Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Savenvalaja

 

Jumala puhui Jeremialle ja käski hänen mennä savenvalajan huoneeseen, jossa Herra puhuisi ja opettaisi Jeremiaa. Savenvalaja tekee savesta käyttöastioita. Saven valaminen on kuva uskovan ihmisen kasvusta ja kasvunvaiheista kuinka Jumala tekee lapsestansa astian jaloa käyttöä varten. Savenvalajan huone ja saven valmistus on asia, jonka tulisi olla tuttu jokaiselle Jeesuksen opetuslapselle. Jumala itse kertoi Jeremialle kuinka savi savenvalajan kädessä on kuin Jumalan kansa. Tämän kirjoituksen tarkoitus on seurata vaihe vaiheelta saven valamista ja valmistusta käyttöastiaksi ja samalla huomaamme kuinka jokainen vaihe kuvaa uskovan ihmisen kasvuvaiheita. Tutkimme tässä kirjoituksessa Jeremian aikaista saven valmistustekniikkaa, koska se esikuvallisesti kuvaa parhaiten uskovan ihmisen kasvua ja sen tekniikan Jumala itse valitsi esikuvallisesti kuvaamaan sitä kuinka Hän muokkaa lapsistaan astian jaloa käyttöä varten. Luettuani aikoinani Risto Santalan kirjan Savesta astiaksi, sen sanoma savenvalajasta ja saviastiasta jäi lähtemättömästi mieleeni ja on ollut Jeremian kirjan sanoman tavoin innoittajani tälle kirjoitukselleni.

 

Jer 18:1 Sana, joka tuli Jeremialle Herralta ja kuului:
2 "Nouse ja mene alas savenvalajan huoneeseen; siellä minä annan sinun kuulla sanani".
3 Niin minä menin alas savenvalajan huoneeseen, ja katso, hän teki työtä pyöränsä ääressä.
4 Ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niinkuin savi voi mennä savenvalajan käsissä, niin hän teki siitä taas toisen astian, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä.
5 Silloin tuli minulle tämä Herran sana:
6 "Enkö minä voi tehdä teille, te Israelin heimo, niinkuin tekee tuo savenvalaja, sanoo Herra. Katso, niinkuin savi on savenvalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni, te Israelin heimo.

 

Saven etsiminen

 

Saviruukun tekijöillä oli omat paikkansa, joista hän valitsi parhaan mahdollisen maaperän, josta hän valitsi saven, josta hän aikoi tehdä ruukkuja. Ensimmäinen tehtävä oli siis etsiä kunnon maaperä, jossa oli hyvää maata, josta saisi parasta mahdollista savea.

 

Jumala toimii samalla tavalla kuin savenvalaja ja siksi Jumalan sanan tehtävä on synnyttää synnin tunto, jonka Pyhä Henki näyttää ihmisen sydämelle todeksi. Samoin Pyhä Henki Jumalan sanan kautta näyttää todeksi vanhurskauden, eli Jeesuksen sovitustyön Hänen verensä, kuolemansa ja ylösnousemuksen kautta. Tunnustamalla syntimme ja uskomalla Jeesuksen olevan Herra ja Pelastaja saamme syntien anteeksiantamuksen. Näin ihminen on pelastunut synnin, saatanan ja iankaikkisen kadotustuomion vallasta iankaikkiseen elämään Jumalan lapsena. Uskova saa tämän merkiksi sydämeensä Pyhän Hengen sinetin ja voiman olla ja pysyä Jumalan lapsena.

 

Joh 16:8 Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion:

 

Mark 4:20 Ja mitkä hyvään maahan kylvettiin, ovat ne, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan ja kantavat hedelmän, mikä kolmikymmen-, mikä kuusikymmen-, mikä satakertaisen."

 

Jumalan kylvämä hyvä maa on sellaisen ihmisen sydän, joka kuullessaan evankeliumin Jeesuksesta Kristusta tulee Pyhän Hengen vaikutuksesta synnintuntoon ja tunnustaa syntinsä Jumalalle ja uskoo Jeesuksen oleva Herra ja Pelastaja. Synnintunto ei ole mikään tunne-tila tai tunteellinen kokemus, vaan ymmärrys siitä että on tehnyt syntiä Jumalaa vastaan ja tarvitsee sovituksen synneilleen. Sana synnintunto tarkoittaa alkukielen mukaan synnin tuntemista eli ymmärtämistä. Synnintunto ei tarkoita siis tunne kokemusta, vaan sitä tilaa, jossa ihminen ymmärtää olevansa syntinen. Synnintunnon omaavalle julistetaan ihanaa armon evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, jonka jälkeen ihminen tekee Jumalan armosta parannuksen ja ottaa vastaan Jeesuksen elämänsä Herraksi ja Vapahtajaksi.

 

Room 10:9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

 

Näin on ensimmäinen vaihe täyttynyt eli saven löytyminen, joka kuvaa ihmisen tulemista uskoon Jumalan sanan mukaisesti.

 

Saven peseminen

 

Kun savenvalaja oli löytänyt hyvää kivisoraa maa-ainesta, josta saa hyvää savea, niin seuraava vaihe oli maakuopan kaivaminen, joka täytettiin vedellä. Tähän maakuoppaan savenvalaja laittoi kivisoran, eli maa-aineen, jossa savi oli. Savi liotettiin vedessä tuossa maakuopassa. Saven liotusvaihe kesti useamman päivän. Tämän jälkeen liotettu savimassa hierottiin ja pestiin osa osalta, eli kauttaaltaan. Hieromisen ja pesun tuloksena savenvalajan käsiin osui savimassasta kivensiruja, jotka eivät olleet liuenneet pois. Savenvalaja erotti  kivensirut savimassasta ja heitti nämä kivensirut pois. Kun savimassa oli kokonaan pesty se asetettiin takaisin maakuoppaan "seisomaan" ja "asettumaan". Aurinko haihdutti savimassasta pois liian kosteuden. Tämän seurauksena savesta tuli tiivis massa, joka alkoi halkeilemaan ja osoittamaan saven ominaisuuksia. Tämä oli sitkistymisvaihe, jonka jälkeen alkoi vasta saven käsittely.

 

Vesi kuvaa puhdistamista, jossa Kristuksen veripesun kautta saamme syntien anteeksiantamuksen. Vesi kuvaa myös Pyhää Henkeä, jonka vertauskuvana vesi myös on.

 

Hebr 1:3 ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,


Hebr 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

 

Jes 44:3 Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle,

 

Jer 2:13 Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin: minut, elävän veden lähteen, he ovat hyljänneet, ja ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä.

 

Joh 7:37-39 Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat." Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

 

Hierominen ja peseminen, jonka tuloksena kivensirut eroteltiin pois savimassasta kuvaa meille niitä ensimmäisiä asioita itse kunkin uskovan elämässä, jotka käsitellään ensimmäisiksi ja jotka tulee panna pois meitä tuhoamasta. Pyhän Hengen voimassa opimme sitten hylkäämään niitä ensimmäisiä asioita, joista Jumala meille henkilökohtaisesti puhuu. Saven seisominen ja asettuminen pesun jälkeen maakuopassa kuvaa sitä, kuinka Jumala on kutsunut meidät seisomaan Jeesuksen opetuslapsina kupeet totuudella vyötettyinä ja asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Eli Jeesuksen opetuslasten tulee juurtua seisomaan totuudella vyötettyinä ja asettua Kristuksessa Jeesuksessa taivaallisiin, eli saamme Jumalan armosta oppia elämään ja kasvamaan uuden luomuksen mukaista elämää.

 

Ef 6:14 Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,


Fil 4:1 Sentähden, rakkaat ja ikävöidyt veljeni, te minun iloni ja kruununi, seisokaa näin Herrassa lujina, rakkaat!

2Tess 2:15 Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.

 

Ef 2:6 ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa,

 

Auringon haihduttaa savimassasta pois kosteuden, jonka seurauksena savesta tulee tiivis massa, joka alkoi halkeilemaan ja osoittamaan saven ominaisuuksia. Tämä kuvaa sitä kuinka Jumalan rakkaus, armo ja totuus alkaa muovaamaan meistä astioita jaloa käyttöä varten. Saven halkeaminen kuvaa meidän rikkinäisyyttämme kuinka synti on rikkonut sydämemme, jonka Jumala Sanansa ja Henkensä kautta tulee eheyttämään jos vain annamme Hänen eheyttää meidät. Tämä sitkistymisvaihe kuvaa sitä kuinka Jumala sanansa ja Henkensä tekee meidät pikkuhiljaa kestäviksi tuottamaan hyvää hedelmää pyhityselämän vaelluksen kautta.

 

Saven pesemisvaihe ja siihen liittyvät toimenpiteet kuvaavat myös sitä, että uskoon tullessaan uskova on hengellinen vauva, joka ei ole vielä oppinut erottamaan hyvää pahasta eikä elämänvaellus ole tasapainoista ja kypsää, vaan varsin ailahtelevaa. Uskonelämä muodostuu erilaisista kasvuvaiheista, jotka meidän tulisi ymmärtää ja myös käydä läpi, eli elää todeksi. Hengellisessä vauvavaiheessa olevan uskovan elämään kuuluu tietty epävarmuus sekä asioiden kanssa takkuaminen ja jopa niihin yhä uudelleen lankeaminen, koska ei ole vielä opittu ymmärtämään ja kantamaan hyvää hedelmää.

 

Tämä ei tarkoita sitä, että hän on huonompi uskova kuin toiset, vaan sitä että hän on vauvana vielä kasvamaton ja alkutekijöissään uskonelämässään, eikä hän ole vielä oppinut ymmärtämään ja erottamaan paljoa hengellisiä asioita lihallisista, vanhurskautta synnistä ja Jumalan tahtoa omasta tahdostaan. Tämä ei tarkoita sitä, että hengellisellä vauvalla on lupa tehdä syntiä, ei vaan tämä tarkoittaa sitä että hengellinen vauva ymmärtämättömyytensä ja kasvamattomuutensa takia kompastelee uskon tiellä. Hänelle tulee myös opettaa, että vajavaisuus ja kasvamattomuus ei ole lupa synnin tekemiseen, vaan osoitus siitä että meillä on varaa kasvaa ja oppia koko ajan syvällisemmin elämään Jumalan tahdossa. Hengellistä vauvaa tulee tukea, rakastaa, rohkaista, opettaa ja kannustaa kasvamaan Jumalan tahdossa.

 

Kun savi laitettiin maahan kaivettuun kuoppaan, niin se kuvaa meille, että meidän paikkamme on olla syvällisessä Jumalan huolenpidossa, jossa on vain yksi tie ja se on kasvua kohti ylöspäin katsellen Kristuksen kuvan kaltaisuutta, jossa me vähenemme ja Hän kasvaa, kuten Johannes Kastaja sanoi nähdessään Herran Jeesuksen.

 

Anteeksiantamattomuus on yksi yleisempiä syitä miksi uskova ei pääse eteenpäin uskon tiellä. Jeesus sanoi; jos te ette anna anteeksi niille, jotka ovat teitä vastaan rikkoneet, niin ei taivaallinen Isäkään anna teille anteeksi. Anteeksiantamus jatkuvana voimavarana meidän sydämissämme takaa meille myös kasvun terveeseen sekä kypsään uskoon. Joskus elämässämme voi olla todella vaikeita asioita, joille voi olla vaikea antaa anteeksi, silloin kannattaa muistella kuinka luodut naulitsivat Luojansa ristinpuulle ja kaiken tämän Herra Jeesus Kristus antaa anteeksi syntinsä tunnustaneille ja niitä katuville. Nyt täytyy huomata, että on kysymys omien syntien katumisesta. Eli emme voi pakottaa meitä vastaan rikkoneita ensin katumaan, että voimme antaa heille anteeksi. Jumala antaa meille voiman kun sitä Häneltä pyydämme, että voimme antaa anteeksi kaikissa tilanteissa niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.

 

Saven vaivaaminen

 

Seuraava työvaihe on saven vaivaaminen. Savenvalajan työhuoneessa oli savipaakkuja, jotka odottivat vuoroaan tulla savenvalajan käsien vaivattavaksi. Savenvalajan kädet "tallaavat" savipaakun kämmenillään kuin leveäksi leiväksi, joka sitten rullattiin kuin pitkäksi kääretortuksi. Siten savea työstettiin nyrkeillä pehmittäen ja kämmenillä "tallaten" taas pitkäksi kääröksi. Näissä työvaiheissa savenvalaja löysi notkistuneesta savesta pieniä kivensiruja, jotka hän erotti savesta ja heitti pois. Jos pienet kivensirut jäävät savimassaan, niin valuvaiheessa se repii astian kyljen auki. Vaivaamaton savi murenee heti kun savenvalaja sitä koskettaa ja koittaa työstää sitä, siksi savea on vaivattava, että savenvalaja voi muotoilla siitä astian käyttöä varten. Savenvalaja ei kykene tuntemaan saven ominaisuuksia, ellei hän sormillansa tunnustele savea. Savenvalajat sanoivat, että saven tulee olla joustava, kimmoisa, sitkeä, jonka tulee elää ja "itkeä".

 

Savenvalajan saven työstäminen käsien "tallaamisen" ja pehmittämisen kautta kuvaa sitä työtä, jossa Jumala myös "vaivaa" lapsiansa, joka tarkoittaa sitä, että Hän osoittaa meille sydämessämme olevat synnit ja asiat, joiden takia olemme rikki ja joiden kautta rikomme itseämme ja muita.

 

Pienet kivensirut, jotka jäävät savimassaan valuvaiheessa rikkoen ja repien astian kyljen on opetus sitä kuinka rikkinäinen sydän, hoitamaton sydän ja sydän joka ei ole saanut eheytyä Jumalan hoitopöydällä on riitaisa, muita repivä, loukkaantuva, vainoharhainen, väärinymmärtävä sekä monella tapaa syntiä tekevä. Meidän ongelmamme on usein se, että emme keskity siihen eheyttävään työhön, jota Jumala haluaa tehdä meidän sydämessämme, vaan syytämme olosuhteita ja sitä kuinka meille on tehty vääryyttä ja siksi toimimme kuten toimimme. Se on selvää, että kokemiemme asioiden kautta mekin teemme tekomme ja toimimme kuten toimimme, sillä synnin haavat meissä saavat aikaan tietynlaista käyttäytymistä. Meidän tulee kuitenkin oppia antamaan anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet, sillä vain sillä tiellä voimme alkaa todellisen eheytymisprosessin Jumalan armon, rakkauden ja totuuden koskettamina.

 

Jos meissä on niitä pieniä kivensiruja, jotka valuvaiheessa rikkovat astian kyljen, niin mekin menemme rikki ja rikomme muita. Tämä osoittaa sen että meidän sydämessämme on asioita, jotka rikkovat meitä ja muita. Jumala haluaa käsitellä nämä "kivensirut" ja poistaa ne meidän sydämestämme. Jos emme suostu tulemaan Jumalan hoitopöydälle, niin nämä "kivensirut" repivät koko ajan rikki omaa sydäntämme sekä monissa tapauksissa myös muiden sydämiä.

 

 

2Aik 34:27 Koska sydämesi on pehminnyt ja sinä olet nöyrtynyt Jumalan edessä, kuullessasi, mitä hän on puhunut tätä paikkaa ja sen asukkaita vastaan, koska sinä olet nöyrtynyt minun edessäni ja reväissyt vaatteesi ja itkenyt minun edessäni, niin minä myös olen kuullut sinua, sanoo Herra.

 

Kaikesta huolimatta mitä olemmekin kokeneet, niin meidän osamme on kuitenkin nöyrtyä Jumalan edessä ja tunnistaa ja tunnustaa omat syntimme, joilla rikomme itseämme ja muita. Näin sydämemme pehmenee ja pääsemme eteenpäin uskon elämässä ja "kivensirut", eli synnit saavat poistua meidän sydämestämme. Herra kuulee meitä aina, mutta ei vastaa meille lihalliseen synnin mukaiseen pyyntöön, vaan siihen pyyntöön, joka etsii Jumalan tahtoa ja haluaa elää Jumalan tahdon mukaan.

 

Vaivaamaton savi murenee heti ja tämä kuvaa sitä, että ellei Jumala saa näyttää meille synnin "kivensiruja", jotka raastavat ja repivät sydäntämme, niin ne repivät meidät rikki. Älä siis puolustele itseäsi, vaan ole rehellinen Jumalan edessä ja anna Hänen näyttää sinulle oman sydämesi haavat ja anna Hänen hoitaa ne kuntoon, sillä Hän on ainoa, joka kykenee sen tekemään. Jos et suostu tunnistamaan ja tunnustamaan syntejäsi, niin Jumala ei voi muotoilla sinusta uuden elämän mukaista luomusta, joka elää ja kasvaa Jumalan armossa, rakkaudessa ja totuudessa.

 

Kun suostut siihen, että Jumala saa hoitaa sinua ja poistaa synnin "kivensirut" sydämestäsi, niin silloin Pyhä Henki muuttaa sinua askel kerrallaan eteenpäin Jumalan tahdon tiellä. Näin Jumalan armosta alat tuoksumaan ihanaa Kristuksen tuoksua.

 

Savenvalaja ei kykene tuntemaan saven ominaisuuksia, ellei hän sormillansa tunnustele savea. Savenvalajat sanoivat, että saven tulee olla joustava, kimmoisa, sitkeä, jonka tulee elää ja "itkeä".  Jumalan hoitopöydällä me Jeesuksen opetuslapsina saamme kasvaa myös tuntien kipuja lihassamme kärsien, kun lihamme kuolee Pyhän Hengen voiman avulla, kun suostumme Jumalan voimavaikutuksen alaisuuteen. Kasvukivut kuuluvat Jumalan lapsen elämään. Tämä kasvukipu on tervettä kipua, jolloin lihamme kärsii kun Pyhä Henki meissä kuolettaa synnin himoja ja iestää ja valjastaa meidät vanhurskaaseen ja jumaliseen kasvuun.

 

Synti tuo myös kipua elämäämme ja synnin tekemisestä aiheutuvat kivut ja kärsimykset tuhoavat meitä ja ovat vahingollisia meille, mutta kun Pyhä Henki kuolettaa meidän lihaamme, niin tämä lihan kärsimys on meidän parhaaksemme, joka ei tuhoa meitä, vaan eheyttää ja parantaa meidän rikkinäisen sydämemme.

 

Saven syrjään paneminen

 

Vaivattua savea ei laiteta heti savenvalajan pöydälle, vaan savi asetetaan syrjään, jossa se tasaantuu.

 

Jeesuksen opetuslapsilla ja Jumalan palvelijoilla on kuljettavanaan saven tie, jossa myös meidät laitetaan hetkeksi syrjään tasaantumaan, ettemme paisuisi ja hakisi omaa kunniaamme, vaan Jumalan kunniaa. Syrjään laittaminen ei tarkoita sitä, että Jumala hylkää meidät, vaan sitä että Hän kasvattaa meidät siten, ettemme paisuisi ja menisi pilalle. Tässä koulussa Jumala haluaa opettaa meille, että meidän tulee riisuutua omasta voimastamme sekä suostua antamaan kunnia Jumalalle, jolle se yksin kuuluu.

 

Syrjään laittaminen, jossa me tasaannumme, eli hengellinen kasvu, jossa Jumala saa kunniaa emmekä me on todella tärkeä kasvuvaihe. Monet turhautuvat tässä vaiheessa ja luulevat Jumalan hylänneen heidät ja siksi he alkavat touhuta omiansa omalla voimallaan ja unohtavat hengellisen kasvun. Tämä odotusaika on kuitenkin tärkeä vaihe sillä, jos tässä vaiheessa syrjässä ollessasi käytät aikasi oikein ja olet Jumalasi kanssa, niin Hän saa opettaa sinulle tärkeitä asioita. Tähän kohtaan sopii myös kuvaus puusta ja sen juurista, jotka kuivuuden tullessa ojentautuvat syvemmälle etsimään vettä. Kun olemme syrjässä tasaantumassa, niin silloin on myös mahdollisuus kaivautua syvemmälle ja juurtua syvälle Kristukseen, jossa voimme luottaa Häneen silloinkin kun elämässä on hiljaista ja olemme kuin odotussalissa, jossa ei tapahdu mitään muuta kuin että me odotamme.

 

Monet uskovat eivät jaksa odottaa Jumalan aikatauluja ja työtä, vaan he haluavat tehdä itselleen oikoteitä ja koittavat kasvaa nopeammin kuin on mahdollista. Eräs tällainen pikakasvun tie on teoreettisen tiedon kerääminen teorian tasolla pääntiedoksi. Toinen tällainen tie on heittäytyä ylihengellisenä "hengen" johdatukseen.

 

Jumalaa ei voi palvella kirjaimen tasolla, niin että vain teoriassa tietää Jumalan sanan, koska silloin joutuu eksytetyksi:

Matt 22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia (Jumalan sana) ettekä Jumalan voimaa (Pyhä Henki).

Samoin eksymme, jos vouhotamme ylihengellisinä ilman sellaista uskoa, joka ojentautuu Pyhässä Hengessä sanan opetuksen mukaan. Molemmat puolet tarvitaan Jumalan sanan mukainen opetus ja usko sekä Pyhän Hengen voimassa eläminen.  Pyhä Henki tekee meissä sanan opetuksen eläväksi sillä tavalla kuinka Raamattu opettaa, kun ja jos suostumme Pyhän Hengen vaikuttamaan kasvuprosessiin. Pyhän Hengen tehtävä on auttaa meitä elämään Jumalan sanan opetuksen mukaisesti. Jumalan sana opettaa meille kuinka Pyhä Henki, eli Jumala toimii, näyttää mitä Jumalan sana opettaa, opettaa millainen Jumala on, kertoo pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa ja kadotuksesta, seurakuntaelämästä ja pyhityksestä jne.

Tarvitsemme tietoa Jumalan sanasta, mutta sen tarkoitus on opettaa meille kuinka palvelemme Jumalaa Pyhän Hengen voiman kautta. Eli opetus ei saa jäädä teorian tasolle, vaan sen tulee ojentautua meissä käytännön elämän tasolle. Meidän tulee oppia tuntemaan henkilökohtaisesti Jumala.

 

Tässä kohden pätee sanonta, että Jumalan sana ei saa jäädä teorian tasolla pään tiedoksi, vaan sen tulee laskeutua alemmaksi sydämen tasolle. Silloin ojentaudumme käytännön tasolla elämään todeksi uskonelämää sen kasvunmäärän mukaan mihin itse kukin on ehtinyt kasvaa Jumalan armosta.

 

Saven kapina pakkoa vastaan

 

Raamatun aikana saven valamisessa käytetyissä menetelmissä ei ollut nykytekniikkaa apuna, jossa saveen lisäämällä tiettyjä lisäaineita sen muokkaamisesta tulee helpompaa. Raamatun aikana käytettiin sen aikaisia menetelmiä ja juuri tätä prosessia Jumala kuvasi prosessiksi miten Hän lapsiaan kasvattaa. Savea ei voi pakottaa muotoonsa, vaan se tulee suostuttaa asettumaan muotoonsa. Kun haluat asettaa saven tiettyyn muotoon, niin se vaatii oman aikansa, että savi asettuu siihen muotoon, siksi sitä pitää suostutella.

 

Raamatussa pakko ja pakottaminen kuvaa synnin orjuutta. Raamattu opettaa saatanan vanginneen ihmisen pahaa tahtoansa tekemään. Pakko ja pakottaminen on syntiä ja kuvaa väärää toimintaa. Jumala ei kasvata lapsiansa pakolla, vaan rakkaudella suostuttelee ja ohjaa sekä neuvoo. Kun Jumalan lapsena opimme ja ymmärrämme jonkin asian, niin usein tuskailemme kun emme onnistu vaeltamaan tämän arvokkaan ja tärkeän opetuksen mukaisesti, joka on sydämellemme avautunut. Se johtuu siitä koska olemme kuten savi, joka ei heti ojentaudu muotoonsa ja jota ei voi pakottaa muodon mukaisesti johon Savenvalaja (Jumala) tahtoo sitä muovata.

 

Tämä on tärkeätä ymmärtää ja sisäistää, että uskovan kasvuprosessiin kuuluu sanan tutkiminen sen ymmärtäminen ja sitten asian muuttuminen käytännön elämän tasolle, joka vie oman aikansa, eli sen ajan jolloin lihamme suostuu kuoleman prosessiin, jossa haluamme kuolla pois syntitavoille sekä kasvaa elämään uskovaisena kokonaisvaltaisempaa elämää Pyhässä Hengessä. Pyhän Hengen työ meissä ei ole automaattista napin painallusta, vaan prosessi, jossa kasvamme usein myös kipujen kautta hylkäämään syntiä ja ojentautumaan Jumalan tahdon mukaisella tavalla.

 

Usein toiset uskovat koittavat pakottaa väkisin toisen kasvamaan opettaen hyviä ja oikeita asioita, mutta homma ei kuitenkaan toimi, sillä uskonkasvulla on aikansa, jota ei voi pakottaa. Tämän pakottamisen kautta rikotaan Jumalan työtä sekä uskovan sydäntä. Samoin pakottaja toimii väärin ja itse asiassa rikkoo enemmän kuin luulee auttavansa muita. Pakottaja voi tuoda ihan oikeita asioita ja Raamatun kohtia toisten elämään, mutta pakottaja on sellainen, joka ei osaa elää käytännöntasolla oikein eikä useinkaan itse tuota kypsää hedelmää, vaan pelkän kirjaviisauden kautta käyttää Raamattua kuin lyömäaseena toisia vastaan.

 

San 25: 6 Älä tavoittele kunniaa kuninkaan edessä äläkä asetu isoisten sijalle.
7 Sillä parempi on, jos sinulle sanotaan: "Käy tänne ylös," kuin että sinut alennetaan ylhäisen edessä, jonka silmäsi olivat nähneet.
8 ¶ Älä ole kärkäs käräjöimään; muutoin sinulla ei lopulta ole, mitä tehdä, kun vastapuolesi on saattanut sinut häpeään.
9 Riitele oma riitasi (Alkuteksti: asioi tai toimita asiasi) vastapuolesi kanssa, mutta toisen salaisuutta älä ilmaise.
10 Muutoin sinua häpäisee, kuka sen kuuleekin, eikä huono huuto sinusta lakkaa.
11 ¶ Kultaomenia hopeamaljoissa ovat sanat, sanotut aikanansa.


Kol 3:13
kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa.

Matt 24:45
Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa?

San 16:24
Lempeät sanat ovat mesileipää; ne ovat makeat sielulle ja lääkitys luille.


Joh 16:12
Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa.


Tuossa on Jumalan sanasta puhuttelevia kohtia, jotka sopivat myös siihen, että pakottaa ei voi, mutta ajallansa saamme kantaa hyvää hedelmää. Näissä kaikissa asioissa olemme varmasti kaikki kompastuneet. Riidassa ryvettyy lopulta kaikki. Sanat sanotut oikeaan aikaan ovat kuin kultaomenia hopeamaljassa. Sillä kun ne lempeydellä annetaan oikeaan aikaan ojennuksen, kehotuksen ja lohdutuksen sanoina, niin ne ovat kuin makeaa mesileipää sielulle ja sydämelle.

 

Jumalan vaikuttama totuuden lempeys valmistaa meitä sydämemme itsetutkisteluun ja löytämään omasta sydämestä haavoja, synnin pistokkaita jotka tulee panna pois. Jeesus Kristus sanoi, että olisi paljon sanottavaa ihmissielulle, mutta ei ole vielä kantokykyä ottaa vastaan, niinpä rakkaudessa myös saamme toinen toisiamme kärsiä ja antaa anteeksi ja odottaa kunnes toinen kasvaa vastaanottamaan ja kantamaan sydämessä yhä enenevässä määrin armoa, rakkautta ja totuutta.

 

Uskovan ihmisen kasvu on hyvin herkkää ja sen tulee koostua oikeista aineksista oikeaan aikaan ja tällaisen kasvun saa aikaan vaan Jumala.

 

1Kor 11:17 Mutta tätä käskiessäni en kiitä sitä, että kokoontumisenne ei tee teitä paremmiksi, vaan pahemmiksi.

1Tess 1:7 niin että te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa.


Korinton seurakunnasta on mainittu, että Paavali, Apollos ja Pietari auttoivat, neuvoivat, opettivat ja tukivat Korinton seurakuntaa. Tessalonikan seurakuntaa olivat auttamassa, opettamassa, neuvomassa ja tukemassa Paavali, Silvanus ja Timoteus. Kaiken sen lisäksi itse Herra oli vielä auttamassa seurakuntaa kasvamaan. Edellä olevista Raamatun kohdista käy hyvin ilmi se, että minkälaiseen suuntaan uskova voi kasvaa tullessaan uskoon. Molemmissa tapauksissa auttajat ja tukijat olivat parhaasta päästä, mutta silti lopputulos ei ollut kaikkien kohdalla hyvä, koska jokainen on kuitenkin itse vastuussa siitä suostuuko kasvamaan terveeseen uskoon vai ei. Joskus käy niin, että tukijat ja auttajat ovat hengellisiä puoskareita (pakottajia) tai muuten taitamattomia, mutta Jumala kuitenkin kykenee siitäkin huolimatta auttamaan meitä jos avaamme sydämemme Hänelle.

Korintossa oli paljon uskovia, jotka olivat ylpistyneet, lihan vallassa, arvostivat vain itseään ja nokkivat muita, olivat omien lahjojensa sokaisemia siten, että niillä löivät muita ja pitivät itseään muita parempina, eli sielullisuus ja lihallisuus vaikuttivat sydämessä, mutta he eivät halunneet muuttua omassa sydämessään, että olisivat kantaneet hyvää hedelmää Jumalalle. Siksi heidän kokoontuessa heistä tuli koko ajan pahempia ja he olivat koko ajan toistensa kimpussa. Eli he tulivat pahemmiksi, koska olivat sokeita omille toimilleen ja vahtivat vain muita koko ajan ja sen kautta korottivat itseään. Tessalonikan seurakunnassa oli taas paljon aitoa uskoa, jonka seurauksena he suostuivat kuolemaan itsellensä ja näin he kykenivät rakastamaan toisiaan rakkaudessa ja kasvamaan uskossa terveellä tavalla eteenpäin.

Gal 5:12 Kunpa aivan silpoisivat itsensä, nuo teidän kiihoittajanne!
13 ¶ Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa.
14 Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".
15 Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä.
16 Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
17 Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
18 Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.
19 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.


Seurakunnassa on usein sellaisia ihmisiä, jotka kiihottavat toista jotakin toista vastaan, milloin milläkin syyllä ja verukkeella. Usein tämän takana on lihallinen toisen pakottaminen ja halveksunta. Kristuksen vapaus on vapautta kuolla pois synneistä ja elää ja kasvaa Jumalan vanhurskaudessa, pyhyydessä, totuudessa ja rakkaudessa. Siksi meidän tulisi oppia ymmärtämään, että seurakunnassa ja uskovien ollessa koolla, meidän tehtävänä on palvella toinen toisiamme rakkaudessa, ei purra ja syödä toinen toisiamme. Jos me vaellamme Hengessä, emme täytä lihan himoa, joka on kaikenlaisen synnin tekemistä. Katkeruus on myös himoa, eli voimakas halu lyödä toista ja tästä himosta, eli voimakkaasta halusta satuttaa toista, ei pääse irti omassa voimassaan, vaan Jumalan avulla. Anteeksiantamus sammuttaa katkeruuden ikävät ja kavalat toimet.

Tuntomerkki lihallisesta uskovasta on anteeksiantamattomuus sekä toisten syyttäminen ja sokeus omia toimia kohtaan. Sinulla voi olla sydämessäsi tieto ja halu hyvään, mutta jos lihasi ei  ole kuoleman prosessissa syntiä vastaan, et voi itsellesi mitään, vaan lankeat aina ja elät synnissä. Siksi meidän tulee kuolla synneille Pyhän Hengen voiman avulla.

Kerron asiaa havainnollistavan esimerkin:

Vanhan liiton monet asiat ja opetukset olivat esikuvia, jotka toteutuvat Uudessa Liitossa. Ilmestysmajassa oli kultainen lampunjalka, josta esim. Ilmestyskirja opettaa, että kultainen lampunjalka on seurakunta. Kultainen lampunjalka on siis seurakunta. Kultainen lampunjalka paloi pimeässä pyhäkössä öljyn voimasta ja lampunjalassa tuli aina palaa tuli. Öljy kuvaa Pyhän Hengen voimaa meissä uskovissa, jonka voimasta myös meidän kautta saa Jumalan valo loistaa pimeässä maailmassa. Se että miten tuli paloi koko ajan lampunjalassa on oleellista meidän kasvumme kannalta ja sen kannalta, että seurakuntana kokoontuessamme emme tulisi pahemmiksi, vaan saisimme koko ajan kasvaa vanhurskaudessa ja jumalisuudessa.

Öljy saatiin oliiveista, mutta ne olivat niin kovia, että ne täytyi murskata ensin, että ne menivät rikki ja vasta sitten niistä saatiin öljy talteen. Koska öljyä piti olla yötä päivää saatavilla, että lampunjalassa olisi koko ajan tuli, niin siksi koko ajan oli käynnissä tämä oliivien murskausoperaatio, että öljyä saatiin koko ajan lampunjalkaan.

Samoin myös nyt meissä Uuden Liiton palvelijoissa on koko ajan prosessi käynnissä lihan synnillisiä toimia vastaan, jossa Pyhä Henki auttaa meissä kuolettamaan lihan tekoja ja näin sitten saamme elää ja kasvaa terveessä uskossa. Eli uskon elämä on jatkuva kasvamisen prosessi, eli meistä ei tule täydellisiä täällä ajassa, mutta Jumalan armosta saamme kuitenkin kasvaa ja kypsyä uskossa. Tämä kasvunprosessi ei sisällä pakottamista, vaan rakkauden ja totuuden suostuttelua.

 

Savenvalajan pöytä

 Savenvalajan pöytä muodostuu kahdesta pyöreästä levystä, jotka pyörivät pystyakselin varassa. Savenvalajan jalat toimivat moottorina, joilla hän liikuttaa ja jarruttaa alempaa pyörää. Savenvalaja on sotkenut ja alustanut valmiiksi vaivaamansa savimassan ja ennen valua hän sekoittaa pikkuisen määrän hienoksi siilattua hiekkaa ja kostuttaa savimassan hyvin pienesti. Sitten savenvalaja luo pöydällensä pikkuruisen savialustan, jonka päälle hän laittaa savimassansa. Niin savenvalaja alkaa muovaamaan muodottomasta savesta erilaisia ruukkuja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Pyörivän pöydän avulla savenvalaja pystyy lähestymään ja muovaamaan astiaansa samanaikaisesti eri puolilta.

 

Jumala toimii ihmisen elämässä kahden tärkeän asian kautta, eli Jumalan sanan ja Pyhän Hengen kautta. Savenvalajan pöydän kaksi pyörää voisivat kuvata Jumalan sanaa ja Pyhän Henkeä. Alempi pyörä kuvaa Pyhää Henkeä, jota savenvalaja liikuttaa ja sen kautta liikkeen avulla hän saa muovailtua astiaa, joka on ylemmässä pyörässä. Pyhä Henki tekee työtänsä meissä siten, että saa meissä liikettä ja elämää aikaiseksi sekä myös pysäyttelee meitä oikeassa kohdassa, että saa Pyhän Hengen synnyttämää muotoa meissä aikaiseksi. Hiekka ja kostutus kuvaavat Jumalan rakkautta, jonka kautta työ saa meissä alkunsa ja etenee sydämissämme.

 

Savenvalaja kykeni alemman pyörän avulla koko ajan muovaamaan astiaa samanaikaisesti eri puolilta. Samoin Jumala tekee Pyhän Hengen kautta, sillä Jumala muokkaa sydäntämme juuri siltä kohdalta kuin se sillä hetkellä on tarpeellista.

 

Saven kuivuminen

 

Savella on eräs perusominaisuus, joka on se että savi ei kestä omaa painoansa. Ennen kuin ruukku laitetaan polttouuniin, niin astia asetetaan kuivumaan. Ruukut asetetaan tasaiselle paikalle, sillä muuten ne kuivuessaan vääntyvät vinoon asentoon. Ruukkuja ei saanut kuivattaa auringonvalossa, sillä ne olisivat kuivuneet liian nopeasti ja toispuolisesti. Savi sitkistyy kuivuessaan.

 

Niin kuin savi ei kestä omaa painoansa, niin ei uskovakaan pysty olemaan ylpistymättä ja paisumatta Jumalan lapsena. Uskova paisuu ja ylpistyy helposti siihen jos hän ymmärtää jotakin Jumalan sanasta tai jos Jumala on väkevästi toiminut hänen kauttansa. Uskova paisuu ja ylpistyy kovin helposti armolahjoista, joita Jumala hänelle armostansa antaa; samoin uskova paisuu ja ylpistyy kovin helposti siitä kun Jumala avaa hänelle ymmärrystä ymmärtämään hengellisesti; samoin uskova paisuu ja ylpistyy kovin helposti siitä kun ja jos Jumala toimii hänen kauttansa. Uskovakaan ei kestä painoansa, jonka Jumalalta saa, siksi Jumala joutuu kuivattamaan meitä ja pitämään meitä vähän aikaa kuivuudessa, että ymmärrämme kenelle kunnia kuuluu. Ilman tätä kuivumisvaihetta kasvaisimme ylpeydessämme vinoon ja vääristyneeseen suuntaan. Kuivumisprosessi tuo meille oikeanlaista sitkeyttä, jossa alamme ymmärtää, että pystymme kantamaan Jumalan antamat lahjat ja uskon Hänen armossaan ei meille kunniaksi, vaan Hänelle kunniaksi.

 

Samoin uskova ei kykene itsessään kantamaan vanhurskauden tuomaa lastia, vaan tarvitsee siihen Pyhän Hengen voiman apua ja tukea. Jos hän koittaa omassa voimassaan elää Jumalan sanan mukaisesti, niin hän lopulta lyyhistyy ja kasvaa vinoon sekä monissa tapauksissa näyttelee uskovaa koko lopun elämänsä ajan tai sitten luopuu uskostaan. Jeesuksen opetuslapsina tarvitsemme Pyhän Hengen vaikutuksen apua ja tukea, muutoin väsymme, katkeroidumme ja pahimmassa tapauksessa luovumme uskosta elävään Jumalaan.

 

Savenvalajan polttouuni

 

Saviastiasta tulee käyttökelpoinen vasta sen jälkeen kun se poltetaan polttouunissa. polttouunien lämpötilat vaihtelevat 600 asteesta yli tuhannen asteen lämpötilaan. Saviastiat käyvät siis varsin korkeissa kuumuuksissa ennen kuin niistä voi käyttöesineitä. Samoin se on myös Jumalan lapsella, sillä joudumme usein moneen ahjoon, ennen kuin olemme valmiit jaloa käyttöä varten kantamaan hyvää hedelmää, josta Jumala saa kunnian. Saviastiat ensin esilämmitetään, jossa astiat ladotaan varovaisesti polttouuniin ja pieni tuli sytytetään uuniin suulle. Tämän seurauksena savi menettää kaiken kosteutensa. Jos lämpötilaa kohotetaan yhtäkkiä tai saviastia joutuu heti liian kuumaan lämpötilaan ne räjähtävät ja menevät rikki. Siksi saviastiaa pitää esilämmittää ensin, koska jos sitä ei esilämmitetä, niin ilmakuplat saven sisällä repeytyvät, josta aiheutuu räjähdys. Uunissa on usein yhtä aikaa monta saviastiaa ja näin pahimmassa tapauksessa kaikki saviastiat menevät räjähtäen rikki ja räjähtäneet rikkovat räjähtäessään muita astioita. Esilämmitysvaiheen aikana saviastia alkaa menettämään painoansa ja pienenemään samalla myös sisäinen rakenne astiassa muuttuu. Esilämmitysvaiheen aikana astiassa oleva kosteus haihtuu vähitellen. Näin astia on kuivimmillaan. Savenvalaja tarkistaa uunin sisällä oleva lämpötilaa kylmän teräksen (metallin) kanssa. Jos teräs höyrystyy, niin esilämmitys jatkuu.

 

Saviastian sanotaan pienenevän polttamisen aikana jopa n. 16 %. Kuumuudessa astian sisäinen rakenne alkaa muuttumaan siten  että sen osat alkavat sulautua yhteen, jolloin astia itse pienenee.

