Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Pyhän Hengen pilkka

Pyhän Hengen pilkka on asia, joka askarruttaa monen uskovan mieltä. Monet uskovat uskonelämänsä alussa kipuilevat tämän asian kanssa ja koittavat saada vastausta siihen mikä on Pyhän Hengen pilkka. Tässä opetuksessa tätä asiaa tutkitaan Raamatun opetuksen kautta.

 

Matteus 12 ja Markus 3

 

Matt 12:
30 Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan; ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa.
31 Sentähden minä sanon teille: jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta.
32 Ja jos joku sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, niin hänelle annetaan anteeksi; mutta jos joku sanoo jotakin Pyhää Henkeä vastaan, niin hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä maailmassa eikä tulevassa.
33 Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi; sillä hedelmästä puu tunnetaan.
34 Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu.
35 Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa.
36 Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä.
37 Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi."

 

Mark 3:
28 Totisesti minä sanon teille: kaikki synnit annetaan ihmisten lapsille anteeksi, pilkkaamisetkin, kuinka paljon pilkannevatkin;
29 mutta joka pilkkaa Pyhää Henkeä, se ei saa ikinä anteeksi, vaan on vikapää iankaikkiseen syntiin."

 

Jeesuksen sanat Matteuksen ja Markuksen evankeliumissa Pyhän Hengen pilkasta tarkoittaa sellaista ihmistä, joka on ollut uskossa ja luopunut uskosta ja elävästä Jumalasta, joka luopumisen jälkeen julkisesti pilkkaa elävää Jumalaa.

 

Kun tutkimme koko Raamatun ilmoitusta Pyhän Hengen pilkasta, niin sen lopputuloksena Pyhän Hengen pilkan voi tehdä vain sellainen ihminen, joka on ollut uskossa ja luopunut uskosta ja sen jälkeen julkisesti herjaa ja pilkkaa Jumalaa. Luopuminen uskosta ei ole vielä Pyhän Hengen pilkka, vaan luopuminen ja julkinen Jumalan pilkkaaminen ja herjaaminen.

 

Hebrealaiskirje 6 luku

 

Hebr 6:
1 ¶ Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan,
2 oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta.
3 Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii.
4 Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet
5 ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia,
6 ja sitten ovat luopuneet-taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät.

 

Hebrealaiskirjeen kuudes luku osoittaa sen, että myös alkuseurakunnan aikana, joidenkin uskovien mielissä oli sekaannusta ja epäselvyyttä monenlaisista opetuksista mm. Pyhän Hengen pilkasta.

 

Hebrealaiskirje on kirjoitettu juutalaisille Herran Jeesuksen opetuslapsille, mutta sen sanoma ja opetus on sama myös pakanauskoville. Hebrealaiskirjeen opetus on siis uskoville tarkoitettua, ei uskomattomille niin kuin jotkut väittävät.

 

Jae kaksi osoittaa, että alkuseurakunnassa jotkut opetuslapset olivat epätietoisia siitä että voiko uskova joutua iankaikkiseen kadotukseen. Jakeet 4-6 antavat vastauksen siihen, että uskova joka luopuu uskosta ja julkisesti pilkkaa Jumalaa on sellainen ihminen, joka joutuu kadotukseen eikä voi pelastua. Eli kyseessä on Pyhän Hengen pilkka, sillä vain sellainen ihminen voi pilkata Pyhää Henkeä, joka on ollut uskossa, mutta hylännyt uskon ja sen jälkeen julkisesti pilkannut ja herjannut elävää Jumalaa.

 

Raamattu opettaa, että sellainen ihminen ei voi enää pelastua, joka on ollut uskossa ja osallinen Pyhästä Hengestä, mutta luopunut uskosta ja sen jälkeen pilkannut elävää Jumalaa. Hebr 6:6 opettaa, että tällainen ihminen ei voi enää uudistua parannukseen sen jälkeen kun hän on luopunut ja sen jälkeen pilkannut Jumalaa julkisesti. Jakeessa kuusi parannukseen sana on kreikaksi metanoia, joka tarkoittaa katua, muuttaa mielensä ja ajatella toisin.

 

Hebr 6:6 sanoma tarkoittaa sitä, että sellainen ihminen, joka on tehnyt Pyhän Hengen pilkan ei pysty eikä halua katua syntejään, eikä hän halua enää takaisin Jumalan yhteyteen, koska hän on paaduttanut sydämensä iankaikkisesti. Jos joku epäröi, että onko hän tehnyt Pyhän Hengen pilkan, niin varma merkki siitä että sitä ei ole tapahtunut on se, että ihminen kykenee katumaan syntejään ja haluaa tehdä parannuksen sekä on halu tulla takaisin Jumala yhteyteen, jos hän on joskus lähtenyt omille teillensä ja hylännyt uskon. Muista siis aina se, että jos sydämesi nöyrtyy katumukseen ja parannukseen, et ole tehnyt Pyhän Hengen pilkkaa.

 

Luopumus ja julkinen pilkkaaminen on yhtä kuin Pyhän Hengen pilkka

 

Uskosta luopuminen ja sen jälkeen julkinen pilkkaaminen on yhtä kuin Pyhän Hengen pilkka. Kun Pyhän Hengen pilkka tapahtuu, niin pilkkaamisessa voidaan käyttää pilkkaavia sanoja Jumalaa, Herraa Jeesusta ja Pyhää Henkeä vastaan.

 

Se miksi Herra Jeesus käytti sanoja jos joku puhuu Pyhää Henkeä vastaan tarkoittaa sitä, että sellainen joka on ollut osallisena Pyhästä Hengestä ja pilkkaa Jumalaa on tehnyt Pyhän Hengen pilkan. Pyhän Hengen pilkkaaminen on Jumalan pilkkaamista ja Jumala tuomitsee iankaikkiseen kadotukseen sellaisen ihmisen, joka luopuu uskosta ja pilkkaa julkisesti Jumalaa.

 

Hebr 10:
26 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä,
27 vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.
28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:
29 kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!
30 Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: "Minun on kosto, minä olen maksava"; ja vielä: "Herra on tuomitseva kansansa".

 

Hebr 10:26 on kokonaisuus joka kertoo sen mitä jakeen 26 tahallaan syntiä tekeminen tarkoittaa. Hebr 10:26 tahallaan syntiä tekeminen tarkoittaa sitä, että uskova luopuu uskosta ja tallaa jalkoihinsa Herran Jeesuksen ja pitää Jeesuksen verta epäpyhänä ja pilkkaa Jumalaa (Jumalan Henkeä). Hebr 10:26-30 opettaa Pyhän Hengen pilkasta.

Hebrealaiskirjeen luvut 6 ja 10 kertovat siitä, että jos joku joka on Jumalan armosta uudestisyntynyt ja tullut osalliseksi Pyhästä Hengestä, eli tullut aitoon uskoon ja sen jälkeen luopuu uskosta ja on julkisesti pilkannut Herraa Jeesusta, niin hän ei voi enää uudistua ja tulla parannukseen. Jeesuksen veren epäpyhänä pitäminen tarkoittaa sitä, että luopuu uskosta ja näin ikään kuin "uudestaan" ristiinnaulitsee Jeesuksen, joka jo kerran on sovittanut luopuneen synnit ja luopumisen jälkeen hän julkisesti pilkkaa elävää Jumalaa. Jos näin on käynyt, niin silloin ihmiselle ei enää tule halua parannukseen ja uskoon Herraan Jeesukseen.

Joissakin tapauksissa on käynyt kuitenkin niin, että ihminen ei ole tullut oikeasti uskoon, eikä uudestisyntynyt, eikä Pyhä Henki ole asunut hänessä, siksi hän ei ole ymmärtänyt uskon asioita ja on luopunut väärästä uskostaan. Tällaisessa tapauksessa ihminen voi jopa pilkata Jumalaa julkisesti, mutta silti tulla vielä parannukseen, koska hän ei ole ollut koskaan uskossa, eikä Pyhä Henki ole hänessä asunut.

Jumala kuitenkin näkee kaiken ja halu parannukseen ja uskoon Herraan Jeesukseen on merkki siitä, ettei ole tehnyt Pyhän Hengen pilkkaa.

Raamattu opettaa, että kukaan uskova ei tule täydelliseksi tässä ajassa, vaan saa Jumalan armosta kasvaa kohti täydellisyyttä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen uskova joskus lankeaa syntiin tietäen etukäteen sen että asia johon hän lankesi on syntiä. Tämä ei kuitenkaan ole sama asia kuin Hebr 10 :26 tahallinen synti, joka johti luopumukseen ja Jumalan pilkkaamiseen. Uskova ei ole silloin tehnyt Hebr 10:26 mukaista tahallista syntiä, jos hän kykenee katumaan syntiään ja tekemään siitä parannusta. 

 

Se että uskovasta ei tule tässä ajassa täydellistä, ei saa johtaa siihen että haluamme elää synnissä tai puolustella syntiä, vaan sen tulee saada meidät ymmärtämään se että meidän tulee kasvaa Jumalan armossa joka päivä.

 

Pahan perkeleen eksytys koskien Pyhän Hengen pilkkaa

 

Paha perkele koittaa eksyttää uskossaan nuoria sekä rikkinäisiä ja haavaisia uskovia, että he ovat tehneet Pyhän Hengen pilkan. perkeleen tarkoitus on koittaa saada uskova pois uskosta ja hän käyttää tähän tarkoitukseen monia keinoja joista eräs on valhe siitä, että uskova on tehnyt Pyhän Hengen pilkan.

 

Kun Herran Jeesuksen opetuslapsina tiedämme että millainen ihminen ei voi tehdä Pyhän Hengen pilkkaa ja millainen ihminen voi siihen syyllistyä, niin sen jälkeen meidän ei tarvitse epäröidä ja syyllistyä siitä mitä emme ole tehneet. Herraan Jeesukseen uskova ei voi tehdä Pyhän Hengen pilkkaa, koska Pyhän Hengen pilkan voi tehdä vain sellainen ihminen, joka luopuu uskosta ja julkisesti pilkkaa Jumalaa.

 

Raamattu opettaa, että perkele tekeytyy valkeuden enkeliksi, joka tarkoittaa monen rikkinäisen uskovan kohdalla sitä, että perkele tekeytyy Jumalaksi uskovan elämässä. perkeleen tarkoitus on se että uskova kuuntelisi häntä ja perkele sen kautta koittaa tuhota uskovan uskon Jumalaan. perkeleen hämäykseen kuuluu myös se, että hän Jumalaksi tekeytyneenä valehtelee uskovalle, että hän on tehnyt Pyhän Hengen pilkan, vaikka hän ei ole tehnyt sitä.

 

Eräs perkeleen eksytys on sellainen, jossa hän matkii ja jäljittelee ihmisen ajatuksia, eli perkele syöttää omia ajatuksiaan ihmisen mieleen. perkele ajatusten matkimisen kautta kuiskii ihmisen mieleen rienaavia ajatuksia Jumalasta ja sitten syyttää häntä Pyhän Hengen pilkasta. Raamattu sanoo, että saatana on vanginnut ihmisen pahaa tahtoansa tekemään (2 Tim 2:26), joka tarkoittaa sitä että saatana kykenee puhumaan ja syöttämään synnillisiä ajatuksia ihmisen mieleen, myös uskovan ihmisen mieleen.

 

Älä käy dialogia ja keskusteluja saatanan kanssa, sillä hänen aikomuksensa on tuhota sinut. Älä kuuntele hänen valheitaan, vaan käske hänen väistyä Herran Jeesuksen nimessä. Jos antaudut kuuntelemaan saatanaa, niin hän syyttää ja syyllistää sinua siitä mitä et ole tehnyt ja myös siitä synnistä, josta olet tehnyt parannuksen ja pyytänyt sitä anteeksi Jumalalta. saatanan aikomus on syyttää ja valehdella sinulle sekä tuhota sinut, siksi älä kuuntele häntä, vaan Herran Jeesuksen nimessä käske häntä väistymään.

 

Jumala antaa katuvalle synnit anteeksi, mutta saatana piinaa ja syyttää jatkuvasti sinua siitä minkä olet jo anteeksi saanut Jumalalta. saatana myös mielellään syyttää sinua sellaisesta, jota et ole tehnyt ja vääristää tekemisesi valehdellen niitä synneiksi, vaikka ne eivät ole syntiä. Vastusta siis saatanaa ja käske hänen väistyä Herran Jeesuksen nimessä. saatana joutuu väistymään kun käsket häntä väistymään ja vastustat häntä, niin hän joutuu pakenemaan:

 

Jaak 4:
 6 Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon".
7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.

 

Raamattu opettaa, että luopuminen Jumalasta ja julkisesti puhumalla pilkkaaminen on Pyhän Hengen pilkka. saatana eksyttää monia uskovia siten että joko matkii uskovan ajatuksia tuoden sinne herjaavan ajatuksen tai sitten provosoi rikkinäistä uskovaa pilkkaamaan Jumalaa. Kyseessä ei ole kuitenkaan Pyhän Hengen pilkka, koska useassa tapauksessa saatana itse syöttää ajatusmaailmaan pilkan. Samoin jos rikkinäinen syvissä haavoissa oleva uskova ahdistuksen keskellä keskeneräisyytensä tähden ajattelee Jumalasta pahasti, ei se ole Pyhän Hengen pilkka, koska Pyhän Hengen pilkkaan syyllistynyt on luopunut Herrasta ja siten julkisesti pilkkaa ja herjaa Jumalaa.

 

Jos uskovan mieleen on tullut paha ajatus Jumalasta, niin se on joko tullut sinne saatanan syöttämänä, provosoimana tai keskenkasvuisuuden tähden. saatana usein syyttää näissä tapauksissa Pyhän Hengen pilkasta. Pyhän Hengen pilkka on kuitenkin luopuminen Herrasta ja julkinen pilkkaaminen, eli puhuminen. Siksi ajatuksen tasolla oleva paha ajatus Jumalasta ei ole Pyhä Hengen pilkka, sillä ajatus ei ole sama asia kuin luopuminen ja pahan puhuminen julkisesti.

 

Rikkinäisen uskovan kipuilu


Uskossaan nuori tai todella rikkinäinen uskova voi joskus ajatella uhmakkaasti Jumalasta ja kiukutella Jumalalle ajattelemalla Jumalasta rumia. Tämä johtuu syvistä haavoista ihmisen sydämessä sekä epäkypsyydestä, joka ei ole Pyhän Hengen pilkkaa, vaan rikkinäisen ihmisen tunteen purkauksia. Pieni lapsi voi joskus suuttua äidilleen ja isälleen ja sanoa ettei rakasta heitä. Vanhemmat eivät hylkää sen tähden lastaan, sillä he ymmärtävät pienen lapsen ymmärtämättömyyden ja uhman syyn, joka johtuu epäkypsyydestä. Jumala toimii rikkinäisen ihmisen kohdalla samalla tavalla, sillä Hän näkee meidän rikkinäisyytemme ja haavamme ja ajan kanssa hoitaa meidän haavamme kuntoon, jonka jälkeen emme kiukuttele Jumalalle kuin pieni lapsi vanhemmillensa, vaan kunnioitamme ja rakastamme Jumalaa.

 

Jumalaton ei voi tehdä Pyhän Hengen pilkkaa

 

Apt 26:
9 Luulin minäkin, että minun tuli paljon taistella Jeesuksen, Nasaretilaisen, nimeä vastaan,
10 ja niin minä teinkin Jerusalemissa. Paljon pyhiä minä suljin vankiloihin, saatuani ylipapeilta siihen valtuuden, ja kun heitä tapettiin, annoin minä ääneni sen puolesta.
11 Ja kaikkialla synagoogissa minä usein koetin rankaisemalla pakottaa heitä herjaamaan Jeesusta, ja menin niin pitkälle vimmassani heitä vastaan, että vainosin heitä aina ulkomaan kaupunkeihin saakka.

 

 

1 Tim 1:13 minut, entisen pilkkaajan ja vainoojan ja väkivallantekijän. Mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä, epäuskossa;

 

Paavali oli uskomattomana ollessaan herjannut ja pilkannut Jeesusta, eli hän oli pilkannut Jumalaa. Koska Paavali oli tehnyt sen tietämättömänä ja epäuskossa (uskomattomana), niin hän sai Jumalan pilkkaamisen anteeksi. Uskomaton ihminen ei voi tehdä Pyhän Hengen pilkkaa.
 

 

 

 


 

Petri Paavola 2011

 

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- King James Version 1769
- Online Bible Greek lexicon
- Strong's concordance
- monet sielunhoidolliset keskustelut

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker