Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


KRISTUKSEN KIRJE

 

Jokainen uudestisyntynyt Jumalan lapsi on Jeesuksen todistaja, koska Jumalan on asettanut Pyhän Hengen sinettinsä jokaisen uudestisyntyneen Jeesuksen todistajan sydämeen. Näin sinusta Jeesuksen todistaja tulee elävä ja avoin kirje, jota lukevat kaikki ihmiset, joita sinä kohtaat ja tapaat. 

 

Tämän maailman ihmiset saavat monenlaisia kirjeitä mm. kirjeitä jotka ovat katkeruudessa kirjoitettuja, kirjeitä jotka ovat kateudessa kirjoitettu, kirjeitä jotka ovat kirjoitettu haureuden hengessä, kirjeitä jotka ovat kirjoitettu vihamielisesti, kirjeitä jotka ovat kirjoitettu juonikkaasta sydämestä, kirjeitä jotka ovat kirjoitettu lahkohengessä, kirjeitä jotka ovat kirjoitettu riita sydämessä, ystävän kirjeitä, kehumiskirjeitä ym.

 

Sinä joka olet Jeesuksen todistaja, oletko koskaan pysähtynyt miettimään millainen kirje sinä olet?  Mitä ihmiset näkevät sinussa kun lukevat sinua? Olethan avoin kirje, jonka kaikki näkevät ja lukevat.

 

Jumala vaikuttaa sinussa rakkautta

 

Jeesus vaikuttaa todistajissaan rakkautta Jumalan sanan totuuteen, iloa Pyhässä Hengessä, pitkämielisyyttä silloin kun kärsivällisyyttäsi koetellaan, ystävällisyyttä kaikissa tilanteissa, hyvyyttä jota Jumala vaikuttaa, uskollisuutta Jumalaa ja hänen sanaansa kohtaan, sävyisyyttä silloin kun sinua ärsytetään ja itsensähillitsemistä silloin kun sinua loukataan. Huomasit varmasti ettei sinun ja minun lihani edusta näitä ominaisuuksia. Nyt sinulla ja minulla on ongelma, jonka vain Jumala pystyy ratkaisemaan.

 

Sinulla ja minulla ei ole itsessään sitä kykyä ja voimaa, joka tekisi meistä Kristuksen kirjeitä, koska kirjain joka on kiviin kirjoitettu kuolettaa.  Mutta Jumala tekee sinut kykeneväksi olemaan uuden liiton palvelija ei kirjaimen eikä lihan palveluksen mukaan, vaan Pyhän Hengen vaikutuksen kautta, koska vain Jumalan Henki tekee sinut eläväksi Kristuksen kirjeeksi, jossa on Jeesuksen todistajan elävät tuntomerkit mukana.

 

Miten voit olla Kristuksen kirjeenä tälle maailmalle?

 

Koska Jumalan Henki näytti Jumalan sanan kautta sinulle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion, jonka jälkeen teit parannuksen ja vastaanotit Jeesuksen Herraksi ja Vapahtajaksi elämääsi niin silloin saat Jumalan lupauksen mukaan Pyhän Hengen voiman, jonka kautta saat voiman siihen, että voit olla Jeesuksen todistaja ja Kristuksen kirje tässä maailmassa.

 

Miten Pyhä Henki vaikuttaa sinussa jumalista elämää?

 

Jumalan Henki kuolettaa sinun lihaasi eli vaikuttaa sinussa siten, että et halua tehdä syntiä. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan armo vaikuttaa sinussa Pyhän Hengen kautta, niin että haluat hylätä synnin ja sen aiheuttamat jumalattomat ja maailmalliset himot. Pyhä Henki vaikuttaa sinussa siveää ja jumalista sekä vanhurskasta elämää.

 

Paavali opettaa 2 Kor 3 luvussa, että vanhan liiton palveluksessa oli myös kirkkautta, kun Mooses veisti uudet Jumalan lain taulut rikki menneiden tilalle ja nousi Siinain vuoren huipulle, jossa hän kohtasi Herran ja Herran kirkkauden. Kun Mooses astui alas Siinailta ei hän tiennyt, että hänen kasvonsa olivat muuttuneet säteileviksi siksi, kun hän oli puhunut Herran kanssa. Kun kaikki israelilaiset näkivät Mooseksen kasvoissa olevan kirkkauden niin he pelästyivät eivätkä kärsineet katsella Moosesta. Paavali opettaa, että uuden liiton palvelu on vielä paljon runsaammassa määrin kirkkautta, koska sillä millä ennen oli kirkkautta, on tämän rinnalla vailla kirkkautta, tämän ylenpalttisen kirkkauden tähden. Uuden liiton kansalla on siis tämmöinen toivo, joka synnyttää meissä rohkeutta Jumalan palvelemiseen.

 

2 Kor 3:12:ssa oleva rohkeat sana on kreik. parrhsia - parreesia, jonka kreikankielinen erittäin syvällinen merkitys on yksi ydinasioita, jotta sinä ja minä Jeesuksen todistajina voimme muuttua Pyhän Hengen voima vaikutuksen kaltaisuuteen. Parreesia sanan merkitsee: rohkeutta, uskallusta, luottamusta, julkisuutta sekä avoimuutta. Parreesia merkitsee oikeastaan kaiken sanomista ja rohkeutta sanoa asiansa avoimesti mitään salaamatta ja mitään peittelemättä. ( Novum osa 5 )

 

Pyhä Henki vaikuttaa sinussa rohkeutta eikä sinun tarvitse pelätä tämän maailman ihmisiä. Pyhä Henki antaa sinulle uskalluksen palvella Jumalaa tässä maailmassa. Pyhä henki vaikuttaa sinussa uskon luottamusta Jumalaa kohtaan. Pyhä Henki antaa sinulle rohkeuden todistaa julkisesti tälle maailmalle sanoin sekä teoin. Pyhä Henki vaikuttaa sinussa avoimuutta Jumalan sanaa kohtaan niin ettet peittele Jumalan sanan totuutta tältä maailmalta.

 

Jumala haluaa, että puhuisit sekä eläisit rakkaudesta Jumalan sanan totuuteen. Tämän maailman ihmiset vastustavat Jumalan sanan totuutta siksi tarvitset Pyhän Hengen vaikuttamaa rohkeutta, jotta uskallat todistaa Jeesuksesta tälle maailmalle. Tämän maailman jumala on rakentanut maailman sellaiseksi, että tarvitset Pyhän Hengen vaikuttamaa uskon luottamusta Jumalaa kohtaan, jotta voit palvella Jumalaa tässä maailmassa, joka vihaa evankeliumin totuutta ja siinä olevaa voimaa, joka muuttaa ihmisen sydämen synnin harjoittamisesta vanhurskauden harjoittamiseen. Jeesuksen todistajan tulee elää vanhurskaasti julkisesti eli saat elää julkisesti todeksi Jumalan sanan totuuden, tähän tarvitset Pyhän Hengen apua. Jeesus haluaa, että et peittele etkä salaa evankeliumin totuudesta pienintäkään piirtoa, vaan todistat Jeesuksesta avoimesti paljastaen kaiken synnin, tähän tarvitset myös Pyhän Hengen apua. Jeesus haluaa sinun myös kirkastavan Häntä, sillä Pyhän Hengen tehtävä sinussa on kirkastaa Jeesus Kristus tälle maailmalle.

 

Paavali kehottaa 2 Kor 3 ja 4 luvuissa Jeesuksen todistajia ettemme panisi peitettä evankeliumille samalla tavalla kuin Mooses peitti kasvonsa israelilaisilta, jotteivät he näkisi sen loppua, mikä on katoavaista. Jos meidän evankeliumimme on peitossa niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, koska tämän maailman jumala on sokaissut heidän silmänsä niin ettei heille loista se valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista.

 

Peitetty evankeliumi ei pelasta ketään vain peittämätön evankeliumi voi pelastaa ihmisen joutumasta kadotukseen. Ihmissydämissä oleva peite otetaan pois vain Kristuksen evankeliumin kautta. Kun ihmiset kääntyvät pois pimeydestä ja synnistä, niin silloin heidän sydämestään otetaan peite pois.  Vain ne uskoontulleet, jotka katselevat Herran kirkkautta peittämättömin kasvoin muuttuvat Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että sinä ojentaudut uskon elämässäsi niin kuin on kirjoitettu, koska silloin Jumalan sana vaikuttaa sinussa niin kuin on kirjoitettu. Mutta jos peität sydämeltäsi Jumalan tahdon, niin silloin Jumala sana ei voi vaikuttaa sinussa niin kuin on kirjoitettu. Raamattu opettaa: Jos uskot Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo, niin silloin sinun sydämestäsi on juokseva elävän veden virrat, joka muuttaa sinun elämäsi Jumalan tahdon mukaiseksi.  Jos haluat olla sellainen Kristuksen kirje, joka tuoksuu suloiselle tuoksulle Herran armoistuimen eteen ja jossa Pyhän Hengen synnyttämät hedelmät kypsyvät ja tuottavat kypsää satoa, niin silloin saat kuolla lihallesi ja katsella Herran kirkkautta peittelemättömin kasvoin.

 

Edellisessä esiintyvät opetukset löydät seuraavista Raamatun kohdista:

2 Kor 3 luku, Gal 5:19-22,Joh 16:8, Joh 1:12,13, Joh 7:38,39, Room 8:13, Tiit 2:12,13, 2 Moos 34:1-35, 2 Kor 4:1-5.

 

Parresia - usko

 

Teen seuraavaksi lyhyen yhteenvedon  Raamatunkohdista, joissa kreik. tekstissä esiintyy sana parreesia, jotta ymmärrämme kuinka tärkeä ”parreesia” usko on. Alleviivaan ja lihavoin tekstiyhdessä olevan suomalaisen sanan, joka on käännös kreikankielisestä parreesia sanasta

 

MARK 8:27  Ja Jeesus lähti opetuslapsinensa Filippuksen Kesarean kyliin. Ja tiellä hän kysyi opetuslapsiltaan ja sanoi heille: "Kenen ihmiset sanovat minun olevan?"

28  He vastasivat hänelle sanoen: "Johannes Kastajan, ja toiset Eliaan, toiset taas jonkun profeetoista".

29  Niin hän kysyi heiltä: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Sinä olet Kristus".

30  Ja hän varoitti vakavasti heitä puhumasta kenellekään hänestä.

31  Ja hän alkoi opettaa heille, että Ihmisen Pojan piti kärsimän paljon ja joutuman vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden hyljittäväksi ja tuleman tapetuksi, ja kolmen päivän perästä nouseman ylös.

32  Ja tämän hän puhui peittelemättä. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi häntä nuhtelemaan.

33  Mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja nuhteli Pietaria sanoen: "Mene pois minun edestäni, saatana, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten".

 

- Jeesus ei peitellyt Jumalan sanaa eikä Isänsä suunnitelmaa. Ethän sinäkään peittele Jumalan sanaa ja taivaallisen Isäsi iankaikkisuus suunnitelmia.

 

JOH 7:21  Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Yhden teon minä tein, ja te kaikki kummastelette.

22  Mooses antoi teille ympärileikkauksen-ei niin, että se olisi Moosekselta, vaan se on isiltä-ja sapattinakin te ympärileikkaatte ihmisen.

23  Sentähden: jos ihminen saa ympärileikkauksen sapattina, ettei Mooseksen lakia rikottaisi, miksi te olette vihoissanne minulle siitä, että minä tein koko ihmisen terveeksi sapattina?

24  Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio."

25  Niin muutamat jerusalemilaisista sanoivat: "Eikö tämä ole se, jota he tavoittelevat tappaaksensa?

26  Ja katso, hän puhuu vapaasti, eivätkä he sano hänelle mitään. Olisivatko hallitusmiehet tosiaan saaneet tietoonsa, että tämä on Kristus?

 

- Jeesus puhui  ja teki Isän tekoja vapaasti eli julkisesti mitään salaamatta ja peittelemättä. Puhu sinäkin julkisesti sekä anna Isän kirkastaa julkisesti Kristus sinun kauttasi tälle maailmalle.

 

JOH 10:24  Niin juutalaiset ympäröivät hänet ja sanoivat hänelle: "Kuinka kauan sinä pidät meidän mieltämme kiihdyksissä? Jos sinä olet Kristus, niin sano se meille suoraan."

25  Jeesus vastasi heille: "Minä olen sanonut sen teille, ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen Isäni nimessä, ne todistavat minusta.

26  Mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani.

27  Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.

 

-  Jeesus puhui ihmisille suoraa evankeliumin totuutta, tee sinä samoin.

 

 

JOH 16:29  Hänen opetuslapsensa sanoivat: "Katso, nyt sinä puhut avonaisesti etkä käytä mitään kuvausta.

30  Nyt me tiedämme, että sinä tiedät kaikki, etkä tarvitse, että kukaan sinulta kysyy; sentähden me uskomme sinun Jumalan tyköä lähteneen."

 

- Parreesia evankeliumi synnyttää uskoa Jumalaan, käytäthän sinä parreesia uskoa ja evankeliumia

 

 

JOH 18: 20  Jeesus vastasi hänelle: "Minä olen julkisesti puhunut maailmalle; minä olen aina opettanut synagoogissa ja pyhäkössä, joihin kaikki juutalaiset kokoontuvat, enkä ole salassa puhunut mitään.

 

- Jeesus puhui ja opetti julkisesti eikä salannut mitään, tässä on sinulle esimerkki siitä miten sinun tulee toimia. Elä uskon elämä todeksi tässä maailmassa, äläkä ole sala-uskovainen, äläkä salaa evankeliumin totuutta.

 

 

APT 4:

Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa ja kirjanoppineensa kokoontuivat Jerusalemissa,

6  niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat ylimmäispapillista sukua.

7  Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät: "Millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte?"

8  Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: "Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat!

9  Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut,

10  niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.

11  Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut'.

12  Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

13  Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa.

 

- Pyhä Henki haluaa vaikuttaa sinussakin rohkeutta, annathan Hänen vaikuttaa sitä?

 

 

APT  4:29  Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi;

31  Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.

 

- Pyydä sinäkin elämääsi sellainen Pyhän Hengen täyteys, jossa voit rohkeasti palvella Herraa Jeesusta.

 

 

APT  28:31  ja hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista kaikella rohkeudella, kenenkään estämättä.

 

- Jumalan sanaa tulee opettaa rohkeasti ja avoimesti mitään peittelemättä.

 

 

EF 3: 8  Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta

9  ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa,

10  että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon

11  sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme,

12  jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö.

 

 

- Usko Jeesuksen tuo uskalluksen ja luottamuksen pelastusvarmuudesta. Pyhä Henki todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia ja pelastettuja, Aamen. Ethän jää nauttimaan pelastuksestasi, vaan annat muillekin mahdollisuuden kuulla evankeliumia ja pelastua?

 

 

EF 6: 17  ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.

18  Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;

19  ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta,

20  jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin, niinkuin minun puhua tulee.

 

- Uskovien tulee rohkeasti julistaa evankeliumia, jotta puhuisimme evankeliumista niin kuin siitä tulee puhua.

 

 

FIL 1:20  minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niinkuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta.

 

- Kristuksen evankeliumin rohkeus, jonka Pyhä Henki vaikuttaa on elämää, joka voittaa kuoleman.

 

1 TIM  3:13  Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa, Kristuksessa Jeesuksessa.

 

- Hyvin hoidettu Jumalan palveleminen synnyttää suurta uskon pelottomuutta.

 

 

HEBR  4:16  Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.

 

- Pyhä Henki vaikuttaa sinussa uskon uskallusta, jotta sinä voit tulla armahdettuna Jumalan armoistuimen eteen.

 

 

HEBR  10:19  Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,

 

- Uskon luottamuksen kautta sinulla luja luottamus siihen, Jeesusken veren ja Golgatan täytetyn työn kautta sinulla on pääsy kaikkein pyhimpään.

 

1 JOH  2:28  Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan.

 

-  Uskon kautta pysymme Jeesuksessa ja meillä on turva Jeesuksessa Kristuksessa

 

 

1 JOH 3:21  Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan,

 

- Puhdas usko ja rakkaus totuuteen poistaa syytökset meidän sydämistämme ja näin meillä on uskallus Jumalaan.

 

1 JOH 5:14  Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä.

 

- Parreesia uskon kautta rukouksemme ovat tehokkaita ja toimivia.

 

 

Petri Paavola (kirjoitettu joskus 2000-luvun alkuvuosina)

Linkkisuositus:
http://www.kotipetripaavola.com - Jumalan tahdon mukainen usko

 

 


 

 

 

eXTReMe Tracker