Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Israelin Messias sovittaa synnit

Jes 53:
1 ¶ Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?
2 Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet.
3 Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
4 ¶ Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.
6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.
7 Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.
8 Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä.
9 Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa.
10 ¶ Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.
11 Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.
12 Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.

Jesajan 53 luvun sanotaan olevan rabbien pahan omantunnon, koska sen kautta tulee selkeästi, että Jeesus oli Messias, joka kuoli syntien tähden. Nykyään juutalaiset rabbit sanovat Jesajan kirjan lukujen 52-53 puhuvan Israelin kansan maanpaosta ja lunastuksesta, ei koko maailman syntien sovittamisesta.

Juutalaisten rabbien keskuudessa on myös opetusta, jonka mukaan Jesaja 53:ssa oleva minun palvelija on Messias, ei Israelin kansa.

Rabbi Elia De Vidas: Messias kärsii meidän syntiemme tähden ja oli haavoitettu; Kuka ei halua että Messiasta haavoitetaan meidän syntiemme tähden saa kärsiä ja kantaa omat syntinsä.

Rabbi Moshe Kohen Ibn Crispin: "He (tietyt aikalaiskommentaattorit) vertaavat ilmausta 'minun palvelijani' harkitsemattomasti Jesajan 41. luvun 8. jakeen ajatukseen 'sinä palvelijani Israel', jossa profeetta puhuu Israelin kansasta. Tässä ei kuitenkaan mainita Israelia, vaan sanotaan pelkästään 'minun palvelijani'. Emme siis voi ymmärtää sanaa samassa merkityksessä... Mielelläni tulkitsen sen (siis Jes.53) rabbien Kuningas Messiasta koskevien opetusten mukaisesti, ja pyrin huolellisesti, niin pitkälle kuin pystyn, pitäytymään kirjaimellisessa merkityksessä: näin mahdollisesti vältyn pakonomaisilta ja kaukaa haetuilta tulkinnoilta, joihin muut ovat syyllistyneet."

Rabbi Moshe Kohen Ibn Crispin: Unohtaen opettajiemme tiedon ja heidän sydäntensä itsepäisyydessä sekä heidän oman mielipiteensä tähden mielelläni tulkitsen sen yhtäpitävästi rabbiemme opetusten kanssa, Kuningas Messiaan .... Tämä profetia annettiin Jesajan kautta jumalallisena käskynä tarkoituksenaan että tietäisimme jotakin tulevan Messiaan luonnosta, joka tulee ja vapauttamaan Israelin ja Hänen elämästään siitä päivästä asti kun saapuu hienotunteisesti siihen saakka kun Hän saapuu lunastajana, jos joku nousee esiin väittämään olevansa itse Messias, niin me mietimme ja katsomme voimmeko löytää hänestä samankaltaisia jälkiä kuin tässä on kuvattu; jos löytyy samankaltaisuutta, niin voimme uskoa, että Hän on Messias meidän vanhurskautemme; mutta jos emme löydä sitä hänessä, niin emme voi niin tehdä. (Moshe Kohen Ibn Crispin Jesajan kommentaari, lainaus Jesajan kirjan luku 53 juutalaisen tulkinnan mukaan, Ktav Publishing House, 1969, Osa 2, sivut 99-114)

Rabbi Maimonides (Rambam): "Jumala teki jo alussa liiton Messiaan kanssa ja sanoi hänelle: 'Vanhurskas Messiaani, nuo jotka on sinulle uskottu, heidän syntinsä tuovat harteillesi raskaan ikeen ja korvasi kuulevat suuren häpeän ja suusi maistaa katkeruutta ja kielesi tarttuu kitalakeesi ja sielusi on voimaton surun ja huokauksen alla. Alistutko tähän?' Ja hän vastasi: 'Otan iloiten vastaan kaikki nämä tuskat, jotta yksikään ei Israelista joutuisi hukkaan.' Heti kun Messias oli hyväksynyt kaikki nämä tuskat rakkaudessaan, kuten on kirjoitettu Jesajan kirjassa 53:7, hän joutui ahdistettavaksi ja kiusattavaksi."

Rabbi Moses Maimonides: Millainen on Messiaan saapuminen .... nousee esille eräs, jota ei ole tiedetty aiemmin ja ihmeet ja merkit, jotka he näkevät hänen suorittavan on todisteet hänen todellisesta alkuperästään; Kaikkivaltiaasta, jossa hän julistaa meille mielentilansa tässä asiassa, sanoen " Katso, mies nimeltä Vesa! Omalta pohjaltansa hän on kasvava, ja hän on rakentava Herran temppelin" Sak 6:12. Jesaja puhuu samalla tavalla ajasta kun hän ilmestyy, ilman isää tai äitiä tai perhettä, jota ei tiedetä, hän tulee kuin juurivesa hänen eteensä, kuin juuri irti kuivasta maasta, jne. .... Jesaja kuvaa millä tavalla kuninkaat kuulevat häntä, hänen edessään kuninkaat sulkevat suunsa; sillä mitä heille ei ole kerrottu he saavat nähdä, ja mitä he eivät ole kuulleet he tulevat huomaamaan. (From the Letter to the South (Yemen), quoted in The Fifty-third Chapter of Isaiah According to the Jewish Interpreters, Ktav Publishing House, 1969, Volume 2, pages 374-5)

Rabbi Moses Maimonides: Kuka ei usko häneen (Messias), eikä odota hänen tulemustaan, kieltää profeettojen, Tooran, Mooseksen, opettajamme, Tooran todistuksen hänen tulostaan. Hilchos Melachim from the Mishneh Torah of the Rambam, 11:1
 

Zohar: Rabbi Simeon Ben Jokhai (toinen vuosisata): Tämä palatsi Messias saapuu ja kutsuu luokseen kaikki sairaat, kaiken kivun ja kaiken Israelin rangaistuksen: He kaikki tulevat ja saavat levon Hänessä. .....  Ei ole yhtkään ihmistä joka voisi kantaa Israelin rangaistuksen synnin rikkomuksista lakia vastaan; tämä on sitä mitä on kirjoitettu, "Totisesti hän kantoi meidän sairautemme, Jes 53.4. Kun he kertovat Hänelle (Messias) Israelin kurjuudesta vankeudessaan ja pahoista ihmisistä heidän keskuudessaan, jotka eivät ottaneet vaarin Herransa tuntemisesta, Hän korotata äänensä ja itkee heidän pahuutensa tähden, niin kuin on kirjoitettu, Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, Jes 53:5. (Osa 2, sivu 212a ja III, sivu 218a, Amstersdam painos.)

Rabbit puhuvat myös toisesta Messiaasta, jota Talmud kutsuu nimellä Messias Joosefin poika, kärsivä Messias. Alfred Edersheim toteaa tämän profetian tarkoittavan Messias Joosefin poikaan Talmudissa Sukka 52a.

Rabbi Moshe Alshekh vahvistaa tämän profetian Messias Joosefin pojasta sanoen:

"He katsovat minuun sillä he nostavat silmänsä minun puoleeni täydellisessä katumuksessa, kun he näkevät Hänet, jotka he ovat lävistäneet, joka on Messias, Joosefin poika; sillä rabbimme, siunatulle muistolle, ovat sanoneet että Hän ottaa päällensä kaiken Israelin syyllisyyden ja sitten häntä lyödään sodassa tehden sovituksen sillä tavalla että Israel oli lävistänyt Hänet, sillä Hän kuoli heidän syntiensä tähden; ja siksi se luetaan heille täydelliseksi sovitukseksi, he katuvat ja katsovat kohti Siunattua, sanoen ettei ole ketään Hänen rinnallansa, joka antaa anteeksi niille jotka surevat Häntä, joka kuoli heidän syntiensä tähden: Tätä tarkoittaa " he katsovat minuun". (Schwarz, “Dear Rabbi,” p.10)

Juutalaisten rabbien keskuudessa on rabbeja, jotka uskovat Jesaja 53 luvun kertovan Messiaasta, joka on haavoitettu Israelin kansan syntien tähden, joka myös sovittaa Israelin kansan synnit.

Raamatun todistus

Raamatun sanan ehdoton totuus on että vain Messias voi sovittaa Israelin ja koko maailman synnit. UT:n todistus on selkeä osoittaen, että Herra Jeesus oli ja on Israelin kansan Messias.

Luuk 2:
9 Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti.
10 Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:
11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.
12 Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."
13 Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:
14 "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!"

Luke 2:
9 and lo, the angel of God came to them, and the glory of the Lord shone upon them: and they feared with great fear.
10 And the angel said to them: Fear not; for, behold I announce to you great joy, which will be to all the world.
11 For there is born to you this day a deliverer, who is the Lord Messiah, in the city of David
12 And this is the sign for you: Ye will find the babe wrapped in bandages, and placed in a stall.
13 And instantly there were seen with the angel, the many hosts of heaven, praising God, and saying:
14 Glory to God in the highest [heavens], and on earth peace and good hope for men.

Herran enkeli ilmoitti Jeesuksen olevan Herra Messias, joka syntyi Daavidin kaupungissa, eli Beetlehemissä. UT ilmoittaa Beetlehemin olevan Daavidin kaupunki, Luuk 2:4. Daavid oli syntynyt Juudan Beetlehemissä, siksi UT käytti sanontaa, että Pelastaja, Herra Messias syntyi Daavidin kaupungissa.

Juutalainen rabbi Rashi on sanonut, että Miika 5:2:ssa oleva Israelin hallitsija, jonka alkuperä on muinaisuudessa, joka syntyy Beetlehemissä on Messias. Rashi on sanonut Messiaan lkuperän olevan muinaisuudessa ajassa ennen kuin aurinko luotiin.

Juutalainen rabbi David Kimchi (Radak) on suuresti arvostettu juutalaisten keskuudessa. Hän on jopa niin suuressa arvossa, että hänen ymmärryksensä hengellisiin asioihin on niin suuri ettei ole olemassa oikeaa raamatullista tulkintaa ilman Kimchin oivalluksia ja ymmärrystä.

Rabbi David Kimchi on sanonut Miika 5:2:sta, että se kertoo Messias Kuninkaasta, joka on El (Jumala), koska Hänen alkuperänsä on muinaisuudessa. Kimchi sanoi myös Miika 5:2:sta, että Messias syntyy Beetlehemissä, sillä Hän tulee olemaan Daavidin sukukunnasta.

On todella mielenkiintoista, että niin Rashi kuin Kimchi uskoivat Messiaan olevan Jumala (jumalallinen). Joidenkin mielestä rashi ja Kimchi ovat kaikkein suurimmat ja arvostetuimmat rabbit juutalaisuudessa, siksi myös heidän tulkinnoillaan on suuri merkitys ja varsinkin siksi, koska heidän tulkintansa mukaan Messias oli Jumala (jumalallinen).

Miika 5:
2 (5:1) Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.
3 (5:2) Sentähden Herra antaa heidät alttiiksi siihen aikaan asti, jolloin synnyttäjä on synnyttänyt; silloin jäljellejääneet hänen veljistänsä palajavat israelilaisten luokse.
4 (5:3) Ja hän on astuva esiin ja kaitseva Herran voimassa, Herran, Jumalansa, nimen valtasuuruudessa. Ja he asuvat alallansa, sillä silloin on hän oleva suuri hamaan maan ääriin saakka.

Raamattu kertoo Messiaan syntyvän Beetlehemissä, joka on oleva Israelin hallitsija, jonka alkuperä on muinaisuudessa, iankaikkisissa ajoissa. Kaikki profetiat Messiaasta täsmäävät Herraan Jeesukseen.

Apt 26:
22 Mutta Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, minä seison ja todistan sekä pienille että suurille, enkä puhu mitään muuta, kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan,
23 että nimittäin Kristuksen (Messias) piti kärsimän ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena julistaman valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille."

Acts 26:
22 but unto this day god hath helped me; and lo, I stand and bear testimony, to the small and to the great; yet saying nothing aside from Moses and the prophets, but the very things which they declared were to take place:
23 namely, that Messiah would suffer, and would become the first fruits of the resurrection from the dead; and that he would proclaim light to the people and to the Gentiles.—

Apostoli Paavali sanoi VT:n profeettojen ja Mooseksen puhuneen Messiaasta, joka tulisi kärsimään ja kuolemaan sekä ylösnousemuksen esikoisena julistamaan valkeutta Israelin kansalle ja pakanoille.

Raamattu opettaa VT:n asioiden olevan varjoja ja esikuvia tulevasta, Hebr 10:1. Tästä syystä Mooses opetti ja puhui Messiaasta esimerkiksi VT:n syntiuhrijärjestelmän kautta, jonka täyttymys oli Herran Jeesuksen veren kautta iankaikkinen syntien anteeksiantamus, Hänen kuolemansa ja ylösnousemuksen kautta.

Muun muassa Jesaja luvussa 53 sekä Daavid psalmissa 22 kertoivat tarkasti Messiaan kuolemasta syntien anteeksisaamiseksi. Täten koko Raamattu (VT - UT) on täynnä ilmoitusta Messiaasta, profetioita ja niiden täyttymys Herran Jeesuksen kautta. Esimerkiksi Miika 5:2 kertoo missä Messias syntyy (Beetlehem) ja että Hänen alkuperänsä on muinaisuudessa ja iankaikkisissa ajoissa. Luukas 2:11 sanoo Messiaan olevan Herra, joka syntyi Beetlehemissä. Raamatun todistus Messiaasta on, että Hän on Herra (Jumala), mutta ei Isä.

Raamattu todistaa selkeästi Messiaan olemassaolosta ennen kuin maailma on luotu, sillä Hän on Herra, Jumalan Poika. Raamattu antaa myös selkeän todisteen Messiaan (Herran) olleen auttamassa ja varjelemassa Israelin kansaa erämaassa.

1 Kor 10:
1 ¶ Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi
2 ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä
3 ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa
4 ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus (Messias).

Pakanat pelastuvat

Jes 11:10 ¶ Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä.

Iisain juuri on Messias, joka on syntynyt Daavidin suvusta.  Raamatun sanan mukaan myös pakanat etsivät Messiasta syntien anteeksisaamiseksi.

Jes 42:
1 ¶ Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden.
2 Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla.
3 Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti.
4 Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle, ja merensaaret odottavat hänen opetustansa.
5 ¶ Näin sanoo Jumala, Herra, joka on luonut taivaan ja levittänyt sen, joka on tehnyt maan laveuden ja mitä siinä kasvaa, antanut henkäyksensä kansalle, joka siinä on, ja hengen niille, jotka siellä vaeltavat:
6 Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille (am) liitoksi, pakanoille (gojim) valkeudeksi,
7 avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta.

Jesaja 42 luku kertoo Messiaasta, joka tuo pelastuksen sekä juutalaisille että pakanoille. Uuden liiton apostolit vahvistavat Jesajan kirjan profeellaisen sanan:

Apt 13:47 Sillä näin on Herra meitä käskenyt: ‘Minä olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti’."


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani: Juutalaisuus ja Messias usko

 
Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

 

eXTReMe Tracker