Euroopan neuvoston
vainon siemenet


Euroopan neuvosto on antanut 4 lokakuuta 2007 julkilausuman, jolla kylvetään vainon siemeniä uskovia kohtaan:


Euroopan neuvosto on antanut julkilausuman, jossa sanotaan, että ei ole kyse taistella uskoa vastaan. Julkilausumassa sanotaan, että joillekin ihmisille usko luomiseen antaa elämälle merkityksen. Siksi neuvosto on huolissaan sen mahdollista epäterveistä vaikutuksista, jos kreationistit (uskovat) levittävät uskoaan koulutusjärjestelmiin sekä demokratiaan. Julkilausumassa sanottiin, että jos emme ole varovaisia kreationismista (usko luomiseen ja Raamatun Jumalaan) voi tulla uhka ihmisoikeuksille, joka on päähuolenaihe Euroopan neuvostossa.

Julkilausuman mukaan kreationismi, jossa kielletään evoluutio ja luonnonvalinta oli pitkään ainoastaan amerikkalainen ilmiö. Nykyään kreationismi on tullut Eurooppaan ja vaikuttaa monissa Euroopan neuvoston maissa.

Julkilausuman mukaan nykyisiä kreationisteja ovat kristityt ja muslimit. Kreationistit haluavat oppinsa leviävän koulun tieteellisiin aineisiin. Kreationismia ei voi kuitenkaan pitää tieteellisenä oppiaineena.

Julkilausuman mukaan kreationistit kyseenalaistavat tieteellisiä asioita ja sanovat evoluution olevan vain yksi tulkinta monien muiden joukossa. Kreationistien mielestä tieteellä ei ole tarpeeksi todisteita evoluutioteorian voimassaolon puolesta. Kreationistit kuitenkin puolustavat omaa oppiansa tieteellisenä.

Julkilausuman mukaan olemme todistamassa ajatusten kasvua, joka haastaa tietomme perustan luonnosta, evoluutiosta, alkuperästämme sekä meidän asemamme maailmankaikkeudessa.

Julkilausuman mukaan on todellinen riski, että lasten mielet sekoitetaan uskolla ja kaikenlaisilla tieteellisillä ihanteilla. Ajatus ja asenne, että kaikki on tasavertaista vedoten suvaitsevaisuuteen on itse asiassa vaarallista.

Julkilausuman mukaan kreationismissa on monia ristiriitaisia puolia. Julkilausuman mukaan tiede on mahdollistanut elämänlaadun parantumisen, työolosuhteet ja on merkittävä tekijä taloudessa, tekniikassa ja sosiaalisessa kehityksessä. Evoluutioteorialla ei ole mitään tekemistä uskon kanssa, koska evoluutioteoria on rakentunut faktojen varaan.

Julkilausuman mukaan kreationismi väittää perustuvansa tieteellisyyteen. Kreationistien menetelmät ovat kolmenlaisia: opin puhtauden väitteisiin, vääristettyihin tieteellisiin lainauksiin, vähemmän tai enemmän tunnettuihin tiedemiehiin jotka eivät ole tieteen asiantuntijoita eikä tämän alan asiantuntijoita. Näillä keinoilla kreationistit koittavat kylvää ihmisten mieliin epäilyksiä ja sekaannusta.

Julkilausuman mukaan evoluutio ei ole vain ihmiskunnan evoluutiota. Evoluution kieltäminen voi aiheuttaa vakavia seurauksia yhteiskuntiemme kehitykselle. Lääketieteen tutkimuksen hyödyt, pyrkimys torjua tartuntatauteja kuten Aids ovat mahdoton toteuttaa jos evoluution toimintaperiaate kielletään. Emme voi tietää riskeistä liittyen biodiversiteettiin ja ilmaston muutokseen jos evoluutioteoriaa ei ymmärretä.

Julkilausuman mukaan nykyinen maailma perustuu pitkään historiaan, jossa tieteen ja tekniikan kehityksellä on tärkeä osa. Kuitenkin koska tiedettä ei vielä täysin ymmärretä niin tämä mahdollistaa ja altistaa kaikenlaisille fundamentalistisille ja ääriliikkeille tilaa toimia. Tieteen täydellinen hylkiminen on eräs vakavimmista uhkista ihmisyyttä ja ihmisoikeuksia vastaan.

Julkilausuman mukaan kaikki johtavat uskonnot ovat omaksuneet maltillisen asenteen. Paavi Benedict XVI kuten hänen edeltäjänsä Johannes-Paavali II ylistävät tieteen roolia ihmiskunnan evoluutiossa ja tunnustavat, että evoluutioteoria on enemmän kuin pelkkä olettamus.

Julkilausuman mukaan evoluutio tieteen perusteoriana on ratkaiseva tulevaisuuden yhteiskunnille ja demokratialle.

Julkilausuman mukaan Euroopan neuvosto korostaa kulttuurin ja uskonnon opettamisen tärkeyttä. Sananvapauden nimissä yksilöllinen usko, kreationistien ajatukset kuten muut teologiset asiat voidaan esitellä lisänä kulttuurin ja uskonnon opetuksessa, mutta se ei voi väittää olevansa tieteellisesti luotettava.

Julkilausuman mukaan sanotaan, että jos emme ole varovaisia niin Euroopan neuvoston olennaiset arvot ovat vaarassa kreationististen fundamentalistien toimesta. Euroopan neuvoston parlamentaarinen rooli on toimia ennen kuin se on liian myöhäistä.
 

Maailmanlaajuisen vainon siemeniä

Kun luin tuota julkilausumaa, niin sydämelleni nousi ajatuksia, joista päätin kirjoittaa. Sielunvihollinen valmistelee kovaa vauhtia vainoa uskovia kohtaan. Euroopan neuvoston julkilausuma pitää uskovien ajatuksia vaarallisina ja rinnastaa meidät Islamin uskon kanssa yhtä vaarallisiksi. Euroopan neuvosto toimii siten, että se esittää uskovat huonossa valossa ja kehuu evoluutiota, eli valheellista ihmisviisautta paremmaksi ratkaisuksi kuin Jumalan viisaus ja totuus. Tämä siemen on eräs monista laukaisijoista maailmanlaajuiselle uskovien vainolle.

Matt 24:
9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.
10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.

Herra Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin luvussa 24, että vähän ennen Hänen tulemustaan alkaa maailmanlaajuinen vaino uskovia kohtaan.

Luuk 21:
27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.
28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."

Luukkaan evankeliumissa luvussa 21 Herra Jeesus puhui myös lopun ajoista ja tapahtumista, jotka tapahtuvat juuri ennen Hänen tulemustaan. Herran Jeesuksen opetuslasten ei tarvitse pelätä lopunaikojen vainoa, vaan saamme rohkaistua ja nostaa päämme ylistämään Jumalaa, sillä vapautuksen päivä koittaa kun Herra Jeesus tulee tulemuksessaan vapauttamaan Jumalan kansan.

Kapinahenki seurakunnissa

Mieleeni nousi myös vihollisen työ Jumalan seurakunnassa nyt tässä lopun ajassa. Sielunvihollinen toimii samalla tavalla ja se nostattaa kapinaa totuutta ja totuuden puhujia vastaan, leimaten ja mustamaalaten heitä pahoiksi paimeniksi, armottomiksi, lakihenkisiksi, susiksi lammasten vaatteissa jne. Tällä tavalla vihollinen onnistuu saastuttamaan uskovia sekä onnistuu hajottamaan hengellistä työtä. Kaiken tämän tarkoitus on se, että totuuden puhujat vaiennetaan ja mustamaalataan heitä siten, että muut karttelisivat ja välttelisivät heitä. Näin uskovat saadaan hajalle ja sielullisuus sekä väärät opit saavat johdattaa uskovia pois totuudesta.

Tämä taistelu on koko ajan käynnissä ja valitettavasti osa uskovia ei tunnista tätä ja siksi myös osa heistä on sillä puolella, jossa parjataan ja panetellaan totuuden puhujia, että korvasyyhy saastuttaisi uskovat. Tämä kaikki tehdään rakkauden nimissä, jossa totuuden puhujista tehdään rakkaudettomia ja kapinalliset esiintyvät oikean rakkauden omistavina, vaikka heidän sydämissään on valheellinen ja väärä rakkaus.

Perinnäissäännöt

Kuten Euroopan neuvoston kohdalla se hyväksyy esim. katolisuuden niin myös väärän rakkauden vallassa olevat hyväksyvät kirkkojen perinnäissääntöjä ja oppeja ja hyökkäävät kovasti niiden kimppuun, jotka pitävät kiinni Jumalan sanan totuudesta.

Euroopan unioni kriminalisoi uskovien kannan homoseksuaalisuuteen

Euroopan parlamentti on hyväksynyt julkilausuman, joka vaatii kaikkia jäsenvaltioita karkottamaan homofobian. Julkilausuma ei ota huomioon uskonnollisia uskomuksia homoseksuaalisuudesta. Julkilausuman mukaan homofobiassa on häiritseviä erilaisia ilmauksia annettu yksityisesti ja julkisesti, jotka ovat vihapuheita ja ei oikeutettuja sekä kohtuuttomia ihmisoikeuden rajoituksia, jotka on usein kätketty uskon vapauden, yleisen järjestyksen sekä oikeuteen omantunnon vapaudesta. Julkilausuman mukaan on tärkeää huomata, että Raamatun jakeiden liittäminen homoseksuaalisuuteen on johtanut vankeustuomioon.

Julkilausuman mukaan on selvää, että se ei vahvista uskon vapautta eikä sanavapautta, vaan pyrkii supistamaan uskon- ja sananvapautta, niiltä jotka uskovat Raamattuun. Maailmanlaajuinen uskovien vaino on oven edessä ja Herran Jeesuksen opetuslasten tulee valmistautua siihen. Antakaamme Jumalan rakkauden vaikuttaa yhä syvällisemmin sydämissämme ja pitäkäämme kiinni Jumalan sanan totuudesta. Homoseksuaalisuus on Raamatun sanan mukaan synti, eikä se siitä miksikään muutu, vaikka uskovia uhkaillaan vankilatuomiolla. Jumala antaa meille voiman elää ja palvella Häntä myös vainojen keskellä, eikä meidän tarvitse pelätä mitään, sillä Kaikkivaltias Jumala on meidän turvamme ja suojamme!

Elämme ajassa, jossa tarvitaan todellista Jumalan rakkautta, joka pitää kiinni totuudesta, eikä anna valheelle sijaa. Olemme ajassa, jossa Jumala seuloo seurakuntaansa. Rukoillaan Herran Jeesuksen opetuslapsina, että Jumalan armosta pysymme kestävinä totuuden rakkaudessa ja pidämme kiinni Jumalan sanan totuudesta, vaikka valheen vankkurit lyövät meitä vastaan kaikella valheen voimalla.

 

 

Petri Paavola

Lähteet:

 

Raamattu 38/38
http://assembly.coe.int/

http://www.persecutio.eu/reports.html


 


 

 

Petri Paavola

 

 

 

 

eXTReMe Tracker