Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Yhteinen vanhurskauttamisoppi ja ihmisten harhauttaminen

 

Katolinen kardinaali Kurt Koch on tuonut esille ajatuksen konservatiiviluterilaisten palaamisesta takaisin katolisen kirkon helmaan. Kochin mukaan Vatikaanin toinen kirkolliskokous velvoittaa jokaista katolista olemaan ekumeenisen liikkeen jäsen sekä tavoittelemaan kristittyjen ykseyttä. Koch sanoi ettei katolinen voi olla katolinen ilman ekumeniaa.

Ekumenian päämäärä

Ekumenian päämäärä ei ole todellisten Herran Jeesuksen opetuslasten yhteys ja ykseys, vaan kaikkien uskontojen ja ihmisten välinen yhteys, joka perustuu valheen varaan.

Suomen ekumeenisen neuvoston sivulta: Eri uskontojen yhteydenpito on erityisen tärkeää yhteiskunnassa, joka pyrkii entistä suurempaan avoimuuteen ja monimuotoisuuteen. Oman uskonnon juurien tunteminen helpottaa eri uskontoihin kuuluvien ihmisten kohtaamista. Ekumeenisen liikkeen päämäärä on kristittyjen ykseys, mutta se palvelee myös kaikkien uskovien vuoropuhelua ja koko ihmiskunnan yhteyttä.

Ekumenian päämäärä on eksyttää ihmiskunta olemaan yhtä vääristyneen ja valheellisen yhteyden kautta, jossa opetetaan kaikkien uskontojen ja ihmisten kulkevan eri polkuja pitkin yhden ja saman jumaluuden luokse.

Raamatun opettama ykseys

Raamatun opettama Herran Jeesuksen opetuslasten yhteys ja ykseys perustuu yksin Raamatun ilmoitukseen, jossa Herra Jeesus on ihmiskunnan ainoa Pelastaja ja Raamattu on ainoa Jumalan ilmoitus yhteiskunnalle.

Herran Jeesuksen opetuslasten ykseys ja yhteys perustuu yksin Raamatun totuuden varaan. Tähän ykseyteen kuuluu vain Jumalan armosta pelastetut ihmiset, jotka ovat uudestisyntyneet ylhäältä Jumalan voimasta, ei ihmisen tahdosta ja voimasta.

Vanhurskauttamisoppi

Luterilaisen maailmanliiton ja katolisen kirkon yhteinen ja virallinen julistus vanhurskauttamisopista luo pohjaa luterilaisen ja katolisen kirkon ekumenian harjoittamiselle. Kochin mukaan tarvitaan uusi julistus, joka koskettaa kirkkoa, ehtoollista ja virkaa. Yhteinen vanhurskauttamisopin julistuksen pääsanoma on seuraavanlainen: "Me tunnustamme yhdessä: Yksin armosta, uskossa Kristuksen pelastavaan työhön eikä oman ansiomme perusteella Jumala hyväksyy meidät ja me saamme Pyhän Hengen, joka uudistaa sydämemme ja varustaa ja kutsuu meidät hyviin tekoihin"

Vanhurskauttamisopin pääsanoma on hyvä ja Raamatullinen. Ongelma on siinä, että luterilainen ja katolinen kirkko eivät noudata omassa opissaan vanhurskauttamisopin pääsanomaa, vaan lisäävät pelastukseen lisäelementtejä.

Luterilaisen ja katolisen kirkon monet erilaiset pelastustiet

Luterilainen kirkko opettaa sakramenttien olevan Jumalan armon ja rakkauden näkyviä merkkejä, joiden kautta Hän pelastaa kadotuksesta, tekee ihmisen hengellisesti eläväksi, puhdistaa hänet synnistä ja ravitsee häntä taivaan lahjoilla. Luterilaisella kirkolla on kaksi sakramenttia kaste ja ehtoollinen. Luterilaisella kirkolla on siis kolme pelastustietä; yksin armosta Kristuksen pelastava työ, vesikaste sekä ehtoollinen.

Katolinen kirkko opettaa Uuden Liiton sakramenttien olevan pelastukseen välttämättömiä. Katolinen kirkko opettaa, että vesikasteen sakramentissa ihminen saa syntinsä anteeksi. Katolinen kirkko opettaa Marian hankkivan jatkuvasti esirukouksillaan iankaikkiseen pelastukseen vieviä lahjoja, koska hän on puolustaja, tukija, auttaja ja välittäjä. Katolinen kirkko opettaa messu-uhrin olevan kaikkein voimakkain sovitusuhri. Katolinen kirkko opettaa, että ane on kuin ylimääräinen sakramentaalinen anteeksiantamus ajallisista rangaistuksista; että Rooman katolinen kirkko voi antaa syntejä anteeksi Kristuksen ja pyhimysten ansioiden tähden. Katoliset sanovat, että ane tarjoaa keinon katuvalle syntiselle maksaa (tai suorittaa) synnin velkaa. Rooman katolinen kirkko opettaa, että todellinen ane on krusifiksin, ruusukon ja medaljongien käyttämistä. Katolinen kirkko opettaa yksin armosta Kristuksen pelastavaa työtä.

Luterilainen ja katolinen kirkko lisäävät pelastukseen muita tekijöitä Pelastaja Jeesuksen rinnalle. Raamatun mukaan Jumalan valmistama pelastus on yksin Herran Jeesuksen sovitustyön ansiota, eikä siihen voi lisätä enää muita pelastajia tai pelastustekijöitä. Täten luterilaisen ja katolisen kirkon evankeliumi on toista evankeliumia, ei Raamatun evankeliumia.

Todella kavala harhaopetus on sellainen harhaopetus, joka tunnustaa Jeesuksen Pelastajana, mutta lisää siihen muita pelastustekijöitä. Kukaan ihminen ei voi pelastua uskomalla sekä Jeesukseen Pelastajana ja sakramenttien pelastavan kadotuksesta, koska näin uskoen on monia erilaisia pelastusteitä, sillä Raamattu opettaa vain yhdestä pelastustiestä, joka on Herrassa Jeesuksessa ja Hänen sovitustyössään. Luterilainen ja katolinen kirkko harhauttaa ihmisiä yhteisen vanhurskauttamisopin kautta, sillä heidän oppiensa mukaan heillä on monia pelastusteitä, jossa Herra Jeesus yksin ei ole Pelastaja.

Suuri eksytys on sellainen, joka sanoo Jeesuksen pelastavan, mutta lisää pelastukseen muita pelastustekijöitä. Tämä on kavalaa koska ihminen luulee olevansa pelastunut, mutta ei ole, koska Raamatullisessa pelastuksessa on vain yksi Pelastaja ja pelastustekijä, eli Herra Jeesus ja Hänen sovitustyönsä.

Raamatun pelastus

Ef 2:

8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-

9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

Jumala pelastaa ihmisen armonsa kautta, Herran Jeesuksen sovitustyön ansiosta ei ihmisen ansioista tai teoista, ei sakramenttien kautta.

Room 15:16 sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa, papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta, niin että pakanakansoista tulisi otollinen ja Pyhässä Hengessä pyhitetty uhri.

Tiit 2:

11 ¶ Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille

12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,

13 odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,

14 hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.

Raamattu opettaa, että todellinen Jumala armo Pyhän Hengen voiman kautta opettaa Herran Jeesuksen opetuslasta hylkäämään syntiä, jumalattomuutta sekä maailmallisia himoja. Raamatun opetus Jumalan armosta jatkuu siten että Pyhän Hengen voiman kautta Jumalan todellinen armo kasvattaa Herran Jeesuksen opetuslasta elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti tässä maailmassa.

Jumalan todelliseen armoon ei kuulu ihmisten uskonnolliset perinnäissäännöt eikä pakanauskontojen opetukset.

Kol 1:

12 ¶ kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,

13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.

14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,

15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.

 

Raamattu opettaa, että Herra Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden vuodattamalla verensä syntien anteeksiantamukseksi, jonka jälkeen Hän nousi Isä Jumalan oikealle puolelle. Ihminen ei voi ostaa Jumalan hyväksyntää omien tekojensa kautta eikä voi pelastaa itseänsä omien tekojensa kautta eikä pelastua kirkollisen sakramenttiopin kautta. Herra Jeesus on ihmisen syntien sovittaja sekä Hän on Pelastaja, joka pelastaa ihmisen synnin ja saatanan vallasta.

2 Kor 2:14 Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun!

Herran Jeesuksen sovitusveri puhdistaa sinun syntisi, poistaa tappion, häpeän, pelon ja epäonnistumisen. Uskova jonka pelastus ja keskipiste on Herra Jeesus Messiaan sovitusveressä, kuolemassa sekä ylösnousemuksessa, niin hän vaeltaa Herran Jeesuksen kanssa voittosaatossa joka päivä muistaen ja uskoen, että Jeesuksen sovituksen tähden olen saanut syntini anteeksi sekä Pyhän Hengen voiman, jonka avulla Jumalan armosta opin voittamaan syntejä sekä elämää Jumalan tahdon mukaista elämää.

1 Kor 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta, joka Herran Jeesuksen sovitusveren, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta antaa Herran Jeesuksen opetuslapselle voiman elää ja kasvaa uskossa Jumalan tahdon mukaisesti.

 

 

 Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Sakramentti
Katolinen kirkko
Katolisen kirkon ja paavin viran juuret
 

 

 

 

eXTReMe Tracker