 

Saviastian sisäisen rakenteen muuttuminen, joka johtaa saviastian pienentymiseen polttouunin kuumuudessa on vertauskuvallinen prosessi, joka tarkoittaa sitä kun uskovan ihmisen liha kuolee itselleen Pyhän Hengen ja Jumalan sanan työn kautta, jossa meidän lihamme pienenee kun se kuolee itselleen. Tämän lihan kuoleman kautta Jeesus Kristus saa meissä muotoa ja me saamme Pyhän Hengen voimasta ja Jumalan armosta muuttua ja kasvaa uskossa.

 

Sellainen uskova, joka ei suostu kuolemaan itselleen jää kasvamattomuuden tilaan, jossa hän näivettyy ja katkeroituu ja usein ajautuu uskosta luopumiseen. Moni uskova, joka ei halua kuolla lihallensa katkeroituu ja alkaa vainoamaan katkeruudessaan muita uskovia. Jos emme suostu Jumalan tahdon mukaiseen käsittelyyn "esilämmitykseen", niin me haavojemme tähden rikomme itseämme ja muita ihmisiä; aivan kuten astia uunissa, jota ei valmisteta oikealla tavalla.

 

Jos emme suostu Jumalan hoidettavaksi Jumalan hoitopöydälle, niin kaikki meidän sisäiset haavamme jäävät hoitamatta ja rikkoudumme kuten saviastia polttouunissa, jota ei oltu kunnolla esilämmitetty. Ilmakuplat saven sisällä, joista aiheutuu räjähdys ja astian rikkoutuminen on kuva synnin haavoista uskovan sydämessä. Jos synnit haavat jäävät hoitamatta, niin me menemme rikki ja rikomme myös meidän lähimmäisiämme. Kun suostumme Jumalan hoitopöydälle, niin Herra näyttää meille synnin aiheuttamat sisäiset haavat ja poistaa niitä ja antaa tilalle Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta Jumalan rakkauden ja totuuden mukaisia asioita. Näin saamme kasvaa Jumalan rakkaudessa totuutta noudattaen ja siten juurtua Herraan Jeesukseen Kristukseen.

 

Samoin jos me uskovina sysäämme väkipakolla muita uskovia eteenpäin ohi sen mihin saakka he ovat kasvaneet, niin me rikomme heidät samalla tavalla kuin astia uunissa rikkoontuu ilman esilämmitystä joutuessaan heti kovaan kuumuuteen. Jumala valmistaa omiansa kestämään uskon kasvun vaiheet ja meidän tulisikin ymmärtää, että missä vaiheessa itse kukin olemme kasvamassa uskonelämässä, ettemme riko toinen toisiamme.

Liian äkkiä tapahtuva kuumennus, joka johtaa astian rikkoutumiseen on kuva siitä kuinka uskova koittaa elää yli sen uskon kasvu määrän missä hän on todellisuudessa. Tämä tarkoittaa sitä että uskova koittaa olla enemmän kuin mitä hän ja koittaa elää uskon elämässä enemmän kuin mihin rahkeet riittävät. Tämä johtaa siihen että enemmin tai myöhemmin uskova menee rikki, koska hän ei jaksa elää yli sen uskon määrän missä hän on todellisuudessa. Tällaista rikkimenemistä tapahtuu hyvin usein uskovan elämässä. Monet uskovat koittavat elää yli sen uskon määrän kuin missä he todellisuudessa ovat. Monet koittavat elää yli sen mihin heidät on kutsuttu tai yli sen mihin saakka ovat kasvaneet. Meidän tulisi pysyä siinä uskon kasvun määrässä ja uskon kasvuvaiheissa, jossa Herra Jeesus Kristus meitä kasvattaa, siten vältämme ylikuumenemisen emmekä mene rikki, vaan saamme kypsyä ja kasvaa Jumalan armossa.

 

"Jalot astiat"

 

Jotkut savenvalajat pitävät astioita uunin ylä- ja alaosassa, eli pohjassa. Uunin yläosassa olevat astiat olivat kauniita, mutta niissä ei voinut pitää kiehuvan kuumaa vettä. Sen sijaan uunin alaosassa, eli pohjalla olevat astiat olivat paikassa, jossa oli kuumempaa kuin yläosassa. Tämän tähden uunin pohjalla olevat astiat olivat kestävämpiä, jotka kestivät kiehuvaa vettä ja ne olivat muutenkin kestävämpiä kuin yläosassa valmistuneet astiat.

 

Kun ihminen tulee uskoon, niin hän joutuu kokemaan myös Jumalan "uunin" alaosan polttovaiheen, joka ei tunnu mukavalta, sillä siellä meidän lihamme riisutaan omasta voimasta, omasta viisaudesta, omasta vanhurskaudesta ja kaikesta omasta, että Kristus olisi meille kaikki kaikessa, niin kuin Paavali myös kirjoitti:

 

Fil 3:7 Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi.
8 Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana-että voittaisin omakseni Kristuksen
9 ¶ ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella;
10 tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta,
11 jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista.
12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.

 

Paavali luki roskaksi entisen elämänsä saavutukset ja hän menetti kaiken oman voimansa, viisautensa ja omavanhurskautensa, että hän voisi olla Kristuksessa ja omistaa vanhurskauden, joka on Jumalan lahjoittamaa ja että hän kasvaisi uskossa tuntemaan Jumalaa. Uskonelämä on kasvuprosessi, jonka kautta saamme koko ajan uskossa kasvaa Jumalan armosta ja oppia tuntemaan yhä enemmän Jumalaa Jumalan armosta.

 

Uunin pohjalla oli kuuminta, mutta siellä saavutettiin paras tulos. Samoin se on uskon elämässä, eli mitä enemmän luovut omasta voimastasi, viisaudestasi ja omavanhurskaudestasi niin sitä enemmän pääset eheytymään ja kasvamaan uskossa Jumalan voimavaikutuksen kautta. Jalo astia uunin pohjalla kypsyy ja kehittyy astiaksi jaloa käyttöä varten, joka on pyhitetty ja hyödyllinen Isännällensä, kaikkiin hyviin tekoihin valmis Jumalan armosta.

 

Valmis astia

 

Esilämmitysvaiheen jälkeen uunia kuumennetaan pikku hiljaa kuumemmaksi ja kuumemmaksi. Astia tulee ensin tulipunaiseksi, jonka jälkeen se alkaa hehkua. Tämän jälkeen savenvalaja voi alkaa nostamaan reilusti uunin lämpötilaa. Kun astia hehkuu kauttaaltaan se on kuin kirkkaan valon hehku ja savenvalaja tietää siitä, että astia on valmis.

 

Tässä ajassa ei kenestäkään uskovasta tule täydellistä täällä maan päällä, mutta astiaksi jaloa käyttöä varten voimme valmistua, kun olemme suostuneet kasvamaan Jumalan tahdon ja Hänen sanansa opetuksen mukaisesti. Astian hehku on vertauskuvaa Pyhän Hengen kirkkaudesta. Uunissa tuo hehku astiaan tuli kuumuuden kautta, eli astia ei saanut sitä itse aikaan, vaan uunissa ollut kuumuus ja savenvalajan ammattitaito. Samalla tavalla emme mekään saa aikaan itsessämme Jumalan kirkkautta, vaan Jumala sen meissä tekee Pyhän Hengen voiman ja sanan opetuksen kautta. Kun vain suostumme Jumalan tahdon mukaiseen kasvuun, niin hän kasvattaa meistä astian jaloa käyttöä varten.

 

Rikkoontunut astia

 

Saviastia voi mennä rikki uunissa tai särkyä käytössä. Vanhat savenvalajat sanovat, että rikki menneistä saviastioista tehdään uusia astioita ja että rikki menneistä astioista tehdään kaikkein parhaimmat astiat.

 

Tämä on armollinen sanoma meille, sillä me kaikki olemme kuin särkyneitä saviruukkuja, mutta Savenvalaja tekee meistä uuden ruukun. Särkymisessä on suuri siunaus, sillä vain särkynyt sydän kaipaa Jumalan eheyttävää ja parantavaa työtä. Jeesus Kristus sanoi, että Hän tuli syntisiä varten, ei vanhurskaita.

 

Jes 57:15 Sillä näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on Pyhä: Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi.

 

Jumala sanoo sanassaan asuvansa niiden luona, joilla on särjetty sydän (mieli) ja nöyrä henki ja että Hän tekee särjettyjen sydämet eläviksi. Jumala on kuin savenvalaja, joka tekee savesta saviastian ja särjetystä astiasta Hän rakentaa kestävimmät ja jaloimmat astiat jaloa käyttöä varten. Minun sydämeni iloitsee ja riemuitsee Jumalasta, Hänen armostaan, rakkaudestaan ja pitkämielisyydestään.

 

Jumalan työ uskovan sydämessä

 

Savenvalajan (Jumalan) työn päämäärä on johdattaa meidät perille Jumalan valtakuntaan Uuteen Jerusalemiin täydellisen rakkauden, totuuden ja pyhyyden valtakuntaan. Pyhän Hengen tehtävä on myös kirkastaa Herraa Jeesusta uskovan sydämelle.

 

Terve uskon kasvu johtaa siihen, että uskova kasvaa ymmärtämään kaikkein olennaisimman uskon elämässä, eli Herran Jeesuksen veren, kuoleman ja ylösnousemuksen merkityksen.

 

Ristillä Herra Jeesus vuodatti verensä kaikkien vajavaisten ja syntisten ihmisten tähden. Hän vuodatti verensä siksi, että vajavainen ja syntinen saisi syntinsä anteeksi uskon kautta Jeesukseen. Herran Jeesuksen veri puhdistaa myös uskovan vajavaisuuden tähden tekemät synnit ja vääryydet kun tunnustamme syntimme. Jeesuksen risti ja veri julistaa syntien anteeksiantamusta ja uutta elämää Herrassa Jeesuksessa. Keskity uuteen elämään Herrassa Jeesuksessa se on ristin merkitys sinulle ja minulle.

 

Herra Jeesus kuoli ristillä meidän syntiemme tähden. Jeesuksen kuolema ja ristin kärsimys on myös esikuvaa ylösnousemusvoiman vaikutuksen aikaansaamisesta. Pyhä Henki kuolettaa meidän lihamme tekoja, niin että haluamme kuolla pois synnin haluista ja elää uutta elämää Pyhän Hengen voimassa Jumalan tahdon mukaan, josta Raamattu opettaa.

 

Terve ja Herraan Jeesukseen keskittynyt usko ei pety ihmisiin, sillä silloin tiedämme mitä ihminen on, parhaimmillaankin vain vajavainen ihminen, joka voi tahtomattaan satuttaa toista ihmistä. Terve ja Raamatullinen Herraan Jeesukseen keskittynyt usko näkee Jumalan täydellisyyden ja haluaa kasvaa uskossa sekä auttaa muitakin kasvamaan uskon elämässä, jonka keskipiste on Herra Jeesus.

 

Suurin ongelma on siinä, että me uskovina olemme unohtaneet ja hylänneet ristin sanoman ja sen käytännön toteutuksen, sen tähden monen uskovan sydämessä vaikuttaa lihallisuus, ihmisviisaus, ylpeys, rakkaudettomuus jne. Koska liha ei ole kuollut, niin ei ole Hengen hedelmiä, vaan pahan makuisia kitkeriä sekä pilaantuneita hedelmiä. Ristin sanoma julistaa kuoleman voittoa ja elämää Herrassa Jeesuksessa. Ristin sanoma on sanomaa kuolemasta, jonka kautta on elämä Jumalan kanssa. Risti ei siis ole pelkkä kuoleman sanoma, vaan sanoma että Herra Jeesus kuoli, mutta nousi ylös ja Hän elää ja mekin saamme Jumalan armosta elää; me jotka olimme kuolleet synteihimme, Herra Jeesus teki eläviksi kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta.

 

Raamattu opettaa, että oikea ja Raamatun mukainen usko on rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa, joka elää Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Tässä me saamme jokainen kasvaa ja kehittyä. Annetaan toisillemme anteeksi ja keskitytään Herraan Jeesukseen!

 

Meidän tulee jokaisen juurtua Herraan Jeesukseen, sillä Herra Jeesus on seurakunta ruumiin pää. Herran Jeesuksen antama kuvaus seurakunnasta ruumiina tarkoittaa sitä tosiaankin, että jokainen jäsen (uskova) on ennen kaikkea riippuvainen päästä, eli Herrasta Jeesuksesta, mutta jokainen ruumiin jäsen tarvitsee myös toisia ruumiin jäseniä suoriutumaan elämän haasteista. Herran Jeesuksen opetuksen mukaan oikea ja terve riippuvuus yksin Herrasta Jeesuksesta tuo myös sen ulottuvuuden, jossa uskova tarvitsee myös toisia uskovia, että voi kasvaa ja rakentua Jumalan tahdon mukaisesti.

 

En yritä korottaa itseäni kirjoituksellani, enkä polkea muita alas, sillä huomaan kyllä omat puutteeni ja virheeni Pyhän Hengen läpivalaisussa. Olemme uskovina hylänneet alkuperäisen uskon, lihallisen ja sielullisen hajaannuksen sekoituksen tähden, mutta ennen Jeesuksen tulemusta, Hän tulee ennallistamaan seurakuntansa sen alkuperäiseen tilaansa. Jumalan armosta saamme siis itse kukin kasvaa uskossa, eikä kenelläkään ole aihetta ylpeilyyn oman itsensä tähden, sillä meidän kerskauksenamme on Herra Jeesus.

 

 

Petri Paavola 2009

 

Lähteet:

33/38 Raamattu

King James Version
Online Bible Lexicon
Strong's Lexicon

http://www.kirjasilta.net/santala/savesta/savesta.html

http://fi.wikipedia.org/wiki/Keramiikka

 

web maker
eXTReMe Tracker