Nature

Tutkikaa, mikä on otollista Herralle Ef 5:10

Tervetuloa Raamatun opetus sivulleni. Kaikkia opetuksia saa vapaasti kopioida sekä levittää jos ei muuta niiden alkuperäistä sisältöä. Lähdeviittaus tekstiini on nettietiketin mukaista. Sivuni materiaalia ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen. Jos haluat kysyä opetuksiin liittyviä kysymyksiä, niin täältä löydät yhteystietoni.

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta | rumble.com/PetriPaavola | SaulusMedia | SaulusMedia blogi | Petri - Youtube  


 

Katolisen, Ortodoksisen ja Luterilaisen kirkon oppien tarkastelua Raamatun valossa:Katolinen kiirastulioppi ja manipulaatio
Katolinen kirkko on kovaa vauhtia manipuloimassa Suomen kristillistä kenttää katolisuudelle myönteiseksi. Tämä manipulaation on niin rajua ja törkeätä, että olen kokenut sydämelläni ainakin jossakin määrin tuoda esiin millä tavalla manipulaatio etenee ja kuinka sen kautta protestanttien sydämiin pyritään istuttamaan valheen  siemeniä, jotka esitetään "totuutena". Eräs katolisen ekumenian petoksen strategia ja suunnitelma on esittää katolinen oppi protestanttisuuden silmälasien läpi, ikään kuin katolisuus ja protestanttisuus olisivat lähes yksi ja sama asia. Katolisen ekumenian petoksen kautta katolisuus pyrkii koko ajan tuomaan esille katolisuuden ja protestanttisuuden samankaltaisuuksia, koska siten protestanttien on helpompi hyväksyä ne katoliset opit, joita protestanttisuus on koko historiansa ajan pitänyt katolisina harhaoppeina. Katolilainen Emil Anton käyttää katolista ekumeenista taktiikkaa kirjoituksessaan: Voiko protestantti uskoa kiirastuleen?

 

Katolinen opetus Marian synnittömyydestä

Rooman katolinen kirkko pyrkii myös täällä Suomessa ekumenian kautta eksyttämään ja pettämään ihmisiä. Yleensä monikaan suomalainen ei tiedä kovinkaan paljoa siitä mitä katolinen kirkko ihan oikeasti opettaa. Katolinen kirkko käyttää häikäilemättömästi hyväkseen suomalaisten tietämättömyyttä siitä millaista katolisen kirkon opetus on todellisuudessa. Jos ihminen ei ole uskossa ja on uskonnollinen tai jos ihminen on uskossa, mutta omaa korkean koulutuksen ja on akateeminen sekä mieltynyt ihmisviisauden keinoin pyrkimään ymmärtämään Raamatun sanan opetusta, niin katolisen kirkon ihmisviisauteen perustuva uskonnollinen opetus voi viedä mukanaan, jonka seurauksesta ihminen liittyy katolisen kirkon jäseneksi. Ikävä kyllä jotkut ihmiset ovat asettaneet luottamuksensa ihmisviisauteen, jonka seurauksena he ovat liittyneet katoliseen kirkkoon. Tällaisia ihmisiä ohjaa sokea luottamus uskonnolliseen ihmisviisauteen ja siksi he ajautuvat yhä syvemmälle uskonnollisen petoksen pauloihin. Toivon ja rukoilen sitä, että tällaisen eksymyksen vallassa oleva ihminen tutkisi avoimen rehellisesti erityisesti Raamatun sanan opetusta ja tulisi ymmärtämään Raamatun olevan uskon elämän ainoa auktoriteetti.

 

Katolinen petos ja Marian palvonta
Suomessa on kristillisissä piireissä meneillään katolinen invaasio, jonka kautta katolista teologiaa ja käsitteitä sekä katolisen kirkon oppia pyritään hyväksyttämään protestanttien, evankelisten ja vapaiden suuntien uskovien jne. keskuudessa. Ekumenia on eräs voimakkaimmista katolisen kirkon petoksen työkaluista, jonka kautta petetään uskovia ihmisiä. Jokainen ekumeniassa mukana oleva taho on kosketuksissa katolisuuden kanssa. Katolinen kirkko on Suomessa vähemmistönä ja siksi tähän asiaan ei osata eikä ymmärretä kiinnittää huomiota. Sen sijaan sanotaan ettei katolisuus juurikaan vaikuta Suomessa. Tämä on väärä johtopäätös ja toteamus. Katolisuus vaikuttaa Suomessa ja uskovien elämässä enemmän kuin moni arvaakaan tai ymmärtää. Esimerkiksi vuoden 1992 raamatunkäännös (väännös) on käännetty paljolti katolisen teologian mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että 1992 käännöksen kautta katolisuuden vaikutus on koskettanut jokaista uskovaa ja ihmistä, joka on lukenut tai säännöllisesti lukee 1992 käännöstä. Katolisen kirkon opetus ja se miten kirkko lähestyy protestantteja on kavala petos. Käyn läpi tässä kirjoituksessa muutamia tärkeitä asioita mitä meidän tulisi ymmärtää ja miksi Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saisi olla tekemisissä (harjoittaa uskon yhteyttä) ekumenian ja katolisen kirkon kanssa. Katolinen kirkko palvoo Mariaa, vaikka se sanoo ettei palvo, vaan kunnioittaa Mariaa. Katolisen kirkon opetus paljastaa sen palvovan Mariaa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

 

Katolinen opetus kaikkivaltias Maria
Suomessa on nykyään harras pyrkimys ekumeenisen yhteyden kautta päästä yksimielisyyteen erilaisten kirkkojen ja herätysliikkeiden kesken. Rooman katolinen kirkko on mukana ekumeenisessa yhteydessä ja harva suomalainenkaan tietää mitä katolinen kirkko ihan oikeasti opettaa. Katolisen kirkon evankeliumi on todellisuudessa valhe-evankeliumia eikä katolinen kirkko edusta Raamatun kristinuskoa. Katolinen edesmennyt piispa Alphonsus Liguiri tuo esille katolisessa maailmassa erittäin tunnetussa kirjassaan (The Glories of Mary) kuinka Marian esirukoukset ovat välttämättömiä ihmisen pelastumiselle sekä Marian olevan Jumalan äitinä kaikkivaltias pelastamaan syntiset. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan kautta rukouksen kera.

 

Katolinen opetus pelastus ja Maria
Elämme nykyään Suomessakin voimakasta ekumenian aikaa ja ekumenian myötä ekumeenisissa yhteyksissä ollaan myös tekemisissä katolisen kirkon kanssa. Rooman katolisen kirkon opetus on Suomessa monille melko tuntematon, koska se on Suomessa marginaalinen kirkollinen organisaatio. Ekumeenisen yhteyden syventymisen myötä myös katoliset opetukset pyrkivät vaikuttamaan ja muokkaamaan ihmisten sydämiä.  Kaikki eivät tiedä sitä minkälaista harhaa ja valhe-evankeliumia katolinen kirkko opettaa, koska katolinen kirkko on pieni ja marginaalinen kirkollinen organisaatio Suomessa. Jos ja heti kun  Jumalan sanan totuutta rakastava Herran Jeesuksen opetuslapsi saa tietää mitä katolinen kirkko todellisuudessa opettaa, niin hän ymmärtää katolisuuden edustavan antikristillistä lahkoa. Raamatun opetuksen valossa Rooman katolinen kirkko ei edusta Raamatun kristinuskoa, vaan antikristillistä lahkoa, joka on eräs historian suurimmista valheista ja petoksista. Edellä sanomani todistan muutaman katolisen kirkon opetuksen kautta, jotka todistavat kiistattomasti sen ettei Rooman katolinen kirkko edusta Raamatun kristinuskoa. Kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

 

Mitä katolinen kirkko opettaa?
Miksi Herran Jeesuksen opetuslapsi kirjoittaa katolisesta kirkosta, eikö meidän tule keskittyä Jeesukseen, eikä katolisen kirkon mustamaalaamiseen? Koska katolinen kirkko on Raamatullinen seurakunta, niin miksi Herran Jeesuksen opetuslapsi tuomitsee katolisia? Ei mikään seurakunta ole täydellinen, jokaisella seurakunnalla on omat vikansa, mutta silti olemme kaikki yhtä Jumalan perhettä, niin katoliset kuin muutkin uskovien seurakunnat, joten miksi tuomitset katolisia, sillä katolisessa kirkossakin on uskovia ihmisiä? Monet (eivät kaikki) uskovat esittävät edellä olevan kaltaisia kysymyksiä niille uskoville, jotka tuovat esille ja paljastavat katolisen kirkon harhaoppeja koskien pelastusta sekä uskonoppia. Vertaamalla katolisen kirkon opetusta Raamatun opetukseen saamme vastauksen edellä oleviin kysymyksiin miksi katolisuus ei edusta Raamatullista kristinuskoa. Raamatun sanan selkeän todistuksen valossa katolisen kirkon opetus ei vastaa Raamatun opetusta pelastuksesta ja katolisella kirkolla on myös sen lisäksi monia todella pahoja harhaoppeja.

 

Vatikaanin vääristämät käsikirjoitukset
Raamatun käsikirjoitukset jaetaan yleisesti Bysantin tekstiin ja Aleksandrian teksteihin. Näiden kahden tekstiperheen teksteissä on huomattavia erovaisuuksia monissa kohdissa, jotka käsittelevät Raamatun ydintotuuksia. Bysantin tekstissä nämä kohdat vastaavat Raamatun ydintotuuksia, mutta Aleksandrian tekstien teksti vastaavissa kohdissa jättää pois Raamatun ydintotuudet. Aleksandrian tekstiperheen tekstit ovat vatikaanin suosiossa sekä sen hallussa. Tutkimalla ja vertaamalla näitä kahta tekstiperhettä keskenään huomaa niiden eroavaisuudet. Nykyisin uusimmat raamatunkäännökset pyritään kääntämään Aleksandrian tekstiperheen teksteistä, jonka seurauksena vatikaani ujuttaa katolista teologiaa uusiin raamatunkäännöksiin. Uusien raamatunkäännösten kautta vatikaani vahvistaa omaa asemaansa sekä johdattaa suuren petoksen ja ekumenian kautta ihmisiä omaksumaan ja uskomaan antikristillisiä opetuksia. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan avulla rukouksen kera.

 

Katolisen kirkon ja paavin viran juuret
Katolisen kirkon ja paavin viran historiallinen kehitys ja syntyminen. Katolisen kirkon opin ja Raamatun opetuksen vertaaminen keskenään paljastaa katolisen kirkon epäraamatulliset opetukset.

 

Paavi puhuu käärmeen suulla
Vatikaanin youtube kanava julkaisi 6.1.2016 paavi Franciscuksen puheen: Uskontojen välinen dialogi. Sama puhe löytyy myös thepopevideo.org sivulta. The pope video sivusto kertoo, että se aikoo julkaista joka kuukausi paavin rukouspyynnön. Tällä kertaa rukouspyyntö käsitteli uskontojen välistä dialogia. Paavi Franciscuksen puhe ja rukouspyyntö oli epäraamatullinen ja hän puhui käärmeen suulla ja eksytyksen hengessä. Tämä aihe on todella tärkeä, sillä monet (ei kaikki) Herraan Jeesukseen uskovat ihmiset ovat mukana paavin ekumeenisessa eksytyksessä, tosin jotkut tahattomasti ymmärtämättä asian saatanallista luonnetta ja jotkut ovat siinä tietoisesti ja harkitusti mukana sydämensä paatumuksen ja luopumuksensa tähden. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Paavi Franciscus kristinuskon vihollinen
Katolinen ranskalainen sanomalehti La Croix julkaisi Paavi Franciscuksen haastattelun (nettiversiossa päivätty 17.5.2016), jossa paavia haastateltiin muun muassa maahanmuuttajista sekä Islamista. Paavi Franciscuksen vastaus osoittaa paavin olevan todellisen kristinuskon vihollinen sekä antikristuksen hengessä vaeltava eksyttäjä.

 

Katolinen ekumenia
Ekumeniassa on todella suuria ongelmia ja yksi sen suurimmista ongelmista on se ettei katolinen kirkko ole Jumalan seurakunta, vaan antikristillinen liike. Katolinen kirkko pyrkii ekumenian valheiden kautta tekemään ei-katolisista kristityistä katolisia. Aihe on vakava ja tärkeä siksi kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.


