Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Miten ihminen tulee uskoon?

 

Miten ihminen tulee uskoon? Tämä kysymys askarruttaa ihmismieltä sekä aiheuttaa usein toisistaan hyvinkin erilaisia käsityksiä. Tässä tutkielmassa tutkimme sitä miten apostolien teoissa ihmiset tulivat uskoon sekä, miten Uusi Testamentti asian opettaa.

Helluntaisaarna Apt 2:1-47

Jumala vuodatti Henkensä opetuslapsiin helluntaina, jonka seurauksena opetuslapset julistivat evankeliumia Jerusalemissa.

Jerusalemin asukkaat ihmettelivät, kun helluntaipäivänä opetuslapset puhuivat monilla eri kielillä Jumalan suurista teoista.  Nyt keskitymme siihen, minkälaista evankeliumia Pietari julisti helluntaipäivänä.Pietari sanoi, että tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta; ” Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni.” Helluntai päivä oli siis Jooelin lupaama Hengen vuodatuksen alku. Pietari julisti merkeistä, jotka tapahtuvat ennen Herran Jeesuksen päivää eli ennen Hänen tulemustaan.

 

Pietari julisti myös, että Jeesus naulittiin ristille ja tapettiin, jonka jälkeen Jumala herätti Jeesuksen ja päästi Hänet kuolemasta, eikä ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää Jeesuksen. Pietari julisti myös, että Daavid oli sanonut Jeesuksesta seuraavaa: ”Näen edessäni alati Herran, sillä Hän on minun oikealla puolellani, jotten horjahtaisi. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee ja myös minun ruumiini on lepäävä toivossa, sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Sinä teet minulle tiettäväksi elämän tiet, sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä.

 

Pietari jatkoi julistustaan sanomalla, että Daavid edeltäpäin puhui Kristuksen eli Messiaan ylösnousemuksesta ja ettei Jeesusta hylätä tuonelaan, eikä Hänen ruumiinsa ole näkevä katoavaisuutta. Pietari julisti, että he olivat ylösnousseen Jeesuksen todistajia, joka on Jumalan oikean käden voimalla korotettu. Jeesus on Isältänsä saanut Pyhän Hengen lupauksen, jonka Jeesus on nyt vuodattanut. Pietari julisti, että jerusalemilaiset olivat tämän Hengen vuodatuksen nyt omin silmin nähneet. Sillä Daavid ei ole astunut ylös taivaisiin, vaan Daavid sanoi: ” Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.”

 

Pietari sanoi, että tietäköön varmasti Israelin kansa, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. Tämän julistuksen kuultuaan he saivat piston sydämeensä. Mikä tämä pisto oli? Kreik. tekstissä tämä pisto sana on katanysso, joka merkitsee pistää, lävistää sekä iskeä. Tekstissä oleva sydän sana kardia, joka taas merkitsee sydäntä sekä mieltä.

 

Synnintunto

 

Roomalaiskirje opettaa, että Jumalan lain eli Jumalan sanan kautta tulee synnin tunto. Tunto sana on kreik. epignoosis, joka merkitsee tunteminen, tunto sekä tieto. Jeesus itse sanoi, että kun Hän menee pois, niin Hän lähettää Pyhän Hengen, joka näyttää maailmalle todeksi synnin vanhurskauden sekä tuomion. 

 

Jumalan sanan ja Pyhän Hengen tehtävä on lävistää ihmisen sydän eli puhua ihmisen mieleen eli ymmärrykseen, että ihminen on syntinen ja synnin palkka on iankaikkinen kadotus, mutta parannuksen tekemällä eli kääntymällä Jumalan puoleen Jeesuksen kautta ihminen saa syntinsä anteeksi ja tulee Jumalan lapseksi. Synnintunto ei ole siis mikään tunnetila, vaan mielen ymmärrys ja tieto siitä, että ihminen on syntinen ja tarvitsee Jumalan armoa. Jumalan sana sekä Pyhä Henki todistaa ihmisen sydämelle, että hän syntinen ja tarvitsee pelastuksen synneistänsä sekä Jumalan armon. Ihmisen mieltä ei siis voi taivuttaa Jumalan puoleen millään muulla tavalla kuin julistamalla evankeliumia, jonka Pyhä Henki todistaa ihmisen sydämelle. Jos julistamme ihmisoppeja tai ihmisviisautta ei Pyhä Henki todista totuutta ihmisen sydämelle.

 

Terveen kasvun kautta uskova oppii syvemmin ymmärtämään synnin tuhoisaa vaikutusta. Terveen kasvun kautta uskova oppii myös tuntemaan syvemmin totuutta ja rakkautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa.

 

Parannus

 

Kun synnintunto valtasi heidän sydämensä, niin he kysyivät Pietarilta: ”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?” Kun heille oli julistettu evankeliumia, niin synnintunnon kautta he ymmärsivät, että heidän tuli tehdä jotakin. Pietari vastasi heille, että heidän tulee tehdä parannus. Parannus sana on metanoeoo, joka merkitsee ajatella tosin, katua sekä muuttaa mielensä.

 

Pietari kehotti heitä katumaan syntejänsä sekä kääntymään Jumalan puoleen, joka tarkoittaa parannuksen tekemistä. Pietari sanoi: ”Tehkää parannus ja ottakaa kaste Jeesuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän lahjan.”

 

Ensin tuli tehdä parannus, josta seurasi vesikasteelle meno eli uskoontuloa seurasi vesikaste. Parannuksen teon jälkeen he saivat syntinsä anteeksi. Uskoon tulon seurauksena on myös lupaus Pyhän Hengen saamisesta.

 

Pietari julisti, että sama lupaus on annettu myös lapsille sekä kaikille, jotka kaukana ovat. Mikä oli tuo lupaus?

Lupaus kuului: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.  Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille,  jotka kaukana ovat,  ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."

Lupaukseen kuului ensin parannuksen teko ja vasta sitten kaste. Parannuksen tekemisestä seuraa kaste  ja Pyhän  Hengen saaminen sekä syntien anteeksiantamus.

Lupaus  ei  tarkoittanut  lasten  kastamista,  vaan  parannuksen teosta  seuraavia  lupauksia eli  kasteen vastaanottamien  ja  lupaus Pyhästä Hengestä.    Sanoihan  Jeesuskin  evankeliumissa:   "TEHKÄÄ  PARANNUS  JA  USKOKAA  EVANKELIUMI."   Lapsetkin  saavat  tämän lupauksen mukaan seurata evankeliumin järjestystä, eli ensin parannuksen teko ja sitten kaste sekä Pyhän Hengen lahja.

Raamattu sanoo Pietarin todistaneen ja kehottaneen monilla muillakin sanoilla, että he antaisivat pelastaa itsensä. Jumalan sanan vastaan ottaneita oli kaikkiaan noin kolmetuhatta ihmistä, jotka kastettiin uskoon tulon seurauksena. Uskoontulleet jäivät apostolien opetukseen ja keskinäiseen yhteyteen ja leivän murtamiseen sekä rukoukseen.

Apt:n 2 luvun viimeistä jakeesta puuttuu 33/38 eräs tärkeä sana, joka on ekklesia. Jerusalemissa uskoontulleet kiittivät Jumalaa. Herra lisäsi seurakuntaan joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

Jos julistamme ihmisoppeja tai ihmisviisautta ei Pyhä Henki todista totuutta ihmisen sydämelle. Jumala on Kaikkivaltias, mutta Hän on säätänyt, että ihminen voi tulla uskoon vasta kun hänelle julistetaan evankeliumia, jossa synti sanotaan synniksi sekä kirkastetaan Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta.

 

Pelastuminen ja uskoon tulo on Jumalan armoa, joka on puhdas Jumalan teko, sillä me olemme pelastuneet Jumalan armosta emmekä itsemme kautta. Jumalan armo työ ja pelastus tulee kuitenkin vastaanottaa, koska muuten emme voi pelastua, sen tähden Jeesuskin sanoi: ”Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.” Ihminen ei voi tehdä parannusta ilman, että Pyhä Henki todistaa Jumalan sanan kautta ihmiselle, että hän tarvitsee synteihinsä sovituksen Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemisen kautta. Parannuksen tekeminen ei siis ole ihmisestä lähtöisin, vaan Jumalasta, ihminen vain vastaanottaa Jumalan armosta pelastuksen tekemällä parannuksen. Ilman parannuksen tekemistä ihminen jää synteihinsä, jotka johdattavat hänet kadotukseen.

 

Pyhäkkö saarna Apt luvut 3 ja 4

 

Pietari ja Johannes olivat menossa yhdeksännellä hetkellä, rukoushetkellä pyhäkköön. Pyhäkköön mennessään Pietari näki ramman, jolle hän sanoi: ”Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy.” Ramman parantuessa ja ylistäessä Jumalaa, niin kaikki kansa katsoi ihmetellen tapahtunutta ihmettä. Rampa, joka oli tullut terveeksi seurasi Pietaria ja Johannesta pyhäkköön. 

 

Pyhäkössä Pietari aloitti puhumisen ja sanoi, etteivät he olleet omalla voimallaan tai hurskaudellaan tehneet rampaa terveeksi. Aabrahamin ja Iisakin sekä Jaakobin Jumala on kirkastanut Poikansa Jeesuksen, jonka Israel antoi alttiiksi Pilatukselle sekä kielsi Jeesuksen hänen edessään. Israel oli kieltänyt Jeesuksen ja anonut murhamiestä Jeesuksen sijasta vapaaksi. He olivat tappaneet Jeesuksen, jonka Jumala on herättänyt kuolleista ja apostolit ovat sen todistajia.  Uskon kautta Jeesuksen nimeen on tämä mies parantunut. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa on antanut tälle miehelle terveyden kaikkien teidän nähtenne.

 

Pietari jatkoi julistustaan: Veljet, tiedän, että tietämättömyytenne tähden tapoitte Jeesuksen. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä Hän on jo edeltäpäin ilmoittanut kaikkien profeettain kautta, Messiaan piti kärsiä ja kuolla. Tehkää siis parannus ja kääntykää Jumalan puoleen, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että Jumala lähettäisi teille Messiaan Jeesuksen. Mooseskin puhui Jeesuksesta sanoen: Profeetan minun kaltaiseni Herra, Jumala lähettää teille veljienne joukosta, kuulkaa häntä kaikessa mitä hän puhuu. Kuka ei häntä kuule se hävitetään kansasta.

 

Pietari julisti vielä, että Israelin kansalle on ensin lähetty Messias, joka haluaa siunata Israelia, jos te käännytte pois pahuudestanne.

 

Tämän kuultuaan astuivat papit ja pyhäkön vartioston päällikkö sekä saddukeukset heidän eteensä. He närkästyivät, koska apostolit julistivat ylösnoussutta Jeesusta. He laittoivat apostolit vankilaan. Mutta monet, jotka olivat kuulleet Jumalan sanan tulivat uskoon.

 

Pietari julisti, että heidän oli tehtävä parannus, jotta saisivat syntinsä anteeksi. Pyhä Henki todisti Pietarin saarnan kautta monien sydämelle synnin synniksi sekä sen, että Jeesus on Messias ja näin he tulivat uskoon. Parannus oli taas ovi syntien anteeksiantamukseen sekä Jumalan lapseuteen. Jeesus itsekin sanoi: ”Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.”

 

Samarian saarna

 

Evankelista Filippus meni Samarian kaupunkiin, jossa hän saarnasi Jeesusta Messiaana. Kun kansa kuuli evankeliumin Jeesuksesta ja näkivät Filippuksen käsien kautta rampojen parantuvan ja monien vapautuvan riivaajien vallasta, niin monet uskoivat evankeliumin ja ottivat uskoon tultuaan kasteen.

 

Pyhä Henki todisti taas julistetun sanan kautta Jeesuksen Messiaaksi sekä samarialaiset syntiseksi, jonka seurauksena he tulivat uskoon.

 

Saarna Korneliuksen kotona

 

Pietari julisti Korneliuksen kotona evankeliumia Jeesuksesta Messiaasta. Pietari julisti: Jumala oli Pyhällä Hengellä ja voimalla voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää sekä paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, koska Jumala oli Hänen kanssansa. Ja me olemme sen kaiken todistajat. Jerusalemissa Jeesus naulittiin ristille, jonka jälkeen ylösnousi kolmantena päivänä. Ylösnoustuaan Hän ilmestyi meille ja käski meidän saarnata ja todistaa kansalle, että Jumala on asettanut Jeesuksen elävien ja kuolleitten tuomariksi. Kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo Jeesukseen saa synnit anteeksi Hänen nimensä kautta. Pietarin vielä julistaessa tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka kuulivat Pietarin puheen. Jumala vuodatti Pyhän Henkensä heidän päällensä, jolloin he alkoivat ylistää Jumalaa. Kun Pietari kuuli ja näki tämän niin hän sanoi: ” Ei kai kukaan kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin mekin?” Silloin Pietari käski kastaa heidät Jeesuksen nimeen.

 

Pyhä Henki todisti taas julistetun sanan, jonka seurauksena Korneliuksen kotona olleet pakanat tulivat uskoon sekä täyttyivät Pyhällä Hengellä.

 

Saarna Ateenan Areiopagilla

 

Paavali astui keskelle Areiopagia ja sanoi: Ateenan miehet, näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte jumalia. Löysin täältä alttarin, johon oli kirjoitettu: Tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan. Paavali alkoi julistaa seuraavasti: Jumala on tehnyt maailman ja kaikki mitä siinä on. Hän on taivaan ja maan Herra, eikä Hän asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä Häntä voida palvella ihmisten käsillä, niin kuin Hän jotakin tarvitsisi. Hän itse antaa kaikille elämä ja hengen. Hän on luonut ihmisen, jotta hän hapuilemalla etsisi Jumalaa, joka ei ole kaukana meistä. Sillä Jumalassa me elämme ja liikumme. Emme saa luulla, että Jumaluus on samanlainen kuin kulta tai hopea tai kivi tai inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema.

 

Jumala on kärsinyt tietämättömyyden aikoja, mutta nyt Hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten on tehtävä parannus. Sillä Jumala on säätänyt päivän, jolloin Jeesus tuomitsee vanhurskaudessa kaikki maanpiirin asukkaat. Tästä on vakuutena Jeesuksen kuolema sekä ylösnousemus. Jotkut pilkkasivat Paavalia, mutta toiset tulivat uskoon. Pyhä Henki todisti julistetun sanan, jonka vaikutuksesta muutamat tekivät parannuksen ja tulivat uskoon.

 

Paavalin saarna kuningas Agrippan edessä

 

Paavali vankeudessa kahlehdittuna, josta hänet vietiin kuningas Agrippan eteen. Kuningas antoi Paavalille luvan puhua miksi hänet oli vangittu. Paavali kertoi kuinka hän oli fariseuksena vainonnut Jeesuksen todistajia sekä sen kuinka Hän oli kohdannut Jeesuksen Damaskon tiellä. Sitten Paavali kertoi mitä Jeesus oli sanonut Paavalille: Jeesus sanoi tekevänsä Paavalista palvelijansa ja todistajansa. Jeesus lähettää Paavalin julistamaan evankeliumia, jotta ihmisten silmät avautuvat, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö. Saaden näin syntinsä anteeksi uskomalla Jeesukseen. Paavali jatkoi: Saarnasin ensin Damaskon ja Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle sekä pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen,  ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja.

 

Paavali julisti parannuksen evankeliumia, koska ihmiset ovat synnin orjuudessa ja saatanan vallassa, jotta he saisivat uskomalla Jeesukseen syntinsä anteeksi. Et voi tulla uskoon ellet tiedosta vanhan elämäsi vankeutta synnin sekä saatanan orjana. Uudestisyntyminen tarkoittaa saatanan vankeudesta siirtymistä Jumalan lapseuteen. Jos on uusi elämä, niin sitä ennen täytyy olla myös vanha elämä. Ilman synnintunnon kokemusta ei voi olla uudestisyntymistä, koska silloin liha elää vielä synnin ja saatanan orjuudessa. Raamattu kertoo ihmiskunnan olevan syntiinlankeemuksen tähden synnin ja saatanan vallassa, jonka seuraus on iankaikkinen kadotus. Tähän ainoa lääke on Jumalan armoteko eli parannuksen tekeminen, josta voidaan käyttää myös nimitystä uskoon tuleminen. Ihmisen tulee siis ymmärtää olevansa synnin sekä saatanan vallassa, josta seuraa iankaikkinen kadotus. Sana synnintunto tarkoittaa alkukielen mukaan synnin tuntemista eli ymmärtämistä. Synnintunto ei tarkoita siis tunne kokemusta, vaan sitä tilaa, jossa ihminen ymmärtää olevansa syntinen. Synnintunnon omaavalle julistetaan ihanaa armon evankeliumia, jonka jälkeen ihminen tekee Jumalan armosta parannuksen ja ottaa vastaan Jeesuksen elämänsä Herraksi ja Vapahtajaksi.

 

Kristuksen lahjavanhurskaus

 

Paavali kirjoitti Pyhässä Hengessä roomalaisille Kristuksen lahjavanhurskaudesta. Paavali kirjoitti, että Jumalan laki eli Jumalan sana puhuu lain alaisille, jotta koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Koska ihmisliha ei tule Jumalan edessä vanhurskaaksi  lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto.

 

Lain teot tarkoittavat lihan tekoja, joka on ihmisen voimasta nousevia tekoja. Jumala vanhurskaus on julistettu nyt ilman lakia. Jumalan vanhurskaus tulee uskon kautta Jeesukseen kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat Jeesukseen. Mitä tarkoittaa, että Jumalan vanhurskaus on julistettu nyt ilman lakia? Toisessa kohtaa sanotaan, että lain kautta tulee synnin tunto. Lakia eli Jumalan sanaa tarvitaan uskon syntymiseen, miksi roomalaiskirje sanoo: Jumalan vanhurskaus tulee ilman lakia? Tämä tarkoittaa, että ihminen ei pelastu lain teoilla eli lihan teoilla, joka tarkoittaa oma voimaista jumalanpalvelusta. Koska kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, niin Jumalan vanhurskaus annetaan lahjana Jumalan armosta sen lunastuksen kautta, joka Jeesuksessa Kristuksessa.

 

Ilman lakia julistettu vanhurskaus tarkoittaa myös sitä, koska ihminen on syntinen ja synnin orja, eikä pysty omalla voimallaan vapautumaan synnin orjuudesta, eikä hän myöskään pysty vaeltamaan vanhurskaasti omalla voimallaan.  Tämän tähden Jumala antaa armostansa lahjaksi vanhurskauden ihmiselle, koska ihminen ei voi tulla vanhurskaaksi omin voimin. Sen tähden Jeesus syntyi tähän maailmaan ja vaelsi kaikessa kuuliaisena Isälleen ja kuolemallaan sekä ylösnousemuksellaan Hän lunastaa synnin ja saatanan orjuudesta kaikki ne, jotka uskossa vastaanottavat Herrakseen Jeesuksen Kristuksen.

 

Jeesus on asetettu armoistuimeksi, joka pelastaa. Raamattu sanoo, että Laki määrää puhdistuksen synneistä veren kautta ja ettei ilman verenvuodatusta tapahdu syntien anteeksiantamusta. Jeesuksen veren kautta on Uudessa Liitossa puhdistus synneistä jokaiselle, joka uskoo Jeesukseen. Uuden Liiton aikakaudessa Jumala vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

 

Missä siis on lihan kerskaaminen? Se on suljettu pois, mutta minkä lain kautta? Tekojenko lain kautta? Ei, vaan uskon lain kautta, joka määrää uskon Jeesukseen ainoaksi pelastumisen ehdoksi. Jumala vanhurskauttaa ihmisen ilman lihan tekoja uskon kautta Jeesukseen Kristukseen.

Ihminen tulee uskoon vain yhdellä tavalla, mutta voi tulla evankeliumin lähelle monella eri tapaa. Raamattu kertoo ihmiskunnan olevan syntiinlankeemuksen tähden synnin ja saatanan vallassa, jonka seuraus on iankaikkinen kadotus. Tähän ainoa lääke on Jumalan armoteko eli parannuksen tekeminen, josta voidaan käyttää myös nimitystä uskoon tuleminen. Ihmisen tulee siis ymmärtää olevansa synnin sekä saatanan vallassa, josta seuraa iankaikkinen kadotus. Sana synnintunto tarkoittaa alkukielen mukaan synnin tuntemista eli ymmärtämistä. Synnintunto ei tarkoita siis tunne kokemusta, vaan sitä tilaa, jossa ihminen ymmärtää olevansa syntinen. Synnintunnon omaavalle julistetaan ihanaa armon evankeliumia, jonka jälkeen ihminen tekee Jumalan armosta parannuksen ja ottaa vastaan Jeesuksen elämänsä Herraksi ja Vapahtajaksi.

Pelastushan on Jumalan teko, eikö olekin??? Ihmisten tunteet ja ymmärrys ohjautuvat terveen evankeliumin kautta terveeseen synnintuntoon, jota ilman ei uudestisyntymistä tapahdu. Jumalan armoteko on synnintunnon kautta pelastukseen johdattaminen. Pelastukseen johdattamisen päätekijänä tulee olla Jumalan sana, koska usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Jumala tavoittelee ihmisen sydämessä tilaa, joka on synnintunto, jotta Hän voi pelastaa ihmisen.

Ilman lakia ei tule synnintuntoa eikä ilman evankeliumia Jeesuksesta ihminen tule uskoon. Siis laki ja evankeliumi molemmat ovat tarpeellisia uskon syntymiselle. Evankeliumin tehtävä on tuoda synnintunto ja syntien anteeksiantamus ihmisen elämään eli saada ihmiset tulemaan uskoon. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Parannuksen tekeminen on suurta armoa, sillä ilman evankeliumia ja Pyhän Hengen todistusta, jotta ihminen syntisenä tarvitsee pelastuksen, ihminen ei voi tulla uskoon. Ihmisen tulee kuulla evankeliumi sekä vastaanottaa parannuksen teon kautta pelastus, siinä on Jumalan armotyö. Armoa on, että ihminen tulee evankeliumin kautta syntiseksi ja vastaanottaa pelastuksen.

Pelastumisen seuraamus

 

Ihminen ei voi tulla vanhurskaaksi omalla voimallansa, koska synnin orjuuden sekä saatanan aiheuttaman vankeuden tähden, ihminen ei pysty vapautumaan omin voimin synnin orjuudesta eikä hän myöskään pysty vaeltamaan vanhurskaasti omin. Sen tähden ihminen saa Jumalan lahjavanhurskauden armosta Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen perusteella. Näin ihminen saa oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Pelastumisen seuraamus on Pyhällä Hengellä täyttyminen, jonka tehtävänä on antaa uskovalle oikeus ja voima tulla ja olla sekä pysyä Jumalan lapsena.

 

Synti orjuuttaa ja tuhoaa ihmisen, tämän tähden Jumala vuodattaa Pyhän Henkensä ihmisen sydämeen, jotta hän saa voiman vapautua synnin orjuudesta sekä voiman vanhurskaaseen vaellukseen. Pelastus Jeesuksessa Kristuksessa on Jumalan armoteko ja tämä Jumalan armo kasvattaa uskovaa, jotta hän saa voiman hyljätä jumalattomuuden ja maailmalliset himot eli synnin. Jumalan armo myös kasvattaa uskovaa elämään siveästi ja vanhurskaasti ja sekä jumalisesti tässä nykyisessä maailmanajassa. Pyhän Hengen ja Jumalan sanan avulla Jeesus pelastaa Häneen uskovan synnin turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vaikuttaa.

 

Jumalan armo ja pelastus siirtää ihmisen siis saatanan vallasta Jumalan lapseuteen sekä antaa voiman synnin hylkäämiseen sekä voiman vanhurskaaseen elämään.

 

Armosta te olette pelastetut uskon kautta Jeesukseen, ette itsenne kautta. Pelastus on Jumalan lahja. Sillä usko Jeesukseen on Jumalan teko. Jumala on valmistanut edeltäpäin Jeesuksessa Kristuksessa hyvät teot, jotta uskova niissä Pyhän Hengen voiman kautta vaetaisi.

Ihminen pelastuu Jumalan armosta, emme omien tekojemme kautta ettei kukaan kerskuisi.

Evankeliumia julistetaan ja kun ihminen kuulee evankeliumin niin Pyhä Henki näyttää hänelle todeksi synnin, vanhurskauden sekä tuomion. Pyhä Henki näytää siis ihmiselle syntisyytensä sekä synnin palkan, joka on iankaikkinen kadotus. Tämän seurauksena ihminen ymmärtää olevansa syntinen; tämä on se kuuluisa synnintunto; eli ymmärrys siitä, että on syntiä tehnyt ja on vailla Jumalan kirkkautta. Pyhä Henki näyttää myös ihmiselle Kristuksen sovitustyön, jossa on syntien anteeksiantamus. Kun ihminen katuu ja tunnustaa syntinsä ja vastaanottaa pelastuksen, niin sillon hän on pelastunut Jumalan armosta ilman omia tekojansa.

 

Vain Pyhä Henki voi näyttää ihmiselle hänen kadotetun tilansa ja vain Pyhä Henki voi näyttää ihmiselle tien syntien anteeksiantamukseen Kristuksen sovitus veren kautta.

Ihmisen tulee kuitenkin vastaanottaa pelastus, sillä Jumala ei ketään väkisin pelasta. Tilanne on vähän sama kuin olisi hukkumassa oleva ihminen, joka alkaa vajota veden pinnan alle. Mutta sitten siihen paikalle tulee pelastusvene, josta heitetään hänelle pelastusrengas. Jotta hukkuva voi pelastua hänen on otettava kiinni pelastusrenkaasta. Kun hukkumaisillaan oleva tarttuu pelastusrenkaaseen ja pelastuu hukkumiselta, niin kunnia hänen pelastumisestaan ei kuulu hänelle, vaan sille joka antoi hänelle pelastusrenkaan.

 

Samoin myös evankeliumi tulee vastaanottaa ja kunnia pelastumisesta kuuluu Jumalalle, joka suuressaan armossaan pelastaa kadotustuomion alaisena olleen.

 

Tiit 3: 4 Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, 5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, 6 jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, 7 että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. 8 Tämä sana on varma, ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat, niin että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille.

Jumalan hyvyyden ja rakkauden tähden pelastumme; tämä Jumalan rakkaus johdatti Herran Jeesuksen ristille, jossa Hän kuoli ja sovitti synnit ja sai aikaan syntien anteeksiantamuksen.

Raamattu opettaa meille, ettemme pelastu vanhurskaudessa tehtyjen tekojen ansioista, eli uskon tekoja tekemällä emme pelastu, vaan Jumalan armosta me olemme pelastetut, jossa hän julisti meille evankeliumia. Ja Pyhän Hengen kautta Hän näytti meille syntisyytemme sekä mahdollisuuden pelastua Kristuksen uhrin kautta. Pelastuksen vastaanottaminen ei ole meidän ansiomme, sillä ilman Jumalan Hengen todistusta evankeliumin sanasta emme olisi voineet pelastua. Uskon tekoja tekemälläkään emme pelastu, ne ovat luonnollinen seuraus pelastuksesta, jotka Hän vaikuttaa meidän sydämessämme.

 

Tuleeko uskon tekoja tehdä? Tietenkin tulee, mutta emme ansaitse niillä pelastusta. Uskon tekoja teemme siksi, koska olemme Hänen lapsiaan ja Hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, että tekisimme uskon tekoja.

 

Palaan edellä olevan esimerkkiin; kun ihminen on hukkumassa veteen ja hänen viereensä tulee pelastusvene, josta heitetään hänelle pelastusrengas ja sitten hänet vedetään veneeseen, niin pelastumisesta ei tule kunniaa hänelle, joka meinasi hukkua, vaan hänen pelastajalleen. Ja kun hän, joka meinasi hukkua sen jälkeen elää elämäänsä tekemällä monia erilaisia tekoja, niin hän tekee ne vain siksi, koska toinen pelasti hänet ja antoi hänelle mahdollisuuden elää ja tehdä monenlaisia tekoja.

 

Samoin on pelastuksen laita. Meidät on pelastettu armosta Kristuksen sovitustyön tähden ja uskon tekoja teemme vain siksi, kun meidät on pelastettu ja Hän itse vaikuttaa uskon tekoja meidän sydämissämme Pyhän Hengen voiman kautta. Eli uskon teot eivät meitä pelasta, vaan ovat osoitus ja myös todistus siitä, että Jumala on pelastanut meidät

 

Kun ihminen on pelastunut, niin sen jälkeen alkaa pyhityselämä, jonka Herra vaikuttaa uskovan sydämessä Sanansa ja Pyhän Henkensä kautta. Näin uskon teot eivät ole ihmisestä lähtöisin, vaan Jumalasta. Uskovan on siis annettava itsensä Jumalan Hengen työn alle, jossa Pyhä Henki vaikuttaa uskovan sydämessä tahtomista ja tekemistä, jotta Jumalan hyvä tahto tapahtuu. Pelastus ja pyhitys on siis Jumalan työtä ja ansiota ja ihmisen osuus jää niiden vastaanottamiseen. Näin tapahtuen pelastus ja pyhityselämä ovat Jumalan armotyötä ihmisen sydämessä.

 

Paavalin todistus

 

Paavali antoi voimakkaan todistuksen filippiläisille, johon päätän tämän kirjoituksen. Paavali sanoi: Luulin farisealaisuuden olevan minulle voitto, mutta olen sen Jeesuksen kautta lukenut itselleni tappioksi. Kaikki on tappiota Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Minä olen menettänyt kaiken (farisealaisuus) Jeesuksen tähden ja pidän sen roskana, että voittaisin Jeesuksen omakseni ja minun havaittaisiin olevan Jeesuksessa. Haluan omistaa en omaa vanhurskautta sitä, joka laista tulee, vaan sen vanhurskauden, joka tulee Jeesuksen uskon perusteella. Tämä on sitä vanhurskautta, joka tulee Jumalasta Jeesuksen uskon kautta. Haluan tuntea Jeesuksen ja Hänen ylösnousemisensa voiman sekä osallisuuden Hänen kärsimyksiinsä, tullessani Hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että olisin jo tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koska Jeesus on voittanut minut omakseen.

 

Petri Paavola 14.7.2003

 

Linkkisuositus:
http://www.kotipetripaavola.com - Raamatullinen uskoon tuleminen


 


 

 

 

eXTReMe Tracker