Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Joonan merkki


Herra Jeesus Kristus puhui Joonan merkistä. Tässä kirjoituksessa tuon esille sen kuinka tärkeästä merkistä oli kyse ja mitä se tarkoittaa ja kuinka syvällisen esikuvallinen merkitys Joonan merkillä oli.

Matt 12:
38 ¶ Silloin muutamat kirjanoppineista ja fariseuksista vastasivat hänelle sanoen: "Opettaja, me tahdomme nähdä sinulta merkin".
39 Mutta hän vastasi heille ja sanoi: "Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki.
40 Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.

Matt 16:
1 ¶ Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä pyytäen häntä näyttämään heille merkin taivaasta.
2 Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Kun ilta tulee, sanotte te: ‘Tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa’,
3 ja aamulla: ‘Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä’. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa.
4 Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki." Ja hän jätti heidät ja meni pois.


Luuk 11:
29 ¶ Kun kansaa yhä kokoontui, rupesi hän puhumaan: "Tämä sukupolvi on paha sukupolvi: se tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki.
30 Sillä niinkuin Joonas tuli niiniveläisille merkiksi, niin Ihmisen Poikakin on oleva merkkinä tälle sukupolvelle.

Herran Jeesuksen ajan kirjanoppineet, fariseukset ja saddukeukset halusivat nähdä Jeesukselta merkin. Kysymys oli siitä, että he halusivat nähdä merkin taivaasta, joka varmistaisi, että Jeesus olisi todellinen profeetta, Jumalan Poika tai Messias.

Jotkut juutalaiset uskoivat, että kun Messias ilmestyy, niin taivaalle ilmestyy kirkas värillinen kaari, joka valaisee koko maailman, aivan kuten 1 Moos 9:16 ilmestyi kirkas sateenkaari taivaalle iankaikkisen liiton merkkinä.

Kirjanoppineet, fariseukset ja saddukeukset halusivat paljastaa Herran Jeesuksen vääräksi profeetaksi, siksi he pyysivät Häneltä merkkiä taivaasta. Juutalaiset uskoivat, että Messias tekee jonkun ihmeen taivaasta kuten Jumala aikoinaan pysäytti auringon taivaalla, antoi mannan sataa taivaasta ja kun Hän antoi lain Siinain vuorella, niin taivaalla alkoi jylistä ja salamoida sekä paksu pilvi ympäröi vuoren ja kuului kova pasuunan ääni ja koko vuori peittyi savuun ja Herra astui alas tulessa vuorelle, jolloin siitä nousi savua ja koko vuori vapisi kovasti ja pasuunan ääni koveni.

He olisivat halunneet nähdä merkin taivaasta, että olisivat voineet uskoa Herran Jeesuksen olevan Messias. Herra Jeesus jätti heille merkin taivaasta, mutta ei sillä tavalla kuin he odottivat. He odottivat jonkinlaista ihmettä, joka tapahtuisi taivaalla, mutta Herra Jeesus jätti heille merkin, joka oli suunniteltu taivaassa Isän toimesta.

Herra Jeesus sanoi, että tälle pahalle ja avionrikkoja sukupolvelle ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonan merkki. Mikä oli Joonan merkki? Joonan merkki oli profetiallinen merkki ja esikuva Herran Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Tämä oli se merkki, jonka juutalaisten olisi pitänyt tietää, että Messias on kuolleena kolme päivää ja yötä, jonka jälkeen Hän nousee ylös taivaisiin Isän oikealle puolelle. Joonan merkki on merkki lunastuksesta ja pelastuksesta Herran Jeesuksen veren, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta.

Profeetta Joonan kuolema ja henkiin herääminen on esikuvallinen profetia Herran Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Käyn tämän asian läpi Jumalan sanan avulla, jolloin huomaamme, että Joonan merkki on todellakin esikuva Messiaan kuolemasta ja ylösnousemuksesta, kun Herra Jeesus kuoli ja oli maan povessa kolme päivää ja yötä ja nousi ylös Isän oikealle puolelle.

Jos Joonas ei olisi ollut kuolleena suuren kalan sisällä, niin Herra Jeesus ei myöskään  olisi voinut kuolla, mutta Herra Jeesus kuoli ja nousi ylös kuten Raamattu opettaa.

Herra Jeesus sanoi, että Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä ja niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä. Tämä tarkoittaa sitä, että koska Herra Jeesus oli ruumiillisesti kuolleena kolmen päivän ajan, niin samoin myös Joonas oli kuolleena suuren kalan sisällä kolmen päivän ajan. Herra Jeesus nousi kuolleista ja samoin Jumala nosti Joonaan kuolleista.

Joonan kuolema

Joona 1:
13 Miehet soutivat päästäkseen jälleen kuivalle maalle, mutta eivät voineet, sillä meri myrskysi vastaan myrskyämistänsä.
14 Ja he huusivat Herraa ja sanoivat: "Voi, Herra, älä anna meidän hukkua tämän miehen hengen tähden äläkä lue syyksemme viatonta verta, sillä sinä, Herra, teet, niinkuin sinulle otollista on".
15 Sitten he ottivat Joonan ja heittivät hänet mereen, ja meri asettui raivostansa.
16 Ja miehet pelkäsivät suuresti Herraa, uhrasivat Herralle teurasuhrin ja tekivät lupauksia.

Merellä oli kova myrsky ja Joona heitettiin myrskyävään mereen, jossa hän kuoli ja hukkui, jonka meille todistaa seuraava luku.

Joona 2:
17 (2:1) Mutta Herra toimitti suuren kalan nielaisemaan Joonan. Ja Joona oli kalan sisässä kolme päivää ja kolme yötä.
1 ¶ (2:2) Ja Joona rukoili Herraa, Jumalaansa, kalan sisässä
2 (2:3) ja sanoi: "Minä huusin ahdistuksessani Herraa, ja hän vastasi minulle. Tuonelan kohdussa minä huusin apua, ja sinä kuulit minun ääneni.
3 (2:4) Sinä syöksit minut syvyyteen, merten sydämeen, ja virta ympäröitsi minut, kaikki sinun kuohusi ja aaltosi vyöryivät minun ylitseni.
4 (2:5) Minä ajattelin: Olen karkoitettu pois sinun silmiesi edestä. Kuitenkin minä saan vielä katsella sinun pyhää temppeliäsi.
5 (2:6) Vedet piirittivät minut aina sieluun asti, syvyys ympäröitsi minut, kaisla kietoutui päähäni.
6 (2:7) Minä vajosin alas vuorten perustuksiin asti, maan salvat sulkeutuivat minun ylitseni iankaikkisesti. Mutta sinä nostit minun henkeni ylös haudasta, Herra, minun Jumalani.
7 (2:8) Kun sieluni nääntyi minussa, minä muistin Herraa, ja minun rukoukseni tuli sinun tykösi, sinun pyhään temppeliisi.
8 (2:9) Ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armonantajansa.
9 (2:10) Mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa. Mitä olen luvannut, sen minä täytän. Herrassa on pelastus."
10 ¶ (2:11) Sitten Herra käski kalaa, ja se oksensi Joonan kuivalle maalle.

Joona heitettiin myrskyävään mereen, jossa hän kuoli hukkumalla. Jakeessa kaksi sanotaan, että Joona oli tuonelan kohdussa, jossa hän huusi apua. Hepreankielisissä Raamatussa on jakeessa kaksi sanat beten ja sheol. Beten tarkoittaa kohtua ja vatsaa sekä kuvaannollisesti tuonelan syvyyttä. Sheol tarkoittaa kuolleiden maailmaa, alamaailmaa, hautaa ja kuoppaa. Joonas ei ollut kuopassa, eikä haudassa, sillä hän oli joutunut mereen, jossa hän hukkui, siksi hänen sielunsa oli tuonelan kohdussa, koska hän oli kuolleena. Jae kolme kertoo kuinka Joona oli meren syvyyksissä ja kuinka meren virrat, kuohut ja aallot vyöryivät hänen ylitsensä. Tämä kaikki kuvaa sitä kuinka hän hukkui mereen. Jakeessa viisi sanotaan, että kaislat kietoutuivat Joonan päähän, koska hän makasi meren pohjassa.

Jakeessa kuusi sanotaan alkutekstin mukaan että Herra (Jhvh) Jumala (Elohim) nosti Joonan elämän ylös tuonelan kuopasta. Jakeessa kuusi on heprean sana shachath, joka merkitsee mätänemistä, tuhoa, hautaa ja kuvaannollisesti tuonelan kuoppaa. Ainoa oikea käännösvaihtoehto on tietenkin tuonelan kuoppa, koska Joona ei ollut haudassa, vaan hän oli ollut kuolleena tuonelassa, josta Herra Jumala nosti hänet ylös.

Joonan hukkuminen ja kuolema tapahtui siten, että Joona hukkui ja kuoli koska hänet heitettiin mereen. Kun Joona oli vaipunut meren pohjalle, niin Herra toimitti suuren kalan nielaisemaan Joonan. Joona oli kuollut ja hänen sielunsa joutui tuonelaan ja hänen ruumiinsa oli suuren kalan vatsassa. Joona oli kolme päivää ja yötä tuonelassa ja kun määräaika oli kulunut umpeen, niin Herra käski kalaa oksentamaan Joonan kuivalle maalle. Herra Jumala nosti Joonan elämän ylös tuonelan kuopasta.

Jakeessa yhdeksän sanotaan, että kun Joona lupasi uhrata Herralle kiitoksen kera sen mitä Hän oli luvannut, niin sen hän täyttää. Tämän jälkeen Joona sanoi, että Herrassa on pelastus, jonka jälkeen Herra Jumala käski kalaa oksentamaan Joonan kuivalle maalle. Jakeessa yhdeksän on alkukielessä sanat Jeshuatah laJhvh Herrassa on pelastus. Jeshuatah sana on perusmuodossa Jeshuah, joka tarkoittaa pelastusta (Jumalan pelastusta). Herran Jeesuksen nimi on hepreaksi Jehoshua ja Jeshua. Jae yhdeksän kätkee sisäänsä Herran Jeesuksen nimen, sillä kun Jeshuah sanasta tiputetaan pois viimeinen kirjain, niin sanasta tulee Jeesuksen nimi. Kun Joona sanoi, että Herrassa on pelastus, niin vasta sen jälkeen Herra käski kalaa oksentamaan Joonan kuivalle maalle.

Jos Joona ei olisi kuollut, niin tämä esikuva olisi jäänyt vajaaksi, mutta Joona kuoli ja Herra Jumala nosti hänen sielunsa ylös tuonelan kuopasta. Näin koko profetiallinen esikuva kulkee samaa latua kuin sen täyttymys, jossa Herra Jeesus kuoli ja nousi kuolleista.

Joonan kuolema ja kuolleista nostaminen oli profetiallista esikuvaa Herran Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Joona sai nousta takaisin elämään ja kun hän sanoi että Herrassa on pelastus, niin hän pääsi takaisin kuivalle maalle. Herrassa on pelastus on merkkinä, siitä että Herrassa Jeesuksessa on pelastus.

Esikuva ja täyttymys

Joonan hukkuminen ja kuolema

Herra Jeesus Kristus kuoli Golgatan ristillä.

Joonan ruumis oli kalan vatsassa kolme päivää ja yötä.

Herran Jeesuksen ruumis oli kallion sisälle hakatussa haudassa kolme päivää ja yötä. (maan povessa)

Joonan sielu oli tuonelassa kolme päivää ja yötä.

Herra Jeesus oli tuonelassa kolme päivää ja yötä.

Joona nostettiin tuonelasta takaisin elämään.

Herra Jeesus nousi kuolleista.

Joona saarnasi parannusta Niiniveläisille, jonka seurauksena he tekivät parannuksen.

Herran Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta julistetaan parannuksen ja armon evankeliumia pelastukseksi ja syntien anteeksisaamiseksi.

Merkki

Joonan merkki oli kuolema ja ylösnousemus, jonka jälkeen julistetaan pelastuksen evankeliumia. Herra Jeesus on Messias, Jumalan Poika sekä Jumala, siksi Hän kuoli ja nousi ylös Isän oikealle puolelle.

Hepreankielen nimi Jonah tarkoittaa kyyhkyä. Kun Herra Jeesus oli kastettu, ja nousi vedestä, niin taivaat aukenivat ja Jumalan Henki laskeutui alas niinkuin kyyhkynen ja laskeutui Hänen päällensä. Ehkäpä Pyhän Hengen laskeutuminen kyyhkysen muodossa oli merkki siitä, että Herra Jeesus tulee olemaan maan povessa kolme päivää ja yötä, kuten Joonas (Jonah - kyyhkynen)  oli kolme päivää ja yötä suuren kalan sisällä.
 

Herra Jeesus on esikoinen kuolleista nousseiden joukossa

Kol 1:18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.

Raamattu opettaa, että Herra Jeesus on esikoinen, eli ensimmäinen kuolleista nousseitten joukossa. Kuinka sitten on mahdollista, että Joona kuoli ja nousi ylös kuolleista? Raamattu opettaa myös muualla vanhassa testamentissa ihmisen kuolleen ja palanneen takaisin elämään:

2 Kun 13:21 Ja kerran, kun he haudatessaan erästä miestä näkivät partiojoukon, heittivät he miehen Elisan hautaan ja menivät matkoihinsa. Kun mies kosketti Elisan luita, virkosi hän ja nousi jaloilleen.

Uudesta Testamentista käy ilmi, että Herra Jeesus itse herätti kuolleita. Miten Herra Jeesus voi olla kuolleista nousseiden joukossa ensimmäinen ylösnoussut, koska ennen Häntä on ihmisiä kuollut, jotka ovat nousseet ylös kuolleista?

Mies joka heräsi henkiin Elisan haudalla, Joona sekä Herran Jeesuksen herättämät kuolleet heräsivät kerran kuolleista, mutta heistä jokainen joutui vielä sen jälkeen kuolemaan. Herra Jeesus nousi kuolleista, jonka jälkeen Hän meni Isänsä oikealle puolelle, sillä Hän elää aina ja iankaikkisesti. Herra Jeesus Kristus on esikoinen kuolleista nousseiden joukossa, joka nousi ensimmäisenä kuolleista iankaikkiseen elämään. Joonan merkki on yhä edelleen merkkinä ei vain juutalaisille, vaan koko maailmalle, sillä Herra Jeesus Kristus kuoli ja nousi ylös Isän oikealle puolelle.

Syntien anteeksiantamus

Kol 1:
13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.
14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,

Joonan merkki johdattaa ihmisen evankeliumin luokse, joka julistaa Herran Jeesuksen veren, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta syntien anteeksiantamusta ja iankaikkista elämää, kaikille niille jotka tunnustavat syntinsä ja uskovat Herraan Jeesukseen. 

 

Petri Paavola 2012

 

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- King James Version 1769
- Aaron ben Moses ben Asher VT:n hebrealainen teksti
- John Gill's expositor


 


 

 

 

eXTReMe Tracker