Katolinen kirkko;
Katolisen kirkon opin tarkastelua, katolisen katekismuksen pohjalta.

 

Rooman kirkon kuvasymboliikkaa ;
Babyloniassa ja muissa pakanakulttureissa uskonnolliset johtajat käyttivät päähinettä, joka oli kalanpään muotoinen. Sillä Babyloniassa uskottiin Jumalan kävelevän kala päähine päässään. Tämä kala Jumala Daagonin palvonta oli yleistä myös Meedo-Persiassa, Egyptissä, Assyriassa ja Roomassa, josta sitten Rooman paavit ottivat myös käyttöön tämän päähineen (mitra).

 

Paavi ja evoluutio
Rooman katolisen kirkon (RKK) paavi Franciscus julisti alkuräjähdyksen sekä evoluution olevan totta, eikä Jumala ole taikuri, jolla olisi taikasauvaa. Paavi julisti evoluutiosta ja alkuräjähdyksestä paavillisessa tiedeakatemiassa kommentteja Jumalasta  ja universumimme syntyteoriasta.  Paavin kommentit alkuräjähdyksestä sekä evoluutiosta ovat vastoin Raamatun opetusta. Paavin kommentit eivät yllätä minua, koska RKK:n opetuksista suuri osa ei perustu Raamatun sanan totuuteen.

 

Paavi Franciscus ja ateistit
Vatikaani radion nettisivun artikkeli (Paavi messussa: Kulttuurien kohtaaminen on rauhan perustus 22.5.2013) kirjoitti paavi sanoneen, saarnassaan että hyvän tekeminen on periaate, joka yhdistää koko ihmiskuntaa, yli erilaisten ideologien ja uskontojen, luoden kulttuurien kohtaamisen, joka on rauhan perustus. Käyn läpi tässä kirjoituksessa paavin saarnaa, jota vertaan Raamatun opetukseen. Tutkimalla paavin saarnan sisältöä huomaamme sen olevan pahasti vastoin Herran Jeesuksen ja Raamatun opetusta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta ja avulla.
 

Paavi Franciskuksen vakuutus ateisteille
Paavi Franciscus kirjoitti italialaisessa La Repubblica lehdessä (11.09.2013). että Jumala antaa anteeksi niille, jotka tottelevat omatuntoaan. Paavi vakuuttelee ateisteille ettei heidän tarvitse uskoa Raamatun Jumalaan päästäkseen taivaaseen (pelastus). Paavin lausunto on epäraamatullinen ja antikristillinen. Raamattu ilmoittaa, että ihminen voi pelastua ainoastaan evankeliumin kuulemisen kautta uskomalla Herraan Jeesukseen.

 

Paavi ja yhteys Jeesukseen
Paavi Franciscus sanoi kesäkuun 25. päivä 2014: Vaarallinen kiusaus on uskoa, että uskovalla voi olla suora ja välitön suhde Jeesukseen ilman kirkon yhteyttä ja välitystä. Kun tutkimme paavin lausuntoa Raamatun sanan kautta, niin näemme paavin lausunnon olevan ristiriitainen ja harhaanjohtava Raamatun sanan todistuksen kanssa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

 


 

Vastaus Emil Antonille
Syksyllä 2014 ehdotin katoliselle Emil Antonille Saulus-Lähetyksen järjestämää videodebattia, jossa vastakkain olisivat Pentti Heiska ja Emil Anton. Keskustelun tarkoituksena olisi ollut puhua siitä mitä Raamattu opettaa ja mikä on Raamatun totuus, jonka Saulus-Lähetys olisi videoinut ja julkaissut sivullaan. Emil Anton kieltäytyi ehdotuksesta, mutta sen sijaan hän ehdotti kirjallista debattia tai kirja-arviota, johon minä tai Heiska voisimme halutessamme vastata. Ilmoitin Antonille, että vastaan hänen kirja-arvioonsa Pentti Heiskan kirjasta nimeltä: Kirkkolaitosinstituution peruspylväät ja pelastuksen tie: Jumala, Sakramentti, Kirkko ja Virka – eilen, tänään ja huomenna (2005). Emil Antonin kirja-arvio löytyy kirjoitukseni lopussa olevista linkistä. Aion tuoda tässä kirjoituksessa esille muutamia asioita Antonin kirja-arvion kautta, jotka todistavat kiistattomasti sen ettei Rooman katolinen kirkko edusta Raamatullista kristinuskoa, vaan sen valhejäljitelmää. Sinä joka luet kirjoitukseni, niin tutki ja koettele se Jumalan sanan kautta sekä rukouksen kera.

 

Vastaus Emil Antonille osa 2
Emil Anton vastasi minulle kirjoitukseeni, jossa käsittelin hänen kirja-arviotaan (Pentti Heiska: Kirkkolaitosinstituution peruspylväät ja pelastuksen tie: Jumala, Sakramentti, Kirkko ja Virka – eilen, tänään ja huomenna (2005). Tarkoitukseni ei ole lyödä tai mustamaalata Emil Antonia, vaan pyrkiä asiallisesti vastaamaan hänen kirjoitukseensa. Sinä joka luet kirjoitukseni, niin tutki ja koettele se Jumalan sanan kautta sekä rukouksen kera.

 

Vastaus Emil Antonille osa 3
Emil Anton on vastannut minulle osaan 2. Emilin vastauksen voi lukea hänen sivultaan Pentti Heiskan kirja-arvion kommentointiosasta. Emilin vastaukset olivat sen verran Raamatun sanan totuudesta poikkeavia, että niihin on syytä ottaa kantaa edelleen julkisesti. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan avulla rukouksen kera.

 

Terve Maria rukous
Katolinen teologi Anton Emil kirjoitti seurakuntalainen.fi sivulla katolisen kirkon ruusukon rukouksesta ja terve Maria rukouksesta. Hän toi kirjoituksessaan esille asioita katolisen uskon näkökulmasta, jotka eivät edusta Raamatullista uskoa. Ekumenian myötä katolisuus sen sen epäraamatulliset opetukset pyrkivät lyömään itsensä läpi Suomen kristillisessä kentässä. Tämän tähden on tärkeätä tutkia asioita Raamatun näkökulmasta käsin pystyäksemme hylkäämän epäraamatulliset ajatukset ja opetukset. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan avulla rukouksen kera.

 

Terve Maria rukous osa 2
Kun käymme läpi Antonin vastauksen kirjoitukseeni terve Maria rukous, niin huomaamme kuinka katolinen teologia on lähes kokonaan irti Raamatun sanasta ja sen sijaan se on rakennettu tiukasti katolisen perinteen varaan, jota ei löydy Raamatusta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanana avulla rukouksen kera.

 

RKK:n babylonialaiset juuret
Herran Jeesuksen opetuslapsen uskon keskipiste tulee olla Herra Jeesus ja Jumalan sanan totuus. RKK:n valheiden ja pakanallisen alkuperän paljastaminen ei ole uskovan keskipiste, mutta sekin on tuotava esille ettei kukaan uskova eksyisi luulemaan katolisen kirkon olevan Jumalan seurakunta. RKK voi vääristellä sitä mitä on kautta aikojen kirjoitettu, mutta sitä mitä pakanauskonnot ovat jättäneet jälkeensä hieroglyfien, reliikkien, patsaiden ja kuvien kautta RKK ei voi vääristellä, sillä ne kertovat ja paljastavat selkeästi pakanalliset uskonnolliset opetukset sekä tapoja jne. jotka ovat kulkeutuneet pakanuudesta suoraan sisälle Rooman katoliseen kirkkoon. Kun vertaamme pakanuuden historiaan jättämiä kuvallisia todisteita, niin ne ovat täysin identtisiä sen kanssa mitä RKK edustaa.

 

RKK:n babylonialaiset juuret osa 2
Rooman katolisen kirkon (RKK) johto suullaan tuomitsee satanismin, mutta sydämessään kannattaa sitä. Ymmärrän sen jos koet minun menevän liian pitkälle lausuntoni kanssa. Moni ajattelee ettei katolisella kirkolla ole mitään tekemistä satanismin kanssa, mutta symboliikka, jota se viestittää maailmalle on saatananpalvojien ja satanistien symboliikkaa, jota todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset eivät saisi viestiä millään tavoin eteenpäin. Koska RKK ei välitä siitä yhtään mitään, vaan tuo esille avoimesti saatanallista symboliikkaa, niin se todistaa sitä, että koska RKK:n johto tietoisesti viestittää saatanallisia symboleita, niin he hyväksyvät sen. Tutkimalla RKK:n symboliikkaa siitä ei jää epäselvyyttä, että edellä mainitut asiat ovat ikäviä tosiasioita.

 

Maria ei ole ikuinen neitsyt
Elämme tällä hetkellä hyvin voimakasta ja aktiivista ekumenian aikakautta, jonka kautta Rooman katolinen kirkko (RKK) pyrkii tekemään ei-katolisista kristityistä katolisia. RKK:n opetus on monin paikoin epäraamatullista, perustuen Raamatun ulkopuolisiin opetuksiin sekä valheellisiin tulkintoihin. Eräs tällainen RKK:n opetus on oppi Marian ikuisesta neitsyydestä. Tässä kirjoituksessa käyn läpi oppia Marian ikuisesta neitsyydestä katolisen teologi Emil Antonin ajatusten kera vertaamalla niitä Raamatun opetukseen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

 

Paavin viesti Kenneth Copelandille
Paavi Franciscus lähetti videoviestin äärikarismaatikko Kenneth Copelandille.  Maailmanlaajuinen media kertoo Paavin lähettäneen videoviestin karismaatikoille, mutta kyse on äärikarismaattisuudesta, eli väärästä karismaattisuudesta, jota Kenneth Copeland edustaa. Anglikaanisen kirkon piispa Anthony Palmer piti puheen äärikarismaattisen Word of Faith liikkeen kokouksessa, jonka tarkoitus oli saada kuulijansa hyväksymään se, että he olisivat katolisia. Käyn läpi kirjoituksessani Palmerin puheen epäraamatullisuudet. Käyn läpi kirjoituksessani myös Rooman katolisen kirkon ekumeenista eksytystä ja petosta, joka huipentuu lopunaikana siihen pisteeseen, että myös monet protestantit ja niin sanotut vapaan suunnan edustajat tulevat hyväksymään (osa on jo hyväksynyt) ekumeenisen yhteyden paavin kirkon kanssa.  Kehotan sinua tutkimaan kirjoitukseni Raamatun sanan kautta rukouksen kera.
- Äärikarismaattiset katolisiksi
- Jesuiittojen valhe-evankeliumi
- Jesuiittojen ekumeeninen petos

 

Helluntailaisuudesta katolisuuteen 1
Helluntailaisuudesta katolisuuteen 2

Markus Mäenpää joka on eräs helluntailainen.blogspot.fi ylläpitäjistä otti minuun yhteyttä. Markus kyseli tulisinko helluntailaisuudesta katolisuuteen projektiin mukaan kirjoittamalla aiheesta jotakin. Markuksen projektissa tarkastellaan helluntailaisuuden ja katolisuuden välistä suhdetta ja erityisesti sellaisia argumentteja, joiden oletetaan olevan esteenä helluntailaisten siirtymiselle katolilaisuuteen. Rukoilin asiaa ja päätin lähteä mukaan tähän projektiin. Sain vapaat kädet kirjoittaa tähän projektiin juuri sellaisen kirjoituksen kuin mitä sydämessäni koen.

 

Ortodoksinen kirkko   
Ortodoksisen kirkon oppi ortodoksien määrittelemänä.

Luterilainen kirkko
Luterilaisen kirkon opin tarkastelua tunnustuskirjojen ja katekismuksen pohjalta.

 

Kirkko on ihmisten tekemä instituutio ;
Kirkkolaitos on ihmisten tekemä uskonnollinen instituutio.

 

Kirkkojen vanhurskauttamisoppi
Luterilainen ja katolinen kirkko lisäävät pelastukseen muita tekijöitä Pelastaja Jeesuksen rinnalle. Raamatun mukaan Jumalan valmistama pelastus on yksin Herran Jeesuksen sovitustyön ansiota, eikä siihen voi lisätä enää muita pelastajia tai pelastustekijöitä. Täten luterilaisen ja katolisen kirkon evankeliumi on toista evankeliumia, ei Raamatun evankeliumia.

 


 

 

 

eXTReMe Tracker