Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Väärä todistus Raamatusta

 

Jonas Gardell on ruotsalainen kirjailija, joka tutki useiden vuosien ajan historiallista Jeesusta. Hän teki kirjan jonka nimi on Jeesuksesta (Om Jesus). Kirjassaan Gardell tuo esille oman tulkintansa Jeesuksesta. Aion käsitellä Gardellin muutamia ajatuksia Raamatun sanan valossa. Jonas Gardellin tulkinta Jeesuksesta ja Raamatusta on epäraamatullinen.

Vihattu ja pelätty anarkisti

Gardellin mielestä Jeesus Kristus oli aikanaan vihattu ja pelätty anarkisti. Gardellin mielestä Jeesus kyseenalaisti kaikki aikansa opit sekä auktoriteetit ja julisti Jumalan armoa ihmisille, joita nykyiset kristityt vihaavat ja halveksivat.

Raamatun todistuksen mukaan kirjanoppineet, fariseukset, saddukeukset sekä papisto vastustivat Messias Jeesusta.  Kirjanoppineet, fariseukset, saddukeukset ja papisto kiivailivat oman oikeaoppisuuden sekä asemansa puolesta, siksi he pitivät Jeesusta kilpailijana ja vaarallisena vastustajana. Papisto meni niin pitkälle, että he juonivat Jeesuksen kuoleman. Iso osa kansaa oli mieltynyt Jeesukseen, koska Hän todella rakasti lähimmäisiään ja sen kansa huomasi. Herra Jeesus ei siis ollut pelkästään vihattu ja pelätty, vaan myös kansan rakastama.

Messias Jeesus ei kyseenalaistanut kaikkia opetuksia, vaan vain ne opetukset, jotka olivat vääriä ja epäraamatullisia uskonnollisia perinnäissääntöjä.

Herra Jeesus julisti Jumalan armoa ja totuutta kaikille ihmisille, mutta kaikki eivät ottaneet vastaan Hänen julistustaan. Suurimmat Messias Jeesuksen vastustajat olivat kirjanoppineet, fariseukset, saddukeukset sekä papisto.

Gardell kirjoitti että Jeesus julisti armoa niille ihmisille, joita nykyiset kristityt vihaavat ja halveksivat. Tosi asia on, että Messias Jeesus julisti Jumalan armoa ja totuutta kaikille ihmisille. Toinen tosi asia on se, että Herran Jeesuksen opetuslapset eivät saa vihata eikä halveksia ketään. Herra Jeesus opetti opetuslapsiaan rakastamaan lähimmäisiään sekä rakastamaan jopa niitä, jotka vihaavat heitä. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei vihaa eikä halveksi ketään.

Herra Jeesus opetti opetuslapsia pysymään ja elämään totuuden mukaan, joka tarkoittaa sitä, että lähimmäisiä rakastetaan Jumalan sanan totuuden kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen opetuslapset rakastavat kaikkia ihmisiä lähimmäisen rakkauden kautta totuuden mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmistä tulee rakastaa lähimmäisenä, mutta syntisiä ja vääriä tekoja ei saa hyväksyä eikä tukea.

Kapinallinen juutalainen

Jonas Gardellin mukaan ainoa mitä voidaan tietää todellisesta historiallisesta Jeesuksesta on se, että Hän oli todennäköisesti rutiköyhä, lukutaidoton, koditon, lyhyt, hampaaton, Hän opetti ihmisiä pari kuukautta, Hänet teloitettiin rikollisena ja Jeesuksen oikea nimi oli Joosua.

Jonas Gardellin kuvaus Jeesuksesta on väärä ja mielivaltainen. Raamattu ei sano, että Jeesus oli rutiköyhä. Luukkaan evankeliumin neljännessä luvussa Messias Jeesus nousee lukemaan Raamattua synagoogassa; Hän luki Jesajan kirjaa. Gardellin tulkinta, että Jeesus oli lukutaidoton on suoranainen pilkka ja iva Jeesusta kohtaan. Raamatun todistuksen mukaan Herra Jeesus oli lukutaitoinen.

Raamattu sanoo Jeesuksen asuneen Kapernaumissa (Matt 4), joten Herra Jeesus ei ollut koditon. Jeesus sanoi: (Matt 8 ja Luuk 9) "Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi."  Tekstiyhteys osoittaa Jeesuksen vastanneen tämän miehelle, joka halusi seurata Jeesusta. Jeesus tarkoitti, että kun Häntä lähtee seuraamaan, niin täytyy varautua siihen että aina ei ole varmaa yösijaa. Herralla Jeesuksella oli kuitenkin oma asunto Kapernaumissa, eikä Hän ollut koditon.

Raamattu ei kerro Jeesuksen pituudesta yhtään mitään. Raamattu ei myöskään sano Jeesuksen olleen hampaaton. Gardellin tulkinta opetuslasten opettamisesta vain parin kuukauden ajan on väärä ja epäraamatullinen. Raamattu todistaa Gardellin väitteen vääräksi, sillä Johanneksen evankeliumiin on kirjoitettu kolmesta eri pääsiäisestä (Joh 2:13, Joh 6:4 ja Joh 11:55). Tämä tarkoittaa sitä, että Messias Jeesus opetti opetuslapsia noin kolmen vuoden ajan.

Herra Jeesus oli synnitön, joka teloitettiin rikollisena, vaikka Hän ei ollut tehnyt rikosta. Herra Jeesus oli rikollinen juutalaisten johtajien ja Juudeassa olevien roomalaisten vallanpitäjien mielestä, mutta Jumalan silmien edessä Hän oli synnitön ja puhdas, ei rikollinen.

Jonas Gardell sanoi Jeesuksen olleen juutalainen kapinallinen, joka ei noudattanut tarkasti puhdistussääntöjä ja sapattia.

Messias Jeesus oli juutalainen, mutta ei kapinallinen. Messias Jeesus noudatti tarkasti Jumalan lakia ja jopa niin tarkasti, että Hän täytti lain. Messias Jeesus ei noudattanut juutalaisten uskonnollisten johtajien uskonnollisia perinnäissääntöjä, sillä näiden perinnäissääntöjen kautta juutalaiset johtajat kumosivat Jumalan lain opetuksen. Uskonnolliset juutalaiset johtajat olivat tehneet omia perinteitä puhdistumissääntöihin ja sapattiin sekä myös muihin opetuksiin. Messias Jeesus ei noudattanut vääriä puhdistumissääntöjä ja väärää sapattiopetusta, mutta Hän noudatti Jumalan lain mukaisia puhdistumissääntöjä sekä sapattikäskyä.

Messias Jeesuksen oikea heprealainen nimi on Jehoshua sekä lyhyempi muoto Jeshua. Jeesuksen oikea nimi ei ole Joosua kuten Jonas Gardell väärin väitti.

Uskonto

Jonas Gardellin mukaan Jeesus ei yrittänyt perustaa uutta uskontoa, sillä Hän ilmoitti, että israelilaisten Jumalan valtakunnan aika oli koittanut.

Raamatun sanan mukaan Messias Jeesus ei todellakaan perustanut uutta uskontoa, eikä minkäänlaista uskontoa. Raamatun opetuksen mukaan Messias Jeesus tuli palauttamaan henkilökohtaisen yhteyden Jumalan ja ihmisen välille uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jumala suhde ihmisen ja Jumalan välillä on mahdollinen vain niille, jotka tunnustavat syntinsä, tekevät parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen. Vain syntinsä tunnustavat, parannuksen tehneet ja Herraan Jeesukseen uskovat saavat syntien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän.

Jeesus ei perustanut israelilaisten Jumalan valtakuntaa, vaan Uuden Liiton, jonka jäsenyyteen ja osallisuuteen pääsee jokainen ihminen niin juutalainen kuin pakana, joka tunnustaa syntinsä, tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen.

Pelastus on kaikille

Jonas Gardellin mukaan Jeesus ei ollut itsevarma, vaan epävarma. Herra Jeesus ei todellakaan ollut epävarma, sillä Hän on Jumalan Poika, joka oli luomassa taivaita ja maata Isänsä kanssa, samoin Messias Jeesus tiesi ja tunsi ihmisten ajatukset.

Jonas Gardellin mukaan Jeesus piittasi vain juutalaisista. Gardellin mukaan Jeesuksen pelastus ei edes kuuluisi pakanoille, vaan yksin juutalaisille. Gardellin mukaan Jeesus vertasi pakanoita koiriin.

Johanneksen evankeliumin kymmenessä luvussa Messias Jeesus sanoo, että Hänellä on myös lampaita muusta lammastarhasta. Tällä Jeesus tarkoitti, että Hän tuo pelastuksen sekä Israelille ja pakanoille. Raamattu profetoi Messiaan tuomasta pelastuksesta Israelille ja pakanoille jo Vanhan Liiton puolella. Raamatun selkeä opetus on, että Messias Jeesus tuo pelastuksen sekä Israelille ja pakanoille.

Jeesus sanoi Matt 15: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö". Tekstiyhteys ja Raamatun kokonaisopetus osoittaa sen Jeesus lähetettiin tekemään tunnustekoja Israelin huonetta varten ja siksi Jeesus sanoi kanaanilaiselle naiselle, että Hänet on lähetetty Israelia varten. Kanaanilaisen naisen kohdalla oli kyse, että Jeesus olisi auttanut hänen tytärtään, joka oli riivaajien vallassa. Herra Jeesus kuitenkin armahti kanaanilaisen naisen tytärtä parantamalla hänet.

Koiravertaus oli yleinen tapa, jolla israelilaiset kutsuivat pakanoita. Koira tarkoitti juutalaisessa kielenkäytössä vertauskuvallisesti pahaa ja syntistä ihmistä. Koska pakanat kulkivat epäjumalien perässä, eivätkä tunteneet todellista Jumalaa, niin juutalaiset alkoivat nimittämään pakanoita koiriksi. Jeesus myös juutalaisena puhui sen ajan vertauskuvilla, siksi Hän sanoi pakanoita koiriksi.

Palvo ja rukoile Jeesusta

Jonas Gardellin mukaan Jeesus ei halunnut, että Häntä palvotaan, vaan seurata Häntä. Gardellin mukaan Jeesuksen rukoilemisen sijaan ihmisten tulisi luopua kaikesta omaisuudestaan ja lähteä kiertämään maailmaa, parantaen sairaita, herättäen kuolleita sekä ajamaan pois pahoja henkiä.

Raamatulliset käsitteet palvoa ja palvella yhdistettynä Jumalaan tarkoittaa samaa asiaa. Raamatussa alkukielen mukaan ihmiset palvoivat Jeesusta sekä kaikki taivaan enkelit palvovat Jeesusta. Herra Jeesus on Jumala joka tuli Sanaksi ja totta kai Jumalaa tulee palvoa ja palvella.

Herra Jeesus opetti, että Isää tulee rukoilla Hänen (Jeesus) nimessään. Jeesuksen nimessä Jumalan rukoileminen on oikein ja Raamatullista. Jeesuksen sanonta luopua kaikesta omaisuudesta tarkoittaa sitä, että jos sellainen olisi Jumalan tahto jonkun ihmisen kohdalla, niin silloin tulisi luopua kaikesta. Raamatun todistuksen mukaan alkuseurakunnan uskovilla oli omistusta sekä Paavali asui myös lopulta omassa vuokra-asunnossaan. Luopua kaikesta kehotus ei tarkoittanut sitä, että kaikkien uskovien tulee luopua omaisuudestaan kuten alkuseurakunnan elämästä tämä käy hyvin ilmi. Luopua kaikesta on myös vertauskuvallinen opetus, että tarpeen vaatiessa tulisi olla valmis luopumaan kaikesta, mutta käytännössä tämä on usein mahdotonta. Siksi ajatuksena oli enemmänkin se, että tulisi olla valmis laittamaan kaikki pois ja Jumalan tulisi olla ihmiselle tärkeintä. Jos ihmiselle Jumala on kaikkein tärkein, niin silloin ihminen osaisi elää kaikessa siten kuin on Jumalan tahto ja hän osaisi siten ottaa kaikessa parhaiten huomioon lähimmäisensä ja heidän tarpeensa.

Sairasten parantaminen, kuolleista herättäminen ja riivaajien ulosajaminen toimivat armolahjojen välityksellä, joiden kautta Jumala itse toimii. Nämä armolahjat kuuluvat koko seurakuntakaudelle, siis myös vielä tähän päivään.

Evankeliumin Jeesuksen sanoma

Gardellin mukaan on todennäköistä, että evankeliumeissa Jeesuksen sanomiksi väitetyt lauseet ovat suurin piirtein sellaisessa muodossa kun Jeesus sanoi ne. Jonas Gardellin mukaan Evankeliumin tekstejä leimaa se, että ne ovat kirjoittajiensa omia näkemyksiä. Gardellin mukaan Jeesuksen teot, kuolema ja ylösnousemus on todennäköisesti kopiotu ja muunneltu vanhan testamentin tarinoista.

Raamattu opettaa, että Jumalan Henki on ohjannut ihmisiä, jotka ovat kirjoittaneet Raamattuun, eli Jumala ohjasi heidät kirjoittamaan sen mitä Raamattuun piti kirjoittaa. Raamattu on siten Jumalan sanaa, ei ihmisen omia näkemyksiä. Valhe koittaa aina kumota Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen, koska niiden kautta saadaan syntien anteeksiantamus, pelastus ja iankaikkinen elämä. Valhe haluaa aina kumota pelastuksen Jeesuksessa, siksi myös Gardell on tullut siihen väärään johtopäätökseen, että Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus eivät olisi oikeasti tapahtuneet, vaan ne ovat kopioitu muualta. Raamatun totuus ilmoittaa, että Herra Jeesus kuoli ja ylösnousi. Tämä on Raamatullinen tosiasia, jonka varassa lepää Jumalan pelastus Jeesuksessa sekä syntien anteeksiantamus ja iankaikkinen elämä.

Jonas Gardellin mukaan Jeesuksen sanomaa on vuosien saatossa vääristelty sekä muokattu kirkolle sopivaan suuntaan. Tässä Gardell on ihan oikeassa, sillä monet tahot ovat vääristelleet Jeesuksen sanomaa jo monia vuosisatoja. Kirkkolaitos kuten Rooman katolinen kirkko ei edusta Raamatullista uskoa, vaan on sekoittanut "evankeliumiinsa" pakanallisia epäjumalanpalvelijoiden opetuksia sekä Raamatun sanaa. Katolisen kirkon "evankeliumi" ei ole Raamatun evankeliumia, vaan uskonnollisia perinnäissääntöjä, joita myös muut kirkot ovat imeneet itseensä katoliselta kirkolta. Jonas Gardell myös itse syyllistyy vääristelemään Raamatun sanaa. Herra Jeesus sanoi: "Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä."

Gardellin mukaan Jeesus ei vihannut syntisiä, eikä vaatinut ketään katumaan syntejään tai jättämään syntistä elämäänsä. Gardellin mukaan Jeesuksen ainoa vaatimus oli taivaaseen pääsylle oli usko Jumalan rakkauteen.

Raamatun todistuksen mukaan Messias Jeesus ei vihannut syntisiä, vaan rakasti ihmisiä, mutta kehotti synnintekijöitä katumaan,  tekemään parannuksen synneistään sekä uskomaan Jumalaan. Raamatun todistuksen mukaan pelkkä usko Jumalan rakkauteen ei riitä pelastukseen, vaan syntisen tulee katua syntejään, tehdä parannus synneistään ja uskoa Herraan Jeesukseen. Jonas Gardell toi esille taas epäraamatullisia ajatuksia. Gardell toimii kuten pelastumaton ihminen usein toimii, eli hän haluaa itse määritellä millainen Jumala on, eikä hän piittaa siitä mitä Jumala sanoo Itsestään Hänen sanassaan, eli Raamatussa.

Rakasta älä tuomitse

Gardellin mukaan Jeesus opetti, että tie Jumalan valtakuntaan on rakkauden tie, jossa toiminta tapahtuu rakastamalla ja olemalla tuomitsematta muita.

Raamattu opettaa, että Jumalan rakkaus pitää yhtä totuuden kanssa sekä Jumalan rakkaus ei hyväksy ja tue syntiä ja vääryyttä. Jumala rakastaa syntisiä, mutta ei syntiä. Raamattu opettaa, että Jumalalla on tuomiovalta ja Hän on tuomari, joka tuomitsee ja armahtaa. Raamatun mukaan Herran Jeesuksen opetuslapsilla on oikeus sanoa mikä oikein ja väärin, Jumalan tahto tai synti, eikä tässä ole kyse tuomitsemisesta, vaan siitä, että kerrotaan mikä on oikein tai väärin.

Lopun ajan ihmiset, jotka synnin valhe on sokaissut sanovat Herran Jeesuksen opetuslapsille, että Raamattu opettaa ettei saa tuomita. He eivät vain ymmärrä sitä, että he väärin siteeraavat Raamattua ymmärtämättä mitä on sanottu ja miksi on sanottu.

Jos tuomitsemme väärin perustein lähimmäisen esim. malka omassa silmässä (eläen itse synnissä), niin olemme ulkokullattuja (tekopyhiä) ja teemme silloin väärin. Otan esimerkin; jos sanomme huorintekijälle, että hän tekee huorin ja itse teemme huorin tai itse olemme varkaita, niin silloin on malka omassa silmässä. Herra Jeesus tarkoitti Matteuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa sitä, että älä tuomitse, ettei sinua tuomittaisi, sillä jos tuomitset ja itse elät synnissä, niin silloin sinut tuomitaan.

Jeesuksen sanojen mukaan kuitenkin saa antaa oikean tuomion, jos esim. joku varastaa, tekee huorin ja valehtelee, niin on meillä oikeus sanoa synti synniksi. Oikean tuomion antaminen ei ole tuomitsemista, vaan sen toteamista, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Täten on meillä myös oikeus sanoa synti synniksi, koska se on sitä, emmekä silloin tuomitse ketään, sillä olemme sanoneet totuuden. Samoin ei uskova silloin tuomitse ketään, jos hän sanoo synnin tekemisen johtavan kadotukseen. Uskova ei silloin ketään tuomitse, vaan kertoo kuka tuomitsee ja miksi; Jumala tuomitsee synnintekijän kadotukseen. Lopun ajan synnin vallan alla  oleva ihmiskunta koittaa tehdä kaikkensa, että se saisi rauhassa tehdä syntiä se jopa vääristää Raamatun sanaa, että saisi omalletunnollensa "rauhan". Riivaajahenget ovat eksyttäneet ihmisiä luulemaan hyvää pahaksi ja pahaa hyväksi, siksi he eivät näe eivätkä ymmärrä sitä että synti on syntiä. Tämän tähden myös lopun aikana monet uskovat tulevat luopumaan totuuden rakkaudesta ja heistä tulee hyvän vihamiehiä.

Ristiriita ihmisen sydämessä

Jonas Gardell vertailee evankeliumeja keskenään, niiden ristiriitaisia kohtia ja sen perusteella hän pyrkii päättelemään, mitkä kertomuksista ovat kenties historiallisesti tosia ja mitkä myöhemmin laadittuja.

Monet ihmiset ovat kautta aikain nähneet paljon vaivaa etsiessään ”ristiriitoja” Raamatusta. Kun tarkastelemme näitä ihmisten esittämiä ristiriitoja, niin ne johtuvat usein siitä, että ei tunneta Raamatun alkukieltä eikä sen aikaista kulttuuria eikä käsitteitä. Kun tutkimme Raamatussa esiintyviä ”ristiriitoja”, niin huomaamme, että ristiriita on ihmisen väärässä tulkinnassa, ihmisen omassa sydämessä, pilkkaajien tahallisessa vääristelyssä, sekä käännösten virheissä, ei Raamatussa eli Jumalan sanassa.

Otan esimerkiksi tähän muutamia "ristiriitoja", jotka eivät kuitenkaan ole "ristiriitoja".

Naiset haudalla

Moni ajattelee, että naiset tulivat haudalle Matt 28:ssa, jolloin kivi oli vielä paikallaan. Sekä että Luuk 24 kumoaa Matteuksen, koska kivi oli vieritetty pois paikaltaan. Mutta tapahtumien kulku menee seuraavasti. Matt 28:ssa Maria Magdaleena ja toinen Maria olivat matkalla haudalle jakeessa 1. Matt 28 jae 2 sanoo tarkasti ottaen niin kuin American standard version kääntää eli: And behold, a severe earthquake had occurred, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled away the stone and sat upon it. Eli oli tapahtunut maanjäristyksiä ja sitten enkeli astui taivaasta alas ja vieritti kiven pois, jonka jälkeen naiset tulivat haudalle ja huomasivat kiven olleen vieritetyn pois, niin kuin Luuk 24 ja Joh 20 sanovat.

Temppelin puhdistus

Matteus kertoo suoraan sen kohdan kun he tulivat temppeliin, jolloin tapahtui temppelin puhdistus. Mutta Matteus ei kerro sitä mitä Markus kertoo, sillä Markus kertoo, että he tulivat Jerusalemiin ja menivät pyhäkköön; ja katseltuaan kaikkea he lähtivät Betaniaan. Josta seuraavana päivänä tulivat uudelleen pyhäkköön, jolloin tapahtui temppelin puhdistus.

Matteus kertoi temppelin puhdistuksesta sekä sitten viikunapuun kiroamisesta, joka kuivettui välittömästi. Tämä tapahtui kronologisesti Markuksen evankeliumin mukaan sen jälkeen kun he palasivat Betaniasta takaisin Jerusalemiin, ja juuri ennen Jerusalemin tuloa Jeesus kirosi viikunapuun ja sen jälkeen he menivät Jerusalemiin, jossa Jeesus puhdisti temppelin. Sen jälkeen kun tuli ilta he menivät Jerusalemin ulkopuolelle. Sen jälkeen he varhain aamulla näkivät viikunapuun kuivettuneen juuriaan myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat, jolloin Hän oli kironnut viikunapuun ja sanoi hänelle: "Rabbi, katso, viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut".

Eli Markuksessa on tapahtuma kronologisesti oikeassa järjestyksessä. Mutta Matteuksessa ei, koska siinä keskityttiin muutamiin yksityiskohtiin, ei kronologiseen aikajärjestykseen, mutta tapahtuma on ihan sama. Matteus ei kerro esim. että he ensin tulivat Jerusalemiin ja menivät pyhäkköön; ja katseltuaan kaikkea he lähtivät Betaniaan, ja palasivat sinne seuraavana päivänä. Eli Matteus jättää yksityiskohtia pois eikä kerro tapahtumaa kronologisessa järjestyksessä, vaan kertoo tietyistä yksityiskohdista. Kun taas Markus kertoo asioista niiden tapahtuma järjestyksen mukaan.

Ehtoollisen järjestys

Raamatun sanomaa vastustavat tahot sanovat, että Raamatussa on ristiriita, koska Matteuksen ja Markuksen evankeliumeissa ehtoollisaterian järjestys oli ensin leipä ja sitten viini, mutta Luukkaan evankeliumissa mainitaan ensin viini ja sitten leipä. Tässäkään kohtaa ei ole ristiriitaa, kun asia tarkastellaan Raamatun sanan valossa.

Luuk 22:
14 Ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen kanssansa.
15 Ja hän sanoi heille: "Minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne, ennenkuin minä kärsin;
16 sillä minä sanon teille, etten minä sitä enää syö, ennenkuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa".
17 Ja hän otti maljan, kiitti ja sanoi: "Ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne.
18 Sillä minä sanon teille: tästedes minä en juo viinipuun antia, ennenkuin Jumalan valtakunta tulee."
19 Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni."
20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.


Juutalaisten pääsiäisaterialla (pääsiäisseder) juotiin neljä viinimaljaa ja jokaisen viinimaljan kohdalla lausuttiin siunaus sekä kiitos Jumalalle. Luukas kertoo aterian alkamisen ajankohdan sekä jakeessa 17 otetaan ensimmäinen viinimalja, jonka kohdalla Jeesus kiitti ja jakoi sen opetuslapsilleen. Jakeessa 17 oleva viinimalja oli siis pääsiäisateriaan kuuluva viinimalja, eikä ehtoollisenviini. Jakeissa 19 ja 20 pääsiäisaterian jälkeen Jeesus Kristus asettaa ehtoollisen kiitoksen kanssa ensin siunaamalla leivän ja sitten viinin. Apostoli Paavali antaa myös selkeän todistuksen siitä, että leipä ja viini otettiin aterian (pääsiäisaterian) jälkeen:

1 Kor 11:
23 ¶ Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän,
24 kiitti, mursi ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; tehkää tämä minun muistokseni".
25 Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni".
26 Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee.


Apostoli Paavali sanoi jakeessa 25, että samoin Kristus otti maljan aterian jälkeen, joka oli Uusi Liitto Jeesuksen Kristuksen veressä. Ehtoollisen leipä ja viini asetettiin siis pääsiäisaterian jälkeen ja Luukkaan evankeliumin 22 luvun ja 17 jakeen viinimalja oli pääsiäisateriaan kuuluva viinimalja, eikä ehtoollisen viini. Näin ei tässäkään kohtaan ole mitään ristiriitaa.

Matt 26:
20 Ja kun ehtoo tuli, asettui hän aterialle kahdentoista opetuslapsensa kanssa.
21 Ja heidän syödessään hän sanoi: "Totisesti minä sanon teille: yksi teistä kavaltaa minut".
22 Silloin he tulivat kovin murheellisiksi ja rupesivat toinen toisensa perästä sanomaan hänelle: "Herra, en kai minä ole se?"
23 Hän vastasi ja sanoi: "Joka minun kanssani pisti kätensä vatiin, se kavaltaa minut.
24 Ihmisen Poika tosin menee pois, niinkuin hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta Ihmisen Poika kavalletaan! Parempi olisi sille ihmiselle, että hän ei olisi syntynyt."
25 Niin Juudas, joka hänet kavalsi, vastasi ja sanoi: "Rabbi, en kai minä ole se?" Hän sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanoit".
26 ¶ Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini".
27 Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki;
28 sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.
29 Ja minä sanon teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa."
30 Ja veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle


Matteus kertoo pääsiäisaterian aloittamisesta jakeessa 20 ja jakeessa 26 kun he söivät Jeesus otti leivän ja viinin ja siunasi ne. Matteus ei kerro pääsiäisateriaan liittyvästä viinimaljasta, mutta kertoo aterian jälkeisestä ehtoollisen leivästä ja viinistä. Jakeessa 26 sanotaan, että heidän syödessään Jeesus Kristus otti leivän ja jakeessa 27 Kristus otti maljan ja jakeet 28-30 todistavat, että leipä ja viini otettiin viimeiseksi ennen lähtöä Öljymäelle. Eli pääsiäisateria oli jo syöty ja kun he söivät, niin lopuksi Kristus antoi heille leipää ja viiniä. Jae 26 sanoo, että heidän syödessään siksi, koska pääsiäisaterian lopuksi he siirtyivät suoraan ehtoollisen leipään ja viiniin, joka otettiin jälkeen varsinaisen pääsiäisaterian. Näin ei tässäkään kohden ole ristiriitaa.

Mark 14:
17 Ja kun ehtoo tuli, saapui hän sinne niiden kahdentoista kanssa.
18 Ja kun he olivat aterialla ja söivät, sanoi Jeesus: "Totisesti minä sanon teille: yksi teistä kavaltaa minut, yksi, joka syö minun kanssani".
19 He tulivat murheellisiksi ja rupesivat toinen toisensa perästä sanomaan hänelle: "En kaiketi minä?"
20 Hän sanoi heille: "Yksi teistä kahdestatoista, se, joka kastaa vatiin minun kanssani.
21 Niin, Ihmisen Poika tosin menee pois, niinkuin hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta Ihmisen Poika kavalletaan! Parempi olisi sille ihmiselle, että hän ei olisi syntynyt."
22 Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Ottakaa, tämä on minun ruumiini".
23 Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille; ja he kaikki joivat siitä.
24 Ja hän sanoi heille: "Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monen edestä.
25 Totisesti minä sanon teille: minä en juo enää viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena Jumalan valtakunnassa."
26 Ja veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle.


Markuksen evankeliumi kertoo samalla tavalla kuin Matteuksen evankeliumi, eli tässäkään kohtaa ei ole ristiriitaa. Raamatun sanomaa vastustavat tahot eivät tunne Raamatun ja juutalaisen kansan tapoja ja siksi he ovat väärin väittäneet ehtoollisen järjestyksen olevan erilainen Luukkaassa kuin Markuksessa ja Matteuksessa.

Tuleeko vihata veljeä, lapsia, vaimoaan, isää ja äitiä?

Luuk 4:26 "Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni.

Jos ei tunne juutalaista kielenkäyttöä ja vertauskieltä, niin silloin tämän kohdan oikea ymmärtäminen on mahdotonta.

Jeesus ei tarkoittanut, että Hänen opetuslapsensa tulisi vihata isäänsä, äitiänsä, vaimoaan, lapsiaan, veljiään ja sisariaan. Kysymys on sanonnasta, joka tarkoittaa, että ei tule rakastaa ihmistä enemmän kuin Jumalaa, eli Jumalaa tulee rakastaa enemmän kuin ketään ihmistä. Eli Jeesuksen opetuslapsen tulee rakastaa ensimmäiseksi Jumalaa ja vasta sitten lähimmäisiään. Ja tämä järjestys, jossa ensin rakastetaan Jumalaa opettaa meitä myös rakastamaa lähimmäisiämme oikealla tavalla.

Tuo sanonta rakastaa enemmän tulee esille myös muualla Raamatussa:

Matt 10:37 Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias;

1 Moos 29:
30 Ja hän yhtyi myös Raakeliin, ja Raakel oli hänelle rakkaampi kuin Leea; ja hän palveli Laabanin luona vielä toiset seitsemän vuotta.
31 ¶ Ja kun Herra näki, että Leeaa hyljittiin, avasi hän hänen kohtunsa; mutta Raakel oli hedelmätön.


Hyljittiin sana jakeessa 31 on hepreaksi sane, joka tarkoittaa vihata ja niin muun muassa sen kääntävät King James Version 1769 (KJV) ja juutalaisten rabbien käännös Jewish Puplication Society Old Testament (JPS).

(JPS) Gen 29:
30 And he went in also unto Rachel, and he loved Rachel more than Leah, and served with him yet seven other years.
31 ¶ And the LORD saw that Leah was hated, and he opened her womb; but Rachel was barren.


(KJV) Gen 29:
30 And he went in also unto Rachel, and he loved also Rachel more than Leah, and served with him yet seven other years.
31 ¶ And when the LORD saw that Leah was hated, he opened her womb: but Rachel was barren.


Jaakob rakasti Raakelia enemmän kuin Leeaa ja tästä VT käytti myös sanontaa, että siksi Leaa vihattiin. Kysymyksessä ei ollut vihaaminen, vaan se että Jaakob rakasti Leeaa vähemmän kuin Raakelia, koska Jaakob rakasti Raakelia enemmän kuin hän rakasti Leeaa. Eli tämä kielikuva vähemmän rakastamisesta on ollut olemassa jo VT:n aikana. Mutta Jaakob rakasti molempia, mutta toista enemmän ja toista vähemmän.

Jeesus ei kehota ketään vihaamaan lähimmäisiään, sillä vihaaminen on synti. Kysymyksessä on rakastaa vähemmän ihmisiä kuin Jumalaa ja rakastaa Jumalaa enemmän kuin ihmisiä. Eli Jeesus ei käskenyt vihaamaan lähimmäisiään. Kun tunnemme taustat ja käsitteet, niin silloin ymmärrämme, mitä Jeesus oikein tarkoitti.

Suomenkielessä on myös samanlaisia sanoja, joiden merkitys vaihtuu eri asiayhteyksissä esim. ojennatko minulle voita? Hän ei voita sinua! Sama sana kaksi eri merkitystä eri lauseissa ja eri asiayhteyksissä. Samoin on hepreankielessäkin. Raamattu myös itse todistaa sen, että vihaamis-sana liitettynä jonkun rakastamiseen, jossa rakastetaan toista enemmän kuin toista voidaan myös ilmaista sanalla vihata, joka ei tarkoita tässä yhteydessä vihaamista, vaan vähemmän rakastamista, jossa rakastetaan jotakin toista enemmän kuin toista.

Ristiriita on syntisen ihmisen sydämessä, joka kapinoi Jumalaa vastaan. Jumalan sana on luotettavaa Jumalan sanaa, joka pysyy totuutena siitä huolimatta, että vääryyden vallassa oleva ihminen koittaa löytää sieltä ristiriitoja.

Naiset ja Raamattu

Jonas Gardell tuo esille, että naisen asema oli korkealle arvostettu Jeesuksen opetuslapsilla sekä alkuseurakunnassa. Tämä on totta.

Roomalaiskatolisen kirkon historiassa on ollut naisia halventavia käsityksiä mm. pohdinta onko naisella sielua, nainen viettelijättärenä ja naisten roviolla polttaminen noitina ja paljon muuta. Roomalaiskatolinen kirkko on uskonnollinen instituutio, eikä Jumalan sanan opettama seurakunta. Sen tähden katolinen kirkko ja sen edustamat arvot ovat alistaneet naisia. Raamatun opetuksen mukaan jokaisen aviomiehen tulee rakastaa vaimojaan samalla tavalla kuin Kristus rakastaa seurakuntaa. Samaten Raamattu osoittaa Jeesuksen ja apostolien arvostaneen ja kunnioittaneen naisia. Raamatullinen usko osoittaa siis suurta kunnioitusta naisia kohtaan, mutta ei tietenkään opeta mitään jumalattaren palvonnasta.

Nainen on Jumalan luoma upea luomus, joita miehet eivät saa syrjiä ja halveksua. Miehenä oleminen ja miehuus ei ole parempi asia kuin naisena oleminen tai naiseus. Raamattu opettaa miehen ja naisen langenneen syntiin, jonka seurauksena kumpikaan ei ole toista huonompi tai parempi, vaan molemmat ovat yhtä syntisiä Jumalan edessä. Raamatun opettama kuva ihmisestä, miehestä ja naisesta on samanarvoinen, sillä he ovat yhtä syntisiä Jumalan edessä sekä pelastuessaan Jumalan armosta he ovat kummatkin (nainen ja mies) yhtä vanhurskautettuja (armahdettuja) Jumalan edessä. Jumalan sana antaa suuren arvon naiselle, samoin tulee myös meidän miesten antaa heille suuri arvostus.

Jumalan tahto on, että vaimot ovat aviomiehillensä alamaisia samalla tavoin kuin vaimojen tulee olla alamaisia Herralle Jeesukselle. Jumalan tahto on myös, että miehet rakastaisivat vaimojaan samalla tavalla kuin Kristus rakastaa seurakuntaa. Vaimon on turvallista olla alamainen sellaiselle miehelle, joka suostuu rakastamaan vaimoaan samalla tavalla kuin Kristus rakastaa seurakuntaansa.

Sekä miesten että vaimojen tulee kohdella aviopuolisoaan siten, että molempien on helppo kunnioittaa sekä rakastaa toisiaan, se on Jumalan tahto suhteessa miehen ja vaimon väliseen aviosuhteeseen.

Jumala asetti miehen perheen pääksi, joka tarkoittaa palvelevaa johtajuutta. Jeesushan sanoi: ” Joka teistä haluaa olla kaikkein suurin, se olkoon kaikkien palvelija. Perheen päänä oleminen ei tarkoita diktatuuria, vaan se on toisten palvelemista sekä rakastamista, tämä on Jumalan tahto.

Jumalan tahto on, että vaimo on alamainen miehellensä. Vaimon tulee rakastaa ja kunnioittaa miestänsä. Alamaisuus ei tarkoita alistamista, vaan Jumalan tarkoittama alamaisuus on sitä, että mies perheen päänä saa rakastaa vaimoaan. Vaimon tulee olla samalla tavalla alamainen miehellensä kuin vaimon tulee olla alamainen Kristukselle. Jos mies rakastaa vaimoaan samalla tavalla kuin Kristus rakastaa seurakuntaansa, niin tällainen alamaisuus on turvallista vaimolle. Alamaisuus ei silloin vahingoita vaimoa, vaan päinvastoin se on hänelle suojaksi ja turvaksi.

Miehen tulee todella rakastaa vaimoaan sekä ottaa huomioon vaimonsa tarpeet. Kristuskin täyttää meidän tarpeemme ja auttaa meitä elämässämme eteenpäin, niin samoin tulee miestenkin toimia suhteessa vaimoonsa.

Gnostiset apokryfikirjat

Jonas Gardell mainitsee kirjassaan myös apokryfikirjat.

Gnostilaisuuden muodostivat monet synkretistiset uskonnolliset ryhmät. Gnostilaisuus piti itseään kristinuskon kilpailijana sekä parempana uskontona kuin kristinusko. Gnostilaisuus tulee kreikankielen sanasta gnosis, joka tarkoittaa tietoa ja ymmärrystä. Gnostilaisuudessa oli monenlaista vaikutusta esim. jotkut gnostilaiset opettivat, että jumalallisuus saavutetaan miehen ja naisen ykseydellä. Tämä ajatus johti myös jotkut gnostikot tavoittelemaan jumaluutta miehen ja naisen seksiaktin kautta. Mutta oli myös olemassa gnostilaisia, jotka pidättäytyivät sukupuolisuhteista. Kun tiedämme sen tosiasian, että gnostilaiset pitivät kristittyjä vihollisinaan sekä sen että he pitivät itseään kristittyjä parempina ja he halusivat kaikella tavalla osoittaa kristinuskon vääräksi, niin sen tähden syntyivät ns. gnostilaiset evankeliumit, joiden tarkoituksena oli mustamaalata ja vääristää Raamatun evankeliumi.

Gnostilaiset menivät niin pitkälle tässä, että he kirjoittivat evankeliumit "uusiksi" väärentämällä ne; joissa he kuvasivat Jeesuksen tavalliseksi mieheksi, joka yhtyi jumalallisuuteen Maria Madgaleenan kautta. Tuo gnostilainen väite, että Maria Madgaleena oli Jeesuksen vaimo sopi gnostilaisille, koska sillä tavalla he pyrkivät väittämään oman oppinsa oikeaksi ja saivat tukea ajatuksilleen. Ajatus Jeesuksen naimisissa olosta (yhtyminen jumalallisuuteen naisen kanssa) on gnostilaista evankeliumia. Samoin myös tuo toinen seksuaalikielteinen ryhmä sai lisää vettä myllyynsä väittäen "uusien" evankeliumien kautta, että Jeesus vietti synnillistä ja paheellista seksielämää.

Näin nuo molemmat ryhmittymät saivat itselleen "uusista evankeliumeistaan" oivia puhemiehiä, joilla he hyökkäsivät kristittyjä ja Raamatun sanomaa vastaan. Se oli ovela juoni toisten mustamaalaamiseksi, mutta onneksi tiedämme sen, että näiden gnostilaisten tekstien innoituksen lähde on ollut pimeyden päämajassa, ja että Raamatussa on totuus siitä kuinka asiat ovat. Raamattu ei kerro Jeesuksen olleen naimisissa, eikä Hän ollutkaan naimisissa, koska Hän ei syntynyt maailmaan naimisiinmenoa varten, vaan siksi, että kuolisi syntiuhrina maailman synnin tähden.

Gnostilaisille teksteille on myös ominaista seuraavat piirteet; gnostilaisuus asetti itsensä korkeampaan asemaan kuin kristinusko sekä gnostilaisuus ei uskonut Jeesuksen olevan Jumala. Nuo edellä olevat seikat jo itsessään todistavat sen ettei gnostilaisapokryfisilla teksteillä voida todistaa Raamatun opetusta, sillä gnostilaisuus asetti itse itsensä kristinuskoa korkeammalle sekä uskominen Jeesukseen tavallisena ihmisenä teki heistä ihmisiä, joilla ei ollut halua Raamatulliseen uskoon, vaan pikemminkin he halusivat todistaa sen vääräksi korottamalla omaa uskontoaan.

Gnostilaisia tekstejä ei voida mitenkään pitää kristinuskon alkuperäisinä teksteinä tai kristinuskoon kuuluvina teoksina, sillä gnostilaiset pitivät kristinuskoa vihollisenaan ja gnostilaiset pitivät itseään "oikeaoppisina" ja kristinuskoa vihollisenaan. Gnostilaisilla evankeliumeilla ei voida todistaa Raamatullisia asioita ja tapahtumia, koska gnostilaiset evankeliumit kirjoitettiin siinä tarkoituksessa, että niiden kautta vääristettiin Raamattu sekä mustamaalattiin Raamatun henkilöitä kuten Jeesusta Kristusta.

Alkuseurakunta ei pitänyt Raamatullisina gnostilaisia evankeliumeja, koska ne eivät olleet kanonisia. Esimerkiksi Marian evankeliumi näki päivänvalon 200-luvulla ja siitä ilmestyi hiukan toisenlainen versio 400-luvulla, jossa naisen asema opetuslapsena oli hiukan muuttunut, lisäksi Marian evankeliumi on gnostilais-egyptiläistä kristillisyyttä, joten sillä ei ole Raamatun arvovaltaa. Marian evankeliumi on myös syntynyt yli sata vuotta sen jälkeen, kun viimeinen Raamatullinen teksti syntyi. Marian evankeliumi kuuluu UT:n apokryfikirjoihin eikä sillä ole Raamatullista arvovaltaa, joten sen sanoma on hylättävä, eikä sillä ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Filippuksen (on sama kuin Filippos) evankeliumin synty sijoitetaan varhaisintaan 180-250 jKr. joten sekin on syntynyt paljon myöhemmin kuin Raamatulliset tekstit. Filippuksen evankeliumi on myös täynnä gnostilaisia ajatuksia eikä sillä ole Raamatun arvovaltaa.

Gnostilaiset evankeliumit olivat aikansa propagandaa, jonka kautta he mustamaalasivat kristittyjä ja koittivat sen kautta osoittaa olevansa parempi uskonto kuin kristittyjen usko Jeesuksen Kristukseen. Eräs voimakas tekijä Filippuksen evankeliumille oli tietyissä gnostilaisryhmissä vaikuttava seksinhimo ja seksin palvonta, jossa he opettivat miehen ja naisen saavuttavan jumalisuuden seksiaktin kautta. Filippuksen kirjan kautta gnostilaiset halusivat myös osoittaa, että Jeesus Kristus oli tavallinen ihminen, ei Jumalan Poika, sillä seksisuhde Maria Magdaleenan kanssa oli gnostilaisten mielestä osoitus siitä, että Jeesus oli tavallinen mies, joka tarvitsi seksiaktin naisen kanssa saavuttaakseen jumalallisuuden.

Gnostilaisuuden opit ja opetukset ovat valheellista sekä Jumalanpilkkaa. Gnostilaisuuden tarkoitus oli eksyttää ja luoda oma valheellinen kuvansa Jeesuksesta Kristuksesta. Gnostilaisuus on yksi eksytys niiden monien joukossa, jotka valheellisesti peukaloiden vääristävät Raamatun opetuksen Jeesuksesta Kristuksesta. Yleensä eksytys aina vääristää jollakin tavalla Jeesuksen Kristuksen ja koittaa viedä Jeesukselta pois Jumaluuden sekä Pelastajan aseman. Gnostilaisuus ei tee tässä suhteessa poikkeusta, sillä se myös koittaa riistää Jeesuksen Jumaluuden ja koittaa tehdä Hänestä tavallisen ihmisen.

Gnostilaisuuden siemen on ollut olemassa jo pitkään, joka on odottanut aikaansa nousta taas kerran esille eksyttämään ihmiskuntaa. Lopun ajan ihmiset ovat Raamatun opetuksen mukaan seksihimojen orjia. Siksi myös gnostilaisuus on taas kerran nostanut päätänsä ja astunut esille lopun ajassa eksyttämään ihmiskuntaa. Synti ja riivaajahenget koittavat eksyttää ihmiskuntaa luulemaan, että Jeesuksella oli seksisuhde Maria Magdaleenan kanssa. Lopunajan seksin kyllästämät ihmiset menevät helposti tuollaiseen eksytykseen, koska heiltä puuttuu rakkaus totuuteen, siksi he synnin ja valheen orjina uskovat myös tämän eksytyksen.

Jotkut sanovat, että kristityt tappoivat gnostilaisia. Totuus on että katoliset tappoivat gnostilaisuuden kannattajia. Murhaaminen ja tappaminen on synti Jumalaa ja ihmisiä vastaan. Katolinen kirkko ei ole Jumalan seurakunta, vaan valhejäljitelmä seurakunnasta. Kukaan todellinen Jeesuksen opetuslapsi ei voi murhata ja tappaa lähimmäisiään. Todelliset Jeesuksen opetuslapset eivät siis tappaneet gnostilaisia, vaan katolinen kirkko. Katolinen kirkko ei ole yhtä kuin Jumalan seurakunta.

Usko perustuu totuuteen

Jonas Gardellin mukaan kristillisyydessä ei ole kyse siitä pitääkö uskonoppeja tosina vai ei.

Raamatun todistuksen mukaan Messias Jeesus puhui paljon totuudesta ja kehotti uskomaan Jumalan sanan totuuteen. Gardellin lausunto on taas kerran Jumalan sanan vastainen.

Jeesus ja homoseksuaalisuus

Jonas Gardell tuo esille kirjassaan ettei Jeesus sanonut sanaakaan homoseksuaalisuudesta, mutta suhtautui kriittisesti avioeroon.

Jonas Gardellin lausunnosta voi joku vetää sellaisen johtopäätöksen, että Jeesus ei tuominnut homoseksuaalisuutta, vaan hyväksyi sen.  Itse asiassa Gardell varmasti haluaisi ihmisten ymmärtävän näin, koska Jonas Gardell on homoseksuaali ja hän varmasti haluaisi uskotella itselleen ja muille, että homous ei ole syntiä.

Herra Jeesus tuomitsee homouden synniksi ja tämä tulee selkeästi esille Jumalan sanasta.

Gal 1:
11 Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista;
12 enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut.


Gal 1:12 oleva sana ilmoittanut on alkutekstissä apokalypsis, joka tarkoittaa ilmestys ja paljastaa. Herra Jeesus ilmestyksen kautta opetti Paavalia ja ilmoitti mikä on Jumalan tahto sekä totuus. Paavali opetti homouden olevan synti, koska Herra Jeesus ilmoitti sen hänelle. Herra Jeesus ja apostoli Paavali rakastavat tietenkin homoja lähimmäisenrakkaudella, mutta lähimmäisenrakkaus ei tarkoita sitä, että tulee hyväksyä synti. Raamatun opetus on, että rakasta syntistä ihmistä lähimmäisenrakkaudella, mutta älä hyväksy, äläkä tue syntiä.

Luuk 17:
26 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:
27 he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.
28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,
29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

Juud 1:7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

Herra Jeesus sanoi, että kun Hän tulee takaisin, niin silloin maan päällä olevat ihmiset elävät kuten muinaisessa Sodomassa elettiin, jonka Jumala tuomitsi homoseksuaalisen synnin tähden.

Juudaan kirjeestä käy ilmi se että Jumala tuomitsi Sodoman ja Gomorran haureuden tähden, joka oli luonnotonta lihanhimoa, eli homoseksualismia. Juudaan kirje sanoi että tämä Jumalan tuomio on varoittavana esimerkkinä siitä, että Jumala tuomitsee synnin kapinan. Herra Jeesus sanoi, että Jumala tulee tuomitsemaan homoseksuaalisuuden kun Hän tulee. Herra Jeesus ei siis hyväksynyt homoseksuaalisuutta, vaan tuomitsi sen synniksi.

Herra Jeesus on Messias ja syntien sovittajana Pelastaja. Hänen tuli täyttää koko laki sekä uskoa kaikki mitä vanha testamentti opettaa ja elää synnitön elämä, koska vain sillä tavalla Hän kykeni olemaan Pelastaja. Todisteena sille, että Hän on Pelastaja on se, että kuolemansa jälkeen Hän nousi ylös ja asettui istumaan Isän Jumalan oikealle puolelle. VT:ssa oli käskyjä, jotka opettivat homouden olevan synti. Koska Herran Jeesuksen tuli uskoa kaikkeen mitä VT opetti, niin Hän tietenkin uskoi myös homouden olevan synti. Raamattu opettaa myös Uuden Liiton järjestyksen mukaan homouden olevan synti. Myös tällä tavalla Herra Jeesus tuomitsi homouden synniksi.

Herra Jeesus suhtautui avioeroon siten kuin on Jumalan tahto. Avioero ei ole Jumalan tahto, sillä miehen ja naisen tulisi elää avioliitossa toisiaan kunnioittaen ja rakastaen kunnes kuolema heidät erottaa. Avioliiton, eli pysyvän parisuhteen Jumala asetti miehen ja naisen väliseksi.

Väärät ennustukset

Jonas Gardellin mukaan Jeesuksen elämänkerta on vanhojen myyttien ja tarinoiden pohjalta laadittuja sepustuksia.

Monet luulevat, että Jeesus profetoi maailmanlopun tulevan Hänen seuraajiensa elinaikana. Siksi monet sanovat Jeesuksen olevan väärässä kuten myös muut ennustelijat ovat erehtyneet ja olleet väärässä. Gardellin mukaan Jeesus Jumalan Poikana saattaa perustua käännösvirheeseen. Samoin myös Gardell sanoo kirjassaan Jeesuksen erehtyneen Jumalan valtakunnan tulemisessa.

Gardellin käsitys Raamatusta on kuin se olisi vain pelkkä ihmisten kirjoittama kirja, myytti, ei todellinen kertomus. Edellä kuvatun kaltaisesti uskoo ihmiset, jotka ovat ateisteja tai uskonnollisia ihmisiä. Osa uskonnollisista ihmisistä ei usko Raamatun olevan totta, mutta se joltakin osin vetoaa heidän uskonnollisiin tunteisiinsa. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi uskoo Raamatun olevan Jumalan sanaa ja totta. Uskonnolliset ihmiset uskovat Jumalaan oman vääristyneen Jumala kuvansa sekä uskonnollisten perinteiden kautta, jotka eivät kuitenkaan perustu Jumalan sanan totuuteen. Herra Jeesus itse sanoi, että Häneen (Jeesukseen) tulee uskoa niin kuin Raamattu sanoo, jolloin ihmisen sydämestä on juokseva elävän veden (Pyhä Henki) virrat.

Herra Jeesus ei erehtynyt Jumalan valtakunnan tulemisesta.

Messias Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että he eivät kohtaa kuolemaa enne kuin näkevät Jumalan valtakunnan. Tämä tarkoitti sitä että he näkivät Jeesuksen kirkastumisen. Jumalan valtakunta konkretisoitui tässä kun (kirkastuneet) Mooses ja Elia sekä Jeesus keskustelivat ristinkuolemasta, joka tapahtuisi Jerusalemissa. Tämän jälkeen pilvestä kuului Jumalan ääni: "Tämä on minun Poikani, se valittu; kuulkaa häntä". Samoin opetuslapset elivät helluntaipäivän jälkeen Jumalan valtakunnassa Pyhässä Hengessä; eli he elivät vielä täällä maan päällä, mutta elivät jo täällä maan päällä Jumalan valtakunnan lain mukaan Pyhän Hengen voimassa. Näin he näkivät Jumalan valtakunnan konkreettisesti Pyhässä Hengessä.

Herra Jeesus ei erehtynyt maailmanlopun sekä Hänen tulemuksensa  ajankohdasta. Herra Jeesus ei sanonut, että maailmanloppu tulee 12 opetuslasten elinaikana. Tällainen tulkinta on väärä Raamatun tulkinta.

Jeesus vastasi Matt 24 luvussa milloin Hän tulee, Hän ei sanonut päivää ja hetkeä, vaan ajanmerkit ja tapahtumat, jonka jälkeen Hän tulee. Me emme voi tietää päivää ja hetkeä, mutta ajan merkeistä voimme tietää milloin se on lähellä.

Viikunapuu on kielikuva, joka tarkoittaa Israelin kansaa. Viikunapuu on siitä mielenkiintoinen puu, että siihen tulee ensin hedelmä ja vasta sitten lehdet. Jeesus sanoi, että oppikaa viikunapuusta (Israel) vertaus; kun sen oksa on jo tuore ja lehdet puhkeavat (eli hedelmät ovat jo tulleet), niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Viikunapuun kukkaan puhkeaminen oli merkkinä talven ja sateiden päättymisestä ja kevään ja kesän alkamisesta. Herran Jeesuksen tuleminen on lähellä sen jälkeen kun Israelin (viikunapuu) on puhjennut kukkaan eli koko jäännös on pelastunut. Sen jälkeen Jeesus sanoi, kun tämän näette tietäkää että se on lähellä (Hänen tulemuksensa), oven edessä.

Jeesuksen sanat; tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat tarkoittaa sitä sukupolvea, joka näkee lopun ajan tapahtumat ja Israelin pelastumisen. Sillä hetkellä maan päällä oleva sukupolvi ei katoa, ennen kuin kaikki täyttyvät. Monet väittävät Jeesuksen sanoneen tulevansa takaisin sen sukupolven aikana, joka näki Jeesuksen vaeltavan lihassa n. 2000 vuotta sitten. Tämä väite on kuitenkin väärä, sillä Jeesus sanoi: "tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat". Jakeen ja asian ratkaisu ja avain jakeen oikeaan ymmärtämiseen on sanat; ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Se sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Mitä tarkoittaa sanat ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat? Ne tarkoittavat asioita, jotka tapahtuvat ennen Jeesuksen toista tulemusta:

Nämä asiat olivat Herran Jeesuksen Kristuksen mukaan seuraavanlaisia; tulee paljon vääriä profeettoja, jotka eksyttävät monia, tulee monia sotia, tulee nälänhätää, maanjäristyksiä ja ruttotauteja tulee monin paikoin, maailmanlaajuinen vaino Jeesuksen opetuslapsia kohtaan, jossa kaikki maan päällä olevat kansakunnat alkavat vainomaan Jeesuksen opetuslapsia, suuri uskovien luopumus, Israelin kansan koko jäännöksen pelastuminen.

Maailmanlaajuista vainoa kaikkien kansojen taholta Jeesuksen opetuslapsia kohtaan ei ole vielä tapahtunut, mutta se tulee tapahtumaan antikristuksen valtakunnassa viimeisinä päivinä, jossa hänen valtaansa annetaan kaikki kansakunnat ja antikristus aikaansaa vainon Jeesuksen opetuslapsia kohtaan. Tämä kohta jo yksistään todistaa sen, että Jeesus Kristus puhui sukupolvesta, joka elää viimeisinä päivinä ja näkee kaikki tapahtumat, jotka Jeesus Kristus kuvasi Matt 24 luvussa.

Siitä päivästä (Herran tulemuksesta) ei tiedä kukaan muu kuin Isä yksin. Jeesuksen tulemus on kuin oli Nooan päivinä ja toisessa kohtaa (Luuk 17 luku) lisätään mutta että niin kuin Lootin päivinä. Nooan päivinä maa tuli täyteen väkivaltaa ja kaikki liha oli turmeltunut paitsi Nooa ja seitsemän muuta. Lootin päivinä oli Sodoman syntinä ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo sekä homous. Lopun ajan ihmiskunta on väkivaltainen, ylpeä ja jossa homous (lesbous) rehottaa. Nooan päivinä ihmiset varmasti pilkkasivat Nooa, joka rakensi uskossa arkkia kuivalle maalle, mutta pilkkaajat ja jumalattomat hukkuivat äkisti vedenpaisumuksen tullessa. Samalla tavalla tulee käymään Herran tulemuksessa, ihmiset rakastavat syntiä ja hukkuvat synteihinsä Jeesuksen tullessa. Lopun ajan ihmiset ovat pilkkaajia, jotka pilkkaavat Jeesuksen opetuslapsia:

2 Piet 3:3 Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan

Juud 1:18 sanoen teille: "Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan"

Lopun aikana monet ihmiset pilkkaavat Jeesuksen opetuslapsia sekä Jumalaa, koska nämä pilkkaajat vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. 2 Piet 3.3 ja Juud 1:18 oleva himo sana on kreikaksi epithumia, joka tarkoittaa himoa ja halua; himoita ja haluta kiellettyjä asioita. Raamatun sanan todistuksen mukaan lopun ajan ihmiset pilkkaavat, koska ovat synnillisten himojen vankeina, koska saatana on heidät vanginnut syntiä harjoittamaan. Siksi lopun ajan ihmiset ovat sokaistuneet syntiensä tähden ja he eivät erota väärää oikeasta ja oikeata väärästä, vaan tekevät sitä mitä haluavat synnillisten himojen ja halujen ohjaamina.

Herra Jeesus ei myöskään erehtynyt maailmanlopusta, sillä maailmanloppu tapahtuu vasta silloin kun Herra Jeesus on hallinnut Jerusalemissa rauhanruhtinaana tuhat vuotta.

Jeesus oli synnitön

Jonas Gardell tunnustaa kirjassaan olevan harras uskova, jonka lapsuuden tausta on baptistiseurakunnassa. Gardellin mukaan Jeesus meni Johanneksen kasteelle, koska katsoi tarvitsevansa anteeksiantamuksen synneilleen. Gardellin mukaan emme tiedä mistä synneistä Jeesus halusi puhdistautua.

Jonas Gardellin näkemys, että Jeesus oli syntinen ja oli tehnyt syntiä on Jumalanpilkkaa sekä täysin epäraamatullinen ajatus ja valheellinen informaatio. Herra Jeesus oli synnitön ja siksi Hänen kuolemansa kelpasi syntien sovitukseksi Jumalalle. Herra Jeesus sanoi ristillä se on täytetty, koska Hän oli elänyt synnittömän elämän ja siksi Hänen sovitustyö kelpasi Jumalalle.

Herra Jeesus ei mennyt siksi Johanneksen kasteelle, että Hän olisi tarvinnut syntien anteeksiantamusta, vaan siksi, että Hän halusi samaistua osaansa olla syntisten ihmisten syntien sovittajana. Raamattu opettaa, että Jeesus ei tehnyt syntiä, eli Hän oli ja on synnitön (Hepr 4:15).

Panteistinen jumaluus

Jonas Gardellin mukaan Jumalan valtakunta tarkoittaa panteistista jumaluutta, joka elää ihmisissä, eläimissä, kivissä ja kannoissakin.

Panteismi on aate joka opettaa, että jumala ja jumaluus on kaikkialla ja vaikuttaa kaikissa. Panteismi on antikristillinen paratiisin valhe. Jonas Gardellin opetus jumaluudesta on antikristillistä.

1992: 1 Moos 3: 5 Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan.

1992 käännös kääntää jakeen New Age opin ja antikristillisen hengen mukaisesti. Alkutekstin mukainen ajatus on, että jos ihminen syö hyvän- ja pahantiedon puusta hän tulee niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. 1992 käännös kääntää, että jos ihminen siitä puusta syö, niin hänestä tulee Jumalan kaltainen (eli samanlainen kuin Jumala), joka tietää kaiken, sekä hyvän että pahan. 1992 käännöksessä on kaksi pahaa virhettä, ensimmäinen virhe on; teistä tulee Jumalan kaltaisia (samanlaisia kuin Jumala). Tämä on antikristillinen sanoma, että ihmisestä tulee Jumala, samoin mm. New Age opettaa. Alkuteksti sanoo, että ihminen tulee niin kuin Jumala, (ei tule Jumalan kaltaista) tietämään hyvän ja pahan. Itse asiassa ihmisestä tuli syntinen ja synnin sekä saatanan vallan orja, eikä Jumalan kaltaista, vaan syntinen ihminen. 1992 käännös kääntää tämän kohdan siis pahasti väärin ja antikristillisen ja New Age hengen mukaisesti. Alkutekstissä ei lue tulee Jumalan kaltaisia, vaan siellä lukee tulette niin kuin Jumala. On kaksi täysin eri asiaa, jotka ovat tulla Jumalan kaltaiseksi, että tietää hyvän ja pahan tai tulla niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.

1992 käännöksessä on tässä kohtaa myös toinen paha virhe, joka on; että tiedätte kaiken, sekä hyvän ja pahan. 1992 käännös siis kääntää, että ihmisestä tulee Jumalan kaltainen (samanlainen kuin Jumala), ja että ihminen tietää kaiken hyvästä ja pahasta. Alkutekstissä ei ole sanaa kaiken, vaan pelkkä tietämään. Tämä kohta on täysin antikristillinen, sillä se sanoo, että ihmisestä tulee syntiinlankeemuksen jälkeen Jumalan kaltainen (samanlainen kuin Jumala), ja että sen jälkeen ihminen tietää kaiken hyvästä ja pahasta. Tuo sana kaiken on kääntäjien lisäys, joka sopii antikristilliseen sanomaan, jossa ihmisestä tehdään jumala, joka on tietävinään kaiken, mutta joka on itse asiassa synnin orja ja matkalla iankaikkiseen kadotukseen ellei tee parannusta ja usko Herraan Jeesukseen Kristukseen.

Oma kuva Jumalasta

Jonas Gardellin kuvaus Jeesuksesta, Jumalasta ja Raamatusta, eli Jumalan sanasta on epäraamatullinen ja antikristillinen. Gardell on muodostanut Jumalasta ja Jumalan sanasta omanlaisensa kuvan, hänen oman arvo- ja aatemaailman kautta. On hyvin tyypillistä, että ihminen joka kapinoi Jumalaa vastaan haluaa muodostaa itse oman kuvan Jumalasta ja hän tekee sen aina siten, että hän tekee Jumalasta sellaisen kuin hän itse haluaa ja toivoo Jumalan olevan.

Elämme lopun aikoja, joka tarkoittaa sitä että valhe ja vääristely lisääntyy Herraa Jeesusta ja Jumalan sanaa kohtaan. Totuus Herrasta Jeesuksesta ja Jumalan sanan totuudesta ei muutu, vaikka valhe koittaa kaikin voimin hyökätä totuutta vastaan. Jumalan sanan totuus Herrasta Jeesuksesta, Raamatusta ja Jumalan sanan opetuksesta pysyy voimassa Jumalan armosta.

 

Linkkisuositus:
http://www.kotipetripaavola.com - Historiallinen Jeesus
 

 

Petri Paavola 30.12.2010


 


 

 

 

eXTReMe Tracker