Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

Luku 11: Pelastus usko ja kaste

Markku Särelä: Uudestikastajat asettavat kasteen ja uskon toistensa vastakohdiksi. He eivät käsitä, kuinka kaste pelastaa, kun ihminen pelastuu yksin uskosta. Esimerkiksi Manninen mainitsee monia kohtia, joissa Raamattu esittää ihmisen pelastuvan uskosta, ja väittää samalla, ettei kaste ketään pelasta. 64) Raamattu ei aseta kastetta uskon vastakohdaksi. Uskosta pelastumisen vastakohta on teoista pelastuminen. (s.58)

Herra Jumala on asettanut Uudessa Liitossa pelastuksen vastaanottamisen parannuksen teon ja evankeliumin uskomisen kautta (uskominen Herraan Jeesukseen). Pelastukseen riittää se että ihminen tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen. Herra Jumala ei asettanut vesikastetta pelastuksen ehdoksi yhdessä uskon kanssa Herraan Jeesukseen. Raamattu opettaa vain yhdestä pelastuksesta Herrasta Jeesuksessa, joka vastaanotetaan parannuksen teon ja uskon kautta Herran Jeesukseen. Herra Jumala ei ole tehnyt sellaista pelastussuunnitelmaa, jota ei voitaisi suorittaa kaikissa olosuhteissa. Esimerkiksi kuolinvuoteella oleva potilas, joka eläisi viimeisiä hetkiään ja tekisi juuri ennen kuolemaansa parannuksen ja uskoisi Herraan Jeesukseen ei voisi pelastua, jos vesikaste olisi liitetty pelastukseen. Esimerkin kuolevaa potilasta ei voitaisi enää kastaa vedessä.

Herra Jumala asetti pelastuksen vastaanottamisen aina yhdellä ja samalla tavalla, joka on parannuksen teko ja uskominen Herraan Jeesukseen. Vesikaste ei pelasta, vaan on pelastuksen seuraus, joka vastaanotetaan siksi kun Jumala on armosta pelastanut ihmisen, ei siksi että ihminen pelastuisi vasta lopullisesti vesikasteessa. Herra Jumalan asettama pelastus parannuksen teon kautta ja uskon kautta Herraan Jeesukseen ei ole ihmisen tekojen kautta pelastumista, vaan Jumalan armosta pelastumista sen mukaisesti kuin mitä Herra Jumala itse on säätänyt siitä kuinka Hän pelastaa ihmisen.

Mark 1:
14 ¶ Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia
15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Apt 26:
16 Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn.
17 Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän
18 avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.’
19 Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä,
20 vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja.

Room 1:16 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.

Room 10:
9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
11 Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään".
12 ¶ Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.

Pelastus on armosta ei tekojen kautta

Markku Särelä: Kun Paavali torjuu ihmisen omat teot ja ansiot pelastuksen saavuttamisessa, hän samalla sanoo: "Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta" (Room. 4:16). Uskosta pelastuminen on jotakin sellaista, mikä säilyttää pelastuksen Jumalan armotekona ilman ihmisen omia ansioita. Raamatun mukaan usko on Jumalan teko. Hän herättää sen armonvälineillään, joista kaste on yksi. "Kasteessa... teidät on herätetty uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala." (Kol. 2:12). (s.58)

Uskosta pelastuminen on täydellisesti Jumalan teko, jossa Herra Jumala pelastaa ihmisen ilman ihmisen omia ansioita ja tekoja. Ihminen on saatanan ja synnin orjana matkalla kohti iankaikkista kadotusta. Ihminen ei kykene voittamaan saatanan ja synnin orjuutta omin voimin ja siksi hän on synnin orjuudessa. Ihminen ei kykene pelastamaan itseänsä, eikä millään tavoin omin voimin ansaitsemaan pelastusta. Ihminen ei edes ymmärrä olevansa saatanan ja synnin orja ennen kuin Jumalan Pyhä Henki näyttää sen todeksi ihmiselle Jumalan sanan evankeliumin kautta. Kun Pyhä Henki on näyttänyt todeksi synnin ja kadotustuomion sekä syntien anteeksiantamuksen ja pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin vasta silloin ihminen voi uskoa ja uskon kautta Herraan Jeesukseen vastaanottaa pelastuksen.

Edellä oleva Herra Jumalan valmistama pelastus on täydellisesti Jumalan teko, ei ihmisen ansio. Jumalaa avaa ihmisille pelastuksen oven Pyhän Hengen todistuksen kautta, jonka seurauksena ihminen kykenee uskon kautta Herraan Jeesukseen vastaanottamaan pelastuksen. Uuden Liiton järjestys koskien pelastusta on asetettu vastaanotettavaksi uskon kautta Herraan Jeesukseen, ei vesikasteen, eikä minkään muun kautta.

Kolossalaiskirjeen toisen luvun kaste

Markku Särelä opettaa vesikasteen olevan armonväline, jonka kautta Herra Jumala herättää uskon ihmisen sydämessä. Särelä siteraa Kol 2:12 opetuksensa tueksi. Särelä ymmärtää väärin Kolossalaiskirjeen opetuksen.

Kol 2:
8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.
9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,
10 ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää,
11 ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella:
12 ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt (sunegeiro) uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.
13 ¶ Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset,

Kolossalaiskirjeen toisen luvun jakeen kaksitoista kaste ei tarkoita vesikastetta, vaan Pyhän Hengen kastetta. Raamatun todistus tässä kohdin todistaa selvästi että kyseessä on Pyhän Hengen kaste, ei vesikaste. Vesikaste on vertauskuvaa Pyhän Hengen työstä.

Kol 2:11 opettaa lihan poisruumista Kristuksen ympärileikkauksella, joka tarkoittaa osallisuutta Pyhään Henkeen. Lihan poisriisuminen tarkoittaa synneille kuolemista, joka on mahdollista vain Pyhän Hengen voiman kautta uskoen. Kastevesi ei poista lihan saastaa, sillä vain Pyhän Hengen kautta on mahdollista kuolettaa synnin teot.

Kol 2:12 opettaa, että Kristuksen ympärileikkauksen (Pyhässä Hengessä) kautta uskova on haudattu kasteessa Herran Jeesuksen kanssa, jossa uskova on herätetty uskon kautta, jonka Jumala vaikuttaa. Kol 2:12 kaste tarkoittaa Pyhän Hengen kastetta, sillä tässä kasteessa uskova on haudattu yhdessä Jeesuksen kanssa sekä herätetty uskon kautta Jumalan vaikuttaessa uskoa.

Herra Jeesus uskoi ja haudattiin ja uskonsa tähden Isä nosti Jeesuksen ylös kuolleista. Samalla tavalla Herran Jeesuksen opetuslapsen elämässä Pyhä Henki kuolettaa (hautaa) synnin teot uskon kautta Herraan Jeesukseen. Herran Jeesuksen opetuslapsella on kyky uskoa, vain siksi koska Pyhä Henki avasi uskon sekä vaikuttaa uskoa myös pelastuksen jälkeen. Herran Jeesuksen opetuslapsi herää kuolleista (synteihinsä kuollut) kun Jumala kastaa Hänet Pyhällä Hengellä antaen Pyhän Hengen sinetin hänen sydämeensä. On selvää, että Kol 2:12 kaste tarkoittaa Pyhän Hengen kastetta, ei vesikastetta.

Herra Jeesus kuoli ristillä ja vuodatti verensä syntien anteeksisaamiseksi ja Hänet haudattiin kuolemansa jälkeen kun Hän oli uskonut Isäänsä sekä suorittanut sovitustyön maan päällä. Koska Herra Jeesus oli uskonut Isäänsä, niin siksi Isä nosti Hänet ylös kuolleista istumaan Isän oikealle puolelle. Kol 2:12 jakeessa on alkutekstissä sana sunegeiro, joka tarkoittaa yhdessä ylösnousemista. Kolossalaiskirjeen toinen luku opettaa uskovien olevan haudattu kasteessa Herran Jeesuksen kanssa, jossa uskovat ovat myös yhdessä nousseet ylös kuolleista Herran Jeesuksen kanssa. Jae 13 kertoo, että ne jotka olivat kuolleet rikoksiinsa (synnin teot) on Jumala tehnyt eläviksi yhdessä Herran Jeesuksen kanssa.

Tämä tarkoittaa sitä, että kun Isä nosti kuolleista Herran Jeesuksen, joka eli ilman syntiä, niin samoin Herra Jumala tekee ihmisen Jumalalle eläväksi Pyhän Hengen kautta, jonka Jumala antaa ihmiselle uskon kautta Herraan Jeesukseen. Raamatun selkeä opetus on että Herra Jumala tekee synteihinsä kuolleen eläväksi Pyhän Hengen kautta. Kolossalaiskirjeen toisen luvun kaste ei siis tarkoita vesikastetta, vaan Pyhän Hengen kastetta, eli osallisuutta Jumalan Pyhään Henkeen.

Room 8:11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

Raamattu opettaa paljon Pyhän Hengen kasteesta. Johannes Kastaja kastoi vedellä parannukseen, mutta Herra Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä parannukseen ne, jotka uskovat Häneen:

Matt 3:11 Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

Apt 11:
16 Silloin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanoi: ‘Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä’.
17 Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin mikä olin minä voidakseni estää Jumalaa?"
18 Tämän kuultuansa he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi".

Kolossalaiskirjeen toisen luvun jakeen kaksitoista kaste ei voi tarkoittaa vesikastetta, koska tässä kasteessa Jumala tekee synteihinsä kuolleen ihmisen eläväksi. Vesikaste ei tee synteihinsä kuollutta eläväksi Jumalalle. Raamatun sana todistaa, että synteihinsä kuollut tehdään eläväksi Pyhän Hengen kautta:

Joh 6:63 Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.

Room 8:11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

2 Kor 3:6 joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.

Raamatussa ei ole yhtään kohtaan, jossa sanotaan vesikasteen tekevän synteihinsä kuolleen Jumalalle eläväksi. Sen sijaan Raamatussa esiintyy monta kertaa opetus, joka sanoo Pyhän Hengen tekevän ihmisen eläväksi Jumalalle.

Vesi ei pelasta kasteena

Markku Särelä: "Vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena", sanoo apostoli Pietari (1 Piet. 3:2l). Kaste antaa synnit anteeksi: ottakoon kukin kasteen syntien anteeksisaamiseksi…” (Apt. 2:38). Se ei tarjoa uutta pelastustietä Jeesuksen rinnalle, vaan antaa juuri sen Jeesuksen, jossa yksin on autuus ja pelastus. "Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet." (Gal. 3:27). Kaste ei ole pelkkää vedellä valelemista, vaan toimenpide, jossa me pääsemme osallisiksi Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta: "Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan... Sillä jos olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa." (Room. 6:4,5). (s.59)

Särelä opettaa vesikasteen pelastavan, jonka lisäksi hän sanoo ettei se tarjoa uutta pelastustietä Jeesuksen rinnalle. Itse asiassa vesikasteen pelastusoppi on uusi pelastustie Jeesuksen rinnalle, sillä Raamatun opetuksen mukaan Herra Jeesus on Pelastaja ja ihminen pelastuu kun uskoo Herraan Jeesukseen.

Särelä siteraa 1 Piet 3:21 kohtaa, jonka kautta hän opettaa vesikasteen pelastavan. Kun tutkimme kyseisen kohdan, niin saamme selvyyden ja varmuuden, että usko Herraan Jeesukseen pelastaa, ei vesikaste.

1 Piet 3:
15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla,
16 ¶ pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat.
17 Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden.
18 ¶ Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,
19 jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille,
20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat (diasodzo) veden kautta.
21 ¶ Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa (sodzo), kasteena-joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,
22 hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut.

1 Piet 3:21: Tämän vertauskuvan mukaan me myös nyt pelastumme (sodzo), kaste ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, (Huom alkutekstin mukainen jae! Jakeessa 21 ei ole alkutekstissä sanaa vesi)

Pietari opetti pelastumisen tapahtuvan samalla tavalla kuin vedenpaisumuksen kautta Nooa perheineen pelastui. Nooa alkoi uskossa rakentamaan arkkia kuivalle maalle ja Nooa perheineen meni uskossa sisälle arkkiin, sillä jokaisella Nooan perhekunnassa oli henkilökohtainen usko Jumalaan. Pietari opettaa kirjeessään pelastumista uskon kautta, ei vesikasteen kautta.

Alkutekstin mukaan jakeessa 21 ei ole vesi sanaa. Vesi sana on kirkolliskokouksen hyväksymään käännökseen lisätty sana, jonka tarkoitus on pönkittää luterilaista vesikasteoppia. Pietari opettaa jakeessa 21 ettei vesikaste poista lihan saastaa (syntiä) ja tämä tarkoittaa sitä ettei vesikaste toimi pelastavana tekijänä, vaan usko kuten Pietari selkeästi opetti vedenpaisumuksen vertauskuvan kautta.

1 Piet 3:20 oleva pelastuivat sana on kreikankielisessä UT:n tekstissä diasodzo, joka tarkoittaa vaarasta pelastumista sekä jostakin pelastumista. Kreikankielen UT ei käytä diasodzo sanaa silloin kun puhutaan synnistä pelastumisesta. Kreikankielen Uusi Testamentti käyttää sodzo sanaa silloin kun on kyse pelastuksesta, joka tuo syntien anteeksiantamuksen. Aiheeseen liittyvä linkki

1 Piet 3:20 veden kautta pelastuminen ei tarkoita vesikasteen pelastusta, eikä sitä että vesi toimii pelastajana kun Jumala pelastaa ihmisen kadotuksesta. Tässä vertauskuvassa ja sen todellisuudessa he pelastuivat kuolemanvaaralta ollessaan arkissa. Näin tapahtui veden kautta pelastuminen. Vesi toimi Jumalan tuomiona ja rangaistuksena jumalattomille, mutta Nooa perheineen pelastui uskon kautta.

Vedenpaisumuksen vertauskuvan mukaan Herra Jumala pelasti Nooan perheineen uskon kautta ja vesi pelasti heidät Jumalan tuomiosta kun he uskon kautta olivat astuneet arkin sisälle. Usko oli kuitenkin se, jonka kautta heidän sielunsa pelastuivat kadotustuomiosta.

Vesikaste ei anna syntejä anteeksi

Markku Särelä opettaa vesikasteen antavan synnit anteeksi. Hän perustelee oppinsa Apostolien tekojen luvulla 2 jakeella 38. Kuten edellä kävi ilmi niin Pietari kirjeissään opetti ettei vesikaste poista lihan saastaa (syntiä). Pietarin opetuksen mukaan vesikaste ei tuo syntien anteeksiantamusta. Pietari ei siis voinut opettaa apostolien teoissa luvussa kaksi vesikasteen tuovan syntien anteeksiantamuksen. Kun tutkimme Apostolien tekojen luvun kaksi, niin saamme varmuuden ettei vesikaste poista syntejä, vaan usko Herraan Jeesukseen.

Apt 2:
32 Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme.
33 Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette.
34 Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: ‘Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni,
35 kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.’
36 Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte."
37 ¶ Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?"
38 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."
40 Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta".
41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

Pietari sanoi: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."

Pietarin julistuksen ydin oli parannuksen tekemisessä, eli uskomisessa Herraan Jeesukseen, jolloin ihminen saa syntinsä anteeksi. Jakeessa 38 olevat sanat kasteen Jeesuksen Kristukseen nimeen syntien anteeksisaamiseksi, ei tarkoita että vesikasteessa saadaan synnit anteeksi, sillä hän opetti kirjeessään (1 Piet 3:21) ettei vesikaste poista lihana saastaa, eli ei tuo syntien anteeksiantamusta. Apostolien teoissa luvussa 2 jakeessa 38 pääpainopiste on parannuksen teossa (usko Jeesukseen), jonka kautta saadaan synnit anteeksi. Se miksi vesikaste on liitetty jakeeseen johtuu siitä, koska apostolit julistivat uskoa Herraan Jeesukseen ja evankeliumin julistuksen yhteydessä kehottivat ihmisiä uskomaan ja vastaanottamaan vesikasteen Jeesukseen nimeen.

Apt 2:41 käy ilmi, että vain sanan vastaanottaneet (uskominen Herraan Jeesukseen) kastettiin vedessä. Tämäkin todistaa sen ettei Raamattu opeta sylivauvojen kastamista, vaan että parannuksen tehneet ja Herraan Jeesukseen uskoneet kastettiin vain vedessä.

Jumala sana ei ole ristiriitainen, vaan se tulee ymmärtää sen kokonaisvaltaisen opetuksen kautta. Kirjeessään Pietari opetti pelastusta uskon kautta sekä ettei vesikaste poista lihan saastaa (ei tuo syntien anteeksiantamusta). Samoin Pietari julisti Korneliuksen kodissa evankeliumia Herrasta Jeesuksesta, jonka seurauksena ihmisiä pelastui uskon kautta Jeesukseen, ei vesikasteen kautta. Apostolien teot luku kymmenen valottaa meille Apostolien tekojen toisen luvun opetusta:

Apt 10:
38 te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.
39 Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa; ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat.
40 Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä,
41 ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kuin hän oli kuolleista noussut.
42 Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleitten tuomariksi.
43 Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta."
44 ¶ Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat.
45 Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,
46 sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi:
47 "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?"
48 Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä.

Apostolien tekojen luvussa kaksi Pietari opetti, että syntien anteeksiantamuksen jälkeen uskovat saavat Pyhän Hengen lahjan. Pietari sanoi tämän lupauksen olevan voimassa kaikille, jotka uskovat.

Apostolien tekojen luvussa kymmenen pakanat tulivat uskoon ja saivat sen seurauksena Pyhän Hengen lahjan. Näitä uskoon tulleita pakanoita ei oltu vielä kastettu vedessä, mutta he olivat jo saaneet uskon kautta Pyhän Hengen lahjan. Apostolien tekojen kymmenes luku paljastaa meille sen, että parannus ja usko Herraan Jeesukseen on edellytys syntien anteeksisaamiseksi, ei vesikaste.

Jos vesikaste olisi edellytys syntien anteeksiantamukseen sekä Pyhän Hengen lahjaan, niin Korneliuksen kodissa olleet pakanat eivät olisi voineet pelastua ja saada Pyhän Hengen lahjaa. Raamatun kokonaisopetus näyttää selkeästi, että parannus ja usko Herraan Jeesukseen on edellytys syntien anteeksisaamiseen sekä luvattuun Pyhän Hengen lahjaan. Siksi myös Korneliuksen kodissa olleet pakanat pelastuivat kun he uskoivat ja saivat luvatun Pyhän Hengen lahjan, jonka jälkeen he uskoon tulon seurauksena vastaanottivat vesikasteen. Vesikaste ei siis tuo syntien anteeksiantamusta, vaan parannus ja usko Herraan Jeesukseen.

Apostolien tekojen toisen luvun sekä kymmenennen luvun Pyhän Hengen lahja on osallisuus Pyhästä Hengestä. Apostolien tekojen kymmenennessä luvussa Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihin. Jesaja opettaa, että Herra Jumala vuodattaa lopun aikana Pyhän Hengen Israelin kansan sydämiin. Raamattu opettaa, että luvattu Henki (Pyhä Henki - Pyhän Hengen lahja) saadaan uskon kautta Jeesukseen. Jumala sinetöi ihmisen pelastuksen antamalla Pyhän Hengen lahjaksi ihmisen sydämeen.

Jes 32:15 Näin on hamaan siihen asti, kunnes meidän päällemme vuodatetaan Henki korkeudesta. Silloin erämaa muuttuu puutarhaksi,

Gal 3:14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

Ef 2:8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-

Kielillä puhuminen pakanoiden kohdalla apostolien tekojen luvussa kymmenen oli Jumalan antama armolahja, mutta Pyhän Hengen lahja oli luvatun Pyhän Hengen saaminen, jonka jokainen Herran Jeesuksen opetuslapsi saa sydämeensä sinetiksi uskoon tultuaan.

Ef 1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,

Joissakin tapauksissa uskova saa armolahjoja heti uskoon tultuaan ja joissakin tapauksissa myöhemmin. Apostolien tekojen luvussa jakeessa 46 tapahtuva kielilläpuhuminen oli siis armolahja, ei luvatun Pyhän Hengen lahja pelastuksen sinetiksi. Näitä asioita ei saa sotkea ja sekoittaa koska silloin pelastus hämärtyy ja opetus pelastuksesta vääristyy armolahja keskeiseksi, ei Jeesus keskeiseksi. Jumalan pelastus on Jeesus keskeinen, jossa Herra Jeesus on Pelastaja ja pelastuksen keskipiste. Jumalan valmistama pelastus vastaanotetaan uskon kautta Herraan Jeesukseen, ei vesikasteen kautta.

Uskon kautta Kristukseen kastettu

Markku Särelä:Se ei tarjoa uutta pelastustietä Jeesuksen rinnalle, vaan antaa juuri sen Jeesuksen, jossa yksin on autuus ja pelastus. "Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet." (Gal. 3:27). (s.59)

Galatalaiskirjeen kolmas luku ei opeta, että ihminen kastetaan vesikasteella Messias Herraan Jeesukseen, sillä Herraan Jeesukseen voidaan pukeutua vain Pyhässä Hengessä ja uskova kastetaan Herraan Jeesukseen Pyhän Hengen kautta.

Gal 3:
26 Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.
27 Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet.
28 Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.

Raamatun sanan opetuksen mukaan Herra Jumala kastaa Herran Jeesuksen opetuslapsen Pyhällä Hengellä. Herra Jeesus asuu uskovan ihmisen sydämessä Pyhän Hengen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että uskova on kastettu Pyhässä Hengessä Herraan Jeesukseen. Ketään ei voida kastaa vedellä Herraan Jeesukseen, koska Herra Jeesus tulee Pyhän Hengen kasteen kautta asumaan uskovan sydämeen.

1 Kor 12:13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.

Joh 14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.

Ef 3:
14 ¶ Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä,
15 josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä,
16 että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta
17 ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne,
18 niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on,
19 ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.

2 Tim 1:14 Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu.

Kun Herra Jumala on kastanut Pyhällä Hengellä uskovan Herraan Jeesukseen, niin sen jälkeen Jumalan armosta uskova voi pukeutua Herraan Jeesukseen. Raamattu opettaa Herraan Jeesukseen pukeutumisen tapahtuvan Pyhässä Hengessä, jolloin Pyhän Hengen hedelmä alkaa kasvamaan Jumalan armosta uskovan sydämessä.

Room 13:12 Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin.

Kol 3:12 Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen,

Gal 5:22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

Markku Särelä: Kaste ei ole pelkkää vedellä valelemista, vaan toimenpide, jossa me pääsemme osallisiksi Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta: "Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan... Sillä jos olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa." (Room. 6:4,5). (s.59)

Vesikasteessa uskova ei tule osalliseksi Herran Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, vaan Pyhän Hengen kautta. Roomalaiskirjeen kuudes luku ei opeta kasteen haudan olevan vesikaste, vaan kaste Pyhässä Hengessä. Kun tutkimme Roomalaiskirjeen kuudennen luvun sekä muutamia Raamatun kohtia, niin saamme täyden uskon varmuuden, että kyseessä on kaste Pyhässä Hengessä (osallisuus Pyhään Henkeen), ei vesikaste.

Room 6:
2 Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?
3 Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut?
4 Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin (egeiro) kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.
5 Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa,
6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;
7 sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä.

Herraan Jeesukseen kastetut ovat kastetut Hänen kuolemaansa. Herran Jeesuksen opetuslapsi on yhdessä Jeesuksen kanssa haudattu Pyhän Hengen kasteen kautta kuolemaan, sillä kuten Herra Jeesus nousi (kreikankielen sana egeiro tarkoittaa nousta, nousta ylös) kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää Herran Jeesuksen opetuslasten vaeltaa uudessa elämässä. Raamatun opetuksen mukaan uskovilla ei ole itsessään voimaa vaeltaa Jumalan tahdon mukaisesti, eikä vastustaa syntiä, sillä uskova saa voiman vaeltaa Jumalan tahdon mukaisesti sekä vastustaa ja kuolla synneille vain Pyhän Hengen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaste jonka kautta uskova kastetaan kuolemaan lihan synnin himoille on kaste Pyhässä Hengessä, ei vesikaste.

Roomalaiskirjeen kuudes luku opettaa, että Herran Jeesuksen opetuslapset ovat kuolleet pois synnistä. Synnistä pois kuoleminen liitetään Herraan Jeesukseen Pyhässä Hengessä kastettuun uskovaan, joka on haudattu Pyhän Hengen kasteen kautta lihan kuolemaan. Roomalaiskirjeen kaste ei siis tarkoita vesikastetta, vaan Pyhän Hengen kastetta. Raamattu todistaa myös tämän selkeästi muualla.

Room 8:13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

Raamattu opettaa, että Pyhän Hengen kautta tulee kuolettaa ruumiin, eli synnin teot. Lihalle ja synnille kuoleminen tapahtuu siis Pyhän Hengen kautta, ei vesikasteen kautta.

Room 8:11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

Pyhä Henki tekee uskovat eläviksi Jumalan edessä, että he voivat vaeltaa uudessa elämässä Jumalan tahdon mukaisesti.

Vesikaste ei kuoleta lihaa, eikä anna voimaa kuolla synneille, eikä anna voimaa vaeltaa uudessa elämässä Jumalan tahdon mukaisesti. Raamatun opetuksen mukaan Pyhän Hengen voiman kautta uskovan elämässä tapahtuu synnille kuoleminen sekä vaeltaminen Jumalan tahdon mukaisesti. Raamatun todistuksen valossa on päivänselvää, ettei Roomalaiskirjeen kuudennen luvun kaste tarkoita vesikastetta, vaan Pyhän Hengen kastetta, jonka kautta uskova tulee osalliseksi Pyhästä Hengestä.

Vesikasteella on voimakas esikuvallinen merkitys, sillä kun Herra Jumala kastaa Pyhällä Hengellä uskovan ihmisen, niin hän saa voiman kuolla synnille sekä voiman vaeltaa Jumalan tahdon mukaisesti. Vesikasteessa uskova upotetaan veden alle, joka kuvaannollisesti kuvaa lihan kuolemaa ja kun uskova nostetaan veden alta, niin se kuvaa Jumalan tahdon mukaista vaellusta uudessa elämässä. On sanomatta selvää, ettei vesikasteen vesi anna uskovalle voimaa kuolla synnille sekä vaeltaa Jumalan tahdon mukaisesti, sillä sen saa aikaan Pyhä Henki uskovan sydämessä.

Peso on Jeesuksen veripesu

Markku Särelä: Kerran saatu kaste on kuin pelastusrengas tai Nooan arkki, jota tarvitaan niin kauan kuin synnin meri uhkaa niellä. Kaste ei ole irrallinen ajelehtiva pelastusrengas, vaan köyden päässä on Jeesus tukevasti kiinni. Jeesus pelastaa kasteen kautta. Apostoli sanoo: "Te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.” 66) (1 Kor. 6:11). Mikään näistä: usko, armonvälineet, pelastus ja itse Herra Jeesus ei sulje pois toistansa, vaan ne kaikki kuuluvat yhteen. (s.59,60)

Raamatun opetuksen mukaan Raamatullinen pelastusrengas on usko Herraan Jeesukseen, jonka seurauksena ihminen saa Pyhän Hengen voimaksi, jonka kautta hän kykenee kasvamaan ja pysymään uskossa sekä pelastuksessa. Raamattu ei opeta vesikasteen olevan pelastusrengas syntiä vastaan, vaan Pyhä Henki, joka on annettu Herran Jeesuksen opetuslapsille sinetiksi lunastuksen päivään saakka.

Ef 4:30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.

Raamatun opetuksen mukaan Pyhä Henki tekee uskovan eläväksi Jumalalle, sillä Pyhän Hengen kautta uskova kuolee synnille ja elää kasvaen Jumalan tahdossa.

Room 6:
11 Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.
12 Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille,
13 älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.
14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.

2 Kor 3:6 joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.

aamatun selkeä opetus on että Herra Jeesus pesee verellään pois ihmisen synnit:

Ilm 1:5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä

Ilm 1:5 jakeen loppu menee alkutekstin mukaan näin: Hänelle joka meitä rakastaa ja pessyt meidät synneistämme Hänen verensä kautta.

Alkukielelle erittäin uskolliset käännökset kuten kuningas Jaakon sekä Green's Literal Translation kääntävät jakeen tarkasti alkukielen mukaan:

KJV Re 1:5 And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood,

LIT Re 1:5 even from jesus Christ the faithful witness, the first-born out of the dead, and the ruler of the kings of the earth. to him loving us and washing us from our sins by his blood,

Raamattu opettaa todella selkeästi, että Herran Jeesuksen veri pesee ja puhdistaa synnistä ne ihmiset, jotka tekevät parannuksen ja uskovat Häneen. Peso joka puhdistaa synnit ei ole vesikaste, vaan Herran Jeesuksen veri.

Särelä väärin väittää Jeesuksen pelastavan vesikasteen kautta. Hän siteraa väärän väitteensä tueksi Raamatun kohtaa 1 Kor 6:11. Kun tutkimme kyseisen Raamatun kohdan, niin saamme täyden uskon varmuuden, ettei Herra Jeesus pelasta vesikasteessa ihmistä, vaan uskon kautta Häneen.

1 Kor 6:11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson (apolouo), te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut (dikaioo) meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

Peso sana on kreikaksi apolouo, joka tarkoittaa pesemistä. Apostoli Paavalin opetuksen mukaan tämän pesun kautta Herra Jumala on pyhittänyt ja vanhurskauttanut uskovan ihmisen Messias Herran Jeesuksen nimessä ja Jumalan Hengessä (Pyhässä Hengessä). Raamatun opetuksen mukaan Herran Jeesuksen veri on puhdistusaine, jonka kautta Hän puhdistaa kansansa synnit ja jonka kautta julistetaan syntien anteeksiantamus niille jotka uskovat Herraan Jeesukseen. 1 Kor 6:11 oleva peso sana ei tarkoita vesikastetta, vaan Herran Jeesuksen veripesua, jonka kautta saadaan synnit anteeksi sekä pelastus, kun uskotaan Herraan Jeesukseen.

Hebr 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Hebr 9:22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.

1 Joh 1:7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

1 Kor 6:11 on kreikankielen sana dikaioo, joka tarkoittaa julistaa vanhurskaaksi, eli vapauttaa syyllisyydestä. 1 Kor 6:11 opetuksen mukaan Jumala vapauttaa synnin syyllisyydestä ja pyhittää sekä pelastaa Herran Jeesuksen nimen ja Pyhän Hengen kautta. Jeesukseen nimeen pelastuminen Raamatun opetuksessa tarkoittaa uskomista Herraan Jeesukseen. Jumala antaa Herran Jeesuksen opetuslapsille Pyhän Hengen sinetiksi pelastuksesta, siksi uskova on vanhurskautettu Pyhässä Hengessä.

Apt 2:21 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.’

Apt 4:12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

Apt 8:12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

Apt 9:27 Mutta Barnabas otti hänet turviinsa ja vei hänet apostolien tykö ja kertoi heille, kuinka Saulus tiellä oli nähnyt Herran, ja että Herra oli puhunut hänelle, ja kuinka hän Damaskossa oli rohkeasti julistanut Jeesuksen nimeä.

Apt 10:43 Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta."

2 Kor 1:22 joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme.

Ef 1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,

Kaste perustuu uskoon

Markku Särelä: Uudestikastajat lähtevät ajattelussaan siitä, että kaste perustuisi uskolle. Ihmistä ei voitaisi kastaa, ellei hän ensin usko. He käsittävät uskon ihmisen tahdonratkaisuksi, tosin yhteistyössä 70) Jumalan kanssa. Heidän mielestään kaste on tunnustustoimi, jossa ihminen itse ilmaisee uskonsa. Raamatun mukaan kaste ei perustu uskolle, vaan usko perustuu kasteelle. Tässä on ratkaiseva ero luterilaisen opin ja uudestikastajien opin välillä. Koska kaste ei perustu uskolle, lapsena saatua kastetta ei saisi siinäkään tapauksessa uusia, että lapsi ei uskoisi. Mutta lapsi uskoo! Kysymyksellä, uskooko lapsi ennen kastetta vai kastehetkellä, ei ole ratkaisevaa merkitystä. Pääasia on, että lapsella on oma uskonsa. (s.61)

Room 1:5 jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa,

Room 16:26 mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi,

Raamatun opetuksen mukaan vesikasteen vastaanottaminen perustuu uskoon, sillä Raamattu kehottaa ottamaan vastaan vesikasteen sen jälkeen kun ihminen on tullut uskoon. Raamattu opettaa uskonkuuliaisuudesta ja Raamattu kehottaa ottamaan vesikasteen uskoon tulon jälkeen. Vesikasteen vastaanottaminen on siksi uskonkuuliaisuutta, ei ihmisen lihan teko.

Paavali opettaa roomalaiskirjeessä evankeliumin julistuksen kautta syntyneen uskon johtavan uskonkuuliaisuuteen Herraa Jeesusta kohtaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Raamatussa on kehotus vastaanottaa vesikaste sen jälkeen kun ihminen on Jumalan armosta tullut uskoon, niin se tarkoittaa silloin sitä, että kun uskova vastaanottaa vesikasteen, niin hän vastaanottaa sen uskonkuuliaisuuden merkiksi, koska Raamattu (Jumalan sana) kehottaa antamaan kastattaa itsensä vedessä. Vesikasteen vastaanottaminen uskoon tulemisen jälkeen on Raamatun opetuksen mukaan uskonkuuliaisuutta, ei ihmisen lihan teko.

Apt 22:16 Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.’

Apt 22:16 Ja nyt mitä viivyttelet ? Nouse, anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi avuksi huutaen Herran nimeä. (Alkutekstin mukainen sanajärjestys!)

Apt 2:41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

33/38 käännöksen Apt 22:16 on tarkoitushakuisesti väärin käännetty, että se tukisi kirkon epäraamatullista vesikasteoppia. Apt 22:16 alkutekstin mukainen sanajärjestys opettaa selkeästi ettei vesikaste pestä pois syntejä, vaan kun ihminen huutaa avuksi Herraa, joka tarkoittaa parannuksen tekemistä ja uskomista Herraan Jeesukseen, niin Jumala puhdistaa ja pesee pois ihmisen synnit ja pelastaa ihmisen.

Synnit pestään pois siis Herran Jeesuksen avulla uskon kautta Häneen, eikä vesikasteen kautta. Vain sellainen, joka on tullut uskoon haluaa huutaa avuksi Herran Jeesuksen nimeä, että hänen syntinsä pestäisiin pois. Vain tällainen ihminen kastetaan Raamatun opetuksen mukaan. Raamattu kehottaa uskoontulleita, joko ottamaan kasteen tai antamaan kastaa itsensä.

Aapeli Saarisalo kääntää Apt 22:16 täsmälleen oikein, niin kuin myös King James version (KJV), American standard version (ASV), ja Jay. B. Green Literal Version (LIT). Raamattu opettaa, että uskon kautta Herraan Jeesukseen Jumala pesee pois synnit, ei vesikasteen kautta:

Apt 22:16 Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi avuksi huutaen Herran nimeä. Aapeli Saarisalo UT

Acts 22:16 And now why tarriest thou? arise, and be baptized, and wash away thy sins, calling on the name of the Lord. KJV

Acts 22:16 And now why tarriest thou? arise, and be baptized, and wash away thy sins, calling on his name. ASV

Acts 22:16 and now what do you intend? rising up, be baptized and wash away your sins, calling on the name of the lord. LIT

Särelän opetus on väärä ja epäraamatullinen, sillä kaste perustuu uskoon. Raamatun selkeän opetuksen mukaan vesikaste perustuu uskoon, joka vastaanotetaan uskoon tulon jälkeen. Usko Herraan Jeesukseen on nimenomaan ihmisen tahdonratkaisu, jonka hän saa tehdä Jumalan armosta sen jälkeen kun Pyhä Henki evankeliumin kautta todistaa synnistä, Herran Jeesuksen sovitustyöstä ja pelastuksesta sekä tuomiosta. Jos ihmisellä ei olisi vapaata tahtoa koskien uskoa Herraan Jeesukseen sekä pelastusta, niin silloin Jumala pelastaisi ihmisen väkivalloin ilman ihmisen omaa suostumusta ja tahtoa. Raamatun päivänselvä opetus on, että ihminen saa vapaasti tehdä uskon ratkaisun kun hän kuulee evankeliumin Herrasta Jeesuksesta.

Room 1:5 jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa,

Room 16:26 mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi,

Apt 2:41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

Evankeliumi on julistettu uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi. Kun ihmiset tulivat uskoon alkuseurakunnan aikana, niin uskon kuuliaisuuden seurauksena he vastaanottivat vesikasteen. Vesikaste uskoon tulon jälkeen on Raamatun opetuksen mukaan uskon kuuliaisuutta, jonka Herra Jumala vaikuttaa uskovan sydämessä Jumalan sanan ja Pyhän Hengen todistuksen kautta.

Kirkon toimittama sylivauvakaste, ei ole Raamatullinen vesikaste, siksi ei ole kyseessä uudestaan kastaminen, kun ihminen uskoon tulonsa jälkeen vastaanottaa vesikasteen, vaan Raamatullinen kaste uskoon tulon seurauksena. Särelän kommentti ettei sillä ole ratkaisevaa merkitystä uskooko lapsi vai ei kaste hetkellä paljastaa sen, että kirkon vesikaste on hänelle kuin taikatemppu, jonka kautta hämätään ihmisiä uskomaan kirkon sylivauvavesikasteen olevan Raamatullinen vesikaste, jota se ei suinkaan ole.

Jumala puhuu uskosta

Markku Särelä: Erimielisyys lapsikasteessa on seurausta siitä syvällisestä opin eroavuudesta, joka vallitsee itse uskon perusteissa. Uudestikastajat ovat järkeilevällä pohjalla. Usko ei ole heille lapsenmielistä luottamista Jumalan sanan ja sakramenttien lupauksiin. Luterilainen uskomme nojaa taas kokonaan siihen, että Jumala on puhunut ja antanut meille varmat lupaukset syntien anteeksi saamisesta Kristuksen tähden. "Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä 'on'." (2 Ko:r. l:20). Siitä saamme lohdutuksen, vaikka sydämemme syyttäisi meitä kuinka paljon tahansa. Uskomme ei perustu tunteeseemme, ei meidän kelvollisuuteemme eikä myöskään meidän parannukseemme. Usko ei tuo mitään sen lisäksi, mitä Jeesus on tehnyt meidän edestämme. (s.61)

Itse asiassa todellisuus on sillä tavalla, että kirkollinen sakramenttioppi vesikasteesta on ihmisen järkioppia sekä ihmisten uskonnollisia ja epäraamatullisia perinnäissääntöjä. Kirkollinen vesikaste oppi ei nojaa siihen mistä Jumala on sanassaan puhunut.

Raamattu ei tunne sakramenttikäsitettä eikä opeta kirkollista sakramenttioppia. Luterilaisen kirkon sakramenttioppi opettaa sakramentin (kaste ja ehtoollinen) pelastavan kadotuksesta ja puhdistavan synnistä. Raamattu opettaa Herran Jeesuksen veren puhdistavan ihmisten synnit, kun ihminen tekee parannuksen, tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen. Raamattu opettaa, että ihminen pelastuu kadotuksesta vastaanottamalla pelastuksen Herrassa Jeesuksessa. Raamattu puhuu ja opettaa vesikasteesta ja ehtoollisesta, mutta ei sillä tavalla kuinka kirkollinen sakramenttioppi opettaa vesikasteesta ja ehtoollisesta. Raamatun opetuksen mukaan vesikaste vastaanotetaan uskoon tulemisen jälkeen ja ehtoollinen on Herran Jeesuksen muistoksi. Raamattu ei opeta vesikastetta ja ehtoollista pelastaviksi tekijöiksi. Kirkollinen sakramenttioppi on toista, eli väärää evankeliumia. Kts. kirkollisen sakramentin juuret

Ihminen joka on tullut uskoon ja vastaanottaa vesikasteen uskoon tulon seurauksena on Raamatullisen lapsenmielinen, koska Raamattu opettaa vesikasteen vastaanottamisen tapahtuvan vasta sen jälkeen kun ihminen on alkanut Jumalan armosta uskoa Herraan Jeesukseen.

Mark 1:15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Raamatullinen usko ei perustu ihmisen tunteeseen, eikä ihmisen parannukseen, vaan Herran Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön. Jumala on säätänyt pelastuksen ehdoksi parannuksen teon ja uskomisen evankeliumiin Herrasta Jeesuksesta. Parannus ja usko Herran Jeesukseen on Jumalan teko ihmisen sydämessä evankeliumin sanan sekä Pyhän Hengen todistuksen kautta.


 

Alla on linkki Raamatun opetus vesikasteesta koko kirjoitukseen, käsittäen kaikki kirjoituksen 27 lukua:

Raamatun opetus vesikasteesta (kaikki luvut)

  

Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Markku Särelä: Lapsikaste on raamatullinen
Vesikaste Raamatun opetuksen valossa
Sakramentti

myjewishlearning.com
apokryfikirjat.com/didakhe


 


 

 

 

eXTReMe Tracker