Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Vanhurskauden voimassa pitäminen

Elämme lähellä Herran Jeesuksen tulemusta. Sydämelleni on laskettu ajatuksia viime aikojen tapahtumista, jotka ovat saaneet uskovat käymään keskustelua julkisesti paikallisseurakuntatasolla, erilaisilla foorumeilla ja mielipidepalstoilla jne. Näyttää siltä että nykyiset tapahtumat yhteiskunnassa sekä monet Raamatun opetukset jakavat voimakkaasti uskovien mielipiteitä sekä aiheuttavat monia väärinkäsityksiä.

Aihe on todella tärkeä. Voidaksesi ymmärtää kirjoitukseni oikein, niin se tulisi lukea kokonaan, eikä vain sieltä täältä, koska silloin on suuri vaara ja mahdollisuus ymmärtää väärin se mitä olen kirjoittanut ja miten uskon kirjoituksessani olevista asioista. Kirjoitus on tällä kertaa todella pitkä, mutta kirjoituksessani olevia asioita ei ollut tällä kertaa mahdollista kirjoittaa lyhyemmin.  Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Jumalakuva määrittää uskosi suuntaa
Pidä vanhurskautta voimassa
Maahanmuutto
Esivalta on Jumalan asetus
Lopunajan laittomuus
Jumalan kuritus
Älä rakenna riitaa veljesten kesken

 

Jumalakuva määrittää uskosi suuntaa

Uskovan ihmisen sydämessä oleva Jumalakuva määrittää hänen uskonsa suuntaa, sitä miten hän uskoo ja ajattelee Raamatusta ja Jumalasta. Uskovan ihmisen Jumalakuva ja Raamatun opetus Jumalasta voi olla toisistaan todella kaukana, sillä vääristynyt Jumalakuva vääristää myös Raamatun opetuksen. Väärän Jumalakuvan vallassa oleva uskova näkee, kokee ja uskoo Raamattua vääristyneen Jumalakuvan kautta.

Hyvin usein vähän aikaa uskossa olleet uskovat voivat elää monessa suhteessa lain alla sekä vääristyneessä suhteessa Jumalaan ja Raamatun opetukseen. Uskova voi jäädä vääristyneen Jumalankuvan vangiksi ja uhriksi siten, että hän voi olla jo pitemmän ajan uskossa, mutta siitä huolimatta hänen sydämellään on vääristynyt kuva Jumalasta. Vääristynyt Jumalakuva muodostuu useasti menneisyyden kokemuksista ja siitä kuinka vanhemmat ja muut ihmiset ovat kohdelleet heitä. Jos vanhemmat ovat olleet ankaria, niin uskovan Jumalakuva vääristyy ja hän näkee Jumalan ankarana, kostavana ja rankaisevana. Tämä johtaa omien tekojen kautta etsimään Jumalan mielisuosiota. Samoin se johtaa väärän pelon kautta elämiseen ja asioiden kokemiseen.

Jos vanhemmat eivät ole välittäneet lapsesta ja kun hän tulee uskoo, niin hän hyvin helposti pyrkii omilla teoillaan ansaitsemaan Jumalan hyväksynnän. Hänen on hyvin vaikea uskoa Jumalan rakastavan häntä, koska hän on kokenut vanhempiensa kautta laiminlyöntiä ja välinpitämättömyyttä.

Vaille rakkautta jäänyt lapsi, joka on joutunut kokemaan sen ettei vanhemmat arvosta ja rakasta häntä, mutta vaativat suorituksia olematta lapseen tyytyväisiä tai sanovat ettei hänestä tule koskaan mitään eikä hän osaa mitään kokee uskoon tullessaan olevansa huono ja näkee Jumalan ankarana ja vaativana Jumalana. Tämä johtaa tekojen kautta pyrkimykseen, jossa uskova tekojensa kautta pyrkii saavuttamaan Jumalan hyväksynnän.

Ihan aluksi on tärkeää käydä läpi muutama asia koskien uskossa kasvamista:

Ef 4:

11 Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi,

12 tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,

13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,

14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;

15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

16 josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.

 

Jakeessa 14 sana alaikäisiä on alkukielessä nepios, joka tarkoittaa vauvaa ja hyvin pientä lasta. Kun tutkimme tätä Raamatun sanan valossa, niin nepios on sellainen, joka on ollut vähän aikaa uskossa eikä kykene itse vielä sillä tavalla itsenäisesti ymmärtämään Jumalan sanan opetuksia, että hän voisi välttää ajautumisen erilaisiin opintuuliin ja eksytyksen kavaliin juoniin. Toki pitemmän aikaa uskossakin ollut voi eksyä erilaisiin opintuuliin ja eksytyksiin. Mutta koska Raamattu opettaa alaikäisellä olevan vaaran eksyä opintuuliin eri monenlaisten erilaisten opetusten ja eksytysten pauloihin ja ansoihin, niin se tarkoittaa silloin sitä, että varsinkin uskon alkuvaiheessa uskova ihminen voi juosta paikasta toiseen ja olla todella epävarma (kääntyy opista oppiin jne.) siitä mikä on oikeaa ja väärää ja siksi altis eksymään.

 

Hebr 5:
12 Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa.
13 Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi;
14 mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta.

 

Pitemmän ajan uskossa ollut uskovakin voi olla eksyksissä ja oppien viskeltävinä kuten Paavalin kirjeestä käy ilmi. He eivät olleet vahvistuneet Raamatun vahvasta ruuasta, vaan olivat jääneet ensimmäisiin alkeisiin. Heidän olisi pitänyt antaa Herran Jeesuksen kasvattaa ja juurruttaa heidät sanan totuuteen Pyhässä Hengessä ja niin he olisivat pystyneet opettamaan muita. Maito ruoka kuvaa samaa asiaa kun lapsi on vielä riippuvainen äidin maidosta eikä kykene syömään vielä muuta vahvempaa ruokaa. Uskon elämässä tämä tarkoittaa sitä, että vasta uskoon tulleet eivät vielä kykene itsenäisesti asioita tutkimaan siten että he olisivat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Hän voi jotakin erottaa hyvän ja pahan välillä, mutta ei ole vielä harjaantunut siinä ja siksi hänellä on vaara ajautua erilaisiin opintuuliin ja sitä kautta kasvaa väärään suuntaan, vaikka hän ymmärtäisikin jotakin oikein.

 

Tästä syystä on todella tärkeää että vasta uskoon tulleet uskovat olisivat alusta tervehenkisessä uskovien yhteydessä tai seurakunnan yhteydessä, jossa heitä rakastetaan, hoivataan ja opetetaan Jumalan sanan totuutta. Nykyisessä ajassa on tervehenkisiä seurakuntia, mutta myös paljon epäterveessä uskossa olevia seurakuntia. Siitä johtuen ei sekään ole huono asia, jos vasta uskoon tullut pitäisi uskon yhteyttä edes yhden tai muutaman tervehenkisen uskovan kanssa, sillä aina joka tilanteessa ei ole itsestään selvyys, että omalta paikkakunnalta löytyisi tervehenkinen seurakunta.

 

Pitemmän ajan uskossa ollut jonka tulisi olla jo opettaja kuten Paavali sanoi ei ole jostakin syystä (syitä on monia) päässyt alkeista pitemmälle ja siksi hän ei ole harjaantunut uskossa, niin että olisi oppinut erottamaan hyvää ja pahaa ollen siinä harjaantunut. Harjaantunut tarkoittaa sellaista harjoittamista, jossa uskova on harjoituksen kautta vahvistunut ja edistynyt erottamaan asioita toistaan, niin että kykenee harjaantuneesti erottamaan hyvän ja pahan. Harjaantunut sana on kreikaksi gumnadzo, joka tarkoittaa fyysistä tai psyykkistä harjoitusta.

 

Riippuu myös uskovan taustasta, ja menneisyyden haavoista kuinka kauan aikaa uskovan on vaikea hahmottaa Raamatun sanan totuutta siinä kasvaen päivä päivältä eteenpäin, niin että harjaantuneesti olisi oppinut erottamaan hyvää ja pahaa.

 

1 Tim 3:6 Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi.

 

Jokaisella uskovalla olkoon hän ollut vaikka kuinka kauan aikaa uskossa on vaara paisua, mutta sanan mukaan vasta äsken kääntyneellä on sellainen vaara, koska hän ole edes ehtinyt vielä harjaantumaan uskossaan.

2 Kor 11:14 Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.

Olen ollut sielunhoidollisten asioiden kanssa tekemisissä noin 20 vuotta ja olen huomannut muutamia asioita, joita on tärkeä käsitellä. Olen myös itse saanut heti uskonelämäni alusta olla sielunhoidollisen opetuksen ja tuen parissa. Kun uskova on vasta alussa uskontiellä ja hyvin rikkinäinen, niin todella usein saatana vaikuttaa uskovan mieleen siten, että saatana esiintyy Jumalana, Jeesuksena tai Pyhänä Henkenä. Koska uskova ei ole vielä oppinut tunnistamaan Jumalan Hengen ja saatanan välistä eroa hengenmaailmoissa, niin saatanan tekeytyessä Jumalaksi hänen tarkoituksensa on eksyttää uskovaa. Silloin kun uskovan vanhemmat tai jokin muu ihmisauktoriteetti on ollut ankara, rakkaudeton ja vaativa, niin saatana luo Jumalasta tällaisen kuvan uskovan sydämeen.

Toki saatana luo Jumalasta vääristyneen ankaran ja rakkaudettoman kuvan useissa tapauksissa muutenkin, mutta silloin kun ihminen on rikkinäinen ja kokenut vanhempiensa tai muiden taholta paljon vääryyttä, rakkaudettomuutta ja ankaruutta, niin silloin uskova helpommin eksyy uskomaan saatanan luomaa vääristynyttä kuvaa Jumalasta, jossa saatana luo Jumalasta kuvan ankarana ja vaativana, joka on vihan vallassa oleva koston Jumala.

Sekin täytyy tuoda esille, että jokainen uskova voi eksyä ja erehtyä riippumatta siitä kuinka kauan aikaa hän on ollut uskossa. Tämä tarkoittaa sitä, että myös pitemmän aikaa uskossa ollut ihminen voi ymmärtää joitakin Raamatun opetuksia väärin sekä muodostaa itselleen vääristyneen kuvan Jumalasta. Myös tämän tähden sinun tulisi tutkia ja koetella kirjoitukseni Raamatun sanan kautta rukouksen kera.

Mark 7:
21 Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat,
22 aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys.
23 Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen."

San 4:23 Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.

2 Tim 2:
25 hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden
26 ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään.

Raamatun sanan opetuksen mukaan saatana on vanginnut jumalattoman ihmisen synnin orjuuteen, jossa hän vaikuttaa synnin orjuutta ihmisen mielenalueen (sydän) kautta. Vaikka ihminen on tullut uskoon, niin saatana pyrkii puhumaan hänen sydämeensä vääristäen totuutta esiintymällä Jumalana. Mitä rikkinäisempi uskova on, niin sen helpommin hän joutuu saatanan petoksen kohteeksi, jossa saatana uskottelee olevansa Jumala ja tämän valheen kautta hän vaikuttaa väärää Jumalakuvaa uskovan sydämessä.

2 Kor 2:
10 Mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin; sillä mitä minä olen anteeksi antanut-jos minulla on ollut jotakin anteeksiannettavaa-sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä,
11 ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat.

2 Tess 1:3 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä,

Room 8:29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;

2 Kor 3:18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

Uskon kasvun kautta opimme tunnistamaan Jumalan Hengen ja saatanan vaikutuksen, jolloin opimme tunnistamaan Jumalan teot ja saatanan eksytyksen. Uskon kasvun kautta myös Jumalankuva tervehtyy ja alkaa suuntautumaan Raamatun opetuksen mukaisesti. On erittäin tärkeätä, että annat Jumalan johdattaa sinut tervehenkisen Raamatullisen seurakunnan yhteyteen (uskovien yhteys). Yksin ja rikkinäisenä et kykene kasvamaan uskossa terveellä tavalla, vaan tarvitset raitishenkisen uskovien yhteyden, jossa sinua tuetaan ja autetaan uskon kasvussa.

Yksin ollessasi rikkinäisyys ja vääristynyt kuva Jumalasta ahdistaa sinun siten, että vääristymä, joka tuottaa sinulle ahdistusta on elämäsi keskipiste. Siksi olet jatkuvasti ahdistunut, etkä pääse siitä eroon. Tämän tähden saatana tekee kaikkensa, että saisi sinut eristettyä uskovista pitämällä sinut yksinäisyydessä, koska saatana haluaa tuhota sinut. Sellainen rikkinäinen ihminen, joka kokee elämässään ahdistuksia elää usein ahdistuskeskeistä elämää ja hyvin usein saatana hänen haavojensa kautta pyrkii eristämään hänet muista uskovista ja varsinkin silloin kun ja jos hän pelkää eksytyksiä, eikä ole vielä kyennyt erottamaan Jumalan tahtoa ja eksytyksiä toisistaan. Älä anna saatanan tuhota itseäsi. Rukoile johdatusta löytääksesi tervehenkisen seurakunta yhteyden. Terveessä seurakunta yhteydessä sinut ohjataan uskon kasvuun, jossa elämäsi keskipiste on Herra Jeesus, Jumalan sanan totuus ja Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä.

Kol 1:
9 ¶ Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä,
10 vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta,
11 ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla
12 ¶ kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,

Millainen kuva uskovalla on Jumalasta määrittelee sen miten hän suhtautuu yhteiskunnassa tapahtuviin asioihin ja kuinka hän ymmärtää Raamattua. Raamatun sanan opetusta ei voi ymmärtää oikealla tavalla ellei kuva (käsitys) Jumalasta ole Raamatun mukainen.

Silloin kun uskova oppii tuntemaan sitä millainen Jumala on, niin hän kasvaa uskossa oikeaan suuntaan, jolloin hänen uskonelämänsä kantaa hyvää hedelmää Jumalalle. Kenenkään on turha lannistua ja vaipua epätoivoon, sillä kukaan uskova ei tule täydelliseksi tässä ajassa, sillä kaikki uskovat tarvitsevat Raamatullista uskon kasvua ja Jumalan tuntemista. Tässä suhteessa jokaisella uskovalla on joka päivä varaa kasvaa uskossa ja Jumalan tuntemisessa.

Silloin kun Jumalakuva on vääristynyt, niin uskova vääristää Raamatun sanan opetusta sekä sitä miten ja millä tavalla hänen tulisi suhtautua yhteiskunnassa vaikuttaviin asioihin. Silloin kun uskon kasvun kautta Jumalan armosta Jumalankuva on oikea ja Raamatullinen, niin uskova oppii ymmärtämään Raamattua oikealla tavalla, koska hän on oppinut tuntemaan Jumalaa sekä sen kautta osaa myös suhtautua oikealla ja Raamatullisella tavalla yhteiskunnassa vaikuttaviin asioihin.

Totta kai väärän Jumalakuvan omaava uskova voi ymmärtää Raamattua oikeinkin tietyissä asioissa ja ymmärtääkin, mutta tietyissä asioissa hän ei voi sitä ymmärtää oikein. Silloin kun uskova ymmärtää Jumalan rakkauden, pyhyyden ja oikeudenmukaisuuden oikein, niin hän ei sekoita Jumalan tahtoa ja sallimusta yhdeksi ja samaksi asiaksi, mutta jos hän sekoittaa, niin silloin hänen Jumalakuvansa on tässä kohden väärä ja sillä on aika haitalliset seuraukset, vaikka hän ymmärtäisi oikein vesikasteen, seurakunnan johtajuuden, Raamatullisen seurakunnan jne. Väärä Jumalakuva ei siten tietenkään tarkoita sitä, että uskova ymmärtäisi kaiken väärin, vaan hän ymmärtää niitä asioita väärin missä kohden hänen kuvansa Jumalasta on väärä.

Kol 1:
12 ¶ kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.
14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,

Jumalan luonteesta tulee voimakkaasti esille muutama tärkeä seikka, joka osoittaa meille millainen on oikea Jumalakuva. Jumala on armollinen ja rakastava, joka tuomitsee synnin, mutta rakkaudessaan armahtaa ihmisen, joka katuu, tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen sielunsa pelastukseksi.

Jumala on anteeksiantava, joka antaa anteeksi synnit, kun niitä kadumme sekä tunnustamme ne, ja pyydämme niitä Häneltä anteeksi parannusta tehden.

Jumala ei hyväksy syntiä, koska synti tuhoaa ihmisiä, siksi Jumala tuomitsee synnin aina kaikissa tilanteissa. Jumalan kiivaus syntiä kohtaan johtuu siitä, koska Hän rakastaa meitä eikä halua synnin tuhoavan meitä. Jumalan kiivaus ja tuomio ei ole negatiivinen asia, vaan Hänen rakkautensa osoitus.

Tietyllä tavalla meillä kaikilla uskovilla on enemmin tai vähemmin väärä kuva Jumalasta, sillä perusteella ettemme tule täydellisiksi tässä ajassa. Jumalan armosta, Jumalan tuntemisen kautta Jumalakuva koko ajan selkenee ja oikenee oikeaan suuntaan. Jumala on armollinen ja laupias, sillä Hänellä on hyvä tahto ihmisiä kohtaan. Silloin kun meillä on oikea kuva Jumalasta ja opimme tuntemaan Häntä, niin opimme myös ymmärtämään Raamattua oikein sekä sen miten meidän tulee suhtautua yhteiskunnassa tapahtuviin asioihin.

Pidä vanhurskautta voimassa

Mark 16:15 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.

Hebr 11:
31 Uskon kautta pelastui portto Raahab joutumasta perikatoon yhdessä uppiniskaisten kanssa, kun oli, rauha mielessään, ottanut vakoojat luoksensa.
32 ¶ Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista,
33 jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat,
34 sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot.

Herran Jeesuksen opetuslasten tärkein tehtävä maailmassa koskien jumalattomia ihmisiä on julistaa tai kertoa heille evankeliumia Herrasta Jeesuksesta, eli pelastuksen sanomaa, että iankaikkiseen kadotukseen matkalla olevat jumalattomat ihmiset katuisivat ja tunnustaisivat syntinsä Jumalalle ja uskoisivat Herraan Jeesukseen sielunsa pelastumiseksi. Pelastuksen evankeliumi on tosi kertomus Jumalan suuresta rakkaudesta syntistä ihmistä kohtaan. Sen lisäksi uskovien ihmisten on pidettävä vanhurskautta voimassa tässä maailmassa, joka tarkoittaa Jumalan tahdon mukaista uskonvaellusta sekä Jumalan tahdon kertomista jumalattomille ihmisille, joka ei tarkoita ihmisten tuomitsemista, vaan sen kertomista, mikä on Jumalan tahdon mukaista elämää, sillä Jumala on ihmisen Luoja.

Matt 5:
44 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,
45 että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.
46 Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin?

Kyse ei saa olla siitä, että me uskovina haluaisimme syyllistää jumalattomia ihmisiä synnissä elämisestä, vaan että me rakastaisimme heitä ja kertoisimme heille Jumalan pelastuksesta ja tahdosta.

Ef 5:
6 Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia;
7 älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan.
8 Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina
9 -sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä-
10 ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle;
11 älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin (elegkho) niistä.
12 Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät;
13 mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta.

Raamatun opetuksen mukaan Herran Jeesuksen opetuslasten tulisi kertoa, että synnin teot ovat vääriä tekoja ja vastoin Jumalan tahtoa. Ef 5:1 jakeessa oleva sana nuhdelkaakin on kreikaksi elegkho, joka tarkoittaa tuomita syylliseksi, kertoa ja osoittaa virhe (synti), osoittaa vääräksi, nuhdella.

Raamatun kokonaisopetuksen valossa meidän tulee ymmärtää oikealla tavalla Ef 5:6-13 jakeiden sanoma. Uskova ei tuomitse ihmisiä kertoessaan sitä mikä on syntiä ja Jumalan tahto, vaan hän tuo esille sen mikä on Jumalan tahdon mukaista elämää. Jumalaton saa sitten itse päättää uskooko hän vai ei, ja jatkaako hän synnissä elämistä vai ei. Usein jotkut uskovat sanovat, opettavat ja ajattelevat ettei jumalattomia tarvitse muuta kuin evankelioida. Raamatun opetuksen mukaan meidän tulee (saamme Jumalan armosta) totta kai evankelioida jumalattomia ihmisiä, mutta myös kertoa synti synniksi ja se mikä on Jumalan tahto.

Esimerkiksi tässä ajassa, jossa homoudesta pyritään tekemään normaalia seksuaalisuuden muotoa olisi uskovien uskallettava sanoa sen olevan syntiä ja Jumalan tahdon vastaista. Jotkut uskovatkin sanovat miksi aina nostetaan esille homouden synti, miksi ei puhuta kaikista synneistä? Se miksi on tärkeää puhua tässä ajassa homouden synnistä johtuu siitä, että homous yritetään tehdä normaaliksi (synnittömäksi) asiaksi, mutta esim. varastaminen nähdään yleisesti vääräksi asiaksi, eli synniksi Raamatun sanan opetuksen mukaan.

Room 1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,

Jumalan tahto on se ettei Hänen tahtoansa ja totuuttansa vääristetä ja silloin kun jumalattomat ihmiset vääristävät sen, niin meidän on sanottava ja kerrottava se mikä on oikein ja mikä on väärin. Usein me uskovat luulemme virheellisesti, että meidän tehtävä on pelkästään julistaa evankeliumia, eikä kertoa sitä mikä on Jumalan tahto koskien kaikkia asioita. Koska Raamattu sanoo Jumalan vihan ilmestyvän taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, niin meidän uskovien on kerrottava se heille. Evankeliumin julistaminen on tietenkin tärkein asia, mutta tärkeää on myös kertoa se mikä on oikein ja mikä on väärin.

Jos yhteiskunta alkaisi opettamaan varkauden olevan normaalia ja hyväksyttävää, niin meidän uskovien tulisi kertoa maailmalle sen olevan syntiä ja väärin. Samasta syystä on tärkeätä tuoda esille tässä ajassa se, että homous on synti ja Jumalan tahdon vastainen asia. Toki varkauskin on syntiä ja väärin ja sekin meidän tulee kertoa jumalattomille ihmisille.

Tämä asia tulee ymmärtää oikein ja asiat sekä sanomiset pitäisi tapahtua Jumalan johdatuksessa, silloin asiat tulee sanottua oikeaan aikaan, vaikka ne eivät siltä edes näyttäisi, niin silti johdatuksessa lausutut sanat ovat aina oikea-aikaisia. Tämän asian takia kenenkään on turha ottaa kantaaksensa ylimääräistä taakkaa, sillä uskon kasvun kautta opimme oman vastuumme Herran edessä sekä elämään johdatuksessa ja sitä kautta lausumaan sanoja jumalattomille eri tilanteissa Jumalan johdatuksen mukaan.

1 Kor 5:
9 ¶ Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi huorintekijäin kanssa;
10 en tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta.
11 Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa.
12 Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella?
13 Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. "Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha."

Jotkut uskovat sanovat ettei jumalattomille saa sanoa mitään muuta kuin evankeliumia, sillä on turha vaatia jumalattomilta vanhurskasta ja Jumalan tahdon mukaista elämää, sillä kun ihminen tulee uskoon, niin sen jälkeen hän vasta ymmärtää sen mikä on Jumalan tahto. Edellä olevassa lausunnossa on totuutta mukana, mutta siinä on myös väärä ulottuvuus. Se on totta ettei jumalattomalta voi vaatia Jumalan tahdon mukaista elämää, sillä hän voi ymmärtää Jumalan tahdon oikealla tavalla vasta sen jälkeen kun hän on tullut uskoon.

On kuitenkin Raamatullista sanoa jumalattomalle jonkin asian olevan syntiä ja Jumalan tahdon vastaista, sillä Ef 5:6-11 mukaan jumalattomalle tulee sanoa synti synniksi. Jos ja kun sanomme synnin synniksi, niin se ei ole vaatimus jumalattomalle vanhurskaaseen elämään, vaan synnin sanominen synniksi sekä sen mikä on Jumalan tahto.  Se on siis asian väärä ulottuvuus jos sanoo ettei jumalattomille saa puhua ollenkaan synneistä, vaan julistettava aina evankeliumia.

1 Kor 5:9-13 sanoo, että jos uskova on epäjumalanpalvelija, huorintekijä, pilkkaaja,  juomari tai varas eikä halua tehdä siitä parannusta, niin seurakunnan on tällaisessa tapauksessa tuomittava hänet uskovien yhteyden ulkopuolelle. Tällaisissa tapauksissa seurakunnalla on valta tuomita synnissä elävä uskova seurakunnan yhteyden ulkopuolelle. Tätä tarkoitti sanonta, ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella. Ulkopuolella olevia jumalattomia ei meillä uskovilla ole lupa tuomita, sillä se on Jumalan tehtävä. Synnin saamme sanoa synniksi jumalattomalle, joka ei ole sama asia kuin jumalattoman tuomitseminen. 1 Kor 5:9-13 ei sano ettemmekö saisi sanoa syntiä synniksi jumalattomalle.

1 Tim 1:
8 Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään
9 ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille,
10 haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan-
11 autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu.

Raamattu sanoo ettei lakia laittomuudesta (synti), jumalattomuudesta, syntisyydestä, murhaajille, haureellisessa seksisynneissä eläville, valehtelijoille ja kaikelle muulle (kaikenlainen synti) mikä on Jumalan tahtoa vastaan ole annettu vanhurskaalle, vaan jumalattomille ja syntisille ihmisille.  Tämäkin kohta todistaa sen, että meidän uskovien tulisi kertoa 1 Tim 1:8-11 mainitut synnit jumalattomille ihmisille. Koska laki synnistä on annettu jumalattomia varten, niin silloin siitä tulee myös heille kertoa. Toki tähän kuuluu myös evankeliumin julistaminen. Pelkkä synnin kertominen ei johdata ketään uskoon, vaan sen lisäksi tulee kertoa synnin tuomio, eli iankaikkinen kadotus sekä Jumalan armosta, jossa on pelastus iankaikkiseen elämään ja syntien anteeksiantamus uskon kautta Herraan Jeesukseen. Tämän lisäksi meidän tulisi myös kertoa jumalattomille se mikä on syntiä ja mikä Jumalan tahto.

Maahanmuutto

Maahanmuutto on asia joka puhuttaa ja mietityttää uskovia ihmisiä. Raamatun opetuksen mukaan on selvää, että lähimmäisiä tulee rakastaa sekä hädässä olevia auttaa sen mukaan kun on voimia ja mahdollisuuksia auttaa heitä.

3 Moos 19:

33 Kun muukalainen asuu luonasi teidän maassanne, älkää sortako häntä.

34 Muukalainen, joka asuu teidän luonanne, olkoon niinkuin maassa syntynyt teikäläinen. Rakasta häntä niinkuin itseäsi, sillä tekin olitte muukalaisina Egyptin maassa. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

1 Moos 15:13 Ja Herra sanoi Abramille: "Niin tiedä totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heidän on niitä palveleminen, ja ne sortavat heitä neljäsataa vuotta.

Raamattu (Jumalan sana) opetti Israelin kansaa rakastamaan muukalaisia, eikä heitä saanut sortaa millään tavalla. Raamattu kehottaa rakastamaan muukalaisia niin kuin itseään, sillä israelilaisetkin olivat olleet muukalaisina Egyptissä ja tiesivät miltä sortaminen tuntuu, koska egyptiläiset sortivat heitä neljäsataa vuotta. Kun asetamme tämän opetuksen tähän päivään, niin meidänkin tulisi rakastaa maahanmuuttajia (pakolaisia ja kaikenlaisia maahanmuuttajia) sekä auttaa heitä sen mukaan kun meillä on viisautta, kykyä, voimavaroja ja taloudellisia resursseja.

1 Tim 5:8 Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi.

Kun asetamme tämän Raamatun kohdan koskemaan nykyistä maahanmuutto- ja pakolaiskeskustelua, niin sen mukaan on ensin pidettävä hyvää huolta oman maan kansalaisista, sillä sellainen maa, joka ei kykene pitämään huolta omista kansalaisistaan, ei kykene myöskään oikealla tavalla auttamaan maahanmuuttajia. Raamatun selkeä viesti on, että maahanmuuttajia ja hädänalaisia tulee auttaa, mutta oman kodin ja kansan hyvinvointi on etusijalla, koska suomalaisen ensimmäinen vastuu on oma perhe ja oma kansa ja sen lisäksi tietenkin Raamattu opettaa myös ottamaan vastuuta koskien maahanmuuttajan auttamista. Totta kai Raamattu opettaa auttamaan hädänalaista sekä hengenvaarassa olevia (myös pakolaisia ja maahanmuuttajia) kaikin tavoin sen mukaan kuin on voimavaroja ja resursseja.

