Jeesus on luvattu Messias

 

 

Miksi juutalaiset eivät usko Jeesuksen olevan Messias? Tämä kysymys on tutkimuksemme ja tarkastelumme kohteena tässä kirjoituksessa. Juutalaisten rabbien sekä talmudin opetuksista saamme selvyyden siihen, miksi juutalaiset eivät usko Jeesuksen olevan Messias. Juutalaisten rabbien mielestä on monia syitä miksi Jeesus ei voi olla luvattu Messias.

Seuraavaksi tutkimme juutalaisten opetusta siitä miksi he eivät usko Jeesuksen olevan Messias. Tutkimme asiaa pääasiassa vanhan testamentin kirjoitusten pohjalta ja tulemme näkemään vanhan testamentin todistuksen valossa, että Jeesus on luvattu Messias.

Uusi liitto ja temppeli

Juutalaiset opettavat, että Messiaan tuli rakentaa kolmas temppeli, ja he sanovat ettei Jeesus rakentanut kolmatta temppeliä. Yleinen Raamatun jae juutalaisilla kolmannen temppelin rakentamiselle on Hes 37:26-28.

Hes 37:
26. Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton -- se on oleva iankaikkinen liitto heidän kanssansa -- istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti.
27. Minun asumukseni on oleva heidän yllänsä, ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
28. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä iankaikkisesti."

Itse asiassa Jeesus rakensi kolmannen temppelin se käy selvästi ilmi VT:sta sekä Jeesuksen toiminnasta.  Jumala lupasi tehdä uuden liiton Israelin ja Juudan heimon kanssa, jossa laki Torah laitetaan kiven sijasta sydämeen; ja niin Jumala on heidän Jumalansa, ja he ovat Jumalan kansa.  

Jer 31:
31. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
32. en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Eli jossakin vaiheessa Israelin kansan historiaa, Jumala lupasi tehdä Uuden Liiton Israelin kanssa ei sellaista, jonka Jumala teki heidän isäinsä kanssa, kun Jumala vei heidät pois Egyptin maasta, vaan uuden liiton.

Jer 31:31:ssa on hebr. Brit Chadasha eli uusi liitto, joka on uusi ei samanlainen kuin entinen liitto Israelin kansan kanssa.

הִנֵּה יָמִים בָּאִים, נְאֻם-יְהוָה; וְכָרַתִּי, אֶת-בֵּית יִשְׂרָאֵל וְאֶת-בֵּית יְהוּדָה--בְּרִית חֲדָשָׁה

Jeremia 31:31 on sanat chadash brit - uuden liiton. Uusi Liitto on Uusi, ei samanlainen liitto kuin se joka tehtiin niiden kanssa, jotka Jumala vapautti Egyptin orjuudesta. Jer 31:31 oleva chadash sana adjektiivi ja adjektiivina chadash tarkoittaa aina uutta, ei uudistettua. Adjektiivi chadash esiintyy 53 VT:ssa ja tarkoittaa aina uutta, ei uudistettua, paitsi yhdessä kohden eli Job 29:20 se on käännetty uudistaa, tosin juutalaiset (JPS) kääntävät Job 29:20 verbin chadash sanalla fresh, ei renew. Chadash adjektiivi (uusi) tulee verbistä chadash ja chadash tarkoittaa verbinä uudistettua, mutta ei uutta.

Juutalaiset kääntävät (JPS - Jewish Publication Society Old Testament 1917) kääntämässään Raamatussa Jer 31:31 näin: Behold, the days come, saith the LORD, that I will make a new covenant with the house of Israel, and with the house of Judah;

Juutalaisten kääntämässä Septuagintassa on Jer 31:31 kreikan sana kaineen-uusi. Juutalaisten oma todistus on, että adjektiivi chadash tarkoittaa uutta, ei uudistettua.

Chadash verbinä esiintyy 10 kertaa VT:ssa. Seuraavaksi sen esiintymiset 33/38 ja juutalaisten kääntämässä (JPS) Raamattussa:

1Sam 11:14 Ja Samuel sanoi kansalle: "Tulkaa, menkäämme Gilgaliin ja uudistakaamme siellä kuninkuus".
1Sa 11:14 Then said Samuel to the people: ‘Come and let us go to Gilgal, and renew the kingdom there.’

2Aik 15:8 ¶ Kun Aasa kuuli nämä profeetta Oodedin sanat ja ennustuksen, rohkaisi hän mielensä ja toimitti pois iljetykset koko Juudan ja Benjaminin maasta ja niistä kaupungeista, jotka hän oli valloittanut Efraimin vuoristosta, ja uudisti Herran alttarin, joka oli Herran eteisen edessä.
2Ch 15:8 ¶ And when Asa heard these words, even the prophecy of Oded the prophet, he took courage, and put away the detestable things out of all the land of Judah and Benjamin, and out of the cities which he had taken from the hill-country of Ephraim; and he renewed the altar of the LORD, that was before the porch of the LORD.


2Aik 24:4 Senjälkeen Jooas aikoi uudistaa Herran temppelin.
2Ch 24:4 And it came to pass after this, that Joash was minded to restore the house of the LORD.

2Aik 24:12 Sitten kuningas ja Joojada antoivat sen niille, jotka teettivät työt Herran temppelissä, ja nämä palkkasivat kivenhakkaajia ja puuseppiä uudistamaan Herran temppeliä, niin myös rauta- ja vaskiseppiä korjaamaan Herran temppeliä.
2Ch 24:12 And the king and Jehoiada gave it to such as did the work of the service of the house of the LORD; and they hired masons and carpenters to restore the house of the LORD, and also such as wrought iron and brass to repair the house of the LORD.

Job 10:17 Sinä hankit yhä uusia todistajia minua vastaan, ja vihasi minuun kasvaa, ja sinä tuot vereksiä joukkoja minun kimppuuni.
Job 10:17 Thou renewest Thy witnesses against me, and increasest Thine indignation upon me; host succeeding host against me.

Ps 51:10 (51:12) Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki.
Ps 51:10 (51-12) Create me a clean heart, O God; and renew a stedfast spirit within me.

Ps 103:5 joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan.
Ps 103:5 Who satisfieth thine old age with good things; so that Thy youth is renewed like the eagle.


Ps 104:30 Sinä lähetät henkesi, ja ne luodaan; ja sinä uudistat maan muodon.
Ps 104:30 Thou sendest forth Thy spirit, they are created; and Thou renewest the face of the earth.

Jes 61:4 ¶ Ja he rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien autiot paikat; ja he uudistavat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiot polvesta polveen.
Isa 61:4 ¶ And they shall build the old wastes, they shall raise up the former desolations, and they shall renew the waste cities, the desolations of many generations.

Val 5:21 Palauta meidät, Herra, tykösi, niin me palajamme; uudista meidän päivämme muinaiselleen.
La 5:21 Turn Thou us unto Thee, O LORD, and we shall be turned; renew our days as of old.

Juutalaiset itse kääntävät sanan chadash verbinä uudistettu (renew), mutta ei sanalla uusi (new). Kun juutalaiset eivät mitään tietäneet Jeesus Messiaasta, niin he käänsivät Septuagintaan Jer 31:31 kreikkalaisen sanan kaineen, joka tarkoittaa uutta. Samoin myös he ovat kääntäneet JPS Raamattuun sanan new Jer 31:31. On päivänselvää, että adjektiivi chadash Jer 31:31 tarkoittaa uutta, eikä uudistettua. Eksyttävä uudistettu merkitys chadash adjektiiville on ortodoksi judaismin alkuperää, ei Raamatun. Ortodoksi juutalaisuus on vaihtanut valheellisesti adjektiivi chadash merkityksen ettei heidän tarvitse uskoa Uuden Liiton olevan voimassa ja he saavat näin rauhassa toimia vanhan liiton järjestyksen mukaan. Valitettavasti messiaaninen judaismi sekä osa pakanauskovia uskovat tässä kohden ortodoksijuutalaisen valhetta ja eksytystä. Uudistetun liiton valheopetuksen tarkoituksena on tukea vanhan liiton järjestystä sekä johtaa juutalaisia harhaan ja pois Messias Jeesuksesta.

