UUDISTUS JUMALAN SANAN

OPETUKSIEN TOTEUTUMISEEN

 

Miten ja mihin suuntaan tulee uudistua? Raamattu vastaa meille; älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Jumalan sa­na varoittaa meitä ettemme; rakentaisi uskoamme ja seurakuntaa maailman hengen ja maailman virtauksien mukaan. Raamattu kehottaa meitä tutkimaan Jumalan sa­nasta Hänen tahtoaan ja rakentamaan Jumalan sanan perustukselle. Emme voi ra­kentaa omien mielipiteiden varaan tai katsoa maailmasta mallia. Sana Tora tar­koittaa ensisijaisesti opetusta ja myös lakia. Rakentakaamme uskomme ja seura­kunta Jumalan sanan opetuksen mukaan. Sanoohan sana, että Herra on asettanut säädöksensä, jotta niitä tarkasti noudatettaisiin, Jeesus sanoi; älkää luulko, että olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan, olen tullut täyttämään lain. Mekään emme voi kumota Jumalan sanan selviä rakennuspiirustuksia, Paavali kirjoittaa; kumoammeko lain vetoamalla uskoon, emme vaan me vahvistamme lain. Meidän tehtävä on vahvistaa sanan opetus ja ojentautua sen mukaan.

 

Jumalan suunnitelma Jeesuk­sessa Kristuksessa on, että Hänen luonteensa ja tahtonsa pyhyys ilmenee Jeesuk­sen todistajissa. Laki paljastaa ihmiselle hänen syntinsä, yksin Jeesuksen sovitustyö vapauttaa ihmisen synnin ja saatanan vallasta, Kun ihminen saa katua tunnustaen syntinsä ja vastaanottaa syntien anteeksiantamuksen ja Jeesuksen sovitustyön, hänestä tulee Jumalan lapsi, Pyhä Henki sinetöi meidät Jeesuksen todistajiksi näin sydämessämme asuva Pyhä Henki sanan opetuksen kautta uudistaa meitä niin että, Jumalan luonne, tahto, pyhyys ja rakkaus ilmenee Jeesuksen todistajissa. Siitä kaikki tuntevat teidät Jeesuksen opetuslapsiksi, jos teillä on keskinäinen rakkaus ja se on rakkaus Jumalaan että pidämme Hänen käskynsä, näin sanoo Jumalan sana. Olemmeko yhtä tänä päivänä kristikunnassa niin kuin Jumalan tahto on ?

 

Jos todella haluamme uudistua niin, todellinen uudistuminen johtaa kristikunnan alkuperäiseen ja Raamatulliseen seurakuntaan. Nyt on menossa uusien erilaisten seurakuntien istutusbuumi. Lisää hajaannusta jo nykyiseen hajaannuksen tilaan. Jumalan sana tuntee vain yhden Kristuksen ruumiin, yhden seurakunnan Kristityt huutavat, tämä on meidän laidunmaamme, kun Jumalan tahto on, että Jeesuksella on yksi lammaslauma, jotka laiduntavat samalla laidunmaalla samaa ruohoa syöden. Kun tutkimme Raamattua ja ekumeenista liikettä niin huomaamme ettei se ole Jumalasta. Toinen evankeliumi, toinen henki rakentaa lopun luopiokirkkoa ekumenian hengessä katolisen kirkon ympärille. Toinen evankeliumi pyr­kii ulottamaan vaikutuksensa koko kristilliseen seurakuntaan.

 

Tänä päivänä ko­rostetaan usein tunnekokemuksia. Ihmiset jotka juoksevat tunteitten perässä eivät jaksa kuunnella totuuden sanaa, jonka tulisi olla kokoontumisemme perusta. Jos kokouksissa ei tapahdu mitään sensaatiomaista ei kokoukset kiinnosta niitä, jotka etsivät tunteita, Jumala on luonut tunteet eikä niissä ole mitään pahaa, mutta usko perustuu Jumalan sanaan. Uudistus Jumalan sanan mukaiseen elä­mään kyllä avaa meille kaikki tunne-elämykset, jotka ovat oikeassa suhteessa Ju­malan sanaan. Tämä aika tarvitsee totuuteen juurtuneita uudistajia, Pyhä Henki johtaa meidät totuuteen, Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen Kristuksen. Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.

 

Pelkäämmekö julistaa, että ilman uskoa Jeesukseen ihminen on matkalla kadotukseen. Älä pelkää tuomitsemista, koska et tuomitse, vaan julistat totuutta. Totuuden julistamista seuraa aina vastustus ja arvostelu. Jeesuksen todistajien ei tule odottaa, että totuus tulisi suosituksi kääntymättömien keskuudessa, Jumalan rakkauden ja pyhyyden kokeminen synnyttää rohkeutta Jeesuksen todistajissa. Tänä aikana Jumala kut­suu palvelijoitaan puhaltamaan pasuunaan. Jumala asettaa Jeesuksen todistajat sanansa vartiomiehiksi. Kun kuulet Herran suusta sanan, julista se rakkaudessa ihmisille. Kerro ihmisille heidän rikoksensa ja syntinsä, kerro ihmisille Jumalan pelastuslahjasta Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan pelastussuunnitelmasta. Jeesuksen todistajat rakastakaa ihmisiä Jumalan rakkaudella. Näissä ajatuksissa allekirjoittanut joutuu katsomaan peiliin ja tekemään parannusta huutaen, Jeesus uskon, auta epäuskoani.

 

 

Petri Paavola

              

 

 
eXTReMe Tracker