Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


 Seurakunta rakentuu yhdessä

 

Raamattu opettaa kaikkien uskovien kokoontuvan yhteen rakentumaan. Eri nimisten ”seurakuntien” sisälle on syntynyt monia erilaisia lahkoja. Monissa seurakunnissa nuoret kokoontuvat vain nuorten iltoihin, mutta muissa seurakunnan kokoontumisissa heitä ei näy. Tällaista ihmisen iästä johtuvaa lahkoontumista ei Raamattu opeta, kaiken ikäisten tulee kokoontua yhteen rakentumaan niin kuin sana opettaa. Kyllä nuoret voivat kokoontua silloin tällöin yhteen, mutta jatkuvana käytäntönä se ei ole Raamatun seurakunta ykseyden mukaista kokoontumista.

 

Sitten on miesten piirit, joissa saa vain käydä miehiä. Miehetkin voivat kokoontua silloin tällöin yhteen, mutta sekään ei jatkuvana käytäntönä ole Raamatun seurakunta ykseyden mukaista kokoontumista. Naisten piirejäkin on olemassa, joissa vain naiset saavat käydä, mutta ei sekään jatkuvana käytäntönä ole Raamatun seurakunta ykseyden mukaista kokoontumista. Ymmärrän kyllä, että nuorilla, naisilla ja miehillä on yhteisiä kokemuksia ja asioita, joita mielellään jaetaan keskenään. Eikä näissä tällaisissa keskinäisissä asioissa, jotka yhdistävät ole mitään pahaa, mutta niistä ei saa tulla seurakunta elämän korvikkeita.

 

Seurakunta on kutsuttu rakentumaan yhteen kaikki lapset, nuoret, naiset, miehet ja vanhat. Tällaiseen kokoontumiseen tarvitaankin jokaiselta todellista Pyhän Hengen voimaa ja voitelua. Ja tähän suuntaan meidän on rakennettava seurakunta elämä. Jumalan seurakunnalla ei ole sukupolvien välisiä kuilueroja, eikä sukupuolieroja, eikä myöskään kansallisuus eroja. Maailmasta löytyy nämä kaikki äsken mainitut ominaisuudet, mutta seurakunta ei ole maailma, seurakunta on kutsuttu ulos tästä maailmasta ja seurakunnan on kokoonnuttava Jumalan sanan ohjeiden mukaisesti, koska kaikki uskovat ovat Kristuksen ja kaikissa on Kristus.

 

Lapsityö ja nuorisotyö sekä naisten ja miesten keskinäiset rukouspiirit eivät siis ole itsessään epäraamatullisia, mutta jos lapset eristetään pyhäkouluun ja nuoret  sekä miehet ja miehet ja naiset ja naiset vain kokoontuvat pääsääntöisesti yhteen, niin silloin kysymyksessä on epäterve kokoontuminen, koska siinä ei ole Kristuksen ruumiin kaikkien jäsenten yhteistä kokoontumista.

 

Tänä päivänä korostetaan kovasti Pyhän Hengen voimaa ja monet, jotka sanovat, että heillä on Pyhän Hengen voima niin he perustavat uusia erilaisia puolueita olemassa olevaan hajaannuksen tilaan. Raamattu opettaa Kristuksen ruumiin olevan Pyhässä Hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi. Todellinen Pyhän Hengen voiman voitelu vaikuttaa ykseyttä Kristuksen ruumiissa eikä hajaannusta. Raamattu opettaa sielullisten ihmisten aiheuttavan hajaannusta, joissa ei Henkeä ole. Meidän onkin oltava tarkkoja kun opetamme Pyhästä Hengestä ja voitelusta, jottemme opettaisi korvasyyhyyn, vaan rakkaudesta totuuteen.

 

Petri Paavola 2002

 


 

 

 

eXTReMe Tracker