Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Raamatun käännökset 33/38 ja 1992 (UT)

 

 

Perustelen kielteisen kantani vuoden 1992 käännökseen käymällä läpi rinnakkain 1992 ja 33/38 Raamatun kohtia, joissa näkyy selkeästi kuinka 1992 käännös on kääntänyt väärin ja jopa täysin vastoin Jumalan sanan opetusta. Lihavoin 1992 ja 33/38 teksteistä ne kohdat, joissa 1992 kääntää väärin ja vastoin alkutekstiä; näin sinun on helpompi nähdä 1992 käännöksen vääristymät. Olen jakanut käännösvirheet vanhan testamentin osaan sekä Uuden Testamentin osaan. Sisäisten linkkien avulla pääset heti siihen Raamatun kohtaan joka sinua kiinnostaa. Suosittelen että käyt läpi kaikki käännösvirheet, niin näet sen kuinka laajalla rintamalla vuoden 1992 käännös vääristää Jumalan sanaa.

 

 

 

Uusi Testamentti (Uuden Liiton Kirjoitukset)

 

- Ennustus (Matt 2:23)
- Temppelin harja (huippu) (Matt 4:5)
- Jeesus Jumalan Poika (Matt 8:29)
- Uhrileivät (Matt 12:4)
- Sydämestä lähtevät haureudet (Matt 15:19)
- Avionrikkoja sukupolvi (Matt 16:4)
- Raamatussa ei ole kirkko sanaa (Matt 16:18)
- Yksi Jumala joka on hyvä (Matt 19:17)
- Uuden maailman syntyessä (Matt 19:28)
- Ihmisen sydämestä lähtee haureus (Mark 7:21)
- Jumalanpilkka (Mark 7:22)
- Väisty luotani saatana (Luuk 4:8)
- Isä meidän joka olet taivaissa (Luuk 11:2-4)
- Jumalan valtakunta on sisäisesti Jeesuksen opetuslapsissa (Luuk 17:20)
- Minä olen (Luuk 22:70)
- Jeesus ei rikkonut sapattia (Joh 5:18)
- Kristus elävän Jumalan Poika (Joh 6:69)
- Joka uskoo Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo (Joh 7:38)
- Minun tulee tehdä Hänen töitänsä (Joh 9:4)
- Uskotko sinä Jumalan Poikaan? (Joh 9:35)
- Te olette jumalia (Joh 10:33-36)
- Herra lisäsi seurakuntaan pelastuneet (Apt 2:47)
- Mikä estää kastamasta (Apt 8:36-38)
- Tänä päivänä minä sinut synnytin (Apt 13:33) - Herran Jeesuksen veri pesee ja puhdistaa synnit (Apt 22:16)
- Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? (Room 3:31)
- Elämän Hengen laki Jeesuksessa Kristuksessa (Room 8:2)
- Jumala ei kadu lahjojaan ja kutsuaan (Room 11:29)
- Huorintekijät(1 Kor 6:9)
- Jos olet kutsuttu orjana (1 Kor 7:21)
- Joka naittaa tyttärensä tekee hyvin (1 Kor 7:36-38)
- Maailmassa ei ole yhtään epäjumalaa (1 Kor 8:4-6)
- Kyky toimia johtajana (1 Kor 12:28)
- Puhuu salaisuuksia hengessä (1 Kor 14:2)
- Jumala sovitti ihmisen (2 Kor 5:19-21)
- Kristus on teissä voimallinen (2 Kor 13:3)
- Jeesus Kristus on teissä (2 Kor 13:5)
- Ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus (Gal 6:15)
- Notkistan polveni (Ef 3:14-15)
- Hengen hedelmä on kaikessa hyvyydessä (Ef 5:9)
- Kunhan Kristusta julistetaan (Fil 1:15-18)

- Niin monta kuin meitä on täydellistä (Fil 3:15)
- Lunastus Hänen verensä kautta (Kol 1:14)
- Kristus teissä (Kol 1:27)
- Joka uudistuu tietoon Luojansa kuvan mukaan (Kol 3:10)
- Laittomuus (2 Tess 2:7,8)
- Suuri voitto onkin jumalisuus (1 Tim 6:6)
- Elämänpyörä (Jaak 3:6)
- Avionrikkojat ja avionrikkojattaret (Jaak 4:4)
- Toivon perustus joka teissä on (1 Piet 3:15)
- Jumala ei tee vesikasteessa liittoa (1 Piet 3:18-22)
- Raamatun profetia (2 Piet 1:20)
- Joka ei tunnusta Jeesusta Messiaaksi on villitsijä ja antikristus (2 Joh 1:7)
- Jumala vihaa nikolaiittain oppia (Ilm 2:14,15)
- Kansat näkevät heidän ruumiinsa (Ilm 11:8,9)
- Jeesuksen todistus on profetian henki (Ilm 19:10)
- Kointähti (Ilm 22:16)
- Tämän kirjan profetian sanat (Ilm 22:18,19)

 

 Ennustus


 

1992: Matt 2: 23 ja asettui siellä kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen profeettojen ennustus: häntä kutsutaan Nasaretilaiseksi.

33/38: Matt 2: 23 Ja sinne tultuaan hän asettui asumaan kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret; että kävisi toteen, mikä profeettain kautta on puhuttu: "Hän on kutsuttava Nasaretilaiseksi".

 

1992 kääntää tässä väärin käyttäen sanaa ennustus, kun alkutekstissä lukee puhuttiin, eli mikä oli profeettain kautta puhuttu, ei ennustettu. Tästä jakeesta tulee esille myös se kuinka 1992 käännös sotkee ja sekoittaa asiat ja käsitteet ja liittää ne tekstiin. Raamatun kieli myös UT:n tulee hepreankielestä. Raamatun alkuteksti erottaa toisistaan sanat ennustaa ja profetoida, josta ennustamista käytetään silloin kun puhutaan pimeyden, eli saatanan teoista ja profetoimista käytetään silloin kun Jumala puhuu joko itse tai palvelijoidensa kautta. Tämä tulee hyvin esille kun katsomme Raamatun ilmoitusta:

 

3 Moos 19:26 Älkää syökö mitään verinensä. Älkää merkeistä ennustelko (nachash) älkääkä harjoittako noituutta.


5 Moos 18:10 Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee (nachash) merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta,

 

4 Moos 11:25 Silloin Herra astui alas pilvessä ja puhutteli häntä, otti henkeä, joka hänessä oli, ja antoi sitä niille seitsemällekymmenelle vanhimmalle. Kun henki laskeutui heihin, niin he joutuivat hurmoksiin (naba), mutta sen jälkeen he eivät enää siihen joutuneet.

 

1 Sam 10:6 Ja Herran henki tulee sinuun, ja sinäkin joudut hurmoksiin (naba) niinkuin hekin; ja sinä muutut toiseksi mieheksi.

 

Nachash tarkoittaa ennustamista ja on liitetty pahan voimien teoiksi ja puheiksi. Naba tarkoittaa profetoimista, eli asiaa, jonka kautta Jumala puhuu ja toimii. Raamatun alkukieli erottaa nämä kaksi sanaa ja käsitettä toisistaan, koska toisen voimanlähde on pimeyden voimat ja toisen voimanlähde on Jumalan voima. 1992 käännös kääntää jatkuvasti profetia sanan ennustamiseksi, eli rinnastaa Jumalan sanan profetian ennustamisen tasolle. Nämä kaksi asiaa tulisi selkeästi erottaa toisistaan, eli profetoiminen ja ennustaminen kuten 33/38 tekee oikein UT:n puolella, mutta 1992 käännös kääntää melkein jatkuvasti profetoimisen väärin käsitteellä ennustaminen. 1992 käännös ei välitä Raamatun kielestä ja siitä miten ja millaisissa yhteyksissä sanoja tulee käyttää. Tällä tavalla 1992 käännös kääntää monissa kohdin vastoin Raamatun kääntämisen periaatetta alkukielestä toiselle kielelle, jossa sanat käännetään vastaamaan tarkasti alkukielen merkitystä.

 

 

Temppelin harja (huippu)

 

 

1992: Matt 4: 5 Sitten Paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle.

33/38: 5 Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle

 

Alkutekstissä on sanat temppelin huipulle. 1992 käännös kääntää jakeen lopun väärin, mutta 33/38 oikein, sillä pyhäkön harjalle tarkoittaa temppelin huippua. 1992 käännös kääntää temppelimuurin harjalle, eli temppeliä ympäröivän muurin harjalle. Tässä tulee hyvin esille se kuinka 1992 käännös ei käännä alkutekstin mukaisesti, vaan omavaltaisesti käyttämällä kokonaan eri sanoja kuin mitä alkuteksti käyttää. Temppelimuuri harja on valheellinen informaatio, sillä Jeesusta ei asetettu temppelimuurin harjalle, vaan temppelin harjalle.

 

Jumalan sana tulisi kääntää tarkasti vastaamaan alkutekstiä, eikä sanojen merkityksiä saa muuttaa kokonaan erilaisiksi, koska silloin teksti antaa valheellisen informaation. Tämä on 1992 käännöksen suuri ongelma, joka tulee esille monissa kohdin.

 

 Jeesus Jumalan Poika

 

 

1992:  Matt 8: 29 He huusivat: "Mitä sinä meistä tahdot, Jumalan Poika? Oletko tullut tänne kiduttamaan meitä jo ennen määräaikaa?"

33/38: Matt 8: 29 Ja katso, he huusivat sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, sinä Jumalan Poika? Oletko tullut tänne vaivaamaan meitä ennen aikaa?"

 

Molemmat käännökset jättävät jakeesta pois erittäin tärkeän sanan. Vanha Biblia kääntää jakeen oikein:

 

(Biblia) Matt 8: 29 Ja katso, he huusivat sanoen: Jesus, Jumalan Poika, mitä meidän on sinun kanssas? Oletkos tullut tänne meitä vaivaamaan ennen aikaa?

 

33/38 ja 1992 käännökset jättivät Jeesus sanan pois jakeesta. Ehdottomasti tässä kohden olisi pitänyt kääntää Jeesus, Jumalan Poika, koska alkutekstissä lukee niin.

 

 Uhrileivät

 

 

1992: Matt 12: 4 Hän meni Jumalan huoneeseen ja söi uhrileivät, vaikka niiden syöminen oli sallittua ainoastaan papeille, ei hänelle eikä hänen miehilleen.

33/38: Matt 12: 4 kuinka hän meni Jumalan huoneeseen, ja kuinka he söivät näkyleivät, joita ei hänen eikä hänen seuralaistensa ollut lupa syödä, vaan ainoastaan pappien?

 

1992 käännös kääntää väärin ja käyttää sanaa uhrileivät, kun alkuteksti puhuu leivästä. Herra Jeesus vastaa tässä fariseuksille, jotka syyttivät Jeesuksen opetuslasten rikkoneen sapattia. Herra Jeesus tarkoitti leivillä leipiä (näkyleipä), jotka olivat pyhäkössä näkyleipäpöydän päällä.

 

Näkyleipäpöydällä oli kaksitoista kakkua (leipää) kahdessa pinossa, jotka olivat pyhiä. Israelin seurakunta vanhan liiton aikana koostui Israelin kahdestatoista sukukunnasta. Näkyleivät kuvaavat Israelin sukukuntia ja Uudessa Liitossa kaikkia Jeesuksen (Jeshuan) opetuslapsia. Näkyleipäpöydän päällä olevat leivät sekä niiden päällä olleet kultaiset astiat kuvaavat seurakuntaa, jota Herra Jeesus kannattaa armossaan.

Kehatilaisten oli valmistettava jokaisena sapattina tuoreet leivät ja laitettava ne näkyleipäpöydälle, jonka oli oltava täysin puhdas. Tämä kuvaa sitä kuinka Jeesuksen  opetuslasten tulee elää jatkuvasti Pyhän Hengen uudistuksessa, jonka kautta Jumala kasvattaa ja muuttaa heitä elämään syvällisempää uskon elämää Jumalan armosta. Kuten tuoreet leivät piti vaihtaa jokaisena sapattina puhtaalle pöydälle, niin samoin tulee Jeesuksen opetuslapsen elää Hengen pyhityksessä ja puhtaudessa Jumalan sanan opetuksen mukaisesti. Pyhät näkyleivät olivat siis vertauskuvaa siitä, että Jumalan seurakunta on pyhä, koska pyhä Jumala pyhittää kansansa.

Näkyleipäpöytä kuvaa Jeesus Messiasta, joka antaa ravinnon (hengellinen sekä maallinen) Jumalan seurakunnalle (myös Israelin sukukunnille päivien lopulla, jolloin koko luonnollinen Israel pelastuu). Sillä Jeesus on se elämän leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Leivän syöminen tarkoittaa uskon osallisuutta Jeesukseen Kristukseen Jumalan armosta. Linkki: Pyhäkkö ja Kaikkein Pyhin

1992 käännös käyttää sanaa uhrileipä, joka on väärä käännös ja katolisekumeenisen hengen tuotos. 1992 käännös on ekumeeninen ja katolishenkinen ja se tulee tässä kohden selkeästi esille. Katolinen kirkko pitää ehtoollisleipiä pyhänä sekä opettaa Jeesuksen olevan ehtoollisleipä sen jälkeen kun piispa tai pappi "pyhässä messussa" muuttaa viinin ja leivän Jeesuksen vereksi ja ruumiiksi, eli Jeesukseksi Kristukseksi. Katolinen kirkko opettaa, että Jeesus leivän ja viinin muodossa papin käsien kautta verettömällä tavalla uhraa itsensä Isälleen. Tämän tähden katolinen kirkko opettaa, että "pyhä messu-uhri" on uuden liiton jatkuva uhri. 1992 käännöksen kääntäjät halusivat saada käännökseen katolisen kirkon ehtoollisleipäoppia muistuttavan ajatuksen, josta on sitten helppo opettaa kansaa kohti katolilaista messua. Rooman katolisen kirkon opetus ehtoollisesta on täysin epäraamatullinen sekä väärääkin väärempi.

Näkyleivät olivat vertauskuvaa Jumalan seurakunnasta, eikä Uudessa Liitossa ole opetusta, että Jumalan seurakunnan tulisi valmistaa pyhiä leipiä. 1992 käännöksen käännös uhrileivistä on väärä ja tarkoitushakuinen. Alkuteksti ei puhu uhrileivistä, vaan leivistä, jotka olivat pyhäkössä näkyleipäpöydällä. 1992 käännös kääntää väärin ja johdattaa lukijan hyväksymään ajatuksen, että Raamattu opettaa uhrileivästä; tästä on enää pieni harppaus katolisuuteen, jonka virallinen oppi ja opetus on epäraamatullista ja väärää.

1992 käännös kääntää näkyleivän uhrileiväksi myös seuraavissa kohdissa: Mark 2:26, Luuk 6:64.

 

 Sydämestä lähtevät haureudet

 

 

1992: Matt 15: 19Juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset.

33/38: Matt 15: 19 Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset (moikheia), haureudet (porneia), varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset.

 

1992 käännös jättää jakeesta pois sanan haureudet (porneia). Aviorikos (moikheia) ja kaikenlainen esiaviollinen seksi (porneia) ovat syntejä. Porneia sana tarkoittaa että kaikenlainen seksi on syntiä, joka ei tapahdu miehen ja naisen kesken avioliitossa, eli pysyvässä parisuhteessa. 1992 käännös kääntää porneia sanan siveettömyydeksi, vaikka se tarkoittaa kaikenlaista synnillistä seksiä. Jumalan sana ei saa vääristellä ja muuttaa sen merkitystä. 1992 käännös on vääristänyt porneia sanan merkityksen ja johdattaa lukijan ajattelemaan siveettömyyttä, kun alkutekstissä on kysymys kaikenlaisen synnillisen seksin harjoittamisesta.

 

1992 käännös on jättänyt myös pois erään tärkeän sanan jakeesta, joka on alkutekstissä Jumalanpilkkaamiset. 1992 käännöksen kääntäjät tekevät tässäkin kohden raskaan virheen. Mikä kumma saa heidät jättämään pois sanan Jumalanpilkkaamiset? Ymmärrän kyllä sen, koska moni liberaaliteologi ei edes usko Raamatun ilmoittamaan Jumalaan. Silloin he eivät myös usko että Jumalaa voisi pilkata. Tässäkin kohden näkyy se, että 1992 käännös on kääntäjien omaa tulkintaa siitä lähtökohdista käsin miten he uskovat ja tulkitsevat Raamattua, eivätkä he käännä Raamattua alkukielen mukaan, vaan oman tulkintansa ja halun mukaan.

 

Avionrikkoja sukupolvi

 

 

1992: Matt 16: 4 Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki." Hän jätti heidät siihen ja lähti pois.

33/38:  Matt 16: 4 Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki." Ja hän jätti heidät ja meni pois.

 

Alkutekstissä on kreikan sana moikhalis, joka tarkoittaa avionrikkojaa. Moikhalis on feminiinimuoto sanasta moikhos. Moikhos moikhalis tarkoittaa aviorikkojaa, eli sellaista, joka tekee huorin ja rikkoo avioliiton. Sanoilla on myös kuvaannollinen merkitys, joka tarkoittaa Jumalan liiton rikkomista. Raamattu vertaa avioliittoa liittoon, jonka Jumala teki Israelin kansan kanssa.

 

Jes 54:5 Sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi, Herra Sebaot on hänen nimensä, sinun lunastajasi on Israelin Pyhä, hän joka kaiken maan Jumalaksi kutsutaan.

 

Jer 3: 6 ¶ Ja Herra sanoi minulle kuningas Joosian päivinä: "Oletko nähnyt, mitä tuo luopiovaimo, Israel, on tehnyt? Hän kuljeskeli kaikilla korkeilla vuorilla ja kaikkien viheriäin puitten alla ja harjoitti siellä haureutta.
7 Ja minä sanoin, sittenkuin hän oli kaiken tämän tehnyt: ‘Palaja minun tyköni’. Mutta hän ei palannut. Ja hänen sisarensa Juuda, tuo uskoton, näki sen.
8 Ja minä näin, että, vaikka minä olin lähettänyt pois tuon luopiovaimon, Israelin, juuri sen tähden, että hän oli tehnyt aviorikoksen, ja olin antanut hänelle erokirjan, ei kuitenkaan uskoton Juuda, hänen sisarensa, peljännyt, vaan meni ja harjoitti haureutta hänkin.
9 Ja haureutensa huudolla hän saastutti maan, ja hän teki aviorikoksen kiven ja puun kanssa.

 

Raamattu opettaa, että Israelin kansa teki aviorikoksen Jumalaa vastaan eläessään epäjumalanpalveluksessa. Matt 16:4 on kysymyksessä Israelin kansan liiton rikkominen (aviorikos Herraa vastaan). 1992 käännöksen uskoton on lievä ja huono käännös, koska Jeesus tarkoitti, että tämä juutalaisten sukupolvi oli rikkonut liiton Jumalan kanssa, eli tehnyt aviorikoksen Jumalaa vastaan. Uskoton sana kuvaa vain uskottomuutta, mutta aviorikkoja sana kertoo, että joku on rikkonut liiton ja sitä Herra Jeesus Kristus tarkoitti, että Israelin kansan tämä sukupolvi oli rikkonut liiton, jonka oli tehnyt Herran kanssa.
 

 

Raamatussa ei ole kirkko sanaa

 

 

1992: Matt 16: 18  Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari*, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita

33/38:  Matt 16: 18 Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.

 

1992 käännös kääntää jakeen väärin, sillä jakeessa ei ole kirkko sanaa, eikä Raamatussa ole ollenkaan kirkko sanaa. Matt 16:18 on kreikaksi ekklesia, joka merkitsee uloskutsuttuja ja seurakuntaa.

 

Växjön tuomiorovasti, teologian tohtori Gustav Adolf  Danell käsittele kirkko sanaa teoksessaan Vår allra heligaste tro, Växjö 1966 avoimen rehellisellä tavalla. Teksti on kursiivissa.

 

Tuskin missään muussa kysymyksessä on vallalla niin suuri epävarmuus ja epäselvyys kuin tässä. Se koskee jo sanan alkuperää. Tavallinen käsitys on nykyään, että sana “kirkko” olisi peräisin kreikan kielen adjektiivista “kyriakon” tai “kyriake”, Herran (oma). Tätä etymologista selitystä asiantuntijat eivät kuitenkaan pidä mahdollisena. On todennäköisempää, että sana tulee keltin kielen sanasta “kyrk”, joka on skotlantilaisten lähetyssaarnaajien kautta kulkeutunut germaanisiin maihin, missä sitä on alettu yleisesti käyttää. Romaanisissa kielissä on sitä vastoin säilynyt kreikan kielen, Uudessa Testamentissa esiintyvä sana “ekklesia”. On tuskin mahdollista, että kreikan “kyriakon” olisi aivan kuin siirtynyt suoraan germaanisiin kieliin ohi romaanisten kielten. Keltin kielen sana “kyrk” merkitsee rajattua, aidattua, ja kielellisesti se liittyy latinan sanaan “circus”.

 

Uskonnollinen kirkkoinstituutio opettaa että kirkko sana on Raamatullinen ja se tulee kreikankielen sanoista kyriakon ja kyriake, joka tarkoittaa Herran omaa, eli kirkkoa.  Tässä kirkkoinstituutio on myöskin väärässä, sillä Kyriakon ja Kyriake tarkoittavat Herraa, ei kirkkoa. Tämän myös UT todistaa:

 

1 Kor 11:20 Kun te näin kokoonnutte yhteen, niin ei se ole Herran (Kyriakon) aterian nauttimista,

 

Ilm 1:10 Minä olin hengessä Herran (Kyriake) päivänä, ja kuulin takaani suuren äänen, ikäänkuin pasunan äänen,

 

Sana Kyriakos/Kyriake on adjektiivi sanasta Kyrios. Adjektiivi Kyriakos tarkoittaa Herran, eli jokin asia on Herran. Kyriakos/Kyriake esiinty vain kaksi kertaa UT:ssa ja molemmissa kohdissa se tarkoittaa Herraa, toisessa kohtaa se on kytketty Herran ateriaan ja toisessa kohdassa Herran päivään, eikä kirkkoa. Kirkkoinstituutio on kehitellyt sanan kirkko siksi, että se koittaa silläkin perustella omaa olemassaoloansa Raamatulla, mutta UT käyttää seurakunnasta kreikan sanaa ekklesia, ei Kyrikakos/Kyriake.

 

Jakeen Matt 16:18 perinteinen tulkinta on myös väärä, joka opettaa että Pietari on kallion jolle seurakunta rakennetaan. Jakeessa sana Pietari on kreikaksi Petros, joka tarkoittaa kiveä, pientä kiveä sekä sana kalliolle, joka on kreikaksi Petra  ja tarkoittaa kalliota. Herra Jeesus ei sanonut, että Hän rakentaa seurakunnan Pietarin varaan, vaan että sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Mitä Raamattu tarkoittaa kalliolla kun puhutaan, että seurakunta rakentuu sen varaan?

 

5 Moos 32:3 Sillä minä julistan Herran nimeä; antakaa kunnia meidän Jumalallemme.
4 Hän on kallio; täydelliset ovat hänen tekonsa, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa hän on.

 

Ps 18:2 Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni.


Ps 18:31 Sillä kuka muu on Jumala kuin Herra, ja kuka pelastuksen kallio, paitsi meidän Jumalamme–


Ps 18:46 Herra elää! Kiitetty olkoon minun kallioni ja ylistetty minun pelastukseni Jumala,

 

Ps 89:26 Hän kutsuu minua: ‘Sinä olet minun isäni, sinä minun Jumalani ja pelastukseni kallio‘.


Ps 95:1 Tulkaa, kohottakaamme ilohuuto Herralle, riemuhuuto pelastuksemme kalliolle.

 

1Kor 10:4 ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.

 

Jumala ja Herra Jeesus Kristus on Pelastuksen Kallio sekä Herra Jeesus Kristus on Kallio, jonka varaan seurakunta rakennetaan, eikä Pietari.

 

Linkki: Pietari ei ole kallio

 

 

 Yksi Jumala joka on hyvä

 

 

1992:  Matt 19: 17 Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä."

33/38: Matt 19: 17 Niin hän sanoi hänelle: "Miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? On ainoastaan yksi, joka on hyvä. Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt."

 

Molemmat käännökset ovat jättäneet pois jakeesta tärkeän sanan. Vanha Biblia kääntää jakeen oikein:

 

Biblia Matt 19:17 Niin hän sanoi hänelle: miksi sinä kutsut minun hyväksi? Ei ole kenkään hyvä, vaan yksi, Jumala. Mutta jos sinä tahdot elämään sisälle tulla, niin pidä käskyt.

 

Alkutekstissä on sana Jumala. Herra Jeesus sanoi, että on vain yksi Jumala, joka on hyvä. Jumala yksin on hyvä. Molemmissa käännöksissä on huono valinta jättää Jumala sana pois tekstistä.

 

 Uuden maailman syntyessä

 

 

1992: Matt 19: 28 Jeesus sanoi heille: "Totisesti: kun Ihmisen Poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja hallita Israelin kahtatoista heimoa.

33/38: Matt 19: 28 Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.

 

1992 käännös kääntää jakeen väärin. King James Version sekä Vanha Biblia kääntävät alkutekstin mukaisesti tämän jakeen:

 

Biblia Matt 19: 28 Niin sanoi Jesus heille: totisesti sanon minä teille, te, jotka minua olette seuranneet, uudessa syntymisessä, kuin Ihmisen Poika istuu kunniansa istuimella, pitää myös teidän istuman kahdellatoistakymmenellä istuimella, tuomiten kahtatoistakymmentä Israelin sukukuntaa.

 

KJV Matt 19: 28 And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

 

Herra Jeesus puhui jakeessa opetuslapsilleen ja sanoi, että te jotka olette seuranneet minua uudestisyntymisessä (eläen uskossa Pyhässä Hengessä Jumalan armosta), kun Ihmisen Poika istuu kunniansa istuimella, te myös saatte tuomita (hallita) Israelin kahtatoista sukukuntaa. 1992 ja 33/38 käännökset kääntävät väärin jakeen alkupuolen sananjärjestyksen, sillä alkutekstissä on, että te jotka olette minua seuranneet uudestisyntymisessä.

 

1992 käännös kääntää myös väärin jakeen alkuosan kääntämällä uuden maailman syntyessä. Alkutekstissä ei ole sanoja uuden maailman syntyessä, vaan kreikankielen sana paliggenesia, joka tarkoittaa uudestisyntymistä. Herra Jeesus Kristus tarkoitti jakeessa 28 tätä tapahtumaa:

 

Ilm 20:6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

 

1992 käännöksen väärä käännös Matt 19:28 puhuu siitä kun Ihmisen Poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja hallita Israelin kahtatoista heimoa. Niin kuin aiemmin totesin, niin alkutekstissä ei ole Matt 19:28 sanoja uuden maailman syntyessä. Tämä väärä käännös voi johtaa, jotkut antikristuksen syliin, sillä Raamattu opettaa antikristuksesta, valhemessiaasta, joka tekee itsestänsä Jumalan ja luo uuden maailman järjestyksen (uuden maailman syntyminen) ja saa ihmiset seuraamaan häntä. Tämä antikristus ottaa myös vähäksi aikaa vallan Israelissa ja näin hallitsee Israelia. 1992 väärä käännös Matt 19:28 on kuin tehty mittatilaus työnä antikristukselle ja hänen joukoilleen. Uskon, että 1992 käännöksen takana ollut liberaalinen henki on tarkoituksella vääristänyt tämän Raamatun kohdan. Tästäkin kohdasta tulee esille kuinka 1992 käännös turmelee ja tuhoaa Raamatun alkuperäistä sanomaa ja lisää tekstiin ylimääräisiä sanoja, jotka eivät kuulu alkutekstiin ja muuttavat sanoman erilaiseksi kuin mitä alkutekstissä sanotaan.

 

 Ihmisen sydämestä lähtee haureus

 

 

1992:  Mark 7: 21 Juuri ihmisen sisältä, sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat

33/38: Mark 7: 21 Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat,

 

1992 käännös kääntää jakeen väärin. Alkutekstissä on jakeen lopussa sanat moikheiai (aviorikos) porneiai (haureus) ja phonoi (murhat). 1992 käännös käyttää sanaa siveettömyys, joka ei kerro sitä mitä alkuteksti sanoo. 1992 käännös on myös lisännyt ylimääräisiä sanoja, jotka ovat niiden mukana siveettömyys. 1992 käännös hukkaa ja hävittää tästä jakeesta ajatuksen aviorikoksesta ja huoruudesta. Eli tässä jakeessa on kysymys siitä, että aviorikos (moikheia) ja kaikenlainen esiaviollinen seksi (porneia) ovat syntejä. Porneia sana tarkoittaa että kaikenlainen seksi on syntiä, joka ei tapahdu miehen ja naisen kesken avioliitossa, eli pysyvässä parisuhteessa.

 

 Jumalanpilkka

 

 

1992:  Mark 7: 22 aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli.

33/38: Mark 7: 22 aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys.

 

1992 käännös on kääntänyt jakeen väärin kääntämällä Jumalanpilkka sanan sanalla herjaus. Kreikankielen tekstissä on sana blasphemia, joka tarkoittaa pilkkaa ja nimenomaan Jumalanpilkkaa.

 

Väisty luotani saatana

 

1992: Luuk 4: 8 Jeesus vastasi: "On kirjoitettu: 'Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.'"

33/38: Luuk 4: 8 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: ‘Sinun pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman’".

Molemmat käännökset jättävät jakeesta pois tärkeät sanat, jotka ovat alkutekstissä. Vanha Biblia kääntää jakeen oikein:

Biblia Luuk 4:8 Ja Jesus vastaten sanoi hänelle: mene matkaas minun tyköäni, saatana! sillä kirjoitettu on: Herraa sinun Jumalaas pitää sinun kumartaman ja häntä ainoaa palveleman.

Alkutekstissä on sanat väisty luotani saatana, jotka ehdottomasti olisi pitänyt kääntää Raamatun tekstiin. 1992 ja 33/38 käännökset ovat tehneet tässä pahan virheen, jättämällä pois sanoja, jotka kuuluvat alkutekstiin.

Isä meidän joka olet taivaissa

 

1992: Luuk 11:  2 Jeesus sanoi heille: "Kun rukoilette, sanokaa näin:-- Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
3 Anna meille päivästä päivään
jokapäiväinen leipämme.
4 Anna meille syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle, joka on meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen."

33/38: Luuk 11: 2 Niin hän sanoi heille: "Kun rukoilette, sanokaa: Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; (tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;)
3 anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme;
4 ja anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisellemme; äläkä saata meitä kiusaukseen; (vaan päästä meidät pahasta)."

 

Molemmat käännökset jättävät pois jakeen alkuosasta alkutekstiin kuuluvat sanat: "Isä meidän, joka olet taivaissa." 1992 käännös jättää pois jakeen lopusta sanat, jotka kuuluvat alkutekstiin: "vaan päästä meidät pahasta". Vanha Biblia kääntää jakeen oikein:

 

Biblia Luuk 11: 2 Niin hän sanoi heille: kuin te rukoilette, niin sanokaat: Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimes. Lähestyköön sinun valtakuntas. Tapahtukoon sinun tahtos niin maassa, kuin taivaassa.
3 Anna meille tänäpäivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
4 Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin kaikille meidän velvollisillemme anteeksi annamme. Ja älä johdata meitä kiusaukseen. Mutta päästä meitä pahasta.

 

1992 ja 33/38 käännökset kääntävät Matteuksen evankeliumin 6 luvussa tämän rukouksen oikein, mutta Luuk 11:2-4 ne kääntävät huonosti jättämällä oleellisen asian, joka on Isä meidän, joka olet taivaissa. Samoin 1992 käännös jättää lopun pois, eli sanat vaan päästä meidät pahasta. Matt 6 luvussa lukee "anna meille meidän velkamme anteeksi". Tässä kohden oleva kreikankielen sana opheilema tarkoittaa velkaa, mutta kuvaannollisesti myös syntiä.
 

 

Jumalan valtakunta on sisäisesti Jeesuksen opetuslapsissa

 

 

1992: Luuk 17: 20 Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi: "Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. 21  Eikä voida sanoa: 'Se on täällä', tai: 'Se on tuolla.' Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän keskellänne."

33/38:  Luuk 17: 20 ¶ Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla,
21 eikä voida sanoa: ‘Katso, täällä se on’, tahi: ‘Tuolla’; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä".

 

Herra Jeesus Kristus sanoi Jumalan valtakunnan olevan sisällisesti Hänen opetuslapsissaan. Kreikan tekstissä on sana entos, joka tarkoittaa sisäpuolella, sisään, sisällä ja sisäpuoli. Entos esiintyy kaksi kertaa UT:ssa, toinen kohta löytyy:

 

Matt 23:26 Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus (entos), että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!

 

1992 käännöksen käännös Luuk 17:21 on virheellinen ja johdattaa lukijan ymmärtämään, että Jumalan valtakunta on ulkopuolella ihmisen sydämen, kun taas 33/38 kääntää jakeen oikein. Jumalan valtakunta on Jeesuksen opetuslapsen sydämessä, koska Jumala antaa Jeesuksen opetuslapsille Pyhän Hengen, jonka kautta elämme jo sisäisesti Jumalan valtakunnassa, jossa elämme Jumalan valtakunnan lain mukaan, vaikka elämme vielä tässä maailmassa.

 

 

Minä olen

 

 

1992:  Luuk 22: 70 Silloin he kaikki kysyivät: "Oletko sinä siis Jumalan Poika?" Jeesus vastasi heille: "Itsepä te niin sanotte."

33/38: .Luuk 22: 70 Silloin he kaikki sanoivat: "Sinä siis olet Jumalan Poika?" Hän vastasi heille: "Tepä sen sanotte, että minä olen".

 

1992 käännös jättää kokonaan pois sanat Minä olen. Kreikankielen tekstissä on sanat ego eimi (Minä olen), joka tarkoittaa samaa kuin Jumala sanoi Moosekselle "Minä olen se, joka minä olen", joka on hepreaksi ehjee asher ehjee ja kreikaksi ego eimi ho oon.

 

Israelin kansan vanhimmat, ylipapit ja kirjanoppineet kysyivät Jeesukselta onko Hän Jumalan Poika, johon Jeesus vastasi: Te sen sanoitte, että Minä olen. Jeesuksen vastaus osoittaa, että Hän Jumalan Poika (ego eimi). 1992 käännös jättää kokonaan pois tärkeät sanat Minä olen, jotka osoittavat myös Jeesuksen jumaluuden. On täysin käsittämätöntä, että 1992 kääntäjät jättävät pois näin tärkeät sanat.

 

 

1992:  Mark 14: 60 Silloin ylipappi nousi paikaltaan, astui esiin ja kysyi Jeesukselta: "Etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä?" 61 Mutta Jeesus pysyi vaiti, hän ei vastannut mitään. Silloin ylipappi teki hänelle uuden kysymyksen: "Oletko Messias, ylistetyn Jumalan poika?" 62 "Olen", vastasi Jeesus, "ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien keskellä." 63 Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Mitä me enää todistajia tarvitsemme! 64 Kuulittehan, miten hän herjasi Jumalaa. Mitä ehdotatte?" Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että hän oli syyllinen ja ansaitsi kuoleman.

33/38:  Mark 14: 60 Silloin ylimmäinen pappi nousi ja astui esille ja kysyi Jeesukselta sanoen: "Etkö vastaa mitään? Mitä nämä todistavat sinua vastaan?"
61 Mutta hän oli vaiti eikä vastannut mitään. Taas ylimmäinen pappi kysyi häneltä ja sanoi hänelle: "Oletko sinä Kristus, sen Ylistetyn Poika?"
62 Jeesus sanoi: "Olen; ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä".
63 Niin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Mitä me enää todistajia tarvitsemme?
64 Te kuulitte hänen pilkkaamisensa. Mitä arvelette?" Niin he kaikki tuomitsivat hänet vikapääksi kuolemaan.

 

1992 ja 33/38 käännökset tekevät molemmat emämunauksen jättämällä Mark14:62 tekstistä pois Jeesuksen sanat Minä Olen, jotka ovat alkutekstissä.

 

 Jeesus ei rikkonut sapattia

 

 

1992: Joh 5: 18 Tämä vain lisäsi juutalaisten halua ottaa Jeesus hengiltä. Hänhän ei ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan vieläpä sanoi Jumalaa omaksi isäkseen ja teki siten itsestään Jumalan vertaisen.

33/38: Joh 5: 18 Sentähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa Isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi.

 

Tässä kohden 1992 käännös kääntää oikein, mutta 33/38 käännös on kääntänyt jakeen pahasti väärin. Alkuteksti kertoo, ettei Jeesus rikkonut sapattia. Herra Jeesus Kristus ei kumonnut sapattia, eikö Hän olisi voinut sitä mitenkään tehdä, sillä Hän itse sanoi ettei Hän tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Sapattikäsky kuului ja kuuluu Kymmeneen Käskyyn, eli Jumalan lakiin, jota Herra Jeesus Kristus ei kumonnut.

 

Orthodox Jewish Brit Chadasha käyttää Joh 5:18 sanoja shomer Shabbos, joka tarkoittaa sapatin pitäjää. Juutalaisten Uuden Testamentin tekstistä tulee hyvin esille se ajatus, että juutalaiset luulivat ettei Jeesus ole sapatin pitäjä, vaan rikkoi sapatin parantamalla sairaan sapatinpäivänä.

 

Jotkut opettavat Jeesuksen kumonneen sapatin ja he vetoavat opetuksessaan Johanneksen evankeliumin viidenteen lukuun ja jakeeseen viisi. 33/38 käännös on harhaanjohtava koska siinä esiintyy sana kumota (kumonnut). Alkukielen mukaisesti muut käännökset kääntävät rikkoa, ei kumota. Jakeen merkitys ja tarkoitus on sanoa, että juutalaiset luulivat Jeesuksen olevan sapatin rikkoja. Joh 5 luvussa Jeesus parantaa pyhäkössä sairaan miehen ja tämän tähden juutalaiset luulivat Jeesuksen rikkoneen sapatin, koska juutalaiset uskoivat ettei sapattina ollut lupa parantaa.

 

 

 Kristus elävän Jumalan Poika

 

 

1992: Joh 6: 69 Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan Pyhä."

33/38: Joh 6: 69 ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä."

 

Molemmat käännökset kääntävät jakeen pahasti väärin. Vanha Biblia kääntää jakeen oikein:

 

Biblia Joh 6: 69 Ja me uskomme ja olemme ymmärtäneet, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika?

 

Alkutekstin loppuosassa on sanat: Kristus, elävän Jumalan Poika. Kristus sana on kreikaksi Khristos, joka tulee heprean sanasta Mashiach, joka tarkoittaa Messiasta.

 

Joka uskoo Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo

 

 

1992: Joh 7:  38 Joka uskoo minuun, 'hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat', niin kuin kirjoituksissa sanotaan."

33/38: Joh 7: 38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat."

 

Molemmat käännökset kääntävät jakeen väärin muuttamalla alkutekstin järjestyksen väärään järjestykseen.

 

Alkutekstin mukainen oikea sanajärjestys kuuluu näin: Joh 7:38: Joka uskoo minuun, niin kuin Kirjoitukset (Raamattu) sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat.

 

Vanha Biblia kääntää jakeen oikein: Biblia 1776 Joh 7:38 Joka uskoo minun päälleni, niinkuin Raamattu sanoo, hänen kohdustansa pitää vuotaman elävän veden virrat.

 

33/38 kääntää väärin jakeen ja johdattaa lukijan harhaan siitä mitä Herra Jeesus Kristus oikeasti sanoi. 1992 käännös on myös huono ja johtaa harhaan siitä mitä Herra Jeesus Kristus sanoi. 1992 käännös sanoi, että joka uskoo minuun, 'hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat', niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Käännös johdattaa lukijansa uskomaan, että kun vain uskoo Jeesukseen, niin sisimmässä (sydämessä) kumpuavat elävän veden virrat (Pyhä Henki), niin kuin Kirjoituksissa sanotaan. Alkutekstin mukaan Jeesus sanoi, että joka uskoo Häneen, niin kuin Raamattu sanoo, niin hänen sisimmästään (sydämessään) on juokseva elävän veden virrat (Pyhä Henki). Herra Jeesus Kristus painotti, että Häneen tulee uskoa niin kuin Raamattu sanoo, ei siis uskoa miten vain, vaan nimenomaan siten kuin Raamattu sanoo. On eri asia uskoa Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo kun uskoa vain Jeesukseen, sillä itse kukin voisi uskoa Jeesukseen miten itse haluaa, joka ei ole oikein, sillä Herraan Jeesukseen Kristukseen tulee uskoa kuten Raamattu, Jumalan sana sanoo, ilmoittaa ja opettaa.

 

 Minun tulee tehdä Hänen töitänsä

 

 

1992: Joh 9: 4 Nyt, kun vielä on päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa. Tulee yö, eikä silloin kukaan kykene tekemään työtä.

33/38: Matt 9: 4 Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä.

 

Molemmat käännökset kääntävät tämän jakeen väärin. Vanha Biblia kääntää jakeen oikein alkutekstin mukaisesti:

 

Biblia Joh 9:4 Minun tulee tehdä hänen töitänsä, joka minun lähetti, niin kauvan kuin päivä on. Yö tulee, koska ei kenkään taida työtä tehdä.

 

Jakeessa on kyse siitä, että Herran Jeesuksen tulee tehdä Isänsä tekoja.

 

 Uskotko sinä Jumalan Poikaan?

 

 

1992: Joh 9: 35 Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos, ja tavatessaan tämän hän kysyi: "Uskotko Ihmisen Poikaan?"

33/38: Joh 9: 35 ¶ Ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos; ja hänet tavatessaan hän sanoi hänelle: "Uskotko sinä Jumalan Poikaan?"

 

1992 käännös kääntää väärin tämän kohdan, sillä alkutekstissä lukee: uskotko sinä Jumalan Poikaan. Ihmisen Poika on käsite, jolla nimitetään myös Herraa Jeesusta. Tässä kohtaa alkuteksti käyttää sanoja Jumalan Poika, joka tarkoittaa sitä, että myös Raamatunkäännöksen tulisi käyttää sanoja Jumalan Poika, eikä sanoja joita ei ole tekstissä.

 

 Te olette jumalia

 

 

1992: Joh 10: 33 Juutalaiset vastasivat: "Emme me sinua minkään hyvän teon tähden kivitä, vaan jumalanpilkan tähden. Sinä teet itsesi Jumalaksi, vaikka olet ihminen." 34 Jeesus vastasi: "Eikö teidän laissanne sanota: 'Minä sanoin: te olette jumalia.'? 35 Niitä, jotka saivat Jumalan ilmoituksen, sanotaan siis jumaliksi, eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi. 36 Isä on minut pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan. Kuinka te voitte väittää minun pilkkaavan Jumalaa, kun sanon olevani Jumalan Poika?

33/38: Joh 10: 33 Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi".
34 Jeesus vastasi heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: ‘Minä sanoin: te olette jumalia’?
35 Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli-ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin-
36 niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: ‘Sinä pilkkaat Jumalaa’, sentähden että minä sanoin: ‘Minä olen Jumalan Poika’?

 

Molemmat käännökset kääntävät Johanneksen evankeliumin kymmenennen luvun jakeet 33-36 vastoin Jumalan sanan opetusta. Kaikkivaltias Jumala on Jumala, mutta ihminen ei ole Jumala. Jakeessa 34 Jeesus vastaa sanomalle, että eikö teidän laissanne sanota: Minä sanoin: te olette Jumalia. VT:ssa on 613 käskyä ja lakia, mutta yhdessäkään näissä käskyissä ei sanota, että ihminen on Jumala. Mitä tämä sitten tarkoittaa ja mitä Jeesus todella sanoi? 2 Moos 7:1 ja psalmi 82 antavat meille siihen vastauksen. Laitan molemmat Raamatun kohdat näkyville käyttäen juutalaisten hepreasta englantiin käännöstä, jonka nimi on Jewish Publication Society Old Testament (JPS); lisäksi laitan näkyville muutaman sanan kohdalle sulkuihin alkukielen sanan:

 

(JPS) Ex 7:1 ¶ And the LORD said unto Moses: ‘See, I have set thee in God’s stead (Elohim)to Pharaoh; and Aaron thy brother shall be thy prophet.

 

(JPS) Ps 82: 1 ¶ A Psalm of Asaph. God standeth in the congregation of God; in the midst of the judges (Elohim) He judgeth:
2 ‘How long will ye judge unjustly, and respect the persons of the wicked? Selah
3 Judge the poor and fatherless; do justice to the afflicted and destitute.
4 Rescue the poor and needy; deliver them out of the hand of the wicked.
5 They know not, neither do they understand; they go about in darkness; all the foundations of the earth are moved.
6 ¶ I said: Ye are godlike (Elohim) beings, and all of you sons of the Most High.

7 Nevertheless ye shall die like men, and fall like one of the princes.’

 

Hepreankielessä on sana Elohim, joka tarkoittaa Jumalaa, tuomaria ja jumalallista. Kun on kysymyksessä Jumala, niin sana Elohim tarkoittaa Jumalaa sekä Jumalaa tuomarina, joka tuomitsee oikeudenmukaisesti. Kun sanaa Elohim käytetään ihmisestä, niin silloin tarkoitetaan Israelin kansan tuomareita tai puhutaan ihmisestä jumalallisena. Raamattu ei siis opeta, että ihminen on Jumala.

 

2 Moos 7:1 tarkoittaa, että Jumala asetti Mooseksen Itsensä sijaan, eli Jumalan sijaan, mutta ei Jumalaksi, sillä ihminen ei ole Jumala. Mooses oli Jumalan puhemiehenä, joka toimi Jumalan sijaan tuomalla sen viestin mitä Jumala Itse puhui faaraolle Mooseksen kautta.

 

Psalmi 82 kertoo alkutekstin mukaan, että Jumala seisoi Jumalan seurakunnassa tuomarien (Elohim) keskellä, jossa Hän (Jumala) tuomitsee. Tässä tulee esille se kuinka juutalaiset oikein käyttävät Elohim sanasta tuomari merkitystä kun on kysymys ihmisestä. Jakeet kahdesta neljään paljastavat sen, että kysymyksessä oli Israelin kansan tuomarit, koska näissä jakeessa Jumala sanoo, että miksi he tuomitsevat väärin pitäen vääryyden puolta sekä että köyhille ja apua tarvitseville tulisi tehdä oikein oikeutta. Ps 82:1 ei opeta, että ihminen on Jumala, sillä kysymys oli Israelin kansan tuomareista. Psalmi 82:6 sanoo alkutekstin mukaisesti, että Jumala sanoi; te olette jumalallisia (Elohim) ja Korkeimman lapsia (poikia), mutta kuitenkin te kuolette kuten ihmiset kuolevat. Tässä kohden kun on kysymys ihmisestä ja käytetään sanaa Elohim, niin se tarkoittaa jumalallista, ei Jumalaa, kuten juutalaiset ovat sen oikein kääntäneet. Raamattu ei opeta, että ihminen on Jumala.

 

Mitä tarkoittaa se kun Herra Jeesus sanoi; että Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: ‘Minä sanoin: te olette jumalia’? VT:ssa on 613 lakia ja käskyä, mutta yhdessäkään kohtaa ei sanota, että ihminen on Jumala. Psalmi 82 jakeessa 6 Jumala sanoo Minä sanon ja tähän Raamatun kohtaan Jeesus viittaa ja tarkoittaa, että ihminen on jumalallinen, mutta ei Jumala, sillä on vain yksi Jumala ja ihminen on ihminen, ei Jumala. Mitä Herra Jeesus tarkoitti lailla? Hepreankielen sana Torah tarkoittaa ensisijaisesti opetusta ja neuvoa ja vasta sitten lakia. Herra Jeesus tarkoitti Joh 10:34:ssa opetusta joka on Jumalan sanassa ja juuri tätä Psalmia 82, eikä yhtäkään VT:n 613 käskyistä.

 

Johanneksen evankeliumin 10 luvussa Herra Jeesus sanoi olevansa yhtä (alkuteksti; Minä ja Isä olemme yksi) Isänsä kanssa. Tämän tähden juutalaiset sanoivat Jeesuksen pilkkaavan Jumalaa, koska Hän teki itsensä Jumalaksi. Herra Jeesus on Jumalan Poika ja Jumala, mutta ei Isä, vaan yksi Isänsä kanssa. Juutalaiset eivät ymmärtäneet kuka Herra Jeesus oli, eikä Herra Jeesus pilkannut Jumalaa, vaikka juutalaiset niin luulivat ja kun he väärin luulivat Jeesuksen pilkanneen Jumalaa, niin he halusivat kivittää Jeesuksen. Raamattu opettaa Jeesuksen olevan Jumalan Poika ja Jumala, mutta ei Isä, eikä Raamattu opeta, että ihminen voisi olla Jumala, mutta ihminen voi olla jumalallinen silloin kun hänet on Jumalan armosta pelastettu ja oksastettu Jumalan seurakuntaan.

 

33/38:
2 Moos 4:

15 Ja puhu sinä hänelle ja pane sanat hänen suuhunsa. Ja minä olen sinun suusi apuna ja hänen suunsa apuna ja opetan teille, mitä teidän on tehtävä.
16 Ja hän on puhuva sinun puolestasi kansalle; niin hän on oleva sinulla suuna, ja sinä olet oleva hänellä jumalana.

 

1992:
2 Moos 4:

15 Puhu sinä hänelle ja pane sanat hänen suuhunsa, ja minä olen teidän kummankin kanssa, kun te puhutte, ja neuvon teille, mitä teidän tulee tehdä.
16 Hän puhuu sinun puolestasi kansalle ja on sinun suunasi, ja sinä olet hänelle kuin Jumala.

 

Jotkut opettavat, että ihminen voi olla Jumala tai jumala ja he perustelevat sen 2 Moos 4:15,16 kohdan kautta. Tuossa kohden molemmat käännökset kääntävät väärin. Juutalaisten (JPS) hepreasta englantiin käännös kääntää tämän jakein oikein:

 

JPS
Ex 4:

15 And thou shalt speak unto him, and put the words in his mouth; and I will be with thy mouth, and with his mouth, and will teach you what ye shall do.
16 And he shall be thy spokesman unto the people; and it shall come to pass, that he shall be to thee a mouth, and thou shalt be to him in God's stead.

 

Alkuteksti sanoo:
Puhu sinä hänelle ja pane sanat hänen suuhunsa ja Minä olen sinun suusi ja hänen suunsa ja opetan teille mitä teidän tulee tehdä. Ja on sinun puhemiehesi kansalle ja niin hän on oleva sinun suusi ja sinä olet oleva hänelle Jumalan sijaan.

 

Alkutekstin sanoma ei ole että Mooses on oleva Aaronille Jumala, vaan että Mooses puhuu Jumalan suuna Aaronille.

 

Raamattu ei opeta, että ihminen on Jumala. New Age uskonnot sekä antikristillisyys opettavat ihmisen olevan Jumala. Siksi on erittäin tärkeätä paljastaa tämäkin väärä käsitys ja luulo, että Raamattu opettaisi ihmisen olevan Jumala. Uskon, että antikristilliset voimat käyttävät hyväkseen näitä väärin käännettyjä Raamatun kohtia kuten tätä Joh 10 lukua. Mutta on tärkeätä tietää mitä Jumalan sana oikeasti opettaa, näin emme eksy vaan pysymme totuuden tiellä Jumalan armosta.

 

 

 Herra lisäsi seurakuntaan pelastuneet

 

 

1992: Apt 2: 47 He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä jotka pelastuivat.

33/38: Apt 2: 47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

 

Molemmissa käännöksissä on käännösvirhe jakeen loppuosassa. Alkuteksti sanoo, että Herra lisäsi seurakuntaan joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Vanha Biblia kääntää jakeen ajatuksen oikein:

 

Biblia Apt 2:47 Ja kiittäin Jumalaa olivat kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi joka päivä autuaaksi tulevaisia seurakunnalle.

 

Jakeen sanoma on erittäin tärkeä, koska alkuteksti sanoo, että Herra lisää pelastuneet seurakuntaansa. Seurakuntaan synnytään uudestisyntymisen kautta ja Herra itse lisää pelastuneen ihmisen seurakuntaansa. Ihminen voi liittyä kirkkokuntaan tai herätysliikkeeseen, mutta Jumalan seurakuntaan ei voi liittyä, koska siihen synnytään uudestisyntymisen kautta. Raamattu opettaa, että olemme kastetut yhdessä Hengessä yhdeksi ruumiiksi. Uskon kautta saamme luvatun Hengen. Uskon kautta uudestisynnymme ja uskon kautta Hän kastaa Pyhän Hengen kautta meidät yhdeksi ruumiiksi, näin opettaa Jumalan sana. Tuon uudestisyntymisen kautta uskovalle tulee halu kokoontua paikallisseurakunnan yhteyteen ja sitoutua rakentumaan ja rakentamaan seurakuntaa.
 

 

 Mikä estää kastamasta

 

 

1992: Apt 8: 36 Matkan jatkuessa he tulivat paikkaan, jossa oli vettä. Silloin hoviherra sanoi: "Tässä on vettä. Estääkö mikään kastamasta minua?" [ 37 Filippos sanoi hänelle: "Jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista." Hoviherra vastasi: "Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika."] 38 Hän käski pysäyttää vaunut, ja he molemmat, Filippos ja hoviherra, astuivat veteen, ja Filippos kastoi hänet.

33/38: Apt 8: 36 Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen; ja hoviherra sanoi: "Katso, tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua?"
37
38 Ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet.
 

 

1992 käännöksessä on jae 37 lähes samoin käännetty kuin alkutekstissä. 1992 käännöksessä on tässä kohden alaviite maininta, jossa sanotaan että jae puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista. 33/38 on jättänyt jakeen kokonaan pois tekstistä, ja siitä iso miinus tässä kohden 33/38 käännökselle. Tällä perusteella että jae puuttuu joistakin käsikirjoituksista on 33/38 jättänyt sen kokonaan pois ja 1992 käännöksessä on alaviite huomautus asiasta. Mutta puuttuuko jae tosiaan alkuperäisistä kirjoituksista? Ei puutu ja sen kykenee kuka vain todistamaan Apt luvun 8 jakeilla 36 ja 38.

 

Hoviherra kysyy jakeessa 38, että mikä estää kastamasta häntä. Jakeessa 38 sanotaan, että vaunut pysäytettiin ja Filippus ja hoviherra astuivat veteen ja Filippus kastoi hoviherran. 33/38 käännöksessä ja niissä "puuttuvissa" käsikirjoituksissa hoviherran kysymykseen ei vastata, vaan ilman minkäänlaista vastausta suoraan kastetaan. Todiste, että jae 37 kuulu alkuperäiseen tekstiin on se, jossa suora kysymys saa heti suoran vastauksen. On täysin päivänselvää, että alkuperäisessä tekstissä on ollut jae 37, sillä sen näkee selkeästi kun katsoo jakeiden kokonaisuuden ja tekstiyhteyden.  Filippus ei olisi jättänyt vastaamatta hoviherralle ja kastanut hänet suoraan ilman minkäänlaista vastausta. Syy miksi jae puuttuu joistakin käsikirjoituksista on Rooman katolinen kirkko, jonka opillisen perustan vesikasteesta tämä täydellisesti romuttaa. Siksi katolinen kirkko on peukaloinut joitakin käsikirjoituksia, ettei kirkon vesikaste opilta romahtaisi perustus.

 

Muun muassa kreikankielisestä tekstilaitoksesta, jonka nimi on Textus Receptus löytyy puuttuva jae, joka kuuluu käännettynä näin:


Apt 8:37; ja Filippus sanoi; jos uskot koko sydämestäsi niin on lupa. Ja hän vastasi minä uskon että Jeesus Kristus on Jumalan Poika.

Jakeessa 37 on kreikan sana joka tarkoittaa on lupa tai, joku on luvallista ja se on käännetty muualla Raamatussa aina tarkoittamaan lupaa. Hoviherra kysyy estääkö mikään kastamasta häntä, johon Filippus vastaa; jos uskot koko sydämestäsi niin on lupa. Järjestys on tässä Raamatun opettama, eli ensin sanan julistus ja parannuksen tekeminen Jumalan armosta ja uskossa sanan vastaanottaminen ja sen jälkeen vesikasteen vastaanottaminen. Tämä kohta todistaa myös sen, ettei ollut luvallista kastaa muita kuin uskoontulleita. Hoviherra kysyi oliko mitään estettä vesikasteen vastaanottamiseen, johon Filippus vastaa, että on luvallista kastaa vain niitä, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Raamatun todistuksen mukaan ei ole luvallista kastaa muita kuin, niitä jotka tehneet parannuksen ja tulleet uskoon.

Sana eksestin löytyy mm. seuraavista Raamatun kohdista, joissa näemme eksestin sanan olevan käännetty juuri oikein, eli lupa.

- Matt 12:2 Mutta kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänelle: "Katso, sinun opetuslapsesi tekevät, mitä ei ole lupa tehdä sapattina".
-
Matt 19:3 Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja he kiusasivat häntä sanoen: "Onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?"
-
Matt 19:3 Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja he kiusasivat häntä sanoen: "Onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?"
-
Luuk 20:22 Onko meidän lupa antaa keisarille veroa vai eikö?"
-
Apt 21:37 Ja kun oltiin kuljettamassa Paavalia sisälle kasarmiin, sanoi hän päällikölle: "Onko minun lupa sanoa sinulle jotakin?" Niin tämä sanoi: "Osaatko sinä siis kreikkaa ?

Textus Receptuksen tekstilaitos oli yleisesti hyväksytty ja käytössä 1800-luvun loppuun asti, jolloin monet Raamatun kääntäjät alkoivat käyttämään muita tekstilaitoksia. Apt 8:37 löytyy ainakin näistä Raamatun käännöksistä.

- King James version:
Acts 8:37
And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God.

- Jay. B. Green literal translation
Acts 8:37
And Philip said, If you believe from all the heart, it is lawful. And answering he said, I believe Jesus Christ to be the Son of God.
- Lutherin käännös
Ac 8:37
Philippus aber sprach: Glaubest du von ganzem Herzen, so mag’s wohl sein. Er antwortete und sprach: Ich glaube, daß Jesus Christus Gottes Sohn ist.
- Vanha Biblia
Apt 8:37 Mutta Philippus sanoi: jos sinä kaikesta sydämestä uskot, niin tapahtukoon. Hän vastasi ja sanoi: minä uskon Jesuksen Kristuksen Jumalan Pojaksi.
 

 Tänä päivänä minä sinut synnytin
 

 

1992: Apt 13:
32 "Me julistamme teille ilosanoman: Minkä Jumala lupasi meidän isillemme,
33 sen hän on täyttänyt
meille, heidän lapsilleen.
Hän on herättänyt Jeesuksen kuolleista, niin kuin toisessa psalmissa sanotaan:
-- Sinä olet minun Poikani,
tänä päivänä minä sinut synnytin.
34 Ja kun Jumala on
herättänyt Jeesuksen kuolleista, Jeesus ei enää
palaa katoavaisuuteen. Tästä Jumala on sanonut:
-- Sen pyhän ja lujan lupauksen, jonka Daavidille annoin, minä täytän teille.

33/38: Apt 13:
32 Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme, herättäen Jeesuksen,
33 niinkuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: ‘Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt’.
34 Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja katoavaisuuteen, siitä hän on sanonut näin: ‘Minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot’.
 

 

Molemmat käännökset kääntävät väärin tämän kohdan. Apt 13:33 on viittaus Psalmi 2:7, jotka molemmat käännökset kääntävät; että tänä päivänä minä sinut synnytin. Alkutekstissä ei ole ajatusta, että Jumala olisi synnyttänyt Jeesuksen. Psalmissa 2:7 on hepreankielen sana yalad qal-vartalossa, jossa se tarkoittaa tuoda esiin sekä synnyttää.

 

Ps 2:7 ¶ I declare concerning a statute: Jehovah said unto me, ‘My Son Thou art, I to-day have brought thee forth. Young's Literal Translation

 

Youngsin käännös kääntää jakeen oikein, eli Sinä olet Minun Poikani, tänä päivänä Minä olen tuonut sinut esiin. Apt 13:32-34 jaejakso todistaa, että kyseessä on esiin tuominen, ei synnyttäminen.

 

Apt 13:32-34 opettaa, että Jumala nosti Jeesuksen kuolleista viittamalla Psalmi 2:7. Jumala ei synnyttänyt Jeesusta nostaessaan Hänet kuolleista, vaan toi Hänet esiin, pois kuolleiden joukosta. Näin ymmärrämme, että synnytin sana on väärin käännetty ja oikea käännös olisi; Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä Minä toin sinut esiin.
 

 

Herran Jeesuksen veri pesee ja puhdistaa synnit

 

 

1992: Apt 22: 16 Älä vitkastele. Huuda avuksi hänen nimeään, nouse ja anna kastaa itsesi, anna pestä syntisi pois.'

33/38:  Apt 22: Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.’

 

Molemmat käännökset kääntävät jakeen väärin. King James Version kääntää jakeen oikein alkukielen mukaisesti:

 

Ac 22:16 And now why tarriest thou? arise, and be baptized, and wash away thy sins, calling on the name of the Lord

 

Apt 22:16 alkutekstin mukaan: Ja nyt mitä viivyttelet? Nouse, anna kastaa itsesi, ja pestä pois syntisi, avuksi huutaen Herran nimeä.

 

1992 ja 33/38 käännökset ovat kääntäneet jakeen sanajärjestyksen väärään järjestykseen. Virheellisestä käännöksestä (1992 ja 33/38) saa sellaisen kuvan, että vesikasteessa pestään pois synnit, mutta näin ei asia kuitenkaan ole. Alkutekstin mukainen sanajärjestys sanoo oikein, eli synnit pestään pois avuksi huutaen Herran nimeä, joka tarkoittaa uskomista Herraan Jeesukseen. Molemmat käännökset ovat jättäneet pois sanan Herra. Alkuteksti painottaa nimenomaan sitä, että synnit pestään pois avuksi huutaen Herran nimeä.

 

Raamattu opettaa, että kun ihminen tekee parannuksen ja uskoo Jeesukseen, niin Jeesuksen veri tuo puhdistuksen synneistä ja syntien anteeksiantamuksen:

 

Mark 14:24 Ja hän sanoi heille: "Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monen edestä.

 

Luuk 22:20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.

 

Apt 20:28 Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut.

 

Efes 1:7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

 

Kol 1:20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa

 

1 Joh 1:7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
 

 

Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta?

 

 

1992: Room 3:  31 Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.

33/38: Room 3: Teemmekö siis lain mitättömäksi (katargeo) uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme (histemi) lain.

 

1992 kirkkoraamattu kääntää Room 3:31 loppuosan väärin lisäämällä siihen sanan jota ei ole alkutekstissä. Alkuteksti sanoo, että me vahvistamme lain ja 1992 käännös sanoo, että vahvistamme sen mitä laki sanoo. 1992 käännös lisää tekstiin sanan sanoo, jota ei ole alkutekstissä. 1992 käännöksen lisäys muuttaa jakeen merkitystä. Alkuteksti painottaa lain vahvistamisella elämistä sen mukaisesti, mutta 1992 käännös kääntää lievimmin, eli vahvistamme sen mitä laki sanoo, joka tarkoittaa, että voit vahvistaa sen mitä laki sanoo, kun alkuteksti sanoo että me vahvistamme lain, joka tarkoittaa, että elämme sen mukaisesti. Raamatun kokonaisopetuksen valossa Paavali ei tietenkään tarkoittanut lain vahvistamisella vanhan liiton 613 käskyä, vaan Kymmentä käskyä. Kysymys ei ole lain täyttämisestä, eikä lain tekojen tekemisestä, vaan uskon teoista, jotka Pyhä Henki Jumalan armosta vaikuttaa Herran Jeesuksen opetuslapsissa.

 

Room 3:31 νόμον οὖν καταργοῦμεν διὰ τῆς πίστεως; μὴ γένοιτο, ἀλλὰ νόμον ἱστάνομεν.

Alkutekstissä loppuosa menee näin:  me vahvistamme (histemi) lain. Jakeessa on kreikan sana katargeo (mitättömäksi), joka tarkoittaa hävittää, tuhota, lakkauttaa, lopettaa ja tehdä loppu jostakin. Histemi sana tarkoittaa kreikaksi seisoa, asettaa, vahvistaa ja olla jonkin puolella.

 

Paavali opetti että usko ei kumoa ja poista lakia, vaan että uskon kautta me vahvistamme lain. Kun tutkimme koko Raamatun kokonaisopetusta, niin ymmärrämme, että Paavali tarkoitti tällä lain vahvistamisella Kymmentä Käskyä, ei kaikkia 613 vanhassa liitossa olleita lakeja.

Jeesus sanoi ettei Hän tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Mikä oli tuo laki, jonka Jeesus jätti voimaan ja jota Hän ei kumonnut? Tämä laki on kymmenen käskyä, jotka olivat liitonarkin pohjalla:

2 Mo 24:12 ¶ Ja Herra sanoi Moosekselle: "Nouse minun tyköni vuorelle ja ole siellä, niin minä annan sinulle kivitaulut ynnä lain ja käskyt, jotka minä olen kirjoittanut heille opetukseksi".

2Mo 25:16 Ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan.

2Mo 40:20 Sitten hän otti lain, pani sen arkkiin ja kiinnitti arkkiin korennot ja asetti armoistuimen arkin päälle.

5Mo 10:2 Minä kirjoitan niihin tauluihin ne sanat, jotka olivat entisissä tauluissa, niissä, jotka sinä murskasit; pane ne arkkiin.’

Jumala käski laittamaan lain, eli kymmenen käskyä liiton arkkiin, jota myös kutsutaan nimellä lain arkki, koska Jumalan laki oli siellä:

2Mo 25:22 Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta, niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat lain arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi israelilaisille säädän

Kymmenen käskyä ei ole laki meille, joka meidän pitäisi täyttää, vaan ohje ja opetus miten meidän tulee elää. Vapaus Kristuksessa Uudessa Liitossa ei kehota meitä elämään vastoin kymmentä käskyä, vaan niiden mukaisesti, mutta ei lain käskynä, vaan Jumalan armosta uskon tekona, jota Hän vaikuttaa meissä Pyhän Hengen kautta. Raamatussa VT:ssa on Israelilaisille annettu 613 käskyä. Nämä 613 käskyä olivat käskyjä ja säädöksiä, jotka olivat annetut israelilaisille, että he olisivat pyhä kansa erotettu muista kansoista palvelemaan elävää Jumalaa. Mitä olivat kaikki muut lait ja käskyt, kun vain kymmenen käskyä olivat lain arkissa? Niiden tarkoitus oli myös erottaa Israelin kansa muista kansoista palvelemaan Jumalaa. Mutta nämä 603 käskyä Jeesus kumosi, mutta ei kymmentä käskyä. Tietenkin jos jokin näistä 603 käskystä pitää yhtä kymmenen käskyn kanssa on se hyvä ja sovelias rakennusaine Uudessa Liitossa.

Esim. käsky, jossa käsketään kivittää huorintekijä on kumoutunut, sillä Uudessa Liitossa ei anneta käskyä huorintekijän kivittämisestä:

1 Kor 5:
9 ¶ Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi huorintekijäin kanssa;
10 en tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta.
11 Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa.

Varsinkin jotkut messiaaniset piirit (eivät kaikki) opettavat, että Uudessa Liitossa on voimassa kaikki 613 käskyä. Mutta tämä huorintekijä esimerkki osoittaa meille ettei vanhan liiton opetus siitä ole enää voimassa. Paavali antoi uudet ohjeet Uuden Liiton kansaa varten. Valitettavasti on sellaistakin opetusta joidenkin messiaanisten juutalaisten keskuudessa (ei kaikkien), että uutta liittoa ei ole edes olemassa, vaan vanha uudistettuna Jeesuksen uhrilla.

Uudessa Liitossa ei enää vaelleta käskyjä täyttäen, sillä Jeesus täytti lain meidän puolestamme. Olemme siis vapaat käskyjen täyttämisestä, mutta emme vapaat Jumalan käskyjen noudattamisesta, sillä Jeesus ei vapauttanut meitä laittomuuteen, joka on yhtä kuin synnissä eläminen. Uudessa Liitossa saamme voiman ja halun Pyhässä Hengessä rakastaa Jumalaa ja rakkaudesta Jumalaan saamme elää Hänen opetuksensa mukaisesti. Uuden Liiton uskova kasvaa uskossa Jumalan armosta, jonka seurauksena hän kasvaa elämään myös kymmenen käskyn mukaisesti. Jumalan käskyjen noudattaminen Uudessa Liitossa ei ole käskyjen ja lain täyttämistä, vaan sydämen halusta ja rakkaudesta Jumalaan haluamme vaeltaa siten kuin Hän meille sanassaan opettaa. Kysymys ei siis ole lain täyttämisestä tai lain tekojen tekemisestä, vaan elämää Pyhässä Hengessä, jossa elämme uskon tekojen mukaisesti Jumalan armosta, jossa kasvamme elämään myös Kymmenen Käskyn opetuksen mukaista elämää.

 

Elämän Hengen laki Jeesuksessa Kristuksessa

 

 

1992:  Room 8: 2 Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

33/38: .Room 8: 2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

 

Alkutekstissä ei ole sanaa yhteydessä, joka on 1992 kääntäjien lisäys. Alkuteksti sanoo, että elämän Hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut synnin ja kuoleman laista. Jakeessa on kysymys olemisesta Kristuksessa Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu. Yhteydessä on väärä käännös, joka johdattaa lukijan lukemaan, että hänet on vapautettu Jeesuksen yhteydessä synnin ja kuoleman laista, eikä Jeesuksessa Kristuksessa, vaikka alkuteksti sanoo, että meidät on vapautettu Jeesuksessa Kristuksessa. 1992 käännös johdattaa lukijan uskomaan lut. kirkon opin mukaisesti, jossa riittää kun on kirkon julistamassa yhteydessä (kirkon jäsenyys sekä kaste ja ehtoollinen) ja näin pelastuu, mutta alkutekstin mukaisesti meidät on pelastettu ja vapautettu kun Jumalan armosta olemme Jeesuksessa Kristuksessa, jonka sinettinä Jumala asuu meissä Pyhän Hengen kautta.

 

1992: Gal 3:14 Näin tapahtui, jotta kaikki muutkin kansat Kristuksen Jeesuksen yhteydessä saisivat Abrahamille luvatun siunauksen ja me häneen uskovina saisimme luvatun Hengen.

 

Gal 3:14 on myös lisätty jakeeseen sana yhteydessä, jota ei ole alkutekstissä. Gal 3:14 on alkutekstissä: että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

 

1992 käännöksen kääntäjät tuovat tähänkin jakeeseen kirkollisen yhteyden käsitteen, jossa kirkon jäsen on kirkon väärän opetuksen mukaan Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, kun pappi valaa kastevettä kolme kertaa sylivauvan päähän. Näin valheellisesti kirkon jäsenille uskotellaan, että he ovat Jeesuksen yhteydessä, vaikka todellisuudessa he ovat uudestisyntymättömiä ja synnin ja saatanan vallan orjuudessa ilman parannusta ja uskoa Jeesukseen Kristukseen. Kirkon sisällä on tietenkin myös pelastuksen sisäpuolella olevia Jeesuksen opetuslapsia, mutta he ovat pelastuneet, siksi koska ovat ottaneet vastaan Jumalan armosta pelastuksen tehtyään parannuksen jossa he ovat tunnustaneet syntinsä Herralle ja alkaneet uskomaan Herraan Jeesukseen Kristukseen. Kirkon sakramentit eivät pelasta ketään, vaan Jumalan armo, joka johtaa ihmisen tekemään parannuksen ja uskomaan Herraan Jeesukseen Kristukseen.

 

Jumala ei kutsumistaan kadu

 

1992: Room 11:29: Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua.

33/38 Room 11:29: Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu.
 

 

Molemmat käännökset kääntävät jakeen väärin. Monet opettavat väärin tuohon jakeeseen perustuen, että jos uskova luopuu Herrasta Jeesuksesta, niin hänellä olisi siitä huolimatta yhä Herralta saadut armolahjat. Eli hän  siis voisi edelleen puhua kielillä tai profetoida. 1992 sanoo jopa niin voimakkaasti, että Jumala ei peruuta antamaansa lahjoja ja kutsua.

Kun tutkin tuota jaetta alkutekstin valossa ja vertasin muutamiin muihin käännöksiin, niin huomasin, että 33/38 kääntää jakeen väärin. Alkutekstissä on sana ametameletos, joka tarkoittaa ei voi katua.

Alkutekstin mukaan jae kuuluu näin: Katumattomia ovat lahjat ja Jumalan kutsu.

Tämä jae (Room 11:29) tarkoittaa sitä, että ihmisten ei tarvitse katua (pitää huonona) Jumalan lahjoja ja kutsumista Jumala lapseuteen. Tämä ei siis tarkoita syntien katumista, vaan ettei uskovan tarvitse katua (pitää huonona) Jumalan antamaa pelastusta ja Hänen lahjojaan (armolahjat, usko ja kaikki mitä Hän antaa lapsilleen. Totta kai on myös niin, että Jumala itse ei voi katua lahjojaan ja kutsumistaan, mutta voi ne peruuttaa ja poistaa jos uskova lopullisesti hylkää Jumalan.

Youngsin käännös on onnistunut kääntämään jakeen alkutekstin mukaisesti:

Ro 11:29 for unrepented of are the gifts and the calling of God;

Armolahjoja voi käyttää väärin tiettyyn vaiheeseen saakka kasvamattomuuden tähden. Mutta tietenkin Jumala kasvattaa meitä käyttämään armolahjoja oikein kuten Hän myös opetti Korinton seurakuntaa Paavalin kautta. Jumalan voima, rakkaus Pyhässä Hengessä ja hengellinen elämä ovat ne avaimet joiden kautta armolahjat toimivat Jumalan tahdon mukaan.

Mutta jos ihminen on kovasydäminen ja kapinoi Jumalaa vastaan ja elää vääryydessä eikä halua tehdä parannusta, niin silloin tietenkin Jumala ottaa pois lahjansa (armolahjat myös) sekä myös pelastuksen, jos uskova haluaakin palvella syntiä ja saatanaa eikä Jumalaa.

Jos uskova luopuu Jumalasta, niin ne armolahjat, joita hänellä oli uskovana Jumala ottaa pois ja hyvin usein niiden tilalle tulee toinen henki, eli saatanan henki eksyttävine "lahjoineen", joiden kautta saatana koittaa jäljitellä ja matkia Jumalan tekoja sekä eksyttää ihmisiä pois Jumalan totuudesta ja rakkaudesta.

Korinton seurakunnassa uskovat olivat kasvamattomuuden tilassa ja siksi Jumala Paavalin kautta opetti seurakuntaa kuinka tulisi elää Jumalan rakkauden voiman kautta hengellisesti, että armolahjat voivat toimia Jumalan tahdon mukaisesti.

 

Huorintekijät

 

1992: 1 Kor 6:9 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet,

33/38: 1Kor 6:9 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,

 

1992 käännös kääntää väärin jakeen keskiosassa olevan kreikankielen sanan pornos, joka tarkoittaa miestä joka myy itseään harrastaessaan seksiä, eli miesprostituutiota. Kysymyksessä ei ole siis siveettömyys sana, vaan huorintekeminen ja 33/38 kääntää jakeen oikeaan suuntaan. Tietenkin kaikenlainen prostituutio on syntiä. Tässä jakeessa prostituutio on lueteltu synniksi, jonka harjoittajat eivät peri Jumalan valtakuntaa ja ja se koskee niin prostituoitua kuin siitä maksavaa henkiöä.

 

1992 käännös ei jakeen lopussa käännä väärin, mutta se sama liberaalinen henki, joka on kääntänyt 1992 kirkkoraamatun tulkitsee että homous ei ole synti, vaikka Raamattu sanoo niin VT:ssa kuin UT:ssa (myös tässä 1 Kor 6:9 kohdassa) että homous on synti.

 

Eräs liberaaliteologian harhatulkinta 1 Kor 6:9 johtuu samasta ajatuksesta, jonka New International Version (NIV) on väärin kääntänyt:

(NIV) 1 Cor 6:9
Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: Neither the sexually immoral nor idolaters nor adulterers nor male prostitutes nor homosexual offenders

 

Niv kääntää väärin sanomalla, että homoseksuaali rikollinen ei peri taivasten valtakuntaa. Toisin sanoen liberaalinen harhaoppi opettaa tuon väärin käännetyn jakeen perusteella, että homo pääsevät taivaaseen, kunhan elävät siten etteivät elä rikollista elämää.

 

1 Kor 6:9 alkutekstin mukaisesti opettaa meille selkeästi, että homoseksuaalisuus on synti, jonka harjoittajat eivät pääse Jumalan valtakuntaan. 1 Kor 6:9 on kreikankielisessä tekstissä jakeen lopussa kaksi kreikkalaista sanaa (malakos ja arsenokoites). Malakos tarkoittaa epämiehekästä, pojan ja miehen välistä seksiä, miestä joka harjoittaa epänormaalia seksiä ja miesprostituutiota. Arsenokoites tarkoittaa homoseksuaalia, miestä joka makaa miehen kanssa.

 

1 Kor 6:9 sanoma on syvällisempi kuin  mitä 1992 ja 33/38 kääntävät. Jakeen lopussa sanotaan siis että pedofilia, pojan ja miehen välinen seksi, homoseksuaalisuus sekä miesprostituutio on syntejä, joiden harjoittajat eivät peri taivasten valtakuntaa.

 

Jos olet kutsuttu orjana

 

 

1992: 1 Kor 7: 21 Jos olit orja, älä siitä välitä. Vaikka voisit päästä vapaaksikin, pysy mieluummin orjana.

33/38: . 1 Kor 7: 21 Jos olet kutsuttu orjana, älä siitä murehdi; mutta vaikka voisitkin päästä vapaaksi, niin ole ennemmin siinä osassasi.

 

Molemmat käännökset kääntävät jakeen loppuosan väärin. Alkutekstin mukaan jakeen loppuosassa lukee näin: mutta jos voit päästä vapaaksi, niin käytä se mieluummin. Alkuteksti kehottaa orjia valitsemaan vapauden mieluummin kuin orjuuden jos heillä olisi mahdollisuus vapautua.

 

 Joka naittaa tyttärensä tekee hyvin

 

 

1992: 1 Kor 7: 36 Joku ehkä arvelee menettelevänsä sopimattomasti morsiantaan kohtaan, kun hän tuntee tähän ylivoimaista halua eikä voi sille mitään. Hän saa kuitenkin tehdä niin kuin haluaa, se ei ole väärin, he voivat mennä naimisiin. 37 Mutta jos joku ei tunne voittamatonta pakkoa vaan hallitsee tahtonsa ja pysyy lujasti päätöksessään säilyttää morsiamensa koskemattomana, hän tekee oikein. 38 Se, joka menee morsiamensa kanssa naimisiin, tekee siis oikein, mutta se, joka ei mene, tekee vielä paremmin.

33/38: 1 Kor 7: 6 ¶ Mutta jos joku arvelee tekevänsä väärin tytärtänsä kohtaan, joka on täydessä naima-iässä, ja jos kerran sen pitää tapahtua, niin tehköön, niinkuin tahtoo; ei hän syntiä tee: menkööt naimisiin.
37 Joka taas pysyy sydämessään lujana eikä ole minkään pakon alainen, vaan voi noudattaa omaa tahtoansa ja on sydämessään päättänyt pitää tyttärensä naimattomana, se tekee hyvin.
38 Siis, joka naittaa tyttärensä, tekee hyvin, ja joka ei naita, tekee paremmin.

 

1992 käännös kääntää tämän kohdan väärin ja 22/38 kääntää sen melko lailla alkutekstin mukaisesti.

 

Jakeessa 36 ei ole alkutekstissä sanaa morsian, eikä siellä lue mitään ylivoimaisesta halusta, jolle ei voi mitään. Alkuteksti käyttää sanaa parthenos, joka tarkoittaa neitsyttä. Kun katsomme tätä kohtaa koko tekstiyhteyden valossa, niin on kysymys isästä ja tyttärestä, eikä miehestä ja hänen morsiamestaan, kuten 1992 väärin kääntää. Alkutekstissä ei lue mitään voittamattomasta pakosta, eikä naimisiin menosta morsiamen kanssa, vaan siitä, että isä voi joko naittaa tyttärensä avioliittoon tai olla naittamatta. Siihen aikaan oli yleistä, että isät olivat mukana tyttärensä aviomiehen valinnassa.

 

1992 käännös kääntää tämän kohdan täysin vastoin alkutekstiä ja antaa jakeille ihan erilaisen merkityksen kuin alkutekstissä on. Kun lukija lukee tätä kohtaa 1992 käännöksestä, niin hän voi päätyä jopa (ei välttämättä, mutta mahdollisesti näin voi tulkita) sellaiseen virheelliseen tulkintaan, että jos hän seurustelee ja tuntee ylivoimaista pakkoa (himoa) seuralaiseensa, niin hän voi toteuttaa himonsa (seksi ennen avioliittoa), eikä tee siinä mitään väärin. Tällainen tulkinta on kuitenkin väärä, sillä seksi ennen avioliittoa on synti. Samoin 1992 käännös kääntää tämän kohdan täysin väärin.
 

 

 Maailmassa ei ole yhtään epäjumalaa

 

 

1992: 1 Kor 8:  4 Epäjumalille uhratun lihan syömisestä sanon näin: Me tiedämme, ettei epäjumalia ole olemassa, on vain yksi ainoa Jumala. 5 Onhan tosin sekä taivaassa että maan päällä niin sanottuja jumalia, moniakin jumalia ja herroja, mutta 6 meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin, ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät

33/38: 1 Kor 8: 4 ¶ Mitä nyt epäjumalille uhratun lihan syömiseen tulee, niin tiedämme, ettei maailmassa ole yhtään epäjumalaa ja ettei ole muuta Jumalaa kuin yksi.
5 Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja,
6 niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.

 

Molemmat käännökset kääntävät jakeen 4 väärin ja vastoin Jumalan sanaa. King James Version kääntää jakeen 4 alkutekstin mukaisesti:

 

(KJV) 1 Cor 8: 4 ¶ As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one.
5 For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, (as there be gods many, and lords many,)
6 But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him.

 

KJV kääntää alkutekstin mukaisesti jakeen keskiosan, jonka tulisi olla käännetty näin: me tiedämme, että epäjumala ei ole mitään maailmassa.

 

1992 ja 33/38 käännökset kääntävät jakeen 4 täysin väärin sekä vastoin Jumalan sanaa. Raamattu opettaa, että on olemassa epäjumalia:

 

Ps 96:5 Sillä kaikki kansojen jumalat ovat epäjumalia (elil), mutta Herra on tehnyt taivaat.

 

Hepreankielen sana elil tarkoittaa epäjumalaa ja väärää jumalaa.

 

 Kyky toimia johtajana

 

 

1992:  1 Kor 12: 28 Jumala on seurakunnassaan asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on voima tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimia johtajana tai puhua kielillä.

33/38: 1 Kor 12: 28 Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä.

 

Alkutekstissä on sana kybernesis, joka tarkoittaa hallita. Jakeessa ei ole sanoja toimia johtajana, vaan hallita. 1992 käännös kääntää väärin tämän jakeen. 1992 käännös tulkitsee väärän seurakunnan johtamisen mallin mukaisesti tämän kohdan. UT opettaa selkeästi, että yksi mies ei johda paikallisseurakuntaa, vaan ryhmä miehiä, jotka ovat vanhimmat ja paimenia sekä johtajia.

 

Linkki: Johtajuus Jumalan seurakunnassa   
 

 

 Puhuu salaisuuksia hengessä

 

 

1992:  1 Kor 14: 2 Kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille vaan Jumalalle; kukaan ei ymmärrä häntä, Hengen valtaamana hän puhuu salaisuuksia.

33/38: 1 Kor 14: 2 Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle; ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä.

 

1992 käännös kääntää väärin jakeen loppuosan. Jakeessa ei ole alkutekstissä sanaa valtaamana, vaan se on kääntäjien oma lisäys ja tulkinta. Hengen valtaamana ei kuvaa ollenkaan Pyhän Hengen työtä, eikä armolahjojen tervettä toimintaa. Hengen valtaamana kuvaa okkultistien henki kokemuksia, jossa henki valtaa heidät ja pakottaa tekemään sitä sun tätä. Raamattu ei käytä Pyhän Hengen työstä käsitettä Hengen valtaamana, sillä Pyhän Hengen työ Jeesuksen opetuslapsissa perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä pakottavaan valtaamiseen.

 

 

Jumala sovitti ihmisen


 

1992: 2 Kor 5: 19 Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan; meille hän uskoi sovituksen sanan. 20 Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta: suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. 21 Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.

33/38 2 Kor 5: 19 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.
20 Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.
21 Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

 

1992 käännös jättää pois olennaisen sanan Jumalan pelastusoperaatiossa ja korvaa sen itse keksimällään sanalla. 2 Kor viidennessä luvussa ei ole sanaa sovinto, vaan sana sovitus (kreik. katallasso).

 

Kreikankielen sana katallasso tarkoittaa Jeesuksen Kristuksen suorittamaa sovitustyötä, eli lunastustyötä, jossa Herra Jeesus Kristus vuodatti verensä ja kuoli meidän puolestamme ja toi syntien anteeksiantamuksen niille, jotka uskovat Häneen. 1992 käännöksen sovinto sana häivyttää edellä mainitun olennaisen osan Raamatun sanomaa koskien Jumalan valmistamaa pelastusta Jeesuksen Kristuksen veren ja kuoleman kautta.

 

1992 kääntää, että Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon. Jumalan ei tarvitse tehdä sovintoa ihmisen kanssa, sillä Jumala ei ole tehnyt syntiä, vaan ihminen on tehnyt syntiä Jumalaa vastaan ja tarvitsee sovituksen synneilleen. 1992 käännös johdattaa lukijan ymmärtämään, että Jumala on tehnyt sovinnon Kristuksessa maailman kanssa, eli kun Kristus kuoli ja ylösnousi, niin Jumala teki sovinnon. 33/38 kääntää jakeen oikein ja johdattaa lukijan ymmärtämään, että Jumala sovitti Kristuksessa maailman, eli ne jotka tekevät parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen, niin he ovat sovitetut, eikä Jumala ole tehnyt sovintoa koko maailman kanssa.

 

Kristus on teissä voimallinen

 

1992: 2 Kor 13: 3 Tehän kaipaatte todistetta siitä, että minussa puhuu Kristus. Hän ei ole teidän edessänne heikko, vaan näyttää voimansa teidän keskuudessanne

33/38:  2 Kor 13: 3 koska te etsitte todistetta siitä, että minussa puhuu Kristus, joka ei ole heikko teitä kohtaan, vaan on teissä voimallinen.

 

1992 käännös kääntää jakeen väärin. sillä tekstiyhteys huomioon ottaen tässä jakeessa on kreikan sana en, joka tulisi kääntää jonkun sisällä, eli teissä. 33/38 kääntää jakeen alkutekstin mukaisesti. Jakessa on kysymys siitä kun Kristus asuu opetuslapsissaan Pyhän Hengen kautta, siksi on kysymyksessä, että Kristus on teissä voimallinen, eikä näyttää voimansa teidän keskuudessanne.

 

Jeesus Kristus on teissä

 

1992: 2 Kor 13: 5 Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Pankaa itsenne koetteelle. Ettekö huomaa, että Jeesus Kristus on teidän keskellänne? 33/38:  2 Kor 13:5:  Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta.

 

1992 käännös kääntää jakeen väärin. sillä tekstiyhteys huomioon ottaen tässä jakeessa on kreikan sana en, joka tulisi kääntää jonkun sisällä, eli teissä. 33/38 kääntää jakeen alkutekstin mukaisesti. Jakessa on kysymys siitä kun Kristus asuu opetuslapsissaan Pyhän Hengen kautta, siksi on kysymyksessä, että Jeesus Kristus on teissä, ei teidän keskellänne.

 

 Ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus

 

 

1992: Gal 6: 15 On samantekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ympärileikkaamaton. Tärkeää on, että hänet on luotu uudeksi.

33/38: Gal 6: 15 Sillä ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus.

 

Molemmat käännökset kääntävät jakeen väärin. King James Version kääntää jakeen alkutekstin mukaisesti:

 

KJV Ga: 6:15 For in Christ Jesus neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision, but a new creature.

 

Alkutekstissä lukee, että Jeesuksessa Kristuksessa ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesuksessa Kristuksessa ei juutalaisuus eikä pakanoiden uskomukset ole mitään, vaan uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa merkitsee ja on tärkeää.
 

 

 Notkistan polveni

 

 

1992: Ef 3: 14 Tämän vuoksi minä polvistun Isän eteen, 15 hänen, jonka asemaa jokainen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa.

33/38: Ef 3: 14 ¶ Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä,
15 josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä,

 

Molemmat käännökset jättävät pois jakeesta 14 sanat, jotka ovat alkutekstissä: "meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isän puoleen". Molemmat käännökset kääntävät väärin jakeen 15, joka menee alkutekstin mukaan näin: "josta kaikki sukukunnat taivaissa ja maan päällä saa nimensä".

 

1992 kääntää jakeen 15 täysin väärin ja on lisännyt sinne ihan oman ajatuksensa. Alkuteksti ei sano, että Jumalan asema kuvastaa jokaisen isän ja lapsen suhdetta taivaassa ja maan päällä. Tämä on 1992 kääntäjien oma lisäys ja ajatus. Alkuteksti sanoo, että josta kaikki sukukunnat taivaissa ja maan päällä saa nimensä. 1992 käännöksen Ef 3:15 näyttää sen millä tavalla tätä käännöstä on käännetty; joka on käännetty monin paikoin mielivaltaisesti täysin väärin lisäämällä kääntäjien omia ajatuksia käännökseen. 1992 käännöksen kääntämisperiaate on todella surkea ja huono.

 

Vanha Biblia kääntää jakeen kaikista lähemmäksi alkutekstiä:

 

Biblia Ef 3: 14 ¶ Sentähden kumarran minä polveni meidän Herran Jesuksen Kristuksen Isän puoleen,
15 Joka kaikkein oikia Isä on, jotka taivaissa ja maassa lapsiksi kutsutaan,

 

 Hengen hedelmä on kaikessa hyvyydessä

 

 

1992:  Ef 5: 9 Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. 33/38: Ef 5: 9 -sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä-

 

Molemmat käännökset kääntävät jakeen väärin. Vanha Biblia kääntää jakeen oikein:

 

Biblia Ef 5: 9 (Sillä Hengen hedelmä on kaikessa hyvyydessä ja vanhurskaudessa ja totuudessa,)

 

 Kunhan Kristusta julistetaan

 

1992: Fil 1: 15 Jotkut tosin julistavat Kristusta vain kateudesta ja riidanhalusta, mutta toiset vilpittömin mielin. 16 Nämä toimivat rakkaudesta, koska tietävät, että minun tehtäväni on puolustaa evankeliumia. 17 Nuo toiset taas julistavat Kristusta juonittelunhalusta, epäpuhtain mielin, ja uskovat näin tuottavansa minulle murhetta täällä vankeudessani. 18 Mutta ei sillä väliä! Minä iloitsen siitäkin, kunhan Kristusta vain kaikin tavoin julistetaan, oli tarkoitus vilpitön tai ei.

33/38: Fil 1:15 Muutamat tosin julistavat Kristusta kateudestakin ja riidan halusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa:
16 nämä tekevät sitä rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu evankeliumia puolustamaan,
17 nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä, epäpuhtaalla mielellä, luullen tuottavansa minulle murhetta kahleissani.
18 Vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa! Ja siitä minä iloitsen, ja olen vastakin iloitseva.
 

 

Tuosta Raamatun kohdasta käy ilmi, että jotkut uskovat olivat puoluehengessä Paavalia vastaan ja tekivät evankeliumin työtä puoluehengestä käsin. Nämä riidanrakentajat eivät tykänneet Paavalista, vaan olivat kateellisia hänelle ja riidanhengen kautta tekivät evankeliumin työtä.

Paavali ei tuossa ollenkaan iloinnut kateudessa, riidanhalussa ja näön vuoksi julistetun evankeliumin julistamisesta. Vaan mitäpä tuosta lausahduksella Paavali tarkoitti, ettei se tee hänelle vahinkoa, jos joku julistaa epäpuhtaalla mielellä evankeliumia, sillä he luulivat sillä aiheuttavansa harmia Paavalille. Sitten Paavali jatkaa jos kaikella tavalla julistetaan joko puoluehengessä tai totuudessa ja siitä minä iloitsen. Paavali tarkoitti tuossa iloitsevansa jälkimmäisen asian eli totuudessa julistamisen puolesta, ei puoluehengessä olevan julistuksen puolesta.

J.P. Greenin käännös on tarkka käännös alkutekstistä se valaisee meille hyvin tämän jakeen sanoman:

Php 1:
15 Some, indeed, even proclaim Christ because of envy and strife, but some also because of good will.
16 These, indeed, announce Christ out of party spirit, not sincerely, thinking to add affliction to my bonds.
17 But these others out of love, knowing that I am set for defense of the gospel.
18 For what? Yet in every way, whether in pretense or in truth, Christ is announced, and I rejoice in this; yet also I will rejoice.

in truth, Christ is announced, and in this; yet also I will rejoice -totuudessa, Kristusta julistetaan ja tässä iloitsen; vielä minä iloitsen.

Ja tässä minä iloitsen on viittaus totuudessa julistamiseen, ei puoluehengessä julistamiseen. Paavali toi esille sen, että Kristusta julistettiin epärehellisin keinoin sekä totuudessa ja totuudessa julistamisesta Paavali iloitsi.

Paavali ei antanut hyväksyntää vääryydelle, ikävä kyllä 33/38 käännöksestä voi saada virheellisesti sellaisen kuvan, mutta kun sen lukee tarkasti rukouksessa ja katsoo alkutekstiä tai tarkkoja käännöksiä asia on ihan selvä siitä mitä Paavali tarkoitti tuossa kohden. Paavali iloitsi siitä, että Kristusta julistettiin totuudessa.

1992 käännös kääntää täysin väärin:

Fil 1:18 Mutta ei sillä väliä! Minä iloitsen siitäkin, kunhan Kristusta vain kaikin tavoin julistetaan, oli tarkoitus vilpitön tai ei.

1992 käännöksen ajatus on että ei sillä ole väliä miten Kristusta julistetaan ja tarkoitus voi olla vilpitön tai ei. Paavali koko tekstiyhteydessä nimenomaan toi esille sen, että hän iloitsee totuudessa julistetusta evankeliumista. Sillä on suuri merkitys miten evankeliumia julistetaan, jota tulee julistaa totuudessa, ei vilpillisin keinoin. 1992 käännöksen ajatus tässä kohden paljastaa käännöksen takana olevan hengen, joka hyväksyy epärehellisin keinoin, epäpuhtaalla mielellä ja juonittelunhalun kautta julistettavan evankeliumin. 1992 käännöksen henki tukee vääryyttä, joka paljastaa ettei 1992 käännös ole luotettavaa Jumalan sanaa, vaan liberaaliteologian mukainen huono ja epäraamatullinen käännös.

 

 Niin monta kuin meitä on täydellistä

 

 

1992: Fil 3: 15 Näin meidän on siis ajateltava, jos kerran olemme täydellisiä. Jos jossakin kohden ehkä ajattelette toisin, Jumala on ilmoittava teille, kuinka asia on.

33/38: Fil 3: 15 ¶ Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on.

 

Molemmat käännökset kääntävät väärin lihavoidun kohdan.

 

Uuden Testamentin kieli tulee hepreankielen sanoista ja käsitteistä, vaikkakin tällä hetkellä UT:n alkutekstinä on kreikankieli. Uskon kuitenkin, että alkuperäiset evankeliumit kirjoitettiin hepreaksi, arameaksi ja kreikaksi. Mutta kuten sanoin, UT:n kieli ja käsitteet tulevat hepreankielestä. Juutalaisten Raamatusta, jonka he käänsivät hepreasta englanniksi (Jewish Puclication Society Old Testament; JPS) käy selvästi ilmi eräs tärkeä asia. Hepreankielen sana tamim, joka tarkoittaa täydellistä tarkoittaa silloin täydellistä kun puhutaan Jumalasta ja Jumalan teoista, mutta kun juutalaisessa Raamatussa käytetään sanaa tamim tarkoittaen ihmistä, niin silloin se tarkoittaa koko-sydämistä tai kokonaista (eheää).

 

Tämä tarkoittaa sitä, että vain Jumala on täydellinen ja ihminen ei ole täydellinen, eikä tule täydelliseksi tässä ajassa. JPS, jonka juutalaiset ovat kääntäneet hepreasta englantiin todistaa myös tämän hyvin selvästi. Laitan tähän muutamia Raamatun kohtia, joissa on JPS käännös, niin näet sen kuinka Raamattu opettaa tästä asiasta:JPS Gen 6:9 These are the generations of Noah. Noah was in his generations a man righteous and whole-hearted (tamim); Noah walked with God.

 

JPS Ge 17:1 ¶ And when Abram was ninety years old and nine, the LORD appeared to Abram, and said unto him: ‘I am God Almighty; walk before Me, and be thou wholehearted (tamim)

 

JPS 2 Sa 22:33 The God who is my strong fortress, and who letteth my way go forth straight (tamim);

 

Kun on ihmisestä kyse, niin tamim sana tarkoittaa koko-sydämistä sekä 2 Sam 22:33 suoraan kulkemista, ei täydellistä.

 

JPS De 32:4 The Rock, His work is perfect (tamim); for all His ways are justice; a God of faithfulness and without iniquity, just and right is He.

 

JPS Ps 19:7 ¶ (19-8) The law of the LORD is perfect (tamim), restoring the soul; the testimony of the LORD is sure, making wise the simple.

 

Tässä näkyy selvästi, että kun on kyse Jumalasta ja Hänen teoistansa, niin tamim tarkoittaa täydellistä. Juutalaiset käyttävät oikein täydellisyys sanaa Jumalasta ja ihmisestä koko-sydämistä tai kokonaista (eheää).

 

Fil 3:12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.

Paavali opetti samassa luvussa Fil 3 ettei hän ollut tullut täydelliseksi Jeesuksen Kristuksen opetuslapsena. Tämäkin todistaa sen puolesta, että Paavali juutalaisena osasi erottaa tamim sanan merkityksen silloin kun puhutaan Jumalasta tai ihmisestä. Hän opetti, että meidän tulee kasvaa kohti täydellisyyttä, mutta meistä ei kuitenkaan tule täydellisiä tässä ajassa. Se tosiasia, että Jeesuksen Kristuksen opetuslapsista ei tule täydellisiä tässä ajassa ei saa olla veruke tai syy synnin harjoittamiseen, vaan sen tulee vaikuttaa meissä halua kasvaa ja kypsyä uskossa. Silloin myös ymmärrämme, että meillä on varaa kasvaa loppuun asti tässä ajassa. Uskovan ihmisen tulee janota ja haluta kasvaa uskossa koko ajan yhä syvempään Kristuksen tuntemiseen sekä vanhurskaudessa vaeltamiseen.

Kreikankielen Uuteen Testamenttiin on tullut sana teleios, joka tarkoittaa täydellistä,  täysi-ikäistä sekä kypsää. Tätä sanaa kreikankielen UT käyttää esim. niissä kohdissa missä 33/38 puhuu sekä Jumalasta että ihmisestä. Heprean Raamatun alkukielen valossa kuitenkin täydellisyys sanaa tulee käyttää vain Jumalasta ja ihmisestä koko-sydämistä tai täys-ikäistä, siksi myös kreikankielen sanavalinta oli teleios, jossa on nämä molemmat merkitykset, eli täydellinen (kun puhutaan Jumalasta) ja täysi-ikäinen (kun puhutaan ihmisestä).

Linkki: Täydellisyys ja synnittömyysoppi

 Lunastus Hänen verensä kautta

 

1992: Kol 1: 14 hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksianto.

33/38: Kol 1: 14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,

 

Vanha Biblia kääntää tämän jakeen näin:

 

Biblia Kol 1:14 Jonka kautta meillä on lunastus hänen verensä kautta, nimittäin syntein anteeksi antamus,
 

 

Kristus teissä

 

1992: .Kol 1: 27  Hän on tahtonut antaa heille tiedoksi, miten häikäisevän kirkas on tämä kaikille kansoille ilmaistava salaisuus: Kristus teidän keskellänne, kirkkauden toivo.

33/38:  Kol 1: 27 joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.

 

1992 käännös kääntää jakeen väärin. sillä tekstiyhteys huomioon ottaen tässä jakeessa on kreikan sana en, joka tulisi kääntää jonkun sisällä, eli teissä. 33/38 kääntää jakeen alkutekstin mukaisesti. Jakessa on kysymys siitä kun Kristus asuu opetuslapsissaan Pyhän Hengen kautta, siksi on kysymyksessä teissä, ei teidän keskellänne.

 

 Joka uudistuu tietoon Luojansa kuvan mukaan

 

 

1992: Kol 3: 10 ja pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan Luojansa ja tullakseen hänen kaltaisekseen.

33/38: Kol 3: 10 ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan.

 

1992 käännös kääntää jakeen väärin lisäten tekstiin sanoja, joita ei ole alkutekstissä. 33/38 kääntää jakeen alkutekstin mukaisesti.

 

1992 käännöksessä on sanat: "tullakseen hänen kaltaisekseen". Alkutekstissä on Luojansa kuvan mukaan. Alkuteksti painottaa, että Jeesuksen opetuslapsi uudistuu tietoon Luojansa kuvan mukaan. Raamatun alkutekstit painottavat koko ajan, että ihminen kasvaa kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta, kun Hän elää pelastettuna Jumalan yhteydessä. Jumalan kuvan kaltaisuus, ei tarkoita sitä, että meistä tulee Jumalan kaltaisia, vaan Hänen kuvansa kaltaisia. Jumalan kuvan kaltaisuus tarkoittaa sitä, että Jumalan pelastamina ihmisinä saamme kasvaa Jumalan armossa elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. Eli saamme oppia elämään siten kuin Jumala haluaa ja siten kuin Jumala ajattelee, toimii ja tekee, mutta meistä ei tule Jumalia, eikä Jumalan kaltaista, eli samanlaista kuin Jumala. Jumala sanassaan painottaa meille kuva käsitettä. Jos taidemaalari tekee taideteoksen kauniista kukasta, niin tämä kukan kuva, ei ole sama kuin kukka, jonka taidemaalari maalasi, mutta esittää tarkasti kukkaa, josta se on maalattu. Samalla tavoin on Jumalan kuvan kaltaisuus, eli emme ole Jumala emmekä samanlainen kuin Hän, mutta Jumalan armosta Pyhän Hengen kautta uskossa kasvaen ja eläen sanan opetuksen mukaan me opimme elämään siten kuin Jumala elää, ajattelee ja toimii. Jumala on täydellinen, mutta ihminen on vajavainen, eikä kykene olemaan täydellinen tässä maailmanajassa.

 

1992 käännös jättää tekstistä jatkuvasti pois käsitteen Jumalan kuvan mukaan tai kaltaisuuteen. Jumala painottaa tätä asiaa voimakkaasti ja niin myös jokaisen Raamatunkäännöksen tulisi painottaa, sillä Jumala on Jumala ja ihminen on ihminen. Jumalan sana painottaa Jumalan kuvan kaltaisuutta juuri siksi, että kukaan ei luule, että ihmisestä tulee Jumala. Jumalan kuvan kaltaisuudella ja Jumalan kaltaisuudella on suuri ero; Jumalan kuvan kaltaisuus on asia, jossa ihminen Jumalan armosta pelastuneena oppi elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. Jumalan kaltaisuus on asia, joka on olla samanlainen kuin Jumala, eli olla Jumala. Antikristilliset voimat painottavat sitä, että ihminen on Jumala ja Jumalan kaltainen (samanlainen) ja 1992 käännös suuntaa tekstissään samaan suuntaan kuin antikristuksen henki jättäessään tekstistään jatkuvasti pois erittäin tärkeän käsitteen, eli Jumalan kuvan mukaan tai kaltaisuuteen.

 

Seuraavaksi laitan näkyviin sen kuinka 1992 käännös hylkii käsitettä Jumalan kuvan kaltaisuus ja kääntää jatkuvasti Jumalan kaltainen:

 

1992: Room 8:29 Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin että hänen Poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa.


33/38: Room 8:29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;

 

1992: 2 Kor 3:18 Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on Henki.

 

33/38: 2 Kor 3:18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

 

Näissä kohdissa olisi pitänyt kääntää alkutekstin mukaisesti, eli Jumalan kuvan kaltaisiksi, ei Jumalan kaltaisiksi.

 

Tehty Jumalan kuvan mukaan

 

 

1992: Jaak 3: 9 Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me myös kiroamme ihmisiä, Jumalan kuvaksi luotuja.

33/38: Jaak 3:9 Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja;

 

1992 käännös on onnistunut kääntämään hyvin tämän jakeen. Alkutekstissä on sana homoiosis, joka tarkoittaa samankaltaiseksi tekemistä. Tässä jakeesta tulee hyvin esille Raamatun opetus, että Jumalan pelastamat ihmiset ovat Jumalan luomina Jumalan kuvan kaltaisia, mutta eivät Jumalia, vaan Jumalan luomia, joiden tulee Jumalan luomuksina elää Jumalan tahdon mukaista elämää. Jumala ja Jumalan luomus on kaksi eri asiaa samoin Jumala ja luotuina Jumalan kuvan kaltaisuus on kaksi eri asiaa, sillä toinen tarkoittaa Jumalaa ja toinen ihmistä, jonka tulisi elää Jumalan tahdon mukaista elämää.

 

 Laittomuus

 

 

1992:  2 Tess 2: 7 Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä; 8 silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella.

33/38: 2 Tess 2: 7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,

 

Kreikankielen tekstissä on jakeessa 7 sana anomia, joka tarkoittaa laittomuutta, lain rikkomista, lain halveksumista sekä olla tietämätön laista. Kreikankielen tekstissä on jakeessa 8 sana anomos, joka tarkoittaa ilman lakia. Anomos sana tulee kreikankielen sanasta nomos, joka on vastine hepreankielen sanalle Torah, joka tarkoittaa ensisijaisesti opetusta ja myös lakia. 2 Tess 2:7 jakeessa on kysymys laittomuuden ihmisestä (antikristus), joka rikkoo Jumalan lakia vastaan ja halveksuu Jumalan lakia (Uudessa Liitossa Kymmenen Käskyä). 2 Tess 2:8 jakeessa on kysymys siitä, että tämä laiton (antikristus) on ilman lakia, eli elää ilman Jumalan lain opetusta ja rikkoo sitä vastaan.

 

1992 käännöksen sananvalinnat vääryden ovat huonoja valintoja, sillä sanat anomia ja anomos kertovat meille sen, että antikristus rikkoo Jumalan lakia vastaan ja elää ilman Jumalan lakia. 33/38 käännös kääntää jakeet paremmin ja johdattelee lukijaa oikeaan suuntaan.

 

 Suuri voitto onkin jumalisuus

 

 

1992: 1 Tim 6: 6 Suuri rikkauden lähde usko kyllä onkin, kun tyydymme siihen mitä meillä on.

33/38: 1 Tim 6: 6 ¶ Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.

 

1992 käännös kääntää jakeen väärin ja 33/38 käännös alkutekstin mukaisesti. Tästäkin jakeesta tulee esille se kuinka 1992 käännöksen kääntäjät kääntävät täysin vastoin alkutekstiä ja lisäävät tekstiin omia tulkintojaan ja ajatuksiaan. Kun luet 1992 käännöstä niin et voi varmuudella tietää mikä vastaa alkutekstiä ja mikä kohta on kääntäjien omaa sepitystä ja tulkintaa. Suosittelen että vältät tällaista käännöstä, joka ei kunnioita Jumalan sanaa, vaan sepittelee omiaan sekä kääntää monin paikoin jopa Raamatun sanan opetusta vastaan.

 

 Elämänpyörä

 

 

1992: Jaak 3: 6 Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta.

33/38: Jaak 3: 6 Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma; kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä

 

Kreikankielen UT:n tekstissä on lihavoidun kohdan kohdalla sanat: ton trokhon ten geneseoos. Trokhos (trokhon) tarkoittaa kulku, juoksu ja kurssi. Genesis (geneseoos) tarkoittaa sukupolvi, luonnollinen, luonto, alkuperä, synty. Trokhos sana tulee sanasta trekho, joka tarkoittaa juoksu, olla kulkemassa.

 

Jaak 3:6 kohdan, jonka 1992 ja 33/38 käännös kääntävät: sytyttää tuleen elämän pyörän;  parempi ja oikeampi käännös on: sytyttää tuleen luonnollisen elämänkulun. Vanha Biblia kääntää jakeen minusta todella hyvin:

 

Biblia Jaak 3:6 Ja kieli on myös tuli, maailma vääryyttä täynnänsä; niin on myös kieli meidän jäsentemme seassa, joka koko ruumiin saastuttaa, ja sytyttää kaiken meidän menomme, koska se helvetistä syttyy.

 

Alkutekstin sanojen merkityksen välityksellä Jaak 3:6 on kysymyksessä, että kieli (puhe, eli sanamme) saastuttaa ja tahraa myös ruumiimme (meidän tekomme) ja sytyttää tuleen koko meidän elämämme vaelluksen, eli koko meidän elämämme aikaiset sanat ja teot syttyvät helvetistä, eli ovat ansainneet helvetin tulen, eli iankaikkisen kadotuksen. Jumalan armo Herrassa Jeesuksessa pelastaa meidät kuitenkin iankaikkisesta kadotuksesta iankaikkiseen elämään.

 

Jaak 3:6 ei opeta jälleensyntymistä, niin kuin jotkut koittavat väittää. Jaak 3:6 alkutekstin valossa puhuu ihmisen yhdestä elämästä, koko elämän vaelluksesta ja siitä kuinka synnissä eläminen tuhoaa koko elämän ja johtaa iankaikkiseen tuhoon.

 

Kreikan UT:ssa on sana geenna, jonka suomalaiset käännökset kääntävät helvetiksi. Geenna (Gehenna) tulee hepreankielen sanasta Ge-Hinnom (Ben Hinnom), joka oli Hinnomin laakso Jerusalemin eteläpuolella. Ben Hinnomin laaksossa oli poltettu lapsia uhreiksi Molok (Moolok) nimiselle epäjumalalle. Ben Hinnomin laaksossa oli myös Jerusalemin kaupungin kaatopaikka, jossa paloi "ikuinen" tuli; kaupungin jätteet sekä kuolleet eläimet poltettiin tässä kaatopaikassa. Raamattu ja Herra Jeesus Kristus käytti sanaa geenna kuvaannollisesti kuvaamaan iankaikkista kadotusta. Herra Jeesus Kristus käytti sanaa geenna kuvaamaan sitä mitä synneissänsä kuolleille tapahtuu, eli he palavat iankaikkisessa tulessa. Jotkut opettavat, että Jeesus puhui vain vertauksen, jolla ei ole todellisuutta. Itse asiassa Jeesus Kristus puhui vertauksena sen millainen on synteihinsä kuolleiden osa ja tuleva todellisuus. Vertaus ei ollut vain vertaus ja pelkkä kuva ilman todellisuutta, vaan vertaus joka kertoi todellisuudesta ja siitä mitä synneissänsä kuolleille ihmisille tulee tapahtumaan.

 

 

Avionrikkojat ja avionrikkojattaret

 

 

1992: Jaak 4: 4 Te uskottomat! Ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi.

33/38:  Jaak 4:4 Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen.

 

King James Version kääntää jakeen alkutekstin mukaisesti: Jas 4:4 Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God.

 

Alkutekstissä on jakeen alussa kaksi sanaa, jotka ovat moikhos ja moikhalis. Moikhos tarkoittaa avionrikkoja ja moikhalis tarkoittaa avionrikkoja, joka on moikhos sanan feminiinimuoto. Moikhos sana tarkoittaa siis avionrikkojaa, mutta sanalla on myös vertauskuvallinen kielikuva merkitys, joka tarkoittaa luopua Jumalasta sekä rikkoa Jumalaa vastaan. Jaakobin kirjeen neljännessä luvussa tekstiyhteyden perusteella on kysymys uskovista, jotka ovat rikkoneet Jumalaa vastaan elämällä synnissä sekä elämällä maailmalle mieliksi. 1992 käännöksessä on miedompi ilmaus kuin alkutekstissä, sillä alkuteksti puhuu rikkomisesta Jumalaa vastaan tekemällä Häntä vastaan "aviorikoksen", joka tarkoittaa että he olivat rikkoneet Jumalaa vastaan ja sitä liittoa vastaan, joka on tehty uskovan ja Jumalan välillä Jeesuksessa Kristuksessa.

 

 

Toivon perustus joka teissä on

 

1992:  1 Piet 3: 15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu.

33/38:  1 Piet 3:15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla,

 

1992 käännös jättää tekstistä pois oleellisen asian, joka on toivon perustus, joka teissä on. Alkutekstissä on sanat: joka teissä on. Herra Jeesus Kristus on meidän kirkkauden toivo, joka asuu meissä Pyhän Hengen kautta. 1992 käännös on tuhonnut tärkeän ulottuvuuden tässä jakeessa, joka liittyy Jeesuksen opetuslasten olemiseen Kristuksessa  Pyhän Hengen kautta.

 

 

Jumala ei tee vesikasteessa liittoa

 

1992: 1 Piet 3:18 Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. 19 Ja niin hän myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, 20 jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa, kun hän Nooan päivinä kärsivällisesti odotti sen ajan, kun arkkia rakennettiin. Vain muutama ihminen, kaikkiaan kahdeksan, pelastui arkissa veden kantamana. 21 Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus, 22 hänen, joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella ja jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat.

33/38: 1 Piet 3: 18 ¶ Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,
19 jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille,
20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.
21 ¶ Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena–joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta–Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,
22 hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut.

 

Uusi käännös v:lta 1992 on halunnut vahvistaa epäraamatullista lapsikastetta kääntämällä 1 Piet 3:21:n näin; “tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus”. On käännetty pahasti väärin;” teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä”. Kreik. tekstissä on kirjoitettuna; kaste- joka ei ole lihan saastan poistamista. Pyytäminen sanakin on vaihdettu liitto sanaan, jotta saataisiin tukea kirkon kasteen armo liitto opetukselle. Kreikkalaisessa Raamatussa tuo sana on (eperootema), joka tarkoittaa kysymistä ja pyytämistä. Septuagintassa esiintyy muutaman kerran sana (eperootema) ja se on käännetty VT:ssa v:n 33/38 käännöksessä aina sanoilla kysyä ja pyytää. Sana (eperootema) tulee kääntää kysyä tai pyytää ja 33/38 käännös on kääntänyt tämän jakeen ihan oikein. Kreikassa on sana kuvaamaan liittoa ja se on (diatheekee); joka esiintyy UT:ssa 30:tä kertaa ja on lähes aina käännetty sanalla liitto muutaman kerran se on käännetty sanalla testamentti. On täysin selvää, että uuden käännöksen kääntäjät ovat kääntäneet tämän sanan (eperootema) väärin.

(Novum osa 5, s.357, selvitetään tarkasti sanan eperooteema merkitys joka kuuluu näin: Tätä sanaa on käytetty myöhemmän ajan klassisessa kreikassa lakikielessä, ja se ilmaisee silloin juridisen päätöksen tai lausunnon pyytämistä. Sanalla tarkoitettiin myöhemmin kysymystä tai vaatimusta, joka sisälsi myös toivomuksen. Sen merkitys voi olla myös innokas etsiminen, tärkeä toivomus tai jonkin kaipaaminen,. Se ilmaisee myös vaatimusta tai vetoomusta. UT:ssa substantiivi eperooteema esiintyy ainoastaan 1 Piet 3:21:ssa kohdassa, jossa apostoli opettaa kasteesta. Hän sanoo kasteen olevan hyvän omantunnon pyytämistä (eperooteema) Jumalalta. Sana voi kuvata vetoomusta tai rukousta Jumalalle, joko hyvästä omastatunnosta tulevaa rukousta tai hyvän omantunnon pyytämistä. Usko ja kääntymys, joka on kasteen edellytyksenä, antaa ihmiselle hyvän omantunnon).

Uusi käännös on yrittänyt istuttaa kasteen armo liitto käsityksen Raamattuun. Mutta niin kuin tutkimme, on Raamatussa toinen sana joka tarkoittaa liittoa (diatheekee) ja sana (eperootema) tarkoittaa tässä Pietarin kirjeessä pyytämistä niin kuin 33/38 käännös oikein kääntääkin. Lut. kirkon käännös v:lta 1992 on törkeästi kääntänyt tämän Pietarin kirjeen jakeen väärin, jotta epäraamatullinen vesikasteen sakramentti saataisiin näyttämään Raamatulliselta. Tämä kohta on selvästi täysin väärin käännetty, jotta kirkonmiehet voivat nyt näyttää Raamatusta sakramentti-uskon perustuvan Raamattuun.

Ei väärin käännetyillä jakeilla saada syrjäytettyä Raamatun totuutta. Kirkkoraamattu v:lta 1992 ei ole kaikilta kohdin alkukielelle uskollinen käännös, vaan siinä on useita pahoja käännösvirheitä. Suosittelen 33/38 käännöstä (vaikka siinäkin on paikoin virheitä, mutta ei niin pahoja kuin 1992:ssa), Aapeli Saarisalon UT:tia, Toivo Koilon kääntämää Uutta Testamenttia, Raamattu kansalle ry:n UT:n käännöstä v. 1999 sekä vanhaa Bibliaa.

Hyvän omantunnon pyytämistä sanan alkukielen merkitys eperotema tarkoittaa myös vastausta sekä pyytämistä. Kreikankielisessä VT:ssa (Septuaginta) eperotema sana esiintyy vain kerran, jonka erilaiset käännökset kääntävät merkitsemään mm. käsky, vaatia ja tuomio. Eperotema sana on käännös arameankielen sanasta shela, joka tarkoittaa lain kysymystä, lain päätöstä, kysyä, ja pyytää. Tätä taustaa vasten ymmärrämme myös, että vesikasteen ottaminen uskoontulon jälkeen on Herran käsky uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi, sillä uskon kuuliaisuus tuo hyvän omantunnon Herran Jeesuksen opetuslapsen sydämeen. 

Jakeen 21 ovat Monet englanninkieliset Raamatut kääntäneet siten, että ne sanovat: Tämän vertauskuvan mukaan myös pelastumme, kaste ei poista lihan saastaa, vaan on hyvän omantunnon pyytämistä (vastaus) Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta.

Green literal translation: 1 Peter 3:21: Which figure now also saves us, baptism not a putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God through the resurrection of Jesus Christ;

American Standard Version: 1 Peter 3:21 which also after a true likeness doth now save you, even baptism, not the putting away of the filth of the flesh, but the interrogation of a good conscience toward God, through the resurrection of Jesus Christ;

Pietari opettaa, että vesikaste ei poista lihan saastaa, eikä se siten voi toimia syntien anteeksisaamisen paikkana eikä paikkana pelastukselle.

Kirkon käännöksessä eli 33/38 on jakeessa 21 sana, jota ei ole alkutekstissä ja se sana on vesi. Eli tämä kohta tulisi kuulua näin:Tämän vertauskuvan mukaan me myös nyt pelastumme, kaste ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,

Nooan tapauksessa usko ja arkki olivat vertauskuvaa, joka kuvasi pelastusta Kristuksessa. Hebreankielen sana arkki (Nooan arkki) on teva, joka muodostuu kirjaimista tav - beit - he. Hepreankielen kirjaimilla on kirjaimellinen ja symbolinen merkitys. Tav kirjaimen kirjaimellinen merkitys on merkki, symbolinen merkitys on liitto, sinetöidä. Beit kirjaimen kirjaimellinen merkitys talo (temppeli), symbolinen merkitys on astua sisään. He kirjaimen kirjaimellinen merkitys on aita, aitaus, symbolinen merkitys on paljastaa.

Arkki oli esikuvaa uskon kohteesta eli Jeesuksesta. Jokainen arkki (teva) sanan kirjain kertoo meille syvällisen sanoman uskon kohteen tuomasta pelastuksesta.

Tav- Kristuksen sovitustyön vastaanottaminen sinetöi meidän pelastuksemme, samoin myös arkkiin astuminen oli sinetti pelastuksesta, ettei vesi hukuta Nooa. Pelastuksen vastaanottaminen tuo meidät myös liittosuhteeseen Jumalan kanssa, niin kuin Nooa oli myös liittosuhteessa Jumalan kanssa.

Beit - pelastus tekee meistä Jumalan temppeleitä (talo), jossa Jumala asuu. Näin Jumala astuu sisään meidän elämäämme ja me astumme sisään Jumalan valtakuntaa.

He - Jumalan valtakunta on rajattu vanhurskauden aitauksella, jonne ei synnillä ole mitään tekemistä. Jumalan vanhurskauden aitauksen sisäpuolella Jumala paljastaa meille itsensä sekä ihanat aarteensa Pyhän Hengen ja sanan kautta.

1 Piet 3:20,21 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat (diasodzo) veden kautta.
Tämän vertauskuvan mukaan me myös nyt pelastumme (sodzo), kaste ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,

Sana diasodzo esiintyy kahdeksan kertaa UT:ssa :

Mt 14:36 And besought him that they might only touch the hem of his garment: and as many as touched were made perfectly whole <diasodzo>. Matt 14:36 Ja he pyysivät häneltä, että vain saisivat koskea hänen vaippansa tupsuun; ja kaikki, jotka koskivat, paranivat  <diasodzo>.

Lu 7:3 And when he heard of Jesus, he sent unto him the elders of the Jews, beseeching him that he would come and heal <diasodzo>. his servant. Luuk 7:3 Ja kuultuaan Jeesuksesta hän lähetti juutalaisten vanhimpia hänen tykönsä ja pyysi, että hän tulisi parantamaan <diasodzo> hänen palvelijansa.

Ac 23:24 And provide them beasts, that they may set Paul on, and bring him safe <diasodzo>. unto Felix the governor. Apos 23:24 ja varatkaa ratsuja pannaksenne Paavalin ratsaille ja viedäksenne hänet vahingoittumatonna <diasodzo> maaherra Feeliksin luo".

Ac 27:43 But the centurion, willing to save <diasodzo>. Paul, kept them from their purpose; and commanded that they which could swim should cast themselves first into the sea, and get to land:
Apos 27:43 Mutta sadanpäämies, joka tahtoi pelastaa <diasodzo Paavalin, esti heidät siitä aikeesta ja käski uimataitoisten ensiksi heittäytyä veteen ja lähteä maihin

Ac 27:44 And the rest, some on boards, and some on  broken pieces of the ship. And so it came to pass, that they escaped <diasodzo>. all safe <diasodzo>. to land. Apos 27:44 ja sitten muiden, minkä laudoilla, minkä laivankappaleilla. Ja näin kaikki pelastuivat <diasodzo>. maalle.

Ac 28:1 And when they were escaped <diasodzo>, then they knew that the island was called Melita.
Apos 28:1 ¶ Kun olimme pelastuneet <diasodzo>, niin me sitten saimme tietää, että saaren nimi oli Melite.

Ac 28:4 And when the barbarians saw the venomous beast hang on his hand, they said among themselves, No doubt this man is a murderer, whom, though he hath escaped <diasodzo> the sea, yet vengeance suffereth not to live. Apos 28:4 Kun asukkaat näkivät tuon elukan riippuvan kiinni hänen kädessään, sanoivat he toisilleen: "Varmaan tuo mies on murhaaja, koska kostotar ei sallinut hänen elää, vaikka hän pelastuikin <diasodzo> merestä".

1Pe 3:20 Which sometime were disobedient, when once the longsuffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls were saved <diasodzo> by water.
1Pie 3:20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat <diasodzo> veden kautta.


Niin kuin huomaamme niin sana diasodzo ei tarkoita synnistä pelastumista, vaan vaarasta pelastumista tai pelastumista jostakin, mutta Raamattu ei käytä diasodzo sanaa pelastumisesta synnistä.

Mutta 1 Piet 3:21 oleva sodzo sana on se sana mitä UT käyttää kun puhutaan pelastuksesta, joka tuo syntien anteeksiantamuksen.

Eli Pietari kertoi että Nooan pelastuminen veden kautta oli vertauskuvaa sille miten tapahtuu pelastuminen Uudessa Liitossa, mutta vesikaste ei kuitenkaan poista lihan saastaa, vaan on hyvän omantunnon pyytämistä (vastaus).

Pietari ei siis käyttänyt jakeessa 20 synnistä pelastumisen sanaa! Eli vesi kasteena ei todellakaan pelasta ja siksi Pietari sanoi ettei vesikaste poista lihan saastaa!

Pietarin vertauskuvassa usko ja arkki pelasti hukkumasta veteen, ei vesi. Eli usko ja arkki toimivat pelastuksen aikaansaajina ei vesi. On myös huomattava, että Jumala sanoi Nooan olevan vanhurskas (hebr. tsaddik) ennen kuin hän meni arkkiin: 1 Moos 7: 1 ¶ Ja Herra sanoi Nooalle: "Mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi (Tsaddik) edessäni. Samoin hebrealaisirje opettaa: Hebr 11: 7 Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee.

Tämän vertauskuvan mukaan me pelastumme. Nooa oli vanhurskas jo ennen vedenpaisumuksen tuloa, eli pelastettu ja hän rakensi arkkia uskon kautta pelastukseksi vedenpaisumukselta, ei kadotukselta. Tulee ymmärtää vertauskuvan todellisuus, että voi ymmärtää, mitä Pietari tarkoitti.

Näin Raamattu itse opettaa selvästi, että vesikaste ei pelasta. Tuossa vertauskuvassa usko Jumalaan pelasti hukkumasta veteen, vesi ei siis  pelastanut Nooaa, vaan usko Jumalaan.

Saarnasi vankeudessa olleille hengille

 1 Piet 3: 19 jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille,

Kumpikaan käännös ei käännä väärin tätä kohtaa, mutta tuon esille sen siksi, koska tästä jakeesta on tehty paljon virheellisiä tulkintoja.

Pietari opetti että kuolemansa jälkeen Jeesus kävi saarnaamassa vankeudessa oleville hengille, jotka eivät olleet kuuliaisia Nooan päivinä. Nämä vankeudessa olevat henget olivat Nooan aikana jumalattomana kuolleita. Pietari ei kertonut, että Jeesus olisi julistanut heille pelastuksen evankeliumia, vaan että Hän oli heille saarnannut. Jeesuksen saarnaaminen ei ole voinut tarkoittaa muuta kuin, että Kristus saarnasi heille sen mitä oli tapahtunut, että Hänen sovitustyönsä perusteella Jumalaan uskovat tulevat pelastumaan ja muut joutuvat iankaikkiseen kadotukseen.

 

Saarnata sana on Pietarin kirjeessä kreik. kerysso, joka tarkoittaa jonkun tapahtuman tiettäväksi tekemistä, jotakin mitä on tehty. UT:ssa kerysso. liitetään lähes (ei aina) aina Jeesuksen sovitustyöhön jossa kerrotaan, että Jeesus on kuollut ja ylösnoussut. Silloin kun UT:ssa käytetään sanaa kerysso evankeliumin julistamisesta, niin siihen liitetään sanat parannus tai evankeliumi; eli saarnata parannusta tai saarnata evankeliumia, joka tarkoittaa pelastussanoman julistamista. 1 Piet 3:19:ssa ei ole sanaa parannus tai evankeliumi, vaan pelkkä saarnata, eli ilmoitus tapahtuneesta. Otan tähän kohtaan muutaman asiaa valaisevan esimerkin.

 

Ilm 5:2 Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti (kerysso): "Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit?"

 

Ilmestyskirjan kohdassa käytetään sanaa kerysso, kuvaamaan julkilausuman kuuluttamista (asian tiettäväksi tekemistä). Eikä tuossa kohdassa ole kysymys evankeliumin julistamisesta, vaan asian kertomisesta ja kuuluttamisesta. Kerysso sana ei siis aina tarkoita pelastussanoman julistamista.

 

Matt 4:17 Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan (kerysso) ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".

 

Luuk 24:47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava (kerysso) hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.

 

Matt 24:14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman (kerysso)  kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

 

Matteus 4 osoittaa hyvin kuinka kerysso sanan yhteydessä esiintyy sana parannus, eli kutsu mielenmuutokseen.  Luukas 24 ja Matteus 24 osoittavat myös sen että kerysso sanan lisäksi esiintyi sanat parannusta syntien anteeksisaamiseksi sekä valtakunnan evankeliumi tulee saarnata (kerysso)  kaikessa maailmassa. 1 Piet 3:18:ssa ei ole muuta kuin saarnata, eli ilmoittaa tapahtunut, mutta ei kutsua pelastukseen. 1 Piet 3:18 ei ole opetusta, että kuoleman jälkeen voisi pelastua. 1 Piet 3:18 kertoo meille sen, että Jeesus saarnasi kuolleille hengille, jotka eivät olleet kuuliaisia Nooan päivinä ja todennäköisesti Hän saarnasi heille heidän tuomionsa, joka on synnin palkka.
 

 

 Raamatun profetia

 

 

1992:  2 Piet 1: 20 Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä.

33/38: 2 Piet 1: 20 Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä;

 

Alkutekstissä on sana propheteia, joka tarkoittaa profetoimista, eli asiaa jonka kautta Jumala puhuu. 1992 käännös kääntää pyhien kirjojen ennustukset, joka on todella huono ja harhaanjohtava käännös. Profetia ei ole sama asia kuin ennustus. Ennustus on asia jota okkultikot harrastavat ja ennustusten kautta riivaajahenget puhuvat. 1992 käännös on tässäkin kohden liberaaliteologian hengen mukainen, joka ei pidä Raamattua Jumalan sanana, vaan kirjana, jonka ovat ihmiset tehneet ja joka on kuin ennustamisen kirja. 1992 käännöksen kääntäjät ovat kääntäneet tämänkin jakeen täysin väärin ja harhaanjohtavasti.

 

 

Joka ei tunnusta Jeesusta Messiaaksi on villitsijä ja antikristus

 

 

1992: 2 Joh 1:  7 Maailmassa on nyt liikkeellä monia eksyttäjiä, niitä jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi, lihaan tulleeksi. Siinä teillä on Antikristus, eksyttäjä

33/38: .2 Joh 1:7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

 

1992 käännös kääntää tämän jakeen väärin lisäämällä siihen sanan ihmiseksi, jota ei ole alkutekstissä sekä kääntämällä jakeen keskiosan väärin. 1992 kääntää väärin osan tekstistä; niitä jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi. Alkuteksti sanoo, että jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, eli Messiaaksi, joka on tullut lihaan. 33/38 kääntää alkutekstin mukaisesti. Jakeessa on kysymys siitä, että se joka ei tunnusta Jeesusta Messiaaksi, joka on tullut lihaan on villitsijä ja antikristus. 1992 käännös kääntää, että se on villitsijä ja antikristus, joka ei tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi, kun alkuteksti sanoo, että se on villitsijä ja antikristus, joka ei tunnusta Jeesusta Messiaaksi, joka on tullut lihaan. Kysymys oli siis siitä, että Jeesus tulee tunnustaa Messiaaksi ja jos ei tunnusta, niin on antikristuksen hengestä.

 

1992 käännös on tässä jakeessa kääntänyt asian antikristillisesti, sillä se häivyttää jakeesta pois sen todellisen merkityksen, joka on Jeesuksen tunnustaminen Messiaaksi. 1992 käännös kääntää, että Jeesus Kristus tulee tunnustaa ihmiseksi. New Age uskonnot, islamilaisuus sekä idän uskonnot tunnustavat Jeesuksen Kristuksen voidelluksi ihmiseksi, mutta eivät Messiaaksi. Itse asiassa 1992 käännös tukee tässä jakeessa New Agea, islamilaisuutta ja muita uskontoja, jotka tunnustavat Jeesuksen kyllä ihmiseksi, mutta eivät Messiaaksi. Tämä jae on 1992 käännöksessä pahasti hakoteillä ja se korottaa ihmisyyttä, ei Jeesusta Messiaana. 1992 käännös on tässä kohden täysin ekumenian mukainen, ei Jumalan sanan opetuksen mukainen.

 

Jeesus Kristus tuli kyllä ihmiseksi, mutta alkutekstissä ei ole sanaa ihminen, sillä jae kirkastaa ja korottaa Jeesusta Messiaana ihmisten syntien sovittajana.

 

 Jumala vihaa nikolaiittain oppia

 

 

1992: Ilm 2: 14 Mutta kaikkea en sinussa hyväksy: Luonasi on sellaisia, jotka seuraavat Bileamin oppia, tuon miehen, joka opetti Balakille, miten virittää israelilaisille ansa ja vietellä heidät syömään epäjumalille uhrattua lihaa ja harjoittamaan siveettömyyttä. 15 Heitä on sinunkin luonasi, noita jotka seuraavat nikolaiittojen opetusta.

33/38: Ilm 2: 14 Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat.
15 Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista.

 

Alkutekstissä on jakeessa 14 sana porneuo, joka tarkoittaa haureutta. 1992 käännös teksti käyttää sanaa siveettömyys, joka ei vastaa alkukielen sanaa, eikä kerro mistä on kysymys. 33/38 käännös kääntää oikein.

 

Molemmat käännökset jättävät pois jakeesta 15 alkutekstissä olevat sanat: "jota Minä vihaan". Vanha Biblia kääntää jakeen alkutekstin mukaisesti:

 

Biblia Ilm 2: 14 Mutta minulla on vähä sinua vastaan: että sinulla siellä on niitä, jotka Balaamin oppia pitävät, joka opetti Balakin antamaan pahennusta Israelin lasten edessä, epäjumalten uhria syödä ja salavuoteudessa maata.
15 Niin myös sinulla on niitä, jotka Nikolailaisten oppia pitävät, jota minä vihaan.

 

Ilmestyskirja oli Herran Jeesuksen ilmestys, jonka Hän antoi Johannekselle. Herra Jeesus sani vihaavansa Nikolaiittain oppia. Nikolaiitat opettivat epäjumalille uhratun ruoan syömistä sekä harjoittivat haureutta, eli heidän keskellään oli seksuaalisyntejä. Nikolaiitta on kreikaksi nikolaites, joka tulee sanoista nikos (voitto) ja laos (ihmiset, kansa). Nikolaiitoilla oli myös pappisvaltainen oppi, jossa yksi mies johti tätä harhaoppilahkoa. Nikolaiitat saivat nimensä siitä kun yksi johtaja otti voiton ja vallan ihmisiin nähden;  nikos (voitto) ja laos (ihmiset, kansa). Raamattu opettaa, että vanhimmat, jotka ovat johtajia ja paimenia johtivat paikallisseurakuntaa, eikä yksi mies. Jeesuksen todistuksen mukaan Hän vihaa haureutta ja oppia, jossa yksi mies johtaa paikallisseurakuntaa tai useampia paikallisseurakuntia, sillä seurakuntaa johtaa Jumala yksin siten että on asettanut paikkakunnan seurakuntaa vanhimmat paimentamaan seurakuntaansa. Kirkot ja monet erilaiset herätysliikkeet opettavat korostuneesti yhden johtajan oppia, joka oli asia jota Jeesus vihaa. Onhan kirkoilla ja monilla kirkkokunnilla olemassa käytännössä yksi mies, joka johtaa koko uskovien laumaa (arkkipiispa ja kirkkokunnanjohtaja). Herra Jeesus on koko seurakunnan johtaja, ollen seurakunnan pää. Lopun aikana Jumala ennallistaa seurakunnan elämän ja opin vastaamaan Raamatun opetusta ja tämän ennallistuksen vastaanottavat ne, jotka rakastavat enemmän Jumalaa kuin ihmisten perinteitä. Linkki: Johtajuus Jumalan seurakunnassa

 

Jumala on Pyhä ja oikeudenmukainen ja Hänen "vihansa" ei ole samanlaista kuin ihmisen viha, siksi Jeesuksen viha nikolaiittain tekoja vastaan ei ole syntiä, vaan Jumalan tuomio nikolaiittain syntejä vastaan.

 

 

Kansat näkevät heidän ruumiinsa
 

 

1992: Ilm 11:  8 Heidän ruumiinsa lojuvat sen suuren kaupungin kadulla, jota profeettojen puheissa kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa heidän Herransa ristiinnaulittiin. 9 Kolmen ja puolen päivän ajan käy ihmisiä eri kansoista, heimoista, kielistä ja maista katselemassa heidän ruumiitaan, eikä niitä anneta haudata.

33/38: Ilm 11: 8 Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin.
9 Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa kolme ja puoli päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan.

 

1992 käännös kääntää väärin jakeen 8 keskiosan. Alkutekstissä lukee jota hengellisesti kutsutaan. 1992 käännöksen kääntäjät ovat tehneet oman tulkintansa jakeeseen 8. Sama kääntämisen periaate tulee näkyville monessa kohden 1992 kirkkoraamatussa. 1992 käännös ei ole uskollinen alkutekstille, vaan kääntää jakeita oman tulkintansa mukaisesti. Jakeessa 8 on kysymys Jerusalemin kaupingista.

1992 käännös kääntää väärin jakeen 9 sanoen, että kaikista kansoista ihmisiä käy katselemassa (kaksi säkkipukuista todistajaa) heidän ruumiitaan. 1992 käännös kääntää väärin ja johdattaa lukijan ymmärtämään, että kaikista kansoista ihmiset matkustavat Jerusalemiin katsomaan heidän ruumiitaan. 1992 käännöksen teksti on harhaanjohtava ja väärä. Alkuteksti sanoo, että kaikki kansat näkevät heidän ruumiinsa. Tämä tarkoittaa sitä, että he eivät matkusta Jerusalemiin, vaan kaikista kansoista ihmiset katselevat heidän ruumiitaan TV:n välityksellä. Tässä kohden Jumalan sana profetoi (Ilmestyskirja on kirjoitettu n. 2000 vuotta sitten) television olemassaolon. Jumalan sana on todella tarkka ja tulee toteutumaan siten kuin sinne on kirjoitettu ja profetoitu.

 

 Jeesuksen todistus on profetian henki

 

 

1992:  Ilm 19: 10 Minä heittäydyin hänen jalkoihinsa kumartaakseni häntä, mutta hän sanoi: "Älä tee niin! Minä olen vain Jumalan palvelija, niin kuin sinä ja veljesi, jotka olette Jeesuksen todistajia. Jumalaa sinun tulee kumartaa!" Jeesuksen todistajissa on profetoimisen Henki.

33/38: Ilm 19: 10 Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen, kumartaen rukoillakseni häntä. Mutta hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus; kumarra ja rukoile Jumalaa. Sillä Jeesuksen todistus on profetian henki."

 

1992 kirkkoraamattu kääntää tämän jakeen väärin. Alkuteksti sanoo, joilla on Jeesuksen todistus, eikä jotka olette Jeesuksen todistajia. 1992 käännös kääntää myös jakeen lopun väärin, sillä alkuteksti sanoo: Jeesuksen todistus on profetian henki.

 

 Kointähti

 

 

1992: Ilm 22: 16 "Minä, Jeesus, olen lähettänyt enkelin luoksenne, jotta seurakunnat saisivat tämän todistuksen. Minä olen Daavidin juuriverso ja suku, kirkas aamutähti."

33/38: Ilm 22: Ilm 22:16 Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti."

 

Tässä kohden 1992 kääntää jakeen lopun oikein juuri niin kuin sen kuuluukin olla alkutekstin mukaisesti. 33/38 käännös kääntää väärin ja tekee tässä kohden oikein emämunauksen.

 

Jes 14: 12 Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!

 

Jesajan kirjan 14 luvussa on kysymys Baabelin kuninkaasta, johon on myös väärin käännetty sana kointähti. Tässä jakeessa on kysymys Babylonian kuninkaasta, ei saatanasta niin kuin jotkut väärin ymmärtävät. Tämän väärän tulkinnan ja sen johdosta, että Jeesuksesta käytetään nimitystä kointähti 33/38 käännöksessä, niin jotkut (lähinnä ne jotka eivät usko Herraan Jeesukseen) luulevat, että Jeesus on sama kuin saatana. Edellä esitetty väite on Jumalanpilkkaa ja valhe, mutta harmillista on se, että kääntäjien täydellisen emämunauksen takia Jumalaa pilkkaavat pilkkapuhujat saavat pontta valheillensa.

 

Ilm 22:16 oikea käännös jakeen lopussa on siis kirkas aamun tähti. Vaikka 1992 käännös kääntää tässä kohden oikein ja 33/38 käännöksen kääntäjät ovat tässä kohden tehneet suuren emämunauksen, niin silti 1992 käännös on huono käännös ja 33/38 käännös on kokonaisuudessaan paljon uskollisempi alkutekstille kuin 1992 käännös.

 

Ilm 22:16 ja Jes 14 luvun selitys ja alkutekstit löytyvät tästä linkistä: Kointähti


 

 Tämän kirjan profetian sanat

 

 

1992: Ilm 22: 18 Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan: Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu. 19 Jos joku ottaa pois jotakin tämän ennustusten kirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kerrottu.

33/38: Ilm 22: 18 Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;
19 ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.

 

Alkutekstissä on sana propheteia, joka merkitsee profetoimista, eli asiaa jonka Jumala sanoo. 1992 käännös kääntää propheteia sanalla ennus ja ennustusten. Ennustaminen on asia jota okkultikot harrastavat, eli asia joka nousee pimeyden lähteistä, siksi ennustaminen sana on todella huono sananvalinta ja johdattaa lukijan pois siitä mitä alkuteksti sanoo. Alkuteksti puhuu profetiasta, joka on Jumalan puhetta. 1992 käännös johdattaa lukijan tässä kohden pitämään ilmestyskirjaa tavallisena kirjana, joka kertoo ennustamisesta, jolla ei ole mitään tekemistä Jumalan sanan kanssa. Lopun aikana nousee monia ennustajaeukkoja ja ukkoja, jotka pimeyden ja riivaajahenkien avulla ennustelevat. 1992 käännöksen kääntäjien sananvalinta tässäkin kohden paljastaa liberaaliteologian hengen, joka halveksuu Jumalan sanaa.

 

 

Vanhan testamentin käännösvirheet:

 

Raamatun käännökset 33/38 ja 1992 Vanhan Testamentin käännösvirheet

 

Esipuhe:

 

Raamatun käännökset 33/38 ja 1992

 

 

Loppusanat

 

Olen kerännyt tähän kirjoitukseen vain muutamia 1992 käännöksen käännösvirheitä, mutta niitä löytyy lisää ja todella paljon. Ehkäpä joskus tulevaisuudessa lisään tähän vielä muutamia 1992 käännöksen pahoja käännösvirheitä. Kirjoituksessani olen osoittanut muutamia tosi pahoja virheitä joita 1992 käännös sisältää. Näiden virheiden joukossa on sellaisia virheitä, jotka muuttavat kokonaan Raamatun opetuksen opettamalla vastoin Raamatun totuutta. Vielä lopuksi kehotan jokaista Jeesuksen opetuslasta hylkäämään vuoden 1992 käännöksen lukemisen, koska se sisältää pahoja virheitä ja johdattaa lukijan harhateille monessa kohden. Suosittelen sinulle 33/38 käännöstä, Raamattu kansalle käännöstä sekä Vanhaa Bibliaa (1776). Aapeli Saarisalon toimittama Uusi Testamentti on teos, jota myös suosittelen luettavaksi. Aapeli Saarisalon Uudessa Testamentissa on pyritty kääntämään kreikankielen tekstistä  sanatarkasti suomeksi. Aapeli Saarisalo on käännöksessään asettanut Raamatun kielenkäytön etusijalle. Englanninkielisistä Raamatun käännöksistä suosittelen sinulle Old King James Version käännöstä, Green's Literal Translation käännöstä ja American King James Version käännöstä. Mikään käännös ei ole täydellinen, mutta käännös voi olla hyvä ja alkutekstiin perustuva ja sellaisia ovat edellä mainitut käännökset. Jumala siunatkoon sinua runsaasti ja virvoittakoon sinun sielusi totuuden sanallansa.

 


 

 

Lähteet:

 

- 33/38 Raamattu

- 1992 kirkkoraamattu

- King James Version (KJV) 1769

- 1917 Jewish Puclication Society Old Testament (JPS)

- Online Bible Hebrew and Greek lexicon
- Strong's concordance
- Biblia Hebraica

- Textus Receptus
- Byzantine Majority Greek Text

 

 

Internet lähteet:

 

personal.inet.fi/ koti/ henotes/ varoitukset

www.kotipetripaavola.com/ vesikaste13

www.kotipetripaavola.com/ Seurakunta vai kirkko
www.kotipetripaavola.com/ uusikaannos92
www.kotipetripaavola.com/ Raamattu ja lopunajan katastrofit

www.kotipetripaavola.com/ universalismi
www.kotipetripaavola.com/ Jumalan laki

 

 

 

Petri Paavola 2009

     website statistics
eXTReMe Tracker