Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Älä tee Jumalan kuvaa

 

Raamatussa Toisessa käskyssä on opetus, jossa kielletään että Jumalan ja epäjumalankuvia ei saa tehdä, eikä palvoa niitä. Toinen Käsky kuuluu Kymmeneen Käskyyn, joka on laki, jota Herra Jeesus Messias ei kumonnut. Aion tässä kirjoituksessa tuoda esille sen kuinka Raamattu opettaa tästä asiasta ja mistä on tullut kristikuntaan vääristymä Jumalankuvan tekemisestä. Toivon, että tutkit ja koettelet tämän kirjoituksen Jumalan sanan todistuksen valossa. En pakota ketään uskomaan samalla tavalla kuin minä uskon tässä kohden, mutta tuon esille sen kuinka minä ymmärrän mitä Raamattu opettaa tästä aiheesta.

 

Toinen Käsky

 

2 Moos 20:
4 Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.
5 Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;


Toisessa käskyssä on kolme osaa; älä tee epäjumalankuvaa, äläkä tee kuvaa niistä, jotka ovat ylhäällä taivaissa ja alhaalla maan päällä, äläkä kumarra ja palvele niitä. Toinen Käsky tarkoittaa, että sellaista kuvaa ei saa tehdä, josta tekee itselleen Jumalan tai epäjumalan kuvan. Esimerkiksi ihmisestä voi ja saa tehdä kuvan, kun ei tee kenestäkään ihmisestä itselleen jumalaa tai epäjumalaa.

 

Toisessa Käskyssä oleva ylhäällä taivaissa tarkoittaa myös Jumalaa sillä:

5 Moos 4:39 niin tiedä siis tänä päivänä ja paina se sydämeesi, että Herra on Jumala ylhäällä taivaassa ja alhaalla maan päällä, eikä muuta jumalaa ole.

Toinen Käsky kieltää siis selkeästi ettei Jumalasta saa tehdä kuvaa. Toisessa käskyssä on kielto, ettei saa kumartaa ja palvella epäjumalia. Tämä tarkoittaa sitä Jumala ei halua että Häntä palvellaan siten, että Hänestä tehdään kuvia. Jumala haluaa että Häntä palvellaan siten, että Hänestä ei tehdä kuvaa. Eli Toisessa Käskyssä on selkeä kielto, ettei Jumalasta saa tehdä kuvaa.

Jumala on jättänyt myös muualle Raamattuun todisteet siitä, että Toinen Käsky kieltää että Jumalasta ei saa tehdä kuvaa.

5 Moos 4:
12 Ja Herra puhui teille tulen keskeltä. Sanat te kuulitte, mutta ette nähneet hänen muotoansa, kuulitte vain äänen.
13 Ja hän ilmoitti teille liittonsa, jonka hän käski teidän pitää, nimittäin ne kymmenen käskysanaa; ja hän kirjoitti ne kahteen kivitauluun.
14 Ja minun Herra silloin käski opettaa teille käskyt ja säädökset, että te seuraisitte niitä siinä maassa, jota te menette ottamaan omaksenne.
15 Ottakaa siis itsestänne tarkka vaari-sillä te ette sinä päivänä, jona Herra puhui teille tulen keskeltä Hoorebilla, nähneet hänestä minkäänkaltaista muotoa-
16 ettette menettele kelvottomasti ettekä tee itsellenne jumalankuvaa, ette minkään muotoista patsasta, ette miehen tai naisen kuvaa,
17 ette maan päällä liikkuvan nelijalkaisen eläimen kuvaa, ette taivaan alla lentävän siivekkään linnun kuvaa,
18 ette maassa matelevaisen kuvaa ettekä vesissä maan alla olevan kalan kuvaa;
19 ja ettet, kun nostat silmäsi taivasta kohti ja katselet aurinkoa ja kuuta ja tähtiä, kaikkea taivaan joukkoa, anna vietellä itseäsi kumartamaan ja palvelemaan niitä, sillä Herra, sinun Jumalasi, on jakanut ne kaikille muille kansoille koko taivaan alla.


Tekstiyhteys sanoo meille, että 5 Moos 4:12-19 kertoo Toisesta Käskystä ja selittää sitä. Tämä kohta sanoo, että kansa ei nähnyt Jumalan muotoa, etteivät he olisi menetelleet kelvottomasti ja tehneet itselleen jumalankuvaa, ei minkään muotoista. Jumala ei näyttäytynyt heille, etteivät he olisi tehneet Jumalasta kuvaa ja näin menetelleet kelvottomasti. Menetellä kelvottomasti tarkoittaa myös alkukielellä tuhoutua sekä turmeltua. Jumala ei halunnut, että Hänestä tehdään kuvaa, siksi Hän ei näyttänyt muotoansa kansalle. Toisessa Käskyssä on siis myös selkeästi kysymys siitä, että ei saa tehdä Jumalasta kuvaa. Tuossa ei puhuttu mitään kuvan palvomisesta, vaan ettei saa tehdä kuvaa Jumalasta.

Kuvankielto on selkeä, koska jae 16 sanoo, että jos tekee kuvan, niin menettelee kelvottomasti. Jae 15 paljastaa sen, että kyseessä on juuri kuvan tekemisen kielto koskien Jumalaa, koska Jumalan muotoa ei näkynyt siitä syystä, ettei kansa päässyt tekemään Jumalasta kuvaa ja sen jälkeen Jumala opettaa, että Hänestä ei saa tehdä minkään muotoista kuvaa, eli Jumalaa ei saa kuvata minkään muotoisena, ei ihmisen muotoisena ei eläimen muotoisena.

19 jae sanoo vielä, että kansa ei saanut kumartaa ja palvella Jumalan luomia taivaan kappaleita aurinkoa, kuuta ja tähtiä. Huomaa, että 19 jae ei puhu mitään kuvista tässä kohden, vaan antaa käskyn ettei taivaankappaleita saa palvella, eli pitää epäjumalina. Jae 19 ei puhu mitään epäjumalan kuvien palvonnasta, vaan että kansa ei saa palvella ja pitää itsellään epäjumalina Jumalan luomia asioita.

Näin 5 Moos 4:12-19 todistaa sen, että 2 Moos 20:4 on myös kielto ettei Jumalasta saa tehdä kuvaa. Miten Israelin kansa ymmärsi Toisen Käskyn?

 

Juutalaiset uskoivat, että Jumalasta ei saa tehdä kuvaa, ei edes sellaista kuvaa jota ei palvota. Meidän tulee muistaa se että Toinen Käsky kuuluu Kymmeneen Käskyyn, joka on myös voimassa Uuden Liiton järjestyksessä. Juutalaiset ymmärsivät että Toinen Käsky kieltää myös Jumalan kuvan tekemisen, vaikka Jumalan kuvaa ei palvottaisi. He ymmärsivät oikein Raamatun opetuksen Toisesta Käskystä.

 

Raamatussa ei ole yhtään kohtaan, jossa on käsky tai opetus, että Jumalasta saa tehdä kuvan. On siis täysin selvää näiden Raamatun jakeiden kautta että Jumalasta ei saa tehdä kuvaa. Arkeologia ei ole löytänyt muinaisista Israelin paikoista yhtään ainutta kuvaa, jolla olisi kuvattu Raamatun Jumalaa, Israelilaisten Jumalaa, Herra Jumala Kaikkivaltiasta (Jhvh Elohim El Shaddai).

 

2 Moos 20:
3 Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.
4 Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.
5 Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;
6 mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

Käskyssä on kaksi osaa, jotka usein sekoitetaan ja ymmärretään väärin.

Osa 1: Älä tee itsellesi mitään epäjumalan (Jumalan) kuvaa, ei niistä jotka ovat ylhäällä taivaassa, alhaalla maan päällä ja vesissä maan alla.

Ensimmäinen osa kieltää tekemästä epäjumalan tai Jumalan kuvaa. Tässä siis kielletään jo pelkkä kuvan tekeminen, jonka on tarkoitus esittää epäjumalaa tai Jumalaa. Jumalastakaan ei saa tehdä kuvaa, koska kukaan ei ole Häntä nähnyt ja jokainen kuva, joka esittää Jumalaa on valheellinen esitys Jumalasta. Jumala on totuus ei Jumalaan saa liittää minkäänlaista valhetta. Jokainen kuva Jumalasta on epäjumalankuva, koska se ei esitä oikeasti Jumalaa. Siksi Jumalasta ei saa tehdä kuvia. Eikä epäjumalista saa tehdä kuvia.

Toisen Käskyn toinen osa sanoo, että ei saa kumartaa ja palvella näitä epäjumalia. Mitä tarkoittaa näiden epäjumalien kumartaminen? 5 Moos 4 luku selittää Kymmenen Käskyn toisen käskyn:

5 Moos luku 4 vahvistaa Kymmenen käskyn opetuksen, jossa tuodaan esille ettei Jumalan näyttänyt muotoansa Itsestään silloin kun Hän ilmoitti liiton ja Kymmenen Käskyä israelilaisille ettei israelilaiset menettelisi kelvottomasti ja tekisi itselleen jumalankuvaa (pesel- epäjumala). Tässäkään kohtaa ei puhuttu mitään kuvan palvomisesta, vaan siitä ettei Jumalasta saa tehdä kuvaa. 5 Moos luku 4 vahvistaa myös sen, että Jumala itse sanoi jokaisen Jumalasta tehtävän kuvan olevan epäjumalankuva, koska se on valheellinen kuva Jumalasta, jota ei voi eikä saa kuvata inhimillisen taiteen keinoin (piirros, patsas).  Toisen käskyn 1 osa kieltää siis selkeästi Jumalan kuvan tekemisen.

5 Moos luvun 4 toinen osa sanoo, että  ettet, kun nostat silmäsi taivasta kohti ja katselet aurinkoa ja kuuta ja tähtiä, kaikkea taivaan joukkoa, anna vietellä itseäsi kumartamaan ja palvelemaan niitä, sillä Herra, sinun Jumalasi, on jakanut ne kaikille muille kansoille koko taivaan alla. Kyse oli siis taivaalla olevista Jumalan luomistöistä (aurinko, kuu, tähdet) sekä taivaan joukoista, joista ei saa tehdä epäjumalia, eikä niitä tietenkään saa kumartaa ja palvella jumalina, koska ne eivät ole Jumala, vaan Jumalan luomistöitä.

Raamattu siis kielsi ehdottomasti Toisessa Käskyssä Jumalan ja (epäjumalan) kuvien tekemisen sekä kieltää kumartamasta ja palvomasta Jumalan luomistöitä, eikä niitä saa pitää Jumalana. Itse asiassa Toisessa Käskyssä ei mainita kuvien kumartamisesta, vaan ettei Jumalasta (epäjumalasta) saa tehdä kuvaa, eikä Jumalan luomia asioita saa kumartaa ja palvella pitäen niitä Jumalana. 5 Moos 4 luku selittää tarkasti mistä Toisessa Käskyssä on kyse.

Joku voi kysyä saako auringosta, kuusta ja tähdistä tehdä piirroksia. Vastaus on totta kai jos ei pidä niitä itselleen Jumalana (epäjumalana). Joku voi kysyä miksi ei saisi piirtää Jumalasta kuvaa, jos ei palvo sitä kuvaa? Vastaus on että siksi ei saa tehdä, koska jokainen kuva Jumalasta on valheellinen esitys Jumalasta, eikä totuudenmukainen. Jumalassa ja Jumalasta ei saa esittää valhetta, vaan sen mikä on totuus, siksi ei voi tehdä Jumalasta kuvaa, koska se ei edusta totuutta, vaan valhetta. Tärkein syy on se ettei Jumalasta saa tehdä kuvaa.

Toinen Käsky kieltää Jumalan kuvan tekemisen, se on käskyn opetus. Vaikka Toisessa Käskyssä ei kielletä palvomasta kuvaa, niin totta kai myös kuvan palvominen on kiellettyä ja se tulee muualla esille. Toisen Käskyn opetuksen ydin on ettei saa tehdä Jumalasta (epäjumalasta) kuvaa. Toinen Käsky kuuluu lakiin, jota Herra Jeesus ei kumonnut. Joka opettaa vastoin yhtäkin Kymmenen Käskyn opetusta, niin sen seuraus on siinä mitä Herra Jeesus Itse sanoi:

 

Kultainen vasikka

 

2 Moos 32:
1 ¶ Mutta kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, kokoontui kansa Aaronin ympärille ja sanoi hänelle: "Nouse, tee meille jumala, joka käy meidän edellämme. Sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta."
2 Niin Aaron sanoi heille: "Irroittakaa kultarenkaat, jotka ovat vaimojenne, poikienne ja tyttärienne korvissa, ja tuokaa ne minulle".

3 Ja kaikki kansa irroitti kultarenkaat, jotka heillä oli korvissaan, ja he toivat ne Aaronille;
4 ja hän otti vastaan kullan heidän käsistään, kaavaili sitä piirtimellä ja teki siitä valetun vasikan. Ja he sanoivat: "Tämä on sinun jumalasi, Israel, se, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta".
5 Kun Aaron tämän näki, rakensi hän sille alttarin; ja Aaron julisti ja sanoi: "Huomenna on Herran juhla".
6 Ja he nousivat varhain seuraavana päivänä ja uhrasivat polttouhreja ja toivat yhteysuhreja; ja kansa istui syömään ja juomaan, ja sitten he nousivat iloa pitämään.
7 ¶ Silloin Herra sanoi Moosekselle: "Mene, astu alas, sillä sinun kansasi, jonka johdatit Egyptin maasta, on turmion tehnyt.
8 Pian he poikkesivat siltä tieltä, jota minä käskin heidän kulkea; he tekivät itselleen valetun vasikan. Sitä he ovat kumartaneet, ja sille he ovat uhranneet ja sanoneet: ‘Tämä on sinun jumalasi, Israel, se, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta’."
9 Ja Herra sanoi vielä Moosekselle: "Minä näen, että tämä kansa on niskurikansa.

 

Jotkut ymmärtävät tämän kohdan väärin ajattelemalla, että koska Israelin kansa koitti tehdä jumalasta kuvan, niin olisi oikein tehdä Jumalasta kuva jos ei palvo tätä kuvaa. Sitten he ajattelevat että tämä kohta todistaa sen, että Jumalasta saa tehdä kuvan tai patsaan, mutta Jumalan kuvaa tai patsasta ei saa palvoa. Edellä oleva ajatus ja opetus on kuitenkin väärä ja epäraamatullinen.

 

Toisessa Käskyssä Jumala kielsi tekemästä Jumalan sekä epäjumalankuvaa. Jumala ei rikkonut käskyään eikä käskenyt israelilaisia tekemään itsestään patsasta, joka esittää Häntä kultaisena vasikkana. Israelilaiset rikkoivat Jumalan käskyä vastaan ja päättivät tehdä itselleen Jumalasta kuvan kultaisen vasikan muodossa. He rikkoivat Jumalan Toista Käskyä vastaan jo siinä kun tekivät itselleen jumalankuvan ja sen jälkeen he alkoivat palvomaan ja kumartamaan kultaista vasikkaa. Mikä oli syy josta Herra rankaisi Israelin kansaa kun he olivat tehneet kultaisen vasikan ja palvoneet? Tämä syy selviää Raamatusta:

 

2 Moos 32:
30 ¶ Seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle: "Te olette tehneet suuren synnin. Minä nousen nyt Herran tykö-jos ehkä voisin sovittaa teidän rikoksenne."
31 Ja Mooses palasi Herran tykö ja sanoi: "Voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin! He ovat tehneet itselleen jumalan kullasta.
32 Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat."
33 Mutta Herra vastasi Moosekselle: "Joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani.
34 Mene nyt ja johdata kansa siihen paikkaan, josta minä olen sinulle puhunut; katso, minun enkelini käy sinun edelläsi. Mutta kostoni päivänä minä kostan heille heidän rikoksensa."
35 Niin Herra rankaisi kansaa, koska he olivat teettäneet vasikan, jonka Aaron teki.

Raamattu ilmoittaa, että syy oli kultaisen vasikan tekeminen ja tästä Jumala rankaisi kansaa, koska he olivat tehneet Jumalasta kuvan, kultaisen vasikan. Tämäkin todistaa sen, että Raamattu kieltää Jumalan kuvan tekemisen, sillä rangaistus tuli siitä kun he tekivät Jumalasta kuvan. Kuvan tekeminen johti sen lisäksi kuvan, eli patsaan palvomiseen, mutta rangaistus tuli kuvan (patsaan) tekemisestä.

 

Egyptissä Memphisissä palvottiin Apis-härkää sekä Hierapolissa Mnevis härkää. Israelilaiset olivat olleet neljäsataa vuotta Egyptin orjuudessa ja siellä he olivat oppineet epäjumalan palvelusta, johon kuului egyptiläisten härkä epäjumalanpalvelus. Israelilaiset kuvailivat jumalaansa egyptiläisen härkäjumalan kautta. Jumala kielsi Toisessa Käskyssä, että Hänestä ei saa tehdä minkään muotoista kuvaa (patsasta), joka tarkoittaa sitä, että israelilaiset olisivat rikkoneet Toista Käskyä vastaan vaikka he olisivat tehneet Jumalasta minkä muotoisen kuvan tahansa.

 

Liitonarkin kaksi kerubia

 

2 Moos 25:
17 Tee myös armoistuin puhtaasta kullasta, puolenkolmatta kyynärän pituinen ja puolentoista kyynärän levyinen.
18 Ja tee kaksi kultakerubia, tee ne kohotakoista tekoa, armoistuimen molempiin päihin.
19 Tee toinen kerubi toiseen päähän ja toinen kerubi toiseen päähän. Tehkää kerubit armoistuimesta kohoaviksi, sen kumpaankin päähän.
20 Ja kerubit levittäkööt siipensä ylöspäin, niin että ne peittävät siivillänsä armoistuimen, ja niiden kasvot olkoot vastakkain; armoistuinta kohti olkoot kerubien kasvot käännetyt.
21 Ja aseta armoistuin arkin päälle ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan.


Jotkut sanovat, että koska Jumala käski tehdä kaksi kerubia armoistuimen molempiin päihin, niin se on sen merkki, että Jumalasta ja enkeleistä voi tehdä kuvia. Kerubit olivat piilossa kaikkien pyhimmässä, jonne vain ylimmäinen pappi sai kerran vuodessa mennä sovittamaan kansan synnit. Ylimmäinen pappi oli esikuvaa Herra Jeesus Messiaasta, joka kykenee näkemään taivaan enkelit, jotka ovat ihmissilmiltä piilossa. Israelin kansa ei nähnyt ilmestysmajan ja temppelin kaikkein pyhimmässä olevaa liitonarkkia kerubeineen, sillä vain ylimmäinen pappi sai mennä kerran vuodessa kaikkein pyhimpään.

 

Kaksi kerubia eivät siis olleet kaiken kansan nähtävillä, vaan ne olivat kaikkein pyhimmässä, jossa Jumala ilmestyi ja puhui kahden kerubin välistä armoistuimen päältä, joka oli liitonarkin kantena. Liitonarkin pohjalla oli lain taulut (Kymmenen Käskyä),  Aaronin viheriöivä sauva sekä kultainen manna-astia.

 

Kaksi kerubia eivät ole kuva Jumalasta, vaan kahdesta kerubista. Kaksi kerubia on polvistuneena Herran edessä armoistuimen päällä kuten myös ihmisten osa on polvistua Kaikkivaltiaan Jumalan edessä. Kahden kerubin tekemisen salliminen ei kumonnut Toista Käskyä, sillä Herra Jeesus ei kumonnut lakia, joka on Kymmenen Käskyä, joista Toinen Käsky kieltää Jumalan kuvan tekemisen. Raamattu ei missään kohtaa kerro, että Toisen Käskyn kuvan tekemisen kielto olisi kumottu, siksi se on yhä vielä voimassa.

 

Uusi Liitto ja Jumalan kuvan kielto

Jotkut ajattelevat ja opettavat, että koska olemme Uudessa Liitossa ja ihmiset näkivät Jeesuksen, niin siksi Jeesuksesta saa tehdä kuvan. Mutta meidän täytyisi ymmärtää, että Toinen Käsky kuului ja kuuluu Kymmeneen Käskyyn, joka on laki jota Herra Jeesus ei kumonnut. Kymmenen Käskyä on Uuden Liiton opetus! Herra Jeesus vaelsi maan päällä ei pelkkänä ihmisenä, vaan myös Jumalana, Luojana, sillä Hän loi Isänsä kanssa taivaat ja maat. Herra Jeesus on tietenkin myös vanhan liiton Jumala, joka oli Israelin kansan kanssa erämaassa (1Kor 10:4 ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.). Tämä tarkoittaa tietenkin myös sitä, että Herrasta Jeesuksesta ei saa tehdä kuvaa (piirros, patsas). Missään kohtaa Raamatussa ei ole kumottu Toista Käskyä tai annettu käskyä, että Herrasta Jeesuksesta saisi tehdä kuvan. Jos saisi, niin sen täytyisi löytyä Raamatusta, mutta sellaista opetusta ei löydy Raamatusta. Raamatusta kyllä löytyy opetus, että Jeesuksen kuvaa ei saa tehdä:

Apt 17:29 Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus (Theios) on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema.

Theios tarkoittaa koko Jumaluutta, eli Isää, Herraa Jeesusta ja Pyhää Henkeä. Apt 17:29 sanoo, että emme saa luulla, että Isä, Jeesus ja Pyhä Henki on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema (piirros, patsas). Tämä kohta siis sanoo, että emme saa luulla, että Jumalaa voi kuvata (piirros, patsas) taiteen tai ajatuksen kautta. Eli tästäkin kohdasta tulee esille kielto että Jumalasta ei saa tehdä kuvaa. Jos Jeesuksesta saisi tehdä kuvan, niin Paavali olisi opettanut tuossa väärin ja jos Jeesuksesta saisi tehdä kuvan, niin Paavalin olisi pitänyt sanoa tuossa, että jumaluudesta ei saa tehdä kuvaa, paitsi Jeesuksen Pelastajan voi kuvata piirtämällä tai tekemällä patsaan, sillä Hän on ainoa Pelastaja. Paavali ei kuitenkaan sanonut niin, vaan hän toi esille, että Jumaluutta (Isä, Jeesus ja Pyhä Henki) ei saa kuvata (piirros, patsas) taiteen tai ajatuksen kautta piirtämällä tai tekemällä patsaan. Uusi Liitto vahvistaa myös Jumalan kuvan tekemisen kiellon.

 

Emme tiedä minkä näköinen Jumala tai Herra Jeesus ja siksi jokainen kuva Jeesuksesta on valheellinen eikä esitä oikeasti Häntä. En usko, että Jumala hyväksyy pientäkään valhetta ja totuus on se että kukaan ei tiedä miltä Jeesus näyttää ja siksi kukaan ei voi kuvata Häntä totuudenmukaisesti. Meidän tulee aina muistaa se, että Jumala toimii aina totuuden mukaan ja antaa kaikesta totuuden mukaisen kuvan, siksi Hän ei halua, että Hänen kansansa tekee epäaitoja kuvia Pojastaan, jotka eivät oikeasti edes esitä Jeesusta.

 

Jotkut ajattelevat, että koska Jeesus oli myös ihminen ja Raamattua lukiessa meille nousee mielikuva Hänestä, niin siksi saamme tehdä Jeesuksesta kuvan. Kun luemme Raamattua ja kun mieleemme nousee mielikuva Jeesuksesta, niin se mielikuva ei ole väärin, koska se on ihmisen mielessä. Raamattu kieltää Jumalan kuvan tekemisen eli piirtämisen tai patsaan tekemisen. Mielikuva ei ole piirros, vaan ajatus. Apt 17:29 myös kumoaa teorian, että koska meille tulee Raamattua lukiessa mielikuva Jeesuksesta, niin voimme tehdä Hänestä kuvan. Raamattu sanoo, että emme saa luulla Jumalan olevan inhimillisen taiteen tai ajatuksen kuvailema. Herra Jeesus on Jumala, eikä Häntä saa kuvata (piirros, patsas) sen mukaan millainen mielikuva meillä on Hänestä.

 

Herraa Jeesusta saamme kuvailla sanan opetuksen kautta puhumalla tai kirjoittamalla kertoa sen mitä Jumalan sana opettaa Herrasta Jeesuksesta.

 

Vaskikäärme

 

Jotkut uskovat ja opettavat, että Mooseksen tekemä vaskikäärme on vertauskuva Jeesuksesta ja koska vaskikäärme oli patsas, niin Jeesuksesta saa tehdä kuvan, kunhan ei ala palvomaan Jeesuksen kuvaa. Perustelu tälle opille on se koska Jumala käski tekemään vaskikäärme patsaan, vaikka oli kieltänyt ettei saa tehdä jumalankuvia. Edellä oleva opetus ja ajatus on väärä ja epäraamatullinen. Vaskikäärme ei ollut Jumalan, eikä Jeesuksen kuva, vaan myrkkykäärmeen kuva, joka oli purrut kuolettavasti israelilaisia. Jumala oli kieltänyt, että ei saa tehdä Jumalasta ja epäjumalista kuvia, myrkkykäärme ei ollut Jumala, eikä epäjumala.

 

4 Moos 21:
2 Silloin Israel teki lupauksen Herralle ja sanoi: "Jos sinä annat tämän kansan minun käsiini, niin minä vihin sen kaupungit tuhon omiksi".
3 Ja Herra kuuli, mitä Israel lausui, ja jätti kanaanilaiset hänen käsiinsä. Niin Israel vihki heidät ja heidän kaupunkinsa tuhon omiksi. Ja sen paikan nimeksi pantiin Horma.
4 ¶ Senjälkeen he lähtivät liikkeelle Hoorin vuorelta Kaislameren tietä kiertääksensä Edomin maan. Mutta matkalla kansa kävi kärsimättömäksi.
5 Ja kansa puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan: "Minkätähden te johdatitte meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaahan? Eihän täällä ole leipää eikä vettä, ja me olemme kyllästyneet tähän huonoon ruokaan."
6 Silloin Herra lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa, niin että paljon kansaa Israelista kuoli.
7 Niin kansa tuli Mooseksen luo, ja he sanoivat: "Me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme." Ja Mooses rukoili kansan puolesta.
8 Silloin Herra sanoi Moosekselle: "Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon".
9 Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän; jos ketä käärmeet sitten purivat ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon.

 

Israelin kansa oli luvannut pysyä uskollisena Jumalalle, mutta he rikkoivat lupauksensa. Jumala lähetti Israelin kansan sekaan myrkkykäärmeitä, koska he olivat rikkoneet lupauksensa Jumalalle. Jumala kuitenkin armahti Israelin kansaa ja käski Moosesta tekemään vaskikäärme patsaan (pronssi -kupari). Jokainen israelilainen jota myrkkykäärme oli purrut jäi eloon jos hän katsoi tangon päässä oleva vaskikäärmettä.

 

Tämä on vertauskuvallista Jeesuksen sovitustyöstä, mutta vaskikäärme ei ollut Jeesuksen/Jumalan kuva. Jumala halusi opettaa, että synnistä seuraa kuolema sekä synnin voi sovittaa vain sellainen, jossa ei ole syntiä. Kansan kapinan tähden myrkkykäärmeen myrkky toi kuoleman. Vaskikäärmeessä ei ollut myrkkyä, eikä vaskikäärme ollut myrkkykäärme, vaan vaskinen kuva käärmeestä.

 

Vaskikäärme oli siis esikuvallista opetusta siitä, että ihminen on tehnyt syntiä Jumalaa vastaan ja vain Herra Jeesus lihaksi tulleena (ihmiseksi), joka on synnitön ja täydellinen voi pelastaa ihmisen. Ihminen pelastuu synnin ja saatanan vallasta sekä iankaikkisesta kadotuksesta uskomalla Herraan Jeesukseen, joka on synnitön ja täydellinen, siksi Hän kykenee pelastamaan ihmisen.

 

Joh 3:
14 Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,
15 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.

 

Tämän tähden Jumala käski tehdä vaskikäärmeen, joka ei ollut myrkkykäärme, eikä vaskikäärmeessä ollut myrkkyä. Vaskikäärme on esikuvallinen opetus Herran Jeesuksen sovitustyöstä. Vaskikäärme ei ollut kuitenkaan Jumalan tai Jeesuksen kuva, eikä vaskikäärmeen esikuvallisuus poista Jumalan kuvan tekemisen kieltoa, joka on selkeästi annettu Jumalan sanassa. Vaskikäärmeen vertauskuvallisuus ei siis poista Jumalan kuvan tekemisen kieltoa.

 

Pyhä ja epäpyhä

 

Room 14:
13 Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta.
14 Minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään; vaan ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhää.
15 Mutta jos veljesi tulee murheelliseksi ruokasi tähden, niin sinä et enää vaella rakkauden mukaan. Älä saata ruuallasi turmioon sitä, jonka edestä Kristus on kuollut.
16 Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua herjattavaksi;
17 sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.
18 Joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen.
19 Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme.
20 Älä ruuan tähden turmele Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta sille ihmiselle, joka syö tuntoansa loukaten, se on pahaa.

 

Jotkut ajattelevat, että uskova voisi itse päättää mikä on itselleen pyhää tai epäpyhää. He perustelevat ajatuksensa Roomalaiskirjeen 14 luvulla. Heidän oppinsa on kuitenkin väärä ja epäraamatullinen, joka johtuu Roomalaiskirjeen 14 luvun väärin ymmärtämisestä.

 

Roomalaiskirjeen 14 luvussa epäpyhänä pitäminen on yhdistetty ruokiin ja syömiseen. Luvun opetus on se, että ruuilla ja syömisellä ei saa olla johdattamassa ketään turmioon, sillä Uudessa Liitossa vanhan liiton ruokasäädökset ovat kumotut:

 

Hebr 9: 10 vaan jotka, niinkuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin, ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti.

 

Ruuasta ja syömisestä ei saa tehdä kenellekään lakia eikä kukaan saa syyllistää ketään siitä mitä toinen syö tai on syömättä. Tästä oli kysymys Roomalaiskirjeen 14 luvussa. Roomalaiskirjeen 14 luku ei siis opeta, että uskova voi ajatella, että mikään asia ei olisi epäpyhää hänelle jos hän itse kokee niin. Sillä synti on epäpyhää, esim. homous, ahneus, haureus ovat aina epäpyhiä asioita ja syntejä, eivätkä ne ole koskaan missään tilanteessa pyhiä ja hyväksyttäviä asioita. Roomalaiskirjeen 14 luvun epäpyhä opetus koski siis vain ruokaa ja syömistä, eikä muita asioita.

 

Roomalaiskirjeen 14 luvun opetus ei myöskään kumoa Toista Käskyä, sillä Raamattu opettaa selkeästi, että älä tee Jumalan/epäjumalan kuvaa on voimassa myös Uudessa Liitossa.

 

Kuvat ja lukutaidoton kansa sekä kuurot

 

Jotkut puolustavat Jumalan kuvien tekemistä sanomalla, että lukutaidotonta kansaa aikoinaan opetettiin kuvien kautta ymmärtämään  Raamatun sanomaa. Tällainen väite on epäraamatullinen ja väärä. Raamattu opettaa uskon tulevan kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta:

 

Room 10:17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

 

Usko tulee kuulemisesta, eli ihminen pelastuu kun kuulee (tai lukee) evankeliumia Herrasta Jeesuksesta ja uskoo Herraan Jeesukseen. Samoin uskon kasvu tapahtuu myös uskossa kuulemisen kautta, eli Jumalan sanan opetuksen kautta, joka opetetaan Raamatun opetuksen kautta. Seurakuntaa tulee opettaa Jumalan sanan julistuksen ja opetuksen kautta, ei kuvien kautta. Samoin myös lukutaidottomia tulee opettaa Jumalan sanan opetuksen kautta, sillä heillä on korvat millä he voivat kuulla ja sydän millä he ymmärtävät. Kuurojen kohdalla Raamatun opetus tapahtuu kuurojen viittomakielen kautta, eli tässäkään kohden ei voi, eikä saa rikkoa Jumalan sanan opetusta koskien Jumalan kuvan tekemisen kieltoa.

 

Sana tuli lihaksi
 

Joh 1:14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

1 Joh 1:
1 ¶ Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta-
2 ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille-
3 minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa.
4 Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen.

Usein kuulen ajatuksia ja kommentteja, joissa sanotaan, että koska Jeesus, eli sana tuli lihaksi ja alkuseurakunnan ihmiset näkivät Jeesuksen, niin Hänestä voidaan tehdä kuvia. Jotkut opettavat että koska kirkkoisät aikoinaan päättivät, että Jeesuksesta (Jumalasta) saa tehdä kuvia, niin siksi Jeesuksesta (Jumalasta) voi tehdä kuvia.

Alkuseurakunnan apostolit näkivät Sanan (Herran Jeesuksen) tulevan lihaksi. Alkuseurakunnan apostolit omin korvin kuulivat Herran Jeesuksen puhetta ja he näkivät Hänet omin silmin. He katselivat Herraa Jeesusta ja omin käsin saivat Häntä koskettaa.

Mitä Raamattu sen jälkeen sanoo?

Alkuseurakunnan apostolit puhuivat Hänestä ja kirjoittivat Hänestä, mutta eivät tehneet Hänestä kuvaa (piirtämällä, patsas), eivätkä opettaneet muita tekemään Hänestä kuvaa (piirros, patsas).

Ymmärrettävä muoto Herrasta Jeesuksesta kertomiselle oli apostoleille Jeesuksesta puhuminen ja kirjoittaminen, ei piirtäminen tai patsaan tekeminen. Apostolit toimivat Pyhässä Hengessä ja antoivat ohjeensa koskemaan kaikkia niin aikuisia kuin lapsia, joille kaikille tuli kertoa Jeesuksesta ymmärrettävästi puhumalla sekä kirjoittamalla. Perinne on tehnyt toisin, mutta sanan opetus on kuitenkin selkeä tässä asiassa.

Kirkkoisien päätöksillä ei ole mitään merkitystä Jumalan kuva asiassa, koska Raamattu kieltää sen. Raamatun opetus määrittelee sen mikä on voimassa, eikä kirkkoisien opetus, joka on vastoin Jumalan sanaa. Jos haluamme uskoa niin kuin Raamattu opettaa, niin silloin meidän tulisi uskoa myös se että Jumalan kuvia ei saa tehdä, koska Raamattu opettaa siten.

Jokainen kuva Jumalasta tai Jeesuksesta on virheellinen ja antaa väärän ja vääristyneen kuvan Jumalasta ja Jeesuksesta, koska ne eivät oikeasti esitä Jumalaa eikä Jeesusta.  Apostolit eivät piirtäneet kuvia Jumalasta, eikä Jeesuksesta, sillä totuudenmukainen kuva Jumalasta ja Jeesuksesta on kirjoitettuna Jumalan sanaan. He uskoivat Toista Käskyä, joka kieltää Jumalankuvan tekemisen, siksi he eivät tehneet Jeesuksesta kuvia. Apostolien esimerkin mukaisesti mekin saamme uskoa Herraan Jeesukseen Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Sillä Raamattu, eli Jumalan sana kertoo meille millainen Jumala ja Jeesus on.

 

Rooman katolinen kirkko ja Jumalan kuvan tekeminen


Ikävä tosiasia on se, että 787 jKr. katolinen kirkko määräsi käskyn, jossa sanotaan, että Jumalasta/Jeesuksesta saa tehdä kuvan ja joka ei tätä tunnusta hän olkoon kirottu. Alkuseurakunta uskoi, että Jeesuksesta ei saa tehdä kuvia, mutta 787 jKr. katolinen kirkko sai väkisin runnottua väärän opetuksen kuvan tekemisestä. He koittivat pelotella vastustajiaan kirousten kera. Tosiasia on se että katolinen kirkko toi kuvan tekemisen kristikuntaan ja uskovien enemmistö pitää sitä hyväksyttävänä, koska se on niin yleistä, eikä kaikki tiedä, että se on vastoin raamatun opetusta, eikä kaikille uskoville ole edes opetettu ettei Jumalasta saa tehdä kuvaa. Tämä johtuu sitä koska Rooman katolinen kirkko ujutti Jumalan kuvan tekemisen opin kristikuntaan ja nyt kaikki luulevat, että se on Raamatun opetus, vaikka se ei sitä ole. Alkuseurakunta ei opettanut, että Jeesuksesta saa tehdä kuvia, vaan päinvastoin, esim. Paavalin sanat Apt 17:29 todistavat, että alkuseurakunta noudatti Toista Käskyä, eikä tehnyt Jeesuksesta kuvaan, vaan piti sitä kiellettynä.

 

Nikean toinen kirkolliskokous 787 jKr. päätti, että kirkko puolustaa kaikkia uudistuksia, jotka ovat joko kirjoitettuja tai kirjoittamattomia kirkollisia traditioita, jotka on uskottu kirkolle. Kirkolliskokous päätti, että kirkko osoittaa kunnioitusta pyhille kuville. Kirkolliskokous totesi, että tämä ei täyttä palvontaa, vaan kuvien kunnioittamista suitsutus-uhrien kera, kuten ikivanhat hurskaat ovat myös vahvistaneet tämän tavan. Kirkolliskokous totesi, että kuka kunnioittaa kuvia, kunnioittaa henkilöitä joita kuvat esittävät. Kirkolliskokous totesi, että pyhät isät ovat vahvistaneet katolisen kirkon perinteen (traditio) ja jos ihmiset haluavat seurata apostoli Paavalia ja koko apostolista joukkoa ja isien pyhyyttä, niin ihmisten tulee pitää kiinni lujasti perinteistä (traditio), jotka kirkko on vastaanottanut. Kirkolliskokous päätti, että pyhien kuvien tulee esittää Jeesusta Kristusta Pelastajaa, Herraa ja Jumalaa, Ladya (Maria), kunnioitettuja enkeleitä ja kaikkia pyhimyksiä ja pyhiä miehiä.

Kirkon anateemat koskien pyhiä kuvia

Anathema tarkoittaa kreikaksi asettaa erilleen, karkoittaa, ajaa maanpakoon, julistaa kirkon kirous, syyttää ja kirottua. Toinen Nikean kirkolliskokous 787 jKr. antoi julistuksen koskien pyhiä kuvia:

- Jos joku ei tunnusta, että Jeesus meidän Jumala voidaan kuvata ihmisyydessään, niin hän olkoon kirottu.
- Jos joku ei hyväksy evankelisen tapahtuman taidekuvausta, niin hän olkoon kirottu.
- Jos joku ei kunnioita Herran ja Hänen pyhimyksiensä kuvausta, niin hän olkoon kirottu.
- Jos joku hylkää yhtäkään (katolisen) kirkon kirjoitettua tai kirjoittamatonta perinnettä (traditio), niin hän olkoon kirottu.


Raamattu ei missään kohden opeta "pyhistä kuvista". Pyhä kuva-oppi on Rooman katolisen kirkon epäraamatullinen opetus sekä kirkon traditio (perinne), mutta ei Raamatun opetus. Katoliset sanovat, että he eivät palvo kuvia ja patsaita, mutta kunnioittavat niitä, vaikka tosiasia on että he palvovat niitä. Rooman katolinen kirkko opissaan opettaa pelkästä Jumalan kuvan tekemisestä eikä liitä siihen "virallista" opetusta kuvien palvonnasta, mutta käytännössä he palvovat kuvia.

 

Rooman katolinen kirkko opettaa, että pyhät kuvat, maalaukset, mosaiikit ja muista aineista tehdyt teokset voivat kuvata Herraa Jeesusta, Marian kuvia, enkelien, pyhimyksien ja hurskaiden kuvia. Rooman katolinen kirkko opettaa, että vahvin argumentti kuvien puolesta on kirkon traditio (kirkon omat perinnäissäännöt). Rooman katolinen kirkko opettaa myös, että Jeesuksen kuvan tekemisen kautta julistetaan, että Jeesus on tullut lihaksi. Rooman katolisen kirkon opetuksen mukaan kuvien kielto kieltää Jeesuksen lihaksi tulemisen. Rooman katolinen kirkko opettaa, että kuvat herättävät hengellisiä muistoja ja kaipausta. Samoin Rooman katolinen kirkko opettaa, että Mooseksen kuvien kielto täytyy tulkita eri tavalla, koska Jeesus tuli lihaksi ja Jumala antoi itselleen kuvan Pojassaan. Rooman katolinen kirkko opettaa, että tästä syystä Mooseksen kielto ei voi olla ehdoton.

 

Katolisen kirkon kuvaoppi on epäraamatullinen

 

Katolisen kirkon voimakkain ja vahvin peruste Jeesuksen kuvan tekemiselle on kirkon traditio. Tämä siksi koska he eivät pysty yksin Raamatun sanan valossa todistamaan oppiansa, niin siksi he vetoavat kirkon perinteeseen, joka on epäraamatullinen myös tässä kuvanteko asiassa. Raamatusta ei löydy tukea opille, siksi he perustavat oppinsa omiin traditioihinsa.

 

Rooman katolinen kirkko perustelee, että Jeesuksen kuvan tekemisen kautta julistetaan, että Jeesus on tullut lihaksi. Tämä on väärä opetus, sillä Raamattu sanoo, että Jumala lähetti Jeesuksen lihaan tulleeksi ja Herran kuolema ja ylösnousemus sekä Jumalan sanan opetus on tästä meille todisteena. Raamattu ei opeta, että Jeesuksen kuvan kautta julistetaan Jeesus lihaan tulleeksi.

 

Rooman katolisen kirkon opetuksen mukaan kuvien kielto kieltää Jeesuksen lihaksi tulemisen. Tällainen ajatus on ajattelematon sekä typerä, sillä Toinen Käsky ei kiellä Jeesuksen lihaksi tulemista, vaan sen että Jumalasta ei saa tehdä kuvaa.

Rooman katolisen kirkon opetus, että pyhät kuvat herättävät hengellisiä muistoja ja kaipausta on opetus, joka ruokkii uskonnollisen ihmisen sielullisuutta. Uskonnollisen ja sielullisuuden vallassa oleva uskova tarvitsee aina kuolleen materian, jonka kautta hän palvelee Jumalaa. Raamattu opettaa, että Jumalaa tulee palvella Hengessä ja totuudessa, ei kuolleen materian kautta, ei Jumalan kuvien jne.

 

Rooman katolinen kirkko tunnustaa, että arkeologia ei ole löytänyt yhtään Jumalan kuvaa mistään muinaisisraelilaisesta paikasta. Rooman kirkko tunnustaa myös sen, että arkeologia todistaa israelilaisten ymmärtäneen jumalankuvan tekemisen kiellon kirjaimellisesti. Rooman katolisen kirkon mukaan Herran Jeesuksen jälkeen asiat muuttuivat kristittyjen keskuudessa, sillä kolmannella vuosisadalla on alkanut Jeesuksen Kristuksen kuvien tekeminen.

 

Israelilaiset ymmärsivät Kymmenessä Käskyssä olevan Toisen Käskyn kieltävän jumalankuvan tekemisen. Tämä todistaa tietenkin sen, että Raamattu opettaa ja kieltää jumalankuvien tekemisen. Kolmannella vuosisadalla alkanut Jeesuksen Kristuksen kuvien tekeminen ei todista sitä, että Uusi Liitto kumosi jumalankuvien tekemisen kiellon. Päinvastoin se on todiste, sillä, että kolmannella vuosisadalla alkoi voimakas luopumus Jumalan sanasta, jolloin myös jumalankuvan kieltoa vastaan rikottiin.

 

Rooman katolinen kirkko opettaa, että Mooseksen kuvien kielto täytyy tulkita eri tavalla, koska Jeesus tuli lihaksi ja Jumala antoi itselleen kuvan Pojassaan. Rooman katolinen kirkko opettaa, että tästä syystä Mooseksen kielto ei voi olla ehdoton. Jumala lähetti Poikansa maailmaan pelastamaan Häneen uskovat ihmiset. Jumala ei lähettänyt Poikaansa siksi, että inhimillinen taide tai ihmisen ajatus piirtäisi tai tekisi patsaan Herrasta Jeesuksesta, kuten Paavali myös sanoi Apt 17:29. Rooman katolisen kirkon opetus Jumalan kuvien tekemisestä on väärä ja epäraamatullinen. Toinen Käsky on voimassa Uudessa Liitossa ja sen todistaa myös Apt 17:29. Herran Jeesuksen lihaksi tuleminen ei poistanut kuvakieltoa eikä kumonnut Kymmentä Käskyä.

 

Rooman katolisen kirkon katekismus

 

Rooman katolisen kirkon katekismuksen neljä kohtaa; 2129, 2130, 2131 ja 2132 opettavat jumalankuvista seuraavalla tavalla:

 

Rooman katolisen kirkon katekismus 2129: Jumalallinen käsky kieltää kieltää kaikenlaiset ihmiskäsin valmistetut esitykset Jumalasta. Viides Mooseksen kirja sanoo: "Sinä päivänä jona Herra puhui teille Horebilla tulen keskeltä, te ette nähneet minkäänlaista hahmoa. Pitäkää sen tähden tarkoin huoli siitä, ettette lankea tekemään minkäänlaista jumalankuvaa" (5 Moos 4:15-16). Israelille on itsensä ilmoittanut ehdottoman transsendentti Jumala. "Hän on kaikki", mutta samanaikaisesti "hän on kuitenkin kaikkien tekojensa yläpuolella" (Sir. 43.27-28). Hän on "myös kaiken luodun kauneuden alkusyy" (Viis. 13:3).

Rooman katolisen kirkon katekismus 2130: Kuitenkin jo vanhassa testamentissa Jumala on käskenyt tai sallinut tehdä kuvia, joiden tuli vertauskuvina johdattaa lihaksi tullen sanan tuomaan pelastukseen; esimerkiksi kuparisen käärmeen, liiton arkun ja kerubit.

Rooman katolisen kirkon katekismus 2131: Lihaksi tulleen Sanan salaisuuteen vedoten seitsemäs ekumeeninen kirkolliskokous Nikeassa vuonna 787 puolusti kuvanraastajia vastaan Kristusta, Jumalanäitiä, enkeleitä ja kaikkia pyhiä esittävien kuvien kunnioittamista. Jumalan Poika on ihmiseksi tulemisellaan aloittanut uuden kuviakin käyttävän "armon talouden."

Rooman katolisen kirkon katekismus 2132: Kristillinen kuvien kunnioittaminen ei ole ristiriidassa ensimmäisen käskyn kanssa, joka kieltää epäjumalien kuvat. Sillä kunnioitus, jota ositamme jollekin kuvalle, kohdistuu siihen mitä kuva esittää, ja se kunnioittaa kuvaa, kunnioittaa siinä esitettyä henkilöä. Kunnioitus jota esitämme pyhille kuville on "harrasta kunnioitusta", eikä suinkaan palvontaa, sillä palvonta kuuluu yksin Jumalalle.

Rooman katolinen kirkko aluksi sanoo, että 5 Mooseksen kirjassa oli käsky ettei saa tehdä jumalankuvia. Sen jälkeen katolinen kirkko opettaa, että Jumala oli kuitenkin sallinut tehdä kuvia, joiden tuli vertauskuvina johdattaa Kristuksen tuomaan pelastukseen. Katolinen kirkko viittaa vertauskuvilla vaskikäärmeeseen, liitonarkkiin sekä kerubeihin.

Vaskikäärme ei ollut Herran Jeesuksen muotokuva, eli se ei ollut jumalankuva. Liitonarkki ei ollut Herran Jeesuksen muotokuva, eli se ei ollut jumalankuva. Kerubit ei ollut Herran Jeesuksen muotokuva, eli se ei ollut jumalankuva. Näillä kaikilla on esikuvallinen ja vertauskuvallinen merkitys Jumalan pelastushistoriassa, mutta ne eivät olleet Jumalan kuvia, ei siis muotokuvia Herrasta Jeesuksesta, koska Jumala itse kielsi tekemästä Jumalasta kuvia.

2131 kohdassa katolinen kirkko opettaa, että 787 jKr. kirkko päätti, että Jeesuksen lihaksi tulo on aloittanut uuden kuvia käyttävän armon talouden, eli sallii kuvien tekemisen myös Jeesuksesta. Tässä katolinen kirkko opettaa väärin kumoamalla Raamatussa olevan Toisen Käskyn sekä Viidennen Mooseksen kirjan opetuksen.

Rooman katolinen kirkko opettaa, ettei se palvo kuvia vaan kunnioittaa niitä. Rooma kirkko eksyttää ihmisiä, sillä Rooman katolisen kirkon rukous Marian patsaan edessä on seuraavanlainen:

Pyhä Jumalansynnyttäjä, Neitsyt Maria. Poikasi Jeesus Kristus antoi Sinut meille Äidiksemme ja Puolustajaksemme. Sinun äidilliseen rakkauteesi turvaten pyydämme Sinua: rukoile puolestamme, että Poikasi Kalliin Veren tähden saisimme syntimme anteeksi, sieluillemme pelastuksen ja kaiken, minkä tarvitsemme Jumalan tahdon täyttämiseksi. Ano meille rakkaalta Pojaltasi sitä erikoisapua, jota tällä hetkellä erityisesti tarvitsemme (.....). Sinä, joka olet Hyvän Neuvon ja Sovinnon Äiti, auta meitä ymmärtämään paremmin, mikä on meille parasta ja vie meidät kerran Poikasi luo, jotta yhdessä Sinun kanssasi voisimme ylistää Jumalaa Sinun sanoillasi: "Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja". Aamen.

Katolisen kirkon rukouksessa pyydetään Mariaa viemään katoliset Jeesuksen luo. Katolisen kirkon osoittama rukous Marialle täyttää kaikki palvonnan merkit, jotka kuuluvat yksin Jumalalle.

Rooman katolisen kirkon virallinen sivu:

vatican.va/catechism

Tällä sivulla vasemmalla ja keskellä on Raamatun opetus Kymmenestä Käskystä. Oikealla puolella on Rooman kirkon virallinen opetus, josta on poistettu kuvateko kielto Toisesta Käskystä. Rooman kirkon käskyjen järjestys on muutenkin väärä.

Tällä sivulla on Rooman kirkon opetusta, jossa Kymmenestä Käskystä puuttuu kuvien tekemisen kielto:

catholic-ten-commandments.html

Tällä sivulla on taas Rooman katolisen kirkon opetus siitä miten Raamattu sekä katolinen kirkko opettavat Kymmenestä Käskystä. Siellä on samoin kuin kirkon virallisella sivulla, eli Raamatun esitys sekä kirkon virallinen opetus katekismuksessa, josta puuttuu Toinen Käsky:

catholic.com/thisrock

Whereas the Catechism’s traditional presentation of the commandments for memorization are: (kun sitä vastoin katekismuksen perinteinen esitys käskyjen ulkoa muistamisesta on)

1. I am the Lord your God: You shall not have strange Gods before me.
2. You shall not take the name of the Lord your God in vain.
3. Remember to keep holy the Lord’s Day.
4. Honor your father and mother.
5. You shall not kill.
6. You shall not commit adultery.
7. You shall not steal.
8. You shall not bear false witness against your neighbor.
9. You shall not covet your neighbor’s wife.
10. You shall not covet your neighbor’s goods. 

Fakta ja tosiasia on että Rooman kirkko on poistanut omasta virallisesta opetuksestaan jumalankuvien tekemisen kiellon.

Ihminen Jumalan kuvana

1 Moos 1:27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

1 Kor 11:7 Miehen ei tule peittää päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia; mutta vaimo on miehen kunnia

Jotkut uskovat, että koska ihminen on tehty Jumalan kuvaksi, niin siksi Jumalasta voi tehdä kuvan. Jotkut uskovat, että koska ihminen on tehty Jumalan kuvaksi, niin ihmisen kuva on sama kuin Jumalan kuva. Sillä jos piirrät ihmisestä kuvan, piirrät Jumalan kuvan.

Raamatun opetus ihmisestä Jumalan kuvana ei tarkoita sitä, että ihminen miehenä ja naisena on näköiskuva Jumalasta, eli että ihminen olisi ulkomuodoltaan samannäköinen kuin Jumala. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi tarkoittaa sitä että ihmisen ajatusten ja tekojen tulisi olla samanlaisia kuin Jumalan ajatukset ja teot.

Room 8:29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;

2 Kor 3:18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

Room 12:2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

Raamatun todistuksen mukaan ihminen Jumalan kuvana tarkoittaa sitä, että ihmisen ajatukset ja teot olisivat samanlaisia ajatuksia ja tekoja kuin on Jumalalla. Ihmisestä tehty kuva (piirros, patsas) ei ole Jumalan kuva, vaan näköiskuva ihmisestä.

Ihminen ei tietenkään ole täydellinen eikä tule täydelliseksi tässä nykyisessä maailmanajassa, vaan saa kasvaa Jumalan armossa joka päivä kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta.

Jeesus Jumalan kuvana

Kol 1:15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.

Jotkut opettavat, että Jumalasta voi tehdä kuvan, koska Herra Jeesus oli Isänsä kuva ja ihmiset näkivät Jeesuksen. Tällainen ajatus on kuitenkin väärä ja epäraamatullinen.

Joh 14:
8 Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme".
9 Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: ‘Näytä meille Isä’?
10 Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.

Jakeessa kymmenen Jeesus kertoo millä tavalla ihmiset näkivät Isä Jumalan. Isä teki teot Jeesuksen kautta, eli he näkivät Isän Jeesuksen tekojen kautta, koska Herra Jeesus teki samoja tekoja kuin mitä Isä tekee.

Joh 1:18 Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

Joh 6:46 Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän.

Johanneksen evankeliumin luvuissa yksi ja kuusi Herra Jeesus sanoo, että kukaan ihminen ei ole nähnyt Isä Jumalaa. Nämä kohdat todistavat sen, että Joh 14:9 tarkoittaa sitä, että kun ihmiset näkivät Jeesuksen, niin he näkivät Isän Jeesuksen tekojen kautta, mutta ei itse Isää.

Herran Jeesuksen todistus on että kukaan ihminen ei ole milloinkaan nähnyt Isä Jumalaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Herra Jeesus näillä sanoilla tarkoitti, että Hän ei ole Isä, eikä Jeesuksen ulkoinen olomuoto ollut Jumalan näköinen. Herra Jeesus ei ollut Jumalan kuva ulkoisen olomuodon mukaan, vaan tekojensa mukaan.

Herra Jeesus on Raamatun selkeän opetuksen mukaan myös Jumala (ei Isä). On siten selvää ettei Herrasta Jeesuksesta saa tehdä kuvaa.

Kol 1:15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.

Joh 1:14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Fil 2:6 joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,

Herra Jeesus oli ja on näkymättömän Jumalan kuva, Hän asui ihmisten keskellä ollen täynnä Jumalan kirkkautta, sillä Hänellä oli Jumalan muoto. On siten päivän selvää, ettei Jeesuksesta saa tehdä kuvaa, sillä Hän ihmisruumiissa ollessaankin oli Jumala, jolla oli Jumalan muoto, ollen näkymättömän Jumalan kuva. Jeesuksen liharuumiissa asui Jumala, jota ei voi eikä saa kuvata (piirtää, patsas), koska Jumala asui Hänessä ja Hän oli Jumalana ihmisen ruumiissa, jonka alkuperällä ei ollut biologista isää, koska Jumalan Henki siitti Hänet tähän maailmaan. Jeesus ei siten ollut tavallinen ihminen, vaan Jumala, joka tuli ihmiseksi. Älä tee Jumalasta kuvaa koskee myös Herraa Jeesusta, koska Hän on Jumala.

Kuka purkaa yhdenkään Jumalan Käskyistä

Nostan esille erään ajatuksen, joka voi jäädä meiltä uskovilta huomaamatta. Herra Jeesus ei tullut kumoamaan lakia, eikä profeettoja. Herra Jeesus ei kumonnut lakia (Kymmenen Käskyä), jotka olivat asetettu liitonarkiin yhdessä Aaronin versoavan sauvan ja kultaisen manna-astian kanssa. Raamattu sanoo, että laista ei katoa pieninkään kirjain ei ainoakaan piirto ja se joka kumoaa pienimmänkin käskyn laista, niin sitä tullaan kutsuttaman pienimmäksi taivasten valtakunnassa, mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.

Kyse ei ole siitä, että kilpailisimme siitä kuka meistä on suurin, ei vaan siitä että haluaisimme uskoa Jumalaan, niin kuin on kirjoitettu. Se Herran Jeesuksen opetuslapsi, joka opettaa vastoin Kymmenen Käskyn opetusta, jossakin kohdassa, vaikka vain pienimmässä kohdassa. niin hän joutuu kantamaan sen seuraukset iankaikkisesti Jumalan valtakunnassa, näin Matt 5:19:ssa itse Herra Jeesus opettaa.

Matt 5:

14 Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä;

15 eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville.

16 Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.

17 ¶ Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.

18 Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.

19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.

Kyse on siis erittäin vakavasta asiasta. Rooman katolinen kirkko on muuttanut kahta käskyä Kymmenessä Käskyssä: Poistanut kokonaan Jumalan kuvan tekemisen kiellon sekä vaihtanut sapatin (lepopäivän) viikon viimeisestä, eli seitsemännestä päivästä viikon ensimmäiselle päivälle. Jokainen uskova joka uskoo Rooman katolisen kirkon mukaan tai oman sovellutuksen mukaisesti kumoten nämä kaksi käskyä tai edes yhden niistä tai jonkun muun Kymmenestä Käskystä joutuu kantamaan sen seurausta iankaikkisesti mukanaan. Kyse ei siis ole vähäpätöisestä asiasta. En usko, että kukaan uskova haluaa rikkoa Kymmentä Käskyä vastaan, jos oikeasti ymmärtää sen seuraukset. Pelastusta ei uskova menetä, jos hyväksyy Jumalan kuvan tekemisen, mutta Jeesuksen sanojen mukaan hän tulee iankaikkisesti kantamaan Käskyjen rikkomisen seuraukset. Tuskin kukaan haluaisi iankaikkisesti kantaa mukanaan taakkaa, joka on perustunut valheelle. Tämä on oikeasti vakava asia, sillä Jeesus tuo esille selvästi mitä siitä seuraa, jos kumoaa yhdenkin käskyn laista (Kymmenen Käskyä).

Kun minulle avautui tämä asia, niin minua ei yhtään vaivaa se vaikka minua sanotaan lakihenkiseksi kun uskon ja sanon Jumalan kuvan tekemisen olevan syntiä Jumalan edessä. En koe olevani ketään uskovaa parempi, mutta haluan uskoa, niin kuin Raamattu selvästi opettaa Kymmenestä Käskystä. Raamatussa on muutamia kohtia ja opetuksia, joita voi olla vaikea ymmärtää sekä uskoa niin kuin on kirjoitettu. Kymmenen Käskyn kohdalla opetus on niin yksinkertainen ja selvä, ettei siinä voi eksyä, jos rakastaa Jumalaa ja haluaa Häneen uskoa. Tämä on suurta Jumalan armoa ja rakkautta, että tietyt opetukset ovat selkeitä ja yksinkertaisia. Näyttää kuitenkin niin, että niiden kohdalle on myös asetettu suurin vastuu, mitä ja miten uskoo.

Ymmärrän sen, että perinne on syvään istutettu Jumalan kuvien ja sunnuntai lepopäivän kohdalla, että asiaa voi olla aluksi vaikea uskoa niin kuin Raamattu opettaa ja kun lähes kaikki ympärillä uskovat näissä kahdessa asiassa vastoin Jumalan sanan opetusta, mutta totuus voi paljastua ja asiassa voi tehdä parannuksen. Minä olen itse molempien käskyjen kohdalla saanut tehdä parannuksen ja hylätä valheopetukset, Jumalan armosta.

En voi ketään väkisin vääntää mihinkään muottiin, enkä sitä edes yritä, mutta mitä tulee Kymmeneen Käskyyn ja valheisiin ja vääriin opetuksiin niiden kohdalla, niin ajattelen uskovien parasta, kun koitan tuoda ehdottoman totuuden esimerkiksi Jumalan kuvien tekemisen kohdalla. Ajattelen sinun ikuisuuttasi, ei niin ettet pelastuisi, sillä kyllä sinä pelastut, mutta et varmaan edes itse haluaisi iankaikkisesti kantaa sitä taakka mikä seuraa yhdenkin Kymmenen Käskyn kumoamisesta. Olen pieni ja erehtyvä ihminen, virheitäkin tekevä, mutta tässä ajattelen vain sinun parastasi.

Tulee myös elää käytännössä Kymmenen Käskyn opetuksen mukaan, sillä ei se hyödytä, jos asian tietää teoriassa, mutta ei käytännössä halua elää sen mukaan mitä Raamattu opettaa. Sama koskee myös kaikkea muuta UT:n voimassa oleva opetusta. Uskon elämä on kasvua Jumalan armosta. Jumala antaa aikaa kasvulle, mutta tulee myös päivä kun joku asia tulee hylätä ja mennä eteenpäin sen mukaan mitä Raamattu opettaa.
 

Loppusanat

 

Olen joskus uskonut, että Jumalasta saa tehdä kuvia, jos ei palvo niitä. Väärä ymmärrykseni johtui siitä, että Jumalan kuvien perinne ympäröi minua ja sen kautta tulleet opetukset, jotka ovat ohjanneet ymmärrystäni ja uskoani. Kun ymmärsin mitä Toinen Käsky oikeasti opettaa, niin käsitykseni ja uskoni tässä kohden muuttui.

Raamatun opetus aiheesta on todella selvä ja selkeä, mutta Rooman katolisen kirkon valheen takia moni uskova kompastelee tässä asiassa sekä uskoo ja kiivailee valheen puolesta, luulleen uskovansa Jumalaa tässä kuva asiassa. Eräänä päivänä kun vielä uskoin, että Jumalasta saa tehdä kuvan, niin luin erään uskovan kirjoitusta Jumalan kuvan tekemisen kiellosta ja silloin silmäni avautuivat näkemään mitä Toinen Käsky oikeasti opettaa. Vähän ajan päästä siitä Jumala avasi vielä 5 Moos 4 luvun, missä tuodaan todella selkeästi esille mitä Toinen Käsky opettaa. Jumala haluaa avata rakkaalle kansalleen Toisen Käskyn opetuksen, että voisimme hylätä Rooman katolisen kirkon antikristillisen opetuksen Jumalan kuvien tekemisen puolesta. Tarkoitukseni ei ole lyödä ketään, vaan tuoda tämä asia niin selkeästi esille kun vain pystyn ja osaan, että Jumalan sanan totuus tässäkin asiassa olisi meille rakkaampaa kuin kavala valhe.

Jos Raamattu opettaisi Jumalan/Jeesuksen kuvan tekemistä, niin se pitäisi löytyä selkeästi Raamatusta. Raamatussa olisi opetus että Jumalasta saa tehdä kuvan jos se olisi Raamatun opetus. En ole löytänyt yhtään kohtaa Raamatusta, jossa käsketään tekemään kuva Jumalasta tai Jeesuksesta. Miksi tekisimme sellaista Jumalasta/Jeesuksesta, josta ei löydy Raamatun opetusta? Minä sanon sellaista vääräksi opetukseksi, jota ei löydy Raamatusta, koska kaikki mikä meidän täytyy tietää koskien Jumalaa/Jeesusta on kirjoitettu Raamattuun. Voin siis hyvällä omallatunnolla uskoa että Jumalasta/Jeesuksesta ei saa tehdä kuvaa, vaikka kuinka monta ihmistä syyttäisi minua tässä kohden harhaoppiseksi.

Uskon että Jumala haluaa puhdistaa seurakuntansa Baabelin opeista myös tässä kuva asiassa. Ymmärrän sen että tämä asia on hyväksytty totuutena seurakunnan historiassa jo pitkään, vaikka se onkin väärä opetus, jonka katolinen kirkko toi kristikuntaan. Ymmärrän myös sen, että joskus tiettyjen asioiden ymmärtäminen sekä niiden poispaneminen voi viedä aikaa. En syyllistä enkä syytä ketään, vaan haluan tuoda esille sen mitä Raamattu opettaa. Tästä saa olla eri mieltä ja Herran Jeesuksen opetuslapsina meidän tulisi mennä yhdessä eteenpäin, vaikka emme olisi kaikesta samaa mieltä.

 

Petri Paavola 2010

 

Lähteet:

33/38 Raamattu

King James Version
Online Bible Lexicon
Strong's Lexicon
Katolinen katekismus
jewfaq.org/613
olavi.catholic.fi/kuvien

 

Uusi kirjoitukseni aiheesta:

Inhimillinen taide jumalankuvat


 


 

 

 

eXTReMe Tracker