Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Vastaus Emil Antonille

Syksyllä 2014 ehdotin katoliselle Emil Antonille Saulus-Lähetyksen järjestämää videodebattia, jossa vastakkain olisivat Pentti Heiska ja Emil Anton. Keskustelun tarkoituksena olisi ollut puhua siitä mitä Raamattu opettaa ja mikä on Raamatun totuus, jonka Saulus-Lähetys olisi videoinut ja julkaissut sivullaan.

Emil Anton kieltäytyi ehdotuksesta, mutta sen sijaan hän ehdotti kirjallista debattia tai kirja-arviota, johon minä tai Heiska voisimme halutessamme vastata. Ilmoitin Antonille, että vastaan hänen kirja-arvioonsa Pentti Heiskan kirjasta nimeltä: Kirkkolaitosinstituution peruspylväät ja pelastuksen tie: Jumala, Sakramentti, Kirkko ja Virka – eilen, tänään ja huomenna (2005). Emil Antonin kirja-arvio löytyy kirjoitukseni lopussa olevista linkistä.

Aion tuoda tässä kirjoituksessa esille muutamia asioita Antonin kirja-arvion kautta, jotka todistavat kiistattomasti sen ettei Rooman katolinen kirkko edusta Raamatullista kristinuskoa, vaan sen valhejäljitelmää. Sinä joka luet kirjoitukseni, niin tutki ja koettele se Jumalan sanan kautta sekä rukouksen kera.

 

Sisällys:
Alkusanat
Amatööriteologiaa
Babylonian uskonto
Suuri luopumus
Lähdekritiikki ja arvostelukyky
Loppusanat

 

Alkusanat

Emil Anton ilmoitti ettei hänen kieltäytymisensä johtunut debattipelosta, vaan Saulus-Lähetyksen videoiden ja Heiskan kirjan tasosta. Mitä tulee Pentti Heiskaan kirjaan (Kirkkolaitosinstituution peruspylväät ja pelastuksen tie: Jumala, Sakramentti, Kirkko ja Virka – eilen, tänään ja huomenna), jonka olen lukenut, niin se on kyllä eräs parhaita suomenkielellä kirjoitettuja kirjoja, joka kertoo Raamatun sanan opetuksesta sekä kirkkolaitoksen vääristä opetuksista. Saulus-Lähetyksen videoiden tasokaan ei ole varmastikaan huonoimmasta päästä. Sisällön tulee olla ratkaiseva tekijä, eikä videoiden ulkonainen taso, koska hengellisen videon sisältö on ratkaiseva tekijä, eikä ulkoasu. Tosin jos kokee videoiden hengellisen annin olevan heikkotasoista, niin sellaiseen arvioon toki kaikilla on oikeus.

Emil Anton toteaa, että Heiskan Pentti totesi hänelle saatekirjeessään: ”Aiheen käsittely on paljossa kovin jäsentymätöntä, kieli paikoin kovin huonoa ’sivulauseviidakkoa’ ja paljon kirjoitusvirheitäkin sisältävää. Tämä johtuu tietysti kirjoittajasta, joskin viimekädessä siitä, että käsikirjoitusluonnos tuli laskettua painoon niin viimeistelemättömänä.”

Emil Anton sanoo Heiskan kirjan olevan sekamelska, jota se ei suinkaan ole. Vaikkakin Pentin arvio kirjansa tekstistä on sellainen kuin miten hän sen kuvaili Antonille, niin kirjan sisältämä sanoma ja sisältö on todella Raamatun sanan totuuden mukainen kertoessaan siitä mikä on Jumalan sanan totuutta ja ilmoitusta sekä siitä mikä on epäraamatullista ja väärää opetusta.

San 27:2 Kehukoon sinua toinen, ei oma suusi; vieras, eikä omat huulesi.

Tuntien sen millä innolla ja tarkkuudella Pentti Heiska pyrkii uskomaan, jakamaan ja opettamaan Jumalan sanaa, niin on selvää ettei hän ala kehumaan omaa kirjaansa, koska Raamattu sanoo että se on toisten ihmisten tehtävä, eikä hänen.  Koska Raamattu sanoo ettei oma suumme saa kehua meitä, vaan tehköön sen toiset, niin tätäkin taustaa vasten on ymmärrettävä Pentin saatekirjeen teksti, vaikkakin siinä on varmasti niitäkin asioita mitä Pentti kirjoitti Emilille.

Amatööriteologiaa

Emil Anton siteraa tekstiäni uskon-askel foorumilta, jossa sanoin Pentti Heiskan olevan eräs Suomen syvällisimmistä veljistä koskien kirkkolaitoksen ja Raamatun totuuden keskenään vertaamista. Henkilökohtaisesti enkä muutenkaan tiedä toista veljeä Suomessa, joka olisi yhtä perehtynyt kirkkolaitoksen väärien oppien sekä Raamatun sanan totuuden keskenään vertaamisessa. Emil Anton pitää Pentti Heiskan kirjaa amatööriteologiana. Anton halveksuu Heiskaa pitäen häntä amatööriteologina. 

Apt 4:
1 ¶ Mutta kun he puhuivat kansalle, astuivat papit ja pyhäkön vartioston päällikkö ja saddukeukset heidän eteensä,
2 närkästyneinä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista.
3 Ja he kävivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankeuteen seuraavaan päivään asti, sillä oli jo ehtoo.
..............................
13 Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa.

Raamattu sanoo Pietarin ja Johanneksen olleen koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä. Pietarilla ja Johanneksella ei ollut oman aikansa teologian opintoja ja koulutusta, eikä minkäänlaista teologista titteliä tai oppiarvoa. Siitä huolimatta he saivat Jumalan armosta kirjoittaa opetusta Raamattuun, Jumalaan sanaan. Tätä kunniaa ei suoda koskaan Emilille, Pentille tai minulle, eikä kenelläkään muulle.

5 Moos 10:
15 Mutta ainoastaan sinun isiisi Herra mielistyi ja rakasti heitä; ja hän valitsi omikseen heidän jälkeläisensä, hän valitsi teidät kaikista kansoista, niinkuin yhä vielä on.
16 Ympärileikatkaa sentähden sydämenne älkääkä olko enää niskureita.
17 Sillä Herra, teidän Jumalanne, on jumalain Jumala ja herrain Herra, suuri, voimallinen ja peljättävä Jumala, joka ei katso henkilöön eikä ota lahjusta,

Jes 66:2 Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä.

Jumalalle kelpaa vain nöyrä ja särjetty sydän ja henki, eli ihminen, jolla on arka tunto Jumalan ja Hänen sanansa edessä. Tästä syystä Jumala ei katsonut sitä oliko Pietarilla ja Johanneksella teologista koulutusta ja siksi he kelpasivat Jumalalle. Raamatun sanan todistuksen mukaan korkeasti koulutetut kirjanoppineet ja papisto olivat niitä, jotka vastustivat Jeesusta sekä Hänen opetuslapsiaan.

Herran Jeesuksen ja apostolien päivistä tilanne ei ole muuttunut millään tavalla, sillä yhä edelleen tänä päivänä korkeasti koulutetut teologit vainoavat Herran Jeesuksen opetuslapsia. Koska Emil Anton ei tunnistanut Heiskan kirjasta Jumalan sanan totuutta, vaan pitää kiinni katolisesta teologiasta, joka on täynnä harhaoppeja sekä vääriä opetuksia, niin Anton lukeutuu samaan kastiin ja joukkoon Jeesuksen ja opetuslasten ajan uskonnollisten teologien kanssa, jotka eivät tunnistaneet totuutta, eivätkä olleet Herran Jeesuksen opetuslapsia.

Toki myös teologi voi olla Jeesuksen opetuslapsi sekä tuntea Raamatun totuuden, mutta jos hän on Jumalan armosta tullut tuntemaan totuuden, niin hän ei voi enää tukea minkäänlaisia vääriä opetuksia, joita esim. Rooman katolinen kirkkolaitos opettaa monin tavoin.

Rooman katolinen kirkko (RKK) painottaa hyvin voimakkaasti teologisen koulutuksen arvoa, eikä RKK:ssa voi kukaan päästä papiksi, piispaksi tai paaviksi ilman katolista teologista koulutusta. Pietari jota RKK väärin väittää Kristuksen sijaiseksi sekä ensimmäiseksi paaviksi oli kuitenkin Raamatun todistuksen mukaan koulujakäymätön sekä oppimaton, jolla ei ollut minkäänlaista aikansa teologista koulutusta tai oppiarvoa.

