Etusivulle
Raamatunopetuksia


powered by FreeFindAgape Rakkaus

 

Ensimmäisen korinttolaiskirjeen luku 13 käsittelee Jumalan rakkautta ja sitä miten se vaikuttaa uskovassa ihmisessä. Mehän olemme vajavaisia matkamiehiä tällä uskon tiellä, jossa kasvamme kohti täydellisyyttä kuitenkaan saavuttamatta täydellisyyttä tässä ajassa. Mutta sittenkin on hyvä pysähtyä tämän luvun sanoman äärelle.

 

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen.

- Kaunis puhe ilman rakkautta on kuin helisevä vaski tai kilisevä kulkunen, eli ei se mitään hyödytä.

Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi.

 

- Vaikka uskovalla olisi armolahjoja ja kaikki tieto ja usko ilman rakkautta, niin ei hän mitään silti olisi.

 

Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi.

 

- Vaikka kuinka tekisimme hyväntekeväisyyttä köyhien hyväksi ilman rakkautta ei se kuitenkaan mitään hyödyttäisi uskovaa ihmistä.

 

Millainen ja minkälaista sitten on Jumalan rakkaus?

Siihen meille vastaa 1 Kor luku  13 näin:

Ensinnäkin 1 Kor 13 käyttää rakkaudesta sanaa agape, joka tarkoittaa Jumalallista Jumalan rakkautta. Kreikan kielessä on myös muita sanoja, jotka tarkoittavat rakkautta.

Fileo ,tarkoittaa ystävytteen sekä sukulaissuhteisiin perustuvaa rakkautta, joka on myötäelämistä sekä huolehtivaa rakkautta. Sana tarkoittaa myös pitää jostakin, iloita, olla mieltynyt johonkin, rakastaa, suudella. Sana tarkoittaa myös rakkautta missä on sydämellisyyttä ja lämpöä sekä rakastamista merkityksessä suosia, pitää eniten.

Filanthropia, joka merkitsee ihmisrakkautta, auttavaisuutta sekä ystävällisyyttä.

Verbi erao sekä substantiivi eros tarkoittavat intohimoista sekä aistillista rakkautta, joka haluaa toisen itselleen. Näitä käytetään kuvaamaan miehen ja naisen välisestä rakkaudesta. Se myös tarkoittaa kiihkeätä sekä hurmoksellista rakkautta. 

Stergo ilmaisee erityisesti luonnollista rakkautta toisilleen läheisten esim. lasten ja vanhempien sekä hallitsijan ja alamaisten kesken.

Mutta Pyhä Henki on valinnut sanan agape kuvaamaan Jumalan rakkautta sekä Jumalan vaikuttamaa rakkautta. Ensimmäiseksi me ymmärrämme ettei meissä ole Jumalan rakkautta, vaan Hänessä eli Jumalassa on vain Jumalan rakkautta. Mutta Roomalaiskirjeen 5 luku opettaa meille, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että 1 Kor 13 kuvaamaa rakkautta Jumala vaikuttaa uskovan sydämessä Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta. 1 Kor 13 kuvaa hyvin sanan agape sisältöä, että mitä se oikein tarkoittaa.

 

Rakkaus on pitkämielinen:

-Jumalan vaikuttama rakkaus on pitkämielinen. Pitkämielisyydessä on makrothymia= pitkämielisyys ja kärsivällisyys. Makrothymia tarkoittaa sellaista pitkää ja kärsivällistä mieltä, joka pysyy kauan aikaa ja pitkään voimakkaana ja säilyttää itsehillinnän. Jumalan palvelijassa Jumala vaikuttaa edellä olevan kaltaista mielenlaatua.

 

Rakkaus on lempeä:

- Jumalan vaikuttama rakkaus on lempeää, hyvää sekä ystävällistä. Jumalan rakkaus ei halua pahaa lähimmäiselle, vaan päinvastoin Jumalan rakkaus rakastaa lähimmäistään, jopa niitäkin jotka meitä vihaavat. Jumalan rakkaus myös vaikuttaa siten, että uskova kunnioittaa uskon sisariaan sekä veljiään ja nöyryydessä pitää sisariaan ja veljiään itseään parempina.

 

 Rakkaus ei kadehdi:

- Jumalan vaikuttama rakkaus ei kadehdi lähimmäistään eikä mitään mitä lähimmäisemme omistaa. Jumalan rakkaus iloitsee lähimmäisestä sekä hänen hyvinvoinnistaan.

 

 Rakkaus ei kerskaa:

- Jumalan vaikuttama rakkaus ei kersku itsestänsä. Uskova kerskauksena on Herra Jeesus Kristus. Raamattu opettaa, että kehukoon sinua toinen, ei oma suusi; vieras, eikä omat huulesi. Näin myös uskova saa antaa kannustusta lähimmäiselleen silloin kun siihen on aihetta.

 

Rakkaus ei pöyhkeile:

- Jumalan vaikuttama rakkaus ei ole ylimielistä sekä omahyväistä pöyhkeilemistä eikä ylpeyttä. Jumalan vaikuttama rakkaus on nöyrää, jossa lähestytään lähimmäisiä heitä suuresti kunnioittaen.

 

Rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti:

- Jumalan vaikuttama rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti, vaan aina lähimmäistään kunnioittaen.

 

Rakkaus ei etsi omaansa:

- Jumalan vaikuttama rakkaus ei etsi omaansa. Jumalan vaikuttama rakkaus ei katso omaa parasta, vaan lähimmäisen parasta sekä Jumalan vaikuttama rakkaus pyrkii toimimaan siten, että lähimmäisemme rakentuisi Jumalan tahdon mukaan.

 

Rakkaus ei katkeroidu:

- Jumalan vaikuttama rakkaus ei katkeroidu, vaan antaa kaiken anteeksi, sillä olemmehan saaneet kaiken anteeksi Kristukselta. Uskova antaa kaikki vääryydet ja rikkomukset anteeksi, jotka ovat häntä vastaan tehdyt. Jumala antaa siihen voiman ja vaikuttaa tahtomista ja tekemistä tässäkin asiassa, kun ymmärrämme, että uskovan etuoikeus on elää anteeksiantamuksessa ja anteeksiantamuksesta. Kun taas syntiä tekevä saa kohdata anteeksiantamuksen katuessaan ja tunnustaessaan syntinsä.

 

Rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa:

- Jumalan vaikuttama rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa, koska Jumalan vaikuttama rakkaus elää anteeksiantamuksessa.

 

Rakkaus ei iloitse vääryydestä:

- Jumalan vaikuttama rakkaus ei iloitse vääryydestä eli synnistä sekä valheesta, eikä Jumalan rakkaus tue eikä puolusta millään lailla valhetta ja syntiä. Jumalan vaikuttama rakkaus ei myöskään tue ihmisten keksimiä uskonnollisia perinnäissääntöjä, jotka ovat Kristuksen sanojen mukaan turhaa Jumalan palvelemista.

 

Rakkaus iloitsee yhdessä totuuden kanssa.

- Jumalan vaikuttama rakkaus iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Jumalan vaikuttamassa rakkaudessa rakkaus on rakkautta totuuteen. Tämä rakkaus totuuteen on uskovan elämän tärkeimpiä asioita, sillä uskovan elämä tukee kaikissa tilanteissa rakkautta totuuteen.

 

Rakkaus kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä:

- Jumalan vaikuttama rakkaus kestää kaiken sekä peittää muiden asiat eikä levittele niitä julkisuuteen. Jumalan vaikuttama rakkaus uskoo kaiken, mikä on kirjoitettuna Jumalan sanassa, sillä se on kokonansa totuus. Jumalan vaikuttama rakkaus toivoo Jumalan tahdon toteutumista. Jumalan vaikuttama rakkaus kärsii kaiken eli: Meitä vastaan tehdyt rikkomukset sekä myös uskova suostuu Jumalan rakkauden kautta kärsimään seurakunnassa olevaa vajavaisuutta eli toinen toisiamme, jotta Hengen ykseys säilyy seurakunnassa, jotta kaikki saamme kasvaa toinen toisiamme tukien yhdessä kohti Jumalan tuntemista. Rakkaus johdattaa meidät elämään käytännössä näin: Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.

 

Jumalan rakkaus on Jumalan rakkautta, jota Hän vaikuttaa myös uskovassa Pyhän Hengen kautta. Me saamme uskovina kasvaa tässä rakkaudessa Hänen armostansa. Jumalan rakkaus näyttäytyy siinä kaikkein kirkkaimmin, kun Jumala oli Kristuksessa Golgatalla, jossa Herra Jeesus Kristus sovitti ihmiskunnan synnit kertakaikkisella ja täydellisellä uhrilla. Tämä syntien sovitus astuu voimaan kun ihmisen elämässä toteutuu Jeesuksen Kristuksen asettama ehto pelastumiselle synnin ja saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan. Kristus sanoi: ” Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.” Jumalan vaikuttama rakkaus saa myös uskovan viemään hyvää sanomaa eli evankeliumia tähän maailmaan, jotta mahdollisimman moni ihminen voisi pelastua ja päästä sisälle Jumalan valtakuntaan, joka on täydellisen rakkauden valtakunta.

 

Lähdeteokset:

- Pyhä Raamattu 33/38; 1 Kor 13

- Novum osa 5

 

 

Petri Paavola

 

 

 website statistics
eXTReMe Tracker