Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Siunaa Israelin kansaa
  

Psa 115:12 Herra muistaa meitä ja siunaa meitä: hän siunaa Israelin huoneen, hän siunaa Aaronin huoneen

Jumalan sana antaa kehotuksen Israelin siunaamiseen. Siksi minä sydämessäni siunaan Israelin kansaa sekä iloitsen siitä, että jokainen lupaus, jonka Jumala on antanut Israelin kansalle tulee toteutumaan. Elämme varsin antisemiitistä aikaa, jossa Israel vastaisuus nostaa päätään lähes joka puolella maailmaa. Raamattu kuitenkin kehottaa meitä siunaamaan Israelia sekä rukoilemaan sen menestymisen puolesta. Ja niin minä aion tehdä.

 

Koko Israelin kansan jäännös pelastuu

 

Jumala rakastaa Israelin kansaa ja on luvannut pelastaa koko Israelin viimeisinä päivinä. Tähän Jumalan lupaukseen sydämeni ilolla yhtyy.

 

Ro 11:25 For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits; that blindness in part is happened to Israel, until the fulness of the Gentiles be come in. (KJV 1769)

 

Room 11:25 Sillä en minä tahdo salata teiltä, rakkaat veljet, tätä salaisuutta, (ettette itsellänne ylpeilisi,)että paatumus on puolittain Israelille tullut, siihenasti kuin pakanain täydellisyys tulis. (Biblia)
 

Room 11:25 Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,

26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."

(33/38)

Kreikankielinen UT käyttää jakeessa sanaa pleeroma, joka tarkoittaa täyteyttä. KJV (King James version) käyttää sanaa fulness (täyteys). Pleeroma tarkoitta todella täyteyttä, ei täyttä lukua. Jakeen sanoma on se, että kun pakanauskovat saavuttavat täyteyden, niin sen jälkeen koko Israelin lopun ajalla oleva jäännös tulee pelastumaan. Koko Israelin kansan jäännös tulee vastaanottamaan pelastuksen Jeshua Messiaassa, kiitos siitä Herralle!

 

Room 11 puhuu siitä, että Israelin sokeus tulee poistumaan sen jälkeen kun pakanauskovat saavuttavat täyteyden, joka tarkoittaa sitä, että pakanauskovat hylkäävät pakanalliset opetukset ja epäraamatulliset perinteet sydämestään ja tämän jälkeen pakanauskovien evankeliumi on niin uskottava juutalaiskansalle, että he tulevat uskomaan evankeliumin. 

On muutamia asioita joiden kautta tulee koko Israelin kansan pelastus:

 

Jaakobin ahdistus on eräs asia, jonka kautta Israelin kansa käy ja lopulta löytää Messias Jeshuan. Pakanauskovien riisuutuminen pakanuudesta (uskonnollisista perinteistä, jotka ovat tulleet pakanuudesta) saa myös Raamatun opetuksen aikaan sen, että evankeliumi Jeshua Messiaasta tulee uskottavaksi Israelilaisille. Samoin ne juutalaiset, jotka jo nyt uskovat Jeshua Messiaaseen tekevät tärkeää työtä uskon kautta sen päämäärän saavuttamiseen, että koko Israelin kansan jäännös tulee pelastumaan.

Raamattu sanoo opettaa selvästi, että Herra Jeshua ei tule takaisin, ennen kuin Israelin kansa sanoo Jeshuan olevan: "Siunattu olkoon hän (Jeshua), joka tulee Herran nimeen." Kysymyksessä on siis erittäin tärkeä asia koskien Israel rakkautta, sillä sen työn täyden hedelmän kautta Herra Jeshua Messias lopulta tulee takaisin.

 

Mutta kaikkeen hyväänkin helposti pujahtaa vääristymiä, Ja niin on valitettavasti käynyt myös siten, että joidenkin uskovien sydämet ovat nyrjähtäneet hiukan sivuun raiteiltaan Israel kysymyksessä. Tänä päivänä Suomen Siioniin on tullut sellaista opetusta, joka korottaa Israelin asemaa yli kirjoitetun sanan. Siksi tässä kirjoituksessa joudun käsittelemään myös hiukan tätä vääristymää.

 

Kiivaus

 

Tästä väärästä Israel korostuksesta käyttäisin sanaa dzelootti-judaismi. Dzelootti sana tulee kreikankielen sanasta dzelotes, joka tarkoittaa kiivailijaa.  Dzelootti-judaismi ei ole pilkka eikä haukkumanimi, vaan kuvaa sitä, että dzelootti-judaismi kiivailee Israelin puolesta, sekä asettaa sen asemaan, joka menee yli kirjoitusten.

 

2 Kor 11:2  Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen.

 

Me saamme uskovina ”kiivailla” Jumalan puolesta sekä korottaa Jeshua Messiasta, joka on meidän valkeutemme sekä pelastuksemme.

 

Ymmärrän sen, että kristinusko ja varsinkin kirkkolaitokset ovat muuttaneet paljossa Jeshuan evankeliumia sekä Jumalan sanan opetusta väärille perustuksille, jopa monessa kohdin pakanallisille juurille alkaen Babylonian uskonnon opeista ja uskomuksista.

 

Mutta kun haluamme korjata näitä kirkkolaitoksien tekemiä vääriä perustuksia, niin siinä voi käydä niin, että heiluri heilahtaa toisesta ääripäästä toiseen ääripäähän eikä tavoitakaan ydintä, eli Raamatulle uskollista sanan ilmoitusta. Näin on valittavasti käynyt joidenkin kohdalla tässä ns. dzelootti-judaimissa. Tarkastellemme seuraavaksi asioita, jotka tämä dzelootti-judaismi on vääristänyt, sekä myös Raamatun ilmoitusta asioista. Juuret tässä dzelootti-judaismissa ovat muutamissa (ei kaikissa) messiaanisissa juutalaisissa, jotka koittavat yhdistää vanha testamentillista rabbiinista opetusta Uuden Liiton opetukseen. Painotan vielä sitä, että kaikki messiaaniset juutalaiset eivät opeta näin, eivätkä näe asioita näin; on kysymys joistakin messiaanista ryhmistä, joiden painotus on vääristynyt.

 

Ihminen ymmärtää usein asioita vain omien kokemusten pohjalta sekä imee itseensä niitä asioita, joita hänen kasvuympäristössään kasvaa. Samoin on käynyt myös näille muutamille messiaanisille juutalaisille, jotka koittavat vielä pystyttää vanhan liiton järjestyksen mukaisia asioita Uuteen Liittoon; samoin myös nämä messiaaniset ryhmittymät seuraavat joissakin määrin vanha testamentillista rabbiinista opetusta, jossa opetetaan hyvin voimakkaasti Israelin asemaa yli kirjoitusten. Oppi-isämme ja ympäristö missä kasvamme opettavat meille asioita, jotka sitten omaksumme tosiasioina. Mutta uudestisyntynyt uskova tulee Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta uudeksi luomukseksi, jonka kautta uskova oppii kasvun kautta laajempaa perspektiiviä asioihin, eli hän alkaa nähdä asioita jumalallisesta perspektiivistä käsin. Olkoon meidän oppimme taivaallisen Isämme oppi, joka johtaa meidät terveeseen uskon elämään kasvuun Jeshua Messiaassa.

 

Jumalan kuvan kaltaisuus

 

Uudessa liitossa tullaan uskon kautta Jeshua Messiaaseen suoraan sisälle Jumalan lapseuteen, eli Jumala hyväksyy Jeshuankautta jokaisen suoraan Jumalan lapseuteen, riippumatta luonnollisesta perinnästä on sitten juutalainen tai kreikkalainen.