Jumalan valinta ei tapahdu oppiarvon mukaan, vaan sydämen mukaan, sillä Jumala valitsee sellaisia uskovia opettamaan ja kertomaan Hänestä, joilla on nöyrä sydän sekä arka tunto Jumalan ja Hänen sanansa edessä (Jumala muokkaa ihmisen sydämen nöyräksi, koska kukaan ihminen ei ole valmiiksi nöyrä).

Emil Anton sanoo Pentti Heiskan kirjan olevan yritystä tehdä oikeanlaista teologiaa, siis toisin sanoen puhua Jumalasta, selittää Raamattua, torjua vääriä käsityksiä, argumentoida vetoamalla eri lähteisiin, etsiä ja palvella totuutta.

Pentti Heiskan kirjan tarkoitus on kertoa Raamatun sanan totuudesta sekä paljastaa kirkkolaitoksen väärät opetukset. Siihen mihin Pentin kirja pyrkii, niin se on onnistunut siinä erinomaisesti.

Emil Anton kirjoittaa, että Pentin kirjan saattaa kuulostaa suorastaan merkittävältä teologiselta puheenvuorolta. Heti perään Anton kysyy: "Miksi sitten se ei ole minkään kristillisen kustantamon julkaisulistoilla? Miksi siitä ei löydy teologisia kirja-arvioita? Miksi siitä puhutaan vain muutamilla keskustelupalstoilla kuten sanajaylistys.org. Pitäisikö jokaisen uskon tulleen ehdottomasti lukea tämä kirja, kuten ko. foorumilla sanotaan?"

Tämän jälkeen Emil Anton kirjoittaa Pentin kirjasta: "Kirja on lukijasta riippuen ajanhukkaa, eksytystä tai parhaimmillaankin surullinen esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun joku yrittää mestariteosta alalla, jolla hänellä ei ole edes perustavanlaatuista koulutusta."

Itse ymmärrän ettei Pentti Heiskan kirjaa ole yhdenkään kristillisen kustantamon julkaisulistoilla, koska Pentin kirja pyrkii totuuden esille tulemiseen tekemättä kompromisseja valheen ja epäraamatullisten perinteiden kanssa. On tunnettu tosiasia ettei todellinen Raamatun totuus kiinnosta ihmisiä, eikä totuudenpuhujille löydy sijaa perinteen ja valheen vallassa olevien sydämissä. Itse olen sitä mieltä, että jokaisen uskovan tulisi lukea Pentin kirja, sillä sen luettuaan voi välttää monet valheen karikot, joita esim. Rooman katolinen kirkkolaitos opettaa totuutena, vaikka sen monet opit eivät perustu totuuteen, vaan valheeseen.

Matt 23:13 Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä.

Matt 23:15 Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!

Kuten on jo aikaisemmin tullut esille, niin Jumala ei katso ihmisen teologiseen koulutukseen, vaan sydämeen ja siihen onko ihmisellä arka tunto Jumalan sanan edessä. Raamatun todistuksen  mukaan korkea teologinen koulutus oli este Jumalan tuntemiselle Jeesuksen ja Hänen apostoliensa aikana. Samoin myös tänä päivänä vain harvat teologit ovat Raamatullisessa uskossa ja sen sijaan suurin osa tämän päivän teologeista on yhtä hukassa ja harhassa kuin Jeesuksen ajan teologit olivat.

Pentti Heiska ei ole yrittänyt tehdä mestariteosta, vaan kirjan joka pyrkii tuomaan totuutta esille sekä paljastaa totuutta vääristävän valheellisen opetuksen. Kirjansa sisällön ja sanoman puolesta Pentti on onnistunut erinomaisen hyvin.

Emil Antoi kirjoittaa Pentin kirjasta seuraavaa: "Uskoakseni jokainen, jolla on teologinen peruskoulutus, pystyisi heti huomaamaan kirjan monet metodiset, lähdekriittiset (tai siis kritiikittömät) ja muut virheet."

Ymmärrän sen että kun ihminen on kiinni esim. katolisessa teologiassa, niin hän ei kykene näkemään teologiassaan ristiriitoja Raamatun sanan kanssa. Emil tarkastelee teologiaansa Rooman katolisen kirkon silmälasien läpi, siksi hän ei kykene näkemään sitä mikä on ihan oikeasti Raamatun totuus. Pentti Heiskan kirja ei ole mikään teologinen teos, vaan Raamatun sanaan pitäytyvä kirja, joka Jumalan sanan totuuden kautta paljastaa esim. Rooman katolisen kirkkolaitoksen epäraamatulliset opetukset.

Emil Anton kirjoittaa Pentin kirjasta sivullaan: "Heiskan opetuksesta voi saada näytteitä Petri Paavolan sivuilla (Raamattu, virka, kaste). Niistä kuka tahansa huomaa, että Heiska yrittää vedota teologisiin auktoriteetteihin ja että hän on tutustunut laajaan aineistoon. On siis turha yrittää puolustaa Heiskan teesejä mustamaalaamalla teologiaa tai teologeita sinänsä. Mutta miksi teologit eivät sitten opeta Heiskan tavoin? Joko on niin, että teologit kyllä tietävät totuuden, mutta vain Heiska, Paavola ja pari muuta yksittäistä uskovaa julistavat sitä. Tai sitten on niin, että Heiskan asiantuntemus on vain pintapuolista. Ja niinhän se on: Heiska ei tee juuri lainkaan ruohonjuuritason teologista työtä, joka olisi välttämätön hänen teesiensä todistamiseksi."

Pentti Heiska vetoaa ennen kaikkea Raamatun sanan ilmoitukseen sekä sen lisäksi tuo esille muutamien harvojen teologien ajatuksia, jotka ovat uskaltaneet tuoda totuutta esille. Se miksi teologit eivät opeta Pentti Heiskan tavoin johtuu siitä koska suurin osa teologeista omaksuu teologisen koulutuksen kautta laaja-alaisesti kirkon perinteitä, joita he pitävät totuutena, vaikka iso osa kirkkolaitoksen teologista opetusta ei perustukaan Raamatun totuuteen. Tuon myöhemmin esille muutaman Rooman katolisen kirkon teologisen opetuksen, joka perustuu perinteeseen ja valheeseen, ei Raamatun totuuteen.

Antonin ongelma on se, että hän pyrkii lähestymään Raamatun sanan opetusta RKK:n teologisen opetuksen kautta. Tämän tähden hän ei ymmärrä sitä ettei Pentin kirjan todistusarvo perustu kirkolliseen teologiaan, vaan Raamatun sanan totuuteen.

Babylonian uskonto

Emil Anton kirjoittaa Pentti Heiskan kirjasta seuraavasti: "Heiskan perusteesi on se, että ”kirkkolaitosinstituutio” (ennen kaikkea katolinen kirkko, mutta myös ortodoksinen ja luterilainen) on Babylonian pakanallisen uskonnon perillinen. Kirkko (en jaksa käyttää Heiskan pitkää ja tautologista haukkumasanaa) palvoo Raamatun Jumalan sijasta Taivaan Kuningatarta, ja tähän pakanalliseen eli saatanalliseen kulttiin katolinen kirkko haluaa ekumeniallaan yhdistää koko maailmaan."

Jer 7:
16 ¶ Mutta sinä älä rukoile tämän kansan puolesta, älä kohota heidän puolestaan huutoa ja rukousta äläkä niillä minua ahdista; sillä en minä sinua kuule.
17 Etkö näe, mitä he tekevät Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla?
18 Lapset kokoavat puita, isät sytyttävät tulen, ja vaimot sotkevat taikinaa valmistaaksensa uhrikakkuja taivaan kuningattarelle, ja he vuodattavat juomauhreja muille jumalille, minulle mielikarvaudeksi.
19 Minulleko he tuottavat mielikarvautta, sanoo Herra, eivätkö pikemmin itselleen, omaksi häpeäksensä?
20 Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, minun vihani ja kiivauteni on vuotava tämän paikan ylitse, ihmisten, eläinten, kedon puitten ja maan hedelmän ylitse, ja se palaa sammumatta."

 

Jer 44:19 Ja kun me poltamme uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodatamme hänelle juomauhreja, niin miestemme luvattako teemme hänelle uhrikakkuja, hänen kuvansa muotoisia, ja vuodatamme hänelle juomauhreja?"

 

Raamattu kieltää yhteyden taivaan kuningattareen. Babyloniassa taivaan kuningatarta tunnettiin nimillä Melitta, Melytta ja Mylitta. Raamattu sanoo, että taivaan kuningattarelle poltettiin uhreja ja vuodatettiin juomauhreja, jotka tehtiin siinä toivossa, että taivaan kuningatar antaisi heille syntinsä anteeksi. Raamatun mukaan vain Jumala voi yksin antaa syntejä anteeksi ja siksi taivaan kuningatar kultti oli syntiä Raamatun Jumalaa vastaan.

 

Taivaan kuningatar - Regina cæli (katolinen rukous)

E(sirukoilija): Iloitse taivaan kuningatar - halleluja!

V(astaus): Sillä hän, jonka synnytit - halleluja!

E: Nousi kuolleista sanansa mukaan - halleluja!

V: Rukoile puolestamme Jumalaa - halleluja!

E: Iloitse ja riemuitse, neitsyt Maria - halleluja!

V: Sillä Herra on totisesti ylösnoussut - halleluja!

E: Rukoilkaamme:

Kaikkivaltias Jumala, Poikasi Herramme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksella olet täyttänyt maailman ilolla. Anna meidän päästä hänen äitinsä, neitsyt Marian, esirukousten tähden ylösnousemuksen kirkkauteen. Tätä pyydämme saman Kristuksen, Herramme, kautta.

V: Aamen.

 

Rooman katolinen kirkko opettaa Marian olevan taivaan kuningatar ja sen lisäksi katoliset rukoilevat Mariaa taivaan kuningattarena.

 

Rooman katolinen kirkko opettaa terve Maria rukouksesta:

 

Finally, the petition "Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen." is stated by the official "Catechism of the Council of Trent" to have been framed by the Church itself. "Most rightly", says the Catechism, "has the Holy Church of God added to this thanksgiving, petition also and the invocation of the most holy Mother of God, thereby implying that we should piously and suppliantly have recourse to her in order that by her intercession she may reconcile God with us sinners and obtain for us the blessing we need both for this present life and for the life which has no end." newadvent.org/cathen

 

Katolisen Newadvent.org nettisivun ja Catholic Encyclopedan mukaan terve Maria rukous on kiitosta, anomusta sekä avuksi huutamista Marialle, sisältäen ajatuksen että katolinen hurskaasti, kunnioittavasti ja anovasti turvautuu Marian esirukoukseen, että hän sovittaisi syntiset Jumalalle, että he saisivat siunauksen nykyisessä elämässä ja elämässä, jolla ei ole loppua.

 

Rooman katolinen kirkko opettaa babylonialaista taivaan kuningatar kulttia ja oppia (sitä opetettiin myös muualla muinaisissa uskonnoissa eri nimillä). RKK:n opetus, että Maria sovittaisi syntiset Jumalalle on epäraamatullinen opetus sekä todistaa ja paljastaa sen ettei Rooman katolinen kirkko ole Raamatullista kristinuskoa, vaan sen valhejäljitelmä.

 

Pentti Heiskan kirja todistaa saman asian mikä voidaan lukea ja tutkia Rooman katolisen kirkon omista opetuksista, että RKK palvoo taivaan kuningatarta (Mariaa) ja luottaa Marian sovittavan syntiset Jumalalle. Silloin kun Jeesuksen sovitustyön rinnalle asetetaan kanssasovittaja kuten RKK tekee, niin kyse on saatanallisesta eksytyksestä, ei Raamatullisesta pelastuksesta, sillä vain Herra Jeesus voi sovittaa ihmisten synnit, eikä kukaan muu. Täten Pentti Heiska on kirjoittanut ihan oikein ja Raamatun mukaisesti Rooman katolisesta kirkosta, sillä RKK sen oman todistuksensa mukaan palvoo taivaan kuningatarta.

 

Emil Anton kirjoittaa Pentti heiskan kirjasta seuraavasti: "Odotin koko ajan Heiskan esitystä siitä, missä vaiheessa ja miten kristityt alkoivat sekoittaa Kristus-uskoon babylonialaista äitijumalakulttia. Meillähän on valtava määrä varhaiskristillistä kirjallisuutta aina ensimmäiseltä vuosisadalta alkaen: apostoliset isät ja sitten kirkkoisät. Heiska ei tietenkään tee mitään tällaista historiallista työtä. Hänelle riittää yksi sitaatti Vanhasta testamentista ja toinen Johannes Paavali II:lta, eikä hän tietenkään edes käsittele sitä, miten katolinen ja ortodoksinen traditio johtavat Marian aseman Raamatusta aivan samanlaisen typologian avulla, jota Heiska muuten soveltaa pelastushistoriansa esityksessä."

 

Onko edes tarpeen tietää jokaista yksittäistä hetkeä milloin RKK on sekoittanut oppiinsa harhaoppeja, sillä RKK:n omien todisteiden mukaan se kiistattomasti uskoo Marian olevan taivaan kuningatar sekä että Maria sovittaa ihmiset Jumalalle. RKK todistaa itse opettavansa babylonialaisen taivaan kuningatar kultin opetuksia, antaen taivaan kuningattarelle nimen Maria. Babyloniassa ja muissa muinaisissa uskonnoissa taivaan kuningatarta on palvottu monenlaisilla erilaisilla nimillä.

 

Raamatusta ei voi mitenkään johtaa Marian aseman olevan sellainen kuin mitä RKK väittää ja opettaa. Aiheesta lisää sivullani: Katolinen Maria

 

Emil Anton kyselee kirjoituksessaan Pentin kirjan pohjalta, että kuka tai ketkä olivat vastuussa kirkon luopumuksesta, miten ja milloin? Eikö kukaan noussut protestoimaan? Jos nousi, mitä heille kävi?

 

Monikin on noussut vastustamaan Rooman katolista kirkkoa ja heistä on enemmän tarkkaa historiallista tietoa 1000-luvulta lähtien. Tuon esille muutamia, jotka ovat vastustaneet Rooman katolista kirkkoa ja sen miten heille kävi (vuosiluvuista voi olla myös muuta tietoa, mutta se mitä tapahtui on tosiasia):

 

- 1211 iso osa valdolaisia poltettiin paalussa.

- Räätäli nimeltään Bradbe paistettiin elävältä tynnyrissä.

- John Huss poltettiin elävältä.

- William Tyndale poltettiin paalussa

 

Näitä nimiä olisi riittänyt pitkäksi listaksi asti, mutta nämä muutamat tapaukset riittävät kertomaan mitä tapahtui ihmisille, jotka vastustivat Rooman katolista kirkkoa ja sen harhaoppeja. RKK:n tappamien ja murhaamien ihmisten lista olisi todella pitkä jos 300-luvulta lähtien historian kirjoihin olisi jäänyt merkintä niistä ihmisistä, jotka ovat tapettu uskonsa vuoksi puolustaessaan Raamatun uskoa RKK:n harhaoppeja vastaan.

 

Emil Anton kirjoittaa Pentin kirjasta seuraavasti: "Heiskan argumentti muistuttaa kovin joidenkin kriitikkojen väitteitä siitä, että koko kristinusko (neitseestäsyntyminen, ylösnousemus, ”Jumalan Poika”) olisi vain kopiota pakanauskonnoista. Heiska siteeraakin kirjassaan osin hyväksyvästi, mutta pääosin torjuvasti prof. Simo Parpolaa, jonka mukaan kristinusko on kopioitu Assyrian uskonnosta."

 

Tuntien Pentti Heiskan opetusta, niin kun hän sanoo kristinuskon olevan kopiota muinaisista uskonnoista, niin hän tarkoittaa sillä Rooman katolisen kirkon edustamaa kristinuskoa ja siitä syntyneitä lahkoja, eikä Raamatullista kristinuskoa, jotka ovat täysin eri asioita. Tiedän myös sen, että Pentti Heiska puhuu ja opettaa nimenomaan RKK:sta sekä muista korruptoituneista kirkkolaitoksista, kun hän sanoo kristinuskon olevan kopio muinaisuskonnoista. Raamatullinen kristinusko perustuu tietenkin Jumalan sanaan ja näin myös Pentti Heiska uskoo. Olen tuntenut Pentin 1990-luvun puolesta välistä asti ja tiedän jonkin verran mitä hän uskoo ja opettaa. Itse asiassa olen Pentin kanssa monesta Raamatun opetuksesta täysin samaa mieltä.

 

Emil Anton kirjoitti tekstissään Pentin kirja-arviossa seuraavasti: "Mutta sitten se kriittinen kysymys: Millä kriteerillä Parpolan väitteet kristinuskosta ovat vääriä, mutta Heiskan väitteet ”kristinuskonnosta” ovatkin oikeita? Mitään laadullisesti erilaista näyttöä Heiska ei pysty antamaan, molemmissa tapauksissa argumentti perustuu löyhille samankaltaisuuksille kristillisissä ja pakanallisissa uskomuksissa."

 

Pentti Heiskan kirjan "väitteet" babylonialaisesta taivaan kuningatar kultista (jonka perillinen RKK on) on todistettu todeksi RKK:n omien lähteiden ja opetuksien kautta, joka on myös edellä näytetty todeksi. Kyse ei ole mistään löyhistä perusteista, sillä RKK itse tuo esille epäraamatullista taivaan kuningatar oppia, opettaen Marian olevan taivaan kuningatar, joka sovittaa syntiset Jumalalle.

 

Emil Anton kirjoittaa sivullaan: "Heiska ei edes esitä tätä ratkaisevaa kysymystä, puhumattakaan siihen vastaamisesta. Ei auta sanoa vain ”Raamattu” ja ”Jumalan Sana”: Parpolalle pitäisi osata argumentoida, että Raamattu on Jumalan Sana eikä kopiota muista uskonnoista, meille taas pitäisi osata argumentoida, ettei kirkollinen raamatuntulkita päde. Kumpaakaan Heiska ei tee."

 

Emil Antonille ei riitä yksin Raamatun sanan todistus, koska hänelle katolisena Raamattu ei ole ainoa auktoriteetti, sillä katolisen auktoriteetti on se millä tavalla kirkon perimätieto (lue harhaoppi) tulkitsee Raamattua.

 

Mark 7:8 Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä."

 

Joh 20:
29 Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"
30 Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden;
31 mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

 

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (Alkutekstin mukainen järjestys)

 

Matt 22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

 

Raamattu opettaa, että Herraan Jeesukseen tulee uskoa, niin kuin Raamattu opettaa ja että ihminen eksyy jos hän ei tunne Kirjoituksia (Raamattu - Jumalan sana) sekä Jumalan voimaa (Pyhä Henki). Raamattu sanoo myös, että perinnäissääntöjen (perimätieto) noudattamisen kautta ihminen hylkää Jumalan sanan käskyn ja opetuksen. Raamatun sanan opetuksen mukaan Pentti Heiska on aivan oikeassa suunnassa, sillä uskon tulee perustua yksin Raamattuun, eikä ihmisten tai kirkkojen perinteisiin ja perimätietoon.

Suuri luopumus

Emil Anton kirjoittaa sivullaan: "Heiska on aivan samassa tilanteessa kuin Jehovan todistajat, mormonit ja kaiken maailman muut modernit mukatosiuskovat. Heillä ei ole mitään historiaa, joten on pakko selittää, että heti apostolien jälkeen tapahtui suuri luopumus. Ongelma vain on siinä, että tuo pakanallinen luopiokirkko on se, joka keksi pitää Raamattua Jumalan Sanana. Asettaessaan Raamatun katolisia oppeja vastaan Heiska vain valikoi yhden katolisen opin muiden joukosta. Kuka siis elää harhassa? On helppoa samaistaa oma raamatuntulkintansa Raamattuun itseensä ja julistaa toisinajattelijat Saatanan sokaisemiksi. Näin saadaan tarvittaessa kaikki todistusaineisto sopimaan omaan teesiin: vastakkaisen aineiston edessä voidaan aina vetää paholaisässä hihasta. Samaa metodia käyttää Vartiotorni. Mutta miksi pitäisi uskoa Vartiotornia? Miksi pitäisi uskoa Heiskaa ja Paavolaa?"

 

Emil Antonin kommentti ettei Pentti Heiskan uskolla ole historiaa on älytön ja ylimalkainen sekä ylimielinen. Kuten edellä on käynyt ilmi, niin uskovan ihmisen uskon Herran Jeesukseen tulee perustua Jumalan sanaan, ei kirkkoisiin, ei kirkkoon, ei kehenkään historian henkilöön tai kehenkään nykyajan ihmiseen, vaan yksin Jumalan sanan ilmoitukseen. Pentti Heiskan uskon historia perustuu siihen samaan lupaukseen ja käskyyn, joka on Raamattuun kirjoitettu, että meidän tulee uskoo Häneen, niin kuin Raamattu opettaa, jonka seurauksena elävän veden virrat (Pyhä Henki) vaikuttaa uskovan ihmisen sydämessä. Tähän uskonelämän historian ketjuun kutsutaan mukaan Jumalan armosta jokainen uskova ihminen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

 

Apt 20:
28 Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut.
29 Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä,
30 ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa.

 

Raamattu opettaa, että heti apostolien jälkeen tapahtuu luopumusta ja historia todistaa luopumuksen tapahtuneen suuressa mittakaavassa. Apostoli Paavali sanoo Raamatussa, että heti hänen lähtönsä jälkeen Jumalan seurakunnan keskelle tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Nämä julmat sudet nousevat seurakunnan keskeltä, jotka väärän puheen (opetuksen) kautta pyrkivät vetämään opetuslapsia mukaansa eksytyksen kavaliin juoniin. Tässäkin kohden Pentti Heiskan kirja kertoi totuuden.

 

Emil Anton kysyy kuka elää harhassa? Hän viittaa kysymyksellään Pentti Heiskaan ja minuun. Nostamatta ketään ylöspäin ja laskematta ketään alaspäin, niin Raamatun todisteiden valossa Pentti Heiskan kirjan tekstin sisältö on osoittautunut oikeaksi sekä totuudenmukaiseksi ja Rooman katolisen kirkon oppi on osoittautunut valheelliseksi evankeliumiksi. Vastaan Antonille, että uskovan ihmisen tulee uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa ja tämä on Jumalan sanan todistus tästä asiasta.

 

Emil Anton kirjoittaa sivullaan seuraavasti: "Miehet itse vetoavat Raamattuun (niin kuin Vartiotornikin) ja kehottavat tutkiskelemaan sitä ja koettelemaan sillä. Selvä pyy. Minusta Uudesta testamentista kulkee orgaaninen ja katkeamaton linja apostolisiin isiin, apostolisista isistä kirkkoisiin, kirkkoisistä keskiaikaan, keskiajasta uuteen aikaan ja uudesta ajasta nykyaikaan. Raamattu johtaa minut katoliseen kirkkoon. Näin olen Heiskan ja Paavolan omilla neuvoilla päätynyt katolilaiseksi."

 

Uskovan ihmisen tulee vedota Raamattuun, koska Herraan Jeesukseen tulee uskoa, niin kuin Raamattu opettaa, ei niin kuin katolisen kirkon traditio opettaa. Emil Anton on päätynyt katoliseksi uskomalla RKK:n perimätiedon tulkintaan. Raamattu ja Herra Jeesus ei johda ketään kirkkoon, joka opettaa Marian olevan taivaan kuningatar ja että Maria sovittaa syntiset Jumalalle. Sen sijaan sielunvihollinen kyllä johdattaa ihmisiä uskomaan valhe-evankeliumia.

 

Emil Anton kirjoittaa sivullaan: "Tämä ristiriita vaivaa muutenkin Heiskan kirjaa. Viimeisellä sivulla on hyvin yksinkertainen ohje siitä, miten pelastutaan. Pitää vain uskoa Jeesukseen ja tunnustaa hänet Herraksi. Näinhän me teemme, katolilaiset, luterilaiset, ortodoksit, helluntailaiset. Ja pelastettuina kristittyinä sitten etsimme keskinäistä yhteyttä ja ykseyttä, sitä on ekumenia. Mutta yhtäkkiä sitten edustammekin jotain muuta uskontoa ja eksytystä."

 

Room 10:

9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

 

Raamattu opettaa, että uskomalla Herraan Jeesukseen ihminen pelastuu Jumalan armosta. Rooman katolinen kirkko uskoo tämän lisäksi Marian olevan taivaan kuningatar, joka sovittaa syntiset Jumalalle. RKK:n oma todistus ja opetus tekee siitä eksytyksen sekä Raamatun vastaisen instituution.

 

Emil Anton kirjoittaa sivuillaan: "Toisin sanoen Heiska, Paavola ja kumppanit nostavat itsensä yhtäältä pikkupaaveiksi: joka ei usko heitä ja heidän raamatun- ja historiantulkintaansa, ei ole oikea kristitty vaan edustaa saatanallista pimeyttä. Toisaalta kuitenkin oikeaan kristinuskoon riittää, että uskoo Jeesukseen (tai Raamattuun tai molempiin). Koettakaa siis jo päättää: joko olette lahkolaisia tai sitten yhteiskristillisiä kristittyjä."

