Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Raamatun opetus Jeesuksen Jumaluudesta

Nykyään yhä useammat ihmiset opettavat ettei Jeesus ole Jumala, vaan että Isä on yksin Jumala. Tämä opetus on varsin ongelmallinen sekä paha harhaoppi. Se tietenkin on totta, että Isä on Jumala, mutta sekin on totta, että Jeesus on Jumala. Käyn tässä kirjoituksessa läpi sitä kuinka ja millä tavalla Raamattu opettaa niin Isän kuin Jeesuksen olevan Raamatun yksi Jumala siten ettei tämä opetus joudu ristiriitaan Raamatun sanan kanssa, vaan on Jumalan sanan opetus. Tämä on todella tärkeä aihe, sillä se koskettaa todella syvällisesti pelastuksen perustuksia. Kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Raamatun sanan kautta rukouksen kera.

Sisällys:
Yksi Jumala
Luoja Jumala
Jeesuksen Jumaluus
Jeesuksen todistus Jumaluudesta
Isä on Kaikkivaltias Jumala
Totinen Jumala
Pelastava usko
Linkkisuositukset

 

 

Yksi Jumala

5 Moos 6:
4 ¶ Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.
5 Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi.

1 Tim 2:
3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,
6 joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,

Raamattu on Jumalan sanan ilmoitus ihmiskunnalle sekä opetusta Jumalan seurakunnalle, eli kaikille kaikkien aikojen Herran Jeesuksen opetuslapsille. Jumala sanoo itsestään oman ilmoituksensa kautta, että Jumala on yksi, niin VT:n kuin UT:n ilmoituksen kautta. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että kun me opetamme Jumalasta, niin meidän tulee sanoa ja opettaa Jumalan olevan yksi, koska se on Hänen oma todistuksensa itsestään.

Kun tutkimme Raamatun sanan kokonaisopetusta, niin Raamatun selkeä opetus on, että Jumala on yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Edellä oleva oleva tulee kiistattomasti ilmi kun tutkimme ja käymme läpi sitä mitä Raamattu opettaa Jumalasta. Raamattu ei sano Jumalan olevan numeraalisesti kolminaisuus, vaan yksi Jumala Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Meidän tulee käyttää Jumalasta ainoastaan niitä käsitteitä, jotka Hän on itse sanaansa kirjoituttanut sekä asettanut uskottavaksi. Kts. tarkempi selvitys kolminaisuudesta: Isä on Jeesusta suurempi

Raamattu opettaa myös, että meidän tulee ja me saamme rakastaa Herraa meidän Jumalaamme kaikesta sydämestämme, sielustamme ja voimastamme. Jumalan rakastamiseen tietenkin kuuluu uskominen Häneen, siten kuinka Raamattu opettaa, sillä Raamattu on Jumalan sanan ilmoitusta sinulle ja minulle. Raamatun kiistaton opetus on että Jumala on yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä.

Kolminaisuus sanan käyttäminen ei kuitenkaan ole niin väärin kun sellainen opetus, joka kieltää Jeesuksen Jumaluuden. Kolminaisuus sanaa käyttävät uudestisyntyneet uskovat ovat selkeästi pelastettuja Jumalan armosta, mutta Jeesuksen Jumaluuden kieltäjä ei ole Raamatullisessa pelastavassa uskossa. En asetu tässä kohdin tuomarin paikalle, vaan tulen myöhemmin tuomaan selkeän Raamatun todistuksen siitä, että Jeesuksen Jumaluuden kieltäjä ei ole pelastavassa uskossa. Tästä syystä Jeesuksen Jumaluus on Raamatun opetuksen kulmakivi ja perustus, jolle Raamatullinen pelastus perustuu.

Luoja Jumala

1 Moos 1:
26 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".
27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

Raamattu opettaa Jumalan olevan Luoja, joka on luonut taivaat ja maan sekä kaiken elämän maan päälle. 1 Mooseksen kirja sanoo Jumalan sanoneen monikkomuodossa tehkäämme ihminen kuvaksemme ja kaltaiseksemme.

1 Moos 1:
1 ¶ Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
2 Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.
3 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli.

1 Mooseksen kirjan 1 luvun ensimmäisistä jakeista tulee esille Jumala, Jumalan Henki ja Jumalan sana. Tässä kohdassa on Raamatun sanan ensimmäinen ilmoitus yhdestä Jumalasta, joka on Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä.

Joh 1:
1 ¶ Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

Johanneksen evankeliumi todistaa, että Jeesus on luomisessa ollut Jumalan Sana. Tämä kohta myös todistaa sen, että Jeesus (Sana) on myös Jumala, mutta ei Isä. Tällä tavalla luomisesta tulee esille Raamatun yksi Jumala: Jumala (Isä), Jeesus (Jumalan Sana, joka on Jumala) ja Pyhä Henki (Jumalan Henki).

Hebr 1:
1 ¶ Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta,
2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut

Raamattu todistaa monessa kohdassa, että Jeesus oli luomassa maailmaa Isänsä kanssa. Heprealaiskirjeestä kuten monista muistakin Raamatun kohdista käy selvästi ilmi, että Jeesus on Jumala luomisen perusteella. Raamattu opettaa Jumalan luoneen taivaat sekä maan ja koska Jeesus on mukana tässä luomistyössä Luojan ominaisuudessa, niin Hän on kiistattomasti Raamatun opetuksen mukaan Jumala, mutta ei kuitenkaan Isä.

Jeesuksen Jumaluus

Seuraavaksi käyn läpi useita Raamatun kohtia, joista käy kiistattomasti ja selkeästi ilmi että Jeesus on Jumala, mutta ei Isä.

Totinen Jumala

1 Joh 5:20 Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.

1 Joh 5:20 kääntää jakeen lopun alkutekstin mukaisesti:

Alkuteksti 1 Joh 5:20 loppuosa: Hänen Pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa tämä on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.

 1 Joh 5:20 οιδαμεν (tiedämme) δε (mutta) οτι (että) ο (artikkeli) υιος (Poika) του <artikkeli> θεου (Jumalan) ηκει (on tullut) και (ja) δεδωκεν (antanut) ημιν (meille) διανοιαν (ymmärryksen) ινα (että) γινωσκωμεν (tuntisimme) τον (artikkeli) αληθινον (totisen) και (ja) εσμεν (olemme) εν (siinä) τω (3588) αληθινω (totisessa) εν (prepositiona seuraavan poika sanan päätteenä) τω (artikkeli) υιω (Pojassansa) αυτου (hänen - viittaus poika sanaan) ιησου (Jeesuksessa) χριστω (Kristuksessa) ουτος (tämä) εστιν (on) ο (artikkeli) αληθινος (totinen) θεος (Jumala) και (ja) ζωη (elämä) αιωνιος (iankaikkinen) (Alkuteksti bysantin teksti sanasta sanaan suomeksi)

Raamattu sanoo Jeesuksen olevan totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Jakeen loppuosa kertoo Jeesuksen Kristuksen (Messias) olevan tämä totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. 1 Joh 5:20 opettaa Jeesuksen Jumalan Poikana tulleen antamaan meille ymmärryksen tunteaksemme sen Totisen (Jumalan) ja me olemme uskon kautta Jeesukseen Pyhässä Hengessä siinä Totisessa (Jumalassa - Jumala, eli Isä ja Jeesus asuu uskovassa Pyhän Hengen kautta) Jumalassa Messias Jeesuksessa ja tämä on Totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.

Tästä jakeesta tulee ilmi yksi Jumala (Isä, Jeesus, Pyhä Henki), jossa me uskovat olemme Messias Jeesuksessa. Täten 1 Joh 5:20 todistaa kiistattomasti, että Jeesus on Jumala.

Jumala ylitse kaikkien

Room 9:
4 Jotka ovat Israelilaiset, joiden on lasten oikeus ja kunnia, ja liitot ja laki, ja jumalanpalvelus ja lupaukset,
5 Joiden myös isät ovat, joista Kristus lihan puolesta syntynyt on, joka on Jumala ylitse kaikkein ylistetty ijankaikkisesti, amen! (Biblia 1776)

Room 9:
4 οιτινες εισιν ισραηλιται ων η υιοθεσια και η δοξα και αι διαθηκαι και η νομοθεσια και η λατρεια και αι επαγγελιαι
5 ων οι πατερες και εξ ων ο χριστος το κατα σαρκα ο ων επι παντων θεος ευλογητος εις τους αιωνας αμην (Bysantin teksti)

Vanhan Biblian teksti on käännetty tarkasti vastaamaan alkutekstiä, jossa lukee Kristus (Messias) lihan mukaan Jumala yli kaikkien ylistetty iankaikkisesti, amen.

Raamattu opettaa Herran Jeesuksen olevan Jumala yli kaikkien, joka tarkoittaa yli kaikkien luotujen, ei yli Isän. Uuden Testamentin teksti todistaa Herran Jeesuksen olevan Jumala, mutta ei Isä.

Jeesus on Herra taivaasta

1 Kor 15:47 Ensimäinen ihminen on maasta ja maallinen, toinen ihminen on itse Herra taivaasta. (Vanha Biblia alkuteksin mukaan)

1 Kor 15:47 ο πρωτος ανθρωπος εκ γης χοικος ο δευτερος ανθρωπος ο κυριος εξ ουρανου (Bysantin teksti)
 

Biblian teksti 1 Kor 15:47:ssa on yhtäpitävä alkutekstin kanssa (Bysantin teksti, Textus Receptus). 1 Kor 15:47:ssa on alkutekstissä sana Kyrios (Herra) sekä  taivaasta (eks ouranou). Tässä kohdassa Kyrios sana tarkoittaa JHVH:tä, joka on itse Herra taivaasta, eli Herra Jumala. Jeesus on todella selkeästi Herra Jumala Raamatun sanan todistuksen mukaan, mutta ei Isä.

Mielenkiintoinen seikka on se, että Westcott ja Hortin UT:n tekstissä ei ole 1 Kor 15:47:ssa sanaa Kyrios (Herra). Westcott ja Hort olivat okkultikkoja, jotka eivät uskoneet Jeesuksen Jumaluuteen. Jeesuksen Jumaluuden ja Herruuden kieltävä ei voi olla pelastavassa uskossa, koska Jeesus pelastaa ihmisen iankaikkisen sovituksen kautta nimenomaan siksi, koska Hän on Herra ja Jumala, sillä vain Jumala voi pelastaa ihmisen. Westcott ja Hortin tekstilaitos ei ole yhtäpitävä alkutekstin kanssa.

Jeesuksen Jumaluuden kieltäjät sanovat ettei Kyrios tarkoita aina Herraa ja tällä he koittavat kumota sen että kohdissa, joissa Jeesus on kytketty sanaan Herra (Kyrios), niin se ei kuitenkaan tarkoita Herraa (Kyrios), vaan herraa, eli ei Raamatun Herraa (Jhvh). Raamattu kuitenkin todistaa todella selkeästi, että 1 Kor 15:47 oleva Herra (Jhvh) taivaasta tarkoittaa Herra Jhvh:ta, eli Raamatun Herra Jumalaa.

Ge 24:3 και εξορκιω σε κυριον τον θεον του ουρανου και τον θεον της γης ινα μη λαβης γυναικα τω υιω μου ισαακ απο των θυγατερων των χαναναιων μεθ ων εγω οικω εν αυτοις

1 Moos 24:3 Minä vannotan sinua Herran (Jhvh), taivaan ja maan Jumalan, kautta, ettet ota pojalleni vaimoa kanaanilaisten tyttäristä, joiden keskuudessa minä asun,

Ne 1:5 και ειπα μη δη κυριε ο θεος του ουρανου ο ισχυρος ο μεγας και ο φοβερος φυλασσων την διαθηκην και το ελεος τοις αγαπωσιν αυτον και τοις φυλασσουσιν τας εντολας αυτου

Neh 1:5 Minä sanoin: "Oi Herra (Jhvh), taivaan Jumala, sinä suuri ja peljättävä Jumala, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden niille, jotka sinua rakastavat ja noudattavat sinun käskyjäsi,

Septuaginta tuo todistuksen, että Kyrios sana tarkoittaa myös taivaan Herraa (Jhvh), sillä juutalaiset rabbit ovat Septuagintassa kääntäneet taivaan Herra (Jhvh) hepreankielen sanan Jhvh, kreikankielen sanalla Kyrios.

1 Kor 15:47 oleva Herra taivaasta tarkoittaa Jumalaa, eli Herra Jhvh:ta. Jeesus on Herra (Jhvh) taivaasta, eli Jumala.

Jeesuksen todistus Jumaluudesta

Onko Raamatussa missään kohdassa Jeesuksen omaa todistusta siitä, että Hän on Herra ja Jumala? Johanneksen evankeliumissa luvussa 20 on Jeesuksen oma todistus siitä, että Hän on Herra ja Jumala:

Joh 20:
26 ¶ Ja kahdeksan päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!"
27 Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen".
28 Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"
29 Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"

Kun Tuomas näki omin silmin ylösnousseen Herran Jeesuksen, niin hän sanoi Jeesuksen olevan hänen Herransa ja Jumalansa. Jos Jeesus ei olisi Herra ja Jumala, niin Hänen olisi täytynyt korjata Tuomasta ja Jumalan lain mukaan syyttää häntä Jumalan pilkasta sekä väärän todistuksen antamisesta. Tätä Jeesus ei kuitenkaan tehnyt, vaan Hän vahvisti Tuomaksen sanat sanomalla: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"

Jeesus myönsi olevansa Herra ja Jumala. Täten myös Jeesuksen oma todistus todistaa Hänen olevan Herra ja Jumala.

Joh 20:28 και απεκριθη θωμας και ειπεν αυτω ο κυριος (Kyrios) μου και ο θεος  (Theos) μου

Alkuteksti käyttää Joh 20:28:ssa sanoja Kyrios (Herra) ja Theos (Jumala). Kyrios sanan hebreankielen sanan vastineita on sanat JHVH ja Adonai, jotka tarkoittavat Jumalaa. Theos sanan hebreankielen vastine on Elohim sana, joka tarkoittaa Jumalaa. Raamatun kiistaton todistus on, että Jeesus on Herra ja Jumala, mutta ei Isä.

Isä on Kaikkivaltias Jumala

Kun tutkimme Raamatun sanaa kokonaan, niin huomaamme Raamatun opettavan Isän olevan yksin Kaikkivaltias Jumala. Tässä kohden voi tulla hämmennys sydämeen jos ajattelemme lihan mielen mukaan, mutta kun ja jos Jumalan armosta uskomme hengellisen ihmisen mielen mukaan, niin ymmärrämme ettei Isän Kaikkivaltius vie pois Jeesuksen Jumaluutta. Tutkimalla Raamattua ymmärrämme tämän asian oikein.

Kun olen sanonut ja kirjoittanut Isän olevan yksin Kaikkivaltias Jumala, niin en tarkoita sitä etteikö Jeesus olisi Kaikkivaltias Jumala, sillä Jeesus on Kaikkivaltias Jumala, niin kuin Raamattukin opettaa, mutta tarkoitan sitä, että Jeesus on Isälleen alamainen ja siten Isä yksin on Kaikkivaltias Jumala. Se, että Isä yksin on Kaikkivaltias Jumala, ei vie pois Jeesuksen Kaikkivaltiutta, sillä Jeesus on iankaikkisesti Kaikkivaltias Jumala luotuihin nähden, mutta ei suhteessa Isäänsä, koska Jeesus on Isälleen alamainen.

Matt 28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

1 Kor 11:3 Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.

Herra Jeesus sanoi, että Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Isä antoi Pojalleen (Jeesus) kaiken vallan taivaassa ja maan päällä, mutta tietenkään se ei tarkoita sitä, että Jeesuksella olisi valta yli Isän. Raamatun opetuksen mukaan Herra Jeesus on alamainen Isälleen, sillä Isä on Herran Jeesuksen pää.

1 Kor 15:
22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,
23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;
24 sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.
25 Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle".
26 Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.
27 Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu," niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa.
28 Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

Raamattu opettaa ettei Pojalla ole valtaa yli Isän ja lopulta Poikakin (Jeesus) asettuu Isän vallan alle. Tämä tarkoittaa sitä, että koska Jeesukselle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, mutta ei valtaa yli Isän ja kun lopulta kaikki on täyttynyt ja täytetty, niin Herra Jeesus asettuu Isän vallan alle, jossa Hän ollut kuitenkin koko ajan.

Raamatun sanan opetuksen mukaan Isä yksin on Kaikkivaltias Jumala. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Isän Kaikkivaltius kumoaisi Jeesuksen Jumaluuden. Kuten edellä on käyty läpi, niin Raamattu todistaa selkeääkin selkeämmin Jeesuksen olevan Jumala ja tämä tarkoittaa silloin sitä, että Jeesus on Jumala, mutta ei kuitenkaan Isä.

Joh 20:17 Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö".

Herra Jeesus Isän olevan Hänen Jumalansa. Näin sanoessaan Jeesus tarkoitti sitä että Hänen Isänsä on Kaikkivaltias Jumala. Kuten olemme nähneet Raamatusta, niin Isän Kaikkivaltius ei kumoa Jeesuksen Jumaluutta.

1 Kor 2:
12 Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut;
13 ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.
14 Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.

Raamatun opettamassa Jumalassa on selkeästi hierarkkinen järjestys, jonka mukaan Isä on Pojan (Jeesus) pää. Jos emme ymmärrä tätä yhden Jumalan hierarkkista järjestystä ja pyrimme luonnollisen järjen mukaan ajattelemaan, että miten Isä, Jeesus ja Pyhä Henki voivat olla yksi yhtä aikaa, niin emme kykene ymmärtämään tätä asiaa, sillä tämä kuten kaikki Raamatun opetus tulee ymmärtää hengellisesti. Samoin jos Isän Kaikkivaltius estää sinua näkemästä Jeesuksen Jumaluutta, niin olet ajatellut ja uskonut sen luonnollisen ja lihallisen mielen mukaan, et hengellisen ihmisen.

Raamattu opettaa, että hengelliset asiat tulee ymmärtää hengellisesti, ei lihallisen mielen mukaan. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että vain uskon kautta siihen mitä Raamattu kokonaisuudessaan opettaa voimme ymmärtää sen, että Jumala on yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä.

Raamatussa ei ole missään sellaista jaetta, jossa sanotaan sanasta sanaan, että Jumala on yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Raamatun kokonaisopetus todistaa kuitenkin sen kuten olemme edellä selkeästi nähneet, että Jumala on yksi ja tämä yksi Jumala on Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä.

Totinen Jumala

Joh 17:3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

1 Joh 5:20 Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.

1 Kor 15:47 Ensimäinen ihminen on maasta ja maallinen, toinen ihminen on itse Herra taivaasta. (Vanha Biblia alkuteksin mukaan)

1 Kor 15:47 ο πρωτος ανθρωπος εκ γης χοικος ο δευτερος ανθρωπος ο κυριος εξ ουρανου (Bysantin teksti)

Johanneksen evankeliumin luku 17 sanoo Isän olevan yksin totinen ja Jumala ja 1 Johanneksen kirjeen luku 5 sanoo Messias Jeesuksen olevan totinen Jumala sekä 1 Kor 15:47 sanoo Jeesuksen olevan Herra (Jumala) taivaasta. Onko näissä Raamatun kohdissa olemassa ristiriita? Ei tietenkään sillä Isä yksin on totinen Jumala siinä merkityksessä, että Isä yksin on Kaikkivaltias Jumala ja Jeesuksen pää. Isän Kaikkivaltius ei vie pois Jeesuksen Jumaluutta, sillä Raamattu sanoo Jeesuksen olevan totinen Jumala ja Herra (Jumala) taivaasta.

Kuten aikaisemmin on käynyt ilmi, niin hengelliset tulee ymmärtää ja uskoa hengellisesti, ei lihan mielen mukaan järkeilemällä. Se ei joka ei usko Jeesuksen Jumaluuteen tulkitsee Raamatun sanaa oman järkeilynsä kautta, jonka takia hän ei kykene ymmärtämään Raamatun selkeää ja kirkasta ilmoitusta yhdestä Jumalasta, joka on Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä.

Meidän tehtävä ei ole järkiperäistää ja tulkita oman ymmärryksen kautta Jumalan sanaa, vaan uskoa se kokonaisuudessaan ja siksi emme voi kumota Joh 17:3, 1 Joh 5:20 ja 1 Kor 15:47 sanomia, vaan meidän täytyy uskoa ne Pyhässä Hengessä, jolloin ristiriidat katoavat koskien Jumaluutta. Niin kauan kun ihminen yrittää oman järkensä logiikan kautta ymmärtää Raamattua, niin hän ajautuu ristiriitaan, koska hän ei usko eikä ajattele hengellisesti, vaan lihan mielen mukaan.

Raamattu sanoo todella selkeästi Isän olevan yksin Kaikkivaltias Jumala ja että Jeesus on Jumala. Edellä oleva näyttää ristiriidalta jos ojentaudumme ja pyrimme uskomaan Raamattua ihmisen järjenpäätelmien mukaan. Jos ja kun uskomme Jumalan armosta Raamattuun Pyhän Hengen vaikuttaman uskon kautta, niin ristiriita poistuu, koska Jumaluuden hierarkiassa Isä on Pojan pää. Vain uskon kautta Pyhässä Hengessä voimme ymmärtää Jumalan olevan yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä, eikä Raamatun sana ajaudu silloin itsensä kanssa ristiriitaan, eikä meidän tarvitse kieltää Jeesuksen Jumaluutta, sillä Jeesuksen Jumaluus on kristallinkirkkautta kirkkaampi Raamatun opetus.

Pelastava usko

Seuraavaksi tuon esille Raamatusta sen, että pelastava usko on sellaista uskoa, jossa uskotaan Jeesuksen olevan Jumala.

Jes 43:
10 Te olette minun todistajani, sanoo Herra, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, jotta te tuntisitte minut ja uskoisitte minuun ja ymmärtäisitte, että minä se olen. Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule.
11 Minä, minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä.

Raamattu opettaa ettei ole muuta Pelastajaa kuin Herra Jumala. Tämä tarkoittaa silloin sitä ettei kukaan muu voi toimia Pelastajana ja syntien sovittajana kuin Herra Jumala.

Luuk 2:11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.

Lu 2:11 For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord. (KJV)

2 Tim 1:10 mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta,

2 Ti 1:10 But is now made manifest by the appearing of our Saviour Jesus Christ, who hath abolished death, and hath brought life and immortality to light through the gospel: (KJV)

Alkutekstin mukaan Luuk 2:11:ssa ja 2 Tim 1:10:ssa on sana Pelastaja, kuten KJV on sen oikein kääntänyt. Raamattu sanoo Jeesuksen olevan Herran ja Pelastajan, joka on ainoa Herra ja Pelastaja. Luuk 2:11 kertoo Jeesuksen olevan Pelastaja, Messias ja Herra (Jumala).

Apt 4:
10 niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
11 Hän on ‘se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut’.
12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

Apt 4:12 vahvistaa ja todistaa sen, että Jeesus on Jesajan kirjan Herra (Jumala) ja pelastaja.

Room 10:
9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (alkutekstin mukainen sanajärjestys)

Roomalaiskirjeen 10 luvussa on pelastavan uskon aakkoset ja perustukset. Raamattu sanoo, että meidän tulee uskoa ja tunnustaa sydämessämme Jeesus Herraksi (Jumalaksi), jonka Jumala on nostanut kuolleista, niin silloin pelastumme Jumalan armosta. Raamatun opetus pelastavasta uskosta on kiistaton, sillä uskomme Jeesukseen tulee olla sen mukaista mitä Raamattu opettaa ja Raamattu sanoo, että meidän tulee uskoa Jeesus Herraksi (Jumalaksi), että voimme pelastua.

Tämä tarkoittaa silloin sitä, että jos joku kiistää Jeesuksen Jumaluuden, niin hän ei voi olla pelastavassa uskossa. Äläkä sano, että minä tuomitsen ihmisiä, sillä sitä minä en tee, vaan Jumalan sana itse määrittelee sen mitä meidän tulee uskoa pelastuaksemme Jumalan armosta. Kun me tunnustamme syntimme ja teemme parannuksen ja uskomme Jeesuksen olevan Herra (Jumala), niin Hän pelastaa meidät ja antaa syntimme anteeksi.

Hebr 9:
14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!
15 ¶ Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön
.

Raamattu opettaa Jeesuksen uhranneen itsensä Golgatan ristillä iankaikkisen Hengen kautta, joka tarkoittaa sitä, että Hän on Jumala, sillä vain Jumala voi olla iankaikkisesti olemassa. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus sovitti synnit Jumalana verensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. Jos et usko Jeesuksen Jumaluuteen, niin sinun syntejäsi ei ole sovitettu ja annettu anteeksi, koska synnit saadaan anteeksi vain sen kautta, että Jeesus Herrana (Jumalana) kuoli syntiesi puolesta.

Joh 8:24 Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."

Raamatussa Jeesus itse sanoo, että Häneen tulee uskoa sen mukaisesti kuka Hän on. Jos emme usko Jeesusta siksi kuka Hän on, niin kuolemme synteihimme.

Luuk 2:11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja (Pelastaja), joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.

Raamattu sanoo Jeesuksen olevan Pelastaja, Kristus (Messias) ja Herra (Jumala). Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee uskoa Jeesuksen olevan Pelastaja, Messias ja Herra (Jumala).

1 Joh 2:
22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.
23 Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.
24 Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.

1 Joh 2 luku tuo esille, että se joka kieltää Jeesuksen olevan Messias on antikristus. Samoin tässä tuodaan esille, että joka kieltää Isän tai Pojan sekä joka Pojan hänellä ei ole Isääkään. Tämä tarkoittaa sitä, että emme saa kieltää Raamatun opetusta Isästä, joka yksin on Kaikkivaltias Jumala, emmekä saa kieltää Jeesuksen Jumaluutta. Jos kiellät Pojan siten ettet usko Jeesuksen olevan Jumala, niin sinulla ei ole Raamatun mukaan Isääkään, eli et ole silloin pelastavassa uskossa.

Jos et usko Herran Jeesuksen olevan Jumala, mutta luulet olevasi Raamatullisessa uskossa, niin tee parannus ja usko Herra Jeesus Jumalaksi, niin sinä pelastut. Apostolien teoissa on hyvin selkeästi ilmoitettu Raamatullisen uskon ja pelastuksen perusteet, sillä Herraan Jeesukseen uskominen sisältää myös sen viestin, että Herra on Jumala, joka ainoastaan voi pelastaa ihmisen:

Apt 16:31 Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi".

Raamatullisen uskon peruskivi ja perusta on Herra Jeesus, joka on Jumala. Ilman tätä peruskiveä usko on turha, sillä meidän pelastuksen takuumies ei voi olla luotu, vaan Luoja, koska syntien sovitukseen tarvittiin Jumala, joka tuli ihmiseksi, joka Jumalallisen luonnon omaavana (Jumalana) kykeni saamaan aikaan iankaikkisen sovituksen ja lunastuksen. Raamatun selkeä opetus on, että Jeesus on Jumala, joka on sovittanut ja antanut synnit anteeksi, niille jotka uskovat Jeesuksen olevan Herra (Jumala).

Linkkisuositukset

Olen käsitellyt Herran Jeesuksen Jumaluutta sivuillani useammassa kirjoituksessa. Jos haluat tutustua tähän aiheeseen lisää, niin käy läpi linkeissä olevat kirjoitukset, sillä niissä tuodaan esille laajemmin Raamatun kohtia ja asioita, jotka todistavat Jeesuksen olevan Jumala.

Linkkisuositukset:
Jeesus on Jumala
Jumala on yksi
Jeesus ei ole Isä

 

Petri Paavola 22.8.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

Videoita aiheesta:

Raamatun kolmiyhteinen yksi Jumala

Jeesus Raamatun tosi Jumala

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker