You are target of His love! 

Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


Kylväjä vertaus

 

 

 

Jumala käyttää sanassaan paljon vertauksia. Vertausten tarkoituksena on auttaa ihmisiä ymmärtämään Jumalan sanaa. Toki vain Pyhä Henki voi avata Jumalan sanan kokonaisilmoituksen ihmiselle, mutta vertaukset ovat tukena ja apuna, jotta me ihmiset voimme silläkin tavoin ymmärtää Jumalan sanaa. Jumala avaa myös vertausten kautta ihmisen sydämen ymmärtämään Hänen sanaansa.

 

Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän,  niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Jes 55:10,11

 

Kylväjä vertauksen kautta Jumala haluaa puhua siitä, että Hänen sanansa on kuin siemen, joka kylvetään peltoon. Peltoon kylvetty siemen tuottaa aikanaan sadon, joka sitten sadon kypsyessä korjataan talteen.

 

Tässä Jesajan kirjan kohdassa siemen on Jumalan sana, joka tuottaa hyvän hedelmän. Tässä kohdassa on yksi ehto, jonka jälkeen vasta siemen voi tuottaa hyvän hedelmän. Siemenen tulee olla Jumalan sanaa, joka on Hänen suustaan lähtenyt. Tämän jälkeen vasta siemen on otollista, ja saa menestymään sen, mitä varten Jumala on sen lähettänyt.  Ja sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte. 1 Tess 2:13 

 

Jos kylvämme isien perinnäissääntöjä tai ihmisen sanaa, ei se koskaan voi hyödyttää eikä tuottaa hyvää hedelmää. Kun kylväjä kylvää Jumalan sanaa, niin silloin vasta se voi vaikuttaa Jumalan sanana ja tuottaa hyvää hedelmää. Kun kylväjä on kylvänyt Jumalan sanaa, niin silloin ihmiset voivat ottaa sen vastaan Jumalan sanana ja vasta tämän jälkeen Jumalan sana voi vaikuttaa ihmisen sydämessä hyvää hedelmää.

 

Kylväjä

 

Kun paljon kansaa kokoontui ja ihmisiä kulki joka kaupungista hänen tykönsä, puhui hän vertauksella:  "Kylväjä meni kylvämään siementänsä. Ja hänen kylväessään putosi osa tien oheen ja tallautui, ja taivaan linnut söivät sen.  Ja osa putosi kalliolle, ja oraalle noustuaan se kuivettui, kun sillä ei ollut kosteutta.  Ja osa putosi orjantappurain sekaan, ja orjantappurat kasvoivat mukana ja tukahuttivat sen.  Ja osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja teki satakertaisen hedelmän." Tämän sanottuaan hän lausui suurella äänellä: "Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon".  Niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä, mitä tämä vertaus merkitsi.  Hän sanoi: "Teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi.  Vertaus on tämä: siemen on Jumalan sana.  Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi.  Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat.  Mikä taas orjantappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää.  Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä.  Ei kukaan joka sytyttää lampun, peitä sitä astialla tai pane vuoteen alle, vaan panee sen lampunjalkaan, että sisälletulijat näkisivät valon.  Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon.  Katsokaa siis, miten kuulette; sillä sille, jolla on, annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, minkä hän luulee itsellään olevan." Luuk 8:4-18

 

Jeesus käytti opetuksessaan myös kylväjä vertausta. Tämä opetus on todella syvällinen ja tärkeä, siksi pureudumme siihen kiinni, niin syvälle kuin Herra armossaan antaa meidän mennä. Jeesus kertoi neljästä eri maaperästä, jolle kylväjä kylvi. Käymme läpi jokaisen maaperän rukouksen kautta, jotta se mitä Jeesus tässä opetuksessa tarkoitti selviäisi edes vähäsen meille.

 

Tien oheen kylvetty siemen

 

Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi.

 

Tämä maaperä kuulee Jumalan sanan. Jumalan sana menee heidän sydämeensä asti, mutta perkele ottaa sen sieltä pois, koska tämä maaperä uskoo sittenkin enemmän saatanan valheita kuin Jumalan sanaa, jonka seurauksena he eivät voi pelastua. Tämän maaperän taustalla on ihmispelkoa, ylpeyttä sekä synnin rakastamista.

 

Kalliolle kylvetty siemen

 

Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat.

 

Tämä maaperä kuulee Jumalan sanan ja ottaa sen iloiten vastaan. Tämä maaperä tulee uskoon. Mutta jotakin tapahtuu, joka aiheuttaa sen, että he luopuvat uskostaan. Matteus ja Markus kirjoittavat, että tällä maaperällä ei ole juurta itsessään. Mitä tämä tarkoittaa???

 

Johanneksen evankeliumin luvusta 15 käy ilmi, että Jeesus on se viinipuu ja sen juuri, joka kannattelee uskovia, jotka ovat viinipuun oksia. Tämä tarkoittaa sitä, että kun ihminen tulee uskoon, niin hän saa Jumalalta voiman, jotta hän voi pysyä Jeesuksen opetuslapsena sekä tuottaa hyvää hedelmää Jumalalle. Pyhä Henki on tämä voima, joka annetaan jokaiselle uskoon tulleelle. Pyhän Hengen tehtävä on kasvattaa uskovaa Jumalan sanan kautta siten, että uskova oppii hylkäämään elämästään syntiä sekä vaeltamaan Jumalan tahdon  mukaisesti. Pyhä Henki pienentää ja vähentää meitä ja tekee Jeesuksen suureksi meidän elämässämme. Me olemme kuin saviastioita, joissa asuu ja vaikuttaa Jumalan Henki. Sen tähden Jumala valitsee saviastian, jotta se suunnattoman suuri voima, joka meissä on, ei näyttäisi tulevan meistä, vaan Jumalasta. Uskon elämä ei kirkasta sinua eikä minua, vaan Jumalaa.

 

Moni ihminen luopuu uskostaan siksi, kun he eivät sydämensä ylpeydessään suostu kasvamaan alaspäin, jotta Jumala saisi kaiken kunnian. Moni ihminen kieltää Jumalan Hengen vaikutuksen sydämessään, koska heille on rakkaampaa synti kuin Jumalan vanhurskaus.

 

Silloin kun oksa menettää yhteyden juuriin se kuivettuu eikä tuota hedelmää. Mistä tämä johtuu??? On olemassa sellaista uskosta luopumista, joka johtuu siitä kun ihminen ei kykene ymmärtämään, että Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen uskovan sydämessä eikä ihminen itse. Jos ihminen yrittää vaeltaa Jumalan vanhurskaudessa omassa voimassaan, niin hän väsyy ja luopuu, koska ei jaksa eikä kykene omissa voimissansa elämään vanhurskaasti. Ihminen ei voi eikä hänen tarvitsekaan vaeltaa omassa voimassaan vanhurskaasti, sillä Jumalan tehtävä on Sanansa ja Henkensä kautta vaikuttaa vanhurskautta uskovan sydämessä. Uskova ihminen on vain vastaanottaja, joka ottaa vastaan sitä mitä Jumala hänelle antaa.

 

Tämä maaperä ei kestä kiusausta, koska kiusauksen voi voittaa vain elämällä Pyhässä Hengessä. Jos ihminen on rakastunut oman lihansa himoihin eikä ymmärrä, että tämä rakkaus-suhde tuottaa iankaikkisen kuoleman, niin silloin hän ei haluakaan voittaa kiusausta, vaan iloiten lankeaa siihen.

 

Tämä maaperä ei kestä vainoja eikä ahdistuksia, jotka kohtaavat uskovaa Jumalan sanan tähden. Tämä maaperä pelkää enemmän ihmisiä kuin Jumalaa. Raamattu opettaa, että jokainen, joka haluaa elää jumalisesti Jeesuksessa Kristuksessa joutuu vainottavaksi. Raamattu opettaa myös uskovan menevän sisälle Jumalan valtakuntaan monen ahdistuksen kautta. Kiusaukset ja ahdistukset sekä vainot kuuluvat uskon elämään. Jumala antaa jokaiselle uskovalle voiman, jotta voimme kestää ne kiusaukset ja ahdistukset sekä vainot, joita joudumme kohtaamaan Jeesuksen opetuslapseuden tähden.

 

Toiseen ihmiseen loukkaantuminen sekä tästä aiheutuva katkeroituminen on usein syynä uskosta luopumiseen. Kun ihminen tulee uskoon, niin hän saa syntinsä anteeksi Jumalalta. Usko on elämistä anteeksiantamuksessa. Sinä saat syntisi anteeksi Jumalalta ja elät tässä anteeksiantamuksessa. Mutta, koska sinä olet saanut anteeksi, niin silloin myös sinä annat anteeksi niille, jotka ovat sinua vastaan rikkoneet. Jeesus sanoi, koska Jumala on antanut meille anteeksi meidän rikkomuksemme, niin tulee meidänkin antaa anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet, mutta jollemme me anna anteeksi ei Taivaallinen Isäkään anna meille anteeksi. Anteeksiantamattomuus on synti, josta tulee tehdä parannus. Anteeksiantamattomuus on yksi yleisimpiä syitä siihen, miksi uskon elämä ei mene eteenpäin sekä myös siihen, miksi sydän luopuu uskosta. Anteeksiantamaton sydän ei voi elää uskossa. Tästä synnistä on tehtävä parannus, jos haluaa vaeltaa puhtaalla omallatunnolla Jumalan edessä.

 

Orjantappuroihin kylvetty siemen

 

Mikä taas orjantappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää.

 

Tämä maaperä kuulee Jumalan sanan ja ottaa sen vastaan. Tämä maaperä lähtee myös vaeltamaan uskon elämässä eteenpäin. Tästä maaperästä ei sanota, että se luopuisi uskosta. Mutta, mitä heille tapahtuu, koska he eivät tuota kypsää hedelmää???

 

Tämä maaperä haluaa olla uskossa, mutta tämän maailman huolet tukahduttavat heissä terveen kasvun ja he jäävät hedelmättömiksi. Jumala kehottaa meitä etsimään ensin Jumalan valtakuntaa. Tämän etsimisen seurauksena Jumala pitää meistä huolta. Tämä on Jumalan asettama järjestys: Etsi ensin sitä, mikä on Jumalan tahto ja kun löydät Jumalan tahdon, niin silloin olet sillä tiellä, josta sinusta pidetään huolta. Jos et etsi ensin Jumalan tahtoa, niin silloin sinun elämässäsi hallitsee sinun oma tahtosi, joka kuljettaa sinua lihan tietä. Lihan tiellä ei löydetä Jumalan tahtoa eikä sitä siunausta, joka on Jumalan valitsemalla tiellä.

 

Tämä maaperä on mieltynyt tämän maailman aarteisiin, jota ihminen kokoaa itselleen hamsterin tavoin. Rahan himo on kaiken pahan juuri. Monet uskovat ovat rahan himon tähden langenneet pois uskosta, joka tuottaa tuskan heidän elämälleen. Uskovan tulee tyytyä siihen taloudelliseen tilanteeseen minkä Jumala on itsekullekin siunannut. Uskovan elämä ei ole tämän maailman aarteiden ja rikkauksien keräämistä, vaan taivaallisten aarteiden sekä rikkauksien tavoittelemista.

 

Tämä maaperä rakastaa enemmän hekumaa kuin Jumalaa. Mitä tarkoittaa sana hekuma???

 

Hekuma on kreik. hedonee, joka tarkoitti alun perin sellaista, joka miellyttää makuaistia. Sanan merkitys kuitenkin laajeni kaikkeen, mihin liittyy nautintoa tai jotakin mikä miellyttää aisteja. Sanan merkitys laajeni tarkoittamaan sukupuolisessa kanssakäymisessä saatua nautintoa sekä myös hillitöntä intohimoa.

 

Tämä maaperä ei suostu kuolemaan lihansa himoille, vaan vaalii ja hemmottelee niitä. Tämä maaperä on lihan himojensa vanki. Tämä maaperä tarvitsee aseen syntiä vastaan. Pietari kirjoittaa kirjeessään näin: Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli-sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä-  ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan.

 

Lihamme rakastaa syntiä, siksi se himoitsee sitä. Jumala on valmistanut meille keinot lihamme himoja vastaan. Kun lihamme himoitsee syntiä, niin silloin Jumalan Henki vaikuttaa uskovassa siten, että hänen mielensä vastustaa syntiä, joka aiheuttaa lihalle kärsimystä, koska liha himoitsee syntiä. Kun liha on aikansa kärsinyt, niin himo häviää ja uskova on voittanut Jumalan armovaikutuksen kautta synnin. Näin uskova lakkaa syntiä tekemästä. Huomio kuitenkin tämä, ettei uskovasta tule kuitenkaan täydellistä.

 

Kun uskova harjaantuu ja kypsyy uskon elämässään, niin silloin hän oppii hylkäämään myös syntiä ilman kiivasta tulitaistelua, joka käydään ihmisen lihassa. Mutta koskaan uskovasta ei tule niin harjaantunutta, ettei hän joudu aina silloin tällöin kiivaaseen tykistötuleen syntiä vastaan. Raamatun perusperiaate on lihan kärsimisen kautta synnin kukistamiseen. Raamattu opettaa myös ilosta, jonka Jumala vaikuttaa, joten uskon elämä ei ole ryppyotsaista punnertamista, vaan usko on iloinen asia.

 

Hyvä maaperä

 

Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä.

 

Hyvä maaperä kuulee sanan sekä säilyttää sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä. Millainen on tämä maaperä, joka pystyy tuottamaan hyvää hedelmää???

 

Ensimmäinen asia:

Tämä maaperä suostuu kuolemaan itselleen sekä antaa Jumalan viedä hänet hyvään maahan. Tästä uskon elämä lähtee käyntiin, että suostut kuolemaan itsellesi ja annat Jumalan viedä sinut lihan maasta vanhurskauden maahan.

 

Toinen asia:

Tämä maaperä antaa Jumalan Hengelle täydet valtuudet muokata omaa sydäntään, jotta Jumala saa vaikuttaa hyvää hedelmää tämän maaperän kautta.

 

Kolmas asia:

Kun Jumala on saanut puhdistettua tämän maaperän sydämen vilpittömäksi ja hyväksi, niin tämän jälkeen tämä maaperä odottaa kärsivällisesti hyvän hedelmän valmistumista. Kärsivällisyys on se ydin, jonka kautta vain voi tuottaa hyvää hedelmää. Monet ovat kärsimättömiä eivätkä jaksa odottaa, vaan antavat liian helposti periksi. Uskon elämä on kestävyyslaji, jossa tarvitaan paljon kärsivällisyyttä. Jeesus sanoi, että kärsivällisyyden kautta tuotetaan hyvää hedelmää. Kärsivällisyyttä ennen tuli sydämen vilpittömyys ja sydämen hyvyys.

 

Jumala haluaa puhdistaa meidän sydämemme tämän maailman synneistä. Jos haluamme tähän puhdistus operaatioon mukaan, niin silloin meidän sydämemme puhdistetaan lihan teoista, jotta voimme palvella puhtaalla sydämellä elävää Jumalaa.

 

Siemenestä hyväksi hedelmäksi

 

Jeesus sanoi, että nisun jyvän tulee kuolla ja jos se kuolee, niin silloin se tuottaa paljon hedelmää. Seuraavaksi tarkastelemme hyvää maaperää tästä näkökulmasta.

 

Pelto

 

Kun kylväjä kylvää pellollensa vehnänjyvän, niin ensimmäiseksi hänen tulee muokata ja pehmittää pelto. Aura ei pysty pehmittämään maaperää, jos aura raapii pintaa. Auran on mentävä tarpeeksi syvälle maaperään, jonka kautta maaperä kääntyy ylösalaisin. Kun maaperä on kääntynyt ylösalaisin, niin silloin se on pehmennyt, jonka jälkeen kylväjä voi kylvää peltoon vehnänjyvän.

 

Ihminen on kuin kova pelto, joka ei pysty tuottamaan hyvää hedelmää, koska synnin orjuus ja saatanan vankeus on turmellut ihmisen sydämen. Pinta raapaisu ei riitä, vaan tarvitaan syväkyntöä, jotta ihmis-sydän kääntyy elävän Jumalan puoleen.

 

Jyvä maan sisällä

 

Kun tuo vehnänjyvänen on kaivettu syvälle pimeään maaperään, niin siellä alkaa seuraavanlainen prosessi. Maaperän sisässä oleva lämpö yhdessä sateen aiheuttaman kosteuden kautta alkaa pehmentämään sekä  murtamaan jyvän kovaa ulkokuorta. 

 

Lämpö on Jumalan rakkaus, joka lämmittää kovaa ja synnin pettämää sydäntä. Sateiden tuoma kosteus on Jumalan Sanan ja Hengen sadetta. Jumalan rakkaus ja evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta osoittaa ihmisen sydämelle synnin orjuuden ja saatanan vankeuden, jonka palkka on iankaikkinen kadotus. Näin Jumalan Henki ja Sana on paljastanut ihmisen tilan sekä pehmittänyt  ihmisen sydämen vastaan ottamaan Jumalan sanan. Synnintunnon kautta ihminen lähestyy Jeesuksen armoistuinta.  Jumalan armo ja rakkaus Kristuksessa Jeesuksessa on pehmittänyt ihmis-sydämen, jonka seurauksena ihminen pelastuu synnin ja saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan. Jumalan sana on kylvetty näin ihmisen sydämeen.

 

Pehmeneminen

 

Maaperän sisässä oleva vehnänjyvä pehmenee ja rikkoutuu lämmön ja sateen yhteisvaikutuksesta.

 

Jumalan rakkauden lämpö sekä sateen tuoma kosteus, joka on Jumalan Hengen ja sanan voimavaikutusta pehmentää ja murtaa rikki meidän kovan sydämemme, joka tarkoittaa meidän lihamme kuolemista tämän maailman synnille.

 

Auringonvalo ja sade ovat tärkeitä tekijöitä hyvän hedelmän syntymiseen, mutta tarvitaan myös lannoitusta, joka kuvaa sitä kun ihmiset työntävät satuttamis-tarkoituksessa piikkinsä meihin. Lannoitus myös tasapainottaa uskovaa, jotta hänen kasvunsa ei kohoaisi ylöspäin, vaan alaspäin.

 

Rikkoutunut ulkokuori

 

 Kun tuo vehnänjyvän ulkokuori on rikkoutunut, niin se nousee maan sisästä pienelle oraalle.

 

Kun liha alkaa kuolemaan synnille, niin sen jälkeen Jumalan Henki johdattaa uskovan elämää. Tämän seurauksena alamme kasvamaan kohti hyvän hedelmän tuottamista. Niin kuin oras on hauras ja haavoittuvainen, niin mekin olemme uskon tien alussa kuin pieniä vauvoja, jotka tarvitsevat terveitä ja kypsiä vanhempia, jotka ajallaan antavat oikean vahvuista ruokaa, jotta vastasyntynyt kasvaisi terveeseen uskoon.

 

Oras

 

Oras vaiheen jälkeen vehnänjyväsestä on kasvanut pitkä ja korkea korsi, joka tavoittelee taivaita.

 

Uskon tien alussa mekin olemme kuin tuo korsi, tavoittelemme ylpeän sydämen korkeita ajatuksia.

Haluamme olla suuria ja korkeita, niin kuin tyhjä vehnänkorsi. Alussa olemme todellakin tyhjiä, niin kuin tyhjä korsi. Mekin haluamme kasvaa toisia korsia pitemmiksi. Tämä johtuu siitä, kun korressamme ei ole tähkiä eli hyvää hedelmää.

 

Kypsä hedelmä

 

Mutta kun tuo vehnänkorsi kypsyy ja tuottaa tähkäpäitä, niin silloin vehnänkorsi tähkien painosta taipuu alaspäin. Silloin kun Hengen hedelmä kypsyy meidän sisimmässämme, niin mekin kumarrumme ja taivumme rakastamaan uskovina toinen toisiamme, niin kuin vehnänkorretkin tähkäpäiden painosta kumartavat toisiansa. Ja kun tämä tapahtuu vehnäpellossa, niin silloin sato on kypsä ja valmis leikattaviksi. Samoin se on Jumalan seurakunnassakin, jos me rakastamme toisiamme ja olemme yhtä kuin Isä ja Poika, niin tähän rakkauden ykseyteen on Jeesus luvannut, että silloin tämän maailman ihmiset kääntyvät ja uskovat Jeesukseen.

 

Vehnänkorsi synnyttää paljon hedelmää, ja kaikki on sen seurausta, että jyvä suostui kuolemaan itsellensä. Sinulla ja minulla ei ole muuta tietä kuin nisun jyvän kuoleman tie. Hyvästä hedelmästä pääsee sitten moni nauttimaan. Tämä on hyvän hedelmän yksi tärkein opetus: Hyvästä hedelmästä pääsee monta ihmistä nauttimaan.

 

Kylväjän toiminta

 

Maailmassa on olemassa neljä erilaista maaperää. Kaikki ihmiset eivät tule uskoon, vaikka Jumala on käskenyt kylvää kaikkialle. Tämä tosi asia meidän on hyväksyttävä.

 

Minun sydämeni on kiinnittänyt huomiota kylväjän toimintaan. Kukaan maanviljelijä ei kylvä siemeniään tielle tai kalliolle, eikä orjantappura pensaaseen. Vain se kylväjä, joka kylvää sellaiseen maaperään, joka on käsitelty taivaallisella esikäsittelyllä tuottaa hyvää hedelmää. Muut maaperät jäivät hedelmättömiksi. Tämä pistää sinut ja minut mietteliääksi, sillä Jumalan sanaa ei kylvetä miten sattuu, vaan taivaallisessa siemenpussissa on tarkat ohjeet siitä kuinka tämä siemen kylvetään, jotta se tuottaa hyvää hedelmää. Samat ohjeet on myös Raamatussa, kuinka taivaallista siementä kylvetään. Tutustu huolella näihin ohjeisiin, jotta Jumalan puutarhaan saadaan lisää uusia säihkyvän kauniita hedelmiä sekä herkullisen makuisia hedelmiä.

 

Mooses ja nisun jyvän tie

 

Raamattu on täynnä miehiä ja naisia, jotka ovat valinneet nisun jyvän tien. Käsittelen seuraavaksi lyhyesti Mooseksen valintaa.

 

Mooses sai faaraon tyttären poikana suuren aseman. Mutta, Mooses mieluummin valitsi erämaan ja kärsi vaivaa siellä yhdessä Jumalan kansan kanssa, eikä hän valinnut synnistä saatavaa lyhytaikaista nautintoa. Mooses katsoi ”Kristuksen pilkan” suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä Mooses käänsi katseensa taivaallista voittopalkintoa kohti.  Uskon kautta Mooses jätti Egyptin ja sen aarteet, eikä hän pelännyt faaraon vihaa. Mooses ei laittanut turvaa siihen mikä näkyy, vaan siihen mikä ei näy. Koska Mooses laittoi turvansa siihen mikä ei näy, niin sen tähden hän sai Jumalan palvelijan osan.

 

Uskovalla on sama tie kuin oli Mooseksellakin. Raamattu kertoo, että synnistä saa lyhytaikaista nautintoa, siksi liha rakastaa syntiä ja sen tähden liha tekee syntiä. Uskovan tehtävänä on kertoa, mikä on synnin nautiskelun palkka, joka on iankaikkinen kadotus. Totuus tekee synnin orjan vapaaksi.

 

Kylväjä ja leikkaaja

 

Ettekö sano: 'Vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu'? Katso, minä sanon teille: nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. Jo nyt saa leikkaaja palkan ja kokoaa hedelmää iankaikkiseen elämään, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita.  Sillä tässä on se sana tosi, että toinen on kylväjä, ja leikkaaja toinen. Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta te ette ole vaivaa nähneet; toiset ovat vaivan nähneet, ja te olette päässeet heidän vaivansa hedelmille." Joh 4:35-38

 

Kylväjän ja leikkaajan on hyvä tietää muutamia asioita, jottei liha pääse sotkemaan evankeliumin etenemistä.

 

On kahdenlaisia kylväjiä. Toiset pääsevät leikkaamaan harvoin. Toiset saavat leikata useammin. Ne jotka leikkaavat harvoin, masentuvat usein siitä, koska he eivät pääse leikkaamaan. Tällainen asenne ja ajatuksenjuoksu saa liian usein kylväjän lopettamaan kylvämisen, koska hän kokee sen hyödyttömänä.

 

On myös kahdenlaisia leikkaajia. Toiset leikkaavat sieltä, josta eivät ole vaivaa nähneet. Jotkut saavat leikata työnsä hedelmät. Joskus käy niin leikkaajalle, joka leikkaa toisten vaivannäön hedelmää, että hän paisuu ja ylpistyy. Kylväjä, joka vain kylvää eikä pääse leikkaamaan ja tämän seurauksena masentuu, niin hän usein ahdistuu vielä enemmän tällaisen lihallisen leikkaajan läsnäolossa. Kummatkin toimivat väärin, sillä leikkaaja, joka leikkaa muiden vaivannäön hedelmää on riippuvainen muiden vaivannäöstä eikä hän saa kunniaa siitä itselleen, vaan kunnia menee Jumalalle. Jumalan voitelema leikkaaja, joka leikkaa muiden vaivanäön hedelmää, ymmärtää ettei hän voi leikata ilman kylväjien vaivannäköä. Tämä asenne tekee hänet riippuvaiseksi Jumalasta sekä kylväjistä. Jumalan voitelema kylväjä, joka ei leikkaa kylvää sen tähden, jotta ”vilja” voidaan joskus leikata, koska ilman kylvöä ei kukaan voi leikata. Kunnia menee taas Jumalalle eikä ihmiselle. Tällä tavalla sekä kylväjä että leikkaaja saavat yhdessä iloita ja kiittää Jumalaa, joka on kaiken evankeliumin työn takana.

 

Lopuksi toivotan sinulle hyviä kyntö ja leikkuu ilmoja, jotta Jumalamme nimi kirkastuisi.

 Petri Paavola

 He loves you!


eXTReMe Tracker