Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jeesus ei opettanut joogaa

On esitetty väite, jonka mukaan Herra Jeesus olisi opettanut joogasta Matteuksen luvussa 11 jakeissa 29 ja 30. Valheellinen väite perustuu siihen, että ies sana on kreikaksi dzygos, joka tulee Sanskritin kielen juurisanasta yhdistää; väitteen mukaan tästä on juuri kyse, että ihminen pyrkii yhdistymään ydinitseensä ja saamaan levon mielelleen.

Matt 11:
29 Ottakaa minun ikeeni (dzygos) päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.
30 Sillä minun ikeeni (dzygos) on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

Ies sana on kreikaksi dzygos ja tämä osa väitteestä on totta, mutta Sanskritin juurisana väite on valhetta. Uuden Testamentin teksti ja käsitteet perustuvat Vanhan Testamentin hepreankielen Raamattu sanastoon, ei Sanskritin kieleen.

Raamatussa (VT) ies sana on hepreaksi ol:

5 Moos 21:3 Sen kaupungin vanhimmat, joka on murhattua lähinnä, ottakoot hiehon, jolla ei ole työtä tehty ja joka ei ole ollut vetojuhtana ikeen (ol) alla,

Ies tarkoitti poikkipuuta, jolla kaksi härkää (lehmää) yhdistettiin auraan. Oli myös sellaisia ikeitä, joita veti yksi eläin. Auran aisa kiinnitettiin ikeen keskikohtaan, jolloin auran vetäminen ja työnteko ei käynyt eläimille raskaaksi. Tällä ikeellä isäntä kykeni myös ohjaamaan eläimiä sinne minne hän halusi niiden menevän.

Ies sana tarkoittaa myös sellaista iestä, joka oli puinen keppi, joka asetettiin ihmisen harteille. Tämän kepin kumpaankin päähän asetettiin kantamuksia ja taakkoja, jolloin kantaja kykeni kantamaan enemmän kuin mihin hänen omat voimat riittivät. Näin hänen oli kevyt kantaa se kuorma, mikä olisi ollut mahdotonta kantaa ilman iestä. Ies auttoi häntä kantamaan enemmän kun hän kykeni omin voimin kantamaan. Ies sana tarkoitti myös vaakaa, tasapainoa, sekä kielikuvana taakka tai orjuus.

Herra Jeesus tarkoitti ikeellänsä Pyhää Henkeä, jonka ihminen saa uudestisyntymisessä Jumalan armosta, sillä Pyhä Hengen kautta Hän voi johdattaa ja opastaa ihmistä oikeaan suuntaan, kuten isäntä ohjasti ikeen kautta härkiä juuri siihen suuntaan kuin hän halusi. Ihminen ei voi omassa voimassaan kantaa vanhurskauden kuormaa, eli elää Jumalan tahdon mukaisesti, siksi Herra Jeesus antaa opetuslapsilleen Pyhän Hengen, jonka kautta ihminen kykenee hylkäämään syntiä ja elämään Jumalan tahdonmukaista elämää, eli kantamaan enemmän kuin mihin omat voimat riittävät. Herra Jeesus tarkoitti omalla ikeellänsä, että ihminen löytää levon sieluunsa kun Pyhä Henki asuu ja vaikuttaa hänen sydämessään Jumalan sanan totuuden mukaista elämää sekä Pyhän Hengen rakkautta.

Raamatun oma todistus on todella selvä, Herra Jeesus ei opettanut joogaa, vaan Jumalan sanan opetusta, joka perustuu Raamatun Jumalan sanaan.

Väite joka sanoo Jeesuksen opettaneen joogaa Matt 11:29,30:ssa on siis valheellinen väite, jonka tarkoitus on yrittää vääristää Raamatun ja Herran Jeesuksen opetus. On tietenkin selvää että tämän valheellisen vääristelyn takana on ihmisiä, jotka harrastavat joogaa. Heidän tarkoituksenaan on sabotoida Raamatun sanomaa sekä vääristellä sitä vastaamaan omia arvojansa. Valheelle on ominaista asian vääristäminen päinvastaiseksi, jonka kautta koitetaan pönkittää omia arvoja ja painaa alas toisen arvoja sekä yrittää valheen kautta muuttaa toisen arvoja vastaamaan omia arvojaan.

Herran Jeesuksen opetuksen mukaan Pyhässä Hengessä tapahtuu ihmisen yhdistyminen, eli yhteyden avautuminen Jumalan kanssa, kun Jumala astuu asumaan ihmisen sydämeen. Matt 11:29,30 ei siis kerro Jeesuksen opettaneen joogaa.

Herra Jeesus suoritti Isänsä antaman tehtävän Israelin maalla. Pahuuden henkivaltojen valhe uskottelee ihmisille Jeesuksen eläneen tai käyneen opettamassa myös muualla kuin Israelin maalla. Otan esille kaksi valheellista esimerkkiä. Joseph Smithin perustamana mormonismi opettaa Jeesuksen käyneen Amerikassa opettamassa ihmisiä. Joogan harrastajien keskuudessa on väite, että Jeesus kävi Intiassa opettamassa ihmisiä.

Synnin valhe, joka vaikuttaa maailmassa koittaa kaikin tavoin turmella totuuden joka on Herrassa Jeesuksessa, siksi valhe sanoo Jeesuksen olleen Intiassa opettamassa joogaa jne. tai että Herra Jeesus oli Amerikassa opettamassa mormonismia.

Valheen pyrkimys on aina pyrkiä vääristämään totuus. Ketään muuta vastaan ei ole olemassa niin montaa valheellista versiota kuin Herraa Jeesusta vastaan. Tämäkin todistaa sen että on olemassa vain yksi totuus ja tie Jumalasta ja tämä tie on Herra Jeesus:

Joh 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Jooga henkivalta ja petos


Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
 

 

 

 

eXTReMe Tracker