Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Jumalan rakkaus ja totuus

Jumalan rakkaudella on monta ulottuvuutta. Kirjoituksessani käsittelen Jumalan rakkautta tietystä näkökulmasta käsin. Totuus on osa Jumalan rakkautta ja totuus kuuluu erottomasti yhteen Jumalan rakkauden kanssa. Aihe on todella tärkeä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Jumalan rakkaus Herrassa Jeesuksessa
Evankeliumin tärkein asia
Joka rakastaa Jumalaa rakastaa veljiään
Pidä toista uskovaa itseäsi parempana
Vaeltakaamme samaa tietä
Joka rakastaa Jumalaa pitää Jumalan käskyt
Totuus on tekevä teidät vapaiksi

 

Jumalan rakkaus Herrassa Jeesuksessa

Joh 3:
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
21 Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."

 

Raamattu opettaa Jumalan rakastavan maailmaa ja lähettäneen Poikansa Jeesuksen maailmaan ettei yksikään, joka Jeesukseen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi uskon kautta Herraan Jeesukseen iankaikkinen elämä. Sanonta Jumala rakastaa maailmaa tarkoittaa, että Jumala rakastaa ihmisiä, jotka asuvat ja elävät Jumalan luomassa maailmassa.

 

Raamattu opettaa jokaisen ihmisen olevan synnin ja saatanan orja, jonka seurauksena he ovat matkalla kohti iankaikkista kadotusta. Synti rikkoo ja tuhoaa ihmisen tässä maailmanajassa sekä johdattaa hänet lopulta iankaikkiseen kadotukseen. Jumala rakastaa ihmisiä, niin paljon, että Herra Jeesus kuoli syntiemme tähden ja jokainen joka uskoo Herraan Jeesukseen saa Jumalan armosta vastaanottaa pelastuksen Herrassa Jeesuksessa.

 

Joh 19:
30 Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty," ja kallisti päänsä ja antoi henkensä.
31 ¶ Koska silloin oli valmistuspäivä, niin-etteivät ruumiit jäisi ristille sapatiksi, sillä se sapatinpäivä oli suuri-juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas.
32 Niin sotamiehet tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin toiselta ja sitten toiselta hänen kanssaan ristiinnaulitulta.
33 Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen luitaan,
34 vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä.
35 Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte.
36 Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen: "Älköön häneltä luuta rikottako".
37 Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: "He luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet".

 

Jeesuksen sanat ristillä se on täytetty tarkoitti ilon ja riemun huutoa, jonka esim. sotilaat huusivat lähestyessään kotikyläänsä palatessaan voittajina sodasta.

 

Ristiinnaulitseminen on tuskallinen tapa kuolla, sillä ihminen kuoli ristillä hitaan ja tuskallisen tukehtumiskuoleman. Ristiinnaulitseminen on eräs tuskallisimmista tavoista kohdata kuolema. Herra Jeesus ei kuitenkaan keskittynyt valtaisaan tuskaansa ja kipuunsa, sillä Hän ristillä iloitsi ja riemuitsi siitä, että sinä saat Jumalan armosta mahdollisuuden iankaikkiseen elämään sekä saat kokea Jumalan rakkauden.

 

Kun ajattelen Herraa Jeesusta ristillä ja sitä ettei Hän keskittynyt ristillä kantamaan omaa kipuansa, vaan sinun ja minun syntejäni, että me saisimme iankaikkisen elämän, niin sydämeni murtuu Jumalan rakkauden edessä. Jumala ja Herra Jeesus ovat sellaisia etteivät he keskity itseensä, sillä sinä ja minä olemme Heidän rakkautensa keskipiste. On suurta armoa saada olla tällaisen Jumalan lapsi, joka ei ajattele itseään ja omaa etuaan, sillä Herra Jeesus uhrasi oman elämänsä meidän tähtemme, että me saisimme pelastuksen ja iankaikkisen elämän.

 

Herran Jeesuksen ristillä vuodattama veri pesee puhtaaksi kaikista synneistä. Herran Jeesuksen verenvuodatus ristillä ja kuolema sekä ylösnousemus on osoitus Jumalan suuresta rakkaudesta ihmistä kohtaan. Herran Jeesuksen veri, kuolema ja ylösnousemus on meidän pelastuksemme ja lunastuksemme perustus sekä osoitus Jumalan äärettömän suuresta rakkaudesta ihmisiä kohtaan.

 

Herran Jeesuksen uhri Golgatan ristillä on uskon elämän perusta ja keskipiste, jonka kautta usko saa elämän voimansa, koska kaikki mitä uskon elämässä tapahtuu perustuu Herran Jeesuksen sovitustyöhön. Tästä syystä esimerkiksi apostoli Paavali julisti seuraavasti: "Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna."

Evankeliumin tärkein asia

 

Jes 61:

1 ¶ Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,

2 julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia,

3 panemaan Siionin murheellisten päähän-antamaan heille-juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet," "Herran istutus," hänen kirkkautensa ilmoitukseksi.

 

Evankeliumin tärkein asia on pelastuksen vastaanottaminen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jesaja 61 luku kertoo Jeesuksesta sekä siitä mitä ja miten evankeliumin ilosanoma vaikuttaa Jumalan pelastamissa ihmisissä. Pelastumisen jälkeen evankeliumin tärkein asia on sitoa särjettyjä sydämiä, joka tarkoittaa että Jumala parantaa ja eheyttää ihmisen mielen, jonka synti on rikkonut.

 

Olen kokenut sydämelläni Herran puheen, että me seurakuntana olemme laiminlyöneet hengellisen työn, jonka kautta Jumala eheyttää ja parantaa rikkinäisiä sydämiä, jotka ovat täynnä syviä ja tuskallisia synnin haavoja.

 

1 Kor 3:
9 Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus.
10 Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa.
11 ¶ Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.
 

2 Kor 6:
 ¶ Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.
2 Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut". Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.

 

Jumala eheyttää ja parantaa ihmisen rikkinäisen mielen. Raamattu opettaa, että Jumala kutsuu uskovia työtoveruuteen Hänen kanssaan. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että Jumala toimii myös seurakuntansa kautta kun Hän parantaa ja eheyttää synnin rikkomia sydämiä.

 

Seurakunta on tänä päivänä keskittynyt tekemään paljossa kaikkea muuta, mutta ei auttamaan ja tukemaan uskovia uskon kasvussa, jonka kautta heidän rikkinäinen sydämensä voisi eheytyä ja parantua. Toki varmasti on niitäkin uskovia, jotka ovat mukana työssä ja palvelussa, jonka kautta hoidetaan rikkinäisiä sydämiä, mutta liian paljon nykyiset seurakunnat laiminlyövät tätä tärkeää työtä.

 

Itsekeskeisyys, itse tehty voitelu ja palvelutehtävä ovat asioita, jotka johtavat uskovia väärään suuntaan pois evankeliumin ytimestä. Tämä on eräs niistä syistä, jonka tähden seurakunta ei kykene auttamaan ja hoitamaan rikkinäisiä ihmisiä. Silloin kun seurakunta keskittyy ohjelman pyörittämiseen (ohjelmakeskeisyys), niin kaikkein tärkeimmäksi tulee se kuinka ihminen itse onnistuu omalla paikallaan suoriutumaan ohjelman pyörittämisestä.

 

Tämä johdattaa uskovat pois todellisesta lähimmäisen rakastamisesta. Silloin kun ohjelma ja oma suoritus on kaiken keskipiste, niin uskova ei kykene näkemään ihmisten rikkinäisyyttä, eikä hän silloin kykene rakastamaan eikä tuomaan esille Jumalan sanan totuutta, joka parantaisi ihmisten sydämissä olevat syvät synnin haavat.

 

Jesajan kirjan luku 61 tuo esille sen kuinka evankeliumin ensimmäinen (pelastumisen jälkeen) tehtävä on parantaa ja eheyttää ihmisen rikkinäinen mieli (sydän). Tämä tarkoittaa silloin sitä, että seurakunnassa tulisi olla valmius Jumalan rakkauden ja totuuden kautta kohdata rikkinäisiä ihmisiä siten että he voisivat eheytyä ja parantua sydämessään olevista haavoista.

 

Room 12:
1 ¶ Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.
2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.
3 Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.

 

Raamattu opettaa, että Jumala muuttaa ihmisen mielen. Nykypäivän seurakunnan tulee opettaa samaa opetusta kuin mitä Paavali opetti Rooman seurakunnan uskoville. Silloin kun ihminen suostuu kuolemaan oman lihansa himoille ja haluille, eli synneille, niin hän antaa itsensä Jumalalle eläväksi, pyhäksi ja otolliseksi uhriksi, joka on hengellistä Jumalan palvelusta.

 

Uskovan ihmisen uhri on luopuminen synnin teoista, eli lihan teoista. Jumala haluaa, että uhraamme synnin vallassa olevan elämämme Jumalan palvelemiseen. Rikkinäinen mieli ei voi muuttua millään muulla tavalla kuin suostumalla uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Silloin kun uskova antaa Jumalan Pyhän Hengen kuolettaa meidän lihaamme, niin mielenuudistuksen kautta rikkinäinen sydän (mieli) alkaa eheytymään ja parantumaan.

 

Jos uskova mukautuu tämän maailmanajan mukaan, eli haluaa elää ja täyttää mielensä maailmassa vallitsevilla synnillisillä ajatuksilla, teoilla ja opetuksilla, niin hänen mielensä ei pääse eheytymään ja parantumaan. Jos uskova uskoo väärään ja epäraamatulliseen opetukseen, niin hänen mielensä ei parannu eikä eheydy, vaan hyvin usein menee entistä sekavammaksi ja rikkinäisemmäksi.

 

Todellinen Jumalan tahdon mukainen muuttuminen ja mielen parantuminen sekä eheytyminen tapahtuu Jumalan sanan tutkimisen kautta ja todellinen muuttuminen sekä eheytyminen tapahtuu sen jälkeen kun uskova uskoo Jumalan sanan totuuteen ja elää käytännössä sen mukaan.

 

Mielenmuutos Jumalan armosta johdattaa uskovan sellaisella paikalle, jossa murheellinen kokee saavansa Jumalan lohdutusta, murheellinen oppii iloitsemaan ja riemuitsemaan Herrassa, masentunut oppii ylistämään ja kiittämään Jumalaa. Silloin kun uskovan mieli on ihan oikeasti parantunut ja eheytynyt mielenmuutoksen kautta, niin ilo, riemu ja ylistys eivät ole enää pelkästään sielullista tunnelmointia seurakunnan kokouksissa, vaan aito ilo, riemu ja ylistys vaikuttaa ihan oikeasti uskovan elämän kaikissa tilanteissa.

 

Mielenmuutos joka johtaa sydämen (mielen) parantumiseen Pyhän Hengen voimasta Jumalan sanan totuuden kautta tuo ihmisen sydämelle aidon Pyhän Hengen vaikuttaman ilon, riemun ja ylistyksen. Aito Pyhän Hengen vaikutus johdattaa ihmisen kokemaan, tuntemaan ja ymmärtämään Jumalan läsnäoloa, rakkautta, armoa sekä pyhyyttä, joka perustuu totuuteen. Aito Pyhän Hengen vaikutus näkyy kaikessa myös kiusauksen ja koetuksen hetkissä, eikä aito Pyhän Hengen työ ole samanlaista kuin mitä jotkut uskovat kokevat sielullisesti kokouksissa.

 

Tarkoitukseni ei ole loukata ketään, vaan pyrkiä tuomaan esille se, että jos joku kokee vain hengellisissä kokouksissa iloa ja riemua, mutta ei arkielämässään, niin silloin on kyse sielullisen ilon ja riemun kokemisesta, ei aidosta Pyhän Hengen työstä ihmisen sydämessä. Aito Pyhän Hengen työ sydämessä vaikuttaa iloa ja riemua myös arkielämän haasteiden keskellä.

 

Todellinen rikkinäisen sydämen (mielen) eheytyminen ja mielenmuutos johdattaa meidät ymmärtämään syvällisesti Jumalan rakkautta sekä saa meidät entistä enemmän palvomaan ja rakastamaan Jumalaa. Jumalan palvominen tarkoittaa ensisijassa Jumalan rakastamista ja kunnioittamista sekä Hänen sanansa ja opetuksiensa noudattamista.

Joka rakastaa Jumalaa rakastaa veljiään

 

1 Joh 4:
13 Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä.
14 ¶ Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi.
15 Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa.
16 Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.
17 ¶ Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.
18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.
19 Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä.
20 Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa," mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt.
21 Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä.

 

Raamatun opetuksen mukaan uskova voi tietää Jumalan asuvan ja pysyvän hänessä, koska Jumala on antanut Pyhän Henkensä asumaan uskovan sydämeen. Kun uskomme Jeesuksen olevan Jumalan Poika, niin opimme tuntemaan Jumalaa sekä kykenemme uskomaan sen, että Jumala rakastaa meitä, koska Jumala on rakkaus.

 

Pelko estää kokemasta ja elämästä Jumalan rakkaudessa. Pelkoja on monenlaisia; joku voi pelätä sielunvihollista; toinen voi pelätä enemmän ihmisiä kuin Jumalaa; kolmas voi pelätä epäonnistumista, jonka tähden hän ei uskalla uskoa ja luottaa Jumalaan jne. Oli pelon syy mikä tahansa, niin Raamatun opetuksen mukaan täydellinen rakkaus karkottaa (alkutekstin mukaan heittää ulos) pelon, koska pelossa on rangaistusta (alkutekstin mukaan rangaistusta, tuskaa ja piinaa). Sanonta se joka pelkää ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa tarkoittaa, että hän ei ole vapautunut peloistaan ja pelko kahlitsee sekä hallitsee häntä.

 

Ihminen jonka elämää pelko hallitsee elää rangaistuksen pelossa, eli syyllisyyden alla, jossa pelko ja syyllisyys piinaa ja tuottaa tuskaa ihmisen sydämelle. Silloin kun uskovan sydäntä jäytää ihmispelko, niin hän kokee syyllisyyttä ihmisten edessä, jos hän ei toimi ja elä ihmisten vaatimusten mukaan. Hyvin usein uskovien elämässä on ihmispelkoa, jossa uskovat elävät uskonnollisten perinteiden kahlitsemina. Tällaisen ihmispelon ikeen ja orjuuden alaisena eläminen tuo sellaisen syyllisyyden tunteen sydämelle, jossa uskova kokee olevansa vastuussa yhteisölle ja ihmisille, jotka taakoittavat uskovia epäraamatullisilla perinnäissäännöillä.

 

Ihmispelko ja uskonnollinen perinnäissääntö tuovat sellaisen taakan ihmisen sydämelle, että hän joutuu elämään valheen varassa. Monet heistä ovat vilpittömiä, mutta lujasti taakoitettuja ihmisten perinnäissäännöillä, joiden kautta he vieroksuvat Jumalan sanan totuutta. He luulevat perinnäissäännön olevan Raamatun totuus, vaikka se todellisuudessa edustaa valhetta ja petosta. Väärä pelko tuo tuskan ja piinan ihmisen sydämeen.

 

Jos elät vuodesta toiseen uskonelämääsi siten, että asiat piinaavat sinua ja sinulla on tuska sydämessäsi, etkä koe Jumalan rauhaa ja rakkautta sydämessäsi, niin olet pelon vankina ja orjana tai elät synnissä, joka estää sinua kokemasta aitoa Jumalan rakkautta ja totuutta. Silloin kun pääset tekemisiin aidon Jumalan sanan totuuden ja Pyhän Hengen vaikuttaman rakkauden kautta, niin pääset vapaaksi peloistasi sekä kokemaan Jumalan rakkautta.

 

Raamattu opettaa Jumalan rakkauden järjestyksen. Me voimme rakastaa Jumalaa vain siksi, koska Hän on ensin rakastanut meitä. Koska Jumala rakastaa sinua, niin vasta tämän ymmärrettyäsi voit oppia rakastamaan Jumalaa. Miksi tämä järjestys on tärkeä ymmärtää? Jumalan rakkaus on lähtöisin Jumalasta, ei ihmisen lihasta. Jos ihminen ei ymmärrä Jumalan rakkauden järjestystä, niin hän pyrkii omassa voimassaan rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiään.

 

Kun ymmärrät Jumalan rakastavan ensin sinua ja vasta sen jälkeen sinä voit rakastaa Häntä, niin se johdattaa sinut kokemaan Jumalan rakkauden aitoa vaikutusta, jonka seurauksena sinun ensimmäinen rakkautesi kohde on Jumala, jonka jälkeen tulee rakkaus lähimmäisiin. Silloin kun sinä rakastat ensin Jumalaa, niin sinä pelkäät (kunnioitat) vain Raamatun Jumalaa ja kaikki muu pelko pysyy (ihmispelko jne.) poissa sydämestäsi. Jumalan rakastaminen auttaa sinut pysymään poissa väärän pelon aiheuttamasta ikeestä.

 

Jos sanot suullasi rakastavasi Jumalaa, mutta vihaat tai halveksut uskon sisaria ja veljiä, niin silloin sinä elät valheessa ja valehtelet. Todellinen Jumalan rakkaus sydämessäsi johdattaa sinut rakastamaan ja kunnioittamaan uskon sisaria ja veljiä. Raamattu sanoo Jumalan käskyn olevan että se joka rakastaa Jumalaa, niin hänen tulee myös rakastaa uskon sisariaan ja veljiään.

Pidä toista uskovaa itseäsi parempana

 

Fil 2:
1 ¶ Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta,
2 niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset
3 ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne
4 ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.
5 Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,

 

Raamattu opettaa Jumalan rakkauden lohdutukseen, Pyhän Hengen yhteyteen ja sydämellisyyteen sekä laupeuteen kuuluvan sopuisuuden ja yksimielisyyden ja saman rakkauden, eli Pyhän Hengen vaikuttaman Jumalan rakkauden.

 

Yksimielisyys ei tarkoita sitä, että joka asiassa on oltava täysin samanlainen näkemys ja että jokainen Raamatun opettama asia on nähtävä täysin samalla tavalla. Jokainen uskova on eri kasvunvaiheessa uskonelämässään ja jo siitäkin syystä on mahdotonta, että kaikki uskovat voisivat nähdä ja ymmärtää kaikki asiat samalla tavalla. Yksimielisyys tarkoittaa halua olla ja pysyä yhdessä yhtenä seurakuntana. Yksimielisyys tarkoittaa sitä ettei mikään asia saisi erottaa uskovia toisistaan. Poikkeuksena on tietenkin se, että jos joku julistaa ja opettaa uskovia luopumaan pelastuksesta Herrassa Jeesuksessa.

 

Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan sanan mukaista uskon kasvua ja ymmärryksen lisääntymistä uskovan sydämessä, joka johtaa myös koko ajan siihen, että opillisesti alamme näkemään Raamatun opetuksia yksimielisesti samalla tavalla. Yksi Herra ja yksi usko tarkoittaa sitä, että Raamatussa on samasta asiasta samanlainen opetus liittyen asioihin, joista Raamattu opettaa. Tämän tähden uskon kasvun kautta kykenemme löytämään opillista yksimielisyyttä koko ajan enemmän.

 

Raamattu kehottaa meitä kärsimään toinen toisiamme. Raamatullinen kärsiminen, ei ole lihallista tuskastumista. Raamatullisen toinen toisensa kärsimisen Pyhän Hengen vaikuttamat perustukset ovat sydämellinen armahtavaisuus toista kohtaan, ystävällisyys, nöyryys, sävyisyys, pitkämielisyys, anteeksiantamus ja rakkaus sekä sydämessä vallitseva Jumalan rauha (Kol 3:12-15).

 

Toisin sanoen Raamatullinen kärsiminen on Jumalan rakkauden kautta odottamista, että sisar ja veli saavuttaisivat Jumalan armosta uskon kautta ymmärrystä ojentautua koko ajan enemmän Jumalan sanan mukaisesti. Mieleeni muistuu lapsuusajan retket vanhempieni ja sisarusten kanssa. Minä olen vanhempieni nuorin lapsi ja muistan kuinka vanhempani odottivat minua kun jäin jälkeen. Muistan senkin kuinka iän karttumisen ja voimien vahvistumisen myötä sain enemmän vastuuta tavaroiden kantamisessa ja kuljettamisessa (pyöräretki).

 

Uskonelämässäkin saamme odottaa toinen toisiamme ja uskon vahvistumisen myötä vastuumme kasvaa koskien itseämme ja muita. On ihanaa saada olla Jumalan odottavan rakkauden kohteena, sillä Hän ei anna meidän kannettavaksemme enempää kuin jaksamme kantaa. Seurakunnassa tulee olla sama asenne toinen toisiamme kohtaan.

 

Jumalan vaikuttama rakkaus Pyhässä Hengessä poistaa itsekkyyden uskovan sydämestä sekä turhan kunnian pyytämisen ja tavoittelemisen. Jumalan vaikuttama rakkaus Pyhässä Hengessä johdattaa nöyryyteen, jossa uskova pitää toista uskovaa itseään parempana. Toisen pitämiseen itseään parempana kuuluu myös uskon sisaren tai veljen parhaan ajatteleminen, niin ettet ajattele vain omaa parastasi, vaan toistenkin parasta.

 

Raamatun opetus toisen parempana pitämisestä ei tarkoita tämän synnin vallan alla olevan maailman arvoja, jossa toisen paremmuus on toisen huonoutta. Raamatullinen toisen parempana pitäminen on sama asia kuin viljapellossa kasvava vilja, jossa vehnänkorret ovat kasvaneet kohti taivasta, mutta kun vehnänkorret kypsyvät, niin tähkän painosta ne taipuvat kumaraan kumartaen toinen toisilleen.

 

Raamatullinen toisen parempana pitäminen on Jumalan antama turvaverkko, jossa kukaan ei nouse kenenkään yläpuolelle, vaan jokainen kunnioittaa ja rakastaa toinen toisiaan. Raamatullinen toisen parempana pitäminen, ei tarkoita sitä, että joku on toista parempi tai huonompi, vaan että Jumalan lapseuden aseman sekä Herran Jeesuksen pelastuksen tähden uskovina ihmisinä rakastamme ja kunnioitamme toinen toisiamme.

 

Raamattu opettaa, että meillä tulee olla sama mieli, joka Herralla Jeesuksella oli ja on. Silloin kun olemme terveessä Raamatullisessa uskon kasvussa, niin Kristuksen mieli saa koko ajan lisää tilaa meidän sydämissämme. Aito ja oikea uskon kasvu johdattaa meitä koko ajan syvällisemmin elämään niin että pidämme toista uskovaa itseämme parempana, eli kunnioitamme ja rakastamme uskon sisaria ja veljiä.

 

Toisen parempana pitäminen on myös ainoa, oikea ja kestävä seurakunnan kokoontumisen sekä rakentumisen perustus. Ilman tätä ulottuvuutta seurakunta ei voi menestyksellisesti toteuttaa evankeliumin julistamista sekä keskinäistä rakentumista.

 

Raamatun opetus pitäkää toista uskovaa itseään parempana tarkoittaa myös sitä, että sinun tulee kohdata jokainen uudestisyntynyt uskova luterilaisen kirkon, helluntaiseurakunnan, vapaaseurakunnan, baptistiseurakunnan sekä kirkkokuntien ulkopuolella jne. siten että pidät heitä kaikkia itseäsi parempana hengellisen opetuksen mukaan, jossa kunnioitat ja rakastat heitä kaikkia rakkaina sisarina ja veljinäsi. Vain tällä tavalla toimien voimme seurakuntana saavuttaa Herran Jeesuksen opettaman uskovien todellisen ykseyden, ilman erottavia lahkorajoja.

 

Toisen parempana pitäminen ei tarkoita sitä, että sinun tarvitsee hyväksyä vääriä tai epäraamatullisia opetuksia. Sen minkä olet havainnut oikeaksi, aidoksi ja totuudeksi, niin sitä sinun ei tarvitse hylätä. Silloin kun elämme käytännössä todeksi toisen parempana pitämisen, niin meillä on halua, kykyä, kunnioitusta ja rakkautta kuunnella toinen toisiamme. Tämä johtaa siihen, että koska kukaan meistä ei ole täydellinen opissa ja vaelluksessa, niin saamme rakentua toinen toistemme kautta sekä juurtua syvemmälle Jumalan sanan totuuteen Pyhässä Hengessä. Sen seurauksena huomaamme missä olemme erehtyneet, että voimme korjata kurssia oikeaan suuntaan. Saamme myös auttaa toisia uskovia näkemään syvemmälle Jumalan sanan totuuden opetuksia.

 

Todellinen ykseys toisen parempana pitämisen kautta ei tarkoita ekumeniaa, joka ei ole Jumalan Pyhän Hengen työtä, vaan sielunvihollisen petos ja eksytys. Ekumenian kautta uskonnolliset instituutiot pyrkivät uskottelemaan, että ekumenian kautta toteutuu Herran Jeesuksen opetus uskovien ykseydestä. Ekumeniassa on mukana tahoja, jotka ovat pystyttäneet Jeesuksen rinnalle useita erilaisia pelastusteitä kuten esim. Rooman katolinen kirkko on tehnyt.

 

Raamatullinen toisen parempana pitäminen johtaa Herran Jeesuksen rukouksen (Joh 17 luku) toteutumiseen. Herran Jeesuksen rukouksesta: Pyhitä uskovat totuudessa, koska Jumalan sana on totuus. Niin kuin Isä on lähettänyt Jeesuksen maailmaan, niin on Jeesus lähettävä opetuslapsensa maailmaan. Herra Jeesus pyhittää itsensä heidän tähtensä, että myös Hänen opetuslapsensa olisivat pyhitetyt totuudessa. Herra Jeesus rukoilee opetuslastensa puolesta, että he kaikki olisivat yhtä (yksi), niin kuin Isä Jumala ja Herra Jeesus ovat yksi, niin kuin Isä on Jeesuksessa ja Jeesus Isässä, että opetuslapset olisivat Isässä ja Herrassa Jeesuksessa, niin että maailma uskoisi, että Isä on lähettänyt Jeesuksen. Sen kirkkauden, jonka Isä antoi Jeesukselle, Jeesus on antanut opetuslapsilleen, että he olisivat yksi, niin kuin Isä ja Jeesus ovat yksi.

 

Uskoville on annettu Pyhä Henki voimaksi (Jeesuksen sovitustyön tähden) myös sitä varten, että he olisivat pyhitetyt totuudessa ja kykenisivät olemaan yksi Jumalan kirkkauden kautta. Tässä on haaste meille nykyajan uskoville, joka haastaa meitä kasvamaan kohti todellista seurakunnan ykseyttä. Kun suostumme asettamaan syrjään kaikki uskonnolliset perinteet ja perinnäissäännöt, niin Jumalan sanan totuus Pyhässä Hengessä johdattaa meidät siihen ykseyteen, josta Herra Jeesus opetti opetuslapsilleen, eli meille, sinulle ja minulle.

Vaeltakaamme samaa tietä

 

Fil 3:
12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.
13 Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin,
14 minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.
15 ¶ Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on.
16 Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä!

 

Raamattu opettaa ettei uskovasta tule täydellistä tässä maailmanajassa, mutta siitä huolimatta saamme kasvaa sitä kohti, vaikka emme sitä pystykään saavuttamaan tässä ajassa. Tämä ei tarkoita sitä, että meillä on lupa tehdä syntiä, koska olemme vajavaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että koska emme ole täydellisiä, niin me saamme Jumalan armosta joka päivä kasvaa uskossa.

 

Raamattu opettaa, että jos meillä uskovilla on eri mieli joissakin asioissa esim. opillinen erimielisyys jne. niin Jumala tulee puhumaan ja avaamaan Raamatun opetuksen oikealla tavalla jos meillä on vain halua nöyrtyä ja tehdä parannusta. Meidän ei tarvitse sitoutua väärään opetukseen, mutta meidän tulee olla yhtä jokaisen uskovan kanssa. Huolimatta erimielisyydestä meidän tulisi kuitenkin vaeltaa samalla tiellä, eli kunnioittaa ja rakastaa toinen toisiamme sekä sitoutua sydämessämme elämään seurakunnan ykseydestä käsin.

 

1 Kor 12:

12 ¶ Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin;
13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.

 

Raamatun opetuksen mukaan uskovat ovat kastettu yhdeksi ruumiiksi (seurakunnaksi) Pyhässä Hengessä. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että Pyhän Hengen vaikuttaman rakkauden tulisi yhdistää uskovat yhdeksi seurakunnaksi. Oppi ei yhdistä, vaan Pyhän Hengen vaikuttama rakkaus. Meillä uskovilla on tapana etsiytyä uskovien yhteyteen pelkän opin perusteella, mutta Raamatun opetuksen mukaan Pyhän Hengen vaikuttaman rakkauden tulisi yhdistää meidät.

 

Silloin kun yhteys on syntynyt Pyhän Hengen rakkauden kautta, niin se synnyttää myös opillista samanmielisyyttä, koska Pyhä Henki avaa kaikille uskoville samaa totuuden sanaa, eli Raamatun opetusta. Tämän päivän iso ongelma on se, että me uskovina pidämme kiinni opeistamme ja näkemyksistämme emmekä halua Jumalan sanan totuuden ohjaavan meitä. Koska me monet uskovat olemme lahkohengessä, niin siksi Raamatullinen yhteys ja ykseys ei pääse toteutumaan.

 

Heti kun löytyy sellaisia uskovia ihmisiä, jotka kaikesta sydämestään, voimastaan, mielestään ja sielustaan rakastavat Jumalaa, niin he alkavat myös löytämään opillista samanmielisyyttä huolimatta erilaisista näkemyksistään. Jumalan rakastaminen avaa oven Raamatun sanan totuuden lähteille, jonka seurauksena voimme kaikki uskovat oppia uskomaan samalla tavalla Jumalan sanan opetuksia. Emme kuitenkaan voi aina kaikkea ymmärtää samalla tavalla johtuen eri kasvunvaiheista, mutta Jumalan rakastaminen pitää meidät yhdessä, vaikka emme ihan kaikessa näkisi asioita samalla tavalla.

Joka rakastaa Jumalaa pitää Jumalan käskyt

 

Joh 14:

15 ¶ Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.

16 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,

17 totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.

18 ¶ En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.

19 Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää.

20 Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä.

21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

22 Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle: "Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle?"

23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.

 

Raamattu opettaa, että se joka rakastaa Jumalaa pitää Hänen käskynsä. Tämä opetus tulee ymmärtää Uuden Liiton järjestyksen mukaan. Meidän tulee uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa ja Jumalan käskyjen pitäminen on uskoa kaikki se opetus mikä on voimassa Uuden Liiton järjestyksessä. Uudessa Liitossa on voimassa sellaisenaan kaikki Kymmenen Käskyä, ne VT:n käskyt joiden on mainittu olevan voimassa Uudessa Liitossa sekä ne käskyt, jotka ovat tulleet uusina opetuksina Uuden Liiton järjestykseen. Vanhan liiton järjestys on kumottu ja siksi meidän tulee uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti.

 

Herra Jeesus sanoi antavansa Pyhän Hengen (Toinen Puolustaja) sitä varten, että me uskovina voisimme Pyhän Hengen voiman kautta pitää Hänen käskynsä. Raamattu sanoo Jumalan rakkauden olevan vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Pyhässä Hengessä opimme rakastamaan Jumalaa yhä syvällisemmin.

 

Käskyjen pitämisen kautta emme voi ansaita pelastusta, sillä Jumalan armosta Herran Jeesuksen sovitustyössä on meidän pelastuksemme perusta. Jumalan käskyt (Raamatun sanan opetus) suojelevat meitä synniltä, joka tuhoaa ja rikkoo ihmisiä. Jumalan käskyt eivät ole meitä vastaan, vaan meidän puolellamme ja ne ovat osoitus Jumalan rakkaudesta, huolenpidosta sekä suojeluksesta. 

 

Johanneksen evankeliumissa luvussa 14 ja 21 on Jumalan sanan ymmärtämisen perusta ja ydin. Herra Jeesus sanoi että se joka rakastaa Jeesusta (Jumalaa) on sellainen, jota Isä Jumala ja Herra Jeesus rakastavat ja sellaiselle uskovalle Herra Jeesus ilmoittaa itsensä. Herran Jeesuksen sanat ilmoitan itseni sellaiselle, joka minua rakastaa tarkoittaa sitä, että vain Jumalan rakastamisen kautta uskova voi ymmärtää oikealla tavalla Raamatun sanan opetusta.

 

Jumalan sanan totuutta emme voi löytää ilman Jumalan rakastamista. Jos rakastamme ihmisten uskonnollisia perinteitä enemmän kuin Jumalaa, niin emme voi löytää Raamatun totuutta ja sen sijaan joudumme elämään uskonnollisten valheiden ja väärien oppien vankeina. Jumalan rakastaminen on todella tärkeä asia, koska ilman sitä et voi ymmärtää oikealla tavalla Jumalan sanan totuutta.

 

Monien uskovien ongelmat ja etteivät he koe Jumalan läsnäoloa tai ymmärrä Jumalan sanan opetusta oikealla tavalla johtuvat siitä etteivät he ensin rakasta Jumalaa, vaan he ensiksi rakastavat joko itseään tai uskonnollisia sekä vääriä opetuksia ja ihmisten rakentamia sielullisia ja lihallisia oppeja ja rakenteita. Raamattua ei voi ymmärtää oikein ellei ensin rakasta Jumalaa. Tämä on jokaisen uskovan hyvä muistaa ja ymmärtää.

 

1 Joh 5:

1 ¶ Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt.

2 Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä.

3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;

4 sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.

Gal 5:6 Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.

 

Raamattu opettaa, että se joka rakastaa Jumalaa rakastaa myös Jumalan lapsia (kaikkia uskovia ihmisiä). Uskovan ihmisen rakkaus Jumalaan on se että hän pitää (noudattaa, elää Jumalan sanan totuuden mukaan) Jumalan käskyt ja Jumalan käskyt eivät ole raskaat. Ne eivät ole raskaat siksi, koska Pyhässä Hengessä me saamme voiman ja kyvyn sekä opimme elämään Jumalan sanan mukaista uskonelämää. Ilman Pyhän Hengen voimaa Jumalan käskyt ovat liian raskaita noudatettaviksi, sen tähden Hän on antanut meille Pyhän Hengen voiman.

 

Raamatun opetuksen mukaan Herrassa Jeesuksessa auttaa vain rakkauden kautta vaikuttava usko. Tämä tarkoittaa sitä, että uskon elämän tulee perustua Jumalan rakkauteen sekä totuuteen. Jumalan rakkaus ja totuus ovat erottamattomat.

Totuus on tekevä teidät vapaiksi

 

Joh 8:

31 ¶ Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;

32 ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".

Raamattu opettaa Jumalan sanan totuuden vapauttavan ihmisen synnin orjuudesta, uskonnollisista perinnäissäännöistä sekä epäraamatullisista opetuksista. Pelkkä totuuden tietäminen ei vapauta ihmistä, vaan hän vapautuu vasta sitten kun hän elää käytännössä  todeksi (Pyhän Hengen voiman kautta) Jumalan sanan totuuden opetuksia.

Jos uskonelämä perustuu uskonnollisiin perinnäissääntöihin tai vääriin opetuksiin, niin uskova ei ole vapaa niillä alueilla, jossa hänen uskonsa perustukset ovat kiinni epäraamatullisissa opetuksissa.

Herra Jeesus sanoi niille, jotka uskovat Häneen, jos te pysytte minun sanassani (elää käytännössä Jumalan sanan opetuksen mukaan), niin te olette minun opetuslapsiani ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Elämällä todeksi Jumalan sanan opetukset voidaan vapautua kaikesta, joka ei ole Jumalan tahdon mukaista. Elämällä todeksi Jumalan sanan opetukset uskova on löytävä totuuden, joka tekee hänet vapaaksi elämään Jumalan tahdon mukaista elämää.

Joh 1:
12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,
13 jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Silloin kun on kyse Jumalan sanan totuudesta, niin totuuteen kuuluu myös armo. Armoa ei voi ansaita, koska se on Jumalan teko ihmisen hyväksi. Raamattu sanoo Jumalan armon ilmestyneen pelastukseksi kaikille ihmisille ja että Jumalan armo kasvattaa uskovia, niin että he, hylkäävät jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja eläisivät siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa.

Jumalan armoon kuuluu myös armollisuus. Jumala näkee jokaisen uskovan ja tietää jokaisen sydämen kivut ja haavat. Jumala on armollinen omia kohtaan. Uskovien tulisi olla myös armollisia toinen toisilleen ja antaa toisilleen aikaa kasvaa uskossa Jumalan tahdon mukaisesti.

Kol 2:
6 Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä,

7 juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen.

8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.

9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,

10 ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää,

 

Uskovan tulee varjella sydäntään ja pitää sydämensä puhtaana järkeisopeista, petoksista ja ihmisten perinnäissäännöistä, koska ne orjuuttavat ja tuhoavat uskovan sydämen.

 

Uskovan tulee juurtua rakkaudessa ja totuudessa Herraan Jeesukseen, Hänessä rakentuen sekä uskossa vahvistuen Raamatun opettamalla tavalla ja olkoon uskovan kiitos ylitsevuotavainen. Jumala ei ole kiitoksenkipeä, mutta jos me emme ole kiitollisia Jumalalle kaikesta mitä Hän on tehnyt ja tulee tekemään meidän hyväksemme, niin silloin uskon elämämme ei ole Jeesus keskeistä elämää, vaan on takertunut sielulliseen ja lihalliseen elämään.

 

Kiitollisuus Jumalaa kohtaan osoittaa sen, että me rakastamme Jumalaa ja osaamme arvostaa Häntä. Kiitollisuus sydämessä Jumalaa kohtaan pitää Jumalan aina meidän sydämemme keskipisteenä. Silloin kun uskovan keskipiste on Jumalassa, niin hän on Jumalan rakkauden suojassa ja turvassa. Oman lihan halut ja väärät opetukset rikkovat ja tuhoavat uskovan sydäntä, älä siksi pidä lihasi himoja ja haluja sydämesi keskipisteenä. Anna Pyhän Hengen kuolettaa lihasi himot ja halut, koska siten sydämesi keskipiste on Raamatun Jumalassa.

 

Kol 1:
4 sillä me olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksessa Jeesuksessa ja rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan;
5 me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaissa ja josta jo ennen olette kuulleet sen evankeliumin totuuden sanassa,
6 joka on tullut teidän tykönne, niinkuin se on myös kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa, samoin kuin teidänkin keskuudessanne siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa,

 

2 Tess 1:3 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä,

 

Tuon lopuksi esille erään tärkeän asian ja opetuksen. Uskon elämä on kasvuprosessi, sillä jokainen uskova on kasvanut siihen asti mihin hän on ehtinyt Jumalan armosta kasvaa. Eräs iso ongelma meidän uskovien keskuudessa on se, että me emme aina tiedä missä kasvuvaiheessa olemme. Jos emme tiedä sitä missä kasvuvaiheessa olemme, niin se johtaa joko siihen, että yritämme vaeltaa liian suuret saappaat jalassa tai sitten elämme alle sen rajan mihin saakka olemme Jumalan armosta ehtineet kasvaa.

 

Joh 16:
12 Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa.
13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.
14 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

 

Herra Jeesuskaan ei sanonut ja opettanut opetuslapsille kaikkia asioita yhdellä kertaa, koska he eivät pystyneet omaksumaan kaikkea sitä mikä on Jumalan tahto ja Jumalan sanan opetus. Koska uskonelämässä on kyse kasvunprosessista, niin siksi emme kykene omaksumaan ja ymmärtämään kaikkea, vaan meidän on annettava Jumalan ajallaan askel kerrallaan kasvattaa ja kypsyttää uskoa meidän sydämissämme.

 

Kun luet tämän kirjoitukseni, niin rukoile sitä missä kasvunvaiheessa olet ja mitä voit siitä omaksua. Jos et ymmärrä jotakin, niin älä anna sen vaivata itseäsi, vaan anna Jumalan ajallaan kasvattaa sinua ymmärtämään Hänen sanansa opetuksia ja totuutta.  Jumala ylen runsaasti siunatkoon sinua Herrassa Jeesuksessa, niin että opit ja kasvat vaeltamaan Herran edessä  arvollisesti, Hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta.

 

 

 

Petri Paavola 28.1.2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

 

eXTReMe Tracker