Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Profeetat

 

Profeetta sanan alkujuuri on hebreassa, joka on hebr. nabi ( profeetta, puhuja), kreikaksi profeetees.  Tavallisesti sana ymmärretään aktiivisesti: nabi on se joka kuuluttaa sanomaansa, julistaa. NOVUM osa 5. s. 656. Profeetan tehtävä vanhassa liitossa oli puhua Herran nimessä ja niin on myös uudessa liitossa. Profeetta julisti parannuksen sanomaa Israelin kansalle, samoin myös uuden liiton profeetat kehottavat seurakuntaa parannukseen, jos siihen ilmenee aihetta. Profeetan tulee varoittaa ja neuvoa Jumalan kansaa silloin, kun Jumala antaa profeetalle varoituksen ja neuvon sanan.  Vanhassa liitossa väärien profeettojen kohtalona oli kuolemanrangaistus. Myös uuden liiton puolella on vakavia varoituksia väärille profeetoille, joten älköön sellainen pyrkikö esiintymään profeettana, joka ei ole Herran voitelema ja varustama profeetta. Uuden liiton seurakunnan on varottava ettei se kohtele profeettoja samalla tavalla kuin vanhan liiton kansa kohteli profeettojaan, jotka vastustivat  Jumalan profeettoja ja  pitivät Jumalan lähettämiä profeettoja valhe-profeettoina, eivätkä halunneet kuulla Jumalan profeettoja. Uuden liiton seurakunnan tulee kuunnella Jumalan voitelemia profeettoja. Niin kuin omenapuukin tuottaa omenoita, eikä okaita niin Jumalan kansakin tuntee kyllä puun hedelmistään ja kykenee tunnistamaan kyllä valheprofeetan. Profeetat eivät ole mitään ennustajaeukkoja tai oraakkeleita. Profeetat puhuvat silloin, kun Herra käskee puhua eikä silloin, kun ihminen vaatii profeetalta vastauksia omaan elämäänsä. Seuraavissa Raamatun kohdissa tutkimme profeettojen toimintaa;

Profeetta puhuu Herran nimessä

4Moos 12:6  Ja Herra sanoi: "Kuulkaa minun sanani. Jos keskuudessanne on profeetta, niin minä ilmestyn hänelle näyssä, puhun hänen kanssaan unessa.

 

Herra ilmestyy ja puhuu profeetalle mm. näkyjen ja unien kautta.

 

5 Moos 18:20  Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tahi puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon.'

5 Moos 18:22  kun profeetta puhuu Herran nimessä, ja kun se, mitä hän on puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut; julkeuttaan se profeetta on niin puhunut; älä pelkää häntä."

 

Raamatun opetus on yksiselitteisen selvä siitä jos ”profeetta” puhuu Herran nimessä ja jos hänen sanansa eivät käy toteen, niin Herra ei ole puhunut tätä” profeetan sanaa. Profeetta puhuukin vain silloin Herran nimessä, kun Herra on puhunut hänelle.

 

1 Sam 10:5, 6;   Senjälkeen sinä tulet Jumalan Gibeaan, jossa filistealaisten maaherrat ovat. Ja tullessasi sinne kaupunkiin sinä kohtaat joukon profeettoja, jotka tulevat alas uhrikukkulalta hurmoksissaan, harppu, vaskirumpu, huilu ja kannel edellänsä. Ja Herran henki tulee sinuun, ja sinäkin joudut hurmoksiin niinkuin hekin; ja sinä muutut toiseksi mieheksi.

 

Nämä profeetat eivät olleet sellaisessa holtittomassa hurmostilassa kuin valitettavasti usein tämä 33/38 Raamattuun käännetty hurmos sana ymmärretään. Tässä tämä hurmos sana on naba(profetoida). Nämä profeetat profetoivat sitä mikä on Jumalan ilmoitus ja tahto Israelin kansalle. Kun ihmisen sydämen valtaa Jumalan antama näky niin hän totisesti muuttuu Pyhän Hengen ja sanan kautta ja alkaa elää Jumalalta saamaansa näkyä todeksi.

 

Väärät profeetat

 

Matteuksen 24: 24  Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.

 

Raamattu puhuu ja varoittaa vääristä profeetoista, jotka eksyttävät. Väärän profeetan sanoma on eksytystä. Samoin väärä profeetta saattaa tehdä tunnustekoja ja ihmeitä, joilla he myös eksyttävät.

 

Profeetan sana

 

Apt 21:10  Siellä me viivyimme useita päiviä. Niin tuli sinne Juudeasta eräs profeetta, nimeltä Agabus. Ja tultuaan meidän  luoksemme hän otti Paavalin vyön, sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja lausui: "Näin sanoo Pyhä Henki: 'Sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanain käsiin'.

 

Profeetta tuo myös sanan ja ilmoituksen sen hetkiseen tilanteeseen ja tulevaisuuteen.

 

Julistaa tulevaisia

 

Apt 11: 27  Siihen aikaan tuli profeettoja Jerusalemista Antiokiaan. Ja eräs heistä, nimeltä Agabus, nousi ja antoi Hengen vaikutuksesta tiedoksi, että oli tuleva suuri nälkä kaikkeen maailmaan; ja se tulikin Klaudiuksen aikana.

 

Profeetta ilmoittaa myös tulevia tapahtumia. Profeetta ei ole ennustaja, vaan Jumalan sanan tuoja sekä kykenee tuomaan esiin tulevia tapahtumia.

 

Profeetta nuhtelee synnistä

 

1 Sam 12:1-7  Ja Herra lähetti Naatanin Daavidin tykö. Kun hän tuli hänen tykönsä, sanoi hän hänelle: "Kaksi miestä oli samassa kaupungissa, toinen rikas ja toinen köyhä. Rikkaalla oli lampaita ja raavaita hyvin paljon.  Mutta köyhällä ei ollut muuta kuin yksi ainoa pieni karitsa, jonka hän oli ostanut. Hän elätti sitä, ja se kasvoi hänen luonansa yhdessä hänen lastensa kanssa: se söi hänen leipäpalastansa, joi hänen maljastansa, makasi hänen sylissään ja oli hänelle niinkuin tytär.  Niin rikkaalle miehelle tuli vieras. Mutta hän ei raskinut ottaa omia lampaitansa eikä raavaitansa valmistaakseen ruokaa matkamiehelle, joka oli tullut hänen luoksensa; vaan hän otti köyhän miehen karitsan ja valmisti sen miehelle, joka oli tullut hänen luoksensa."  Niin Daavid vihastui kovin siihen mieheen ja sanoi Naatanille: "Niin totta kuin Herra elää: mies, joka tämän on tehnyt, on kuoleman oma. Ja karitsa hänen on korvattava nelinkertaisesti, koska hän teki näin ja koska hän ei sääliä tuntenut."  Mutta Naatan sanoi Daavidille: "Sinä olet se mies. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: 'Minä olen voidellut sinut Israelin kuninkaaksi ja pelastanut sinut Saulin käsistä.

 

Kun on syntiä tehty Jumalaa vastaan, silloin Jumala saattaa lähettää profeetan nuhtelemaan synnintekijää niin kuin Daavidin tapauksessa kävi. Herra puhuu kyllä uskovan sydämelle, silloin kun uskova tekee syntiä ja kehottaa uskovaa tekemään parannusta omassa elämässään. Mutta joskus käy niin, että uskova ei ikään kuin ymmärrä mitä on tehnyt ja sen tähden Jumala lähettää sananpalvelijan (profeetta) kautta kehotuksen parannuksen tekoon. Toki se voi olla joku muukin kuin profeetta, mutta VT:stä näemme Jumalan lähettäneen profeetan nuhtelemaan synnintekijää, joka on myös yksi alue profeetan tehtävässä.

 

Profeetta toimii monella tasolla; tuoden sanan ja ilmoituksen sen hetkiseen tilanteeseen, joka yleensä oli kansalle kehotus parannuksen tekoon. Samoin profeetta myös julistaa tulevia tapahtumia. VT:ssä profeettojen toiminnan keskipiste oli sen hetkisessä tilanteessa, jossa he kehottivat kansaa ja vallanpitäjiä tekemään parannusta. Toki profeetat myös julistivat myös tulevia tapahtumia. Profeetan tehtävää on usein pidetty vain tulevien asioiden julistajana, mutta niin kuin Raamatusta olemme nähneet profeetan tehtävä on paljon monipuolisempi kuin mitä siitä usein opetetaan.

 

Vanhan liiton ja Uuden Liiton profeettojen ero

 

Profeetan palvelutehtävä on yksi Uuden Liiton seurakunnan palvelutehtävistä Profeetta toimii seurakunnassa sekä tuo sanoman seurakunnassa.

Vanhan liiton ja Uuden Liiton profeetoilla on muuten ihan samanlainen tehtävä, paitsi eräs erovaisuus on olemassa. Vanhan liiton profeettojen kautta kirjattiin ylös Jumalan ilmoitusta Raamattuun. Uuden Liiton profeettojen ilmoitusta ei enää kirjata ylös Raamatun kirjoihin, koska Raamattu on jo valmiiksi kirjoitettu, eikä uutta Raamattuun liitettävää sanomaa enää anneta.

Kun on syntiä tehty Jumalaa vastaan, silloin Jumala saattaa lähettää profeetan nuhtelemaan synnintekijää niin kuin Daavidin tapauksessa kävi. Herra puhuu kyllä uskovan sydämelle, silloin kun uskova tekee syntiä ja kehottaa uskovaa tekemään parannusta omassa elämässään. Mutta joskus käy niin, että uskova ei ikään kuin ymmärrä mitä on tehnyt ja sen tähden Jumala lähettää sananpalvelijan (profeetta) kautta kehotuksen parannuksen tekoon. Toki se voi olla joku muukin kuin profeetta, mutta VT:stä näemme Jumalan lähettäneen profeetan nuhtelemaan synnintekijää, joka on myös yksi alue profeetan tehtävässä.

 

Profeetasta yleisesti

Profeetta toimii monella tasolla; tuoden sanan ja ilmoituksen sen hetkiseen tilanteeseen, joka yleensä oli kansalle kehotus parannuksen tekoon. Samoin profeetta myös julistaa tulevia tapahtumia. VT:ssä profeettojen toiminnan keskipiste oli sen hetkisessä tilanteessa, jossa he kehottivat kansaa ja vallanpitäjiä tekemään parannusta. Toki profeetat julistivat myös tulevia tapahtumia. Profeetan tehtävää on usein pidetty vain tulevien asioiden julistajana, mutta niin kuin Raamatusta olemme nähneet profeetan tehtävä on paljon monipuolisempi kuin mitä siitä usein opetetaan.

Jokainen ilmoitus tulee koetella onko se Jumalasta vai ei. Näinä aikoina on paljon vääriä profeettoja, jotka tuovat oman sydämensä sekä riivaajien sanomia, joilla saadaan paljon pahaa aikaan.

Raamatullinen seurakuntajärjestys, jossa vanhimmat ovat vastuussa seurakunnasta johtaa myös terveeseen ja vastuulliseen valvontaan, jossa profeetatkin joutuvat terveen seurakunta "kurin" alaisuuteen, jossa heitäkin koetellaan. Tällaisessa terveessä seurakunta elämän "kontrollissa" ei pääse niin helposti väärät profeetat ja profetiat mellastamaan seurakunnassa tuhojansa tekemässä.

Yksikin väärä profeetan "profetia" tai ilmoitus voi saada paljon tuhoa aikaan. Esim. väärä profetia avioliitosta, joka ei ole Herran tahto ja näin kaksi ihmistä iestetään parisuhteeseen, jota ei koskaan olisi pitänyt muodostaa. Väärä profetia voi saada todellakin tuhoa aikaan monella tasolla.

Terveeseen seurakuntaa elämään kuuluu profeetat ja profetiat, jotka ovat Pyhän Hengen sekä uskovien "kontrollissa". Usein me uskovina unohdamme, että kaikki mitä teemme Herralle ja seurakunnassa tulee olla koetuksen kestävää.

Väärän profeetan ja profetian tunnistaa monestakin seikasta, joista yksi on sellainen, että "profeetta" vaatii sanomansa uskomista, usein jopa uhkaillen (kuolemalla tai käy muuten huonosti). Samoin väärän profetian voi tunnistaa monestakin asiasta, joista yksi on painostaminen uskomaan sokeasti profetiaan.

Samoin väärän profeetan ja profetian tuojan tunnistaa siitä, koska he ovat usein sellaisia, jotka "palvelutehtävällään" pyrkivät hallitsemaan ja kontrolloimaan muita. Oikea profeetta ja profetia sallii koettelemisen sekä sallii uskovan kasvaa Kristukseen, eikä itseensä.

Tunnen tapauksia joissa "profeetat tai profetiat" ovat rikkoneet väärillä sanomillaan perusteellisesti uskovia ihmisiä. Näiden uskovien eheytyminen ja parantuminen on usein (ei kaikilla) pitkällinen ja tuskallinen prosessi.

Ymmärrän hyvin Jeesuksen ja Raamatun sanan jyrkän ja tiukan suhtautumisen vääriin profeettoihin, sillä ne voivat pahimmissa tapauksessa johdattaa uskovan hengelliseen tai fyysiseen kuolemaan. Olen nähnyt näitä liian paljon, jossa uskovan sisin on rääkätty rikki väärillä sanomilla.

Jumala armahtakoon kansaansa tässäkin asiassa toimimaan Raamatullisesti, joka tarkoittaa tervettä vastuun ottamista seurakunnalta. Kantaa ottamaton väistelytaktiikka, jossa ei haluta loukata toisia johtaa juuri sisäisten vammojen lisääntymiseen, kun ei ole asioita hoidettu kuntoon. Tarkoitus ei ole loukata lähimmäistä, vaan torjua synnin pesiytyminen seurakunta elämään.

Tarvitsemme seurakunta elämässä tervettä ja lähimmäisen huomioon ottavaa vastuuta, joka noudattaa rakkauden ja totuuden rajoja. Tarvitsemme myös lisää henkilökohtaisen tilan valvomista sekä Jumalan armon, rakkauden ja totuuden kohtaamista konkreettisesti, että saamme kasvaa terveellä tavalla eteenpäin.

Jumalan armo ei jätä meitä suhteeseen, jossa meillä ei olisi omaa osaamme. Meidän osamme ei ole lihan teot eikä omat ansiot, vaan suostua Pyhän Hengen voiman kautta Jumalan armosta tuottamaan uskon tekoja. Meidän osamme kautta emme kuitenkaan ansaitse pelastusta kadotuksesta iankaikkiseen elämään missään muodossa, vaan uskon tekojen kautta pelastumme synnin harjoittamisesta, joka vallitsee tässä maailmassa.

 

Petri Paavola 2002

 


 

 

 

eXTReMe Tracker