Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Getsemanelta Golgatalle

Kun Juudas kavalsi Jeesuksen poskisuudelmalla Getsemanen puutarhassa, niin siitä alkoi Jeesuksen maanpäällisen elämän loppuvaiheet, joka päättyi Golgatan ristinpuulle. Juudas luovutti poskisuudelmalla Jeesuksen hänen vainoojiensa käsiin, jotka olivat uskonnollinen järjestelmä johtajineen ja maallinen valta. Juudaksen suudelma on kuva ihmisestä, joka näyttää ulkonaisesti uskovan Jeesukseen, mutta sydämessään epäuskollaan kieltää Jeesuksen. Tämä poskisuudelma ei jäänyt pelkästään Getsemanen puutarhaan, vaan se on pesiytynyt tämän päivän ulkokullattujen fariseuksien sydämiin, jotka puhuvat kauniisti Jeesuksesta, mutta omilla perinnäissäännöillään kumoavat Jumalan sanan.

Katumus joka johtaa iankaikkiseen elämään

 Kun Juudas ymmärsi mitä hän oli tehnyt, niin hän sanoi katuen: ”Minä tein synnin ja kavalsin viattoman veren.” Sen jälkeen Juudas meni pois ja hirttäytyi. Matt 27:3 kertoo Juudaksen katuneen, mutta miksi hän ei sitten pelastunut? Matt 27:3:ssa on kreikankielisessä Raamatussa sana metamelomai, joka ilmaisee murhetta jostakin jota on tehnyt ja jonka toivoisi tekemättömäksi. Metamelomai sana esiintyy kuusi kertaa UT:ssa, mutta se ei esiinny kertaakaan todellisen parannuksen ja Jumalan puoleen kääntymisen yhteydessä. Niissä yhteyksissä missä kreik. UT käyttää sanoja katuminen ja kääntyminen Jumalan puoleen on kreik. tekstissä aina sanat metanoeoo, metanoia ja epistrefoo. Nämä sanat esiintyvät aina niissä yhteyksissä, missä tehdään parannus ja tullaan uskoon eli pelastutaan.

Juudaksen katumus oli vain murhetta ja mielen pahoitusta, mutta hän ei katunut sillä tavoin, että olisi etsinyt synneilleen pelastusta, siksi hän ei pelastunut, vaan joutui kadotukseen, niin kuin Raamattu asian ilmaisee. Tämä tuo eteemme näköalan, joka kertoo meille,  mitä on todellinen katumus. Todellinen katumus johtaa ihmisen aina synnintuntoon, jonka jälkeen Jeesus vapauttaa ihmisen antamalla katuvalle synnit anteeksi ja näin tämä ihminen pelastuu Jumalan valtakuntaan. Evankeliumin tehtävä ei ole saada ihmisiä tuntemaan vain murhetta ja pahaa mieltä, vaan todellista katumusta ja synnintuntoa, joka johtaa ihmiset Kristuksen armon tuntemiseen.

Sanhedrin

 Uskonnolliset juutalaiset johtajat kuulustelivat kolme kertaa Jeesusta. Nämä kolme kuulustelua olivat näiden johtajien etsikkoaikaa, jotta he voisivat pelastua uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Jumalahan kutsuu ihmistä pelastukseen sanansa mukaisesti kolmesti, Job 33: 28-30. Jumala kutsuu myös tämän ajan uskonnollisia johtajia sekä myös kaikkia ihmisiä pelastukseen, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa EVANKELIUMIA kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan se pelastuu, mutta joka ei usko se tuomitaan kadotukseen.

Jeesus vietiin Getsemanesta Hannaan luo, joka oli entinen ylipappi ja Jeesuksen aikaisen ylipappi Kaifaan appi. Hannaan luota Jeesus vietiin ylimmäisen papin Kaifaan eteen. Paikalla olivat myös kirjanoppineet ja vanhimmat, joka oli Sanhedrin eli suuri neuvosto. Sanhedrin toimi Jerusalemissa, neuvostoon kuului 71 jäsentä, ylimmäinen pappi ja muut pappien päämiehet. Vanhimmat olivat siihen kuuluvia maallikkojäseniä, Jerusalemin ylhäisöä, yleensä saddukeuksia, kirjanoppineet olivat siinä farisealaisena osana. Ylimmäinen pappi oli neuvoston puheenjohtaja, jolle kuului Jerusalemin temppelin ylin valvonta ja johto. Suurena sovituspäivänä kerran vuodessa vain ylimmäinen pappi sai mennä ilmestysmajan tai temppelin pyhimpään suitsuttamaan ja pirskottamaan armoistuimelle syntiuhrin verta.

 Neuvostossa oli koolla Tooran (opetus, neuvo ja laki) ”asiantuntijat” sen ajan ”teologit”. Heillä oli paljon kirja viisautta ja tietoa, muttei sydämen uskoa, että olisivat voineet ymmärtää ja uskoa Jeesukseen, jotta olisivat pelastuneet. He eivät oikeaoppisuudessaan ja ihmisviisaudessaan kyenneet sydämessään uskomaan Jeesukseen, siksi he hylkäsivät Jeesuksen ja pitivät kiinni perinnäissäännöistään. Pelkkä teoreettinen teologia ilman sydämen uskoa hylkää aina aidon Jeesuksen ja pukee aidon evankeliumin ylle valheen vaatteet, joita Jeesus nimitti lihansa päivinä perinnäissäännöiksi. Todellinen usko pukee tiedon rakkauden ja totuuden palvelukseen, jossa Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen Sanansa ja Henkensä kautta ja näin tieto muuttuu rakkauden palveluksi. Kirjanoppineet, rabbiinit eli opettajat tutkivat, selittivät ja opettivat Jumalan sanaa Tooraa. Nämä kirjanoppineet loivat Raamatun rinnalle omat tunnustuskirjansa niin kuin esim. Talmud ym. joiden tehtävänä oli ohjata ihmiset pois Jumalan sanasta, koska kirjanoppineet kumosivat Jumalan sanan näissä tunnustuskirjoissaan.

Fariseukset olivat juutalaisten uskonnolliskansallinen puolue. Farisealaispuolueen päätehtävänä oli vanhinten perinnäissääntöjen noudattaminen jokapäiväisen elämän pienempiä yksityiskohtia myöten. Saddukeuksien puolueen käsissä olivat arvoasemat ja hallitsevat virat, he olivat ns. pappispuolue. Saddukeusten mielestä liika lain korostaminen oli liioittelua ja niin he halusivatkin ihmisten luonnollisten ja maallisten arvojen nostamisen usein Raamatun opetusta korkeammalle. Saddukeukset ottivat huomioon siis pääasiassa maallisia seikkoja, eivätkä he tunteneet kirjoituksia, vaikka luulivat niitä ymmärtävänsä. Heihin sopii kuvaus uskonnollisista tämän maailmanviisaista.

Tämän päivän kirjanoppineet fariseukset ja saddukeukset

Tänä päivänä on myös olemassa uskonnollinen johtajisto fariseuksineen ja saddukeuksineen. Kirjanoppineet ovat korkeasti koulutettuja teologeja, jotka ovat asettaneet Raamatun rinnalle omat tunnustuskirjansa, joissa he kumoavat Jumalan sanan perinnäissäännöillään. Tämän päivän papisto opiskelee tämän uskonnollisen järjestelmän yliopistossa, joka on nimeltään teologinen tiedekunta. Tässä opinahjossa heidät syötetään niin täyteen ihmisten perinnäissääntöjä, että he pitävät Jeesusta ja rakkauden ja totuuden evankeliumia niin ahdistavana, että keskittyvätkin ihmisviisauden konstein parantamaan maailmaa.

Tämän päivän fariseuksista pääosa on näiden kirjanoppineiden ja saddukeuksien kanssa samassa uskonnollisessa puolueessa, johon heidät on jo lapsena juhlallisin kastetoimituksin liitetty. Nämä fariseukset kiivailevat isien perinnäissäännöistä ja yrittävät niitä tarkasti noudattaa omassa elämässään. He ovat puolueensa uskollisia jäseniä, jotka oudoksuvat niitä, jotka eivät noudata isien perinnäissääntöjä, mutta elävät Jeesuksen uskosta. He kiivailevat näiden isien perinnäissääntöjen puolesta, ja puolustavat niitä viimeiseen hengenvetoon saakka. Sitten on vielä sellaisia fariseuksia, jotka ovat onnistuneet jättämään tämän kirjanoppineiden ja saddukeusten puolueen, mutta ovat sitten vapaissa puolueissaan joutuneet näiden uskonnollisten johtajien perinnäissääntöjen noudattajiksi. Hekin fanaattisesti puolustavat perinteitään ja oudoksuvat niitä, jotka eivät usko Jeesukseen heidän perinteidensä mukaisesti. Sitten on vielä yksi puolue, joka on nimeltänsä ulos lähteneiden puolue. He ovat lähteneet ulos näistä kahdesta edellä mainituista puolueista. Ulkona olevien puolueessakin on omat fariseuksensa, jotka ovat luoneet omat perinnäissääntönsä. 

Tarkoitan kaikilla näillä fariseuksella sellaista mitä Raamattu sillä tarkoittaa eli ihmistä, joka noudattaa elämässään ihmisten keksimiä uskonnollisia perinnäissääntöjä, joiden tarkoituksena on kumota Jumalan sanan todellinen opetus. HUOM! näissä kaikissa edellä mainituissa puolueissa voi olla ja on myös mukana niitä, jotka rakastavat Jeesusta ja haluavat uskoa niin kuin on kirjoitettu. Nyt näiden uskovien tulisikin löytää toisensa ja palata siihen uuden liiton seurakuntaan, jonka Jeesus on jo perustanut helluntaina.

Ylimmäinen pappi Kaifas

Kaifas näki silmillään edessään Jeesuksen, eikä ymmärtänyt sitä, että se esikuvallinen syntiuhri, jonka hän kerran vuodessa toimitti kansan syntien puolesta, seisoi nyt ilmielävänä hänen edessään. Siksi että Israelin kansa saisi nyt täydellisen ja iankaikkisen uhrin sekä pelastuksen, jota ei enää koskaan uusita. Kaifas näki edessään Jumalan todellisen uhrikaritsan, mutta hän ei kuitenkaan ymmärtänyt sitä. Hän varmasti pelkäsi oman asemansa puolesta, eikä siten voinut uskoa ja ymmärtää Jeesuksen olevan se luvattu Messias, joka tuo Israelin kansalle syntien anteeksiantamuksen. Ihmispelko tulee paulaksi ja ansaksi ihmiselle ja johtaa siihen ettei ihminen voi pelastua. Tänäkin päivänä ihmispelko sulkee ihmisten sydämien ovet Jeesukselta. Sinä joka olet Jeesuksen oma, anna Jumalan rakastaa kauttasi niitä, jotka ihmispelon tähden hylkivät Jeesusta.  Täydellinen rakkaus karkottaa pelon pois arimmankin ihmisen sydämestä.

Neuvoston kuulustelu

Neuvoston kuulustelussa kyseessä ei ollut tavallinen oikeuskäsittely, vaan se oli salahanke, väärä todistus Jeesusta vastaan.  Neuvosto halusi langettaa kuolemantuomion Jeesukselle eikä sitä voitu asettaa täytäntöön ennen kuin olisi kaksi todistajaa Jeesusta vastaan. Laki vaati kahden todistuksen ennen kuin voi langettaa kuolemantuomion. Neuvosto ei löytänyt syytä Jeesuksen tuomitsemiseen ennen kuin kaksi väärää todistajaa astui esiin. Nämä väärät todistajat väittivät Jeesuksen sanoneen: Minä voin hajottaa maahan Jumalan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakentaa. Todistus oli väärä, koska Jeesus oli sanonut: ”Hajottakaa te maahan tämä temppeli niin minä pystytän sen kolmessa päivässä. Väärien todistajien todistus oli väärä, koska Jeesus ei sanonut, minä hajotan, vaan hajottakaa te. Jeesus ei puhunut Jerusalemin temppelistä, vaan omasta ruumiistaan. Muuten, senhän juutalaiset ja roomalaiset tekivätkin, kun yhdessä tappoivat Jeesuksen, joka nousi sitten kolmantena päivänä kuolleista. Saatanan taktiikkana on tuoda uskovan ihmisen elämään väärät todistajat, jotka vääntävät meidän sanamme ja tekomme vääriksi ja sillä tavoin he saavat syyn millä syyttää sitä, joka pitää kiinni Jeesuksen uskosta ja todistuksesta. Mutta jos uskova tuntee Jeesuksen Kristuksen, kirjoitukset ja Jumalan voiman, niin ei häntä voi kukaan eikä mikään erottaa Jeesuksen Kristuksen rakkaudesta. Pyhä Henki on uskovan puolustaja, joka opettaa ja antaa uskovalle voiman olla ja pysyä Jumalan lapsena.

Jeesuksen vaietessa Kaifas oli pakotettu suoraan kysymykseen, koska lain mukaan sitä pidettiin syyllisenä, joka kieltäytyi vastaamasta tällaisessa tilanteessa. Kaifas kysyikin seuraavaksi: ”Vannotan sinua elävän Jumalan kautta, oletko sinä Kristus, Jumalan Poika.” Johon Jeesus vastaa: ”Sinäpä sen sanot, mutta Minä sanon, tästedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Jumalan oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä.  Jeesus vastasi kysymykseen selvästi, KYLLÄ.  Kaifas repäisi rikki vaatteensa sanoen, Hän on pilkannut Jumalaa, mitä me enää todistajia tarvitsemme. katso nyt kuulitte Hänen herjaavan ja pilkkaavan.  Neuvoston vastaus oli: Jeesus on vikapää kuolemaan, ellei Jeesus ollut Hän, jonka sanoi olevansa oli Hänen lain mukaan kuoltava.

Neuvoston jäsenet sylkivät Jeesusta silmille ja löivät häntä nyrkeillä kasvoihin. Juutalaisuudessa kasvoille sylkeminen oli ilmaus kaikkein suurimmasta halveksunnasta. Luukkaan evankeliumin mukaan he peittivät Jeesuksen silmät ja pilkkasivat Jeesusta profetoimaan, että kuka se on, joka sinua löi. Uskonnollisuuden henki on fanaattisen röyhkeä ja törkeä. Se käyttäytyy tänä päivänä samoin kuin Jeesuksen aikoinakin. Uskonnollinen henki pilkkaa Jeesuksen uskovia vaatien profetioita ja tunnusmerkkejä Jeesuksen todistajilta. Kun Jumala armossaan vahvistaa sanansa niin nämä pilkkaajat sanovat, että heissä vaikuttaa Beelsebuliin voima. Sitä samaa sanoivat pilkkaajat Jeesuksenkin aikoina. Ei Jeesuksen ajoista ole uskonnollisten ihmisten tavat ja ajatukset muuttuneet.

Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen rakkauden ja totuuden evankeliumin kautta. Sen tähden uskovaisen tehtävänä on julistaa väärentämätöntä evankeliumia tällä maailmalle, jotta ihmiset voisivat pelastua. Uskonnolliset ihmiset vihasivat ja vainosivat Jeesusta, koska Hän todisti koko maailman olevan pahan vallassa. Jos sinäkin haluat uskoa Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo, niin silloin sinuakin vainotaan ja pilkataan. Sillä jokainen, joka haluaa elää jumalisesti Jeesuksessa Kristuksessa, joutuu vainottavaksi. Mutta ole sinä Jumalan oma rohkea loppuun asti, sillä Hän vahvistaa sinua, jotta olisit nuhteeton Herran Jeesuksen tulemuksen päivänä.

Aamun koittaessa suuri neuvosto piti lyhyen, mutta välttämättömän kokouksen, koska yöllisiä oikeuden istuntoja ei juutalaisten laki hyväksynyt. Kuolemantuomion julistaminen ja täytäntöönpano vaati kaksi oikeudenkäyntiä, joiden välillä oli oltava yksi päivä. Eikä suurella neuvostolla ollut oikeutta tuomita ketään kuolemaan, koska Israel oli Rooman vallan alla ja kuolemantuomion täytäntöönpano oli roomalaisten tehtävä. Juutalaisilla oli vain valta ratkaista uskontoaan koskevat asiat, tämän tähden asia vietiin Pilatukselle.

Näin uskonnollinen maailma hylkäsi Jeesuksen ja samalla tavalla uskonnollinen maailma hylkää tänä päivänä myös Jeesuksen, koska sille on isien perinnäissäännöt rakkaampia kuin Jeesuksen rakkaus. Jeesus ei muuten selvittänyt oppiaan neuvostolle, koska Hän oli jo opettanut sitä julkisesti, eikä salassa tai piilossa tämän maailman ihmisiltä.  Elä sinäkin, joka olet Jeesuksen oma, Hänen oppinsa julkisesti todeksi. Elä Kristus elämää. Vähennä turhia selityksiä ja elä enemmän Kristus elämää, se tuo lämpöä ja suloista Kristuksen tuoksua sinne missä sinä elät ja olet.

Jeesus Pilatuksen edessä

Pilatus oli Rooman maaherrana Juudean maakunnassa eli hän oli prokuraattori, joka oli Rooman keisarin käskynhaltija Juudeassa. Jeesus asetettiin seisomaan maaherran eteen, koska tapana oli, että syytetty seisoi tuomarin edessä. Eipä Pilatus osannut aavistaakaan, että heidän osansa kerran vaihtuisivat. Pilatus joutuu tulemaan suurena tuomiopäivänä Kuningas Jeesuksen eteen tuomittavaksi. Pilatus kysyi Jeesukselta: ”Oletko sinä juutalaisten kuningas.” Johon Jeesus vastasi: ”Sinäpä sen sanot” eli vastaus oli myöntävä. Pilatuksen kysymys oli maallinen ja poliittinen ja Jeesuksen vastaus oli hengellinen. Jeesushan tulee hallitsemaan kuninkaana tulevassa maailmassa. Kerran on oleva suuri tuomion päivä, jolloin tämän maailman synti ja perinnäissäännöt joutuvat tuomittaviksi. Täällä maailmassa ihmiset voivat vielä pitää kiinni perinnäissäännöistään, mutta kaikki joutuvat kerran menemään Jeesuksen eteen ja siellä ei voi puolustaa enää perinnäissääntöjään. Tehkäämme siis jo täällä, tässä ajassa parannus kaikista synneistä ja perinnäissäännöistä, jotka ovat Raamatun opetuksen ja Jeesuksen sanojen mukaan turhaa Jumalan palvelemista.

Syytöksiin Jeesus ei vastannut, mutta kysymyksiin oletko sinä Messias, Jeesus vastasi, KYLLÄ.  Jeesus kertoi selvästi Pilatukselle, että kuka hän on. Pilatus ihmetteli sitä, miksi Jeesus oli vaiti eikä vastannut syytöksiin, joita kohdistettiin Häneen. Pilatus ei halunnut tuomita Jeesusta. Kun Pilatus kuuli Jeesuksen olevan Galileasta, joka kuului Herodes Antipaan hallintoalueeseen, niin hän päätti lähettää Jeesuksen Herodeksen puheille, koska Herodes oli pääsiäis-juhlan johdosta Jerusalemissa.

Jeesus Herodeksen luona

Herodeksen ollessa Jerusalemissa hän myös kuuli Jeesuksen olevan Jerusalemissa. Kun Herodes näki Jeesuksen, hän ihastui suuresti, sillä hän oli kauan aikaa halunnut nähdä Jeesuksen. Herodes halusi nähdä Jeesuksen tekevän jonkun ihmeen. Herodes teki myös kysymyksiä Jeesukselle, mutta Jeesus ei vastannut hänelle eikä tehnyt yhtään ihmettä.  Kun Herodes ei saanut nähdä ihmeitä, niin hän joukkoineen kohteli Jeesusta halveksivasti. He myös pilkkasivat Jeesusta.

Ihminen haluaa nähdä ja kokea ihmeitä, jotka ruokkivat vain ihmisen lihallista olemusta. Mutta, Jeesus haluaa antaa ihmiselle ihmeen, jossa ihminen pelastuu synnin vallasta, jonka jälkeen Jeesus täyttää sisäisen ihmisen puhtaudellaan ja kirkkaudellaan. Tämä pelastus on se ihmeistä suurin, jonka Jeesus haluaa lahjoittaa ihmiselle. Mutta, jos ihminen haluaa vain leikkiä ja nauttia lihallisesti Jeesuksesta, niin tähän leikkiin Jeesus ei tule mukaan. Jeesus näki Herodeksen sydämen ja siellä olevan nautinnonhalun ja ettei Herodes halunnut pelastua synneistään, siksi Jeesus oli hiljaa eikä vastannut tai tehnyt mitään. Jeesus ei ole mikään taika-Jim, joka hämmästyttää ihmisiä tyhjänpäiväisillä taikatempuilla. Jeesus tähtää aina ihmisen sydämen puhdistamiseen synnin saastasta ja jos ihminen ei tule näillä motiiveilla Jeesuksen luokse, niin tällainen ihminen ei voi kohdata elämän Herraa Jeesusta Kristusta. Herodes loukkaantui, kun Jeesus ei täyttänyt hänen lihansa synnillisiä haluja, siksi hän suuttui ja alkoi ivata ja pilkata Jeesusta. Jos ihminen haluaa Jeesuksen elämäänsä vain lihallisten nautinnonhalujen tähden, niin tuloksena on aina loukkaantuminen Jeesukseen, koska Jeesus haluaa täyttää tietysti myös lihan oikeanlaiset luonnolliset tarpeet. Mutta ennen kaikkea Jeesus haluaa puhdistaa meidän sydämemme synnistä ja täyttää sisimpämme Pyhällä Hengellä.

Hyvä maaperä kuultuansa Jumalan sanan säilyttää sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottaa hedelmän kärsivällisyyden kautta. Pyhä Henki vaikuttaa uskovassa kärsivällisyyttä ja me tarvitsemme kärsivällisyyttä tehdäksemme Jeesuksen tahdon ja nähdäksemme Hänen tekojansa, jottemme loukkaannu Kuningasten Kuninkaaseen. Näin sitten Herodes palautti Jeesuksen takaisin Pilatuksen luokse.

Jälleen Pilatuksen eteen

Pääsiäisjuhlan aikana oli tapana päästää yksi vanki vapaaksi, emme tiedä varmasti oliko tapa alun perin ollut juutalainen vai roomalainen. Monet veikkaavat roomalaisten keksineen sen, jotta he näin pääsisivät juutalaisten suosioon. Niinpä Pilatus tarjosi juutalaisille Jeesusta ja Barabbasta, kysyen kummanko näistä kahdesta tahdotte pääsevän vapaaksi. Pilatus ajatteli pestä kätensä koko asiasta, koska hän ajatteli juutalaisten antaneen kateudesta Jeesuksen hänen käsiinsä.

Israelin kansan uskonnolliset johtajat tunsivat pyhät kirjoitukset, mutta eivät ymmärtäneet, että Israelin Messiaan ilmestymisen aika oli tullut ja toteutunut Jeesuksen ollessa heidän keskellään. Uskonnolliset johtajat yllyttivät ja kiihottivat kansaa Jeesusta vastaan. Näin se on tänäkin päivänä, että suurten teologien ja uskonnollisten pappien ansiosta kansa kääntyy todellista Jeesusta vastaan. Nämä kirjaviisaat teologit ja papit toimivat täsmälleen samoin tänäkin päivänä. Heidän ymmärryksensä on lukittu ihmisviisauteen, jonka tähden heidän sydämensä eivät avaudu Jeesukselle Kristukselle ja totuuden sanomalle.

Kansa valitsee Barabbaan vangiksi, joka vapautetaan. Pilatus oli ihmeissään ja kysyi: ”Mitä teen Jeesukselle, jota sanotaan Messiaaksi”, johon kansa huutaa; ristiinnaulitse. Pilatus oli ymmällään ja kysyi kansalta mitä pahaa Hän on sitten tehnyt? Kansa huutaa kovemmin ristiinnaulitse. Pilatus näki ettei mikään auttanut, hän otti vettä ja pesi kätensä kansan nähden ja sanoi; viaton olen minä tämän miehen vereen, katsokaa itse eteenne. Tämä oli juutalaisten tapa. Käsien pesu ihmisten edessä oli merkkinä siitä, ettei käsienpesijä halunnut ottaa vastuuta asiasta. Juutalaiset huusivat; tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle. Näin juutalaiset halusivat Pilatuksen vahvistuksen, että kuolemantuomio voitaisiin panna täytäntöön. Näin Jeesus tuomittiin ristiinnaulittavaksi.

Juutalaisten uskonnollinen johto sekä kansa ja myös pakanallinen Rooma yhdessä hylkäsivät Jeesuksen. Jeesus joutuikin kaikkein syvimmän mahdollisen loukkauksen kohteeksi, pahinta rikollista, kapinoitsijaa ja murhamiestä pidettiin Jeesusta parempana, joka on Pyhän Jumalan Poika. Ihminen valitsee synnin ja saastan mieluimmin kuin Jumalan rakkauden ja pyhyyden. Tämä on sääli. Älä sinä Jumalan oma masennu, jos ei maailma ota vastaan todistustamme Jeesuksesta Kristuksesta. Liittykäämme Jumalan kansana yhteen, koska yhteen liitettyinä rakkaudessa ja totuudessa pääsemme ymmärtämään koko Kristuksen rikkauden ja siten pääsemme tuntemaan Jumalan salaisuuden Jeesuksen Kristuksen. Julistakaamme rakkauden ja totuuden Hengessä Jeesusta Kristusta tälle maailmalle.

Ruoskiminen

Näiden tapahtumien jälkeen Jeesus vietiin ruoskittavaksi, koska tapana oli ensin ruoskia ristiinnaulittavat. Tämä oli roomalaisten tapa, jossa ruoskittava riisuttiin ja sidottiin selin tolppaan tai kaadettiin maahan, jonka jälkeen hänet ruoskittiin. Ruoska oli kolmihaarainen, jossa oli teräviä luun ja metallin palasia sekä joskus jopa lasin palasia. Ruoskinnan seurauksena ihmisen ihosta irtoili lihansuikaleita, toisinaan verisuonet sekä sisälmykset tulivat esiin. Tämä ruoskiminen oli jo niin hirvittävä, että jotkut kuolivat siihen ja toiset menettivät jopa järkensä tässä käsittelyssä.

Jos sinä uskot Jeesukseen, niin sinäkin joudut tämän maailman ruoskittavaksi, sinua ei välttämällä ruoskita ruoskalla, vaan ilkeillä sanoilla ja törkeillä teoilla. Nämä ihmisten ”ruoskat” ovat teräviä, jotka viiltävät sinun lihaasi vieden lihan suikaleita mukanaan. Käytän näin voimakasta esimerkkiä, jotta ymmärtäisimme, ettei meidän tarvitse pelätä tämän maailman vainoa ja pilkkaa. Jokainen ”ruoskanisku”, joka viiltää sinun lihaasi satuttaa ja tekee kipeää. Tähän kohtaan käy Raamatun ilmoitus: Joka lihassa kärsii se lakkaa synnistä. Jumalan rakkaus on vuodatettu uskovan ihmisen sydämeen Pyhän Hengen kautta ja auttaa meitä rakastamaan niitä, jotka meitä ruoskivat. Jeesus antoi tämän kaiken anteeksi ihmisille ja meidän tehtävämme Jumalan lapsina on seurata tässäkin Mestarimme esimerkkiä.

Tämän maailman pilkka

Ruoskimisen jälkeen roomalaiset sotilaat veivät Jeesuksen maaherran palatsin pihalle. Sotilaat olivat kuulleet Jeesuksen olevan syytettynä Jumalanpilkasta ja Hänen kerrottiin olevan myös Juutalaisten kuningas.  Kuninkaan arvomerkkejä olivat purppuranpunainen viitta sekä valtikka ja kultainen seppele.  Sen jälkeen sotilaat polvistuivat Jeesuksen eteen ja alkoivat pilkata Häntä. Sotilaat väänsivät orjantappuroista kruunun Jeesuksen päähän ja laittoivat ruokokepin Hänen oikeaan käteensä ja pukivat Hänen päälleen vaipan, joka oli tulipunainen. Sotilaat pilkka ja iva mielessä pukivat Jeesuksen ”kuninkaan vaatteisiin”.  Sitten sotilaat pilkkasivat sekä sylkivät Jeesuksen päälle ja ottivat Häneltä ruokokepin ja löivät sillä päähän Jeesusta.

Roomalaiset sotilaat eivät nähneet sitä kirkkautta ja rakkautta, joka oli Jeesuksella eivätkä he ymmärtäneet, että Jeesus on Kuningasten Kuningas. Eivät myöskään tämän maailman ihmiset näe sitä, että sinä olet Jumalan lapsi eivätkä sen tähden pysty näkemään sitä kirkkautta missä sinä elät. Tämän maailman ihmiset pukevat sinunkin yllesi pilkan ja halveksunnan vaatteet, vaikka sinun ylläsi ovat vanhurskauden vaatteet.

Golgata

Kun sotilaat lopettivat Jeesuksen pilkkaamisen, niin he pukivat Jeesuksen päälle omat vaatteensa ja lähtivät viemään Häntä kohti Golgataa ristiin naulitsemispaikkaa. Kuolemaantuomittu joutui kantamaan itse ristiään. Itse asiassa kuolemaantuomitut kantoivat ns. patibulimia, joka oli ristinpuun poikkipuu, joka sitten teloituspaikalla asetettiin paikallensa ns. ristinpuuhun. Sitten Jeesus lähti kantamaan ristiänsä Via Dolorosalta kohti Golgataa. Ristiinnaulitsemisen tuomion saaneet joutuivat kulkemaan patibulim selässään n. 600 metrin matkan ristiinnaulitsemispaikalle. Reitin varsi oli täynnä ihmisiä eli risti kannettiin julkisesti ihmisten nähden. Tämä onkin voimakas esikuva myös Hänen opetuslapsilleen, että jokapäiväinen ristin ottaminen tarkoittaa julkista ristin ottamista, jota ei voi tehdä piilossa ja ihmisiltä salassa. Nykyiset ristisaattueet ristin kantamisineen eivät ole eivätkä tarkoita Jeesuksen tarkoittamaa ristin ottamista, joka on lihan kuoleminen, jotta Henki saa hallita uskovaa ihmistä.

Jeesuksen voimat olivat jo heikentyneet raa’an ruoskimisen jälkeen ja sen seurauksesta sotilaat pakottivat Simon kyreneläisen kantamaan loppumatkan Jeesuksen ristiä.  He tulivat Golgatalle, jota kutsutaan pääkallon paikaksi, jossa oli määrä teloituksen tapahtua. Raamattu kehottaa myös Jeesuksen opetuslapsia ottamaan joka päivä ristinsä ja seurata tällä tavoin Jeesusta. Kuolemaantuomittu Ristinkantaja lähti matkalle, josta ei enää ollut paluuta takaisin. Ristin tehtävänä oli tappaa sen kantaja eli risti toi kantajallensa kuoleman. Jeesuskin kutsuu opetuslapsiaan kuolemaan itselleen, jotta Jumalan Henki saisi hallita ja vallita Jeesuksen opetuslasta. Tätä itselleen kuolemista ei tarvitse pelätä, koska tässä kuolemassa vain synnin himot ja halut kuoletetaan, jottei synti tuhoaisi ihmistä. Tämän lihan kuoleman kautta uskova saa kokea todellista rauhaa ja vanhurskautta. Jumala rakastaa niin paljon ihmistä, että Hän on valmistanut synnille ns. purkuohjelman, jottei synti tuhoaisi ihmistä.

Golgatalla sotilaat tarjosivat Jeesukselle katkeralla nesteellä sekoitettua viiniä, jota Jeesus ei juonut. Kuolemaantuomitulle oli tapana antaa huumaavaa juomaa, äärettömän kovien tuskien lievittämiseen. Tämä huumaava juoma oli sen aikaista ”puudutusainetta”. Jeesus meni ristille ilman puudutusta ja ilman minkäänlaista lievitystä. Ajattele Jeesus otti koko rangaistuksen päällensä ilman ”lievityslääkkeitä”. Jeesus rakasti ja rakastaa loppuun saakka ihmistä.

Jeesus asetettiin ristinpuuhun makaamaan ja Hänen kätensä ja jalkansa sidottiin tiukasti köysillä kiinni ristinpuuhun. Sen jälkeen Hänen ranteista ja jaloista lyötiin läpi pitkät rautanaulat. Ristillä roikkuminen oli äärimäisen tuskallista, koska aurinko paistoi polttavasti ja ruoskimisen sekä ristin kantamisen kuin myös naulojen lyömisen jälkeen kuolemaantuomitun olo oli varmasti äärimmäisen tuskallinen ja kivulias. Ristiinnaulittu joutui kannattelemaan ruumistaan ristillä, jottei hän tukehtuisi koska ristiinnaulittu kuoli yleensä hitaan ja tuskallisen tukehtumiskuoleman ristillä. Jeesus antautui todella tuskalliseen kuolemaan vain sen tähden, koska Hän rakasti sinua ja minua niin äärettömän paljon. Hän on todella ansainnut sinun ja minun rakkautemme, jotta me rakastaisimme koko sydämestämme Jeesusta.

Sotilaat jakelivat keskenään Jeesuksen vaatteet heittäen niistä arpaa. Näin tarkasti kävi toteen Raamatun profetian sana, joka on tarkasti ilmoitettu Psalmi 22:17:ssa. Pilatus kirjoitti ristinpuuhun Jeesuksen pään yläpuolella olevaan tauluun: Jeesus nasaretilainen juutalaisten kuningas. Ristinpuussa olevassa taulussa oli kirjoitus, joka selitti millaisen rikoksen tuomittu oli tehnyt. Pilatus kirjoitti kyllä aivan oikein, sillä Jeesus on kuningasten kuninkaana myös juutalaisten kuningas, jonka edessä kerran on jokaisen polven notkistuttava ja jokaisen on kerran tunnustettava, että Jeesus on Herra.

Jeesuksen oikealle ja vasemmalle puolelle naulittiin kaksi ryöväriä. Toinen ryöväreistä pyysi Jeesusta muistamaan häntä, kun Jeesus menee valtakuntaansa. Ryöväri koki ristillä rakkauden ja totuuden, joka huokui ristillä roikkuvasta Jeesuksesta. Vaikka Jeesus roikkui ristillä, niin silti Hän ei ollut Hengessään voimaton, koska vielä ristillä roikkuessaankin Hänestä välittyi sellainen rakkaus ja voima, että toinen ryöväreistä pelastui. Jeesus lupasi ryövärille, että hän pääsee paratiisiin Jeesuksen kanssa. Ryöväri pani toivonsa Jeesukseen ja sai palkaksi iankaikkisen elämän.

Ihmiset jotka olivat kokoontuneet Golgatalle, pilkkasivat ja herjasivat Jeesusta. He huusivat Jeesukselle; astu alas, auta itseäsi, muita Hän auttoi, mutta ei voi auttaa itseään. Ylipapit, kirjanoppineet ja vanhimmat pilkkasivat myös Jeesusta.

Tämä maailma pilkkaa todellista Jeesusta, joka haluaa vapauttaa syntisen ihmisen synnin ja saatanan vallasta. Ihminen ei halua tulla pimeydestä valkeuteen ettei häntä nuhdeltaisi synnistä, koska heidän tekonsa ovat pahat. Raamattu opettaa myös, että synnistä ihminen saa lyhytaikaista nautintoa ja siksi ihmiset ovatkin synnin orjia ja kiinni synnin himoissa.

Mutta kuudennesta hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan ja sitä kesti yhdeksänteen hetkeen asti. Pääsiäinen sattui aina täydenkuun aikaan, minkä vuoksi kysymyksessä ei ollut tavallinen auringonpimennys, vaan pimeys missä synti sai Jumalan tuomion. Koko maailman synnit heitettiin Jeesuksen päälle, Hän kärsi meidän puolestamme Jumalan vihan syntiä kohtaan. Pimeys kesti kolme tuntia, jonka jälkeen Jeesus huusi: Eeli Eeli lama sabaktani; Jumalani Jumalani, miksi minut hylkäsit. Tämä huuto ei tarkoittanut, että Isä olisi hyljännyt Poikansa, koska Luukkaan evankeliumin mukaan Jeesus huusi suurella äänellä juuri ennen kuolemaansa: ”Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni". Ja sen sanottuaan Jeesus antoi henkensä.

Se on täytetty, jonka Jeesus huusi ristillä on yksi ainoa sana, jonka kreik. Raamattu kääntää sanalla tetelestai, ja tuo sana tarkoitti Jeesuksen aikana voiton ja ilon huutoa, jonka sotilaat huusivat, kun he voittajina palasivat sodasta. Kun voitokkaat sotilaat lähestyivät kotikaupunkiansa, niin he jo kaukaa huusivat tämän voiton ja ilonhuudon ja koko kaupungin väki kuuli sen ja he riemuissaan iloitsivat sotilaiden voitosta. Ajattele Jeesus huusi ristillä voiton ja ilon huudon, koska nyt sinulla on mahdollisuus Jeesuksen täytetyn työn kautta päästä osalliseksi voitosta ja kuulua voittajan puolelle.  Se on täytetty sinunkin puolestasi, suuressa rakkaudessaan Jeesus iloitsi sinunkin puolestasi Golgatan ristillä huutaessaan se on täytetty, annathan Hänen täyttää rakkaudellaan ja hyvyydellään elämäsi.

Jeesus tuli kiroukseksi meidän edestämme. Hänet tehtiin synniksi (tarkoittaa, että Hän kärsi ja kuoli meidän syntimme tähden; Jeesuksessa ei ole syntiä!) meidän edestämme. Synnin palkka on kuolema, mutta Jeesus tuli ja kuoli sinun puolestasi, jotta sinä saisit iankaikkisen elämän. Ajattele kuinka valtava uhraus Jeesukselta! Ihmisen pelastussuunnitelmaan ei kuulu pelkästään Jeesuksen kuoleminen, vaan myöskin ylösnousemus, sillä Jeesus elää ja istuu Isänsä oikealla puolella. Siinä on koko lunastuksen rikkaus, Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus. Jeesus voitti kuoleman, jotta sinäkin saisit iankaikkisen elämän. Herra Jeesus Kristus elää!

Jumalan pelastussuunnitelma: JEESUS KRISTUS

Jeesus murskasi kuolemallaan ja ylösnousemuksella saatanan vallan ja jokainen, joka uskoo Jeesuksen pelastuu synnin ja saatanan vallasta, Jeesuksen täytetyn sovituskuoleman kautta. Jumalan pelastus suunnitelma ihmistä varten oli alusta asti suunniteltu käyvän Jeesuksen kautta.

Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi.  Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän :", 1Moos 3:14-15

Kuka on tuo vaimon siemen 1 Mooseksen kirjan luvussa 3, joka tuo pelastuksen? Herra Jumala sanoi käärmeen siemenen ja vaimon siemenen välillä olevan vihollisuuden ja Hän on murskaava käärmeen pään ja käärme on pistävä häntä kantapäähän. Heprealaisessa Raamatussa sana hän on Hu, eikä se ja tuo Hu on hepreassa maskuliini muoto, joka tarkoittaa miestä.  Ja nuo sanat polkeva rikki ovat alkutekstissä sana shuf, joka tarkoittaa murskata. Käärme tarkoittaa saatanaa, sanoohan Hebr 12:9; se vanha käärme on perkele ja saatana, ja vaimo tarkoittaa Israelin kansan neitsyttä, joka synnyttää ihmiskunnalle pelastajan, eli Jeesuksen. Sen tähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel, Jes 7:14. Ihmisten ja saatanan välillä on vihollisuus, saatana vihaa Jumalan luomia ihmisiä ja on sitonut ihmiset harjoittamaan syntiä Jumalaa vastaan.

Israelin kansan ollessa Egyptiläisten orjuuttamina, niin Jumala toimitti Egyptin esikoislasten kuoleman kautta vapautuksen Israelin kansalle. Israelilaisten tuli sivellä talojensa ovet ja pihtipielet karitsan veressä. Veri suojeli israelilaiset tuhoojalta, joka toi kuoleman egyptiläisille. Egyptistä vapautumisen jälkeen Jumala sääti sen muistoksi pääsiäisen, jolloin teurastetaan karitsa, jolta ei luita rikota. Kun Johannes kastaja näki Jeesuksen hän sanoi; Katso, Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnit. Jeesuksen luita ei rikottu hänen ollessaan ristillä, vaikka se oli yleinen tapa, että ristiinnaulittujen sääriluut murrettiin. Koska pääsiäislammas oli esikuvaa Jeesuksesta, ei Jeesuksenkaan sääriluita rikottu, koska ei pääsiäislampaan luita rikottu.

Jumala sääti ja asetti ylimmäisen papin toimittamaan puhdistuksen Israelin kansalle. Ylimmäinen pappi meni kaikkein pyhimpään ja vei syntiuhri eläimen verta kaikkeinpyhimpään ja pirskotti verta armoistuimelle ja sen eteen ja näin hän toimitti sovituksen Israelin kansalle. Mutta ylimmäinen pappi joutui myös sovittamaan omat syntinsä, olihan hän myös syntinen ihminen.

Hebrealaiskirje opettaa meille Jeesuksesta näin;  Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. Hebr 2:17.

VT:n ylimmäinen pappeus oli esikuvaa Jeesuksesta syntien sovittajasta. Vanhan liiton ylipappi joutui toimittamaan puhdistuksen myös omista synneistään. Jeesuksen ei tarvinnut, koska Hän oli puhdas ja synnitön. Tämä osoittaa Jeesuksen Jumaluuden, ei kukaan joka on ihmisenä maan päällä vaeltanut ole synnitön Jumalan edessä. Tämä on Raamatun opetus; ei synny vaimosta puhdasta eikä vanhurskasta niinhän Raamattu ilmoittaa, Job 15:14. Mutta Jeesus oli ja on synnitön ja sen tähden Hänen ei tarvinnut uhrata kuin kerran, koska hän on Jumala. Mutta ajattele VT:n ylimmäinen pappi joutui, joka vuosi aina ja aina uudestaan sovittamaan kansan synnit, sekä ensin omat syntinsä, koska hänkin oli syntinen ihminen.  Mutta Jeesus, joka on Jumalan Poikana Jumala, sovitti synnin vain kerran, koska Hän on synnitön. Jeesus onkin Jumala ja siksi Hän kuoli vain kerran ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen niille, jotka vastaanottavat Hänen uhrikuolemansa ja sovituksensa veren.

Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus on lunastus ja sovitus meidän syntiemme edestä, joka luetaan niiden hyväksi, jotka uskossa ottavat vastaan Jeesuksen Herraksi ja Vapahtajaksi. Rukoillaan Jumalan lapsina, että mahdollisimman moni ihminen pelastuisi synnin ja saatanan vallasta Jumalan lapseuteen.

 

Petri Paavola 2003


 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker