Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


JOOSEF JA JUMALAN NÄKY

Seuraamme Raamatun opetuksen valossa Joosefin elämän vaiheita ja tapahtumia sekä tarkastelemme onko niissä opetuksen sanaa myös meidän elämäämme? Jumala on puhunut sydämelleni Joosefista ja hänen veljistään ja sovittanut sitä tämän päivän seurakuntaelämään ja yllätys, yllätys, me löydämme itsemme tuosta Joosefin ja hänen veljiensä elämän vaelluksen paikalta. Jumala kutsuu kansaansa nyt puhdistautumaan kaikesta, joka ei ole jumalisuuden mukaista.

Näky

Jaakobilla oli kaksi vaimoa Leea ja Raakel, joista Raakelia Jaakob rakasti enemmän. Jumala loi yksiavioisuuden ei moniavioisuutta. Jumala asetti yksiavioisuuden paratiisiin, mutta ilmeisesti salli moniavioisuuden ihmisen synnin turmeltuneisuuden tähden. Uudessa Liitossa on kuitenkin voimassa yksiavioisuus, eikä Jumala salli moniavioisuutta enää Uudessa Liitossa. Jaakobin perheessä moniavioisuus toi mukanaan monia ongelmia esim. Jaakob rakasti enemmän Raakelia kuin Leeaa, jonka seurauksena Jaakob rakasti myös Raakelin synnyttämää Joosefia enemmän kuin muita poikiaan. Toki asiaan vaikutti myös se, että Jaakob sai Joosefin vanhaksi tultuaan ja tämän vanhuuden vaikutuksesta Jaakob myös kiintyi uuteen lapseensa Joosefiin.

Jaakob ei toiminut oikeudenmukaisesti, koska hänen olisi pitänyt rakastaa  kaikkia poikiaan tasapuolisesti. Jaakobin epäoikeudenmukaisuus vaikutti vahingollisesti muihin hänen poikiinsa, he kokivat itsensä hylätyiksi. Tämä hylätyksi tulemisen tunne ja kokemus johti vihan tunteeseen, joka kohdistui Joosefiin. Veljet vihastuivat Joosefiin, koska hän sai Isältään sen huomion, mikä kuuluisi myös heille. Hylätyksi tuleminen ja viha toi veljien elämään kateellisuuden ja katkeruuden Joosefia kohtaan.

Ajattele kuinka laajavaikutteinen vaikutus oli Jaakobin epäoikeudenmukaisuudella. Se toi perheen sisälle hylätyksi tulemisen tunteen ja kokemuksen sekä vihan ja kateellisuuden ja katkeruuden. Sinun ja minun tulee olla tarkkoina siinä kuinka me kohtelemme lähimmäisiämme. Monet läheistemme ongelmat voivat johtua meidän huolimattomuudesta ja välinpitämättömyydestä sekä epäoikeudenmukaisuudesta.

Jaakobin olisi pitänyt huomioida kaikki poikansa eikä vain yhtä, tämä on hyvin voimakas opetus, joka nousee Jaakobin suhteesta Joosefiin. Jeesus kuoli jokaisen ihmisen puolesta eikä valikoinut ihmisiä ja Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä, sen tähden myös meidän tulee rakastaa tasapuolisesti perheidemme jäseniä. Jos perheessämme on tällaisia epäoikeudenmukaisuuksia, niin niistä on tehtävä parannus.

Joosefin veljet toimivat myös väärin, koska Jumala ei kutsu ihmistä vihaamaan toista ihmistä eikä myöskään kehota ihmistä olemaan kateellinen ja katkera toista ihmistä kohtaan. Viha, kateellisuus ja katkeruus on syntiä, joista on tehtävä parannus. Jaakobin epäoikeudenmukaisuus ei ole hyväksyttävä puolustus sille, että Joosefin veljet olisivat saaneet olla oikein luvan kanssa kateellisia ja katkeria Joosefia kohtaan eikä se oikeuta myöskään kantamaan vihaa sydämessään lähimmäistään kohtaan. Toki se on totta, että jos ihminen joutuu epäoikeudenmukaisen kohtelun kohteeksi, niin hänen lihansa katkeroituu ja tuntee vihaa sitä kohtaan, joka on vääryydellä kohdellut häntä.

Viha ja kateellisuus sekä katkeruus kuitenkin tuhoaa ihmisen, vaikka nämä tunteet ovatkin tulleet toisten vääryyden kautta ihmisen sisälle. Viha tuo ihmisen sisälle pahan olon, joka purkautuu ulos usein tosi karmealla tavalla. Kateellisuus ja katkeruus tuo myös ihmisen sisälle pahan olon, jonka vaikutukset ovat ihmiselle vahingollisia. Jumala rakastaa sinua ja minua ja haluaa meille hyvää, eikä Jumala halua meidän tuhoavan itseämme synnillä. Siksi Jumala haluaa pelastaa meidät ja antaa meille anteeksi meidän syntimme, jotta mekin voimme antaa anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Anteeksiantamus on ainoa lääke sitä vääryyttä vastaan, jota olemme saaneet  kokea. Anteeksiantamus suojaa sinut synniltä, joten anna anteeksi niille, jotka ovat sinua vastaan rikkoneet. Jos ajattelet, että olet kokenut niin paljon vääryyttä, että et voi antaa anteeksi niin ajattele Jeesusta.

Jeesus tuli omiensa tykö, mutta Hänen omansa eivät ottaneet  Häntä vastaan. Jeesus itse on ollut lihansa päivinä kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä, sen tähden Hän voi kiusattuja auttaa, Hebr 2:18 ja 4:15. Ihmiset naulitsivat myös Jeesuksen ristille ja hylkäsivät maailman kallisarvoisimman asian eli Jumalan valmistaman pelastuksen, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Et voi siis mennä kerran Jeesuksen eteen ja väittää, että sinua on kohdeltu kaltoin ja väärin, koska ketään ei ole kohdeltu niin väärin ja kaltoin kuin Jeesusta. Jeesus oli luomassa maailmaa ja ihmistä Isänsä kanssa sitä varten, jotta Isä ja Poika voisivat rakastaa Jumalan rakkaudella ihmisiä. Ja mikä oli maailman vastaus tähän? Jeesus tapettiin Golgatan keskimmäisellä ristillä, tämän pahempaa vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta ei ole olemassa eikä tule koskaan olemaan.  Jos sinä otat vastaan Jeesuksen elämääsi ja annat Hänen muuttaa sinut, niin sinä saat voiman Pyhässä Hengessä antaa anteeksi niille, jotka ovat sinua vastaan rikkoneet. Annathan Jeesuksen vaikuttaa sinussa anteeksiantamusta ja rakkautta?

Jumala näyttää unen kautta Joosefille näyn, jossa hänen isänsä ja äitinsä sekä veljensä kumartavat häntä. Kun Joosef kertoi unestaan hänen veljillensä niin he alkoivat vihaamaan Joosefia vielä enemmän ja kadehtivat Joosefia, kun taas Jaakob painoi Joosefin unen tarkasti mieleensä. Tämä uni ja näky oli Jumalan antama Joosefille, jonka tarkoitus oli kertoa Joosefille sekä hänen perheellensä, että Jumala tekee Joosefista miehen, joka nousee suureen asemaan tulevina päivinä ja Joosef tulee myöskin pitämään huolta perheestään.

Veljet vihastuivat pikkuveljen suuriin puheisiin ja olemattomiin näkyihin ja tulivat entistä vihamielisimmiksi Joosefia kohtaan. Jumala oli kuitenkin puhunut Joosefille ja valinnut hänet tähän tehtävään. Jumala piirsi tarkan näyn Joosefin sydämeen, koska Jumala oli valinnut hänet tähän tehtävään. Niin siinä usein käy, kun Jumala valitsee oman aivoituksensa mukaisesti pienen palvelijan hänelle varattuun tehtävään, silloin usein toisen uskovan valtaa kateus ja katkeruus. Kateellinen ja katkera sydän sanoo juuri ne samat sanat, jotka veljet sanoivat Joosefille: sinutko muka Jumala on valinnut? Tämän kateudesta nousevan ivallisen kysymyksen tarkoituksena on sanoa, että minä olen sinua parempi ja kelvollisempi, joten älä yritä pullikoida ja hylkää hullut unelmasi, koska ne eivät ole Jumalasta. Jumala valitsee kuitenkin oikein, koska vain Hän näkee syvälle ihmissydämeen.  Jumala valitsee jokaiselle lapsellensa tehtävän eli myös sinulle. Jumala myös puhuu ja piirtää tarkan näyn tehtävästä sinun sydämeesi, ethän voi muuten toimia Jumalan antaman tehtävän mukaan, joten hylkää sinä kateus sydämestäsi ja vastaanota voitelu Jumalalta ja aloita Herrasi palveleminen.

Joosefin veljien sydämissä kateus lisääntyy, koska he olisivat sydämessään halunneet Joosefin paikalle, eivätkä he tyytyneet omaan osaansa. Älä sinä kadehdi muita, äläkä muiden palvelutehtäviä. Tyydy siihen mitä Jumala sinulle antaa, muuten sinun elämäsi kuluu katkeruudessa etkä löydä niitä lahjoja, jotka Jumala on varannut sinulle. Liian monet uskovaiset ovat toisille uskoville kateellisia, heidän palvelutehtävistään, älä sinä kadehdi, vaan kiitä lähimmäisesi palvelutehtävästä. Kristuksen ruumiin jäsenet ovat yhtä riippuvaisia toisistaan kuin luonnolliset ruumiin jäsenet ovat toisistaan riippuvaisia, joten vastaanota oma palvelutehtäväsi ja aloita palveleminen. Älä yritä olla enempää tai vähempää kuin mikä on sinun palvelutehtäväsi. Erittäin vahingollista sinulle ja Kristuksen ruumiille on se, että yrität olla enemmän kuin mihin sinut on kutsuttu ja yhtä vahingollista on myös se, että yrität olla vähemmän kuin mihin sinut on kutsuttu. Ota siis vastaan Jumalan  antama palvelutehtävä ja sido se sydämeesi tiukasti kiinni, äläkä päästä siitä irti.

Raamattu opettaa, että Jumalaan uskovien tule pyrkiä rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, koska ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Uskovien tulee myös pitää huolta siitä  ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi, Hebr 12:14,15. Katkeruudella on taipumus saastuttaa myös monien muiden sydämet. Olemmekohan koskaan todella ajatelleet niitä seurauksia, jotka ovat seurausta sille kun puhumme katkeruuden vallassa pahaa ja perättömiä lähimmäisestämme? Tällainen puhe tarttuu liian helposti niiden sydämiin, jotka sen kuulevat ja näin myös he tulevat saastutetuksi katkeruuden juurella. Näistä asioista on tehtävä parannus jos mielii nähdä Herran tai jos haluaa päästä eteenpäin uskontiellä.

Varustus ja koetus

Joosefin veljien ollessa Sikemissä paimentamassa lampaita, Joosef tulee veljiensä luo. He pilkkasivat Joosefia unennäkijäksi ja tämä pilkka nosti vihan ja kateellisuuden sekä katkeruuden heidän sydämeensä, joka vaikutti murhanhimon heidän sisimpäänsä. Ajattele! Viha ja kateellisuus sekä katkeruus synnytti murhanhimon eli veljet halusivat tappaa Joosefin. Tänä päivänä seurakunnassa oleva kateellisuus ja katkeruus synnyttää myös murhanhimoa, joka esiintyy vain ”hienostuneemmassa” muodossa. Seurakunnissa joissa on kateutta ja katkeruutta halutaan myös ajaa ulos mahdolliset uhkatekijät, jotka uhkaavat näiden kateellisten asemaa näissä seurakunnissa. Toki on myös tervettä ”ulosajoa” silloin jos uskovainen haluaa elää jatkuvassa julkisynnissä eikä halua tehdä parannusta tai jos ajaudutaan sellaiseen harhaoppiin, joka on vastoin Kristuksen evankeliumia, joka uhkaa hajottaa olemassa olevan seurakunnan.

Veljet halusivat  tappaa Joosefin, mutta Ruubenin omatunto kolkutti vielä ja hän halusi pelastaa Joosefin, siksi hän ehdotti, että Joosef  heitettäisiin kaivoon. Näin veljet sitten tekivätkin eli heittivät Joosefin kaivoon. Se oli kova paikka Joosefille, kun hän joutui veljien toimesta heitettäväksi kaivoon. Näin itsensä hyljätyiksi kokeneet veljet hylkäsivät nyt  Joosefin ja heittivät hänet kaivoon. Niin se usein on, että itsensä hylätyiksi kokeneet alkavat sitten hylkimään myös muita. Hyljätyksi tuleminen on niin hirvittävä kokemus, ettei ihminen halua sitä kokea uudestaan ja siksi hän hylkää ensin jottei häntä hylättäisi. Tämä hylkäämisen kokemus poistuu vain sillä, että ymmärrämme ja koemme Jumalan rakastavan meitä, sillä Hän ei hylkää meitä niin kuin ihmiset tekevät. Ajattele Jumalan suunnitelmaa sinua varten, Hän haluaa muuttaa sinut kuvansa kirkkauden kaltaisuuteen, jonka kautta tehokkaalla Jumalan juurihoidolla poistetaan sinun sydämestäsi syntiä, joka tuhoaa sinut. Kyllä kannattaa sittenkin seurata Jeesusta teossa ja totuudessa rakkauden Hengen kautta.

Omat veljet hylkäsivät Joosefin ja heittivät hänet kaivoon, koska Joosef muistutti heitä siitä ettei isä rakastanut heitä samalla tavalla kuin Joosefia. Sen tähden veljet halusivat tappaa ja raivata Joosefin pois tieltään. Voiko seurakunnassa olla kateellisuutta siitä että Jumala rakastaa tuota toista enemmän kuin minua? Kyllä valitettavasti voi olla. Myös tällainen sairas mustasukkaisuus ja kateellisuuden vääristymä voi aiheuttaa sen, että toinen uskova sortaa toista uskovaa ja on ajamassa toista uskovaa seurakunnasta ulos.

Oli todella kova paikka tämä kaivo kokemus Joosefin elämässä, mutta uskon että se oli Jumalan sallimusta ja Jumalan koulutusta Joosefia varten ja tulevaa tehtävää varten. Joosef sai opiskella käytännössä anteeksiantamisen vaikeaa koulua. Ajattele Joosefia pimeässä ja karussa kaivossa. Joosef oli omien veljien heittämänä kaivoon, hän koki valtavan suuren hyljätyksi tulemisen tunteen. Kun Jaakobin veljet olivat kokeneet oman isän kautta hylätyksi tulemista niin he toimillaan yrittivät tartuttaa hylätyksi tulemisen myös Joosefin sisäiseen maailmaan. Synti on todella karmea ja kamalan hirvittävä sekä törkeä. Ajattele jos joku sairastuisi esim. aids’iin ja haluaisi tartuttaa sen myös muihin! Tällainen käyttäytyminen on ikävä kyllä yksi synnin karmeista vaikutuksista, että se leviää ja haluaa levittäytyä niin kuin syöpä, joka tuhoaa kaiken mikä sen eteen tulee.

Synti kasvaa ja paisuu ja poikii aina lisää syntiä, niin kuin Joosefin veljien tapauksessakin käy selvästi ilmi. Midinialaisten kauppiaiden ohittaessa Joosefin veljien leirin, niin veljet saivat ajatuksen, että he myyvät 20:sta hopeasekelistä Joosefin näille kauppiaille. Rahanhimo ja ahneus syttyi veljesten sydämiin, tämä on osoitus siitä kuinka synti on ahne ja haluaa aina hyötyä itselleen. Synti paisui edelleen ja veljet ottivat Joosefin viitan ja teurastivat vuohipukin ja kastoivat viitan vereen. Tämän takana oli ajatus siitä että he aikoivat näyttää Jaakobille Joosefin veristä viittaa, koska he aikoivat valehdella Jaakobille, että villipedot olivat syöneet Joosefin. Synti laajeni laajenemistaan, nyt veljet peittivät valheella petoksensa ja rikoksensa.

Jumalan seurakunnassa ei ole tilaa valheelle ja petokselle, jos meidän sydämestämme tavataan valheen jäljet niin meidän on tehtävä parannus ja oikaistava valhe. Valheelliset Jumala tulee tuomitsemaan, olkaamme siis tarkkoja mitä puhumme ja sanomme, jottei meitä tuomittaisi tämän maailman kanssa.

Joosefin veljet veivät Joosefin viitan Jaakobille, joka oli tahrittu vuohipukin verellä. Veljet valehtelivat villipetojen raadelleen ja syöneen Joosefin. Jaakob repäisi vaatteensa ja pani säkin päällensä pitkäksi aikaa ja suri poikaansa Joosefia. Veljesten synti satutti nyt myös Jaakobia, joka meni aivan pois tolaltaan pitkäksi aikaa. Mutta Jumala puhui voimakkaasti myös Jaakobille, olihan Jaakob itsekin toiminut väärin asettamalla Joosefin kaikkein rakkaimmaksi pojakseen ylitse kaikkien muiden poikiensa. Jumalan valtakunnan laki on kylvön ja niiton laki. Mitä ihminen elämässään kylvää sitä hän myös niittää. Kun Joosefia ei enää ollut Jaakobin elämässä, niin nyt hän sai huomata muiden poikiensa olemassaolon ja hän sai myös mahdollisuuden rakastaa heitä. Näin myös Jaakob joutui kärsimään itse aiheuttamastaan vääryydestä, koska hän oli puolueellinen rakkaudessaan perhettänsä kohtaan. Tiedätkös ystäväni, samoin sinä ja minä joudumme niittämään myös tässä ajassa sen minkä eteemme kylvämme. Voi kunpa sinun ja minun kylvö olisi vanhurskauden kylvöä, eikä piikkistä orjantappura kylvöä.

Kun Jumala kutsuu palvelutehtävään niin hän myös varustaa ja koettelee sen kenet Hän on kutsunut. Jumalan valtakunnassa se joka itseään suosittelee ei ole koetuksen kestävä, vain se kestää koetuksen, jota Herra suosittelee. Jos koet, että sinulle on varattuna joku palvelutehtävä, mutta et kuitenkaan kestä siihen palvelutehtävään vaadittavia koetuksia niin sinua ei ole Jumala kutsunut tähän palvelutehtävään. Sillä Jumala ei kutsumistaan kadu ja Hän antaa varustaa kutsutun koetuksen kestäväksi. Jumala koettelee sinua oletko sinä hänelle kuuliainen, koska vain kuuliaisuuden kautta voit palvella Jumalaasi. Sinua koetellaan myös siksi, jottet häpeäisi Herraa etkä Hänen työtänsä ja myös, että oikein jakelisit Herran sanaa ja oikealla tavalla palvelisit Herraasi ja Jumalaasi. Sinua koetellaan myös, jotta Jumala näkee, että rakastat Häntä, koska muuten et voi palvella Häntä, sillä ne jotka on koeteltu ja havaittu koetuksen kestäviksi saavat elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka Jumalaa rakastavat.

Jumala kutsui ja antoi Joosefille tehtävän, mahtoiko Joosef ajatella kaivossa ja orjaksi myymisen jälkeen, että toteutuuko Jumalan kutsu minun elämässäni?  Pieni ihminen kipuilee ja kyselee juuri tällaisissa tilanteissa samaa kysymystä, mahtaako Jumalan kutsu koskaan toteutua minun elämässäni? Tiedätkö ettei Jumala kouluta koskaan lapsiansa Hänen palvelutehtäviinsä siten kuin ihminen kouluttaisi. Jumalan koulussa on erilaiset koulutusperiaatteet kuin ihmisten kouluissa. Kun profeetta Samuel voiteli Daavidin kuninkaaksi niin varsin pian sen jälkeen Daavid joutui pakenemaan kuningas Saulia ja Daavidin hovi oli pimeät ja kolkot luolat, joissa Daavid asusteli. Jumala ei kouluttanut Daavidia kuninkaaksi kuninkaan linnassa, vaan Saulin vainon tähden koulutus tapahtui pakomatkalla pimeissä luolissa ja erämaassa. Joosefia taas koulutettiin Egyptin maan käskynhaltijaksi, koska oli tulossa iso ja laaja nälänhätä, joka ulottuisi ja koskettaisi myös Jaakobin perhettä ja näin Joosef saisi turvata perheensä elannon.  Joosefiakaan ei kasvatettu Faaraon hovissa, vaan kaivon kautta orjuudessa.

Miksi Jumala kouluttaa näin omiansa? Jumalanpalvelemisen päätarkoitus on ihmisen pelastus ja syntien anteeksiantamus, siksi Jumala kouluttaa aina omansa käytännön koulussa antamaan anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet, siksi Hänen omansa joutuvat kokemaan syrjintää ja halveksuntaa, että he olisivat itse myös täynnä sitä samaa anteeksiantamusta kuin Jumala. Evankeliumi on sanoma Jumalan suuresta anteeksiantamuksesta, mutta ihmiset ovat synnin orjia, jotka nauttivat synnin tuottamasta nautinnosta. Tämän tähden ei ihmis-lihalle kelpaa evankeliumi. Mutta syntien anteeksiantamus on se suola, joka houkuttelee ihmisen pois syntielämästä sekä johdattaa ihmisen kääntymään elävän Jumalan puoleen. Siksi myös sinä ja minä saamme vaeltaa siinä Jumalan koulussa, joka vaikuttaa meidän sydämeemme anteeksiantamuksen niitä kohtaan, jotka hyljeksivät meitä meidän uskomme tähden. Jumalaa ei voi palvella ilman anteeksiantavaa sydäntä, joten pyytäkäämme, että Jumala vaikuttaa meidän sydämissämme anteeksiantamusta niitä kohtaa, jotka rikkovat meitä vastaan.

Orjuus

Midianilaiset kauppiaat myivät Joosefin Egyptiin Potifarin taloon, joka oli faaraon hoviherra ja henkivartijainpäällikkö. Ajattele Joosef oli hylätty ja petetty ja nyt hän vielä joutui orjaksi egyptiläiselle ruhtinaalle. Mutta Joosef ei hylännyt isiensä Jumalaa, vaan palveli Häntä Egyptin orjuudessakin, siitä on todisteena Raamatun sana, joka osoittaa, että Herra oli Joosefin kanssa ja antoi kaiken menestyä mitä Joosef teki.  Potifar huomasi, että Joosefin työnteossa oli suuri siunaus, siksi hän päätti asettaa Joosefin talonsa hoitajaksi ja uskoi kaiken omaisuutensa Joosefin haltuun. Ja Herra siunasi nyt myös Potifarin taloa Joosefin tähden.

Joosefilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot ja sen tähden Potifarin puoliso iski silmänsä Joosefiin ja sanoi: ”Makaa minun kanssani.” Synti kietoo ihmissilmän ja sydämen kauniilla ja ihastuttavilla asioilla, joihin synti sitten synnyttää himon. Tämä lihan himo iski myös Potifarin vaimoon, kun hän katseli Joosefia. Joosef oli Jumalan palvelija ja siksi hän sanoi: Kaikki on haltuuni uskottu paitsi sinä, kuinka siis voisin tehdä niin suuren synnin ja rikkoa Jumalaa vastaan. Potifarin vaimo ei välittänyt Joosefin kieltäytymisestä, vaan hän yritti houkutella päivästä päivään Joosefia makaamaan kanssaan. Mutta Joosef kieltäytyi, joka kerta Potifarin vaimon houkutuksesta huoruuden harjoittamisesta hänen kanssaan. Taas uudestaan eräänä päivänä Potifarin vaimo houkutteli Joosefia makaamaan kanssaan. Potifarin vaimo tarttui kiinni Joosefin viittaan ja yritti saada Joosefin makaamaan kanssaan.  Tämän tapahduttua Joosef riuhtaisi itsensä irti sillä seurauksella, että hänen viittansa jäi Potifarin vaimon käsiin. Potifarin vaimo suuttui tästä Joosefille ja lavasti raiskausyrityksen Joosefia vastaan. Tämän valheen tähden Potifar lähetti Joosefin vankilaan.

Lihanhimo synnytti Potifarin vaimoon pakkomielteen Joosefista ja siitä, että hän halusi maata Joosefin kanssa. Ihmisen liha himoitsee syntiä niin paljon, että ihminen joutuu synnin orjuuden pakkovallan alle. Potifarin vaimokin oli pakkomielteensä vanki hän oli päättänyt maata Joosefin kanssa. Joosefin torjunta aiheutti Potifarin vaimolle hylätyksi tulemisen tunteen, hänet oli torjuttu naisena, joka oli valmis antamaan itsensä miehelle. Tämä hylätyksi tuleminen oli liikaa tälle ylpeälle ja petolliselle naiselle, siksi hän päätti kostaa Joosefille ja lavasti törkeästi valheellisen raiskausyrityksen. Kostonhalua seurasi myös valhe, jonka kautta tämä petollinen nainen halusi nöyryyttää ja loukata Joosefia. Synti on todella törkeä, sillä se toimii usein juuri niin kuin tässä Potifarin vaimon tapauksessa. Ensin synti synnyttää himon ja pakkomielteen, mutta jos synti ei pääsekään käsiksi sinuun se haluaa valheella ja petoksella kostaa sinulle. Synti on valmis jopa tarttumaan sinuun kiinni ja ainoa keino sitä vastaan on se, että sinun on uskossa ravistettava itsesi irti siitä samoin kuin Joosefkin teki.

Todellista menestysteologiaa oli se ettei Joosef antautunut synnille eikä langennut haureuteen Potifarin vaimon kanssa. Siinä Joosef menestyi, että piti sydämensä puhtaana haureudesta. Tämä sisimmän puhtaana pitäminen on todellista uskon ”menestysteologiaa”, jota ei  mitata uskovan pankkitilin suuruudella eikä hienoilla autoilla ja taloilla, niin kuin valitettavasti, jotkut uskon piirit epäterveesti opettavat. Kuuliaisuudestaan Joosef sai palkaksi Jumalalta puhtaan sydämen ja saatanalta vankilatuomion.  Vankilatuomio ei siis ollut Joosefin huonon uskon elämän syytä, vaan se johtui puhtaasta uskon elämästä ja rakkaudesta Jumalaan. Tässä kohtaa minun sydämeni murtuu ja itkee ilosta, sillä Joosefin puhtaus ja usko oli suuri osoitus Jumalan voimasta ja sen voiman vaikutuksesta pienen ihmisen elämässä, joka rakastaa Jumalaa.

Ajattele Joosefia, hänet oli omat veljet  hylänneet ja hän oli yksin Egyptissä ilman ”seurakunnan” tukea. Joosef ei voinut soittaa puhelimella ja kertoa pahasta olostaan seurakuntansa sielunhoitajalle. Hän oli yksin, vain Jumala oli hänen kanssansa. Tässä tilanteessa hänen sisäinen ihminen kaipasi varmasti lämpöä ja lohdutusta ja ymmärrystä. Tähän tilanteeseen lähetti saatana kauniin naisen, joka tarjosi lämmintä syliänsä lämmikkeeksi Joosefin haavoille. Näin ihmisymmärrys ja järki ajattelee. Ajattele Joosefia, hän oli nuori mies parhaissa voimissaan ja nainen lähestyy Joosefia ja käyttää kaikki naiselliset keinonsa tarjoten naisen rakkauttaan Joosefille. Tuon tarjouksen edessä liian moni mies saastuttaa itsensä haureudella. Miksi Joosef ei langennut eikä saastunut haureudella?

Joosef eli lähellä Jumalaa ja sen tähden hän näki, että tuo lämmin naisen syli ei ollutkaan lämmin, vaan kylmä joka kylmyydellään myös olisi turmellut Joosefin. Mutta liha joka oli myös Joosefissa on myyty synnin himojen alaisuuteen, eikä pelkkä tieto haureuden aiheuttamasta tuhosta, joka saastuttaa ihmisen ei  yksistään riittänyt varjelemaan Joosefia haureudelta. Jumala vaikutti tahtomisen ja tekemisen Joosefin sydämessä, jotta Jumalan hyvä tahto tapahtuisi. Ilman Jumalan läheisyyttä ja vaikutusta Joosef olisi ollut myyty mies synnin himojen harjoittamiseen. Kiitos Jumalalle, Hänen väkevästä armostaan ja sen vaikutuksesta. Näin toteutui Joosefin elämässä Jumalan käskyjen kunnioittaminen; Älä tee huorin, äläkä himoitse lähimmäisesi aviopuolisoa ja palvelijoita, äläkä mitään mikä on hänen omaansa.

Vankila

Joosef joutui siis vankilaan petoksen ja valheen tähden, mutta vankilassakin Jumala siunasi Joosefia. Ja niin Joosefin haltuun uskottiin kaikki vankilan vangit ja Joosef huolehti kaikesta mitä vankilassa tehtiin. Jumala koulutti Joosefia tehtäväänsä Potifarin talossa, jossa Joosef vastasi Potifarin talon hoidosta ja myös vankilassa Jumala koulutti Joosefia tehtäväänsä, jossa Joosef myös vastasi kaikesta mitä  vankilassa tehtiin. Ei tämä maailma eikä saatana pystynyt estämään sitä koulutusta, jota Jumala antoi Joosefille, jotta hän olisi valmis vastaanottamaan ja palvelemaan siinä tehtävässä, johon Jumala oli hänet valinnut. Ajattele Jumalan suurta suvereenisuutta tässä maailmankaikkeudessa, kaikki on todella hänen kädessään, niin kuin eräässä lastenlaulussakin lauletaan: ”Hän pitää maailmamme kädessään, koko maailma kädessään.”  Jumala ei kouluta ihmistä niin kuin ihminen kouluttaa eli istu penkille niin minä tankkaan sinun pääsi täyteen teoreettista tietoa. Jos seurakunnat hylkäisivät teoreettisen sanan opettamisen ja siirtyisivät todelliseen  rakkauden kautta vaikuttavaan keskinäiseen rakentumiseen niin silloin näkisimme paljon enemmän Jumalan tekoja.

Kun Joosef oli vankilassa niin faaraon juomanlaskija ja leipuri joutuivat vankilaan, koska olivat  rikkoneet faaraota vastaan. Vankilassa ollessaan molemmat sekä juomanlaskija ja leipuri näkivät unen, jotka Joosef selitti heille, koska Jumala antoi hänelle selityksen heidän uniinsa. Kolmen päivän päästä faaraon juomanlaskija korotetaan takaisin tehtäväänsä, selitti Joosef. Faaraon leipojalle Joosef selitti; kolmen päivän päästä hänet hirtettäisiin. Kun kolme päivää kului niin juomanlaskija korotettiin takaisin tehtäväänsä ja leipuri hirtettiin, tapahtui juuri niin kuin Joosef oli selittänyt.

Näyn toteutuminen ja lupauksen omistaminen

Kahden vuoden kuluttua tästä tapahtumasta faarao näki unen, johon hän ei saanut keltään selitystä. Faarao oli hyvin vihainen, koska nämä unet vaivasivat hänen mieltänsä, mutta kukaan ei pystynyt niitä kuitenkaan selittämään hänelle. Faaraon juomanlaskija muisti Joosefin ja kertoi faaraolle Joosefista, joka haettiin faaraon luokse. Näin Jumala valmisteli Joosefia ulos vankilasta, jotta hän voisi vastaanottaa palvelutehtävän, joka oli hänelle  varattuna Jumalan toimesta.  

Joosef selitti faaraolle hänen unensa; tulee seitsemän viljavaa vuotta ja niiden jälkeen seitsemän nälkä vuotta, tämä oli faaraon unen selitys. Unen selityksen johdosta faarao asetti Joosefin koko Egyptin maan käskynhaltijaksi.  Jumala käytti juomanlaskijaa ja Joosefille antamaa unen selityksen lahjaa Joosefin vapautumiseen ja näin Joosefin näkemä näky toteutui ja hän sai omistaa hänelle annetun lupauksen.

Koetko sinä olevasi orjuudessa ja vankilassa siten ettet pysty toteuttamaan sitä kutsua, jonka Jumala on sinetillänsä painanut sinun sydämeesi? Muista mitä Jumala teki Joosefille, Hän myös vapauttaa sinut palveluksen työhön, ole valmiina kohta sinä lähdet luolastasi ulos ja palvelet elävää Jumalaa teossa ja totuudessa.

Nälänhätä saavutti myös Joosefin veljet, jotka tulivat ostamaan viljaa Egyptistä, mutta he eivät tunnistaneet Joosefia. Joosef koetteli veljiään ja syytti veljiään vakoojiksi ja pisti heidät vankilaan. Nyt oli tullut myös veljien väärän kylvön niiton aika ja Joosef kysyi heiltä: ” Onko teillä isää tai veljeä?”

Joosefin veljet vastasivat: ”Meillä on kotona vanha isä ja veli, joka on syntynyt hänen vanhoilla päivillänsä ja on vielä nuori; mutta tämän veli on kuollut, ja niin hän on jäänyt yksin äidistänsä, ja hänen isänsä rakastaa häntä. ” Veljien rikos ja petos pysyi heidän edessään ja niin he joutuivat valehtelemaan Egyptin maan käskynhaltijalle. Ja Jaakob oli taas ottanut itselleen suosikin omista pojistaan ja tämän suosikin nimi oli Benjamin, joka oli myös Raakelista syntynyt. Jumala tulee korjaamaan tämän perheen vääristyneet ihmissuhteet ja asettaa ne paikallensa, kunhan  ensin jokainen osapuoli ensin niittää kylvönsä hedelmän.

Joosef keksii, että hän haluaa nähdä tuon nuorukaisen Benjaminin, johon veljet vastaavat: ” Nuorukainen ei saata jättää isäänsä, sillä jos hän jättäisi isänsä, niin tämä kuolisi.” Joosef vastaa veljillensä: 'Jos nuorin veljenne ei tule tänne teidän kanssanne, niin älkää enää näyttäytykö minun kasvojeni edessä.” Joosef laittoi veljensä ahtaalle ja nähdessään veljiensä ahdingon hän käski egyptiläiset pois huoneesta ja hän purskahti kovaan itkuun ja kertoi veljillensä kuka hän oli.

Mutta Joosef sanoi veljilleen: "Tulkaa tänne luokseni". Ja hänen veljensä tulivat hänen luokseen. Niin Joosef sanoi: "Minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka myitte Egyptiin. Mutta älkää nyt olko murheissanne älkääkä pahoitelko sitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala on minut lähettänyt teidän edellänne pitääkseen teidät hengissä. Kaksi vuotta on nyt nälänhätä ollut maassa, ja vielä on jäljellä viisi vuotta, joina ei kynnetä eikä eloa korjata. Niin Jumala lähetti minut teidän edellänne säilyttääkseen teille jälkeläisiä maan päällä ja pitääkseen teidät hengissä, pelastukseksi monille. Ette siis te ole lähettäneet minua tänne, vaan Jumala; hän asetti minut faraon neuvonantajaksi ja koko hänen hovinsa herraksi ja koko Egyptin maan valtiaaksi. Menkää, rientäkää minun isäni tykö ja sanokaa hänelle: 'Näin sanoo poikasi Joosef: Jumala on asettanut minut koko Egyptin herraksi, tule luokseni, älä viivyttele! Sinä saat asettua Goosenin maakuntaan ja olla minun läheisyydessäni, sinä ja sinun lapsesi ja lastesi lapset, pikkukarjasi ja raavaskarjasi, kaikki, mitä sinulla on.

Joosef oli otollinen Jumalalle, koska kaiken kokemansa vääryyden jälkeen hän antoi anteeksi veljillensä, myös sinulle ja minulle Jumala haluaa vaikuttaa Joosefin mielenlaatua eli anteeksiantamusta ja kärsivällisyyttä. Kertomus Joosefin elämästä on myös hyvin voimakas esikuva Jeesuksesta. Jeesuksen kotikyläkään ei tuntenut Jeesuksen messiaanisuutta eikä Israelin kansa, vaan he  hylkäsivät Jeesuksen ja luovuttivat Jeesuksen kuolemaan ristinpuulle. Niin kuin Joosefin veljet tulivat Joosefin luokse kovassa ahdistuksessa niin päivien lopulla juutalaiskansakin tulee ns. Jaakobin ahdistuksessa Jeesuksen luokse ja sitten he löytävät Hänet Israelin johMessiaana. Tähän kauniiseen tulevaisuuden lupauksen täyttymiseen on hyvä lopettaa sanomalla; kiitos Herralle, tule Herra Jeesus.

 

Petri Paavola (kirjoitettu joskus 2000-luvun alkuvuosina)


 


 

 

 

eXTReMe Tracker