Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Universumi ja ihmisen kehon koodaus

Kosmologi Syksy Räsänen (Jukka Räsänen) kirjoitti 20.10.2014 Helsingin sanomiin kolumnin nimeltään universumin kehitys on kirjattu kehoomme. Syksyn kirjoitus perustuu evolutionistiseen tieteelliseen maailmankuvaan ihmisen synnystä ja kehityksestä. Kun tutkimme Syksyn kirjoitusta tieteellisestä näkökulmasta käsin, niin havaitsemme kuinka puutteellinen ja epäluotettava Syksyn kirjoitus on.

Kirjoitukseni tarkoitus ei ole pilkata ketään, vaan selkeän yksinkertaisten esimerkkien kautta osoittaa ettei ihminen kykene tieteellisesti todistamaan oman olemassaolonsa perusteita. Tieteellisillä todisteilla tarkoitan sellaista tiedettä, joka perustuu tietoon, joka ei huomioi eikä ota huomioon Raamatun ilmoitusta ihmisen ja elämän syntymisestä maan päälle.


Syksy Räsänen: Maailma koostuu pienistä paloista, joista on rakentunut monimutkaisia kokonaisuuksia. Ihmiskehossa on kymmeniätuhansia miljardeja soluja; Maa on kasautunut valtavasta määrästä pölyhiukkasia; Linnunrata muodostuu sadoista miljardeista tähdistä, ja se on vain yksi lukemattomista galakseista, jotka ovat järjestyneet kosmiseksi verkoksi, jonka rihmat ja onkalot ovat kymmenien miljoonien valovuosien mittaisia. Kaikki tämä monimuotoisuus on syntynyt sattumasta ja kehittynyt yksinkertaisista lähtökohdista.

...... Nuo sattumat toimivat kaiken rakenteen – galaksien, tähtien, solujen – siemeninä. Tihentymien painovoima veti ympäristön ainetta puoleensa, ja miljardien vuosien kuluessa niistä muodostui isompia ja monimutkaisempia kokonaisuuksia. Pölystä tiivistyi tähtiä; ensimmäisten tähtien hautajaissavusta kehittyi planeettoja; atomit yhdistyivät molekyyleiksi, jotka järjestyivät soluiksi ja kerääntyivät lyhytkestoisiksi kokoelmiksi, jotka kutsuvat itseään ihmisiksi. ..... Maailmankaikkeuden historia on kirjoitettu kehoomme: koostumme protoneista ja neutroneista, jotka on kasattu ensimmäisten mikrosekuntien aikana; meille keskeinen hiili on syntynyt punaisten jättiläistähtien ytimessä; solujemme sisällä on elämän kielioppikirja ajoilta, jolloin Maa oli nuori ja kuuma.
 

Kosmologi Syksy Räsäsen mukaan universumin galaksit, tähdet, maapallomme sekä ihmiset ovat syntyneet sattumasta ilman älykästä suunnittelua ja Luojaa, joka kykenisi rakentamaan monimuotoisen universumin sekä luomaan elämää maapallolle.

Kokeellisen luonnontieteen tarkoituksena on todistaa kokeellisten tutkimuksien, testauksien ja havaintojen perusteella, että jokin asia on tieteellinen tosiasia. Koska tiede ei saa perustua olettamuksiin tai uskomuksiin, vaan tietoon, niin tieteen tulee perustua sellaiseen havaintoon, joka voidaan toistaa ja testata tieteellisesti.

Tieteellinen teoria perustuu havaittuun asiaan, josta muodostetaan päätelmä, jonka pohjalta tehdään oletus. Oletus täytyy pystyä testaamaan kokeellisesti, jonka perusteella asia on joko todistettu oikeaksi tai vääräksi. Jos havaintoa tai teoriaa ei kyetä tieteellisesti vahvistamaan tai testaamaan, niin silloin ei ole kyseessä tieteellinen tosiasia.

Syksy Räsäsen lausuntoa, että universumi, tähdet, maapallo ja ihmiset ovat syntyneet sattumalta ei voida testata tieteellisellä kokeella, sillä miten voit testata ja toteuttaa ilmiön, joka syntyy sattumalta ja ohjautuu itseohjautuvasti sattumanvaraisesti sinne ja tänne. Että tällainen testi onnistuisi, niin sen täytyisi ohjautua samalla tavalla sattumanvaraisesti sekä päätyä samaan lopputulokseen.

On päivänselvää ettei tiede kykene koskaan tieteellisesti todistamaan todeksi evoluutioteorian tai jonkun muun teorian sattumanvaraista kehittymistä aineesta monimuotoiseen elämään, jota esiintyy maapallolla.

Evolutionistiseen tieteeseen perustuva maailmankatsomus sanoo elämän syntyneen ja kehittyneen maapallolle ilman älyä, ilman suunnittelua, itseohjautuvasti sekä sattumanvaraisesti. Jotkut evolutionistista tiedettä puolustavat tiedemiehet ja ihmiset puolustavat alkuräjähdysteoriaa sekä evoluutioteoriaa sanomalla, koska ihminen on kyennyt suunnittelemaan ja rakentamaan laboratoriossa keinotekoisen solun (ei elävä solu), joka kykenee alkeellisiin toimintoihin, niin se todistaa alkuräjähdysteorian ja evoluutioteorian oikeaksi.

Edellä olevan "todisteen" ongelma on se että se sotii itseään vastaan ja on ristiriitainen, sillä alkuräjähdyksen sekä evoluution piti syntyä ilman älyä, sattumanvaraisesti, ilman suunnittelemista sekä rakentamista. Laboratoriossa tehty keinotekoinen solu syntyi älykkään suunnittelun sekä rakentamisen kautta. Itse asiassa keinotekoisen solun suunnitteleminen ja rakentaminen laboratoriossa romutti täydellisesti evoluutioteorian, sillä laboratoriossa valmistettu keinotekoinen solu ei syntynyt ilman älyä, suunnittelua ja rakentamista, sillä se syntyi ihmisen älyn, suunnittelun ja rakentamisen kautta.

Alkurähjäysteoriaa ja Evoluutioteoriaa ei voida koskaan todistaa oikeaksi, koska sitä ei pystytä milloinkaan havaitsemaan olosuhteissa, jossa tyhjyyteen syntyisi ainetta alkuräjähdyksen kautta, joka ilman älyä itseohjautuvasti yhdistäisi aineet keskenään synnyttäen niiden kautta monimuotoista elämää, joka evoluution kautta kehittyisi koko ajan kehittyneimmiksi elämänmuodoiksi. Keinotekoisen solun suunnitteleminen ja rakentaminen kumosi alkuräjähdysteorian sekä evoluutioteorian ja todisti Raamatun luomisen olevan ainoa oikea vaihtoehto elämän syntymiselle.

Eloton aine ei synnytä elämää. Eloton materia ja aine ei voi synnyttää tietoista ja älykästä elämää. Raamattu ratkaisee elämän synnyn salaisuuden. Raamattu sanoo Jumala tehneen maan tomusta ihmisen ja puhaltaneen ihmiseen elämän hengen, josta tuli elävä sielu. Älykäs elämä on Jumalan asettama ja istuttama ominaisuus ihmisen sydämessä (mieli, ajatusmaailma).

Monet sanovat, että alkuräjähdys ja evoluutioteoria ovat kaksi eri asiaa, mutta ovatko ne yhteydessä toisiinsa tieteellisessä maailmankuvassa? Alkuräjähdyksen sanotaan olevan kaiken alku, josta alkoi kaiken laajeneminen, niin että syntyi tähtiä, planeettoja, maapallo sekä lopulta elämää maapallon päälle. Tieteen mukaan elämä syntyi maan päälle sattumanvaraisesti evoluution kautta. Täten alkuräjähdysteoria sekä evoluutioteoria liittyvät kiinteästi yhteen, sillä alkuräjähdyksen sanotaan aloittaneen kaiken ja evoluution sanotaan jatkaneen ja aloittaneen kehittymisen siitä minkä alkuräjähdys oli aloittanut.

Alkuräjähdysteorian takana on myös itseohjautuva sattumanvaraisuus. Miten sattuma olisi osannut laajentaa sekä asettaa auringon ja maapallon sattuman kautta juuri sopivalle etäisyydelle toisistaan, niin että maapallolla voi olla täsmälleen oikeat olosuhteet elämän ylläpitämiseen? Sattuma ei kykene suoriutumaan niin täsmällisen tarkasta etäisyydestä, joka on juuri oikealla etäisyydellä elämän ylläpitämiseen. Jos aurinko olisi liian kaukana tai liian lähellä, niin elämä maan päällä olisi mahdotonta.

Raamattu vastaa tähän, että Jumala loi auringon sekä maan ja asetti ne radoillensa juuri oikeaan etäisyyteen toisistaan. Alkuräjähdysteoria sekä evoluutioteoria kertovat ihmisen ylpeydestä sekä sokeudesta tosiasioita kohtaan. Silloin kun kiellät Jumalan olemassaolon ja Raamatun totuuden, niin joudut uskomaan teorioita, joita ihminen ei pysty varmasti todistamaan oikeiksi ja tosiasioiksi, vaan ne jäävät pelkiksi olettamuksiksi ja teorioiksi. 

Evoluutioteoria ei selitä elämän syntyä, sillä se opettaa elämän kehittymisestä, mutta se ei osaa sanoa mistä ja miten elämä on saanut alkunsa. Koska tiede ei tiedä miten elämä on saanut syntynsä ja alkunsa, niin siksi siitä on tehty lukuisia erilaisia teorioita ja arvauksia. On aika ironista, että evoluutioteoria pyrkii selittämään elämän kehittymistä, mutta se ei kykene kertomaan, mistä elämä on peräisin. Tiedemiehet tunnustavat avoimesti, etteivät he tiedä varmuudella miten elämä on syntynyt. Siksi tieteentekijät kehittävät erilaisia olettamuksia ja arvioita elämän synnystä.

Miten voit osua oikeaan elämän kehittymisessä, jos et edes tiedä miten elämä on saanut alkunsa? Et mitenkään. Ajattele matematiikkaa, jos et osaa laskuopin perusteita, niin et koskaan kykene ymmärtämään ja suoriutumaan korkeamman matematiikan tehtävistä. Sama on lukutaidon ymmärtämisessä. Jos et osaa aakkosia, niin et osaa lukea etkä pysty ymmärtämään kielioppia. Huomaatko, että jos asioiden perusteet eivät ole kunnossa ja oikein, niin emme kykene selviytymään asioiden syvällisimmistä ja kehittyneimmistä merkityksistä ja sisällöistä. Sama pätee evoluutioteoriaan, jos et tiedä miten elämä on syntynyt, et taatusti pysty tietämään miten elämä voisi kehittyä.

Täten on täysin selvää että niin pitkään kun ihminen ei tiedä miten elämä on syntynyt, niin hän ei kykene kertomaan totuutta elämän kehittymisestä. Tämän tähden evoluutioteoria on epäonnistunut ja antaa väärän kuvan elämän kehittymisestä. Itse asiassa Raamatun totuus on hyvin yksinkertainen, sillä Jumala loi ensin eläimet, kunkin oman lajinsa mukaan ja sen jälkeen Jumala loi ihmisen. Totuus on ettei ihminen ole kehityksen tulos, vaan luomisen tulos.

Koska tiede ei tiedä miten elämä on syntynyt maan päälle, niin siksi on kehitelty erilaisia keskenään kilpailevia teorioita siitä miten elämä on syntynyt maan päälle. Silloin kun ihminen kiistää Luojan olemassaolon, niin hän ajautuu teorioihin, jotka opettavat elämän syntyneen itseohjautuvasti ja sattumanvaraisesti. Yksistään jo ihmisen keho ja sen monimuotoisen nerokkaasti toimivat toiminnot todistavat, ettei elämän synty voi olla sattumaa, vaan sen takana on Luoja.

Sähkömagneettiset impulssit ohjaavat ihmisen elimistön toimintoja. Hermoston ja verenkierron säätely perustuu sähkömagneettiseen viestintään. Sydän ja aivot toimivat sähköisen toiminnan kautta. Näin hienoa ja nerokasta järjestelmä kuin ihmiskeho ja sen toiminnat ovat ei sattumanvaraisuus voi synnyttää, vaan sen takana täytyy olla Luoja. Ajattele esimerkiksi kehon kykyä korjata itse itseään tai kuinka hienosti kaikki kehonosat toimivat yhdessä sen päämäärän eteen, että ihminen kykenee elämään ja suoriutumaan arjen haasteista.

On paljon helpompaa uskoa luomiseen kuin alkuräjähdykseen tai evoluutioon, sillä sattumanvarainen itseohjautuva prosessi ei kykene tuottamaan niin hienoa ja nerokasta sekä monimuotoista elämää, jota maapallolla esiintyy. Itse asiassa tietoinen elämä (ihmisen persoona) on elävän olennon sielussa, joka on ihmiskehon sisällä. Jumala puhalsi ihmisen kehoon elämän hengen, jolloin ihmisestä tuli elävä sielu.

Koska elämä on Jumalan antama lahja, niin jumalaton ihminen ei voi koskaan tietää tai ymmärtää elämän alkuperää ja siksi hän joutuu keksimään ja kehittelemään kaikenlaisia olettamuksia ja arvauksia elämän synnystä, jotka ovat kuitenkin vääriä ja valheellisia. Elämän kehittymisen valhe on evoluutioteoria, joka sekin on täynnä vain pelkkiä olettamuksia, jotka eivät perustu totuuteen.

Evoluutioteorian kannattaja joutuu uskomaan pelkkään teoriaan, jota ei voida koskaan tieteen keinoin todentaa tosiasiaksi, vaan se jää uskon asiaksi, joka perustuu ihmisen olettamuksiin ja teoriaan. Ironista on se, että monet evoluutioteorian kannattajat luulevat perustavansa maailmankuvansa tieteelliseen tosiasiaan, vaikka se onkin tosiasiassa pelkkä ihmisen olettamus ja teoria, ei tieteellinen tosiasia.

Elämän syntymiseen tarvitaan DNA ja proteiineja, joiden tulee yhdistyä pitkäksi ja monimutkaiseksi koodiksi, jossa on tieto kuinka esim. ihmisen elimistö rakentuu ja toimii. Raamatun luomiskertomus on ainoa todellinen vaihtoehto kertoen sen millä tavalla maailmankaikkeus, maapallomme sekä elämä maanpallolla on saanut syntynsä. Ihmisessä oleva DNA-rakenne todistaa sen ettei elämä maapallolla ole voinut muodostua evoluutioteorian opettaman kehityksen kautta.

Ihmisen DNA:ssa on noin 3 miljardia kirjainkoodiparia, jossa kaikki tieto ihmisen elämän rakentumisesta kaikkine yksityiskohtineen (kaikki elimet, hiusten ja silmien väri jne.) Elävään elämään tarvitaan DNA, eli tieto kuinka elämä rakentuu. Noin 3 miljardin DNA kirjainkoodinparin muodostuminen itseohjautuvasti ilman älykästä suunnittelua ja Luojaa on mahdottomuus. Ei edes miljardien vuosien aikana tapahtunut kehitys kykene muodostamaan monimuotoista elämää, eikä rakentamaan n. 3 miljardia kirjainkoodiparia, joissa on täydellinen tieto millä tavalla elämä rakentuu ja toimii.

On päivänselvää ettei itseohjautuva kehitys ilman älyä kykene luomaan niin hienoa, tarkkaa ja hämmästyttävää rakennetta kuin DNA. Itseohjautuva kehitys ilman älyä ei kykene muodostamaan 3 miljardia kirjainkoodiparia, jossa on elämän rakennuspiirustukset. Ainoa vaihtoehto on Raamatun Jumala, joka on suunnittelut ja luonut ihmisen ja muun elämän maan päälle.

Ps 139:

13 Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa.

14 Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää.

15 Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä.

16 Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani (golem),. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut.

Psa 139:16 Thine eyes did see mine unformed substance (golem), and in Thy book they were all written - even the days that were fashioned, when as yet there was none of them. (JPS - Jewish Society Publiation Bible 1917)

Hepreankielen sana golem tarkoittaa Raamatun sanakirjojen mukaan ainetta tai materiaa, joka ei ole vielä kokonaan valmis tai viimeistelty sekä kietoa, kääriä ja kiertää. Golem tulee sanasta galam, joka tarkoittaa kääriä tai kiertää yhteen. Raamatun sanakirjat kuten Online Bible Hebrew Lexicon, Mickelson's Greek and Hebrew Dictionary sekä Brown-Driver-Brigg's Hebrew Dictionary antavat myös golem sanalle merkitykset sikiö ja alkio.

Tutkimalla Psalmi 139 jakeita 13-16 alkutekstin valossa löydämme jotakin todella mielenkiintoista ja merkittävää. Psalmi 139:16 sanoo Jumalan nähneen ja tehneen ihmisen olemuksen, joka ei ollut vielä ihan täysin valmis ja joka oli kääritty tai kieritty yhteen. DNA:n rakenteessa on kaksoiskierre. Raamattu Jumalan sana kertoo ihmisen elämän alkavan kierteen muotoisena, joka ei ole ihan vielä kokonaan valmis, sillä DNA:n kaksoiskierre-rakenteessa on jokaisen ihmisen persoonallinen tieto, jolla ei ole vielä koko ihmisen muotoa (keho ja sen kaikki jäsenet). Ihmisen keho kaikkine jäsenineen sekä toimintoineen tulee kuitenkin rakentumaan valmiiksi DNA:ssa olevien rakennuspiirustuksien mukaisesti.

Ihmisen kehon koodi, eli DNA on Jumalan asettama ja luoma koodi, jonka avulla alkiosta kehittyy sikiö sekä lopulta kokonainen ihminen. Ihmisen ainoa järkevä vaihtoehto selittää ja ymmärtää elämän syntyminen maapallolle perustuu Raamatun totuuteen Jumalan luomistöistä. Raamatun sanan mukaan ihmisen elämän tarkoitus on saada yhteys Luoja Jumalaan. Yhteyden saaminen Raamatun Jumalaan tapahtuu seuraavasti: Kun tunnustat syntisi Jumalalle sekä teet parannuksen ja uskot Herraan Jeesukseen, niin saat syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elämän. Petri Paavola 21.10.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
hs.fi/tiede/a1413684641985

 

 

 

 

eXTReMe Tracker