Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Luku 1: Matteuksen lähetyskäsky

 

Matt 28:19-20 ” Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista opetuslapsia ja kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä olen teille käskenyt. Katso, Minä olen kanssanne joka päivä mailmanajan täyttymykseen asti” Aapeli Saarisalo Uusi Testamentti

Kirkko opettaa Jeesuksen asettaman lähetyskäskyn sisältävän käskyn lasten kastamisesta, ollen siten lapsikasteopin sijaintipaikka. Kirkon opin mukaan mukaan lapsikaste perustuu Raamatun sanaan: "Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä...”.

Raamattu ei opeta kirkon lapsikasteoppia Matteuksen evankeliumin luvussa 28 jakeissa 19 ja 20. Aapeli Saarisalon UT:n teksti Matt 28:19,20 on tarkempi käännös kreikankielestä kuin 33/38 käännöksen. Jakeiden ajatus ja opetus on että evankeliumi Herrasta Jeesuksesta tulee julistaa kaikille kansoille ja tehdä evankeliumin julistuksen kautta opetuslapsia, jotka tulee kastaa vedessä. Matt 28:19,20 ei siis opeta, että kaikki kansat täytyy tehdä opetuslapsiksi vedessä kastamalla.

Tutkimalla muita aiheeseen liittyviä Raamatun kohtia näemme selvästi mitä Matteuksen evankeliumin luvun 28 jakeet 19 ja 20 tarkoittivat.

Mark 16:
15 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Markuksen evankeliumista käy selkeästi ilmi, että lähetyskäskyyn kuuluu ensin evankeliumin julistaminen, jonka jälkeen uskoon tulleet kastettiin. Opetuslapseksi tekeminen tapahtuu evankeliumin julistuksen kautta, ei vesikasteen kautta.

1 Kor 1:17 Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan-ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi.

Paavalin opetus myös kumoaa kirkon opetuksen lapsikasteesta. Paavali toimi lähetyskäskyn mukaisesti sanoen ettei Herra Jeesus lähettänyt häntä kastamaan ihmisiä, vaan julistamaan evankeliumia. Paavali ei missään kohtaa opeta lapsikastetta, eikä sanoja ja käsitettä lapsikaste löydy Raamatusta, koska Raamattu ei opeta sellaista.

Jos lapsikaste olisi Raamatullinen, niin Paavali olisi kirjoittanut, että Herra Jeesus käski hänet kastamaan lapsia (sylivauvoja). Jos kirkko olisi oikeassa, niin Paavali opettaisi harhaoppia, sillä Paavali kirjoitti ettei Herra Jeesus lähettänyt häntä kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan. Totuus on se ettei vesikasteessa tehdä ketään opetuslapseksi, siksi Paavali sanoi ettei häntä oltu lähetetty kastamaan. Kirkko opettaa harhaoppia ja vastoin selkeää Raamatun sanaa.

Raamatun opetuksen mukaisesti Paavali ensin julisti evankeliumia, jonka jälkeen uskoon tulleet kastettiin.

Matt 28:
19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Alkutekstissä on sana matheteuo, joka tarkoittaa opettamista, olla opetuslapsi ja tehdä opetuslapseksi. Raamattua tutkimalla huomaamme, että ihmisistä tehdään opetuslapsia evankeliumin julistuksen kautta, ei vesikasteen kautta.

Tehtyään monta opetuslapsiksi

Raamattu todistaa myös muualla kuin Matt 28:19,20, että sana matheteuo tarkoittaa opetuslapseksi tekemistä, joka tapahtuu evankeliumin julistuksen kautta:

Apt 14:21 Ja julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monta opetuslapsiksi he palasivat Lystraan ja Ikonioniin ja Antiokiaan.

Apt 8:12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

Apt 14:12 on alkutekstissä sana matheteuo, joka on tässä käännetty opetuslapseksi tekemisellä, joka tapahtui evankeliumin sanan julistuksen kautta. Apostolien tekojen kautta näemme kuinka opetuslapset toteuttivat Jeesuksen antaman lähetyskäskyn. Apostolien teoissa julistettiin evankeliumia, jonka kautta tehtiin ihmisistä opetuslapsia kun he uskoivat evankeliumin Herrasta Jeesuksesta, ja uskoon tulleet kastettiin aina uskoontulon jälkeen, pelastuksen seuraamuksena.

Apostolien tekojen luku 14 vahvistaa sen että lähetyskäsky ei opeta vesikasteen tekevän ihmisestä opetuslasta, vaan uskoon tuleminen evankeliumin julistuksen kautta.

Matt 28:19 alkutekstin mukainen ajatus on, että tulee mennä kaikkeen maailmaan ja tehdä kaikista kansoista opetuslapsia (evankeliumin julistuksen kautta) ja kastaa kaikista kansoista uskoontulleet sekä opettaa heitä pitämään kaikki mitä Jeesus on käskenyt (mitä Jumalan sana opettaa Uuden Liiton järjestyksen mukaan).

Kirkon opetus lasten (sylivauvojen) kastamisesta on täysin epäraamatullinen ja väärä opetus. Raamattu opettaa monessa kohdassa sen ettei opetuslapsia tehdä kastamalla, vaan evankeliumin julistuksen kautta.

Raamatun opetus opetuslapseksi tekemisestä ei perustu vain yhteen kohtaan (Matt 28:19,20), vaan useisiin Raamatun kohtiin. Markuksen evankeliumi ja apostolien teot tuovat selkeästi esille sen, että Matt 28:19,20 tarkoittaa evankeliumin kautta opetuslapseksi tekemistä, ei vesikasteen kautta.

Kirkon opetus lapsikasteesta on väärä opetus, joka nojaa tiettyjen jakeiden varassa, mutta lapsikaste ei kestä koko Raamatun opetuksen valossa. Pitäytyminen vain muutamiin jakeisiin oppinsa puolustamiseksi sekä selkeä tosiasioiden vääristely on osoitus siitä, että ihminen ei halua uskoa totuutta, vaan ihmiskäskyä. Jokainen joka haluaa olla rehellinen ymmärtää, että Raamattua ei tule lukea ja ymmärtää vain tiettyjen jakeiden kautta, sillä Herran Jeesuksen opetuslapsen pitäisi tutkia ja ymmärtää koko Raamatun sanan ilmoitus jättämättä siitä mitään pois.

Tutkimalla koko Raamatun opetuksen aiheesta löytää totuuden, sillä Jumala on luvannut armossaan johdattaa Herran Jeesuksen opetuslapset tuntemaan totuuden. Opetuslapseksi tuleminen on Raamatun alkeisopetuksia ja jos siinä kohtaa rakentaa väärin, niin perustukset rakentuvat muuallakin vinoon.

 

Alla on linkki Raamatun opetus vesikasteesta koko kirjoitukseen, käsittäen kaikki kirjoituksen 27 lukua:

Raamatun opetus vesikasteesta (kaikki luvut)

  

Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Markku Särelä: Lapsikaste on raamatullinen
Vesikaste Raamatun opetuksen valossa
Sakramentti

myjewishlearning.com
apokryfikirjat.com/didakhe


 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker