Etusivulle
Raamatunopetuksia

 

Messiaan koodi
 

 

 

Olin rukouksessa keväällä 2007, jolloin Jumala puhui minulle "Messiaan koodista" ja sen sanoman, joka paljastaa sen kuka on Messias. Heprean kielen kirjaimissa on monta ulottuvuutta. Ne ilmaisevat kirjaimen nimen, lukuarvon sekä kirjaimellisen ja symbolisen merkityksen. Kun tutkimme heprean kielen sanoja Jeshua/Jehoshua (Jeesus) ja Messias (Mashiach), niin huomaamme, että molempien sanojen kirjaimista saamme mielenkiintoisen sanoman, eli "koodin". Jumalaan uskovat uskovaiset tietävät, sen että Jeshua (Jeesus) on Messias. Jumala on luvannut pelastaa viimeisinä päivinä koko jäljelle jäävän Israelin kansan jäännöksen. Tämä kirjoitus ja sen sanoma on kirjoitettu erikoisesti lopun ajassa eläville juutalaisille, että he tulisivat tuntemaan kirjoituksista ja Pyhän Hengen todistuksen kautta sen että Jeshua (Jeesus) on heidän Messiaansa.

Jumala tiesi edeltä, että juutalaiset antavat sanoille ja kirjaimille numeroarvon, kirjaimellisen- ja symbolisen merkityksen. Siksi Jumala johdatti Raamatun kirjoittajia kirjoittamaan tietyt sanat tietyillä kirjaimilla. Nämä sanat ja kirjaimet kertovat sen kuka on Messias ja millainen Hän on!

Jumalan sana ei ole jokin erityinen kätketty sanoma tai salainen koodi. Jumalan sanassa on monta ulottuvuutta. Kaikkein tärkein on kirjaimellinen sanoma, joka on Jumalan sanan perusta. Vertauskuvat ja symboliset merkitykset ovat tärkeitä elementtejä Jumalan sanassa. Heprealaiset aakkoset sisältävät kirjaimellisen ja symbolisen merkityksen. Kun esimerkiksi tutkimme sanojen Messias ja Jeshua kirjainten kirjaimellisia ja symbolisia merkityksiä, niin ne osoittavat suuntaan, jossa sanat ja sanoma on identtinen sille kuinka Kirjoitukset esittävät Messiaan ja Hänen toimintansa. Ei ole sattumaa, että Jumala valitsi Kirjoitusten (VT) kieleksi heprean, eikä sekään ole sattumaa, että näiden kirjainten merkitykset kertovat Messiaasta ja Hänen toiminnastaan. Jumalan sanassa on monta ulottuvuutta, joista tietenkin tärkein on kirjaimin kirjoitettu sanoma, joka voidaan ymmärtää oikein vain Pyhässä Hengessä.

מָשִׁיחַ

Yllä oleva sana on hepreaksi Messias. Nyt tutkimme minkä koodin ja sanoman se pitää sisällään.

mem kirjain, jonka kirjaimellinen merkitys on vesi.

shin kirjain, jonka kirjaimellinen merkitys on tuhota.

jod kirjain, jonka kirjaimellinen merkitys on käsi sekä symbolinen merkitys on teko ja tehdä.

chet kirjain, jonka kirjaimellinen merkitys on aita ja symbolinen merkitys on erottaa.

Messias

Saimme "koodin" vesi, tuhota, käsi, teko, tehdä, erottaa. Tämän "koodin" ratkaisu löytyy Raamatusta, joka kertoo meille Messiaasta sen millainen Hän on ja mitä Hän tekee.

 3Mo 4:5 Ja ottakoon se voideltu (HaMashiach) pappi (HaKohen) mullikan verta ja vieköön sen ilmestysmajaan,
3Mo 4:16
Ja voideltu (HaMashiach) pappi (HaKohen) vieköön mullikan verta ilmestysmajaan.