Raamatullinen neuvo meille suomalaisille on ettemme saa sortaa ja vihata maahanmuuttajia, vaan rakastaa heitä. Raamatullinen lähimmäisen rakastaminen koskien maahanmuuttajia tarkoittaa avun antamista sen mukaan kun on kykyä, voimia ja taloudellisia resursseja. Raamatullinen lähimmäisen rakastaminen koskien maahanmuuttajia uskaltaa myös tuoda esille sen, että erityisesti liittyen islaminuskoon ja maahanmuuttoon, jihadistit käyttävät hyväkseen maahanmuuttoa, sillä he ovat soluttautuneet ja pyrkivät soluttautumaan Eurooppaan pakolaisiksi tekeytyneinä aikomuksenaan vallata Eurooppa islamin vallan alaisuuteen. Raamatullinen lähimmäisen rakastaminen ei tue eikä hyväksy väkivaltaa, tappamista ja sotaa, joka on jihadistien päämäärä ja aikomus. Emme kykene estämään jokaisen jihadistin maahan saapumista, mutta Raamattuun uskova ihminen ei voi eikä saa tukea millään tavalla tällaista synnin alaista toimintaa.

Tarkoitukseni ei ole lietsoa pelkoa, vaan tuoda esille se ettei Raamatullinen lähimmäisen rakastaminen tue ja kannata jihadistien synnin vallassa olevia suunnitelma, joka on väkivallan ja kuoleman kautta alistaa Eurooppa islamin vallan alle. Itse näen nykyisen kehityksen olevan Jumalan sallimaa, sillä kristinuskon arvoista (lait ja asetukset) luopuneet yhteiskunnat kohtaavat omien valintojensa kautta Jumalan tuomiot ja kurituksen. Kun Jumala sallii kurituksen ja tuomitsee kansakuntia, niin se ei tarkoita sitä, että Jumala ja Jeesukseen uskova ihminen hyväksyisi jihadistien aikomuksen alistaa Eurooppa väkivallan kautta islamin vallan alaisuuteen. Uskovan ihmisen velvollisuus ja vastuu on paljastaa ja tuomita synnin teot ja siksi on oikein varoittaa jihadistien suunnitelmista.

1 Piet 4:17 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?

Se tietenkin tulee muistaa, että Jumala tuomitsee ensisijaisesti ihmisen sydämensä valintojen tähden. Jokainen Jumalan tuomion kohtaava ihminen ei joudu sen tähden tuomittavaksi onko hän ollut kuuliainen esivallalle ja maallisille laille, vaan sen tähden ettei hän ole uskonut Raamatun Jumalaan. Sekin on hyvä muistaa, että Jumalan tuomio alkaa aina ensin seurakunnasta. Tästä syystä on tärkeää ettemme uskovina ole tuomitsemassa jumalattomia kun kerromme siitä mikä on Jumalan tahto.

Muslimien ja muidenkin turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten Eurooppaan muuttaminen on myös mahdollisuus evankeliumin julistamiseen, että he voisivat pelastua uskon kautta Herraan Jeesukseen. Humanitaarinen apu on tietenkin oikein ja meidän jokaisen velvollisuus on auttaa hädänalaisia sen mukaan kuin on kykyä ja mahdollisuuksia auttaa. Silloin kun on kyse Raamatullisesta lähimmäisen rakastamisesta, niin Jumala arvottaa pelastuksen evankeliumin ykkössijalle sekä tietysti meidän tulee myös auttaa hädänalaisia. Jumalan "humanitaarinen apu" yhdistää pelastuksen evankeliumin julistamisen maahanmuuttajille sekä hädässä olevan auttamisen sen mukaan kuin on kykyä, voimia, mahdollisuuksia sekä taloudellisia resursseja.

Silloin kun uskovina vetoamme Raamattuun lähimmäisen rakastamisessa, niin lähimmäisen rakastaminen tulee tehdä Jumalan tahdon mukaisella tavalla tarjoten maahanmuuttajille pelastuksen evankeliumia uskon kautta Herraan Jeesukseen sekä humanitaarista apua. Jos näin ei tehdä, niin silloin ei palvella Jumalaa, mutta sen sijaan Jumala on työnnetty syrjään ja omin neuvoin ollaan tarjoamassa ratkaisuja maahanmuutto ongelmaan ja asiaan.

Tiedän sen, että on tapauksia, joissa ensin tarjotaan saippuaa ja sielunhoitoa (taloudellinen ja sosiaalinen avunanto) ja sen jälkeen sanaa (pelastuksen evankeliumin julistaminen). Varmasti näin tulisi menetellä monien pakolaisten ja turvanpaikanhakijoiden suhteen, silloin kun puhutaan Raamatullisesta lähimmäisen rakastamisesta. Raamatun evankeliumi on yksinkertainen, sillä jos ihminen uskoo Jeesukseen, niin hän pelastuu, mutta jos hän ei usko, niin synnin orjana ja saatanan pettämänä oman valintansa tähden hän valitsee iankaikkisen kadotuksen:

Apt 26:

16 Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn.

17 Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän

18 avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.’

Room 6:23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Raamatulliseen lähimmäisen rakastamiseen kuuluu myös Raamatullisen pelastuksen evankeliumin julistaminen kaikille ihmisille, jotka eivät ole pelastavassa uskossa, uskon kautta Herraan Jeesukseen. Se joka irrottaa pelastuksen evankeliumin julistamisen lähimmäisen rakastamisesta, ei palvele Jumalaa, eikä noudata todellista lähimmäisen rakkauden osoittamista, eikä puhu Raamatun totuutta, vaan pyrkii miellyttämään ihmisiä ihmisten korvasyyhyn mukaan.

Tiit 3:14 Oppikoot meikäläisetkin, tarpeen vaatiessa, harjoittamaan hyviä tekoja, etteivät jäisi hedelmättömiksi.

Alkutekstin mukaan Tiit 3:14 opettaa Jeesuksen opetuslapsia harjoittamaan ja tekemään hyviä tekoja välttämättömiin (tarpeellisiin) tarpeisiin. Meidän tulee auttaa myös turvapaikanhakijoita, pakolaisia ja maahanmuuttajia osoittamalla heille lähimmäisen rakkautta. Raamatun opetus auttamisesta on sellaista, missä apu ja auttaminen kohdennetaan todellisiin ja välttämättömiin tarpeisiin, joka tarkoittaa sitä, että avun ja auttamisen tulisi kohdistua oikealla tavalla autettavaan, eikä häntä saa auttaa väärällä tavalla. Esimerkiksi jos antaa rahapulassa olevalle alkoholistille rahaa, niin häntä on autettu väärällä tavalla, sillä hän ostaa saamillaan rahoilla alkoholia. Oikea tapa olisi ostaa hänelle ruokaa sekä tukea ja auttaa häntä raitistumaan.

Jos edellä oleva Raamatullinen auttaminen ja lähimmäisen rakastaminen liitetään pakolaisiin, turvapaikanhakijoihin ja maahanmuuttajiin, niin silloin meidänkin tulisi tarkasti pohtia sitä mikä on oikea tapa auttaa heitä ja miten heitä tulisi auttaa. Raamatun mukaan oikea tapa olisi perustarpeiden tyydyttäminen (ruoka, juoma ja asunto) sekä evankeliumin kertominen, sitouttaminen elämään maassa maan tavalla suomalaisen lainsäädännön mukaan, kielikoulu ja opiskelupaikan tai työpaikan tarjoaminen. Edellä oleva tulisi tehdä siten, että niin suomalaisilla kuin maahanmuuttajilla olisi sama mahdollisuus asumiseen (ruoka, juoma) opiskeluun sekä työntekoon. Jos asiaa katsotaan Raamatun näkökulmasta, niin kummallekaan ryhmälle kantaväestölle tai maahanmuuttajille ei saisi antaa erivapauksia edellä oleviin asioihin, vaan kaikilla tulisi olla samanarvoiset oikeudet, etuudet ja sama vastuu sitoutua noudattamaan suomalaista lainsäädäntöä sekä se tulee huomioida, että Suomen tulisi myös pitää huolta omista kansalaisistaan.

Matteuksen evankeliumin 24 luku kertoo kuinka täysi laittomuus pääsee valtaan maailmassa lopunaikana. Kukaan ei voi sille mitään että laittomuuden vyöry on käynnissä maailmassa, jonka seurauksena koko maailma ajautuu laittomuuden valtaan. Herran Jeesuksen opetuslapset eivät voi estää laittomuuden valtaan pääsyä, mutta uskovat eivät saa hyväksyä laittomuutta, eli toisin sanoen synnin tekoja ja mätää hedelmää. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee myös paljastaa ja kertoa mitä laittomuus aikoo tehdä ja millä tavalla se on syntiä Jumalan edessä. Islamin jihadistien päämäärän (maailman valloittaminen islamin vallan alle) kertominen ja paljastaminen kuuluu Herran Jeesuksen opetuslapselle jos ja kun hän tietää siitä.

Jihadistien päämäärän paljastamisen ei tule kuitenkaan aiheuttaa pelkoa uskovan sydämessä, sillä maailma ja sen tapahtumat ovat Jumala hallinnassa ja lopulta laittomuus ja kaikki laittomuuden asiaa ajavat tahot ja ihmisryhmät sekä ihmiset joutuvat nöyrtymään ja kohtaavat tappionsa, sillä Jumala tulee tuomitsemaan päivien lopulla jumalattomien ihmisten synnin kapinan. Laittomuuden edetessä Jumala vahvistaa uskovan ihmisen uskoa ja antaa hänelle varmuuden Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta. Uskovalla ihmisellä on vahva turva Jumalassa uskon kautta Herraan Jeesukseen myös lopunajan laittomuuden keskellä. Jumala pitää omistaan huolta ja rakastaa heitä loppuun (sekä iankaikkisesti) saakka iankaikkisella rakkaudella. Uskovan päämäärä ei ole tämä maailma, vaan uusi tuleva maailma Uudessa Maassa ja Uudessa Jerusalemissa.

Muslimien maahanmuutto on jokaiselle heistä myös mahdollisuus pelastumiseen uskon kautta Herraan Jeesukseen ja tämä koskee niin maltillisia muslimeita kuin jihadisteja. Herran Jeesuksen opetuslapsen ei tule taistella lihaa ja verta vastaan, vaan henkivaltoja vastaan, jotka ovat se todellinen pahuuden voima jihadin takana. Se täytyy kuitenkin muistaa ettei kaikki muslimit käänny uskomaan Herraan Jeesukseen, koska Raamatun profetian sanan mukaan koko maailma ajautuu täyden laittomuuden valtaan. Tämä ei kuitenkaan estä meitä rukoilemasta muslimien pelastumista ja siksi meidän tulee myös julistaa heille evankeliumia Jumalan rakkaudesta uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Islam on sodan ja vihan uskonto ja siksikin meidän uskovien velvollisuus on rakastaa heitä ja kertoa heille rakastavasta Jumalasta, joka ei käske tappamaan luomiansa ihmisiä, jos he eivät usko Häneen, vaan sen sijaan Raamatun Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä ja tarjoaa heille pelastusta uskon kautta Herraan Jeesukseen. 1990-luvun alussa keskustelin erään somalialaisen muslimin kanssa. Hän puhui minulle Allahista ja minä puhuin hänelle Jeesuksesta, joka on Jumalan Poika ja Jumala, mutta ei Isä. Tämä muslimi sanoi, että minut tapettaisiin hänen kotimaassaan jos puhuisin siellä muslimeille Jeesuksesta samalla tavalla kun puhuin Jeesuksesta hänelle. Minä sanoin, että minun Jumalani ei kehota tappamaan tätä muslimia, vaikka hän puhuu minulle Allahista, vaan rakastamaan häntä sekä kertomaan hänelle evankeliumia rakastavasta Jumalasta ja Jeesuksen lunastusuhrista, jossa on pelastus ja syntien anteeksiantamus. Huomasin sen kuinka hän varmasti ensimmäistä kertaa elämässään kohtasi aivan uudenlaisen näkökulman Jumalaan ja Hänen olemukseensa. Rakkaus on ainoa voima, joka voi voittaa vihan, siksi Herran Jeesuksen opetuslasten on rakastettava muslimeita ja kerrottava heille Herrasta Jeesuksesta sekä Jumalan rakkaudesta kaikkia luotujansa kohtaan. Jumalan tahto on pelastaa kaikkia ihmisiä myös muslimeita.

Apt 17:
26 Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,
27 että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää-hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä;

Monet uskovat sanovat ettemme saisi pitää kiinni kansallisvaltio ajatuksesta. Kansallisvaltiomalli missä kansat asuvat omien rajojensa sisäpuolella on Jumalan säätämä malli. Kyse ei saa olla sokeasta patriotismista (isänmaallisuus), jossa isänmaallisuus johtaa muiden sortamiseen ja itsensä muita parempana pitämiseen, koska se synnyttää sortoa ja vainoa muita ihmisiä kohtaan.

Meidän uskovien on suostuttava uskomaan siihen, että Jumala haluaa kansojen asuvan omien rajojen sisällä. Uskovalla kyse ei ole isänmaallisesta patriotismista, eli siitä että omistaudumme rakastamaan isänmaata ja pitämään sitä kaiken keskipisteenä. Kyse on siitä, että ymmärrämme Jumalan tahdon olevan maan rajat, jonka sisällä asuu kansa, jonka pitäisi pyrkiä elämään oikeudenmukaisesti sekä etsiä Jumalaa. Uskovan ensimmäinen rakkaus ja keskipiste on Jumala. Silloin kun keskipisteemme on Jumala ja Hänen tahtonsa, niin silloin hyväksymme myös sen että Jumalan tahdon mukaista on se kun kansa elää omien rajojen sisäpuolella. Jos emme välitä Jumalan säätämästä asetuksesta koskien kansojen maiden rajoja, niin silloin emme tässä asiassa kunnioita Jumalaa.

Hebr 11:
13 Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä.
14 Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata.
15 Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin;
16 mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sentähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän Jumalaksensa; sillä hän on valmistanut heille kaupungin.

Uskovat ovat muukalaisia maan päällä, mutta hekin kuuluvat kansaan, joka elää tiettyjen rajojen sisäpuolella. Uskovan todellinen isänmaa on Uudessa Jerusalemissa ja Uudessa Maassa. Edellä olevasta tosiasiasta huolimatta myös uskovan on suostuttava elämään kansansa rajojen sisäpuolella, ellei Jumala johdata meitä asumaan ulkomailla. Jos uskovina ajamme kansallisvaltioiden alasajoa, niin silloin olemme eksyneet kannattamaan perkeleen tekoja, joka haluaa myös lopunaikana rakentaa Baabelin tornia, jossa hän pyrkii tuhoamaan kansallisvaltiot ja sulattamaan kaikki kansat palvelemaan häntä synnin eksytyksen ja orjuuden kautta.

Lopunaikana antikristilliset voimat pyrkivät valtaamaan koko maailman laittomuuden vallan alle ja siinä ne onnistuvat vähäksi aikaa. Emme voi tätä estää millään tavalla, sillä se on kirjoitettuna Jumalan sanan ilmoitukseen. Vaikka emme pystykään estämään antikristillisten voimien valtaanpääsyä, niin se ei tarkoita sitä että meidän tulee hyväksyä kaikki se synti mitä antikristillinen laittomuus vaikuttaa, sillä perusteella että Jumala sallii tämän kaiken. Meidän tulee sanoa synti synniksi kaikissa tilanteissa sekä tuoda esille Jumalan tahtoa, silloinkin kun ja jos Jumala sallii pahuutta laajassa mittakaavassa maailmassa.

