Etusivulle | SaulusMedia | Petri Paavola - Youtube | Palautesivu         


Yhteiskunnallisia aiheita

 

Jumalaa pilkkaava journalisti
Tuomas Enbuske on eräs suurimmista Jumalan pilkkaajista suomalaisten journalistien keskuudessa. Enbusken journalismia voi muutenkin kutsua roskajournalismiksi, sillä hän kirjoittaa korostaen kirosanoja, alatyylisiä sanoja, avoimesti pilkkaa ja ivaa kohteita, joista hän kirjoittaa jne. Enbusken journalismi on tyhjänpuhumista sekä moraalitonta roskajournalismia, joka on häpeäksi todellisen journalismin arvokkaalle luonteelle.

Mitä Trump oikeasti sanoi Jerusalemista?
Monet Raamattuun uskovat ihmiset ovat innoissaan hehkuttaneet Donald Trumpin puhetta (6.12.2017) koskien Jerusalemia, jonka hän sanoi olevan Israelin pääkaupunki. Trumpin puheesta on useissa medioissa otettu esille vain pieni kohta, jossa hän puhui Jumalan sanan mukaan oikein Jerusalemista Israelin pääkaupunkina.  Kirjoituksessani tuon esille Trumpin puheen kokonaisuuden koskien Jerusalemia, sillä hänen puheensa oli kokonaisuudessaan antikristillinen, koska hän hyväksyy myös laittomuuden suunnitelman koskien Israelia ja Jerusalemia.

Evoluution uudet "todisteet"
Media ja tiedemaailma on haltioissaan kun se hehkuttaa uuden lintulajin syntymistä, joka todistaisi nopeasta evoluutiosta ja olisi voimakas todiste evoluution puolesta. Kun asiaa katsoo pintaa syvemmältä, niin uusi lintulaji ei todista evoluution puolesta yhtään mitään.

Ruotsin kirkko ja sukupuolineutraali Jumala
Ruotsin kirkon jumalanpalvelusvaliokunnan puheenjohtaja Sofija Pedersen Videke pyrki oikomaan mediaan levinneitä tulkintoja, joiden mukaan Ruotsin kirkko luopuisi kokonaan Herra ja han-sanoista ja alkaisi käyttämään sukupuolineutraalisuutta korostavaa hän-sanaa hen. Se on totta, ettei Ruotsin kirkko ala ainakaan vielä käyttämään sukupuolineutraalia sanaa hen. Ruotsin kirkon uusi kirkkokäsikirja kuitenkin ohjeistaa, että Herra sanan tai maskuliinisen han-persoonapronomin sijaan Jumalasta tulee entistä useammin käyttää yksinkertaista ja sukupuolineutraalia nimitystä Jumala (Gud).

Jumala tietää ihmistä paremmin
Raamattu sanoo kuinka lopunajan jumalaton ihmiskunta ajautuu täyteen laittomuuteen. Raamattu kertoo myös uskovien ihmisten suuresta luopumuksesta lopunajassa, jossa Jumalan sanan totuus vaihdetaan valheellisiin opetuksiin ja käsityksiin. Aihetta voisi käsitellä monestakin näkökulmasta käsin, mutta lähestyn tässä kirjoituksessa aihetta ainoastaan muutamasta näkökulmasta käsin, eli kuinka väärään tietoon perustuva tieteellinen informaatio eksyttää lopunaikana monia uskovia ihmisiä. Tiede on toki monissa asioissa ihan oikeilla jäljillä, mutta myös täysin väärässä joissakin asioissa. Kehotan jokaista lukijaa tutkimaan sitä mitä Jumala sanoo sanassaan.

Kaksi sukupuolta ja sukupuolen poikkeamat
Helsingin Sanomat on eräs eniten ikiaikaisia ja luonnollisia arvoja alas ajava media Suomessa. Helsingin Sanomissa oli 19.11.2017 kirjoitus (linkkinä kirjoitukseni lähdeluettelossa), joka käsitteli muunsukupuolisia ja sukupuolineutraaliutta jne. Kun lukee tällaisia artikkeleita, niin ei voi kuin ihmetellä kuinka ihmiset eivät näe ja ymmärrä todellisuutta, vaan sen sijaan harvinaisten poikkeusten tähden pyritään romuttamaan perinteiset ja luonnolliset sukupuolirajat.

Sokeutunut järki ei tunnista sukupuolen rajoja
Helsingin Sanomien toimittaja Saska Saarikoski kirjoitti 23.11.2017 julkaistun artikkelin: Terve järki on usein suurinta höpön höpöä. Luettuani Saskan kirjoituksen mieleeni nousi ajatus; sokeutunut järki ei tunnista sukupuolen rajoja. Elämme ajassa, joka pyrkii murtamaan perinteiset, luonnolliset ja ikiaikaiset elämänarvot. Miten tähän on tultu etteivät ihmiset enää tunnista selkeitä sukupuolen rajoja, miehiä ja naisia, poikia ja tyttöjä? Yhteiskunta on alkanut kumoamaan perinteistä ja luonnonmukaista lainsäädäntöä korvaten sitä luonnottomuudella ja epäterveillä moraalittomilla arvoilla. Tällaisen operaation tuloksena terve järki sokeutuu eikä sen tähden kykene tunnistamaan enää edes selkeitä sukupuolen rajoja.

Toiko avaruuspöly elämän maan päälle?
Nykyisen tieteen aikakauden DNA-tutkimuksen tulokset haastavat darvinistista evoluutioteoriaa, sillä DNA:n monimutkainen koodikieli kaikessa elollisessa on osoittamassa todeksi ettei elämä ole voinut syntyä itseohjautuvasti ja sattumanvaraisesti maan päälle. Darvinistisen evoluutioteorian romahtaessa tiedeyhteisöt keksivät uusia teorioita maanpäällisen elämän syntymisen ja lajien evoluution ratkaisuksi. Käsittelen lyhyesti uutta tutkijoiden esittämää teoriaa siitä miten elämä olisi voinut syntyä maan päälle. Samalla tuon esille ikiaikaisen opetuksen elämän syntymisestä maan päälle, joka kestää aikaa sekä vertailua ja on ylivertainen kaikenlaisten teorioiden keskuudessa.

Piispan valinta on ihmisten perinne
Arkkipiispa Kari Mäkinen vihki Teemu Laajasalon 12.11.2017 Helsingin hiippakunnan piispaksi Helsingin tuomiokirkossa. Kirkollinen piispan vihkimys ja piispan virka on ihmisten perinne ja traditio, ei Raamatun sanan totuus ja opetus. Suomen luterilaisen kirkon opetus piispasta ei ole Raamatun sanan opetuksen mukaista. Raamatusta ei löydy kirkon oppia piispasta ja siksi suoraan sanoen kirkon oppi piispuudesta on valheeseen perustuva oppi, joka pyrkii kumoamaan Jumalan sanan totuutta. Kyse on todella vakavasta asiasta ja siksi on todella tärkeää kirjoittaa tästä asiasta ja muustakin. Pyrin kirjoittamaan piispuudesta ja muustakin lyhyesti, mutta tuoden esille sen mitä Raamattu opettaa ja miten kirkko vääristelee Raamatun sanan totuutta.

Ateistinen ja teistinen evoluutio vs luominen
Ihmisiä on kautta ihmiskunnan historian mietityttänyt ja kiinnostanut maailman ja ihmiskunnan alkuperä ja synty. Tämä kysymys ja pohdiskelu on saanut aikaan erilaisia teorioita ja uskomuksia siitä miten elämä on saanut syntynsä maailmassa. Käsittelen kirjoituksessani lyhyesti kolme erilaista selitysmallia elämän alkuperästä ja syntymisestä maan päälle, jotka ovat ateistinen evoluutio, teistinen evoluutio ja Raamatun sanan opetus kuinka Jumala loi taivaat ja maan ja kaikki, mitä niissä on.

Elävä fossiili kumoaa opin evoluutioteoriasta
Mediassa on kerrottu kuinka kesällä 2016 Portugalin Algarvessa saatiin saaliiksi dinosaurusten ajalta peräisin oleva elävä fossiili. Saaliiksi saatu "elävä fossiili" oli elossa oleva kaulushai, jonka fossiilisia jäänteitä 80 miljoonan vuoden takaa on tiedemaailman mukaan löydetty aikaisemminkin.

Transsukupuolisten omia kokemuksia
Pekka Vahvanen ja Sean Ricks isännöivät Ylen TV1 kanavalla Perjantai ohjelmaa. 3.11.2017 Perjantai ohjelman teemana oli Trans-Perjantai. Ohjelmassa esiintyi niin sanottuja transsukupuolisia henkilöitä, jotka kertoivat omia kokemuksiaan transsukupuolisuudesta ja sukupuoli-identiteetistä. Monesti nykyajan median toimittajat ja tekijät keskittyvät pääosin tuomaan esille positiivisella tavalla nykyisiä luonnottomuuden vallassa olevia trendejä, mutta Trans-Perjantai ohjelma yllätti positiivisesti, sillä ohjelmassa esiintyi transsukupuolisuuden kokemuksen läpikäynyt ihminen, joka piti transsukupuolisuutta totuuden vastakohtana, eli luonnottomana ja vääränä. Ohjelmaa katsellessa sydämeeni nousi tiettyjä asioita ja näkökantoja, jotka haastavat transsukupuolisuutta kannattavia ihmisiä tarkistamaan sekä korjaamaan käsityksiään.

Yhteys syvenee katolilaisten kanssa
Katolinen teologi Oskari Juurikkala kirjoitti blogissaan luterilais-katolilaisesta oppikeskusteluraportista nimeltään: Kasvavaa yhteyttä: Julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta (Communion in Growth. Declaration on the Church, Eucharist, and Ministry). Kyseinen englanninkielinen oppikeskusteluraportti julkistettiin 30.10.2017. Katsoin netistä tämän oppikeskusteluraportin julkistamistilaisuuden, joka herätti sydämelleni monia ajatuksia. Kun luin Juurikkalan kirjoituksen koskien luterilais-katolista oppikeskusteluraporttia, niin siinä vaiheessa koin voimakkaasti, että tästä asiasta ja muustakin on kirjoitettava julkisesti.

1930-luvun papisto politiikka uskonto ja antisemitismi
Kirkkohistorian dosentti André Swanström on tutkinut suomalaisten SS-pastorien suhdetta juutalaisten joukkotuhoon ja natsismiin SS-sotilaspastorien henkilökohtaisten muistiinpanojen kautta. Kun olen tutkinut joidenkin luterilaisen kirkon pappien suhtautumista natsismiin ja juutalaisuuteen 1930-luvulla, niin olen päätynyt samaan lopputulokseen kuin Swanström, eli osa papistosta suhtautui myönteisesti natsismiin sekä negatiivisesti juutalaisuuteen. Osa papistosta ei kannattanut natsismia, eivätkä olleet antisemitistejä. Kirjoitan myös jonkin verran koko yhteiskunnassa vaikuttaneesta antisemitismistä 1930-luvun Euroopassa sekä kauhistuttavan antisemitismin takaisin paluusta yhteiskuntaan.

Holokaustin kieltäjien valheet
Nykyaikana yhä useampi ihminen on eksynyt luulemaan ettei juutalaisten kansanmurhaa (holokausti) olisi tapahtunut. Jotkut ihmiset vähättelevät holokaustia sanoen ettei sitä ole tapahtunut siinä laajuudessaan miten historian dokumentit ovat sen esittäneet. Holokaustin kieltäjät esittävät valtavan määrän valheeseen perustuvaa tietoa, jonka kautta he koittavat kumota juutalaisten kansanmurhan toisen maailmansodan aikana. Holokaustin kieltäjien väitteiden kumoamiseen ei tarvita kilometrien pituisia kirjoituksia. Tästä syystä tuon esille muutaman todisteen, jotka kumoavat täydellisesti holokaustin kieltäjien väitteet. Suomessa holokaustin kieltäjänä toimii erityisen voimakkaasti magneettimedia.com, joka julkaisee törkeää antisemitismiä. Itse ajattelen magneettimedian olevan media, joka julkaisee journalistista saastaa koskien holokaustia.

Hitlerin antisemitistinen Mein Kampf kirja
Adolf Hitler kirjoitti kaksiosaisen Mein Kampf kirjan, jonka ensimmäinen osa Tilinteko (Eine Abrechnung) julkaistiin vuonna 1925 ja toinen osa Kansallissosialistinen liike (Die Nationalsozialistische Bewegung) julkaistiin vuonna 1926. Hitlerin kirja on antisemitistinen, joka todistaa holokaustin suunnitelmista ja kertoo syitä miksi toisen maailmansodan aikainen natsihallinto toteutti hirvittävän holokaustin. Kirjoitukseni tarkoitus on osoittaa todeksi Hitlerin antisemitismi sekä viha juutalaisia kohtaan ja samalla tuoda esille, että antisemitismi on rikos ihmisyyttä vastaan ja Raamatun sanoin sanottuna syntiä Jumalaa ja ihmisiä vastaan.

Magneettimedia ja antisemitismi
Minulla on ollut pitkään sydämelläni ja ajatuksena kirjoittaa magneettimedian antisemitismistä. Jotenkin se on aina jäänyt tekemättä. Tämä kirjoitus olisi pitänyt kirjoittaa kauan aikaa sitten, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Eläinmaailma todistaa luomisesta
Iänikuinen kiista ateistien ja Jeesukseen uskovien ihmisten välillä elämän synnyn alkuperästä kääntyy aina luomisen voitoksi ja evolutionismiin perustuvan elämän synnyn teorian tappioksi. Asian voi todistaa todeksi monella tavalla. Tässä kirjoituksessa asia todistetaan todeksi muutaman sammakkoeläinlajin kautta. Todisteita olisi vaikka kuinka paljon, mutta näinkin lyhyt versio kykenee todistamaan totuudesta.

Laittomuuden vallankumous ja maailman muuttaminen
Kirjoitin 23.10.2015 nettisivulleni kirjoituksen nimeltään: sukupuolineutraalin avioliiton pimeä tausta. Kirjoituksessani kaksi vuotta siiten toin esille kuinka LGBT-liikkeen (lesbot, homot, biseksuaalit, transihmiset) päämäärä on koko maailman muuttaminen siten, että vähemmistön erilaisuuden tulee hallita maailmaa. LGBT-liike pyrkii muuttamaan maailman, niin että normaali sukupuolisuus tulee muuttaa ja seksuaalivähemmistön erilaisuus määrittelee uudet arvot yhteiskuntaan ja sitä kautta kontrolloi koko yhteiskuntaa.

Raamattu ei opeta taruja
Monet jumalattomat ihmiset eivät usko Raamattua sanoen sen olevan satukirja, joka opettaa taruja ja mytologiaa. Kun tutkimme tarkemmin Raamatun sanan opetusta, niin näemme ettei se opeta taruja ja satuja, vaan totuutta ja kertoo pelastuksesta sekä varoittaa epäjumalanpalveluksen vaaroista. Raamatun sanan opetus ja sanoma vääristyy pahoin jos ei ymmärrä sitä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa. Raamattu opettaa 2 Pietarin kirjeen luvussa 3 ja jakeessa 16 alkutekstin mukaan, että tietämättömät ja epävakaat (horjuvaiset) vääntävät kieroon Kirjoituksia (Jumalan sanan opetus) omaksi kadotuksekseen. Jos on tietämätön (jumalaton) tai epävakaa henkilö, niin silloin ei kykene ymmärtämään oikealla tavalla Jumalan sanan opetusta, koska Jumalan sanan opetus voidaan ymmärtää oikealla tavalla vain Jumalan rakastamisen kautta, joka tarkoittaa Jumalan armosta osallisuutta pelastukseen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Huumeet lopunajan maailmassa
Nykyinen perinteisiä arvoja romuttava yhteiskunta tekee siinäkin raskaan ja kalliin virheen kun se hyväksyy, sallii ja laillistaa huumeiden käyttämisen. Huumeita ovat sellaiset kemikaalit tai kasvit, jotka päihdyttävät ja tuottavat harhoja keskushermostovaikutukseen, joka tarkoittaa huumepäihtymystä, eli aivojen myrkytystilaa. Nykyinen sokeuden vallassa oleva yhteiskunta sallii ihmisten aivojen myrkyttämisen kemiallisen tai kasviperäisen huumeen kautta. On sanomatta selvää, että aivojen myrkyttäminen keskushermoston toimintaa vääristävillä aineilla ei ole kenellekään ihmiselle hyödyksi ja avuksi, vaan aiheuttaa suurta tuhoa ja on todella vaarallista ihmiselle.

Hurrikaanit ja maailman kohtalo
Hirmumyrsky Irma teki tuhoisaa jälkeä Kuubassa ja Amerikassa. Lisääntyvät luonnonkatastrofit ovat saaneet maailman hämmennyksiin. Moni sanoo ilmastonmuutoksen olevan syy luonnonkatastrofien lisääntymiseen ja toiset sanovat jotakin muuta. Luonnonkatastrofien lisääntyminen on todellinen tosiasia ja fakta. Kun etsitään syitä luonnonkatastrofien lisääntymiseen, niin harvempi ihminen tietää Raamatun sanan profetioiden tuhansien vuosien takaa kertoneen kuinka ihmiskunta tulee kokemaan ennennäkemättömän tuhoisia luonnonkatastrofeja ihmiskunnan viimeisinä päivinä vähän ennen Jeesuksen toista tulemusta. Tiedän monen ihmisen tässä vaiheessa ajattelevan että Raamattu on satukirja eikä siten voi tietää näitä asioita, eikä kerro näistä asioista. Jos kuitenkin uskallat lukea kirjoitukseni loppuun saakka, niin tulet näkemään kuinka Raamattu on todellakin Jumalan sanan ilmoitus ihmiskunnalle, jonka tähden Raamattu kertoo myös tarkasti lopunajan tuhoisista luonnonkatastrofeista ja parhaasta mahdollisesta ratkaisusta, jonka ihminen voi tehdä.

Jihadistinen terroristiteko
Turussa tapahtui (18.8.2017) Suomen ensimmäinen jihadistipohjainen terroristiteko, jonka tekijänä oli ääri-islamin jihadismin kannattaja. Iskussa kuoli kaksi henkilöä ja kahdeksan loukkaantui. Terroristiteon kuolonuhrien omaisille sekä iskussa loukkaantuneille ja heidän omaisilleen syvin osanottoni. Tapauksesta on monenlaista mielipidettä ja kannanottoa, mutta kaikkein oleellisin ja murheellisin tieto on jätetty kokonaan kertomatta. Pyrin käsittelemään Turun terroristi-iskua laajemmasta näkökulmasta käsin pureutuen jihadismin juuriin ja taustaan.

Nykyajan kirjanoppineet ja valhe
Netistä silmiini osui vuonna 2015 Sana-lehden nettiartikkeli: Synnin palkka on elämä, jonka on kirjoittanut Mikko Salmi (luterilaisen kirkon pastori). Herra Jeesus sanoi kuinka fariseukset ja kirjanoppineet olivat hylänneet Jumalan käskyt, jonka tähden he turhaan palvelivat Jumalaa (eivät olleet Jumalan palvelijoita). Lukiessani Mikon kirjoittamaa artikkelia mieleeni nousi Herran Jeesuksen suhtautuminen Hänen aikansa uskonnollisiin johtajiin ja kirjanoppineisiin.

Soini Juudaksen ja petoksen tiellä
En ole poliittinen ihminen, enkä kuulu mihinkään poliittiseen puolueeseen, enkä aio koskaan liittyä minkään puolueen jäseneksi. Seuraan kuitenkin yhteiskunnassa tapahtuvia ajankohtaisia asioita. Timo Soinin tempaus loikata ulos perustamastaan puolueesta (perusti yhdessä Raimo Vistbackan, Urpo Leppäsen ja Kari J. Bärlundin kanssa), jota Soini johti vuodesta 1997 vuoden 2017 kesäkuun alkuun asti on uutinen ja tapahtumaketju, jota ei voi sivuuttaa, koska se sisältää petoksen siemenen.

Uskontojen uhrien tueton tuki
YLEN uutiset julkaisi 20.4.2017 artikkelin Uskontojen uhrien tuki (UUT) laajentaa vertaistukea uusille paikkakunnille. Artikkelia lukiessa sydämelleni nousi erilainen ja toisenlainen lähestymistapa ajatella, ymmärtää ja käsitellä asioita kuin millä tavalla Uskontojen uhrien tuki toimii ja käsittelee asioita. Maailmassa missä elämme on monenlaisia kokemuksia ja tarinoita sekä niiden taakse voi kätkeytyä monta erilaista "totuutta", mutta todellisuudessa on kysymys kuitenkin vain yhdestä ainoasta totuudesta, johon monet ihmiset voivat olla osallisina erilaisten Raamatullisten uskonyhteisöjen sisäpuolella.

Harhaanjohtajat osa 2
Kirjoitin aikaisemmin harhaanjohtajat - vahvassa uskossa osan 1, jossa käsittelin iltalehden artikkelien kautta epätervettä sekä tervettä kristillisyyttä ja median asenteellista suhtautumista Raamatun uskoa kohtaan. Tässä kirjoituksessa käsittelen samaa aihetta MTV:n artikkelin kautta: "Pyhää suutelointia ja alapään kampaamista – kirja kertoo suomalaisten lahkojen salatusta maailmasta" (12.4.2017)). Kirjoituksessani tuon esille myös epäterveen hengellisen toiminnan ja terveen uskon eroavaisuuksia.

Harhaanjohtajat osa 1
Iltalehti julkaisi 12.4.2017 artikkelin: Uskonyhteisöistä kirjan kirjoittanut Raija Pelli: "Pahimmillaan lahkot imevät ihmiset katalasti kiduksiinsa" sekä toisen artikkelin: Itsemurhan tehnyttä miestä yritettiin herättää henkiin - järkyttävä tilaisuus oli ystävälle liikaa. Ensin mainitussa artikkelissa kerrotaan Raija Pellin ja Terho Miettisen kirjoittamasta kirjasta Harhaanjohtajat - vahvassa uskossa, jossa he kirjoittavat kristinuskon varjolla tapahtuvista väärinkäytöksistä, hyväksikäytöstä ja petoksista. Jälkimmäinen artikkeli kertoo kuinka Nokia Missiosta tutuksi tullut Markku Koivisto rukousryhmineen yritti herättää henkiin kuollutta miestä.

Älykön ajatuksia
Jussi Halla-Aho on tämän maailman mittapuulla älykkö, eli älykäs ihminen. Halla-Aho on kirjoittanut sivullaan Scripta - ajatuksia uppoavasta lännestä monenlaisista aiheista. Jotkut hänen kirjoittamistaan ajatuksista ovat todella teräviä ja hyviä, mutta en ole samaa mieltä hänen kanssaan kaikista asioista enkä jaa hänen kanssaan samaa arvomaailmaa. Kirjoituksessani käyn läpi muutamia Halla-Ahon ajatuksia.

Pyhät, pahat ja pelokkaat osa 2
Kirjoitin aikaisemmin valtamedian esille nostaman Aila Ruohon kirjan Pyhät, pahat ja pelokkaat - Pelko ja itsetuhoisuus hengellisissä yhteisöissä. Edellisessä kirjoituksessa käsittelin aihetta iltalehden artikkelin pohjalta. Tässä uudessa kirjoituksessa käsittelen aihetta mtv:n artikkelin pohjalta (mtv:n artikkeli on linkkinä sivuni lähdeviitteissä). Lukiessani mtv:n artikkelia sydämelleni nousi uudestaan se kuinka tärkeää on tuoda asiasta esille toisenlainen näkökulma.

Pyhät, pahat ja pelokkaat
Kun luin Aila Ruohon kirjasta kertovia Iltalehden artikkeleita, niin sydämelleni nousi ajatuksia, joita tulisi ottaa huomioon kun tästä asiasta puhutaan tai kirjoitetaan. Uskonnollisissa yhteisöissä voi tapahtua ikäviä ja tapahtuu ikäviä asioita, mutta silloin on aina kyse epäterveestä uskosta ja hengellisyydestä. Liian helposti kaikkeen hengellisyyteen ja Jumalaan uskomiseen (Raamatun Jumalaan) lyödään sellainen leimakirves, jolla leimataan negatiivisesti kaikki Raamattuun uskovat ihmiset. Toisaalta esimerkiksi Raamatun Jumalaan uskovien ihmisten keskuudessa erilaisissa kristillisissä yhteisöissä on todella paljon tervettä ja vastuullista uskoa, joka suuresti hyödyttää ihmisiä sekä auttaa heitä kasvamaan tasapainoisiksi ihmisiksi. Näiden asioiden tähden on hyvä tarkastella tätä asiaa myös toisenlaisesta näkökulmasta.

Ajankohtaisohjelma Perjantai: Seuraa johtajaa
Ajankohtaisohjelmassa Perjantai: Seuraa johtajaa (10.2.2017) ohjelmassa YLE TV 1 kanavalla käsiteltiin aihetta uskon pelastamat ja uskonnon uhrit. Miksi uuskarismaattisuus vetoaa nuoriin ja menestyviin? Ohjelmassa oli haastateltavina ex-helluntalainen Kaisa Klapuri, Houm Churchista Johannes Saranpää sekä Perjantai dokkarissa Jeesus tulee - olemme valmiit, jossa haastateltiin Patrick Tiaista ja hänen vaimoaan. Ohjelmasta ei tullut esille aitoa Raamatullista uskoa, vaan sen sijaan epäterveitä ajatuksia uskosta sekä minkälaisia ikäviä seuraamuksia epäterve usko saa aikaan. Koska ohjelma on saanut aikaan laajaa julkista huomiota ja sen kautta välittyi väärä kuva Raamatullisesta uskosta, niin on välttämätöntä käsitellä ohjelmasta joitakin esiin nousseita ajatuksia ja tuoda niihin Raamatullinen näkökulma. Toki olen vajavainen ihminen, jonka johdosta kirjoitukseni olisi hyvä tutkia ja koetella apuna käyttäen Raamatun sanaa.

- Saranpää ja Houm Church
- Elämä menee sekaisin epäterveen uskon takia
- Perjantai dokkari: Jeesus tulee - olemme valmiit

Ääri-Islamin propaganda
MTV Huomenta Suomi ohjelma käsitteli (13.2.2017) Isisiä ja ääri-Islamin propagandaa Suomessa ja yleensä. Ohjelmassa aiheesta keskustelivat juontajien kanssa terrorismin tutkija Atte Kaleva ja Helsingin poliisin ylikomisario Jari Taponen.

Terrorismin uhka ja vihapuhe yhteiskunnassa
YLE TV 1 näytti 9.2.2017 ohjelman nimeltään Ulkolinja: Sharialakia Tanskassa (Behind the Veil of the Mosques). Dokumentista käy ilmi kuinka Tanskassa Islamin imaamit valehtelivat ohjelmantekijöille, että muslimien tulee noudattaa Tanskan lakia, sillä salaa kuvattu materiaali moskeijassa paljasti imaamien opettavan noudattamaan islamilaista sharia-lakia ja toimimaan vastoin Tanskan lakia. Isisin lehdessä Rumiyah (Dhul-Hijjah 1437) on artikkeli nimeltään: The Kafir's Blood is Halal for You, So Shed it. Suomalainen nettisivusto annida.wordpress.com, joka tukee Isis-järjestön mukaista islamilaista valtiomallia on kääntänyt sivullaan Rumiyah artikkelin Kaafirin veri on halal teille, joten vuodattakaa sitä. Sivulla on kehotus vääräuskoisten tappamiseen.

Vihapuhe eräs näkökulma
Katsellessani A-Teema ohjelmaa vihapuhe (YLE TV1 2.2.2017) sydämelleni nousi vihapuheesta eräs näkökulma, jota ei haluta tunnistaa eikä nähdä, eikä ymmärtää eikä tunnustaa sen olemassaoloa. On olemassa ihmisryhmä, jota vainotaan ja vihataan sen takia, koska he uskovat sen mitä Raamattu (Jumalan sana) opettaa. Käytän tästä ihmisryhmästä nimitystä Herran Jeesuksen opetuslapset, koska Raamattu käyttää heistä tätä nimitystä.

USA:n presidentinvaalit 2016
Seurasin mediasta useamman kuukauden ajan USA:n presidentin vaalikampanjaa sekä siihen liittyviä asioita. Jos olisin amerikkalainen, niin en olisi äänestänyt kumpaakaan ehdokasta (Trump - Clinton), koska molemmat ovat tehneet paljon sellaisia asioita, jotka ovat arvomaailmaani vastaan. Kirjoitan huomioitani asioista miksi Amerikan median ennakkosuosikki Hillary Clinton hävisi vaalit Donald Trumpille. Ajatukset ovat omiani ja niistä voi ja saa olla eri mieltä.

Pitäisikö eutanasia sallia Suomessa?
MTV:n Huomenta Suomi ohjelmassa oli 8.11.2016 aiheena hyvä kuolema - pitäisikö eutanasia sallia Suomessa? Ohjelmassa oli monenlaisia myönteisiä ajatuksia eutanasian puolesta. Eräs ajatus oli kuinka lääkäri tai ulkopuolinen voisi antaa kuolettavan pistoksen ja auttaa potilasta sillä tavalla hyvään kuolemaan. Eutanasia on syntiä Jumalaa vastaan ja minun mielestäni eutanasiaa ei saisi sallia Suomessa. Kun ja jos eutanasia tullaan hyväksymään Suomessa, niin se tulee johdattamaan monet eutanasian hyväksyvät potilaat surman suuhun ja iankaikkiseen kadotukseen. Monia muita lieveilmiöitä tulee myös tapahtumaan, sillä Jumala voisi parantaa monet surman suuhun kulkevat potilaat sekä lääketiede voisi keksiä ratkaisun kuolettavaan sairauteen ja antaa vielä mahdollisuuden siedettävään loppuelämään.

Seksuaalisuuden ja sukupuolen tieteellinen tutkimus
The New Atlantis aikakausilehti julkaisi 22.8.2016 tieteellisen raportin ja tutkimuksen Sexuality and Gender Findings from the Biological, Psychological and Social Sciences (Seksuaalisuus ja sukupuoli biologisen, psykologisen ja yhteiskunnallisen tieteen tuloksia). Raportti tuo esille usein kuultuja väitteitä seksuaalisuudesta ja sukupuolesta, joita tieteelliset todisteet eivät tue ja vahvista. Raportin mukaan erityinen keskipiste on korkeammissa mielenterveysongelmien määrässä HLBT yhteisön ihmisten keskuudessa, joka kyseenalaistaa tieteellisen perustuksen suuntauksen suhtautumisessa lapsiin, jotka eivät identifioi itseään omaan biologiseen sukupuoleensa. Edellä olevan tutkimuksen ja raportin tekivät tohtori Lawrence S. Mayer, joka on epidemiologi ja opiskellut psykiatriaa sekä tohtori Paul R. McHugh, joka on eräs tärkeimmistä viimeisten vuosikymmenten amerikkalaisista psykiatreista, joka on myös eräs johtavista psykiatreista maailmassa. Tutkimuksessa on luettu yli viisisataa tieteellistä artikkelia sekä sen lisäksi tutkittu huolellisesti sata tutkimusta. Tutkimuksen tulokset on saatu laajalta pohjalta, koska tutkimuksen lähteinä ovat olleet epidemiologia, genetiikka, endokrinologia, psykiatria, neurotiede, embryologia, pediatria, psykologia, sosiologia, poliittinen tiede, ekonomia ja sukupuoli tutkimukset. Tutkimusten perusteella HLBT yhteisöjen ihmisillä on korkeampi määrä mielenterveysongelmia kuin muulla väestöllä.

CERN lavastettu rituaalimurha
The Guardian mediajulkaisu (18.8.2016) julkaisi artikkelin nimeltään: Fake human sacrifice filmed at Cern, with pranking scientists suspected (Väärennetty ihmisurhi kuvattu CERN:ssä tutkijoita epäillään kepposesta). Olikohan lavastuksen tarkoituksena tehdä naurunalaiseksi CERN:iin liitetyt epäilykset okkultismista? Tämä saattaa olla lavastuksen syy, en tiedä. Joka tapauksessa lavastuksesta huolimatta CERN näyttää olevan yhteyksissä okkultiikkaan. Lavastus tehtiin suuren Shiva patsaan edessä.

Mistä on kysymys? Avioliitto
Kirjoitin aikaisemmin Räsästen kirjaankin liittyen kirjoituksen evoluutiobiologin ihmetys, jonka tein iltalehden artikkelin pohjalta. Nyt on vuorossa mtv.fi sivuston artikkeli: Päivi Räsänen Avioliitto-kirjassaan: "On julmaa jos homoutta ei sanota synniksi" – tutkija hämillään näkemyksistä. Mtv.fi sivuston artikkelissa on otettu esille sitaatteja Räsästen kirjasta, joita artikkelissa kommentoidaan. Taas kerran artikkeli sekä siinä esiintyvät henkilöt ja tekstin kirjoittaja eivät ole ymmärtäneet ihan oikealla tavalla lukemaansa. Mtv.fi sivuston artikkelin kirjoittaja ja tekstissä esiintyvä evoluutiobiologi eivät kykene ymmärtämään Raamatun näkemystä seksuaalisuudesta sekä avioliitosta. Tästä syystä artikkeli suhtautuu negatiivisesti Räsästen kirjassa esittämiin asioihin. Jos ei ymmärrä Raamatun sanan opetusta, niin sitä voi verrata siihen, että näkee kyllä metsän, mutta ei näe metsässä olevia puita. Jos ymmärtää Raamatun sanan opetuksen, niin silloin näkee sekä metsän, että metsässä olevat puut. Kirjoitukseni tarkoitus on sanonnan mukaisesti pyrkiä näkemään sekä metsä että puut. Vasta kokonaisuuden hahmottamisen ja ymmärtämisen kautta kykenet näkemään kokonaisuuden ja silloin ymmärrät sen mitä et ennen ymmärtänyt ja nähnyt.

Evoluutiobiologin ihmetys
Iltalehti ja mtv.fi julkaisivat 5.7.2016 uutisen koskien Niilo ja Päivi Räsäsen kirjaa. Mistä on kysymys? Avioliitto. Molemmat mediat ovat uutisartikkelissaan lähestyneet tätä asiaa hyvin negatiivisessa sävyssä koskien Päivi Räsästä (Niiloakin) sekä Raamatun opetuksia. Samoin artikkeleista tulee esille se kuinka poikkeavuudesta pyritään tekemään normaalia sekä kuinka poikkeavuuden tulisi määritellä se mikä on normaalia. Tässä kirjoituksessa tuon esille iltalehden artikkelin tästä asiasta.

Oikeustaistelu deittisivustoa vastaan
CBC News Media julkaisi 4.7.2016 artikkelin Christian Mingle must let LGBT singles use dating site after losing court battle (Kristillisen Minglen täytyy antaa lesboille, homoille, biseksuaaleille ja transukupuolisille sinkuille luvan käyttää treffi-sivustoa hävittyään taistelun oikeudessa). Tuomarin ja oikeuden päätöksellä uskonnollisen treffisivuston täytyy helpottaa, eli hyväksyä samaa sukupuolta olevien parien etsimisen palvelusta. Lukiessani CBC News Median artikkelia mieleeni nousi monenlaisia ajatuksia todellisesta tasa-arvosta, vapaudesta ja siitä mitä Raamatun sana opettaa seksuaalisuudesta ja muustakin.

Kristinuskon valhejäljitelmä
Ylen TV1 kanavan Perjantai ohjelmassa (6.5.2016), jonka aiheena oli: Sallikaa heidän tulla minun tyköni, tuli esille erään historian suurimpiin lukeutuvan huijauksen perusta. Tämä huijaus ja petos meni ohi sellaiselta ihmiseltä, joka ei tunne ja ymmärrä sitä mitä Raamattu opettaa. Perjantai ohjelmassa Opus Dein jäsen ja katolinen pappi Oskari Juurikkala kertoi ettei katolisen kirkon teologia ole vain puhtaasti Raamatun asia, vaan myös pyrkimys ymmärtää järjellisesti inhimillistä elämää ja kokemusta ja siksi siinä on mahdollisuutta syventämiseen ja uudenlaiseen ymmärrykseen. Katolisen kirkon paavit ovat myös ylistäneet ihmisen järkeä ja filosofiaa sekä sanoneet järjen ja filosofian auttavan ymmärtävän syvällisemmin uskoa ja totuuden ilmoitusta. Vertaamalla paavien ja Juurikkalan lausuntoja Raamatun opetukseen näemme katolisen kirkon järjellisen (filosofian) ymmärryksen ja sitä kautta oppien ja uskon opettamisen olevan täysin vastoin Raamatun sanan opetusta. Kun tutkimme ja vertaamme muutenkin Raamatun ja Rooman katolisen kirkon opetusta keskenään, niin näemme ettei se edusta Raamatullista kristinuskoa, vaan on sen valhejäljitelmä. Rooman katolisen kirkon luoma kuva itsestään Raamatullisena kristinuskona on eräs historian suurimmista huijauksista ja petoksista.

Natolla ei ole antaa turvatakuita
Useiden amerikkalaisten sotilasasiantuntijoiden ja muidenkin asiantuntijoiden mukaan Venäjä olisi niskan päällä jos syttyisi sota Venäjän ja Naton tai Yhdysvaltojen välille. Monet suomalaiset poliitikot vakuuttavat Natoon liittymisen tuovan Suomelle turvatakuun Venäjää sotilaallisia toimia vastaan, jos Venäjä aikoisi tehdä vastaavanlaisen sotilaallisen operaation Suomea kohtaan kuin mitä Venäjä teki Krimillä. Asiantuntijoiden sekä tiettyjen tosiasioiden valossa Nato ei kykene todellisesti antamaan turvatakuita jos Venäjä päättäisi aloittaa Suomea vastaan samanlaisen sotilaallisen operaation kuin mitä tapahtui Krimillä.

Usko ja uskonto
14.6.2016 Enbuske360-Varjohallitus ohjelmassa olivat vieraina tutkija Alan Salehzadeh ja Vapaa-ajattelijoiden liiton puheenjohtaja Petri Karisma. Ohjelmassa puhuttiin muun muassa Isiksestä ja uskonnoista. Katsottuani ohjelman sydämeeni nousi muutamia ajatuksia, jotka ovat hämärän peitossa, koska ihmisillä on väärä käsitys siitä mitä on aito kristinusko ja mikä on uskontoa ja mikä ei ole uskontoa.

Venäjä ja Nato
Monet sotilasasiantuntijat ja muut asiantuntijat ovat sitä mieltä, että Venäjä voittaisi Naton jos Venäjän ja Naton välille syttyisi sota. Tilastojen mukaan Venäjällä on paljon enemmän ydinkärkiä kuin Nato-mailla on yhteensä ydinkärkiä. Suomi hakee sotilaallista turvaa Natosta, mutta Natolla ei ole antaa Suomelle todellisia turvatakuita, koska se on alakynnessä ydinaseiden määrässä koskien Venäjää ja muutenkaan Natolla ei ole lihaksia voittaa Venäjää. Tuon esille kirjoituksessani monien asiantuntijoiden arvioita ja lausuntoja siitä kuinka Venäjä voittaisi Naton sodan syttyessä. Kirjoituksessani tuon esille muutaman suomalaisen vaikuttajan näkemyksen kannattaako Suomen liittyä Natoon. Tuon myös esille sen kuinka ihmeellisesti Raamatun profetiat tuhansien vuosien takaa kertovat meille Venäjän ja sen liittolaisten sotilaallisesta mahdista koskien lopunaikaa ja Lähi-idässä käytävästä suursodasta lopunajassa. Miten Raamatun kirjoittajat ovat voineet tietää tuhansia vuosia sitten, että lopunajassa maa-alue, jota nykyään kutsutaan Venäjäksi tulee olemaan suuri sotilaallinen mahti lopunajassa? Ainoa vastaus on se, että Raamattu on Jumalan sanaa ja Raamatun profetioita kirjoittaneet ihmiset ovat tehneet sen Jumalan ohjaamina. Vaikka et uskoisi Raamatun olevan Jumalan sanaa, niin siitä huolimatta sen profetiat tuhansien vuosien takaa kertovat tarkasti niistä asetelmista mitkä maailmassa vaikuttavat juuri nyt ja mitä tulevina päivinä tulee tapahtumaan. 

Tuima TV uskon kriisi
Haaga-Helian toimittajaopiskelijoiden verkkomedia Tuima TV julkaisi 27.5.2016 videon, jossa entinen luterilaisen kirkon nuorisoevankelista kertoo tarinansa kuinka hän tuli uskoon, mutta puolitoista vuotta sen jälkeen rakastui saman sukupuolta olevaan henkilöön.  Kun katsoin ja kuuntelin videon, niin mieleeni nousi monia asioita, jotka paljastavat sen että miten ja miksi ihminen joka ei tullut aitoon uskoon tai aidon uskoon tulemisen jälkeen alkaa uskomaan epäraamatullisia opetuksia ajautuu uskon haaksirikkoon ja lopulta joko hylkää uskon tai tekee Jumalasta ja Raamatusta itselleen sopivan, eli hän itse päättää millaiseen Jumalaan hän haluaa uskoa. Toisin sanoen Raamattu ei ole enää auktoriteetti hänelle, vaan hän tekee itsestään "auktoriteetin", joka päättää mitä Raamattu opettaa tai ei opeta. Kirjoitan tämän kirjoituksen yleisesti koskien sitä miten ja millaisia elämänvalintoja ihmiset tekevät samankaltaisissa tilanteissa mitä Tuima TV ohjelmassa tuodaan esille, eli en kohdista tätä kirjoitusta kehenkään erityiseen henkilöön.

Uskonnollinen terrorismi
Yhdysvalloissa Floridan Orlandossa tapahtui 12.6.2016 terroristi-isku, kun aseistautunut mies ampui kuoliaaksi 50 ihmistä sukupuolivähemmistölle suunnatussa Pulse-yökerhossa. Afganistanilaistaustainen 29-vuotias Omar Mateen oli terrori-iskun tekijä, joka kuoli iskussa poliisin SWAT-joukkojen ampumana. Isisin uutistoimisto Amaqin mukaan islamistijärjestö Isis otti vastuun iskusta ilmoittaen, että Isis järjestön jäsen toteutti iskun. On tietenkin selvää, että tällainen raakalaismainen ja hirvittävä terroriteko on tuomittava teko. Orlandon verilöyly johdattaa ajatuksia moneen suuntaan, joista eräs vakavimmista on se kuinka yökerho surma oli rikos ihmisyyttä vastaan, sillä kenelläkään ihmisellä ei ole oikeutta tässä maailmanajassa riistää toisen ihmisen henkeä ei sen tähden, että hän on homoseksuaali, eikä minkään muunkaan syyn takia. Toisen ihmisen surmaaminen on vakava rikos, joka osoittaa sen ettei ihmisen elämää ja koskemattomuutta kunnioiteta. Orlandon yökerhossa tapahtunut vähemmistöseksuaalisten ihmisten surma on paheksuttava ja tuomittava teko.

Jumalan rakkaus ristillä
Olet hyvin todennäköisesti kuullut useammankin kerran sanat Jumalan rakkaus. Hyvin harva ihminen ymmärtää Jumalan rakkauden ristillä ja sen merkityksen. Tosi tarina Jumalan rakkaudesta ristillä on ratkaisu sinulle, joka et usko Jeesukseen sekä sinulle, joka uskot Jeesukseen. Kun ja jos näet uudella ja Raamatullisella tavalla Jumalan rakkauden ristillä, niin se tulee muuttamaan sinut ikuisiksi ajoiksi.

Sallikaa heidän tulla
Ylen TV1 kanavalla esitettiin 6.5.2016 Perjantai niminen keskusteluohjelma, jonka aihe oli nimetty: Sallikaa heidän tulla minun tyköni. Ohjelman esittelytekstissä sanottiin, missä kulkevat kirkon suvaitsevaisuuden rajat? Ohjelmassa esiintyivät juontajien (Sean Ricks, Pekka Vahvanen) lisäksi  Opus Dein jäsen ja katolinen pappi Oskari Juurikkala, luterilainen pappi Mari Leppänen ja luterilainen pappi Laura Mäntylä. Ohjelmassa esitettiin myös Perjantai-dokkari: Särjettyjen sydänten kirkko. Kun katselin ohjelman Ylen areenasta, niin sydämelleni nousi monenlaisia ajatuksia. Monet toimittajat ja ohjelmantekijät haastattelevat koskien Raamattua ja uskoa Jeesukseen usein sellaisia ihmisiä, jotka eivät edusta Raamatullista uskoa, vaan ihmisiä, jotka edustavat uskonnollista organisaatiota, missä ihmiset opettavat ihmisille Jumalasta, jonka mukaan ihminen tekee itselleen mieluisan ja omaan korvasyyhyynsä sopivan kuvan Jumalasta. Tällainen ihminen ei opeta Raamatun sanan totuutta, koska Jumala opettaa ihmisiä ja ilmaisee oman tahtonsa sekä totuutensa ihmisille.

Lopunajan sotia ja todellinen rauha
Raamattu opettaa esivaltajärjestyksen olevan Jumalan asettama, jonka tulisi taata ihmisille rauhaisa ja turvallinen elämä, sillä se on Jumalan tahto ja asetus. Koska esivaltajärjestys on Jumalan asettama, niin siksi edellä kirjoitin toimenpiteistä joita Suomen päättäjien ja viranomaisten olisi tehtävä yhteiskuntarauhan aikaansaamiseksi. Kun tutkimme Raamattua ja Herran Jeesuksen sanoja koskien lopunajan yhteiskuntia, niin näemme sen kuinka esivallat epäonnistuvat tehtävässään, eivätkä kykene takaamaan ihmisille rauhaisaa ja turvallista elämää. Raamatun Jumala uskon kautta Herraan Jeesukseen on ainoa tie todelliseen sydämenrauhaan sekä se takaa ihmisille uskon kautta Herraan Jeesukseen iankaikkisen elämän.

Suomi ja Nato
Mediassa ja kansan keskuudessa käydään keskustelua siitä kannattaako Suomen liittyä Natoon vai ei. Ehdottomasti kaikkein järkevin ratkaisu Suomen kannalta on pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana eikä Suomen kannata liittyä Naton jäseneksi. Tuon kirjoituksessani esille näkemyksiä ja ajatuksia miksi Suomen ei kannata liittyä Naton jäseneksi. On asioita joille emme voi mitään ja jotka ovat vaikuttaneet Suomen asemaan ja tulevat myös tulevaisuudessa vaikuttamaan. Historia osoittaa, että rajanaapurien kesken vallitseva yhteisymmärrys luo perustan rauhalle, mutta naapurin huomioimatta jättäminen on hyvin monesti johtanut sotilaalliseen konfliktiin

Ristiriita ja petos osa 5
Olen kirjoittanut neljä osaa Euroopan Unionista ja tuonut esille kuinka EU on katolinen luomus, jonka pyrkimyksenä on tehdä Euroopan Unionista katolinen supervaltio. Viidennessä osassa tuon esille sen miksi suomalaiset ihmiset sekä Herran Jeesuksen opetuslapset eivät saisi kannattaa Euroopan Unionia, vaan heidän tulisi kannattaa Suomen eroamista EU:sta sekä olla tukemassa pyrkimystä tehdä Suomesta taas itsenäinen valtio. Perustelut edellä olevalle esitän tässä viidennessä osassa.

Ristiriita ja petos osa 4
Lukiessani Adrian Hiltonin kirjaa The Principality and Power of Europe Britain and the emerging Holy European Empire (Euroopan ruhtinaskunta ja valta Britannia ja pyhän eurooppalaisen imperiumin esiin nouseminen) koin sydämessäni, että kirjoitukseni neljäs osa tulisi perustua osittain kirjan tekstiin, koska siinä käsitellään tärkeitä asioita koskien kirjoitukseni aihetta. Eräs Euroopan Unionin varhaisista "isistä" harras katolilainen Jean Monnet hylkäsi ajatuksen, että Euroopan pitäisi koostua itsenäisistä valtioista. Jean Monnet uskoi ja luotti katoliseen visioon, jonka mukaan Euroopasta pitäisi tulla supervaltio ja valtioliitto (liittovaltio), jossa kaikki ikivanhat kansat sulautuisivat yhteen. Euroopan Unioni on petos, jonka kautta katolinen kirkko pyrkii katolilaistamaan Euroopan maat. Mitä enemmän tätä asiaa tutkii, sitä selkeämmin kaikkialta tulee esille todisteita katolisen kirkon pyrkimyksestä rakentaa katolinen supervaltio Eurooppaan.

Ristiriita ja petos osa 3
Ristiriitojen ja petoksen tiellä kolmannessa osassa tuon esille lyhyesti jesuiittojen, paavien ja muutamien eurooppalaisten politiikkojen ajatuksia Euroopan yhdentymisestä. Tuon esille myös muiden lähteiden kautta kuinka katolilaisuus pyrkii tekemään EU:sta katolilaista supervaltiota. Kun tutkimme ja tarkastelemme heidän ajatuksiaan, niin näemme sen kuinka katolinen kirkko pyrkii luomaan Euroopan Unionista uuden katolisen supervaltion. Samalla tulee esille se kuinka jokainen EU:ta kannattava ihminen on joko tietämättään tai tietoisesti tukemassa kansallisvaltioiden tuhoamista ja uuden katolisen supervaltion perustamista.

Ristiriita ja petos osa 2
Kirjoitin aikaisemmin Timo Soinista, Euroopan Unionista, katolisesta kirkosta ja ristiriitojen ja petoksen tiestä tuomalla esiin muun muassa sen kuinka katolinen kirkko ajaa yhdentyvää Eurooppaa. Kirjoitukseni toisessa osassa tuon esille sen kuinka Euroopan Unioni on katolisen kirkon luomus, jonka päämääränä on tuhota kansallisvaltiot ja tehdä Euroopasta katolinen Eurooppa, ja kuinka katolisen kirkon agendan mukaan EU:n poliittinen valta tulisi alistaa Rooman katolisen kirkon (RKK) uskonnollisen ja poliittisen vallan ja pyrkimysten alaisuuteen.

Ristiriita ja petos
Yhteiskunnassa vaikuttavien asioiden, ilmiöiden ja ihmisten taustalla on monenlaisia motiiveja ja vaikutuksia. Jotkut motiiveista ja vaikutuksista ovat avoimesti kaikkien nähtävissä kun taas toisten motiivit ja vaikutukset eivät ole yleisesti tiedossa ja ovat hyvin salaperäisiä sekä jopa valheen ja petoksen vääristämiä. Otan esille kirjoituksessani erään vääristymän sekä petoksen tien, joka esiintyy suomalaisessa yhteiskunnassa. Toivon mukaan sinulla on rehellinen ja avoin sydän, koska vain siten voit erottaa petoksen ja sen miksi ja miten petos tulee tapahtumaan. Tämä aihe on ollut sydämessäni voimakkaana useamman kuukauden ajan. Tutki ja koettele kirjoitukseni.

Ristiriita ja petos alkusanat
Olet varmasti kuullut tai lukenut sellaisia toteamuksia kuin mitä suurempi valhe, niin sitä enemmin siihen uskotaan ja mitä suurempi valhe, niin sen paremmin se menee perille. Hyvin yleisesti ihmiset ajattelevat ettei suuri valhe voi huijata ja hämätä kuin ehkä hyvin pieniä määriä ihmisiä, joiden sanotaan olevan hyväuskoisia sekä huijattavissa olevia persoonallisuuksia. Ikävä ja valitettava tosiasia on se että suurin osa ihmisistä elää valheen ja petoksen uhrina ja vielä sillä tavalla, että he itse tukevat ja kannattavat tätä valhetta ja petosta. Osa heistä kannattaa sitä tietämättään ja osa tietoisesti. Kirjoituksessani kerron tästä asiasta enemmän todennettujen faktojen kera.

Jeesuksen käärinliinojen mysteeri
Dosentti Juha Hiltunen oli Ylen Aamu-TV:ssa haastateltavana 2.3.2016 "Jeesuksen käärinliinoista". Ylen areenassa Hiltusen haastattelu oli nimetty Jeesuksen käärinliinojen mysteeriksi. Katsoessani ohjelman mieleeni nousi monia asioita Raamatun sanasta, jotka todistavat ettei Torinon käärinliina ole aito Jeesuksen hautaukseen käytetty käärinliina.

Seksuaalinen ahdistelu ja raiskaukset
Ylen A-Studio 29.2.2016 kertoi julkaisseensa oman selonteon turvapaikanhakijoiden seksuaalirikos epäilyistä. A-Studion selvityksen mukaan vuoden 2015 syyskuusta lähtien turvapaikanhakijoiden tekemiä seksuaalirikoksia on tilastoitu koko maassa n. 80 tapausta, joista eniten tapauksia on ollut pääkaupunkiseudulla sekä muualla maassa verrattain vähän. Ohjelmassa haastateltiin eri alueiden poliisiviranomaisia, joiden mielestä turvapaikanhakijoiden keskuudessa tapahtuneet seksuaalirikokset ovat tilastollisesti pieniä eivätkä näytä tilastojen valossa kovin suurelta ongelmalta. Kun asiaa tutkitaan toisesta näkökulmasta käsin, niin turvapaikanhakijoiden tekemät seksuaalirikokset ovat moninkertaisia verrattuna suomalaisiin miehiin.

Evoluution harha-askelia osa 1
Amerikassa Pohjois–Carolinan osavaltion yliopiston tutkijat julkaisivat 1.12.2015 artikkelin Researchers Confirm Original Blood Vessels in 80 Million-Year-Old Fossil - Tutkijat vahvistavat alkuperäisiä verisuonia 80 miljoonaa vuotta vanhassa fossiilissa. Tästä tutkimuksesta sanottiin sen olevan ensimmäinen sukupuuttoon kuolleen eläimen suora verisuonten analyysi, joka antaa meille mahdollisuuden tutkia minkälaiset valkuaisaineet ja kudokset voivat säilyä ja miten ne muuttuvat fossiloitumisen seurauksena. Evolutionistit ovat innoissaan sanoen tämän löydöksen avaavan uusia tutkimusväyliä sukupuuttoon kuolleiden eläinten sukulaisuuden tutkimiseen ja voidaksemme tunnistaa merkittäviä valkuaisaineiden muunnelmia ja niiden syntyä kehityslinjoissa. Kun tätä asiaa tutkitaan ja tarkastellaan pintaa syvemmältä, niin dinosauruksen alkuperäinen verisuoni löydös kumoaa evoluutioteorian ja todistaa Raamatun kertoman luomisen olevan totuus elämän synnystä maan päälle.

Evoluution harha-askelia
MTV:n Enbuske, Veitola & Salminen talk-showssa 25.2.2016 eräs vieraista oli Laura Huhtasaari, jota Roope Salminen haastatteli mm. evoluutiosta ja Jumalasta. Itse en yleensä katso tällaisia talk-show ohjelmia kuten MTV:n Enbuske, Veitola & Salminen talk-show, koska ne ovat ala-arvoisia  ja perustuvat huonoon journalismiin. Näin mediasta (ilta-lehti) artikkelin nimeltään: Roope Salminen grillasi Huhtasaarta kohuista EVS:ssä: "Ihmisarvo on kaikille sama". Tämän perusteella katsoin MTV:n katsomosta Salmisen haastattelun Huhtasaaresta. Haastattelussa Salminen sanoi evoluution olevan tieteellisesti todistettu tosiasia. Evoluutio ei kuitenkaan ole tieteellinen fakta, vaan väärä ja valheellinen tieteellinen informaatio.

Homoliittojen hyväksymisen seuraukset perinteiselle avioliitolle ja perheelle
Patricia Morgan on englantilainen perhesosiologi, tohtori ja perhepolitiikan tutkija, joka on kirjoittanut lukuisia kirjoja sekä tutkimuksia avioliitosta ja valtiosta. Hän on tutkinut sitä millaisia vaikutuksia samaa sukupuolta olevien avioliitot aiheuttavat yhteiskunnassa. Monet ihmiset tuovat esille sen kuinka samaa sukupuolta olevien avioliitot laimentavat ja pyrkivät tuhoamaan perinteisen avioliitto instituution. Vastapuoli sanoo samaa sukupuolta olevien avioliiton vahvistavan perinteistä avioliitto instituutiota sekä edistävän tasa-arvoa ja vaikuttavan hyviä ja positiivisia asioita yhteiskuntaan. Patricia Morganin laaja tutkimustyö, joka sisältää tietoa Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Hollannista, Espanjasta, Kanadasta ja Amerikan Yhdysvalloista tuo esille sen kuinka samaa sukupuolta olevien avioliitot heikentävät perinteisen avioliitto instituutin asemaa. Patricia Morgan on johtava perhesosiologi ja arvostettu perhepolitiikan tutkija ja siksi hänen tutkimuksillaan on todellista painoarvoa. Kirjoitukseni sisältää pääosin Patricia Morganin tutkimuksiin perustuvia tutkimustuloksia.

Jeesus vs. Muhammed
Kirjoitin 15.2.2016 kirjoituksen nimeltään: Raamattu vs. koraani ja väkivalta. Vertasin Raamatun ja koraanin ilmoituksia keskenään, koska Tom H. C. Anderson (ohjelmistoinsinööri) oli tehnyt harhaanjohtavan sanavertailu tutkimuksen, jonka mukaan Raamattu on väkivaltaisempi kirja kuin koraani. Kun minä vertasin Raamatun ja koraanin opetuksia keskenään, niin sen perusteella koraani oli paljon väkivaltaisempi kirja kuin Raamattu ja varsinkin Uutta Testamenttia väkivaltaisempi. Koska Vanha Liitto on kumottu Jeesuksen sovitusuhrin kautta, niin siksi meidän tulee verrata keskenään Jeesusta ja Muhammedia. Kun vertaamme keskenään Jeesuksen ja Muhammedin tekoja, ajatuksia, opetuksia ja uskomuksia, niin sen todistuksen perusteella Muhammed vietti väkivaltaisempaa ja moraalittomampaa elämää kuin Jeesus, koska Jeesus ei milloinkaan turvautunut väkivaltaan, eikä elänyt moraalitonta elämää. Kirjoitukseni ei ole vihapuhe, ei rasismia, enkä hyväksy muslimien tai Muhammedin pilkkaamista. Pyrin kirjoittamaan ainoastaan tosiasioihin perustuen verraten keskenään Jeesuksen ja Muhammedin tekoja, ajatuksia ja opetuksia. Sinä saat itse päättää kumpi oli väkivaltaisempi ja moraalittomampi Jeesus vai Muhammed. Helpotan päätöstäsi tuomalla esille Jeesuksen ja Muhammedin tekoja ja ajatuksia.

Raamattu vs koraani ja väkivalta
Iltalehden artikkelissa: Uusi tutkimus paljastaa - Raamattu on väkivaltaisempi kuin Koraani kerrotaan kuinka ohjelmistoinsinööri Tom Anderson halusi selvittää kumpi on väkivaltaisempi Raamattu vai koraani.

Katupartiot ja levottomuudet
Abdirahim "Husu" Hussein kirjoitti Uuden Suomen blogissaan (10.1.2016) kirjoituksen, jonka nimi oli Avoin kirje Juha Sipilälle ja Alexander Stubbille. Husu kirjoittaa siinä ihan oikein sanoessaan tilanteen Suomessa olevan viime aikoina tulehtunut, jonka loppua ei ole näköpiirissä. Käyn läpi muutamia asioita, joita olisi hyvä käsitellä avoimesti ja rehellisesti, sillä tilanne voidaan saada rauhoitettua jos kyetään tekemään oikeita ratkaisuja.

Suunniteltu seksuaalinen ahdistelu
Viimeaikaiset tapahtumat maailmalla koskien maahanmuuttajien harjoittamaa seksuaalista häirintää ja ahdistelua ei ole pelkkää sattumaa, vaan tarkkaan harkittu ja toteutettu suunnitelma, jonka kautta saadaan vastakkainasettelua maahanmuuttajien ja maan kansalaisten välille. Kuka hyötyy tällaisesta suunnitelmasta? Islamilaiset ääriliikkeet hyötyvät tästä, sillä vastakkainasettelun kautta he saavat uusia jäseniä riveihinsä kun eri maissa maahanmuuttajia kohtaan nousee kielteisiä tuntemuksia. Vastakkainasettelun kautta islamilaiset ääriliikkeet kokevat saavansa myös "oikeutuksen" "pyhälle sodalle" länsimaisia maita vastaan.

Väärä suvaitsevaisuus ja petos
Viimeaikaiset tapahtumat Euroopassa ja Suomessa ovat saaneet aikaan vastakkainasettelua, pelkoja, syvää huolta, väkivallan uhkan potentiaalista lisääntymistä ja lukemattomia negatiivisia asioita. Kirjoitukseni pääpaino on väärä suvaitsevaisuus ja petos sekä niiden taustat ja päämäärät. Oikeanlainen suvaitsevaisuus suvaitsee kaiken sellaisen mikä ei uhkaa lähimmäisen henkeä eikä hyväksy vääryyttä missään muodossa. Väärä suvaitsevaisuus on sinisilmäisyyttä, jossa ihminen katselee ympäristöään sokeana vaaroille, jotka ovat näkyvissä uhaten yhteiskuntaa ja ihmisiä. Ihminen joka on asettanut sydämensä väärän suvaitsevaisuuden hallintavallan alle on helppo kohde sellaisille tahoille, jotka petoksen kautta tavoittelevat oman agendan toteutumista, jonka seuraus, ja pyrkimys sekä päämäärä on väkivalloin alistaa ihmisiä ja yhteiskuntia oman imperiumin pystyttämiseksi ihmisten hallitsemiseksi.

Uhrina omassa uskonnossa
MTV:n studio55 ohjelmassa 8.10.2015 oli aiheena uhrina omassa uskonnossa. Kun katsoin ohjelman, jossa keskusteltiin kahden helluntaiseurakunnasta eronneen ihmisen kanssa, niin mieleeni nousi monenlaisia ajatuksia siitä mitä on terve ja Raamatullinen usko sekä epäterve uskonnollinen usko ja uskonnollinen suorittaminen. En halua millään tavalla loukata ketään, vaan vertaan keskenään Raamatullista uskoa Jeesukseen sekä uskonnollista uskoa Jeesukseen, sillä ne ovat kaksi eri asiaa, jotka kulkevat eri suuntiin ja vaikuttavat ihmisissä erilaisia ajatuksia, tuntemuksia sekä elämässä ojentautumista. Toivon että tämän kirjoituksen lukisi sellainen ihminen, joka on eronnut jostakin Raamatullisesta uskonyhteisöstä sekä luopunut uskosta Jeesukseen. Samoin sellaisen on hyvä lukea tämä kirjoitus, joka kuuluu johonkin Raamatulliseen uskonyhteisöön, että hän voisi verrata sitä onko hänen uskonsa Raamatullista uskoa vai uskonnollista uskomista ja suorittamista.

Jumala asuu Vantaalla
Jari Tervo kirjoitti blogissaan 26.10.2015 Jumalan asuvan Vantaalla. Tervon blogikirjoitus on pilkkaava sekä todella ylimielinen. Tervon pilkkakirveen kärki on osoitettu Mika Niikkoa vastaan sekä Tervo sivaltaa myös Laura Huhtasaarta ja Pentti Oinosta. Tervo kirjoittaa kärkevästi ja pilkkaavasti Jumalasta ja uskonnosta. Jari Tervon blogikirjoituksen tekstin päämäärä oli tehdä edellä mainituista henkilöistä ja asioista naurettavia pilkkakirveen höysteen kera. Ainoa asia joka tapahtui Tervon blogikirjoituksessa oli se kuinka Tervo paljasti oman tietämättömyytensä ja miten hän sotki ja sekoitti asioita, joista hän ei tiedä kovinkaan paljoa, vaikka hän luulee tietävänsä.

Lasten etu ja avioliittolaki
Lapsen edusta ja oikeudesta liittyen tasa-arvoiseen avioliittolakiin on syntynyt kaksi täysin erilaista näkemystä. Toinen näkemys sanoo tasa-arvoisen (sukupuolineutraali) avioliiton parantavan lapsen oikeuksia sekä etuja ja toinen näkemys sanoo sen heikentävän ja olevan haitallista lapsen oikeuksille, eikä se ole lapsen etujen mukaista ja lapsen parhaaksi. Miten voi syntyä kaksi täysin erilaista näkemystä siitä mikä on lapsen edun mukaista? Kyse on kahdesta erilaisesta arvovalinnasta sekä kahdesta erilaisesta tutkimustuloksesta. Kirjoitukseni sisältää sellaista aineistoa ja materiaalia, josta valtamedia, suuri yleisö sekä osa asiantuntijoista vaikenee tyystin, koska se paljastaisi tasa-arvoisen avioliiton ja sen taustalla olevien asioiden todellisen luonteen, joka voisi johtaa tasa-arvoisen avioliiton hylkäämiseen. Silloin kun ihmisiä tarpeeksi manipuloidaan, aivopestään ja johdatetaan tekemään ratkaisu tunteisiin vedoten, niin ihminen valitsee petoksen ja valheen ja hylkää totuuden.

Lapsen oikeudet ja sukupuolineutraali avioliitto
Tällä hetkellä yhteiskunnassamme sukupuolineutraali avioliitto jakaa jyrkästi ihmisiä kahteen eri leiriin. Toiset ovat sitä vastaan ja toiset sen puolesta. Tätä asiaa on lähestytty pääasiassa aikuisten näkökulmasta käsin. Kun tarkastelemme ja lähestymme aihetta lapsen näkökulmasta käsin, niin se selkeyttää asiaa ja kertoo sen mikä on oikein ja mikä on väärin. Lapsissa on tulevaisuus ja nykyiset lapset joutuvat elämään ja tekemään ratkaisuja tulevaisuudessa sen pohjalta mitä nykyiset aikuiset ovat päättäneet. Avioliitto asiaa ei voi pohtia ja tarkastella pelkästään aikuisen näkökulmasta käsin, koska yleensä ja pääsääntöisesti kahden aikuisen ihmisen avioliiton seurauksena syntyy lapsia, joka muodostaa perheen, eli äidin, isän ja lapset. Kirjoitukseni tarkoitus on nostaa keskiöön lapsen ääni, toive ja halu, joka liian helposti unohtuu ja hautautuu aikuisten itsekkäiden halujen ja päämäärien alle. Tuon myös esille LGBT-agendan päämääriä, jotka ovat olleet piilotettuja, mutta nykyään avoimesti esillä. Sen lisäksi on tärkeää myös kirjoittaa aikuisen itsekkäistä päämääristä ja tavoitteista. Kirjoitustani ei saa ymmärtää väärin, sillä se ei ole vihapuhe tai rasismia tiettyä ihmisryhmää kohtaan, vaan kirjoitus lasten oikeuksien puolesta. Lapsi ei osaa eikä kykene puolustamaan omia oikeuksiaan, siksi meidän aikuisten on puolustettava lasten oikeuksia.

Tasa-arvon vääristymä
Nykyään vaaditaan tasa-arvon toteutumista monilla eri elämän osa-alueilla. Tasa-arvo on hyvä ja oikeudenmukainen asia, jonka toteutuminen tulisi olla mahdollista kaikille ihmisille. Tasa-arvon tulisi kuitenkin perustua luonnolliseen ja oikeudenmukaiseen elämänjärjestykseen. Silloin kun tasa-arvo ei perustu luonnolliseen ja oikeudenmukaiseen elämänjärjestykseen, niin tasa-arvo vaatimuksesta tulee ihmisiä ja yhteiskuntia vahingoittava asia. Tuon esille kirjoituksessani tasa-arvoon liittyviä vääristymiä, joita ei aina huomata tai ei edes haluta nähdä ja tiedostaa.

Uskontojen uhrien tuen selvitys
Uskontojen uhrien tuki (UUT) julkaisi 3.6.2015 selvityksen lapsiasiavaltuutetulle lasten hyvinvointiin liittyen koskien uskonyhteisöjen ongelmallisia ilmiöitä. UUT:n selvitys on monin paikoin harhaanjohtava, leimaava ja vääristelevä, mutta osui myös oikeaan tietyissä asiassa. Tuon kirjoituksessani esille vastakkaisen näkemyksen lasten hyvinvointiin liittyvistä ongelmista sekä uskonyhteisöjen positiivisia asioita koskien lasten hyvinvointia.

Uskonyhteisöt ja pahat henget
Uskontojen uhrien tuki (UUT) julkaisi 3.6.2015 selvityksen lapsiasiavaltuutetulle lasten hyvinvointiin liittyen koskien uskonyhteisöjen ongelmallisia ilmiöitä. Kati Hyttinen kirjoitti mtv.fi sivuilla kirjoituksen nimeltään: Selvitys: Uskonyhteisöiden opetukset pahoista hengistä pelottavat lapsia. Kirjoituksessani tuon esille asioita, joita olisi myös hyvä pohtia, nähdä ja tunnistaa sekä sen, että tervehenkinen Raamatullinen usko antaa ihmisille hyvän ja tasapainoisen mielen, jonka kautta ihminen kokee tasapainoa, onnellisuutta ja rauhaa sydämessään.

Vartiotornin varjossa
MTV:n Huomenta Suomen lähetyksessä 9.9.2015 Tuomas Enbuske haastatteli entistä jehovantodistajaa sekä käsittelee Aila Ruohon Vartiotornin varjossa - toisenlainen totuus jehovantodistajista kirjaa. Enbuske ja entinen jehovantodistaja käsittelevät ohjelmassa jehovantodistajia sekä heidän opetuksiaan ja käyttäytymistään. Katsoessani ohjelmaa mieleeni nousi kuinka erilaista on oikea ja tervehenkinen Raamatun opetus sekä epäraitis ja väärä raamatun tulkinta ja epäterve usko. Syy kirjoitukseeni on se, että monet ihmiset karttelevat Raamatun sanaa sekä tervehenkisiä uskovia ja uskonyhteisöjä sen tähden koska he luulevat epäterveen raamatun opetuksen sekä epäraittiin uskon edustavan Raamatullista uskoa ja Raamatun opetusta. Varsinkin sellaisen ihmisen, joka ei usko Raamatun Jumalaan tai on entinen tai nykyinen jehovantodistaja olisi hyvä lukea kirjoitukseni, koska tervehenkisen ja epäraittiin uskon välillä on eroa kuin päivällä ja yöllä.

Reikin tausta ja juuret
Reiki-hoitomenetelmä on saavuttanut suurta suosiota myös Suomessa. Reiki-energiaa ja hoitomuotoa markkinoidaan menetelmänä, jonka sanotaan olevan turvallista eikä sen kautta voida hoitaa ihmisiä väärin, eikä sen kautta tapahdu haitallisia sivuvaikutuksia. Kun tutustuu tarkemmin Reiki-energiaan, niin sen kautta tapahtuu vaarallisia sivuvaikutuksia, sillä perustuu okkultistiseen energian välittämiseen. Kirjoituksessani aion perustella edellä esittämäni ajatukset Reikistä sekä tuoda esille Reikin taustan ja juuret, joten tutki ja koettele kirjoitukseni avoimin mielin, koska siten voimme löytää totuuden asioista, joiden takana vaikuttavat vahingolliset voimavaikutukset.

Energiahoitomuotojen tausta ja juuret
Energiaparannus sekä erilaiset energiahoitomuodot ovat saavuttaneet suurta suosiota nykyään myös Suomessa. Harvempi ihminen on perehtynyt energiaparannuksen ja erilaisten energiahoitomuotojen taustoihin ja juuriin. Kirjoituksessani tuon esille energiaparannuksen ja energiahoitomuotojen taustat ja juuret, jotka liittyvät voimakkaasti pakanauskontojen jumaluus-uskomuksiin. Usein sanotaan ettei energiahoitomuodot perustu uskontoihin tai niiden opetuksiin, mutta todellisuudessa energiamuotojen tausta ja juuri sekä opetukset tulevat muinaisista pakanauskonnoista. Näiden uskontojen uskomukset sekä opit vaikuttavat hyvin voimakkaasti tämän päivän energianhoitomuodoissa.

Meediot ja henkimaailma
Jutta Gustafsberg kertoi Seura-lehdessä saaneensa meedion kautta yhteyden kuolleeseen mieheensä. Mistä on kyse kun puhutaan meedioista ja kuolleista ihmisistä, joihin saadaan meedion kautta yhteys? Kirjoituksessani tarkastelen asiaa Raamatun sanan opetuksen valossa, koska Raamattu kertoo tästä asiasta todella paljon ja yksityiskohtaisen tarkasti. Syy miksi otin Jutan nimen esille, johtuu siitä että hän on itse tullut asian kanssa julkisuuteen ja yhä useampi ihminen on tulossa lähiaikoina saman asian kanssa julkisuuteen. Tarkoitukseni ei ole osoitella ketään sormella, ei syyttää, ei tuomita, vaan tuoda esille sen mitä Raamattu sanoo tästä asiasta. Et ehkä ole koskaan todella tutkinut tai perehtynyt siihen mitä Raamattu sanoo ja opettaa ja siksi tulet hämmästymään sitä kuinka ihmeellisen tarkasti Raamattu kertoo ajasta, jossa elämme sekä asioista, joita tapahtuu nykyisessä yhteiskunnassa.

Kannabiksen haittavaikutukset
Ylen TV2 kanavalla esitettiin 4.3.2014 kannabista käsittelevä ohjelma nimeltään A2 kannabis-ilta. Kannabis-illassa keskusteltiin mm. aiheista johtaako kannabis kovempien huumeiden käyttöön? Onko se vaarattomampaa kuin alkoholi? Pitäisikö kannabiksen käytöstä rangaista? Keskustelussa tuotiin myös esille ajatus kannabiksen laillistamisesta. Keskusteluun osallistuneiden joukossa oli kannabiksen puolesta puhujia sekä niitä jotka vastustavat kannabiksen käyttöä. Katsottuani A2 kannabis-ilta ohjelman sain sydämelleni tutkia asiaa sekä tehdä siitä kirjoituksen sivulleni. Olen käyttänyt runsaasti aikaa aineiston keräämiseen (yli vuosi). Kannabiksen käyttö on paljon luultua vaarallisempaa, sillä sen käytöllä on monenlaisia haitallisia vaikutuksia.

- Kannabiksen puolustajat
- Kannabiksen vaarallisia sivuvaikutuksia
-
Kannabis ja Raamattu

Lopunajan tapahtumia
Nykyään puhutaan paljon napasiirtymästä, aurinkomyrskyistä, maan magneettikentän muutoksista sekä lisääntyvistä maanjäristyksistä ja vulkaanisesta toiminnasta. Ihmiskunta on havahtunut huomaamaan ja ymmärtämään, että jotakin on tapahtumassa maapallolla, auringossa sekä avaruudessa. Raamattu eli Jumalan sana kertoo lopunaikana tapahtuvista asioista ja ilmiöistä, joiden seuraamukset kertovat napasiirtymästä, aurinkomyrskyistä ja lukuisista suurista tuhoisista maanjäristyksistä. Käyn läpi tässä kirjoituksessa useita Raamatunkohtia, jotka liittyvät jollakin tavalla tähän aiheeseen.

- Maanjäristykset ja kulkutaudit
- Merkit auringossa kuussa ja tähdissä
- Maan perustukset järkkyvät
- Napasiirtymä ja maan magneettikenttä
- Lopunajan merkit ja Herran Jeesuksen tulemus

Vankilatuomio uskon tähden
Amerikassa Kentuckyn kunnan toimistotyöntekijä Kim Davis vangittiin koska hän kieltäytyi myöntämästä ja käsittelemästä homoavioliitto lupia ja hakemuksia kristillisen uskonsa takia. Homoavioliittojen negatiiviset ja omantunnon vapautta loukkaavat vaikutukset alkavat tulla vähitellen ilmi. Lue järkyttävä  LGBT-ihmisten suunnitelma maailman muuttamiseksi.

Lopunajan luopumus ja vaino
Kristitty pastori Amerikan Vermontissa Proctorin kaupungissa tuomittiin yhdeksi vuodeksi vankilaan, koska hän kieltäytyi vihkimästä homoparia. Monenlaiset asiat mitä on nyt tapahtunut ja tapahtumassa maailmassa viestittää ja kertoo meille Herran Jeesuksen tulemuksen läheisyydestä. Raamatun opetuksen mukaan emme voi tietää päivää ja hetkeä milloin Jeesus tulee, muta ajan merkeistä voimme nähdä sen päivän olevan lähellä. Raamattu kertoo ihanasti ettei Jeesukseen uskovien tarvitse pelästyä ja pelätä, kun viimeisten päivien tapahtumat alkavat toteumaan, sillä uskovat saavat rohkaista itsensä ja nostaa päänsä, sillä Herran tulemuksen lähestyessä uskovien vapautus on lähellä. Raamatun sanan profetia käy ihmeen tarkasti toteen. Jumalan asetuksen muuttaminen koskien miehen ja naisen välistä avioliittoa lopunajassa ei ole jäänyt huomiotta Jumalan sanassa. Sinä joka olet uskossa tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan valossa rukouksen kera. Sinä joka et ole uskossa lue ja hämmästy Jumalan sanan profetiaa sekä sen opetuksia, sillä sinulla on mahdollisuus löytää pelastus uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Raamatullinen kadotus
Monet ihmiset sekä jopa jotkut uskovatkin sanovat ja opettavat ettei Raamatun opettama kadotus ole iankaikkinen ja että jumalattoman sielu lakkaa olemasta kuoleman jälkeen. Edellä oleva ajatus ja opetus tekisi Raamatun evankeliumista tarpeettoman. Valheen tarkoitus ja päämäärä on kumota totuus ja sitä kautta tehdä totuudesta tarpeeton, joka saa ihmiset sitoutumaan elämään valheessa ja synnissä. Raamattu opettaa kuitenkin selvästi, että kadotus on iankaikkinen ja jumalattoman sielu joutuu oman valintansa tähden (synnin tähden) kärsimään iankaikkisen kadotuksen rangaistusta. Jos et ole uskossa Herraan Jeesukseen, niin sinun kannattaisi lukea kirjoitukseni sielusi pelastuksen tähden. Jos olet uskossa, niin sinulle olisi hyvä ja tarpeellista tutkia ja koetella kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera jos et usko kadotuksen olevan iankaikkinen.

Homoavioliiton pimeä tausta
Mitä jos joku sanoisi sinulle homoliikkeen sukupuolineutraali avioliittolain pyrkimyksen ja tarkoituksen olevan perinteisen avioliiton tuhoaminen. Vastaisit melkoisella varmuudella, että kyseessä on valhe ja homoliikkeen parjaaminen, ellei peräti harhainen salaliittoteoria jne. Mitä sinä ajattelisit silloin jos saisit tietää ja kuulla homoaktivistien omasta suusta, että homoliike pyrkii tuhoamaan perinteisen avioliiton sukupuolineutraali avioliiton kautta? Muuttaisiko se sinun käsitystäsi ja haluaisitko vieläkin kannattaa sukupuolineutraalia avioliittoa? Kirjoituksessani tuon esille homoaktivistien päämäärän, joka on perinteisen avioliiton tuhoaminen sukupuolineutraalin avioliiton kautta, joka on vain yksi askel homoliikkeen päämäärien saavuttamiseen. Kirjoitukseni ei ole vihapuhe tai parjaamiskampanja homoliikettä vastaan, sillä homoaktivistit sanovat haluavansa tuhota perinteisen avioliitto instituutin.

Homoliikkeen petos ja Raamatun profetia
Mitä jos joku sanoisi sinulle homoliikkeen sukupuolineutraali avioliittolain pyrkimyksen ja tarkoituksen olevan perinteisen avioliiton tuhoaminen. Vastaisit melkoisella varmuudella, että kyseessä on valhe ja homoliikkeen parjaaminen, ellei peräti harhainen salaliittoteoria jne. Mitä sinä ajattelisit silloin jos saisit tietää ja kuulla homoaktivistien omasta suusta, että homoliike pyrkii tuhoamaan perinteisen avioliiton sukupuolineutraali avioliiton kautta? Muuttaisiko se sinun käsitystäsi ja haluaisitko vieläkin kannattaa sukupuolineutraalia avioliittoa? Kirjoituksessani tuon esille homoaktivistien päämäärän, joka on perinteisen avioliiton tuhoaminen sukupuolineutraalin avioliiton kautta, joka on vain yksi askel homoliikkeen päämäärien saavuttamiseen. Kirjoitukseni ei ole vihapuhe tai parjaamiskampanja homoliikettä vastaan, sillä homoaktivistit sanovat haluavansa tuhota perinteisen avioliitto instituutin. Vaikka et uskoisikaan Raamattuun, niin Raamatussa on profetia koskien lopunaikaa ja Jumalan asettaman avioliitto instituution kieltämiseen, eli toisin sanoen lopunaikana monet ihmiset kieltävät avioliiton miehen ja naisen välillä sekä kieltäytyvät menemästä naimisiin Jumalan säätämällä ja asettamalla tavalla.

Homoliike toisinajattelijoiden tuhoaminen
Suurin osa sukupuolineutraali avioliiton kannattajista ei tiedä homoliikkeen kampanjan päämääriä, jonka eräs puoli on toisinajattelijoiden tuhoaminen. Homoliikkeen kampanjan taktiikkaan kuuluu myös tunteiden manipulointi ja valheiden käyttäminen, että homoseksuaalisuus hyväksyttäisiin yleisesti ihmisen sydämissä. Kirjoitukseni ei ole vihapuhe tai propagandaa homoseksuaaleja vastaan, vaan homoliikkeen propagandan, keinojen ja menetelmien paljastaminen, jonka kautta homoliike on saanut masinoitua homoudesta asian, jonka suuri yleisö on hyväksynyt sydämissään. Homoliike on aktiivisesti 1980-1990-luvulta lähtien pyrkinyt muokkaamaan ja muuttamaan ihmisten käsityksiä homoseksuaalisuudesta. Homoliikkeen keinot ja menetelmät ovat epärehellisiä, toisinajattelijoita syrjiviä ja loukkaavia, perustuvat osittain tietoiseen ja harkittuun valheelliseen tietoon. Nykypäivän sukupuolineutraali avioliitto on homoliikkeen kampanjan eräs päämääristä, joka perustuu homoliikkeen propagandaan sekä valheelliseen tietoon.

- Homoliikkeen parjauskampanja

Sukupuolineutraali avioliitto
Tuon esille muutamia näkemyksiä koskien sukupuolineutraalia avioliittolakia, jotka usein sivutetaan, joista ei puhuta tai joita ei tunnisteta. Toivon, että jokainen joka kannattaa sukupuolineutraalia avioliittolakia lukisi kirjoitukseni ilman ennakkoluuloja, koska siten hän kykenee näkemään sukupuolineutraalin avioliiton monet negatiiviset puolet ja vaikutukset yhteiskunnassa sekä varsinkin lapsissa, jotka kasvavat homoseksuaalisessa kodissa.

Avioliittolain muuttamisen vaikutukset
Ensimmäiseksi haluan tuoda esille ja painottaa ettei kirjoitukseni ole homofobinen tai vihapuhe, vaan näkökulma haitallisista ja ongelmallisista asioista, joita homoavioliittojen laillistaminen aiheuttaa. Kirjoitukseni käsittelee aihetta kansallisesta sekä kansainvälisestä näkökulmasta käsin. Nostan esille asioita, joita ei haluta huomioida ja jotka jäävät usein huomaamatta. 

Tasa-arvo ja ihmisoikeuskysymys
Sukupuolineutraalista avioliittolaki hankkeesta on tehty tasa-arvo ja ihmisoikeuskysymys. Mitä on todellinen tasa-arvo ja mikä on todellinen ihmisoikeuskysymys? Elämme ajassa, jossa todelliset arvot murretaan ja niiden tilalle tuodaan luonnottomia ja keinotekoisia arvoja. Tuon esille kirjoituksessani asioita, joihin ei haluta kiinnittää huomiota, koska vääränlainen suvaitsevaisuus pyrkii tukahduttamaan järjen äänen.

Adoptio ja tasa-arvoinen avioliittolaki
Tuon esille kirjoituksessani näkökulmia siitä millä tavalla sukupuolineutraali avioliittolaki loukkaa lasten ihmisoikeuksia. Jokaisella lapsella tulee olla tasa-arvoinen asema sekä oikeus äitiin ja isään myös adoption kautta, koska luonnonjärjestyksen mukaan jokaisella lapsella on biologinen äiti ja isä. Jos lapselta riistetään adoption kautta mahdollisuus äitiin ja isään, niin hän ei ole luonnonjärjestyksen mukaan tasa-arvoisessa asemassa muiden lasten kanssa, joilla on luonnonjärjestyksen mukaisesti äiti ja isä. Toivon erikoisesti sinun lukevan kirjoitukseni, joka kannatat sukupuolineutraalia avioliittolakia. On kyse lasten ihmisoikeuksien loukkaamisesta. Kiistämätön totuus on se, että lapsi kaipaa aina biologisia vanhempiansa sekä adoptiolapsi haluaisi äidin ja isän. Luonnonjärjestyksen mukainen biologinen kello lapsen sisimmässä haluaa äidin ja isän huolenpitoa, turvaa ja rakkautta. Emme varmasti haluaisi jäädä historiaan ihmisinä, jotka rikkoivat lasten oikeuksia väärän tasa-arvo vaatimuksen vuoksi. Perustelen kirjoituksessani myös sen miksi sukupuolineutraali avioliitto ei ole tasa-arvo kysymys, vaan vaatimus vastoin biologista järjestystä.

Lapsen oikeuksien rikkominen
Ylen aamutv:ssa 21.7. 2015 aito avioliitto -yhdistyksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Rahkonen ja Setan hallituksen puheenjohtaja Panu Mäenpää keskustelivat sukupuolineutraalista avioliitosta. Kun katsoin heidän keskusteluaan, niin siitä nousi esille sellainen ajatus, että harvempi ihminen ihan oikeasti ymmärtää sen kuinka sukupuolineutraali avioliitto rikkoo lapsen oikeuksia. Aion tuoda kirjoituksessani esille näkökulmia ja asioita, jotka tuovat esille sen millä tavalla sukupuolineutraali avioliitto rikkoo lapsen oikeuksia ja kuinka sukupuolineutraali avioliitto ei ole tasa-arvo kysymys, vaan sen taustalla on pyrkimys heikentää ja romuttaa ikiaikaista perinteistä ja luonnollista perhemallia. Samalla tuon esille sen mikä on homoliikkeen todellinen päämäärä ja pyrkimys.

Tasa-arvoisen avioliittolain seuraukset
Tasa-arvoisen avioliittolain seuraukset ovat monin tavoin negatiivisia vaikutuksiltaan. Tasa-arvoinen avioliittolaki ei tule lisäämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, vaan tulee lisäämään epätasa-arvoa sekä polkemaan ja rikkomaan ihmisoikeuksia. Ymmärrän hyvin sinua, joka ihmettelet edellä olevaa lausuntoani. Kun tutustumme asioihin, joista ei puhuta tai joista vaietaan sekä muualla maailmassa tapahtuneista negatiivisista ilmiöistä sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksymisen jälkeen, niin näemme sen negatiiviset vaikutukset. Toivon erikoisesti sinun lukevan kirjoitukseni, joka kannatat tasa-arvoista avioliittolakia. Todellinen tasa-arvo toteutuu vain siten, että luonnonjärjestyksen mukaisesti lapsella tulee olla oikeus äitiin ja isään. Sukupuolineutraali avioliitto rikkoo lapsen oikeuden sekä polkee maahan lapsen ihmisoikeudet. Sukupuolineutraali avioliitto lisää epätasa-arvoa sekä aiheuttaa monin tavoin negatiivisia vaikutuksia.

Amerikka hyväksyi homoliitot
Yhdysvaltain korkeus oikeus hyväksyi 26.6.2015 samaa sukupuolta olevien avioliitot koko maassa. Presidentti Barack Obama twiittasi heti oikeuden päätöksen jälkeen sanoen: "Tämä oli suuri päivä marssilla kohti tasa-arvoa. Homo- ja lesbopareilla on nyt oikeus mennä naimisiin, kuten kaikilla muillakin. Rakkaus voittaa". Valkoisen talon logo muutettiin Twitterissä sateenkaaren väreihin. Amerikka ja rakkaus ei kuitenkaan voittanut, koska Raamatun Jumalan asettaman luonnonjärjestyksen mukaan vain mies ja nainen voivat solmia avioliiton. Koska elämme Jumalan luomassa ja hallinnoimassa maailmassa, niin Amerikan päätös tietää sitä, että sitä odottaa Jumalan tuomio. Jumala antaa aikaa parannuksen tekoon, mutta jos Amerikka ei nöyrry parannukseen, niin se kohtaa Jumalan tuomion.

Androgyyni
Ilmiö nimeltään androgyynisyys on lisääntynyt huomattavasti nykypäivänä. Mistä androgyynisyydessä on kyse? Mistä se johtuu? Mitkä seikat vaikuttavat sen taustalla? Tässä kirjoituksessa pyrin antamaan vastauksen edellä oleviin kysymyksiin.

Sukupuolta ei voi muuttaa
Transsukupuolinen käyttäytyminen lisääntyy koko ajan ja nykyään on jopa julkisesti esitetty, että päiväkodeissa lapsia tulisi kannustaa transsukupuoliseen käyttäytymiseen. Nyky-yhteiskunnan suunta tiettyjen asioiden hyväksymiseen ja tukemiseen on väärä, jolla on kauaskantoisia ja ikäviä seurauksia.

Turha uutinen vs. Hyvä Uutinen
Mtv.fi sivusto julkaisi 19.8.2015 uutisen otsikolla: Pariskunta piti tyttöä seksiorjana viisi vuotta – perustelivat Raamatulla. Median tapa ja tyyli toimia nykyään on uutisoida turhia uutisia. Tällä en tarkoita sitä, että kaikki uutiset ovat turhia, sillä totta kai joukossa on aiheellisia ja tarpeellisia uutisia, mutta turhien ja aiheettomien uutisten määrä lisääntyy koko ajan.

Suomi maailman islamilaisin valtio?
Abdirahim Husu Hussein kirjoitti Uuden Suomen blogissaan 14.8.2015 kirjoituksen nimeltään Suomi maailman islamilaisin valtio. Ensimmäiseksi haluan sanoa ettei kirjoitukseni ole vihapuhe, ei rasisimia, eikä sen tarkoitus ole nostattaa ketään Islamia, muslimeita tai Husua vastaan. Husun kirjoitus ei pidä paikkaansa, sillä Suomi ja Islam eroavat toisistaan kuin päivä ja yö. Kirjoitan kirjoitukseni julkisesti Husulle, koska hän kirjoitti julkisessa blogissaan koko Suomen kansalle asian, joka ei pidä paikkaansa. Esitän Husulle kysymyksiä, joita nousi sydämelleni hänen kirjoitustaan lukiessani sekä sen lisäksi tuon esille Koraanin ja Islamin uskon näkemyksiä.

Islam: Mitä lännen tulee tietää
Kirjoitukseni ei ole hyökkäys muslimeita vastaan, sillä maailmassa on paljon rauhaa rakastavia muslimeita.  Kirjoitukseni tarkoitus on tuoda esille se mitä Islam todellisuudessa edustaa. Kaikki muslimit eivät ole terroristeja, eivätkä halua sotaa, mutta Islam itsessään on sotaisa uskonto sekä maailmanvaltaan pyrkivä poliittinen järjestelmä. Ennen kuin syytät minua rasistiksi, jota en suinkaan ole, niin kehotan sinua lukemaan koko kirjoitukseni, sillä sen kautta näet kuinka koraani ja Islamin pyhät kirjoitukset kehottavat muslimeita taistelemaan vääräuskoisia vastaan ja tappamaan heitä. Sen jälkeen myös ymmärrät paremmin niitä väkivaltaisia tapahtumia ja niiden taustoja, joita parhaillaan tapahtuu islamistisissa maissa.

Jihad maahanmuutto
Kirjoitustani ei saa ymmärtää väärin, sillä en kirjoita muukalaisvihaa lietsovaa kirjoitusta, en rasistista tekstiä, en kirjoitusta joka on suunnattu jokaista muslimia vastaan. On olemassa monia muslimeita, jotka ovat ihan oikeasti rauhaa rakastavia ihmisiä, siksi on väärin leimata kaikki muslimit terroristeiksi, vaikka onkin olemassa lukemattomia muslimiterroristeja. Lue kirjoitukseni oikeanlaiset silmälasit päässä, sillä kirjoitukseni tarkoitus on puolustaa ja varjella yhteiskuntarauhaa ja oikeudenmukaisia elämänarvoja sekä sen lisäksi tuo esille todennettu fakta, joka uhkaa länsimaisia yhteiskuntia.

Raamattu ja muukalaiset
Raamatun tekstejä tulkitseva teologian professori Lauri Thurén tuo esille ajatuksiaan (Ylen uutiset 10.9.2015) koskien pakolaisasiaa. Thurén käsittelee Raamatun opetusta hyvin suppeasti ja hyvin valikoivasti jättäen pois olennaisia totuuksia siitä mitä Raamattu sanoo kehottaessaan pitämään hyvää huolta muukalaisista. Kirkon johto arkkipiispa Kari Mäkistä myöten on tuonut esille Raamatun lähimmäisen rakastamisen sekä sen kuinka Raamattu kehottaa rakastamaan ja pitämään muukalaisista hyvää huolta. Kirkon johto ja teologit eivät ole kuitenkaan joko uskaltaneet tuoda esille kokonaan tai eivät ole tienneet siitä mitä Raamattu opettaa muukalaisten huolehtimisesta. Koska luterilaisen kirkon johto vetoaa Raamatun opetukseen koskien pakolaisia ja turvapaikanhakijoita, niin sen tähden on hyvä tutkia ja katsoa mitä Raamattu opettaa muukalaisista ja heidän rakastamisestaan ja huolenpidosta. Tuon myös esille muita asioita, jotka liittyvät maahanmuutto keskusteluun sekä siihen liittyviin tapahtumiin.

- http://www.kotipetripaavola.com/raamattujamuukalaiset1.html
- http://www.kotipetripaavola.com/raamattujamuukalaiset2.html
- http://www.kotipetripaavola.com/raamattujamuukalaiset3.html
- http://www.kotipetripaavola.com/raamattujamuukalaiset4.html
- http://www.kotipetripaavola.com/raamattujamuukalaiset5.html
- http://www.kotipetripaavola.com/raamattujamuukalaiset6.html

Palestiinan tunnustamisen ongelmia
Abdirahim Husu Hussein kirjoitti 29.3.2015 Uuden Suomen blogissaan kirjoituksen nimeltään: Aika on kypsä Palestiinan tunnustamiselle. Luettuani Husun blogin kirjoituksen mieleeni nousi monia ongelmia, joita Palestiinan valtion tunnustaminen aiheuttaisi.

Maahanmuuton ongelmia
En vastusta maahanmuuttoa, vaan toivon Suomelta vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa, jonka kautta pyritään auttamaan niitä joilla on oikea tarve maahanmuuttoon, antaen heille mahdollisuus hyvään elämään Suomessa.

Miksi maahanmuuttajia vihataan?
Maahanmuutto ja maahanmuuttajat ovat tällä hetkellä aihe, joka nostattaa monenlaisia tuntemuksia ihmisten sydämissä. Osa tuntemuksista ja tunteenpurkauksista on vihapuhetta ja rasismia, jonka tuomitsen ehdottomasti vääräksi tavaksi reagoida tähän aiheeseen. Vihapuhe ja rasismi ovat tuomittavia asioita, joita kukaan oikeudenmukaisuuteen pyrkivä ihminen ei hyväksy, eikä yhteiskunta saisi antaa yhtään tilaa vihapuheille ja rasismille. Tuon kirjoituksessani esille näkökulman, josta ei juurikaan keskustella, joka ei saa kovin paljon huomiota, mutta on todella tärkeä näkökulma, koska se selittää sen miksi maahanmuutto aiheuttaa monissa negatiivisia tuntemuksia. Maahanmuutto on ihan hyvä asia silloin kun se tapahtuu oikealla tavalla ja pyrkimyksenä on elää maassa maan tavalla, mutta silloin kun maahanmuuttoon ja maahanmuuttopolitiikkaan liittyy vääristymiä, niin sellainen maahanmuutto aiheuttaa pahaa oloa, sekaannusta ja levottomuutta yhteiskunnassa. Asiallisesti ja rakentavasti tehty ongelmien nostaminen esille keskusteltavaksi koskien maahanmuuttoa ei ole vihapuhetta tai rasismia, vaan luo mahdollisuuden auttaa ratkaisemaan kriisejä ja ongelmia, joita väärä maahanmuuttopolitiikka sekä vihanlietsonta ja rasismi aiheuttavat. Kirjoitukseni tarkoitus on pyrkiä luomaan tasapainoa ja oikeudenmukaisuutta suomalaiseen yhteiskuntaan, jolloin kaikilla olisi hyvä ja turvallista asua Suomessa, niin suomalaisten kuin maahanmuuttajien.

- Positiivinen maahanmuutto
- Tarvitaanko kansallisvaltioita?

- Rikollisuus ja ihmisoikeusloukkaus
- Väärä ja oikea maahanmuuttopolitiikka

Julkinen vastaus Husulle
Abdirahim Husu Hussein kirjoitti Uuden Suomen blogissaan 4.9.2015 kirjoituksen: Kantasuomalaiset - antakaa mamujen välttää sopeuttamisvirheenne. Luettuani Husun kirjoituksen mieleen nousi monenlaisia ajatuksia. Vastaan julkisesti Husulle ajatuksilla, joita kannattaisi miettiä tarkasti ennen kuin kuka tahansa aikoo sanoa, kirjoittaa tai ilmaista mielipiteensä suomalaisesta maahanmuuttopolitiikasta.

Avioerot yhteiskunnassa
Avioerojen negatiivisista vaikutuksista puhutaan nyky-yhteiskunnassa liian vähän. Aihe on todella tärkeä ja on syytä kiinnittää huomioita muutamiin seikkoihin, kun on kyse avioerosta.

Tom of Finland postimerkit
Syys-lokakuussa 2014 Itella Posti aikoo julkaista Tom of Finland homoeroottiset piirroskuva postimerkit. Piirroskuvat on tehnyt edesmennyt Touko Laaksonen. Graafikko Timo Berry ja Susanna Luoto, joka edustaa Los Angelesissa toimivaa Tom of Finlandin nimeä kantavaa säätiötä Suomessa ovat valinneet kaksi Tom of Finland piirrosta, joista tehdään postimerkit.  Moni ihminen ei ymmärrä ja tiedä sitä, että Tom of Finland homoeroottiset postimerkit ja kuviin liittyvät viestit toteuttavat omalla tavallaan Raamatun profetioiden täyttymistä.

Forbesin artikkeli
David Mac Dougall julkaisi 13.10.2014 artikkelinsa nimeltään: You've Got Male: Erotic Stamps by Tom of Finland Issued. Artikkelissa oli lyhyt lainaus tekstiäni.

Tupakointi
Suomessa kuolee vuosittain noin 5000 ihmistä tupakanpolton aiheuttamiin erilaisiin sairauksiin. Syöpäkuolemista tupakka aiheuttaa joka kolmannen kuoleman ja joka viides sydän- ja verenkiertoelinten sairaus johtuu tupakoinnista. Tupakoinnin on laskettu keskimäärin alentavan elämäniänodotetta noin kahdeksalla vuodella. Kyse on siis vain keskimäärästä, eli se voi olla joillakin kymmenen tai yli kymmenen vuotta.

The Voice of Finland
Maallisessa laulukilpailussa ihmiset äänestävät oman makunsa mukaan voittajan, tai ollen jotakin vastaan, antaen äänensä toiselle vain sen tähden kun on toista vastaan. Herra Jeesus on sinun puolellasi rakastaen sinua iankaikkisella rakkaudella. Maallisen laulukilpailun voittaja, häviäjät tuomarit sekä äänestäjät ilman pelastusta Herraan Jeesukseen joutuvat iankaikkiseen kadotukseen. Ihminen joka vastaanottaa pelastuksen Herrassa Jeesuksessa saa iankaikkisen elämän täydellisessä Jumalan rakkauden valtakunnassa.

Sikainfluenssarokote
Olen seurannut keskustelua ja informaatiota, joka liittyy sikainfluenssaan ja Pandemrix rokotteeseen. Olen huomannut eräitä huolestuttavia asioita, joiden tähden päätin kirjoittaa niistä julkisesti, sillä on asioita, joista Pandemrix rokotteesta vastuussa olevat tahot Suomessa ovat joko vaienneet tai vähätelleet. Kun luet tämän kirjoituksen luet sen omalla vastuulla, sillä jokaisen tulee tehdä oma henkilökohtainen ratkaisu miten suhtautua rokotteeseen. Minä tuon esille asioita, joista valtamedia ei puhu, vaan usein vähättelee rokotteeseen liittyviä asioita, jotka jokaisen meistä tulisi tietää.

Ilmastonmuutos syyt ja seuraukset
Kivihiili ja öljypäästöt alkoivat saastuttamaan ilmakehää voimakkaasti 1800 luvulla alkaneen maailmanlaajuisen teollistumisen seurauksena. Fossiiliset polttoaineet ja hiilidioksidi sekä kasvihuonekaasut alkoivat saastuttamaan maan ilmakehää ihmiskunnan teollistumisesta seuranneiden päästöjen takia. Nämä päästöt ovat vaikuttaneet haitallisesti maapallon ilmastoon sekä ekologiaan. Tiedemiesten mukaan maapallon keskilämpötila on noussut viimeisen sadan aikana n. 1 °C. Lukema tuntuu meistä mitättömän pieneltä, mutta tämän kehityksen vaikutukset ja seuraukset ovat olleet katastrofaalisia.

Radiojuontajan turha purkaus
Radiojuontaja Kimmo Vehviläinen erosi kirkosta kesken radio-ohjelman suorassa lähetyksessä (Radio Aalto Dynastia lähetys). Vehviläinen sanoi eronneensa kirkosta 42 vuoden jälkeen. Vehviläinen kertoi eronneensa Päivi Räsäsen ja Räsäsen kaltaisen takia. Hän sanoi myös pettyneensä Jumalaan tai hänen Jumalaansa. Vehviläisen purkaus oli turha purkaus.

Radiojuontajan turha purkaus osa 2
Radiopersoona Kimmo Vehviläisen kirkosta eroaminen oli journalismin floppi ja epäonnistuminen. Vehviläinen nimesi kirkosta eroamisensa syyksi Päivi Räsäsen ja hänen kaltaisensa.

Sananvapaus ja suvaitsevaisuus
Ajattelin pitkään sydämessäni, että kirjoitanko tämän kirjoituksen vai en. Aluksi ajattelin etten kirjoita, mutta sitten mieleeni nousi eräs tärkeä näkökulma, jonka vuoksi on ehdottoman tärkeää tuoda esille tietyt asiat. Kirjoituksessani käsittelen sitä millä tavalla yhteiskunnassa väärille perustuksille rakennetut asiat saavat yleisen hyväksynnän, mutta totuuteen perustuvat asiat halutaan vaientaa kuoliaaksi sekä poistaa ne näkyvistä.

Joulun roomalainen historia
Vuonna 354 Rooman piispa Liberius määräsi, että Jeesuksen virallinen syntymäpäivä oli joulukuun 25. päivä. Babyloniassa oli aurinkojumalan syntymäpäiväjuhla joulukuun 25 päivä. Joulukuun 25 päivä oli myös Mithran (persialaisten jumala) ja Rooman keisarin syntymäpäivä. Roomalaiset olivat tottuneet näihin pakanajuhliin eivätkä halunneet luopua niistä, siksi Rooman katolinen kirkko määräsi Jeesuksen syntymän ajankohdan väärään ajankohtaan, että se sai viettää tuttua pakanallista juhlaa, jonka nimen he korvasivat Jeesuksen syntymäjuhlaksi, mutta itse asiassa he jättivät paljon pakanallisia perinteitä joulujuhlaansa. Katolisen ensyklopedian mukaan joulu (Kristuksen syntymäjuhla) ei ollut seurakunnan varhaisten juhlien joukossa. Katolinen ensyklopedia kertoo, että varhaisin merkintä Kristuksen syntymäjuhlasta on vuodelta n. 200 jKr. jolloin Aleksandrian Kleemens sijoitti Kristuksen syntymäjuhlan maaliskuun 28 päivälle. Samaan aikaan Kristuksen syntymäjuhlan ajankohdasta oli monenlaista tulkintaa, jotkut sanoivat Kristuksen syntyneen 20 toukokuuta ja jotkut sijoittivat Kristuksen syntymäajankohdan 19 tai 20 päivä huhtikuuta.

Jumalanpilkkaajan teesit
Rosa Meriläinen kirjoitti 5.3.2013 Helsingin Sanomien kolumnin nimeltä: Jumalanpilkan lyhyt oppimäärä. Rosan kolumnia lukemalla tulin surulliseksi, koska hän on väärien tietojen perusteella ajautunut vastustamaan Raamatun sanan totuutta. Koska Rosa on julkisesti kirjoittanut Jumalanpilkasta kohdentaen sen koskemaan tiettyä ihmisryhmää, niin koin että hän varmaankin kestää kuulla puolustuksen puheenvuoron, jonka esitän tässä kirjoituksessa. Tarkoitukseni ei ole millään tavalla halveksua, loukata, panetella tai hyökätä Rosan kimppuun, vaan tuoda esille se että hänen Jumalanpilkkansa perustui väärään ja valheelliseen kuvaan Raamatusta ja kristinuskosta.  Tuon sen vielä esille, että Raamatun opetuksen mukaisesti rakastan Rosaa lähimmäisenäni, eikä kirjoitukseni tarkoitus ole negatiivinen, vaan Raamatun sanan totuuden tuominen ja väärien tietojen sekä käsitysten oikaiseminen. Käsittelen kirjoituksessani myös yleisellä tasolla Jumalanpilkkaajien vääriä väitteitä ja heidän käyttäytymistään.

Jeesuslaulu kohu
Lauluyhtye PMMP esiintyi 11.10.2012 Tampere Areenalla. Esiintymisestä nousi valtava kohu. Käyn läpi tässä kirjoituksessa asioita, syitä kohun syntymiseen. Kohun ongelma on siinä ettei ihmiset ymmärrä Raamatun sanan opetusta, jonka tähden he siteeraavat Raamattua väärin. Ongelma on myös siinä, että ihminen ei usko Raamattua. Tarkoitukseni ei ole pilkata ketään, eikä ivata ketään, vaan tuoda esille avoimesti kohun taustat. Ehkä voimme oppia jotakin todella tärkeää tästä kohusta.

Äiti Amma ja jumaluus
Tämän kirjoituksen tarkoitus on tutkia ilmiötä nimeltään äiti Amma Raamatun sanan valossa. Kirjoitukseni tarkoitus on tuoda esille Raamatun sanan kautta se miten Raamattu suhtautuu tähän ilmiöön. Raamatun opetuksen pohjalta käy selkeästi ilmi se mikä on tämän kyseisen ilmiön taustalla. Maailmassa on paljon ilmiöitä, jotka ovat pukeutuneet hyväntekijän asuun palvellessaan pahan voimia. Tämä kirjoitus kertoo ja paljastaa Amma-liikkeen taustoja, jotka eivät edusta hyvää, vaan äärimmäistä pahaa. Terveen maalaisjärjen kautta pystytään myös tunnistamaan amma-liikkeen epäraittius, kun sitä vain suostuu tutkimaan rehellisesti  pintaa syvemmältä.

Homo-ilta ohjelma
Keskustelu homoseksuaalisuudesta on nykyään hyvin yleistä. Aihe herättää syviä ja tunteellisia puheenvuoroja homouden puolesta ja sitä vastaan. Katsoin ajankohtaisen kakkosen ohjelman A2 Teema: Homoilta ohjelman (12.10.2010). Ohjelma herätti minussa monenlaisia ajatuksia ja lopulta päätin kirjoittaa niistä. Kirjoituksessani otan homoseksuaalisuuteen kantaan Raamatun ja luonnonjärjestyksen valossa. Kirjoitukseni ei ole hyökkäys tai kiihotus homoseksuaalisuutta vastaan, vaan mielipiteeni sekä uskomukseni koskien homoseksuaalisuutta. Toivon että luet tarkasti ja huolella koko kirjoitukseni, sillä kannan aidosti huolta homoseksuaaleista, joita rakastan lähimmäisinäni.


 

 

 

 

eXTReMe Tracker