Egyptin orjuudesta vapautuminen johti lain saamiseen sekä lakiliittoon Jumalan ja Israelin kansan välillä ja tämän liiton tilalle tulee uusi liitto. Vieläkö vanha liitto on voimassa vai onko uusi liitto jo tullut?

Onko uusi liitto on jo tullut? Jumala on sanassansa luvannut asua kansansa keskellä iankaikkisesti. Egyptin vapautumisen jälkeen Jumala asui ilmestysmajan kaikkein pyhimmässä sekä sen jälkeen Salomon temppelin kaikkein pyhimmässä. ja jne. Sillä Raamattuhan opettaa, että Herran läsnäolo asui temppelin kaikkein pyhimmässä. Mutta nykyään ei Israelin kansalla ole enää temppeliä, missä Herra asuisi, sen tähden koska uusi liitto on jo tullut ja korvannut entisen liiton.

Uusi Liitto kumosi vanhan liiton

Vanha liitto on kumottu eikä se enää ole voimassa.  KJV: kääntää alkutekstin mukaan tarkasti:

Heb 8:13 In that he saith, A new covenant, he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away.

Hebr 8:
6 ¶ Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.
7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.
8 Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton,
9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra.
10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
11 Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: ‘Tunne Herra’; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut.
12 Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä."
13 Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.Jeesuksen kuoleman ja sovituksen seurauksena temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti merkiksi Uuden liiton alkamisesta ja vanhan päättymisestä. Jumala ei aseta ristiriitaa, missä kaksi liittoa olisi voimassa yhtä aikaa, se olisi järjetöntä, sillä vanhan liiton ja Uuden Liiton ovat täysin erilaisia; toinen perustuu jokavuotiseen syntiuhriin joka uusitaan joka vuosi ja jonka sovituksen toimii eläimen veri; toinen perustuu Jeshuan iankaikkiseen uhriin, jota ei koskaan uusita, vaan on voimassa iankaikkisesti.

Kun luemme laajemmalti heprealaiskirjeen opetusta, joka on annettu juutalaisille Jeshuaan uskoville, niin huomaamme että siinä puhutaan liitoista, vanhasta ja Uudesta ja vanhan kumoutumisesta sekä myös eläinuhrien kumoutumisesta. Eläinuhrien kumoutuminen on myös osoitus vanhan liiton kumoutumisesta.


Hebr 8:13 Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.

Hebr9:1Olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla jumalanpalvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö.

Hebr 8:
7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.
8 Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton,


Hebr 9:
15 ¶ Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.
16 Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteennäytettävä;
17 sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä.
18 Sentähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty

Hebr 10:
8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt," vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan


Heprealaiskirje opettaa luvuissa 8-10 ensimmäisestä liitosta ja Uudesta Liitosta sekä uhreista ja siitä, että vanha liitto on kumottu, samoin vanhan liiton uhrit on kumottu.  Heprealaiskirjeen kirjoittaja opetti messiaanisille juutalaisille, että Hän (Messias) poistaa ensimmäisen (vanha liitto) ja pystyttää toisen (Uuden Liiton). Eli Kirjoitukset opettavat selkeästi, että vanha liitto on kumottu.

Eläinuhrijärjestelmä on lakkautettu

Jotkut uskovat eläinuhrien olevan vielä voimassa ja jotkut uskovat niiden vielä palaavan. Jälkimmäisen väitteen tueksi otetaan mieluusti seuraava Raamatun kohta:

Jes 66:
20 Ja he tuovat kaikki teidän veljenne kaikista kansoista uhrilahjana Herralle hevosilla, vaunuilla, kantotuoleilla, muuleilla ja ratsukameleilla minun pyhälle vuorelleni Jerusalemiin, sanoo Herra, niinkuin israelilaiset tuovat ruokauhrin puhtaassa astiassa Herran temppeliin.
21 Ja heitäkin minä otan leeviläisiksi papeiksi, sanoo Herra.

Jes 66:
20 And they shall bring all your brethren out of all the nations for an offering unto the LORD, upon horses, and in chariots, and in fitters, and upon mules, and upon swift beasts, to My holy mountain Jerusalem, saith the LORD, as the children of Israel bring their offering in a clean vessel into the house of the LORD.
21 And of them also will I take for the priests and for the Levites, saith the LORD.
Jewish Publication Society Old Testament

Juutalaiset kääntävät Jesaja 66 hebreasta englantiin siten, että teidän veljenne (pakanauskovat) kaikista kansoista ovat uhri"lahjoja" Jumalalle. Ja Israelin kansa tuo heidän uhrinsa puhtaassa astiassa Herran huoneeseen. Puhdas astia ei ole ruokauhri, vaan puhdas ja pyhitetty sydän. Tämä kohta ei opeta ruokauhreista eikä eläinuhreista, vaan että Israelilaiset ovat se uhri puhtaassa astiassa (puhdas sydän) pyhitetty Jumalaa palvelemaan.

Punainen villaköysi ei muuttunut valkoiseksi

Milloin uusi liitto astui voimaan? Talmudista löytyy kohta, joka kertoo että toisen temppelin aikoihin oli sellainen tapa, että sidottiin punaista villaköyttä oinaan sarviin, joka muuttui aina valkoiseksi. Tätä juutalaiset pitivät Jumalan anteeksiantamuksen merkkinä. Mutta Jeesuksen kuoleman jälkeen tätä ei enää koskaan tapahtunut, punainen villa ei enää muuttunut valkoiseksi.

Talmud:
Neljäkymmentä vuotta ennen kuin pyhä temppeli tuhottiin, tapahtui seuraavaa: Suurena sovituspäivänä oinas lakkasi olemasta yliluonnollinen; punainen villaköysi, joka yleensä muuttuu valkoiseksi, pysyi nyt punaisena eikä muuttunut; ja pyhäkön kynttelikön lännen puoleinen kynttilä ei suostunut palamaan, kun pyhän temppelin ovet avautuivat itsekseen.

Onko se sattumaa, että punainen villa ei enää muuttunut valkoiseksi sekä oinaan yliluonnollisuuden lakkaaminen tapahtuivat juuri samaan aikaan kun Jeesus kuoli? Ei se ei ole sattumaa, vaan Jumalan merkki vanhan liiton lakkaamisesta sekä uuden liiton perustamisesta.

Jumala siis asui Israelin pyhäkössä 2 Moos 29: 42. Tämä olkoon teillä jokapäiväinen polttouhri sukupolvesta sukupolveen ilmestysmajan ovella Herran edessä, jossa minä ilmestyn teille puhuakseni sinun kanssasi. 43. Siinä minä ilmestyn israelilaisille, ja se on oleva minun kirkkauteni pyhittämä. 44. Ja minä pyhitän ilmestysmajan ja alttarin; ja minä pyhitän Aaronin poikinensa pappeina palvelemaan minua. 45. Ja minä asun israelilaisten keskellä ja olen heidän Jumalansa. Mutta enää ei ole Israelilla pyhäkköä ja Jeesuksen kuoleman jälkeen punainen villa ei muuttunut valkoiseksi ; eli syntien anteeksiantamus lakkasi Jeesuksen kuoleman jälkeen ja tämän seurauksena Jumala salli koko temppelin tuhoutumisen vuonna 70 jKr.: Eli neljäkymmentä vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen temppeli hävitettiin.

Danielin kirjan profetia kertoo meille, että Messiaan pitää tulla ennen Jerusalemin pyhäkön hävittämistä, joka tapahtui vuonna 70 jKr.; profetia myös sanoi, että Messias tuhotaan ennen pyhäkön hävittämistä. Eli Messias on jo tullut, sillä Jerusalemin temppeli hävitettiin vuonna 70 jKr. Jeesus on Messias, sillä Hänen kuolemansa tähden punainen villa ei muuttunut valkoiseksi ,eikä enää tämän liiton kautta ole voimassa syntien anteeksiantamusta, joka tehtiin Israelin kansan pois lähdön jälkeen Egyptin maasta. Vaan syntien anteeksiantamus on voimassa sen uuden liiton kautta, jonka Jeesus teki, ja joka on voimassa jo nyt ja on ollut voimassa jo 2000 vuotta.

Jeesus rakensi kolmannen temppelin

Juutalaiset väittävät ettei Jeesus rakentanut kolmatta temppeliä. Mutta itse asiassa Jeesus rakensi kolmannen temppelin, sillä uudessa liitossa Jeremian profetian mukaan Jumalan laittaa lakinsa Torah ihmisen sisimpään ja kirjoittaa sen ihmisen sydämeen. Tämä kolmas temppeli on siis sen uskovan sydän, jossa itse Jumala asuu. Eli Uudessa Liitossa itse Jumala tulee asumaan Häneen uskovan sydämeen, jolloin uskovasta tulee Jumalan temppeli, jossa Herra asuu Henkensä kautta. Elämme siis jo nyt Uuden Liiton aikaa ja Jeesus on Messias, jonka sovitusuhrin kautta (Hänen verensä kautta) on voimassa Uuden Liiton syntien anteeksiantamus. Niinhän myös Hesekiel opettaa:

Hes 36:
22. Sentähden sano Israelin heimolle: Näin sanoo Herra, Herra: En tee minä teidän tähtenne, Israelin heimo, sitä minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne tulittekin.
23. Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansain seassa, jonka te olette häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra, kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmäinsä edessä.
24. Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne.
25. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan.
26. Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen.
27. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne.
28. Niin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne; ja te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne.

Hesekiel opetti, että uuden Hengen eli Uuden Liiton lopullinen voimaansaattaminen Israelin kansalle tapahtuu sen jälkeen, kun Herra kokoaa Israelin kansan pois pakanakansojen keskeltä, sen jälkeen Jumala tekee Uuden Liiton Israelin kansan kanssa antamalla heille uuden Hengen, jolloin Jeremia 31 luvun mukaisesti Herra panee lakinsa Israelin kansan sisimpään ja kirjoittaa sen heidän sydämiinsä. Eli lupaus Uudesta Liitosta on koko ajan voimassa, mutta astuu käytännössä voimaan sen jälkeen kun Israel kansana tekee parannuksen ja kääntyy Jumalan puoleen, mutta yksilö juutalaisia on jo Uuden Liiton sisäpuolella, sillä he ovat vastaanottaneet elämäänsä Jeesuksen Messiaanaan.

Uusi Liitto on siis koko ajan voimassa, on ollut jo 2000 vuotta, mutta tuohon Liittoon sisälle pääsemiseksi täytyy tehdä parannus ja uskoa evankeliumi niin juutalaisen yksilöihmisen kuin koko kansankin, muuten he ovat ulkopuolella pelastuksen ja Jumalan perheoikeuden sekä yksilöinä kuin kansanakin.

Myös apostoli Paavali kirjoitti samasta asiasta; Room 11: 26. ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.27. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."  Samasta asiasta kertoo myös 5 Moos kirjan luku 4.

5 Moos 4:
27. Ja Herra hajottaa teidät kansojen sekaan, ja ainoastaan vähäinen joukko teitä on jäävä niiden pakanakansojen keskelle, joiden tykö Herra teidät kuljettaa.
28. Ja siellä te palvelette jumalia, jotka ovat ihmiskätten tekoa, puuta ja kiveä, jotka eivät näe eivätkä kuule, eivät syö eivätkä hajua tunne.
29. Mutta sitten sinä siellä etsit Herraa, sinun Jumalaasi, ja sinä löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi.
30. Kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä.

Aikojen lopussa Israelin kansa kuulee Herran äänen ja palajaa Hänen tykönsä ja vastaanottaa uuden Hengen sekä Uuden Liiton sekä Messiaan.

Jeesus kokoaa Israelin kansan omaan maahansa

Kun juutalaiset päivien lopulla tulevat uskomaan Jeesukseen Messiaanaan,  niin silloin loppuu nykyinen asianjärjestelmä ja alkaa tuhatvuotinen rauhan -jakso Jeesus Messiaan hallitessa pyhiensä kanssa. Israelin kansahan sai itsenäisyyden omaan maahansa vuonna 1948, jolloin viikunapuu- Israel asetettiin paikallensa ja alkoi juutalaisten kokoaminen omaan maahansa eli exodus, joka on vieläkin käynnissä. Israelin kansan paluu takaisin omaan maahansa on Jumala teko, jonka Hän salli sen tähden, että Israelin kansa vastaanottaisi Messiaansa Jeesuksen, joka kuoli heidän syntiensä tähden n. 2000 vuotta sitten. Sak 12:10. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista. Israelin maassa he löytävät Messiaan, jonka he ovat lävistäneet. Jeesus lävistettiin ristiinnaulitsemalla, joka on Sakarjan kirjassa merkkinä Messiaasta, ja päivien lopulla Israelin kansa vastaanottaa Jeesuksen Messiaanaan.

Israelin kansaa Raamatussa kuvaa viikunapuu. Viikunapuu tuotti varhaishedelmät kesäkuussa, pääsato korjattiin vasta elokuussa. Nyt on jo olemassa n. 10 000 tuhatta Jeesukseen uskovaa messiaanista juutalaista Israelin maassa, jotka ovat varhaishedelmiä ennen kuin pääsato korjataan päivien lopulla, kun kaikki Israel-juutalaiset tulevat pelastumaan niin kuin Raamattu meille opettaa. Koko Israelin kansan sisälle tuleminen Uuteen Liittoon tapahtuu siis vasta päivien lopulla, mutta jo nyt voi vastaanottaa Messiaan aikaan saaman pelastuksen, jonka kautta avautuu osallisuus Uuteen Liitoon Jumalan kansana. Ja aina helluntaipäivän Hengen vuodatuksesta asti, joka tapahtui n. 2000 vuotta sitten viisikymmentä päivää Jeesuksen kuoleman jälkeen on niin juutalaisilla kuin pakanoilla ollut mahdollisuus astua sisälle Jumalan valmistamaan pelastukseen sekä Uuteen Liittoon.

Sak 2:
10. Riemuitse ja iloitse, tytär Siion! Sillä minä tulen ja asun sinun keskelläsi, sanoo Herra.11. Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi.

Messias yhdistää juutalaiset ja pakanat yhdeksi kansaksi, Jumalan kansaksi, niin Jumalan sana meille sen opettaa. Jeesus on tehnyt tämän, sillä Häneen uskoo niin juutalaisia kuin pakanoitakin. Pakanauskovilla en tarkoita kirkkoa esim. katolinen kirkko, joka on edustaa kristillis-babylonialaista kirkko instituutiota eikä Uuden Liiton seurakuntaa. Pakanauskovilla tarkoitan niitä, jotka ovat tehneet parannuksen elämässään alkaneet seuramaan Jumalaa Raamatun sanan mukaisesti, eli ne jotka tekevät sen mukaan mitä Raamattu opettaa.

Sen jälkeen kun Israelin kansa kansana vastaanottaa Messiaan pelastajakseen, niin seuraa Messiaan saapuminen maan päälle hallitsemaan niin Israelia kuin pakanoita, jolloin kansa ei nouse kansaa vastaan, vaan kaikki tulevat tuntemaan, että Herra Jumala hallitsee maan päällä.

Jeesus on profeetta

Juutalaiset opettavat, että profeetan täytyy elää Israelin maassa, jonka enemmistönä on juutalaisväestö.  He myös opettavat, että Esran aikana n. 300 eKr. enemmistö juutalaisista kieltäytyi muuttamasta Babylonista Israeliin. Sekä että viimeiset profeetat olivat Haggai ja Sakraja sekä Malakia. Ja koska Jeesus syntyi n. 350 vuotta viimeisten profeettojen jälkeen, niin Jeesus ei voi olla profeetta, sillä Messias on myös profeetta.

5 Moos 18: 18. Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.

Raamatussa on profetia, että Herra lähettää vielä Israelin kansalle Mooseksen kaltaisen profeetan. Se millainen profeetta Mooses oli selvittää meille sitä millainen on Mooseksen kaltainen profeetta, jonka Jumala lähettää Israelin kansalle.

Ennen Mooseksen syntymää annettiin käsky poikalapsien surmaamisesta.

 

2 Moos 1:

15. Ja Egyptin kuningas puhui hebrealaisille kätilövaimoille, joista toisen nimi oli Sifra ja toisen Puua;

16. ja hän sanoi: "Kun te autatte hebrealaisia vaimoja heidän synnyttäessänsä, niin tarkastakaa lapsen sukupuoli: jos se on poika, surmatkaa se, mutta jos se on tyttö, jääköön eloon".

17. Mutta kätilövaimot pelkäsivät Jumalaa eivätkä tehneet, niinkuin Egyptin kuningas oli heille sanonut, vaan antoivat poikalasten elää.

18. Niin Egyptin kuningas kutsui kätilövaimot ja sanoi heille: "Miksi te näin teette ja annatte poikalasten elää?"

19. Kätilövaimot vastasivat faraolle: "Hebrealaiset vaimot eivät ole niinkuin egyptiläiset. He ovat voimakkaita; ennenkuin kätilövaimo tulee heidän luoksensa, ovat he jo synnyttäneet."

20. Mutta Jumala salli kätilövaimojen menestyä, ja kansa lisääntyi ja eneni suurilukuiseksi.

21. Ja koska kätilövaimot pelkäsivät Jumalaa, niin hän antoi heille runsaasti perhettä.

22. Niin farao antoi käskyn kaikelle kansallensa, sanoen: "Kaikki poikalapset, jotka syntyvät, heittäkää Niilivirtaan, mutta kaikkien tyttölasten antakaa elää".

 

Samoin myös ennen Jeesuksen syntymää annettiin käsky surmata poikalapset.

 

Matt 2:

16. Silloin Herodes, nähtyään, että tietäjät olivat hänet pettäneet, vihastui kovin ja lähetti tappamaan kaikki poikalapset Beetlehemistä ja koko sen ympäristöstä, kaksivuotiaat ja nuoremmat, sen mukaan kuin hän oli aikaa tietäjiltä tarkoin tiedustellut.

17. Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta, joka sanoo:

18. "Ääni kuuluu Raamasta, itku ja iso parku; Raakel itkee lapsiansa eikä lohdutuksesta huoli, kun heitä ei enää ole".

 

Mooses sai tehtäväksi viedä faaraolle viestin, että Israelin kansa tulisi päästä vapaaksi palvelemaan omaa Jumalaansa. Faaraon esikoispojan kuoleman kautta Israelin kansa pääsi vapaaksi Egyptin orjuudesta. Veri, joka oli merkkinä ovien ja ikkunoiden pielissä säästi Israelin kansan kuolemalta, joka kohtasi Egyptin maan esikoisia. Eli Mooseksen tehtävä oli julistaa vapautta orjuudesta Israelin kansalle veren kautta.  Jeesuksen veren kautta Israelin kansalla on mahdollisuus pelastua synnin vallasta sekä saada iankaikkinen syntien anteeksiantamus, sillä Jeesus vuodatti verensä Golgatalla syntien anteeksisaamiseksi. 

Mooseksen tehtävän oli myös hakea lain taulut Siinain vuorelta eli tuoda Jumalan laki kansalle. Jeesus itse sanoi: Matt 5:17. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. 18. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. 19. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.

Jeesus ei kumonnut profeettoja eikä lakia, vaan täytti sen.  Jeesuksen uhrikuoleman kautta Häneen uskomalla saa syntinsä anteeksi ja osallisuuden Uuteen Liittoon. Jonka seurauksen Jumala antaa uuden Hengen ihmisen sisimpään, jonka voimasta laki kirjoitetaan ihmisen sydämeen niin kuin profeetta Jeremia profetoi luvussa 31.

Vain Jeesus täyttää tunnuspiirteet ja merkit Mooseksen kaltaisesta profeetasta, niin kuin sen edellä olevat kohdat ovat osoittaneet.     

Messias tulee Daavidin suvusta

VAIMON SIEMEN

 

1 Moos 3:14-15; Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän :" .

 

Kuka on tuo vaimon siemen 1 Mooseksen kirjan luvussa 3? Herra Jumala sanoi käärmeen siemenen ja vaimon siemenen välillä olevan vihollisuuden ja Hän vaimon siemen on murskaava käärmeen pään ja käärme on pistävä häntä kantapäähän. Hebrealaisessa Raamatussa on sana hän (Hu), joka on hebreassa maskuliinin pers.pron. joka tarkoittaa miestä. Ja nuo sanat polkeva rikki ovat alkutekstissä sana shuf, joka tarkoittaa murskata. Käärme tarkoittaa saatanaa, sanoohan Hebr 12:9; se vanha käärme on perkele ja saatana, ja vaimo tarkoittaa ihmistä. Ihmisten ja saatanan välillä on vihollisuus, saatana vihaa Jumalan luomia ihmisiä ja on sitonut ihmiset harjoittamaan syntiä Jumalaa vastaan. Synnin harjoittamisen palkka on kuolema ja iankaikkinen rangaistus, jokaiselle joka syntiä tekee. Jeesus murskasi ristinkuolemalla ja ylösnousemuksella saatanan vallan ja jokainen joka uskoo Jeesuksen pelastuu synnin ja saatanan vallasta Jeesuksen täytetyn ristin työn kautta. Vaimon siemen viittaa Jeesukseen, koska vain Hänen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta voi ihminen pelastua, sekä Jeesus on murskannut käärmeen vallan. Joonatan Ben Uzziel, jota pidettiin rabbi Hillelin viisaimpana oppilaana, on selittänyt, että tämä vaimon siemen on "Messiaskuningas, jota haavoitetaan kantapäähän."

 

Jesajan kautta tulee vahvistus tuohon Raamatun ensimmäiseen profetiaan (1 Moos 3:15).

 

Jesaja 7:14; Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.

 

Herran Jeesuksen neitseestäsyntyminen on koitettu kumota mm. Jesaja 7:14 jakeen perusteella väittäen, että hepreankielen sana almah, ei tarkoita neitsyttä, vaan nuorta naista. Totuus on kuitenkin se, että almah tarkoittaa nuorta naista, joka on neitsyt. Todisteena tälle on juutalaisten kääntämä Septuaginta Raamattu, joka käännettiin hepreasta kreikankielelle. Septuaginta käännös tehtiin n. pari sataa vuotta ennen Herran Jeesuksen syntymää. Septuaginta käänsi hepreankielen sanan almah kreikan sanalla parthenos. Parthenos tarkoittaa nuorta naista joka on neitsyt sekä naista joka ei ole ollut harjoittanut sukupuoliyhteyttä miehen kanssa.

Juutalaisuus ei hyväksy sitä, että Herraa Jeesusta pidetään Messiaana, siksi he (ortodoksijuutalaisuus) väittävät, että almah ei tarkoita neitsyttä. Kun juutalaisuus ei tiennyt mitään Herrasta Jeesuksesta, niin pari sataa vuotta ennen Jeesuksen syntymää he käänsivät Septuaginta käännökseen Jesaja 7:14 kreikankielen sanan parthenos, joka tarkoittaa nuorta naista joka on neitsyt sekä naista joka ei ole harjoittanut sukupuoliyhteyttä miehen kanssa. Septuagintan käännös todistaa sen, että ennen Jeesuksen syntymää juutalaiset ymmärsivät almah sanan merkitsevän nuorta naista, joka on neitsyt.

 Abraham Even Shushanin VT:n sanakirja kertoo, että almah tarkoittaa neitoa, joka ei ole naimisissa. Juutalaisuudessa ja varsinkin Marian päivinä sekä sitä ennen neitsyyttä pidettiin ehtona avioliitolle; eli almah oli neitsyt. Varsinainen neitsyt sana on hepreaksi betulah. 1 Moos 24:ssa luvussa Rebekasta Iisain vaimosta käytetään molempia sanoja betulah ja almah joka oli neitsyt; näin VT:n todistuksen mukaan almah todellakin tarkoittaa naimatonta neitsyttä.

Matt 1:20-25; Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. 21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä." 22 Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: 23 "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme. 24 Herättyään unesta Joosef teki, niinkuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä 25 eikä yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus.

 

Maria oli neitsyt ja hänen kohtunsa hedelmöittyi Pyhän Hengen vaikutuksesta niin kuin Raamattukin opettaa. Maria oli synnyttävä pojan jonka nimeksi tuli laittaa Jeesus (Jumala pelastaa, pelastus, apu). Jeesuksen syntymän tarkoituksena olikin vapauttaa ihminen synnin vallasta. Raamatussa on opetus ettei kukaan muu voi antaa syntejä anteeksi ja vapauttaa synneistä kuin Jumala yksin. Ja näinhän tapahtui Jeesuksen kuollessa ristinpuulla ja noustessa ylös, siinä on pelastus yhdessä kertakaikkisessa uhrissa jonka Jeesus antoi ainiaaksi. Kukaan ihminen ei ole syntynyt samalla tavalla kuin Jeesus, joka syntyi Pyhän Hengen hedelmöittämänä. Tällainen syntyminen todistaa ettei Jeesus ole tavallinen ihminen. Tämä todistaa myös Jeesuksen Jumalallisen alkuperän eihän normaalisti ihmiset synny Pyhän Hengen hedelmöittämänä niin kuin Jeesus syntyi. Marian tuli olla puhdas ja koskematon muutoin ei hänen kohtunsa olisi siinnyt Pyhästä Hengestä.

 

Jumalan enkelikin todisti ja puolusti Mariaa ja hänen koskemattomuuttaan. Joosef kun Huomasi Marian olevan raskaana hän aikoi salaisesti hyljätä Marian. Mutta Jumalan enkeli ilmestyi Joosefille sanoen: Älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, sillä se mikä hänessä on siinnyt on Pyhästä Hengestä. Maria ei ollut raskaana miehelle vaan Pyhä Henki oli hedelmöittänyt Marian ja tämä oli se sanoma jonka enkeli toi Joosefille. Ja Herran enkeli vielä siteeraa Jesajan kirjaa 7:ttä lukua sanoen: Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme. Herran enkelikin antoi todistuksen siitä että, Maria oli neitsyt. Maria itsekin antaa Raamatussa todistuksen hänen neitsyydestään.

 

Luuk 1:26-35; Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, 27 neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria. 28 Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: "Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi." 29 Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. 30 Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. 31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. 32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, 33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman." 34 Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?" 35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

 

Enkeli sanoi Marialle sinä tulet raskaaksi, johon Maria sanoo: Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä. Marian oma todistus on myös raskauttava todiste hänen neitsyydestään. Jeesusta piti kutsua Korkeimman Pojaksi mikä tarkoittaa Jeesuksen olevan todella Jumalan Poika, mikä käy ilmi jakeesta 35. Herra Jumala antaa Jeesukselle, Daavidin, hänen Isänsä valtaistuimen. Daavidin isä oli Iisai joka ei ollut kuningas ja jolla ei ollut valtakuntaa jota hallita eikä valtaistuinta millä istua. Daavidilla oli myös toinen Isä, joka on Jumala ja jolla on valtaistuin. Ja tuo Daavidin Isä tarkoittaakin selvästi Jumalaa tässä kohdassa eikä Daavidin lihallista isää Iisaita. Jeesus saa Isänsä valtaistuimen, joka on Jumalan valtaistuin.

Sukuluetteloiden tuhoutuminen

Eräs syy ja varsin painava syy siihen, että Messiaan on täytynyt ilmaantua ennen vuotta 70 jKr on se, että silloin kun Jerusalemin temppeli hävitettiin vuonna 70 jKr. niin silloin myös tuhoutui temppelissä olleet kaikkien sukujen sukuluettelot. Tämän sukuluetteloiden tuhoutumisen takia on erittäin vaikeaa esittää kuuluvansa Daavidin sukuun. Jo senkin tähden Messiaan on täytynyt tulla ennen vuotta 70 jKr. Jeesuksen aikaiset ihmiset antoivat Jeesuksesta todistuksen, että Hän kuuluu Daavidin sukuun: Matt 15:22 Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaaja vaivaa kauheasti minun tytärtäni." Jeesus myös täytti Messiaan merkit olemalla Daavidin sukua.

 

Tooran pitäminen

 

Juutalaiset opettavat ettei Jeesus  olla Messias, koska Hän ei pitänyt heidän mielestään Tooran (lain) käskyjä. Koska se, joka kumoaa Tooran käskyt on väärä profeetta. Samoin juutalaiset sanovat esim. koska Jeesus rikkoi sapattia parantamalla silloin, niin Hän rikkoi Tooraa vastaan.

 

Aikaisemmin jo käsittelimme sitä, että Jeesus ei kumonnut lakia, vaan täytti sen. Sapattina parantamiseen Jeesus vastasi, että Sapattina on lupa tehdä hyvää; eli jos vaikka Sapattina aasi tippuu kaivoon, niin sen saa nosta sieltä ylös. Kuinka paljon enemmän oli se kun Jeesus teki sairaista terveitä Sapattina.

Ristiinnaulitseminen VT:ssa

Seuraavaksi pieni lainaus edesmenneen Kaarlo Syvännön vihkosesta VANHAN TESTAMENTIN KÄÄNNÖSVIRHEISTÄ, jonka kursivoin:

Ps. 22:17: "Sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani, niinkuin jalopeurat."

Psalmi 22 on profeetallinen Messias-psalmi. Siinä kerrotaan ristiinnaulitun Messiaan kärsimyksistä. Noin 250 vuotta eKr. Vanha testamentti käännettiin Egyptissä kreikan kielelle. Juutalaiset kirjanoppineet olivat kääntäjinä. Käännöksen nimi on SEPTUAGINTA, koska työtä oli tekemässä 70 kirjanoppinutta. Heprealainen Vanha testamentti oli vain kerakkeilla kirjoitettu. Vasta noin vuonna 400 A. D. juutalaiset kirjanoppineet rupesivat Tiberiaassa kirjoittamaan siihen vokaalimerkkejä. Kun he tulivat yllä olevaan kohtaan, näkivät he, että siinä on selvä viittaus ristiinnaulitsemiseen. Oikea teksti kuuluu nimittäin: "He lävistivät käteni ja jalkani." Kääntäjät päättivät, että oikea ajatus on keinolla millä tahansa saatava pois. Alkuperäisestä heprealaisesta sanasta "CARU" tehtiin "CAARJEI" = niin kuin leijonat. Onneksi sanan merkitys on Septuaginta-käännöksessä oikein ("lävistivät").

Tästä samasta kohdasta näkyy myös ihmeellisellä tavalla Raamatun jumalallinen inspiraatio. Daavid kirjoitti kyseisen psalmin liki tuhat vuotta ennen Kristuksen syntymistä. Ristiinnaulitseminen oli roomalaisten tapa teloittaa rikollisia. Rooman valtakunta syntyi myöhemmin, paljon sen jälkeen kun tämä ennustus oli kirjoitettu. Juutalaisten ja Vanhan testamentin ajan tapa oli kivittää rikolliset. Vain jumalallinen inspiraatio pystyi ennustamaan nain tarkasti tulevan Messiaan kuoleman.

Edellä olevan Kaarlo Syvännön todistuksen vahvistaa Sak 12: 10. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

Roomalaisten tapa oli ristiinnaulita lävistämällä, ei juutalaisten. Sakarja vahvistaa ristiinnaulitsemisen todella tapahtuneen Messiaan kohdalla.

Jeesus on Jes 53 luvun kärsivä palvelija

Seuraavaksi lainaus Kaarlo Syvännön vihkosesta VANHAN TESTAMENTIN KÄÄNNÖSVIRHEISTÄ, jonka kursivoin: Jes. 53:2: "Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta . . . ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet."

Hepreaksi tämä lause on hyvin lyhyt ja yksinkertainen, vain neljä sanaa: Ein to toar vehadar. "Toar"sanalla on monta merkitystä. Esineistä käytettäessä se voi olla muoto tai kauneus. Työkaluista puhuttaessa se on varsi. Kieliopissa se on adjektiivi eli laatusana. Mutta henkilöstä puhuttaessa sana merkitsee AINA titteliä, oppiarvoa. "Hadar" on erikoisesti Jumalan kirkkaus. Oikea käännös kuuluu näin: "Ei hänellä (Messiaalla) ollut oppiarvoa, titteliä, eikä Jumalan kirkkautta, että Hän olisi meitä miellyttänyt." Koko lukua, Jes. 53, kutsutaan rabbien pahaksi omaksitunnoksi. Siinä on niin selvä ennustus kärsivästä Messiaasta, että he eivät mielellään sitä lue.

Jes 53:

1. Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?
2. Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet.
3. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
4. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
5. mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.
6. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.
7. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.
8. Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä.
9. Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa.
10. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.
11. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.
12. Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa,ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.

Nykypäivänä Jesaja 53 on rabbien paha omatunto, jota he eivät mielellään lue eivätkä opeta, että siinä puhutaan Messiaasta, vaan että Jes luvut 52-53 puhuvat Israelin maanpaosta ja lunastuksesta.

Aina ei juutalaisuus ole näin opettanut, vaan historia tuntee monien rabbien opettaneen Jes 53:n olevan kuvaus Messiaasta. Otan tähän seuraavaksi muutamia esimerkkejä:

Rabbi Moses Alshekh (1508-1600) :

”Vanhat oppineemme ovat säilyttäneet meille perimätiedon todistuksen, että tässä on puhe Messiaasta. Siitä syystä meidänkin tulee heitä seuraten pitää tämän ennustuksen kohteena Daavidia eli Messiasta, joka on näin ilmestyvä.”

Rabbi Moshe Kohen ibn Crispin:

"He (tietyt aikalaiskommentaattorit) vertaavat ilmausta 'minun palvelijani' harkitsemattomasti Jesajan 41. luvun 8. jakeen ajatukseen 'sinä palvelijani Israel', jossa profeetta puhuu Israelin kansasta. Tässä ei kuitenkaan mainita Israelia, vaan sanotaan pelkästään 'minun palvelijani'. Emme siis voi ymmärtää sanaa samassa merkityksessä... Mielelläni tulkitsen sen (siis Jes.53) rabbien Kuningas Messiasta koskevien opetusten mukaisesti, ja pyrin huolellisesti, niin pitkälle kuin pystyn, pitäytymään kirjaimellisessa merkityksessä: näin mahdollisesti vältyn pakonomaisilta ja kaukaa haetuilta tulkinnoilta, joihin muut ovat syyllistyneet."

Rabbi Maimonides (Rambam):

"Jumala teki jo alussa liiton Messiaan kanssa ja sanoi hänelle: 'Vanhurskas Messiaani, nuo jotka on sinulle uskottu, heidän syntinsä tuovat harteillesi raskaan ikeen ja korvasi kuulevat suuren häpeän ja suusi maistaa katkeruutta ja kielesi tarttuu kitalakeesi ja sielusi on voimaton surun ja huokauksen alla. Alistutko tähän?' Ja hän vastasi: 'Otan iloiten vastaan kaikki nämä tuskat, jotta yksikään ei Israelista joutuisi hukkaan.' Heti kun Messias oli hyväksynyt kaikki nämä tuskat rakkaudessaan, kuten on kirjoitettu Jesajan kirjassa 53:7, hän joutui ahdistettavaksi ja kiusattavaksi."

Rabbi Leevi Ben Gershom :

"Todellakin, Messias on tällainen profeetta, kuten midrash lausuu; katso, minun palvelijani on menestyvä (Jes 52:13)... Mooses sai tekemillään ihmeillä yhden ainoan kansan palvelemaan Jumalaa, mutta Messias on saava kaikki kansakunnat palvelemaan häntä."

Jeesus kuoli ristillä koko ihmiskunnan syntien tähden ja Hänen verensä kautta on voimassa syntien anteeksiantamus. Jeesus on Jes 53 kärsivä palvelija ja Messias. Juutalaiset rabbit opettavat, että Israel on Jesaja 53 kärsivä palvelija, mutta Raamatusta käy selvästi ilmi, että Herra Jeesus on Jesaja 53 kärsivä palvelija.

 

Messiaan uskonto on kansakunnan uskonto

Juutalaiset opettavat, että vain juutalaisuus perustuu kansalliseen ilmoitukseen, jossa Jumala puhuu koko kansalle ei yhdelle ihmiselle. Eikä juutalaisuus perustu ihmeisiin, vaan lakiin sekä Siinain vuoren todistukseen, jossa kaikki kuulivat omin Jumalan puheen.

Jeesus antoi käskyn mennä kaikkeen maailmaan saarnaamaan evankeliumia. Jeesus myös opetti, että Pyhä Henki, jonka Isä lähettää todistaa maailmalle synnin, vanhurskauden sekä tuomion. Uusi Liitto Messias Jeesuksessa ei perustu ihmeisiin, vaan evankeliumiin Jumalan sanaan sekä Pyhä Hengen todistukseen, jonka kautta Jumala puhuu jokaiselle sanoman kuulijalle. Eli Jeesus Messiaana täyttää ne tuntomerkit, että usko perustuu Jumalan sanaan ei ihmeisiin sekä Jumala puhuu koko kansalle ei vain yhdelle ihmiselle.

Room 10:
16. Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: "Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?"17. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Joh 16:
7. Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.
8. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion:9. synnin, koska he eivät usko minuun; 10. vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe; 11. ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. 12. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa.13. Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

Onko Raamatussa käsitettä kolminaisuus?

5Moos 6:4 Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.

 

 

5 Moos 6:4:ssä Herra sana Jhvh ja Jumala sana on Elohim sekä yksi sana on echad. Eli siinä juutalaiset ovat kyllä oikeassa että Raamatussa ei ole sanaa sekä käsitettä kolminaisuus. Mutta mitä tarkoittaa sana echad?

 

Suomen Karmel yhdistyksen kustantama ja Seppo Seppälän toimittama Hebrea-Suomi sanakirja määrittelee echad sanan näin: yksi, ensimmäinen, joku, ainut, yhdistetty.

 

Strongsin englanninkielinen sanakirja antaa sanalle echad seuraavat merkitykset: 0259. echad Æechad ekh-awd’; a numeral from 0258; properly, united, i.e. one; or (as an ordinal) first:—a, alike, alone, altogether, and, any(-thing), apiece, a certain, [dai-]ly, each (one), + eleven, every, few, first, + highway, a man, once, one, only, other, some, together.

 

Seuraavaksi katsomme missä tekstiyhteyksissä sana echad esiintyy.

 

1 Moos 1:5 Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimmäinen (echad) päivä.

 

Echad tarkoittaa tässä kohdassa ensimmäistä ja se on myös yksi echad sanan merkitys.

 

1 Moos 2:24 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi (echad) lihaksi

 

Avioliitossa mies ja nainen tulevat liittymisen kautta yhdeksi echad lihaksi.

 

1 Moos 3:22 Ja Herra Jumala sanoi: "Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku (echad) meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!"

 

Herra (JHWH) Jumala (ELOHIM) sanoi paratiisissa ihminen on tullut sellaiseksi kuin yksi echad meistä. Tuo meistä sana tarkoittaa varmasti Isää ja Messiasta tässä Raamatun kohdassa.

 

 

 

3 Moos 24:22 Sama laki olkoon teillä, niin muukalaisella kuin maassa syntyneelläkin; sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne."

 

Tämä Raamatun paikka painottaa että, on vain yksi (echad) laki.

 

4Moos 7:15 mullikka, oinas ja vuoden vanha karitsa polttouhriksi

 

Tästä kohdassa jokaisen polttouhri eläimen edessä on sana (echad) yksi.

 

4Moos 7:22 kauriin syntiuhriksi.

 

Hebrealaisessa Raamatussa on tässä kohdassa yksi (echad) kauris syntiuhriksi.

 

Hes 37:16-19  "Sinä, ihmislapsi, ota puusauva ja kirjoita siihen: ‘Juudalle ja häneen liittyneille israelilaisille’. Ota sitten toinen (Echad) puusauva ja kirjoita siihen: ‘Joosefille; Efraimin ja kaiken häneen liittyneen Israelin heimon sauva’.  Ja pane ne lähekkäin, pääksytysten, niin että ne tulevat yhdeksi (Echad) sinun kädessäsi.  Kun sitten kansasi lapset sanovat sinulle näin: ‘Etkö selitä meille, mitä sinä tällä tarkoitat?’ niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan Joosefin sauvan, joka on Efraimin kädessä, ja häneen liittyneet Israelin sukukunnat, ja minä asetan ne yhteen Juudan sauvan kanssa ja teen niistä yhden (Echad) sauvan, niin että ne tulevat yhdeksi (echad) minun kädessäni.

Tässä kun liitetään yhteen Israelin sukukuntia, niin käytetään sanaa echad; eli kun heidät liitetään yhteen, niin he tulevat yhdeksi (echad).

Esra 2:64 Koko seurakunta oli yhteensä (Echad) neljäkymmentä kaksi tuhatta kolmesataa kuusikymmentä,

 

Tässä on vain muutamia kohtia siitä miten echad sanaa Raamattu käyttää. Eli sanaa echad käytetään runsaasti sellaisissa kohdissa, joissa useammasta yhdistämällä muodostetaan yksi kokonaisuus. Sekä myös sitä käytetään kun puhutaan yhdestä ainoasta. Johtopäätös tästä kaikesta on seuraavanlainen: Jumala on yksi, siten, että Yksi Jumala on Isässä ja Pojassa= Messias sekä tietysti myös Pyhässä Hengessä, koska Jeesus sanoi Isän ja Pojan tulevan asumaan niihin ihmisiin, jotka Jumalaa rakastavat; Uudessa Liitossahan saamme uuden Hengen, Pyhän Hengen, joka on Jumalan Henki. Jumala ei siis ole kolminaisuus, mutta on yksi eli yhdistetty Isässä ja Pojassa.

Jeesus itse sanoi olevansa Jumalan Poika, kuinka Hän voi olla Jumalan Poika sekä Messias?

1 Moos 1:26-27 Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat". Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

Tässä Raamatun kohdassa puhutaan, että Jumala teki me muodossa ihmisen kuvaksensa ja kaltaiseksensa. Jotkut juutalaiset opettavat tässä Jumalan ja enkelien tehneen ihmisen, mutta se ei ole totta. Sillä ihminen tehtiin Jumalan kuvaksi ei enkelien. Tässä kohdassa Isä ja Messias Jeesus yhdessä tekivät ihmisen Jumalan kuvan kaltaiseksi. Tämä kohta tekee myös Jeesuksesta Jumalan, mutta ei Isä.  Tätä on monen juutalaisen vaikea hyväksyä, mutta monikkomuotoa tuosta ei voi mitenkään pudottaa pois, vaan se on niin. Tässä kohden sana echad selvittää pulman, jossa Jumala on yksi yhteen liitoksen kautta. Katolinen kirkko edustaa sekoittunutta kristillis-babylonialaista uskontoa, joka ei ole sitä usko, jonka Jeesus Messias vaikuttaa.; katolisen kirkon kolminaisuus oppikaan ei ole Raamatullinen, sillä se opettaa Isän ja Pojan olevan yhtä suuria ja Kaikkivaltiaita, mutta Jeesus sanoi: Joh 14: 28. Te kuulitte minun sanovan teille: 'Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne'. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi. Jeesus ei siis sanonut olevansa yhtä suuri kuin Isänsä, vaan että Isä on Häntä suurempi.

1 Kor 15:24-28  sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.  Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle".  Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.  Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu," niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa.  Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

 

Matt 28:18  Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä

Raamattu opettaa, että Isä on antanut kaiken vallan Pojallensa. Mutta kun Poika on alistanut kaikki valtansa alle, silloin itse Poikakin alistetaan Isän vallan alle. Tämä todistaa sen, että Isä yksin on Kaikkivaltias, sillä vain Kaikkivaltias voi antaa kaiken vallan Pojallensa ja sitten alistaa Poikansakin oman valtansa alle. Isä on Kaikkivaltias, siksi Jeesus sanoi Isää Poikaa suuremmaksi.  Raamattu opettaa, että Isä yksin on Kaikkivaltias sekä Isä on Poikaa suurempi.

Kun olen sanonut ja kirjoittanut Isän olevan yksin Kaikkivaltias Jumala, niin en tarkoita sitä etteikö Jeesus olisi Kaikkivaltias Jumala, sillä Jeesus on Kaikkivaltias Jumala, niin kuin Raamattukin opettaa, mutta tarkoitan sitä, että Jeesus on Isälleen alamainen ja siten Isä yksin on Kaikkivaltias Jumala. Se, että Isä yksin on Kaikkivaltias Jumala, ei vie pois Jeesuksen Kaikkivaltiutta, sillä Jeesus on iankaikkisesti Kaikkivaltias Jumala luotuihin nähden, mutta ei suhteessa Isäänsä, koska Jeesus on Isälleen alamainen.

Lain muutos ei kumoa kymmentä käskyä

Juutalaisilla ei ole enää temppeliä eikä leeviläistä pappeutta, johon heidät on laissa sidottu, eikä heillä ole enää ylimmäistä pappia eikä syntiuhrin verta pirskotettavaksi temppelissä.  Jeesus ei kumonnut lakia, mutta Hänen uhrinsa pystytti Uuden Liiton ja poisti vanhan, jonka johdosta tapahtui lain muutos:

Hebr 7:
11. Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan? 12. Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

Jumala sanoi Jeremian kautta: Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton, en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra. Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: 'Tunne Herra'; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut.  Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä.

 

Israelin kansa oli sidottu lakiin leeviläisen pappeuden kautta, mutta tämä liitto ei tuonut täydellisyyttä Israelin kansalle, siksi Jeesus tuli ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan ja Aaronin järjestys kumottiin. Sillä pappeuden muuttuessa tapahtui myös lain muutos.

 

Jeesus on lain päämäärä

 

Room 10:4,5: Sillä Messias on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä.

Tekstissä esiintyvä loppu sana alkutekstissä tarkoittaa loppua ja päämäärää sekä täyttymistä. Onko Messias lain loppu? Jeesus itse sanoi:

Matt 5:17-19 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.

Jeesus ei tullut kumoamaan lakia, vaan Hän tuli täyttämään sen. Jeesus sanoi ettei laista katoa pieninkään kirjain eikä ainoakaan piirto ennen kuin taivas ja maa katoavat. Jeesus on lain (opetuksen) loppu lihalliselle ihmiselle sekä lihalliselle jumalanpalvelukselle. Lihallinen jumalanpalvelus tarkoittaa lihan voimalla suoritettua jumalanpalvelusta, jollainen vanha liitto oli, mutta tämän liiton Jeesus kumosi kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. Jeesus on lain (opetuksen) päämäärä Hengestä syntyneelle ihmiselle, joka palvelee Jumalaa Pyhän Hengen voiman kautta.

Lain tehtävä on myös näyttää synti vanhurskaus sekä tuomio. Ilman lakia ei ole armoa ja armo poistaa lihallisen jumalan palveluksen, joka perustuu ihmisvoimaan, mutta armo myös tuo hengellisen Jumalan palveluksen, jonka vaikuttaja on Jumalan sana ja Pyhä Henki eli Pyhä Henki saa aikaan Jumalan sanan mukaista elämää uskovan sisimmässä Jumalan sanan opetuksen sekä Pyhän Hengen kautta.

 

Laki eli Toorah tarkoittaa ensisijaisesti hebr. kielessä opetusta ja neuvoa ja vasta sitten lakia. Tämä järjestys on myös hyvä muistaa aina kun käsittelemme Jumalan lakia.

 

Lakia ei siis kumottu eli kymmentä käskyä, mutta mitä sitten lain muutos kumosi?

 

Lain muutos

 

Uusi Liitto poisti VL:n eläinuhrijärjestelmän ja tilalle asetettiin Jeesuksen kertakaikkinen uhri, joka saa aikaan syntien anteeksiantamuksen sekä iankaikkisen lunastuksen. Uusi Liitto poisti VL:n ylimmäispappi järjestelmän ja tilalle asetettiin ylimmäiseksi papiksi Jeesus. Uusi Liitto poisti VL:n pappeusjärjestelmän ja tilalle asetettiin kuninkaallinen eli yleinen pappeus. Uusi Liitto poisti VL:n asetuksen seurakuntaan liittymisestä, joka tapahtui luonnollisen syntymän kautta. Uuden Liiton seurakuntaan synnytään Hengestä, joka on uudestisyntyminen. Uudessa liitossa julistetaan evankeliumia Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta ja Golgatan verestä, joka tuo uudessa liitossa syntien anteeksiantamuksen. Uudessa Liitossa Jumalan sana ja Pyhä Henki synnyttää synnin tunnon, jolloin ihminen ymmärtää olevansa synnin orjuudessa ja saatanan vankeudessa, jonka palkka on iankaikkinen kadotus. Parannuksen tekemisen jälkeen, jonka Jumala vaikuttaa Sanansa ja Henkensä kautta, ihminen uudestisyntyy ja saa syntinsä anteeksi sekä liitetään Jumalan seurakuntaan. Uskon kautta Jumala myös vuodattaa rakkautensa Pyhän Hengen kautta uskovan sydämeen, jotta hän voi rakastaa Jumalaa sekä lähimmäistään. Pyhä Henki antaa uskovalle myös voiman synnin vastustamiseen sekä voiman vanhurskaaseen elämään. Vanhassa liitossa seurakunta ympärileikattiin lihan ympärileikkauksella Jumalan kansaksi, mutta Uudessa Liitossa Jeesus Messias ympärileikkaa meidät ilman ihmiskättä itselleen sydämen ympärileikkauksella, joka tarkoittaa Pyhän Hengen vuodattamista ihmisen sisimpään. VL:n seremonia jne. edelleen säädökset eivät ole voimassa, mutta Jumalan kymmenen käskyä on voimassa ja kaikki se VL:n opetus, joka on sopusoinnussa Uuden liiton opetuksien kanssa.

 

Peruskysymys siis lain muutokselle oli lihallisen jumalanpalveluksen purkaminen ja hengellisen Jumalanpalveluksen aloittaminen. Pääkohta oli tietenkin Jeesuksen uhri, joka poisti VL.n uhrijärjestelmän.

 

Jeesus Uuden Liiton ylimmäinen pappi

 

VL:n ylimmäinen pappeus asetettiin lihallisen käskyn lain mukaan eli kirjaimen lain mukaan, mutta Jeesus tuli ylimmäiseksi papiksi katoamattoman elämän voiman järjestyksen mukaan. Psalmeissa on kirjoitettuna, että Jeesus on pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan (ps 110). Tämän tähden entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön. Sillä kirjaimeen kirjoitettu laki ei tehnyt ketään täydelliseksi, mutta Jeesuksen uhrin kautta Hän itse tekee ne täydellisiksi, jotka Häneen uskovat. VL:n papit tulivat toimivat ilman valan vannomista, mutta Jumala itse sanassaan vannoi Jeesuksen olevan ylimmäinen pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan.

 

Tämä Uusi Liitto on parempi, koska Jeesus Messias on tullut tämän liiton takaajaksi. VL:n ylipapit eivät pysyneet, koska kuolema ei heidän sallinut pysyä. Mutta Jeesuksella on katoamaton pappeus, sen tähden, koska Hän on ja pysyy iankaikkisesti. Tämän tähden Hän voi myös täydellisesti pelastaa ne, jotka tulevat Hänen kauttansa Isän tykö.

 

VL:n papit  joutuivat ensin uhraamaan omien syntiensä edestä ja vasta sitten kansan syntien edestä. Mutta Jeesus, joka on iankaikkisesti täydellinen, niin Hän Pyhänä, viattomana ja tahrattomana sai aikaan iankaikkisen lunastuksen, Hänen ei tarvinnut uhrata omien syntiensä tähden, koska Hän on iankaikkinen ja täydellinen. Jeesus Messias meni ylimmäisen pappina oman verensä kautta oikeaan Kaikkein pyhimpään ja sai aikaan syntien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen lunastuksen verensä kautta.

 

Laki asetti ylimmäiseksi papeiksi syntisiä ihmisiä, mutta valan sana asettaa ylimmäiseksi papiksi Jumalan Pojan, Jeesuksen, joka on iankaikkisesti täydellinen, koska Jeesus on Jumala.

 

Pääkohta on tämä: Jeesus on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Jumalan oikealla puolella, oikeassa ja todellisessa Kaikkein Pyhimmässä. VL:n ylipapit palvelivat siinä mikä taivaallisten esikuva ja varjo, niin kuin Moosekselle ilmoitettiin, kun hänen oli valmistettava ilmestysmaja. Moosekselle sanottiin: ”Katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytetiin.”

 

Mooses oli osallinen liittoon, joka tulisi kumoutumaan, mutta Jeesus on paremman liiton välimies, joka on paremmille perustuksille perustettu, koska Uuden Liiton perustus on iankaikkinen ja täydellinen perustus eli Jeesus Messias. Jos VL olisi ollut moitteeton, niin Uutta Liittoa ei olisi tehty. Koska VL ei kyennyt tekemään Israelin kansasta täydellisiä, niin sen tähden Jumala sanoi Jeremian suun kautta tekevänsä Israelin ja Juudaan heimon kanssa Uuden Liiton ei sellaista liittoa kuin Jumala teki Siinailla, sillä Israelin kansa ei pysynyt tässä liitossa. Jumala tekee Uuden liiton Israelin kanssa, jolloin Jumala asettaa lakinsa heidän sydämeensä Pyhässä Hengessä ja silloin Jumala on heidän Jumalansa ja he ovat Jumalan kansa.

 

Tässä liitossa ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, vaan he ovat yhtä Messias Jeesuksessa, niin tässä  liitossa on vain yksi Jumalan seurakunta, joka koostuu, niistä jotka tekevät Jumalan armosta parannuksen olkoot he juutalaisia tai kreikkalaisia. Tämä liitto myös lupaa pelastaa koko Israelin kansan,  sen jäännöksen, joka jää jäljelle viimeisten päivien tapahtumissa.

 

Liiton sanoma

 

Tämä Uusi Liitto on se liitto, joka ratkaisee synti kysymyksen, sillä Jeesus voitti kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan synnin ja saatanan vallan. Tämän liiton kautta ihminen saa mahdollisuuden vapautua synnin ja saatanan orjuudesta sekä ihminen saa mahdollisuuden syntyä Jumalan Sanan kautta sekä Pyhän Hengen voimasta Jumalan lapseksi, jonka kautta ihminen saa voiman vastustaa syntiä sekä voiman vanhurskaaseen elämään.

 

Tähän liittoon tullaan Jeesuksen uskon kautta. Tämä liitto julistaa evankeliumia Jeesuksesta Messiaasta, joka on kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan saanut aikaan syntien sovituksen sekä iankaikkisen lunastuksen. Tähän liittoon tullaan sisälle kun Pyhä Henki todistaa Jumalan sanan kautta ihmiselle synnin orjuuden sekä saatanan vallan, jonka tähden ihminen on iankaikkisesti kadotettu. Mutta Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta Jumala julistaa armoa ja armahdusta jokaiselle, joka vastaanottaa Jeesuksen Vapahtajaksi ja elämänsä Herraksi.

Tähän liittoon pääsee sisälle kun tekee parannuksen Jumalan armovaikutuksen kautta ja vastaanottaa Jeesuksen elämäänsä. Parannuksen teon jälkeen Jumala vahvistaa liitonsa ihmisen kanssa seuraavin merkein. Tämä liitto on Jumalan armoliitto, jossa Jumala vanhurskauttaa ihmisen Jeesuksen uskon ja sovitustyön kautta.

Liiton merkit

 

Parannuksen eli uskoontulon jälkeen, joka Jumalan armotyö seuraa tämän liiton merkit, jotka ovat vesikaste ja Pyhän Hengen sinetti uskovan sydämessä. Ennen uudestisyntymistä ei tässä liitossa anneta kastetta eikä pyhää Henkeä. Sanoohan Raamattu: Tehkää parannus ja ottakaa vastaan vesikaste sekä uskon kautta saadaan luvattu Henki.

 

Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan Sanan kautta uskovassa Jumalan Hengen hedelmiä, sanoihan Jeesuskin, että hedelmistään puu tunnetaan. Tämä liitto muuttaa uskovan elämän Jumalan sanan mukaiseksi Sanan ja Pyhän Hengen kautta. Tämä liitto on paras liitto, mitä ihminen voi koskaan tehdä.

 

Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Messias Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

 

Aamen tule Jeesus Messias!!!

 

Lähteet:

 

- Raamattu 33/38

- King James Version 1769

- Biblia hebraica

- Kaarlo Syväntö: Vanhan Testamentin käännösvirheistä

 

Petri Paavola
 

 

eXTReMe Tracker