Jumala voi sallia jonkin asian tuomioksi jollekin kansalle ja Hän on sallinut Israelin kansan joutuvan vihollisen miehittämäksi ja orjuuttamaksi, mutta aina Hän on palauttanut Israelin kansalle vapauden omassa maassaan sen jälkeen kun he tekevät sydämestään parannusta. Kun Jumala tuomitsee kansoja sekä sallii miehityksen tai pahan tulemisen maan rajojen sisäpuolelle, niin Hän ei kuitenkaan kumoa kansallisvaltioiden mallia, vaan haluaisi antaa kansalle vapauden vihollisesta kun ja jos kansakunta tekee parannusta.

Kansakunnan parannusta ei tule ymmärtää väärin siten, että koko kansakunta tulisi uskomaan Raamatun Jumalaa, vaan siten että he sydämissään, omantuntonsa ja esivallan kautta pyrkisivät elämään oikeudenmukaisesti koskien kaikkia kansalaisia.

Kun ja jos Jumala sallii maahanmuuton kautta myös muslimiterroristien tulemisen Suomen rajojen sisäpuolelle, niin Hän ei suinkaan siunaa niitä synnin tekoja, joita nämä terroristit pyrkivät tekemään. Samoin myös uskovilla on oikeus sanoa niiden tekojen olevan synnin tekoja ja Jumalan tahdon vastaisia tekoja. Uskovien tulee rakastaa myös terroristeja Jumalan rakkaudella, sillä lähimmäisen rakastaminen kaikissa tilanteissa on Jumalan tahto, mutta missään nimessä emme saa hyväksyä heidän aikomuksiaan ja tekemiään synnin tekoja.

Osa pakolaisista on elintasopakolaisia ja iso osa todellisista avuntarvitsijoista ei köyhyytensä takia pysty muuttamaan Suomeen, jossa he saisivat turvaa ja toimeentuloa. Jos elintasopakolainen tai maahanmuuttaja terroristi tulisi uskoon, niin se on valtavan hyvä asia, mutta siitä huolimatta meidän uskovien tulisi olla sitä mieltä, että elintasopakolaisten ja terroristien sijaan on varmasti oikeampaa ja Jumalan tahdon mukaista, että auttaisimme niitä, jotka ovat ihan oikeasti köyhiä, sillä he tarvitsevat turvaa ja apua.

Toki sekin tulee muistaa, että Jumala voi johdattaa jonkin elintasopakolaisen tai terroristin esimerkiksi Suomeen, jossa Jumala hänet pelastaa. Toki Jumala voisi pelastaa hänet myös omassa maassaan. Vaikka Jumala voi pelastaa jonkun maahanmuuttajan, joka väärinkäyttää Suomen maahanmuuttoa koskien pakolaisuutta, niin silti meidän uskovien tulisi ennen kaikkea olla aina kaikkien heikompien ja köyhien puolella, joka tarkoittaa sitä, että se olisi Jumalan tahdon mukaista maahanmuuttamista ja pakolaisten auttamista, että auttaisimme kaikkein köyhimpiä sekä hengenvaarassa olevia joko heidän kotimaassaan tai sitten täällä Suomessa.

Sekin tulee muistaa ettei kaikki Suomeen tulevat pakolaiset ole elintasopakolaisia tai terroristeja, vaan avun tarpeessa olevia pakolaisia. Emme saa uskovina lietsoa muukalaisvihaa. Kun ja jos puhumme ja sanomme ettei maahanmuutossa ole kaikki asiat oikealla tolalla, niin se ei saa johtaa muukalaisvihaan. Uskovan ihmisen tulee sanoa synti synniksi, mutta rakastaa kaikkia syntisiä ihmisiä.

Jotkut maahanmuuttajat (kuten myös me suomalaiset) tekevät pahoja asioita ja syntejä. Uskovina meidän tulee rakastaa ja elää anteeksiantamuksessa kaikkia jumalattomia ihmisiä ja maahanmuuttajia (sekä myös uskovia) kohtaan, sillä saatana on vanginnut jumalattomat ihmiset synnin orjuuteen. He tarvitsevat Jumalan rakkautta uskovien kautta juuri sitä varten, koska saatanan ja synnin orjuus tuhoaa heidät.

Jumalan tahto on rakastaa kaikkia maahanmuuttajia sekä julistaa heille kaikille pelastuksen evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Maahanmuuttajien keskuudessa on sellaisia ihmisiä, joita Raamattu sanoo epäjumalanpalvojiksi, koska he palvovat ja uskovat johonkin muuhun jumaluuteen kuin Raamatun Jumalaan. Silloin kun rakastamme epäjumalanpalvelijoita, niin se ei tarkoita, eikä saa tarkoittaa sitä että hyväksymme synnin tekoja, joita he harjoittavat.

2 Kor 12:
9 Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.

Meidän uskovien tulee myös olla tarkkoja oman vaelluksen ja uskonelämän kautta, sillä kyse ei ole siitä, että uskon kautta Jeesukseen pidämme itseämme jumalattomina parempina ihmisinä, sillä jos niin teemme, niin se johtaa ylpeyteen ja synnin lankeemukseen. Uskovan on tärkeä ymmärtää olevansa pieni, heikko ja vajavainen ihminen, joka tarvitsee Jumalan armoa ja apua joka ikinen sekunti. Se on suurta Jumalan armoa, että Hän on pelastanut meidät jumalattomuudesta ja kadotuksesta. Ilman Jumalan armoa, emme olisi pelastavassa uskossa. Meillä ei ole mitään omia ansioita koskien pelastusta ja Jumalan lapseutta, vaan kaikki on puhdasta Jumalan armoa. Tämän tähden meidän ei ole syytä pitää itseämme jumalattomia ihmisiä parempina, koska Jumalan lapseus ei ole meidän omaa ansiotamme, vaan Herran Jeesuksen ansiota sekä Jumalan rakkauden ja armon osoitus.

Raamatun sana sanoo Jumalan olevan väkevä niissä, jotka ovat itsessään heikkoja. Raamatun sana sanoo Jumalan voiman tulevan täydelliseksi ihmisessä hänen heikkoutensa kautta. Apostoli Paavali sanoi, että kun hän on heikko, silloin hän on väkevä, koska Jumalan voima asuu hänessä. Mitä Raamatun opettama heikkous tarkoittaa, jonka kautta Jumala on väkevä? Silloin kun ymmärrät ettet voi voittaa syntiä omassa lihassasi, vaan tarvitset sen voittamiseksi Jumalan Pyhän Hengen voimaa, niin silloin olet heikko. Silloin kun ymmärrät ettet kykene vaeltamaan täällä maan päällä Jumalan tahdon mukaisesti, vaan tarvitset siihen Jumalan Pyhän Hengen voimaa, niin silloin olet heikko. Jumalan voima vaikuttaa ja auttaa heikkoja ihmisiä, jotka eivät ole omavanhurskaita, vaan turvautuvat kaikessa Jumalan apuun ja voimaan. Jumalan Pyhän Hengen eräs tehtävä on pitää uskova heikkouden tilassa, että hän turvautuisi kaikesta sydämestään Jumalaan.

Maahanmuuttajien keskuudessa on paljon islaminuskoisia muslimeita. Islam ja koraanin opetus tekee islamista sotaisan ja ihmisiä alistavan uskonnon. Se tulee muistaa ettei kaikki muslimit usko koraania, vaikka osa heistä uskoo siihen tehden terroritekoja islamin nimessä. Kun sanomme islaminuskon edustavan väkivaltaista uskontoa, niin se ei tarkoita että tuomitsemme muslimit tai ettemme rakastaisi heitä lähimmäisenrakkauden kautta. Historian valossa islam on väkivaltainen uskonto. Tämä on totuus, eikä sen sanominen tarkoita tuomitsemista, vaan tosiasioiden esille tuomista.

Koraani opettaa todella negatiivisesti juutalaisista ja kristityistä. Koraanin opetus on tuhota kaikki muut uskonnot ja uskomukset. Tämäkään ei saa johtaa siihen että alamme vihaamaan muslimeita. Uskovina meidän tulee ymmärtää ettei koraanin opetus muiden tuhoamisesta ole Jumalan tahto. Se ei ole Jumalan tahto, että islam valtaisi koko maailman ja siksi me uskovina voimme vastustaa sitä sanomalla tällaisen maailmanvaltauksen olevan väärin, mutta emme saa alkaa vihaamaan muslimeita.

Jumalan tahto ei ole se että kaikkialle maailmaan rakennetaan moskeijoita. Toki Jumala voi sallia sen, että Suomeenkin rakennetaan useampia moskeijoita ja näin voi hyvinkin pian tapahtua. Jos näin tapahtuu, niin moni uskova syyttää siitä suomalaisia jumalattomia kun näin on päässyt käymään, sanoen että heidän jumalattomuutensa vuoksi Jumalan tuomio kohtaa Suomea. Jos ja kun Jumalan tuomio tulee kohtaamaan Suomea, niin asian voisi ymmärtää myös niin, että olemmeko me uskovat Jumalan seurakuntana toimineet niin kuin meidän tulisi toimia ja uskoa Jumalaan, niin kuin Häneen tulisi uskoa?

Tuon vielä sen esille, että lopunaikana koko maailma joutuu täyden laittomuuden vallan alle. Jotkut uskovat ajattelevat, että koska se on sanaan kirjoitettu, niin meidän tulee hyväksyä kaikki se mitä laittomuus tuo mukanaan. Me emme voi estää laittomuuden valtaanpääsyä, koska se on kirjoitettu Raamatun sanaan. Uskovina emme saa kuitenkaan hyväksyä laittomuutta, eli syntiä. Se ettei hyväksy laittomuutta ja syntiä ei ole taistelemista Raamatun sanan profetiaa vastaan, koska me emme uskovina saa hyväksyä missään tilanteissa minkäänlaista syntiä.

Emme kykene pysäyttämään laittomuuden syntien valtaanpääsyä, mutta meidän tulee kaikissa tilanteissa taistella syntejä vastaan sekä paljastaa pimeyden teot. On todella tärkeää ymmärtää tämä asia oikein. Kukaan ihminen ei pysty pysäyttämään Jumalan sanan profetiaa laittomuuden valtaanpääsystä. Se että emme hyväksy laittomuutta ja syntejä ei tarkoita sitä, että emme hyväksyisi Jumalan sanan profetian toteutumista, sillä totta kai uskovina hyväksymme Jumalan sanan profetian toteutumisen. Meidän uskovien tulee kuitenkin kaikissa tilanteissa aina vastustaa syntejä sekä paljastaa pimeyden teot.

Silloin kun Jumalakuva on vääristynyt, niin maahanmuutto asiassa ei kyetä erottamaan asioita toisistaan. Väärän Jumalankuvan luoma ajatus on se, että maahanmuuttajia ja mahdollisia terroristeja tulee vihata tai suhtautua heihin negatiivisesti. Väärän Jumalankuvan luoma ajatus on myös sellainen ajatelma, jonka mukaan uskovien tulee hyväksyä ja vastaanottaa maahanmuuttajien tekemät synnin teot Jumalan tahdon mukaisena asiana, niin ettemme saisi sanoa synnin tekoja pahoiksi teoksi, koska Jumala on sen sallinut meille ja niiden syntien kautta Jumala vaikuttaa hyviä tekoja. Jumala ei käytä syntiä saamaan aikaan Jumalan tahtoa, sillä synnin palkka on kuolema ja synnissä ei ole Jumalan vanhurskautta, koska synti on pahuuden mätää hedelmää.

Väärä Jumalakuva painottaa asioita yksipuolisesti aina sen mukaan millä tavalla väärä Jumalakuva vaikuttaa uskovan sydämessä. Jos väärä Jumalakuva näkee Jumalan ankarana, niin silloin uskova voi  hyväksyä synnin teot ja seuraukset Jumalan kostona ja rangaistuksena. Tämän tähden uskova voi nähdä synnissäkin hyviä puolia, vaikka Raamatun opetuksen mukaan synti on paha ja Jumalan tahdon vastainen asia.

Oikean Jumalankuvan rakentumisen perusta on siinä, että alamme ajattelemaan asioita Jumalan mielen mukaisella tavalla:

San 3:5 Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi.

1 Sam 2:35 Mutta minä herätän itselleni uskollisen papin, joka tekee minun sydämeni ja mieleni mukaan. Hänelle minä rakennan pysyväisen huoneen, ja hän on vaeltava minun voideltuni edessä kaiken elinaikansa.

Room 8:5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.

Room 8:7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.

1 Kor 2:16 Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?" Mutta meillä on Kristuksen mieli.

Uskovina meidän tulisi ymmärtää ja oppia ajattelemaan asioista aina hengellisesti Jumalan näkökulmasta käsin, ei luonnollisen ihmisen mukaisesti, koska ihmisen järki eksyttää pois totuudesta. Meidän tulee myös ymmärtää se, että minkä Jumala sanoo synniksi, niin se on Hänelle paha asia, jota ei saisi tehdä ollenkaan, koska synti tuhoaa ihmisiä, tuottaen kipua, kärsimystä ja kuolemaa.

Jos Jumala sallii jonkun synnin asian tapahtuvan, niin Hän ei salli sitä siksi, että synnissä olisi jotakin hyvää, vaan siksi että ihmisellä on tässä maailmassa vapaus palvella ketä hän haluaa, joko Jumalaa tai syntiä. Synnillä on aina seurauksensa. Emme saa tappaa, koska se on synti, mutta jos joku tappaa toisen ihmisen ja Jumala sallii sen, niin Jumala ei salli sitä, siksi että tappamisessa olisi jotakin hyvää tai siitä seuraa jotakin hyvää, vaan siksi että ihmisellä on tässä maailmassa vapaus palvella ketä hän haluaa, joko Jumalaa tai syntiä.

Esivalta on Jumalan asetus

Room 13:
1 ¶ Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat.
2 Sentähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion.
3 Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen;

Raamatun opetuksen mukaan esivalta on Jumalan asetus. Tämä ei tarkoita sitä, että jokaisen maan esivalta ja päättäjät ovat Jumalan asettamia, vaan sitä että esivaltajärjestys on Jumalan tahdon mukaista.

Jumala on asettanut esivaltajärjestyksen ja Raamattu opettaa ettei hallitusmiehet (esivallan) edustajat ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää. Koska tässä jaejaksossa oleva hyvän tekeminen tarkoittaa Jumalan tahdon ja sanan mukaista hyvän tekemistä, niin se myös todistaa Jumalan tahdon olevan että esivallan lait olisivat Jumalan tahdon ja sanan mukaisia.