 

Niin Pentti Heiska kuin minä ja monet helluntailaiset, baptistit sekä vapaaseurakuntalaiset, luterilaiset jne. uskovat ja opettavat, että meidän tulee uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Kyse ei ole pikkupaaviudesta, vaan uskosta Raamatun Jumalaan ilman kirkollisia ja muita epäraamatullisia perinteitä.

 

Se on totta, että oikeaan ja Raamatulliseen kristinuskoon riittää, että uskoo Herraan Jeesukseen. Mutta kuten on tullut jo aikaisemmin esille, niin sen lisäksi RKK opettaa esim. valhe-evankeliumia, jossa se sanoo Marian olevan taivaan kuningatar, joka sovittaa syntiset Jumalalle. Jeesuksen rinnalle ei saa asettaa muita pelastusteitä ja sovittajia, sillä jos sen tekee, kuten RKK on tehnyt, niin silloin on itse itsensä rajannut ulkopuolelle Raamatullisen pelastuksen, joka on yksin uskossa Herraan Jeesukseen sekä Hänen sovitustyössään (Jeesuksen veren ja kuoleman ja ylösnousemuksen kautta).

 

Omasta puolestani on helppoa sanoa sydämestäni se että pidän kaikkia sisaria ja veljiä pelastettuina uskon kautta Herraan Jeesukseen, jotka asettavat pelastuksen ja sovituksen yksin Herraan Jeesukseen, eivätkä aseta uskoonsa monia erilaisia pelastusteitä tai sovittajia. Lahkolaisuus ei edusta tervettä Raamatun uskoa. Koska RKK:n oppi ja opetus perustuu useaan erilaiseen pelastustiehen sekä Marian sovitukseen, niin jo yksistään sen perusteella RKK:ta voi sanoa ihan aiheellisesti epäraamatulliseksi lahkoksi.

 

Lähdekritiikki ja arvostelukyky

Emil Anton arvostelee Pentti Heiskaa järkyttävästä arvostelukyvyn puutteesta Pentin kertoessa Alberto Riverasta ja Vatikaanista. Anton ei usko Riveran olevan aito, vaan huijari. Moni muukin on sanonut että Rivera on huijari, eikä hän ole entinen jesuiitta, eikä katolisen kirkon pappi.

 

Kun tutkimme sitä mitä Rivera on kertonut ja paljastanut RKK:n ja Vatikaanin suunnitelmista, niin voimme hyvin ymmärtää sen miksi RKK yrittää mustamaalata Riveraa. Alberto Rivera kertoo Rooman katolisen kirkon suunnitelmista seuraavasti.

Rivera kertoo RKK:n soluttautuneen kristillisiin seurakuntiin pyrkimyksenään saada protestantit hyväksymään katolisen kirkon olevan Jumalan seurakunta (jota se ei kuitenkaan ole). 

Tämä solutus on tapahtunut tosiasia, jonka mätää hedelmää saamme seurata esim. ekumenian kautta.

Alberto Rivera puhui RKK:n mustista messuista. 

Entinen Guatemalan katolinen piispa Gerard Bouffard sanoo, että jesuiitat kontrolloivat vatikaania ja ovat uuden maailmanjärjestyksen todellisia ohjaajia. Bouffardin mukaan jesuiittakenraali (musta paavi) antaa paaville ohjeita ja käskyjä. Gerard Bouffard toimi kuusi vuotta pappina vatikaanissa, ollen mukana päivittäisessä arkaluontoisessa kirjeenvaihdossa paavin ja jesuiittajohtajien kanssa.

Bouffardin mukaan 1980-luvulla paljastui tapaus, jossa yli 150 korkean tason katolista pappia paljastui vapaamuurareiksi sekä kirkon jäseniä on ollut jäseninä muissa salaisissa järjestöissä. Bouffard sanoi, että lopulta hän tuli uskoon sekä uudestisyntyi ja irtisanoutui katolisesta kirkosta. Bouffardin mukaan uskovien tulee avoimesti paljastaa pahuus sekä mitä jesuiitat todella edustavat.

Bouffardin paljastuksista käy ilmi Vatikaanin ja jesuiittojen yhteys lusiferistiseen satanismiin. Monet muut katolisen kirkon sisällä vaikuttaneet ihmiset ovat myös uskaltaneet kertoa katolisen kirkon sisällä vaikuttavasta satanismista.

Gerard Bouffard sanoi, että muun muassa ex-jesuiitta Alberto Rivera oli yksi harvoista, joka uskalsi puhua ja paljastaa jesuiittojen pahat aikomukset. Alberto Rivera oli jesuiittana soluttautunut muun muassa baptistiseurakuntiin aikomuksenaan tuhota ne sisältä käsin.

Bouffard sanoi kun hän oli vielä katolisen kirkon uskollinen piispa, niin hän kirjoitti kirjeen Riveralle arvostellen häntä ankarasti kannattaen hänen kuolemaansa. Bouffard sanoi, että kun hän ymmärsi totuuden, niin hän etsi Riveran käsiinsä pyytäen häneltä anteeksiantoa. Bouffard sanoi, että Alberto Rivera kertoi totuuden, ollen rehellinen mies, joka oli myös todellinen Jumalan mies. Bouffard todistaa sen, että Rivera on ollut katolisen kirkon jesuiitta, jonka RKK päätti murhata ja tappaa.

Bouffard sanoi että jesuiitat koittivat kumota totuuden sanomalla ettei Rivera ole ollut koskaan katolinen pappi. Jesuiitat tuhosivat kaikki todisteet, joista käy ilmi, että Alberto Rivera oli katolinen pappi. Bouffardin mukaan jesuiitat ovat yrittäneet tehdä hänelle samoin kuin Riveralle, eli tuhota tietyt todisteet. RKK pyrkii mustamaalaamaan jokaisen entisen jesuiitan, joka uskaltaa kertoa järkyttävän totuuden Vatikaanin pimeyden teoista.

Bouffardin mukaan Alberto Rivera kertoi totuuden, sillä Bouffard tietää itse faktat jesuiitoista ja katolisesta kirkosta. Bouffard ystävystyi Riveran kanssa ja oli hänen kanssaan muutamia viikkoja ennen Alberton kuolemaa. Rivera kärsi kamalasti sen jälkeen kun hänet oli myrkytetty hapolla, johon hän myös kuoli. Bouffard sanoi jesuiittojen aiheuttaneen paljon kärsimystä ja tuhoa sekä että he tulevat vielä tulevaisuudessakin aiheuttamaan paljon tuhoa ja kärsimystä.

Entinen jesuiitta pappi Malachi Martin, joka oli Vatikaanin sisäpiirissä yli kahdenkymmenen vuoden ajan on kirjoittanut ennen kuolemaansa, että vatikaanissa oli okkultistinen salaliitto, jossa harjoitettiin saatanallisia rituaaleja, jotka oli omistettu luciferille. Tällä tavalla jesuiitat kontrolloivat Vatikaania ja paavia. Nykyisin paavina toimii jesuiitta, joka toimii kulissien takana jesuiittojen päämäärien hyväksi. Jesuiittojen vaikutus yltää kaikkialle ja uuden maailmanjärjestyksen aikana ihmiskunta valjastetaan palvomaan luciferia, eli saatanallista henkivaltaa, antikristusta, jonka juoksupoikia jesuiitat ovat.

Malachi Martinin paljastuksia koskien saatanallisista rituaaleista pidettiin kirkon mustamaalaamisena, mutta nykyisen tiedon valossa tiedämme Martinin puheen olevan totta, sillä Martin tarkoitti saatanallisilla rituaaleilla katolisen kirkon saatanallista mustaa messua. Malachi Martin oli jesuiitta, joka työskenteli vuosina 1958-64 Roomassa, ollen läheisessä suhteessa kardinaali Augustin Beaan sekä paavi Johannes XXII:een. Martin oli myös professori (Vatican's Pontifical Biblical Institute). Hänellä oli todellista sisäpiirin tietoa Vatikaanin ja katolisen kirkon ylimmiltä portailta. Todennäköisesti hän on tullut omantunnon tuskiin, koska hän on paljastanut saatanallisten rituaalien olemassaolosta katolisen kirkon sisältä.

Rooman kirkon jesuiitat ovat antikristuksen asialla, sillä he uskovat paavin olevan Kristuksen sijainen maan päällä. On myös sanomatta selvää, että paavin kirkko on antikristillinen kirkko, ei Raamatullinen seurakunta. Paavin kirkko palvoo saatanaa ja on osallinen antikristilliseen pahuuteen monin tavoin muun muassa siten, että kirkon ylin johto sekä jesuiitat toimittavat saatanallista messua. Katolinen kirkko johtajineen sekä jesuiittojen kautta edustaa saatanallista lahkoa, jonka kädet ovat surmattujen ihmisten veren tahrimat. Se tietenkin täytyy todeta, että suurin osa katolisen kirkon jäsenistä ei ole osallisia saatanalliseen mustaan messuun, mutta se että kirkon johto ja jesuiitat ovat sekaantuneet siihen tekevät katolisesta kirkosta kauhistuttavan ja saatanallisen lahkon, sillä he johtavat koko maailmanlaajuista katolista kirkkoa.

Rivera oli oikeassa kertoessaan RKK:n mustasta messusta.

Rivera on sanonut RKK:n pyrkivän muodostamaan maailman superkirkon, jonka alaisuuteen kaikki seurakunnat alistettaisiin.

Ekumenian kautta RKK ja paavi pyrkivät luomaan yhteyden, jossa kaikki kristityt olisivat yhtä. Tämän yhteyden päämies ja johtaja on paavi, jonka opetetaan olevan Kristuksen sijainen ja siksi paavi on kirkon päämies ja kaikkien kristittyjen johtaja (jota hän ei kuitenkaan ole todellisuudessa). Tässäkin asiassa Rivera oli oikeassa.

Riveran mukaan RKK pyrkii karismaattisen liikkeen avulla (josta käytetään nimitystä kolmas voima) käännyttämään protestantit RKK:n helmaan, eli tulemaan katolilaisiksi.

Tässäkin asiassa Rivera oli oikeassa, sillä väärän karismaattisuuden kautta ovat monet protestantit lopulta kääntyneet katolisuuteen.

Rivera on tuonut esille paljon muutakin RKK:sta, mutta edellä oleva riittäköön tässä kohtaa. Ymmärrän hyvin sen, että RKK pyrkii mustamaalaamaa Riveraa, sillä hän on paljastanut RKK:n saatanallisia juonia, jotka toteutuvat parhaillaan silmiemme edessä. Alberto Rivera ei ole huijari, sillä hänen todistuksensa on tarkasti toteutunut sen mukaan mitä hän kertonut Vatikaanin suunnitelmista.

Emil Anton kirjoittaa sivullaan: "Heiska muuten tukeutuu katolisuutta esitellessään hyvin hajanaisiin ja tasoltaan erittäin vaihteleviin lähteisiin, muttei lainkaan tärkeimpään eli katolisen kirkon katekismukseen.   Sen sijaan hän käyttää ennen Vatikaani II:ta painettua – siis vanhentunutta – piispa Cobbenin katekismusta."

Katolinen katekismus Guill P.B. Cobben vuodelta 1953, jota Pentti on käyttänyt kirjassaan ei ole opillisesti vanhentunut, sillä se on vanhentunut vain siten, että nykyään RKK käyttää uudempaa 2005 vuoden katekismusta.

Olen ottanut yhteyttä katoliseen kirkkoon ja kysynyt, että onko vuoden 1953 katolisen kirkon katekismuksen opetukset yhä voimassa. Minulle vastatattiin, että kaikki mitä katekismuksessa koskee dogmeja, kirkkoa, sakramentteja, oppia kirkosta jne. on aina voimassa. Vastauksessa sanottiin myös ettei katolisen kirkon oppi voi muuttua, mutta se millä tavalla kirkko sen esittää ja miten käytännössä katolinen kirkko suhtautuu muihin kristittyihin voi muuttua. Tämä tarkoittaa sitä, että 1953 katekismuksen oppi on voimassa esim. koskien messu-uhria, koska messu-uhri kuuluu katoliseen eukaristian (ehtoollinen) sakramenttiin.

Tuon esille muutamia katolisen kirkon katekismuksen (1953) opetuksia messu-uhrista, joka todistaa kiistattomasti katolisen kirkon opetuksen olevan antikristillistä opetusta, joka ei johdata ketään ihmistä Raamatulliseen pelastukseen.

Katolinen katekismus 1953: 104. Miksi pyhä messu on ylevin uhri?

Pyhä messu on ylevin uhri, koska se on

1) arvollisin ylistysuhri

2) Jumalalle mieluisin kiitosuhri

3) tehokkain rukousuhri

4) voimakkain sovitusuhri

Sivu 129

Katolinen kirkko opettaa messu-uhrin olevan kaikki voimakkain sovitusuhri. Raamattu opettaa Herran Jeesuksen ristinuhrin olevan voimakkain ja ainoa sovitusuhri:

Hebr 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Hebr 10:

10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;

12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,

13 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.

14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

Raamatun sana todistaa katolisen kirkon messu-uhri opetuksen olevan harhaoppia sekä väärän pelastustien julistamista ja opettamista. Raamattu opetuksen mukaan Raamatullinen pelastus on yksin Herran Jeesuksen verenvuodatuksen kautta tapahtuneessa uhrissa, jossa Hän uhrasi itsensä Golgatan ristillä syntien anteeksiantamukseksi verensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta.

Koska Raamattu opettaa yhdestä ja ainoasta pelastustiestä, Herrasta Jeesuksesta eikä sen rinnalle saa asettaa muita pelastusteitä, niin se tarkoittaa sitä, että katolisen kirkon messu-uhri opetus tekee katolisesta kirkosta instituution, joka ei johdata virallisen opetuksensa kautta ihmisiä Raamatulliseen pelastukseen, vaan kadotukseen.

Katolinen katekismus 1953: 89.

Tuliko Kristuksen kuoltua kaiken uhrin lakata?

Ei; se uhri, jonka Kristus kerran kantoi ristillä, oli kaikkialla ja kaikkina aikoina uudistettava.

90: Mikä on tämän uuden liiton alituinen uhri?

Uuden liiton alituinen uhri on pyhä messu-uhri.

92. Mikä on pyhä messu-uhri?

Pyhä messu-uhri on uuden liiton alituinen uhri, jossa Herramme Jeesus Kristus, leivän ja viinin muodossa, papin käsien kautta verettömällä tavalla uhraa itsensä taivaalliselle Isälleen.

97. Mutta jos Kristus ei enää kuole, kuinka siis voidaan pyhässä messussa uudistaa se uhri, jonka hän ristillä suoritti?

Kristuksen ristin-uhri uudistuu pyhässä messussa verettömällä tavalla; sillä pyhässä messussa Kristus uhraa itsensä todella ja totisesti ristillä kärsimänsä verisen kuoleman vertauskuvissa, nimittäin leivän ja viinin erotetuissa muodoissa.

Sivu 126-127

Katolisen kirkon katekismus opettaa messu-uhrin oleva sama uhri kuin Jeesuksen ristinuhri, mutta messu-uhri on veretön uhri. Samoin katolisuus opettaa, että Kristuksen uhri ei lakkauttanut kaikkea uhria, sillä Kristuksen ristinuhri tulee uudistaa kaikkialla ja kaikkina aikoina. Tämän tähden katolisuus opettaa messu-uhrin olevan voimakkain sovitusuhri, koska se on heille syntien sovitusuhri.

Edellä olevat Raamatun kohdat todistavat Herran Jeesuksen ristinuhrin olevan yksi ja ainoa uhri syntien edestä, jonka kautta saadaan syntien anteeksiantamus. Tämä tarkoittaa sitä, että katolinen messu-uhri vääristää Raamatullisen pelastuksen tien, jonka takia katolinen kirkko ei edusta Raamatullista seurakuntaa, vaan antikristillistä liikettä ja lahkoa.

On päivänselvää ettei katolinen teologia johda Raamatulliseen pelastukseen, vaan kadotukseen, sillä Raamatun pelastuksen tulee perustua yksin Herran Jeesuksen ristin sovitustyöhön, eikä sen lisäksi pelastukseen saa lisätä yhtään ylimääräisiä pelastusteitä ja tekijöitä kuten Rooman katolinen kirkko tekee.

