Jumalan kuritus

 

Olen kohdannut paljon sellaisia uskovia, jotka pyrkivät uskomaan Herraan Jeesukseen väärän pelon kautta, eli rangaistuksen pelon kautta. Hyvin usein heillä on samanlainen ajatus siitä, että aina kun he ovat tehneet väärin ja syntiä, niin siitä seuraa Jumalan tuomio, jossa Jumala itse tuottaa heille fyysistä kipua tai sallii sielunvihollisen iskevän heitä fyysisen kivun kautta.

Tiedän yhden surullisen esimerkin, johon rangaistuksen pelossa eläminen sekä fyysisen kivun kuritus uskomus voi johtaa. Eräs uskova ihminen uskoi väärän opetuksen, jonka mukaan Jumala iskee ikään kuin harppuunalla uskovaa, joka tekee syntiä ja väärin, jonka seurauksena uskova tuntee fyysisen kivun oireita sekä pahaa oloa sydämessään. Tämän väärän opetuksen mukaan uskova on aina silloin oikeassa suunnassa kun hän tuntee hyvää oloa ja aina kun hän tuntee lihassa kärsimystä, niin hän on väärässä suunnassa.

Tuntemani tositapaus on sikäli surullinen, että rangaistuksen pelossa elänyt uskova yritti itsemurhaa sekä ajautui lopulta lääkekierteeseen, jonka tähden hän ei enää kykene toimimaan elämässä normaalilla tavalla. Tämä on todella surullinen tapaus ja siksi koin, että tämä täytyy tuoda esille jollakin tavalla. Kun hän ei uskonut rakastavaan ja armahtavaan Jumalaan, vaan rankaisevaan, ankaraan sekä vaativaan Jumalaan, niin hän ei enää kyennyt elämään ilman lääkehoitoa, eikä kyennyt normaaliin elämään, koska henkinen ja fyysinen kipu, jonka eksytys aiheutti oli liian raskas taakka kantaa.

Silloin kun ja jos uskova elää vääristyneen Jumalakuvan kautta, jossa hän tarkkailee fyysisen kivun oireita ja sen kautta tekee päätöksiä ja ratkaisuja koskien hengellistä elämää ja elämää yleensä, niin hyvin usein se johtaa uskovan tekemään vääriä ratkaisuja, joista jotkut saattavat johtaa todella ikäviin seurauksiin.

1 Piet 4:
1 ¶ Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli-sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä-
2 ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan.

Hebr 11:25 Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa,

Gal 5:
22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
23 Sellaista vastaan ei ole laki.

Väärän opetuksen vallassa oleva uskova, joka tarkkailee fyysistä kipua tai hyvää oloa on eksytetty pois Raamatun sanan totuudesta, joka näyttää sen mikä on oikein ja mikä on väärin. Silloin kun uskova jää omien tunteidensa varaan ja sen perusteella päättelee onko hän oikealla tiellä vai ei, niin hän on eksynyt luottamaan omiin tunteisiinsa, jotka eivät kerro sitä mikä on totuus ja mikä on syntiä.

Synti voi tuottaa mielihyvää ja pahaa oloa. Jumalan Pyhän Hengen työ voi tuottaa kärsimystä lihalle. Silloin kun uskovan liha haluaisi tehdä Jumalan tahtoa vastaan, niin Pyhä Henki kuolettaa uskovan lihaa, joka aiheuttaa lihalle kärsimystä, mutta johdattaa uskovaa lihan kärsimyksen kautta sellaiseen tilaan, jossa hän ei langennut tekemään syntiä, vaan Jumalan tahtoa. Jumalan Pyhän Hengen työ tuottaa myös hyvää oloa, rakkautta ja iloa uskovan sydämessä.

Emme koskaan saisi keskittyä omiin tunteisiimme ja sitä kautta yrittää nähdä sitä olemmeko Jumalan tahdossa vai emme. Silloin kun uskomme Jumalan sanan totuuteen Pyhässä Hengessä, niin silloin erilaisissa tilanteissa lihamme voi kärsiä ettemme syntiä tekisi tai voimme iloita ja riemuita ja kokea voimakasta hyvää oloa. Tästä syystä on tärkeää uskoa Jumalan sanaan ja antaa sen näyttää suuntaviitat siihen mikä on Jumalan tahtoa ja mikä syntiä. Jos luotamme omiin tunteisiimme, niin silloin eksymme.

Hebr 12:
5 ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: "Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;
6 sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa".
7 Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita?
8 Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia.
9 Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme?
10 Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään.
11 Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut.

Jotkut uskovat ymmärtävät Jumalan kurituksen liittyvän aina joko henkiseen tai fyysiseen kipuun. He uskovat ja ymmärtävät Jumalan lyövän heitä joko fyysisellä tai henkisellä kivulla, jos he ovat tehneet väärin ja syntiä. Joillakin voi olla se käsitys, että Jumala lyö aina fyysisellä sekä henkisellä kivulla, jos he ovat tehneet väärin tai syntiä. Nämä väärät käsitykset nousevat muun muassa Hebr 12:5-11 jaejakson kautta.

Kun tutkimme koko Raamatun ilmoitusta, niin Herran kuritus ilmenee monin tavoin muun muassa Hän antoi synnin seurausten kohdata israelilaisia, Hän löi sairaudella niitä jotka kapinoitsivat Häntä vastaan. Sairaus voi tuoda fyysistä kipua ihmisen elämään. Jumala voi myös hetkellisesti aiheuttaa fyysistä kipua silloin jos uskova on tehnyt väärin tai syntiä. Jumala ei kuitenkaan toimi, niin että Hän joka kerta löisi tai aiheuttaisi fyysistä kipua uskovan lihassa silloin kun uskova tekee väärin tai syntiä.

Silloin kun uskova uskoo ja kokee, että Jumala aiheuttaa hänelle aina, joka kerta fyysistä kipua, kun hän tekee syntiä ja väärin, niin on kyse eksytyksestä, ei Jumalan Pyhän Hengen työstä. Jumala kyllä kurittaa omiansa, mutta Hänen kurituksensa ei ole aina sellaista, että uskova tuntee sen tähden fyysistä kipua. Jos näin kuitenkin tapahtuu aina, niin silloin on kyse saatanallisen valheen aiheuttamasta kivusta, jonka kautta saatana eksyttää uskovaa uskotellen, että hän (saatana) on Jumala, joka rankaisee synnistä fyysisen kivun kautta.

Olen itse auttanut uskovia joilla on ollut vaikeaa ja jotka ovat kärsineet psykosomaattisia oireita (fyysistä kipua) sekä henkistä kipua sen tähden koska he ovat uskoneet eksyttäviä henkiä ja sen tähden he ovat kokeneet niin henkistä kuin fyysistä kipua. Silloin kun uskova elää voimakkaassa rangaistuksen pelossa, niin hän kokee mielenalueella niin kovaa ahdistusta, että se purkautuu myös fyysisenä kipuna.

2 Kor 12:
7 Ja etten niin erinomaisten ilmestysten (apokalypsis) tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi.
8 Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta.
9 Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.

Jotkut uskovat sanovat Jumalan tuottavan uskovalle fyysistä kipua aina kun uskova tekee väärin tai syntiä. He perustelevat ajatuksensa, sillä kun Paavalin lihassa oli pistin rusikoimassa hänen lihaansa tuottaen hänelle fyysistä kipua, niin sen tähden Jumala toimii kaikkien uskovien kanssa samalla tavalla.

Pistin sana tarkoittaa alkukielellä terävää puupalaa, pistintä tai piikkiä. Rusikoimaan sana tarkoittaa alkukielellä iskua, nyrkiniskua, piestä ja taistella. Paavalin lihassa oleva pistin voisi tarkoittaa sitä, että Jumala salli saatanan enkelin lyödä fyysisesti Paavalia lihaan, eli hänen kehoonsa. Tai sitten se voi tarkoittaa sitä, että saatanan enkeli sai rusikoida Paavalia mielenalueella, sillä liha Raamatun kielessä voi myös tarkoittaa mielenaluetta ja ajatusmaailmaa. Paavali pyysi, että tämä saatanan enkeli erkaantuisi hänestä, joka tarkoittaa sitä, että tuolla saatanan enkelillä ei olisi enää valtaa lyödä Paavalia fyysisesti tai rusikoida hänen mieltänsä. Varmuudella emme voi tietää tapahtuiko rusikoiminen fyysisesti tai henkisesti.

Paavalin lihan pistimessä on muutama tärkeä huomio, jonka kautta voimme ymmärtää sen ettei Paavalin lihan pistimen kautta voida rakentaa sellaista oppia, jonka mukaan Jumala tuottaa aina fyysistä kipua kun uskova tekee väärin tai syntiä. Ylpeys oli syy miksi Paavalille annettiin pistin lihaan ja tämän pistimen tarkoitus oli estää se ettei Paavali olisi langennut ylpeyteen, sillä sen kautta hän pysyi pienellä paikalla.

Gal 1:
10 ¶ Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija.
11 Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista;
12 enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut (apokalypsis).

Paavali oli saanut erinomaisia ilmestyksiä Jumalalta, jonka tähden hän oli vaarassa ylpistyä ja siksi Jumala salli saatanan enkelin rusikoivan hänen lihaansa. Paavali oli saanut monenlaisia ilmestyksiä. Hän oli käynyt kolmannessa taivaassa sekä hän sai ilmestyksen kautta Jeesukselta evankeliumin sekä opetuksen sanaa. Toki seurakunta ja muut apostolit opettivat myös Paavalia, mutta hän sai evankeliumin ja opetuksen ilmestyksenä Jeesukselta, koska Paavali oli valittu kirjaamaan ylös Jumalan sanan opetusta Raamattuun kirjeidensä kautta.

Paavalin tehtävä ja asema sekä ilmestykset olivat aivan erityislaatuisia, koska hän niiden kautta kirjasi ylös Jumalan sanan ilmoitusta Raamattuun. Koska hän oli vaarassa ylpistyä, niin siksi hän sai lihaansa pistimen. Paavali ei saanut lihaansa pistintä siksi, että aina kun hän teki väärin tai syntiä, niin pistin pisti häntä, vaan ettei hän ylpistyisi. Raamattu ei opeta Paavalin pistimen kohdalla, että aina kun uskova tekee syntiä tai väärin niin Jumala tuottaa fyysistä kipua uskovalle. Paavalin pistin oli poikkeus, sillä kenenkään muun kohdalla Raamattu ei opeta lihassa olevasta pistimestä, jonka kautta saatanan enkeli rusikoi. Täten on väärin opettaa, että aina kun uskova tekee syntiä tai väärin, niin Jumala vaikuttaa uskovassa fyysistä kipua.
 

 

Petri Paavola

 

eXTReMe Tracker