Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Luku 4: Apostolien toiminta
 

Markku Särelä kirjoittaa kirjassaan apostolien toiminnan vahvistavan lapsikasteen.

Markku Särelä: Juutalaiset olivat huutaneet kirouksen itsensä ja lastensa päälle (Matt. 27:25). Nyt Pietari lupaa heille ja heidän lapsilleen kasteessa Jeesuksen nimeen synnit anteeksi ja Pyhän Hengen. Lisäksi Pietari kehotti: "Antakaa pelastaa itsenne 28) tästä nurjasta sukukunnasta.” 29) Pietarin vetoomus on ymmärrettävä oikeassa yhteydessään. Hänen kuulijansa olivat kirouksen kansaa, "nurjaa sukukuntaa". He olivat itse itsensä kironneet. Se osoitti turmeluksen syvyyttä ja synnin suuruutta. Kysymys ei ollut vain jostakin yksittäisestä pahasta teosta, vaan koko sukukunta oli nurja, perisynnin turmelema. Lapset eivät pelastuneet sillä, että vanhemmat saivat syntinsä anteeksi. Heidän täytyi saada omakohtainen pelastus. Se tarjottiin kasteessa. "Teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu." jo tämä yhteys osoittaa lapsikasteen apostoliseksi. (s.29,30)

Särelä ei ymmärrä koko Apt 2:38,39 tekstiyhteyttä ja sitä mitä lupaus piti sisällään.

Apt 2:
38 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."

Pietarin julistuksen ensimmäinen tärkeä kohta on kehotuksessa tehkää parannus. Parannuksen (metanoeo - katumus, mielenmuutos, ajatella toisin) tekemisestä seuraa uskominen Herraan Jeesukseen, jonka perusteella saadaan synnit anteeksi. Parannuksen teon kautta uskominen Herraan Jeesukseen tuo pelastuksen ihmiselle ja tämä lupaus on annettu kaikille, jotka uskovat Herraan Jeesukseen.

Pietarin julistuksen lupaus, joka oli annettu lapsille ja kaikille ketä ikinä Herra Jumala kutsuu toteutuu parannuksen teon ja uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jumalan kutsu ihmiselle tulee evankeliumin julistuksen kautta, joka kehottaa tekemään parannuksen ja uskomaan Herraan Jeesukseen:

Luuk 24:47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.

Apt 10:43 Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta."

Apt 13:38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus

Särelä ei ottanut huomioon kahta tärkeää asiaa, jonka kautta lupaus astuu voimaan ja nämä kaksi asiaa ovat parannus ja Jumalan kutsu evankeliumin kautta. Pietari ei opettanut, että vesikasteen kautta lapset (sylivauvat) tai kukaan saa syntinsä anteeksi ja pelastuksen. Raamatun kokonaisopetuksen mukaan ihminen saa syntinsä anteeksi, kun hän Jumalan armosta tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen.

Parannus ja usko Herraan Jeesukseen on syntien anteeksiantamuksen edellytys. Se miksi Pietari sanoi: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi" johtui siitä koska alkuseurakunnan aikana kaikki uskoon tulleet kastettiin heti. Raamatun kokonaisopetuksen valossa parannus ja usko Herraan Jeesukseen tuo kuitenkin syntien anteeksiantamuksen.

Pietari ei käskenyt kastamaan lapsia, vaan julisti syntien anteeksiantamuksen sekä osallisuuden Pyhän Hengen lahjaan tulevan parannuksen teon ja Herraan Jeesukseen uskomisen kautta. Raamatun sana todistaa selvästi ettei vesikaste ole syntien anteeksiantamuksen paikka:

1 Piet 3:21 Tämän vertauskuvan mukaan me myös nyt pelastumme, kaste ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, (Huom alkutekstin mukainen jae! Jakeessa 21 ei ole alkutekstissä sanaa vesi)

Kirjeissään Pietari tuo selvästi esille ettei vesikaste poista lihan saastaa, eli ei tuo syntien anteeksiantamusta. Koska Raamatun sanassa ei ole ristiriitoja, niin Apt 2:38 tarkoittaa, että parannus ja usko Herran Jeesukseen tuo syntien anteeksiantamuksen.

Perhekuntien kasteet

Markku Särelä: Jo edellä oli puhetta Jooelin kirjan kohdasta (Jooel 2:28,29), josta käy ilmi, keitä Raamatun kielenkäytön mukaan kuuluu perhekuntaan. Siihen sisältyvät kaikki perheenjäsenet: lapset, nuoret, vanhemmat, vanhukset, palvelijat sekä mahdollisesti muutkin lähiomaiset, joita samassa talossa asui. Raamattu kertoo muutamia esimerkkejä kokonaisten perhekuntien kasteista. Apostoleitten aikana oli sellaisia onnellisia tapauksia, kuten aina on kristikunnassa ollut, että kaikki perheenjäsenet uskoivat Jeesukseen. Varttuneet voitiin kastaa, kun Pyhä Henki oli vaikuttanut heissä synnintuntoa ja he halusivat kasteessa syntinsä anteeksi. Pienet lapset voitiin kastaa ilman heidän omaa tunnustustaan, kuten Vanhassa liitossa ympärileikkauksella otettiin poikalapset Jumalan liittoon jo 8 päivän ikäisinä. Pienetkin lapset tarvitsivat syntien anteeksiantamusta perisynnin tähden. (s.32)

Raamattu ei opeta, että pienet lapset tarvitsevat vesikasteen syntien anteeksiantamukseksi. Raamatussa ei ole opetusta, jossa käskettäisiin kastamaan pieniä lapsia perisynnin tähden. Raamattu ei opeta perhekuntakasteella sitä, että sylivauvat tulee kastaa. Tätä tarkastelen tässä luvussa.

Markku Särelä ei ymmärrä vanhan ja Uuden Liiton olevan erilaisia liittoja. Uudessa Liitossa ei ole samanlaista järjestystä seurakunnan jäsenyyteen ja pelastukseen kuin oli vanhassa liitossa. Vanhassa liitossa seurakunnan jäsenyyden merkiksi poikalapset ympärileikattiin kahdeksan päivän ikäisenä eikä parannuksen tekeminen ollut edellytys vanhan liiton seurakunta yhteyteen.

Jer 31:
31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Luuk 22:
18 Sillä minä sanon teille: tästedes minä en juo viinipuun antia, ennenkuin Jumalan valtakunta tulee."
19 Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni."
20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.

Room 2:29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.

Herra puhui profeetta Jeremian kautta sanoen tekevänsä Uuden Liiton, joka ei ole samanlainen kuin oli vanha liitto. Herra Jeesus sanoi Uuden Liiton alkavan Hänen verensä vuodatuksesta, kun Hän ristinpuussa tulee kuolemaan ja tuo siten Uuden Liiton mukaisen sovituksen synneistä, joka toteutuu uskon kautta Herran Jeesukseen.

Uuteen Liittoon ei tulla sisälle lihan ympärileikkauksen kautta perhekuntana, vaan henkilökohtaisen parannuksen teon ja Herraan Jeesukseen uskomisen kautta. Uuden liiton ympärileikkaus ei ole enää lihan ympärileikkaus, vaan sydämen ympärileikkaus Pyhässä Hengessä.

Apt 17:
24 Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä,
25 eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.
26 Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,

27 että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää-hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä;
28 sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: ‘Sillä me olemme myös hänen sukuansa’.
29 Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema.
30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.
31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista."
32 ¶ Kuullessaan kuolleitten ylösnousemuksesta toiset ivasivat, toiset taas sanoivat: "Me tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistekin".
33 Ja niin Paavali lähti heidän keskeltänsä.
34 Mutta muutamat liittyivät häneen ja uskoivat; niiden joukossa oli Dionysius, Areiopagin jäsen, ja eräs nainen, nimeltä Damaris, sekä muita heidän kanssansa.

Uuteen Liittoon ei voi tulla sisälle ilman parannuksen tekoa. Uudessa Testamentissa ei ole opetusta, että sylivauvat pitää kastaa, koska vanhassa liitossa poikalapset ympärileikattiin kahdeksan päivän ikäisenä. Uusi Liitto on kokonaan erilainen liitto kuin mitä vanha liitto oli.

Apostoli Paavali julisti Uuden Liiton sanomaa, evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Apostoli Paavali sanoi Jumalan kärsineen tietämättömyyden aikoja, mutta nyt Hän on tehnyt tiettäväksi, että kaikki ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Parannuksen tekemiseen kuuluu katumus ja syntisyyden tunnustaminen Jumalalle sekä Herraan Jeesukseen uskominen.

Paavalin julistuksen ydin on henkilökohtaisessa parannuksen tekemisessä, eikä Uuden Liiton seurakuntaan voi päästä sisälle ilman henkilökohtaista parannusta ja uskoa Herraan Jeesukseen. Tämä tarkoittaa sitä ettei Uuden Liiton seurakuntaan jäsenyyteen tulla mitenkään muuten kuin henkilökohtaisen parannuksen ja Herraan Jeesukseen uskomisen kautta. Kukaan ei tule Uuden liiton seurakunnan jäsenyyteen pelkän vesikasteen kautta eikä sen kautta että hänen vanhempansa ovat uskossa.

Kol 2:
8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.
9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,
10 ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää,
11 ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella:
12 ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.
13 ¶ Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset,

Joh 1:33 Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: ‘Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä’.

1 Kor 12:13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.

Uuden Liiton ympärileikkaus on Messias Jeesuksen ympärileikkaus, jossa uskova "ympärileikataan" Pyhässä Hengessä sisälle Uuden Liiton seurakunnan jäsenyyteen sekä pelastukseen. Kol 2:12 kasteen hauta, ei tarkoita vesikastetta, vaan Pyhän Hengen kastetta, jonka kautta uskova kykenee kasvamaan uskossa Herran Jeesuksen opetuslapsena.

Room 15:16 sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa, papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta, niin että pakanakansoista tulisi otollinen ja Pyhässä Hengessä pyhitetty uhri.

Room 15:13 Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta.

Herran Jeesuksen opetuslapsi kykenee elämään uskossa vain siten, että Pyhä Henki vaikuttaa hänessä uskoa, koska ihmisen omassa lihassa ei ole Raamatullista uskoa. Kol 2:12 oleva kasteen hauta, josta uskova herätetään uskon kautta voi tarkoittaa vain Pyhän Hengen kastetta, sillä vain Pyhässä Hengessä uskova voi elää ja kasvaa uskossa.

Gal 3:14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

Jumala antaa Uuden liiton järjestyksen mukaan Pyhän Henkensä asumaan uskovan sydämeen uskon kautta Herran Jeesukseen. Paavali puhui samasta lupauksesta kuin Pietari, joka saadaan uskon kautta Herraan Jeesukseen, ei vesikasteen kautta.

Markku Särelä: Perhekuntien kasteet olivat mahdollisia kahdessa tapauksessa. Joko kaikki varttuneet lapset itse halusivat kastetta ja pienet lapset kastettiin vanhempien luvalla tai kaikki lapset olivat pieniä, sillä ketään ei mainita jätetyn kastamatta.(s.32,33)

Raamattu ei tunne edellä olevaa Särelän opetusta. Raamattu opettaa, että kaikki kastetut olivat tehneet parannuksen ja uskoneet Herraan Jeesukseen, koska se oli ehdoton Uuden Liiton järjestys.

Perhekunta käsite. Suomalaisessa Raamatun käännöksessä oleva perhekunta sana on kreikaksi oikos, joka tarkoittaa taloa sekä perhekuntaa, eli talossa asuvia ihmisiä.

Raamatulliseen perhekuntaan kuuluu vanhemmat ja lapset sekä palvelijat ja sukulaiset, jotka asuivat samassa taloudessa. Raamatulliseen perhekuntaan kuului myös avioton, jonka talossa asui palvelijoita tai sukulaisia. Raamatullisen perhekunnan muodostaa myös leski, jonka luona voi asua hänen lapsensa tai myös sukulaisia. Raamatun aikana oli yleistä, että perhekuntiin kuului palvelijoita sekä sukulaisia.

Raamatullinen perhekunta ei siis aina välttämättä muodostu vanhemmista ja pienistä lapsista, vaan perhekunta saattoi muodostua monenlaisista yhdistelmistä.

Kun tutkimme Raamatussa (UT) mainittuja perhekuntakasteita, niin huomaamme että kaikissa perhekuntakasteissa täyttyy Uuden Liiton järjestys, jossa ensin on tapahtunut parannus ja usko Herraan Jeesuksen, jonka jälkeen uskoon tulleet kastettiin.

Korneliuksen perhekunta

Markku Särelä: Kornelius, Apt. 10 ja 11. Pietari saarnasi hänen kodissaan ja Pyhä Henki tuli "kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat". Heidät kaikki kastettiin. Poikkeusta ei mainita. Korneliuksen "koko perhekunta" pelastui (Apt. 11:14). Kornelius oli sotilas, sadanpäänties. Hänen perhekuntansa suuruutta ei mainita. joka tapauksessa siihen kuului muitakin kuin vaimo; muuten ei olisi voitu puhua "koko perhekunnasta". (s.33)

Apt 10:
1 ¶ Ja Kesareassa oli mies, nimeltä Kornelius, sadanpäämies niin kutsutussa italialaisessa sotaväenosastossa.
2 Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niinkuin koko hänen perhekuntansakin, ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa.
3 Hän näki selvästi näyssä, noin yhdeksännellä hetkellä päivästä, Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Kornelius!"
4 Tämä loi katseensa häneen ja sanoi peljästyneenä: "Mikä on, Herra?" Enkeli sanoi hänelle: "Sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä.
.....
22 He sanoivat: "Sadanpäämies Kornelius, hurskas ja Jumalaa pelkääväinen mies, josta koko Juudan kansa todistaa hyvää, on pyhältä enkeliltä ilmestyksessä saanut käskyn haettaa sinut kotiinsa ja kuulla, mitä sinulla on sanottavaa".
23 Niin hän kutsui heidät sisään ja piti heitä vierainansa. Seuraavana päivänä Pietari nousi ja lähti heidän kanssaan, ja muutamat veljet Joppesta seurasivat hänen mukanaan.
24 Ja sen jälkeisenä päivänä he saapuivat Kesareaan; ja Kornelius odotti heitä ja oli kutsunut koolle sukulaisensa ja lähimmät ystävänsä.
.....
34 ¶ Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: "Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön,
35 vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen.
36 Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra,
37 sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan, sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi, sen te tiedätte;
38 te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.
39 Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa; ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat.
40 Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä,
41 ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kuin hän oli kuolleista noussut.
42 Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleitten tuomariksi.
43 Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta."
44 ¶ Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat (akouo).
45 Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,
46 sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi:
47 "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?"
48 Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä.

Apt 11:14 hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut, ja koko sinun perhekuntasi’.

Raamattu ei kerro Korneliuksella olleen vaimoa tai lapsia. Emme voi siis opettaa varmuudella Korneliuksen perhekuntaan kuuluneen sylivauvoja. Kornelius saattoi olla naimisissa ja hänellä olisi voinut olla vaikkapa jo teini-iässä olevia lapsia tai hänen lapsensa olivat voineet olla jo nuoria aikuisia jne. Tällä asialla on siis turha spekuloida. Raamattua tutkimalla näemme selvästi ettei Korneliuksen perhekunnassa ollut sylivauvoja, vaan ihmisiä jotka olivat siinä iässä, että kykenivät tekemään parannuksen ja uskomaan Herraan Jeesukseen.

Kornelius oli koko perhekuntansa kanssa Jumalaa pelkääväinen. Ihminen joka pelkää, eli haluaa kunnioittaa Jumalaa on ymmärtävässä iässä. Tämä sulkee pois sylivauvat sekä todella pienet lapset. Ensimmäinen vihje kertoo meille ettei Korneliuksen perhekunnassa ollut sylivauvoja ja todella pieniä lapsia.

Kornelius oli kutsunut koolle sukulaisensa ja lähimmät ystävänsä. Pietari julisti evankeliumia Herrasta Jeesuksesta kertoen, että kuka uskoo Herraan Jeesukseen saa Jeesuksen nimen kautta synnit anteeksi. Pietarin puhuessa Pyhä Henki tuli kaikkien niiden päälle, jotka kuulivat (akouo) hänen puheensa. Akouo tarkoittaa kuulemista sekä kuulemista jonka voi ymmärtää. On päivänselvää, että tässä yhteydessä oli kyse kuulemisesta jonka kykeni ymmärtämään, koska Raamatun mukaan usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta.

Toinen vihje todistaa selvästi, että Korneliuksen perhekunta ymmärsi kuulemansa saarnan. Tämä tarkoittaa sitä ettei Korneliuksen perhenkuntaan kuulunut sylivauvoja tai todella pieniä lapsia.

Pyhän Hengen lahja vuodatettiin Korneliuksen perhekuntalaisille ja he kaikki puhuivat kielillä ja ylistivät Jumalaa. Tämä on kolmas vihje, joka sulkee pois sen mahdollisuuden, että Korneliuksen perhekunnassa olisi ollut sylivauvoja tai todella pieniä lapsia. Sylivauvat eivät puhu kielillä, eivätkä ylistä Jumalaa, sillä he eivät osaa vielä puhua.

Jumalalle on tietenkin kaikki mahdollista, mutta jos paikalla olisi ollut sylivauvoja, jotka olisivat puhuneet kielillä ja ylistäneet Jumalaa, niin se olisi ollut sellainen ihme, joka olisi varmasti selkeästi mainittu Jumalan tekona. Raamatussa ei kuitenkaan kerrota mitään tällaisesta, koska sellaista ei ole tapahtunut.

Raamatun sanan todistuksen valossa on päivänselvää ettei Korneliuksen perhekuntaan kuulunut sylivauvaa tai todella pieniä lapsia. Raamatun todistuksen mukaan Korneliuksen perhekuntaan kuuluneet kastettiin sen tähden koska he kuulivat ja uskoivat evankeliumin Herrasta Jeesuksesta. He olivat tehneet parannuksen ja henkilökohtaisesti uskoivat Herraan Jeesukseen.

Alkuseurakunnassa oli kielto kastaa muita kuin uskoon tulleita, siksi Pietari sanoi: "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?" Koska he olivat tulleet uskoon ja saaneet Pyhän Hengen, niin siksi heitä ei voitu kieltää ottamasta kastetta vedessä.

Lyydian perhekunta

Markku Särelä: Lyydia, Apt. 16:13-15. "Hänet ja hänen perhekuntansa" kastettiin. Lyydia oli Tyatirasta Filippiin muuttanut purppuranmyyjä. Hän oli todennäköisesti leski, koska hänen miehestään ei mainita mitään ja koska perhekunta kulki hänen nimellään. Lasten tarkasta iästä on mahdotonta tehdä johtopäätöksiä. joka tapauksessa sanonta edellyttää, että perheessä oli lapsia. 32) (s.33)

Apt 16:
13 Ja sapatinpäivänä me menimme kaupungin portin ulkopuolelle, joen rannalle, jossa arvelimme olevan rukouspaikan, ja istuimme sinne ja puhuimme kokoontuneille naisille.
14 Ja eräs Lyydia niminen purppuranmyyjä Tyatiran kaupungista, jumalaapelkääväinen nainen, oli kuulemassa (akouo); ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui.
15 Ja kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, pyysi hän meitä sanoen: "Jos te pidätte minua Herraan uskovaisena, niin tulkaa minun kotiini ja majailkaa siellä". Ja hän vaati meitä.

Apt 16:40 Niin he lähtivät vankilasta ja menivät Lyydian tykö; ja nähtyään veljet ja rohkaistuaan heitä he lähtivät pois.

Lyydia saattoi olla leski, koska Raamattu ei mainitse hänen miestään. Ei kuitenkaan ole varmaa oliko hän leski. Purppuranmyyjänä hän tienasi oman elantonsa, eikä siten ole varmaa onko hänellä ollut miestä vai ei. Tämäkin on turhaa spekulaatiota, sillä Raamatun todisteet kumoavat kirkon lapsikasteen Lyydian perhekunnan kohdalla.

Raamattu opettaa, että Uuden Liiton järjestyksen mukaan ensin tuli tehdä parannus ja uskoa Herraan Jeesukseen, jonka jälkeen vastaanotettiin kaste vedessä.

Paavali julisti evankeliumia Lyydia kuuli (akouo) evankeliumin ja uskoi, sillä Herra avasi sydämensä ottamaan vaarin siitä mitä Paavali puhui. Lyydian perhekunta, eli hänen kodissaan asuvat ihmiset uskoivat myös siksi Lyydia perhekuntineen kastettiin. Järjestys on taas Uuden liiton mukainen; parannus, usko Jeesukseen ja vedessä kastaminen. Lyydian perhekuntaan saattoi kuulua hänen sukulaisiaan (veljensä) tai ymmärtävässä iässä olevia Lyydian jälkeläisiä.

Apt 16:40 tuo esille, että Lyydian perhekunnassa oli veljiä Herrassa Jeesuksessa, niin Paavali ja Silas rohkaisivat uskossa Lyydiaa ja veljiä Herrassa. Sylivauvaa ei voi rohkaista Herrassa, sillä vauva ei ymmärrä rohkaisuun käytettäviä sanoja. Raamatun todistuksen mukaan Lyydian perhekuntakasteessa ei ollut sylivauvoja tai todella pieniä lapsia, vaan veljiä Herrassa jotka kykenivät ymmärtämään rohkaisun sanoman.

Vanginvartijan perhekunta

Markku Särelä: Filipin vanginvartija, Apt. 16:25-34. "Hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta." Luukkaan eloisa kuvaus "törmäilevästä" vanginvartijasta viittaa siihen, että vanginvartija oli nuorempi mies. Hänen lapsensa kastettiin "kohta" eikä vasta sitten, kun he olivat varttuneet. (s.33)

 

Apt 16:
25 ¶ Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle; ja vangit kuuntelivat heitä.
26 Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät, ja samassa kaikki ovet aukenivat, ja kaikkien kahleet irtautuivat.
27 Kun vanginvartija heräsi ja näki vankilan ovien olevan auki, veti hän miekkansa ja aikoi surmata itsensä, luullen vankien karanneen.
28 Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen: "Älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä".
29 Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavalin ja Silaan eteen.
30 Ja hän vei heidät ulos ja sanoi: "Herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin?"
31 Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi".
32 Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikille, jotka hänen kodissansa olivat.
33 Ja hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkellä ja pesi heidän haavansa, ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta.
34 Ja hän vei heidät ylös asuntoonsa, laittoi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi.
35 ¶ Päivän tultua päälliköt lähettivät oikeudenpalvelijat sanomaan: "Päästä irti ne miehet".
36 Niin vanginvartija ilmoitti tämän Paavalille sanoen: "Päälliköt ovat lähettäneet sanan, että teidät on päästettävä irti; lähtekää siis nyt ulos ja menkää rauhassa".

 

Markku Särelän ajatus nuoresta törmäilevästä vanginvartijasta, jolla oli lapsia on väkisin istutettu ajatus, jonka tarkoitus on tukea hänen väärää opetusta vesikasteesta. Raamattu ei opeta vanginvartijan olleen nuori eikä että hänellä olisi ollut pieniä lapsia.

 

Kun tutkimme Raamatun opetuksen vanginvartijan tapauksesta niin näemme sen todistavan Raamatullisen järjestyksen puolesta (parannus-usko-vesikaste).

 

Vanginvartija kysyi: "Herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin?" Hänelle vastattiin: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi".

 

Sen jälkeen vanginvartijan kodissa olleille ihmisille puhuttiin ja kerrottiin Jumalan sanaa (evankeliumia Herrasta Jeesuksesta). Tämän seurauksena vanginvartija ja hänen omaisensa (perhekunta) kastettiin vedessä. Heidät kastettiin koska he olivat tulleet uskoon. Jae 34 todistaa tämän sillä siinä sanotaan, että vanginvartija riemuitsi koska koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi.

 

Raamatun todistuksen mukaan jokainen perheen jäsen oli tullut Jumalaan uskovaksi. Raamatun kokonaisopetuksen valossa Uuden Liiton aikakaudessa tullaan Jumalan uskovaksi tekemällä parannuksen sekä uskomalla Herraan Jeesukseen. Raamatun todistuksen valossa vanginvartijan koko perhe teki henkilökohtaisen uskon ratkaisun.

 

Tässäkään kohtaa ei ole kyse sylivauvojen tai todella pienten lasten kastamisesta vedessä, vaan perheen jonka jokainen jäsen kykeni ymmärtämään evankeliumin julistuksen sekä tekemään parannuksen ja uskomaan Herraan Jeesuksen.

 

Krispuksen perhekunta

Markku Särelä:
Krispus, Apt. 18:8. "Synagoogan esimies Krispus ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan... ja heidät kastettiin." (s.33)

 

Apt 18:
1 ¶ Sen jälkeen Paavali lähti Ateenasta ja meni Korinttoon.
2 Siellä hän tapasi erään Akylas nimisen juutalaisen, joka oli Pontosta syntyisin ja äsken tullut Italiasta, ja hänen vaimonsa Priskillan. Klaudius oli näet käskenyt kaikkien juutalaisten poistua Roomasta. Ja Paavali meni heidän luoksensa.
3 Ja kun hänellä oli sama ammatti kuin heillä, jäi hän heidän luoksensa, ja he tekivät työtä yhdessä; sillä he olivat ammatiltaan teltantekijöitä.
4 Ja hän keskusteli synagoogassa jokaisena sapattina ja sai sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskomaan.
5 Ja kun Silas ja Timoteus tulivat Makedoniasta, oli Paavali kokonaan antautunut sanan julistamiseen ja todisti juutalaisille, että Jeesus on Kristus.
6 Mutta kun he vastustivat ja herjasivat, pudisti hän vaatteitansa ja sanoi heille: "Tulkoon teidän verenne oman päänne päälle! Viaton olen minä; tästedes minä menen pakanain tykö."
7 ¶ Ja hän lähti sieltä ja meni erään Titius Justus nimisen jumalaapelkääväisen miehen tykö, jonka talo oli aivan synagoogan vieressä.
8 Mutta synagoogan esimies Krispus ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan; ja myöskin monet korinttolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat, ja heidät kastettiin.

 

Raamatun opetuksen mukaan synagoogan esimies Krispus ja koko hänen perheensä uskoivat Herraan Jeesukseen ja siksi heidät kastettiin vedessä. Taas kerran Raamatullinen järjestys täyttyy; ensin parannus ja uskominen Herraan Jeesukseen, jonka jälkeen kaste vedessä.

 

Raamatun todistuksen mukaan Krispuksen perhekuntakasteessa ei kastettu sylivauvoja, eikä todella pieniä lapsia, koska koko perhe uskoi henkilökohtaisesti evankeliumin Herrasta Jeesuksesta. Juutalaisuudessa apostolien aikana synagoogan esimieheksi ei päässyt nuori mies, vaan vanhempi mies. Tämäkin seikka todistaa sen, että Krispuksen perhekunnassa kaikki olivat siinä iässä, että kykenivät ymmärtämään evankeliumin Herrasta Jeesuksesta sekä tekemään parannuksen ja uskomaan Häneen.

 

Stefanaan perhekunta

 

Markku Särelä: Stefanas, 1 Kor. l:16; 16:15. Paavali kirjoittaa: "Kastoinhan tosin Stefanaankin perhekunnan." "He ovat antautuneet pyhien palvelukseen." He olivat Akaian ensimmäiset kristityt, "ensihedelmä". Paavali kastoi heidät, koska Korintossa ei ollut silloin vielä seurakuntaa, joka olisi huolehtinut kastamisesta. Stefanaan perhekunnan kastamisesta oli kulunut nelisen vuotta, kun Paavali mainitsee heidän palvelevan pyhiä. (s.33)

 

1 Kor 1:
14 ¶ Minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään muita kuin Krispuksen ja Gaiuksen,
15 niin ettei kukaan saata sanoa, että te olette minun nimeeni kastetut.
16 Kastoinhan tosin Stefanaankin perhekunnan; sitten en tiedä, olenko ketään muuta kastanut.
17 ¶ Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan-ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi.
18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

 

1 Kor 16:
15 Mutta minä kehoitan teitä, veljet: te tunnette Stefanaan perhekunnan ja tiedätte, että se on Akaian ensi hedelmä ja että he ovat antautuneet pyhien palvelukseen.
16 Olkaa tekin kuuliaisia heidän kaltaisilleen ja jokaiselle, joka heidän kanssaan työtä tekee ja vaivaa näkee.

 

Vaikka Stefanaan perhekunnan kastamisesta olisi kulunut neljä vuotta, niin se ei todista lapsikasteen puolesta, vaan yhä tukee Raamatullista järjestystä, sillä koko Stefanaan perhekunta oli antautunut pyhien palvelemiseen. Vain ymmärtävässä iässä oleva voi antautua palvelemaan lähimmäisiään. Sylivauva eikä todella pieni lapsi kykene antautumaan palvelemaan lähimmäisiään. Koko perhekunnan antautuminen kertoo henkilökohtaisesti uskon vakaumuksesta.

 

Stefanaan perhekunnassa ei kastettu sylivauvoja eikä todella pieniä lapsia, vaan ihmisiä jotka olivat siinä iässä, että he kykenivät ymmärtämään evankeliumin Herrasta Jeesuksesta ja tekemään parannuksen ja uskomaan Herraan Jeesukseen. Raamattu todistaa tämän.

 

Paavali kirjoitti kastaneensa Stefanaan perhekunnan ja heti sen jälkeen hän sanoo ettei Messias Jeesus lähettänyt häntä kastamaan, vaan julistamaan evankeliumia (Herrasta Jeesuksesta). Tämä tarkoittaa sitä, että Stefanaan perhekunnassa kaikki olivat siinä iässä, että he kykenivät ymmärtämään evankeliumin evankeliumin Herrasta Jeesuksesta ja tekemään parannuksen ja uskomaan Herraan Jeesukseen. Raamatun opetuksen mukaan vain henkilökohtaisesti uskoon tulleet kastettiin, siksi myös Stefanaan perhekunta kastettiin, koska he olivat kaikki tulleet uskoon.

 

Raamatussa ei ole poikkeusta vesikasteen suhteen, sillä Raamattu opettaa vain yhdestä Uuden Liiton vesikasteesta, joka vastaanotetaan aina yhden ja samanlaisen asian seuraamuksena, joka on parannus ja uskominen Herraan Jeesukseen. Stefanaan perhekuntakasteessakaan ei siis kastettu sylivauvoja tai todella pieniä lapsia.

 

Yhteenveto perhekuntakasteista

 

Kaikki Raamatussa mainitut perhekuntakasteet todistavat sen ettei niissä kastettu sylivauvoja tai todella pieniä lapsia. Raamatun opetus siitä keitä kastettiin on todella selvä:
 

Apt 8:12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

 

Raamatun opetuksen mukaan vedessä kastettiin vain niitä, jotka olivat siinä iässä, että he ymmärsivät evankeliumin ja tekivät parannuksen ja uskoivat Herraan Jeesukseen. Raamattu ei sano, että näiden miesten ja naisten sylivauvat ja todella pienet lapset kastettiin myös, koska uskossa Herraan Jeesukseen on kyse henkilökohtaisesta uskosta.

 

Seurakunnan jäsenyys

 

Markku Särelä: Lapsikasteen kannalta on vielä eräs merkittävä piirre apostoleitten toiminnassa. Raamatussa ei ole minkäänlaisia neuvoja siitä, koska lapset saataisiin kastaa. Tällaisia neuvoja olisi tarvittu, jos heitä ei olisi saanut kastaa heti pieninä. Seurakuntien olisi tarvinnut tietää, milloin ne voivat päästää lapset Jumalan valtakuntaan ja seurakunnan jäsenyyteen. Sehän tapahtuu kasteessa. Neuvoja ei tarvittu, koska lapset kastettiin heti pieninä. (s.37)


Raamatussa ei ole tietenkään minkäänlaisia neuvoja siitä, koska lapset voidaan kastaa, koska Raamatullisen vesikasteen vastaanottaminen tapahtuu parannuksen teon ja Herraan Jeesuksen uskomisen jälkeen. Apostolit ymmärsivät sen ettei ketään voitu kastaa, joka ei ollut itse henkilökohtaisesti tullut uskoon. Tämän todistaa myös apostolien tekojen 10 luku, jossa Pietari sanoi ettei Korneliusta ja hänen perhekuntaansa voitu estää kastamasta, koska he olivat saaneet Pyhän Hengen lahjan, eli toisin sanoen he olivat tulleet uskoon tehtyään parannuksen uskoen Herraan Jeesukseen. Raamatusta voimme siis selkeästi huomata, että alkuseurakunnassa ei kastettu ketään joka ei ollut tullut henkilökohtaisesti uskoon.

 

Osallisuus Jumalan valtakunnan kansalaisuuteen ja seurakunnan jäsenyyteen Uudessa Liitossa tapahtuu aina henkilökohtaisen uskoon tulemisen seurauksena. Raamattu todistaa tämän selkeästi.

 

Apt 2:
41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
42 ¶ Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.
43 Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta.
44 Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä,
45 ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi.
46 Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän (ekklesia) yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

 

Apostolien tekojen luvun kaksi lopussa on selkeä järjestys siitä miten ihmisestä tulee Jumalan seurakunnan jäsen. Sanan vastaanottaminen tarkoittaa parannuksen tekemistä ja uskomista Herraan Jeesukseen, jonka seurauksena uskoon tulleet kastettiin vedessä. Raamatun opetuksen mukaan Herra itse lisäsi seurakuntaansa (jakeessa 47 on ekklesia sana joka tarkoittaa seurakuntaa) ne jotka vastaanottivat pelastuksen, eli tekivät parannuksen ja uskoivat Herraan Jeesukseen.

 

Ef 1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,

 

1 Kor 12:13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.

Kun ihminen Jumalan armosta tulee uskoon, niin Jumala laittaa hänen sydämeensä sinetiksi Pyhän Hengen. Jumalan seurakunnan jäsenyyden merkki on Pyhä Henki uskovan sydämessä, joka opettaa, kasvattaa sekä antaa voiman uskossa elämiseen.

 

Seurakunnan jäsenyyteen liittäminen tapahtuu Pyhän Hengen kasteessa, jonka Jumala lahjoittaa ja antaa jokaiselle, joka on Jumalan armosta tullut uskoon. Pyhän Hengen kasteen saa siis jokainen uskova heti uskoon tultuaan. Pyhällä Hengellä täyttyminen on eri asia kuin Pyhän Hengen kaste, vaikka täyttyminen voi tapahtua yhtä aikaa kuin kaste Pyhässä Hengessä. Pyhän Hengen kaste tapahtuu vain kerran, mutta Pyhällä Hengellä täyttyminen voi tapahtua monta kertaa.

 

Room 8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

 

Jokainen joka Jumalan armosta uudestisyntyy, eli tulee uskoon saa heti uskoon tultuaan Pyhän Hengen sinetin asumaan hänen sisimpäänsä. Efesolaiskirjeen luku 1 ja jae 13 kertoo tämän selvästi. Jokaisessa ihmisessä jonka Jumala uudestisynnyttää evankeliumin sanan kautta asuu Messias Herran Jeesuksen Henki, eli Pyhä Henki.

 

Room 8:9 opettaa sen, että jokaisella Herran Jeesuksen opetuslapsella on uskon kautta Pyhä Henki sydämessä asumassa, koska Jeesuksen omilla (opetuslapset) on Raamatun opetuksen mukaan Pyhä Henki sisimmässä. Tämä tarkoittaa jokaista uskovaa, joka uskoo Herraan Jeesukseen. Efesolaiskirjeen luku 1 ja jae 13 vahvistaa tämän opettamalla, että pelastuksen ja uskoon tulleiden ihmisten sisimpään on pantu Pyhän Hengen sinetti, kun he olivat vastaanottaneet pelastuksen.

 

Vesikaste ei liitä uskovaa seurakuntaan, sillä Jumala liittää uskoon tulleen seurakuntaansa Pyhän Hengen kautta pelastuksen seuraamuksena. Pelastuksen tapahduttua ja Pyhän Hengen sinetin osallisuuden seurauksena uskova vastaanottaa vesikasteen.

Koetelkoon siis ihminen itsensä
 

Markku Särelä: Ehtoollisesta on nimenomainen maininta, että nauttijan tulee voida koetella itseänsä ja olla tietoinen siitä, että hän nauttii Herran ruumiin ja veren. "Koetelkoon siis ihminen itseänsä ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta; sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa." (1 Kor. 11:28,29). Tämän ohjeen Jeesus oli itse antanut Paavalille (1 Kor.
11:23).
Vastaavaa lausumaa ei ole kasteesta, kuten ei ollut Vanhan liiton ympärileikkauksestakaan. Sen sijaan apostoleitten kirjeissä kohdellaan lapsia täysinä seurakunnan jäseninä eikä vasta kasteoppilaina. Heille annetaan neuvoja, miten heidän tulee suhtautua vanhempiinsa Jumalan käskyn tähden (Ef. 6:1-3; Kol. 3:20). Isiä kehotetaan "kasvattamaan" lapsensa Herran kurissa ja nuhteessa (Ef. 6:4). Uusi Testamentti vaikenee tyystin ajankohdasta, olosuhteista ja ehdoista, milloin uskovien vanhempien lapsia saataisiin kastaa. Tämä on valtava todiste vauvankasteen puolesta. Johannes kirjoittaa: "Minä kirjoitan teille, lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden." (1 Joh. 2:12). Jumala oli luvannut: "Mihin paikkaan ikinä minä säädän nimeni muiston, siinä minä tulen sinun luoksesi ja siunaan sinua." (2 Moos. 20:24). Johanneksen mainitsemille lapsukaisille syntien anteeksiantamuksen siunaus oli tullut kasteessa, sillä se toimitetaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. (s.37,38)

 

Raamattu ei opeta, että vedessä kastettavan tulisi koetella omaa uskoaan, sillä hänen tulee olla aidosti uskossa ja Herran Jeesuksen pelastama. Ehtoollisen yhteydessä Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee koetella itseänsä ettei hän söisi ja joisi tuomioksensa. Raamatullinen järjestys selkeyttää sen kenelle kuuluu vesikaste sekä ehtoollinen:

 

Apt 2:
38 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."
40 Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta".
41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
42 ¶ Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.
43 Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta.
44 Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä,
45 ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi.
46 Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

 

Raamatullinen järjestys on evankeliumin kuuleminen, parannuksen tekeminen, uskominen Herraan Jeesukseen, jonka jälkeen uskoon tullut kastetaan vedessä. Raamatulliseen järjestykseen kuuluu myös se, että Jumalan armosta uskoon tullut ja vedessä kastettu ottaa osaa Herran ehtoolliselle.

 

Parannuksen tekemiseen kuuluu katumus synneistä, eli synnintunto. Sana synnintunto tarkoittaa alkukielen mukaan synnin tuntemista eli ymmärtämistä. Synnintunto ei tarkoita siis tunne kokemusta, vaan sitä tilaa, jossa ihminen ymmärtää olevansa syntinen. Synnintunnon omaavalle julistetaan ihanaa armon evankeliumia, jonka jälkeen ihminen tekee Jumalan armosta parannuksen ja ottaa vastaan Jeesuksen elämänsä Herraksi ja Vapahtajaksi.

 

Raamatun opetuksen mukaan uskoon tulleiden ja vedessä kastettujen tulee pysyä apostolien opetuksessa (Raamatullinen Uuden Liiton järjestys), keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa (ehtoollinen) sekä rukouksissa.

 

Raamatullisessa Uuden Liiton järjestyksessä korostuu Jumalan armosta synnyttämä henkilökohtainen usko. Raamatullisessa Uuden liiton järjestyksessä vedessä kastettujen tulee ottaa vastaan Raamatun opetusta, olla keskinäisessä yhteydessä, koetellen itseänsä osallistua ehtoolliselle sekä pysyä rukouksissa. On päivänselvää, että sylivauvat ja todella pienet lapset eivät voi tehdä parannusta ja uskoa evankeliumia sekä osallistua ehtoolliselle itseänsä koetellen. Särelän opetus ja johtopäätös on täysin epäraamatullinen.

 

Ympärileikkauksesta. Lihan ympärileikkaus kahdeksan päivän ikäiselle poikalapselle seurakunnan jäsenyydeksi kuului vanhan liiton järjestykseen, ei enää Uuden Liiton järjestykseen. Särelä opettaa vanhan liiton järjestystä ympärileikkauksen vertauksen kautta. Särelä haluaa johdattaa ihmisiä takaisin lakiliiton alaisuuteen, liiton jonka Herra Jeesus kumosi kuolemansa kautta.

 

Hebr 8:

6 ¶ Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.

7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.

8 Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton,

9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra.

10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

11 Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: ‘Tunne Herra’; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut.

12 Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä."

13 Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.

 

Hebr 8:13 jakeen viimeinen sana on kreikan UT:n tekstissä aphanismos, joka tarkoittaa pois katoamista, hävitystä ja tuhoa. Alkutekstin mukaan Vanha liitto kumoutui ja lakkautettiin kun Uusi Liitto astui voimaan Herran Jeesuksen sovitustyön myötä.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että vanhan liiton järjestys on myös kumoutunut. Särelän opetus on vaarallinen ja epäraamatullinen, koska hän opettaa Uuden Liiton seurakunnan jäsenyyteen kahta erilaista tietä; henkilökohtaisen uskon kautta sekä lapsille ilman henkilökohtaista uskoa vesikasteen kautta.

 

Raamatun opetus Uuden Liiton seurakunnan jäsenyyteen on yksi ja samanlainen kaikille; Jumalan armosta parannuksen teko ja uskominen Herraan Jeesukseen.

 

Lapset. Särelä tuo esille sen kuinka lapsia kohdellaan täysinä seurakunnan jäseninä apostolien opetuksissa neuvoja antaen, miten heidän tulee suhtautua vanhempiinsa Jumalan käskyn tähden. Särelän ajatuksen takana on tukea kirkon lapsikastetta (sylivauva). Kun tutkimme Raamatusta kohtaa johon Särelä viittasi, niin huomaamme ettei se tue kirkon lapsikastetta, vaan Raamatullista vesikastetta, joka vastaanotetaan uskoon tulemisen jälkeen:

 

Ef 6:
1 ¶ Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein.
2 "Kunnioita isääsi ja äitiäsi" -tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus-
3 "että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä".

 

Efesolaiskirjeen opetus on annettu uskoville ja vedessä kastetuille lapsille, jotka olivat Raamatullisen Uuden liiton järjestyksen mukaan tehneet parannuksen, uskoneet evankeliumin Herrasta Jeesuksesta ja vastaanottaneet vesikasteen. Sylivauva tai todella pieni lapsi ei voi tehdä parannusta eikä uskoa evankeliumia. Jo tässä kohtaa kumoutuu kirkon lapsikasteen (sylivauva) opetus.

 

Ef 6:1 sanoo, että lasten tulee olla vanhemmille kuuliaiset Herrassa. Tämä tarkoittaa, että nämä lapset olivat henkilökohtaisessa uskossa, sillä jumalaton tai sylivauva ei voi olla Herralle kuuliainen. Vain henkilökohtaisessa uskossa Herraan Jeesukseen oleva voi olla kuuliainen Herralle. Tämä tarkoittaa sitä, että Ef 6:1 kyseessä olevat lapset ovat olleet siinä iässä, että he ovat voineet tehdä parannuksen ja henkilökohtaisesti uskoa Herraan Jeesukseen sekä he ovat henkilökohtaisesti itse kykeneviä olemaan Herralle kuuliaisia. On siten päivänselvää, ettei tämä tekstiyhteys tue kirkon lapsikastetta (sylivauva), vaan Raamatullista kastetta, joka vastaanotetaan uskoon tulemisen jälkeen.

 

Anteeksiantamuksen siunaus. Särelän mukaan anteeksiantamuksen (syntien) siunaus toimitetaan vesikasteessa. Tässäkin kohtaa Särelä opettaa vastoin Raamattu, sillä syntien anteeksiantamus vastaanotetaan uskon kautta Herraan Jeesukseen:

 

Apt 13:
32 Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme, herättäen Jeesuksen,
33 niinkuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: ‘Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt’.
34 Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja katoavaisuuteen, siitä hän on sanonut näin: ‘Minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot’.
35 Sentähden hän myös toisessa paikassa sanoo: ‘Sinä et salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta’.
36 Sillä kun Daavid oli aikanansa Jumalan tahtoa palvellut, nukkui hän ja tuli otetuksi isiensä tykö ja näki katoavaisuuden.
37 Mutta hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt katoavaisuutta.
38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.

 

Apt 8:37 Filippus kastaa hoviherran

 

Apostolien tekojen kahdeksannen luvun jae kolmekymmentäseitsemän puuttuu ns. vanhimmista käsikirjoituksista. Tällä perusteella mm. kirkon teologit perustelevat ettei Apt 8:37 kuulu alkuperäiseen kreikankieliseen alkutekstiin. Olen eri mieltä tässäkin kohden kirkon teologien kanssa. Kun tutkimme koko tekstiyhteyden, niin löydämme totuuden tässäkin asiassa.

 

Apt 8:
35 Niin Philippus avasi suunsa ja rupesi tästä kirjoituksesta hänelle saarnaamaan evankeliumia Jesuksesta.
36 Ja kuin he tiellä vaelsivat, tulivat he veden tykö, ja kamaripalvelia sanoi: katso, tässä on vesi: mikä estää minua kastamasta?
37 Mutta Philippus sanoi: jos sinä kaikesta sydämestä uskot, niin tapahtukoon. Hän vastasi ja sanoi: minä uskon Jesuksen Kristuksen Jumalan Pojaksi.
38 Niin hän käski seisahtaa vaunun; ja he astuivat molemmat veteen, Philippus ja kamaripalvelia, ja hän kasti hänen. (Biblia 1776)

 

Acts 8:
35 Then Philip opened his mouth, and began at the same scripture, and preached unto him Jesus.
36 And as they went on their way, they came unto a certain water: and the eunuch said, See, here is water; what doth hinder me to be baptized?
37 And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God.
38 And he commanded the chariot to stand still: and they went down both into the water, both Philip and the eunuch; and he baptized him. (King James version 1769)

 

Yllä niin Bibliassa kuin King James Versionissa on puuttuva jae 37. Jos uskomme, että jae 37 ei kuulu alkuperäiseen tekstiin, niin kastamisen tilanteen kuvaukseen sisältyy outo ristiriita.

 

Kirkon teologit pitävät kiinni siitä ettei jae 37 kuulu alkuperäiseen tekstiin. Jos jae 37 ei kuuluisi alkuperäiseen tekstiin, niin tekstiyhteyden lukemalla eteemme tulee ristiriita ja ongelma. Kandaken hoviherra sanoo ja kysyy jakeessa 36; "Katso, tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua?" Jakeessa 38 Filippus ei vastaa kysymykseen on kasteelle estettä, vaan astuu hoviherran kanssa veteen ja kastaa hänet. Ristiriita ja ongelma on siinä, että Filippus ei vastaa hänelle asetettuun suoraan kysymykseen, vaan kastaa hoviherran.

 

Kun luemme Apt 8:35-38 koko tekstiyhteyden, kuten Bibliassa ja King James Versionissa on, niin päädymme erilaiseen tilannekuvaukseen. Kandaken hoviherra sanoo ja kysyy jakeessa 36; "Katso, tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua?" Jakeessa 37 Filippus vastaa; Jos uskot koko sydämestäsi, niin se on luvallista (Textus Receptuksen tekstissä on sana exestin - on lupa tai luvallista), hoviherra vastaa; minä uskon Jeesuksen Kristuksen olevan Jumalan Poika. Jakeessa 38 Filippus kastaa hoviherran, koska hän tunnusti uskovansa Herraan Jeesukseen.

 

Kirkon teologien tulkinta jättää ristiriidan tapahtuman kuvaukseen, mutta Textus Receptukseen perustuvat käännökset ovat samassa linjassa UT:n opetuksen kanssa, jossa kaikki vedessä kastetut kastettiin, koska he uskoivat Herraan Jeesukseen. Täten uskon, että Apt 8:37 puuttuva jae on peukaloitu, eli tahallaan jätetty pois varhaisten kirkkoteologien toimesta, koska se kumoaa täysin kirkon sylivauvakasteen. Uskon Apt 8:37 kuuluvan alkuperäiseen tekstiin, sillä se muodostaa yhtenäisen linjan ja opetuksen UT:n kasteopetukseen, jossa järjestys on aina henkilökohtaisen uskon syntyminen Herraan Jeesukseen, jonka seuraamuksena uskoon tulleet kastettiin vedessä.

 

Apt 8:37 oleva sana eksestin löytyy mm. seuraavista Raamatun kohdista, joissa sana on käännetty tarkoittamaan sitä mitä se merkitsee UT:n Raamatun kielessä, eli lupa tai luvallista.

 

Matt 12:2 Mutta kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänelle: "Katso, sinun opetuslapsesi tekevät, mitä ei ole lupa tehdä sapattina".

 

Matt 19:3 Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja he kiusasivat häntä sanoen: "Onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?"

 

Matt 19:3 Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja he kiusasivat häntä sanoen: "Onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?"

 

Luuk 20:22 Onko meidän lupa antaa keisarille veroa vai eikö?"

 

Apt 21:37 Ja kun oltiin kuljettamassa Paavalia sisälle kasarmiin, sanoi hän päällikölle: "Onko minun lupa sanoa sinulle jotakin?" Niin tämä sanoi: "Osaatko sinä siis kreikkaa ?

 

Näyttää aika ilmeiseltä, että varhaiset katolisen kirkon kirkkoteologit ymmärsivät, että Apt 8:37 kumoaa kirkon sylivauvakasteen ja siksi se piti poistaa UT:n käsikirjoituksista. Onneksi alkuperäinen jae oli kuitenkin tiedossa (käsikirjoituksissa) sekä olemassa joissakin kirjoituksissa. Sen perusteella Apt 8:37 päätyi mm. Textus Receptuksen tekstiin.

 

Textus Receptuksen tekstilaitos oli yleisesti hyväksytty ja käytössä 1800-luvun loppuun asti, jolloin monet Raamatun kääntäjät alkoivat käyttämään muita tekstilaitoksia. Apt 8:37 löytyy ainakin näistä Raamatun käännöksistä.

 

- King James Version (1769)
- Jay. B. Green literal translation
- Lutherin käännös
- Vanha Biblia

 

 

Alla on linkki Raamatun opetus vesikasteesta koko kirjoitukseen, käsittäen kaikki kirjoituksen 27 lukua:

Raamatun opetus vesikasteesta (kaikki luvut)

  

Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Markku Särelä: Lapsikaste on raamatullinen
Vesikaste Raamatun opetuksen valossa
Sakramentti

myjewishlearning.com
apokryfikirjat.com/didakhe


 


 

 

 

eXTReMe Tracker