You are target of His love

 

Etusivulle

Raamatunopetuksia

 

 

Vehnä ja luste

 

 

Matt 13:

25  Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois.

26  Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin.

27  Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle: ‘Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?’

28  Hän sanoi heille: ‘Sen on vihamies tehnyt’. Niin palvelijat sanoivat hänelle: ‘Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?’

29  Mutta hän sanoi: ‘En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin.

30  Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani.’"

 36  Sitten hän laski luotaan kansanjoukot ja meni asuntoonsa. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: "Selitä meille vertaus pellon lusteesta".

37  Niin hän vastasi ja sanoi: "Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen Poika.

38  Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset.

39  Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit. 40 Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa.

 

 

Luste oli israelilaisen maanviljelijän huolenaihe Jeesuksen Kristuksen ajan Israelissa. Varhaisessa kasvuvaiheessa luste muistutti niin paljon vehnää, että asiantuntijakaan ei kyennyt erottamaan sitä vehnästä. Mutta kun luste kasvoi, niin lapsikin pystyi erottamaan sen vehnästä. Mutta alkuvaiheessa lustetta oli mahdotonta erottaa vehnästä ja lusteen juuretkin olivat kietoutuneet toisiinsa sekä vehnän juuriin, että jos se olisikin tunnistettu, niin sen pois kitkemisessä olisi myös vehnäkin kitkeytynyt pois. Luste oli myrkyllinen kasvi, joka aiheutti huimausta sekä oksentelua. Mutta kun vehnä ja luste kypsyivät ne voitiin helposti erottaa sekä vehnä voitiin myös leikata talteen, siten ettei luste päässyt mukaan turmelemaan satoa.

 

 

Vertauksen selitys

 

 

Kun ihminen tulee uskoon, niin uskon tien alussa ei vielä ole paljoa hedelmää näkyvissä ja siksi emme saa mennä tuomitsemaan emmekä erottamaan ketään uskovien yhteydestä. Sillä voimme uskon alkutaipaleella olevan uskovan hänen keskeneräisyytensä takia hylätä tai sitten voimme pitää uskovana sellaista, joka ei kuitenkaan ole uskova. Mutta kun molemmat kasvavat niin hedelmä paljastaa kuka on Herran Jeesuksen opetuslapsi ja kuka on tämän maailman  herran palvelija.

 

Hyvän siemenen kylväjä on Kristus ja maailma on pelto, johon Jumalan sanan siemen kylvetään. Hyvä siemen eli vehnä ovat Kristuksen opetuslapsia ja lusteet ovat pahan lapsia eli saatanan ja synnin orjuudessa olevia uskottomia. Vihamies joka kylvi lusteen on saatana. Elonaika on maailmanloppu, jolloin lusteet kootaan tulessa poltettaviksi; eli he joutuvat iankaikkiseen kadotukseen, mutta vehnä kerätään talteen taivaalliseen aittaan uuteen Jerusalemiin.

 

Hyvän lapset elävät Jumalan seurakunnan sisällä, mutta pahan lapset elävät maailmassa synnin orjuudessa. Eli uskoton ei kuulu Jumalan seurakuntaan, vaan vain ne kuuluvat Jumalan seurakuntaan, jotka ovat vastaanottaneet pelastuksen Kristuksessa Jeesuksessa. Hyvä siemen ja luste ei saa sekoittua toisiinsa eikä sekoitu toisiinsa ne vain elävät samassa maailmassa mutta eri hengessä. Luste elää tässä maailmassa synnin orjuudessa perkeleen sokaisema, mutta hyvä siemen elää tässä maailmassa Jumalan armosta Pyhän Hengen voimasta; jonka kautta hyvä siemen totuutta noudattaen rakkaudessa kasvaa ja juurtuu Kristukseen.

 


 

 

Petri Paavola

 website statistics
eXTReMe Tracker