Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta | SaulusMedia | Petri - Youtube    

Tatuoinnit ja Raamattu

Mitä Raamattu sanoo tatuoinneista? Onko Raamatun kanta salliva vai kielteinen tatuoinneille? Tässä kirjoituksessa pyrin tuomaan esille sen miten ymmärrän Raamatun opetuksen Uuden Liiton aikakautena suhtautuvan tatuointeihin. Tutki ja koettele tämä kirjoitus Jumalan sanan valossa. En pakota ketään uskomaan samalla tavalla kuin itse uskon tämän asian. Sain sydämelleni kirjoittaa tästä aiheesta, koska tämä aihe askarruttaa monien uskovien mieliä.

Sisällys:
Vanha liitto ja Uusi Liitto
Ihopiirros
Omantunnon asia
3 Moos 19:28 on vanhan liiton opetus
Uusi Liitto ja tatuoinnit
Tatuointiin liittyvät terveysriskit
Uskova ja tatuointi
 

Vanha liitto ja Uusi Liitto

Suurin osa VT:n aikaisista käskyistä, jotka eivät kuuluneet Kymmeneen Käskyyn ovat kumoutuneet. Mutta kaikki VT:n aikaiset Kymmeneen Käskyyn kuulumattomat käskyt eivät ole kumoutuneet. Esimerkiksi VT:n aikainen verensyönti kielto on yhä edelleen voimassa Uudessa Liitossa. Eräs tärkeä huomio on se, että Uusi Liitto muutti lakia, mutta ei poistanut sitä. Lain muutos jätti Kymmenen Käskyä voimaan sekä myös muutamia muita VT:n alaisia käskyjä kuten esim. veren syöntikiellon. Herran Jeesuksen Ylipappeus sekä sovitus kumosi kaikki temppelipalvelukseen kuuluneet lait sekä VT:n uhrilait.

Ihopiirros kielto on annettu VT:n aikakaudella, joten onko se vielä voimassa Uuden Liiton aikakaudessa vai ei? Tämä on hyvä ja tärkeä kysymys. Yleensä UT:sta löytyy vahvistus sille mikä on voimassa Uuden Liiton ajassa. Tämä vahvistus on joskus kirjoitettu suoraan kuten veriasia tai epäsuorasti siten että voimme ymmärtää asian.

Ihopiirros

3 Moos 19:28 Älkää viileskelkö ihoanne vainajan tähden älkääkä koristelko itseänne ihopiirroksilla. Minä olen Herra.

Jotkut opettavat, että tämä käsky viittaa vainajien suremiseen, jossa pakanat surivat vainajiaan ihoa viiltelemällä ja ottamalla tatuoinnin. Tämä on kuitenkin väärä opetus, sillä jakeessa on kaksi eri käskyä;

- Älkää viileskelkö ihoanne vainajan tähden
- Älkääkä koristelko itseänne ihopiirroksilla

Käsky älkää viileskelkö ihoanne vainajan tähden annettiin siksi etteivät juutalaiset toimisi kuten monet pakanakansat tekivät. Monilla pakanakansoilla oli tapana tehdä syviä haavoja ja viiltoja kasvoihin, käsiin ja jalkoihin, joiden tarkoituksena oli osoittaa kunnioitusta kuolleille ihmisille. Kuolleitten tähden ihoon viiltely oli myös monille pakanakansoille kunnioituksen merkki ja lepytys uhri epäjumalille, jotka hallitsivat vainajia ja hautoja.

Jotkut pakanat saattoivat ottaa myös ihopiirroksen kuolleen kunniaksi tai muistoksi. Siitä huolimatta 3 Moos 19:28 on kaksi eri käskyä, joista jälkimmäinen kieltää ihopiirrokset.

Ihopiirros sanan voi alkukielen valossa ymmärtää tarkoittamaan myös tatuointeja. VT:n ihopiirros kohdat ovat liitetty epäjumalanpalvelukseen, sillä muinaisilla pakanakansoilla oli tapana tehdä tatuointeja (ihopiirros) ihoonsa ja ne liittyivät epäjumalanpalvelukseen, jossa kuvattiin tätä epäjumalanpalvelusta siinä saattoi olla epäjumalankuva jne. Siksi VT:ssa ne kiellettiin, sillä ne liittyivät epäjumalanpalvelukseen.

Omantunnon asia

Jotkut uskovat opettavat tatuoinnin olevan omantunnon asia. Raamattu ei opeta, että on olemassa omantunnon asioita, joita jokainen voi noudattaa tai olla noudattamatta. Tämä tarkoittaisi sitä, että joku asia on toiselle syntiä ja toiselle ei. Raamattu ei opeta, että uskova voi itse päättää omantuntonsa tähden mikä on syntiä ja mikä ei ole syntiä, tai mikä on Jumalan tahto ja mikä ei ole Jumalan tahto. Jumalan sana (Raamattu) määrittää aina sen mikä on Jumalan tahto ja mikä ei ole Jumalan tahto. Uskova ei siis koskaan päätä itse sitä omantuntonsa tähden mitä Raamattu opettaa, sillä Jumalan sana kertoo sen mikä on oikein ja väärin, Jumalan tahto tai syntiä.

1 Kor 10:
28 Mutta jos joku sanoo teille: "Tämä on epäjumalille uhrattua," niin jättäkää se syömättä hänen tähtensä, joka sen ilmaisi, ja omantunnon tähden;
29 en tarkoita sinun omaatuntoasi, vaan tuon toisen; sillä miksi minun vapauteni joutuisi toisen omantunnon tuomittavaksi?

1 Kor 10 luvussa oleva opetus omastatunnosta ei tarkoittanut omaa omaatuntoa, vaan lähimmäisen omaatuntoa, joka loukkaantui. Jae 29 ei opeta, että uskovalla on omantunnon vapaus päättää itse miten uskoa Raamattua. Jakeessa 29 oleva vapaus tarkoittaa vapautta Herrassa Jeesuksessa, jossa ihminen on vapautettu synnin ja vääryyden ikeistä, että hän voisi vapaasti uskoa ja elää Jumalan tahdon mukaisesti.

Uskova on vapautettu synnin orjuudesta ja synnin harjoittamisesta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen Pyhässä Hengessä Jumalan armosta. Tämä on tietenkin kasvuprosessi, jossa opimme hylkäämään syntiä ja kasvamaan uskossa sekä elämään koko ajan syvällisemmin Jumalan tahdon mukaisesti. Uskova on myös vapautettu elämään ja kasvamaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen Pyhässä Hengessä Jumalan sanan opetuksen mukaan. Vapaus ei siis tarkoita vapautta elää synnissä tai päättää miten itse haluaa elää uskossa ja mitä ja miten haluaa noudattaa Jumalan sanan opetuksia. Jumalan sana määrittää aina sen miten Jumalaa tulee uskoa.

3 Moos 19:28 on vanhan liiton käsky ja opetus

Jotkut uskovat opettavat, että 3 Moos 19:28 kuului vanhan liiton käskyihin, eikä se enää ole voimassa Uudessa Liitossa. Kuten toin aikaisemmin esille, niin kaikki VT:n aikaiset käskyt eivät ole kumoutuneet Uudessa Liitossa. Tuon esille tähän muutamia 3 Mooseksen kirjan 19 luvun käskyjä, jotka ovat yhä voimassa Uudessa Liitossa:

- 26 Älkää syökö mitään verinensä. Älkää merkeistä ennustelko älkääkä harjoittako noituutta.
- 31 Älkää kääntykö vainaja- ja tietäjähenkien puoleen; älkää etsikö heitä, ettette tulisi heistä saastutetuiksi. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

Uusi Liitto ei kumonnut veren syönti kieltoa, merkeistä ennustamisen kieltoa, noituuden harjoittamisen kieltoa, kieltoa kääntyä vainaja- ja tietäjähenkien puoleen.

Uusi Liitto kumosi vanhan liiton järjestyksen sekä ison osan vanhan liiton käskyjä. Kymmenen Käskyä ovat yhä voimassa Uudessa Liitossa. Vanhasta liitosta on kuitenkin voimassa ne opetukset ja käskyt, jotka pitävät yhtä Uuden Liiton opetuksien kanssa ja joiden on mainittu olevan voimassa Uudessa Liitossa.

Uusi Liitto ja tatuoinnit

Onko ihopiirroksen kielto käsky Uudessa Liitossa voimassa vai ei? Minun mielestäni on ja perustelen sen näillä Raamatun jakeilla:

2 Piet 1:
1 ¶ Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa.
2 Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.
3 Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,
4 joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,

Uudessa Testamentissa meille on ilmoitettu se millä tavalla Jumalaa tulee palvella, sillä Uuteen Testamenttiin on kirjoitettu kaikki se miten Jumalaa tulee palvella ja kuinka uskoa Häneen. Tähän meille on annettu Pyhä Henki voimaksi ja avuksi, että voimme ymmärtää mitä Raamattu opettaa.

Jos Jumalaa voisi palvella esim. siten, että voisi ottaa tatuoinnin jossa on Raamatun kohta tai jossa lukee Jeesus jne. niin sen tulisi lukea Raamatussa. Olihan tatuointi tuttua apostolien aikaisessa ja sitä vanhemmassa maailmassa. Jos Jumalan tahto olisi tehdä "raamatullisia" tatuointeja, niin Jumala olisi UT:ssa sanonut että sellaisia voi tehdä. Tällaista käskyä ei ole kuitenkaan annettu. Uskon että ei ole Jumalan tahto ottaa tatuointeja.

Jotkut ihmiset sanovat esimerkiksi, että koska Raamattu ei puhu polkupyörästä mitään, niin et saa ajaa polkupyörällä. Polkupyörä on hyödyllinen kulkuneuvo paikasta toiseen siirtymisen. Ihminen voi saa ja tehdä asioita, joita ei ole mainittu Raamatussa jos ne eivät ole vastoin Jumalan tahtoa. Tatuointi Raamatun lauseilla on uskon osoittamista, mutta polkupyörällä ajaminen ei ole uskon osoittamista, vaan tavallinen arkinen asia. Polkupyörällä ajamista ja tatuoinnin ottamista ei voi verrata keskenään kun ymmärrämme edellisen esimerkin ja sen, että kun on kysymys siitä miten Jumalaa tulee uskoa, niin sen tulee löytyä Raamatusta. Polkupyörällä ajaminen ei ole uskon asia, vaan ihan tavallinen arkinen asia.

Raamattu opettaa, että Jumalaan uskominen ei ulkonainen asia, vaan sisäinen (sydämen usko). Uskovan todistuksen ja uskon tulee olla sisäisen ihmisen asia, jossa hän uskoo Jumalaan sydämessään Pyhän Hengen voiman kautta Raamatun sanan opetuksen mukaisesti. Jumala puhui profeetta Jeremian kautta sanoen, että Uudessa Liitossa Jumala laittaa lakinsa kansansa sisimpään ja kirjoittaa sen heidän sydämiinsä. Raamatullinen usko on kirjoitettu sisäisen ihmisen sydämeen, ei ulkonaisesti hänen ihoonsa.

Room 10:10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

Raamattu ei opeta Jumalan uskomista tatuointien kautta, joten tatuointi on Jumalan tahdon vastaista.

Tatuointiin liittyvät terveysriskit

Tatuointi voi olla myös haitallinen ja vaarallinen. Allergia tatuoinnissa käytettäville väriaineille on mahdollista. Monet tatuoinneissa käytettävät aineet ovat myrkyllisiä sekä joillekin tatuointiaineille voi tulla allergiseksi. Mahdollista on jopa saada joitakin sairauksia tai allergisia oireita tatuoinneista, joista pahin on ihosyöpä riski. Jos tatuoitu kohta tulehtuu, niin se voi johtaa verenmyrkytykseen. Eräissä tutkimuksissa on todettu, että tatuointiin käytettävät teratogeeniset aineet voivat aiheuttaa epämuodostumia. Jotkut tatuointivärit voivat sisältää elohopeayhdisteitä, raskasmetalleja, atsoväriaineita ja allergeenisia valmisteita. Atsovärien tiedetään aiheuttavan esim. syöpää.

Tatuoinnissa tatuointiaineet viedään ihon alle yhden tai kahden millimetrin syvyyteen. Tatuointiväri jää ihon verinahkaan. On selvää, että tatuointivärit pääsevät ihmisen elimistöön ja voivat aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Tatuoinnissa käytettävät vaaralliset aineet jäävät ihmisen elimistön sisään vaikuttaen siellä niin kauan kun ihminen elää. Tämä tekee tatuoinnista todella vaarallisen asian. Tatuointiin käytettävät vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ikäviä sairauksia monenkin vuoden jälkeen, koska elimistö joutuu koko ajan tekemisiin myrkkyjen kanssa, joita tatuoinnissa käytetään.

Asiantuntijoiden mukaan bakteerit ja virukset voivat päästä rikkinäisen ihon alle tatuoinnin aikana. Vaikka kaikki välineet olisivat sterilisoituja, niin aina on mahdollisuus, että jotakin kautta bakteerit ja virukset voivat päästä tekemään tuhojaan. Tatuointiin voidaan liittää seuraavanlaisia asioita allergiset reaktiot, erilaiset tulehdussairaudet ja veritauteja.

Tatuoinnin poistaminen voi olla myös ongelmallista. Jotkut sanovat, että nykytekniikalla esim. laserin avulla saadaan poistettua tatuoinnin väriaineet iholta. Toisten mielestä laserin avulla tatuoinnin poistaminen jättää elimistöön tatuoinnin haitallisia väriaineita. On todettu tapauksia, jossa laserpoiston yhteydessä musta väriaine on kulkeutunut imusolmukkeisiin.

Jotkut tatuointiaineet ovat vaarallisia kuten mm. elohopea, barium, kadmium, lyijy, nikkeli, ferrosyanidi, atsovärit ja arseeni (arsenikki). Vaikka tatuoijat väittävät, että he käyttävät vain turvallisia aineita, niin silti tatuointiaineisiin kuuluu erittäin vaarallisia myrkkyjä.

Uskova ja tatuointi

Onko sitten ns. maallinen tatuointi Jumalan tahdon mukaista? Uskon että ei ole. Jumala on luonut meille kehon, joka on kaunis Jumalan suunnittelema luomus, joka ei kaipaa ihmisen tekemiä pysyviä " kaunistuksia", eli pysyviä tatuointeja.

Raamatussa ei ole luetteloa, joka sanoisi mitkä alkuaineet ovat ihmiselle vaarallisia. Tiedämme lyijyn olevan erittäin vaarallista ihmiskeholle, siksi vältämme lyijyn joutumista elimistöön. Samalla tavalla tulee suhtautua tatuointeihin. Tatuoinnissa käytettävät vaaralliset aineet tekevät tatuoinnista selkeän terveysuhan. En usko Jumalan tahdon olevan, että ihminen ottaa tatuoinnin. Tatuointeihin liittyy iso terveysriski, joka voi aiheuttaa jonkun sairauden tai allergian vaikka vasta pitkän ajan päästä, sillä tatuointiaineet vaikuttavat koko elämän ajan ihmisen elimistössä. Jumalan tahto ei ole, että ihminen vapaaehtoisesti myrkyttää itseänsä tatuointiin käytettävillä aineilla. 

Jos joku kuitenkin on ottanut tatuoinnin ja uskonut sen olevan oikein, mutta ymmärtänyt myöhemmin, että se ei ollut oikein, niin emme saa syyllistää heitä, tehtyä ei saa tekemättömäksi ja tatuoinnin poistaminen useissa tapauksissa on mahdotonta. Kun uskova ymmärtää että tatuointi on väärin, niin asia on selvä hänen kohdaltaan, eikä meillä ole lupaa syytellä ja syyttää häntä siitä mitä hän ei voi enää muuttaa toiseksi. Tässä tapauksessa riittää sydämessä tapahtuva mielenmuutos, eli parannus. Parannus usein korjaa tilanteen (sydämenmuutos ja käytännön toteutus) ja johdattaa uskovan pois synnistä, mutta on tilanteita, joissa parannus jää sydämentasolle eikä asioita voida käytännössä muuttaa; murha, eli tappo on asia josta parannus ei tuo ei enää kuollutta takaisin; samoin on tatuoinnin kohdalla, sitä ei useissakaan tapauksissa saa enää pois.

Jokainen meistä tekee virheitä uskovina, koska kenestäkään ei tule tässä ajassa täydellistä, siksi meidän tulisi olla toisillemme armollisia ja antaa anteeksi toisillemme ne virheet, joita itse kukin teemme, koska Jumala myös antaa meille anteeksi kun teemme parannuksen.

 

Linkkisuositus: Näkökulma tatuointiin

Petri Paavola 23.5.2011

 

Lähteet:

 

33/38 Raamattu

King James Version
Online Bible Lexicon
Strong's Lexicon

http://www.naturalnews.com/022073.html
http://www.everytattoo.com/healthrisks.shtml

http://www.medicalnewstoday.com/releases/9584.php

http://www.fda.gov/
http://hubpages.com/Tattoos-Health-Risks-and-Toxic-Effects

 

web maker
eXTReMe Tracker