Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Herran vaikuttama helluntai

Helluntaipäivänä kun apostolit olivat yksimielisesti koolla, he täyttyivät Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Useimmissa kreikkalaisissa tekstilaitoksissa on Apt 2:1:ssa sana homothymadon (samanmielisyys, yksimielisyys). Kirkkoraamattu vuodelta 33/38 ei käytä ollenkaan sanaa yksimielisesti, vaan se kääntää: ”he olivat kaikki yhdessä koolla.” Vanhassa Bibliassa ja mm. Aapeli Saarisalon käännöksistä tästä jakeesta löytyy sana yksimielisesti. Tämä yksityiskohta onkin tärkeä perustekijä, kun tutkimme seurakunnan syntyä ja sen perusteita. Jeesus opetti n. kolme vuotta apostoleita ja valmisti heitä helluntaipäivään ja sitä seuranneeseen uuden liiton seurakunnan syntymiseen. Apostolien tuli oppia tuntemaan Herra Jeesus ja heidän tuli saada Häneltä opetusta. Opetuslapset saivat kokea Jeesuksen kautta vaikuttavan rakkauden, joka varmasti kosketti syvästi opetuslasten sydämiä. Tämä kolmen vuoden ajanjakso valmisti heitä helluntaipäivään, jolloin Jumalan rakkaus tulisi asettumaan heidän sydämiinsä. Helluntaina he saivat sitten täyttyä rakkauden Hengellä, jonka avulla he voisivat toteuttaa sen palvelutehtävän, jonka Jeesus heille antoi. Mutta oli kuitenkin yksi asia, jonka jälkeen seurakunta saattoi vasta syntyä. Tämä oli yksimielisyys. Jeesus on seurakunnan pää ja perustus ja tälle  perustukselle ei voida  rakentaa muuten kuin noudattaen yksimielisesti Jumalan sanan selviä rakennuspiirustuksia. Siksi tuo sana yksimielisesti on niin tärkeä. Apostoleiden tuli olla yksimielisiä ja rakastaa toisiaan, koska se on Jumalan lasten tuntomerkki, Raamatun opetuksen mukaan. Seurakunta saattoi syntyä vain rakkauden ja totuuden varaan ja vain rakkauden ja totuuden kautta seurakunta voi kasvaa ja lisääntyä.

Ja kun helluntai päivänä kielilläpuhumisen  ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa apostolien luokse, jotka olivat Jerusalemissa asuvia  juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista. Pietari julisti heille voimallisesti ristiinnaulittua ja ylösnoussutta Jeesusta Kristusta. Tämän julistuksen seurauksena n. kolmetuhatta ihmistä tuli uskoon. Pietarin julistama sana synnytti heidän sydämiinsä synnintunnon, jonka seurauksena he katuivat ja tekivät parannuksen, eli tulivat uskoon ja saivat syntinsä anteeksi. Tämän jälkeen he menivät kasteelle Herran Jeesuksen nimeen.  Kun rakkauden ja totuuden henki toi apostolien sydämiin Pyhän Hengen vaikuttaman elämän niin Jumalan seurakunta sai syntyä julistetun sanan kautta. Kun seurakunta oli syntynyt niin, miten tuli nyt mennä eteenpäin?

Raamattu opettaa seurakunnan pysyneen apostolien opetuksessa, joka on yhtä kuin Jumalan Sana ja heidän tuli olla keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja kaikki, jotka olivat tulleet uskoon, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä, he jopa myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.  Tämä on seurakunnan tarkoitus ja merkitys; Pitää pysyä Jumalan sanan opetuksen alla, tuli kokoontua yksimielisinä koolle murtamaan leipää ja rukoilemaan. Heidän tuli myös auttaa toinen toisiaan, sen mukaan kuin kukin voi ja kykenee auttamaan. He rakastivat toisiansa ja julistivat tälle maailmalle evankeliumia Jeesuksesta. Ja Herra lisäsi seurakuntaan joka päivä  niitä, jotka tulivat uskoon ja saivat pelastuksen.

Apostolien julistaessa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta ja seurakunnan ollessa yksimielisesti koossa, alkoivat sairaat parantua. Yhä enemmän tuli niitä, jotka uskoivat Herraan Jeesukseen, mutta ne, jotka eivät uskoneet eivät uskaltaneet liittyä seurakuntaan. Kun seurakunta oli yksimielinen ja rakasti toinen toistansa ja pelastuksen evankeliumia julistettiin niin kuin on kirjoitettu, silloin ihmisiä pelastui ja he tulivat seurakunnan ykseyteen. Seurakunta julisti evankeliumia tälle maailmalle, jotta ihmiset pelastuisivat synnin ja saatanan vallasta, Jumalan valtakuntaan. Tämä on seurakunnan tehtävä tässä maailmassa, joka on pahan vallassa. Sen tulee myös olla tämän päivän seurakunnan tehtävä. Seurakunta pystyi viemään evankeliumin ihmisten sydämiin, koska heidän sydämissään asui Jumalan rakkaus Pyhän Hengen kautta ja he tiesivät, että Jumala on suurempi kuin se paha, jonka vallassa tämä maailma on. Kukaan, joka ei ollut tullut uskoon ei uskaltanut liittyä seurakuntaan, koska siellä oli Pyhän Hengen elämä, rakkaus ja totuus. Kuinka paljon tämän päivän seurakunnissa on uskomattomia ihmisiä? Tiedän, että monissa erilaisissa ”seurakunnissa” on jäseninä uskomattomia ihmisiä. Kaikki tämä vain sentähden, koska keskinäinen rakkaus, yksimielisyys ja Jumalan sanan opetusten noudattaminen on vaihtunut lihalliseen puoluekristillisyyteen ja keskinäisiin kinoihin ja riitoihin. Monet Jumalan sanan opetuksetkin on vaihdettu ja korvattu ihmiskäskyillä ja opeilla. Tämän tähden monet nykypäivän seurakunnat ovatkin ilman Jumalan voimaa ja voitelua.

Seurakunnan lukumäärä nousi nopeasti n. viiteen tuhanteen uskovaan. Pietarin ja Johanneksen julistama evankeliumi Jeesuksesta synnytti närkästystä papeissa ja saddukeuksissa ja tämän seurauksena heidät vangittiin ja heitä kiellettiin, etteivät he saisi enää ollenkaan  puhua tai opettaa Jeesuksesta. Pietari ja Johannes päättivät kuitenkin uskoa enemmän Jumalaa kuin ihmisiä. Kun he pääsivät vapaiksi niin he kertoivat kaiken muille opetuslapsille, mitä oli tapahtunut. Tämän kuultuaan  opetuslapset rukoilivat yksimielisesti Jumalaa, jotta he voisivat kaikella rohkeudella puhua rohkeasti Jumalan sanaa. Tämän seurauksena he täyttyivät Pyhällä Hengellä ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja uskovien suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. He jakoivat kaiken, mitä he omistivat niin, ettei heidän seassaan ollut ketään puutteenalaista.

Tästä apostolien tekojen 4:stä luvusta nousee esille opetuslapsien keskuudessa vaikuttama hyvin voimakas rakkauden ja yksimielisyyden ilmapiiri. Raamattu kertoo, että heillä kaikilla oli suuri armo, apostolien todistaessa voimallisesti Jeesuksesta. Opetuslapset eivät jakaantuneet eri puolueisiin, eivätkä riidelleet keskenään, vaan he rakastivat toisiaan ja olivat yksimielisiä keskenään. Näiden asioiden tähden ihmisiä tuli uskoon ja evankeliumi menikin eteenpäin. Jumalan seurakunnalla tulee olla  keskinäinen rakkaus ja he ovat yksimielisiä, eivätkä he hajaannu eri puolueisiin.

Eliaan Henki lopun ajassa

Johannes kastajassa vaikutti Eliaan eli Jumalan Henki. Johannes kävi Jeesuksen edellä Hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan. Johannes kastajan tuli julistaa ennen Jeesuksen tulemista parannuksen sanomaa vanhan liiton seurakunnalle, joka oli suurilta osin paatumuksen ja luopumuksen vallassa. Ennen Kristuksen Jeesuksen toista tulemusta, Jumala herättää kansansa keskeltä lopun ajan Eliaat, jotka Jumalan voimassa ja Hengessä kehottavat uskovia kääntymään vanhurskasten mielenlaatuun ja tulemaan ulos hajaannuksesta Jumalan seurakunnan ykseyteen ja näin Jeesus Kristus valmistaa puhtaan, tahrattoman ja rypyttämättömän seurakunnan tempauksen kautta Karitsan hääjuhliin.

 

Petri Paavola 9.7.2003

 


 

 

 

eXTReMe Tracker