 

Uskova saa Pyhän Hengen, joka alkaa työstämään ihmisestä Jumalan kuvan kaltaista. Tämän Jumalan kuvan kaltaisuus on se päämäärä mihin Jumala ihmisen kutsuu: Tulla Jumalan kuvan kaltaiseksi. Dzelootti-judaismi syyttää, että länsimaiset uskovat ovat tuoneet seurakunnan sisälle kreikkalaista filosofiaa sekä Rooman katolisen kirkon oppeja. Kyllä länsimaiden uskovien seurakunnissa varmaan on paljon kreikkalaista filosofiaa mukana sekä valitettavasti myös katolista/pakanallista perinnettä, mutta kiitos Jeshua Messiaalle, sillä Hän antaa meille Pyhän Hengen kautta uuden viisauden (sofian = viisaus) eli pääsemme osalliseksi Jumalan viisaudesta. Jeshua Messias antaa meille myös jumalallisen opetuksen Pyhässä Hengessä sanan kautta. Raamattu ei siis kutsu ihmistä kreikkalaisuuteen eikä juutalaisuuteen, vaan Jumalan kuvan kaltaisuuteen.

 

Raamattu on kirjoitettu sitä varten, jotta Jumala voi pelastaa ihmisen ja tehdä ihmisestä Jumalan kuvan kaltaisen. Raamatussa on näkyvissä Jumalan luonne ja ajatusmaailma onhan Raamattu kirjoitettu Jumalan Hengen innoittamana. Toki se on totta, että juutalaiset kirjoittivat Raamattua.  Mutta Raamattu on kirjoitettu sitä varten, jotta ihmiset pääsivät Jumalan lapseuteen. Raamatun tehtävä ei ole tehdä ihmisestä juutalaista eikä kreikkalaista, vaan kasvu on Jumalan kuvan kaltaisuuteen.

Raamatulliset juhlat

 

Juhlat jotka Jumala asetti juutalaisille olivat Jumalan keksimiä ja asettamia ei juutalaisten. Kaikissa Jumalan asettamissa juhlissa on Jumalan teko, rakkaus sekä uskollisuus keskipisteenä, eli Herra Jumala on juhlien keskipiste. Juhlissa on syvällinen merkitys, jotka toteutuu Uudessa Liitossa voimallisesti.

 

Sapatti: Jumala asetti lepopäivän Israelin kansalle, seitsemäntenä päivänä on sapatti, levon päivä, Herralle pyhitetty, jolloin älä arkityötäsi tee. Sapattia ei ole kumottu uudessa liitossa, mutta uuden liiton Hengessä on vapaus viettää sapattia (lepopäivää), Herralle pyhitettyä päivää, jolloin ei tehdä ansiotyötä, vaan levätään, jotta sielu ja ruumis saa levon viikon rasituksista. Jeshuansanojen mukaan sapattina sai tehdä hyvää, joten jos aasi tippui sapattina kaivoon, sai sen sieltä auttaa pois. Sapatti ei ole pelastuskysymys eikä pakko, vaan sydämen halusta senkin saa viettää ja pyhittää Herralle. Uudessa Liitossa myös jokainen päivä on Herralle pyhitetty. Jeshua Messias on kansansa lepo, ja näin meillä on lepo Messias Jeshuassa.

 

Pääsiäinen: Aviv-kuun 15 päivä, huhtikuun 1 päivä. Herra vapautti kansansa egyptiläisten ikeen alta ja johdatti kansansa luvattuun maahan. Uudessa Liitossa on parempi pääsiäinen, sillä Herra Jeshua Messias hankki Golgatalla pääsiäisenä iankaikkisen pelastuksen niille, jotka uskossa vastaanottavat Herran Jeshuan Messiaan elämänsä Vapahtajaksi sekä Lunastajaksi. En väheksy vanhan liiton aikaista pääsiäistä, jossa Jumala vapautti Israelin kansan Egyptin orjuudesta, mutta pääsiäinen, joka toi iankaikkisen pelastuksen on monin verroin suurempi sekä rikkaampi, siitä Kiitos Jeshua Messiaan sovitustyölle.

 

Happamattoman leivän juhla: Aviv-kuun 16-22, Huhtikuun 2-8. Pääsiäis-viikolla seitsemänä päivänä syötiin happamatonta leipää ja kaikki hapan hävitettiin. Uudessa Liitossa vietämme juhlaa, joka päivä uudessa happamattomassa olotilassa, joka kuvaa Jumalan lahjoittamaa vanhurskasta elämää. Hapan eli synti pidetään loitolla ja voitetaan Uudessa Liitossa Jumalan sanan sekä Pyhän Hengen avulla.

 

Helluntai juhla: Sivan-kuun 6 päivä, Toukokuun 21. Seitsemän viikon kuluttua viljankorjuun aloittamisesta oli ensihedelmien viikkojuhla, Helluntai. Helluntai oli vanhassa liitossa myös liiton antamisen juhla. Uuden Liiton helluntai päättää kirjaimen mukaisen lain palvelemisen liiton. Helluntaina Jumala vuodatti lakinsa lain kivitaulujen sijasta ihmisen sydämeen. Näin Jumalan lain opetus elää Jumalan armon kautta uskovan sydämessä. Uudessa Liitossa helluntaina vuodatettiin Pyhä Henki voimaksi Jumalan palvelemiseen. Uuden Liiton helluntai toi Uuden Liiton uskoville voiman rakastaa sekä palvella elävää Jumalaa.

Pasuunan-soiton juhla: Eetanim-kuun 1 päivä (Tishri) syyskuun 11 päivä. Seitsemännessä kuussa eli Eetanim kuussa ensimmäisenä päivänä oli sapatinlepo, muistojuhla pasuunaa soittaen, pyhä kokous. Pasuunan soitto kuvaa Herran tulemusta. Viimeisen pasuunan soidessa tapahtuu ylöstempaus Uudessa Liitossa.

Suuri sovinto-päivä: Eetanim-kuun 10 (Tishri), Syyskuun 20 päivä. Suurena sovituspäivänä kerran vuodessa vain ylimmäinen pappi sai mennä ilmestysmajan tai temppelin pyhimpään suitsuttamaan ja pirskottamaan armoistuimelle syntiuhrin verta. Uudessa Liitossa Herra Jeshua Messias on meidän ylimmäinen pappimme, joka sai aikaan Golgatalla iankaikkisen lunastuksen. Jeshuan Messiaan uhri on iankaikkinen eikä sitä koskaan enää uusita.

 

Lehtimajan juhla: Eetanim-kuun 15-21 (Tishri), syyskuun 15. Seitsemän päivää asukaa lehtimajoissa; kaikki Israelissa syntyneet asukoot lehtimajoissa, että teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne." 3 Moos 23:42,43.

Uudessa Liitossa saamme viettää juhlaa uutena luomuksena Jumalan ”lehtimajoissa” joka päivä. Messiaan hallitessa maan päällä 1000 vuotta se on Israelin kansalle lupausten täyttymisen aikaa, jolloin myös vietetään lehtimajan juhlaa. Uskon myös Jeshua Messiaan syntyneen lehtimajanjuhlan aikana ja varmasti siksi Pojan valtakunnassa vietetään 1000 vuoden ajan lehtimajanjuhlaa Hänen kunniaksensa.

 

Kirkko ja juutalaiset

 

Uskonnolliset kirkkolaitokset taistelevat Jumalan sanaa sekä seurakuntaa vastaan ihan samalla tavalla kuin uskonnolliset juutalaiset, siinä ei ole mitään eroa. Toki on olemassa uskoon tulleita juutalaisia, jotka uskovat Jeshuan olevan Israelin Messias, Kiitos siitä Jumalalle. Meidän tulee muistaa se, että ensimmäiset uuden liiton uskovat olivat juutalaisia, sekä ensimmäinen Uuden Liiton seurakunta syntyi Jerusalemiin.

 

Vanhan liiton aikana myös syntyi ihmisiä Jumalan seurakuntaan, mutta Jeshua tuomitsi osan tätä uskoa (Huom: osan, ei kaikkea) olevan farisealaista teeskentelyä, jossa he olivat perinnäissäännöillään kumonneet Jumalan sanan. Nämäkin juutalaiset olivat tulleet Jumalan vihollisiksi. Jeshua jopa käytti heistä nimitystä kyykäärmeen sikiöt ja sanoi heidän olevan isästä perkeleestä. Kaikki niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin (pakanat), jotka ovat ilman pelastusta, joka on Jeshua Messiaassa, ovat saatanan vallan alla synnin orjina sekä iankaikkisen kadotustuomion uhan alla. Vain Jeshua Messiaan kautta käydään Isän Jumalan tykö.

Uskovien tehtävä on rukoilla juutalaisten pelastumisen puolesta, sillä onhan Jumala sanassaan luvannut Israelin jäännöksen pelastuvan. Joten siunatkaamme Israelia ja rukoilkaamme sen pelastusta.

Oksastus Messias juureen

 

Jer 11:16  ‘Vihreä öljypuu, ihana, kaunishedelmäinen’ -sillä nimellä Herra sinua kutsui. Suuren jylinän pauhatessa hän sytytti sen tuleen, ja sen oksat turmeltuivat.

 

Paavali opettaa Roomalaiskirjeessä, että Israel (luonnolliset öljypuun oksat) ja pakanat (metsäöljypuun oksat) kummatkin oksastetaan jaloon öljypuuhun. Jalo öljypuu kuvaa Jumalan kansaa ja sen juuret on Jeshua Messias. Uuteen Liittoon on vain yksi tie, kukaan ei tule Isän luokse muutoin kuin Jeshua Messiaan kautta. Uskova ihminen oksastetaan Jeshua Messiaaseen. Öljypuu on mielenkiintoinen puu, kuvaahan öljy Jumalan Henkeä ja monopoli tuohon öljyyn on vain Jumalalla itsellään. Siksi Raamattu kuvaa Jumalan kansaa öljypuuna, sillä yhteys Pyhään tuo osallisuuden kuulumisesta Jumalan kansaan. Uudessa Liitossa ainoa uskon perustus on Jeshua Messias, muuta perustusta ei voi kukaan laittaa kuin mikä laitettu on, Jeshua Messias.

 

Dzelootti-judaismi opettaa, että pakanauskovat oksastetaan Israeliin. Kiitos Herralle Israelista, siunatkaamme Israelia, niin kuin Raamattu opettaa, mutta älkäämme syrjäyttäkö Jeshua Messiasta olemasta Hän, johon niin juutalaiset kuin pakanatkin oksastetaan uskon kautta. Uuden Liiton järjestyksessä uskova oksastetaan Jeshua Messiaaseen, jonka kautta hänet myös liitetään Jumalan seurakuntaan, Uuden Liiton Jumalan kansaan (öljypuuhun). Toki myös pakanauskovat liitetään öljypuuhun eli Jumalan seurakuntaan, mutta Jeshuassa heidät liitetään Uuden Liiton mukaiseen Jumalan seurakuntaan. Vanhan liiton aikana Israelin kansa oli öljypuuna Jumalan seurakunta. Mutta nyt Uuden Liiton aikana jokainen joka uskoo Jeshua Messiaaseen saa tulla Jumalan armosta osallisuuteen Messias Jeshuasta sekä osalliseksi Jumalan seurakunnasta.

 

Raamatussa lukee, että jalot oksat taitettiin pois öljypuusta. Room 11 opettaa jalojen oksien pois taittamista öljypuusta. Mistä Israel (juutalaiset) eli taitetut oksat taitettiin pois? Koska öljypuu kuvaa Jumalan kansaa, niin kysymys on siitä, että jalot oksat taitettiin pois Jumalan kansasta sekä sitä kautta pois myös osallisuudesta Jumalan Uuden Liiton seurakuntaan.

Vanhan liiton jumalanpalvelusjärjestyksellä ei ole enää oikeutta Jumalan lapseuteen, koska Jeshua Messiaan kautta tuli nyt Uusi Liitto, jossa vain on Jumalan lapsen oikeudet sekä oikeus kuulua Uuden Liiton mukaisen Jumalan kansaan eli seurakuntaan. Lopun aikana pelastuva luonnollinen Israel oksastetaan Jeshuan kautta Jumalan lapseuteen. Minulla ei ole mitään Israelia vastaan, vaan päinvastoin haluan siunata Israelin kansaa. Mutta on vaarallista opettaa, että uskova oksastetaan Israeliin, sillä uskova oksastetaan Messias Jeshuaan ja sitä kautta Uuden Liiton Jumalan seurakuntaan eli Jumalan kansaan. Eräs uskova mies hyvin voimakkaasti korosti, että ellei uskovaa ole liitetty Israel öljypuuhun, ei hän voi olla pelastunut. Tuolla painotuksella on se vaara, että uskovan tulee koko ajan elää uskossa Israel asian kanssa ja korottaa koko ajan Israelia ja sille annettuja lupauksia, joka voi johtaa myös juutalaiseksi kääntymiseen ja Jeshuan hylkäämiseen (näinkin on tässä dzelotti-judaismissa käynyt joillekin valitettavasti) sekä samoin jotkut ajautuvat lain alle tekojen kautta pelastumisen tielle. Nuo lupaukset ovat hyvät ja siunatut ja niistäkin meidän tulee muistuttaa toinen toisiamme. Mutta painotus ja asioiden tärkeys on aina siinä, että meidät uskon kautta liitetään ja oksastetaan Jeshua Messiaaseen ja sitä kautta Uuden Liiton (öljypuu) seurakuntaan.

Room 11 luku opettaa, että pakanauskovat oksastetaan öljypuuhun, joka tarkoittaa sitä, että uskon kautta Jeshua Messiaseen pakanauskova oksastetaan Jeshua Messiaaseen sekä Uuden Liiton Jumalan seurakuntaan eli Jumalan kansaan.

Eli uskovat oksastetaan Jeshua Messiaaseen ja uskovat ovat uudestisyntymisen kautta Jumalan lapsia, jotka kuuluvat Jumalan seurakuntaan.

Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta. Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko, Gal 5:4-6.  

 

Uskossa Jeshuaan ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Pakanat jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, saivat vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta. Mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei sitä lain kautta saavuttanut, koska se ei tapahtunut uskosta, vaan lihan teoista. Paavali toivoo sydämestään ja rukoilee Israelilaisten pelastusta ja niin tulee myös jokaisen Uuden Liiton uskovan rukoilla ja toivoa, koska se on Jumalan tahto. Israel kyllä kiivailee Jumalan puolesta, mutta he eivät tunne Jumalaa ja yrittävät omalla vanhurskaudella palvella Jumalaa. Messias Jeshua on lain loppu (telos= päämäärä, loppu), vanhurskaudeksi jokaiselle joka uskoo. Messias on lain loppu omalle vanhurskaudelle, mutta Messias on myös lain päämäärä, sille joka uskoo (Messiaassa toteutuu sanan opetuksen käytännön toteutus ja uskon kasvu, mutta ei lain alla, vaan Messiaan tuoman vapauden kautta). Jos tunnustat suullasi Jeshuan Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan ja tässä ei ole eroa juutalaisen tai kreikkalaisen välillä.

 

Koskaan ei Jumala ole hylännyt koko Israelia

 

Muistakaamme aina yksi asia, että Jumala ei ole koskaan hylännyt koko Israelia, vaan Jumala hylkäsi aina ne Israelista, jotka ovat tehneet syntiä Jumalaa vastaan ja hylänneet Jumalan. Ja aina on ollut Israelin kansassa niitä, jotka ovat olleet Jumalan kansa. Samoin kävi myös kun liitto vaihtui vanhasta Uuteen. Aluksi pieni jäännös israelilaisia pelastui vastaanottamalla Jeshua Messiaan. Apostolien teot opettivat suuren joukon israelilaisia vastaanottaneen Jeshua Messiaan ja heidän joukossaan myös lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi vastaanottaessaan pelastuksen Jeshua Messiaassa.

 

Mutta Jumala ei ole hylännyt Israelia, vaan heidän kompastuksensa ja lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, jotta Israelkin vielä pelastuisi. Öljypuun juuri on pyhä, koska Jeshua on öljypuun juuri. Jalon öljypuun oksat (juutalaiset) taitettiin pois öljypuusta, mutta metsäöljypuun oksat (pakanauskovat) eivät saa ylpeillä, koska pakanauskovat eivät kannata Jeshua Messiasta, vaan Jeshua kannattelee pakanauskovia. Epäuskonsa tähden jalot oksat leikattiin pois öljypuusta, mutta metsäöljypuun oksat pysyvät vain uskon kautta öljypuussa. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta langenneita kohtaan ja Hänen hyvyyttänsä uskovia kohtaan. Mutta jos leikatut oksat tulevat uskoon oksastetaan ne jälleen öljypuuhun.

 

Sitten Paavali paljastaa roomalaisille Jumalan viimeisten päivien pelastus-suunnitelman Israelia varten.  Israelia on osaksi kohdannut paatumus siihen asti kunnes pakanauskovat saavuttavat täyteyden uskossa Jumalaan. Sen jälkeen kaikki Israel, se jäännös, joka on jäänyt jäljelle pelastuu, niin kuin on kirjoitettu: ” Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Israel tulee pelastumaan, kiitos Herralle. Sinä Uuden Liiton pakanauskova, siunaa Israelia ja rukoile heidän pelastumisensa tähden, koska se on Jumalan tahto. Jumalan tahto oli pelastaa koko Israelin kansa Jeshua Messiaan kautta, mutta koska suurin osa juutalaisista hylkäsivät hänet niin pakanauskovat oksastettiin jalojen oksien tilalle. Mutta, meidän on syytä muistaa ettei koko Israelin kansa hylännyt Jeshuaa, apostolit olivat kaikki juutalaisia ja Jerusalemiin syntyi Jumalan seurakunta. Pieni joukko pappeja ja Fariseuksiakin tuli uskolle kuuliaisiksi. Eli kaikkia juutalaisia ei leikattu pois jalosta öljypuusta, vaan vain ne leikattiin,  jotka eivät uskoneet Jeesukseen Kristukseen. Kiitos Herralle, että Israel kuitenkin koko kansana, se jäännös, joka on jäljellä selviytyy Jaakobin ahdistuksesta ja näin koko Israel pelastuu, kiitos siitä Jumalalle.

 

Paavali kirjoitti, jotta luonnolliset oksat (juutalaiset) taitettiin pois öljypuusta eli juutalaiset taitettiin pois Jumalan lapseudesta ja sitä kautta heidät taitettiin myös pois seurakunnasta. Heidät oksastetaan takaisin öljypuuhun uskon kautta. Nyt on tärkeä huomata, jotta ihminen oksastetaan Messiaaseen uskon kautta, jonka kautta vasta hänestä tulee jäsen seurakuntaan eli Messiaan ruumiiseen. Uskoon tullut ihminen siis oksastetaan ensin Messiaaseen, jonka kautta hänestä tulee osallinen Jumalan seurakuntaan.

 

Ihminen oksastetaan Messiaaseen armosta ilman lain tekoja, mutta oksastuksen jälkeen uskova saa Pyhän Hengen, jossa uskovalla on voima vastustaa syntiä sekä vaeltaa vanhurskaasti. Uskoon tulon jälkeen uskovan elämä alkaa ojentautua kirjoitetun Sanan mukaisesti Pyhän Hengen voima vaikutuksen kautta. Jumalan seurakunta, Jumalan Israel muodostuu uskoontulleista pakanoista (metsäöljypuun oksat) sekä juutalaisista (luonnolliset oksat), kummatkin oksastetaan ensin uskon kautta Messiaaseen, jonka jälkeen heistä tulee Jumalan Uuden Liiton seurakunta, Jumalan kansa.

 

Eli ihmistä ei oksasteta ensin seurakuntaan, jonka jälkeen hän on osallinen Messiaasta, vaan ihminen oksastetaan Messiaaseen, jolloin hänestä tulee osallinen Jumalan seurakuntaan. Ja huomattavaa on että pakanauskovat oksastetaan öljypuuhun siksi koska uskovat Messiaaseen Pelastajanaan, eivät Israeliin.

 

Luonnolliset oksat taitettiin pois Jumalan lapsioikeudesta eli myös osallisuudesta Jumalan seurakuntaan. Vanhassa liitossa Israel istutettiin Jumalan lapseuteen ensisijaisesti ja sitä kautta heistä tuli seurakunta. Pakanauskovia ei oksasteta messiaanisiin juutalaisiin eikä seurakuntaan, vaan Kristukseen, jolloin heistä vasta tulee seurakunta. Pakanauskovat ja juutalaiset uskovat oksastetaan uskon kautta Messiaaseen, jonka kautta he pääsevät osallisuuteen Pyhästä öljypuun juuresta Messias Jeshuasta. Ihminen oksastetaan Messiaaseen armosta ilman lain tekoja, mutta oksastuksen jälkeen uskova saa Pyhän Hengen, jossa uskovalla on voima vastustaa syntiä sekä vaeltaa vanhurskaasti. Uskoon tulon jälkeen uskovan elämä alkaa ojentautua kirjoitetun Sanan mukaisesti Pyhän Hengen voima vaikutuksen kautta.

Kaikki uskovat ovat yhtä Jeshua Messiaassa, joten ei ole messiaanisten juutalaisten seurakuntaa, eikä pakanoiden seurakuntaa, vaan kaikkialla missä on seurakunta, se on Jumalan seurakunta ja niin kuin Jumala on, niin myös seurakunta on yksi.

Asia on niin tärkeä, että tässä asia vielä kerran tiivistettynä:

Room 11 luvussa Paavali kirjoittaa: ”Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa.”, ” Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan.”

Ei Jumala hyljännyt koko kansaa eikä taittanut öljypuusta pois koko kansaa, vaan vain ne jotka epäuskossaan kieltäytyivät vastaanottamasta Jeshua Messiasta pelastajakseen. Näin Paavalikin on oksastettu öljypuuhun Jeshua Messiaassa ja näin myös Paavali sai osallisuuden Uuden Liiton jäsenyydestä sekä osallisuuden Jumalan kansaan kuulumisesta. Armon valinnan mukaan olemassa oleva jäännös tarkoittaa niitä juutalaisia, jotka vastaanottivat pelastuksen Jeshua Messiaassa, sillä Mooses toi lain, mutta Jeshuan kautta tuli pelastus sekä armo ja totuus.

Vain ne juutalaiset kuuluvat Uuden Liiton seurakuntaan sekä Jumalan kansaan, jotka ovat uskossa Jeshua Messiaaseen.

Paavali myös kirjoitti: ”Mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo.”

Valinta öljypuuhun kuulumisesta Uudessa Liitossa on armosta pelastumisessa, joka on Jeshua Messiaassa (Jeshua HaMashiach).  

Paavali kirjoitti: ”Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin-ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista?”

Israel lankesi pois liitosta ja siksi Jumala heidät hylkäsi ja taittoi pois öljypuusta, huom. epäuskoiset taitettiin, mutta ne juutalaiset jotka uskoivat Messias Jeesukseen, heidät oksastettiin Uuden Liiton Jumalan seurakuntaan, Jumalan kansaksi. Hyljätyillä ei ole enää osaa Jumalan kansaan kuulumisesta, vaan heidät on taitettu pois öljypuusta eivätkä he kuulu Jumalan kansaan, vaan heidän isänään on perkele; samalla tavalla kuin jokaisen pakanan isä on perkele, joka ei usko Jeshua Messiaaseen.

Paavali kirjoitti: ”Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua.

Sinä kaiketi sanonet: "Ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin."
Oikein; epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää. Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan.”

Pois taitetut oksat ovat niitä juutalaisia, jotka eivät ottaneet vastaan pelastusta Jeshua Messiaassa. Ja metsäöljypuun oksat ovat pakanauskovia, jotka ovat armosta päässeet osallisiksi öljypuun mehevästä juuresta, joka on Jeshua Messias. Pakanuskovien ei tule ylpeillä ja halveksia pois taitettuja oksia, sillä me emme kannata Juurta (Jeshua Messiasta), vaan Juuri (Jeshua Messias) kannattaa meitä pakanauskovia niin kuin myös juutalaisuskovia. Epäuskonsa tähden taitettiin pois oksia öljypuusta, mutta me pysymme siinä uskon kautta Jumalan armosta. Älkäämme olko pakanauskovina ylpeitä ja halveksiko pois taitettuja oksia, sillä myös meidät poistetaan öljypuusta, jos tulemme epäuskoisiksi.

Paavali kirjoitti: ”Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä." Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu.”

Kiitos, Herralle sillä Jumala tulee poistamaan paatumuksen Israelin kansan sydämestä ja niin on kaikki Israel pelastuva aina hamaan siihen asti kunnes pakanain täyteys täyttyy (pakanauskovat alkavat ojentautumaan niin kuin on kirjoitettu). Näin ei Jumala valintaansa kadu Israelin kohdalla.

Öljypuu ei ole vaihtunut toiseksi puuksi, mutta vanha liitto vaihtui Uudeksi Liitoksi ja Uuden Liiton aikana Jumalan kansaan ei pääse Uudessa Liitossa muutoin kuin tekemällä parannuksen ja uskomalla evankeliumi Jeshua Messiaasta. Ja uskoontulleita juutalaisia ei liitetä vanhan liiton seurakuntaan, sillä se on kumottu ja lakkautettu, vaan uskoontulleet juutalaiset oksastetaan Messias Jeshuaan sekä Uuden Liiton seurakuntaan. Samoin myös pakanauskovat liitetään Jeshua Messiaassa Uuden Liiton seurakuntaan. Uuden Liiton Jumalan seurakuntaan ja kansaan ei kuulu siis muita kuin sydämeltä ympärileikattuja (Messiaan ympärileikkaus Pyhässä Hengessä).

Jumala ei siis ole rikkonut liittoa Israelin kanssa, mutta Israel rikkoi, siksi Jumala teki Uuden ja paremman Liiton.

Jumala oksastaa uskoon tulleen pakanan ja juutalaisen Messiaaseen, jonka jälkeen heistä tulee seurakunta. Kysymys on siis oikeasta järjestyksestä. Oksathan ovat oksia eli seurakunta, luonnolliset oksat ja metsäöljypuun oksat oksastetaan Messiaaseen, jonka jälkeen oksista (uskoontulleista) tulee seurakunta. Oksat oksastetaan puuhun, jonka juuresta (Jeshuasta) seurakunta pääsee osalliseksi. Ydinkysymys ei siis ole itse puu, vaan sen Pyhä Juuri (Jeshua Messias), ja osallisuus Jeshua Messiaaseen Pyhän Hengen kautta.

 

Pyhän Hengen kautta on uskovilla osallisuus juuresta eli Jeshuasta. Seurakunta eli oksat eivät voi olla suoraan ilman Pyhää Henkeä osallisia Messiaasta, sillä Jumalan Henki asuu uskovassa. 2 Kor3:6  joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi. Juuri on Jeshua ja öljy on kuva Pyhästä Hengestä.

 

Öljy
 

Kultaiseen lampunjalkaan, joka on esikuvaa seurakunnasta otettiin öljy oliivi- eli öljypuusta. Oliivit kerättiin öljypuusta, mutta ne olivat aika kovia eikä niistä saatu talteen öljyä muutoin kuin pusertamalla ne rikki. Tässä oliivin murskaamisessa käytettiin erilaisia tapoja, jotka olivat mm. öljypuristin joka oli litteä eli lieriön muotoinen kivi, jonka yläosaan oli kaiverrettu matala allas oliiveita varten. Toiseen kivilieriöön laitettiin puinen varsi jossa oli kierteet. Puista vartta kieritettiin alaspäin, jolloin oliivit murskautuivat. Murskatuista oliiveista syntyi oliivimassa, joka sitten käsiteltiin ja muutettiin öljyksi.

Tämä on kuva siitä, että ihmisen lihan tulee kuolla, jotta se voi kantaa hyvää hedelmää Jumalalle. Onhan Raamatussakin opetus, että Hengellä kuolettakaa lihan teot niin te saatte elää. Jumalan Henki kuolettaa lihan teot, jotta ihminen voi elää Pyhän Hengen vaikuttamaa elämää. Uskovaisesta ei tule täydellistä tässä ajassa, vaan hän alkaa uskon kautta kasvamaan kohti täydellisyyttä. Jumala muuttaa ihmisen kuvansa kaltaisuuteen sanansa ja Henkensä kautta ja vain tällä tavalla voit loistaa Messiaan kirkkautta. Onhan Messias meissä kirkkauden toivona Hänen sanansa opetuksensa mukaisesti.

Öljy kuvaa siis Pyhää Henkeä ja ilman öljyä eli Pyhää Henkeä ei kultainen lampunjalka Eli seurakunta voi loistaa Kristus valoa. Sinun lamppusi tarvitsee polttoaineekseen öljyä Pyhässä Hengessä, anna Jumalan siis täyttää sinut Hengellänsä, jotta voit osoittaa pimeälle maailmalle Jeshuan ja Jumalan sanan. Room 11 luvun öljypuulla on syvällinen merkitys, sillä Messias on juuri, joka lähettää Pyhän Hengen (öljyn), jonka kautta oksat eli uskovat pysyvät Jeshua Messiaassa.

Pelastuksen tarkoitus on palauttaa ihminen takaisin juurillensa eli Jumalan kuvan kaltaisuuteen sekä vaikuttaa uskovassa Kristuksen mieltä eli saada ihminen ajattelemaan Kristuksen tavoin.

Jumala ei pelastanut Israelin kansaa siksi, että heistä tulisi israelilaisia (juutalaisia), vaan että heistä tulisi Jumalan lapsia. Jaakob sai kylläkin Israel nimen, mutta kyllä Jaakobinkin elämän tärkein päämäärä oli olla Jumalan lapsi ja päästä perille uuteen Jerusalemiin. Samoin on myös pakanan laita; hänestäkin tulee Jumalan lapsi uskon kautta Jeshua Messiaaseen.

Vanha liitto sekä Uusi Liitto

Raamattu opettaa Jumalan olevan kirkkaus ja jokainen, joka uskoo Jeshua Messiaaseen loistaa Jumalan kirkkautta Jumalan armovaikutuksen kautta. Jumala teki liiton Israelin kanssa, jotta Israelin kansa olisi Jumalan kansa (seurakunta), joka eläisi Jumalan sanan mukaista elämää. Uusi liitto on parempi liitto, koska Jeshua itse on sen liiton takuumiehenä uhrikuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. Jumala kutsuu ihmisen liitto-suhteeseen kanssaan ja Hän määrittelee liiton sisällön. Kun ihminen tekee liiton Jumalan kanssa niin sen tarkoituksena on tehdä ihmisestä Jumalan lapsi, eikä minkään kulttuurin tai maan kansalaista. Jeshua Messiaassa ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, vaan he yhdessä rakentuvat Hengessä kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta.

Lain tehtävä oli kasvattaa Israel Jumalan lapsiksi siten, että laki tuo synnintunnon ja ohjaa ihmisen Kristuksen lunastuksen kautta Jumalan lapseuteen. Laki (torah) tarkoittaa opetus, neuvo, laki. Kun ihminen on Jeshua Messiaassa niin Pyhä Henki tekee eläväksi Jumalan sanan ihmisen sydämessä. Vanha liitto on lakkautettu ja uusi liitto on Jeshuan lunastuksen kautta tänään voimassa. Liiton tehtävä on saada aikaan elävä vuorovaikutus suhde Jumalan kanssa, jossa ihminen muuttuu Jumalan kuvan kaltaisuuteen, eikä Israelin kansan tai pakanakristityn kuvan kaltaisuuteen.

Helluntaina vuodatettiin Jumalan laki Pyhän Hengen kautta niiden sydämiin, jotka uskovat Jeshua Messiaaseen. Uudessa liitossa Jumalan laki eli opetus on avoin kaikille niille, jotka ottavat uskossa vastaan Jeshua Messiaan. Jokainen joka uskoo Jeshua Messiaaseen saa palvella Uudessa Liitossa elävää Jumalaa. Helluntaina annettiin kaikille niille lupaus saada Pyhä Henki, jotka tekevät parannuksen ja uskovat Jeshua Messiaaseen. Aabraham uskon isä on ympärileikattujen ja ympärileikkaamattomien isä. Jeshua oli lihansa puolesta juutalainen, mutta syntymänsä perusteella Jumalasta. Helluntaipäivä palautti meidät takaisin Jumalalliseen juureen.

Uusi liitto juutalaisten sekä pakanoiden kanssa

Dzelootti-judaismi opettaa, että Uusi Liitto on tehty vain Juudaan ja Israelin heimojen kanssa. Mutta Raamattu opettaa, että Uusi Liitto on tehty Juudaan ja Israelin heimon kanssa sekä myös pakanoiden kanssa.

Apt11:1 Ja apostolit ja veljet ympäri Juudeaa kuulivat, että pakanatkin olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan.

Ef 3:6 että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta,

Apt 15:
7 Ja kun oli paljon väitelty, nousi Pietari ja sanoi heille: "Miehet, veljet, te tiedätte, että Jumala jo kauan aikaa sitten teki teidän keskuudessanne sen valinnan, että pakanat minun suustani saisivat kuulla evankeliumin sanan ja tulisivat uskoon.

8 Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestansa, antaen heille Pyhän Hengen samoinkuin meillekin.

9 eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla.

Kyllä niin Juudaan kuin Israelinkin heimon kuin pakanoiden täytyy tulla uskoon ennen kuin voivat astua sisälle Uuteen Liittoon. Uusi Liitto astuu voimaan vasta uskoon tulon jälkeen niin juutalaisellekin kuin pakanallekin. Kyllä kaikkien ihmisten kaikkialla myös juutalaisten on tultava uskoon ennen kuin he pääsevät sisälle uuteen liittoon. Lupaus, että Jumala tekee uuden liiton Juudaan ja Israelin kanssa pysyy voimassa ja on voimassa, mutta heidän on tultava ensin uskoon, jotta voivat päästä sisälle Uuteen Liitoon. Pakanoilla on myös sama tie Uuteen Liittoon eli uskon kautta Messiaan täytetyn työn ansiosta. Eivätkä Juuda ja Israel pääsen Uuteen Liittoon luonnollisen perimänsä kautta että ovat juutalaisia, vaan Messiaan lunastusuhrin ansiosta, jos he Jumalan armosta vastaanottavat pelastuksen.

Nyt on tärkeä ymmärtää, että lupaus Uudesta Liitosta on voimassa Israelin ja Juudaan heimoille, mutta sisäpuolelle Uuteen Liittoon ei pääse kukaan ilman parannuksen tekoa ja evankeliumin uskomista Messias Jeshuasta.

Tämä opetus, että Jumala tekee Uuden Liiton  vain Juudaan ja Israelin heimojen kanssa johtaa siihen ajatukseen, jota jotkut jo opettavatkin näissä dzelootti-judaismi piireissä, joka on kursiivissa: jalon öljypuun juuri kannattaa metsäöljypuun oksia (pakanauskovat) vain siinä tapauksessa, jos ne ovat oksastettuna jaloon öljypuuhun (Israel), jota juuri (Jeshua Messias) kannattaa. Eli Jeshua Messias kannattelee pakanauskovia vain, jos he ovat Israelin seurakunnan yhteydessä. 

Juutalaiset ovat oikeita oksia öljypuussa. Niinhän Room 11ssa luvussa opetetaan, että he ovat oksia, jotka taitettiin pois Jumalan kansasta. Kun heidät oksastetaan takaisin omaan öljypuuhunsa tarkoittaa sitä, että he pääsevät takaisin Jumalan kansaan parannuksen tekemällä ja tulemalla uskoon, ja siten heidät liitetään ja oksastetaan Messiaaseen sekä Uuden Liiton seurakuntaan, Jumalan kansaan.

Israel on rikkonut liiton ja siksi Jumala teki Uuden ja paremman Liiton vanhan liiton tilalle. Uuteen Liittoon eli Jumalan kansaa ei kukaan pääse pelkän lihan syntymisen kautta, vaan siihen tarvitaan parannuksen teko ja evankeliumin uskominen Jeshua Messiaaseen.  

Uuden Liiton seurakunta on yhtä kuin Jumalan kansa eikä Uuteen Liittoon pääse kukaan ilman uskoon tulemista:

Jer 31:

31  Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;

32  en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.

33  Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

 

Hebr 8:

8 Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton,
9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra.
10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja
kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Raamattu sanoo, että vasta uskoon tulemisen jälkeen, jossa Herra asettaa lakinsa Pyhässä Hengessä Israelin heimon ja Juudaan heimon sydämeen, niin heistä tulee Jumalan Uuden Liiton kansa sekä luonnollisesti myös he saavat osallisuuden Uuden Liiton seurakunnasta.

Olen samaa mieltä, että tuhatvuotisessa valtakunnassa vietetään lehtimajanjuhlaa, koska se on aikaa jolloin kaikki Jumalan lupaukset tulevat toteutumaan Israelin kansalle. Ja varmasti myös siksi koska Jeshua syntyi lehtimajanjuhlan aikana, eikä siis joulukuussa.

Jumala ei totisesti valintaansa kadu, vaan Hän pelastaa koko Israelin jäännöksen viimeisinä päivinä.

Meidän pakanauskovien tulee siunata Israelia sekä rakastaa ja rukoilla heidän puolestaan, mutta heistä ei saa tehdä välimiehiä pakanoiden ja Jeshua Messiaan välille.

Ef 2:
14 Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,

15 kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,

16 ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.

17 Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat;
18 sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.
19 Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä,

20 apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,
21 jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;
22 ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.


Laki (Torah – opetus) eli kirjain on tehty tehottomaksi Messiaan ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Sen ansiosta Jumala tekee juutalaisista sekä pakanoista yhden uuden ihmisen, jotka Pyhän Hengen kautta saavat voiman palvella Jumalaa Sanan opetuksen mukaisesti. Messiaan sovitustyön kautta on myös juutalaisilla kuin pakanoillakin yhdessä Hengessä pääsy Isän luokse; eli ei niin että pakanoilla on juutalaisten, (Israelin) kautta pääsy Jumalan luokse sekä uuden liiton seurakunta yhteyteen. Vaan yhdessä Hengessä Isän tykö Messiaan sovitustyön kautta tekee myös pakanoista Jumalan perhettä sekä uuden liiton seurakuntaa samoilla oikeuksilla kuin juutalaisetkin; eli Messiaassa on yksi seurakunta siksi sana opettaa näin: Kol 3:11 Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus.

Viinipuun oksat

Jeshua Messias kehottaa kaikkia pysymään Hänessä, sillä Hän on totinen viinipuu, jonka oksia ovat kaikki uskovat. Joh 15:4 Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. 

Viinipuu vertaus on samanlainen  kohta kuin Room 11 luvussa. Tässäkin oksat ovat uskovia, joiden tehtävä on pysyä viinipuussa eli Messiaassa.
 
Vanhassa liitossa juutalaiset kuuluivat vanhan liiton seurakuntaan, mutta Uuden Liiton seurakuntaan juutalaisenkin tulee tulla parannuksen teon kautta. Vanha liitto kumottiin ja perustettiin Uusi Liitto. Lakiin tehtiin muutos, jonka heprealaiskirje hienosti opettaa; Messiaan lunastustyön takia lakiin tuli muutos ja asetettiin uusi parempi liitto Jumalan sanan lupauksen mukaan. Uuden Liiton perustus on Messiaan lain täyttäminen sekä Hänen vanhurskautensa ja sovituksensa. Uusi Liitto on kiven sijasta kirjoitettu sydämeen. Ja Uudessa Liitossa on vain yksi kansa, yksi seurakunta, joka koostuu parannuksen tehneistä juutalaisista sekä pakanoista. Siunaamme Israelia ja rakastamme sitä ja rukoilemme sen puolesta ja palvomme Jumalaa.

Jumala ei petä lupauksiaan Israelille, vaan koko Israel on pelastuva, siitä kiitos Herralle. Herra aloitti uuden liiton ensin juutalaisten kanssa, sillä Uuden Liiton ensimmäinen seurakunta syntyi Jerusalemiin, sitten Herra avasi pelastuksen ja tien Uuteen Liittoon myös pakanoille. Niin juutalaisten kuin pakanoiden tulee kääntyä uskomaan Messiaaseen.

Jeshua Messias on pakanoiden valkeus

Juutalainen rabbinistinen uskomus on, että Jes 42:6 opettaa Israelin olevan pakanoiden valkeus. Samoin myös dzelootti-judaistit opettavat, että Israel on pakanoiden valkeus. Mutta mitä Raamattu opettaa asiasta?

Jes 42:

1 Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden.

2 Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla.

3 Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti.

4 Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle, ja merensaaret odottavat hänen opetustansa.

5 Näin sanoo Jumala, Herra, joka on luonut taivaan ja levittänyt sen, joka on tehnyt maan laveuden ja mitä siinä kasvaa, antanut henkäyksensä kansalle, joka siinä on, ja hengen niille, jotka siellä vaeltavat:
6 Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi (
לִבְרִית עָם),    pakanoille valkeudeksi ( לְאוֹר גּוֹיִם ),
7 avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta.

Matt 12:
15 Mutta kun Jeesus huomasi sen, väistyi hän sieltä pois. Ja monet seurasivat häntä, ja hän paransi heidät kaikki,
16 ja hän varoitti vakavasti heitä saattamasta häntä julki;
17 että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo:
18 "Katso, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt; minä panen Henkeni häneen, ja hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille.
19 Ei hän riitele eikä huuda, ei hänen ääntänsä kuule kukaan kaduilla.
20 Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta, kunnes hän saattaa oikeuden voittoon.
21 Ja hänen nimeensä pakanat panevat toivonsa."


Matt 12 UT paljastaa sen kuka on kyseessä, eli kuka on Hän joka ei särjettyä ruokoa muserra. Jesajan kirjan mukaan Hän on Jeshua Messias, ei Israel ...


Raamattu sanoo,että
Hän (Messias) levittää kansakuntiin oikeuden, särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta; Hänet on pantu kansalle liitoksi, pakanoille valkeudeksi, avaamaan sokeat silmät ja päästämään sidotut vankeudesta. Hebreaksi jakeen 6 loppu menee näin: eli li:berith (liitoksi) am (kansalle=Israel), le:or (valkeudeksi)  gojim (pakanoille).

Eli Hän Messias Jeshua tulee liitoksi kansalle =am =Israel sekä pakanoille =gojim valkeudeksi. Muta toki Hän Messias tulee myös liitoksi pakanoille.

Laitan tähän seuraavaksi kuvana Jes 42:6:n kohdan hepreankielellä sekä juutalaisen Raamatun JPS 1917 mukaan, JPS on englannin kielellä.
Juutalainen englanninkielinen Raamattu kertoo sen oikein niin kuin se on hebreaksi, ja englanniksi se on for a covenant of the people = liitoksi kansalle ja for a light of the nations = valkeudeksi pakanoille.

Messias on liitoksi kansalle=Israelille sekä valkeudeksi pakanoille..

Raamattu todistaa sen useasti, että pakanoiden valkeus on Jeshua eikä Israel. Paavali todistaa Jeshuan olevan se kansojen valkeus eikä Israel.

Apt 13:

47 Sillä näin on Herra meitä käskenyt: ‘Minä olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti’."

48 Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat, kaikki, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään.

49 Ja Herran sanaa levitettiin kaikkeen siihen maakuntaan.

Jeshua Messias on pakanoiden valkeus.  Myös Simeon todisti Jeshuan olevan pakanoiden valkeus sekä Israelin kirkkaus:

Luuk 2:

5 Ja katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä.

26 Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennenkuin oli nähnyt Herran Voidellun.

27 Ja hän tuli Hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesus-lasta sisälle tehdäkseen hänelle, niinkuin tapa oli lain mukaan,

28 otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi:

29 "Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan;

30 sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi,

31 jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä,

32 valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille".

Jeshua on pakanoiden valkeus ei Israel.

Jeshua itse sanoi:

Joh 12:46 Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen.

Jeshua on koko maailman valkeus!

Alkukieli

Jotkut dzelootti-judaistit painottavat alkukielen tuntemista sekä sillä tavalla koittavat myös nostaa Israelia ja juutalaisuutta yli kirjoitusten. VT:n alkukielen tunteminen eli hepreankielen on hieno asia, jota itse arvostan, mutta ei ole esim. seurakunnan vanhinten valinta kriteereissä, jotka sanaa opettavat eikä muidenkaan palvelutehtävien valinta kriteereinä. Se ratkaisee enemmän, että uudestisyntyy ja saa Pyhän Hengen, joka avaa sanaa ja opettaa kaikilla kielillä.

Gal 5:6 Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.

Jos joku tuo Messias Jeshuaan ansioksi ympärileikkauksen tai ympärileikkaamattomuuden niin hän on ylpeä, sillä ne eivät auta Messias Jeshuassa, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko; Jumalan rakkaushan on vuodatettu niin juutalaisen kuin pakanankin sydämeen Pyhän Hengen kautta. Joten rakastakaamme toisiamme niin juutalaiset uskovat kuin pakanauskovatkin, sillä olemme kummatkin saaneet Jumalan armosta päästä sisälle Jumalan uuteen armoliittoon.

Ef 2:

8  Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-

9  ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

10  Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme

Siionista lähtee laki

Miika 4:2 Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että Hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana."

Dzelootti-judaismi opettaa, että kaikki opetus lähtee Jerusalemista, mikä tarkoittaa heidän mukaansa sitä, että pakanauskovien pitää ottaa opetusta vastaan Jerusalemista käsin. Jumalan sana lähti Jerusalemista Pyhässä Hengessä kaikkeen maailmaan helluntaina n. 2000v sitten. Uusi Liitto on nyt vielä voimassa ja Uudessa Liitossa Sana tulee aina ensin Jumalan Hengeltä Messiaassa. Uusi Liitto ei ole Jerusalemin temppeli Jumalanpalveluksen keskuspaikka, eikä Jerusalemin paikallisseurakunta ole Jumalan seurakunnan opetuksen keskuspaikka. Uuden Liiton jokainen uskova on Jumalan temppeli, jossa asuu Jumalan Henki. Jumala siis opettaa suoraan Pyhässä Hengessä Uuden Liiton uskovaa. Sekä tietysti myös Uudessa Liitossa on seurakunta, johon Pyhä Henki valitsee vanhimmat johtamaan ja opettamaan seurakuntaa. Edellä olevassa jakeessa puhutaan 1000-vuotisesta ajasta jolloin Jeshua Messias hallitsee Kuninkaana maan päällä. Eli Uusi Liitto ei sido sanan opetusta Jerusalemiin.

Alussa alkuseurakunnan aikana toki Jerusalemin seurakunta oli tärkeällä paikalla, koska sinne syntyi ensimmäinen Uuden Liiton seurakunta, jota apostolit johtivat seurakunnan vanhimpina. Mutta keskuspaikkana se ei toiminut, koska Messias itse asuu jokaisen uudestisyntyneen opetuslapsen sydämessä.

Elämme vielä armotalous kautta, jossa opetus lähtee Jumalan armoistuimelta Pyhän Hengen kautta. Eli, Messias johtaa niin juutalais- kuin pakanauskovia Pyhän Hengen ja Raamatun sanan kautta.

Olet hylännyt ensimmäisen rakkautesi

( Seuraavaksi pikku pätkä kursivoituna sekä alleviivauksilla, jotka olen alleviivannut Joseph Shulamin artikkelista vihkosesta,"Opetusta Siionista" 2004)

Jumala syyttää efesolaisia, että he ovat heikontuneet rakkaudessa: "Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja" (Ilm. 2:4-5).

Roomalaisten kirje sekä muut paikat Paavalin kirjoituksissa puhuvat myös "juutalaisille ensin, sitten vasta kreikkalaisille." Kun pakanauskovat lukevat näitä jakeita, monet heistä kavahtavat kuin sanoakseen: "Tuossa tulee juutalainen, joka aina haluaa tuntea itsensä paremmaksi kuin me." Juutalaiset, jotka uskovat Jeshuaan, eivät usko, että he ovat parempia kuin muut, eivätkä he halua pakanauskovien tuntevan itsensä toisen luokan kansalaisiksi.

Mutta kukaan ei voi kieltää sitä, että Jumalan ensirakkaus on Israel. Kun Ilmestyskirja sanoo, että monet Efeson uskovista ovat hyljänneet ensimmäisen rakkautensa, se saattaa tarkoittaa, että Efeson seurakunta - josta valtaosa oli pakanauskovia - oli alkanut leikata irti juuriaan, erottaa itsensä pois Israelista, pois Tanakhista ("Vanha Testamentti"), pois Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalasta. He alkoivat tehdä uusia jumalia itselleen, joista esi-isät eivät tienneet.

Edellä olevasta kirjoituksesta johtuen jotkut dzelootti-judaismin kannattajat opettavat, että efesolaisten ensimmäinen rakkaus on Israel. Mutta kun luemme Ilm kirjan luvun 2 sekä Efesolaiskirjeen niin ymmärrämme sen, kuka oli Efesolaisten ensimmäinen rakkaus: Ef 6:24 Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta-katoamattomuudessa. Kaikkien uskovien ensimmäinen rakkaus on Isä Jumala ja Herra Jeshua Messia (Jeshua HaMashiach). Tuo opetusta Siionista lehden artikkeli saattaa siis johdattaa joitakin uskovia pitämään ensi rakkautenaan israelilaisia eikä Jumalaa. Tosin artikkelissa sanotaan myös sekin, että efesolaiset olivat luopuneet ensi rakkaudestaan Jumalaan tehden sen leikkaamalla itsensä irti Israel juuresta. Mutta niin kuin olemme käsitelleet niin Pyhä Juuri on Herra Jeshua Messias eikä Israel. Ja Uuden Liiton seurakunnan juuret ovat Messiaassa ei ihmisessä.

Mutta kun luemme Paavalin kirjeen efesolaisille, niin huomaamme ettei Paavali siinä kirjoita mitään, että Efeson seurakunta olisi leikannut itseään irti juuristaan tai VT:n kirjoituksista. Efesolaiskirje opettaa efesolaisia juurtumaan syvälle Kristukseen Pyhän Hengen voiman kautta sekä tutkimaan kirjoituksista sitä mikä on Herran tahto.

Efesolaiskirje opettaa, että pakanat ovat saaneet Jeshua Messiaassa Israelin kansalaisoikeuden eli Jumalan seurakunnan jäsenyyden. Messiaan sovitusveren ansiosta on nyt niin juutalaisella kuin pakanallakin pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö. Ja mitä tulee Vanhaan Testamenttiin sekä myös Uuteen Testamenttiin, niin molemmat ovat Jumalan sanaa sekä Hänen ilmoitustaan, joiden tarkoitus on saada ihminen elävään yhteyteen Luojansa kanssa. Uskovan ensirakkaus on Jumala (Elohim).

Ilm 2:
1 "Efeson seurakunnan enkelille kirjoita: ‘Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskelee niiden seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä:2 Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi;3 ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut.4 Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi.5 Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta.

Raamatun Sanan mukaan saamme siunata Israelia:

Siunatessanne israelilaisia sanokaa heille: Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua; Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen; Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. 4 Moos 6:23-26

Siunatkaamme Israelia, koska sanakin siihen meitä kehottaa.

Rakasta Herraa sinun Jumalaasi:

Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. 5Moos 6:5

Älköön mikään asia menkö sinulta Herran rakkauden edelle. Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi

Takaisin Jumalallisuuteen

Dzelootti-judaismi opettaa kaiken Raamatussa olevan juutalaista. Mutta, Laki on Jumalan, juhlat ovat Jumalasta, pelastus tuli Jumalan kautta eli Jeshuan Messiaan kautta. Dzelootti-judaismin opetuksen päämäärä on saada ihmiset palaamaan ”juutalaisille juurille” ja saada ihmiset ajattelemaan heprealaisittain.

 

Raamattu taas kehottaa ihmisiä palaamaan takasin Jumalan kuvan kaltaisuuteen. Raamattu opettaa myös, jotta meillä olisi Messiaan mieli. Eli, Raamattu kehottaa meitä ajattelemaan ja näkemään siten kuin Jumala näkee ja ajattelee, ei niin kuin juutalainen tai pakana. Todellinen juuri on jumalallinen, ei ihmisestä lähtevä, vaan Jumalasta. Ja uskovan tulisi ajatella jumalisesti, ei ihmismielen mukaan.

Room 11 luvussa Paavali kirjoittaa, että pakanat pääsevät uskon kautta Jeshuaan Kristukseen osallisiksi öljypuun mehevästä juuresta eli Jeshuasta Kristuksesta. Eli pakanat ja juutalaiset oksastetaan Jeshua Messiaaseen, jonka kautta vasta pakanat ja juutalaiset pääsevät osalliseksi Jumalan lapsi oikeudesta eli vasta uudestisyntymisen kautta kummatkin tulevat jäseniksi Kristuksen ruumiiseen eli seurakuntaan.

Kaikki Israel (juutalaiset) tulee pelastumaan tarkoittaa lopun ajalla olevaa jäännöstä, joka pelastuu, mutta kaikki israelilaiset kaikkina aikoina eivät pelastu.

 

Minä rakastan Israelia ja siunaan sitä, mutta näyttää siltä, että joissakin piireissäkin Israelista puhutaan enemmän kuin Jeshua Messiaasta niin kuin joissakin piireissä puhutaan enemmän Lutherista kuin ,Jeshua Messiaasta sekä joissakin piireissä puhutaan enemmän Branhamista kuin Jeshua Messiaasta.

 

Me ihmiset niin helposti syrjäytämme ytimen Jeshua Messiaan ja asetamme Hänen tilalleen jotakin muuta, tämä on korvausteologiaa.

 

Olkoot asiat oikeilla pakoillaan, muuten käy hassusti. Rukoillaan, jotta Jumalan armosta pysymme asioiden ytimessä eli Jeshua Messiaassa.

 

Pelastus Israelin kansalle

 

Raamattu opettaa koko Israelin pelastuvan viimeisinä päivinä. Tämä näky olkoon rukouksena jokaisen uskovan ihmisen sydämessä, sillä tämä on lopun ajan näky ja voimallinen työmuoto, olla valmistamassa Messiaan paluuta juutalaisen kansan kääntymyksen kautta, amen. Valjastakaamme sydämemme tähän kutsuun ja älkäämme unohtako kaikkia muita kansoja, vaan rukoilkaamme heidänkin pelastusta. Mutta yksikään pakanakansa ei tule kokonaan kääntymään Jumalan puoleen, vaan pieni vähemmistö heistä tulee pelastumaan. Mutta Israel tulee lopun ajalla pelastumaan koko kansana.

 

Jer 31:
31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

 

 

 

 

Petri Paavola 2004 


 

 

 

eXTReMe Tracker