Jos esivallalle kelpaa uskovien hyvän tekeminen Raamatun sanan opetuksen mukaan kuten Raamattu tässä opettaa, niin silloin se tarkoittaa Jumalan tahdon olevan että esivallan lait olisivat Jumalan tahdon mukaisia. Jumala on asettanut kansoille asumisen rajat sekä esivaltajärjestyksen eikä Jumalan asettama esivaltajärjestys tarkoita sitä, että Jumala olisi asettanut esivaltajärjestyksen hallitsemaan ihmisiä jumalattomuutta ja syntiä tukevien lakien kautta, vaan tietenkin Jumalan tahdon mukaisten lakien kautta.

Jotkut uskovat ajattelevat ettei esivallan tulisi perustua Jumalan tahtoon, mutta tässä he ovat väärässä, sillä Raamatun selkeä opetus tuo esille sen, että Jumalan asettaman esivaltajärjestyksen tulisi perustua Jumalan tahtoon. Jumalattomat esivallan edustajat eivät kunnioita Jumalaa ja Hänen sanaansa ja sen tähden he laativat syntiä tukevia lakeja.

Jes 60:
17 Minä tuon vasken sijaan kultaa, ja raudan sijaan minä tuon hopeata, puun sijaan vaskea ja kiven sijaan rautaa. Ja minä panen sinulle esivallaksi rauhan ja käskijäksi vanhurskauden.
18 Ei kuulu enää väkivaltaa sinun maassasi, ei tuhoa, ei turmiota sinun rajaisi sisällä, ja sinä kutsut pelastuksen muuriksesi ja kiitoksen portiksesi.
19 Ei ole enää aurinko sinun valonasi päivällä, eikä valaise sinua kuun kumotus, vaan Herra on sinun iankaikkinen valkeutesi, ja sinun Jumalasi sinun kirkkautesi.

Edellä oleva jaejakso opettaa kuinka Jumalan asettama esivalta on Jumalan rauhan ja vanhurskauden mukaista. Tämä jaejakso puhuu siitä kuinka Jumala on itse esivalta ja Hänen rauhansa ja vanhurskautensa tulevat hallitsemaan lopullisesti ihmisiä Uudessa Jerusalemissa. Koska Jumalan esivalta asetus perustuu Jumalan rauhaan ja vanhurskauteen, niin totta kai Hänen asettamansa esivaltajärjestys tässä maailmassa on asetettu sitä varten, että se perustuisi Jumalan tahdon mukaisiin lakeihin.

Luuk 2:
11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.
12 Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."
13 Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:
14 "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!"

Matt 5:45 että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.

Se joka sanoo Jumalan asettaneen esivaltajärjestyksen, mutta ettei sen tarvitse tai ettei se saa perustua Jumalan tahtoon, vaan syntisten ihmisten lakeihin ei tunne Raamatun Jumalaa ja hänellä on väärä kuva Jumalasta. Raamattu opettaa, että Jumalalla on hyvä tahto kaikkia ihmisiä kohtaan, joka erityisesti ja kaikkein tärkeimmin ilmenee Herran Jeesuksen pelastuksen kautta. Jumalan hyvä tahto ilmenee myös monella muulla tavalla kaikkia ihmisiä kohtaan. Jumala antaa aurinkonsa paistaa sekä lähettää sateen kaikille ihmisille. Aurinko ja sade tuottavat maan sadon sekä mahdollistaa elämän maan päällä.

Jumala on myös asettanut esivaltajärjestyksen, jonka tulisi perustua Jumalan tahtoon. Vaikka suurin osa ihmisistä ei halua uskoa Jumalaan ja Herraan Jeesukseen, niin siitä huolimatta Hän pitää kaikista ihmisistä sillä tavalla huolta, että Hän antaa auringon paistaa sekä sateen sataa maan päälle.  Vaikka suurin osa ihmisistä ei halua uskoa Jumalaan ja Herraan Jeesukseen, niin siitä huolimatta Hän on asettanut esivaltajärjestyksen Jumalan tahdon mukaisesti ja kun ja jos ihmiset noudattaisivat Jumalan tahdon mukaisia lakeja, niin se antaisi ihmisille suojaa ja turvaa, vaikka he eivät uskoisikaan Jumalaan.

Jumala on todellakin suuri rakkaudessaan ihmistä kohtaan. Hän ei katso siihen mitä ihmiset ajattelevat Hänestä, vaan Hän on asettanut luomisjärjestyksen (aurinko ja sade) huolehtimaan kaikista ihmisistä sekä esivaltajärjestyksen kautta Hän haluaa pitää huolta heistäkin, jotka eivät usko Häneen. Voi kunpa jumalaton maailma ymmärtäisi tämän? Meidän uskovien tehtävä on kertoa se heille. Tämän tähden on tärkeää kertoa jumalattomille, että esivallan tulisi perustua Jumalan tahtoon, vaikka he eivät sitä ymmärtäisi tai haluaisi säätää Jumalan tahdon mukaisia lakeja.

Voimmeko uskovina vaatia lakien perustuvan Raamattuun? Emme tietenkään voi sitä vaatia, emmekä pakottaa ketään jumalatonta laatimaan Jumalan tahdon mukaisia lakeja. Saamme ja voimme kuitenkin muistuttaa jumalattomia siitä mikä on esivaltajärjestyksen alkuperäinen tarkoitus, eli sen tulisi noudattaa Jumalan tahtoa, koska esivaltajärjestys on Jumalan asetus.

Voiko ja saako uskova olla mukana politiikassa? Kyllä voi ja saa jos sitoutuu ajamaan Jumalan tahdon mukaisia lakeja ja asetuksia. Se tietenkin tulee muistaa, että uskovan tulisi mennä mukaan poliittiseen toimintaan vain jos se on Jumalan johdatus ja tahto. Millä tavalla Jumalan tahdon tulisi näkyä lainsäädännössä? Kymmenen Käskyn opetus on hyvä lain perusta ja sen lisäksi jokainen Uuden Liiton järjestyksen mukainen opetus on hyvä perusta lainsäädäntöön, joka soveltuu lainsäädäntöön.

Jer 51:
6 Paetkaa Baabelista ja pelastakoon kukin henkensä, älkää hukkuko sen syntiin. Sillä tämä on Herran koston aika, hän maksaa sille, mitä se on ansainnut.
7 Baabel oli Herran kädessä kultainen malja, joka juovutti kaiken maan. Sen viinistä joivat kansat; sentähden kansat tulivat mielettömiksi.
8 Äkisti on Baabel kaatunut ja murskaantunut. Valittakaa hänen tähtensä! Hakekaa balsamia hänen kipuunsa, ehkä hän paranee.
9 ‘Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta ei hän ole parantunut. Jättäkää hänet ja menkäämme pois, kukin omaan maahansa; sillä hänen tuomionsa ulottuu taivaaseen asti, kohoaa pilviin saakka.
10 Herra on tuonut ilmi meidän vanhurskautemme; tulkaa, julistakaamme Siionissa Herran, meidän Jumalamme, tekoja.’

Se tulee myös muistaa ettei se ole Jumalan tahto jos uskovat kiivailevat poliittisten asioiden kautta ja unohtavat evankeliumin julistamisen. Minun mielestäni kyse ei olekaan itse politiikasta, vaan siitä että meidän uskovien tulisi pitää Jumalan vanhurskautta yllä tässä maailmassa sekä kertoa maailmalle siitä mikä on Jumalan tahdon mukaista elämää. Raamattu opettaa että Jumalan kansa oli koittanut parantaa Baabelia vanhurskaan vaelluksen  sekä Jumalan tekojen (tahdon) kertomisen kautta, johon kuuluu Jumalan pelastuksesta ja tahdosta kertominen jumalattomille ihmisille.

Tiedän sen, että moni uskovakin sanoo ettei esim. homoutta ja aviorikosta voi soveltaa ja ottaa käyttöön lainsäädännössä. Näin varmasti ajattelee jumalaton sekä uskova, joka ei tässä asiassa ymmärrä Jumalan tahtoa. Koska esivaltajärjestys lakeineen on Jumalan säätämä, niin silloin myös aviorikos laki olisi ihan toimiva laki Uuden Liiton järjestyksen mukaan. Aviorikokseen syyllistynyt puoliso saisi saman rangaistuksen, kun minkä Raamattu opettaa, eli viattomalla osapuolella on oikeus (voi myös jatkaa yhteisestä sopimuksesta) ottaa avioero.

Moni voi ajatella mitä tuollainen laki hyödyttäisi, sillä tuollaisessa tapauksessa tulee muutenkin ero. Tällaisella lailla olisi se hyöty, että aviorikos olisi lainvoiman kautta paheksuttava asia. Jumalaton esivalta tai esivalta, jossa enemmistö on jumalattomia ei hyväksy aviorikoslakia. Uskovan tulisi kuitenkin tässä asiassa ajatella sitä mikä on Jumalan tahto, joka on asettanut esivaltajärjestyksen, sillä se on ihan varma, että aviorikoslaki Uuden Liiton Hengessä olisi ja on Jumalan tahto koskien lainsäädäntöä.

Mitä tulee homouteen, niin aivan varmaa ja Jumalan tahto on se että homous olisi lailla kiellettyä, sillä Hän sanoo homouden olevan syntiä ja ihmisille haitallista. Miten homous tulisi kieltää lailla ja millainen rangaistus siitä tulisi antaa? Uuden Liiton järjestyksen mukainen lainsäädäntö pitäisi homoutta kiellettynä, josta seuraisi se ettei homoutta suvaittaisi julkisesti, eikä sille annettaisi julkista hyväksyntää. Sakkoa tai vankeusrangaistusta ei homoudesta tulisi antaa, sillä se olisi riittävä rangaistus ettei se ole yleisesti hyväksyttävää.

Uskovina emme voi kuitenkaan vaatia tai pakottaa esivaltaa laatimaan aviorikoslakia tai lakia homoudesta, mutta sen saamme ja voimme kertoa mikä on Jumalan tahto koskien lainsäädäntöä, sillä Jumala on asettanut esivaltajärjestyksen. Se on sitten eri asia mitä esivalta tekee.

Sekä homous ja aviorikos on ollut aikoinaan laissa kiellettyä monissa maissa, joista on saatu kuolemantuomio. Tässä kohden lainsäädäntö on ollut väärä, sillä Uuden Liiton järjestykseen ei kuulu kuolemanrangaistus ja ihmisten tappaminen.

Raamatun sanan profetia laittomuuden valtaanpääsystä lopunaikana tarkoittaa sitä, että lopunajan ihmisten sydämet sekä maallinen lainsäädäntö turmeltuu synnin kautta, jolloin Jumalan laki (opetus) poljetaan ihmisten jalkojen alle. Tätä emme voi estää, mutta voimme ja saamme julistaa pelastuksen evankeliumia sekä kertoa jumalattomille Jumalan tahdosta liittyen ihmisen elämään. Pelastuksen evankeliumin julistaminen on tärkein asia mikä tulee kertoa jumalattomille ja sen jälkeen tulee kertoa se mikä on Jumalan tahto, josta saamme ja voimme myös kertoa jumalattomille.

2 Kor 12:
9 Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.
10 Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.

2 Kor 6:
1 ¶ Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.
2 Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut". Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.
3 Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi,
4 vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi: suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa,
5 ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäöissä, valvomisissa, paastoissa;
6 puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, Pyhässä Hengessä, vilpittömässä rakkaudessa,
7 totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa;
8 kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina,
9 tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina; kuolemaisillamme, ja katso, me elämme, kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina,
10 murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken.

Gal 5:6 Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.

2 Tess 2:13 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.

Sekin on totta, että usein evankeliumi menee eteenpäin voimallisimmin vaikeissa olosuhteissa kun uskovia vainotaan ja uskovat joutuvat elämään jumalattomuuden keskellä, joka on vihamielinen Raamatun Jumalalle ja Herran Jeesuksen opetuslapsille. Edellä olevasta asiasta huolimatta on Jumalan tahto, että esivalta noudattaisi Jumalan tahtoa. Siksi on aina oikein ja Jumalan tahdon mukaista kaikissa tilanteissa tuoda esille se mikä on Jumalan tahto koskien myös esivaltaa. Jumalan tahto ei ole sota, tappamiset ja vaino jne. vaan jumalattoman pelastuminen sekä uskovan pyhittyminen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Jumalan tahto poistaa epäoikeudenmukaisuuden, vainon ja synnin tekemisestä aiheutuvan kärsimyksen ja tuo tilalle oikeudenmukaisuuden ja rauhan uskovan sydämeen. Vainojen ja synnin kärsimysten ihannointi voi johdattaa uskovan sellaiseen eksytykseen, jossa hän uskoo pahan ja synnin olevan Jumalan palvelija, jonka mukaan synnillä on aina hyvä seuraus, vaikka Raamatun sanan opetuksen mukaan synti on aina pahan hedelmää. Kärsimysten ja vainojen ihannointi voi johdattaa myös uskovan halveksumaan Jumalan säätämää esivaltajärjestystä tai johtaa siihen että uskova mittaa omaa uskonkuuliaisuuttaan kokemansa vääryyden ja vainon kautta, eikä Jumalan rakkauden ja totuuden kautta. Silloin kun uskovalla on väärä kuva Jumalasta, niin hänen keskipisteensä on vaino ja kärsimys, ei Jumalan hyvyys, rakkaus ja totuus.

Paavali ei ihannoinut vainoja ja kärsimyksiä ja kun hän sanoi olevansa mielistynyt vainoihin, ahdistuksiin jne. niin hän tarkoitti sitä että hän hyväksyy sen mikä häntä kohtaa uskonsa ja Jeesuksen tähden. Paavali oli heikko, että Jumala olisi hänessä väkevä, sillä Jumala on heikoissa väkevä.

Paavalin uskon keskipiste oli Jeesus ristiinnaulittuna ja ylösnousseena sekä Jumalan rakkaus sekä totuus ja elämä Pyhässä Hengessä. Paavali ymmärsi, että Herrassa Jeesuksessa  ja uskossa Jeesukseen tärkeintä on rakkauden kautta vaikuttava usko, joka ojentautuu elämään pyhityselämää Pyhässä Hengessä Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Silloin kun me ymmärrämme edellä olevan, niin se johdattaa meidät näkemään kaikessa ja aina tavoittelemaan Jumalan hyvyyttä, rakkautta ja totuutta myös vainojen keskellä. Silloin kun Jumalakuva on oikea ja Raamatullinen, niin emme ihannoi vainoja ja kärsimyksiä, vaan Jumalan hyvyyttä, rakkautta ja totuutta ja sen tähden kykenemme hyväksymään vainot ja kärsimykset, mutta emme ala väärällä tavalla ihannoimaan niitä, koska Jumalalla on hyvä tahto ihmisiä kohtaan.

1 Tim 2:
1 ¶ Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta,
2 kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.
3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

Koska Raamattu kehottaa rukoilemaan esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa, niin se tarkoittaa Jumalan tahdon olevan että esivallan lait olisivat Jumalan tahdon mukaisia. On selvää ettei Jumala asettanut esivaltajärjestystä siksi, että esivalta hallitsisi ihmisiä synnin tekojen kautta, vaan Jumalan tahdon mukaisten lakien kautta.

Siksi se ei ole väärin jos Suomen yhteiskunnassa on lakeja, jotka perustuvat Raamatun opetukseen. Suomi on demokratia, jossa on mahdollista vaikuttaa siten, että ainakin jossain määrin lainsäädäntö perustuisi Raamatun opetukseen. Kyse ei ole siitä, että Suomesta tai valtioista pitäisi tehdä väkipakolla kristittyjä maita, sillä Raamattu ei opeta tekemään kansallisvaltioista kristillisiä maita. Jumala haluaa pelastaa mahdollisimman paljon (Raamatun opetuksen mukaan Jumala haluisia pelastaa kaikki ihmiset, 1 Tim 2:4 ) ihmisiä kaikista kansoista. Jumalan tahto on myös, että esivalta noudattaisi lainsäädännössä Jumalan tahdon mukaisia lakeja. Koska esivalta on Jumalan asetus, niin meillä uskovilla on oikeus muistuttaa (ei vaatimalla vaatia) esivallan edustajia siitä että esivaltajärjestys on Jumalan asettama ja siksi lainsäädännön tulisi perustua Jumalan tahdon mukaisiin lakeihin. Se on sitten eri asia mitä jumalaton lainsäätäjä päättää tehdä.

Uskovan pyhityselämään ei kuulu maallisen ihmisten kyttääminen sekä vahtiminen ja koko ajan sen muistuttaminen kuinka maalliset lait tulisi olla Jumalan mielestä Hänen tahtonsa mukaisia. Sekin tulee muistaa ja ymmärtää että asioita ja muistuttamisia tulee tehdä Herran johdatuksessa. Silloin kun on se paikka tai johdatus siihen tai joku kysyy, niin silloin voi sanoa sen mitä Raamattu opettaa Jumalan asettamasta esivallan lainsäädännöstä.

Apt 5:29 Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.

Meidän uskovien tulee olla siinä tapauksessa alamaisia esivallalle, jos lait ja asetukset ovat Jumalan tahdon mukaisia. Silloin kun esivalta asettaa lain, joka tukee syntiä ja on vastoin Jumalan tahtoa, niin sellaisessa tapauksessa emme saa tukea lakeja, jotka hyväksyvät synnillisen toiminnan.

Raamattu, Jumalan sana painottaa, että Jumalaa on toteltava enemmän kuin ihmisiä, joka tarkoittaa sitä, että jos maan laki on Jumalan tahtoa ja sanaa vastaan, niin silloin tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä. Raamattu ei kuitenkaan kehota ketään ryhtymään rikolliseksi, sillä lait ja asetukset sekä toiminta, joka on Raamatun vastaista on aina ihmisille vaarallista sekä tuhoisaa. Esimerkkinä Natsi-Saksa, joka pakotti ja vaati kansalaisiaan sortamaan juutalaisia. Tällaisessa tapauksessa Jeesukseen uskova ihminen ei saisi tukea ja asettaa muita ihmisiä ja ihmisryhmiä sortavia lakeja ja asetuksia Jumalan lain yläpuolelle, vaan Jumalaa tulee totella enemmän kuin ihmisiä tällaisessa tapauksessa. Kun ja jos uskot Raamatun Jumalaa ja asetat Jumalan lain ihmisten lakien yläpuolelle, niin silloin et koskaan tee mitään rikollista ja väärää, sillä Jumalan laki ja asetus Uuden Liiton järjestyksen mukaan ei koskaan ole haitallista ja vahingollista ihmisille, vaan päinvastoin se on turvaksi ja suojaksi ihmisille.

Jotkut uskovat ihmiset ajattelevat ettei uskovaiset saisi mitenkään pyrkiä vaikuttamaan Raamatun arvoja yhteiskuntaan ja lainsäädäntöön. He sanovat sen tien pään johtavan inkvisitioon, ristiretkiin ja holokaustiin. Tällainen ajattelutapa on perin outoa ja Raamatun uskolle vierasta. Inkvisitio ja ristiretket olivat pääosin Rooman katolisen kirkon (RKK) tekoja, joka ei edes edusta Raamatullista kristinuskoa, vaan sen valhejärjestelmää. Natsit, jotka suorittivat hoklokaustin  eivät olleet Raamatun uskon mukaisia kristittyjä. Holokaustin, inkvisition ja ristiretkien vetäminen Raamatullisen uskon mukaiseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on todella epäonnistunut veto, sillä RKK ja natsit toimivat vastoin Raamatun sanan opetuksia.

On täysin varmaa ettei Raamatun sanan totuuden mukainen yhteiskunnallinen vaikuttaminen johda inkvisitioon, ristiretkiin tai holokaustiin, vaan Jumalan tahdon mukaisiin asioihin jos yhteiskunta vastaanottaa Raamatun totuuden sanan mukaisia arvoja. Se joka ajattelee maallisen lain (myös Jumalan sanaan perustuva laki) olevan vain fyysiseen uhkaan perustuva pakkokeino, ei ole ymmärtänyt maallisen lain tai Jumalan lain merkitystä.

Jumalan lain merkitys on suojella ihmisiä synnin tuhovoimilta, sillä Jumalan lain kautta ihminen pääsee osalliseksi Jumalan rakkaudesta, rauhasta, hyvyydestä jne. Samoin maallisen lain tarkoitus on tuoda rauha ja oikeudenmukaisuus ihmisten keskuuteen. Meidän tulee muistaa, että esivaltajärjestys on alunperin Jumalan asettama. Se on ikävä kyllä totta, että jumalaton esivalta, RKK:n uskonnollinen valhejärjestelmä, diktatuurit, islamin sharia-lainsäädäntö jne. ovat vääristäneet maallisen lain tarkoituksen ja merkityksen, mutta se ei kuitenkaan kumoa lain alkuperäistä hyvää tarkoitusta, joka on alunperin Jumalan säätämä esivaltajärjestys, jossa lainsäädännön tulisi perustua Jumalan tahtoon.

Se on tietenkin selvää ettei uskova saa olla missään tekemisissä antikristillisen lainsäädännön kanssa. Silloin kun antikristus ilmestyy ja asettaa antikristilliset lait, niin silloin ei kukaan uskova voi olla osallisena siihen millään tavalla. Raamatun opetuksen mukaan antikristus ilmestyy ennen Jeesuksen tulemusta, joka tarkoittaa sitä, että seurakunta joutuu olemaan antikristuksen ajassa. Uskovat eivät kuitenkaan odota antikristusta, vaan Herraa Jeesusta. Lisää tästä aiheesta lähdeviitteissä lopunajan laittomuus ja ylöstempaus.

Lopunajan laittomuus

Väärä kuva Jumalasta sekoittaa keskenään Jumalan tahdon ja Jumalan sallimuksen. Silloin kun uskovalla on väärä kuva Jumalasta, niin hän luulee Jumalan sallimuksesta tapahtuneiden pahojen asioiden olevan sama asia kuin Jumalan tahto. Jumalan tahto ja Jumalan sallimus ovat kaksi täysin eri asiaa. Jumalan tahto on aina hyvää, joka tarkoittaa Jumalan tahdon ja totuuden mukaisia asioita. Jumalan sallimus ei tarkoita sitä että sallimuksen kautta tapahtuisi Jumalan tahdon mukaisia hyviä asioita.

Matt 24:
9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.
10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

Jotkut uskovat ajattelevat laittomuuden ja pahuuden olevan hyvä asia, koska heidän mielestään sen kautta tapahtuu hyviä asioita. Heidän mielestään pahuuden kautta tapahtuvia hyviä asioita ovat ne kun Jumala pelastaa ihmisiä sekä vahvistaa uskovia pahojen asioiden kautta. Edellä oleva tulkinta on väärä tulkinta Raamatusta ja Jumalan teoista.

Raamatun opetuksen mukaan laittomuuden päästessä valtaan monien uskovien rakkaus kylmenee heidän luopuessaan uskosta. Nämä uskovat eivät olleet juurtuneet Jumalan rakkauteen sekä totuuteen. Se joka pysyy vahvana (luottaa Jumalaan sekä totuudessa rakastaa Häntä) pelastuu, koska hän ei hylkää pelastusta, joka on uskon kautta Herrassa Jeesuksessa. Jumala ei vahvista ja rakenna uskovia pahuuden kautta, vaan rakkautensa ja totuutensa kautta Pyhässä Hengessä.

Matt 24:
21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

Raamatun opetuksen mukaan täyden laittomuuden ja pahuuden salliminen ei johda hyvään lopputulokseen, sillä Jumala joutuu lyhentämään laittomuuden ajan, koska muutoin ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

Ilm 16:
8 ¶ Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella.
9 Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset; mutta he eivät tehneet parannusta, niin että olisivat antaneet hänelle kunnian.
10 Ja viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni; ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa
11 ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa.

Lopunajan täyden laittomuuden aikana suurin osa jumalattomista ihmisistä pilkkasi Jumalaa, mutta ei tehnyt parannusta synneistään. Raamatun opetuksen mukaan pahan salliminen lopunajassa ei saa ihmisiä paljossa määrin etsimään Jumalaa ja kääntymään pois pahoilta teiltänsä, vaan sen sijaan he kääntyvät entistä enemmän pilkkaamaan Jumalaa.

Room 2:4 Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?

Jumalan rakkaus ja hyvyys Herran Jeesuksen evankeliumin kautta voi vain saada aikaan uskoa Raamatun Jumalaan. Synnin palkka on iankaikkinen kuolema, eikä synti tuota elämää, vaan kuolemaa.

Jumalalla on hyvä tahto kaikkia ihmisiä kohtaan, eikä Jumala kiusaa ketään pahan kautta tai pyri saamaan aikaan uskoa pahuuden kautta. Väärän Jumalakuvan kautta elävä uskova elää hyvin usein rangaistuksen pelossa ja siksi hän erehtyy luulemaan Jumalan sallimuksesta tapahtuneiden asioiden olevan sama asia kuin Jumalan tahto. Jumalan tahto on aina kytketty Jumalan sanan totuuteen, siksi Jumalan tahto ei ole koskaan synti ja pahuus. Jumala sallimus on asia, jossa Jumala sallii pahojen asioiden tapahtuvan, mutta nämä pahat asiat ja synti eivät ole milloinkaan Jumalan tahto.

Jos uskova sekoittaa Jumalan tahdon ja Jumalan sallimuksen olevan sama asia, niin hän voi eksyä uskomaan synnin ja pahuuden, joka tapahtuu Jumalan sallimuksesta olevan asia, joka tulee hyväksyä Jumalan tahtona. Emme voi uskovina estää täyden laittomuuden valtaanpääsyä, koska Jumalan sanan profetian mukaan se tulee tapahtumaan. Emme saa kuitenkaan pitää laittomuutta ja syntiä Jumalan tahtona ja hyväksyttävänä asiana, vaikka Jumala salliikin niiden tapahtuvan tässä maailmassa.

Raamatun profeetallisen sanan ilmoituksen mukaan asiat tulevat menemään koko ajan pahempaan suuntaan. Se täytyy kuitenkin ymmärtää ettei pahuus ole Jumalan tahto, vaan Hänen sallimuksensa. Kun maailma menee koko ajan pahemmaksi, niin siitäkin huolimatta meidän uskovien tulee elää täällä maailmassa Jumalan tahdon mukaisesti - evankeliumia julistaen, kertoen maailmalle mikä on Jumalan tahto sekä eläen arkea Jumalan tahdon mukaisesti. Meidän oikea kotimme ja päämäärämme on Uudessa Jerusalemissa ja meidän tulisi elää tässä maailmassa taivasten valtakunnan rakennuspiirustusten mukaisesti.

Luuk 17:
20 ¶ Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla,
21 eikä voida sanoa: ‘Katso, täällä se on’, tahi: ‘Tuolla’; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä".

Taivasten valtakunnan (Jumalan valtakunta - kuningaskunta) rakentuminen uskovan sydämeen ei tarkoita sitä, että halveksumme elämää maan päällä emmekä pidä sitä tärkeänä. Me elämme jo nyt tässä ajassa taivasten valtakunnan sääntöjen mukaan, vaikka emme ole vielä Uudessa Jerusalemissa. Koska Jumalan valtakunta on sisällisesti uskovan sydämessä, niin hänen tulee tässä maailmanajassa elää Jumalan tahdon mukaisesti koskien kaikkea mikä liittyy elämään maan päällä.

Jumalan kuritus

Olen kohdannut paljon sellaisia uskovia, jotka pyrkivät uskomaan Herraan Jeesukseen väärän pelon kautta, eli rangaistuksen pelon kautta. Hyvin usein heillä on samanlainen ajatus siitä, että aina kun he ovat tehneet väärin ja syntiä, niin siitä seuraa Jumalan tuomio, jossa Jumala itse tuottaa heille fyysistä kipua tai sallii sielunvihollisen iskevän heitä fyysisen kivun kautta.

Tiedän yhden surullisen esimerkin, johon rangaistuksen pelossa eläminen sekä fyysisen kivun kuritus uskomus voi johtaa. Eräs uskova ihminen uskoi väärän opetuksen, jonka mukaan Jumala iskee ikään kuin harppuunalla uskovaa, joka tekee syntiä ja väärin, jonka seurauksena uskova tuntee fyysisen kivun oireita sekä pahaa oloa sydämessään. Tämän väärän opetuksen mukaan uskova on aina silloin oikeassa suunnassa kun hän tuntee hyvää oloa ja aina kun hän tuntee lihassa kärsimystä, niin hän on väärässä suunnassa.

Tuntemani tositapaus on sikäli surullinen, että rangaistuksen pelossa elänyt uskova yritti itsemurhaa sekä ajautui lopulta lääkekierteeseen, jonka tähden hän ei enää kykene toimimaan elämässä normaalilla tavalla. Tämä on todella surullinen tapaus ja siksi koin, että tämä täytyy tuoda esille jollakin tavalla. Kun hän ei uskonut rakastavaan ja armahtavaan Jumalaan, vaan rankaisevaan, ankaraan sekä vaativaan Jumalaan, niin hän ei enää kyennyt elämään ilman lääkehoitoa, eikä kyennyt normaaliin elämään, koska henkinen ja fyysinen kipu, jonka eksytys aiheutti oli liian raskas taakka kantaa.