Voideltu (Messias) pappi vie mullikan (syntiuhrin) verta ilmestysmajaan. Hänen tuli kastaa sormensa vereen ja pirskoittaa verta Herran edessä, esiripun edessä. Samoin hänen tuli sivellä verta alttarin sarviin,   joka on ilmestysmajassa, jolla poltetaan Herran edessä hyvänhajuista suitsutusta. Syntiuhrin kaiken muun veren hän vuodatti ilmestysmajan oven edessä olevan polttouhrialttarin juurelle. Näin tämä pappi toimitti sovituksen synneistä, jonka kautta kansa sai syntien anteeksiantamuksen. Messiaan tehtävä on tuoda syntien anteeksiantamus kansalle. Kun pappi kastoi oman sormensa syntiuhriin vereen se oli vertauskuva siitä, että tuleva Messias uhraa syntiuhrin oman verensä kautta.

הַכֹּהֵן

Pappi (Kohen), heprean kielen sanan pappi kirjaimet ovat:

kaf kirjain, jonka kirjaimellinen merkitys on käsi ja käsivarsi sekä symbolinen merkitys suojata, sallia, voima.

he kirjain, jonka kirjaimellinen merkitys on aita ja aitaus sekä symbolinen merkitys on paljastaa.

nun kirjain, jonka symbolinen merkitys on elämä.

Pappi suojelee elämää ja voimalla paljastaa elämän. Messias (voideltu) pappi toimittaa oman verensä kautta syntiuhrin, joka tuo syntien anteeksiantamuksen, joka antaa armahdetulle elämän (iankaikkisen).

Dan 9:25,26  Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun (Mashiach), ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja. Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu (Mashiach), eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.

Baabelin kuningas Nebukadnessar poltti Jerusalemin temppelin ja rikkoi Jerusalemin muurit Juudan kuningas Sidkian aikana. Jerusalemin hävityksen jälkeen juutalaiset vietiin Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. Daniel, joka oli Babyloanissa pakkosiirtolaisuudessa sai Herralta profetiallisen sanan siitä, että Jerusalem on jälleen rakennettava ja Messias saapuu uudelleen rakennettuun Jerusalemiin, jossa Messias tuhotaan, eli tapetaan.

Messias sanan kirjaimista mem, shin, jod ja chet saamme "koodin": vesi tuhotaan, joka tekee teon, joka johtaa erotukseen. Mitä tuo tarkoittaa?

Messias tuhotaan ja hylätään

Danielin kautta saamme vihjeen, että Messias tuhotaan. Mutta miksi Raamatun "koodissa" käytetään Messiaasta sanaa vesi joka tuhotaan?

Jer 2:13 Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin: minut, elävän veden lähteen, he ovat hyljänneet, ja ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä.
Jer 17:13 Israelin toivo, sinä Herra! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. "Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. Sillä he ovat hyljänneet elävän veden lähteen, Herran."

Raamattu kertoo Jumalan kansan (Israelin) hylänneen elävän veden lähteen, eli Herran. Jeshua (Jeesus) sanoi:

Joh 4:
10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: ‘Anna minulle juoda’, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä."
11 Nainen sanoi hänelle: "Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi?
12 Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?"
13 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen,
14 mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".

Jeshua (Jeesus) sanoi antavansa elävää vettä ja joka sitä vettä juo tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Onko Jeshua elävän veden lähde, jonka Israelin kansa hylkäsi? Onko Jeshua Messias, joka on saapunut uudelleen rakennettuun Jerusalemiin, jossa Messias tapetaan?

On se ja tämän todistaa Raamattu:

Matt 26:2 "Te tiedätte, että kahden päivän perästä on pääsiäinen; silloin Ihmisen Poika annetaan ristiinnaulittavaksi".
Matt 26:

26 ¶ Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini".
27 Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki;
28 sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

Jeshua (Jeesus) n. 30 jKr. astui uudelleen rakennettuun Jerusalemiin. Jeshua itse sanoi kuolevansa ristiinnaulittuna ristillä, ja Hänen verensä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. Hebr 4:14 Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Messias papin piti viedä verta omassa sormessaan ilmestysmajaan syntien anteeksiantamukseksi. Messias papin sormessa oleva veri oli vertauskuvallista, joka kuvasi hänen omaa vertansa. Jeshua on ylimmäinen pappi (HaKohen HaGadol) ja Jeshua sanoi, että Hänen verensä vuodatetaan syntien anteeksiantamukseksi. Tapahtuiko se mitä Jeshua sanoi?

Tapahtui ja siitä Raamattu todistaa:

Luuk 23:
33 Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan Pääkallonpaikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle.
34 Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät". Ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa.
38 Oli myös hänen päänsä päällä kirjoitus: "Tämä on juutalaisten kuningas".
44 ¶ Ja oli jo noin kuudes hetki. Niin yli kaiken maan tuli pimeys, jota kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen,
45 sillä aurinko oli pimentynyt. Ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia.
46 Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: "Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni". Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä.

Jeshua (Jeesus) ristiinnaulittiin ja kuudennen hetken vaiheilla tuli pimeys, joka kesti yhdeksänteen hetkeen asti. Temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia, jonka jälkeen Jeshua kuoli. Vanhan liiton voideltu (HaMashiach) pirskotti verta Herran edessä, esiripun edessä. Juuri ennen Jeshuan kuolemaa esirippu repeytyi kahtia ylhäältä alas asti. Miksi esirippu repeytyi itsekseen vai Jumalako sen repi kahtia?

Hebr 9:
6 Kun nyt kaikki on näin järjestetty, menevät papit joka aika etumaiseen majaan jumalanpalvelusta toimittamaan,
7 mutta toiseen majaan menee ainoastaan ylimmäinen pappi kerran vuodessa, ei ilman verta, jonka hän uhraa itsensä edestä ja kansan tahattomien syntien edestä.
8 ¶ Näin Pyhä Henki osoittaa, että tie kaikkeinpyhimpään vielä on ilmoittamatta, niin kauan kuin etumainen maja vielä seisoo.

Hebr 10:
19 ¶ Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,
21 ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija,"
22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;

Pyhä Henki osoittaa, että tie Kaikkienpyhimpään on vielä ilmoittamatta, niin kauan kuin etumainen maja vielä seisoo. Esirippu erotti etummaisen  majan Kaikkeinpyhimmästä. Jeshuan (Jeesuksen) kuolema sai aikaan sen, että Jumala repi ylhäältä alas esiripun sen merkiksi, että vanhan liiton jumalanpalvelujärjestys ja uhrijärjestelmä oli vaihtunut Uuden liiton syntiuhrijärjestelmään, jonka syntiuhrina on Jeshua, jonka veren kautta ainoastaan saadaan syntien anteeksiantamus. Samoin Jeshua on Uuden Liiton ylimmäinen pappi (HaKohen HaGadol), jonka veri tuo syntien anteeksiantamuksen ja osallisuuden iankaikkiseen elämään. Esiripun repeydyttyä etummainen maja ei enää seisonut erottamassa pyhää ja Kaikkeinpyhintä, vaan pyhästä näki suoraan Kaikkeinpyhimpään.  Tällä tavalla Messias poisti erotuksen pyhän ja Kaikkeinpyhimmän väliltä. Tämä erotuksen poistaminen myös erottaa Häneen uskovat maailmasta ja antaa meille voiman olla Jumalan lapsia. Näin myös "koodi" avautuu ja todistaa meille Jeshuan olevan Messias. Jeshua kuolemansa kautta hankki pääsyn Kaikkeinpyhimpään niille, jotka uskovat Häneen. Jeshua nousi ylös Isän oikealle puolelle, koska:

Hebr 10:12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,

1Pie 3:22 hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut.

Hebr 10:12 But this man, after he had offered one sacrifice for sins for ever, sat down on the right hand of God

1Pe 3:22 Who is gone into heaven, and is on the right hand of God; angels and authorities and powers being made subject unto him.  KJV käännös on tarkasti alkutekstin mukainen!

Jeesus on istuutunut Jumalan oikealle puolelle, oikean käden puolelle. "Koodissa" oli käsi, joka on avautunut meille siten, että Jeshua (Jeesus) on Messias, joka istuu Isän oikean käden puolella.

Messiaan koodi

Messiaan koodi paljastaa Jeshuan (Jeesuksen) olleen Messias. Minkä "koodin" sanat Jehoshua ja Jeshua kätkevät sisäänsä?

יְהוֹשֻׁעַ / יֵשׁוּעַ
Jeshua /Jehoshua

jod kirjain, jonka kirjaimellinen merkitys on käsi sekä symbolinen merkitys on teko ja tehdä.

shin kirjain, jonka kirjaimellinen merkitys on tuhota.

vav kirjain, jonka kirjaimellinen merkitys on naula ja symbolinen merkitys on lisätä, liittää, turvallisuus.

  ajin kirjain, jonka kirjaimellinen merkitys on silmä ja symbolinen merkitys nähdä, tuntea, kokea.

Edellä oleva sana on Jeshua (Jeesus). Jehoshua on sama sana kuin Jeshua, joka on lyhennetty muoto Jehoshuasta. Jehosuassa on yksi kirjain lisää, joka on ה (he).

he kirjain, jonka kirjaimellinen merkitys on aita ja aitaus sekä symbolinen merkitys on paljastaa.

Jeshuan (Jeesuksen) nimen koodi on siis käsi, joka tekee tekoja, mutta tuhotaan, joka tuo turvallisuuden ja saa ihmisen näkemään, tuntemaan ja kokemaan. Jeshua myös naulitiin nauloilla ristille! "Koodi" paljastaa sen, että Jeshua on Messias, joka nauloilla naulittiin ristille! Jeshuan kädet iskettiin nauloilla ristinpuuhun. Jeshua nimessä on selkeä viittaus siitä kenen kautta ja millä tavalla tapahtuu lopullinen iankaikkinen syntien anteeksiantamus. Jeshua myös istuu Jumalan käden oikealla puolella

Jeshuan (Jeesuksen) "koodi" on aika lailla samanlainen kuin Messiaan koodi. Jeshua tapettiin Golgatalla. Ja Jeshua istuu Isän oikealla (oikea käsi) puolella. Jeshua tuo meille turvallisuuden ja liittää meidät aitaukseen (seurakunta, Taivaan Valtakunta), jossa olemme turvassa saatanan kavalilta juonilta, tämän aitauksen sisäpuolella meille paljastuu hengelliset totuudet (taivaalliset aarteet). Jeshua antaa meille hengellisen näkökyvyn nähdä totuus ja tuntea Isä Jumala sekä johdattaa meidät kokemaan Jumalan läsnäolon.

Jeshua ylimmäisen pappina (HaKohen HaGadol), antaa Jumalan kansalle voiman, Pyhän Hengen (רוּחַ קָדְשְׁ)

Pyhä Henki (Ruach HaQodesh) on voima, jonka Jeshua antaa omilleen. Pyhän Hengen voima erottaa Jumalan lapsen maailman hengestä ja Jumalan Hengen osallisuuden kautta Jeshuan opetuslapsi saa elämän voiman kasvaa kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta.

Jeshuan "koodi" ja Messiaan "koodi" pitävät sisällään saman sanoman ja osoittavat meille, että Jeshua (Jeesus) on Messias!

Sinä, joka et tunne vielä Messias Jeshuaa (Jeesusta), etkä ole saanut syntejäsi anteeksi; tunnusta syntisi, tee parannus ja usko Herran Jeshuan (Jeesuksen) olevan Messias, niin sinä pelastut synnin ja saatanan vallasta iankaikkiseen elämään, Jumalan valtakuntaan.

 

 

Petri Paavola

 

 

 
 

 

 

 

eXTReMe Tracker