Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


 

Arvan heittäminen Apt luku 1

 

Apostolien tekojen luvun ensimmäisessä luvussa on muutamia kohtia, jotka usein askarruttavat joidenkin uskovien mieliä. Usein kuulen ajatuksen ja kysymyksen siitä, että hätäilivätkö apostolit valitsemalla Mattiaan ja oliko Jumala valinnut Paavalin 12 apostolin joukkoon petturi Juudaksen tilalle. Samoin kuulen usein kysymyksen siitä kuuluuko arvan heittäminen uskoville, koska apostolit valitsivat Mattiaan arvalla 12 apostolin joukkoon. Tässä opetuksessa käydään läpi Raamatun avulla (Apt 1) edellä esitettyjä kysymyksiä.


Apt 1:
15 ¶ Ja niinä päivinä Pietari nousi veljien keskellä, kun oli väkeä koolla noin sata kaksikymmentä henkeä, ja sanoi:
16 "Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen.
17 Sillä hän oli meidän joukkoomme luettu ja oli saanut osalleen tämän viran.
18 Hän hankki itsellensä pellon väärintekonsa palkalla, ja hän suistui alas ja pakahtui keskeltä, niin että kaikki hänen sisälmyksensä valuivat ulos.
19 Ja se tuli kaikkien Jerusalemin asukasten tietoon; ja niin sitä peltoa kutsutaan heidän kielellään Akeldamaksi, se on: Veripelloksi.
20 Sillä psalmien kirjassa on kirjoitettuna: ‘Tulkoon hänen talonsa autioksi, älköönkä siinä asukasta olko’, ja: Ottakoon toinen hänen kaitsijatoimensa’.
21 Niin pitää siis yhden niistä miehistä, jotka ovat vaeltaneet meidän kanssamme kaiken sen ajan, jona Herra Jeesus kävi sisälle ja ulos meidän tykönämme,
22 Johanneksen kasteesta alkaen hamaan siihen päivään, jona hänet meiltä otettiin ylös, tuleman hänen ylösnousemisensa todistajaksi meidän kanssamme."
23 Ja he asettivat ehdolle kaksi, Joosefin, jota kutsuttiin Barsabbaaksi, lisänimeltä Justukseksi, ja Mattiaan.
24 Ja he rukoilivat ja sanoivat: "Herra, sinä, joka kaikkien sydämet tunnet, osoita, kummanko näistä kahdesta sinä olet valinnut
25 ottamaan sen paikan tässä palveluksessa ja apostolinvirassa, josta Juudas vilpistyi pois, mennäkseen omaan paikkaansa".
26 Ja he heittivät heistä arpaa, ja arpa lankesi Mattiaalle, ja hänet luettiin niiden yhdentoista kanssa apostolien joukkoon.

Mattias oli Jumalan valinta

On esitetty ajatus, että koska Mattiasta ei mainita enää Apt 1 luvun jälkeen, niin olisiko Jumalan valinta ollut Paavali 12 apostolin joukkoon ja hätäilivätkö apostolit valitsemalla Mattiaan? Bartolomeusta ei mainita ollenkaan Apt 1 luvun jälkeen eikä Lebbeusta mainita ollenkaan enää evankeliumien jälkeen, mutta silti he olivat Jeesuksen valitsemia apostoleja, jotka kuuluivat kahdentoista apostolin joukkoon.

Apostolit, jotka Herra Jeesus valitsi olivat niitä, jotka vaelsivat Hänen kanssaan ja olivat Hänen opetuslapsinaan Hänen ylösnousemuksen todistajia. Jumala valitsi Paavalin tämän jälkeen apostoliksi, mutta Paavali ei ollut yksi niistä kahdestatoista, jota olivat olleet Jeesuksen kanssa ja jotka olivat Hänen ylösnousemuksensa todistajia. Herra Jeesus oli Isän lähettämä apostoli ja Jeesus lähetti kaksitoista opetuslasta, johon apostolien joukossa osa valittiin Mattiaalle. Pyhä Henki lähetti muut apostolit eli myös Paavalin.

Spekulaatiota on käyty kautta historian siitä olisiko Paavalin pitänyt saada osa 12 apostolin joukkossa. Jumalan valinta oli Mattias, sillä hän oli Pietarin todistuksen mukaan mies, joka oli ollut Jeesuksen seurassa sen ajan kun Hän oli vaeltanut maan päällä. Paavali ei ollut opetuslasten (12 apostolia) mukana Herran Jeesuksen seurassa.

2 Kor 11:5 Mutta minä en katso itseäni missään suhteessa noita isoisia apostoleja huonommaksi.

2 Kor 12:11 Olen joutunut mielettömyyksiin; te olette minut siihen pakottaneet. Minunhan olisi pitänyt saada suositusta teiltä, sillä en ole missään ollut noita isoisia apostoleja huonompi, vaikka en olekaan mitään.

2 Kor 11:5 ja 2 Kor 12:11 on molemmissa kreikankielisessä UT:n tekstissä sanat hyper lian, joka tarkoittaa korkeimpia, tärkeimpiä, suurimpia, pää ja pääasiallinen. Paavalin oman todistuksen mukaan hän ei lukenut itseään kahdentoista apostolin joukkoon, vaan ymmärsi olevansa apostoli, mutta ei apostoli kahdentoista joukossa. 12 apostolia ei ollut muita apostoleja parempia tai muiden yläpuolella, sillä hyper lian sanonta painottaa sitä, että 12 apostolia olivat ensimmäiset apostolit, jotka Jumala valitsi. He olivat Jumalan ensimmäinen valinta siitä sanonta "isoiset apostolit".

Arvan heittäminen ei kuulu uskoville

Alussa apostolit rukoilivat Jumalaa ja sanoivat, että Herra osoita kumman näistä kahdesta sinä olet valinnut. Jumala tietenkin tiesi kumpi tuli valita ja antoi arvan kääntyä Mattiaan hyväksi, jonka Hän valitsi tähän tehtävään. Täytyy muistaa se, että apostolit olivat tuolloin vielä kokemattomia Uuden luomuksen mukaisesta elämästä, he olivat saaneet hyvää opetusta Jeesukselta noin kolme vuotta, mutta tässä kohta he olivat vielä vailla uudestisyntymisen kokemusta. He olivat kokemattomia ja ilman Pyhän Hengen voimaa siksi he heittivät arpaa. Tässä kohtaa arpa sana on kreikaksi kleros, joka tarkoittaa arpaa, osaa ja perintöä. Kleros sanaa käytettiin tuohon aikaa sellaisesta arvasta, jossa arpaan kaiverrettiin ihmisen nimi ja se kenen nimi tuli esille arpaa heitettäessä valittiin johonkin tehtävään tai muuhun sellaiseen.

Apostolit olivat tässä siis vielä ilman Pyhän Hengen voimaa ja helluntain kokemusta. Siksi Jumala salli heidän toimia vanhan ja tutun tavan mukaan, mutta Jumala oli se, joka antoi oikean arvan tulla esille. Tuo arvan heitto oli siis siihen aikaan ihan tavallinen keino valita ihmisiä johonkin. Apostolit heittivät arpaa ollen vanhan Aatamin alaisuudessa.

Helluntai kokemuksen jälkeen Jumala ei enää sallinut vanhoja tapoja, vaan kaikki tapahtui Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti Pyhässä Hengessä. Eikä helluntain jälkeen olekaan missään kohtaa, jossa apostolit olisivat ratkoneet asioita arpaa heittämällä. Helluntain jälkeen heillä oli suora yhteys Jumalaan Pyhässä Hengessä ja he rukoilivat Häntä Hengessä ja totuudessa. Arvan heittäminen on siten epäraamatullista eikä kuulu Uuden Liiton uskoville. Meidän tulee ymmärtää se, että Jumala salli sen siksi koska apostoleilla ei ollut vielä Pyhää Henkeä sydämessä siinä hetkessä, mutta helluntain jälkeen ei enää tarvittu arpoja sillä heillä oli suora yhteys elävään Jumalaan.

UT:ssa on myös sana kubeia, joka tarkoittaa arvan heittämistä, jossa pelaajat koittivat huijata toisia pelaajia. Kubeia sana esiintyy tässä kohdassa:

Efes 4:14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;

 

Lähteet:

Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Online Bible Greek Lexicon
Strong's Concordance
 

 

 

Petri Paavola

 

 

eXTReMe Tracker