Silloin kun ja jos uskova elää vääristyneen Jumalakuvan kautta, jossa hän tarkkailee fyysisen kivun oireita ja sen kautta tekee päätöksiä ja ratkaisuja koskien hengellistä elämää ja elämää yleensä, niin hyvin usein se johtaa uskovan tekemään vääriä ratkaisuja, joista jotkut saattavat johtaa todella ikäviin seurauksiin.

1 Piet 4:
1 ¶ Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli-sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä-
2 ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan.

Hebr 11:25 Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa,

Gal 5:
22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
23 Sellaista vastaan ei ole laki.

Väärän opetuksen vallassa oleva uskova, joka tarkkailee fyysistä kipua tai hyvää oloa on eksytetty pois Raamatun sanan totuudesta, joka näyttää sen mikä on oikein ja mikä on väärin. Silloin kun uskova jää omien tunteidensa varaan ja sen perusteella päättelee onko hän oikealla tiellä vai ei, niin hän on eksynyt luottamaan omiin tunteisiinsa, jotka eivät kerro sitä mikä on totuus ja mikä on syntiä.

Synti voi tuottaa mielihyvää ja pahaa oloa. Jumalan Pyhän Hengen työ voi tuottaa kärsimystä lihalle. Silloin kun uskovan liha haluaisi tehdä Jumalan tahtoa vastaan, niin Pyhä Henki kuolettaa uskovan lihaa, joka aiheuttaa lihalle kärsimystä, mutta johdattaa uskovaa lihan kärsimyksen kautta sellaiseen tilaan, jossa hän ei langennut tekemään syntiä, vaan Jumalan tahtoa. Jumalan Pyhän Hengen työ tuottaa myös hyvää oloa, rakkautta ja iloa uskovan sydämessä.

Emme koskaan saisi keskittyä omiin tunteisiimme ja sitä kautta yrittää nähdä sitä olemmeko Jumalan tahdossa vai emme. Silloin kun uskomme Jumalan sanan totuuteen Pyhässä Hengessä, niin silloin erilaisissa tilanteissa lihamme voi kärsiä ettemme syntiä tekisi tai voimme iloita ja riemuita ja kokea voimakasta hyvää oloa. Tästä syystä on tärkeää uskoa Jumalan sanaan ja antaa sen näyttää suuntaviitat siihen mikä on Jumalan tahtoa ja mikä syntiä. Jos luotamme omiin tunteisiimme, niin silloin eksymme.

Hebr 12:
5 ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: "Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;
6 sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa".
7 Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita?
8 Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia.
9 Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme?
10 Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään.
11 Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut.

Jotkut uskovat ymmärtävät Jumalan kurituksen liittyvän aina joko henkiseen tai fyysiseen kipuun. He uskovat ja ymmärtävät Jumalan lyövän heitä joko fyysisellä tai henkisellä kivulla, jos he ovat tehneet väärin ja syntiä. Joillakin voi olla se käsitys, että Jumala lyö aina fyysisellä sekä henkisellä kivulla, jos he ovat tehneet väärin tai syntiä. Nämä väärät käsitykset nousevat muun muassa Hebr 12:5-11 jaejakson kautta.

Kun tutkimme koko Raamatun ilmoitusta, niin Herran kuritus ilmenee monin tavoin muun muassa Hän antoi synnin seurausten kohdata israelilaisia, Hän löi sairaudella niitä jotka kapinoitsivat Häntä vastaan. Sairaus voi tuoda fyysistä kipua ihmisen elämään. Jumala voi myös hetkellisesti aiheuttaa fyysistä kipua silloin jos uskova on tehnyt väärin tai syntiä. Jumala ei kuitenkaan toimi, niin että Hän joka kerta löisi tai aiheuttaisi fyysistä kipua uskovan lihassa silloin kun uskova tekee väärin tai syntiä.

Silloin kun uskova uskoo ja kokee, että Jumala aiheuttaa hänelle aina, joka kerta fyysistä kipua, kun hän tekee syntiä ja väärin, niin on kyse eksytyksestä, ei Jumalan Pyhän Hengen työstä. Jumala kyllä kurittaa omiansa, mutta Hänen kurituksensa ei ole aina sellaista, että uskova tuntee sen tähden fyysistä kipua. Jos näin kuitenkin tapahtuu aina, niin silloin on kyse saatanallisen valheen aiheuttamasta kivusta, jonka kautta saatana eksyttää uskovaa uskotellen, että hän (saatana) on Jumala, joka rankaisee synnistä fyysisen kivun kautta.

Olen itse auttanut uskovia joilla on ollut vaikeaa ja jotka ovat kärsineet psykosomaattisia oireita (fyysistä kipua) sekä henkistä kipua sen tähden koska he ovat uskoneet eksyttäviä henkiä ja sen tähden he ovat kokeneet niin henkistä kuin fyysistä kipua. Silloin kun uskova elää voimakkaassa rangaistuksen pelossa, niin hän kokee mielenalueella niin kovaa ahdistusta, että se purkautuu myös fyysisenä kipuna.

2 Kor 12:
7 Ja etten niin erinomaisten ilmestysten (apokalypsis) tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi.
8 Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta.
9 Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.

Jotkut uskovat sanovat Jumalan tuottavan uskovalle fyysistä kipua aina kun uskova tekee väärin tai syntiä. He perustelevat ajatuksensa, sillä kun Paavalin lihassa oli pistin rusikoimassa hänen lihaansa tuottaen hänelle fyysistä kipua, niin sen tähden Jumala toimii kaikkien uskovien kanssa samalla tavalla.

Pistin sana tarkoittaa alkukielellä terävää puupalaa, pistintä tai piikkiä. Rusikoimaan sana tarkoittaa alkukielellä iskua, nyrkiniskua, piestä ja taistella. Paavalin lihassa oleva pistin voisi tarkoittaa sitä, että Jumala salli saatanan enkelin lyödä fyysisesti Paavalia lihaan, eli hänen kehoonsa. Tai sitten se voi tarkoittaa sitä, että saatanan enkeli sai rusikoida Paavalia mielenalueella, sillä liha Raamatun kielessä voi myös tarkoittaa mielenaluetta ja ajatusmaailmaa. Paavali pyysi, että tämä saatanan enkeli erkaantuisi hänestä, joka tarkoittaa sitä, että tuolla saatanan enkelillä ei olisi enää valtaa lyödä Paavalia fyysisesti tai rusikoida hänen mieltänsä. Varmuudella emme voi tietää tapahtuiko rusikoiminen fyysisesti tai henkisesti.

Paavalin lihan pistimessä on muutama tärkeä huomio, jonka kautta voimme ymmärtää sen ettei Paavalin lihan pistimen kautta voida rakentaa sellaista oppia, jonka mukaan Jumala tuottaa aina fyysistä kipua kun uskova tekee väärin tai syntiä. Ylpeys oli syy miksi Paavalille annettiin pistin lihaan ja tämän pistimen tarkoitus oli estää se ettei Paavali olisi langennut ylpeyteen, sillä sen kautta hän pysyi pienellä paikalla.

Gal 1:
10 ¶ Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija.
11 Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista;
12 enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut (apokalypsis).

Paavali oli saanut erinomaisia ilmestyksiä Jumalalta, jonka tähden hän oli vaarassa ylpistyä ja siksi Jumala salli saatanan enkelin rusikoivan hänen lihaansa. Paavali oli saanut monenlaisia ilmestyksiä. Hän oli käynyt kolmannessa taivaassa sekä hän sai ilmestyksen kautta Jeesukselta evankeliumin sekä opetuksen sanaa. Toki seurakunta ja muut apostolit opettivat myös Paavalia, mutta hän sai evankeliumin ja opetuksen ilmestyksenä Jeesukselta, koska Paavali oli valittu kirjaamaan ylös Jumalan sanan opetusta Raamattuun kirjeidensä kautta.

Paavalin tehtävä ja asema sekä ilmestykset olivat aivan erityislaatuisia, koska hän niiden kautta kirjasi ylös Jumalan sanan ilmoitusta Raamattuun. Koska hän oli vaarassa ylpistyä, niin siksi hän sai lihaansa pistimen. Paavali ei saanut lihaansa pistintä siksi, että aina kun hän teki väärin tai syntiä, niin pistin pisti häntä, vaan ettei hän ylpistyisi. Raamattu ei opeta Paavalin pistimen kohdalla, että aina kun uskova tekee syntiä tai väärin niin Jumala tuottaa fyysistä kipua uskovalle. Paavalin pistin oli poikkeus, sillä kenenkään muun kohdalla Raamattu ei opeta lihassa olevasta pistimestä, jonka kautta saatanan enkeli rusikoi. Täten on väärin opettaa, että aina kun uskova tekee syntiä tai väärin, niin Jumala vaikuttaa uskovassa fyysistä kipua.
 

Älä rakenna riitaa veljesten kesken

Raamatun opetuksen mukaan lopunajassa Herran tulemuksen viipyessä, jotkut uskovat alkavat toimimaan pahan palvelijan tavoin lyöden kanssapalvelijoitaan sekä syömään ja juomaan juopuneiden kanssa. Ikävä asia on se kuinka monesti uskovien kesken tapahtuu väärinkäsityksiä, tapahtuu riitoja, jotka johtavat katkeruuteen sekä toisen kampittamiseen ja pahan puhumiseen.

Sielullisuus ja lihallisuus uskovan sydämessä (joka vaanii meitä kaikkia) saa aikaan sen ettei asioita pystytä hoitamaan ja käsittelemään hengellisesti ja asiallisesti, vaan sen sijaan alkaa toisen höykytys ja virheiden etsiminen sekä syyttely. Sellainenkin ilmiö on tuttu uskovien keskuudessa että kun joku on jotakin vastaan, niin hän liittoutuu sellaisten kanssa, joilla on jotakin vastaan sitä samaa henkilöä kohtaan, jota kohtaan hän tuntee negatiivisuutta. Raamatussa on vakava varoitus sellaisille, jotka rakentavat riitaa veljesten (sisarusten) kesken.

Matt 24:
44 Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.
45 Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa?
46 Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!
47 Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.
48 Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: ‘Minun herrani viipyy’,
49 ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa,
50 niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa,
51 ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."

Luuk 12:
41 ¶ Niin Pietari sanoi: "Herra, meistäkö sinä sanot tämän vertauksen vai myös kaikista muista?"
42 Ja Herra sanoi: "Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa?
43 Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!
44 Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.
45 Mutta jos palvelija sanoo sydämessään: ‘Herrani tulo viivästyy’, ja rupeaa lyömään palvelijoita ja palvelijattaria sekä syömään ja juomaan ja päihdyttämään itseänsä,
46 niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin uskottomille.
47 Ja sitä palvelijaa, joka tiesi herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut hänen tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla lyönneillä.
48 Sitä taas, joka ei tiennyt, mutta teki semmoista, mikä lyöntejä ansaitsee, rangaistaan vain muutamilla lyönneillä. Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan; ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään.

Raamatun opetuksen mukaan uskollisen ja ymmärtäväisen palvelijan, jonka Herra on asettanut pitämään huolta palvelusväestään tulee antaa palvelusväelle ruokaa ajallansa. Ymmärrän ja näen uskollisen ja ymmärtäväisen palvelijan olevan sellainen, jonka Jumala on kutsunut paimenuuteen ja sitä kautta antamaan hengellistä ruokaa (Jumalan sanan opetus) seurakunnalle.

Jos tällainen paimeneksi kutsuttu uskova ei ruoki Jumalan sanalla seurakuntaa, vaan Herran viipyessä alkaa lyömään kanssapalvelijoitaan, niin hän toimii silloin pahan palvelijan tavoin, jonka seurauksena hän voi ajautua pelastuksen ulkopuolelle, ellei tee parannusta pahuudestaan. Silloin jos paimeneksi kutsuttu uskova ei kestä kuin hänen opetustansa koetellaan, niin hän voi alkaa käyttäytymään pahan palvelijan tavoin. On ehdottoman tärkeää, että seurakunnan paimenet asettavat oman opetuksensa koeteltavaksi, sillä se on Jumalan tahto.

Tässä yhteydessä on syytä myös muistuttaa, että jokaisen uskovan on asetettava uskon ymmärryksensä seurakunnan koeteltavaksi, sillä koetteleminen ei tarkoita vain paimenten opetusten koettelemista, vaan kaiken sen koettelemista mitä seurakunnassa tapahtuu ja miten uskomme Raamattua. Sekin on syytä muistaa, että niin koettelijan kuin koeteltavankin uskon ymmärrys tulee koetella, sillä koetteleminen ei ole yksipuolista, koska kaikki on koeteltava mitä seurakunnassa tapahtuu.

Pahan palvelijan sydämessä asuu vilppi ja vääryys ja siksi hän alkaa lyömään kanssapalvelijoitaan. Koska tässä Raamatun kohdassa on kyse hengellisestä ruuasta, niin pahan palvelijan syöminen ja juominen juopuneiden kanssa ei tarkoita pelkästään tavallisen ruuan syömistä ja juopumista, vaan myös hengellistä juopumista, jossa uskova alkaa syömään ja juomaan riivaajahenkien oppeja sekä juopuu valhevoiman vaikutuksista.

On äärimmäisen tärkeätä ettemme lyö uskovia sisariamme ja veljiämme Herrassa Jeesuksessa, sillä kun sille tielle lähtee, niin se voi johdattaa uskovan riivaajien pöytään, jonka antimina on harhaopit sekä valheenvoiman manifestaatioihin osallistuminen. Tämä varoittava esimerkki tulee selkeästi esille Matteuksen 24 ja Luukkaan 12 luvuista. Sen tähden on tärkeätä ymmärtää, että toisen koetteleminen sekä väärien ja eksyttävien oppien paljastaminen pysyy totuuden perustuksella sekä lähimmäisen rakastamisessa.

Emme myöskään saa toivoa ja rukoilla Jumalan lyövän tuomiolla eksyksissä olevia sisaria ja veljiä Herrassa, vaan rukoilla heidän puolestaan, että he tekisivät parannuksen. Jumala kyllä tietää mikä on oikea hetki tuomita sellainen ihminen, joka eksyttää Hänen kansaansa. Minun ja sinun tehtävä on rakastaa heitä sekä elää rakkaudessa ja totuudessa Jumalan tahtoa etsien, ettemme lankeaisi pois terveestä uskosta.

