Etusivulle

Raamatunopetuksia

 

Jumalan seurakunnan ykseys


Jumala käski kansaansa rakentamaan Hänelle temppelin. Temppeli rakennettiin siksi, jotta Herra kirkkaus ilmestyisi siellä Hänen kansalleen. UT:n ilmoituksen mukaan uskovat ihmiset ovat Jumalan temppeleitä, joiden kautta Jumala puhuu tälle maailmalle. Seurakunta on siis Jumalan temppeli. Tässä kirjoituksessa tutkin Herran temppelin ja Jerusalemin muurien rakentumista Esran ja Nehemian kirjan kautta sekä myös UT:n kirjoituksien perusteella. Tarkoituksenamme on tarkastella sitä miten Herran temppeliä sekä Jerusalemin muureja rakennetaan ja minkälaisia vaiheita temppelin sekä muurin rakentamisessa  käydään läpi.

Pakkosiirtolaisuus

Jumala valitsi pienen Israelin kansan, jonka kautta Hän halusi ilmoittaa itsensä koko ihmiskunnalle. Jumala päätti toteuttaa ihmiskunnan pelastumisen synnin ja saatanan vallasta Israelin kansan kautta. Tämän pelastussuunnitelman täyttymys oli Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen syntyminen ihmiseksi tähän maailmaan. Jeesuksen Israelin Messiaan ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta Jumalan pelastussuunnitelma on toteutunut täydellisesti.

Israelin kansan tuli palvella elävää Jumalaa, se oli Jumalan tahto Israelin kansan kohdalla. Mutta niin kuitenkin kävi, että Israelin kansa sekoitti Jumalanpalvelukseensa pakana kansojen epäjumalanpalvelusta sekä Israelin kansa teki monin tavoin syntiä Jumalaa vastaan. Tämän Israelin kansan uskottomuuden tähden Jumala lähetti Israelin kansan pakkosiirtolaisuuden orjuuteen. Pakkosiirtolaisuudessa Israelin kansa joutui palvelemaan orjuuttajiensa epäjumalia. Uuden liiton seurakunnalle käy samoin jos se on uskoton Jumalalle. Myös uudessa liitossa uskottomuuden seuraus on hajaannus ja pakkosiirtolaisuus sekä ajautuminen epäjumalanpalvelukseen.

Esran kirja ja temppelin rakentaminen

Sidkia oli Juudaan valtakunnan viimeinen hallitsija, joka hallitsi Juudaa 597-586 eKr. Sidkia oli 21 vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi ja hän hallitsi Jerusalemissa 11 vuotta. Sidkia teki kaikkea sitä, mikä oli pahaa ja syntiä. Profeetta Jeremia toi usein Sidkialle sanan Herralta, mutta Sidkia ei nöyrtynyt eikä tehnyt parannusta synneistään. Sidkian aikaiset pappien päämiehet sekä kansa jäljittelivät pakanakansojen epäjumalanpalvelusta, jolla he saastuttivat myös Jerusalemissa olevan Herralle pyhitetyn temppelin. Jumala näki kaiken tämän epäjumalanpalveluksen ja sen tähden Hän sääli kansaansa sekä temppeliänsä.  Jumala lähetti varoituksen sanan profeettojensa kautta kansalle. Mutta kuningas ja uskonnollinen johto sekä kansa pilkkasivat ja halveksivat Jumalan profeettoja sekä Jumalan sanaa. Jumala odotti kansansa tekevän parannuksen, mutta kun he toistuvasti torjuivat Jumalan profeetat ja Jumalan sanan, niin Herra salli Israelin kansan joutumisen pakkosiirtolaisuuteen viholliskansan orjuuden ikeen alle.

Kaldealaisten kuningas hyökkäsi Juudan maahan, jonka seurauksena osa kansasta kuoli. Viholliskuningas ryösti Herran temppelin aarteet sekä kuninkaan ja hänen päämiehensä aarteet ja vei ne baabeliin. Jumalan temppeli poltettiin, Jerusalemin muurit revittiin, kaikki sen palatsit poltettiin tulella, ja kaikki sen kallisarvoiset esineet hävitettiin. Ne jotka olivat säilyneet miekalta, ne vietiin pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin. Ja he olivat baabelin palvelijoina, kunnes Persian valtakunta sai vallan.

Nykyajan pakkosiirtolaisuus

 

Jumalan on säätänyt sanaansa tahtonsa, jossa Hän määrittelee kuinka seurakunnan tulee uskoa Jumalaan. Jumalan sanassa on selvä ilmoitus, että seurakunnan tulee palvella Jumalaa ykseydestä käsin totuuden ja rakkauden Hengen kautta. Uuden liiton uskovien keskuudessa huomaan usein pilkallisen ivan juutalaisia kohtaan sen tähden kun he vanhan liiton aikana kapinoivat ja tekivät syntiä Jumalaa vastaan. Mutta mitä on tapahtunut uudessa liitossa? Seurakunnan ykseys on rikottu ja hajotettu erinimisten puolueiden ja erilaisten oppien tähden. Uuden liiton kansa on hajaannuksen tilassa sadoissa eri nimisissä uskonnollisissa puolueissa, jossa he opettavat mitä erilaisimpia opetuksia. Me uuden liiton kansana saisimme hävetä ja tehdä parannuksen, jotta hajaannuksen häpeätahra poistuisi Jumalan kansan keskeltä.

Osa uuden liiton kansaa arvostaa enemmän kuin Raamattua ihmisten tekemiä uskonnollisia tunnustuskirjoja, joissa Jumalan sana väännetään vääräksi. Kuningas Sidkian päivinä maanjohto ja uskonnollinen johto sekä kansa kaikki yhdessä halveksivat Jumalan sanaa ja väänsivät sen omaan korvasyyhyynsä sopivaksi. Samoin on tänä päivänä Suomen valtiovalta ja kirkon johtomiehet sekä kansa ovat vääntäneet Jumalan sanan vääräksi. Kuningas Sidkia sekä pappien päämiehet pelkäsivät enemmän ihmistä kuin Jumalaa. Samoin on myös tänä päivänä kirkko johtajineen pelkää enemmän ihmisiä kuin Jumalaa, siksi he julistavatkin saarnapöntöistään valheellista ja väärää evankeliumia, joka on mieluista synnin vallassa oleville ihmisille.

Suuri osa Jumalan kansaa on tänä päivänä baabelin pakkosiirtolaisuudessa. Tämä pakkosiirtolaisuus ilmenee mm. seuraavasti:

Uskottomuuden tähden Jumalan kansa on hajaannuksen tilassa erinimisissä puolueissa. Uskottomuuden tähden osa Jumalan kansaa on kiinni ihmistekoisissa uskonnollisissa opeissa, jotka ovat kuitenkin epäjumalanpalvelusta.

Kutsu temppelin rakentamiseen

Israelin kansan ollessa baabelin pakkosiirtolaisuudessa Jumala alkoi puhumaan muutamille israelilaisille paluusta Jerusalemiin. Jerusalemiin paluun tarkoituksena oli aloittaa Herran temppelin rakentaminen. Jumalan Henki herätti muutamien israelilaisten sydämille ajatuksen Herran temppelin rakentamisesta Jerusalemiin.  Miksi temppeli tuli rakentaa Jerusalemiin? Jumalalla on vain yksi temppeli, jossa Häntä tuli palvella. Jumala oli säätänyt, että tuon temppelin tuli olla Jerusalemissa, jonne sitten koko Israel kokoontui palvelemaan Jumalaa. Yksi temppeli on kuva seurakunnan ykseydestä. Jumalalla on vain yksi seurakunta ja seurakunnan tulee palvella Jumalaa ykseydestä käsin. Temppeliä sekä Jerusalemin muureja rakennettiin siksi, että Jumalan kansa voisi palvella yhtenä kansana Jumalaa. Esran kirjassa oleva temppelin rakentaminen sekä Nehemian kirjan muurin rakentaminen kuvaavat siis seurakunnan ykseyden rakentumista, jotta Jumalan kansa voisi palvella ykseydestä käsin Jumalaa. Jumala ei ole koskaan tarkoittanut seurakuntansa olevan hajaannuksessa erinimisissä puolueissa. Hajaannuksen tila on Jumalan sallimus sen tähden kun Jumalan kansa on uskottomuutensa tähden joutunut hajaannukseen sekä pakkosiirtolaisuuteen. Mutta niin kuin Esran päivinä, niin myös tänään Jumala herättää muutamien Hengen, jotka julistavat paluuta ykseyteen sekä kehottavat Jumalan kansaa palaamaan totuuden mukaiseen evankeliumiin. Mutta huomaa! Vain ne joiden Hengen Jumala herättää voivat palata pakkosiirtolaisuudesta ykseyteen. Jos rakastat enemmän Jumalaa ja Hänen tekojansa kuin ihmisten perinnäissääntöjä, niin sinäkin saat palata pakkosiirtolaisuudesta Jumalan kansan ykseyteen.

Se tosi asia Jumalan kansan on hyväksyttävä, että kaikki uskovat eivät halua lähteä puoluekristillisyydestä ”Jerusalemiin” rakentamaan Jumalan seurakuntaa ykseydestä käsin. Niin kuin Esran päivinä osa  Israelin kansasta jäi Baabeliin pakkosiirtolaisuuteen, niin myös tänä päivänä osa Jumalan kansaa jää puoluekristillisyyden pakkosiirtolaisuuteen, siitäkin huolimatta, että Ilmestyskirjassa on osalle Jumalan kansaa kehotus tulla ulos Baabelista. Mutta sinä, joka rakastat Jeesusta ja Hänen sanaansa, kuuntele sinä Jeesuksen ääntä ja ala kokoontumaan seurakunnan ykseyden perustalle.

Kun nuo jälleenrakentajat palasivat Jerusalemiin, niin he menivät yhtenä miehenä sille paikalle, missä Herran temppeli oli sijainnut. Siellä he antoivat vapaaehtoisia lahjoja Jumalan temppelille, jotta temppeli saadaan jälleen rakennetuksi paikallensa. Jokainen antoi sen mukaan kun pystyi ja oli varoja. Jumalan valtakuntaa ei rakenneta pakkokeinoin, vaan vapaaehtoisesti niiden kykyjen ja varojen sekä armoituksien mukaan, joita Jumala on itsekullekin antanut. Jumalan valtakuntaa tulee rakentaa ykseydestä käsin eikä eri puolueissa. Jumalan valtakunnan työ onnistuu vain ykseydestä käsin, sitä ei saa tehdä muulla tavalla.

Polttouhrialttarin rakentaminen

Ensimmäinen tehtävä oli polttouhrialttarin rakentaminen Herralle. Polttouhrialttarilla poltettiin uhrieläimiä. Polttouhri on uudessa liitossa lihan kuolema tälle maailmalle ja synnille.  Pyhä Henki saa Jumalan sanan kautta aikaan tämän lihan kuoleman uskovan sydämessä. VT:ssa polttouhri eläimen veri  vihmottiin alttarille ja uudessa liitossa se merkitsee sitä, että lihan kuoleman kautta Pyhä Henki hallitsee uskovaa ja tämä on suloinen tuoksu Herralle. VT:ssa polttouhri pilkottiin kappaleiksi ja nämä kappaleet poltettiin tulessa alttarilla ja koko uhri tuli kokonaan polttaa alttarilla. Uudessa liitossa Jeesus kastaa Häneen uskovat Pyhällä Hengellä ja tulella. Tämä tuli polttaa pala palalta uskovan ihmisen lihallisen elämän, jotta siitä tulee hengellinen elämä ja silloin se on suloinen tuoksu Herralle. Suuressa rakkaudessaan ja armossaan Jumala polttaa meidän lihamme synteineen ja himoineen pala palalta, koska kukaan ei kestä polttouunia ilman paloittelua. Yksi juuri kerrallaan, jota ei ole taivaallinen Isä istuttanut, revitään ja poltetaan meidän sydämestämme. Synnin juuret kukistetaan meidän sydämestämme ja Jumalan sana ja Hengen elämä laitetaan tilalle. Jumalan vaikuttama elämä Pyhässä Hengessä suojaa ja turvaa meidän elämämme, mutta synnin harjoittaminen tuhoaa ihmisen. Tämän tähden Jumala haluaa täyttää meidät Hengellänsä, koska muutoin tuhoudumme. VT:ssa polttouhrieläimen sisälmykset ja jalat pestiin ja sitten ne asetettiin alttarille, jossa ne poltettiin. Tämä kuvaa uudessa liitossa sitä kun Jumala puhdistaa Pyhässä Hengessä uskon kautta meidän sydämemme. Ja kun sisin on puhdas niin elämän vaelluksesta tulee puhdasta. VT:ssa polttouhri tuli aina toimittaa säädetyllä tavalla, niin se on uudessa liitossakin. Henki kuolettaa meidän lihamme, jotta emme enää palvele syntiä, vaan vanhurskauden kautta elävää Jumalaa. Ilman polttouhri käsittelyä eli lihan kuolemaa ei voida kokoontua ja rakentua ykseydestä käsin.

Vanhassa liitossa ennen polttouhria uhrattiin syntiuhri. Syntiuhri on Jeesuksen puhdas elämänvaellus ja ristinkuolema sekä ylösnousemus. Golgatan täytetty työ on seurakunnan perustus. Seurakunnan perustus on Jeesus Kristus, tälle perustukselle voidaan aloittaa rakentaminen vasta sitten kun suostumme polttouhraamaan syntisen lihamme polttouhrialttarille. Seurakunnan tulee siis rakentaa ja rakentua ykseydestä käsin, hajaannus ja eriseuraisuus on lihan tekoa.

Rakennustyön aloittaminen

Herran temppelin rakennustyö aloitettiin Jeesuan ja hänen poikiensa sekä veljiensä ja Kadmielin ja hänen poikiensa johdolla. Ja kun rakentajat laskivat Herran temppelin perustusta, asetettiin papit virkapuvuissaan torvilla ja leeviläiset, Aasafin jälkeläiset, kymbaaleilla ylistämään Herraa, Israelin kuninkaan Daavidin järjestelyn mukaan. Ja he virittivät ylistys-ja kiitosvirren Herralle: "Sillä hän on hyvä sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti Israelia kohtaan". Ja kaikki kansa nosti suuren riemuhuudon ylistäen Herraa siitä, että Herran temppelin perustus oli laskettu. Mutta monet papit, leeviläiset ja perhekunta-päämiehet, vanhukset, jotka olivat nähneet edellisen temppelin, itkivät suurella äänellä, kun tämän temppelin perustus laskettiin heidän nähtensä. Monet taas korottivat äänensä riemuiten ja iloiten.

Perustuksen laskeminen sai kansan suuren ilon valtaan. Mekin saame iloita Jeesuksesta Kristuksesta, joka on seurakunnan perustus. Riemuitkaamme yhtenä seurakuntana Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Vapahtajastamme.

Rakennustyön estäminen

Mutta kun Juudan ja Benjaminin vastustajat kuulivat, että pakkosiirtolaiset rakensivat temppeliä Herralle, Israelin Jumalalle,  astuivat he Serubbaabelin ja perhekunta-päämiesten luo ja sanoivat heille: "Me tahdomme rakentaa yhdessä teidän kanssanne, sillä me etsimme teidän Jumalaanne, niinkuin tekin, ja hänelle me olemme uhranneet Eesarhaddonin, Assurin kuninkaan, päivistä asti, hänen, joka toi meidät tänne". Mutta Serubbaabel ja Jeesua ja muut Israelin perhekunta-päämiehet sanoivat heille: "Ei sovi teidän ja meidän yhdessä rakentaa temppeliä meidän Jumalallemme, vaan me yksin rakennamme Herralle, Israelin Jumalalle.

 

Epäjumalanpalvelijat yrittävät vakuuttaa Serubbaabelille ja Jeesualle, että he palvelevat samaa Jumalaa kuin israelilaiset, mutta onneksi Serubbaabel ja Jeesua olivat todellisia Jumalan palvelijoita, jotka näkivät heidän kuitenkin palvelevan epäjumalia. Myös tänä päivän uskonnollinen maailmaa haluaa rakentaa yhdessä Jumalan kansan kanssa temppeliä Herralle. Mutta Jumalan kansan on rakennettava temppeli vain Jumalan kansaan kuuluvien kanssa. Koska uskonnollinen maailma palvelee epäjumalia, niin sen tähden ei Jumalan kansa saa rakentaa yhdessä heidän kanssaan. Jumalan kansa ei saa sotkea epäjumalanpalvelusta Jumalan palvelemiseen.

 

Minun on suureksi surukseni kirjoitettava seuraava asia: Osa Jumalan kansasta on langennut tänä päivänä ekumeeniseen yhteyteen katolisen kirkon kanssa. Ekumeeninen työ eli ekumenia pyrkii saavuttamaan yhteyden kaikkien uskontojen kesken. Paavi Johannes Paavali kirjoittaa kiertokirjeessään 25 toukokuuta 1995 mm. näin:

 

Jumala tahtoo, että koko hajalleen joutunut ihmiskunta muodostaisi ykseyden. Siitä syystä hän lähetti Poikansa, jotta tämä lahjoittaisi meille kuolemallaan ja ylösnousemisellaan rakkauden Henkensä. Ristillä tapahtuneen uhrikuolemansa aattona Jeesus itse rukoilee oppilaidensa ja kaikkien häneen uskovien puolesta, että he olisivat yhtä, elävä yhteisö. Sen tähden ihmisillä, jotka liitetään kasteessa Kristuksen ruumiiksi, on velvollisuuden lisäksi Jumalan edessä vastuu noudattaa hänen suunnitelmaansa; Kristuksen ruumiissa sovinto ja yhteys toteutuvat täydellisesti. Miten voisimme pysyä jatkuvasti erossa, kun meidät on kuitenkin kasteessa "upotettu" Herran kuolemaan, juuri siihen tapahtumaan, jossa Jumala on Pojassaan hajottanut maahan meitä erottavat muurit? "Tämä jakautuneisuus on ilmeisessä ristiriidassa Kristuksen tahdon kanssa, se on maailmalle pahennukseksi ja vahingoittaa evankeliumin kaikille luoduille julistamisen pyhää asiaa…

 

Paavi puhuu antikristuksen suulla, sillä hän ei epäjumalan palvelijana ymmärrä, että Jeesuksen tarkoittama uskovien ykseys on vain Jumalan Hengestä eli uudestisyntyneiden uskovien välistä yhteyttä. Paavi ja katolinen kirkko opettaa esim. seuraavia harhaoppeja, joita ei voi kukaan Jeesukseen uskova uskoa tai levittää:

 

Katolisen kirkon opetuksia:

Opetusta Jumalan ilmoituksesta ihmisille

 

-             Kaikki minkä Jumala on meille ilmoittanut, esittää meille katolinen kirkko.

 

-             Jumalan ilmoittama on tullut tietoomme osaksi kirjallisesti, osaksi suullisesti; kirjallisesti pyhässä raamatussa, suullisesti muistotiedossa eli perimäopissa (traditio).  

 

-             Meidän pitää uskoa muistotietokin, sillä perimätieto on kirjoittamaton raamattu.  

  

-             Kristityn pitää uskoa kaikki, minkä Jumala on ilmoittanut ja katolinen kirkko asettaa uskottavaksi, joko se sitten on pyhään raamattuun kirjoitettu tai ei.  

 

-              katolisella kirkolla yksin on koko Kristuksen opettama usko, koska se yksin on Kristukselta ja apostoleilta vastaanottanut ja aina väärentämättömänä säilyttänyt tämän uskon.  

 

Paavien ajatuksia Mariasta

 

-             Paavi Pius X: Eikö Maria ole Kristuksen äiti? Siksi hän on myös meidän äitimme. Kun Maria kantoi kohdussaan Vapahtajaa, hänen voidaan sanoa synnyttäneen myös ne, joiden elämä sisältyi vapahtajan elämään. Me kaikki olemme siksi syntyneet Marian kohdusta niin kuin ruumis on yhtynyt päähän. Hengellisessä ja mystillisessä mielessä meitä kutsutaan Marian lapsiksi, ja hän on meidän kaikkien äiti.

 

-             Paavi Pius X: Kristuksen ja Marian tahtojen ja kärsimysten yhteen liittymisen kautta Maria ansaitsi tulla kadotetun maailman korjaajattareksi kaikkein arvollisimmalla tavalla ja kaikkien niiden lahjojen jakajaksi, jotka Jeesus on hankkinut meille kuolemallaan ja verellään. Me emme kiellä, että näiden lahjojen jakaminen on ahtaasti ja asianmukaisesti ottaen Kristuksen oikeus… Kuitenkin … autuaalle Neitsyelle suotiin olla yhdessä ainosyntyisen Poikansa kanssa kaikkein voimallisin koko maailman Välittäjätär ja Sovittajatar. Kristus on lähde… mutta Maria, kuten Pyhä Bernhard huomauttaa on Kanava tai hän on kaula, joka yhdistää ruumiin Päähän ja jonka kautta Pää lähettää voimaa ja väkevyyttä ruumiin lävitse.

 

-             Paavi Johannes Paavali II: Ristin juurella Maria osallistuu uskon kautta tämän itsensätyhjentämisen shokeeraavaan mysteeriin. Tämä on ehkä ihmisen historian syvin uskon yhteys. Uskon kautta Äiti osallistuu Poikansa kuolemaan, hänen lunastavaan kuolemaansa.

 

-             Paavi Leo XIII: Totuutena voidaan vahvistaa, että Jumalan tahdosta siitä suunnattoman suuresta kaikkien armojen aarreaitasta, jonka Jumala on   varannut, ei tule meille mitään muutoin kuin Marian kautta… kuinka suuri onkaan viisaus ja armo, joka on ilmoitettu, tässä Jumalan suunnitelmassa… Maria on meidän loistava välittäjämme, hän on kaikkivaltiaan Jumalan voimakas Äiti.

Paavin asema kirkossa

 

-             Kirkon pitää tuntea päämiehensä, koska sen täytyy häntä totella; mutta koko kirkko ei ole koskaan tunnustanut ketään toista päämiestä kuin Rooman piispan, samoin kuin koskaan mikään muu piispa ei ole uskaltanut esittää vaatimusta olla kirkon päämiehenä, kaikkien kristittyjen isänä ja opettajana. Jos siis Rooman piispa ei olisi kirkon päämiehenä Pietarin perillinen, niin ei olisi mitään päämiestä, ja kirkon perustus ja samassa itse kirkko olisi kukistunut.

Kaste

 

-             Kaste on ensimmäinen sakramentti, koska ennen kastetta ei tehoisasti voida vastaanottaa mitään muuta sakramenttia; kaste on tärkein sakramentti, koska ilman kastetta ei kukaan voi tulla autuaaksi.

 

-             Kaste puhdistaa perisynnistä ja kaikista muista synneistä; peruuttaa kaikki ajalliset ja iankaikkiset rangaistukset; antaa pyhittävän armon ja avunarmon sen säilyttämiseksi; jumalalliset hyveet; painaa sieluumme lähtemättömän tuntomerkin, tekee meidät Kristuksen ja hänen pyhän kirkkonsa jäseniksi, Jumalan lapsiksi ja taivaan perillisiksi.

 

-             Kaste on sakramentti, jossa ihminen vedellä ja Jumalan sanalla puhdistetaan kaikesta synnistä ja syntyy uudesti Kristuksessa ja  pyhitetään iankaikkiseen elämään.

 

-             Kirkko tuntee monta mahdollisuutta pyytää ja saada syntien anteeksiantaminen…Kun kirkkoon tulija tekee ristinmerkin vihkiveteen kastetuin sormin ja näin uudelleen tunnustautuu kasteeseensa, hänkin kulkee kääntymyksen ja syntien anteeksi saamisen tiellä.

 

Ehtoollinen

 

-             Kristus on antanut apostoleille voiman muuttaa leipä ja viini hänen pyhäksi ruumiikseen ja verekseen. Sen voiman on Kristus antanut sanoilla: ”Tehkää tämä minun muistokseni.” Tämä voima on siirtynyt oikeudellisesti vihityille piispoille ja papeille. Piispat ja papit harjoittavat tätä valtaansa pyhässä messussa, kun he muuttumisen tapahtuessa leivän ja viinin yli lausuvat Kristuksen sanat: ”Tämä on ruumiini ja vereni.” Muuttumisen jälkeen on alttarilla, leivän ja viinin muodossa, Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri todesti, todellisesti ja oleellisesti läsnä. Kristus pysyy niin kauan läsnä kuin leivän ja viinin muodot ovat läsnä.

 

-             Pyhä messu-uhri on uuden liiton alituinen uhri, jossa Herramme Jeesus Kristus, leivän ja viinin muodossa, papin käsien kautta verettömällä tavalla uhraa itsensä taivaalliselle Isälleen.

 

-             Pyhä messu-uhri on sama uhri kuin ristillä toimitettukin; ainoastaan uhraamistapa on toinen.

 

-             Pyhä messu-uhri on sama kuin ristinpuussa tapahtunut uhri, koska kummassakin sama --- Herramme Kristus --- uhraa ja uhrataan.

 

-             Ristissä Kristus uhrasi itsensä verisellä tavalla; pyhässä messussa hän uhraa itsensä verettömällä tavalla, koska hän ei enää kärsi eikä kuole.

 

-                                                                                                                        Pyhä messu-uhri on ylevin uhri, koska se on; 1. arvollisin ylistysuhri 2. Jumalalle mieluisin kiitosuhri 3. tehokkain rukousuhri. 4. voimakkain sovitusuhri.

 

Uskovien tulee rakastaa katolisia, mutta kuitenkin kertoa heille totuus siitä valheesta ja pimeydestä missä katolinen kirkko todellisuudessa on. Katolisessa kirkossakin voi olla uskovia, mutta kukaan todellinen Jeesuksen opetuslapsi ei voi uskoa katolisen kirkon toista evankeliumia. Todellinen Jeesuksen opetuslapsi uskoo Jeesukseen ja Jumalan sanaan niin kuin se on kirjoitettu.

 

Ekumenia on siis antikristuksen eksytys, jolla hän yrittää saada koko ihmiskunnan eksymään epäjumalanpalvelukseen. Ekumenia ei siis ole Jeesuksen tarkoittamaa uskovien ykseyttä. Pysyköön jokainen Jeesuksen opetuslapsi poissa ekumenian alttareilta. On suuri häpeä jos valheen voima pystyy yhdistämään eri uskonnot keskinäiseen yhteisymmärrykseen, mutta Jumalan kansa jää puoluekristillisyyteen ja hajaannuksen tilaan. Minä uskon, että Jumala palauttaa ennen Jeesuksen tulemuksen päivää ykseyden kansallensa ja siksi saatana haluaa eksyttää Jumalan kansankin ekumeniaan mukaan, valehdellen ekumenian olevan Jeesuksen opettamaa uskovien yhteyttä. Joten nyt Jumalan kansana meidän on tehtävä parannus ja lopetettava puoluekristillisyys ja palattava seurakunnan ykseyden perustalle.

Temppelin rakentumisen keskeytyminen

 

Mutta maan kansa sai Juudan kansan kädet herpoamaan ja pelotti heidät rakentamasta. Ja ne palkkasivat heitä vastaan neuvonantajia, jotka tekivät heidän hankkeensa tyhjäksi, niin kauan kuin Koores, Persian kuningas, eli, ja aina Daarejaveksen, Persian kuninkaan, hallitusaikaan asti. Ahasveroksen hallituksen aikana, hänen hallituksensa alussa, he kirjoittivat syytöskirjan Juudan ja Jerusalemin asukkaita vastaan. Ja Artahsastan aikana kirjoittivat Bislam, Mitredat ja Taabeel ynnä näiden muut virkatoverit Artahsastalle, Persian kuninkaalle. Kirje oli kirjoitettu aramin kirjoituksella ja käännetty araminkielelle.  Käskynhaltija Rehum ja kirjuri Simsai kirjoittivat kuningas Artahsastalle Jerusalemia vastaan kirjeen, joka kuului näin:

 

"Käskynhaltija Rehum ja kirjuri Simsai ynnä muut heidän virkatoverinsa, tuomarit, järjestysmiehet, tarpelilaiset, afarsilaiset, erekiläiset, babylonialaiset, suusanilaiset, dehavilaiset, eelamilaiset, ja muut kansat, jotka suuri ja mainehikas Aasenappar vei pakkosiirtolaisuuteen ja sijoitti Samarian kaupunkiin ja muualle, tälle puolelle Eufrat-virran," ja niin edespäin. Tämä on jäljennös kirjeestä, jonka he lähettivät hänelle: "Kuningas Artahsastalle sinun palvelijasi, miehet tältä puolelta Eufrat-virran," ja niin edespäin.  "Tietäköön kuningas, että ne juutalaiset, jotka lähtivät sinun luotasi meidän luoksemme, ovat tulleet Jerusalemiin. He ovat nyt rakentamassa tuota kapinallista ja pahaa kaupunkia ja panemassa kuntoon muureja ja korjaamassa perustuksia. Niin tietäköön kuningas, että jos se kaupunki rakennetaan ja muurit pannaan kuntoon, he eivät suorita rahaveroa, eivät luonnontuotteita eivätkä tierahaa, ja siitä kärsivät kuningasten tulot. Koska kerran me syömme palatsin suolaa eikä meidän sovi nähdä kuninkaan häpäisemistä, sentähden me lähetämme ja ilmoitamme tämän kuninkaalle, että hän tutkituttaisi sinun isiesi aikakirjaa; sillä aikakirjasta sinä huomaat ja saat tietää, että se kaupunki on ollut kapinallinen kaupunki, joka on tuottanut kuninkaille ja maakunnille vahinkoa ja jossa ammoisista ajoista on pantu toimeen levottomuuksia. Sentähden se kaupunki on hävitetty.Me ilmoitamme siis kuninkaalle, että jos se kaupunki rakennetaan ja muurit pannaan kuntoon, ei sinulla ole oleva mitään osaa tällä puolella Eufrat-virran olevaan maahan."

 

Kuningas lähetti vastauksen käskynhaltija Rehumille ja kirjuri Simsaille ja muille heidän virkatovereilleen, jotka asuivat Samariassa ja muualla tällä puolella Eufrat-virran: "Rauhaa" ja niin edespäin. "Kirjelmä, jonka meille lähetitte, on minulle tarkkaan luettu.  Minä annoin käskyn tutkia asiaa, ja huomattiin, että se kaupunki ammoisista ajoista asti on noussut kuninkaita vastaan ja että siellä on pantu toimeen kapinoita ja levottomuuksia. Jerusalemissa on ollut mahtavia kuninkaita, jotka ovat hallinneet kaikkea Eufrat-virran senpuoleista maata ja joille on suoritettu rahaveroa, luonnontuotteita ja tierahaa.  Antakaa siis käsky, että ne miehet on estettävä työstään ja että se kaupunki on jätettävä rakentamatta, kunnes minulta tulee käsky.  Ja varokaa, ettette lyö laimin mitään tässä asiassa, etteivät kuninkaat kärsisi siitä suurta vahinkoa."  Niin pian kuin kuningas Artahsastan kirjelmän jäljennös oli luettu Rehumille, kirjuri Simsaille ja heidän virkatovereilleen, menivät he kiiruusti Jerusalemiin juutalaisten luo ja estivät väkivoimalla heidät työtä tekemästä.  Silloin pysähtyi Jumalan temppelin rakennustyö Jerusalemissa ja oli pysähdyksissä Daarejaveksen, Persian kuninkaan, toiseen hallitusvuoteen asti.

 

Seurakunnan ykseys on todella tärkeä asia, koska tähän ykseyteen on Jeesus luvannut seuraavan lupauksen:  Jos uskovat ovat samalla tavalla yhtä kuin Isä ja Poika on yhtä, niin silloin tämän maailman ihmiset tulevat uskomaan Jeesukseen. Nyt ymmärrämme kuinka tärkeää on uskovien ykseys ja seurakunnan ykseys. Tätä ykseyttä saatana vihaa ja hän tekee kaikkensa, jotta uskovat eivät saisi ykseydestä käsin palvella Jumalaa. Meidän tulee nyt uskovina ymmärtää seurakunnan ykseyden tärkeys ja alkaa elämään sillä tavoin, että voimme Jumalan kansana hylätä puoluekristillisyyden ja aloittaa ykseydestä käsin Jumalan palveleminen.

 

Temppeliä ryhdytään jälleen rakentamaan

 

Rakennustyö oli siis keskeytetty kun valhe ja vääryys iski vasten Jumalan kansaa. Tämän seurauksena ihmispelko esti heitä rakentamasta temppeliä Herralle. Kun vihollinen iskee ja yrittää raivoisasti estää seurakunnan ykseyden syntymisen, niin silloin Jumalan kansan on käännyttävä Jumalan puoleen ja aloitettava rukoustaistelu, jotta vihollisen aikeet raukeavat tyhjiin. Muistakaamme, että Jeesus on ilmestynyt sitä varten, jotta Hän tekee tyhjäksi perkeleen teot.

 

Serubbaabel, Sealtielin poika, ja Jeesua, Joosadakin poika, nousivat ja alkoivat rakentamaan Jumalan temppeliä Jerusalemissa, ja heidän kanssansa olivat Jumalan profeetat, jotka tukivat heitä rakennustyössä. Mutta vihollinen lähetti taas kätyrinsä, jotka yrittivät estää rakennushankkeen käynnistymisen sanomalla: "Kuka on käskenyt teitä rakentamaan tätä temppeliä ja panemaan kuntoon tätä muuria?"

 

Huomaatko kuinka saatana vihaa seurakunnan ykseyttä. Annammeko me Jumalan kansana periksi vai haluammeko ykseydestä käsin palvella Jumalaa?

 

Temppelin valmistuminen

 

Onneksi Jumalan kansa ei lannistunut, vaan he Serubbaabelin ja Jeesuan johdolla rakensivat temppelin valmiiksi.

 

Niin juutalaisten vanhimmat rakensivat, ja työ onnistui heille profeetta Haggain ja Sakarjan, Iddon pojan, ennustuksen tukemana. Ja he saivat sen valmiiksi Israelin Jumalan käskyn ja Kooreksen, Daarejaveksen ja Artahsastan, Persian kuninkaan, käskyn mukaan.  Tämä temppeli valmistui adar-kuun kolmanneksi päiväksi, nimittäin kuningas Daarejaveksen kuudentena hallitusvuotena. Silloin israelilaiset, papit ja leeviläiset ja muut pakkosiirtolaiset, viettivät Jumalan temppelin vihkiäisiä iloiten ja uhrasivat Jumalan temppelin vihkiäisissä sata härkää, kaksisataa oinasta ja neljäsataa karitsaa sekä syntiuhriksi koko Israelin puolesta kaksitoista kaurista, Israelin sukukuntien luvun mukaan. Ja he asettivat papit ryhmittäin ja leeviläiset osastoittain Jumalan palvelukseen Jerusalemissa, niinkuin on kirjoitettuna Mooseksen kirjassa.  Sitten pakkosiirtolaiset viettivät pääsiäistä ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä. Sillä papit ja leeviläiset olivat yhtenä miehenä puhdistautuneet, niin että he kaikki olivat puhtaat. Ja he teurastivat pääsiäislampaan kaikille pakkosiirtolaisille, veljillensä papeille ja itsellensä. Ja sitä söivät kaikki pakkosiirtolaisuudesta palanneet israelilaiset sekä kaikki, jotka olivat eristäytyneet maassa asuvien pakanain saastaisuudesta ja liittyneet heihin etsiäkseen Herraa, Israelin Jumalaa. Ja he viettivät happamattoman leivän juhlaa seitsemän päivää iloiten, sillä Herra oli ilahuttanut heitä, kun oli kääntänyt Assurin kuninkaan sydämen heidän puolellensa, niin että hän avusti heitä Jumalan, Israelin Jumalan, temppelin rakentamistyössä.

 

Tämä on Jumalan tahto, jotta Hänen kansansa rakastaa toisiaan sekä palvelee Jumalaa ykseydestä käsin:

 

Joh 17

 

Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: "Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut; koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin.  Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta. Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille; ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän edestänsä; en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun-  ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun-ja minä olen kirkastettu heissä. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin. Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen.  

 

Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään.  Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole.  En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta.  He eivät ole maailmasta, niinkuin en lähettänyt.  Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä."minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus. Niinkuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan;  ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun,  että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä-  minä heissä, ja sinä minussa-että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt.  Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä."

 

 

 

Tulevaisuudessa kirjoitus jatkuu Nehemian kirjan kuvauksella

 

 

 eXTReMe Tracker