Katolisen Pyhän Marian seurakunnan nettisivulla on seuraavanlainen opetus koskien eukaristiaa (ehtoollinen): Katolisen uskomme mukaan pyhällä messulla on uhriluonne. Messu on samanaikaisesti sekä kiitosuhri, ylitysuhri, muistouhri ja syntiemme sovitusuhri. Kristuksen ristinpuulla uhraama uhri ja messu-uhri ovat yksi ja sama uhri, vain uhraamisen muoto on erilainen. Kirkko, joka on Kristuksen ruumis, osallistuu Päänsä, itsensä Kristuksen, uhrinkantoon viettämällä messua (vrt. 2005 Katolisen kirkon katekismus 1356-1368).

Jos joku uudestisyntynyt uskova tai kuka tahansa vielä tämän jälkeen väittää, että katolinen kirkko on Raamatullinen seurakunta, niin joko hän ei ole ollenkaan tullut Raamatulliseen uskoon tai sitten hän ei ymmärrä sitä ettei Herran Jeesuksen ristin sovitustyön rinnalle voi asettaa muita pelastusteitä. Silloin kun Herran Jeesuksen ristin sovitustyön rinnalle asetetaan muita pelastusteitä, niin ei ole enää kyse opillisesta erehtymisestä, vaan tarkoituksellisesta eksyttämisestä sekä kadotuksen alla olevien oppien opettamisesta ja julistamisesta.

Loppusanat

Emil Anton kirjoittaa sivullaan: "Toivottavasti tässä vaiheessa on jo käynyt selväksi, miksi en halunnut lähteä videoituun debattiin Pentti Heiskan kanssa. Jos Heiska saisi paljon parannellun toisen painoksensa julkaistua jollakin kunnollisella kustantajalla ja jos jokin kunnollinen kristillinen foorumi suostuisi tällaisen debatin järjestämään, sitä voisi ehkä uudelleen harkita. Mutta toistaiseksi on ilmiselvää, ettei mikään vastuullinen kristillinen järjestö voi ottaa Heiskan kirjaa kovinkaan vakavasti. Itse asiassa jo tämä kirja-arvio antaa kirjalle aivan liikaa huomiota. Mutta onpahan nyt internetistä saatavilla ”eriävä mielipide” tästäkin kirjasta niille, jotka kenties vilpittömästi sen asiantuntevuutta ja todenmukaisuutta pohtivat."

Meidän aikaamme vaivaa selkärangattomuus, tietämättömyys, ihmispelko sekä luopumus totuudesta ja näiden asioiden takia monet kristilliset kustantamot eivät uskalla julkaista Pentti Heiskan kirjaa. Sama koskee vastuullisia kristillisiä järjestöjä. Tosin uskon, että erilaisissa kirkkokunnissa, herätysliikkeissä sekä niiden ulkopuolella on paljon uskovia, jotka yhtyisivät koko sydämestään Pentin kirjan sanomaan totuudesta ja valheesta sekä eksytyksestä, jos he lukisivat hänen kirjansa.

Tuon vielä esille erään syyn, joka estää katolilaisia näkemästä Raamatun totuutta ja tämä asia on katolisen kirkon traditio (katolisen kirkon suulliset opetukset ja ohjeet).

Rooman katolinen kirkko opettaa ettei katolisen kirkon jäsenen sanan opetuksen auktoriteetti ole yksin Raamattu, vaan myös kirkon traditio (katolisen kirkon suulliset opetukset ja ohjeet). Kun vertaamme keskenään katolisen kirkon traditiota Raamatun opetukseen, niin näemme katolisen kirkon perustavanlaatuisen väärän opetuksen juuren.

Katolinen katekismus 2005: 76. Evankeliumia vietiin eteenpäin Herran tahdon mukaisesti kahdella tavalla:

– suullisesti apostolien kautta, ”jotka suullisella julistuksellaan, esimerkillään ja säädöksissään välittivät sen, minkä he olivat saaneet joko itse Kristuksen suusta eläessään hänen kanssaan ja nähdessään hänen toimivan, taikka olivat oppineet Pyhän Hengen innoituksesta”;

– kirjallisesti niiden apostolien ja apostolisten miesten kautta, ”jotka saman Hengen innoittamina tallensivat pelastuksen sanoman kirjoihin”.

78. Tätä evankeliumin elävää välittämistä, mikä tapahtuu Pyhässä Hengessä – se ei ole Raamatun sanaa, mutta liittyy siihen kiinteästi – kutsutaan ”traditioksi”. ”Näin kirkko opissaan, elämässään ja kultissaan jatkaa ja välittää edelleen kaikille sukupolville kaikkea, mitä se itse on ja mitä se uskoo.”43 ”Pyhien isien lausunnot todistavat tämän tradition elävöittävästä läsnäolosta ja sen rikkauksista, jotka täyttävät uskovan ja rukoilevan kirkon käytännön

ja elämän.”

80. ”Pyhä traditio ja pyhä Raamattu liittyvät siis kiinteästi toisiinsa ja ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Sillä pulputessaan samasta jumalallisesta lähteestä molemmat ikään kuin sulautuvat yhteen ja tähtäävät samaan tarkoitukseen.” 46 Molemmat tekevät kirkossa Kristuksen salaisuuden läsnäolevaksi ja hedelmälliseksi, sillä Kristus on luvannut pysyä omiensa luona ”joka päivä maailman loppuun asti” (vrt. Matt. 28:20).

81. ”Pyhä Raamattu on Jumalan puhe Pyhän Hengen innoittamana kirjaan pantuna.” ”Pyhä traditio taas välittää Herran Kristuksen ja Pyhän Hengen apostoleille uskoman Jumalan sanan kokonaisuudessaan edelleen heidän seuraajilleen, jotta nämä totuuden Hengen valaisemina julistuksessaan uskollisesti säilyttäisivät, selittäisivät ja levittäisivät sitä.”

82. ”Tästä johtuu, ettei kirkko”, jolle ilmoituksen välittäminen ja tulkinta on uskottu, ”ammenna varmuuttaan kaikista ilmoitetuista asioista yksin pyhästä Raamatusta. Sen vuoksi molemmat, sekä pyhä Raamattu että traditio, on otettava vastaan ja niitä on pidettävä arvossa yhtä alttiisti ja kunnioittavasti.”

 

2 Tess 2:

14 Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.

15 Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.

2 Tim 1:13 Ota esikuvaksi ne terveelliset sanat, jotka olet minulta kuullut, uskossa ja rakkaudessa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

Yllä olevan sekä samankaltaisten Raamatun kohtien kautta katoliset teologit opettavat Raamatun opettavan suullisesta traditiosta kirkon opetuksen mukaisesti.

2 Piet 1:

20 Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä;

21 sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.

Esimerkiksi 2 Piet 1:20 kohdan perusteella katoliset teologit opettavat, ettei kukaan saisi itsenäisesti tulkita Raamattua. Katoliset teologit lisäävät tähän etteivät Paavali ja muut uskovat olleet vielä saaneet koko UT:n ilmoitusta, vaan se oli annettu heille suullisesti tradition kautta. Tämän seurauksena katoliset teologit opettavat, että traditiota ei ole lisätty Raamattuun, vaan Raamattu on syntynyt traditiosta, jonka tähden Raamattua tulee tulkita ja lukea katolisen tradition kautta. Tämän tähden katolinen teologia opettaa ettei Raamattu ole yksin ainoa opetuksen auktoriteetti, vaan Raamattu ja traditio muodostavat yhdessä koko totuuden.

1 Piet 2:20-21 tarkoittaa sitä, että ihminen ei kykene oman luonnollisen järkensä avulla ymmärtämään Raamattua, vaan tarvitsee Pyhän Hengen avaamaan Raamatun sanaa, että voimme ymmärtää sen oikein, koska Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen kautta, niin sitä ei voida myöskään ymmärtää mitenkään muuten kuin Pyhän Hengen antaman ymmärryksen kautta.

Kun siirrämme syrjään katolisten teologien selitykset sekä tulkinnat ja tutkimme ja uskomme mitä Raamattu sanoo, niin Raamatun sanan totuus kumoaa katolisen traditio-opin, joka opettaa väärin, että Raamatun ja katolisen kirkon traditio olisi yksi ja sama asia.

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (alkutekstin mukainen sanajärjestys)

Joh 20:

30 Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden;

31 mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä

Herra Jeesus itse opettaa, että Häneen tulee uskoa, niin kuin Raamattu opettaa ja että asiat joita Jeesus teki ja puhui on kirjoitettu (Raamattuun) siksi että opetuslapset uskoisivat Jeesuksen olevan Messias ja Jumalan Poika. Herra Jeesus ei sanonut, että Häneen tulee uskoa niin kuin Raamattu ja traditio (katolinen) opettaa, vaan Häneen tulee uskoa yksin ja ainoastaan Raamatun sanan opetuksen kautta.

Tämä tarkoittaa sitä että kaikki mitä apostolit opettivat ja puhuivat suullisesti Herrasta Jeesuksesta sekä Jumalan sanan opetuksista kirjoitettiin ylös neljään evankeliumiin, apostolien tekoihin, Paavalin kirjeisiin, Pietarin kirjeisiin jne. Kaikki UT:n tekstit ovat Jumalan Pyhän Hengen johdossa kirjoitettu ylös siksi, että kaikkina aikoina kaikki Herran Jeesuksen opetuslapset kykenevät uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki puheet mitä apostolit opettivat ja puhuivat nekin, joita ei ole kirjoitettu Raamattuun täytyy perustua yksin ja ainoastaan Raamatun opetuksiin, eli niihin UT:n teksteihin, jotka on kirjoitettu Jumalan sanan ilmoitukseksi.

Raamatun ja Herran Jeesuksen opetus on ehdoton ja kiistaton siitä ettei Häneen saa uskoa muuten kuin Raamatun sanan opetuksen kautta. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että katolisen kirkon traditio opetus on harhaoppi, joka on sitä varten kehitetty, että katoliset uskoisivat nekin opetukset (harhaopit), joita ei ole Raamattuun kirjoitettu. Herran Jeesuksen opetuksen mukaan Häneen tulee uskoa ainoastaan, niin kuin Raamattu sanoo eikä Raamatun ja tradition kautta. Herran Jeesuksen todistus kumoaa katolisen opin siitä, että Raamattu ja traditio ovat Jumalan ilmoitus, johon molempiin on uskottava.

Rooman katolisen kirkon opetuksen perusta lepää sen varassa että ihmiset uskoisivat sen traditioon, koska ilman traditioita he eivät pysty mitenkään perustelemaan kenellekään opetuksiaan, joita ei löydy Raamatusta.

2 Piet 1:

20 Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä;

21 sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.

Tämä Raamatun kohta ei opeta Raamatun syntyneen suullisen tradition kautta kuten katoliset teologit valheellisesti väittävät. Katolinen teologia on röyhkeä sillä se pyrkii syrjäyttämään Pyhän Hengen aseman UT:n tekstien syntymisessä opettaen tradition synnyttäneen UT:n tekstit. 2 Piet 1:20,21 tarkoittaa sitä, että kaikki Raamattuun kirjoitetut sanat ovat kirjoitettu Pyhän Hengen johdossa. Tämä tarkoittaa sitä ettei Raamattu ole syntynyt suullisen tradition kautta, vaan Jumalan Pyhän Hengen kautta, joka vaikutti esim. UT:n kirjoittajien kautta niin että jokainen UT:n sana on kirjoitettu Pyhän Hengen johdatuksessa ja ohjauksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että Raamattu on syntynyt Pyhä Hengen vaikutuksen kautta.

Koska katolinen teologia on valheen varaan rakennettu, niin se on siksi ristiriitainen teologia. Katolinen katekismus sanoo evankeliumin elävän välittämisen mikä tapahtuu Pyhässä Hengessä olevan ei Raamatun sanaa, vaan traditiota. Sitten katolinen katekismus sanoo Raamatun olevan Jumalan Pyhän Hengen innoittamaa puhetta, joka on tehty kirjaksi (Raamattu) sekä että traditio välittää Jeesuksen ja Pyhän Hengen uskomaan Jumalan sanan kokonaisuudessaan.

Jos traditio ei ole Jumalan sanaa, vaan traditiota, niin ei se silloin kykene välittämään uskoa, jossa uskotaan koko Raamatun opetukseen. Katolisen teologian ristiriita jatkuu edelleen siinä kun se sanoo, että traditiota ei ole lisätty Raamattuun, vaan Raamattu on syntynyt traditiosta ja siksi Raamattua on luettava tradition valossa eikä siitä erillään. Katolisen katekismuksen mukaan traditio ei ole Jumalan sanaa eikä Raamattu ole voinut silloin syntyä traditiosta, koska traditio ei ole edes Jumalan sanaa.

Olen tutkinut jonkin verran katolista teologiaa ja se on aina yhtä ristiriitainen sekä sekava ja puhuu itsensä pussiin sen takia, koska se on rakennettu valheen varaan. Valheen tyypillinen ominaispiirre on sellainen, että se ajautuu itsensä kanssa ristiriitaan ja kehittelee pitkiä selityksiä, joiden tehtävänä on pyrkiä sekoittamaan ihminen siten että hän uskoisi sen valheen mitä valhe syöttää hänelle.

Jos ihminen uskoo harhaopin katolisesta traditiosta ja ettei Raamattua saa lukea muuten kuin katolisen tradition kautta, niin hän eksyy uskomaan harhaoppeja sekä vääriä opetuksia, joita katolinen kirkko opettaa. Raamattu ja katolinen traditio ei ole yksi ja sama asia, sillä Raamattu edustaa totuutta ja katolinen traditio edustaa valhetta, siksi kukaan uudestisyntynyt uskova ei saa uskoa niiden olevan yksi ja sama ilmoitus.

Mark 7:

7 mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä’.

8 Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä."

Herra Jeesus sanoi kirjanoppineille ja fariseuksille, että he palvelivat turhaan Jumalaa, koska he opettavat ihmiskäskyjä ja hylkäävät Jumalan sanan opetuksen ihmisten perinnäissääntöjen (traditio) tähden. Kirjanoppineet ja fariseukset opettivat itse asiassa, että heidän opettamansa traditio on yhtä kuin Jumalan sanan opetus. Todellisuudessa heidän traditionsa perustui paljossa valheisiin, eli Jumalan sanan vastaisiin opetuksiin.

Katolisten teologien ja juutalaisten kirjanoppineiden ja fariseusten välillä on selkeä yhteys. He kaikki perustavat uskonsa ihmisviisauteen sekä traditioon ja siksi he valheiden kautta vääristävät Jumalan sanan opetuksen. Katolinen traditio ei perustu Jumalan sanan totuuden mukaiseen opetukseen ja siksi jokainen, joka luulee palvelevansa ja uskovansa Raamatun Jumalaa katolisen tradition kautta palvelee turhaan Jumalaa eikä hän ole Jumalan lapsi, vaan katolisen petoksen uhri.

Kirjoitan sinulle kaikella rakkaudella, joka kuulut katoliseen kirkkoon (sekä kaikille muille), että kun vertaat katolista teologiaa ja Raamatun opetusta keskenään, niin ne eroavat toisistaan niin kuin valkeus ja pimeys. Valkeus on Raamatun totuus ja pimeys on katolinen teologia. Sinä saat vapaaehtoisesti päättää sydämessäsi tahdotko seurata valkeutta vai pimeyttä?

Pidän katolisia ihmisiä minulle rakkaina lähimmäisinäni, eikä minulla ole henkilökohtaisesti heitä vastaan mitään. Minä vastustan katolisen kirkon harhaoppeja, en katolisia ihmisiä. Pidän Emil Antonia erityisen älykkäänä, lahjakkaana sekä innokkaana nuorena miehenä, joka on katolisen kirkon pitkän perinteen eksytyksen uhri. Katolisen kirkon jäsenille haluan sanoa, että minä rakastan teitä suuresti lähimmäisenrakkauden kautta ja siksi olen tuonut esille, että Raamatun sanan todistuksen valossa Rooman katolinen kirkko ei ole Jumalan seurakunta, vaan antikristillinen kultti ja lahko. Ymmärrän sen että sanani voivat satuttaa, mutta niiden tarkoituksena ei ole kenenkään lyöminen, vaan saada sinut tutkimaan asioita sekä löytämään todellinen totuus ja pelastus Herrassa Jeesuksessa.

 

Vastaus Emil Antonille osa 2
Ei mitään uutta auringon alla
Jumalan kutsu

Taivaan kuningatar

Luopumus

Raamattu ja Jumalan sana

Ammattiteologit

Musta messu ja satanismi

Rakkaus totuuteen

Rukous
Vastaus Emil Antonille osa 3

Teologia

Apostolinen katolinen kirkko on valhe

Messu-uhri

Loppusanat

 

 

Petri Paavola 14.1.2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Katolisen kirkon katekismus 2005
Emil Antonin kirja-arvio
translation.babylon.com
scionofzion.com
pyhamaria.fi/eukaristia
arcticbeacon.com
Mitä katolinen kirkko opettaa 

 

 

eXTReMe Tracker