Ylpeys on kavala ja karmea kaveri, joka istuttaa lonkeronsa sellaisen ihmisen sydämeen, joka pitää itseänsä muita parempana, siksi meidän on valvottava omaa tilaamme ettemme lankeaisi ylpeyden syntiin. Jos Jumalan armosta näemme totuuden, jostakin eksytyksestä, niin se on Jumalan armoa, eikä meidän omaa ansioitamme, siksi meidän tulee olla pysyvästi pienellä paikalla sekä etsiä Jumalan tahtoa ja rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestämme, sielustamme, mielestämme ja voimastamme sekä rakastaa lähimmäistämme kuin itseämme. Jos näin haluamme elää ja vaeltaa ja siinä kasvaa, niin silloin kykenemme ojentamaan eksyneitä ja eksyttäjiä Jumalan tahdon mukaisesti, eli sävyisyyden Hengessä sekä kasvamaan uskossa oikeaan suuntaan.

Snl 6:
16 Näitä kuutta Herra vihaa, ja seitsemää hänen sielunsa kauhistuu:
17 ylpeitä silmiä, valheellista kieltä, käsiä, jotka vuodattavat viatonta verta,
18 sydäntä, joka häijyjä juonia miettii, jalkoja, jotka kiiruusti juoksevat pahaan,
19 väärää todistajaa, joka valheita puhuu, ja riidan rakentajaa veljesten kesken.

Raamattu kertoo selvästi meille sen mitä asioita Herra vihaa ja mitä Hänen sielunsa kauhistuu. Herra vihaa ylpeyttä, valhetta, ihmisen verenvuodattamista pahuuden kautta, pahojen juonien punomista, pahan tekemistä ja valheen väärää todistusta. Herralle on kauhistus riidan rakentaja veljesten kesken.

Riidan rakentaja veljesten kesken on ylpeä eikä halua nöyrtyä tekemään parannusta, sillä hän haluaa olla aina oikeassa, eikä halua myöntää virheitään. Riidan rakentaja veljesten kesken sortuu hyvin usein kannattamaan valheita sekä toimii valheellisesti. Riidan rakentaja veljesten kesken punoo pahoja juonia sekä pyrkii saamaan toiset sanoissa solmituiksi. Riidan rakentaja veljesten kesken sortuu hyvin usein antamaan väärän ja valheellisen todistuksen lähimmäisestään. Raamatun opetuksen mukaan riidan rakentaja veljesten kesken on Herralle kauhistus. 

Luuk 18:8 Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?"

Minua on viime aikoina tai oikeastaan pitemmän aikaa puhutellut Jeesuksen sanat löytäneekö Hän uskoa maan päältä kun Hän tulee? Kun liikkuu uskovien keskuudessa missä tahansa, niin huomaa sen kuinka monenlaista ja erilaista uskoa on olemassa. En tietenkään sulje itseäni pois tästä ongelmasta, niin että olisin sen ulkopuolella, vaan tietenkin olen siihen osallisena kuten me kaikki uskovat olemme.

Sitä olen ajatellut itseänikin koskien sekä myös laajemmin, että onko halua tutkia ja koetella omaa uskoa vai onko sydämessä halu olla oikeassa hinnalla millä hyvänsä. Surullista tämä kuitenkin on. Raamatun opetuksen mukaan on yksi Herra, yksi usko ja Jeesus sanoi ettei Hän kuitenkaan löydä kovin paljon oikeata uskoa kun Hän tulee takaisin. Varmasti meillä kaikilla uskovilla olisi syytä vetäytyä rukouskammioihimme etsimään Herraa ja Jumalan sanan totuutta, sillä Herra on antanut meille kaikille yhden ja samanlaisen uskon. Toki olemme kaikki eri kasvuvaiheissa, mutta sanan mukaan emme voi kasvaa eri suuntiin siten, että samat uskon asiat nähdään ja ymmärretään tuhannella täysin erilaisella tavalla. Oikeastaan olen ollut viime aikoina surullinen ja tuskainen tämän asian kanssa. Siitä olen varma, että Jumala kokee monin verroin enemmän tuskaa tämän asian kanssa. Tienviitta mitä tulee käydä minulle itselleni sekä meille kaikille:

Jes 66:2 Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä.

Ilm 2:
3 ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut.
4 Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi.
5 Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta.

Luuk 7:
44 Ja naiseen kääntyen hän sanoi Simonille: "Näetkö tämän naisen? Minä tulin sinun taloosi; et sinä antanut vettä minun jaloilleni, mutta tämä kasteli kyynelillään minun jalkani ja kuivasi ne hiuksillaan.
45 Et sinä antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta minun jalkojani siitä asti, kuin tulin sisään.
46 Et sinä voidellut öljyllä minun päätäni, mutta tämä voiteli hajuvoiteella minun jalkani.
47 Sentähden minä sanon sinulle: tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut: hänhän näet rakasti paljon; mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän."
48 Sitten hän sanoi naiselle: "Sinun syntisi ovat anteeksi annetut".

Joh 14:21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

Joh 17:
17 ¶ Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.
18 Niinkuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan;
19 ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa.
20 ¶ Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun,
21 että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.
22 Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä-
23 minä heissä, ja sinä minussa-että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.
24 ¶ Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista.
25 Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt.
26 Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä."

Kaikkein tärkein asia uskossa uskovalle ihmiselle on rakastaa ensimmäiseksi Jumalaa koko sydämestään, mielestään, sielustaan ja voimastaan. Efeson seurakunta oli hylännyt ensimmäisen rakkauden Jeesukseen ja Isä Jumalaan ja Jumalan sana kehotti heitä tekemään parannusta lankeemuksestaan, että he tekisivät ensimmäisiä tekojaan, eli rakastaisivat Jumalaa yli kaiken. Jos uskova hylkää ensirakkautensa (rakastaa Jumalaa yli kaiken muun), niin se voi johtaa siihen, että lampunjalka työnnetään pois paikaltaan. Historian todistuksen mukaan Efeson seurakunta ei tehnyt parannusta ja tietyn ajanjakson aikana Efesossa ei ole ollut Jumalan seurakuntaa.

On todella tärkeätä ymmärtää, että ilman Jumalan rakkautta seurakunta ei ole Jumalan seurakunta, vaan uskonnollinen instituutio, joka ei etsi Jumalan kunniaa ja totuutta, vaan ihmisten kunniaa uskonnollisten ihmiskäskyjen kautta.

Jumalan tahto on, että me uskovat vastaanottaisimme Jumalan vaikuttaman nöyryyden. Koska olemme pieniä, rikkinäisiä ja vajavaisia ihmisiä, niin meillä tulisi olla arka tunto Jumalan sanan edessä. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä tulisi olla halukkuutta ymmärtää, uskoa Jumalan sanaan, niin kuin siihen  uskoa tulee ja meidän tulisi vaeltaa kuuliaisesti Herran sanan opetuksen mukaisesti Pyhän Hengen voiman kautta.

Raamatun opetus syntisestä naisesta ja syntien anteeksiantamuksesta Luukkaan evankeliumin seitsemännessä luvussa on todella tärkeä. Tästä opetuksesta tulee esille se, että joka saa paljon syntejä anteeksi, niin hän rakastaa paljon Jumalaa, mutta joka saa vähän syntejä anteeksi, niin se rakastaa vähän Jumalaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun ihminen, joka tulee uskoon olkoon hän tehnyt paljon tai vähemmin syntejä ja kun hän ymmärtää saaneensa paljon anteeksi, niin hän ymmärtää olleensa täysin syntinen ja syntien anteeksiantamus on Jumalan armon osoitus hänelle.  Se joka on saanut vähän anteeksi tulee ymmärtää siten ettei ihminen ole ymmärtänyt olleensa täysin syntinen ja siksi hän ei arvosta Jumalan syntien anteeksiantamusta, eikä hän rakasta oikealla tavalla Jumalaa.

Luukkaan evankeliumin seitsemännen luvun opetus syntisestä naisesta ja syntien anteeksiantamisesta on todella tärkeä. Nainen joka oli tehnyt syntiä oli se joka rakasti paljon, mutta fariseus nimeltään Simon oli se joka rakasti vain vähän. Syntiselle naiselle Jeesus sanoi, että hänen paljot syntinsä oli annettu anteeksi, sillä hän rakasti paljon, mutta fariseus Simonille Jeesus sanoi, jolle vähän anteeksi annetaan se rakastaa vähän. Jeesus ei sanonut, että fariseus Simon olisi saanut syntinsä anteeksi, mutta syntinen nainen sai syntinsä anteeksi.

Syntinen nainen ei saanut syntejä anteeksi tietenkään sen tähden, että hän rakasti paljon Jeesusta, vaan siksi kun hän teki sydämessään parannusta. Raamatun teksti ei sano, että hän teki sydämessään paranmusta, mutta koska hän sai syntinsä anteeksi Jeesukselta, niin silloin hän teki sydämessään parannuksen, koska Jeesus ei antanut syntejä anteeksi kuin vain niille, jotka katuivat ja tekivät parannuksen. Syntisen naisen tekemä parannus sekä ymmärrys siitä, että hän oli saanut kaikki paljot syntinsä anteeksi johti siihen, että hän rakasti paljon Jeesusta.

Jumalan rakastamisen (rakastaa ensin Jumalaa - rakastaa Jumalaa yli kaiken) perusta on siinä, että me ymmärrämme olleemme täysin syntisiä ja Jumalan kirkkautta vailla ja olemme saaneet kaikki syntimme anteeksi Jumalan armosta. Tämä johtaa meidät yhä syvempään Jumalan rakastamiseen uskon kasvun kautta. Tämä on perusta oikealle ja Raamatulliselle Jumalakuvalle uskovan sydämessä.

Sitten kun Jumalan armosta alamme kasvaa uskossa, niin opimme elämään Jumalan käskyjen mukaan Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti. Raamatun opetuksen mukaan me rakastamme Jumalaa pitämällä Hänen käskynsä, joka tarkoittaa elämistä ja vaeltamista Jumalan sanan opetuksen mukaan. Herra Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin luvussa 14, että se joka rakastaa Jumalaa, niin hänelle Jeesus ilmoittaa itsensä.

Tämä tarkoittaa sitä ettei kukaan uskova voi ymmärtää Jumalan sanan opetusta syvällisesti ellei hän rakasta Jumalaa. Mitä enemmän me rakastamme Jumalaa sitä enemmän me opimme ymmärtämään sitä mitä Raamattu opettaa, koska Jeesus avaa ja ilmoittaa Raamatun sanan opetusta vain niille, jotka rakastavat Jumalaa. Johanneksen evankeliumin 14 luvun opetus on todella tärkeä, sillä sen mukaan Raamatun sanan opetusta voi ymmärtää oikealla tavalla vain sen kautta, että rakastaa Jumalaa.

Raamatun opetuksen mukaan Jumalan rakkaus lisääntyy uskovan sydämessä uskon kasvun kautta (Juud 1:2). Tämäkin on Jumalan armoa, sillä kukaan ei kykene omissa voimissaan rakastamaan Jumalaa, mutta Hän vaikuttaa rakkautta Häneen Pyhässä Hengessä uskon kasvun kautta. Jumalan armosta Jumalan vaikuttaman rakkauden kautta opimme ymmärtämään koko ajan syvällisemmin Jumalan sanan opetusta sekä opimme tuntemaan Jumalaa Pyhän Hengen vaikuttaman rakkauden kautta.

Jumalan seurakunta on hajaannuksen tilassa erilaisissa uskonsuunnissa ja ryhmittymissä uskonsuuntien ulkopuolella. Tämä ei ole Jumalan tahto. Todellinen totuuden mukainen pyhityselämä sekä Pyhän Hengen vaikuttama rakkaus saa aikaan uskovien  yhteyttä (ykseyttä) Jumalan asetuksen ja säätämyksen mukaan, jolloin seurakunta järjestäytyy paikkakunnalla yhdeksi Jumalan seurakunnaksi.

Jos olemme yhteydessä uskon sisariin ja veljiin ja loukkaannumme toisiimme sen tähden, että olemme eri mieltä jostakin sellaisesta opillisesta asiasta, joka ei ole pelastuskysymys tai olemme eri mieltä yleensä siitä miten ja millä tavalla meidän tulisi suhtautua uskovina yhteiskunnassa vallitseviin asioihin, niin silloin emme ole antaneet Pyhän Hengen vaikuttaa meissä rakkautta, emmekä elä totuuden mukaista pyhityselämää.

Raamattu opettaa seurakunnan ykseydestä (yhteydestä), joka on siinä mielessä erittäin tärkeä opetus, koska se on liitetty ihmisten pelastumiseen. Seurakunnan ykseyden peruspilarit ovat Johanneksen evankeliumin 17 luvun mukaan Jumalan sanan totuuden mukainen pyhityselämä, kirkkauden, eli Pyhän Hengen vaikuttama ykseys ja rakkaus Jumalaan sekä uskon sisariin ja veljiin. Ilman edellä mainittuja seurakunnan ykseyden peruspilareita seurakunta ei voi seurakuntana kasvaa ja rakentua oikeaan suuntaan.

Fil 3:
14 minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.
15 ¶ Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on.
16 Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä!

Raamatun opetuksen mukaan me voimme olla eri mieltä joistakin Raamatun opetuksista, mutta me emme saisi sen tähden riitautua ja vetäytyä pois toistemme uskon yhteydestä. Meidän tulee eri näkemystenkin vallitessa vaeltaa yhdessä samalla uskon tiellä ja yhdessä kokoontua ja elää sisarina ja veljinä keskenämme.

Jos meillä on halua kuulla sitä mikä on Jumalan sanan totuus, niin Hän avaa meille sen aikanaan, kun olemme kasvaneet siihen asti, että voimme asiat ymmärtää. Tämän tähden emme saa pakottaa tai vaatia toinen toisiamme uskomaan, vaan meidän on annettava toinen toisillemme aikaa kasvaa uskossa.

Matt 6:33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.

Minä mukaan lukien, tehkäämme parannusta siinä missä parannusta tulee tehdä ja etsikäämme aina ensin Jumalan valtakuntaa (kuningaskunta) sekä Jumalan vanhurskautta, niin me saamme aina kaiken sen hengellisen hyvän ja maalliset tarpeet mitkä ovat juuri sillä hetkellä ajankohtaisia ja tarpeellisia.

Sef 3:17 Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, hän sinusta riemulla riemuitsee."

Rakas uskon ystävä, sisar tai veli Herrassa Jeesuksessa muista aina, että Jumala on sinun sankarisi, joka haluaa auttaa sinua, jos vain kunnioitat Häntä. Jumala ilolla iloitsee sinusta silloinkin kun Hän on ääneti, etkä kuule Hänen ääntänsä, koska Hän rakastaa sinua ja riemulla riemuitsee sinusta. Kun ymmärrät tämän ja luotat Herran Jeesuksen sovitustyöhön, niin silloin sinun sydämeesi alkaa rakentumaan oikea kuva Jumalasta, jonka seurauksena opit rakastamaan ja ymmärtämään Jumalan tahtoa koko ajan syvällisemmin.
 

 

Petri Paavola 13.11.2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Lopunajan laittomuus ja ylöstempaus

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker