Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Kielilläpuhuminen

 

 

Kielilläpuhumisen käsitteessä sekä opetuksessa on seurakunnan keskellä tänä päivänä melkoinen sekaannus. Katsomme seuraavaksi Raamatun opetusta kyseisestä asiasta.

Palvelutehtävät

1 Kor 12:28  Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä.

 

Jumala on asettanut palvelutehtävät sekä armolahjat seurakuntaruumiiseen, jotta niiden kautta seurakunta rakentuu ja kasvaa jumalisessa ja vanhurskaassa elämässä, eli uskovat kasvavat uskon elämässä terveellä tavalla eri armoitusten ja armolahjojen  kautta.

Kielilläpuhuva rakentaa itseään

1 Kor14:2  Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle; ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä.

1 Kor 14:4  Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa.

 

Kielillä puhuja ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle; eikä toinen ihminen ymmärrä kielillä puhujaa, sillä hän puhuu salaisuuksia Hengessä. Kielillä puhumisen tarkoitus on rakentaa itseään. Kielillä puhuminen rakentaa uskovan henk. koht. uskon elämää, siksi on hyvä, jotta sellainen, joka omaa kielillä puhumisen armolahjan käyttää myös sitä oman uskon elämän rakentamiseen. Ensisijaisesti kielillä puhuja rakentaa itseään puhuessaan kielillä, mutta tietenkin myös oman uskon elämän rakentumisen kautta uskova saa rakentaa myös kanssa sisariaan- sekä veljiään.

Ilman rakkautta olemme heliseviä vaskia

1 Kor 13:1  Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen.

 

Armolahjojen tarkoitus on rakentaa seurakuntaa. Monille uskoville on käynyt niin, että armolahjat ovat syrjäyttäneet heidän elämästään uskon elämän ytimen eli rakkauden kautta vaikuttavan uskon. Armolahjojakin voidaan siis painottaa väärin. Uskon elämän ydin on rakkauden ja totuuden Hengessä vaeltaminen.

 

Jotkut uskovat ovat tehneet armolahjoista show-tavaraa, joilla he kilpailevat seurakunnassa sekä paisuttavat itseään. Armolahjaa tulee oppia käyttämään rakkaudessa sekä totuudessa. Armolahjojen tulee rakentaa ei paisuttaa.

 

Kaikki eivät puhu kielillä

 

1 Kor 12:30  Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään?

 

Raamattu opettaa, jotta kaikki uskovat eivät puhu kielillä. Jos sinulla ei ole kielillä puhumisen lahjaa et ole muita uskovia huonompi. Jokaisella on joku lahja Jumalalta. Armolahja annetaan nimensä mukaisesti armosta ei ansiosta. Joillakin uskovilla on "ansiolahjoja", joilla he komeilevat ja prameilevat. Mutta nöyrällä Jumalan palvelijalla on armolahjoja, joita hän käyttää armosta seurakunnan rakentumiseksi.

 

Järjetöntä touhua vai Raamatullista?

 

1 Kor 14:23  Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne?

 

1 Kor 14:27-28    Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan, ja yksi selittäköön; mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle.

 

Raamatullinen opetus kielillä puhumisesta on, että kielillä puhuja rakentaa itseään. Jos seurakunnassa puhutaan kielillä, niin kielillä puhuminen tapahtuu vuorotellen ei yhteen ääneen huutaen. Jos seurakunnassa ei ole selittäjää, niin silloin kielillä puhujan tulee olla vaiti ja puhua itselleen ja Jumalalle, joka tarkoittaa tätä:  Seurakunnan yhteen kokoontuessa seurakunnan tulee rakentua yhdessä eli kaikki mitä seurakunnassa tehdään, niin sen on rakennettava koko seurakuntaa. Kielillä puhuminen rakentaa itseään ja jos ei ole selitystä seurakunnassa, niin silloin kielillä puhujan on puhuttava niin hiljaa ettei koko seurakunta kuule sitä, vaan silloin tulee puhua niin hiljaa, jotta se ei häiritse yhteistä kokoontumista ja rakentumista.

 

Raamattu opettaa myös, jotta yhteen ääneen kielillä puhuminen on järjetöntä ei Raamatullista. Voitelu ei ole yhtä aikaista huutamista, vaan todellinen voitelu vaikuttaa kirjoitusten mukaisesti eikä sitä vastaan.

 

Jos kielillä puhumista ei selitetä niin silloin sitä ei kukaan muu ymmärrä kuin kielillä puhuja eikä se rakenna silloin ketään muuta seurakunnassa kuin kielillä puhujaa, mutta koska kaikkien tuli rakentua, niin sen tähden kielillä puhujan on puhuttava niin hiljaa ettei se häiritse yhteistä kokoontumista sekä rakentumista. Mutta jos seurakunnassa on kielten selitys ja kun kielet selitetään niin silloin kaikki saavat rakentua.

 

Merkki uskottomille

On kielillä puhumista, jossa uskova itse rakentuu tai sitten koko seurakunta voi myöskin rakentua kielilläpuhumisen kautta. Kielillä puhuja rakentaa itseään puhuessaan kielillä, mutta silloin jos kielet selitetään niin koko seurakunta saa rakennusta, niin kuin aikaisemmin jo niin totesimme.

 

Kielet ovat Raamatun opetuksen mukaan myöskin merkkinä uskottomille, siksi helluntai päivänäkin uskottomat kuulivat ja ymmärsivät opetuslasten kielilläpuhumisen ja tulivat uskoon.

1Kor 14:22 Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko; mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville
.

 

Apt 2: 7-11:

Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: "Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia?  Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet?  Me parttilaiset ja meedialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa,  Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Liibyan alueilla, ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset,  kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja."

 

Opetuslapset puhuivat monilla eri kielillä todistaen Jumalan suurista teoista merkiksi uskottomille. Kielillä puhumisen tarkoitus on kirkastaa Jumalaa ja kertoa monista Jumalan suurista teoista; yksi niistä on Jeesuksen Kristuksen sovitustyö, jonka kautta ihmisillä on mahdollisuus pelastua synnin ja saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan sekä Jumalan lapseuteen.

 

Älkää estäkö kielilläpuhumista

 

1 Kor 14:39  Sentähden, veljeni, harrastakaa profetoimista älkääkä estäkö kielillä puhumasta.

 

Armolahjoja ei saa halveksua eikä estää niiden toimintaa. Kielillä saa puhua seurakunnan ollessa koolla, mutta meidän tulee oppia käyttämään armolahjoja Raamatun opetuksen mukaisesti, jolloin ne hyödyttävät  ja rakentavat seurakuntaa.

Tavoitelkaa rakkautta

 

1 Kor 14: Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa.

 

Kreikan kielisessä Raamatussa on edellinen jae sanatarkasti näin:

Tavoitelkaa rakkautta ja kaivatkaa hengellisiä enemmän jotta profetoisitte.

 

Jumalan sana opettaa meitä tavoittelemaan rakkautta ja hengellisyyttä jos näissä suostumme kasvamaan, niin silloin myös armolahjatkin toimivat terveellä tavalla seurakunnan keskellä.

 

Orthodox Jewish Brit Chadasha kääntää myös hyvin:

 

1Co 14:1 ¶ Pursue ahavah (agape), and eagerly desire the things of Ruach Hakodesh (matnot haRuach Hakodesh), and especially that you may speak forth a dvar hanevu’ah (word of prophecy).

Paavali painotti Agape rakkauteen keskittymistä sekä hengellisyyden tavoittelemista (elämää Pyhässä Hengessä), jonka jälkeen myös armolahjat toimivat seurakunnassa terveellä tavalla seurakuntaa rakentaen, ei rikkoen. Valitettavasti monet (ei kaikki) uskovat tavoittelevat armolahjoja, mutta ei Agape rakkautta eikä hengellisyyttä Pyhässä Hengessä.

 


Petri Paavola - olen aikoinani unohtanut merkitä kirjoitus päivämäärän ylös. Olen tehnyt kirjoituksen vuosien 2003-2010 välisenä aikana, mutta en pysty muistamaan tarkkaa aikaa, enkä saa sitä enää mistään selville

Linkki armolahjoista:  Armolahjat

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker