Jerusalemin porttien hengellinen merkitys

 

 

 

 

Raamatussa on jonkin verran esikuvallista opetusta, jossa joillakin asioilla vanhan liiton puolella on hengellinen merkitys Uudessa Liitossa. Yksi tällainen esikuvallisuus löytyy Nehemian kirjan 3 luvusta. Jerusalemin porteilla Nehemian kirjassa on selkeä hengellinen merkitys, jota tutkimme tässä kirjoituksessa.

 

Lammasportti

 

Neh 3:1 ¶ Ylimmäinen pappi Eljasib ja hänen veljensä, papit, nousivat ja rakensivat Lammasportin, jonka he pyhittivät ja jonka ovet he asettivat paikoilleen, edelleen Hammea-torniin asti, jonka he pyhittivät, ja edelleen Hananelin-torniin asti.

 

Ylimmäinen pappi Eljasib sekä hänen veljensä ja papit rakensivat lammasportin, jonka he pyhittivät sekä asettivat lammasportin ovet paikoilleen. Tämä on ensimmäinen  portti, joka mainitaan Nehemian kirjassa, eli tästä portista alkaa kuvaus porteista ja niiden rakentamisesta.

 

Lammasportin hengellinen merkitys on siinä, että ylimmäinen pappi oli rakentamassa sitä sekä asettamassa sen ovia paikoillensa; lammasportin kautta tuotiin sisälle lampaat ja karitsat, jotka uhrattiin temppelissä.  Jeesus Kristus on Uuden Liiton ylimmäinen pappi, joka on Karitsa, joka ottaa pois synnit kuolemansa kautta. Lammasportin hengellinen merkitys on Herran Jeesuksen Kristuksen uhrikuolema meidän syntiemme edestä. Ylimmäinen pappi oli myös asettamassa lammasportin ovea paikoillensa; tämä kertoo meille sen, että Jeesus Kristus on lammasten ovi, jonka kautta sisälle tuleva pelastuu synnin ja kuoleman vallasta ja saa iankaikkisen elämän.

 

Nehemian kirjan 3 luvun muurin ja porttien rakentaminen alkaa juuri lammasportista, koska kaikki alkaa Karitsan (Herra Jeesus) uhrista, jonka kautta voidaan astua sisälle pelastukseen ja Jumalan valtakuntaan, jota Jerusalemin kaupunki esikuvallisesti edustaa. Merkittävää on vielä sekin, että Eljasib tarkoittaa hepreaksi palauttaa entiselleen. Syntiinlankeemuksen tähden ihmisessä rikkoutui Jumalan kuvan kaltaisuus, mutta Kristuksessa Jeesuksessa Jumala palauttaa ihmisen entiselleen, eli Jumalan kuvan kaltaisuuteen sen jälkeen kun ihminen on tehnyt Jumalan armosta parannuksen ja uskonut Jeesuksen olevan Herra ja Messias. Lammasportti julistaa syntien anteeksiantamusta. Jeesuksen Kristuksen veri ja Hänen kuolemansa tuovat syntien anteeksiantamuksen niille, jotka tekevät parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen. Lammasportti puhuu myös Jumalan armosta, jonka syntinen ihminen saa kohdata Herran Jeesuksen kautta. Jumalan sanassa on tarkka järjestys sekä asioilla ja tapahtumilla on selvä esikuvallinen merkitys, sen kertoo meille myös ylimmäisen papin nimi ja sen merkitys.

 

Kalaportti

 

Neh 3:3 Ja Kalaportin rakensivat senaalaiset; he kattoivat sen ja asettivat paikoilleen sen ovet, teljet ja salvat.

 

Seuraava rakennettava portti oli kalaportti. Kalaportin kautta kalastajat toivat kaloja myytäviksi Jerusalemin kaupunkiin.

 

Kalaportin hengellinen merkitys on siinä, että lammasportin jälkeen Jeesuksen lunastustyön kautta alkaa ihmisten kalastaminen eli evankeliumin julistaminen Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Herra Jeesus sanoi tekevänsä opetuslapsistaan ihmisten kalastajia ja siitä puhuu ja opettaa kalaportti.

 

Vanha portti

 

Neh 3:6 Vanhan portin korjasivat Joojada, Paaseahin poika, ja Mesullam, Besodjan poika; he kattoivat sen ja asettivat paikoilleen sen ovet, teljet ja salvat.

 

Lammasportin ja kalaportin jälkeen on vuorossa vanha portti, jonka hengellinen merkitys on vanhan ihmisen kuolema, jonka jälkeen Jeesus oven "teljet ja salvat" pitävät synnin poissa sydämestä.

 

Raamattu opettaa Pyhän Hengen kuolettavan lihan teot. Pyhä Henki hallitsee ja johdattaa vanhurskaudessa uskovaa, joka on kuollut vanhalle syntiselle elämälle. Vanha portin sanoma julistaa meille sen, että vanhan on kuoltava uuden tullessa tilalle. Pyhä Henki antaa uskovalle voiman lihan kuolemalle, eli halun vastustaa syntiä ja valita Jumalan vanhurskaus synnin sijasta. Vanha portti on tärkeä portti, sillä ilman lihan kuolemaa ei uskova pysty vaeltamaan Jumalan tahdossa. Lihan kuolema on Jumalan armoteko, jonka kautta uskova kykenee elämään Jumalan tahdon mukaista elämää.

 

Laaksoportti

 

Neh 3:13 Laaksoportin korjasivat Haanun ja Saanoahin asukkaat; he rakensivat sen ja asettivat paikoilleen sen ovet, teljet ja salvat. Sen lisäksi he korjasivat tuhat kyynärää muuria, Lantaporttiin saakka.

 

Laaksoportti kuvaa uskovan vaellusta:

1Mo 26:19 Ja Iisakin palvelijat kaivoivat laaksossa ja löysivät sieltä kaivon, jossa oli juoksevaa vettä.

5Mo 8:7 Sillä Herra, sinun Jumalasi, vie sinut hyvään maahan, laaksoissa ja vuorilla vuotavien purojen, lähteiden ja syvien vesien maahan,

Ps 23:4 Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat.

Hes 3:22 Herran käsi tuli siellä minun päälleni, ja hän sanoi minulle: "Nouse ja mene laaksoon, niin minä siellä puhuttelen sinua".

 

Kun uskova ymmärtää vanha ihmisen kuoleman, niin siitä alkaa todellinen vaeltaminen Jumalan kanssa. 1 Mo 26:19 kertoo, että laaksossa syvältä kaivamisen seurauksena löytyi juoksevaa vettä. Uskon elämässä tulee myös "kaivautua" syvemmälle, eli kasvaa uskossa Jumalan armosta Jumalan tahdon mukaan. Uuden Liiton uskova kasvaa totuutta noudattaen rakkaudessa Kristukseen, Ef 4:15.

 

Kaivautuminen syvemmälle uskon elämässä tarkoittaa sitä, ettemme ole pelkästään sanan kuulijoita, vaan sanan tekijöitä, joka tarkoittaa sitä, että Jumalan armosta Pyhän Hengen voiman kautta elämme käytännössä todeksi sen mistä Jumalan sana opettaa. Raamattu sanoo Jaakobin kirjeessä, että olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Jos meillä on teoreettinen tieto pään tasolla Jumalan sanasta, mutta emme elä sen mukaan, niin petämme itsemme. Meidän tulee olla Jumalan armosta sanan tekijöitä ja Jumalan armosta tehdä uskon tekoja Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta, että voimme tehdä Jumalan tahdon.

 

Jumalan armosta saamme antaa sydämemme, mielemme ja elämämme eläväksi uhriksi Jumalalle. Emme saa mukautua tämän maailman syntien mukaan. Meidän tulee olla Pyhän Hengen muuttumisprosessia mukana, että voimme palvella elävää Jumalaa siten kuin on Jumalan tahto.

 

Jumala teki ihmisen sellaiseksi, että hän oli herkkä ja altis Jumalan vaikuttamille asioille, että Jumalan tahto johdattaisi ja suojelisi ihmistä. Mutta kun ihminen lankesi syntiin, niin hänestä tuli herkkä synnin vaikutuksille. Siksi uskovalle on tärkeätä täyttää mieli Jumalan sanalla ja Jumalan tahdolla ja vältellä synnin ääntä ja synnin vaikutuksia. Raamattu varoittaa 1 Kor 15 jakeessa 33 ettemme antaisi pettää itseämme synnin vaikutteilla:

 

Älkää eksykö. "Huono seura hyvät tavat turmelee."

Siksi on tärkeätä täyttää mieli Jumalan sanan mukaisilla asioilla, eikä synnin vaikutteilla.

 

Lantaportti

 

Neh 3:14 Lantaportin korjasi Malkia, Reekabin poika, Beet-Keremin piirin päällikkö; hän rakensi sen ja asetti paikoilleen sen ovet, teljet ja salvat.

 

Vanha portti oli esikuvaa, joka kertoo lihan kuolemisesta. Laaksoportti puhui uskovan vaelluksesta. Lantaportti on esikuvaa siitä kuinka lihan kuoleman käytännössä tapahtuu. Lantaportin kautta vietiin jätteet ulos Jerusalemin kaupungista Hinnomin laaksoon, jossa ne poltettiin.

 

Samalla tavalla kuin jätteitä ei voitu säilyttää Jerusalemissa, vaan ne poltettiin, niin samalla tavalla synnin tulee kuolla ja poistua uskovan sydämestä. Uskon elämän vaelluksessa joudumme konkreettisesti kohtaamaan asioita, jotka tulee laittaa pois sydämestä mm:

 

Matt 15:19 Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset.

 

Mark 7:
21 Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat,
22 aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys.
23 Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen."

 

Kaiken synnin, joka asuu ihmisen sydämessä on kuoltava. Jumala on antanut Jeesuksen opetuslapsille Pyhän Hengen, joka antaa uskovalle voiman syntiä vastaan sekä kuolettaa meidän sydämestämme synnin, niin että uskova kuolee synnille ja kasvaa eläen Jumalan tahdon mukaista elämää. Uskovasta ei tule täydellistä, vaan hän saa Jumalan armosta kasvaa sitä kohti;

 

Fil 3:12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.

 

Jumala puhdistaa uskovan sydämen Pyhässä Hengessä uskon kautta. Kun ymmärrämme sen, että emme ole täydellisiä, emmekä tule tässä ajassa täydellisiksi, vaan saamme Jumalan armosta kasvaa sitä kohti, niin se ei saa olla tekosyy synnille, vaan tosiasia sille, että meillä tulisi olla koko ajan tarve kasvaa uskossa eteenpäin. Jeesuksen opetuslapsina emme voi tukea ja hyväksyä syntiä, vaan hylkäämme syntiä ja haluamme kasvaa uskossa Jumalan armosta.

 

Room 5:5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

 

1Tim 1:5 Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta.

 

Pyhä Henki vaikuttaa uskovan sydämessä tahtomista ja tekemistä Jumalan tahdon mukaan. Jumalan rakkaus Jumalan armosta uskovan sydämessä puhdistaa uskovan sydämen vaikuttaen hyvän omantunnon ja vilpitöntä uskoa. Näin uskova kasvaa uskossaan Jumalan tahdon mukaiseen elämään Raamatun sanan opettamalla tavalla Pyhän Hengen voiman kautta.

 

Lähdeportti

 

Neh 3:15 Lähdeportin korjasi Sallum, Kolhoosen poika, Mispan piirin päällikkö; hän rakensi sen, teki siihen katon ja asetti paikoilleen sen ovet, teljet ja salvat. Sen lisäksi hän korjasi Vesijohtolammikon muurin, kuninkaan puutarhan luota, aina niihin portaisiin saakka, jotka laskeutuvat Daavidin kaupungista.

 

Lähdeportti sijaitsi lähellä vesijohtolammikkoa (Siiloan lammikko), jossa oli juoksevaa vettä. Vesijohtolammikko on sama paikka kuin Siiloan lammikko, jonne Jeesus käski sokean peseytymään Joh 7:9. Nehemian aikaan ja sen jälkeenkin Siiloan lammikko oli paikka, jossa jotkut peseytyivät (mikve) ennen kuin astuivat temppelialueelle.

 

Lähdeportin hengellinen merkitys on kertoa elävän veden lähteestä, eli Jumalasta Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesus sanoi: Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on,  juokseva elävän veden virrat, Joh 7:38.

 

Kun uskova on suostunut kuolemaan lihalle ja synnille sekä uskomaan Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo, niin hänen sydämessään on juokseva elävän veden virrat (Pyhä Henki). Huomattavaa on se, että Pyhä Henki toimii Raamatun sanan mukaisesti! (Joka uskoo minuun (Jeesus), niinkuin Raamattu sanoo). Lähdeportti julistaa pyhää ja puhdasta elämää Pyhän Hengen voimassa.

 

On erittäin tärkeätä ymmärtää, että Jumalan sana ja Pyhä Henki kuuluvat yhteen, sillä Jumalan sana näyttää kuinka Pyhä Henki toimii ja Pyhä Henki toimii siten kuin Jumalan sana opettaa. Jeesus Kristus sanoi: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia (Raamattu) ettekä Jumalan voimaa (Pyhä Henki)". Jeesuksen Kristuksen opetuslapsen elämässä tulee olla tasapaino Jumalan sanan ja Pyhän Hengen voiman kanssa. Jos uskova pitää tärkeänä Jumalan sanaa, mutta hylkää Pyhän Hengen voimavaikutuksen ja mielenuudistuksen, jonka Pyhä Henki vaikuttaa, niin hän on eksynyt. Jos uskova pitää tärkeänä Hengen voimaa, mutta hylkää sanan opetuksen, niin hän on eksynyt. Jumalan sanan omistaminen pelkkänä teoreettisena tietona on eksytys sekä samoin hengen voiman omistaminen ilman sanan opettamaa tietä on eksytys. Riivaajahenget eksyttävät monia uskovia hylkimään sanan opetusta, jossa he haluavat kokea hengen voimaa ja hengen läsnäoloa ilman Jumalan sanan totuutta.

Luukkaan evankeliumissa luvussa neljä on erittäin tärkeä opetus Jeesuksen opetuslapsille. Jeesus Kristus oli täynnä Henkeä ja Jumalan Henki johdatti Häntä erämaassa. perkele kiusasi Herraa Jeesusta erämaassa. perkele sanoi Jeesukselle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi". Kun perkele kiusaa ihmistä, niin se toimii samalla tavalla kuin erämaassa, jossa hän kiusasi Jeesusta Kristusta. Jeesuksen Kristuksen tehtävä erämaassa ei ollut kivien muuttaminen leiviksi, vaan olla koeteltavana erämaan kuumuudessa. perkele koittaa saada myös sinut tekemään asioita, joita sinun ei tarvitse tehdä. Usein perkele pukee kiusauksen kauniiseen pakettiin ja yllyttää sinua lankeamaan syntiin tämän "kauniiseen" pakettiin käärityn kiusauksen kautta. Usein perkele myös toimii siten, että hän koittaa saada sinut tekemään asioita, joita et ole vielä valmis tekemään, mutta joita saat tehdä myöhemmin Jumalan armosta. riivaajahenget koittavat myös houkutella uskovia lankeamaan syntiin valheellisen ihmeen kautta, jossa synti on puettu valheen valeasuun, jonka saatana valehtelee olevan "totuus", mutta joka on kuitenkin valhe. riivaajahenget koittavat saada uskovia elämään tunteiden vallassa sekä vaeltamaan lihallisesti, he haluavat pitää sinut pois totuudesta.

perkele sanoi Jeesukselle, että jos sinä olet Jumalan Poika niin heittäydy alas temppelin harjalta, sillä kirjoitettu on: ‘Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua’, ja: ‘He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi’."

Jeesus Kristus sanoi Johanneksen evankeliumissa, että saatana on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

Kuinka perkele kykeni siteeraamaan Jumalan sanaa? perkele siteerasi Psalmia 91 ja jakeita 11 ja 12, mutta saatana lisäsi Psa 91:11-12 muutaman sanan ja otti siitä muutaman sanan pois:

perkeleen siteeraus:
Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua’, ja: ‘He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi’."

Jumalan sana:
Psa 91:
11 Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi.
12 He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.


perkele lisäsi sanat että he ja otti pois sanat kaikilla teilläsi. perkele koittaa eksyttää myös Jeesuksen opetuslapsia sanalla, joka näyttää olevan Jumalan sanaa, mutta ei ole Jumalan sanaa. perkele ja riivaajahenget toimivat aina siten, että he lisäävät jotakin Jumalan sanaan tai ottavat sieltä jotakin pois. Näin riivaajahenget käyttävät väärennettyä "jumalan sanaa". riivaajahenget ovat mieltyneet vääristämään Jumalan sanaa sekä he mielellään esiintyvät Jumalan Pyhän Henkenä, siksi Jeesuksen opetuslasten tulee olla tarkkoina ja tuntea Jumalan sana sekä Pyhän Hengen toiminta.

Ps 119:160 Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti.

Jumalan sana on kokonansa totuus, eli Jumalan sana on totuus siten kuin se on Raamattuun kirjoitettu. perkele käyttää mielellään "puolitotuuksia" lisäämällä sanoja Raamattuun tai ottamalla pois Raamatusta sanoja, jolloin siitä tulee valhe. Siksi on hyvä, että päivittäin rukouksen kera luemme Jumalan sanaa sekä antaudumme elämään käytännössä Jumalan sanan opetuksen mukaisesti sen mukaan kuinka Jumalan sana on avautunut meille.

 

Vesiportti

 

Neh 3:26 -temppelipalvelijat asuivat Oofelilla-itäisen Vesiportin ja ulkonevan tornin kohdalta.

 

Lähdeportti kertoo Pyhän Hengen lähteestä, eli Jumalasta Herran Jeesuksen kautta. Vesiportin hengellinen merkitys on käytännön elämä Pyhässä Hengessä.

 

1Pie 1:2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.

 

Pyhän Hengen pyhittämisen kautta Jeesuksen opetuslapset ovat valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen Kristuksen veren kautta. Osallisuus Jumalan armosta Pyhään Henkeen johdattaa uskovan kuuliaisuuden tielle, jossa hän palvelee Jumalaa Pyhässä Hengessä kuuliaisuuden kautta.

 

Hevosportti

 

Neh 3:28 Hevosportin yläpuolelta korjasivat papit, kukin oman talonsa kohdalta.

 

Hevosportti sijaitsi hevostallien vieressä. Hevosia käytettiin sodassa vihollisia vastaan. Hevosportin hengellinen merkitys on hengellinen sodankäynti:

 

Ilm 19:
11 ¶ Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa.
12 Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse,
13 ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana.
14 Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen.
15 Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan.
16 Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "Kuningasten Kuningas ja herrain Herra"

 

Kun uskova elää Pyhässä Hengessä, niin hän on mukana hengellisessä sodankäynnissä:

 

Ef 6:12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.

 

Hebr 12:4 Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,

 

Jaak 1:14 Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee;

 

Pyhässä Hengessä vaeltava Jeesuksen opetuslapsi on hengellisellä sotakentällä taistelussa, jossa hän taistelee henkivaltoja, syntiä sekä omia himojansa vastaan. Uskovan tehtävä ei ole taistella vastaan uskon sisariaan ja veljiään, johon uskova helposti sortuu.

 

Pyhällä Hengellä täytetyn uskovan elämään kuuluu hengellinen sodankäynti, jonka voimana on Pyhä Henki. Kun annamme Pyhän Hengen vaikuttaa meissä Jumalan mielen mukaista tahtomista ja tekemistä, niin emme eksy saatanan eksytyksiin sekä kykenemme voittamaan synnin himot ja halut. Terveen uskon kasvun kautta saamme Jumalan armosta koko ajan enemmän voittoja hengellisen sodankäynnin kentillä. Olemme pelastetut Jumalan armosta synnin ja saatanan vallasta sekä iankaikkisesta kadotuksesta sinä päivänä, jolloin teimme parannuksen ja uskoimme Herraan Jeesukseen, mutta silti saamme Jumalan armosta taistella Pyhässä Hengessä emme pelastuksemme puolesta, vaan pyhityselämän puolesta.

 

Itäportti

 

Neh 3:29 Heidän jälkeensä korjasi Saadok, Immerin poika, oman talonsa kohdalta. Ja hänen jälkeensä korjasi Semaja, Sekanjan poika, Itäportin vartija.

 

Itäportti on se paikka, jonne saapuu Israelin Messias Herra Jeesus:

 

Sak 14:4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin.

 

Itäportin hengellinen merkitys on Herran Jeesuksen paluu sekä Herran Jeesuksen odottaminen. Jeesuksen opetuslapsi tietää Herransa palaavana ja odottaa Häntä:

 

Ilm 22:20 Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus!

 

Miphkad portti

 

Neh 3:31 Hänen jälkeensä korjasi Malkia, yksi kultasepistä, temppelipalvelijain ja kauppiasten taloon asti, Vartiotornin (Miphkad) kohdalta, ja aina Kulmasaliin saakka.

 

Miphkad tarkoittaa laskemista (väenlasku) sekä osoitettua paikkaa. Miphkad portin hengellinen merkitys selviää Hes 43:21, jossa se sanana esiintyy.

 

Eze 43:21 Thou shalt take the bullock also of the sin offering, and he shall burn it in the appointed place (miphkad) of the house, without the sanctuary.
Hes 43:21 Ota sitten syntiuhri-mullikka ja polta se säädetyssä, temppelille kuuluvassa paikassa, pyhäkön ulkopuolella.

 

Miphkad portin hengellinen merkitys tarkoittaa paikka, jossa on Jumalan läsnäolo sekä Jumalan anteeksiantamus Jeesuksen Kristuksen veren ja uhrin kautta.

 

Porttien järjestys

 

Nehemian kirjassa porttien järjestyksessä on myös esikuvallinen ulottuvuus:

 

Porttien järjestys on selvä järjestys uskon elämän kasvun järjestyksestä. Uskon elämä alkaa lammasportin luona syntien anteeksiantamuksella Jeesuksen Kristuksen sovituksen tähden. Lammasportti puhuu meille anteeksiantamuksesta ja Jumalan armosta. Pelastuksen jälkeen meille tulee halu kertoa muille Jeesuksesta, tästä kalaportti on esikuva. Pelastuksen jälkeen Jumala puhuu meille vanhan ihmisen kuolemasta, tästä vanha portti on esikuvaa. Laaksoportti puhuu meille uudesta tiestä, jota saamme vaeltaa. Lantaportti puhuu meille synnistä, joka tulee hylätä. Lähdeportti puhuu meille elävän veden lähteestä (Pyhästä Hengestä). Vesiportti puhuu meille elämästä Pyhässä Hengessä, eli kuuliaisuudesta. Hevosportti puhuu meille hengellisestä sodankäynnistä. Itäportti puhuu meille Jeesuksen paluusta ja siitä kuinka Jeesuksen opetuslapsi odottaa Herraansa. Miphkad portti muistuttaa meitä, että Jeesuksen Kristuksen veren ja ristinkuoleman tähden Jumala asuu meissä Pyhässä Hengessä.

 

Loppupäätös

 

Nehemian kirjan kuvaus Jerusalemin muurin ja porttien kuvauksesta alkaa lammasportista ja päättyy lammasporttiin jakeessa Neh 3:32. Kaikki alkaa Jeesuksen Kristuksen sovitustyöstä ja syntien anteeksiantamuksesta ja päätyy siihen, sillä se on meidän pelastuksemme perusta, siitä kunnia ja kiitos meidän Jumalallemme.


 

 Lähteet:

- 33/38
- Old King James version
- Online Bible lexicon (sanakirja)
- http://www.prophecyinthenews.com/articledetail.asp?Article_ID=176
- http://www.jesusplusnothing.com/studies/online/nehem3.htm

 

Petri PaavolaeXTReMe Tracker