta sekä vääriä opetuksia paimenuudesta (mm. yksi ihminen voi johtaa seurakuntaa, naiset voivat olla johtamassa seurakuntaa paimenina), joka on suuresti vaurioittanut uskovia ihmisiä ja ollut estämässä Raamatullista uskon kasvua.

Ef 4:
4 yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte;
5 yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;
6 yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.

Raamattu sanoo Jumalan kutsuneen meidät yhteen ja samaan toivoon yhdessä ruumiissa (seurakunta). On aivan varmaa ettei Jumala tarkoittanut yhden seurakunnan jäsenyyteen kutsulla sellaista, että me alamme opettamaan monista erilaisista seurakunnista paikkakunnan sisällä, koska Herralla on vain yksi seurakunta, jonka tulisi rakentua ykseyden perustalla. Kumpaa sinä haluat uskoa enemmän Jumalan sanan totuutta seurakunnasta vai ihmisen vääristämää oppia seurakunnasta?

Sydämeni itkee ja on murheellinen hajaannuksen tähden, kuinka paljon enemmän Herra Jumala on murheellinen meistä hajaannuksen tilan tähden? Olkaamme sellaisia uskovia, jotka eivät halua tuottaa murhetta Jumalalle hajaannuksen tähden. Älkäämme nousko Jumalan seurakunnassa toisiamme vastaan, vaikka olisimme erilaisissa herätysliikkeissä, uskonsuunnissa tai niiden ulkopuolella, sillä olemme yksi ja sama Jumalan seurakunta, joka on hajaannuksen tilassa, jonka Jumala haluaa ennallistaa yhdeksi paikkakunnan seurakunnaksi käytännön tasolla Raamatun opetuksen mukaan ja jonka tulee uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. On selvää ettei tästä Jumalan työstä kannata jäädä paitsioon, vaan olla sydän auki ja valmis kuulemaan mitä Jumala puhuu ja miten Hän johdattaa itse kutakin tässä asiassa, niin että saamme eräänä päivänä nähdä seurakunnan ykseyden toteutuvan, josta Raamattu opettaa. Tästä Herran työstä ei kannata jäädä paitsioon, koska Raamattu opettaa sen tapahtuvan ja sitä vastaan nousevien ajautuvan ekumeniaan tai oman puolueen kannattajaksi kuivaan erämaahan. Minä en uskalla sanoa ettei seurakunnan ykseys paikkakunnilla voi toteutua, koska Raamattu sanoo sen toteutuvan lopunajassa, joka tarkoittaa sitä, että osa uskovista palaa takaisin uskon täyteyteen, Herran Jeesuksen ruumiin (seurakunnan) uskon ykseyteen. Ole sinä yksi heistä. Älä anna toisen uskovan epäuskon viedä sinua paitsioon ja kuivaan erämaahan tai jopa peräti ekumenian eksytykseen, vaan usko se mitä Raamattu opettaa seurakunnasta ja sen ennallistamisesta.

 

Petri Paavola 21.8.2018

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Online Bible Hebrew and Greek Lexicon
Tekstissä esiintyvät linkit
raamattu365.fi/
ekumenia.fi/

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker