You are target of His love

 

Etusivulle

Raamatunopetuksia

 

FILIPPIIN SEURAKUNTA

 

Yksimielisyys

Filippiin seurakuntaa kehotettiin käyttäytymään Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, joka tarkoitti pysymistä samassa Hengessä. Seurakunnan tulee myös yksimielisesti taistella evankeliumin uskon puolesta. Tämä maailma yrittää aina tehdä tyhjäksi ristinsanoman, siksi seurakunta sai kehotuksen taistella puhtaan uskon puolesta. Seurakunta muodostuu taistelijoista, jotka rakkauden ja totuuden Hengessä taistelevat puhtaan uskon puolesta kaikkia eksytyksiä vastaan. Vastustajia ei tule pelätä, vaan rakastaa Kristuksen rakkaudella ja totuuden sanalla voittaa heidät Kristukselle.

Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen

Filippiläiskirje opettaa, että Jumala vaikuttaa uskovassa tahtomisen ja tekemisen, jotta Jumalan hyvä tahto tapahtuisi. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala vaikuttaa Pyhän  Hengen kautta  uskovassa vanhurskasta elämää. Jumalan armo muuttaa ihmisen synnin harjoittajasta Jumalan palvelijaksi, joka saa armosta elää vanhurskasta elämää Jumalan Pyhän Hengen voimavaikutuksen mukaan.

Keskinäinen rakkaus

Seurakunta on myös kutsuttu kärsimään Kristuksen pilkkaa maailman taholta. Uskovien tulee olla ulkopuolella tämän maailman leirien, joissa synti rehottaa ja saastuttaa ihmistä. Seurakunnan tulee lohduttaa toisiaan rakkauden Hengellä ja pysyä Hengen yhteydessä keskenään. Jumalaan uskova on sydämessään sydämellinen ja laupias. Seurakunta on kutsuttu olemaan samaa mieltä Jumalan sanasta, koska on vain yksi sanan ilmoitus eikä monta erilaista evankeliumia. Seurakunnalla tulee olla sama rakkaus ja heidän tulee pysyä sovinnossa ja olla yksimielisiä. Jumalaan uskovat eivät saa olla itsekkäitä eivätkä ihmis-kunnian pyytäjiä. Jumalaan uskovat pitävät nöyryydessä toista itseään parempana. Sen tähden Jumalaan uskova katsookin toisen parasta eikä vain omaansa.

Jeesuksen mielenlaatu

Jumala vaikuttaa  uskovassa samanlaista mieltä kuin oli Jeesuksella ja Jeesuksen mieli oli sama kuin, mikä on Isän tahto. Jeesus tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon ja nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen ristinkuolemaan asti, tämä on esimerkki ja myös niiden päämäärä, jotka uskovat Jeesukseen eli uskova on kutsuttu uskonkuuliaisuuteen aina kuolemaansa asti. Jumala on se, joka vaikuttaa uskovassa sekä tahtomisen että tekemisen, jotta Jumalan hyvä tahto tapahtuisi.

Huomaa se, että ihmisen lihan ei tule vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, vaan se on Jumalan tehtävä. Miten Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen uskovassa? Sanansa ja Henkensä kautta sillä tavoin, että Jumala avaa sanaansa ihmiselle, jotta ihminen ymmärtää mikä on Jumalan tahto ja sen jälkeen Pyhä Henki vaikuttaa ja suostuttelee ihmisen tahtoa Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin ihminen saa Pyhän Hengen voiman avulla vaeltaa vanhurskaudessa. Seurakunta on kutsuttu pitämään esillä pelastuksen sanomaa tälle maailmalle, jotta ihmiset voisivat pelastua synnin ja saatanan vallasta Jumalan lapseuteen. Jumalaan uskovat ovat lempeitä ja tämän lempeyden tuleekin tulla kaikkien ihmisten tietoon. Jumalaan uskovan ei tarvitse murehtia asioistaan, vaan he saavat saattaa pyyntönsä rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle, joka pitää lapsistaan hyvää huolta.

 

 

Petri Paavola

 
website statistics
eXTReMe Tracker