Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jumalan tahdon mukainen usko

Tämä aihe on ollut sydämelläni useita kuukausia, mutta se on ollut siellä ikään kuin suljetussa tilassa, enkä ole voinut kirjoittaa siitä. Tänään (4.11.2013) koin, että sydämestäni otettiin pois sulut sekä esteet ja opetus avattiin sydämelleni sellaisessa muodossa, että kykenen sen jakamaan tämän kirjoituksen kautta.

Monien erilaisten uskonsuuntien ja ryhmien sekä yksittäisten uskovien sydämillä on monenlaista tulkintaa ja opetusta siitä millaista on Raamatullinen usko. Seassa on tervettä ja raitista opetusta sekä väärää opetusta ja erittäin vahingollista opetusta.

Yritän ja pyrin käsittelemään tätä opetusta pääasiassa sen kautta mitä Raamattu opettaa Jumalan tahdon mukaisesta uskosta ja millaisena se esiintyy Raamatussa. Tarkoitus ei ole siis pöyhiä vääriä oppeja ikään kuin millaista sisältöä on roskakorissa tai kaatopaikalla, vaan tutkia sitä mitä Raamattu opettaa uskosta.

On kuitenkin selvää, että kun tutkimme sitä mikä on oikeaa ja Raamatullista, niin ymmärrämme myös millä tavalla uskon vääristyminen johtaa ikäviin ja vahingollisiin seuraamuksiin. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan valossa rukouksen kera. Opetus ei ole kaikenkattava aiheesta, vaan pyrkii antamaan suuntaviittoja, jonka tarkoituksena on saada sinut itse henkilökohtaisesti tutkimaan syvällisesti Jumalan sanan opetusta sekä etsimään Jumalan tahtoa.

Sisällys:
Jumalan tahdon toteutuminen
Jumalan tahto ja Jumalan kunnia
Avain Jumalan tahdon toteutumiseen
Usko ja Jumalan tahto käytännön elämässä
Palvelutehtävä usko ja Jumalan tahto
 

 

Jumalan tahdon toteutuminen

Raamatullisen uskon syntymisen eräs tärkeä päämäärä on että Herran Jeesuksen opetuslapsen elämässä uskon kautta tapahtuu ja toteutuu Jumalan tahto koskien hänen elämäänsä ja elämänvalintoja. Palvelutehtävä on Jumalan antama (ei ihmisen omatekemää), Jumala antaa ja vaikuttaa armoitukset ja armolahjojen toiminnan (ei ihmisen omatekemää). Jumalan sanan opetuksen ymmärtämisen kautta elämä ojentautuu käytännössä Jumalan sanan opetuksen mukaisesti, jonka seurauksena opit rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiäsi sekä toimimaan omalla paikallasi evankeliumin ilosanoman eteenpäin menemiseksi.

1 Tim 2:
3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

Joh 6:40 Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä."

Hebr 13:
20 Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen,
21 hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

Evankeliumin ja uskon keskipiste on Herra Jeesus. Uskossa on aina kyse Jumalan tahdon toteuttamisesta ja toteutumisesta. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee uskoa Herraan Jeesukseen ja Isä Jumalaan niin kuin on Jumalan tahto. Jumalan todellinen ja oikea tahto löytyy Raamatusta, eli Jumalan sanasta.

Jumala tekee sen mahdolliseksi Jumalan sanan opetuksen ja Pyhän Hengen voiman kautta, että Jumalan tahto voi toteutua Herran Jeesuksen opetuslapsen elämässä. Herran Jeesuksen sovitustyön ansiosta Jumala vaikuttaa Pyhän Hengen kautta sen mikä on otollista Jumalalle ja että Jumalan tahto voi toteutua uskovan elämässä.

Herran Jeesuksen sovitustyö on kaiken keskipiste, jonka kautta Jumalan tahto tulee toteutumaan kaikkien niiden ihmisten elämässä, jotka ovat uskossa kuuliaisia Jumalalle.

Joh 7:
38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (alkutekstin mukainen sanajärjestys)
39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

Herra Jeesus sanoi, että ihminen eksyy ellei hän tunne kirjoituksia (Jumalan sana) ja Jumalan voimaa (Pyhä Henki).  Herran Jeesuksen opetuslapsi voi kyetä tuntemaan ja tietämään Jumalan tahdon vain siten, että hän uskoo Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa.

Kun uskot Raamattua, niin kuin sinne on kirjoitettu, niin silloin opit ymmärtämään sen millä tavalla Jumalan Pyhä Henki toimii ja vaikuttaa. Raamattu opettaa kuinka Pyhä Henki toimii ja Pyhä Henki toimii, niin kuin Raamattu opettaa.

Moni sanoo ettei Raamattu kerro ja opeta meille kaikkea, siksi meidän tulee etsiä koko totuutta hyvistä hengellisistä kirjoista, uskovien opetuksista ja Pyhä Henki kertoo ja opettaa meille sen mistä Raamattu ei kerro. Edellä oleva opetus ja ajatus on epäraamatullinen ja väärä.

2 Piet 1:
2 Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.
3 Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,
4 joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,

Raamattu nimenomaan kehottaa meitä uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo. Raamattu opettaa myös, että Jumala on lahjoittanut meille kaiken mitä tarvitaan elämään ja jumalisuuteen (uskonelämään). Tämä kaikki mitä tarvitaan uskonelämään ja mikä meillä on, että voimme oppia tuntemaan Jumalan on lahjoitettu meille Pyhässä Hengessä Jumalan sanan (Raamattu) kautta.

Jumalan tahdon toteutuminen ei voi täysin toteutua meidän elämässämme ellemme usko Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo. Tämä tekee meistä ei ainoastaan sanan kuulijoita, vain myös sen tekijöitä. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala vaikuttaa meissä tekemistä ja tahtomista Pyhän Hengen kautta, jolloin saamme tehdä uskon tekoja sen voiman ja vaikutuksen mukaan, jonka Jumala meissä vaikuttaa ja mihin saakka olemme ehtineet uskossa kasvaa.

Jumalan tahdon toteutuminen meidän elämässämme tapahtuu uskon kasvun kautta, sillä emme kykene ottamaan vastaan emmekä toimimaan enempää kuin siihen asti mihin olemme Jumalan armosta kasvaneet.

Toki uskova voi lukea hyviä hengellisiä kirjoja, mutta niiden sanoma ja opetus tulisi tutkia ja koetella Jumalan sanan kautta. On varmasti Jumalan tahto, että luet enemmän Raamattua kuin hyviä hengellisiä kirjoja, koska Raamatussa on vain ja ainoastaan täydellinen totuus.

Hebr 12:
1 ¶ Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
4 ¶ Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,

Raamattu opettaa, että synti voi helposti kietoa uskovan ihmisen. Raamattu opettaa uskonelämän olevan uskossa kasvamista, jossa varsinkin alussa uskova ihminen ei ole vielä oppinut erottamaan pahaa hyvästä. Siksi hän voi eksyä helposti ja sen tähden on tärkeätä olla mukana seurakunnan ja uskovien yhteisön toiminnassa, joka perustuu Jumalan rakkauteen ja totuuteen. Kasvaneemmat uskon sisaret ja veljet auttavat vasta uskoon tullutta kasvamaan uskossa sekä juurtumaan Herraan Jeesukseen.

Pitemmän ajan uskossa ollut ihminen voi myös eksyä helpostikin, jos hän ei pidä kiinni Raamatun opetuksesta ja vastaanottaa oman lihansa syntisiä ajatuksia tai väärää ja epäraamatullista opetusta.

Raamatussa ei ole turhaan kirjoitettu, että synti voi helposti eksyttää uskovaa ihmistä. Meidän tulee ottaa tämä Raamatun opetus vakavasti, sillä jos emme usko Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa, niin eksymme pois Jumalan tahdosta ja uskosta Jumalaan.

Herran Jeesuksen opetuslapsen silmät, sydän, mieli ja ajatukset tulee olla kiinnitettynä ja ankkuroituna Herraan Jeesukseen, joka on meidän uskomme alkaja ja sen täyttäjä. Raamattu viittaa tässä yhteydessä Herran Jeesuksen ristinkuolemaan. Silloin kun uskovan elämän keskipiste on Messias Herra Jeesus sekä Hänen verensä, kuolemansa ja ylösnousemus syntien anteeksisaamiseksi, niin uskova elää Jeesus keskeistä elämää, Pyhän Hengen voimassa eläen ja uskoen Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Tällaista uskovaa on vaikea eksyttää, koska hänen uskonelämän keskipiste ja perusta on oikealla paikalla, jonka kautta Jumala luo uutta uskovan sydämessä ja kasvattaa häntä juurtumaan Herraan Jeesukseen.

Olen huomannut että uskovien keskuudessa, jotka eivät ole sisäistäneet Jumalan armoa ja Herran Jeesuksen sovitustyötä on paljon sekaannusta, ristiriitoja ja he ovat hyvin herkkiä ottamaan vastaan eksytyksen tuulia ja epäraamatullisia oppeja. Heillä ei ole pelastuksen varmuutta sydämessään tai he eivät ole oppineet ymmärtämään Jumalan armoa ja sitä kuinka Pyhä Henki vaikuttaa uskovan sydämessä tahtomista ja tekemistä, jonka seurauksena uskovan elämässä tapahtuu uskon tekoja.

Epävarmuus omasta pelastuksesta sekä siitä ettei tiedä miten Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä ja mikä on Jumalan tahto ja mitä Raamattu opettaa saa uskovan juoksemaan erilaisten opintuulien ja eksyttäjien perässä, jotka hyvin usein lupaavat pikaisia tuloksia uskovan elämässä, jonka kautta uskovasta tulee "erikoisesti voideltu ja armoitettu uskova".

Silloin kun uskon perustus ei ole kunnossa, niin uskova on hyvin herkkä tarttumaan kaikenlaisiin houkutteleviin vääriin oppeihin, joissa luvataan Jumalan voimaa, armoituksia ja armolahjoja jokaiselle, joka uskoo eksyttäjän opettaman menetelmän miten voit vastaanottaa tämän voitelun ja armoituksen.

Ikävä ja valitettava totuus on että näitä väärän voitelun tarjoajia nousee kuin sieniä sateella. Heidän kauttaan Jumalan tahto ei toteudu, vaan joissakin tapauksissa uskova saa sydämeensä haavoja epäterveen uskon ja toiminnan kautta, joiden parantuminen voi kestää pitkän aikaa.

On erittäin tärkeää, että uskova ymmärtää Herran Jeesuksen sovitustyön arvon elämässään ja sen mitä Raamattu opettaa ja kuinka Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä uskovan sydämessä. Edellä olevien asioiden ymmärtäminen antaa sinulle hyvät lähtökohdat kasvaa uskossa oppiaksesi tuntemaan Jumalan tahdon. Siten sinulla on mahdollisuus nähdä Jumalan tahdon toteutumista elämässäsi.

Jumalan tahto ja Jumalan kunnia

Joh 7:
16 Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt.
17 Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.
18 Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä.

Edellä oleva Raamatun opetus on erittäin tärkeä Herran Jeesuksen opetuslapselle. Jos tahdot tehdä Jumalan tahdon, niin tulet tuntemaan ja löytämään totuuden sekä tietysti Jumalan tahto tulee toteutumaan elämässäsi. Silloin sinä elät totuudessa ja vääryys pysyy poissa sydämestäsi.

Tämä Raamatun kohta paljastaa sen, että sellainen ihminen puhuu omiaan, eli epäraamatullisia oppeja ja ajatuksia, joka etsii omaa kunniaansa, ei Jumalaa kunniaa. Silloin kun uskova etsii omaa kunniaansa, niin sen seurauksena hän aina eksyy vääryyteen ja epäraamatullisiin oppeihin. Koska hän etsii omaa kunniaa, ei Jumalan kunniaa, niin siksi hän eksyy, joko kokonaan tai joillakin keskeisillä ja oleellisilla Raamatun opetuksen sekä Pyhän Hengen toiminnan alueilla.

Edellä olevasta Jumala on varoittanut minua ja olen nähnyt kuinka monet uskovat ovat eksyneet etsiessään omaa kunniaansa. Jumala ei jaa omaa kunniaansa kenenkään uskovan kanssa, ei millään tavalla. Olen surukseni nähnyt kuinka monet uskovat ovat aluksi ihan oikeista motiiveista ja vaikutteista lähteneet tekemään Herran työtä, niiden lahjojen ja armoitusten kautta, jotka Jumala on antanut heille.

Heille on kuitenkin käynyt, niin että he ovat ylpistyneet ja alkaneet etsimään omaa kunniaansa. Tämän tähden Jumala on sallinut heidän eksyä pois totuudesta, sillä oman kunnian pyytäjä eksyy aina vääryyteen, kuten Raamattu sen selkeästi opettaa. Olemme nähneet monien uskovien, saarnaajien, seurakunnan johtajien jne. eksyvän pois totuudesta etsiessään omaa kunniaansa.

Oman kunnian etsiminen on eksyttänyt monet uskovat vääriin oppeihin ja väärän hengen toimintaan. Oman kunnian etsiminen on myös ollut monille uskoville tie ja polku synnillisen seksin harrastamiseen. Silloin kun ihminen etsii omaa kunniaa, niin hän etsii itselleen ihailijoita, jotka kehuvat häntä. Oman kunnian etsimisen eräs ikävä kääntöpuoli on eksyminen harrastamaan seksisyntejä ihailijoidensa kanssa. Oman kunnian synnin takia monissa uskovien seurakunnissa ja työmuodoissa avioliitot ovat rikkoutuneet, kun vääryyden vallassa olevat uskovat keskinäisessä työyhteydessä ovat himoissaan syttyneet toisiinsa harrastaen keskenään synnillistä seksiä.

Avain Jumalan tahdon toteutumiseen

Joh 9:31 Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä; vaan joka on jumalaapelkääväinen ja tekee hänen tahtonsa, sitä hän kuulee.

Ps 50:15 Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua."

Joh 14:21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

Apt 5:
30 Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte.
31 Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta.
32 Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat."

1 Joh 5:14 Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä.

Raamatun opetuksen mukaan käsite Jumalan pelko tarkoittaa Jumalan kunnioittamista. Raamatun opetuksen mukaan Jumala kuulee ja vastaa niiden uskovien rukouksiin, pyyntöihin ja toiveisiin, jotka ovat Jumalan tahdon mukaisia. Jos rukoilemme ja pyydämme Jumalalta asioita, jotka ovat Hänen tahtonsa vastaisia asioita, niin Hän ei kuule eikä vastaa meidän pyyntöihimme ja rukouksiimme. Jumalan pelko, eli Jumalan kunnioittaminen avaa oven ja tien Jumalan tahdon toteutumiseen meidän elämässämme.

Raamatun eräs todella tärkeä opetus on se kuinka Herran Jeesuksen opetuslapsi voi oikealla tavalla ymmärtää mitä Raamattu opettaa ja mikä on Jumalan tahto.

Raamattu opettaa, että jos pidät Jumalan käskyt, eli pyrit elämään niiden mukaisesti (Uuden Liiton järjestys), niin se on todiste sille että sinä rakastat Jumalaa. Herran Jeesuksen lupauksen mukaan Hän ilmoittaa itsensä (Raamatun sanan totuus ja Jumalan tahto) sille uskovalle, joka rakastaa Jumalaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että kukaan uskova ei voi ymmärtää Jumalan sanan opetuksia ja Jumalan tahtoa syvällisesti ellei hän rakasta Jumalaa. Monet uskovat ovat siksi kiinni perinteissä ja väärissä opeissa, koska he rakastavat näitä epäraamatullisia oppeja luullen niitä Raamatun totuudeksi, siksi he eivät kykene näkemään ja ymmärtämään sitä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa.

Se ketä me rakastamme ja missä meidän rakkautemme on paljastaa meille sen kuka ja mikä on meidän rakkautemme kohde. Herra Jeesus sanoi fariseusten ja kirjanoppineiden kunnioittavan Jumalaa huulillaan, mutta heidän sydämensä oli kaukana Jumalasta. Koska he eivät sydämessään rakastaneet Jumalaa, niin he eksyivät kumoamaan Jumalan sanan opetuksen perinnäissääntöjensä kautta.

Herra Jeesus sanoi, että sellaisen ihmisen Jumalan palveleminen on turhaa, joka perustuu perinnäissääntöjen (perinne) noudattamiseen. Kun ihminen ei rakasta Jumalaa, niin hän helposti mieltyy ja eksyy uskomaan perinteitä ja muita vääriä opetuksia. Sellaista uskoa esiintyy myös, jossa uskova sekoittaa rakkautensa kohteen, eli joillakin alueilla hän rakastaa Jumalaa ja siksi kykenee ymmärtämään sen mitä Raamattu opettaa tästä alueesta. Joillakin alueilla hän voi rakastaa perinteitä ja vääriä oppeja ja siksi hän ei kykene ymmärtämään sitä mikä on niillä alueilla Jumalan sanan totuus.

Herran Jeesuksen opetuslapsen on otettava vakavasti Raamatun opetus, sillä Herran Jeesuksen mukaan voit ymmärtää Jumalan sanan totuutta ja oppia tuntemaan Jumalaa vain jos rakastat Häntä. Siksi Raamattu opettaa näin:

Room 5:5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus (agape) on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

Gal 5:6 Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden (agape) kautta vaikuttava usko.

Jumala on vuodattanut Herran Jeesuksen opetuslapsen sydämeen Jumalan rakkauden, että Hän voisi sillä rakkaudella rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiään. Pyhän Hengen vaikuttaman Jumalan rakkauden kautta opit myös ymmärtämään ja kokemaan sen kuinka Jumala rakastaa sinua. Kokemisella en tarkoita sitä, että usko perustuisi ihmisen tunteisiin, vaan sitä että Jumalan rakkaus koskettaa ja vaikuttaa myös ihmisen tunteisiin, sillä onhan rakkaus väkevä ja voimallinen kokemus, joka ei jätä ihmisen tunne-elämää kylmäksi.

Usko perustuu Jumalan sanan totuuteen ja Pyhän Hengen voimavaikutukseen, ei ihmisen tunteisiin. Raamattu opettaa Hengen hedelmän, eli Pyhän Hengen vaikuttaman Jumalan rakkauden vaikuttavan monella eri tavalla kuten mm. rakkautta Jumalaa ja lähimmäisiään kohtaan sekä iloa joka on varmasti pelastuksen riemua sekä iloa ja riemua Herran hyvyydestä.

 Vain Jumalan rakastamisen kautta voit ymmärtää ja elää syvällisesti Jumalan tahdon mukaan. Uskon elämä perustuu Jumalan antamaan ja vaikuttamaan uskon kasvuun, jonka tulisi tapahtua sen kautta että sinä rakastat Jumalaa, jolloin Jumalan rakkauden kautta vaikuttava usko kasvattaa sinua koko ajan syvällisempään Jumalan tuntemiseen, jonka seurauksena yhä enemmän Jumalan tahto voi toteutua sinun elämässäsi.

Ef 4:
13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

Jumalan vaikuttama rakkaus pitää yhtä totuuden kanssa. Silloin kun on kyse Jumalan rakkaudesta, niin on kyse myös Jumalan sanan totuudesta. Silloin kun on kyse Jumalan sanan totuudesta, niin on kyse myös Jumalan rakkaudesta. Jumalan tahtoa ei voida löytää ilman Jumalan totuutta.

Joh 8:
31 ¶ Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;
32 ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".

Kun Herran Jeesuksen opetuslapsi uskoo Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, niin silloin olemme totisesti Hänen opetuslapsiaan ja opimme tuntemaan totuuden, joka vapauttaa meidät synnistä ja kaikista vääristä opeista. Kyse ei ole kuitenkaan siitä, että uskovasta tulisi täydellinen, vaan siitä että Jumalan armosta saamme kasvaa kohti täydellisyyttä.

Jumalan tahdon mukainen usko vaikuttaa rakkautta Jumalaa kohtaan, jonka seurauksena Jumala avaa Herran Jeesuksen opetuslapselle Jumalan sanan totuuden opetuksen. Pyhä Henki vaikuttaa tahtomista ja tekemistä uskovan sydämessä, jonka seurauksena hän käytännössä ojentautuu Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Tällä tavoin Herran Jeesuksen opetuslapsen elämässä uskon kautta Herran Jeesukseen toteutuu Jumalan tahto.

Room 8:13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

Raamattu opettaa, että Pyhän Hengen tehtävänä on kuolettaa lihan teot, eli vaikuttaa meissä sen ettemme tekisi syntiä, emmekä vaeltaisi oman tahtomme mukaan.

Lihan vallassa oleva uskova ei voi toimia Jumalan tahdon mukaisesti, eikä hänen elämässään voi tapahtua Jumalan tahtoa. Siksi vain sellainen uskova, joka antaa Pyhän Hengen kuolettaa sydämestään pois lihan teot voi nähdä Jumalan tahdon toteutumisen omassa elämässään.

Silloin kun Pyhä Henki saa hallita sinun sydäntäsi, niin vain silloin Jumalan tahto voi toteutua elämässäsi. Meidän tulee kuitenkin muistaa se ettei uskovasta tule tässä ajassa täydellistä tai synnitöntä, vaan saamme Jumalan armosta kasvaa kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta.

Mitä enemmän ja syvällisemmin kasvat ja juurrut Herraan Jeesukseen, niin sitä enemmin Jumalan tahto voi tapahtua elämässäsi.

Usko ja Jumalan tahto käytännön elämässä

1 Piet 1:
8 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla,
9 sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.
10 ¶ Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta,
11 ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta.
12 Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa.

Jos ihminen haluaa palvella ja vaalia omaa lihaansa, niin sellainen ihminen ei kykene kuulemaan ja ymmärtämään Jumalan tahtoa ja sitä mikä on Hänen sanansa totuuden ilmoitus. On surullista, että joidenkin uskovien elämässä on käynyt niin, että kun he ovat aloittaneet Hengessä ja työ on kantanut hedelmää, niin he ovat alkaneet pitämään itseään suurina uskon sankareina sekä ruokkimaan omaa lihaansa ylpeyden kautta. Jumalan siunaukset ja Jumalan tahto on sulkeutunut heidän elämästään ja tilalle on tullut lihan korska sekä monet ovat palanneet takaisin maailmaan haalimaan itselleen elämän sisältöä synnin saastaisesta lähteestä. 

Jos tunnistit itsesi, niin voit tehdä parannuksen tunnustaen syntisi ja tulla takaisin Jumalan luokse. Jumala kutsuu sinua takaisin uskon tielle kantamaan hyvää hedelmää Jumalan kunniaksi Herran Jeesuksen kautta.

Silloin kun sinä et etsi omaa kunniaasi, etkä ruoki lihan himoja ja haluja sydämessäsi, vaan rakastat Jumalaa ja haluat palvella Häntä, niin Jumala avaa sinulle siunauksen lähteen, jonka seurauksena opit tuntemaan Jumalaa sekä totuuden ja saat nähdä uskon kautta Herraan Jeesukseen kuinka Jumalan tahto toteutuu sinun elämässäsi.

Apt 22:
12 Ja eräs mies, hurskas lain mukaan, nimeltä Ananias, josta kaikki siellä asuvat juutalaiset todistivat hyvää,
13 tuli minun tyköni, astui eteeni ja sanoi minulle: ‘Saul, veljeni, saa näkösi jälleen’. Ja sillä hetkellä minä sain näköni ja katsoin häneen.
14 Niin hän sanoi: ‘Meidän isiemme Jumala on valinnut sinut tuntemaan hänen tahtonsa ja näkemään Vanhurskaan ja kuulemaan hänen suunsa äänen;
15 sillä sinä olet oleva hänen todistajansa kaikkien ihmisten edessä, sen todistaja, mitä olet nähnyt ja kuullut.

Olemme lukeneet apostolien teoista siitä kuinka voimallisesti Jumala vaikutti apostoli Paavalin elämässä. Raamattu opettaa, että Jumala valitsi Paavalin tuntemaan Jumalan tahdon ja kuulemaan Jumalan äänen.

Paavalin hengellisen elämän salaisuus oli siinä, että hän tiesi mikä on Jumalan tahto. Tämän tähden hän kykeni laskemaan kätensä sairasten päälle silloin kun Jumala käski rukoilemaan sairaat terveiksi. Koska Paavali tiesi mikä on Jumalan tahto, niin hän kykeni myös olemaan rukoilematta niiden ihmisten puolesta, joita Jumala ei halunnut parantaa. Jumala tahtoo parantaa ihmisiä, mutta esimerkiksi joidenkin ihmisten epäuskon tähden Herra Jeesus ei parantanut heitä. Jumalan sanasta löytyy myös parantumistapauksia, joissa parannettavalla itsellä ei ollut uskoa.

Koska Paavali tiesi mikä oli Jumalan tahto, niin hän osasi mennä julistamaan evankeliumia sinne minne Jumala lähetti hänet julistamaan evankeliumia. Koska Paavali tiesi mikä on Jumalan tahto, niin hän osasi opettaa ja varustaa seurakuntia uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Koska Paavali tiesi mikä on Jumalan tahto, niin siksi hän kykeni uskossa ojentautumaan ja näkemään Jumalan voimallisia tekoja.

Raamatun opetus uskosta on sellainen, että uskon tulee olla alamainen Jumalan tahdolle, sillä kaikki mitä teemme uskossa täytyy olla Jumalan tahdon mukaista. Siksi on erittäin tärkeää oppia ymmärtämään ja tietämään se mikä on Jumalan tahto. Kun opit ymmärtämään Jumalan sanan opetusta ja Jumalan sanan totuutta, niin opit ymmärtämään sitä mikä on Jumalan tahto sekä opit kuulemaan ja ymmärtämään Jumalan Pyhän Hengen ääntä ja puhetta.

Snl 2:
1 ¶ Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni,
2 niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon-
3 niin, jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa,
4 jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aarretta,
5 silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen.
6 Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito.

Jos etsit Jumalan tahtoa ja Hänen opetustansa, niin että asetat sen ensimmäiselle sijalle sydämessäsi, niin sinä opit ymmärtämään ja tuntemaan Jumalan sekä opit kunnioittamaan Häntä ja löydät Jumalan tahdon elämässäsi.

1 Kun 18:
30 Niin Elia sanoi kaikelle kansalle: "Astukaa minun luokseni". Ja kaikki kansa astui hänen luoksensa. Niin hän korjasi Herran alttarin, joka oli hajotettu.
31 Ja Elia otti kaksitoista kiveä, yhtä monta kuin oli Jaakobin poikien sukukuntia, hänen, jolle oli tullut tämä Herran sana: "Israel on oleva sinun nimesi".
32 Ja hän rakensi kivistä alttarin Herran nimeen ja teki alttarin ympärille ojan, johon olisi mahtunut kaksi sea-mittaa jyviä.
33 Sitten hän latoi puut, paloitteli mullikan ja pani kappaleet puiden päälle.
34 Ja hän sanoi: "Täyttäkää neljä ruukkua vedellä ja vuodattakaa se polttouhrin ja puiden päälle". Ja hän sanoi: "Tehkää se toinen kerta". Ja he tekivät niin toisen kerran. Vielä hän sanoi: "Tehkää se kolmas kerta". Ja he tekivät niin kolmannen kerran.
35 Niin vesi juoksi ympäri alttarin; ojankin hän täytti vedellä.
36 Ja kun oli tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi: "Herra, Aabrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän.
37 Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin."
38 Silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin, puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa.
39 Kun kaikki kansa näki tämän, lankesivat he kasvoillensa ja sanoivat: "Herra on Jumala! Herra on Jumala!"

Israelin kansa ja Elia olivat Karmel-vuorella. Elialla oli vastassaan neljäsataa viisikymmentä Baalin profeettaa ja neljäsataa Aseran profeettaa, joita Iisebel tuki ja kannatti."

Elia rakensi kivistä alttarin Herran nimeen tehden sen ympärille ojan ja latoi puut ja paloitteli polttouhrin puiden päälle. Sen jälkeen Elia käski täyttämään neljä ruukkua vedellä, jotka tuli kaataa polttouhrin ja puiden päälle. Ojakin täytettiin vedellä.

Kun tuli ruokauhrin aika, niin Elia astui esille sanoen, että Herra on Israelin Jumala ja minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. Elia pyysi Jumalaa vastaamaan, että kansa näkisi Herran olevan Jumala. Silloin Herran tuli iski alas sytyttäen tuleen märän polttouhrin ja polttopuut kuluttaen kaiken polttouhrin, puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa.

On erittäin tärkeä ymmärtää, että Elia tiesi mikä on Jumalan tahto, koska Herra oli käskenyt Eliaa tekemään sen minkä hän teki. Koska Elia tiesi mikä on Jumalan tahto, niin hän kykeni uskon kautta tekemään Jumalan tahdon.

Jos se ei olisi ollut Jumalan tahto mitä Elia teki, niin vaikka hän olisi kuinka kovasti ja palavasti uskonut Jumalaa, niin mitään ei olisi tapahtunut. Mutta koska oli kyse Jumalan tahdosta, niin Jumalan teot tulivat ilmi. Monet uskovat (minä myös) ovat eksyneet ymmärtämään väärin sen mistä uskosta on kyse.

Monet uskovaiset ihmiset uskovat, että kun he vain uskovat ja alkavat tekemään asioita, niin silloin alkaa tapahtumaan ja Jumala on heidän kanssansa tehden voimallisia tekoja. Uskossa on kyse Jumalan tahdosta ja silloin kun tiedämme mikä on Jumalan tahto ja sen uskomme, niin se varmasti tapahtuu Jumalan aivoituksen ja aikataulun mukaisesti.

Herra Jumala sanoi Moosekselle kun he olivat lähteneet Egyptin orjuudesta ja tulleet punaisen meren rantamille, että ojenna sauvasi meren yli ja halkaise, niin että israelilaiset voivat käydä meren poikki kuivaa myöten.

Mooses uskoi Jumalaa ja teki niin kuin oli Jumalan tahto ja meri jakaantui kahteen osaan ja Israelin kansa käveli kuivaa meren pohjaa toiselle puolelle. Mooses ei keksinyt itse ojentaa sauvaa meren yli, niin että meri halkeaisi kahtia. Jos se olisi ollut Mooseksen uskosta kiinni, ei Jumalan tahdosta, niin mitään ei olisi tapahtunut, mutta koska oli kyse Jumalan tahdosta ja käskystä, niin Mooseksen uskon kautta tapahtui se mikä oli Jumalan tahto.

Monet uskovaiset ihmiset oman uskonsa kautta ikään kuin komentavat ja vaativat Jumalaa tekemään sen mitä uskova uskossa pyytää ja sanoo. Menestysteologisissa piireissä opetetaan jopa sellaista harhaoppia, että kun uskova sanoo uskon sanat, niin se tapahtuu. Sen pitäisi aina tapahtua sen perusteella kun käytetään uskon sanoja.

Raamattu opettaa, että uskon tulee olla alisteinen aina Jumalan tahdolle, eikä ilman Jumalan tahtoa voi tapahtua mitään vaikka kuinka palavasti uskotaan jotakin tapahtuvaksi. Jos kyseessä ei ole Jumalan tahto ja uskova uskonsa kautta koittaa tehdä jotakin, niin silloin on aina kyse siitä että ihminen koittaa juoksuttaa ja käskyttää Jumalaa toteuttamaan ihmisen tahdon, eli sen mihin ihminen uskoo. Tällainen epäraamatullinen toiminta naamioidaan aina sellaiseksi, että ikään kuin olisi kyseessä usko, jonka Jumala vaikuttaa, vaikka kyseessä on usko, missä ihminen itse tahtoo oman sydämensä halun mukaisia asioita.

1 Joh 5:
13 Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.
14 ¶ Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä.

Raamattu todistaa sen että kun me jotakin uskossa anomme tai pyydämme tapahtuvaksi Jumalan tahdon mukaisesti, niin se tulee toteutumaan Jumalan aikataulussa joko nyt tai sitten hiukan myöhemmin, mutta se varmasti aikanaan toteutuu Jumalan aikataulun mukaisesti.

Silloin kun tiedät sen mikä on Jumalan tahto, niin Raamatun mukaan se synnyttää sinussa uskallusta pyytämään ja anomaan asioita uskossa siihen luottaen, että Jumalan tahto tulee tapahtumaan. On tärkeätä ymmärtää, että Jumalalla on oma aikataulu asioiden toteutumiselle.

Mark 6:
4 Niin Jeesus sanoi heille: "Ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja sukulaistensa kesken ja kodissaan".
5 Ja hän ei voinut siellä tehdä mitään voimallista tekoa, paitsi että paransi joitakuita sairaita panemalla kätensä heidän päälleen.
6 Ja hän ihmetteli heidän epäuskoansa. Ja hän vaelsi ympäristössä, kulkien kylästä kylään, ja opetti.

Sairasten parantumisen alueella tehdään paljon vahinkoa. Monet uskovat lupaavat ihmisten parantuvan sairauksistaan sen uskon ja rukouksen voiman kautta, jolla uskova rukoilee sairasten puolesta. Monissa tapauksissa käy niin että kukaan ei tule terveeksi. Tämän seurauksena rukoilija syyttää sairasta, ettei hänellä ollut tarpeeksi uskoa vastaanottaa terveyttä. Sairas ihminen (myös uskova) jää syyllisyyden valtaan ja kokee olevansa huono ihminen ja uskovainen ja ehkä sen seurauksena entistä enemmän vaipuu epätoivoon.

Herra Jeesus ei parantanut kaikkia sairauksia ja kun Hän näki ettei jollakulla ihmisellä ollut uskoa vastaanottaa parantumista, niin Hän ei edes rukoillut sellaisen ihmisen puolesta. Silloin kun Jumala parantaa sairaan, niin hän tulee totisesti terveeksi ja Jumala tietää kenet Hän aikoo parantaa. Jumala ei toimi niin, että Hän tulee sairaan luokse luvaten terveyttä ja sitten alkaa syyttämään sairasta kun hän ei kyennyt vastaanottamaan terveyttä. Kun Jumala lupaa sairaalle terveyden, niin silloin Hän parantaa sairaan riippumatta siitä uskooko sairas siihen että voiko hän tulla terveeksi.

Tarvitsemme seurakuntana kipeästi oikeaa ja aitoa parantamisen armolahjaa, koska sen kautta uskova ymmärtää, että kenet ja milloin Jumala aikoo parantaa. Parantamisen armolahja ei ole uskovan vallassa, että hän voisi päättää kuka tulee terveeksi, sillä Jumala päättää ja osoittaa sen kenet Hän tekee terveeksi parantamalla hänet. Mitään ei tapahdu ilman Jumalan tahdon toteutumista.

Monet uskovat luulevat, että he voivat päättää ja kontrolloida armolahjoja, mutta Raamattu opettaa, että Jumala vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä ja tämä pätee myös armolahjojen kohdalla. Silloin kun on kyse Jumalan tahdosta ja kun tiedät mikä on Jumalan tahto, niin silloin voit uskossa ojentautua toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti ja se tapahtuu.

Jos voisit toimia ilman Jumalan tahtoa ja tehdä asioita "uskossa", niin kyse ei olisi edes uskosta, vaan sinun vallastasi, voimastasi ja tahdostasi tehdä niitä asioita mitä sinä uskot voivasi tehdä. On todella tärkeää ymmärtää, että uskoa edeltää aina Jumalan tahto ja ettei uskova voi tehdä uskossa mitään sellaista missä Jumalan teot tulevat näkyviin ellei se ole Jumalan tahto.

2 Tim 4:20 Erastus jäi Korinttoon, mutta Trofimuksen minä jätin Miletoon sairastamaan.

Moni sanoo, että Jumala käski parantamaan sairaita, joten se tarkoittaa, että me menemme ja parannamme sairaita. Jeesus ei parantanut kaikkia sairaita eikä Paavali rukoillut Jumalaa parantamaan kaikkia sairaita. On totta että uskovien tulee mennä ja rukoilla sairasten puolesta, mutta vain ne parantuvat, jotka Jumala tahtoo parantaa. Tämän tähden meidän olisi syytä rukoilla seurakunnan keskuuteen parantamisen armolahjaa, koska sen kautta kaikki ne ihmiset varmasti parantuvat, jotka Jumala tahtoo parantaa.

Kyllä Jumala voi parantaa ihmisen ilman sairasten parantamisen armolahjaa ja sellaista on tapahtunutkin, mutta fakta ja totuus on että Jumala on antanut seurakunnalle erikoisesti parantamisen armolahjan, jonka kautta Hän parantaa aina varmasti jokaisen, jonka Hän tahtoo parantaa. Taas on kyse Jumalan tahdosta ja uskossa ojentautumisesta Jumalan tahdon mukaisesti.

Eräs asia on myös syytä muistaa, että on tilanteita, jossa sairaalla ihmisellä itsellään ei ole uskoa parantumiseen, mutta Jumala parantaa silti heidät. Raamatun opetuksen mukaan oli ihmisiä, jotka olivat riivattuina ja perkele riivasi heitä jonkin sairauden kautta. Jumala paransi heidät vaikkei heillä ollut uskoa parantumiseen, sillä he olivat perkeleen sitomia. Tällaisessa tilanteessa uskovalla on usko riivaajan ulos ajamiseen ja parantumiseen ja ihminen vapautuu ja parantuu Jumalan tahdosta ja voimasta uskovaisen ihmisen uskon kautta Jumalan voimasta.

Monet saarnaajat ja rukouksella parantajat syyttävät niitä sairaita ihmisiä, jotka eivät tule terveeksi, että heillä ei ollut tarpeeksi uskoa vastaanottaa parantumista. Kyse on kuitenkin usein siitä, että rukoilijalla ei ollut Jumalan tahdon mukaista uskoa. Apostolit rukoilivat sairaat terveiksi, etkä sinä löydä yhtään kohtaa Raamatusta, missä apostolit olisivat moittineet jotakuta sairasta ihmistä epäuskosta sen tähden, koska he eivät parantuneet heidän rukoustensa kautta.

Apostolien teoissa apostolien kautta tapahtui aina varma parantuminen siellä missä sairasten puolesta rukoiltiin. Herra Jumala on sama voimallinen Jumala tänä päivänä kuin mitä Hän oli apostolien aikana. Tarvitsemme seurakuntana nöyryyttä taipua Hänen tahtoonsa toimiaksemme uskossa sen mukaisesti mikä on Hänen tahtonsa, että Jumalan tekoja tapahtuisi tässä maailmanajassa missä me elämme.

Apt 8:
26 ¶ Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen: "Nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio".
27 Ja hän nousi ja lähti. Ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja; hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan
28 ja oli nyt paluumatkalla ja istui vaunuissaan ja luki profeetta Esaiasta.
29 Niin Henki sanoi Filippukselle: "Käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja".
30 Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta ja sanoi: "Ymmärrätkö myös, mitä luet?"
31 Niin hän sanoi: "Kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta?" Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä.
32 Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä: "Niinkuin lammas hänet viedään teuraaksi; ja niinkuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa.
33 Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä? Sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä."
34 Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen: "Minä pyydän sinua: sano, kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta?"
35 Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta.
36 Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen; ja hoviherra sanoi: "Katso, tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua?"

Filippus olisi voinut mennä muualle, mutta Hän kuuli Jumalaa ja meni julistamaan evankeliumia siihen paikkaan mikä oli Jumalan tahto. Kun hän teki uskossa Jumalan tahdon mukaan, niin sen seurauksena Kandaken hoviherra tuli uskoon.

Herra Jeesus antoi käskyn, että Hänen opetuslapsiensa tulee mennä kaikkeen maailmaan julistamaan evankeliumia ja kun näin teemme, niin ihmisiä voi tulla uskoon. Evankeliumin työ on Jumalan tahdon mukaista ja se kantaa aina hedelmää, kun Jumala saa johtaa sitä työtä.

Room 1:
9 Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen julistaen hänen Poikansa evankeliumia, on minun todistajani, kuinka minä teitä lakkaamatta muistan,
10 aina rukouksissani anoen, että minä jo vihdoinkin, jos Jumala tahtoo, pääsisin tulemaan teidän tykönne.

Jumalan valtakunnan työn menestymisen edellytys on se että uskovat rukoilevat sitä, että Jumalan tahto tapahtuisi ja liikkuisimme, kulkisimme ja tekisimme oikea-aikaisesti sitä mikä on Jumalan tahto. Apostoli Paavalikaan ei hätäillyt ja kiirehtinyt matkustamaan Rooman seurakuntaan, vaan hän monien rukousten kautta anoi, että hän pääsisi matkalle silloin kun se on Jumalan tahto.

Tämä asia puhuttelee kovasti minun sydäntäni. Usein uskovat rukoilevat jotakin asiaa kokien ja haluten sen olevan Jumalasta ja sitten päätetään, että asia on Jumalasta ja aletaan tekemään asioita. Monesti ei mene kovinkaan kauaa kun se työ pysähtyy joko riitoihin tai siihen, että sillä työllä ei ole minkäänlaisia edellytyksiä toimia käytännössä. Silloin asioita ei ole rukouksessa viipyen viety Herran eteen, eikä asialla ole Jumalan hyväksyntää, eikä se ole Jumalan tahto ja siksi se kaatuu omaan mahdottomuuteensa.

Jer 31:9 Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni.

Jumalan armosta olen saanut nähdä tai olla mukana sellaisessa hengellisessä työssä, jonka edestä on rukoiltu ja joka on osoittautunut Jumalan tahdoksi. Tällainen työ on menestynyt ja Jumala on ollut siinä mukana ja siunannut sen toiminnan. Rukoukseen sitoutuneiden uskovien hankkeet Jumala siunaa, jotka ovat valmiita toteuttamaan Jumalan tahdon silloin kun he ymmärtävät ja tietävät sen mikä on Jumalan tahto.

Rukoukseen sitoutunut uskova saa selville Jumalan tahdon ja Jumala johdattaa häntä, eikä hän kompastu koska Jumala johdattaa hänet näkemään ja kokemaan Jumalan tekojen toteutumista.

Palvelutehtävä usko ja Jumalan tahto

1 Kor 1:1 Paavali, Kristuksen Jeesuksen kutsuttu apostoli Jumalan tahdosta, ja veli Soostenes

Paavalin kohdalla apostolin palvelutehtävä oli Jumalan tahto, sillä hän toimi apostolina Jumalan kutsumana. Silloin kun palvelutehtävä ja armoitukset sekä armolahjat ovat Jumalan antamia ja Jumalan tahto, niin ne toimivat siten, että niiden kautta Jumalan teot tulevat esille. Tämä tarkoittaa myös sitä, että usko ojentautuu Jumalan tahdon mukaisesti, silloin kun Jumala sen vaikuttaa.

Tämän ajan iso ongelma on se että moni uskova julistaa itsensä apostoliksi, saarnaajaksi tai evankelistaksi jne. ilman Jumalan kutsua ja tahtoa. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän palvelutehtävänsä on lihan tahto, ei Jumalan tahto. Monet uskovat myös tekevät siten, että he julistavat itsellään olevan jonkin armolahjan tai armoituksen, jota Jumala ei ole kuitenkaan antanut heille, vaan he ovat lihan voimassa sen itselleen keksineet  tai joku muu ihminen on sen heille lihassa profetoinut.

Yleensä tapahtuu niin että kun ihminen, joka ilman Jumalan kutsua sekä varustamista julistaa itsellään olevan jonkin tietyn palvelutehtävän tai armoituksen, niin he arvostelevat ja haukkuvat muita uskovia, mutta he eivät kuitenkaan kykene varustamaan seurakuntaa palveluksen työhön, vaan he korottavat itseään muita lyömällä. He pyrkivät määräämään ja päättämään kaikesta mitä seurakunnassa tapahtuu.

Tällainen lihallinen toiminta rikkoo uskovien sydämiä sekä katkeroittaa monia. Asialla on myös toinen ikävä kääntöpuoli, sillä osa uskovista tukee tätä lihallista työtä, jossa he oppivat ja sitoutuvat lihan mukaiseen uskonnolliseen puuhasteluun, jota he luulevat oikeaksi Jumalan valtakunnan työksi.

Eräs tärkeä huomio on syytä tuoda esille. Jumala voi antaa uskovalle ihan oikeasti esim. vaikka profetian kautta kutsun apostoliksi tai profeetaksi. Profetian kautta tullut kutsu on vasta tietoisuus siitä mihin palvelutehtävään Jumala on hänet kutsunut, mutta se ei tarkoita sitä, että hän siitä hetkestä lähtien on valmis apostoli tai profeetta.

Kun Jumala antaa kutsun, niin Hän varustaa uskovan siihen palvelutehtävään ja uskova saa kasvaa ja varustautua uskossa toimimaan sen mukaisesti kuin mihin palvelutehtävään Jumala on hänet kutsunut. Liian usein moni ei malta odottaa varustamista ja palvelutehtävään valmistumista, vaan hän lähtee liian aikaisin liikkeelle, eli silloin kun hän ei ole vielä valmis toimimaan siinä tehtävässä. Silloin kun näin tapahtuu, niin uskova aina sotkee ja sekoittaa seurakunnan työtä sekä rikkoo ihmisiä, koska hänellä ei ole vielä kykyä palvella siinä tehtävässä.

Odota, että Jumala valmistaa ja varustaa sinua palvelutehtävään, ennen kuin lähdet toimimaan siinä. Monilla on kova kiire pelastamaan maailmaa ja palvelemaan, eivätkä he jaksa odottaa Jumalan aikataulua ja Jumalan antamia varustuksia.

Kun Paavali tuli uskoon Damaskossa, niin hän meni Arabiaan palaten sieltä Damaskoon ja kolmen vuoden kuluttua hän meni Jerusalemiin tutustumaan Pietariin. Hän oli Pietarin luona viisitoista päivää. Jerusalemista Paavali meni Syyrian ja Kilikian paikkakuntiin. Kilikian Tarsosta Paavali meni Antiokiaan. Barnabas ja Paavali olivat yhdessä Antiokian seurakunnassa yhden vuoden ajan. Tämän jälkeen Raamatun mukaan kun he olivat toimittamassa palvelusta Herralle ja paastossa, niin Pyhä Henki sanoi: "Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut".

Seurakunnan uskovat  paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Jumala kutsui ja varusti Paavalin apostolin palvelutehtävään, mutta hän aloitti apostolin palvelutehtävän yli neljä vuotta sen jälkeen kun hän oli tullut uskoon. Raamatun opetuksen mukaan Paavali julisti ja todisti Herrasta Jeesuksesta heti sen jälkeen kun hän oli tullut uskoon, mutta apostolin palvelutehtävä ja voimalliset teot alkoivat tapahtumaan neljä vuotta sen jälkeen kun hän oli tullut uskoon.

Jumalalla oli oma aikataulu, jona aikana Hän varusti Paavalia apostolin palvelutehtävään, eikä hän kyennyt tekemään apostolin palvelutehtävään kuuluvia asioita ennen kuin hänet oli varustettu ja valmistettu apostoliksi. Jos Paavali olisi lähtenyt apostoliksi omia aikojaan ennen kuin Jumala valtuutti hänet siihen tehtävään, niin hän ei olisi kyennyt suoriutumaan siitä, vaan hän olisi sotkenut ja sekoittanut Jumalan valtakunnan työtä siellä missä hän olisi ollut ja vaikuttanut.

Jumala rakensi ja varusti tarkasti Paavalia apostolin palvelutehtävää varten. Hän tuli uskoon Damaskossa ja meni Arabiaan palaten Damaskoon ja kolmen vuoden kuluttua hän meni Pietarin luokse Jerusalemiin. Kaikkina noina vuosina, hetkissä ja tapahtumissa Jumala varusti Paavalia apostolin tehtävää varten seurakunnan sekä hänen  elämänsä tapahtumien kautta. Paavali oli myös Syyriassa ja Kilikian Tarsossa, josta hän meni Antiokian seurakuntaan, jossa Jumala varusti häntä vuoden ajan ja sitten Hän antoi valtuutuksen ja voiman apostolin palvelutehtävään ja lähetti Paavalin Jumalan valtakunnan työhön apostolina.

Paavalin tullessa uskoon, Jumala puhui Paavalille, että Hän valitsi Paavalin tuntemaan Jumalan tahdon ja kuulemaan Jumalan äänen (Jumalan sanan totuus).  Paavali ei kuitenkaan hätäillyt eikä kiirehtinyt, vaan kärsivällisesti odotti Jumalan aikataulua ja sitä hetkeä kun Jumala lähetti hänet apostolina julistamaan Jumalan sanaa sekä tekemään voimallisia tekoja Jumalan kunniaksi.

Eräs tärkeä asia on myös tuotava esille. Kun Paavali tuli uskoon, niin hänen sanotaan heti uskonelämänsä alussa julistaneen rohkeasti Jumalan sanaa. Raamattu ei sano, että kun Paavali tuli uskoon, niin hän heti uskonelämänsä alussa rukoili sairasten puolesta ja teki voimallisia tekoja Jumalan voiman kautta. Tutkimalla Raamattua apostolien teoista näemme, että kun Jumala lähetti Paavalin apostolina tekemään Jumalan valtakunnan työtä, niin vasta sen jälkeen Paavali kykeni rukoilemaan sairaat terveeksi sekä tekemään voimallisia tekoja Jumalan voiman (Pyhä Henki) avulla.

Edellä olevan Raamatun opetuksen järjestyksen mukaan on armoituksia ja armolahjoja, joita ei saada heti uskoontulossa, vaan niitä joudutaan odottamaan Jumalan aikataulun mukaan, kunnes Jumala on saanut varustaa ja tehdä kykeneväksi palveluksen työhön.

Kun tulet uskoon, niin voit heti saada vaikka kielilläpuhumisen armolahjan, mutta et apostolin armoitusta, etkä kaikkia armoituksia ja armolahjoja, joita uskova tarvitsee palvellakseen apostolina. Tämän esimerkin mukaisesti ole valmis kärsivällisesti odottamaan Jumalan aikatauluja.

Hebr 10:36 Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on.

Edellä olevan jakeen sana kestäväisyyttä, voidaan myös kääntää sanalla kärsivällisyyttä. Raamattu opettaa, että me tarvitsemme kärsivällisyyttä voidaksemme tehdä, toimia ja uskoa Jumalan tahdon mukaisesti.

Monet vasta uskoon tulleet tai iältään nuoret uskovat haluavat kiirehtiä palvelemaan ja toimimaan. Monen kohdalla käy niin, että he alkavat liian aikaisin tai sitten kokonaan ilman Jumalan kutsua tekemään Jumalan valtakunnan työtä esim. alkaen kiertämään opettaen ja saarnaten. Koska heillä ei ole tarvittavaa varustusta ja Jumalan voitelua, niin sen seurauksena heidän opetuksensa ja julistuksensa suistuu pois Raamatun totuudesta.

Heillä voi olla vilpitön into tai halu palvella Jumalaa, mutta he eivät ole jaksaneet kärsivällisesti odottaa Jumalan aikataulua eikä Jumalan antamia varustuksia ja kutsua. Tästä syystä he harhautuvat monessa kohdin.

Ilm 2:19 Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset.

Raamatun opetuksen mukaan kärsivällisyyden kautta, jona aikana Jumala varustaa palvelutehtävää varten uskovan sydämessä kasvaa ja vahvistuu Jumalan rakkaus ja usko, joka johtaa siihen, että hänen viimeiset uskon tekonsa ovat useammat kuin ensimmäiset.

Tämä tarkoittaa sitä, että kärsivällisyyden kautta uskova voi ainoastaan kokea yhä enemmän Jumalan tahdon toteutumista omassa elämässään.

Luuk 8:15 Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä.

Raamatun opetuksen mukaan hyvän hedelmän (uskon kautta Jumalan tahdon toteutuminen) tuottaminen tapahtuu kärsivällisyyden kautta. On erittäin tärkeätä ymmärtää, että kukaan uskova ei ole heti uskoon tultuaan valmis siihen tehtävään, joka on Jumalan tahto hänen elämässään. Siksi on tärkeätä odottaa ja antaa Jumalan varustaa meitä niihin tehtäviin, jotka Hän on oman tahtonsa mukaan aivoitellut meille.

2 Tess 1:3 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä,

Raamattu opettaa selkeästi, että uskon elämä on kasvuprosessi, jossa usko ja Jumalan rakkaus kasvaa Herran Jeesuksen opetuslapsen sydämessä. Uskon kasvun kautta opimme vaeltamaan yhä enemmän ja syvällisemmin Jumalan tahdon mukaisessa uskossa.

Snl 19:22 ¶ Ilman taitoa ei ole intokaan hyväksi, ja kiirehtivän jalka astuu harhaan.

Into palvella Jumalaa ei ole huono, vaan hyvä asia, mutta ilman taitoa, eli Jumalan varustusta, koulutusta sekä hengellistä kypsyyttä ja armoitusta intokaan ei ole hyväksi, koska kiirehtivän jalka astuu harhaan Jumalan sanan opetuksen mukaan.

Raamatun opetuksen mukaan ilman taitoa (Jumalan antama varustus ja armoitus) uskova harhautuu pois terveestä uskosta ja Raamatun opetuksista, vaikka hänellä olisi kuinka paljon intoa sydämessään.

Olen nähnyt monien uskovien lähtevän liian aikaisin julistamaan ja opettamaan Jumalan sanaa. He eivät ole varustautuneet ja rakentuneet uskon perustukselle Raamatun sanan totuuden mukaan ja sen tähden he alkavat opettamaan Raamatun kokonaisopetuksesta irrotettuja yksittäisiä jakeita, jotka he opettavat väärin.

Heillä ei ole ymmärrystä Jumalan sanan kokonaisopetukseen eikä Jumalan antamaa armoitusta sanan opettamiseen. Joillakin heillä voi olla kutsu sanan opettamiseen, mutta heillä ei ole vielä armoitusta siihen, eikä Jumalan aikataulu ole vielä valmis siihen, että he voisivat opettaa ja julistaa Jumalan sanaa.

Meidän on otettava vakavasti Raamatun opetus, että ilman taitoa intokaan ei ole  hyväksi, ja kiirehtivän jalka astuu harhaan. Jokaisen uskovan on odotettava ja annettava Jumalan varustaa hänet siihen palvelutehtävään, jonka Jumala on antanut hänelle. Jos kiirehdit, niin harhaudut ja sen kautta harhautat myös niitä, jotka kuuntelevat sinua.

Jumala ei lähetä hengellistä vauvaa hengellisen sodankäynnin rintamalle, vaan varustaa hänet ensin työkykyiseksi, jonka jälkeen Hän lähettää hengelliseen sodankäyntiin valmistuneen uskovan palvelemaan niiden armoitusten ja lahjojen mukaan, jotka Jumala on hänelle antanut.

Jumala kasvattaa ja varustaa uskovia seurakunnan ja uskovien keskuudessa. Rukoile itsellesi kärsivällisyyttä odottaa kunnes Jumala on varustanut sinut siihen palvelutehtävään, jonka Hän on sinulle aivoitellut. Ole myös valmis lähtemään ja palvelemaan sinä päivänä kun Jumala lähettää sinut Jumalan valtakunnan työhön sen palvelutehtävän kautta, jonka Hän on antanut sinulle. Silloin saat nähdä Jumalan tahdon toteutumisen elämässäsi.

Kol 4:
12 Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne, että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto.
13 Sillä minä annan hänestä sen todistuksen, että hän näkee paljon vaivaa teidän hyväksenne ja niiden hyväksi, jotka ovat Laodikeassa, sekä niiden, jotka ovat Hierapolissa.

Ef 6:18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;

Jumalan tahto on, että seurakunta ja uskovat rukoilevat toinen toistensa puolesta, että uskovat pysyisivät ja vaeltaisivat uskossa Jumalan tahdon mukaisesti. Jumalan valtakunnan työ, jota seurakunta ja uskovat tekevät tarvitsee jatkuvasti rukouksia, sillä vain sellainen hengellinen työ ja palvelutehtävä voi kantaa runsaasti hedelmää, jota tuetaan rukouksin Jumalan tahdon toteutumiseksi.

Joh 4:23 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo.

Jumalan tahdon mukaisen uskon elämän polttoainetta on rukoukset, jotka rukoillaan Pyhän Hengen vaikutuksesta totuudessa. Jos rukoilemme asioita, jotka eivät ole Jumalan tahdon mukaisia, niin silloin käytämme aikamme väärin, emmekä kykene keskittymään Jumalan tahdon mukaisiin asioihin.

Jumala on sanonut sanassaan, että laittomuus pääsee valtaan lopunajan maailmassa. Samoin Jumala on sanonut sanassaan, että lopunaikana Israelin maahan hyökätään monien kansojen toimesta. Monet uskovat rukoilevat, että laittomuutta ei tulisi ollenkaan tai ettei lopunaikana monet kansat hyökkäisi Israeliin. He saattavat käyttää paljon aikaa näihin rukouksiin. He rukoilevat kuitenkin turhia rukouksia, sillä Jumalan sanan mukaan laittomuus tulee pääsemään valtaan sekä Israeliin tullaan hyökkäämään monen kansan toimesta.

Uskovan ei tietenkään pidä rukoilla laittomuuden puolesta eikä sitä, että Israeliin tapahtuisi pian hyökkäys. Jumalan sallimuksesta nämä asiat tapahtuvat Jumalan aikataulun mukaisesti. Saamme uskovina rukoilla Israelin pelastuksen puolesta ja siunata sitä. Samoin voimme rukoilla, että monet ihmiset tulisivat uskoon, jonka kautta he pelastuvat laittomuudelta ja antikristuksen vaikutuksesta.

Room 8:26 Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.

On todella tärkeä harjaantua rukouselämässä rukoilemaan totuudessa Jumalan tahdon mukaisia asioita. Pyhä Henki auttaa ja kasvattaa meitä rukoilemaan Jumalan tahdossa ja totuudessa.

Room 12:
1 ¶ Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.
2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.
3 Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.

Silloin kun uskova ei jaksa odottaa oman palvelutehtävänsä valmistumista, niin hän hyvin usein saattaa alkaa lyömään laimin varustautumisaikaa. Hän turhautuu eikä jaksa enää lukea Raamattua, eikä enää vastaanota niitä rakennusaineita, joiden kautta Jumala rakentaa ja varustaa häntä palvelutehtäväänsä. Turhautuminen on merkki siitä, että uskova ei jaksa odottaa, vaan alkaa joko itse toimimaan tai alkaa lyömään laimin uskon elämää.

Turhautumisessa ja siinä ettei jaksa odottaa Jumalan aikatauluja piilee myös aina se vaara, että uskova alkaa mukautumaan maailmaan, eikä hän enää jaksa tutkia Jumalan sanaa, eikä etsiä sitä mikä on Jumalan tahto.

Silloin kun et jaksa odottaa Jumalan aikataulua voi olla myös kyse siitä, että ajattelet itsestäsi enemmän kuin ajatella sopii. Silloin kun ajattelet itsestäsi enemmän kuin sopii, niin olet vaarassa ryhtyä toimimaan omassa voimassasi esiintyen armoituksilla ja palvelutehtävän kautta, johon sinua ei ole kutsuttu tai et ole vielä valmistunut tekemään hengellistä työtä Jumalan aikataulun mukaisesti.

Silloin kun ajattelet itsestäsi juuri sen mukaan missä uskon kasvuvaiheessa olet, niin silloin jaksat odottaa Jumalan aikataulua, etkä astu kiirehtivänä harhaan. Silloin jaksat tutkia Jumalan sanaa sekä vastaanottaa sydämessä tapahtuvaa muutosta sen mukaisesti kuinka Jumala kasvattaa sinua uskossa. Kun Jumalan aikataulu on tullut valmiiksi, niin Hän lähettää sinut tehtävään, koska Hän on sinut varustanut siihen ja sen tähden kykenet siitä suoriutumaan.

 


Petri Paavola 6.11.2013

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769


 


 

 

 

eXTReMe Tracker